Zeesterren

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Fairytale bookmark.png Dit artikel is voorgedragen als etalageartikel. Aangemelde gebruikers kunnen gedurende één maand hun stem uitbrengen.
Zeesterren
Noord-Atlantische zeester (Asterias amurensis, bovenzijde)
Noord-Atlantische zeester (Asterias amurensis, bovenzijde)
Taxonomische indeling
Rijk: Animalia (Dieren)
Onderrijk: Eumetazoa (Orgaandieren)
Stam: Echinodermata (Stekelhuidigen)
Onderstam: Asterozoa
Klasse
Asteroidea
de Blainville, 1830
Onderzijde van hetzelfde exemplaar.
Onderzijde van hetzelfde exemplaar.
Afbeeldingen Zeesterren op Wikimedia Commons Wikimedia Commons
Zeesterren op Wikispecies Wikispecies
Portaal  Portaalicoon   Biologie
De garnaal Periclimenes imperator leeft op zeesterren uit het geslacht Linckia.

Zeesterren[1] (Asteroidea) zijn een groep van stekelhuidige dieren die leven in de zee.

Alle soorten hebben een stervormig lichaam dat bestaat uit een centrale schijf met minstens vijf langwerpige lobben die de armen worden genoemd. De meeste soorten hebben vijf armen, maar het aantal armen kan ook hoger zijn en oplopen tot enige tientallen. De centrale lichaamsschijf is eigenlijk een grote maag, waarbij de mondopening aan de onderzijde is geplaatst. Bij de soorten zeesterren die een anus bezitten, ligt deze altijd aan de bovenzijde van het lichaam.
Veel zeesterren hebben een bruine tot grijze kleur en zijn goed gecamoufleerd. Andere soorten zijn oranje, rood, paars, roze, blauw, groen of geel. Sommige soorten zijn geheel bezet met stekels en andere soorten hebben juist een glad lichaamsoppervlak.
Binnen de armen bevinden zich vele verticale kanaaltjes, die eindigen aan de buitenzijde van het lichaam in de vaak van kleverige napjes voorziene buisvoetjes. De buisvoetjes bevinden zich aan de onderzijde van de armen van de zeester.
In elke arm is een paar langwerpige organen aanwezig die de spijsvertering verzorgen en als maag-darmstelsel kunnen worden beschouwd. Iedere arm bevat daarnaast de geslachtsorganen. Iedere arm van de zeester heeft een uitsparing aan de onderzijde waarin een zenuwstreng en een watervaatkanaal is gelegen. Zeesterren kunnen verloren of beschadigde delen van het lichaam regenereren.

Zeesterren komen wereldwijd voor in de zee, ze leven van getijdengebieden tot in de diepzee. Er zijn geen soorten bekend die in zoet water of op het land leven. De bekendste soort in België en Nederland is de gewone zeester (Asterias rubens), die een doorsnede tot 50 centimeter kan bereiken. Zeesterren vormen een van de grootste groepen van stekelhuidigen en worden vertegenwoordigd door ongeveer 1900 verschillende soorten. Daarnaast zijn er vele uitgestorven soorten bekend.

Voor veel mensen zijn zeesterren bekende zeedieren, ze worden vaak levend aangetroffen op het strand en in getijdenpoeltjes.[2]

Zeesterren kennen geen paring maar zetten hun geslachtscellen af in het zeewater. Sommige soorten kennen een vorm van broedzorg, vooral soorten die in heel koud water leven. Zij beschermen de eitjes, zodat het nageslacht een grotere overlevingskans heeft. De larven van zeesterren zijn vrijzwemmend en lijken totaal niet op de ouderdieren. Ze zien eruit als kleine, doorzichtige, garnaalachtige diertjes. De larven ondergaan verschillende ontwikkelingsstadia voordat ze veranderen in een kleine zeester en zich permanent op de bodem vestigen.

Naamgeving[bewerken]

Zeesterren danken hun Nederlandstalige naam aan hun stervormige lichaam en het feit dat ze in zee leven. De bekendste soort langs de Belgische en Nederlandse kust is Asterias rubens en deze soort heeft als Nederlandstalige naam gewone zeester. De soort Anseropoda placenta lijkt door de vijfhoekige vorm op de voet van een vogel en wordt hierdoor ganzenvoetje genoemd.

In de Engelse taal worden zeesterren wel 'starfish' genoemd, wat 'ster-vis' betekent. Feitelijk is deze naam niet juist omdat zeesterren niet tot de vissen behoren maar tot de stekelhuidigen. Engelstalige biologen gebruiken daarom liever de naam 'sea star' en vermijden de term 'starfish' maar deze laatste naam is ingeburgerd in de Engelse taal.
Ook in andere talen wordt een vergelijkbare naam gebruikt, zoals bijvoorbeeld het Duitse Seesterne, het Franse étoile de mer en het Deense søstjerne.

De wetenschappelijke naam Asteroidea werd voor het eerst gepubliceerd door Henri Marie Ducrotay de Blainville in 1830. De naam Asteroidea betekent vrij vertaald 'stervormigen'. Veel diergroepen hebben in de loop der tijd een andere wetenschappelijke naam gekregen, dergelijke namen worden dan synoniemen genoemd. De naam Asteroidea daarentegen is altijd onveranderd gebleven.

Verspreiding en leefgebied[bewerken]

De gewone zeester heeft vrij korte armen en komt voor langs de kust van België en Nederland.
Novodinia antillensis is een soort die lange armen heeft en leeft in het oosten van Noord-Amerika op honderden meters diepte.

Zeesterren komen wereldwijd voor, van de tropen tot in poolgebieden, in de oceanen en binnenzeeën.[3]

De meeste soorten komen voor in delen van de Grote Oceaan, vooral rond de kust van Alaska. Ook rond de Noordpool en in de Cariben zijn veel soorten te vinden. Langs de westkust van Afrika worden zeesterren vertegenwoordigd door slechts enkele soorten. In Azië de stekelhuidigen vooral tussen Indonesië en Australië te vinden. Veel soorten die langs de kust van Australië leven, zijn endemisch en komen nergens anders voor.

Zeesterren komen alleen voor in zout (zee)water, maar sommige soorten kunnen zich ook handhaven in brak water, zoals kustgebieden bij riviermondingen. Een voorbeeld hiervan is de gewone zeester, die kan leven bij een zoutgehalte van 8 promille, oftewel ongeveer de helft zoeter dan zeewater. Er zijn geen soorten bekend die op het land of in het zoete water leven.[4]

Zeesterren leven op de bodem van de zee, van de getijdenzone tot bijna 8 kilometer diepte. Zeesterren kunnen niet zwemmen en zijn eenmaal volwassen uitgesproken bodembewoners (benthos). Van andere stekelhuidigen zoals sommige zeekomkommers is wel zwemgedrag bekend.
Zeesterren leven meestal op zandbodems, rotsen, koralen of andere harde substraten. Sommige zeesterren kunnen zichzelf letterlijk begraven, maar ze kunnen niet graven zoals van de verwante zeekomkommers bekend is. Zeesterren laten zich enige millimeters onder de zandbodem zakken door met de buisvoetjes de zandkorrels aan de randen van het lichaam te verplaatsen. Het lichaam komt hierdoor steeds dieper te liggen, totdat het volledig met zand is bedekt. Om te voorkomen dat de zeester geen adem kan halen worden de openingen tussen de stekels op het lichaam gebruikt als waterbuffer.

De meeste zeestersoorten leven in kustwateren. Het biotoop van vele soorten wordt niet zozeer bepaald door het abiotisch milieu maar door het aanbod van prooidieren. Als er veel prooien zijn, kunnen zeesterren in grote aantallen voorkomen, maar als de voedselbron is uitgeput verlaten de dieren het gebied op zoek naar ander voedsel. Aan de Europese kusten zijn zeesterren meestal op harde bodems te vinden: rotskusten, dijken, havenmuren, et cetera. Andere zeesterren geven de voorkeur aan zandgronden, waar ze zich in kunnen graven. Ook zeegrasvelden en koraalriffen bieden leefmogelijkheden. De meeste zeesterren mijden direct zonlicht en blijven overdag in rotsspleten en holen of tussen de wieren. De gewone zeester komt evenveel voor op rots- slik- en zandgronden. Deze zeester leeft van tweekleppigen en is overal waar deze prooidieren voorkomen te vinden.

Sommige soorten komen alleen in ondiepe wateren voor en andere in de diepzee. Van een aantal soorten is een hoge tolerantie bekend als het gaat om de diepte van het areaal. Hymenaster pellucidus leeft op dieptes die uiteenlopen van 15 tot 2800 meter onder zeeniveau en de gestekelde zonnester van de getijdenzone tot op 1200 meter diepte.[5] Grotere soorten moeten permanent onder water blijven omdat het waterige lichaam gevoelig is voor uitdroging. De habitat van dergelijke soorten ligt ver onder de getijdenzone. Zeesterren uit de familie Porcellanasteridae zijn typische diepzeebewoners die in de abyssale zone leven, beneden 4000 meter onder zeeniveau. Porcellanaster ceruleus komt voor op dieptes van 1158 tot 6035 meter onder de zeespiegel.[6] Eremicaster pacificus kan tot 7600 meter onder zeeniveau worden aangetroffen.

België en Nederland[bewerken]

In Nederland komen drie verschillende soorten zeesterren voor.[7] In België komt volgens de soortenlijst van België alleen de gewone zeester (Asterias rubens) voor.[8] In Nederland (en volgens sommige bronnen mogelijk ook in België) komen naast de gewone zeester ook voor;

Uiterlijke kenmerken[bewerken]

Onderzijde (aboraal) van een zeester met duidelijk zichtbare ambulacraalgroeven aan de onderzijde van de armen. De witte ronde vlekken zijn de zuignapjes van de buisvoetjes.
De gewone slangster (Ophiura ophiura) is geen zeester, maar een van de bekendere slangsterren.
De gestekelde zonnester heeft een roze lichaam met paarse dwarsbanden.

Zeesterren hebben de meest uiteenlopende vormen, kleuren en maten. De meeste soorten hebben een middelgrote lichaamsschijf en hebben vijf armen. Een aantal soorten heeft een veel grotere lichaamsschijf en meer armen maar de lichaamsschijf kan ook heel klein zijn waarbij de armen heel lang en dun zijn.

Zeesterren worden enkele centimeters tot decimeters lang maar sommige soorten kunnen aanmerkelijk groter worden. De meeste soorten bereiken een spanwijdte van de armen van 12 tot 24 centimeter.[3] De kleinste soort is Leptychaster propinquus, het langst gevonden exemplaar had een spanwijdte van 1,83 centimeter.[9] De grootste zeester, Midgardia xandaros, bereikt een armlengte van bijna 70 cm en daarmee een spanwijdte van ongeveer 1,3 meter. De doorsnede van de lichaamsschijf van deze soort is echter nog geen drie centimeter. Ook de zonnebloemster (Pycnopodia helianthoides) kan behoorlijke afmetingen bereiken tot bijna een meter maar heeft een veel grotere centrale lichaamsschijf en aanmerkelijk dikkere armen.[10] De soort Thromidia gigas blijft aanzienlijk kleiner en wordt maximaal zestig centimeter in spanwijdte maar is door zijn dikke armen en totale gewicht tot zes kilo de zwaarst bekende soort.[11]

De lichaamsbouw van zeesterren wijkt sterk af van die van andere diergroepen. Het lichaam van een zeester vertoont radiaalsymmetrie; dit betekent dat er niet één enkele lichaamsas is, zoals bij de meeste dieren. Het lichaam is op meerdere manieren te verdelen door een snijvlak aan te brengen waarbij de beide helften hetzelfde zijn. Zeesterren hebben altijd minstens vijf van dergelijke snijvlakken.
De mond van de zeester is aan de onderzijde van het lijf gepositioneerd. Dit is zeer ongebruikelijk bij dieren en omdat zeesterren niet echt een boven- of onderkant hebben die vergelijkbaar is met andere organismen wordt de onderzijde aangeduid met de orale zijde (oraal = mond). De bovenzijde van de zeester wordt de aborale zijde genoemd (aboraal betekent zonder mond). De anus is aan de aborale zijde geplaatst, bij een aantal zeesterren ontbreekt een anus echter en worden de voedselresten via de mond weer naar buiten gebraakt.

