Botanische woordenlijst

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Samenvoegen naar Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Plantkunde van A tot Z, of dat er een duidelijkere afbakening tussen beide artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dit artikel een redirect te worden (hier melden).

Hieronder staat een lijst van botanische - begrippen. Zie ook voor terminologie: beschrijvende plantkunde - , waar de begrippen in samenhang worden gepresenteerd. Wanneer een in deze lijst genoemd begrip niet apart wordt beschreven dan wordt doorverwezen naar een tekstgedeelte waarin het begrip wordt uitgelegd.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken]

Aanhangsel - Aar - Aarpluim - Aartje - Ademwortel - Adventief - Adventiefwortel - Afgebroken geveerd - Alloploïde - Amfimixis - Androecium - Androgenese - Androgynofoor - Anemochorie - Antheridium - Antiligula - Anthodium - Antropochorie - Apomixis - Apoptose - Aposporie - Appendix - Archegonium - Arillus - Assimilatie - Autochorie - Autogamie - Autoploïde - Autotroof -

B[bewerken]

Ballistochorie - Bast - Bastvat - Bes - Beschrijvende plantkunde - Bestuiving - Bevruchting - Bijwortel - Biogeen - Blad - Bladdimorfie - Bladgroen - Bladgroenkorrel - Bladkussentje - Bladlitteken - Bladmerk - Bladrozet - Blad - steel Bladstempel - Bladvorm - Bladverliezend - Bloeikolf - Bloeistengel - Bloeiwijze - Bloem (plant) - Bloembodem - Bloembol - Bloemdek - Bloemformule - Bloemgestel - Bloemspil - Bol - Bolgewas - Boom (plant) - Borstel - Bovenstandig - Bractee - Bracteool - Broedbol - Bursiculum -

C[bewerken]

Callus - Calyptra - Calyx - Cambium - Capitulum - Caudex - Caudiculum - Cauliflorie - Cellulose - Celwand - Cephalium - Chalaza - Chemosynthese - Chemotroof - Chemo-litho-autotroof - Chimaera - Chlorofyl - Chloroplast - Clade - Cladisme - Cladistiek - Cladoprofyllum - Cleistogaam - Clinander - Coflorescentie - Columella (mos) - Combinatio nova - Commensalisme - Connectivum - Corolla - Corona - Cotyl - Cryptocotylair - Cryptofyt - Cultivar - Cultuurvolger - Cuticula - Cyathium - Cytoplasma -

D[bewerken]

Dekvliesje - Dicotyl - Dioecious - Diploïdie - Diplosporie - Diplostemoon - Dissimilatie - Domein - Doorn - Doosvrucht - Dopvrucht - Draadvormig (bladoppervlak) - Drievoudig geveerd - Driehoekig (bladoppervlak) - Droge vrucht - Dubbelgeveerd - Dubbelveerdelig - Viervoudig geveerd -

E[bewerken]

Ecologische groep - Ecotoop - Ecosysteem - Eenhuizig - Eenjarige plant - Eennervig - Eenslachtig - Eenzaadlobbig - Eilasoom - Eindstandig - Eirond (bladoppervlak) - Elatere - Emergens - Endosperm - Ephemeroïde - Epiparasiet - Enkelvoudige vrucht - Enten - Enthybride - Epichiel - Epifyt - Epigeïsch - Epigynisch - Epiliet - Eudicots - Evapotranspiratie - Evengeveerd - Exocarp - Extraflorale nectarklier -

F[bewerken]

Familie - Fanerocotylair - Filament (van een meeldraad) - Floëem - Flora (plantkunde) - Flora (boek) - Florale nectarklier - Fototoxiciteit - Fototropie - Fyllodium - Fylogenetisch - Fytografie -

G[bewerken]

Gaaf (bladrand) - Gametangium - Gebobbeld (bladoppervlak) - Gegolfd (bladrand) - Gegolfd (bladoppervlak) - Gekarteld (bladrand) - Gelobd (bladrand) - Geofyt - Geotropie - Geslacht - Geslachtsverdeling - Getand (bladrand) - Geveerd - Gevorkt bijscherm - Gevleugeld (stengel) - Gevleugeld (vrucht) - Gezaagd (bladrand) - geitonogamie - Graanvrucht - Gravitropie - Groenblijvend - Groeiring - Guttatie - Gynoecium - Gynostemium -

H[bewerken]

Haar - Halfringporig - Handelig - Handnervig - Handvormig - Handlobbig - Handspletig - Haploïde - Haplostemoon - Hartvormig (bladoppervlak) - Hauw - Hauwtje - Haustorium - Hechtwortel - Helionastie - Heliotropisme - Helm - Helmbindsel - Helmdraad - Helmknop - Helmhokje - Helofyt - Hemikryptofyt - Heterotroof - Hexaploïde - Hilum - Honingklieren - Hoofdje - Hout - Huidmondje - Hybride - Hydrochorie - Hydrofyt - Hypochiel - Hypogeïsch - Hypogynisch -

I[bewerken]

Indusium - Infraklasse - Infraorde - Invasief - Involucrum -

J[bewerken]

