Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zie Overleg Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen/Archief voor oud overleg.

Discrepantie richtlijnen en reglementen[brontekst bewerken]

(gekopieerd van de mededelingenpagina)

De Arbitragecommissie bekijkt bij elke nieuw verzoek of zij bevoegd is om het in behandeling te nemen. Onlangs diende een gebruiker een verzoek in ter opheffing van de blokkade van een andere gebruiker. De richtlijnen voor moderatoren ("...de geblokkeerde gebruiker of derden kunnen een beroep doen op de Arbcom [...] in overeenstemming met de Arbcom-reglementen.") en de reglementen van de arbitragecommissie ("Als de blokkadeduur langer is dan drie dagen [...] kan [de betreffende] gebruiker een verzoek aan de Arbitragecommissie richten om zijn/haar zaak in behandeling te nemen.") spreken elkaar tegen en bieden dus geen uitsluitsel over de vraag of een deblokkadeverzoek aan de Arbitragecommissie door derden mogelijk is. De Arbitragecommissie hoopt dat de geconstateerde discrepantie tussen de richtlijnen en het reglement wordt verholpen. Dit laat zij verder aan de gemeenschap over.

De Arbitragecommissie, 20 jan 2015 18:17 (CET)

Wat nou discrepantie? Iedereen kan volgens de RVM een beroep doen op de AC (uiteraard), maar enkel de betrokkene zelf kan verzoeken om zijn zaak in behandeling te nemen. Lijkt me vrij logisch. Het zou nogal vreemd zijn als een door derden ingediend verzoek in behandeling genomen werd, zonder te weten of dat ook wel de wens is van de betrokkene. EvilFreD (overleg) 20 jan 2015 20:41 (CET)Reply[reageer]
Dat is wel eens gebeurd, geloof ik. MrBlueSky (overleg) 21 jan 2015 00:47 (CET)Reply[reageer]
Omdat 1) de Arbcomreglementen reglementen zijn en de RVM richtlijnen en 2) de RVM in principe alleen voor een beperkt aantal gebruikers gelden (namelijk moderatoren die de RVM onderschreven hebben) terwijl de Arbcomreglementen op iedereen van toepassing zijn, lijkt het mij dat zolang deze discrepantie bestaat de Arbcomreglementen bepalend zijn. MrBlueSky (overleg) 21 jan 2015 00:47 (CET)Reply[reageer]
In brede zin kan ik MrBlueSky volgen, maar juist de bepaling uit de RvM die hier wordt aangehaald gaat over hoe een gedraging van een moderator kan worden aangevochten en dat geldt natuurlijk in theorie voor alle gebruikers. Dus kijken we naar de AC-reglementen. Artikel 6.4 beschrijft hoe de geblokkeerde gebruiker een verzoek kan indienen bij een blokkade langer dan drie dagen. Artikel 6.3 sluit het in behandeling nemen van een zaak over een blokkade van 3 dagen of korter uit. Maar in artikel wordt niet uitgesloten dat een derde een verzoek indient - het artikel voorziet er simpelweg niet in. Volgens mij kan de ArbCom dus besluiten zo'n verzoek van een derde wel in behandeling te nemen, zonder eigen reglementen geweld aan te doen, zeker gezien het feit dat de RvM suggereren dat dit mogelijk is. Afwijzen zou daardoor immers onredelijk lijken. Er is dus m.i. niet zozeer een strijdigheid van richtlijnen en reglementen, maar een discrepantie waar de reglementen een hiaat hebben waarvan de richtlijnen suggereren dat die kan worden ingevuld. Lymantria overleg 21 jan 2015 07:37 (CET)Reply[reageer]
Ik deel Lymantria's analyse: er is niet zozeer een strijdigheid (het is niet zo dat het ene reglement/richtlijn zegt "mag niet" en de ander "mag wel"), maar een onvolledigheid: het ene reglement/richtlijn laat in het midden wat mogelijk is, terwijl duidelijkheid wel gewenst is. Lijkt me kleine moeite om een voorstel tot aanpassing voor te maken. CaAl (overleg) 21 jan 2015 07:55 (CET)Reply[reageer]

Het lijkt me dat er eerst gepeild (formeel/informeel) moet worden of de gemeenschap het wenselijk vindt dat een derde een verzoek daartoe kan doen (of dat alleen de geblokkeerde daartoe gerechtigd is). Daarna kunnen we bezien welke reglementen aanpassing behoeven.

Mijn persoonlijke mening is dat alleen de geblokkeerde zelf een dergelijk verzoek bij de arbcom zou kunnen neerleggen. Vr groet Saschaporsche (overleg) 25 jan 2015 09:27 (CET)Reply[reageer]

Het lijkt me inderdaad verstandig om niet de huidige regels juridisch te analyseren, maar te kijken wat gewenst is, en vooral ook waarom. Persoonlijk ga ik met Sascha mee, dat in principe alleen de geblokkeerde het verzoek kan doen, met dien te verstande dat dat ook 'by proxy' zou kunnen, dus dat een geblokkeerde het vraagt op zijn OP, en dat iemand anders dat overhevelt als zaak.
Een peiling lijkt me in de eerste instantie niet nodig, als we er hier met overleg uitkomen lijkt het me goed genoeg. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 25 jan 2015 12:53 (CET)Reply[reageer]
Bij ogenschijnlijke consensus is een peiling alleen maar een bureaucratisch vertragend mechanisme inderdaad. Ook ik zie niet wat er wenselijk is als derden zich (ongevraagd) bemoeien met een blokkade door het indienen van een deblokkadeverzoek. Dat kan de geblokkeerde prima zelf - mits hij dat wil - bijv. op zijn OP kenbaar maken (en, als die geblokkeerd is, via mail aan bv de arbcom). Drie man is nog te weinig, maar voorlopig is er nog 100% consensus :) CaAl (overleg) 25 jan 2015 20:26 (CET)Reply[reageer]
Op persoonlijke titel: misschien een RfC openen? - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 25 jan 2015 20:41 (CET)Reply[reageer]
Nee ik zou geen nieuwe RfC starten, dat gaat allemaal nog veel langer duren. In feite is deze pagina een soort "RfC" dus laten we afwachten of we hier snel consensus kunnen krijgen, dat pakt wat sneller door. Vr groet Saschaporsche (overleg) 25 jan 2015 21:12 (CET)Reply[reageer]
Hier nummer 4. Alleen de geblokkeerde zelf zou een deblokkadeverzoek moeten kunnen indienen bij de arbcom. Een deblokkadeverzoek bij de arbcom kan immers ook leiden tot het opleggen van andere sancties aan de geblokkeerde. Chris(CE) (overleg) 25 jan 2015 22:02 (CET)Reply[reageer]

Te snel[brontekst bewerken]

Dit gaat mij wat te snel. Dat de Richtlijnen voor Moderatoren gebaat zouden zijn bij een redactionele herziening is al heel lang bekend (maar het is geen kleine klus om dat aan te pakken). Ik zie zo onmiddellijk geen enorme contradictie. In de Reglementen staat een en ander over hoe een geblokkeerde gebruiker deze blokkade bij de Arbitragecommissie kan aanvechten. Daar is geen onduidelijkheid over.

        De vraag is of een derde een blokkade mag aanbrengen. De Reglementen zeggen daar weinig over, en dat heeft voordelen en nadelen. In principe mag iedere gebruiker (die aan de voorwaarden voldoet) elke zaak aanbrengen waarvan hij vindt dat deze de aandacht van de Arbitragecommissie behoeft. De Arbitragecommissie heeft enige ruimte om te beslissen wat zij wel en niet een zaak vindt. Zo is het heel wel voorstelbaar dat er een goedwillende en serieuze (maar tamelijk beginnende) gebruiker is die hopeloos verstrikt raakt in de bureaucratie en zwaar geblokkeerd wordt, maar dan niet voor- of achteruit kan en dat er dan een derde is die de zaak van afstand beziet, geen zin heeft in een blokpeiling maar toch wil dat er iets aan gedaan wordt. Deze kan dan de zaak helder verwoord, met relevante argumenten, en met verwijzingen naar de relevante regels en richtlijnen (wat de geblokkeerde misschien helemaal niet kan) bij de Arbitragecommissie aanbrengen. De Arbitragecommissie kan dan een zaak in behandeling nemen (als dat in het belang is van de encyclopedie), en hopelijk orde op zaken stellen. In principe is dit mooi, maar het brengt ook risico's mee zoals de dwalende nobele ridder die elke zielige geblokkeerde toch wil gaan redden bij de Arbitragecommissie en zaak na zaak aanbrengt. Als dat structureel zou gebeuren dan kan het actueel worden om maatregelen te nemen. Voor het ogenblik is er een grijs gebied waar de Arbitragecommissie discretionaire bevoegdheden heeft, en ik zie geen reden voor paniek.