Zeesterren worden vaak verward met slangsterren en er zijn ook soorten binnen de twee groepen die erg op elkaar lijken. Anders dan bij slangsterren ligt een deel van de organen in de armen, die nadrukkelijk deel uitmaken van het lichaam. Bij de slangsterren bestaan de armen uit verharde delen zonder organen. Slangsterren zijn daarnaast voornamelijk te vinden in de diepzee, terwijl de meeste zeesterren in ondiepere wateren leven. Ook hebben slangsterren soms vertakte armen, bij enkele families in zo sterke mate dat ze meer op een varen lijken dan op een zeesterachtige. Zo'n vertakte arm komt bij zeesterren nooit voor, afgezien van foutjes bij de regeneratie van een beschadigde arm.

Lichaamskleur[bewerken]

De lichaamskleur van zeesterren is zeer variabel.[12] De kleuren bij zeesterren worden gevormd door pigmentcellen in de huid die kleurstoffen (carotenoïden) bevatten. Veel soorten zijn onopvallend gekleurd en zijn goed gecamoufleerd op een natuurlijke ondergrond. Een groot aantal soorten heeft opvallende kleuren en dan vooral aan de aborale zijde, zoals rood, oranje, blauw en paars. Sommige soorten hebben daarnaast een bonte lichaamstekening, zoals de paarse Astropecten articulatus die oranje randen van de armen heeft, of de witte Choriaster granulatus, die rode vlekken draagt. Verschillende zeesterren hebben een strepenpatroon; zowel een bandering van de armen komt voor als lengtestrepen die vaak op het midden van de arm gepositioneerd zijn. Ook de kleur van de stekels kan duidelijk afwijken van de rest van het lichaam.
Een voorbeeld is de soort Protoreaster nodosus met de engelse naam 'chocolate-chip seastar' (vrij vertaald 'chocolade-snipper-zeester') die een wit lichaam heeft met rode vlekken en bruine knobbels en stekels.
Bij veel soorten uit het geslacht Pentaceraster zijn zowel de lichaamskleur als de kleur van de stekels zeer variabel, zelfs binnen de soorten.

Er zijn verschillende zeesterren bekend die in staat zijn om licht te produceren uit de lichaamscellen; dit wordt wel bioluminescentie genoemd. Het betreft zeestersoorten uit verschillende geslachten en families. Voorbeelden zijn geslachten uit de familie Astropectinidae zoals Plutonaster, de familie Brisingidae (Brisinga) en de familie Freyellidae (Freyella).[13] Van de soort Brisinga endecacnemos was sinds 1952 al bekend dat het dier licht afgeeft, van andere soorten is dit meer recentelijk ontdekt.
De zeesterren uit het geslacht Freyella geven een blauwe gloed af, waarvan het licht bestaat uit vele kleine puntjes die oplichten aan de orale en aborale zijde van de armen. De ondersoort Plutonaster agassizi notatus geeft licht af met een golflengte van 525 nanometer, wat een groene kleur geeft. Soorten uit het geslacht Benthopecten produceren licht met een golflengte van 480 nm, wat een blauwe kleur geeft. Van de soort Hymenodiscus coronata zijn de eitjes sterk lichtgevend[14] Zeesterren produceren vooral licht als ze worden aangeraakt. Biologen hebben waargenomen dat het afgeven van licht tot gevolg heeft dat vijanden zoals octopussen, krabben en kreeften de zeester met rust laten.

Armen[bewerken]

Voorzijde van een arm met buisvoetjes aan de onderzijde van de soort Marthasterias glacialis.

De armen van de zeester moeten niet gezien worden als de ledematen van het dier want ze maken wezenlijk onderdeel uit van het lichaam. Ze kunnen worden beschouwd als een soort 'lobben' van het lichaam. De armen zijn relatief dik in vergelijking met die van de slangsterren en bieden zo ruimte om verschillende organen te bergen. De armen zijn dan ook gevuld met een groot deel van het spijsverteringsstelsel, het watervaatstelsel en de geslachtsorganen. Ze zijn door hun dikte ook erg stijf en kunnen, in tegenstelling tot slangsterren, niet gebruikt worden bij de voortbeweging.[15] De onderzijde van de armen is voorzien van vele kleine uitstulpbare buisvoetjes die vaak voorzien zijn van een zuignapje. De vele buisvoetjes bieden tezamen een stevige grip op de ondergrond en daarnaast wordt een plakkerige substantie afgescheiden om zich beter te hechten aan het substraat. De voetjes worden ambulacraalvoetjes genoemd, ze zijn onderdeel van het ambulacraalsysteem of watervaatstelsel.

Zeesterren hebben altijd vijf of meer armen, de meeste soorten hebben vijf armen. Soms komen vier- of minderarmige exemplaren voor maar dergelijke individuen zijn altijd één of meerdere armen kwijtgeraakt, bijvoorbeeld door predatie.

Soms komen zesarmige exemplaren voor maar bij deze dieren is een van de vijf armen na het aangroeien door een genetisch defect gevorkt. Er zijn ook soorten met meer armen, zoals de zonnebloemster (Pycnopodia helianthoides). De jonge exemplaren hebben altijd vijf armen maar naarmate de dieren ouder worden ontwikkelen ze meer armen en de volwassen exemplaren hebben 15 tot 24 armen.[16]

De verhouding tussen de lengte van de armen en de lichaamsdoorsnede kan behoorlijk variëren. De meeste soorten hebben armen die ongeveer drie keer zo lang zijn als de breedte van de centrale lichaamsschijf. Sommige soorten hebben korte, dikke armen en een grote lichaamsschijf terwijl andere zeesterren juist een klein lichaam hebben met juist heel lange, dunne armen.
Ten slotte is er een aantal soorten die naast zeer korte armen ook een sterk gewelfde lichaamsvorm hebben. Dergelijke soorten lijken helemaal niet op een zeester maar doen meer denken aan een steen. Een voorbeeld zijn soorten uit het geslacht Culcita. Dergelijke soorten zien er uit als stekelloze zee-egels, ze hebben zeer korte armen die vanaf de aborale zijde niet goed zichtbaar zijn. Aan de orale zijde van dergelijke soorten zijn echter altijd minstens vijf rijen voetjes te zien, net als bij de andere zeesterren.

Onderstaand zijn de belangrijkste lichaamsvormen binnen de zeesterren weergegeven, met de belangrijkste kenmerken (eerste regel), de bijbehorende familie (tweede regel) en de afgebeelde soort (derde regel).

Lichaamswand en huiduitsteeksels[bewerken]

Huiduitsteeksels van Marthasterias glacialis. De stekels zijn duidelijk te zien, enkele pedicellariën zijn rood omcirkeld, twee groepjes papulae zijn groen omcirkeld. Klik voor vergroting.

Zeesterren behoren tot de stekelhuidigen en deze dieren danken hun naam aan de verharde, met kalkplaten verstevigde huid die vaak voorzien is van stekels.

De lichaamswand van zeesterren bestaat uit drie delen. Bovenop de huid is een dun laagje aanwezig dat het cuticula wordt genoemd en bestaat uit een vettig laagje dat dient om uitdroging te voorkomen. Deze laag wordt afgescheiden door de huid en bevat zelf geen levende cellen. De eerste echte huidlaag is de dunne opperhuid of epidermis die het gehele lichaam bedekt, inclusief de stekels en de complexe zeefplaat die het water filtert aan de aborale zijde van het lichaam. De opperhuid bestaat uit een dunne film van één laag cellen. De opperhuid bevat onder andere de zintuigcellen en slijmcellen. Onder de opperhuid is een zeer dikke huidlaag gelegen, de lederhuidlaag of dermis. Deze bestaat uit bindweefsel waarin de kalkplaten gevormd worden die het lichaam vormgeven en beschermen. De dikte van deze laag varieert behoorlijk tussen de verschillende groepen van zeesterren. Sommige soorten hebben een zeer dunne laag bindweefsel en hebben hierdoor een afgeplat lichaam. Andere soorten hebben juist een zeer dikke laag zodat de armen er worstvormig uitzien. Ook de vorm van de in het bindweefsel gelegen kalkplaatjes en de manier waarop ze geplaatst zijn op het lichaam verschilt per groep.[1]

De kalkplaten boven op het midden van de arm worden de carinale platen genoemd. De laatste plaat aan iedere arm is de terminale plaat. De platen aan de buitenzijde van iedere arm bestaan uit twee rijen. De platen van de bovenste rij worden de supramarginale platen genoemd en die van de onderste rij de inframarginale platen.[15]

Kalkplaten op de armen van een zeester, afgebeeld is een Pentaceraster- soort.
Legenda
1 = Carinaal
2 = Inframarginaal
3 = Supramarginaal
4 = Terminaal

Rond de mond zijn de stevigste kalkplaten aanwezig, deze vormen een ring rond de mondopening. Deze ring bestaat uit de binnenste kalkplaten van de aborale zijde van de armen (de ambulacraalplaten) en de twee onderste platen van het binnenste deel van de ambulacraalgroeve.

Onder het bindweefsel bevindt zich een huidlaag die de lichaamsholte omvat, deze laag wordt het peritoneum genoemd. Deze bestaat eveneens uit een dunne film van cellen. De meeste lichaamscellen van het peritoneum zijn voorzien van trilharen en worden door gespecialiseerde klieren voorzien van slijm.[1]

De kalkplaatjes in de huid geven het lichaam zijn stevigheid en stijfheid. De kalkplaatjes hebben per groep van zeesterren een andere vorm. Kalkplaatjes liggen aan de orale- en de aborale zijde van het lichaam. In het midden en tussen de armen zijn kleinere kalkplaatjes aanwezig die schub- of staafvormig zijn. De plaatjes in de armen worden de laterale platen genoemd. De kalkplaatjes liggen meestal naast elkaar, maar zij kunnen ook dakpansgewijs overlappen, zoals bij de soorten uit de familie Asterinidae het geval is. De kalkplaatjes in het lichaam zijn middels spieren verbonden, waardoor de zeester het lichaam kan bewegen. De armen worden bewogen door een spierbundel aan de aborale zijde van de arm, onder de lichaamswand. Als de zeester wordt verstoord, trekt ze alle spieren aan, waardoor het lichaam verstijft. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een zeester wordt opgepakt.

Een aantal zeesterren heeft stekelachtige kalkplaatjes aan de randen van de armen. De kamsterren hebben hier hun naam aan te danken. Dergelijke stekels worden randplaten genoemd en komen voor bij de meer primitieve groepen van zeesterren. Bij veel zeesterren zijn deze platen gereduceerd tot kleine kalkplaatjes onder de huid.[1]

In het midden van de armen van zeesterren is een uitsparing te zien die de ambulacraalgroeve wordt genoemd. Deze groeve is aan weerszijden voorzien van een rij kalkplaten die zich uitstrekt van de basis tot het uiteinde van de arm. Deze platen worden de ambulacraalplaten genoemd. De platen hebben een uitsparing in het midden waarin de radiaalzenuw en het radiaalkanaal van het watervaatstelsel gepositioneerd zijn. Iedere ambulacraalplaat heeft een opening die een verbinding bevat tussen de ampullae in de lichaamsholte en de buisvoetjes aan de onderzijde van de arm.[1] Zie ook onder het kopje buisvoetjes. De buitenzijde van de ambulacraalgroeve wordt vaak beschermd door een rij platen aan de onderzijde, deze platen zijn worden de adambucraalplaten genoemd. Deze adambulacraalplaten zijn vaak voorzien van stekels die naar de binnenzijde van de groeve zijn gericht om de ambulacraalgroeve te beschermen.[12]

Kalkplaten in een doorsnede van de arm van een zeester.
Legenda
A = Ambulacraalgroeve
1 = Dorsale plaat
2 = Supramarginale plaat
3 = Inframarginale plaat
4 = Ambulacrale plaat
5 = Adambulacrale plaat

De verharde kalkachtige stekels op de huid ontstaan in het bindweefsel, net als de kalkplaatjes die het lichaam vorm geven. De stekels dienen als passieve verdediging en zijn soms zo geplaatst dat ze kwetsbare holtes van het lichaam kunnen afsluiten. Bij de gestekelde soorten komen vaak grotere stekels (primaire stekels) en kleinere stekels (secundaire stekels) voor, de secundaire stekels zijn kleiner en dunner dan de primaire stekels. Sommige zeesterren hebben afgeknotte, stompe stekels, zoals de soorten uit het geslacht Pentaceraster. Er zijn ook soorten met een gladde huid zonder stekels.