Jaarring -

K[bewerken]

Kafnaald (gras) - Kafnaald (passiebloem) - Katje - Kelk - Kelkkafje - Kernhout - Kieming - Kiemlob - Kiemopening - Kiemplant - Kiemwit - Klasse - Klierhaar - Kloon - Kluisvrucht - Knoop - Knop - Kokervrucht - Korfje - Kroezig - Kromnervig - Kroonblad - Kroonkafje - Kruidachtig - Kruisbestuiving - Kryptofiet -

L[bewerken]

Labellum - Laddermerg - Langwerpig (bladoppervlak) - Lancetvormig (bladoppervlak) - Lemma - Lenticel - Liaan - Lichtkiemer - Liervormig - Lignine - Ligula - Lijnlancetvormig (bladoppervlak) - Lijnvormig (bladoppervlak) - Lip - Lithofyt - Lithotroof - Lodicula - Loofboom - Loofbos - Luchtwortel -

M[bewerken]

Meeldraad - Meertakkig bijscherm - Meiose - Mentum - Mesofyl - Microsporangium - Microsporofyl - Mierenbroodje - Mikropyle - Mitose - Mixotroof - Moedercel - Monocots - Monocotyl - Monoecious - Monofyletisch - Monopodiaal - Morfologie - Mutualisme - Mutant - Mutatie - Mycorrhiza - Myrmecochorie -

N[bewerken]

Naaldhout - Naaldvormig (bladoppervlak) - Napje - Nastie - Netnervig - Niervormig (bladoppervlak) - Nodium - Non-disjunctie - Noot - Nootje - Nothospecies -

O[bewerken]

Obstemoon - Obdiplostemoon - Octoploïde - Okselstandig - Omgekeerd eirond (bladoppervlak) - Omgekeerd hartvormig (bladoppervlak) - Omwindsel - Onevengeveerd - Onderklasse - Onderorde - Onderrijk - Ondersoort - Onderstam - Onderstandig - Oögonium - Oortje - Operculum - Openspringende vrucht - Orde - Organotroof - Osmose - Osmotische druk - Ovaal (bladoppervlak) -

P[bewerken]

Palea - Palissadeparenchym - Pappus - Parafyletisch - Parallelnervig - Parasiet - Parasitoïde - Parenchym - Parthenocarp - Parthenogenese - Penwortel - Periant - Perigonium - Perigyn - Perigynium - Perigoniumdekseltje - Petaal - Peul - Phytochroom - Pijlvormig blad - Pioniersoort - Pit - Plankwortel - Planten - Plantenanatomie - Plantengemeenschap - Plantenmorfologie - Plasmodesma - Pluim - Pneumatofoor - Pneumatorrizie - Pollinium - Polyfyletisch - Polyploïdie - Poortje - Prefoliatie - Primaire celwand - Prothallium - Protandrie - Protogynie - Protonema - Ptyxis - Pulvinus -

R[bewerken]

Rank - Ras - Reeks - Resupinatie - Rizoïde - Rijk - Ringporig - Rond (bladoppervlak) - Rostellum - Ruitvormig (bladoppervlak) -

S[bewerken]

Samengestelde vrucht - Saprofyt - Scarificeren - Scherm - Scheut (plant) - Schicht - Schijnkrans - Schijnvrucht - Schil - Schildje - Schildvormig (bladoppervlak) - Schors - Schroef - Schutblad - Scutellum - Sectie - Secundaire celwand - Semigamie - Sepaal - Sikkel - Sluitcel - Snavel - Soort - Sorosis - Sorus - Spadix - Spatelvormig (bladoppervlak) - Spatha - Speculum - Spinthout - Spica - Spiesvormig (bladoppervlak) - Splitvrucht - Sponsparenchym - Spoor - Sporangium - Sporenaar - Sporendoosje - Sporenhoopje - Sporogoon - Sporofoor - Sporofyl - Springdraad - Spruit - Stam (taxonomie) - Stam (plant) - Stamen - Staminodium - Stamper - Steelblaadje - Steenvrucht - Stek - Stekken - Stekel - Stempel - Stengel - Stengelknol - Steunblaadje - Stigma - Stijl - Stinsenplant - Stipule - Stipum - Stoma - Strobilus - Stroschub - Struik - Stuifmeel - Stylus - Subfamilie - Subgeslacht - Subklasse - Suborde - Substam - Succulent - Superfamilie - Supergroep - Superklasse - Supersectie - Superstam - Syncarpium - Synergiden - Synflorescentie -

T[bewerken]

Tak - Tak (taxonomie) - Tepaal - Tetraploïde - Thallus - Theca - Therofyt - Thylakoïde - Thyrsus - Tongetje - Totipotent - Transpiratie - Trekwortel - Trichofiet - Trichoom - Tricolpates - Triploïde - Trofofoor - Trofofyl - Tropie - Tros - Trouw - Tuil - Turgor - Turion - Tussenschot - Tussenstandig - Tweehuizig - Tweejarige plant - Tweeslachtig - Tweezaadlobbig - Twijg - Tylose -

U[bewerken]

Uitgebeten - Uitgerand - Uitloper - Urntje -

V[bewerken]

