Lijst van farao's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Farao Toetanchamon uit de 18e dynastie.

De lijst van farao's geeft een systematisch overzicht over alle tot dusver bekende farao's. Ze omvat de Egyptische koningen van de Voor-dynastieke Periode tot en met Maximinus Daia, de laatste hiëroglifisch gedocumenteerde heerser van Egypte.

De basisgegevens, die de fundering van de Egyptische chronologie vormen, zijn afkomstig uit de geschriften van de Egyptische priester Manetho, waarvan het origineel verloren is en slechts door citaten in geschriften van de 1e eeuw v.Chr. tot de 8e eeuw n.Chr. is overgeleverd. Manetho's indeling in 30 dynastieën is tot op heden de grondslag van de Egyptologie, hoewel ze op vele punten is achterhaald. Een bijzonderheid is, dat Manetho de dynastieën naar de lokale herkomst van de heerser en niet naar verwantschapsbetrekkingen ordent.

De namen van de koningen zijn hier gedeeltelijk in het Egyptisch, gedeeltelijk in de Griekse vorm opgegeven. De dateringen houden rekening met de werken van Thomas Schneider (Lexikon der Pharaonen) en Wolfgang Helck. De datums tussen haakjes geven de datering volgens Jürgen von Beckerath (Chronologie des pharaonischen Ägypten) weer.

Opmerking[bewerken]

Afwijkende data in artikels over afzonderlijke farao's zijn door het gebruik van verschillende bronnen (literatuur) van de schrijver(s) van dit artikel niet uit te sluiten.

Lijst van farao's[bewerken]

Legenda[bewerken]

Kleur Betekenis
farao
Tegenfarao

Legendarische heersers van Egypte[bewerken]

In de koningslijst van Manetho, de Steen van Palermo en de Turijnse koningslijst zijn er sprake van legendarische heersers. Eerst regeerden de goden, daarna de halfgoden over Egypte en pas daarna de farao's. Dit moest de legaliteit van de farao's benadrukken. Het feit dat de god Ptah als schepper vernoemd wordt duidt op oorsprong uit Memphis. In de meeste moderne koningslijsten worden deze legendarische koningen niet vermeld.

Egyptische naam Griekse naam[1] Functie
De heerschappij der goden over Egypte
Ptah Creatie, Schepper
Ra Helios Ontdekker van vuur
Sjoe Aeolus Lucht
Geb Gaia Aarde
Osiris Dionysos Dodenrijk
Seth Typhon Chaos
Horus Apollon Oorlog
Thoth Hermes Kennis
Maät Orde
Volgens de Turijnse koningslijst Volgens Manetho Jaren geregeerd
De heerschappij der halfgoden over Egypte
Tweede dynastie van goden Dynastie van halfgoden Onbekend
Drie Achu-dynasties 30 Koningen van Memphis 1790 jaar
Volgelingen van Horus 10 Koningen van Thinis 350 jaar

Proto-dynastieke Periode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook Proto-dynastieke Periode

De heersers van voor- en tijdens Dynastie 0 moet worden opgemerkt dat het vaak ging om lokale heersers of stamhoofden. Doordat het schrift nog in ontwikkeling kwam kunnen de namen van de heersers op verschillende manier geïnterpreteerd worden. De chronologie is in deze periode zeer moeilijk vast te stellen en ook per koningslijst verschillend.

Er zijn ook een stel Neder-Egyptische koningen bekend enkel als bron de Steen van Palermo, dit zijn: Seka, Ioecha, Tioe, Itjiech, Niheb, Oenegboe, Imichet en Oeach. Van deze koningen zijn geen archeologische resten gevonden.

Horus-naam Periode Korte opmerking
Voor de 0e Dynastie
Pen-abu ca. 3300 v.Chr. Door klei inkrassingen geattesteerd, lezing van zijn naam is onzeker.
Stier ca. 3250 v.Chr. Volgens Dreyer lokaal stamhoofd en tegenheerser van Schorpioen I.
Schorpioen I 3250 v.Chr. Tijdens zijn regeerperiode zouden schrift en irrigatiewerken zijn ingevoerd.
0e Dynastie
Hedj-hor Ca. 3200 v. Chr Heerser uit de oostelijk Nijldelta.
Ni-hor Ca. 3100 v.Chr. Inscripties gevonden bij Toera en Tarkhan.
Dubbele Valk Ca. 3100 v.Chr. Graf bij Umm el-Qaab
Ni-Neith Ca. 3100 v.Chr. Bekend van twee inscripties in het Graf 257 in Helwan gevonden vazen.
Hat-Hor Ca. 3100 v.Chr. Naam gevonden op een vaas te Toera
Krokodil Ca. 3100 v.Chr. Bekend door een kleizegel uit Tarkhan en Zawyet el'Aryan.
Iri-Hor Ca. 3100 v.Chr. Graf bij Umm el-Qaab, inscripties bij Zawyet el'Aryan
Schorpioen II Ca. 3025 v.Chr. Graf in Hierakonpolis of in Abydos.
Ka/Sehen Ca. 3020 v.Chr. Graf bij Umm el-Qaab
Narmer Ca. 3000 v.Chr. Graf bij Umm el-Qaab, indeling in de 0e Dynastie is omstreden.

Vroeg-dynastieke Periode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Vroeg-dynastieke Periode

In de Vroeg-dynastieke periode van Egypte was de belangrijkste naam de Horusnaam. De postume namen komen uit de koningslijsten opgesteld door koningen van het Nieuwe Rijk. Manetho heeft ons ook namen overgeleverd, deels vervormd door het Grieks en Latijn.

Tussen koning Ninetjer en Sechemib is onbekend in welke volgorde de heersers hebben geregeerd, ditzelfde is van toepassing tussen koning Sechemib en Chasechemoei. Dit heeft te maken met de economische en religieuze chaos die in het land heerste.

Horus-naam Periode Korte opmerking
1e Dynastie
Horus Narmer (of Meni/Menes) Ca. 3000 v.Chr. Vereniger van Egypte
Horus Aha Ca. 3000-2980 v.Chr. Zoon van voorgaande
Horus Djer Ca. 2980-2960 v.Chr. Zoon van voorgaande
Horus Djet of Wadji Ca. 2960-2930 v.Chr. Zoon van voorgaande
Merneith of Meretneith Onbekend Regentes voor Horus Den
Horus Den Ca. 2930-2910 v.Chr. Zoon van Djet
Horus Anedjib Ca. 2910-2890 v.Chr. Zoon van voorgaande
Horus Semerchet Ca. 2890-2870 v.Chr. Zoon van voorgaande
Horus Qa'a Ca. 2870-2850 v.Chr. Broer van voorgaande
Sneferka ? Na 2850 en voor 2840 v.Chr. Amper geattesteerd
Vogel Na 2850 en voor 2840 v.Chr. Amper geattesteerd
Sechet Na 2850 en voor 2840 v.Chr. Amper geattesteerd
2e Dynastie
Horus Hotepsechemoei ca. 2840 v.Chr. Onbekende afkomst
Horus Nebra of Raneb ca. 2830 v.Chr. Onbekende afkomst
Horus Ninetjer ca. 2810 v.Chr. Onbekende afkomst
Weneg Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Amper geattesteerde heerser
Sened Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Amper geattesteerde heerser
Horus Sechemib Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Onbekende afkomst
Seth-Peribsen Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Onbekende afkomst
Neferkare Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Amper geattesteerde heerser
Neferkasokar Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Amper geattesteerde heerser
Hoedjefa Tussen 2810 en voor 2740 v.Chr. Amper geattesteerde heerser
Horus en Seth Chasechemoei Ca. 2740 v.Chr. Onbekende afkomst

