Lijst van leden van het Europees Parlement (2009-2014)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Flag of Europe.svg
Fracties in de zevende zitting van het Europees Parlement:

██ Europese Volkspartij (christendemocraten) (EVP)

██ Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)

██ Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

██ De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/VEA)

██ Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)

██ Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)

██ Europa van Vrijheid en Democratie (EVD)

██ Niet-fractiegebonden leden (NI)

Dit is de lijst van leden van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van 2009 voor de zevende zitting van het Europees Parlement.

De zittingsperiode ging in op 14 juli 2009 en eindigt op 30 juni 2014.

Voorzitters in deze zittingsperiode waren de Pool Jerzy Buzek (2009-2012) en de Duitser Martin Schulz (2012-2014).

Lijst van leden Europees Parlement[bewerken]

België[bewerken]

België heeft in deze zitting 22 parlementariërs in het Europees Parlement. Vanaf 2014 worden dit er 21. Van de 22 zijn er 13 voorbehouden aan het Nederlands kiescollege, 8 voorbehouden aan het Frans kiescollege en 1 aan het Duitstalig kiescollege.

Nederlands kiescollege:

Op de lijst van Christen-Democratisch en Vlaams: (EVP)

 1. Ivo Belet
 2. Jean-Luc Dehaene (overleden op 15 mei 2014)
 3. Marianne Thyssen

Op de lijst van Open Vlaamse Liberalen en Democraten: (ALDE)

 1. Annemie Neyts-Uyttebroeck
 2. Dirk Sterckx (vervangen door Philippe De Backer)
 3. Guy Verhofstadt

Op de lijst van Vlaams Belang: (fractieloos)

 1. Filip Dewinter (vervangen door Philip Claeys)
 2. Frank Vanhecke

Op de lijst van de Socialistische Partij Anders: (S&D)

 1. Saïd El Khadraoui
 2. Kathleen Van Brempt

Op de lijst van de Nieuw-Vlaamse Alliantie: (Groenen/VEA)

 1. Bart De Wever (vervangen door Frieda Brepoels, vervangen door Mark Demesmaeker)

Op de lijst van Groen: (Groenen/VEA)

 1. Bart Staes

Op de lijst van Libertair, Direct, Democratisch: (ECH)

 1. Derk Jan Eppink

Frans kiescollege:

Op de lijst van Parti Socialiste: (S&D)

 1. Frédéric Daerden (afgetreden op 19 juni 2014)
 2. Véronique De Keyser
 3. Jean-Claude Marcourt (vervangen door Marc Tarabella in 2009)

Op de lijst van Mouvement Réformateur: (ALDE)

 1. Louis Michel
 2. Frédérique Ries

Op de lijst van Ecolo: (Groenen/VEA)

 1. Isabelle Durant
 2. Philippe Lamberts

Op de lijst van Centre démocrate humaniste: (EVP)

 1. Anne Delvaux


Duitstalig kiescollege:

Op de lijst van Christlich Soziale Partei: (EVP)

 1. Mathieu Grosch

Bulgarije[bewerken]

Op de lijst van Burgers voor Europese Ontwikkeling van Bulgarije: (EVP)

 1. Iliana Ivanova (op 1 januari 2013 vervangen door Preslav Borissov)
 2. Roemjana Jeleva (op 24 augustus 2009 vervangen door Andrej Kovatsjev)
 3. Maria Gabriel
 4. Emil Stojanov (op 6 december 2012 vervangen door Monika Panajotova)
 5. Vladimir Oeroetsjev

Op de lijst van de Bulgaarse Socialistische Partij: (S&D)

 1. Ivailo Kalfin
 2. Evgeni Kirilov
 3. Kristian Vigenin (tot 28 mei 2013; op 7 juni 2013 vervangen door Maroesja Ljoebtsjeva)
 4. Iliana Jotova

Op de lijst van de Beweging voor Rechten en Vrijheden: (ALDE)

 1. Metin Kazak
 2. Filiz Hoesmenova
 3. Vladko Panajotov

Op de lijst van Ataka: (fractieloos)

 1. Slavtsjo Binev
 2. Dimitar Stojanov

Op de lijst van Nationale Beweging voor Stabiliteit en Vooruitgang: (ALDE)

 1. Meglena Koeneva (vervangen door Stanimir Iltsjev)
 2. Antonia Parvanova

Op de lijst van Blauwe Coalitie (EVP)

 1. Nadezjda Mihajlova (lid van Unie van Democratische Krachten)
 2. Svetoslav Malinov (lid van Democraten voor een Sterk Bulgarije; sinds 1 december 2011 Europarlementariër ingevolge het Verdrag van Lissabon)

Cyprus[bewerken]

Op de lijst van Dimokratikos Synagermos: (EVP)

 1. Ioannis Kasoulidis (in 2013 opgevolgd door Andreas Pitsillides)
 2. Eleni Theocharous

Op de lijst van de Progressieve Partij van de Arbeiders: (GUE/NGL)

 1. Takis Hadjigeorgiou
 2. Kyriacos Triantaphyllides

Op de lijst van Dimokratikó Kómma: (S&D)

 1. Antigoni Papadopoulou

Op de lijst van Kinima Sosialdimokraton: (S&D)

 1. Kyriacos Mavronicholas (in 2012 opgevolgd door Sophocles Sophocleous)

Denemarken[bewerken]

Op de lijst van de Socialdemokraterne: (S&D)