Tussen de stekels liggen vele, vingerachtige orgaantjes die de ademhaling verzorgen. Deze structuren worden de papulae (enkelvoud: papula) of papillen genoemd en zijn hol van binnen. Ze verzorgen het grootste deel van de gasuitwisseling waarbij koolstofdioxide wordt afgegeven en zuurstof wordt onttrokken aan het zeewater. Het geheel aan papulae kan worden gezien als een complexe kieuw.
De papulae bestaan uit kleine, vlezige zakjes die kunnen worden ingetrokken als de zeester wordt bedreigd of zich op het land bevindt. Ze zijn vaak gelijk over de huid verdeeld, maar bij sommige zeesterren liggen ze in groepjes. Ook de buisvoetjes worden gebruikt om zuurstof op te nemen. Ze hebben een dunne wand waardoor ze zuurstof opnemen uit het omringende zeewater.

Veel zeesterren, en vooral de gravende soorten, hebben aparte stekels, deze zijn gesteeld aan de basis maar hebben een verbreding aan de bovenzijde. De uitsteeksels lijken hierdoor sterk op paddenstoelen, deze structuren worden paxillen (paxilla) genoemd. Soms is de bovenzijde van de stekel voorzien van kleine stekels die in een krans bij elkaar staan.[17]
Paxillen dienen niet alleen ter versteviging van het lichaam, maar ook om te kunnen ademen ingegraven onder een laagje zand. Als de zeester zich ingraaft worden de paxillen gebruikt als een soort afstandshouders zodat er tussen de vele omhoog gerichte paxillen een ruimte vrij blijft die gebruikt wordt als een waterbuffer. Hierdoor kan de zeester toch water opnemen uit de tussenruimtes van de paxillen terwijl het dier toch volledig is ingegraven.[12]

Pedicellariën[bewerken]

Pedicellariën van de doornenkroon.

De huid van de zeesterren bevat vele zeer kleine, ongesteelde of gesteelde scharnierende orgaantjes die de kalktangetjes of pedicellariën worden genoemd. Deze uit kalk opgebouwde, tangachtige structuren zijn tussen de stekels en de papillen (papulae) gelegen en zien er meestal uit als twee platte 'bekjes' maar kunnen ook getand zijn. Er zijn wat betreft bouw vier typen kalktangetjes, twee vormen die gesteeld zijn, een vorm waarbij de bekjes op de huid zitten en een type waarbij de bekjes in een holte in de huid zitten.[12] De manier waarop de pedicellariën scharnieren verschilt. Bij de meeste soorten bestaat het bekje uit twee tegen elkaar gelegen delen die verbonden zijn met een spiertje wat doet denken aan een tang. Deze bouw van de kalktangetjes wordt de tangvorm of forceps genoemd. Soms komt een schaarachtige vorm voor waarbij de beide bekdelen elkaar aan de basis kruisen en aan het einde naar elkaar toekomen. Deze laatste vorm wordt de schaarvorm genoemd en is het hoogst ontwikkeld, dergelijke pedicellariën zijn ook krachtiger.

De pedicellariën komen behalve bij de zeesterren alleen bij de zee-egels voor.[2] De pedicellariën zijn meestal over de gehele huid verspreid maar kunnen ook in groepjes voorkomen. Ze grijpen kleine organismen die zich op de huid van de zeester begeven om te voorkomen dat de huid overwoekerd raakt door andere dieren of planten. Op de huid zijn ook trilhaarcellen gelegen die de door de pedicellariën gegrepen deeltjes afvoeren van de huid.
Pedicellariën worden meestal niet gebruikt voor andere doeleinden dan het schoonhouden van de huid maar er zijn enkele uitzonderingen. De soort Stylasterias forreri heeft duidelijk verlengde kalktangetjes die sterk getand zijn en tegen vijanden worden ingezet. Als de zeester door een andere zeester wordt aangevallen happen de kalktangetjes kleine stukjes uit de belager die het meestal snel opgeeft. Stylasterias forreri is zelfs in staat met de huidstructuren kleine prooidieren zoals vissen te grijpen en buit te maken.

Inwendige anatomie[bewerken]

Lichaamsholtes[bewerken]

Het lichaam van een zeester bestaat uit drie holtes die met elkaar verbonden zijn. Opmerkelijk is dat niet alleen de volwassen zeesterren drie lichaamholtes bezitten maar ook de larven van zeesterren, die een geheel andere bouw hebben en bijvoorbeeld bilateraal symmetrisch zijn in tegenstelling tot de radiaal symmetrische volwassen dieren.

De kleinste lichaamsholte ligt rond het steenkanaal, deze holte heet de primaire holte of enterocoel. De tweede holte is de secundaire holte of hydrocoel die uiteindelijk het watervaatstelsel van de zeesterren vormt. De grootste lichaamsholte is die van het lichaam zelf, die van de armen inbegrepen. Deze wordt de tertiaire lichaamsholte of somatocoel genoemd. In de holte van de armen bevat de darmen en de geslachtsorganen die aan de binnenzijde van de armholte aan het lichaam zijn gehecht.[1]

In de lichaamsholte van de centrale lichaamsschijf komen twee ringvormige structuren voor, die wel 'ringkanalen' worden genoemd. Er is een bovenste ringkanaal gelegen aan de aborale zijde en een onderste, aan de mondzijde. Beide kanalen bestaan in feite uit de ruimtes tussen de verschillende organen en hebben geen gedifferentieerd omhulsel. Dit is een groot verschil met gewervelde dieren, die een duidelijke aderwand hebben om het bloed te verdelen.

Beide kanalen hebben uitlopers in alle armen. Het onderste kanaal bestaat uit het watervaatstelsel en dient voor de waterhuishouding en het bovenste kanaal dient om voedingsstoffen af te voeren. Het bovenste ringkanaal staat met het onderste in verbinding door het axiale orgaan, dat de functie van een soort terugslagklep vervult. Het axiale orgaan wordt wel gezien als een primitieve vorm van het hart zoals fat voorkomt bij andere dieren. Het regelt de osmotische druk in het lichaam en verzorgt de verplaatsing van een met bloed vergelijkbare vloeistof.

De lichaamsholtes worden van zuurstof en voedingsstoffen voorzien door een vloeistof die onder andere losse cellen bevat en de bloedvloeistof wordt genoemd. Het watervaatstelsel staat in verbinding met de papillen op de huid. Zuurstof wordt onttrokken aan het omringende water door de papulae op de huid. In tegenstelling tot andere dieren zijn er geen zuurstofbindende pigmenten in de bloedvloeistof aanwezig. De bloedvloeistof van zeesterren is hierdoor kleurloos en de vloeistof wordt daarom niet gezien als 'echt' bloed. Zuurstof wordt uit het omringende zeewater gehaald en wordt door het watervaatstelsel door het gehele lichaam gebracht.

Watervaatstelsel[bewerken]

De zeefplaat of madreporiet is de inlaatklep voor water van het watervaatstelsel, afgebeeld is de madreporiet van een onbekende Asterias- soort.

Zeesterren zijn in staat zich voort te bewegen door een hydraulisch systeem van kanaaltjes en spieren die met elkaar verbonden zijn. Dit systeem wordt het watervaatstelsel of ambulacraal stelsel genoemd. Het komt ook voor bij andere stekelhuidigen en onderscheidt deze groep van alle andere dieren. De kleine buisvormige voetjes worden uitgestulpt en weer ingetrokken door veranderingen van de waterdruk in het watervaatstelsel. Zeesterren zijn vaak goed bestand tegen uitdroging, althans de soorten die rond getijdengebieden leven. Zij komen regelmatig droog te staan, een voorbeeld is de soort Pisaster ochraceus die een vochtverlies van 30 procent kan overleven. Veel grote soorten zijn gevoelig voor uitdroging en mijden de getijdenzone.

Het watervaatstelsel bestaat uit een ringvormig kanaal in het onderste deel van de centrale lichaamsschijf die het ringkanaal wordt genoemd. Om het ringkanaal te onderscheiden van het aan de bovenzijde gelegen ringvormige vaatstelsel wordt ook de naam orale ring gebruikt. Het ringkanaal is voorzien van zogenaamde Tiedemann's lichaampjes die de bloedvloeistofcellen produceren. Aan het ringkanaal zijn één tot meerdere kleine blaasjes gelegen die dienen als en soort buffer om water vast te houden.

Het ringkanaal heeft een uitloper in iedere arm, deze uitlopers worden de radiaalkanalen genoemd. Deze kanalen zijn niet in de lichaamsholte gelegen maar zijn buiten de skeletplaten in de groef onder de armen gepositioneerd. Ze worden wel bedekt door de radiaalzenuw die eronder is gelegen en daaroverheen is een huidlaag aanwezig. De radiaalzenuw is onderdeel van het zenuwstelsel, zie ook onder het kopje zenuwstelsel.

Het watervaatstelsel wordt van water voorzien door een zeefplaat aan de aborale zijde van het lichaam van de zeester. Deze lichaamsopening is bij veel zeesterren goed te zien vanwege de vaak afwijkende kleur en het ontbreken van stekels. Bij andere soorten is de zeefplaat juist verborgen tussen de stekels. De zeefplaat wordt madreporiet genoemd en heeft vele kleine poriën die alleen water doorlaten. De zeefplaat komt bij alle stekelhuidigen voor.[3] Sommige zeesterren hebben meerdere zeefplaten. Het oppervlak van de zeefplaat is voorzien van gekromde en onregelmatige groeven. Deze doen denken aan de structuur van de menselijke hersenen, de naam madreporiet is afgeleid van Madrepora, een geslacht van koralen die eenzelfde oppervlaktestructuur kent. De madreporiet is inclusief de poriën geheel bedekt met een zeer dunne huid die voorzien is van cilia of trilharen. Deze zorgen voor een constante waterstroom van buiten naar binnen het lichaam. Via de zeefplaat wordt het water door een kanaaltje naar het ringkanaal gevoerd, dit kanaaltje wordt het steenkanaal genoemd. Het steenkanaal is een van de meest kwetsbare delen van de zeester, het is dan ook het enige lichaamsdeel dat geheel omringd is met kalkplaatjes. Het steenkanaal heeft vaak een S- vorm en mondt uit in het watervaatkanaal.

Buisvoetjes[bewerken]

Schema van de anatomie van een van de lichaamslobben.
Buisvoetjes van de zonnebloemster.

De radiaalkanalen staan in verbinding met de buisvoetjes onderaan de armen. Deze voetjes staan weer in verbinding met de ampullen, dit zijn gespierde zakjes die gevuld zijn met water als de voetjes zijn ingetrokken. Als de zeester wil lopen wordt het water uit de ampulla geknepen middels spierbewegingen waardoor het buisvoetje wordt uitgestulpt. Het buisvoetje zelf bestaat uit huidweefsel en lengtespieren die vrij krachtig zijn. Om te voorkomen dat water weglekt van het buisvoetje of ampulla naar het radiaalkanaal is een soort terugslagklep aanwezig, bestaande uit een klein vliesje tussen het buisvoetje en de ampulla enerzijds en het radiaalkanaal anderzijds.

De buisvoetjes komen voor bij alle soorten, meestal zijn twee rijen voetjes aanwezig aan de onderzijde van iedere arm, soms zijn dit vier rijen. Zeesterren die zich vaak ingraven hebben geen zuignapjes onder de voetjes, zoals soorten uit het geslacht Astropecten.[11] De aanwezigheid van de kleine voetjes is een groot verschil met de slangsterren; deze verwante en soms sterk gelijkende dieren hebben nooit ambulacraalvoetjes en verplaatsen zich door een van de 'armen' uit te strekken en te ankeren en het lichaam er vervolgens achteraan te slepen.

