Lijst van brutoformules C03

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met drie koolstofatomen.

[bewerken | brontekst bewerken]

Inhoud
Navigatie brutoformules       |       Uitleg over deze lijsten

C3H0   - C3H1   - C3H2   - C3H3   - C3H4   - C3H5   - C3H6   - C3H7   - C3H8   - C3H9
C3H10 - C3H11 - C3H12 - C3H13 - C3H14 - C3H15 - C3H16 - C3H17 - C3H18 - C3H19

C3H0[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Bastnäsiet
~ als carbide
Bastnäsiet
~ Formule:
Natriumdichloorisocyanuraat
Cyanuurchloride
Trichloorisocyanuurzuur
Trifosgeen
Gedeutereerd aceton
Gedeutereerd dimethylformamide
Perfluorpropeen
~ IUPAC: 1,1,2,3,3,3-hexafluorpropeen
~ in bereiding 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan
Hexafluoraceton
Hexafluorpropeenoxide
IJzer(III)carbonaat
Lanthaan(III)carbonaat
~Formule:
lithiumsesquicarbide
~ als carbide
Carbonyldicyanide

C3H1[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
1,2,3,3,3-pentafluorpropeen
E-1,2,3,3,3-pentafluorpropeen
Z-1,2,3,3,3-pentafluorpropeen
1,1,1,2,2,3-hexafluorpropaan
~ Uitgangsstof voor pentafluorpropeen
1,1,1,2,3,3-hexafluorpropaan
~ Uitgangsstof voor pentafluorpropeen
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropaan
~ Ook wel: R-227ea, HFC-227ea
~ als freon
Cyanoacetyleen
~ Ook wel: propynnitril

C3H2[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Enfluraan
~ IUPAC: 2-chloor-1-(difluormethoxy)-1,1,2-trifluor-ethaan
Isofluraan
~ IUPAC: 2-chloor-2-(difluormethoxy)-1,1,1-trifluorethaan
2,3,3,3-tetrafluorprop-1-een
~ Ook wel: HFO-1234yf
1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-een
~ Ook wel: HFO-1234ze
Desfluraan
Propaandinitril
Parabaanzuur
~IUPAC: imidazolidine-2,4,5-trion
Methyleendithiocyanaat
Natriummalonaat
~ Formule: Na2C3H2O4
~ Ook wel: dinatriummalonaat
Vinyleencarbonaat
Plumbonacriet
~ Formule: of

C3H3[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Aluminiumformiaat
~ in vegrelijking met Aluminiumtriacetaat
1,1,1-tribroomaceton
~ uit broomaceton
Propargylchloride
~ Formule: HC≡C-CH2Cl
~ IUPAC: 3-chloorpropyn
1,2,3-trichloorpropeen
~ uit 2-chloorpropeen
Propynyllithium
~ uit propyn
Azeet
Acrylonitril
Ook wel: acrylnitriel, 2-propeennitril, vinylcyanide
~ reactie met benzylalcohol,
polymeer van ~: acrylvezel, nitrilbutadieenrubber
Isoxazool
~ als azool
Oxazool
~ als azool
Rhodanine
Methylcyanoformiaat
~ Ook wel: Zyklon A
~ in acylering van enolaten
Cyanoazijnzuur
Isothiazool
~ als azool
~ IUPAC: 1,2-thiazool
Thiazool
~ IUPAC: 1,3-thiazool
~ als azool
1,2-Selenazool
~ als selenazool
1,3-Selenazool
~ als selenazool
1,2,3-triazine
~ als Azine; Triazine
1,2,4-triazine
~ als Azine; Triazine
1,3,5-triazine
~ als Azine; Triazine
Cyanuurzuur
Acrylaat

C3H4[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Cyclopropeen
Propadieen
~ Ook wel: alleen, dimethyleenmethaan
Propyn
1,1-Dibroomaceton
~ uit broomaceton
1,3-Dichloorpropeen
Imidazool 1,3-Diazool
~ als Azool
Pyrazool 1,2-Diazool
~ als Azool
3- of 5-Pyrazolon
2-Aminothiazool
Acroleïne
2-Propyn-1-ol
Acrylzuur
~ IUPAC: propeenzuur
~ Ook wel: vinylzuur
-polymeer Polyacrylzuur
1,3-Propiolacton
Ook wel: β-propiolacton of 2-oxetanon
Glycidylaldehyde
Methylglyoxaal
3-Oxetanon
Ethyleencarbonaat
~ Ook wel: etheencarbonaat
~ in synthese thiiraan
Pyrodruivenzuur
IUPAC: 2-oxopropaanzuur
Ook wel: 2-ketopropaanzuur
~ biosynthese uit melkzuur
Malonzuur
IUPAC: propaandizuur
~ als dicarbonzuur