        Als er een maatregel genomen hoort te worden zou ik eerder denken aan een regel dat er een zaak over een blokkade door een derde alleen aangebracht mag worden met voorafgaand goedvinden van de geblokkeerde (maar dan nog is er het geval van de dichtgezette overlegpagina en de afwezigheid van een e-mail adres). - Brya (overleg) 26 jan 2015 06:45 (CET)Reply[reageer]

Hoi Brya, je constateert zelf al dat -voor de door jou geschetste casus- een prima oplossing is! Een welwillende wikipediaan kan in dat geval prima een blokpeiling opstarten om de geblokkeerde "beginnende gebruiker" van zijn blokkade af te helpen. Het heeft dus geen nut om ook nog de mogelijkheid open te laten om de gang naar de arbcom te kunnen maken.
De arbcom zelf geeft aan graag duidelijkheid van de gemeenschap te willen hebben, laten we die dan ook geven. Links of rechtsom. Vr groet -Saschaporsche (overleg) 26 jan 2015 10:03 (CET)Reply[reageer]
Als argument is dat wel heel zwak. De primaire reden dat er een Arbitragecommissie ontstaan is, is juist om van die vreselijke blokpeilingen af te komen. Alles wat een blokpeiling kan, zou de Arbitragecommissie beter horen te kunnen. - Brya (overleg) 26 jan 2015 12:47 (CET)Reply[reageer]
Eerlijk gezegd zie ik niet in waarom blokpeilingen zo "vreselijk" zijn. Ze bieden snel duidelijkheid, waar je met een gang naar de arbcom er veel langer over doet om tot een besluit te komen. Maar belangrijker vind ik dat we in een dergelijk geval duidelijkheid moeten bieden: Of de gang naar de arbcom, Of een blokpeiling. En niet twee beroepswegen die mogelijk zijn, dat schept alleen maar meer onduidelijkheid in mijn ogen. Vr groet Saschaporsche (overleg) 26 jan 2015 13:58 (CET)Reply[reageer]
Een blokpeiling geeft maar twee opties: blokkade compleet ongedaan maken of blokkade compleet instant houden. Andere smaken zijn er niet. De arbcom heeft wel de vrijheid om, naar geïnformeerd inzicht, een maatregel op maat te maken. CaAl (overleg) 26 jan 2015 14:28 (CET)Reply[reageer]
@Saschaporsche: het is mooi dat je aangeeft een beperking te hebben, maar het zou dan nog mooier zijn als je daar consequent mee omging. In voorkomende gevallen kunnen blokpeilingen inderdaad snel uitkomst bieden (maar zolangzamerhand is dat wel een zeldzaamheid geworden: wanneer was de vorige blokpeiling?). In het algemeen zorgden blokpeilingen echter voor veel onrust en verdeeldheid, en het is niet voor niets dat we ervan afgestapt zijn. Als je vindt dat het tijd is om blokpeilingen maar helemaal af te schaffen, tja, wie weet, misschien blijkt dat inderdaad wel een breed gedragen gevoel. Wat mij betreft zou dat geen prioriteit hebben, maar niets houd je tegen. - Brya (overleg) 26 jan 2015 18:35 (CET)Reply[reageer]
@Brya, ik kan je niet volgen in dit: het is mooi dat je aangeeft een beperking te hebben, maar het zou dan nog mooier zijn als je daar consequent mee omging Beperking? Welke? Consequent mee om gaan?
Verder, even voor je opgezocht de laatste blokpeiling was 1 dec vorig jaar ( zie hier) dus ook daar volg ik je niet...? Bovendien pleit ik niet voor opheffing van het instituut "blokpeiling".... Ik pleit voor 1 beroepsmogelijkheid en niet 2. Vr groet Saschaporsche (overleg) 26 jan 2015 21:51 (CET)Reply[reageer]
Och, je schrijft "zie ik niet in". Wat betreft blokpeilingen, dat zijn er zo negen in de afgelopen drie jaar, dat zijn er niet veel, maar als je niet van plan was om blokpeiling af te schaffen, dan is dat ook niet relevant. - Brya (overleg) 27 jan 2015 06:06 (CET)Reply[reageer]

Kennis van IP-adressen een pré[brontekst bewerken]

Kennis van IP-adressen (IPv4 en IPv6) en ranges is slechts "een pré"? Is het niet meer dan "een pré"? Ik zou het zelf namelijk niet in mijn hoofd halen te dingen naar checkuserrechten (als ik dat al wilde), omdat ik bij voorbaat al weet dat ik helemaal niets van de technische achtergrond zou begrijpen als ik aan mijn lot werd overgelaten. En zonder die kennis bak je er toch niets van? Of is het vooral een kwestie van knoppen indrukken? Met andere woorden, is voldoende kennis niet meer dan "een pré" en zijn de kwaliteiten waarover men moet beschikken wel goed verwoord? En daarbij: wordt ook iemands verworven status meegewogen? Want momenteel lijkt het of iedereen die sinds twee dagen Wikipedia bewerkt kan solliciteren. ErikvanB (overleg) 26 nov 2017 23:28 (CET)Reply[reageer]

Solliciteren is toch iets heel anders dan aangenomen worden? Ja, iedereen kan solliciteren, maar als je net twee dagen actief bent, ben je automagisch kansloos. ed0verleg 27 nov 2017 08:57 (CET)Reply[reageer]
Kennis is geen 'ja'/'nee'-iets. Iemand kan ergens he-le-maal niks van weten, slechts een beetje van weten maar zeker bereid zijn om bij te leren, veel van weten, alles van weten, enz. We hebben liever iemand met (veel) kennis dan zonder, maar willen vantevoren niemand uitsluiten. Zoals Ed0 al zegt, is het voor deze functie wel nodig dat de gebruiker enigszins bekend is met de Nederlandstalige gemeenschap. Ook op dit punt hebben we bewust gekozen niet een expliciete grens te stellen: iemand met 999 bijdragen is niet zomaar ongeschikter dan iemand met 1001 bijdragen, iets dat een harde grens op 1000 bijdragen wel zou kunnen suggereren
We hopen dat alle kandidaten met serieuze interesse solliciteren en zullen daarna onze afwegingen maken om de meest geschikte kandidaat te vinden. CaAl (overleg) 27 nov 2017 13:20 (CET) (op persoonlijke titel)Reply[reageer]
Dank jullie wel, de antwoorden stellen me wel tevreden. Je hebt natuurlijk gelijk, ed0, solliciteren is iets anders dan aangenomen worden, en inderdaad, CaAl, een grens stellen is willekeurig en niet echt behulpzaam. Nou ja, ik hoop dat er goede kandidaten komen opdagen, want je moet het toch maar durven (en willen) zo'n klus op je te nemen. ErikvanB (overleg) 27 nov 2017 15:11 (CET)Reply[reageer]

Aangeven IP's[brontekst bewerken]

Ik lees De persoon dient alle alternatieve accounts aan te geven. Dit is inclusief IP-adressen waarmee substantieel bewerkt is (vergeten in te loggen valt hier niet onder.) Dit bekendmaken hoeft niet publiekelijk (mag wel, graag zelfs) maar de informatie kan wel met de huidige checkusers gedeeld worden. Mocht later blijken dat er toch (substantiële) accounts niet aangegeven zijn, betekent dit ontslag op staande voet.. Waarom is het nodig hier om publiekelijk naar IP-adressen van kandidaten te vragen? Een IP-adres is namelijk een persoonsgegeven, aangezien het iemand achter een IP-adres koppelt. Dat de Arbitragecommissie hier naar vraagt is naar mijn inzien dan ook vreemd en geeft twijfels of dat de Arbitragecommissie hier wel over heeft nagedacht.

