Tabel van gemeenten in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder staat een tabel van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Friesland (Fryslân).

Gemeente Inwoners [1] Landoppervlakte (km²) Grootste plaatsen Locatie
Achtkarspelen 27.897 102,40 Surhuisterveen, Harkema, Kootstertille, Twijzelerheide Kaart gemeente
Ameland 3.655 58,83 Buren, Hollum, Nes Kaart
Dantumadeel / Dantumadiel 18.941 85,41 Broeksterwoude, Damwoude, Veenwouden, Zwaagwesteinde Kaart gemeente
Dongeradeel 23.791 167,21 Anjum, Dokkum, Holwerd, Ternaard Kaart gemeente
Ferwerderadeel / Ferwerderadiel 8.677 97,71 Birdaard, Ferwerd, Hallum, Marrum Kaart gemeente
De Friese Meren / De Fryske Marren 51.601 361,83 Kaart
Harlingen 15.766 25,03 Harlingen Kaart gemeente
Heerenveen 50.201 180,86 Heerenveen, Jubbega, Akkrum, Oranjewoud Kaart
Kollumerland en Nieuwkruisland 12.760 109,75 Kollum, Kollumerzwaag Kaart gemeente
Leeuwarden 122.335 151,70 Stiens, Goutum, Mantgum, Leeuwarden, Wirdum Kaart
Ooststellingwerf 25.419 224,16 Appelscha, Donkerbroek, Haulerwijk, Oosterwolde Kaart gemeente
Opsterland 29.735 224,63 Beetsterzwaag, Gorredijk, Ureterp, Wijnjewoude Kaart gemeente
Schiermonnikoog 937 43,99 Schiermonnikoog Kaart
Smallingerland 55.927 118,24 Boornbergum, Drachten, Opeinde, Oudega Kaart gemeente
Súdwest-Fryslân 89.666 459,64 Bolsward, Sneek, IJlst, Wommels, Workum Kaart
Terschelling 4.888 86,16 West-Terschelling Kaart
Tietjerksteradeel / Tytsjerksteradiel 31.740 149,44 Bergum, Giekerk, Hardegarijp, Noordbergum Kaart gemeente
Vlieland 1.149 36,13 Oost-Vlieland Kaart
Waadhoeke 45.999 onbekend Berlikum, Dronrijp, Franeker, Marssum, Menaldum, Minnertsga, Sexbierum, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Tzum, Tzummarum, Winsum Geen afbeelding beschikbaar
Weststellingwerf 25.781 221,19 Noordwolde, Oldeholtpade, Steggerda, Wolvega Kaart gemeente