Zeesterren verplaatsen zich uitsluitend met de buisvoetjes aan de onderzijde van de armen. De armen zelf worden niet gebruikt om het lichaam voort te slepen. Ze kunnen het lichaam ook ankeren aan het oppervlak door de voetjes vast te zuigen. Ze verplaatsen zich door de voetjes aan de achterzijde van de bewegingsrichting uit te strekken en die aan de voorzijde juist terug te trekken. De voetjes bewegen onafhankelijk van elkaar, ze hebben veel weg van stelten. Bij een aantal zeesterren is er een 'hoofd'-arm die wordt gebruikt om de bewegingsrichting te bepalen maar meestal wordt een willekeurige arm gebruikt die voorop gaat. Bij andere soorten is de bewegingsrichting volkomen willekeurig.[5]

Zeesterren verplaatsen zich vaak zeer langzaam, de meeste soorten bewegen zich voort met een snelheid van 3 tot 5 meter per uur. De snellere soorten bereiken een snelheid van 120 meter per uur, dus twee meter per minuut.[5] De in België en Nederland voorkomende gewone zeester (Asterias rubens) kan zich voortbewegen met een snelheid van zo'n vijf tot acht centimeter per minuut. De vijfhoekige zeester Asterina gibbosa is een van de langzaamste soorten en verplaatst zich met een snelheid tot 2,5 centimeter per minuut.
De loopsnelheid is afhankelijk van de omstandigheden. Van de soort Asterias rubens is bekend dat het dier al foeragerend tot 15 tot 20 cm per minuut aflegt maar bij gevaar met een snelheid van 25 tot 30 cm per minuut wegvlucht.[1]

Zeesterren verplaatsen zich alleen als ze op zoek zijn naar voedsel of als de omstandigheden ongunstig worden. Meestal liggen ze stil op de bodem. Van zeesterren die leven in schrale, zanderige delen van de diepzee is bekend dat ze veel sneller kunnen lopen dan dan soorten die in de meer voedselrijke kuststreken leven. Dit komt omdat de eerste groep grotere afstanden moet afleggen om aan voldoende voedsel te komen.[1]

Veel zeesterren kunnen ook omhoog klimmen, zoals langs steile kliffen maar ook op stalen kabels die door de mens zijn aangelegd. Ook van waarnemingen in aquaria is bekend dat zeesterren loodrecht tegen een glazen wand kunnen klimmen. Ze verplaatsen zich dan echter veel langzamer omdat ze hun eigen lichaamsgewicht omhoog moeten brengen. Een deel van de voetjes hecht zich hierbij aan de steile ondergrond, terwijl andere voetjes zich uitstrekken en zich ankeren. Vervolgens laten de voetjes die aan de ondergrond gehecht zijn los en maken de hechtende voetjes een trekkende beweging. De losgelaten voetjes strekken zich vervolgens uit hechten zich verderop aan de ondergrond waarna het proces zich herhaalt. Van de soort Pisaster ochraceus is bekend dat binnen 24 uur een loodrechte afstand van 2 tot 3 meter kan worden afgelegd op een paal. Zeesterren zonder zuigvoetjes kunnen ook klimmen door de uiteinden van de voetjes vast te lijmen met een kleefstof.

De buisvoetjes worden ook gebruikt om zuurstof uit het omringende water op te nemen. Door de dunne huid van de buisvoetjes is opname van opgeloste stoffen eenvoudig, ook worden stikstofhoudende afvalstoffen in het lichaam aan het water afgegeven, zoals ammoniak.[18]

Spijsvertering en bloedsomloop[bewerken]

Belangrijkste delen van een zeester, afgebeeld is Asterias rubens.
1 = Arm
2 = Ampullae
3 = Radiaalkanaal
4 = Gonaden
5 = Pylorische maag
6 = Rectaaldivertikels
7 = Spiermaag
8 = Anus
9 = Steenkanaal
10 = Madreporiet
11 = Geslachtsopening
12 = Armspier

Het spijsverteringskanaal begint met de mond die aan de onderzijde ligt. De mond is voorzien van kleine kalkplaatjes die de opening omgeven. De mond staat met een korte slokdarm in verbinding met de maag. Deze maag scheidt enzymen af waardoor het verteringsproces begint. Deze 'eerste' maag is in de lichaamsschijf gelegen en wordt wel de spiermaag genoemd. De zeester heeft namelijk een soort 'tweede' maag, die in de armen zit. Deze samengestelde maag wordt de pylorische maag genoemd. De pylorische maag bestaat per arm uit een kanaal dat het pylorisch kanaal wordt genoemd. Het pylorisch kanaal draagt gepaarde klierstructuren aan de onderzijde, die de maagblindzakken worden genoemd. De zeester heeft meestal vijf paar maagblindzakken aan ieder pylorisch kanaal. De maagblindzakken zijn sterk vertakt en bevatten de spijsverteringsklieren. In de maagblindzakken worden nog meer enzymen toegevoegd aan het voedsel zodat het verder verteerd kan worden. De maagzakken bevatten ook cellen die eiwitten en voedsel opslaan als reserve. De afvalstoffen worden weer teruggevoerd via een kanaal naar het bovenste deel van de spiermaag waarna ze worden uitgescheiden via een korte darm en tenslotte de anus.[1] Aan weerszijden van de anus zijn twee rectaaldivertikels gelegen, dit zijn twee trosvormige uitstulpingen die een klierfunctie hebben.

Zeesterren hebben geen aderen, de vloeistof stroomt vrijelijk door het lichaam, de bloedstroom wordt wel gekanaliseerd door de verschillende lichaamsweefsels. Ze hebben dus geen eigen omhulsel zoals van bloedvaten van hogere dieren bekend is. De bloedvloeistof bestaat grotendeels uit zeewater dat door de madreporiet is gefilterd. Hieraan worden lichaamscellen, en daarnaast verschillende eiwitten en een verhoogde concentratie kalium.[17]

De holtes waar de bloedvloeistof zich bevindt worden de bloedlacunes genoemd.[1] Er zijn wel verschillende van deze lacunes, de belangrijkste voert de voedingsstoffen vanuit de maagblindzakken naar de overige weefsels. De bloedkanaaltjes van alle armen komen uit aan de bovenzijde van de maag in een ringvormig vat dat in verbinding staat met het axiaalorgaan. Vanuit het axiaalorgaan wordt de bloedvloeistof door uitsparingen tussen de lichaamsweefsels tot in de uiteinden van de armen gevoerd. De vloeistof wordt rondgepompt door spiersamentrekkingen maar ook door de trilhaartjes die de binnenzijde van de lichaamsholte bekleden.

Voortplantingsorganen[bewerken]

Zeesterren zijn meestal óf mannelijk of vrouwelijk, de beide seksen zijn vaak zeer moeilijk uit elkaar te houden. Mannetjes en vrouwtjes verschillen vaak alleen in de geslachtsorganen in de armen en dit is vanaf de buitenzijde niet te zien. Het geslacht kan bij exemplaren in het wild alleen met zekerheid worden vastgesteld als ze eieren dan wel spermacellen uitscheiden.[1]

De geslachtsorganen van de zeester zitten in de armen. De geslachtsorganen bestaan uit een streng aan de bovenzijde van de arm waaraan de geslachtscellen zijn gelegen. Deze hangen in kleine trosjes aan de streng en worden de gonaden genoemd. Bij de jonge zeesterren zijn ze nog klein, maar als de dieren volwassen worden, rijpen de gonaden en nemen enorm in volume toe. Ze vullen vaak een groot deel van de arm. De eicellen of ovaria zijn groter dan de spermacellen of testes omdat deze eerste een dooier bevatten.

Bij het afgeven van zaad- of eicellen wordt een porie aan de basis van de arm gebruikt die als geslachtsopening kan worden gezien. Sommige zeesterren hebben meerdere geslachtsopeningen aan iedere armbasis.[1]

Zie voor de manier van voortplanten ook onder voortplanting en ontwikkeling

Zenuwstelsel en zintuiglijke waarneming[bewerken]

Arm van een Leptasterias- soort. Het rode puntje aan het uiteinde van de arm is een van de oogjes van de zeester.

De huid van zeesterren is voorzien van vele zintuiglijke cellen die verspreid over het lichaamsoppervlak liggen. De zenuwcellen op de huid staan in verbinding met elkaar middels een fijnmazig net van zenuwen. De zenuwcellen aan de bovenzijde van de huid vormen tezamen het ectoneurale zenuwstelsel. Hiermee kan de zeester veranderende verschillen in het zeewater waarnemen, zoals het zoutgehalte en de omgevingstemperatuur. Daarnaast kan de zeester waarnemen als het dier wordt aangeraakt en kan met behulp van de zintuiglijke cellen grove lichtverschuivingen waarnemen. Zeesterren hebben daarnaast een hyponeuraal zenuwstelsel, dit bestaat uit zenuwen die de spieren van de armen en de organen aanstuurt.

De zenuwkanalen onder de armen worden de radiaalzenuwen genoemd en zijn net als het watervaatstelsel niet gelegen in de armholte, maar erbuiten in de ambulacrale groeve onderaan de arm. De zenuwkanalen zijn gelegen onder de radiaalkanalen van het watervaatstelsel. Net als het watervaatstelsel komen de verschillende zenuwkanalen van de armen samen in een ringvormige zenuw in de centrale lichaamsschijf. Deze zenuw wordt de ringzenuw genoemd. Daar waar de radiaalzenuwen van de armen kruisen met de ringzenuw is een zenuwknooppunt gelegen dat de zenuwen van een enkele arm aanstuurt. Iedere arm kan hierdoor zelfstandig bewegen. De ringzenuw coördineert het geheel maar kan ook zelf zenuwimpulsen geven.

Zeesterren kunnen licht waarnemen door een tot lichtgevoelig orgaan omgebouwd uiteinde van de radiaalzenuw die iets uitsteekt door de huid, aan de orale zijde van iedere arm. Het oogje is bij de meeste soorten te herkennen aan de rode kleur.[2] Omdat alle armen een dergelijk orgaantje hebben kan waarschijnlijk ook de positie van de lichtbron worden bepaald. Bij sommige soorten is het oogje goed ontwikkeld, zoals bij soorten uit het geslacht Marthaster. Deze soorten hebben een bekerachtig orgaantje dat een primitieve lens heeft, bestaande uit een deel van de huid.[1] Rond ieder oogje is bij veel soorten een krans van kleine stekeltjes aanwezig, die eenzelfde functie heeft als de wimpers.

De zintuiglijke cellen op het lichaam hebben een chemosensorische functie en zijn in staat om het water te 'proeven'. Dit vermogen wordt voornamelijk gebruikt om prooien op te sporen. Van zeesterren is bekend dat ze op aas afkomen, uit proeven in een aquarium blijkt dat de zeester in de kortste lijn op een voorgehouden prooi afloopt. Uit proeven in de zee blijkt dat de zeester Asterias rubens recht op een oesterbank afloopt als de zeester op een afstand van 12 meter van de oesters wordt afgezet. Op veel langere afstanden echter is de zeester niet meer in staat zijn prooi te detecteren.

Voedsel en jacht[bewerken]

De zeester Leptasterias hexactis valt de zeeslak Nucella lima aan.

De manier van eten is bij veel soorten zeesterren opmerkelijk; ze stulpen hun maag uit en verteren het voedsel al deels buiten het lichaam. Zeesterren hebben meestal een anus, maar deze ontbreekt bij de primitieve soorten. Vaak zijn zeesterren predatoren, andere soorten grazen op algen en zeegras en weer andere soorten leven van micro-organismen. De soorten uit de familie Porcellanasteridae eten vooral kiezelwieren, foraminiferen en radiolariën. Ze kunnen ook van geheel andere materialen leven, zo is van de soort Odontaster validus bekend dat de uitwerpselen van zeehonden worden gegeten.

