APG III-systeem

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het APG III-systeem is een systeem in de plantentaxonomie voor de bedektzadigen. Het is de opvolger van het APG II-systeem. Het APG III-systeem is door de Angiosperm Phylogeny Group (APG) gepubliceerd in het Botanical Journal of the Linnean Society in oktober 2009, 6½ jaar na de publicatie van het APG II-systeem.[1][2][3]

In oktober 2009 stelden leden van het Linnean Society of London een bijbehorende formele fylogenetische stamboom van alle landplanten voor, in overeenstemming met de APG III-classificatie.[4] Dit was nodig omdat botanici en fycologen dikwijls van mening verschilden over de onderorde waaraan de groepen toegewezen zouden moeten worden.

Het APG III-systeem omvat 45 ordes van het APG II-systeem en is uitgebreid met 14 nieuwe. De orde Ceratophyllales al opgenomen in de twee vorige APG-systemen was foutief aangewezen als een nieuwe orde. De nieuw toegevoegde ordes zijn:

Amborellales, Nymphaeales, Chloranthales, Petrosaviales, Trochodendrales, Buxales, Vitales, Zygophyllales, Picramniales, Huerteales, Berberidopsidales, Escalloniales, Bruniales en Paracryphiales.

Indeling[bewerken]

Fylogenetische stamboom[bewerken]

De fylogenetische stamboom is:


 angiosperms 

Amborellales 

Nymphaeales 

Austrobaileyales
 mesangiosperms 

 

Chloranthales
 magnoliids 

 

CanellalesPiperales
 

MagnolialesLaurales


 monocots 

Acorales 

Alismatales 

Petrosaviales
 

 

DioscorealesPandanales
 

Liliales 

Asparagales commelinids 

DasypogonaceaeArecalesPoales 

CommelinalesZingiberales 

Ceratophyllales eudicots 

Ranunculales 

SabiaceaeProteales 

TrochodendralesBuxales core eudicots 

Gunnerales 

Dilleniaceae 

Saxifragales rosids 

Vitales
 eurosids 

 fabids 

Zygophyllales
 

 

Celastrales 

OxalidalesMalpighiales

 

Fabales 

Rosales 

FagalesCucurbitales

 malvids 

 

GeranialesMyrtales
 

Crossosomatales 

Picramniales 

Sapindales 

Huerteales 

BrassicalesMalvales
 

Berberidopsidales 

Santalales 

Caryophyllales asterids 

Cornales 

Ericales
 euasterids 

 lamiids 

Garryales 

BoraginaceaeGentianales 

SolanalesLamiales


 campanulids 

*


Campanulids (continued)[bewerken]


 *campanulids 

Aquifoliales 

AsteralesEscalloniales 

Bruniales 

Apiales 

ParacryphialesDipsacalesBronnen, noten en/of referenties
Plantkunde en deelgebieden
Bijzondere plantkunde: Algologie · Bryologie · Fycologie · Lichenologie · Mycologie · Pteridologie
Paleobotanie: Archeobotanie · Dendrochronologie · Fossiele planten · Gyttja · Palynologie · Pollenzone · Varens · Veen
Plantenanatomie & Plantenmorfologie: Beschrijvende plantkunde · Apoplast · Blad · Bladgroenkorrel · Bladstand · Bloeiwijze · Bloem · Bloemkroon · Boomkruin · Celwand · Chloroplast · Collenchym · Cortex · Cuticula · Eicel · Epidermis · Felleem · Fellogeen · Felloderm · Fenologie · Floëem · Fytografie · Gameet · Gametofyt · Groeivorm · Haar · Houtvat · Huidmondje · Hypodermis · Intercellulair · Intercellulaire ruimte · Kelk · Kroonblad · Kurk · Kurkcambium · Kurkschors · Levensduur · Levensvorm · Merg · Meristeem · Middenlamel · Palissadeparenchym · Parenchym · Periderm · Plantaardige cel · Plastide · Schors · Sklereïde · Sklerenchym · Spermatozoïde · Sponsparenchym · Sporofyt · Stam · Steencel · Stengel · Stippel · Symplast · Tak · Thallus · Topmeristeem · Trachee · Tracheïde · Tylose · Vaatbundel · Vacuole · Vrucht · Wortel · Xyleem · Zaad · Zaadcel · Zeefvat · Zygote
Plantenfysiologie: Ademhaling · Bladzuigkracht · Evapotranspiratie · Fotoperiodiciteit · Fotosynthese · Fytochemie · Plantenfysiologie · Plantenhormoon · Rubisco · Transpiratie · Turgordruk · Winterhard
Plantengeografie: Adventief · Areaal · Beschermingsstatus · Bioom · Endemisme · Exoot · Flora · Floradistrict · Floristiek · Invasieve soort · Status · Stinsenplant · Uitsterven · Verspreidingsgebied
Floradistricten: District IJsselmeerpolders (Y) · Drents district (Dr) · Duindistricten (Du) · Estuariën district (E) · Fluviatiel district (F) · Gelders district (G) · Hafdistricten (H) · Kempens district (K) · Laagveendistrict (L) · Maritiem district (M) · Noordelijk kleidistrict (N) · Pleistocene districten (P) · Renodunaal district (R) · Subcentroop district (S) · Urbaan district (Ur) · Vlaams district (V) · Waddendistrict (W) · Zuid-Limburgs district (Z)
Plantensystematiek: APG II-systeem · APG III-systeem · Algen · Botanische naam · Botanische nomenclatuur · Cladistiek · Cormophyta · Cryptogamen · Classificatie · Embryophyta · Endosymbiontentheorie · Endosymbiose · Evolutie · Fanerogamen · Fylogenie · Generatiewisseling · Groenwieren · Hauwmossen · Korstmossen · Kranswieren · Landplanten · Levenscyclus · Levermossen · Mossen · Roodalgen · Taxonomie · Type · Varens · Zaadplanten · Zeewier
Vegetatiekunde & Plantenoecologie: Abundantie · Associatie · Bedekking · Biodiversiteit · Biotoop · Boomlaag · Bos · Braun-Blanquet (methode) · Broekbos · Climaxvegetatie · Clusteranalyse · Concurrentie · Constante soort · Differentiërende soort · Ecologische groep · Ellenberggetal · Gradiënt · Grasland · Heide · Kensoort · Kruidlaag · Kwelder · Minimumareaal · Moeras · Moslaag · Ordinatie · Pioniersoort · Plantengemeenschap · Potentieel natuurlijke vegetatie · Presentie · Regenwoud · Relevé · Ruigte · Savanne · Schor · Steppe · Struiklaag · Struweel · Successie · Syntaxon · Syntaxonomie · Tansley (methode) · Toendra · Tropisch regenwoud · Trouw · Veen · Vegetatie · Vegetatieopname · Vegetatiestructuur · Vegetatietype · Vergrassing · Verlanding