 1. Ole Christensen
 2. Dan Jørgensen (vervangen door Claus Larsen-Jensen)
 3. Christel Schaldemose
 4. Britta Thomsen

Op de lijst van Venstre: (ALDE)

 1. Anne E Jensen
 2. Morten Løkkegaard
 3. Jens Rohde

Op de lijst van de Socialistische Volkspartij: (Groenen/VEA)

 1. Margrete Auken
 2. Emilie Turunen (overgestapt naar Socialdemokraterne en S&D)

Op de lijst van de Dansk Folkeparti: (EVD)

 1. Morten Messerschmidt
 2. Anna Rosbach Andersen

Op de lijst van de Det Konservative Folkeparti: (EVP)

 1. Bendt Bendtsen

Op de lijst van de Volksbeweging tegen de EU: (GUE/NGL)

 1. Søren Søndergaard

Duitsland[bewerken]

Op de lijst van de Christlich Demokratische Union: (EVP)

 1. Burkhard Balz
 2. Reimer Böge
 3. Elmar Brok
 4. Daniel Caspary
 5. Christian Ehler
 6. Karl-Heinz Florenz
 7. Michael Gahler
 8. Ingeborg Gräßle
 9. Christa Klaß
 10. Peter Jahr
 11. Elisabeth Jeggle
 12. Dieter-Lebrecht Koch
 13. Werner Kuhn
 14. Werner Langen
 15. Kurt Lechner (vervangen door Birgit Collin-Langen)
 16. Klaus-Heiner Lehne (vervangen door Annette Koewius in 2014)
 17. Peter Liese
 18. Thomas Mann
 19. Hans-Peter Mayer
 20. Doris Pack
 21. Markus Pieper
 22. Hans-Gert Pöttering
 23. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
 24. Herbert Reul
 25. Horst Schnellhardt
 26. Birgit Schnieber-Jastram
 27. Andreas Schwab
 28. Renate Sommer
 29. Thomas Ulmer
 30. Sabine Verheyen
 31. Axel Voss
 32. Rainer Wieland
 33. Hermann Winkler
 34. Joachim Zeller

Op de lijst van de Sozialdemokratische Partei: (S&D)

 1. Udo Bullmann
 2. Ismail Ertug
 3. Knut Fleckenstein
 4. Evelyne Gebhardt
 5. Jens Geier
 6. Norbert Glante
 7. Matthias Groote
 8. Jutta Haug
 9. Petra Kammerevert
 10. Constanze Krehl
 11. Wolfgang Kreissl-Dörfler
 12. Bernd Lange
 13. Jo Leinen
 14. Norbert Neuser
 15. Bernhard Rapkay
 16. Dagmar Roth-Behrendt
 17. Ulrike Rodust
 18. Martin Schulz
 19. Peter Simon
 20. Birgit Sippel
 21. Jutta Steinruck
 22. Barbara Weiler
 23. Kerstin Westphal

Op de lijst van Bündnis 90/Die Grünen: (Groenen/VEA)

 1. Jan Philipp Albrecht
 2. Franziska Brantner (vervangen door Hiltrud Breyer)
 3. Reinhard Bütikofer
 4. Michael Cramer
 5. Sven Giegold
 6. Gerald Häfner
 7. Rebecca Harms
 8. Martin Häusling
 9. Ska Keller
 10. Barbara Lochbihler
 11. Heide Rühle
 12. Elisabeth Schroedter
 13. Werner Schulz
 14. Helga Trüpel

Op de lijst van de Freie Demokratische Partei: (ALDE)

 1. Alexander Alvaro
 2. Jorgo Chatzimarkakis
 3. Jürgen Creutzmann
 4. Alexander Lambsdorff
 5. Nadja Hirsch
 6. Wolf Klinz
 7. Silvana Koch-Mehrin
 8. Holger Krahmer
 9. Gesine Meißner
 10. Britta Reimers
 11. Alexandra Thein
 12. Michael Theurer

Op de lijst van Die Linke: (GUE/NGL)

 1. Lothar Bisky (vervangen door Martina Michels)
 2. Cornelia Ernst
 3. Thomas Händel
 4. Jürgen Klute
 5. Sabine Lösing
 6. Helmut Scholz
 7. Sabine Wils
 8. Gabriele Zimmer

Op de lijst van de Christlich-Soziale Union: (EVP)

 1. Albert Deß
 2. Markus Ferber
 3. Monika Hohlmeier
 4. Martin Kastler
 5. Angelika Niebler
 6. Bernd Posselt
 7. Manfred Weber
 8. Anja Weisgerber (vervangen door Gabriele Stauner)

Estland[bewerken]

Op de lijst van de Estse Centrum Partij: (ALDE)

 1. Siiri Oviir
 2. Edgar Savisaar (nam zijn zetel nooit in, vervangen door Vilja Savisaar-Toomast)

Op de lijst van Indrek Tarand: (Groenen/VEA)

 1. Indrek Tarand

Op de lijst van de Estse Hervormingspartij: (ALDE)

 1. Kristiina Ojuland

Op de lijst van Isamaa ja Res Publica Liit: (EVP)

 1. Tunne Kelam

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij: (S&D)

 1. Ivari Padar (vervangen door Katrin Saks in 2014)

Finland[bewerken]

Op de lijst van de Nationale Coalitiepartij: (EVP)

 1. Ville Itälä (vervangen door Petri Sarvamaa)
 2. Eija-Riitta Korhola
 3. Sirpa Pietikäinen

Op de lijst van de Centrumpartij: (ALDE)