C3H5[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Allylbromide
~ IUPAC: 3-broompropeen
~ in synthese propadieen
Allylmagnesiumbromide
~ Formule: (CH2=CH-CH2)MgBr
1,2-dibroom-3-chloorpropaan
~ International Chemical Safety Card: 0002
1,2,3-tribroompropaan
~ in synthese propadieen
Allylchloride
~ IUPAC: 3-chloorpropeen
~ International Chemical Safety Card: 0010
~ in bereiding epichloorhydrine
1-chloorpropeen
~ isomeer van 2-chloorpropeen
2-chloorpropeen
~ in bereiding 1,1,1,3,3-pentachloorbutaan, 1,1,1,3,3-pentafluorbutaan
propionylchloride
trichloorpropaan (isomeren): 1,2,3-trichloorpropaan
Broomaceton
Chlooraceton
Epichloorhydrine
~ IUPAC: 2-(chloormethyl)oxiraan
~ Ook wel: 1-chloor-2,3-epoxypropaan, glycydylchloride
~ bereiding uit allylchloride
~ uitgangsstof voor: glycerine
Ethylchloorformiaat
kaliumpropionaat
~ als E283
Propaannitril
~ Ook wel: propionitril
Acrylamide
Ethyleencyaanhydrine
~ Ook wel: 3-hydroxypropaanitril, 2-cyaanethanol, methanolacetonitril, hydracrylzuurnitril, β-hydroxypropionitril, ECH
Oxazoline
Dehydroalanine
Thiazoline
Nitroglycerine
~ IUPAC: 1,2,3-propaantrioltrinitraat
~ Ook wel: glyceryltrinitraat
natriumpropionaat
~ als propionaat, E281
natriumlactaat

C3H6[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Cyclopropaan
~ als cycloalkaan
~ in bereiding polypropeen
Propeen
~ Ook wel: propyleen
~ in bereiding allylchloride
Polymeren

Polypropeen

Ook wel: PP
Arsenicine A
2-broom-1-chloorpropaan
Bronopol
~ IUPAC: 2-broom-2-nitro-1,3-propaandiol
1,1-dibroompropaan
1,2-dibroompropaan
1,3-dibroompropaan
~ in synthese glutaarzuur
2,2-dibroompropaan
2-amino-3-chloorpropaanzuur
~ ook wel: β-chlooralanine in de synthese van lanthionine
1,1-dichloorpropaan
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
2,2-dichloorpropaan
1,3-di-jood-2-propanol
Imidazoline
Melamine
~ uit cyaanamide
Cyclotrimethyleentrinitramine
~ Ook wel: cycloniet, hexogeen, RDX
Dimethylcarbamoylchloride
Aceton
~ IUPAC: propanon
~ synoniemen: dimethylketon, DMK
~ in de Oppenauer-oxidatie
Gedeutereerd aceton
Allylalcohol
Cyclopropanol
~ ringspanning vergeleken met cyclopropaan
~ in Favorskii-omlegging
Methylvinylether
Oxetaan
Propanal
Propeenoxide
~ in synthese propanal
~ IUPAC: epoxypropaan
~ of methyloxiraan
1,1-cyclopropaandiol
~ ringspanning vergeleken met cyclopropaan
1,3-Dioxolaan
Glycidol
~ IUPAC: oxiranmethanol
~Ook wel: 3-hydroxypropyleenoxide; 2,3-epoxypropan-1-ol
Ethylformiaat
Methylacetaat
~ Ook wel: methylester van azijnzuur
Propaanzuur
~ Ook wel: E280
Methylvinylsulfon
Dihydroxyaceton
~ in de Lobry-de-Bruyn-van-Ekenstein-transformatie, triosefosfaatisomerase
Dimethylcarbonaat
Glyceraldehyde
~ in de Lobry-de-Bruyn-van-Ekenstein-transformatie, triosefosfaatisomerase
1,3-propaansulton
~ IUPAC: sulton van 3-hydroxyprpaansulfonzuur
Glycerose
~ in de Lobry-de-Bruyn-van-Ekenstein-transformatie
Melkzuur
~ IUPAC: 2-hydroxypropaanzuur
~ Ook wel: E270, waterstoflactaat
~ lactaat
3-Hydroxypropaanzuur
~ uit 1,3-propiolacton
Trioxaan (1,3,5-trioxaan)
Thietaan
~ Ook wel: thiacyclobutaan

