Rabat (bosbouw)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rabattenbos

Rabatten zijn langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen.

De methode wordt in de bosbouw toegepast om droge stroken te verkrijgen waarop dan de bomen geplant worden. De greppels dienen ter ontwatering. Rabatten zijn maar enkele meters breed doch kunnen tientallen meters lang zijn, er liggen dan ook meestal vele greppels naast elkaar in een op rabatten aangelegd bos.

Bij vorst konden jonge boompjes met wortels uit de grond geduwd worden bij vochtig weer. Eens het bos aangepakt had werden de rabatten niet meer onderhouden bij drogere gronden. Deze vervagen en verdwenen uiteindelijk door erosie en opvulling door bladval.

Het is niet precies bekend wanneer bosbouw op rabatten voor het eerst is toegepast, maar in 1799 werd de methode reeds vermeld.

Bosbouw op rabatten is niet aan een bepaalde boomsoort gebonden maar is geschikt voor uiteenlopende bomen zoals naaldbomen, eikenhakhout of populieren. Rabatten worden soms als boomgaard of griend gebruikt. Rabatten werden aangelegd op zeer natte, moerasachtige bodems maar ook op wat drogere grond. Tijdens de economische crisis in de jaren 30 van de 20e eeuw werden wel werklozen ingezet om de rabatten aan te leggen in het kader van ontginningsprojecten.

Vele productiebossen die ooit op rabatten zijn aangelegd krijgen in de 21e eeuw een meer natuurlijk beheer, waarbij de rabatten langzaam verdwijnen. Wanneer de bomen uitgegroeid zijn, zijn de rabatten overbodig geworden.

Oranje-blauwe zwemmende geraamtes, een soort kieuwpootkreeftjes, voelen zich thuis in de rabatsloten.[1]

Algemeen:Afleggen · Beheerbranden · Beurtjaar · Biomassa · Boom · Boomlaag · Bos · Bosbeheer · Bosbouw · Bladerdak · Boswachter · Forsthaus · Gemengd bos · Hellingbos · Herbebossing · Kapvlakte · Kruidlaag · Kroon · Laan · Loofbos · Mastjaar · Monocultuur · Naaldbos · Natuurbeheersmaatregelen · Natuurlijke verjonging · Ontsluiting · Oerbos · Open plek · Opstand · Plantafstand · Plantverband · Ondergroei · Productiebos · Rabat · Restauratie · Secundair bos · Sociale bosbouw · Strooisellaag · Struik · Struiklaag · Toekomstboom · Vegetatielaag · Volkomenheidsgraad · Vlotterij
Bosfuncties:Agroforestry · Bio-energie · Bosbijproducten · Bosreservaat · Cultuurhistorisch erfgoed · Ecosysteemdienst · Geïntegreerd bosbeheer · Geriefbos · Griend · Harswinning · Houtindustrie · Jacht · Luchtzuivering · Papierindustrie · Pestbosje · Spiritueel bos · Sterrenbos · Voedselbos · Waterbergingsgebied · Waterzuivering · Wildbaan
Kapvormen:Dunning · Femelslag · Hakhout · Hooghout · Kaalslag · Middelhout · Ontbossing · Plenterslag · Schermslag · Spaartelgenbos · Strubben · Zoomslag
Houtwetenschap:Brandhout · Cambium · Draad · Ebben · Fineer · Grenen · Groeiring · Houtsoort · Kernhout · Kwast · Loofhout · Naaldhout · Perkoenpaal · Rijshout · Spaanplaat · Spinthout · Stam · Stoof · Tak · Warrelknoest · Witrot
Werktuigen:Aanwasboor · Afgezaagd jachtgeweer · Boomzaag · Bosmaaier · Dissel · Forwarder · Grendelgeweer · Guts · Hagelgeweer · Hiep · Kapmes · Keerhaak · Kettingzaag · Kettingzaagveiligheidsuitrusting · Kloofbijl · Mallejan · Meetlint · Tractor · Stobbenfrees · Velmachine · Versnipperaar · Zaagmolen
Boomzorg:Bacterievuur · Boomchirurgie · Boomteelt · Boomverzorging · Bosplantsoen · Bosverpleging · Essentaksterfte · Fytopathologie · Heksenbezem · Iepenziekte · Snoeien · Sudden oak death
Organistaties:Forest Stewardship Council · International Tropical Timber Organization · KNBV · NDV · PEFC International · Staatsbosbeheer · Stichting Trésor · Stichting Kritisch Bosbeheer · Vereniging Tropische Bossen · Wildbeheereenheid
Juristiek:Agentschap voor Natuur en Bos · Bosbescherming · Bosgroep · Bosperceel · Boswet · Boswetboek · Certificaat duurzaam bosbeheer · FSC · Jachtdecreet · Jachtrecht · Jachtseizoen · Natuurbehoudswet · Natuurschoonwet · Pootrecht · Wet natuurbescherming
Bosecologie:Biodiversiteit · Boomgrens · Bosfauna in Nederland · Bosflora · Bosgemeenschappen in Nederland · Bosrand · Broekbos · Concurrentie · Dominantie · Dood hout · Epifyt · Galerijbos · Herstelbeheer · Mantel · Microklimaat · Mozaïekcyclusconcept · Natuurwaarde · Ooibos · PNV · Schaduwtolerantie · Standplaatsfactor · Verbossing
Onderzoek:Bosreservaat · Bladoppervlakte-index · Dendrochronologie · Diameter op borsthoogte · Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek · Remote sensing · Visual tree assessment
Educatie:Arboretum · Boswachter · Erfgoededucatie · Heemtuin · Natuurleerpad · Opleiding bos- en natuurbeheer