Naar inhoud springen

Lijst van Nederlandse adellijke families (naar titel)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Dit is een lijst van Nederlandse adellijke families zoals opgenomen in het Filiatieregister van de Hoge Raad van Adel in Den Haag, het formele register van de Nederlandse adel. Adellijke families die in de loop der eeuwen uitgestorven zijn vóór de uitroeping van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813, staan hier niet in.

Indien aan een geslacht een adellijke titel is toegekend mogen de leden van dit geslacht, al naargelang de wijze waarop deze titel is toegekend (dat wil zeggen bij eerstgeboorte of op allen) een van de volgende titels voeren: ridder, baron, burggraaf, graaf, markies, hertog of prins, en natuurlijk de vrouwelijke equivalenten hiervan, uitgezonderd de riddertitel, want daarvan is geen vrouwelijke variant in Nederland. In Nederland mag de adel slechts één adellijke titel voeren, het Koninklijk Huis uitgezonderd. De adellijke titel wordt, in tegenstelling tot het adellijke predicaat, vóór de achternaam geplaatst, uitzonderingen daargelaten, zoals bij de familie Van Welderen baron(es) Rengers of van Panthaleon baron(es) van Eck.

Ongetitelde adel heeft recht op het voeren van het adellijke predicaat van jonkheer of jonkvrouw. Dit predicaat wordt vóór de voornaam gevoerd en kan worden afgekort als jhr. of jkvr.

Na de onafhankelijkheid van België in 1831 (feitelijk) komen er geen hertogelijke families meer voor in de Nederlandse adel en is het aantal Nederlandse adellijke families met de titel van markies en burggraaf aanzienlijk gereduceerd. Feitelijk wonen er thans geen mark- en burggrafelijke, Nederlandse adellijke families (meer) in Nederland. Hoewel er wel verzoeken om inlijving in de Nederlandse adel zijn binnengekomen/binnenkomen van buitenlandse adellijke families met de titel(s) van markies, hertog en/of prins, voert de Hoge Raad van adel het beleid om deze families niet in te lijven. Alles hoger dan graaf kwam niet voor inlijving in aanmerking, met uitzondering van de aan de koninklijke familie gelieerde leden van het geslacht de Bourbon de Parme in 1996.

Van alle adellijke families wordt een genealogisch periodiek uitgegeven, verschijnend eenmaal per jaar (een aantal malen eenmaal per twee jaar), getiteld Nederland's Adelsboek. Vanaf 1988 tot (waarschijnlijk) de komende uitgave van eind 2015 zijn alle geslachten wederom bijgewerkt; de serie die begonnen is in 1988 geeft een overzicht van àlle tot de Nederlandse adel behoord hebbende leden. De serie uitgegeven tussen 1973 tot 1987 gaf alleen een état présent van de alsdan levende leden van adellijke families. Dit naslagwerk is op de meeste rijksarchieven beschikbaar.

Legenda bij lijst van adeldom:

 • A = overgang op allen. Indien hoofd of eerstgeboorte van adellijke familie een afwijkende titel voert is dit aangegeven
 • E = overgang bij eerstgeboorte. De rest van de adellijke familie is in principe ongetitelde adel, tenzij anders aangegeven
 • P = persoonlijk (geen overgang), ook wel ad personam genoemd
 • K = leden behoren tot, of deels tot de Nederlandse koninklijke familie. Verkrijging of vererving van titels is apart geregeld, naast die van de wet op de adeldom
 • I = inlijving van buitenlandse adel in de Nederlandse adel
 • IE = Inlijving door Erkenning van inheemse Nederlandse adel
 • B = adellijke familie met heden ten dage niet-Nederlandse nationaliteit, maar wel behorende tot de Nederlandse adel
 • O = titel is omgezet naar een andere titel. Erachter staat waarin de titel is omgezet
 • V = titel is vervallen of niet meer bestaande. Adellijke familie behoort alleen nog tot de ongetitelde adel, tenzij anders aangegeven
 • U = adellijke familie is uitgestorven. Tussen haakjes erachter het jaar van uitsterven
 • R = adellijke familie is geroyeerd. Tussen haakjes erachter het jaar van royement
 • ( ) = Namen van families die opgehouden zijn tot adel te behoren of wier titel niet meer bestaat, staan tussen haakjes.

Families met de titel prins of prinses

Families met de titel hertog of hertogin

De titel hertog of hertogin bestaat niet langer in de Nederlandse adel.

Families met de titel markies of markiezin (markgraaf/markgravin)

 • (van Hoensbroeck) - E, B, V • De familie leefde sinds eind 18e eeuw in Duitsland. Het hoofd van de familie is aldaar bekend als Marquis und Graf von und zu Hoensbroech. Overige leden van deze familie voeren de titel van Graf en Gräfin von und zu Hoensbroech. In de Nederlandse adel is de titel markies vervallen, alle familieleden zijn graaf of gravin.
 • Le Poer Trench - E, B • De Anglo-Ierse familie behoort zowel tot de Nederlandse als de Britse adel. De Earl of Clancarty is in de Nederlandse adel markies van Heusden; de rest van de familie is jonkheer of jonkvrouw.

Families met de titel graaf of gravin

Families met de titel burggraaf of burggravin

Families met de titel baron of barones

Families met de titel ridder

Ongetitelde adellijke families met het predicaat jonkheer of jonkvrouw

Zie ook

Externe links