Oude Rijk[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Oude Rijk
Horus-naam / Troonnaam Geboortenaam / Postume naam Periode Regeringsjaren / Korte opmerking
3e Dynastie
Horus Sanacht Nebka Ca. 2740–2720 v.Chr. 9 jaar
Horus Netjerichet Djoser Ca. 2720–2700 v.Chr. 19 jaar
Horus Sechemchet Djeser-ti Ca. 2700–2695 v.Chr. 6 jaar
Horus Chaba Teti? Ca. 2690 v.Chr. 6 jaar
Horus Qahedjet? Hoeni Ca. 2690–2670 v.Chr. 24 jaar
Hoedjefa II  ?  ? Amper geattesteerde heerser
Horus Sa  ?  ? Amper geattesteerde heerser
4e Dynastie
Horus Nebmaät Sneferoe ca. 2670–2650 v.Chr. 50 jaar
Horus Medjedoe Choefoe, Chnoemchoefoe of Cheops ca. 2650–2580 v.Chr. 23 jaar
Horus Cheper Djedefre of Radjedef Ca. 2580–2570 v.Chr. 8 jaar
Horus Oeserib Chafra of Chephren Ca. 2570–2530 v.Chr. 23 jaar
- Baka of Bicheris ca. 2530 v.Chr. -
Horus Kachet Menkaoera of Mykerinos Ca. 2530–2510 v.Chr. 18 jaar
Horus Sjepseschet Sjepseskaf Ca. 2510–2500 v.Chr. 4 jaar
- Djedefptah of Thamphthis Ca. 2500 v.Chr. Bestaan onzeker
5e Dynastie
Horus Irimaät Oeserkaf Ca. 2500–2490 v.Chr. 7 jaar
Horus Nebchaoe Sahoere Ca. 2490–2475 v.Chr. 12 jaar
Neferirkare Kakai Ca. 2475–2465 v.Chr. 10 jaar
Sjepseskare Netjeroeser Ca. 2465–2460 v.Chr. 1 jaar
Isi Neferefre Ca. 2460–2455 v.Chr. 3 jaar
Nioeserre Ini Ca. 2455–2420 v.Chr. 11 jaar
Menkaoehor Ikaoehor Ca. 2420–2410 v.Chr. 8 jaar
Djedkare Isesi Ca. 2410–2380 v.Chr. 28 jaar
Horus Wadjitawi Oenas Ca. 2380–2350 v.Chr. 30 jaar
6e Dynastie
Horus Sehoteptawi Teti ca. 2318–2300 v.Chr. 12 jaar
Oeserkare - Ca. 2300 v.Chr. Usurpator voor Pepi I
Nefersahor of Merire Pepi I Ca. 2295–2250 v.Chr. 46 jaar
Merenre Nemtyemsaf I Ca. 2250–2245 v.Chr. 7 jaar
Neferkare Pepi II ca. 2245–2180 v.Chr. 94 jaar
Merenre Nemtyemsaf II Ca. 2180 v.Chr. 1 jaar
Nitokris  ? ca. 2180 v.Chr. Amper geasttesteerde heerser

Eerste Tussenperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Eerste Tussenperiode

De Eerste tussenperiode was een verwarrende tijd met dynastieën die naast elkaar heersten. De 7e en 8e Dynastie worden gecombineerd en zijn koningen uit Memphis. De 9e en 10e worden eveneens gecombineerd en zijn koningen uit Heracleopolis uit de Delta. De koningen uit Heracleopolis raakten in oorlog met de 11e Dynastie oftewel koningen uit Thebe. Koning Nebehetepre Mentoehotep II verenigde Egypte en stichtte het Middenrijk. De datering van de 7e, 8e, 9e en 10e Dynastie is onzeker. De volgorde van de farao's is ook onzeker.

Horus-naam / Troonnaam Geboortenaam Regeringsjaren / Korte opmerking
7e en 8e Dynastie van Egypte
Netjerkare  ? Slechts uit de koningslijst van Abydos bekend.
Menkare  ? Slechts door een contemporaine rolzegel geattesteerd.
Neferkare II  ? Slechts uit de koningslijst van Abydos bekend.
Neferkare III Neby Zoon van Pepi II. Hij bouwde een piramide, die tot nu toe echter niet werd gevonden.
Djedkare II Shemay Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Neferkare IV Khendu Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Merenhor  ? Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Nikare  ? Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Neferkare V Tereru Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Neferkahor  ? Slechts uit de koningslijst van Abydos en van rolzegels bekend.
Neferkare VI Pepysonbe of Pepiseneb Slechts uit de koningslijst van Abydos en Turijn bekend
Neferkamin I Anu Slechts uit de koningslijst van Abydos
Qakare Ibi I 4 Jaar geregeerd.
Neferkaure  ? Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Neferkauhor Khuihapy Uit zijn regering stammen enkele van de Koptosdecreten.
Neferirkare II  ? Enkel uit de koningslijst van Abydos bekend.
Sechemkare  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Wadjikare  ? Slechts in de naam van een beambte geattesteerd.
Iti  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Imhotep  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Hotep  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Choei  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Isoe  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
Iytenoe  ? Precieze plaats in de lijst zeer onzeker.
9e en 10e Dynastie van Egypte
Meryibre Achtoy I of Cheti I Precieze plaats in de lijst onzeker.
Neferkare VII  ? Precieze plaats in de lijst onzeker.
Wahkare Achtoy II of Cheti II Precieze plaats in de lijst onzeker.
 ? Senenen... Precieze plaats in de lijst onzeker.
Neferkare Achtoy III of Cheti III Precieze plaats in de lijst onzeker.
Mery... Achtoy IV of Cheti IV Precieze plaats in de lijst onzeker.
 ? Meryhathor Precieze plaats in de lijst onzeker.
Nebkaure Achtoy V o Cheti V Precieze plaats in de lijst onzeker.
Merykare  ? Precieze plaats in de lijst onzeker.
11e dynastie in Thebe
Horus Tepia Mentoehotep I Werd pas in de latere traditie als koning aanzien.
Horus Sehertaoei Antef I Eerste Thebaanse koning
Horus Oeahanch Antef II 49 jaar
Horus Nachtnebtepnefer Antef III 8 jaar

Middenrijk[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Middenrijk
Troonnaam Geboortenaam Periode Regeringsjaren / Korte opmerking
11e dynastie
Nebhetepre Mentoehotep II 2008-1957 v.Chr. 52 jaar
Sanchkare Mentoehotep III 1957-1945 v.Chr. 13 jaar
Nebtaoeire Mentoehotep IV 1945-1938 v.Chr. 7 jaar
Qakare Intef - Tegenkoning of troonpretendent
- Iïbchenetre - Tegenkoning of troonpretendent
Menechkare Segerseny - Tegenkoning of troonpretendent
12e dynastie
Sehotepibre Amenemhat I 1939/1938 - 1909 v.Chr. 30 jaar
Cheperkare Senoeseret I 1919 – 1875/74 v.Chr. 45 jaar
Noebkaoere Amenemhat II 1877/76 – 1843/42 v.Chr. 36 jaar
Chacheperre Senoeseret II 1844 – 1837/36 v.Chr. 20 jaar
Chakaoere Senoeseret III 1836 – 1818 v.Chr. 41 jaar
Nimaatre Amenemhat III 1818/17 – 1773/72 v.Chr. 48 jaar
Nimaatcheperoere Amenemhat IV 1773 – 1764/63 v.Chr. 13 jaar
Sobekare Neferoesobek 1763 – 1759 v.Chr. 4 jaar

Tweede Tussenperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Tweede Tussenperiode

De volgorde in de 13e dynastie tot Merkaure Sobekhotep volgt de Turijnse koningslijst. Daarna is deze papyrus zeer fragmentarisch en alle ordeningen tot aan het einde van de 17e dynastie zijn dan ook in hoge mate speculatief.