De zeesterren die zich voeden met micro-organismen bezitten langs de armgroeve waarin de voetjes staan, een bijzonder goed ontwikkeld trilhaarapparaat. Ze tasten met de voetjes de bodem af of doorwoelen daarmee de bovenste grondlagen om kleine plantjes en diertjes en afgestorven organismen (detritus) te vinden. Als ze voedsel tegenkomen, brengen ze het naar de mond met hun trilharen. Ze scheiden een grote hoeveelheid slijm af dat het voedseltransport vergemakkelijkt. Een voorbeeld van een dergelijke soort is Porania pulvillus.

De meeste zeesterren zijn roofdieren. Het voedsel van dergelijke rovers verschilt vaak enigszins per groep, de meeste soorten leven van tweekleppigen. De soort Asterina gibbosa eet voornamelijk sponsdieren en manteldieren. De doornenkroon eet poliepen van koralen door ze letterlijk af te grazen. Het ganzevoetje (Anseropoda placenta) leeft in hoofdzaak van kreeftachtigen, zoals garnalen, heremietkreeften, krabben en vlokreeften. De prooi van de meeste zeesterren bestaat uit mosselen, en andere tweekleppigen, slakken en daarnaast worden zeepokken, kokerwormen, schaalhorens, keverslakken en dode dieren gegeten. Ook andere stekelhuidigen staan bij sommige zeesterren op het menu, zoals zee-egels en slangsterren en soms zelfs andere soorten zeesterren. Van de soort Pisaster brevispinus is bekend dat voornamelijk platte zee-egels (zanddollars) worden gegeten. De prooidieren van zeesterren zijn vrijwel altijd langzame prooien, er zijn slechts een aantal soorten die wel eens dieren buitmaken die kunnen zwemmen, zoals vissen en kreeftachtigen zoals steurgarnalen.[2]

Sommige zeesterren hebben wel een maag, maar kunnen deze niet buiten het lichaam brengen. Zij zijn hierdoor genoodzaakt de prooi in zijn geheel op te eten, een voorbeeld zijn de kamsterren uit het geslacht Astropecten. Deze slokken een prooi geheel op en onverteerbare delen zoals de schelp worden via de mondopening ook weer uitgebraakt. Deze groep van zeesterren heeft dan ook geen anus.

Zeesterren staan bekend als grote eters die in korte tijd een grote hoeveelheid prooien kunnen buitmaken en opeten. In de maag van een rode kamster werden bijvoorbeeld eens verschillende kegelslakken, zes slakken van het geslacht Tellina, vijf slakken van het geslacht Dentalium en tien sint-jakobsschelpen aangetroffen. In de maag van een exemplaar van de soort Luidia sarsi zijn ooit 73 kleine slangsterren gevonden. Oudere zeesterren eten verhoudingsgewijs veel minder dan jonge exemplaren. Oudere dieren eten ongeveer 3 procent van het eigen lichaamsgewicht per dag, terwijl jonge exemplaren zo'n 25 tot 30 procent aan het eigen lichaamsgewicht opnemen. Als de watertemperatuur te laag is word er niet naar voedsel gezocht. Zeesterren zijn in staat reservevoedsel op te slaan in hun lichaam en kunnen lange tijd zonder voedsel. Van enkele soorten is bekend dat ze tot anderhalf jaar zonder voedsel kunnen leven.[1]

Zeesterren scheiden chemische verbindingen af waardoor ze een bepaalde geur hebben die door andere dieren wordt herkend. Bij het zoeken naar voedsel hebben ze hier duidelijk last van omdat ze herkend worden als vijand en een prooidier op de vlucht zal slaan. Van enkele soorten zeeslakken is bekend dat ze zichzelf wegrollen met hun voet om buiten het bereik van de zeester te blijven. Andere slakken brengen een soort slijmerige capsule over hun huisje waar de zeester geen grip op heeft.
Tweekleppige weekdieren uit het geslacht Spisula kunnen heuse sprongen maken van meer dan 10 centimeter ver. Bekend is ook de reactie van een sint-jakobsschelp op de nadering van een zeester. Het weekdier maakt zich uit de voeten met behulp van een soort straalaandrijving, waarbij het lijkt alsof het schelpdier in paniek wegzwemt.[1]

Buitmaken van tweekleppigen[bewerken]

De zeester Pisaster ochraceus valt een mossel aan.

Een tweekleppige wordt beschermd door zijn stevige schelp, deze wordt dichtknepen met de zeer krachtige sluitspier van het weekdier. Een tweekleppige wordt of van voetje naar voetje of door de hele arm te buigen naar de mondopening gebracht. Vervolgens zuigen de voetjes zich vast aan de schelp en wordt een trekkracht uitgeoefend op beide schelphelften van het weekdier. Van de soort Asterias forbesi is bekend dat een trekkracht van ongeveer 1,5 kilo kan worden uitgeoefend en van de gewone zeester is een trekkracht tot vier kilo gemeten.[1]

Het weekdier kan de druk enige tijd weerstaan maar wordt uiteindelijk moe waarna de schelp zich een beetje opent. Veel zeesterren kunnen de omvangrijke in diepe plooien gelegen maag door de mondopening naar buiten uitstulpen. Door het samentrekken van spieren van de armen en de lichaamsschijf, wordt de druk in de lichaamsschijf verhoogd en wordt de maag naar buiten geperst. De maag kan al door een schelpopening van een tiende van een millimeter naar binnen worden gebracht. Ook de van nature gevormde minuscule openingen in de schelp zijn soms al voldoende, zoals de openingen in de schelp van mosselen waardoor de lijmdraden uit de schelp komen of de achterzijde van de schelpdelen die altijd iets van elkaar staan vanwege de aanwezigheid van de ademhalingsorganen.[1]

De maag scheidt spijsverteringsenzymen af die de sluitspieren van de schelp aantasten. Hierdoor gaan de schelphelften helemaal open en kan de zeester zijn prooi opeten. Zeeslakken hebben vaak een deksel waarmee ze hun schelp afsluiten bij gevaar. Zeesterren trekken het deksel gemakkelijk uit het huis zodat de slak verteerd kan worden. De spijsverteringssappen verspreiden zich hierbij door het gehele slakkenhuis.

De spijsverteringssappen worden niet door de maag zelf geproduceerd maar zijn afkomstig van de maagblindzakken. De sappen worden via trilharen en kleine kanaaltjes naar de maag gebracht waar ze op de weke delen van de prooi worden afgezet. Door de vloeistof gekanaliseerd af te geven wordt voorkomen dat de spijsverteringssappen worden verdund door het omringende zeewater. Vroeger werd wel gedacht dat zeesterren de mossel met gif doden maar dat is achterhaald. Uiteindelijk zal het lichaam van de prooi geheel oplossen en wordt opgenomen in het lichaam waarna de maag weer wordt teruggetrokken.[5]

Als een zeester een in de bodem ingegraven mossel tegenkomt wordt deze simpelweg uitgegraven en opgegeten. De zeester gebruikt zijn voetjes om het omringende zand naar buiten te schuiven zodat het dier steeds dieper wegzakt in het substraat. De zeester kan er meerdere dagen over doen om zich naar de mossel te graven. Zodra de voetjes de schelp voelen zuigen ze zich vast en wordt de prooi uit de bodem getrokken.[1]

Vijanden en verdediging[bewerken]

Een Californische meeuw (Larus occidentalis) eet een zeester.

De juvenielen zijn nog klein en worden door veel dieren gegeten. Een voorbeeld is de kabeljauw, die veel kleine zeesterren eet. Ook andere bodemvissen leven deels van zeesterren, er zijn geen soorten bekend die zich hebben gespecialiseerd in het eten van zeesterren. Dit geld ook voor veel soorten zeevogels zoals de meeuwen, die regelmatig een zeester opeten maar een voorkeur hebben voor andere zeedieren zoals vissen.

Daarnaast zijn verschillende krabben en kreeftachtigen aan te merken als vijand. Zij eten vaak niet de gehele zeester maar tasten delen van de buisvoetjes of armen aan. Een voorbeeld is de garnaal Hymenocera picta.

Een zoogdier waarvan bekend is dat het graag zeesterren eet is de noordelijke butskop (Hyperoodon ampullatus). Dit is een walvisachtige die tot de dolfijnen behoort en ook vissen en zeekomkommers eet.

Een andere bedreiging van zeesterren is ziekte, zoals een infectie. Normaal gesproken treft dit zeer weinig exemplaren, een zeester op enkele honderden. In een aantal gebieden zijn verschillende soorten zeesterren ten prooi gevallen aan een tot nu toe onbekende ziekte. De dieren krijgen infecties over het gehele lichaam die er uit zien als witte plekken. Delen van de armen of de gehele armen vallen af en groeien niet meer aan. Uiteindelijk worden de ingewanden blootgesteld aan het omringende zeewater en sterven de dieren. Deze ziekte is pas sinds recentelijke bekend waardoor het waarschijnlijk om een nieuwe ziekte gaat. Het is echter niet bekend of het pathogeen een virus, een bacterie of een schimmel betreft. Aanvankelijk werd gedacht aan een opwarming van het zeewater als mogelijke oorzaak, maar ook soorten die in permanent koude wateren leven worden aangetast.[19]

Kannibalisme[bewerken]

Zeesterren zijn met name als juveniel heel kwetsbaar, ze worden vaak door grotere zeesterren aangevallen. Sommige zeesterren leven in hoofdzaak van andere zeesterren, een voorbeeld is Crossaster papposus. Deze soort jaagt actief op onder andere de gewone zeester. De prooi laat vaak de arm die wordt aangevallen los, zodat het dier kan ontsnappen en de vijandige zeester iets te eten heeft.

De kleinere en sterk gelijkende Solaster endeca heeft een andere tactiek, deze kruipt op de punt van een arm van een andere zeester en begint van hieruit langzaam de gehele arm op te eten. Pas als de arm te breed wordt voor de mondopening van de predator laat hij los, maar dit kan dagen duren. Het slachtoffer kan niets doen tegen zijn vijand en sleept hem noodgedwongen mee terwijl de arm langzaam wordt verteerd.

Commensalen, symbionten en parasieten[bewerken]

Coeloplana astericola is een bodembewonende ribkwal die leeft op de huid van zeesterren, hier de soort Echinaster luzonicus.

Veel zeesterren hebben een symbiotische relatie met andere dieren. Dit zijn dieren die alleen op of bij de zeester leven en de zeester biedt ze onderdak. Van de soort Solaster stimpsoni is bekend dat de borstelworm (Arctonoe vittata) op de zeester leeft. Deze borstelworm komt ook voor op andere zeesterren en ook op zeeslakken. Andere soorten zijn commensaal, ze eten kleine diertjes van de huid van de zeester maar blijven niet bij een vaste gastheer. Een voorbeeld is de garnaal Periclimenes imperator, die van dier naar dier gaat om parasieten van de huid te plukken en op te eten. Dergelijke commensalen zijn vergelijkbaar met de bekende poetsvissen.

Zeesterren worden belaagd door vele dieren die als parasitair kunnen worden gezien. Meestal zijn het voedselparasieten die leven van de deeltjes die zich tussen de trilharen van de zeester bevinden. Voorbeelden zijn trilhaardiertjes, borstelwormen, vlokreeften en eenoogkreeftjes. Deze dieren bevinden zich op de huid of in de ambulacraalgroeve en eten delen van het voedsel van de zeester op. Dergelijke dieren eten soms ook stukjes van de huid van de zeester.

Ook sommige ribkwallen leven op de huid van de zeester, dergelijke soorten hebben zich ontwikkeld tot bodembewoners. Veel ribkwallen zijn typisch kwal-achtige dieren die in het water zweven. Een aantal soorten echter heeft een op een korstmos gelijkend lichaam, dat plat is en zich over de huid van een zeester begeeft. Dergelijke ribkwallen zijn alleen als zodanig te herkennen aan de twee tentakels die iedere ribkwal bezit. Een voorbeeld is de soort Coeloplana astericola. De ribkwallen nemen voedseldeeltjes op van de zeester maar ontdoen de huid ook van parasieten, zodat de ribkwal en de zeester ook een symbiotische relatie hebben.