Het zou handiger zijn als de Arbitragecommissie had gevraagd dit soort informatie te sturen naar de eerdergenoemde e-mail bijvoorbeeld. Kan de Arbitragecommissie naar dit punt kijken en de passage aan te passen of te verwijderen? Want in de huidige vorm zou schendt het namelijk de privacy van de kandidaten. Wiki13 (overleg) 27 nov 2017 11:39 (CET)Reply[reageer]

Edit: Ik zie dat een dergelijke melding wel staat op de aanmeldpagina. Het lijkt me wel handig om dit hier bij de mededeling ook aan te passen. Wiki13 (overleg) 27 nov 2017 11:43 (CET)Reply[reageer]
In de mededeling (zelfs het stukje dat jij citeert) staat letterlijk "Dit bekendmaken hoeft niet publiekelijk". Het "mag wel, graag zelfs" slaat meer op tweede accounts dan op IP-adressen. Als iemand, vanwege de redenen die jij noemt, haar/zijn IP-adressen per mail kenbaar maakt, is dat geen enkel probleem. CaAl (overleg) 27 nov 2017 13:13 (CET) (op persoonlijke titel)Reply[reageer]
Oke, dank voor de toelichting. Dan heb ik niet helemaal goed gelezen, mijn excuus. Wiki13 (overleg) 27 nov 2017 13:44 (CET)Reply[reageer]
Ik ben nu, geloof ik, aan mijn derde IP-adres bezig sinds ik Wikipedia begon te bewerken, terwijl ik nog steeds op hetzelfde fysieke adres woon. Ik denk niet dat iedereen weet welke wisselende IP-adressen hem ooit in het verleden door zijn provider automatisch zijn toegewezen. Toevallig kan ik mijn oude IP-adressen nog wel opvissen, omdat ik die heb genoteerd en daarvoor ook OP's heb aangemaakt (bijvoorbeeld hier), maar dat zal voor de meeste gebruikers niet gelden. ErikvanB (overleg) 27 nov 2017 15:26 (CET)Reply[reageer]
Waarschijnlijk wordt er een bepaalde tijdspanne bedoeld, van enkele maanden. Helaas is deze tijdspanne er niet bij vermeld. Of zo'n tijdspanne ook voor het gebruik van sokken geldt, is dan ook een volgende vraag. Maar eerlijk gezegd verwacht *ik* daar geen antwoord op, maar mogelijk wel iemand dit zich aanmeldt. Ik besef ook dat het antwoord mogelijk niet publiekelijk gegeven zal worden, omdat checkusers niet tot in de eeuwigheid terug kunnen kijken, maar ook niet bekend zullen willen maken tot hoever ze wel terug kunnen zien. Dit is gevoelige informatie, en zou door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden. ed0verleg 27 nov 2017 16:37 (CET)Reply[reageer]
Op persoonlijke titel. Ik kan niet voor de rest spreken maar m.i. is het geen probleem wanneer iemand aangeeft "ik heb ooit een tijdje onder IP bewerkt maar ik weet echt niet meer welke." Er is inderdaad geen tijdspanne opgegeven maar substantieel is m.i. duidelijk genoeg. En dan hoef je echt niet aan het IP waar Erik naar linkt te denken of iemand die wat bewerkt heeft via een IP op de camping, maar IP's gebruikt voor een dubbelwikileven vallen er duidelijk wel onder. Natuur12 (overleg) 27 nov 2017 16:50 (CET)Reply[reageer]

Reactie op "Regeling checkusers"[brontekst bewerken]

Ik lees met verbazing de net gepubliceerde "Regeling checkusers". Ik weet namelijk waar het vandaan komt, maar ben het er totaal niet mee eens. Het is juist handig als een checkuser eveneens stewardrechten heeft, en dat bijt elkaar niet. Je mag een cross-check uitvoeren op jouw eigen project als je daar ook lokaal CU bent, en er tevens op andere projecten op controleren (denk aan een cross-wiki spamcheck, of vandalismecheck). De opmerking dat verkozen stewards hun CU-rechten moeten inleveren, vind ik daarom erg raar. Nergens anders geldt deze regeling en ik ken meerdere stewards die ook lokaal CU zijn. De zelf besloten inactiviteitsreglementen vind ik ook gek, en eveneens de bepaling dat er niet meer dan vijf checkusers mogen zijn. Als blijkt dat er veel vandalisme is en meer checkusers noodzakelijk zijn, moeten er meer kunnen worden benoemd. Dus rest mij de vraag te stellen waar deze regeling vandaan komt en wat de noodzaak hiervoor is. Want om heel eerlijk te zien, zie ik deze niet.

Ping naar de arbcomleden @Wthjmkuiper, CaAl, Natuur12, RonnieV, Whaledad, Mvdleeuw, Woudloper:.
Ping ook naar checkusers @Akoopal, Groucho NL, Japiot, Jcb, Andre Engels: en moderatoren @MoiraMoira, Wiki13: (e.a.).
PS. Ik vind niet dat de arbcom zomaar de reglementen zou moeten kunnen wijzigen, en al helemaal niet lopende een verkiezing.[1][2]

Ik verwacht spoedig een antwoord en zie er naar uit. Met vriendelijke groet, Trijnstel (overleg) 22 feb 2018 00:58 (CET)Reply[reageer]

En waarom moet ik daar hier van vernemen? Staat de ArbCom nu plots boven de gebruikers, en maakt zij regeltjes zonder deze gebruikers daarin te kennen? Dit is toch een heel fundamentele beleidsbepaling. ed0verleg 22 feb 2018 07:22 (CET)Reply[reageer]
Bevreemdend. Andre Engels is jarenlang steward en lokaal cu geweest en dat was enkel handig. Bovendien is het een pré voor kandidaatstewards als ze al ervaring hebben met de checkusertool. En tot slot is het usance op vele wikiversies in verband met privacy als moderatoren met cu bevoegdheden zelf blokkades indien opportuun afhandelen. Dit soort ingrijpende en discutabele zaken zomaar toevoegen lijkt me tevens niet correct. Eens met Trijnstel en Edoderoo. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 feb 2018 08:58 (CET)Reply[reageer]
Volgens mij kan de AC geen richtlijnen maken, zie AC-regelement 1.5. Inhoudelijk ben ik het eens met bovenstaanden. De combinatie Steward/lokale cu is mijn inziens eerder een pre, en zou je zeker niet moeten verbieden. Momenteel hebben wij geen CU's die ook mod zijn, maar op andere wiki's is dat juist heel gebruikelijk, en worden zaken als langdurige vandalen juist door de CU's compleet afgehandeld, ook ter bescherming van privacy. De controle is tussen de CU's. Ook de combinatie AC/CU verbieden zie ik geen basis voor.
Ander punt, het opzeggen van vertrouwen door de andere CU's lijkt me een hele lastige. Dat is een taak die volgens mij bij de ombudsmancommissie ligt, en die heeft ook de taak bij misbruik van de regelementen. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 22 feb 2018 10:09 (CET)Reply[reageer]
@Andre, de Arbcom verwijst expliciet naar artikel 7.4 van het arbcomreglement. Het lijkt me daarom dat in dit geval de arbcom deze richtlijn kan vaststellen. Peter b (overleg) 22 feb 2018 10:28 (CET)Reply[reageer]
Deze handelswijze heeft mij doen besluiten om mijn kandidatuur in te trekken zie hier. Wiki13 (overleg) 22 feb 2018 10:39 (CET)Reply[reageer]
Wat een arrogantie van de AC. We hebben extra handjes nodig, die worden aangeboden door een vertrouwde gebruiker, en die krijgt een klap in zijn gezicht. Bah Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 22 feb 2018 11:03 (CET)Reply[reageer]

Opmerking Opmerking Mensen, kunnen we alsjeblieft uitgaan van goede wil bij de gehele arbcom. Misschien is dit allemaal 1 groot misverstand. We zijn allemaal mensen en maken fouten. Mijn persoonlijke inschatting is dat de arbcom hier -ondoordacht- een (gehaast?) besluit heeft genomen waarvan ze de consequenties onvoldoende doordacht heeft.