 1. Anneli Jäätteenmäki
 2. Riikka Manner
 3. Hannu Takkula

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij: (S&D)

 1. Liisa Jaakonsaari
 2. Mitro Repo

Op de lijst van de Groene Liga: (Groenen/VEA)

 1. Satu Hassi
 2. Heidi Hautala (vervangen door Tarja Cronberg in 2011)

Op de lijst van Ware Finnen/Christendemocraten: (EVD en EVP)

 1. Sari Essayah (Christian Democrats is in EVP)
 2. Timo Soini (True Finns is in EVD) (vervangen door Sampo Terho in 2011)

Op de lijst van de Zweedse Volkspartij in Finland: (ALDE)

 1. Carl Haglund

Frankrijk[bewerken]

Op de lijst van de Union pour un Mouvement Populaire/Nouveau Centre: (EVP)

 1. Damien Abad
 2. Jean-Pierre Audy
 3. Michel Barnier (vervangen door Constance Le Grip)
 4. Dominique Baudis (vervangen door Franck Proust)
 5. Christophe Béchu (vervangen door Agnès Le Brun)
 6. Sophie Briard-Auconie
 7. Alain Cadec
 8. Jean-Marie Cavada
 9. Arnaud Danjean
 10. Michel Dantin
 11. Rachida Dati
 12. Joseph Daul
 13. Christine de Veyrac
 14. Gaston Franco
 15. Marielle Gallo
 16. Jean-Paul Gauzès
 17. Françoise Grossetête
 18. Pascale Gruny (vervangen door Philippe Boulland)
 19. Philippe Juvin
 20. Alain Lamassoure
 21. Véronique Mathieu
 22. Élisabeth Morin
 23. Maurice Ponga
 24. Dominique Riquet
 25. Tokia Saïfi
 26. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt
 27. Catherine Soullie (vervangen door Brice Hortefeux)
 28. Michèle Striffler
 29. Dominique Vlasto

Op de lijst van Parti Socialiste: (S&D)

 1. Kader Arif
 2. Pervenche Berès
 3. Françoise Castex
 4. Harlem Désir (vervangen door Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in 2014)
 5. Estelle Grelier
 6. Sylvie Guillaume
 7. Liêm Hoang Ngoc
 8. Stéphane Le Foll
 9. Gilles Pargneaux
 10. Vincent Peillon
 11. Patrice Tirolien
 12. Catherine Trautmann
 13. Bernadette Vergnaud
 14. Henri Weber

Op de lijst van Europe Écologie: (Groenen/VEA)

 1. François Alfonsi
 2. Sandrine Bélier
 3. Malika Benarab-Attou
 4. Jean-Paul Besset
 5. José Bové
 6. Pascal Canfin
 7. Daniel Cohn-Bendit
 8. Karima Delli
 9. Hélène Flautre
 10. Catherine Grèze
 11. Yannick Jadot
 12. Eva Joly
 13. Nicole Kiil-Nielsen
 14. Michèle Rivasi

Op de lijst van Mouvement démocrate: (ALDE)

 1. Jean-Luc Bennahmias
 2. Marielle de Sarnez
 3. Sylvie Goulard
 4. Nathalie Griesbeck
 5. Corinne Lepage
 6. Robert Rochefort

Op de lijst van Links Front: (GUE/NGL)

 1. Jacky Hénin
 2. Élie Hoarau (vervangen door Younous Omarjee)
 3. Patrick Le Hyaric
 4. Jean-Luc Mélenchon
 5. Marie-Christine Vergiat

Op de lijst van Front National: (fractieloos)

 1. Bruno Gollnisch
 2. Jean-Marie Le Pen
 3. Marine Le Pen

Op de lijst van Libertas: (EVD)

 1. Philippe de Villiers

Griekenland[bewerken]

Op de lijst van PASOK: (S&D)

 1. Kriton Arsenis
 2. Marilena Koppa
 3. Stavros Lambrinidis (vervangen door Dimitrios Droutsas in 2011)
 4. Giorgos Papakonstantinou (vervangen door Spyros Danellis in 2009)
 5. Anni Podimata
 6. Sylvana Rapti
 7. Chrysoula Paliadeli
 8. Giorgos Stavrakakis

Op de lijst van Nea Dimokratia: (EVP)

 1. Giorgos Koumoutsakos
 2. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
 3. Giorgos Papanikolaou
 4. Georgios Papastamkos
 5. Kostas Poupakis
 6. Theodoros Skylakakis
 7. Giannis Tsoukalas
 8. Marietta Giannakou

Op de lijst van de Communistische Partij: (GUE/NGL)

 1. Athanasios Pafilis
  (vervangen door Charalampos Aggourakis in 2009)
  (vervangen door Georgios Gkikopoulos in 2014)
 2. Giorgos Toussas

Op de lijst van Laikos Orthodoxos Synagermos: (EVD)

 1. Niki Tzavela
 2. Athanasios Plevris (vervangen door Nikolaos Salavrakos in 2009)

Op de lijst van SYRIZA: (GUE/NGL)

 1. Nikos Chountis

Op de lijst van Oikologoi Prasinoi: (Groenen/VEA)

 1. Michalis Tremopoulos (vervangen door Nikos Chrysogelos)

Hongarije[bewerken]

Voor Hongarije zijn er 22 zetels in het parlement beschikbaar. Het is een bijzonderheid dat er ook etnische Hongaren zetels hebben bemachtigd in Roemenië (3) en Slowakije (2). In totaal zijn er dus 27 Hongaren in het parlement gekozen.