De tweede tussenperiode beslaan vijf dynastieën. Te weten: 13e uit Thebe, 14e uit Avaris, 15e oftewel Hyksos, 16e uit Thebe en de 17e uit Thebe. Het is moeilijk om een exacte weergave te maken van troonopvolging. Volgens K.S.B. Ryholt moet er nog een kortdurende zesde dynastie hebben bestaan, namelijk de Abydos-dynastie. Dit is evenwel omstreden.

Horus-naam / Troonnaam Geboortenaam Regeringsjaren / Korte opmerking
13e dynastie (van 1759 tot na 1640 v.Chr.) waaronder[2]
Cha-anchre of Choe-taoei-re Sobekhotep I of Wegaf[3] Zoon van Amenemhat IV
Sechemkare Senebef Zoon van Amenemhat IV
Nerikare Onbekend Amper geattesteerd
Sechemkare Amenemhat V Niet van koninklijke geboorte
Ameneni Qemaoe Vermoed. zoon van Amenemhat V
Hotepibre Siharnedjheriotef Vermoed. zoon van Qemaoe
Onbekend Ioefni Vermoed. familie van voorgaande
Sanchibre Amenemhat VI Kleinzoon van Amenemhat V
Semenkare Nebnun Amper geattesteerd
Sehotepibre Soesechtaoei Amper geattesteerd
Onbekend Sewadjikare Amper geattesteerd
Onbekend Nedjemibre Amper geattesteerd
Chaänchre Sobekhotep II Niet van koninklijke geboorte
Onbekend Raniseneb Vermoed. zoon van Amenemhat VI
Aoeibre Hor I Van niet koninklijke geboorte
Sechemre-Choetaoei of Chabaoe onbekend Vermoed. zoon van Hor I
Djedcheperoe of [..]kare onbekend Vermoed. zoon van Hor I
Onbekend Seb Niet-koninklijke geboorte
Onbekend Kay Vermoed. zoon van Seb
Sedjefakare Amenemhat VII Vermoed. zoon van Kay
Choetaoeire Wegaf Aziatische naam
Oeserkare Chendjer Aziatische naam
Semanchkare Imiramesha Militair
Sehotepkare Antef IV Amper geattesteerd
Meribre Seth Amper geattesteerd
Sechemre-sewadjitaoei Sobekhotep III Niet van koninklijke geboorte
Chasechemre Neferhotep I Niet van koninklijke geboorte
Menoeadjre Sahathor Broer van Neferhotep I
Chaneferre Sobekhotep IV Broer van Sihathor
Merhotepre Sobekhotep V Vermoed. broer van Sobekhotep IV
Chahotepre Sobekhotep VI Amper geattesteerd
Oeahibre Ibiaoe Amper geattesteerd
Merneferre Aya Niet van koninklijke geboorte
Merhotepre Ini I Zoon van Aya
Sanchenre Sewadjitoe Amper geattesteerd
Mersechemre Ined Amper geattesteerd
Sewadjkare Hori Amper geattesteerd
Merkaoere Sobekhotep VII Amper geattesteerd
Sewadjkare Monthhotep V Amper geattesteerd
Seheqenre Sanchptahi Amper geattesteerd
Merisechemre Neferhotep II Amper geattesteerd
14e dynastie waaronder:[4]
Sechaënre Yakbim Stichter van de dynastie.
Noeboeserre Ya'ammu Amper geattesteerd
Chaöeserre Qareh Amper geattesteerd
Ahotepre 'Ammu Amper geattesteerd
Maaïbre Sheshi Vader van Nehesy.
Asehre Nehesy Zoon van Sheshi.
Meredjefare Onbekend Amper geattesteerd
Khatire Onbekend Amper geattesteerd
Nebfaure Onbekend Amper geattesteerd
Sehabre Onbekend Amper geattesteerd
Nebdjefare Onbekend Amper geattesteerd
Ubenre Onbekend Amper geattesteerd
Awtibre Onbekend Amper geattesteerd
Herwibre Onbekend Amper geattesteerd
Nebsenre Onbekend Amper geattesteerd
Sekhepenre Onbekend Amper geattesteerd
Djedkherure Onbekend Amper geattesteerd
Sankhibre Onbekend Amper geattesteerd
Kanefertumre Onbekend Amper geattesteerd
Kakemetre Onbekend Amper geattesteerd
15e dynastie (1630 tot 1522 v. Chr.) waaronder:[5]
Onbekend Sjamuqenu of Semqen Amper geattesteerd
Onbekend Aper-Anati Amper geattesteerd
Onbekend Sokar-hor Amper geattesteerd
Meriöeserre Apachnas of Yakobher Mogelijk te identificeren met Jaqobher.
Seoeserenre Chajan of Khayan Precieze plaats in de lijst onzeker. Gedenktekens van Charjan werden ook in Bagdad, Knossos en Boghazköi gevonden, waarheen ze waren versleept of geschonken geworden.
Aoeserre, Aqenenre of Nebchepesjre Apepi of Aphophis Tijdgenoot van Seqennenre II en Kamose.
Hotepibre Chamoedi Tijdgenoot van Ahmose I
16e dynastie waaronder:[6]
Sechemre-sementawi Djehoeti Door enkele blokken en een canopekast geattesteerd.
Sechemre-oesertawy Sobekhotep VIII In de koningslijst van Karnak geattesteerd.
Sechemre-sanchtawy Neferhotep III Precieze plaats in de lijst onzeker.
Sanchenre Monthhotepi In de koningslijst van Karnak geattesteerd.
Sewadjenre Nebiryraoe I Nebereraw II mag worden geschrapt uit de lijst.
 ? Nebiryraoe II Dubieuze koning vermoedelijk Nebiryraoe I
Semenre  ? Slechts in de Turijnse koningslijst en door een aks geattesteerd.
Seoeserenre Bebianch Werd vroeger tot de 14e of 16e dynastie gerekend.
Djedhotepre Dedumose I Precieze plaats in de lijst onzeker.
Djedneferre Dedumose II Precieze plaats in de lijst onzeker.
Djedanchre Monthemsaf Door een stele en meerdere scarabeeën geattesteerd.
Meranchre Monthhotep VI Precieze plaats in de lijst onzeker.
Seneferibre Senoeseret IV Precieze plaats in de lijst onduidelijk. Door slechts enkele contemporaine monumenten geattesteerd.
Abydos dynastie waaronder:[7]
Sechemre-Neferchaoe Wepwawetemsaf Oorspr. farao van de 16e Dynastie
Sechemrec-hoetaoei Pantjeny Oorspr. farao van de 16e Dynastie
Menchaoere Snaaib Oorspr. farao van de 13e Dynastie
Oeseribre Senebkay Ontdekt in 2014.
17e dynastie (1622 tot 1539/30) waaronder:[8]
Sechemre-Oeahchaoe Rahotep Positie in de lijst onzeker
Sechemre-sjedtawy Sobekemsaf I Hij is door een geringe bouwactiviteit en enkele klei-inscripties geattesteerd.
Sechemre-Oepmaät Antef VI
Noebcheperre Antef VII Wellicht een zoon van Sobekemsaf II.
Sechemre-herhermaät Antef VIII Hij was een broer van Anjotef VII. Zijn graf werd leeggeroofd.
Sechemre-wadjichaw Sobekemsaf II Vermoedelijk een zoon van Sobekemsaf I.
Senachtenre Taäa I Afkomstig van een andere familie dan zijn voorgangers.
Seqenenre Taäa II Vermoedelijke een zoon van zijn voorganger Senachtenre.
Wadjicheperre Kamose Strijdde tegen de Hyksos.

