Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Lijst van huidige...[bewerken]

Er tekent zich op de verwijderlijst van 11 april geen meerderheid af voor het verwijderen van onderstaande pagina's. Omdat het laatste woord daarover echter misschien nog niet gezegd is, heb ik de nominatiediscussie verplaatst van de verwijderlijst naar hier. Persoonlijk ben ik van mening dat het "logisch" is na de verwijdering van Huidige samenstelling Tweede Kamer, Huidige samenstelling Eerste Kamer en Huidige samenstelling Nederlandse afvaardiging Europarlement de lijn dan ook door te trekken naar de pagina's hieronder. Of alles of niets. ErikvanB (overleg) 11 apr 2015 18:07 (CEST)

(begin van verplaatst overleg)
 • Lijst van huidige burgemeesters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - zie hieronder
 • Lijst van de huidige luitenant-gouverneurs van de Verenigde Staten - zie hieronder
 • Lijst van huidige regeringsleiders van afhankelijke territoria - zie hieronder
 • Lijst van de huidige gouverneurs van de Verenigde Staten - zie hieronder
 • Lijst van huidige staatshoofden en regeringsleiders - zie hieronder
 • Lijst van huidige burgemeesters in Wallonië - zie hieronder
 • Lijst van huidige burgemeesters in Nederland - zie hieronder
 • Lijst van huidige burgemeesters in Vlaanderen - zie hieronder
 • Lijst van huidige burgemeesters in België - zie hieronder
  • De pagina's Huidige samenstelling Tweede Kamer, Huidige samenstelling Eerste Kamer en Huidige samenstelling Nederlandse afvaardiging Europarlement zijn op 9 april na sessie verwijderd, omdat zij de huidige samenstelling van een volksvertegenwoordigend lichaam beschrijven en daarmee naar hun aard en opzet niet encyclopedisch zijn. Betekent dit nu dat bovenstaande lemma's ook ongewenst zijn? Ik weet het niet, het is aan jullie. (Heb er geen sjabloon op geplakt, maar als dat moet, voel je vrij.) Ik voeg er nog aan toe dat veel artikelen ook lijsten van bijvoorbeeld "huidige presentatoren" en "huidige programma's" bevatten. ErikvanB (overleg) 11 apr 2015 04:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het simpele feit dat een artikel een actuele stand van zaken weergeeft kan m.i. vanzelfsprekend geen aanleiding zijn om het artikel te dumpen. Voor de drie door ErikvanB genoemde recentelijk wel verwijderde artikelen geldt dat er diverse argumenten zowel voor als tegen verwijdering zijn genoemd. Welke van de aangedragen argumenten voor de dienstdoende moderator doorslaggevend waren om de genoemde drie artikelen uit deze encyclopedie te verwijderen is momenteel niet duidelijk, speculatie hierover lijkt mij voorbarig. Bob.v.R (overleg) 11 apr 2015 05:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Een "artikel" dat sléchts de huidige situatie weergeeft is geen encyclopedisch artikel. Wikipedia is een encyclopedie. De drogredenen van Bob.v.R. hierboven en op de OP van ErikvanB kunnen geen van allen beschouwd worden als reële bezwaren tegen de nominaties. Discussie vooraf is niet vereist voor verwijdernominaties. Dít ís de discussie. De bewijslast ligt primair bij de toevoeger en degenen die voor behoud zijn. Overigens zou ik mogelijk vóór behoud zijn als er naast de lijsten over de huidige situatie ook artikelen bestonden die voorgaande situaties beschreven (zoals de lijsten van landen naar jaar). Dat zouden dan eveneens artikelen zijn die slechts een tijdsgebonden situatie beschrijven, maar inhoudelijk zouden die niet veranderlijk zijn en als deel van een groter geheel toch als zijnde encyclopedisch te beschouwen en bovendien wordt een artikel dat al die informatie bevat wel heel erg groot. "Lijsten van huidige ..." zouden dan hernoemd kunnen worden naar "lijst van ... in 2015", met behoud van de huidige titel als doorverwijzing daarnaar. EvilFreD (overleg) 11 apr 2015 08:19 (CEST)