Op de lijst van Fidesz: (EVP)

 1. János Áder
  (vervangen door Erik Bánki in 2012)
  (vervangen door Balázs Hidvéghi in 2014)
 2. Tamás Deutsch
 3. Kinga Gál
 4. Béla Glattfelder
 5. Enikő Győri (vervangen door Zoltán Bagó in 2010)
 6. András Gyürk
 7. Ágnes Hankiss
 8. Lívia Járóka
 9. Ádám Kósa
 10. Csaba Őry
 11. Pál Schmitt (vervangen door Ildikó Pelczné Gáll in 2010)
 12. György Schöpflin
 13. László Surján
 14. József Szájer

Op de lijst van de Hongaarse Socialistische Partij: (S&D)

 1. Kinga Göncz
 2. Zita Gurmai
 3. Edit Herczog
 4. Csaba Tabajdi

Op de lijst van Jobbik: (fractieloos)

 1. Zoltán Balczó (vervangen door Béla Kovács in 2010)
 2. Krisztina Morvai
 3. Csanád Szegedi

Op de lijst van het Hongaars Democratisch Forum: (ECH)

 1. Lajos Bokros

Ierland[bewerken]

Op de lijst van Fine Gael: (EVP)

 1. Jim Higgins
 2. Seán Kelly
 3. Mairead McGuinness
 4. Gay Mitchell

Op de lijst van Fianna Fáil: (ALDE)

 1. Liam Aylward
 2. Brian Crowley
 3. Pat the Cope Gallagher

Op de lijst van de Irish Labour Party: (S&D)

 1. Nessa Childers
 2. Proinsias De Rossa (vervangen door Emer Costello in 2012)
 3. Alan Kelly (vervangen door Phil Prendergast in 2011)

Op de lijst van de Socialistische Partij: (GUE/NGL)

 1. Joe Higgins (vervangen door Paul Murphy in 2011)

Op de lijst van de Onafhankelijken: (ALDE)

 1. Marian Harkin

Italië[bewerken]

Op de lijst van Il Popolo della Libertà: (EVP)

 1. Gabriele Albertini
 2. Roberta Angelilli
 3. Alfredo Antoniozzi
 4. Raffaele Baldassarre
 5. Paolo Bartolozzi
 6. Sergio Berlato
 7. Vito Bonsignore
 8. Antonio Cancian
 9. Giovanni Collino (vervangen door Giuseppe Gargani)
 10. Lara Comi
 11. Carlo Fidanza
 12. Elisabetta Gardini
 13. Salvatore Iacolino
 14. Giovanni La Via
 15. Clemente Mastella
 16. Barbara Matera
 17. Mario Mauro (vervangen door Susy De Martini)
 18. Erminia Mazzoni
 19. Cristiana Muscardini
 20. Alfredo Pallone
 21. Aldo Patriciello
 22. Crescenzio Rivellini
 23. Licia Ronzulli
 24. Potito Salatto
 25. Amalia Sartori
 26. Marco Scurria
 27. Sergio Silvestris
 28. Salvatore Tatarella
 29. Iva Zanicchi

Op de lijst van de Unie van het Centrum: (EVP)

 1. Magdi Allam
 2. Antonello Antinoro
 3. Carlo Casini
 4. Ciriaco de Mita
 5. Tiziano Motti

Op de lijst van de Südtiroler Volkspartei: (EVP)

 1. Herbert Dorfmann

Op de lijst van de Democratische Partij: (S&D)

 1. Francesca Balzani
 2. Luigi Berlinguer
 3. Rita Borsellino
 4. Salvatore Caronna
 5. Sergio Cofferati
 6. Silvia Costa
 7. Andrea Cozzolino
 8. Rosario Crocetta
 9. Francesco De Angelis
 10. Paolo De Castro
 11. Leonardo Domenici
 12. Roberto Gualtieri
 13. Guido Milana
 14. Pier Antonio Panzeri
 15. Mario Pirillo
 16. Gianni Pittella
 17. Vittorio Prodi
 18. David Sassoli
 19. Debora Serracchiani
 20. Gianluca Susta (op 12 april 2013 vervangen door Franco Bonanini)
 21. Patrizia Toia

Op de lijst van Lega Nord: (EVD)

 1. Mara Bizzotto
 2. Mario Borghezio
 3. Lorenzo Fontana
 4. Claudio Morganti
 5. Fiorello Provera
 6. Oreste Rossi
 7. Matteo Salvini
 8. Giancarlo Scottà
 9. Francesco Speroni

Op de lijst van Italia dei Valori: (ALDE)

 1. Sonia Alfano
 2. Pino Arlacchi
 3. Vincenzo Iovine
 4. Niccolò Rinaldi
 5. Giommaria Uggias
 6. Gianni Vattimo
 7. Luigi de Magistris (vervangen door Andrea Zanoni)

Kroatië (2013)[bewerken]

Op de lijst van de Kroatische Democratische Unie en bondgenoten (HSP AS–BUZ): (EVP)

 1. Zdravka Bušić
 2. Ivana Maletić
 3. Andrej Plenković
 4. Davor Ivo Stier
 5. Dubravka Šuica
 6. Ruža Tomašić

Op de lijst van de Kroatische Partij van de Arbeid: (GUE/NGL)