C3H7[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
1-broompropaan
2-broompropaan
1-chloorpropaan
~ Ook wel: n-propylchloride
2-chloorpropaan
~ Ook wel: i-propylchloride
3-chloorpropaan-1,2-diol
2-joodpropaan
~ Ook wel: n-propyljodide
2-joodpropaan
~ Ook wel: i-propyljodide
Allylamine
Azetidine
Isobutyronitril
Propyleenimine
Dimethylformamide
~ IUPAC: N,N-dimethylformamide
~ Ook wel: DMF
~ als aprotisch oplosmiddel
Gedeutereerd dimethylformamide
Oxazolidine
Alanine
~ IUPAC: 2-aminopropaanzuur
~ Ook wel: α-aminopropaanzuur
β-Alanine
~ IUPAC: 3-aminopropaanzuur
~ Ook wel: β-aminopropaanzuur
Ethylcarbamaat
~ Ook wel: urethaan
~ als carbamaat
1-Nitropropaan
2-Nitropropaan
Sarcosine
Cysteïne
~ IUPAC: 2-amino-3-sulfanylpropaanzuur
~ in behandeling homocystinurie
Selenocysteïne
Serine
~ triviale naam voor: 2-amino-3-hydroxypropaanzuur
~ in biosynthse nisine
~ in fosfatidylserine
n-propylnitraat
isopropylnitraat
Thiazolidine
Guanidinoazijnzuur
~ Ook wel: glycocyamine; guanidinoacetaat
Chloormethoxyethaan

C3H8[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Propaan
Eschenmoserzout
~ Formule: [(CH3)2N=CH2]+ I
Glyfosaat
~ IUPAC: N-(phosphonomethyl)glycine
Imidazolidine
~ Ook wel: 1,3-diazacyclopentaan
Pyrazolidine
~ Ook wel: 1,2-diazacyclopentaan
N,N '-Dimethylureum
~ IUPAC: 1,3-dimethylureum
Fosfoserine
Dinatriummalonaattrihydraat
~ Formule: Na2C3H2O4.3H2O
~ als dinatriummalonaat
1-propanol
~ Ook wel: n-propanol
~ in synthese propanal
2-propanol
~ ook wel: Isopropanol, i-propanol, Isopropyl alcohol
Dimercaprol
Dimethoxymethaan
2-methoxyethanol
~ in vergelijking met 2-butoxyethanol, glycol
Propaan-1,2-diol
~ ook wel: E1520
Propaan-1,3-diol
~ ook wel: trimethyleenglycol, propyleenglycol
3-mercaptopropaan-1,2-diol
Glycerol
~ in biologische vetten, kamferspiritus
1-propaanthiol

C3H9[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
trimethylaluminium
~ Formule:
~ reactie met wolfraam(VI)chloride
~ in Tebbe's reagens
Trimethyloxoniumtetrafluorboraat
Trimethylboraat
~ formule:
trimethylbismutine
~ Formule:
~ in bereiding bismutine
Trimethylbroomsilaan
~ uit trimethylchloorsilaan
Trimethylchloorsilaan
Trimethyljoodsilaan
~ uit trimethylchloorsilaan
Trimethylsulfoniumjodide
~ als Sulfoniumverbinding
2-propylamine
Trimethylsilylazide
~ uit trimethylchloorsilaan
Propylamine
~ Formule:
Trimethylamine
~ Formule:
~ Ook wel: (dimethylamino)methaan
3-amino-1-propanol
~ in synthese cyclofosfamide
Isopropanolamine
~ Ook wel: 1-amino-2-propanol
2-amino-1,3-propaandiol
~ Ook: serinol
Dimethylmethylfosfonaat
~ IUPAC: dimethylmethaanfosfonaat
Dimethylmethylfosfonaat
Trimethylfosfiet
Trimethylfosfaat
~ Formule:

C3H10[bewerken | brontekst bewerken]

Brutoformule Naam
Trimethylammoniumchloride
~ als zout van Trimethylamine
1,2-Propaandiamine
1,3-Propaandiamine
Trimethylsilanol
~ als Silanol