Nieuwe Rijk[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Nieuwe Rijk
Horus-naam / Troonnaam Geboortenaam Periode Regeringsjaren / Korte opmerking
18e dynastie
Nebpehtyre Ahmose I 1539–1514 (1550–1525) v.Chr. Zoon van Seqennenre Tao II
Djeserkare Amenhotep I 1514–1493 (1525–1504) v.Chr. Zoon van Ahmose.
Aacheperkare Thoetmoses I 1493–1482 (1504–1492) v.Chr. Aangetrouwd met dochter van Amenhotep I
Aacheperenre Thoetmoses II 1482–1479 (1492–1479) v.Chr. Zoon van Thoetmoses I
Maatkare Hatsjepsoet 1479–1458 (1479/73–1458/57) v.Chr. Vrouw van Thoetmoses II
Mencheperre Thoetmoses III 1458–1426 (1479–1425) v.Chr. Zoon van Thoetmoses II
Aacheperoere Amenhotep II 1426–1400 (1428–1397) v.Chr. Zoon van Thoetmoses III
Mencheperoere Thoetmoses IV 1400–1390 (1397–1388) v.Chr. Zoon van Amenhotep II
Nebmaätre Amenhotep III 1390–1353 (1388–1351/50) v.Chr. Zoon van Thoetmoses IV
Nefercheperoere-waenre Amenhotep IV/Achnaton 1353–1336 (1351–1334) v.Chr. Zoon van Amenhotep III
Anchetcheperoere Meritaton[9] 1336–1335 v.Chr Dochter van Achnaton
Anchcheperoere Smenchkare 1335–1332 (1337–1333) v.Chr. Zoon van Achnaton
Nebcheperoere Toetanchaton/Toetanchamon 1332–1323 (1333–1323) v.Chr. Zoon van Achnaton
Chepercheperoere Eje II 1323–1319 v.Chr. Godsvader, niet verwant
Djesercheperoere-setepenre Horemheb 1319–1292 v.Chr. Legerofficier, niet verwant
19e dynastie
Menpehetetre Ramses I 1292–1290 v.Chr. Legerofficier, niet verwant
Menmaätre Seti I 1290–1279 (1290–1279/78) v.Chr. Zoon van Ramses I
Oesermaatre-setepenre Ramses II 1279–1213 v.Chr. Zoon van Seti I
Baënre-Meriamon Merenptah 1213–1204 (1213–1203) v.Chr. Zoon van Ramses II
Oeserchepere-setepenre Seti II 1204–1198 (1200/1199–1194/93) v.Chr. (?) Afkomst onduidelijk.
Menmire-setepenre Amenmesses 1203–1200 (1203–1200/1199) v.Chr. (?) Zoon van Merenptah
Achenre-setepenre Siptah/Saäptah 1198–1193 (1194/93–1186/85) v.Chr. Afkomst onduidelijk.
Satre-meriamon Tawosret 1193–1190 (1194/93–1186/85) v.Chr. Dochter van Merenptah
20e dynastie
Oeserchaoere-setepenre-meriamon Sethnacht 1190–1187 (1186/85–1183/82) v.Chr. Afkomst onduidelijk
Oesermaatre-meriamon Ramses III 1187–1156 (1183/82–1152/51) v.Chr. Zoon van Sethnacht
Oesermaatre-setepenamon Ramses IV 1156–1150 (1152/51–1145/44) v.Chr. Zoon van Ramses III
Oesermaatre-secheperenre Ramses V 1150–1145 (1145/44–1142/40) v.Chr. Zoon van Ramses IV
Nebmaätre-meriamon Ramses VI 1145–1137 (1142/40–1134/32) v.Chr. Zoon van Ramses III
Oesermaatre-setepenre Ramses VII 1137–1129 (1134/32–1126/23) v.Chr. Zoon van Ramses VI
Oesermaatre-anchenamon Ramses VIII 1128 (1126/23–1125/21) v.Chr. Zoon van Ramses III
Neferkare-setepenre Ramses IX 1127–1109 (1125/21–1107/03) v.Chr. Zoon van Montoeherchepsjef
Chepermaätre-setepenre Ramses X 1109–1105 (1107/03–1103/1099) v.Chr. Afkomst onduidelijk.
Menmaätre-setepenptah Ramses XI 1105–1076/70? (1103/1099–1070/69) v.Chr. Zoon van Ramses X

