Belasting van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

0 - 9[bewerken | brontekst bewerken]

30%-regeling

A[bewerken | brontekst bewerken]

Aanbrengen - Aanslaggrens - Accijns - Actieve veredeling - AEO Certificaat - Afcentiem - Aftrekpost - Alcoholaccijns - Algemeen nut beogende instelling - Algemene heffingskorting - Algemene wet inzake rijksbelastingen - Alleenstaande-ouderkorting - Anders Betalen voor Mobiliteit - Anti-dumpingrechten - Arbeidskorting - Assurantiebelasting

B[bewerken | brontekst bewerken]

Baatbelasting - Banderol - Bedrijfsvoorheffing - Behandeling onder douanetoezicht - Belastbaar inkomen - Belasting - Belasting in Nederland - Belasting van niet-inwoners (B) - Belasting van personenauto's en motorrijwielen - Belastingaangifte - Belastingaangifte (Nederland) - Belastingadviseur - Belastingdienst - Belastingdienst (Nederland) - Belastingdienst voor Vlaanderen - Belastingdruk - Belastingfraude - Belastingontduiking - Belastingontwijking - Belastingovereenkomst - Belastingparadijs - Belastingplichtige - Belastingschuld - Belastingstelsel - BelastingTelefoon - Belastingverdrag - Belastingvrij - Beslagvrije voet - Belastingverdrag - Belastingwinkel - Besloten vennootschap - Bedrijfsvorm - Benzineaccijns - Bestemmingsheffing - Betalingstermijn - Bijzondere Belastinginspectie (B) - Box 1 - Box 2 - Box 3 - BPM - Bron van inkomen - Wet op de dividendbelasting 1965 - btw - Btw in België - Burgerservicenummer

C[bewerken | brontekst bewerken]

Carnet ATA - Carrouselfraude - Categorie:Belasting - CFC-wetgeving - Chauth - Cijns - Cijnsboek - CO2-toeslag BPM - College Belastingadviseurs - Communautair Douanewetboek - Conserverende aanslag

D[bewerken | brontekst bewerken]

Dagbladzegel - Deflatoire maatregelen - Degressieve belastingen - Dertiende penning - Directe belastingen - Directeur-grootaandeelhouder - Dividend - Dividendbelasting - Doorvoer - Douaneambtenaar - Douanebesluit - Douanebestemming - Douanegebied van de Gemeenschap - Douane Laboratorium - Douanerechten - Douaneregeling - Douanestatus - Douanetoezicht - Douane-unie - Douanevervoer - Douanewaarde - Douanewet - Douanewetgeving - Dubbelbelastingverdrag

E[bewerken | brontekst bewerken]

Economische douaneregeling - Eigen woning - Eigenwoningforfait - Electronic Road Pricing - Elia-heffing - Energiebelasting - Energie-investeringsaftrek - Entrepot - Erfbelasting - Eurovignet - Exporteur

F[bewerken | brontekst bewerken]

Federale Overheidsdienst Financiën - FIOD-affaire bij Feyenoord - Fiscaal recht - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Fiscale politie - Fiscale zegel - Fiscus - Fiscale oudedagsreserve - FOR - Forensenbelasting - Fraus legis

G[bewerken | brontekst bewerken]

G-rekening - Gemaal - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Gemeenschapsgeld - Gemeente - Gezagsverhouding - Goed koopmansgebruik - Grensarbeider - Griffierecht - Grijs kenteken - Groene belegging

H[bewerken | brontekst bewerken]

Haardstedengeld - Handhaving van belastingen - Havengeld - Heffingsgrondslag - Heffingskorting - Heffingsrente - Heffingswet - Herendienst - Hondenbelasting - Hoofdgeld - Hulp bij aangifte - Huurwaardeforfait - Hypotheekrenteaftrek

I[bewerken | brontekst bewerken]

Importeur - In dubio contra fiscum - Inhoudingsplichtige - Inkomen - Inkomensafhankelijke combinatiekorting - Inkomstenbelasting - Internal Revenue Service - Intrastat - Investering - Investeringsaftrek - Invoer - Invoerrechten - Invordering - Invorderingswet - Invorderingswet 1990

J[bewerken | brontekst bewerken]

Jaaropgave - Jizya - Jonggehandicaptenkorting

K[bewerken | brontekst bewerken]