Opmerking Opmerking Ik verzoek de arbcom wel dringend om zo snel mogelijk met een reactie of uitleg te komen van het genomen besluit (of het besluit (tijdelijk) te herroepen), dit om de gemoederen tot bedaren te brengen. vr groet Saschaporsche (overleg) 22 feb 2018 11:12 (CET)Reply[reageer]

@PeterB 7.4 geeft ze de bevoegdheid te benoemen volgens de regelementen van de foundation. De vorm valt daar wat mij betreft onder, en kan je verduidelijken, een inactiviteitscriterium, of de extra regels die ze nu stellen wat mij betreft niet. Maar los van de letter, die vaag is, en dus interpretatie geeft, lijkt het me bij dit soort dingen wenselijk dat er een breed draagvlak voor is onder de gemeenschap. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 22 feb 2018 11:39 (CET)Reply[reageer]
Ten bate van de transparantie juich ik de regeling toe. Wel heb ik de nodige kanttekeningen bij de wijze waarop de regeling tot stand is gekomen. Maar uitgaande van Goede Wil, neme ik aan dat dit een voorstel is, open voor discussie en aanname door de gemeenschap. The Banner Overleg 22 feb 2018 11:58 (CET)Reply[reageer]
(na bwc) Wat mij betreft hoeft er geen enkele twijfel over te bestaan dat de Arbcom bevoegd is dit soort voorwaarden te stellen. Artikel 7.4 is daar heel duidelijk over. Of het verstandig is, is een tweede. Zelf ben ik ook geen groot liefhebber van het cumuleren van allerlei functies binnen de wiki-hiërarchie (je krijgt wel eens het idee dat sommige mensen het vooral voor hun cv doen), maar aan de andere kant: de groep mensen die bereid zijn vervelende klusjes op te knappen, wordt wel steeds kleiner, en het is de vraag of we ons de luxe van dergelijke eisen kunnen permitteren. Flag of Interslavic.svg IJzeren Jan 22 feb 2018 12:03 (CET)Reply[reageer]
Ik juich toe dat de Arbcom een regeling publiceert over een aangelegenheid die, gezien artikel 7.4, volledig en uitsluitend haar bevoegdheid is, terwijl uit dat artikel niet volgt dat de commissie verplicht is zo'n regeling te hanteren of te publiceren. Als we de bevoegdheden van de commissie onjuist vinden, zullen we het Arbcomregelement moeten veranderen. Ik deel IJzeren Jans bedenkingen over het opeenstapelen van bevoegdheden. Ik weet niet of het uitsluiten van van stewards voor checkuserschap een goed of slecht idee is. Magere Hein (overleg) 22 feb 2018 12:25 (CET)Reply[reageer]
Deze 'regeling' is volledig toegestaan per de Arbcomreglementen. Normaliter zouden de keuzes van de arbcom allemaal achter gesloten deuren zijn, dus dit is het transparant worden van de regels die de arbcom zelf gebruikt om CheckUsers te toetsen. Het staat ze ook vrij om deze regeling wanneer dan ook aan te passen. Ik denk echter dat dit wel een goed moment is om als gemeenschap opnieuw goed na te denken hoe we die gebruikersrechten willen regelen. Ik ben persoonlijk erg tegen het verbieden van functiestapelingen: we zijn hier allen vrijwilligers, hebben al een kleine gebruikersclub, kennis van bepaalde taken zit bij een nog kleinere groep en dit gaat allemaal over al vertrouwde gebruikers. Maar misschien is het geen slecht idee om samen na te denken over hoe we als gemeenschap de functie uitgedeeld willen zien worden en met welke eisen. Uiteindelijk is de arbcom nog steeds ondergeschikt aan stemmingen van de gemeenschap. - Kippenvlees (overleg‽) 22 feb 2018 14:54 (CET)Reply[reageer]
Een kwalijke zaak, kijk naar Wiki13, die moet zich nu terugtrekken. Het moment van invoeren is ook niet echt handig. Misschien moet de gemeenschap gaan bepalen dat artikel 7.4 wordt aangepast d.m.v. een stemming? - Richardkiwi - Overleg 22 feb 2018 12:39 (CET)Reply[reageer]
Volledig eens met Richardkiwi. Malinka1 (overleg) 22 feb 2018 15:05 (CET)Reply[reageer]

Ik denk niet dat het goed is als harde eis neer te leggen dat steward en checkuser zijn niet samen zou gaan. Zelf vind ik het prettig naast mijn checkuser-schap geen andere petten te hebben op NL-wiki, ik denk dat dit mijn onafhankelijkheid bevordert. Jcb - Amar es servir 23 feb 2018 21:19 (CET)Reply[reageer]

Dat een Arbcom zoiets mag doen, is tot daar aan toe. Het is op zijn zachtst gezegd onhandig om wijzigingen in beleid niet te overleggen met betrokkenen. Mijn mening is nooit gevraagd, maar ik zie geen probleem in de "dubbele petten": binnen de groepen moet iedereen verantwoording afleggen voor zijn of haar daden. Dat buitenstaanders daar problemen mee hebben, is volgens mij een kwestie van wantrouwen, meer niet. Guitarjpeg.jpgGroucho NL overleg 25 feb 2018 16:39 (CET)Reply[reageer]
Wat zijn die groepen waarbinnen verantwoording zou worden afgelegd? Wie noem jij buitenstaanders? Otto (overleg) 25 feb 2018 21:45 (CET)Reply[reageer]
Elke checkuser-handeling wordt gelogd. Dit logboek is alleen zichtbaar voor de checkusers. Stel nou dat ik zomaar jou zou gaan checkuseren, dan valt dat als het goed is op bij de andere checkusers en die zullen daar kritische vragen over gaan stellen. Als ik daar dan geen bevredigend antwoord op heb, dan zullen ze ongetwijfeld een melding doen bij de Ombudsmen. Jcb - Amar es servir 26 feb 2018 17:53 (CET)Reply[reageer]
De ombudsman commission, wellicht niet bij alle gebruikers bekend. Otto (overleg) 26 feb 2018 21:20 (CET)Reply[reageer]
Ik verzoek de arbitragecommissie deze "regels" in te trekken omdat:
1) ik begrepen heb inmiddels dat hierover geen enkele consultatie van de checkusers is geweest
2) de AC zomaar deze regels invoert terwijl er een kandidaat is die halverwege zomaar hiermee wordt geconfronteerd en begrijpelijk afhaakt (de ander, ook een zeer goede, was al afgehaakt omdat er lang niet eens een reactie kwam op de kandidatuur).
3) de AC cf de metapolicy aangewezen kan worden om CU's te benoemen als de gemeenschap er niet voor kiest om dat via een stemming te doen en meer niet.
4) de AC beslist *geen* beperkingen aan de rechten van moderatoren kan instellen zoals nu gebeurt door de policy dat als een moderator tevens checkuser is deze niet (zoals op elke andere taalversie wel gewenst is en gebeurt) adequaat mag handelen na een door deze moderator uitgevoerde checkuser. Dit is flagrant in strijd met de richtlijnen voor moderatoren
5) de AC geen beperkingen mag geven cf de metapolicy tussen rechten - dat wil zeggen dat een steward geen checkuser hier zou mogen worden.
Ik hoop en verwacht dat er spoedig een reactie komt vanuit de AC. Anders lijkt het me zeer gewenst om de bevoegdheid terug te nemen als gemeenschap en via reguliere stemming onze checkusers te gaan benoemen zoals ook elders gebeurt. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 27 feb 2018 15:03 (CET)Reply[reageer]
Terug naar de achterkamertjes waar de CABAL in geheime zitting kan besluiten wie de nieuwe check-users worden. Glimlach The Banner Overleg 27 feb 2018 18:33 (CET)Reply[reageer]
Ik heb er lang over nagedacht, en ik blijf erbij dat dit reglement tegen artikel 1.5 is. Er is wat mij betreft een groot verschil tussen het kunnen benoemen van de CU's, waarbij de AC in principe mag handelen naar hun goedvinden, en het uitvaardigen van een reglement waarbij de AC zijn mening oplegt aan toekomstige commissies. Het veranderen van een reglement is toch een grotere drempel is. Ik steun hierbij de oproep van Moira het reglement in te trekken. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 27 feb 2018 23:03 (CET)Reply[reageer]
Ook hier volledig mee eens. Malinka1 (overleg) 28 feb 2018 10:44 (CET)Reply[reageer]
Ik vind het eigenlijk beschamend dat er nu gedreigd wordt richting de ArbitrageCommissie over het feit dat zij streven naar transparantie. En wel juist van iemand die een trackrecord heeft van juist niet transparant zijn. De wijze waarom dat dreigement geuit wordt, klinkt mij in de oren als chantage, en dat is juist iets waar de ArbCom ongevoelig voor dient te zijn. The Banner Overleg 28 feb 2018 10:55 (CET)Reply[reageer]
na bwc, @Andre en Malinka: Als je dat werkelijk wil dan lijkt me dat je een stemming moet organiseren over het intrekken/wijzigen van artikel 7.4. Zoals dat artikel nu luidt is enkel de arbcom bevoegd om regels, al dan niet intern, op te stellen. Het publiceren van hun regels is een geval van transparant willen zijn, ze mochten die ook geheim houden. Of dat allemaal verstandig zou zijn weet ik niet, maar je kunt niet zeggen dat de arbcom hier iets deed dat niet mocht. Peter b (overleg) 28 feb 2018 10:58 (CET)Reply[reageer]
Hoi Peter, ik wacht uiteraard de reactie van de AC af, maar een stemming is wel mijn idee, niet over intrekken van 7.4 dat is feitelijk het meta-regelement, maar over de huidige invulling. Etersheim - Etersheimer Braakmolen met zeilen.jpg Akoopal overleg 28 feb 2018 18:17 (CET)Reply[reageer]