Derde Tussenperiode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Derde Tussenperiode
1rightarrow blue.svg Zie ook: Zie Lokale koninkrijken van de Derde Tussenperiode
Troonnaam Geboortenaam Periode Korte opmerking
21e Dynastie (Neder-Egypte)
Hedjcheperre-setepenre Nesibanebdjedet of Smendes 1069–1043 v.Chr. Regeerde in het noorden
Neferkare heka-oeaset Amenemnesoe 1043–1039 v.Chr. Zoon van Nesibanebdjedet
Aacheperre-setepenamon Pasebachanioet of Psoesennes I 1039–991 v.Chr. Vermoed. Pinoedjem I
Oesermaätre-setepenamon Amenemope 993–984 v.Chr. Zoon van Pasebachanioet
Aacheperre-setepenamon Oesarken of Osorkon de Oudere 984–978 v.Chr. Van Lybische afkomst
Netjercheperre-setepenamon Sa-amon of Siamoen 978–959 v.Chr. Zoon van Amenemopet
Titcheperoere-setepenre Hor Pasebachanioet of Psusennes II 959–945 v.Chr. Zoon van hogepriester Pinedjem II
Hogepriesters van Amon (Opper-Egypte)
Onbekend Pa-anchi of Pianki 1087–1075 v.Chr. Generaal en later hogepriester
Hem-netjer-tep-en-Amon Herihor Sa-amon 1076–1066 v.Chr. Hogepriester en later farao
Chacheperre-setepenamon Panedjem-meriamon of Pinedjem I 1070–1055 v.Chr. Zoon van Pianki
Onbekend Masaharta 1054–1046 v.Chr. Hogepriester, zoon van Pinedjem I
Onbekend Djedchonsoeëfanch 1046–1045 v.Chr. Hogepriester, zoon van Pinedjem I
Hem-netjer-tep-en-Amon Mencheperre 1045–992 v.Chr. Hogepriester, zoon van Pinedjem I
Onbekend Nesibanebdjedet II of Smendes II 992–990 v.Chr. Hogepriester, zoon van Mencheperre
Onbekend Pinedjem II 990–969 v.Chr. Zoon van Mencheppre
Onbekend Psusennes III 969–945 v.Chr. Wellicht identiek aan Psusennes II
22e Dynastie[10]
Hedjcheperre-setepenre Sjesjenk-meriamon of Sjosjenq I ca. 946–924 v.Chr. Neef van Osorkon de oudere
Sechemcehepre-setepenre Oesairken of Osorkon I ca. 925–890 v.Chr. Zoon van Sjosenq I
Hedjcheperre-setepenre Takeret-meriamon of Takelot I ca. 890–877 v.Chr. Zoon van Osorkon I
Hekacheperre-setepenre Sjesjenk-meriamon of Sjosjenq II ca. 924 v. Chr Hogepriester en medeheerser[11]
Oesermaätre-setepenamon Oesairken-meriamon of Osorkon II 880 / 879–852 / 851 v.Chr. Zoon van Takelot I
Hedjcheperre-setepenre Hor-sa-iset Meriamon of Horsiese I 870–860 v.Chr. Hogepriester en tegenkoning
22e Dynastie (Opper-Egypte)
Hedjcheperre-setepenre Takeretj-meriamon of Takelot II[12] 852 / 851–831 / 830 v.Chr. Afstammeling van Takelot I
Onbekend Ioepeti of Ioepoet I 831 / 830–? v.Chr. Onbeduidend koning in Thebe, afkomst onbekend
Oesermaätre-setepenamon Oesairken-saisis-meriamon of Osorkon III 790–762 v.Chr. Zoon van Takelot II
Oesermaätre-setepenamon Takeret-saisis-meriamon of Takelot III 762–754 v.Chr. Zoon van Osorkon III
Mencheperre Ini 754–749 v.Chr. Afkomst onbekend.[13]
Neferkare Pajeftjauemauibastet 749–727 v.Chr. Werd door Aston tot de Thebaanse 23e Dynastie gerekend.
Oesermaätre-meriamon Sjosjenq VI 727–715 v.Chr. Bestaan onzeker.
22e Dynastie (Neder-Egypte)
Oesermaätre-setepenre Sjesjenk-meriamon of Sjosjenq III 863–825 / 813 v.Chr. Afkomst onbekend
Onbekend Sjosjenq IIIa evtl. 825–813 v.Chr. Bestaan onzeker
Oesermaätre-setepenamon Pami-meriamon of Pami 813–804 v. Chr. Zoon van Sjesjonq III
Aacheperre Sjesjonk-meriamon of Sjesjonq V 804–767 v.Chr. Zoon van Pami
Oesermaätre-setepenamon Padibastet-meriamon of Pedibastet II 767–732 / 730 v.Chr. Zoon van Ioepoet
Aacheperre-setepenamon Oesairken-meriamon of Osorkon IV 732 / 730–715 / 713 v.Chr. Zoon van Osorkon V
23e Dynastie
Oesermaätre-setepenamon Padibasetet-meriamon of Padibastet I 856 / 855–831 / 830 v.Chr. Zoon van Takelot II
Onbekend Sjesjonq IV 831 / 830–825 / 824 v.Chr. Bestaan onzeker
Oesermaätre-setepenamon Rudjamun of Rudjamon 759–754 v.Chr. Zoon van Osorkon III
Oesermaätre Ioepet of Ioepoet II 753–730 v.Chr. Afkomst onbekend
24e Dynastie
Sjepsesre Tafnacht of Tefnacht 727–720 v. Chr. Vorst van Saïs en later farao
Oeahkare Bakenrenef of Bokchoris 720–716 v.Chr. Zoon van Tefnacht
25e Dynastie
Onbekend Alara 780–760 v.Chr. Vader van Kasjta
Maäre Kasjta 760–746 v.Chr. Veroverde Egypte tot aan Aswan
Oesermaätre of Mencheperre Pianchi of Piye 746–716 v.Chr. Zoon van Kasjta; Onderwierp koningen van de delta.
Neferkare Sjabaka 716–707/706 v. Chr. Broer van Piye, zoon van Kasjta
Djedkaoere Sjebitka 707/706–691 v.Chr. Neef van Sjabaka.
Choeinefertemre Taharqa 691–664 v.Chr. Zoon van Piye
Bakare Tanoetiamon of Tantamani 664–657 v.Chr. Zoon van Sjebitku
Hogepriesters van Amon, tijdens de 22e t/m 26e Dynastie.
Onbekend Ioepoet 944–924 v.Chr. Zoon van Sjosjenq I
Onbekend Sjosjenq II 924–894 v.Chr. Broer van Ioepoet
Onbekend Ioelot of Iuwelot 894–884 v.Chr. Zoon van Osorkon I
Onbekend Smendes III of Nesibanebdjedet III 884 – 874 v.Chr. Zoon van Osorkon I
Onbekend Harsiese I 874–860 v.Chr. Zoon van Sjosjenq II
Onbekend ... diu ... 860–855 v.Chr. Zoon van Harsiese I
Onbekend Nimlot I 855–840/845 v.Chr. Zoon van Osorkon II
Onbekend Takelot 845–840 v.Chr. Zoon van Nimlot I, mogelijk Takelot II
Onbekend Osorkon (prins) 840–785 v.Chr. Mogelijk Osorkon III?
Onbekend Harsiese II 835–800 v.Chr. Misschien een oom van Harsiese I
Onbekend Takelot 800–775 v.Chr. Zoon van Nimlot II
Onduidelijk 775–765 v.Chr.
Onbekend Takelot III 765–754 v.Chr. Later farao
Tussen 754 en 704 v.Chr. waren er twee onbekende Hogepriesters of het ambt was vacant.
Onbekend Horemachet 704–660 v.Chr. Zoon van Sjabaka
Onbekend Horchebi 660–644 v.Chr. Zoon van Horemachet
Tussen 644 en 595 v.Chr. waren er twee onbekende Hogepriesters of het ambt was vacant.
Hekatneferoemoet Anchnesneferibre 595–560 v.Chr. Dochter van Psammetichus II
Onbekend Neith-ikret of Nitokris II 560–550 v.Chr. Dochter van Amasis
Godsvrouwen van Amon
Onbekend Karomama Meritmoet 870–840 v.Chr. Dochter van Harsiese I
Onbekend Tasjacheper ca. 770 v.Chr.? Onbekend
Chenemetibamon Sjepenoepet I 754–714 v.Chr. Dochter van Osorkon III
Chaneferoemoet Amenirdis I 740–700 v.Chr. Dochter van Kasjta
Henoetneferoemoet Iritre Sjepenoepet II 710–650 v.Chr. Dochter van Piye
Onbekend Amenirdis II 670–640 v.Chr. Dochter van Taharqa
Nebetneferoemoet Nitokris I Merimoet 656–595 v.Chr. Dochter van Psammetichus I
Hekatneferoemoet Anchnesneferibre 595–525 v.Chr. Dochter van Psammetichus II
Onbekend Nitokris II 525 v.Chr. Dochter van Amasis.
Assyrische heerschappij
N.v.t. Esarhaddon 671-669 v.Chr. Veroverde de Nijldelta.
N.v.t. Assurbanipal 669-64 v.Chr. Hij verdreef de Koesjieten definitief.