 1. Nikola Vuljanić

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij van Kroatië en bondgenoten (HNSHSU): (S&D)

 1. Marino Baldini
 2. Biljana Borzan
 3. Sandra Petrović Jakovina
 4. Tonino Picula
 5. Oleg Valjalo

Letland[bewerken]

Op de lijst van Pilsoniskā savienība: (EVP)

 1. Sandra Kalniete
 2. Inese Vaidere

Op de lijst van Harmonie Centrum: (GUE/NGL en S&D)

 1. Aleksandrs Mirskis (National Harmony Party is in S&D)
 2. Alfreds Rubiks (Socialist Party of Latvia is in GUE/NGL)

Op de lijst van Voor Mensenrechten in Verenigd Letland: (Groenen/VEA)

 1. Tatjana Ždanoka


Op de lijst van LPP/LC: (ALDE)

 1. Ivars Godmanis

Op de lijst van Voor Vaderland en Vrijheid/LNNK: (ECH)

 1. Roberts Zīle

Op de lijst van de Nieuw Tijdperk Partij: (EVP)

 1. Artūrs Krišjānis Kariņš

Litouwen[bewerken]

Op de lijst van Tėvynės Sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai: (EVP)

 1. Laima Andrikienė
 2. Vytautas Landsbergis
 3. Radvilė Morkūnaitė
 4. Algirdas Saudargas

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij: (S&D)

 1. Zigmantas Balčytis
 2. Vilija Blinkevičiūtė
 3. Justas Vincas Paleckis

Op de lijst van Tvarka ir teisingumas: (EVD)

 1. Juozas Imbrasas
 2. Rolandas Paksas

Op de lijst van de Partij van de Arbeid: (ALDE)

 1. Viktor Uspaskich

Op de lijst van Electorale Actie van Polen in Litouwen: (ECH)

 1. Valdemar Tomaševski

Op de lijst van Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: (ALDE)

 1. Leonidas Donskis

Luxemburg[bewerken]

Op de lijst van de Chrëschtlech Sozial Vollekspartei: (EVP)

 1. Frank Engel
 2. Astrid Lulling
 3. Georges Bach

Op de lijst van de Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei: (S&D)

 1. Robert Goebbels

Op de lijst van de Demokratesch Partei: (ALDE)

 1. Charles Goerens

Op de lijst van Déi Gréng: (Groenen/VEA)

 1. Claude Turmes

Malta[bewerken]

Op de lijst van de Malta Labour Party: (S&D)

 1. John Attard Montalto
 2. Louis Grech (vervangen door Claudette Abela Baldachino in 2013)
 3. Edward Scicluna (vervangen door Marlene Mizzi in 2013)
 4. Joseph Cuschieri

Op de lijst van Partit Nazzjonalista: (EVP)

 1. Simon Busuttil (vervangen door Roberta Metsola Tedesco Triccas in 2013)
 2. David Casa

Nederland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Lijst van Nederlandse Europarlementariërs 2009-2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nederland had oorspronkelijk 25 parlementariërs in het Europees Parlement. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon kreeg Nederland een 26ste zetel. Deze extra zetel werd ingenomen door Daniël van der Stoep, die eerder dat jaar het parlement had verlaten.

Op de lijst van het Christen-Democratisch Appèl: (EVP)

 1. Esther de Lange
 2. Ria Oomen-Ruijten
 3. Wim van de Camp
 4. Lambert van Nistelrooij
 5. Corien Wortmann-Kool

Op de lijst van de Partij voor de Vrijheid: (fractieloos)

 1. Louis Bontes (vervangen door Lucas Hartong)
 2. Barry Madlener (vervangen door Patricia van der Kammen)
 3. Daniël van der Stoep (vervangen door Auke Zijlstra)

Op de lijst van de Partij van de Arbeid: (S&D)

 1. Thijs Berman
 2. Emine Bozkurt
 3. Judith Merkies

Op de lijst van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: (ALDE)

 1. Jeanine Hennis-Plasschaert (vervangen door Jan Mulder)
 2. Toine Manders
 3. Hans van Baalen

Op de lijst van Democraten 66: (ALDE)

 1. Gerben-Jan Gerbrandy
 2. Sophie in 't Veld
 3. Marietje Schaake

Op de lijst van GroenLinks: (Groenen/VEA)

 1. Marije Cornelissen
 2. Bas Eickhout
 3. Judith Sargentini

Op de lijst van de Socialistische Partij: (GUE/NGL)

 1. Dennis de Jong
 2. Kartika Liotard

Op de lijst van ChristenUnie/Staatkundig Gereformeerde Partij: (ECH en EVD)

 1. Bastiaan Belder (Staatkundig Gereformeerde Partij is in de EVD)
 2. Peter van Dalen (ChristenUnie is in de ECH)

Onafhankelijk (fractieloos)

 1. Daniël van der Stoep
 2. Laurence Stassen

Oostenrijk[bewerken]

Op de lijst van de Oostenrijkse Volkspartij: (EVP)

 1. Othmar Karas
 2. Elisabeth Köstinger
 3. Hella Ranner (vervangen door Heinz K. Becker in 2011)
 4. Paul Rübig
 5. Richard Seeber
 6. Ernst Strasser (vervangen door Hubert Pirker in 2011)

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij van Oostenrijk: (S&D)

 1. Karin Kadenbach
 2. Jörg Leichtfried
 3. Evelyn Regner
 4. Hannes Swoboda
 5. Josef Weidenholzer

Op de lijst van Lijst Dr. Martin: (fractieloos)