Het is inmiddels een week geleden dat ik hier deze discussie aanzwengelde, maar het valt me wel zwaar tegen dat de AC nog niet heeft gereageerd. En het kennelijk belangrijker vindt om eerst nieuwe arbcomleden te vinden. Nou, ik kan je zeggen dat ik liever geen arbcom heb, dan geen checkusers. Trijnstel (overleg) 1 mrt 2018 17:30 (CET)Reply[reageer]

Misschien hebben ze het niet gelezen. Kan gebeuren natuurlijk. Hallo @Wthjmkuiper, CaAl, Natuur12, RonnieV, Whaledad, Mvdleeuw, Woudloper:? Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 1 mrt 2018 17:50 (CET)Reply[reageer]

Reactie van de Arbitragecommissie[brontekst bewerken]

De Arbitragecommissie heeft kennis genomen van de opmerkingen die geplaatst zijn bij de regeling checkusers en het terugtrekken van twee kandidaten. Dat de regeling nog lopende de sollicitatie gepubliceerd werd kwam voort uit de wens van de Commissie om transparantie te geven. De Commissie betreurt de commotie en biedt haar verontschuldigingen aan voor zover zij daar aan bijgedragen heeft.

De Arbitragecommissie heeft van de gemeenschap in 2008 de taak gekregen om een regeling voor checkusers op te stellen, na een stemming daarover. Deze taak werd bekrachtigd in art. 7.4 van het arbitragereglement.

De huidige Arbitragecommissie heeft besloten haar criteria om checkusers te benoemen en ontslaan te publiceren, omdat dit de transparantie ten goede zal komen. Er verandert dus niets. De in deze regeling genoemde criteria golden altijd al voor de aanstelling en afzetting van checkusers. Het verschil is dat deze criteria nu openbaar kenbaar gemaakt zijn en geconcretiseerd.

De Commissie wil voor beter begrip haar beweegredenen nader toelichten:

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming: Op grond van deze in mei 2016 aangenomen verordening dienen persoonsgegevens zorgvuldig(er) beschermd te worden. Checkusers krijgen bijzondere rechten, waarmee zij toegang hebben tot persoonsgegevens. Deze rechten dienen uitsluitend beschikbaar te zijn voor personen die deze rechten nodig hebben. Een checkuser die deze rechten gedurende zes maanden niet gebruikt, maakt onvoldoende duidelijk dat hij deze rechten nodig heeft. Een account met checkuser-rechten dat lange tijd onbeheerd is, vormt een potentieel datalek. Ter bescherming van de gemeenschap heeft de Arbitragecommissie deze reden voor intrekking van de rechten expliciet opgenomen.
 • De checkuserregeling van de Wikimedia Foundation. De checkuser policy is volgens de Commissie helder. Op een wiki met een Arbitragecommissie waarvan de leden met minimaal 25~30 stemmen verkozen zijn, stelt in beginsel de Arbitragecommissie checkusers aan.[1] Bij wiki's zonder Arbitragecommissie of een Arbitragecommissie waarvan de leden met onvoldoende steun verkozen zijn kan de gemeenschap checkusers benoemen.[2] Deze policy heeft de gemeenschap vertaald naar een lokaal beleid, namelijk artikel 7.4. van het reglement van de Arbitragecommissie, waarbij de gemeenschap de Arbitragecommissie de volledige bevoegdheden heeft gegeven om hun eigen criteria te gebruiken voor het aantellen en ontslaan van checkusers.
 • De Arbitragecommissie vindt een scheiding der machten in het belang van Wikipedia. Dat er weinig mensen zijn die de verschillende taken op zich willen nemen, is een zaak die ook ons bekend is. In onze ogen is dat evenwel geen reden om mensen meerdere, mogelijk strijdige, functies te laten bekleden, omdat hierdoor de noodzakelijke checks en balances onder Wikipedia wegvallen.
 • De Commissie acht de combinatie checkuser en Arbcomlid onwenselijk omdat de Arbcom over de benoeming en het ontslag van checkusers gaat. Die twee functies combineren zou volgens de Commissie een ernstige vorm van belangenverstrengeling opleveren.
 • De Commissie vindt de combinatie checkuser en moderator niet direct onwenselijk, maar wel vindt zij dat bij elk onderzoek de taken gescheiden dienen te blijven. Dezelfde persoon kan niet voor zowel moderator als checkuser spelen. Er horen, met andere woorden, altijd minstens twee paar ogen naar de zaak te kijken.
 • De Commissie vindt de combinatie steward en checkuser ongewenst, precies om de redenen die Trijnstel aandroeg. Wat bij weinigen blijkbaar bekend is, is dat een steward al toegang heeft tot privegegevens voor globaal onderzoek. De Commissie acht het ongewenst dat een steward dit onderzoek kan uitbreiden met gegevens die zonder vorm van lokale controle (door gemeenschap of Arbitragecommissie) van de Nederlandse Wikipedia gehaald worden. Ook hier geldt dat er minstens twee paar ogen naar de zaak horen te kijken: de steward hoort de lokale checkusers te verzoeken, waarna de checkusers de wenselijkheid van het onderzoek beoordelen en zo nodig na het onderzoek hierover rapporteren.
 • Het aantal checkusers is niet als zodanig vastgelegd in deze regeling, maar wordt slechts genoemd teneinde de gemeenschap hierover te informeren. De Arbitragecommissie volgt vanaf de zijlijn de snelheid van afhandeling van verzoeken en wordt zo nodig ook door de checkusers geïnformeerd. Ook moderatoren kunnen aangeven dat de snelheid van de afhandeling van verzoeken te laag zou zijn. Indien daar reden toe bestaat zal de Arbitragecommissie het gewenste aantal aanpassen en zo nodig een vacature uitschrijven.

