Infrabel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Logo van Infrabel

Infrabel is de spoorinfrastructuurbeheerder van België, vergelijkbaar met ProRail in Nederland.

Organisatie[bewerken]

In 2005 gaf de Europese Unie toestemming om het spoorverkeer te liberaliseren. Dit resulteerde op Belgisch niveau in 2005, in de omvorming van de NMBS naar de NMBS-Groep. De groep omvatte toen drie bedrijven. Elk bedrijf is een naamloze vennootschap met het statuut van een autonoom overheidsbedrijf. Dit houdt in dat alle taken die uitgevoerd worden door deze drie bedrijven van openbare dienst zijn. Zij werden bij wet door het parlement vastgesteld en staan genoteerd in een beheerscontract met de Belgische staat.

  • Infrabel beheert de infrastructuur van het Belgische spoornet. Spoorinfrastructuur betekent hier niet enkel de rails, maar ook de bovenleidingen, de wissels, de overwegen, de seinen, de perrons … Kortom alles wat een trein doet rijden. Het publiek kent een werknemer van Infrabel vooral van zijn werkzaamheden op en rond het spoor.
  • De NMBS is een spoorwegbedrijf dat personen en goederen vervoert per trein. De NMBS is dus verantwoordelijk voor de treinen zelf wat betreft aantal, onderhoud en treinpersoneel. Daarnaast is de NMBS ook verantwoordelijk voor alle kleine bemande stopplaatsen en de verkoop van vervoerbewijzen. Het publiek kent de NMBS vooral via de treinbegeleiders, het loketpersoneel en de treinbestuurders.
  • Tussen 2005 en einde 2013, ontwikkelt en onderhoudt NMBS-Holding de 35 grote Belgische stations, de parkeerplaatsen en de fietsstallingen. Stations die beheerd worden door de NMBS-Holding kunnen herkend worden aan de gekleurde palen aan de ingang. Wat bewaking en veiligheid betreft is de NMBS-Holding dan weer wel verantwoordelijk voor alle stations, alsook de treinen. Daarnaast is de NMBS-Holding ook de werkgever van alle personeelsleden van de NMBS-Groep, verzorgt zij de sociale relaties en heeft zij een coördinerende rol binnen de Groep.

Op 1 januari 2014 verdween de NMBS-groep. Infrabel werd een autonoom overheidsbedrijf. NMBS-Holding fuseerde met NMBS en verandert zijn naam tot NMBS. Er werd een HR-Rail-firma opgericht, dat een filiaal is van zowel Infrabel als van NMBS. HR-Rail zorgt voor het personeelsbeheer (werkgever en loonberekening) van de twee spoorbedrijven.

De activiteiten van Infrabel[bewerken]

Bouw en onderhoud van het net[bewerken]

Infrabel is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van het Belgische spoorwegnetwerk. Dit gebeurt onder meer door regionale teams die meteen ter plaatse kunnen ingrijpen mochten er technische problemen opduiken inzake elektriciteit, seininrichting, kunstwerken en sporen. Infrabel voert bovendien ook op regelmatige tijdstippen algemene inspecties uit. Zo’n inspectie zorgt er voor dat verouderde infrastructuur en defecte onderdelen meteen worden gespot en tijdig worden vervangen en/of hersteld.

Het treinverkeer coördineren[bewerken]

Een tweede belangrijke taak van Infrabel bestaat uit het coördineren en leiden van het treinverkeer. Dit gebeurt in real time door de dienst Traffic Control. Deze bevindt zich in Brussel en staat als centrale controletoren voortdurend in contact met de seinhuizen verspreid over heel België. Traffic Control is op de hoogte van alle factoren die veranderingen en vertragingen op het spoornet veroorzaken. Dit kan gaan van onderhoudswerken tot incidenten. Deze informatie ligt aan de basis van verschillende acties:

  • aanpassen van de reiswegen
  • aanpassen van de dienstregeling
  • een stoptrein laten wachten zodat een snellere trein hem kan inhalen (*)

Traffic Control is dan ook de dienst bij uitstek om informatie rechtstreeks van het spoor te vergaren. De mensen achter Railtime, het instrument waarmee deze informatie gecommuniceerd wordt, staan dan ook in nauw contact met Traffic Control. Railtime communiceert onder meer via affiches, een website met de uurregeling in real time en mondelinge aankondigen in de stations. (*) Een directe trein heeft altijd voorrang op een indirecte trein.

Toegang tot het netwerk verlenen[bewerken]

Infrabel heeft ook enkele klanten, namelijk de spoorwegbedrijven die reizigers en goederen vervoeren. De NMBS is hierbij Infrabels bekendste klant. Daarnaast zijn er nog acht andere nationale en internationale spoorwegoperatoren toegelaten op het Belgische spoornet: Eurostar, CrossRail Benelux, Fret SNCF, Veolia Cargo Nederland, Trainsport, ERS Railways, CFL Cargo en Rotterdam Rail Feeding.

Volgens het beheerscontract is het de opdracht van Infrabel om op een rechtvaardige en niet-discriminerende manier toegang te geven aan elke spoorwegonderneming die gebruik wil maken van de Belgische spoorinfrastructuur. Uiteraard dient er wel aan een aantal voorwaarden voldaan te worden en moet de operator zich houden aan enkele veiligheidsvoorschriften.

Enkele cijfers[bewerken]

Tussen 2008 en 1 januari 2014 was Infrabel voor 7,34% eigendom van de federale staat en voor 92,66% eigendom van de NMBS-Holding. Om de onafhankelijkheid van Infrabel te waarborgen, werd toen bij wet vastgelegd dat de staat meer stemgerechtigde aandelen had dan de NMBS-Holding. De verhouding lag voor 20% bij de NMBS-Holding en 80% +1 stem bij de federale staat.

Bij Infrabel werken ongeveer 12.500 mensen onder leiding van Gedelegeerd Bestuurder Luc Lallemand.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]