Late periode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Late periode
Farao Troonnaam of Nesoe-biti-naam Regeringsperiode Opmerkingen
26e Dynastie (Saïtische Periode)
Psammetichus I Wah-ib-Re 664–610 v.Chr. Verlegde de hoofdstad van Memphis naar Saïs. Steunde Assur tegen de Meden en Skythen.
Necho II Wehem-ib-Re 610–595 v.Chr. Bouwde als eerste in de Egyptische geschiedenis een zeestrijdmacht uit. Liet een kanaal tussen de Nijl en de Rode Zee aanleggen.
Psammetichus II Nefer-ib-Re 595–589 v.Chr. Voerde een preventieve oorlog tegen Nubië en verwoestte de monumenten van de Koesjitische koningen en zijn vader.
Apriës Haa-ib-Re 589–570 v.Chr. Na militaire mislukkingen in Palestina en Libië kwam het tot een opstand onder Amasis.
Amasis Chnum-ib-Re 570–526 v.Chr. Leidde Egypte naar een nieuwe culturele en wetenschappelijke bloei.
Psammetichus III Anch-ka-en-Re 526–525 v.Chr. Regeerde slechts ca. 6 maanden. Werd door Kambyses II bij Pelusion bekampt.
27e Dynastie (1e Perzische heerschappij)
Cambyses II Mestiu-Re 525–522 v.Chr. Zoon van Kyros II veroverde Egypte en lijfde het in het Perzische Rijk in.
Padibastet III Seheru-ib-Re Tegenkoning; chronologische ordening onzeker.
Darius I 1. Setut-Re
2. Meri-imen-Re
521–486 v.Chr. Naast Kyros de Grote de beroemdste Perzische koning. Bevorderaar van de kunsten en bekwaam hervormer.
Psammetichus IV ca. 486 v.Chr. Volgens enige demotische oorkonden uit Diospolis Parva.
Xerxes I 486–466 v.Chr. Faalt in de verovering van Griekenland.
Artaxerxes I 465–424 v.Chr. Overwon in de slag bij Papremis een verenigd leger van Egyptenaren, Libiërs en Grieken.
Inaros II Tegenkoning van Libische afkomst.
Xerxes II 424–423 v.Chr. Werd in de slag bij Sogdianos vermoord.
Sogdianus 423-423 v.Chr. Werd door Dareios II gevangengenomen en geëxecuteerd.
Darius II 423–404 v.Chr. Onder hem verwerft Egypte met Griekse steun de onafhankelijkheid.
Artaxerxes II 404–402 v.Chr.[14] Hij werd nog tot 402 v.Chr. in het zuiden van Egypte als farao erkend.
28e Dynastie
Amyrtaios (Psammetichus V) 404–399 v.Chr. Enige farao van de 28e Dynastie. Werd eerst slechts in Neder-Egypte erkend, vanaf 400 v.Chr. ook in Opper-Egypte.
29e Dynastie
Nepherites I Ba-en-Re 399–393 v.Chr. Steunde Sparta in haar oorlog tegen het Perzische Rijk.
Hornebcha 393–392 v.Chr. Volgens Manetho Muthis alsook volgens de Demotische kroniek zoon van Nepherites I.
Achoris Chenem-maat-Re 393–379 v.Chr. Voerde een anti-Perzische politiek.
Psammuthis User-Re 393–392 v.Chr. Tegenkoning.
Nepherites II 379-379 v.Chr. Regeerde slechts 4 maanden.
30e Dynastie
Nectanebo I Cheper-ka-Re 379–360 v.Chr. Hij zette Nepherites II als heerser af. In 373 v.Chr. moet hij zich verweren tegen een Perzische invasie.
Djedhor Iri-maat-en-Re 360–359 v.Chr. Hij heroverde met hulp van Griekse huurlingen Palestina en Syrië.
Nectanebo II Senedjem-ib-Re 359–341 v.Chr. Nectanebo II ondersteunde opstanden tegen de Perzen, die evenwel vanaf de winter van 342/341 Egypte stap voor stap veroveren.
31e Dynastie (2e Perzische heerschappij)
Artaxerxes III 341–338 v.Chr. Hij slaagde erin, Egypte voor korte tijd weer in het Perzische Rijk in te lijven. Hij liet munten slaan, op dewelke hij zich als farao voorstelde. Artaxerxes werd door zijn legeraanvoerder Bagoas vergiftigd.
Arses 338–336 v.Chr. Arses werd na de gifmoord op zijn vader door Bagoas als nieuwe Grootkoning aangesteld, maar later echter zelf ook vergiftigd.
Chababash Senen-Tenen 338–336 v.Chr. Tegenkoning.
Darius III 336–332 v.Chr. Zijn satraap Mazakes droeg in 332 v.Chr. Egypte zonder strijd over aan Alexander de Grote, die Dareios een jaar later definitief versloeg.