De Arbitragecommissie betreurt het dat na Joris nu ook Wiki13 heeft besloten zijn kandidatuur in te trekken. De Arbitragecommissie heeft Wiki13 niet voorgelegd dat hij alleen dan checkuser zou kunnen worden als hij zijn kandidatuur voor het stewardschap zou intrekken, zoals hier gesuggereerd wordt. Wel hebben we Wiki13 gevraagd om hetzij op dat moment, hetzij na afloop van de steward-verkiezingen een keuze te maken tussen één van beide functies. Wiki13 heeft inmiddels zijn keuze gemaakt. De Arbitragecommissie steunde beide kandidaten en had graag beide benoemd.

De Arbitragecommissie betreurt het dat haar streven naar transparantie (naast positieve) tot zulke negatieve reacties heeft geleid. Feedback en meedenken worden op prijs gesteld, maar het negatieve karakter van een aantal reacties laat de commissie zich afvragen of de voordelen van transparantie opwegen tegen de nadelen.

De Arbitragecommissie, 1 mrt 2018 20:24 (CET)

Algemene verordening gegevensbescherming * Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 1 mrt 2018 21:42 (CET)Reply[reageer]
Aangepast. Dank voor het opmerken. Op persoonlijke titel. Natuur12 (overleg) 1 mrt 2018 22:05 (CET)Reply[reageer]
De beste argumenten moeten winnen, en na deze reactie gelezen te hebben acht ik het zeer waarschijnlijk dat deze aan de zijde van de Arbcom liggen. De Arbcom moet zich niet teveel aantrekken van allerlei negatieve toonzettingen, behalve dat ze de-escalerend optreedt. Josq (overleg) 1 mrt 2018 22:57 (CET)Reply[reageer]
Geachte Arbitragecommissie, ik heb de bovenstaande reactie doorgelezen en heb daar toch wel het een en ander op aan te merken.
Laat ik voorop stellen dat ik zeker niet tegen alles wat de Arbitragecommissie daarentegen zelfs. Neem bijvoorbeeld de combinatie Arbitragecommissie en CheckUser. Dit is een overduidelijke "conflict of intrest" (de ene rol gaat over het aanstellen van de ander). Het lijkt mij dan ook vanzelfsprekend dat zo'n combo word opgenomen in de regels.
Echter zijn er ook zaken in de tekst waar ik mijn twijfels bij heb. Dit is dan vooral over de achterliggende beweegreden van de Commissie achter die zaken. Dit is onder andere bij de opmerking "Een account met checkuser-rechten dat lange tijd onbeheerd is, vormt een potentieel datalek. Ter bescherming van de gemeenschap heeft de Arbitragecommissie deze reden voor intrekking van de rechten expliciet opgenomen.'". Een account met dergelijke rechten zoals CheckUser, maar ook Oversight en Steward moet voordat ze rechten toegekend krijgen een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen. In deze verklaring staan enkele zaken waaraan men moet voldoen. Eentje daarvan is de regel "how they must safeguard their accounts from unauthorized access" (Ik citeer van de Access to nonpublic information policy, Minimum requirements for community members applying for access to nonpublic information rights, sectie C). Dit houdt in dat een gebruiker zijn/haar account goed moet beveiligen (met tweetrapsauthenticatie bijvoorbeeld). Daarom is het apart deze vermelding te zien, gezien het beleid dat ik eerder al linkte daarin al voorziet.
Ook heb ik een opmerking over de Arbitragecommissie die betrekking heeft op de "scheiding der machten". Het is op veel wiki's van de Foundation normaal om zowel CheckUser als moderator te zijn. Dit zorgt ervoor dat een derde partij niet gelijk deze gegevens kan lekken en zorgt dus voor een waarborg van de privacy. Ook in de opmerking over twee paar ogen kan ik mij niet helemaal vinden. De CheckUser-groep dienen ten alle tijden m twee of meer leden te bevatten, zodat men elkaar kan controleren. Mocht een CheckUser een check doen die twijfel brengt bij een andere CheckUser dan dient deze verantwoording af te leggen aan de rest. Mocht dat antwoord niet voldoen dan is de stap richting de Ombudsman ook nog mogelijk. Kortom, controle is er al tussen CheckUsers en waarom dit ook zou moeten voor moderatoren onder het mom van "het wegvallen van checks en balances" is mijn een raadsel.
De opmerking betreffende Steward en CheckUser vindt ik een rare. Ook hierbij geld ook dat CheckUsers elkaar kunnen controleren. Indien nodig kan er van de steward (die dan voor dit voorbeeld ook lokaal CU is) gevraagd worden om uitleg te geven over zijn/haar check mocht de gegeven reden bij het gebruiken van CheckUser vragen oproepen. Ook in dit geval word er gelijk van kwade wil (mijn persoonlijk mening) uitgegaan door de Arbitragecommissie. En dat is teleurstellend.
Verder wil ik ook reageren op de opmerking betreffende mijn kandidatuur. De Arbitragecommissie schrijft: "Wel hebben we Wiki13 gevraagd om hetzij op dat moment, hetzij na afloop van de steward-verkiezingen een keuze te maken tussen één van beide functies." Dit is eigenlijk tegenstrijdig met hetgeen wat de commissie in de zin daarvoor zegt en ik citeer: "De Arbitragecommissie heeft Wiki13 niet voorgelegd dat hij alleen dan checkuser zou kunnen worden als hij zijn kandidatuur voor het stewardschap zou intrekken". Mocht ik mijn stewardverkiezing gehaald hebben dan had ik nog steeds voor de keuze gestaan om te kiezen tussen één van beide, zelfs al zou ik dit na de verkiezingen pas kenbaar maken. Dit is ook duidelijk gezegd in het mailverkeer dat ik heb gehad (waarvan ik de inhoud niet ga plaatsen om overduidelijke reden). Door dit te zeggen zet de Arbitragecommissie, danwel indirect en misschien niet zo bedoeld, mij als leugenaar weg. Ook hierdoor ben ik teleurgesteld in Arbitragecommissie.
Door het bovenstaande en enkele bijkomende zaken zoals het plaatsen van de eerdergenoemde regels tijdens een lopende kandidatuur zonder daarbij de kandidaat op de hoogte te stellen heb ik besloten mijn kandidatuur op te zeggen. Ik kon mij totaal niet vinden in de manier van handelen van de Arbitragecommissie tijdens deze kandidatuur. Verder wil ik ook vermelden vrij lang heb moeten wachten op een reactie betreffende mijn kandidatuur, zo lang zelfs dat Joris zich besloot terug te trekken op een eerder moment.
Ten slotte schrijft de Arbitragecommissie ook over de negativiteit rond deze kandidatuur. Ik denk dat dit gedeeltelijk aan de Arbitragecommissie zelf te danken is. De combinatie van het opzeggen van twee kandidaten door haar doen en het feit dat ze zich pas na een week laten horen op de overlegpagina zal daaraan meegeholpen hebben.
Met vriendelijke groet, Wiki13 (overleg) 1 mrt 2018 23:38 (CET)Reply[reageer]
Volgens mij leest u meer in de opmerking van de arbitragecommissie over uw aanmelding dan er staat. Ik weet uiteraard niet wat er in het mailverkeer gezegd is, maar hier staat simpelweg dat de commissie niet van u verwachtte om al bij uw kandidatuur een keuze te maken tussen checkuserschap en stewardship. U kunt een kandidatuur immers alleen intrekken zolang u niet verkozen bent, daarna kunt u de benoeming slechts afwijzen. Dat is dan ook niet tegenstrijdig met hetgeen de commissie daarna zegt: namelijk dat u, op het moment dat u verkozen zou zijn, wél een keuze had moeten maken. Aangezien u erop staat dat de arbitragecommissie u hier (indirect/onbedoeld) als leugenaar wegzet ben ik wel benieuwd of de commissie nu wel of niet gezegd heeft dat u uw keuze al direct, vooraf, aan het begin van uw kandidatuur moest maken, of dat u mocht wachten tot na de verkiezingen. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 2 mrt 2018 00:06 (CET)Reply[reageer]
(na bwc) De woorden van de ArbCom m.b.t. je kandidatuur zijn, zoals ik ze begrijp, niet tegenstrijdig. Het duurde bij mij ook een tijdje voordat ik het begreep. Toen je je terugtrok als kandidaatcheckuser maakte je een als-dan-bewering (geparafraseerd: "Als ik mijn kandidatuur als steward intrek, dan zal de Arbitragecommissie mij accepteren.") Volgens de ArbCom wekte deze bewering de suggestie dat de conditie (de als-frase) de enige conditie is, of meer specifiek dat het niet mogelijk zou zijn om na de verkiezing een keuze te maken. In plaats van te stellen dat je een bepaalde suggestie wekt, had de ArbCom ook kunnen stellen dat ze graag een verduidelijking geven, mocht iemand je woorden verkeerd begrijpen. –bdijkstra (overleg) 2 mrt 2018 00:21 (CET)Reply[reageer]
De Perudotes en Bdijkstra zijn correct. Wat wij in onze mail bedoelde is dat je toen niet op dat moment een keuze moest maken. Het had gekund: had je je ter plekke teruggetrokken als steward-kandidaat, dan kon je CU worden. Maar je mocht ook afwachten wat er uit die verkiezing kwam: bij niet-verkozen zou je nog voor CU in aanmerking gekomen zijn, bij wel verkozen zou je tussen de twee functies moeten kiezen. Het moment van kiezen lag dus bij jou. CaAl (overleg) 2 mrt 2018 07:44 (CET) (op persoonlijke titel)Reply[reageer]