   • De artikelen zullen voor een groep lezers handig of interessant zijn en zij behandelen encyclopedische onderwerpen. Ze zijn dus prima op zijn plaats in nl-wikipedia (en veel andere wikipedia's). Dit is de 'bewijslast'/rechtvaardiging voor het aanwezig zijn, in de huidige vorm, van deze artikelen. Tegen uitbreiden van deze lijsten naar een historisch overzicht lijkt mij geen bezwaar te zijn. Bob.v.R (overleg) 11 apr 2015 14:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Vlak hierboven wordt een amateurvoetballer plechtstatig E verklaard na een (1) wedstrijd in de Nederlandse Jupilerleague, en over deze nuttige pagina's, die ook door onze lezers veel gebruikt worden, wordt hier wat gediscussieerd? Lijst van huidige staatshoofden en regeringsleiders bv. haalt gemiddeld 100 views per dag en is de op 3010 pagina's na meest bekeken pagina van Wikipedia. Als iedereen hier is wat lemma's ging aanvullen, en nieuwe lemma's ging bijschrijven? En als er toch iets weg moet om het encyclopedisch karakter van Wikipedia te benadrukken laat ons dan de wekelijks bijgehouden standen van de voetbalcompetities verwijderen, inclusief wedstrijdverslagen en dies meer. Maar dat durft niemand nomineren want dan krijg je de foebalmaffia over je heen ... 94.225.59.76 11 apr 2015 08:57 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Schuilt de kracht van het Wikipediaproject er niet juist in dat we actuele lijsten kúnnen bijhouden? Is het feit dat Wikipedia's dynamiek toelaat om razendsnel op de actualiteit in te spelen niet een van onze pluspunten? Waarom zouden we hier afstand van nemen? Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 11 apr 2015 10:46 (CEST)
    • Het gebruik van het woord "huidige" is altijd hachelijk. Als er een Amerikaans egouverneur aftreedt of overlijdt en er even geen Wikipediaan oplet die de lijst bijhoudt, is de lijst achterhaald en dus onbetrouwbaar. Daar staat tegenover dat wanneer zo'n lijst wel goed wordt bijgehouden, dit een nuttige voorziening kan zijn.MackyBeth (overleg) 11 apr 2015 12:57 (CEST)
     • Dat is de reden waarom ik heb verzocht om "Lijst van huidige en voormalige spoorwegstations in Nederland" te wijzigen in "Lijst van spoorwegstations in Nederland": je kunt de lezer niet garanderen dat de pagina up-to-date is, zoals de titel met stelligheid impliceert. Maar mijn verzoek is vooralsnog afgewezen kon om technische redenen niet worden uitgevoerd. ErikvanB (overleg) 11 apr 2015 15:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik vind deze lijsten zinvolle, encyclopedische compilaties van informatie die anders heel erg verspreid terug te vinden is in deze encyclopedie. Flag of California.svg DimiTalen 11 apr 2015 16:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen per de redenen die ik heb opgegeven bij de nominatie van de "Huidige samenstelling"-artikelen. Een artikel dat uitsluitend de huidige situatie weergeeft en ook uitsluitend dat doel heeft is niet encyclopedisch. Zo kan een overzicht van burgemeesters in een bepaald land door de jaren heen encyclopedisch zijn, maar een overzicht van alleen de personen die op dit moment burgemeester in een bepaald land zijn is dat naar zijn aard en opzet niet. Daarbij is voor de beantwoording van de vraag of een artikel of lijst encyclopedisch is van geen enkel belang of de geboden interessant misschien handig, interessant of nuttig is. Evenmin is van belang of de artikelen een klein of groot aantal bezoekers trekt, en of we in staat zijn de informatie up-to-date te houden. Woodcutterty|(?) 11 apr 2015 16:13 (CEST) PS Ik heb de lijsten van nominatiesjablonen voorzien.
