Tabel van gemeenten in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Hieronder staat een tabel van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân).

Gemeente Inwoners [1] Landoppervlakte (km²) Grootste plaatsen Locatie
Achtkarspelen 27.916 102,40 Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide Kaart gemeente
Ameland 3.638 58,83 Buren, Hollum, Nes Kaart
Dantumadeel / Dantumadiel 18.896 85,41 Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde Kaart gemeente
Dongeradeel 23.880 167,21 Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard Kaart gemeente
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel 8.681 97,71 Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum Kaart gemeente
De Friese Meren / De Fryske Marren 51.590 361,83 Kaart
Harlingen 15.848 25,03 Harlingen Kaart gemeente
Heerenveen 50.229 180,86 Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud Kaart
Kollumerland en Nieuwkruisland 12.853 109,75 Kollum, Kollumerzwaag Kaart gemeente
Leeuwarden 108.768 151,70 Goutum, Mantgum, Leeuwarden, Wirdum Kaart
Ooststellingwerf 25.473 224,16 Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde Kaart gemeente
Opsterland 29.727 224,63 Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude Kaart gemeente
Schiermonnikoog 946 43,99 Schiermonnikoog Kaart
Smallingerland 55.848 118,24 Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega Kaart gemeente
Súdwest-Fryslân 84.028 459,64 Bolsward, Sneek, IJlst, Wommels, Workum Kaart
Terschelling 4.837 86,16 West-Terschelling Kaart
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel 31.888 149,44 Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum Kaart gemeente
Vlieland 1.112 36,13 Oost-Vlieland Kaart
Waadhoeke onbekend[2] onbekend Berlikum, Dronrijp, Franeker, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Winsum Geen afbeelding beschikbaar
Weststellingwerf 25.701 221,19 Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega Kaart gemeente