Als echte parasieten zijn de vertegenwoordigers van de Ascothoracida aan te merken. Deze groep van kreeftachtigen zien er uit als zeepokken en leeft als endoparasiet op de zeester, dus in het dier zelf. De zeeslakken uit de familie Eulimidae parasiteren op zeesterren, ze kruipen over de huid terwijl ze lichaamsweefsel van de zeester afschrapen.

Ook sommige vissen parasiteren als larve op de zeester, een voorbeeld zijn de parelvissen uit het geslacht Carapus. Deze leven letterlijk in de zeester door achterwaarts de anus binnen te zwemmen.[20]
Meestal leven de vissen in zeekomkommers maar van de soort Carapus mourlani is bekend dat de vis ook in de lichaamsholte van de zeester Culcita novaeguineae kan worden gevonden. De vis schaadt de zeester waarschijnlijk niet maar gebruikt deze slechts als schuilplaats, de zeester en de vis hebben een commensale relatie. Van andere naaldvissen zoals de soort Carapus homei is wel bekend dat ze lichaamsweefsel van de zeesterren eten aangezien er delen van de gonaden in de maag van de vissen zijn gevonden.[20]

Verdediging[bewerken]

Zeesterren zijn met name kwetsbaar voor aanvallen van andere soorten. Afgebeeld is de Solaster dawsoni die een Hippasteria spinosa aanvalt.

Als een zeester wordt aangevallen worden de kwetsbare delen van het lichaam ingetrokken, zoals de buisvoetjes en de papillen op de huid. Bij veel soorten worden de ambrulacraalgroeves aan de orale zijde van de armen afgesloten. De pedicellariën op de huid worden gebruikt om een vijand zoals een borstelworm vast te grijpen. Een zeester kan een dergelijke vijand dagenlang met zich meezeulen tot deze geen tekenen van leven meer vertoont.

De huid van een aantal soorten zeesterren scheidt giftige verbindingen af die op saponinen lijken. Deze stoffen breken het eiwit lecithine in het celmembraan van rode bloedcellen af. Saponinen zijn bij een bepaalde concentratie dodelijk voor vissen. Onder andere de doornenkroon is berucht, als men zich prikt aan een van de vele stekels kan dit zeer pijnlijke zwellingen veroorzaken die uren kunnen aanhouden. Van sommige zeesterren wordt wel vermoed dat ze giftig zijn maar zijn nog voldoende onderzocht. Van de soort Astropecten scoparius bestaat het vermoeden dat het dier tetrodotoxine aanmaakt, een van de giftigste stoffen in de natuur.[21]

Van de soort Pteraster tesselatus is bekend dat de zeester een giftig en onaangenaam smakend slijm afgeeft bij verstoring. De zeester kan zo aanvallen afweren van grotere soorten zeesterren. Dieren die met het slijm bedekt worden sterven binnen 24 uur.[22]

Zeesterren zijn aan de aborale zijde van het lichaam veel beter beschermd dan aan de orale zijde. Bovendien is de kwetsbare mondopening aan de orale zijde gelegen. Als een zeester op zijn rug terecht komt zal het dier proberen het lichaam zo snel mogelijk om te draaien. Sommige soorten zijn hier heel behendig in, zoals de gewone zeester (Asterias rubens). Deze soort heeft slechts vijf seconden nodig om zich om te draaien. Andere soorten zijn enkele minuten tot zelfs enige uren bezig met het draaien. De zeester gebruikt vaak stenen of kuiltjes in de ondergrond bij het omdraaien, of draaien een enkele arm zodat de voetjes contact maken met de bodem en zich vasthechten. Vervolgens wordt het gehele lichaam recht getrokken. Ook kunnen twee armen tegelijk worden gekromd zodat de voetjes contact maken en het lichaam uiteindelijk letterlijk omvalt. Een andere methode is alle armen naar onderen te krommen, zodat de zeester op de toppen van de armen staat. Vervolgens valt het dier letterlijk om waarbij altijd de buikzijde aan de orale zijde komt te liggen. Tenslotte kunnen ook de armen juist naar boven worden gestoken waardoor het zwaartepunt van het lichaam wordt verplaatst en de zeester naar de zijkant valt. Zeesterren kunnen zich ook expres op de rug draaien. Dit doen ze alleen als ze worden aangevallen door een andere zeester.

Voortplanting en ontwikkeling[bewerken]

Een zeester geeft een wolk geslachtscellen af, afgebeeld is de doornenkroon.

De manier van voortplanting en de voortplantingscyclus zijn complex en kunnen per groep van zeesterren verschillen. Zeesterren zijn vrijwel altijd van gescheiden geslacht, en de bevruchting is altijd uitwendig.
Zie voor een beschrijving van de geslachtsorganen het kopje voortplantingsorganen.

Er zijn een aantal soorten bekend die tweeslachtig of hermafrodiet zijn, een voorbeeld is de soort Asterina gibbosa. Deze zeester ontwikkelt eerst spermacellen en later eicellen en kan ze onder bepaalde omstandigheden ook tegelijkertijd aanmaken. Sommige soorten kennen dichogamie, ook wel sequentieel hermafroditisme genoemd. Dit wil zeggen dat de zeester als mannetje geboren wordt en later in een vrouwtje transformeert. Andere soorten zijn zowel mannetje als vrouwtje, ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke gonaden die de geslachtscellen produceren. Dergelijke soorten scheiden zowel eicellen als zaadcellen af. Van slechts enkele soorten is bekend dat ze zich ongeslachtelijk voortplanten, een voorbeeld zijn de soorten uit het geslacht Linckia. Van deze zeesterren is bekend dat ze zich in gevangenschap kunnen voortplanten zonder partner.

De meeste tot de verbeelding sprekende vorm van voortplanting zijn soorten zeesterren die zich simpelweg in tweeën scheuren. Een voorbeeld zijn soorten uit het geslacht Linckia, die de voetjes van twee van elkaar afstaande armen uit elkaar laten bewegen zodat een van de armen van de zeester afbreekt. Uit de losgerukte arm ontstaat vervolgens een nieuwe zeester en het oorspronkelijke lichaam regenereert vervolgens een nieuwe arm. Nog verder gaan de soorten uit de geslachten Stephanasterias en Sclerasterias. Bij deze soorten scheurt de lichaamsschijf in tweeën waarbij beide delen uitgroeien tot nieuwe exemplaren. Het vermogen tot het afstoten van lichaamsdelen wordt ook gebruikt als verdediging, zie onder het kopje autotomie.

Eieren van de doornenkroon, in verschillende stadia van de celdeling.

Er is meestal een enkel paarseizoen per jaar. Zeesterren kennen in principe geen paring maar laten enorme hoeveelheden geslachtscellen los in het water die vervolgens met de stroming meedrijven. De vrouwtjes laten hun onbevruchte eitje los en de mannetje geven hun spermacellen af in het omringende zeewater. Deze afgifte van sperma- en eicellen vindt meestal in een periode van enkele dagen tot weken plaats. Sommige zeesterren kunnen zich het gehele jaar door voortplanten. De vrouwtjes kunnen miljoenen eitjes per keer produceren, er zijn soorten bekend waarbij meer dan 200 miljoen eieren worden afgegeven.[5] Dit zijn altijd soorten die in warmere wateren leven en de eitjes hebben weinig reservevoedsel in de dooier en zijn hierdoor zeer klein, ongeveer 0,1 tot 0,2 millimeter. Dergelijke eieren worden wel microlecithaal genoemd, wat 'kleine dooier' betekent. Soorten die in heel koud water leven of een vorm van broedzorg kennen, produceren aanmerkelijk lagere aantallen eieren. Dit zijn er 'slechts' honderden tot enkele duizenden en de eieren zijn veel groter. Ze worden ongeveer 0,5 tot 1,5 millimeter lang en hebben juist een grote dooier, dergelijke eieren worden wel macrolecithaal genoemd, wat grote dooier betekent.[23]

De zeester Archaster typicus is een van de weinige soorten die wel een soort van paringsritueel kent. Het mannetje kruipt op het vrouwtje en blijft hier enige weken tot maanden vastgehecht. Het mannetje en vrouwtje synchroniseren ondertussen de rijping van hun geslachtscellen. Zodra het vrouwtje haar eieren afgeeft aan het omringende zeewater scheidt het mannetje zijn gerijpte zaadcellen af. Zolang het mannetje zich op het vrouwtje bevindt kan hij niet eten, maar zijn inzet wordt beloond doordat de eieren vrijwel zeker bevrucht worden door zijn geslachtscellen.

De eieren van vrijwel alle soorten worden echter bevrucht als een zaadcel en een eicel elkaar tegenkomen in het water. Het bevruchte ei wordt de zygote genoemd en al snel vangt de mitose of celkloving aan en ontstaat de morula, dit is het begin van een embryo. Ongeveer drie tot vier dagen na de bevruchting kruipt de larve uit het ei.

Larve[bewerken]

Delen van een jonge brachiolaria larve.
Legenda
1 = Arm
2 = Mond
3 = Slokdarm
4 = Maag
5 = Anus

De embryo's verlaten het ei in het blastocyste of het gastrulastadium, ze bestaan dan uit een klompje cellen. De embryo's ondergaan verschillende stadia die er steeds anders uitzien. Ieder stadium heeft dan ook een andere naam. Het zich ontwikkelende embryo wordt het jonge gastrula genoemd, in het embryo ontwikkeld zich een holte. In dit stadium is het embryo rond en heeft nog geen uitsteeksels. Als deze holte is voltooid wordt het embryo rijpe gastrula genoemd en begint de ontwikkeling tot larve. De haartjes of cilia die zich overal op het lichaam bevinden concentreren zich tot twee banden van trilhaartjes op het lichaam van de larve.

De larven in het eerste larvale stadium worden de bipinnarialarven genoemd. De larven behoren tot het zoöplankton. Ze kunnen door de trilhaartjes zwemmen maar drijven voornamelijk mee met de zeestromen. De larven van zeesterren zijn zeer kleine, watervlo-achtige diertjes. Ze lijken in deze fase op de larven van kreeftachtigen of andere stekelhuidigen. De bipinnarialarven ontwikkelen brede, stompe lichaamsuitsteeksels die de brachiolaire armen worden genoemd. De armen vergroten het oppervlak van de trilhaarbanden. De randen van de armen zijn voorzien zijn van rijen trilhaarcellen, die werken als een transportband. Ze vervoeren kleine voedseldeeltjes naar de mondopening. De larven leven van in het water zwevende eencellige wieren, zoals kiezelwieren. Ze beginnen pas met eten als het darmkanaal is volgroeid. De larven hebben een buitenste band van trilhaarcellen rond het lichaam en een binnenste band rond de mond. Ze lijken op de larven van andere stekelhuidigen maar zijn aan de details vaak al te onderscheiden. De larven van zeekomkommers bijvoorbeeld hebben onderbroken banden trilhaarcellen in tegenstelling tot die van de larven van zeesterren.[24] De larven van alle zeesterren maken nooit verharde kalkplaatjes aan in de huid, in tegenstelling tot de andere stekelhuidgen[25]

De larven van de meeste soorten blijven erg klein, larven van andere zeesterren worden aanmerkelijk groter. De larve van Luidia sarsi bijvoorbeeld wordt inclusief uitsteeksels tot 3,5 centimeter lang. De larven van een aantal soorten heeft een duidelijk verlengd middelste paar uitsteeksels die voorzien zijn van spieren en dienen om te zwemmen.