 1. Martin Ehrenhauser
 2. Hans-Peter Martin
 3. Angelika Werthmann

Op de lijst van de Vrijheidspartij van Oostenrijk: (fractieloos)

 1. Andreas Mölzer
 2. Franz Obermayr

Op de lijst van de Die Grünen - Die Grüne Alternative: (Groenen/VEA)

 1. Eva Lichtenberger
 2. Ulrike Lunacek

Polen[bewerken]

Op de lijst van Burgerplatform: (EVP)

 1. Piotr Borys
 2. Jerzy Buzek
 3. Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
 4. Małgorzata Handzlik
 5. Jolanta Hibner
 6. Danuta Hübner
 7. Danuta Jazłowiecka
 8. Sidonia Jędrzejewska
 9. Filip Kaczmarek
 10. Lena Kolarska-Bobińska - opgevolgd door Zbigniew Zaleski
 11. Janusz Lewandowski - opgevolgd door Jan Kozłowski
 12. Krzysztof Lisek
 13. Elżbieta Łukacijewska
 14. Bogdan Marcinkiewicz
 15. Sławomir Nitras
 16. Jan Olbrycht
 17. Jacek Protasiewicz
 18. Jacek Saryusz-Wolski
 19. Joanna Skrzydlewska
 20. Bogusław Sonik
 21. Rafał Trzaskowski - opgevolgd door Tadeusz Ross
 22. Jarosław Wałęsa
 23. Paweł Zalewski
 24. Artur Zasada
 25. Tadeusz Zwiefka

Op de lijst van Recht en Rechtvaardigheid: (ECH)

 1. Adam Bielan
 2. Ryszard Czarnecki
 3. Marek Gróbarczyk
 4. Michał Kamiński
 5. Paweł Kowal
 6. Ryszard Legutko
 7. Marek Migalski
 8. Mirosław Piotrowski
 9. Tomasz Poręba
 10. Konrad Szymański
 11. Janusz Wojciechowski

Op de lijst van Alliantie van Democratisch Links - Unie van de Arbeid: (S&D)

 1. Lidia Geringer de Oedenberg
 2. Adam Gierek
 3. Bogusław Liberadzki
 4. Wojciech Olejniczak
 5. Joanna Senyszyn
 6. Marek Siwiec
 7. Janusz Zemke

Op de lijst van Solidair Polen: (EVD)

 1. Tadeusz Cymański
 2. Jacek Kurski
 3. Jacek Włosowicz
 4. Zbigniew Ziobro

Op de lijst van de Poolse Volkspartij: (EVP)

 1. Andrzej Grzyb
 2. Jarosław Kalinowski
 3. Czesław Siekierski

Portugal[bewerken]

Op de lijst van de Partido Social Democrata: (EVP)

 1. Maria da Graça Martins da Silva Carvalho (vervangen door Joaquim Cruz in 2014)
 2. Carlos Miguel Maximiano de Almeida Coelho
 3. Mário Henrique de Almeida Santos David
 4. José Manuel Ferreira Fernandes
 5. Maria do Céu Patrão Neves de Frias Martins
 6. Regina Maria Pinto da Fonseca Ramos Bastos
 7. Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel
 8. Nuno Alexandre Pisco Pola Teixeira de Jesus

Op de lijst van de Partido Socialista: (S&D)

 1. António Fernando Correia de Campos
 2. Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela
 3. Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira
 4. Ana Maria Rosa Martins Gomes
 5. Luis Manuel Capoulas Santos
 6. Vital Martins Moreira
 7. Luís Paulo de Serpa Alves


Op de lijst van Links Blok: (GUE/NGL)

 1. Marisa Isabel dos Santos Matias
 2. Rui Miguel Marcelino Tavares Pereira (overgestapt als onafhankelijk lid binnen Groenen/VEA)
 3. Miguel Sacadura Cabral Portas (vervangen door Alda Sousa)

Op de lijst van de Unitaire Democratische Coalitie: (GUE/NGL)

 1. Maria Ilda da Costa Figueiredo (vervangen door Inês Zuber)
 2. João Manuel Peixoto Ferreira

Op de lijst van Partido Popular: (EVP)

 1. Diogo Nuno de Gouveia Torres Feio
 2. João Nuno Lacerda Teixeira de Melo

Roemenië[bewerken]

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij/Conservatieve Partij: (S&D)

 1. Silvia Adriana Ţicău
 2. Victor Boştinaru
 3. Corina Creţu
 4. Sabin Cutaş
 5. Vasilica Dăncilă
 6. Ioan Enciu
 7. Cătălin Ivan
 8. Ioan Mircea Paşcu
 9. Rovana Plumb (vervangen door Minodora Cliveti)
 10. Daciana Sârbu
 11. Adrian Severin

Op de lijst van de Democratisch-Liberale Partij: (EVP)

 1. Oana Antonescu
 2. Petru Luhan
 3. Monica Macovei
 4. Marian-Jean Marinescu
 5. Iosif Matula
 6. Rareş Niculescu
 7. Cristian Preda
 8. Theodor Stolojan
 9. Traian Ungureanu
 10. Sebastian Valentin Bodu

Op de lijst van de Nationaal-Liberale Partij: (ALDE)

 1. Cristian Buşoi (op 4 september 2013 vervangen door Ovidiu Ioan Silaghi (afgetreden op 10 juni 2014; op 14 juni 2014 vervangen door Roberto Dietrich))
 2. Ramona Mănescu (vervangen door Eduard-Raul Hellvig)
 3. Norica Nicolai
 4. Adina Vălean
 5. Renate Weber