Vaatbundel - Vaatplanten - Vacuole - Variëteit - Vaste plant - Veeltelig - Veelvoudige vrucht - Veerdelig - Veerlobbig - Veernervig - Veerspletig - Vegetatie - Vegetatiekunde - Velamen - Vernatie - Verspreidporig - Verzamelsteenvrucht - Verzamelvrucht - Vetplant - Viscidium - Viviparie - Vleesetende plant - Vlezige vrucht - Voorkiem - Vorm - Vrucht - Vruchtbeginsel - Vruchtklep - Vruchtpluis - Vruchtverband -

W[bewerken]

Waaier - Waardplant - Waterlot - Waterporie - Winterhard - Wortel - Worteldruk - Wortelhals - Wortelmutsje - Wortelstok -

X[bewerken]

Xenogamie - Xerofiel - Xyleem -

Z[bewerken]

Zaad - Zaadbank - Zaadknop - Zaadlob - Zaadmantel - Zaadplanten - Zaadpluis - Zaadrok - Zaailing - Zeefvat - Zelfbestuiving - Zelffertiel - Zoöchorie - Zwaardvormig (bladoppervlak) -

Levensvorm, groeivorm:boom · chamaefyt · eenjarige plant · epifyt · fanerofyt · geofyt · groeivorm · hapaxant · helofyt · hemikryptofyt · houtige plant · hydrofyt · kruidachtig · levensduur · levensvorm · meerjarige plant · monocarpisch · overblijvend kruid · overblijvende plant · struik · teloomtheorie · therofyt · tweejarige plant · vaste plant · waterplant
Wortel:bijwortel · centrale cilinder · diktegroei · endodermis · exodermis · luchtwortel · penwortel · pericambium · pericykel · rhizodermis · rizoïde ·secundaire diktegroei · centrale cilinder · topmeristeem · wortel · wortelhaar · wortelmutsje · zijwortel
Stengel:bast · cambium · centrale cilinder · concaulescentie · diktegroei · knoop · lenticel · metatopie · stekel · stele · stengel · tak · topmeristeem · stam · uitloper · vertakking · wortelstok
Blad:ader · blad · bladgroen · chloroplast · bladkussen · bladmoes · bladnerf · bladschede · bladschijf · bladstand · bladsteel · bladvoet · catafyl · cladoprofyllum · chlorenchym · fyllotaxis · hoofdnerf · kokertje · ligula · nerf · nervatuur · prefoliatie · ptyxis · steunblaadje · tongetje · tuitje · vernatie · zaadlob · zijnerf
Bloemgameetspore:androecium · androfoor · androgynofoor · anthofoor · anthere · anthotaxis · bijkelk · bloemstengel · bloeiwijze · bloemgestel · bloem · bloembodem · bloembekleedsel · bloemdek · bloemdekblad · bloemkroon · bloemstengel · bractee · calyx · carpel · carpofoor · caulis · connectivum · corolla · discus · epicalyx · filament · funiculus · gametofyt · gynoecium · gynofoor · helmbindsel · helmdraad · helmhokje · helmhokje · hoogteblad · hypanthium · hypsofyl · inflorescentie · integument · kegel · kelk · kelkblad · knopligging · kroon · kroonblad · macrospore · meeldraad · meeldraaddrager · microspore · navelstreng · nucellus · omwindsel · ovarium · ovulum · periant · perigoon · petaal · placenta · pollenbuis · receptaculum · schijf · schutblad · sepaal · sporangium · spore · sporofyl · sporophyllum · sporofyt · stamper · stamperdrager · stempel · stengel · stigma · stijl · stylopodium · stylus · strobilus · tepaal · theca · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaadbeginsel · zaadknop · zaadknopkern · zaadknopkern · zaadlijst
Vruchtzaadkieming:carpel · cotyl · cryptocotylair · embryo · endosperm · epigeïsch · fanerocotylair · hypogeïsch · integument · kieming · kiemopening · kiemwit · mierenbroodje · perisperm · pluimpje · schijnvrucht · vaatmerk · vrucht · vruchtbeginsel · vruchtblad · zaad · zaadhuid · zaadlijst · zaadlob · zygote
Morfologie & anatomie:apoplast · blad · bladgroenkorrel · bladstand · bloeiwijze · bloem · boomkruin · celwand · chloroplast · collenchym · cortex · cuticula · eicel · epidermis · felleem · fellogeen · felloderm · fenologie · floëem · fytografie · gameet · gametofyt · groeivorm · haar · houtvat · huidmondje · hypodermis · intercellulair · kelk · klierhaar · bloemkroon · kurk · kurkcambium · kurkschors · levensduur · levensvorm · merg · meristeem · middenlamel · palissadeparenchym · parenchym · periderm · plantaardige cel · plastide · schors · sclereïde · sclerenchym · spermatozoïde · sponsparenchym · sporofyt · stam · steencel · stengel · stippel · symplast · tak · thallus · topmeristeem · trachee · tracheïde · tylose · vaatbundel · vacuole · vrucht · wortel · xyleem · zaad · zaadcel · zeefvat · zygote