Kadastraal inkomen - Kansspelbelasting - Kapitaalbelasting - Kerkbelasting - Kijk- en luistergeld - Kilometerheffing - Kindertoeslag - Kindgebonden budget - Kleineondernemersregeling - Korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen - Kwartje van Kok - Kwitantiezegel

L[bewerken | brontekst bewerken]

Laffercurve - Lagarde-lijst - Lastenverlichting - Latente belastingschuld - Leegwaarderatio - Leges - Levensloopregeling - Levensloopverlofkorting - Lijst van landen naar omzetbelastingtarief - London congestion charge - Loonbelasting - Loonwig - Luistervergunning - LuxLeaks

M[bewerken | brontekst bewerken]

Maaltijdcheque - Meerwaarde - Mercosur - Milieuheffing - Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie - Miskoorn - Motorrijtuigenbelasting

N[bewerken | brontekst bewerken]

Navordering - NV - Naamloze vennootschap - Nederlandsche Bond van Belastingbetalers - Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs - Notionele interestaftrek

O[bewerken | brontekst bewerken]

Offshore-leaks - Omzetbelasting - Ondernemersaftrek - Onderneming - Onkostenvergoeding - Onroerendezaakbelasting - Onroerende voorheffing - Oortse kosten - Opcenten - Opcentiem - Ouderenkorting - Overdrachtsbelasting - Overheid -

P[bewerken | brontekst bewerken]

Panama Papers - Parkeerbelasting - Passieve veredeling - Penvernietiging - Perceptiekosten - Personenbelasting - Persoonsgebonden aftrek - Precariobelasting - Premies volksverzekeringen - Progressieve inkomstenbelasting - Provincie -

R[bewerken | brontekst bewerken]

Rechtspersonenbelasting - Reclamebelasting - Regulerende energiebelasting - Rekeningrijden - Retributie - Rijksbelasting - Rijksbelastingacademie - Rioolrecht - Rode diesel - Roerende voorheffing - Rookhoen - Ruimte voor tijdelijke opslag - Ruitergeld

S[bewerken | brontekst bewerken]

Sarrieshut - Schaduwtol - Scheepvaartrechten - Schenkbelasting - Schijventarief - Smokkelen - Sofinummer - Sonttol - Spaarloon - Spitsheffing - Stamp Act - Stamrechtvrijstelling - Startersaftrek - Stichting - Stimuleringsregeling duurzame energieproductie - Successierecht - Suppletieaangifte - SwissLeaks

T[bewerken | brontekst bewerken]

Taille - Terbeschikkingstellingsregeling - Tiendblok - Tiende - Tiende Penning - Tijdelijke invoer - Tobintaks - Toeristenbelasting - Toeslagenaffaire - Tolbrug - Toll Collect - Tolvignet - Tolweg - Transito - Transports Internationaux Routiers (T.I.R.) - Tweeverdiener

U[bewerken | brontekst bewerken]

Uitnodiging tot betaling - Uitvoer

V[bewerken | brontekst bewerken]

Vaarbelasting - Vastrecht - Vennootschapsbelasting - Vereniging (rechtspersoon) - Verjaring - Verjaring schorsen - Verkeersbelasting (B) - Verklaring arbeidsrelatie - Vermogensbelasting - Vermogensrendementsheffing - Vermogenswinstbelasting - Verpakkingsbelasting - Verzekeringstaks - Vijf speciën - Vlaktaks - Vliegbelasting - Vliegtaks - Voordeelregel loonheffing - Vrije verkeer - Vrije zone (douane) - Vrijhaven - Vrijwaringsbewijs

W[bewerken | brontekst bewerken]

Waterschap - Wederuitvoer - Wegenvignet (België) - Wet arbeid en zorg (Wazo) - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) - Wet inkomstenbelasting 2001 - Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen - Wet op belastingen van rechtsverkeer - Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 - Wet op de loonbelasting 1964 - Wet op de omzetbelasting 1968 - Wet op de vennootschapsbelasting 1969 - Wet waardering onroerende zaken (WOZ) - Windrecht - Witte werkster - Wiebeltaks - Winst uit onderneming - Witwassen - Woonbonus (B)

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Zelfstandige zonder personeel - Zelfstandigenaftrek - Zwart loon- Zwarte markt - Zwartwerken