Op de lijst van de Democratische Unie van Hongaren in Roemenië: (EVP)

 1. Csaba Sógor
 2. László Tőkés
 3. Gyula Winkler

Op de lijst van de Groot-Roemenië Partij: (fractieloos)

 1. Gigi Becali (vervangen door Dan Dumitru Zamfirescu)
 2. Claudiu Ciprian Tănăsescu
 3. Corneliu Vadim Tudor

Op de lijst van Elena Băsescu, direct na haar verkiezing werd ze weer opgenomen in de PD-L: (EVP)

 1. Elena Băsescu

Slovenië[bewerken]

Op de lijst van de Sloveense Democratische Partij: (EVP)

 1. Romana Jordan Cizelj
 2. Milan Zver

Op de lijst van de Sociaaldemocraten: (S&D)

 1. Tanja Fajon
 2. Zoran Thaler (vervangen door Mojca Kleva Kekuš)

Op de lijst van Nieuw Slovenië: (EVP)

 1. Lojze Peterle

Op de lijst van de Liberale Democratie: (ALDE)

 1. Jelko Kacin

Op de lijst van Zares: (ALDE)

 1. Ivo Vajgl

Slowakije[bewerken]

Op de lijst van Richting – Sociaaldemocratie: (S&D)

 1. Monika Beňová
 2. Vladimír Maňka
 3. Katarína Neveďalová
 4. Monika Smolková
 5. Boris Zala

Op de lijst van de Slowaakse Democratische en Christelijke Unie - Democratische Partij: (EVP)

 1. Eduard Kukan
 2. Peter Šťastný

Op de lijst van de Partij van de Hongaarse Gemeenschap: (EVP)

 1. Edit Bauer
 2. Alajos Mészáros

Op de lijst van de Christelijke Democratische Beweging: (EVP)

 1. Miroslav Mikolášik
 2. Anna Záborská

Op de lijst van de Beweging voor een Democratisch Slowakije: (ALDE)

 1. Sergej Kozlík

Op de lijst van de Slowaakse Nationale Partij: (EVD)

 1. Jaroslav Paška

Spanje[bewerken]

Op de lijst van Partido Popular: (EVPmey)

 1. Pablo Arias Echeverría
 2. María del Pilar Ayuso González
 3. Luis de Grandes Pascual
 4. Pilar del Castillo Vera
 5. Agustín Díaz de Mera García Consuegra
 6. Rosa Estaràs Ferragut
 7. Carmen Fraga Estévez
 8. José García-Margallo y Marfil (vervangen door María Auxiliadora Correa Zamora)
 9. Salvador Garriga Polledo
 10. Cristina Gutiérrez-Cortines Corral
 11. María Esther Herranz García
 12. Santiago Fisas Ayxelá
 13. Carlos José Iturgaiz Angulo
 14. Teresa Jimznez-Becerril Barrio
 15. Verónica Lope Fontagne
 16. Antonio López-Istúriz White
 17. Gabriel Mato Adrover
 18. Jaime Mayor Oreja
 19. Francisco José Millán Mon
 20. Iñigo Méndez de Vigo (vervangen door Juan Andrés Naranjo Escobar)
 21. José Salafranca Sánchez-Neira
 22. Alejo Vidal-Quadras Roca
 23. Pablo Zalba Bidegain

Op de lijst van Partido Socialista Obrero Español: (S&D)

 1. Magdalena Álvarez (vervangen door Sergio Gutiérrez Prieto)
 2. Josefa Andrés Barea
 3. Inés Ayala
 4. María Badía
 5. Alejandro Cercas
 6. Ricardo Cortes Lastra
 7. Iratxe García
 8. Eider Gardiazabal Rubial
 9. Enrique Guerrero Salom
 10. Ramón Jáuregui Atondo (vervangen door María Irigoyen Pérez)
 11. Juan Fernando López Aguilar
 12. Miguel Ángel Martínez Martínez
 13. Antonio Masip Hidalgo
 14. Emilio Menéndez
 15. María Muñiz de Urquiza
 16. Raimon Obiols i Germà
 17. Juan Andrés Perelló Rodríguez
 18. Teresa Riera
 19. Carmen Romero López
 20. Antolín Sánchez
 21. Luis Yáñez-Barnuevo

Op de lijst van de Coalitie voor Europa: (ALDE)

 1. Izaskun Bilbao (Eusko Alderdi Jeltzalea)
 2. Ramon Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya)

Op de lijst Het Links: (Europees Unitair Links/Noords Groen Links en Groenen/VEA)

 1. Willy Meyer Pleite (Izquierda Unida en GUE/NGL)
 2. Raül Romeva (Iniciativa per Catalunya Verds en Groenen/VEA)

Op de lijst van Unión Progreso y Democracia: (fractieloos)

 1. Francisco Sosa Wagner

Op de lijst van het Europa van de Volkeren–Groenen: (Groenen/VEA)

 1. Oriol Junqueras (Republikeins Links van Catalonië, tot 31 december 2011), vervangen door Ana Miranda Paz (Galicisch Nationalistisch Blok, tot 9 juli 2013), vervangen door Iñaki Irazabalbeitia Fernández

Tsjechië[bewerken]

Op de lijst van de Democratische Burgerpartij: (ECH)