De arbitragecommissie profileert zich hier alleen maar als 'hoogste instantie' en had gewoon moeten toegeven dat ze op het verkeerde tijdstip de verkeerde beslissing nam en had deze m.i. moeten herzien. Daarom ben ik nog steeds voor wat ik ver hierboven als eerste zei: de gemeenschap kan altijd nog Artikel 7.4 door middel van een stemming veranderen bij genoeg stemmen, wat later ook door anderen herhaald werd. Ik voel me echter niet geroepen dit te organiseren, ik ben "met" 'wikibreak', maar zal een eventuele stemming uiteraard steunen. De arbitragecommissie bestaat ook maar uit een stel willekeurige gebruikers en die weten het opeens beter dan mensen met veel hogere 'functies' hier in het antwoord van de arbitragecommissie. Een stemming voor aftreding van de commissie kan natuurlijk ook. PS dat ik nu minder doe wil nog niet zeggen dat ik eventueel iemand wil helpen bij het opzetten van zoiets, maar alleen zoiets doen, doe ik dat om privéredenen niet, waar meespeelt dat ik nog nooit zoiets heb georganiseerd en ik dus (nogmaals) weinig beschikbaar ben momenteel, maar nog wel vrij veel volg. - Richardkiwi - Overleg 2 mrt 2018 00:55 (CET)Reply[reageer]

Met wikibreak, maar wel een bommetje gooien door te suggereren dat iemand anders een afzetting organiseert. U bent manager? Met als specialisatie seagull-management? Dit soort bijdragen kan direct in het ronde archief. BoH (overleg) 2 mrt 2018 03:26 (CET)Reply[reageer]
Nee hoor, ik bied aan om te helpen, maar kan niet veel doen (tot zekere hoogte wel), ben ziek en dergelijke. Bovendien heb ik al een tijdje geleden aangegeven om een stemming rond Artikel 7.4 te organiseren. Ik kan het nu niet, dat is geen kwestie van een 'bommetje opgooien'. Ik dacht al bijna dat u in de arbcom zat, maar het is slechts een mening van een 'voorbijganger'. Loop dan even door...- Richardkiwi - Overleg 2 mrt 2018 11:36 (CET)Reply[reageer]
Ik ben net zoveel voorbijganger als jij, dus laten we dan samen doorlopen. BoH (overleg) 2 mrt 2018 18:07 (CET)Reply[reageer]
Ik spreek hier niet voor de arbcom maar puur en alleen op persoonlijke titel. Richardkiwi's zaak is verder publiekelijke kennis dus ik vertel hier ook niets nieuws.
Hij zou zich diep en diep horen te schamen. Hij was van het project geschopt d.m.v. een o.t. blokkade en kreeg van de arbcom een tweede kans, tegen de zin van veel van onze moderatoren: zonder de arbcom zou hij niet bij kunnen dragen. Op grond van bepaalde door hem verstrekte informatie hebben we hem destijds een tweede kans gegeven. We hebben er zelfs nog enige tijd energie aan besteed hem te monitoren om zeker te zijn dat hij goed reintegreerde.
Stank voor dank. Hij heeft sindsdien over de arbcom alleen azijn lopen pissen en zitten trollen en stoken. Ik heb waardering voor zijn inzet op het vlak van de anoniemencontrole, maar zijn gedrag jegens de arbcom is belachelijk en eerlijk gezegd ronduit walgelijk. Hij mist kennelijk enkele sociale sensoren. Er komen geen verdere reacties over dit onderwerp van mijn kant. Woudloper overleg 3 mrt 2018 02:22 (CET)Reply[reageer]
Ben jij gek geworden door mijn zaak, van jaren geleden, erbij te halen?? De helft klopt niet eens. Jij zou je moeten schamen, ik heb verder vrij weinig over de arbcom gezegd, alleen in dit geval (over Artikel 7.4) mag ik ook mijn mening geven. Dus omdat ik ooit een uitspraak boven mijn hoofd had hangen zou ik nu mijn mond maar moeten houden? Dat ik 'sindsdien' alleen over de arbcom azijn heb lopen pissen (volgens jouw woorden) is niet waar en trollen en stoken? Waar dan, wijs het maar aan. Dit is de meest beschamende reactie die ik in jaren ergens heb gezien. Dat monitoren was trouwens niet nodig. Vergeet niet dat ik toen ook ziek was, maar dat tijdens dat zogenaamde monitoren allang voorbij was. Jij zou je diep, dieper en nog dieper moeten schamen om mij zo onderuit te halen. Ik zeg wat ik wil en als ik vind dat Artikel 7.4 veranderd zou moeten worden en anderen zeggen dat ook en er komt een doodleuk bericht dat de arbcom het allemaal niet zo serieus neemt, dan mag ik gewoon zeggen dat een afzetting ook tot de mogelijkheden behoort. Je voelt je gewoon aangevallen Woudloper, omdat jij toevallig nu in die arbcom zit. Daarom hoef jij niet allerlei shit over mij te verspreiden. Dat ik enkele sociale sensoren mis is helemaal te erg voor woorden. Ik kom alleen voor mezelf (of anderen) op. Walgelijk om dan het verleden (wat niet eens helemaal klopte) erbij te halen. - Richardkiwi - Overleg 3 mrt 2018 12:32 (CET)Reply[reageer]
PS dit is gewoon een zwaktebod, een gebrek aan zinnige argumenten, waarbij ik me afvraag of jij, Woudloper, niet enkele sociale sensoren mist! Ook is dit zeker wel een vorm van misbruik. Jij kunt snel over bepaalde informatie beschikken, ook over informatie die niet is vrijgegeven. Nu was die uitspraak al een aantal jaren terug en ga jij hier doodleuk mensen lopen inlichten.. "Richardkiwi's zaak is verder publiekelijke kennis dus ik vertel hier ook niets nieuws." Dat doe je wel, want niet iedereen weet van die uitspraak. Dit is machtsmisbruik. Het zou inderdaad wijs zijn om je bij je woord te houden: Er komen geen verdere reacties over dit onderwerp van mijn kant., want je gaat hier over de schreef als arbcomlid. - Richardkiwi - Overleg - Richardkiwi - Overleg 3 mrt 2018 14:39 (CET)Reply[reageer]
Ik heb er een paar dagen over nagedacht of ik hier wel op wilde reageren, maar heb besloten het toch te doen. De opmerking van Josq over dat de Arbcom de beste argumentatie heeft, was voor mij de druppel. Ik ben het hier namelijk niet mee eens. Sterker nog, verkeerde informatie geven noem ik niet bepaald de 'beste argumenten'. Wat de Arbcom hier doet is zeer kwalijk vind ik. Even alle feiten op een rijtje:
 • Dat Wiki13 zelf het moment mocht kiezen waarop hij zou besluiten of hij voor CU of steward wilde gaan (zoals CaAl zei), doet er niet toe. Feit blijft dat hij voor deze keuze werd gesteld. Die ook nog eens oneerlijk was, omdat Wiki13 bij zijn kandidaatstelling niet wist dat deze extra regel bestond. De Arbcom had vooraf moeten aangeven dat de combinaties Arbcom/CU, moderator/CU of steward/CU in haar ogen niet aan te bevelen waren. Dan wist iedereen waar hij of zij aan toe was. Nu moest Wiki13 kiezen - dat hij overigens pas te horen kreeg toen zijn stewardverkiezing al liep - terwijl de Arbcom ook nog eens maanden geen actie ondernam. Fout op fout dus.
 • De Arbcom mag inderdaad naar eigen inzicht mensen benoemen of afwijzen, en dus ook om redenen die misschien niet iedereen begrijpt. Wel vraag ik me af wanneer deze richtlijnen zijn ontstaan, want de Nederlandstalige Wikipedia heeft jarenlang checkusers gehad die tevens moderators en/of stewards waren. Vb. Oscar, Walter, Annabel en Erwin. En zelfs nu nog met Andre Engels. Voor zover ik weet zijn daar nooit problemen mee ontstaan, dus waarom het nu ineens wel problematisch zou zijn, is mij een raadsel. En MoiraMoira zei het al: menig wiki kent stewards die ook lokale CU's zijn, of moderatoren die na het checkuseren tevens de sokpoppen blokkeren.
 • Dat brengt mij op het volgende punt. M.u.v. de onwenselijke combinatie Arbcom/CU (dat begrijp ik) is de argumentatie van de Arbcom over de andere combi's dat er, ik citeer, altijd twee paar ogen naar een zaak moeten kijken. Om er bij de combinatie steward/CU aan toe te voegen: Wat bij weinigen blijkbaar bekend is, is dat een steward al toegang heeft tot privegegevens voor globaal onderzoek. Ik ben benieuwd wat de Arbcom hiermee bedoelt. Er wordt namelijk naar mijn idee gesuggereerd dat stewards al checkusertoegang op de Nederlandstalige Wikipedia zouden hebben. Dat is echter geenszins het geval. Stewards mogen enkel een CU uitvoeren op projecten zonder lokale CU's. In noodgevallen (maar dit is niet aan te bevelen) mag dit ook op projecten mét lokale CU's. Hierbij moet er verantwoording worden afgelegd aan deze lokale CU's. Verder kunnen stewards voor cross-wiki checks (spambots, langdurig structurele vandalen) een checkuser uitvoeren op loginwiki.punt 3 Dit is echter geenszins een vervanging voor lokale knopjes, want op loginwiki worden enkel de aanmaak van accounts bijgehouden en geen bijdragen van geregistreerde of anonieme gebruikers. Ik vind het wonderlijk dat de Arbcom iets kan beweren zonder het te verifiëren bij de mensen die daadwerkelijk de stewardknopjes hebben; althans, ik ben nooit met vragen door een Arbcomlid benaderd. En als ze dat wel hadden gedaan, had ik uiteraard met alle liefde uitgelegd wat ik wel en niet kan zien en of er een eventueel COI kon zijn.
 • De opmerking dat er geen checks mogen worden gedaan zonder vorm van lokale controle vind ik ook nergens op slaan. Wie de aanvrager is, doet er niet toe. De checkuser heeft, als het goed is, voldoende kennis om te beoordelen of een check wel of niet gedaan mag worden. En als er wel fouten worden gemaakt, zijn er de andere checkusers die dit in het CU-logboek zien. Hierop kunnen zij hem of haar erop aanspreken en bij een onbevredigend antwoord de ombudsmancommissie inschakelen.
 • Voorts doet de Arbcom heel gewichtig door 'nieuw' privacybeleid te noemen, maar de WMF voorziet hier zelf ook al in. Alle gebruikers met toegang tot privacygevoelige informatie (checkuser, oversight, steward, etc.) moeten een confidentiality agreement ondertekenen. Bij misbruik kunnen ze letterlijk worden aangeklaagd door de WMF, dus elke checkuser haalt het wel uit zijn hoofd om misbruik van de knoppen te maken. Bovendien is er al een globale policy dat gaat over inactiviteit van checkusers.