Na ongeveer drie weken vindt er bij de larven een verandering plaats, waarbij rond de mond drie uitsteeksels en een ronde hechtklier ontstaan. Deze uitsteeksels worden de brachiola armen genoemd en samen met de hechtklier vormen ze een hechtapparaat dat later gebruikt wordt om het lichaam vast te zetten. Met de drie armpjes kan de larve de bodem aftasten en zich korte tijd hechten. De ronde hechtklier wordt gebruikt om zich permanent aan de bodem te metselen.[24] Dit tweede larvestadium wordt de brachiolarialarve genoemd, deze naam komt uit het Latijn en betekent secundaire (laria) armen (brachio). De brachiolarialarven hechten zich aan het aan het eind van hun ontwikkeling vast aan het substraat waarna de metamorfose plaatsvindt. Een uitzondering zijn de kamsterren uit de orde Kamsterren zoals de soorten uit de familie Luidiidae. De brachiolarialarven van deze soorten zetten zich niet vast voor de metamorfose maar blijven blijven in het plankton. Aan het einde van het brachiolariastadium ontstaan aan één kant van de larve de eerste delen van de jonge zeester, dit is altijd aan de linkerkant. Hier ontstaan de eerste delen van wat later het watervaatstelsel aan de orale zijde zal worden. Bij de larven van andere groepen van stekelhuidigen, zoals de zeekomkommers, groeit dit deel in een kamer in het lichaam van de larve en niet aan de buitenzijde zoals bij de zeesterren het geval is. Op de rechterkant van de larve verschijnen de eerste skeletplaten, deze vormen later de aborale zijde van de zeester.[1]

De larven van de meeste zeesterren zakken nu naar de bodem en hechten zich hier vast met het hechtorgaan. Deze bevat een op een zuignap gelijkende schijf, maar de larve hecht zich met behulp van een cementachtige stof uit de klieren die de larve inclusief de groeiende zeester vastlijmt. De larvale armen verdwijnen en de mondopening en anus van de larve groeien dicht. De trilharen verdwijnen en de hechtorganen worden langer en vormen een steel.

De voorkant en achterkant van de jonge zeester groeien naar elkaar toe en fuseren. Een van de larvale armen wordt door de ring van het watervaatstelsel gebracht en vormt een mondzijde. Op de aborale zijde ontwikkeld zich een opening die de anus wordt. De radiaalkanalen ontwikkelen zich tot armen en in de armen groeien de eerste kalkplaatjes van het skelet. Onder de armen ontstaan de eerste buisvoetjes. De metamorfose is nu voltooid en de jonge zeester maakt zich los van de resten van het larvale lichaam dat aan de bodem is gehecht. De jonge zeesterren kruipen direct rond op zoek naar voedsel. Ze gedragen zich net zoals de volwassen dieren maar ze zijn nog niet geslachtsrijp.

Broedzorg[bewerken]

Een aantal zeesterren beschermt de eieren of soms zelfs de larven. Bij dergelijke soorten verloopt het larvestadium iets anders doordat verschillende stadia worden overgeslagen als gevolg van de zorg van de ouderdieren. Meestal voltrekt een stadium of zelfs meerdere stadia zich in het lichaam van het moederdier.

Met name soorten die in heel koud water leven kennen een afwijkende manier van ontwikkeling. De larven van dergelijke soorten hebben een grote dooiervoorraad in het ei en nemen als larve geen voedsel op. De larven zijn geheel bedekt met trilharen en hebben niet slechts twee banden zoals de larven van andere soorten.

De soorten die in koud water leven kennen een vrijzwemmend stadium dat maximaal 20 dagen duurt. Daarna ontwikkelen zich twee of drie larvale armen die lijken op de drie hechtuitsteeksels van de andere larven van zeesterren. De larve zinkt na enige tijd naar de bodem en hecht zich met de armen vast voor de metamorfose.

De larven van dergelijke soorten worden aangetrokken door geurstoffen die de volwassen zeesterren verspreiden. Ze zetten zich dan vast op de bodem nabij andere volwassen exemplaren. De aanwezigheid van dergelijke geurstoffen in het water zet de larven zelfs aan tot de metamorfose.[3]

Van sommige soorten is bekend dat er een gespecialiseerde vorm van broedzorg voorkomt. Hierbij worden de eieren bewaakt of zelfs in het lichaam opgenomen door het vrouwtje om ze te beschermen. Een voorbeeld is van een dergelijke soort is de bloedrode zeester (Henricia sanguinolenta). Deze zeester zet relatief weinig eieren af, de eieren worden bovendien erg groot en zijn voorzien van een relatief grote dooier. Bij de soort Leptasterias hexactis worden door het mannetje zaadcellen op de bodem afgezet waarna het vrouwtje hierop kruipt en vervolgens haar eieren afzet. De bevruchte eieren worden vervolgens in een speciale lob in de maag opgenomen tot ze uitkomen.

De larven van broedverzorgende soorten kennen geen vrijzwemmend stadium. Dergelijke soorten leven meestal ook in koude wateren, zoals de poolzeeën. Ook in Europa komen enkele soorten voor, zoals de eerder genoemde bloedrode zeester en de soort Leptasterias muelleri. Deze meer eenvoudige methoden van broedzorg bestaan uit het niet zomaar lozen van de eieren in de zee. De eieren worden bijvoorbeeld verborgen onder een steen. Een voorbeeld van een dergelijke soort is Asterina gibbosa, deze zeester verlaat de eieren echter nadat ze zijn afgezet. Andere soorten gaan verder en beschermen hun eitjes door het lichaam eroverheen te buigen. Bij de soort Odinella nutrix worden de stekels gebruikt als nest voor de eieren. De jonge zeesterren ontwikkelen zich in de armen van het ouderdier. Er worden slechts weinig eieren afgezet, ongeveer 5 tot 9 per keer.

Sterker gespecialiseerde soorten zoals Ctenodiscus australis plaatsen de eieren tussen de paxillen op de rug van het ouderdier waar ze zich ontwikkelen tot kleine zeesterretjes. De soorten uit de familie Pterasteridae maken een slijmlaagje aan op het lichaam -zelfs over de stekels. Hieronder wordt een tentvormige ruimte gecreëerd waarin de eieren zich ontwikkelen tot jonge zeesterren. Van de soort Leptasterias groenlandica is bekend dat de eieren worden geborgen in gespecialiseerde lobben van de cardiale maag en zich hier ontwikkelen tot volledig gemetamorfoseerde jonge zeesterren.

Juveniel[bewerken]

Als de juvenielen van hun steel afkruipen na de metamorfose kunnen ze zich al verplaatsen. Ze beginnen ook meteen met het eten van tweekleppigen. De prooidieren van de kleine zeesterren zijn vele malen kleiner dan die van de volwassen exemplaren.

Het is van veel soorten niet precies bekend wanneer ze geslachtsrijp worden. De gewone zeester is na het eerste jaar volwassen bij een spanwijdte van vier tot tien centimeter. Ook de maximale leeftijd is bij veel soorten niet bekend. De meeste soorten worden waarschijnlijk tussen de vier en zes jaar oud. Van de soort Pisaster ochraceus is bekend dat een leeftijd van twintig jaar kan worden gehaald.[1] De maximale leeftijd van zeesterren is ongeveer 35 jaar.[3]

Autotomie en regeneratievermogen[bewerken]

Komeetvorm van Linckia guildingi; het lichaam en de overige armen groeien uit de oorspronkelijke, afgestoten arm (rechts).

Zeesterren kunnen een arm afstoten als ze worden aangevallen. Dit wordt ook wel zelfamputatie of autotomie genoemd. Dit vermogen tot het afwerpen van lichaamsdelen komt ook voor bij geheel andere dieren, zoals hagedissen die hun staart kunnen afwerpen en de hooiwagens die hun poten kunnen afstoten.
Bij veel zeesterren breekt de arm af bij een vaste verzwakking van de kalkplaatjes aan de armbasis. Bij andere soorten ontbreekt deze voorgevormde zwakke schakel en kan een arm op verschillende plaatsen afbreken. Een voorbeeld van een dergelijke soort is Hymenodiscus coronata. Ook de gevoeligheid verschilt, sommige zeesterren laten hun armen al los bij een geringe trekkracht. Dit zijn met name de soorten met zeer lange armen. Andere soorten laten de arm pas los als er hard in wordt geknepen.

Bij de zeesterren zijn alle vitale organen in de armen geborgen en slechts deels in het centrale lichaam.[4] Dit maakt het mogelijk dat een afgerukte arm niet tot de dood van de zeester leidt. Zeesterren hebben tevens een enorm herstellingsvermogen, als een arm wordt afgerukt groeit deze na verloop van tijd weer aan. Zelfs als een zeester vier van de vijf armen verliest, kan zij deze volledig regenereren. Op de wond van de afgestootte arm vormt zich weefsel waaruit zich een nieuwe armpunt vormt. Daarna begint de arm zelf te groeien tot de oorspronkelijke grootte.

Van soorten uit het geslacht Linckia is bekend dat uit een afgerukte arm een compleet nieuwe zeester kan groeien. Een dergelijke zeester bestaat de eerste tijd uit een oorspronkelijke 'grote' arm en daarnaast vier of meer kleine armpjes en een kleine lichaamsschijf. Dergelijke exemplaren worden komeetvormen genoemd, omdat de lichaamsvorm enigszins doet denken aan een komeet. Deze soorten gebruiken hun regeneratievermogen zelfs om zich ongeslachtelijk voort te planten.[5] Zie voor een beschrijving hiervan ook onder het kopje voortplanting en ontwikkeling.

Relatie met de mens[bewerken]

Zeesterren worden gegeten in Aziatische landen.

Zeesterren komen wereldwijd in grote hoeveelheden voor en spelen een belangrijke ecologische rol in de zee. Zeesterren kunnen zowel schadelijk zijn als nuttig, in veel landen worden ze gegeten.

Zeesterren worden als schadelijk gezien in de schelpdierkwekerij. Ze eten schelpdieren zoals mosselen en oesters en kunnen in groten getale voorkomen. Vroeger werden zeesterren massaal gevangen, aan stukken gescheurd en vervolgens in zee teruggegooid. Dit werkt bij de zeesterren echter averechts omdat uit een deel van het lichaam weer een nieuwe zeester kan groeien.[5]

Er is één soort die zelfs een omvangrijke ecologische ramp heeft veroorzaakt; dit is de doornenkroon (Acanthaster planci) uit de zeeën rond Australië. Deze zeester heeft nauwelijks natuurlijke vijanden vanwege de grote en scherpe doorns over het gehele lichaam. De doornenkroon leeft alleen van koraal en graast koraalriffen af op zoek naar voedsel. Alleen van de zeeslak gewone tritonshoren (Charonia tritonis) is bekend dat deze de zeester op het menu heeft staan. Doordat de slak massaal werd weggevangen door toeristen kreeg de zeldzame doornenkroon vrij spel. De tritonshoorn heeft een groot huis dat als decoratief wordt beschouwd, door massale overbe'vissing' werd de soort in aantal gedecimeerd. In 1963 werden grote groepen doornenkronen aangetroffen rond het Australische Groot Barrièrerif. Rond de kust van Guam werd 90 procent van alle koralen opgegeten door de doornenkroon in nog geen drie jaar tijd.[5]

Zeesterren worden beschouwd als sierlijke dieren.[26] Ze worden wel gezien als decoratief, ze worden verkocht als souvenir of verwerkt in bijvoorbeeld kerststukjes. Ze worden hiertoe gedroogd in de zon om te voorkomen dat het lichaam gaat rotten. Men spreekt vaak over het 'skelet' van de zeester maar in feite zijn de gedroogde zeesterren aan te merken als gemummificeerd.[11]

Zeesterren worden met name in Azië als een delicatesse beschouwd. Ze worden hiertoe eerst gebakken (gefrituurd) en vervolgens gezouten. Niet de gehele zeester wordt gegeten, alleen de gonatoden (geslachtsorganen) worden geconsumeerd.

Evolutie[bewerken]

Fossiele zeesterren uit het geslacht Astropecten.