 1. Milan Cabrnoch
 2. Andrea Češková
 3. Hynek Fajmon
 4. Edvard Kožušník
 5. Miroslav Ouzký
 6. Ivo Strejček
 7. Evžen Tošenovský
 8. Oldřich Vlasák
 9. Jan Zahradil

Op de lijst van de Tsjechische Sociaaldemocratische Partij: (S&D)

 1. Zuzana Brzobohatá
 2. Robert Dušek
 3. Richard Falbr
 4. Jiří Havel (vervangen door Vojtěch Mynář)
 5. Pavel Poc
 6. Libor Rouček
 7. Olga Sehnalová


Op de lijst van de Communistische Partij van Bohemen en Moravië: (GUE/NGL)

 1. Jaromír Kohlíček
 2. Jiří Maštálka
 3. Miloslav Ransdorf
 4. Vladimír Remek (vervangen door Věra Flasarová)

Op de lijst van de Christendemocratische Unie-Tsjechische Volkspartij: (EVP)

 1. Jan Březina
 2. Zuzana Roithová

Verenigd Koninkrijk[bewerken]

Groot-Brittannië[bewerken]

Op de lijst van de Conservative Party: (ECH)

 1. Richard Ashworth
 2. Robert James Atkins
 3. Philip Bradbourn
 4. Martin Callanan
 5. Giles Chichester
 6. Nirj Deva
 7. James Elles
 8. Vicky Ford
 9. Jacqueline Foster
 10. Ashley Fox
 11. Julie Girling
 12. Daniel Hannan
 13. Malcolm Harbour
 14. Roger Helmer
 15. Syed Kamall
 16. Sajjad Karim
 17. Timothy Kirkhope
 18. Emma McClarkin
 19. Edward McMillan-Scott
 20. Struan Stevenson
 21. Robert Sturdy
 22. Kay Swinburne
 23. Charles Tannock
 24. Geoffrey Van Orden
 25. Marina Yannakoudakis
 26. Anthea McIntyre

Op de lijst van de United Kingdom Independence Party: (EVD)

 1. Stuart Agnew
 2. Marta Andreasen
 3. Gerard Batten
 4. Godfrey Bloom
 5. John Bufton
 6. David Campbell Bannerman
 7. Derek Clark
 8. Trevor Colman
 9. William, Earl of Dartmouth
 10. Nigel Farage
 11. Mike Nattrass
 12. Paul Nuttall
 13. Nikki Sinclaire

Op de lijst van de Labour Party: (S&D)

 1. Michael Cashman
 2. Mary Honeyball
 3. Richard Howitt
 4. Stephen Hughes
 5. David Martin
 6. Linda McAvan
 7. Arlene McCarthy
 8. Claude Moraes
 9. Brian Simpson
 10. Peter Skinner
 11. Catherine Stihler
 12. Derek Vaughan
 13. Glenis Willmott

Op de lijst van de Liberal Democrats: (ALDE)

 1. Catherine Bearder
 2. Sharon Bowles
 3. Chris Davies
 4. Andrew Duff
 5. Fiona Hall
 6. Sarah Ludford
 7. Liz Lynne (vervangen door Phil Bennion)
 8. George Lyon
 9. Bill Newton Dunn
 10. Diana Wallis (vervangen door Rebecca Taylor)
 11. Graham Watson

Op de lijst van de Green Party of England and Wales: (Groenen/VEA)

 1. Jean Lambert
 2. Caroline Lucas (vervangen door Keith Taylor)

Op de lijst van de British National Party: (fractieloos)

 1. Andrew Brons
 2. Nick Griffin

Op de lijst van de Scottish National Party: (Groenen/VEA)

 1. Ian Hudghton
 2. Alyn Smith

Op de lijst van Plaid Cymru: (Groenen/VEA)

 1. Jillian Evans

Noord-Ierland[bewerken]

Op de lijst van Sinn Féin: (GUE/NGL)

 1. Bairbre de Brún (vervangen door Martina Anderson)

Op de lijst van de Democratische Unionistische Partij: (fractieloos)

 1. Diane Dodds

Op de lijst van Ulster Conservatives and Unionists: (ECH)

 1. Jim Nicholson

Zweden[bewerken]

Op de lijst van de Sveriges socialdemokratiska arbetareparti: (S&D)

 1. Göran Färm
 2. Anna Hedh
 3. Olle Ludvigsson
 4. Jens Nilsson
 5. Marita Ulvskog
 6. Åsa Westlund

Op de lijst van de Moderata samlingspartiet: (EVP)

 1. Anna Maria Corazza Bildt
 2. Christofer Fjellner
 3. Gunnar Hökmark
 4. Anna Ibrisagic

Op de lijst van de Folkpartiet liberalerna: (ALDE)

 1. Marit Paulsen
 2. Olle Schmidt
 3. Cecilia Wikström

Op de lijst van de Miljöpartiet de Gröna: (Groenen/VEAA)

 1. Isabella Lövin
 2. Carl Schlyter

Op de lijst van de Piratenpartij: (Groenen/VEA)

 1. Amelia Andersdotter
 2. Christian Engström

Op de lijst van de Vänsterpartiet: (GUE/NGL)

 1. Eva-Britt Svensson (vervangen door Mikael Gustafsson)

Op de lijst van de Centerpartiet: (ALDE)

 1. Lena Ek (vervangen door Kent Johansson)

Op de lijst van de Kristdemokraterna: (EVP)

 1. Alf Svensson