Grieks-Romeinse Periode[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook: Macedonisch Egypte en Ptolemeïsche rijk en Romeins en Byzantijns Egypte
Farao Troonnaam of Nesoe-biti-naam Regeringsperiode Opmerkingen
Argeaden
Alexander III de Grote Meri-Amun-setep-en-Re 332–323 v.Chr. Veroverde tijdens zijn veldtocht Egypte en stichtte Alexandrië.
Philippus III Arrhidaeus Meri-Amun-setep-en-Re 323–317 v.Chr. Halfbroer van Alexander. Stond bekend als zwakzinnig. Door Olympias vermoord.
Alexander IV Aigos Haa-ib-Re-setep-en-Amun 317–310 v.Chr. Zoon van Alexander. Door Kassandros vermoord.
Interregnum van 310 tot 306 v.Chr.
Ptolemaeën
Ptolemaeus I Soter Meri-Amun-setep-en-Re 323–306 v.Chr. (satraap van Egypte)
306–283 v.Chr. (koning)[15]
Een van de generaals van Alexander de Grote en diadoch. Stichter van de Ptolemaeïsche dynastie. Bouwheer van de Bibliotheek van Alexandrië.
  Magas 300–ca. 250 v.Chr. Onafhankelijke koning van Cyrene. Bracht Cyrene tot culturele bloei.
Ptolemaeus II Philadelphus User-ka-en-Re-meri-Amun 285–283 v.Chr. (mederegent)
283–246 v.Chr. (alleenheerser)
Wist Egypte's positie te behouden in de Eerste en Tweede Syrische Oorlog. Bouwheer van de Pharos van Alexandrië.
Demetrios de Schone 250–249/248 v.Chr. Opvolger van Magas. Werd na een affaire met Apame (weduwe van Magas) door de Cyreense bevolking vermoord.
Ptolemaeus III Euergetes Iua-en-netjerui-senui-sechem-anch-Re-setep-Amun 248–246 v.Chr. (koning van Cyrene)
246–222 v.Chr. (alleenheerser)
Na de Derde Syrische Oorlog grootste uitbreiding van het Ptolemaeïsche Rijk.
Ptolemaeus IV Philopator Iua-en-netjerui-men-chui-setep-Ptah-user-ka-Re 222–205 v.Chr. Zegevierde in de Slag bij Raphia over Antiochos III
Horwennofer 206–200 v.Chr. Tegenkoning in Opper-Egypte; regeerde in Thebe; door de priesters van Amon erkend.
Ptolemaeus V Epiphanes Iua-en-netjerui-meruj-it-setep-Ptah-user-ka-Re 205–180 v.Chr. De Ptolemaeïsche bezittingen in Europa, Klein-Azië en Syrië gingen verloren. Door zijn eigen hovelingen vergiftigd.
Anchwennefer 200–186 v.Chr. Opvolger (mogelijkerwijs zelfs de zoon)[16] van Hor-wennofer. Na zijn nederlaag tegen generaal Komanos gevangengenomen en geëxecuteerd.
Ptolemaeus VI Philometor Iua-en-netjerui-perui-setep-en-Ptah-chepri-iri-maat-en-Amun-Re 180–164 v.Chr.[17]
163–145 v.Chr.
Begon met de bouw van het tempelcomplex van Philae. Viel in de slag aan de Oinoparas.
Antiochus IV Epiphanes 168 v.Chr. Seleucidische koning. Op de dag van Eleusis door de Romeinen tot de aftocht gedwongen.
Ptolemaeus Eupator 152 v.Chr. (mederegent) Oudste zoon van Ptolemaios VI. Stierf in de zomer van 152 v.Chr.
Ptolemaeus VII Neos Philopator 145 v.Chr. Zoon van Ptolemaeus VI. Door zijn oom Ptolemaios VIII vermoord.
Ptolemaeus VIII Euergetes II 170–164 v.Chr. (mederegent)
164/163 v.Chr. (alleenheerser)
163–145 v.Chr. (koning van Cyrene)
145–131 v.Chr. (alleenheerser)
128–116 v.Chr. (alleenheerser)
Verdreef joden en intellectuelen uit Alexandrië. Voerde een burgeroorlog (132–124 v.Chr.) tegen Kleopatra II. Liet zijn zoon Ptolemaios Memphites vermoorden.
Cleopatra II 170–164 v.Chr. (mederegentes)
131–128 v.Chr.[18]
116/115 v.Chr.[19]
Huwde haar beide broers Ptolemaeus VI en Ptolemaeus VIII. Nadat deze laatste haar dochter tot vrouw had genomen, kwam het tot een burgeroorlog.
Harsiese 131–130 v.Chr. Tegenkoning in Thebe. Laatste Oud-Egyptisch persoon, die de farao-titel droeg.
Ptolemaeus IX Soter II 116–107 v.Chr.
106–88 v.Chr. (koning van Cyprus)
88–81 v.Chr.
Door Kleopatra III naar Cyprus verdreven. Voerde oorlog tegen Alexander Iannaios.
Cleopatra III 116–107 v.Chr. (mederegentes)
107–101 v.Chr.
Greep in de Seleucidische familie-oorlog in. Door haar zoon Ptolemaeus X vermoord.
Ptolemaeus X Alexander 110–107 v.Chr. (koning van Cyprus)
107–101 v.Chr. (mederegent)
101–88 v.Chr. (alleenheerser)
Door Ptolemaios IX verdreven. Kwam bij zijn poging Cyprus te veroveren om.
Ptolemaeus Apion 100–96 v.Chr.[20] Koning van Cyrene. Ook als Ptolemaeus IX bekend.[21] Vererft zijn rijk aan de Romeinen.
Berenice III 81–80 v.Chr. Dochter van Ptolemaeus IX. Door Ptolemaios XI vermoord.
Ptolemaeus XI Alexander II 80 v.Chr. Zoon van Ptolemaeus X. Regeerde slecht enkele dagen. Door een opgehitste menigte doodgeslagen.
Ptolemaeus XII Neos Dionysos Iua-en-pa-netjer-nehem-setep-en-Ptah-iri-maat 80–58 v.Chr.
55–51 v.Chr.
Buitenechtelijke zoon van Ptolemaeus IX. Door de Romeinse senaat als amicus et socius populi Romani erkend.
Ptolemaios van Cyprus 80–58 v.Chr. Onder hem en zijn broer Ptolemaeus XII kwam het tot een deling van het rijk. Pleegde zelfmoord na de verovering van Cyprus door de Romeinen.
Berenice IV 58–55 v.Chr. Halfzuster van Cleopatra VII. Onttroonde haar vader Ptolemaios XII. Door deze later vermoord.
Cleopatra VI 58/57 v.Chr. (mederegentes) Regeerde kort samen met Berenice IV in 58/57 v.Chr.
Archelaos 56/55 v.Chr. (mederegent) Gemaal van Berenice IV. Viel in de slag tegen Aulus Gabinius.
Cleopatra VII 52/51 v.Chr. (mederegentes)
51–30 v.Chr.
Geliefde van Caesar en Antonius. Pleegde zelfmoord na de inname van Alexandrië door Augustus.
Ptolemaeus XIII Theos Philopator 50–47 v.Chr. (mederegent) Broer van Cleopatra VII. Verdronk op de vlucht in de Nijl.
Arsinoë IV 48/47 v.Chr. Tegenkoningin. Zuster van Cleopatra VII. Door Caesar na de Alexandrijnse Oorlog gevangengenomen.
Ptolemaeus XIV Theos Philopator II 48/47 v.Chr. (koning van Cyprus)
47–44 v.Chr. (mederegent)
Broer van Cleopatra VII. Door deze vermoord.
Ptolemaeus XV Caisarion Iua-pa-netjer-neti-nehem-setep-en-Ptah-iri-maat-Re-sechem-(anch)-Amun 44–30 v.Chr. (mederegent) Zoon van Caesar. Toen hij 3 jaar was tot mederegent van zijn moeder Kleopatra VII benoemd. Op bevel van Gaius Iulius Caesar (Octavianus) vermoord.
Romeinse keizers
Deze tabel bevat slecht de keizers, die ook in Egypte hiëroglifisch zijn geattesteerd. Voor een volledig overzicht, zie: Lijst van Romeinse keizers.
Augustus 1. Heka-hekau-setep-en-Ptah
2. Autokrator[22]
27 v.Chr.–14 n.Chr. Nam in 30 v.Chr. Alexandrië in, maakte van Egypte een provincia.
Tiberius 14–37 n.Chr. Liet in 19 n.Chr. de Isis-cultus in Rome vervolgen.
Caligula Autokrator Heka-hekau-meri-Ptah-aset 37–41 n.Chr. Overname van de Isis-cultus in de Romeinse staatsreligie; jodenvervolging ca. 38 n.Chr.; terechtstelling van Ptolemaios van Mauretania ca. 40 n.Chr.
Claudius 1. Autokrator Heka-hekau-meri-aset-Ptah
2. Kaisaros Germanikos
3. Kaisaros Sebastos
41–54 n.Chr. Liet met de pronaos van de Chnoem-tempel van Esna de laatste Egyptische tempel-nieuwbouw beginnen.
Nero 1. Heka-hekau-setep-en-Ptah-meri-aset
2. Kaisaros Germanikos
54–68 n.Chr. Expeditie ter onderwerping van het rijk van Meroë.
Galba 68–69 n.Chr. In de Isistempel van Deir esch-Schelwit in West-Thebe geattesteerd.
Otho 69 n.Chr. In de Isistempel van Deir esch-Schelwit in West-Thebe geattesteerd.
Vespasianus 69–79 n.Chr. Beval de sluiting van de JHWH-tempel in Tell el-Jahudija.
Titus 1. Titos
2. Autokrator Titos Kaisaros
79–81 n Chr. In meerdere Egyptische tempels geattesteerd.
Domitianus Her-sa-aset-meri-netjeru-neb(u) 81–96 n.Chr. Zette zich zeer erg voor de Isis-cultus in.
Nerva 96–98 n.Chr. Nerva is in Aswan, Esna en Diospolis parva geattesteerd.
Trajanus 1. Autokrator Kaisaros Nerouas
2. Germanikos Dakikos
98–117 n.Chr. Opstand van de joden (Kitosoorlog) o.a. in Egypte en Cyrene ca. 115/116; levendige bouwactiviteit in Egypte.
Hadrianus 117-138 n.Chr. Stichting van Antinoöpolis; Villa Hadriana deels in Egyptische stijl.
Antoninus Pius Autokrator Kaisaros Titos Ailios Adrianos 138–161 n.Chr. Boerenopstand in Egypte in 152/53 n.Chr.
Marcus Aurelius 161–180 n.Chr. Opstand van Avidius Cassius in Egypte en Syrië.
Lucius Verus 161–169 n.Chr. (mederegent) Lucius Verus is in Qaw el-Kebir en in Philae geattesteerd.
Commodus 180–192 n.Chr. Bij processies trad hij als officiant van de Egyptische cultus op.
Pertinax 193 n.Chr. Regeerde 3 maanden; hiëroglifisch in Dachla geattesteerd.
Septimius Severus 193–211 n.Chr. Herinrichting van stadsraden in Alexandrië en andere Egyptische steden.
Caracalla 211–217 n.Chr. Liet voor de eerste maal het beeld van Serapis op munten slaan; een opstand in Alexandrië werd bloedig neergeslagen.
Geta 211 n.Chr. Broer van Caracalla, op diens bevel vermoord.
Macrinus 217–218 n.Chr. Op de vlucht voor Elagabalus vermoord.
Diadumenianus 218 n.Chr. (mederegent) Zoon van Macrinus; op de vlucht voor Elagabalus in Zeugma vermoord.
Severus Alexander 222–235 n.Chr. Laatste keizer van de Severische dynastie. In de pronaos van Esna geattesteerd.
Philippus Arabs 244–249 n.Chr. Werd in de strijd tegen Decius gedood.
Decius 249–251 n.Chr. In de Khnumtempel van Esna geattesteerd.
Valerianus I 253–260 n.Chr. Slechts op één stele geattesteerd.
Aurelianus 270–275 n.Chr. Slechts op één stele voor een Buchisstier geattesteerd.
Probus 276–282 n.Chr. Sloeg de in Egypte invallende Blemmyes terug.
Diocletianus 284–305 n.Chr. Liet de Christenen vervolgen.
Maximianus 285–310 n.Chr. Slechts op één stele geattesteerd.
Galerius 293–311 n.Chr. Neerslaan van de opstanden in Busiris en Koptos (294 n.Chr.); Tegenkeizers: Domitius Domitianus en Aurelius Achilleus (297 n.Chr.)
Maximinus Daia 305–313 n.Chr. Laatste hiëroglifisch geattesteerde keizer.