Stekelhuidigen zijn bekend vanaf het Cambrium en de meeste fossielen zijn van zee-egels en zeelelies omdat zij veel harde delen hebben die gemakkelijk fossiliseren. De oudste fossielen van de voorouders van de huidige zeesterren stammen uit het Ordovicium, en zijn zo'n 444 tot 488 miljoen jaar oud. Uit de fossielen uit deze tijd blijkt dat de zeesterren gedurende al die tijd vrijwel onveranderd zijn gebleven.[15]

De huidige hoofdgroepen (ordes) van zeesterren zijn relatief jong en zijn ontstaan in het Jura, ongeveer 60 miljoen jaar geleden. Doordat de fossiele soorten tot oudere groepen behoren dan de moderne soorten is de indeling van de zeesterren niet eenvoudig. Daarnaast fossiliseren zeesterren moeilijk omdat ze snel na hun dood geheel vergaan. Doordat de lichaamsholte van de zeester na de dood letterlijk inzakt bestaan de meeste fossielen uit totaal misvormde exemplaren. Tenslotte leven veel soorten op harde rotsen waardoor de afgestorven dieren niet de kans krijgen in de modder te zakken, een belangrijke voorwaarde voor fossilisatie.[15]

In de leisteenafzettingen in het Duitse Hunsrück zijn fossiele afzettingen van een oude zee gevonden uit het onder-Devoon. Hier zijn ook veel zeesterren aangetroffen, uit de vondsten blijkt dat de soortendiversiteit uit deze periode niet veel afwijkt van die in de huidige tijd.

Cladogram[bewerken]

Onderstaand een cladogram -een schema van de onderlinge verwantschappen- van de verschillende groepen van zeesterren. Het is gebaseerd op de indeling van Daniel B. Blake uit 1987.[15]

Ambuloasteroidea

Calliasterellidae
Compasteridae
TrichasteropsidaForcipulatacea 

ForcipulatidaBrisingida
Valvatacea 


ValvatidaNotomyotida
PaxillosidaSpinulosacea 

SpinulosidaVelatida
Taxonomie en indeling[bewerken]

Fossiel exemplaar van de soort Marocaster coronatus.

Zeesterren zijn de bekendste groep van stekelhuidigen (Echinoderma), ze zijn verwant aan zeekomkommers, slangsterren, zee-egels en zanddollars.

Er zijn ongeveer 1900 verschillende soorten zeesterren wetenschappelijk beschreven. Zeesterren zijn ingedeeld in zeven ordes en veertig families. Zeesterren en slangsterren stammen af van een enkele groep, de onderstam Asterozoa. De twee groepen worden ook wel tot de superklasse Stelleroidea gerekend. Uit fossielen is duidelijk geworden dat de splitsing in zeesterren en slangsterren al heel vroeg heeft plaatsgevonden. Platasterias latiradiata werd vroeger in de onderklasse Somasteroïdea geplaatst als enige overlevende soort van deze fossiele groep. Tegenwoordig wordt P. latiradiata in de familie Platasteriidae geplaatst onder de Asteroïdea.

Vroeger werd een derde groep van de Asteroidae erkend; de Somasteroidea. Deze uitgestorven stekelhuidigen leken op zeesterren maar hadden geveerde armen, met een smalle basis maar breed midden. Deze groep van stekelhuidigen leefde ongeveer 450 miljoen jaar geleden in het Ordovicium. Deze groep werd wel als de gemeenschappelijke voorouder van de zee- en slangsterren beschouwd.[1]

De groep van zeemadeliefjes (Concentricycloidea) werd voor het eerst in 1986 beschreven en werd in eerste instantie als een aparte groep van stekelhuidigen gezien. Tegenwoordig wordt deze groep als een aparte divisie ingedeeld binnen de zeesterren.[15] Omdat de zeemadeliefjes sterk afwijken van alle andere zeesterren en er zeer weinig over bekend is, wordt de groep in dit artikel niet verder behandeld.

De indeling van de zeesterren in verschillende groepen zoals families is lange tijd gebaseerd geweest op de uiterlijke kenmerken van de dieren. Hierbij werd gelet op de lichaamsvorm zoals de vorm van de armen en op de positie van de verschillende kalkplaten hierop. Een van de vroegere classificaties richtte zich daarbij op de eigenschappen van de buisvoetjes. Hierbij werden de zeesterren op basis van het ontbreken dan wel voorkomen van zuignapjes in twee hoofdgroepen ingedeeld.

Tegenwoordig wordt echter gekeken naar verschillen in het DNA van de dieren, in de loop der tijd zijn er verschillende stambomen van de zeesterren voorgesteld, zoals in 1995[27], 1996[28] en 2000[29]. In deze laatste indeling van Knott & Wray's is sprake van tien hoofdgroepen maar deze stamboom wordt beschouwd als problematisch. Vaak wordt daarom de indeling van Wada et al. gebruikt, die zeven hoofdgroepen telt.[15] Een overzicht van de taxonomische indeling van deze versie van de stamboom is in de onderstaande tabel weergegeven.


Ordes van zeesterren
Naam Kenmerken Voorbeeldsoort Afbeelding
Brisingida (Fisher, 1928) Deze soorten leven op grote diepte, er zijn ongeveer 100 verschillende soorten die tot 17 geslachten en zes families worden onderverdeeld. De meeste soorten hebben relatief veel armen. Ze voeden zich door deeltjes via trilharen op de armen naar de mond te brengen. Novodinia antillensis Expl2317 - Flickr - NOAA Photo Library.jpg
Forcipulatida (H. E. S. Clark, 1963) Er zijn ongeveer 300 soorten in 68 geslachten en zes verschillende families. Alle soorten hebben een schaar-achtige bouw van de pedicellariën, waarbij de delen van de kleine bek kruiselings geplaatst zijn. Stichaster australis Reef starfish (Stichaster australis) doing push-ups.jpg
Notomyotida (Ludwig, 1910) Deze soorten leven op grote diepte, ze worden vertegenwoordigd door 75 soorten in 12 geslachten die allemaal tot de familie Notomyotidae behoren. Benthopecten- soort Benthopecten sp.jpg
Kamsterren (Paxillosida) (Perrier, 1884) Er zijn 255 soorten in 46 geslachten en vijf families. Veel soorten kunnen zich onder het zand bedekken. Ze hebben geen zuignapjes aan het einde van de buisvoetjes. Ze worden gezien als een wat oudere aftakking van de zeesterren door deze eigenschappen. Astropecten platyacanthus Astropecten platyacanthus Sardegna09 i cm09 5500.jpg
Spinulosida (Perrier, 1884) Deze zeesterren worden vertegenwoordigd door ongeveer 120 soorten in negen geslachten die allemaal tot de familie Spinulosidae behoren. Alle soorten hebben een kwetsbaar skelet, bij alle soorten ontbreken de voor zeesterren kenmerkende pedicellariën. Het is een vrij moderne groep van zeesterren, er zijn bijvoorbeeld nog geen fossielen bekend. Plectaster decanus Plectaster decanus.jpg
Valvatida (Perrier, 1884) Zeer diverse groep, die uit bijna 700 soorten bestqaat in 165 geslachten en 14 families. Veel soorten hebben duidelijk zichtbare uit-stekende rijen plaatjes aan qweerszijden van de armen. Austrofromia schultzei Granular starfish at Castle Rocks P7190647.JPG
Velatida (Perrier, 1884) Meestal een grote lichaamsschijf en een dik lichaam. Er zijn ongeveer 200 soorten in 25 geslachten en 5 families. Solaster paxillatus Solaster paxillatus - 01.jpg

Externe links[bewerken]

 • (nl) - SoortenBank.nl beschrijving en afbeeldingen van de gewone zeester (Asterias rubens)
 • (en) - Tree of Life - Overzicht van de Asteroidea - Website
 • (en) - Veel informatie over zeesterren op deze Engelstalige site Website
 • (nl) - Vlaamse site over de dissectie en anatomie van de zeesterren - Website

Bronvermelding[bewerken]

Referenties

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Bernhard Grzimek, Het leven der dieren deel III: weekdieren en stekelhuidigen, Kindler Verlag, 1970, Pagina 418 - 448 ISBN 90 274 8623 9.
 2. a b c d Ralph Buchsbaum en Lorus J. Milne, Elseviers Wereld der Dieren - Lagere dieren, Uitgeverij Elsevier, 1970, Pagina 244-254 ISBN 90 10 00116 4.
 3. a b c d e Renee Sherman Mulcrone - Animal Diversity Web. Asteroidea
 4. a b National Geographic. Starfish (Sea Star) Asteroidea
 5. a b c d e f g h D Hillenius ea, Spectrum Dieren Encyclopedie Deel 7, Uitgeverij Het Spectrum, 1971, Pagina 2605-2608 ISBN 90 274 2097 1.
 6. SeaLifeBase - Porcellanaster ceruleus Wyville-Thomson, 1877 - Website
 7. Naturalis - Nederlands soortenregister. Zeesterren - Asteroidea
 8. Belgische soortenlijst. Asteroidea
 9. NMNH. Echinoderm World Records
 10. National Oceanic and Atmospheric Administration. Sun Flower Sea Star Pycnopodia helianthoides
 11. a b c Chris Mah. The Echinoblog
 12. a b c d Kleine Winkler Prins, Dieren encyclopedie deel 10: ZEE - ZIJL, Winkler Prins, 1980, Pagina 2904 - 2909 ISBN 90 10 02845 3.
 13. Osamu Shimomura. Bioluminescence: Chemical Principles and Methods
 14. By Roland Emson, Andrew Smith, Andrew Campbell. Echinoderm Research 1995
 15. a b c d e f g Emily Knott - Tree of Life. Asteroidea - Sea stars and starfishes
 16. Shayna Yagoda - Animal Diversity Web. Pycnopodia helianthoides
 17. a b Cronodon. Asteroids
 18. Biocyclopedia. Class Asteroidea
 19. Time Science and Space. Falling Stars: Starfish Dying From “Disintegrating” Disease
 20. a b V.B. Meyer-Rochow. Stomach and gut contents of Carapus mourlani from starfish and a Holothurian
 21. D. F. Hwang & S. J. Lin. Possible source of tetrodotoxin in the starfish Astropecten scoparius.
 22. Sea Stars of the Pacific Northwest. Pteraster tesselatus
 23. Discover Development - University of West Florida. Starfish development
 24. a b ZIMNES. Brachiolaria stage
 25. Invertebrate Embrology. Brachiolaria larva of Pisaster ochraceus
 26. , Lekturama Encyclopedie; Geheimen der dierenwereld deel 10 - Geheimen van de zeebodem: Ongewervelde dieren, Uitgeverij Lekturama, Pagina 113 - 117
 27. Lafay, B., A. B. Smith & R. Christen. 1995. A combined morphological and molecular approach to the phylogeny of asteroids (Asteroidea: Echinodermata). Systematic Biology 44(2):190-208.
 28. Wada, H., M. Komatsu and N. Satoh. 1996. Mitochondrial rDNA phylogeny of the Asteoidea suggests the primitiveness of the Paxillosida. Molecular Phylogenetics and Evolution 6(1):97-106.
 29. Knott, K. E. and G. A. Wray. 2000. Controversy and consensus in asteroid systematics: new insights to ordinal and familial relationships. American Zoologist 40:382-392.

Bronnen

 • (nl) - D Hillenius ea - Spectrum Dieren Encyclopedie Deel 7 (1971) - Pagina 2605-2608- Uitgeverij Het Spectrum - ISBN 90 274 2097 1
 • (nl) - Chris Mah - The Echinoblog - Website
 • (nl) - Kleine Winkler Prins - Dieren encyclopedie deel 10: ZEE - ZIJL – (1980) Pagina 2904-2909 – Uitgeverij Winkler Prins - ISBN 90 10 02845 3
 • (nl) - Bernhard Grzimek - Het leven der dieren deel III: weekdieren en stekelhuidigen (1972) - Pagina 418-448 - Kindler Verlag - ISBN 90 274 8623 9
 • (en) - Emily Knott - Tree of Life - Asteroidea - Sea stars and starfishes - Website
 • (nl) - Ralph Buchsbaum en Lorus J. Milne - Elseviers Wereld der Dieren - Lagere dieren (1970) – Pagina 244-254 - Uitgeverij Elsevier - ISBN 90 10 00116 4
 • (en) - Animal Diversity Web - Renee Sherman Mulcrone - Asteroidea - Website
 • (nl) - Lekturama Encyclopedie - Geheimen der dierenwereld deel 10 - Geheimen van de zeebodem: Ongewervelde dieren - Pagina 113 - 117