Tot slot vind ik het kwalijk dat twee zittende Arbcomleden op persoonlijke titel enerzijds Richardkiwi onderuithalen omdat hij ooit onderwerp was van een Arbcomzaak - en daarom menen dat zijn mening er niet toe doet - en anderzijds mij aanvallen. En dan zou de Arbcom de 'beste argumentatie' hebben? Nee, met zulke Arbcomleden heb ik nog steeds liever geen Arbcom. Laat de gemeenschap de checkusers maar aanstellen (en gelijk deze bevoegdheid van de Arbcom afnemen). Trijnstel (overleg) 3 mrt 2018 23:34 (CET)Reply[reageer]

Anders dan Trijnstel ben ik het eens met de Arbitragecommissie en Josq. Het is de bevoegdheid van de Arbitragecommissie om checkusers te benoemen en het staat haar vrij daarin haar eigen beleid te bepalen en dat bekend te maken. Ik betreur het dat Trijnstel - terwijl er deze maand vier vacatures ontstaan - stelt liever geen Arbcom te hebben dan één met de huidige leden. Ik zou graag zien dat wthjmkuiper, CaAl, Whaledad en Woudloper zich herkiesbaar stellen en in dat geval kunnen ze uiteraard op mijn stem rekenen. Otto (overleg) 8 mrt 2018 10:48 (CET)Reply[reageer]

Volstrekt onzinnig om op deze plek over verkiezingen van de Arbcom te beginnen. Daar is een andere plaats voor bedoeld. En inhoudelijk het volgende : het kan dan wel de bevoegdheid van de Arbcom zijn, maar dat wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat zij daar dan ook altijd gebruik van moeten maken. Het getuigt allemaal niet van wijsheid en mensenkennis. Malinka1 (overleg) 8 mrt 2018 12:02 (CET)Reply[reageer]
Je geeft er de voorkeur aan dat de ArbCom deze criteria in volle geheimzinnigheid hanteert? The Banner Overleg 8 mrt 2018 12:25 (CET)Reply[reageer]
Neen hoor, volstrekt niet. Staat toch ook nergens. groet Malinka1 (overleg) 8 mrt 2018 12:48 (CET)Reply[reageer]

5e zetel[brontekst bewerken]

gekopieerd van de mededelingenpagina

Op de stempagina staat het anders. Daar staat dat jullie hem eruit geknikkerd hebben. Er staat namelijk: "Martix is om persoonlijke redenen op dit moment niet in staat om zijn functie als arbiter uit te voeren, en daarom heeft de arbitragecommissie besloten zijn zetel eveneens verkiesbaar te stellen." HT (overleg) 16 sep 2021 23:19 (CEST)Reply[reageer]

Einde gekopieerde deel

Mail[brontekst bewerken]

Ik neem aan dat Wikipedia:Arbitragecommissie/Mededelingen#Mail nog steeds van toepassing is? Het lijkt me dan zeer gewenst om het contactgegeven ook (tijdelijk) op WP:AC aan te passen zodat er niet alsnog mails verzonden worden zonder ontvangst. Encycloon (overleg) 5 aug 2022 13:44 (CEST)Reply[reageer]

Het lijkt weer te werken. Maar als je een test-mail wil sturen, dan graag, dan weten we zeker dat het weer werkt. Groet, Brimz (overleg) 5 aug 2022 13:49 (CEST)Reply[reageer]
Verstuurd! Encycloon (overleg) 5 aug 2022 13:58 (CEST)Reply[reageer]
En ontvangen, Ik zal de mededeling weghalen. Dank voor de medewerking. Brimz (overleg) 5 aug 2022 13:59 (CEST)Reply[reageer]