Zie ook[bewerken]

Noten[bewerken]

 1. Diodorus Siculus, Bibliotheca historica I 11-13.
 2. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 197.
 3. Er bestaat een discussie onder de geleerden wie nu de eerste koning is van de 13e dynastie
 4. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 200.
 5. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 125.
 6. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 158.
 7. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 165.
 8. K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997, p. 171.
 9. Opname als regerende koningin volgens R. Krauss; evenwel omstreden.
 10. De indeling van de 22e en ook de 23e dynastie is echt problematisch. Deze lijst volgt zo veel mogelijk de klassieke tweedeling volgens Kenneth A. Kitchen. Andere indelingen vindt men bij o.a. D.A. Aston of Jürgen von Beckerath.
 11. Volgens von Beckerath is Sjosjenq niet mederegent van Osorkon I maar opvolgers van Takelot I.
 12. Aston rekent Takelot niet meer tot de 22e dynastie, maar begint met hem een „Thebaanse 23e dynastie“, in dewelke hij na Takelot II alle koningen uit Kitchens 23e dynastie laat volgen, uitgezonder Sjosjenq IV, Iupet II en de omstreden Sjosjenq VI. Daarenboven voegt hij na Rudjamun Ini en Pajeftjauemauibastet in. Jürgen von Beckerath construeert een Opper-Egyptische linie van de 22e dynastie, die praktisch dezelfde indeling als die van Aston is, maar reeds met Ini eindigt.
 13. Volgens D.A. Aston (Takeloth II: A King of the twenty third dynasty?, in JEA 75 (1989), p. 153) was hij de opvolger van Rudamun van de Thebaanse 23e dynastie.
 14. Ten tijde van Artaxerxes II kwam het tot een opstand onder Amyrtaios, die echter slechts in enkele delen van Egypte als farao werd erkend.
 15. Ptolemaios I telde zijn regeringsjaren vanaf Alexander's dood (323 v.Chr.), daar hij reeds vanaf dit tijdstip satraap van Egypte was. In de herfst van 306 v.Chr. nam hij de koningstitel aan.
 16. W. Huss, Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v.Chr., München, 2001, p. 506.
 17. Ptolemaios VI werd door zijn jongere broer, Ptolemaios VII afgezet, maar kon de troon met hulp van de Romeinen heroveren.
 18. Nadat Ptolemaeus VIII uit Egypte was gevlucht, liet Kleopatra II zich tot alleenheerseres uitroepen.
 19. Kleopatra heerste van de herfst van 116 tot het voorjaar van 115 v.Chr. gezamenlijk met Ptolemaios IX en Cleopatra III.
 20. Het begin van zijn heerschappij wordt in 100 v.Chr. geplaatst, maar vermoedelijk begon ze echter iets vroeger.
 21. M. Leberrecht Strack, Die Dynastie der Ptolemäer, Berlijn, 1897.
 22. Troonnamen die uitsluitend uit de titels "Autokrator" of "Kaisaros" bestaan, werden in de volgende lijst niet in aanmerking genomen.

Referenties[bewerken]

Algemene behandelingen
Legendarische heersers van Egypte
Predynastieke Periode
 • F.A.K. Breyer, Die Schriftzeugnisse des Prädynastischen Königsgrabes U-j in Umm el-Qaab, Versuch einer Neuinterpretation, in JEA 88 (2002), pp. 53-65. (de auteur laat zich sceptisch uit over de koningsnaamlezingen van Dreyer)
 • G. Dreyer, Umm el-qaab I. Das prädynastische Königsgrab U-j und seine frühen Schriftzeugnisse, Mainz, 1998. ISBN 3-8053-2486-3
 • W. Helck, Untersuchungen zur Thinitenzeit (Ägyptologische Abhandlungen, 45), Wiesbaden, 1987. ISBN 3-447-02677-4 (Google Books)
Oude Rijk
 • G. Dreyer, Der erste König der 3. Dynastie, in H. Guksch - D. Polz (edd.), Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens. Rainer Stadelmann gewidmet, Mainz, 1998. ISBN 3-8053-2526-6
 • R. Krauss, Chronologie und Pyramidenbau in der 4. Dynastie, in Orientalia 66 (1997), pp. 1-14. ISSN 0030-5367
Eerste Tussentijd
Middenrijk
 • R. Krauss, Probleme des altägyptischen Kalenders und der Chronologie des Mittleren und Neuen Reiches in Ägypten, diss. Freie Universität, Berlijn, 1981.
 • U. Luft, Die chronologische Fixierung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von Illahun (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, 598), Wenen, 1992. ISBN 3-7001-1988-7
Tweede Tussenperiode
 • J. von Beckerath, Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit , Glücksstadt, 1964.
 • K.S.B. Ryholt, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B.C., Kopenhagen, 1997. ISBN 87-7289-421-0 (een omstreden werk over de periode, maar het bevat echter uitvoerige lijsten van alle bekende heersers)
Nieuwe Rijk
Derde Tussenperiode
 • F. Gomaà, Die libyschen Fürstentümer des Deltas vom Tod Osorkons II. bis zur Wiedervereinigung Ägyptens durch Psametik I. (Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Bd. 6), Wiesbaden, 1974. ISBN 3-920153-31-6
 • K. Anderson Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (1100-650 B.C.), Warminster, 1986. ISBN 0-85668-298-5
Late periode
 • F.-K. Kienitz, Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeitenwende, Berlijn, 1953.
Ptolemaeïsch Egypte
Romeins Egypte
 • G. Hölbl, Altägypten im Römischen Reich: Der römische Pharao und seine Tempel. 1. Römische Politik und altägyptische Ideologie von Augustus bis Diocletian, Tempelbau in Oberägypten, Mainz, 2000. ISBN 3-8053-2392-1
 • D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt, 1996². ISBN 3-534-18240-5

Externe links[bewerken]