  • Tegen Tegen verwijderen In plaats van verwijderen, stel ik voor de lijst te preciseren in de tijd, zodat ze ook nadien nuttig blijft. Dus bvb. Lijst van burgemeesters in het Brussels hoofdstedelijk gewest (2013-2018), enz. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Andries Van den Abeele (overleg · bijdragen) 11 apr 2015 16:40 (CEST)
(einde van verplaatst overleg)
Woorden als huidige, momenteel, heden, tegenwoordig etc. hebben in een encyclopedie niets te zoeken, laat staan dat je er een heel artikel aan moet ophangen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 11 apr 2015 18:27 (CEST)
Idd, we hebben Samenstelling Tweede Kamer 2010-2012, Samenstelling Tweede Kamer 2012-heden. Bij de laatste is duidelijk wanneer het voor het laatst is aangepast, en dus ook of de laatste verkiezingen erin verwerkt zijn. Na de volgende verkiezingen wordt de titel "... 2012-2016" en starten we een nieuw artikel over de Kamer van 2016 en later. Huidige samenstelling Tweede Kamer is dus niet nodig. Hetzelfde geldt voor de andere genoemde artikelen. Wikiwerner (overleg) 11 apr 2015 18:45 (CEST)
Doordat DirkVE het artikel met de huidige samenstelling van de Tweede Kamer heeft verwijderd, zal een lezer die daar desalniettemin in geïnteresseerd is (geen onredelijke wens naar mijn mening) nu een lijst met 45 wijzigingen door moeten spitten. Woodcutterty en anderen zullen daar misschien blij mee zijn, maar de lezer volgens mij niet. Bob.v.R (overleg) 13 apr 2015 01:22 (CEST)
De Te beoordelen ... zijn allemaal geen pagina's waar rekening gehouden wordt met aantal stemmen (staat ook bovenaan TBP) het zijn pagina's waar rekening gehouden wordt met de kracht van de gegeven argumenten voor of tegen behoud van de te beoordelen X. Dqfn13 (overleg) 11 apr 2015 18:59 (CEST)
Als iemand vindt dat de pagina's best genomineerd kunnen worden zonder voorafgaande Kroegdiscussie, staat het diegene natuurlijk vrij opnieuw te nomineren. Dqfn13 en Woodcutterty hebben er uiteraard gelijk in dat op de verwijderlijst alleen de kracht van argumenten telt en niet het aantal stemmen. ErikvanB (overleg) 11 apr 2015 19:11 (CEST)
Waarom zijn artikels met als enige doel het beschrijven van een huidige situatie niet encyclopedisch? WP:NE rept er met geen woord over. Hetzelfde geldt voor Wikipedia en encyclopedie. Ik begrijp niet waar deze vreemde opvatting vandaan komt, behalve dan uit ouderwetse aanbidding voor den papieren encyclopaedia - een houding die je op deze website niet bepaald verwacht tegen te komen. Ik herhaal mijn vraag: waarom zijn huidige artikels niet encyclopedisch? Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 11 apr 2015 19:49 (CEST)
Inderdaad. In een papieren encyclopedie is dat niet te verwezenlijken. Hier is dat perfect mogelijk en zeer nuttig. En het is niet zo dat deze samenstelling zo volatiel is dat die niet kan beschreven worden. Telkens er iets wijzigt in de samenstelling kan dit aangepast worden. Dat is toch ook zo bij artikelen over levende personen. Die kunnen ook overlijden en dan klopt het artikel niet meer. Akadunzio (overleg) 11 apr 2015 19:59 (CEST)
Waarschijnlijk omdat die artikelen 100% overlap hebben met artikelen die een tijdsbepaling meekrijgen die over de huidige samenstelling gaan. Dqfn13 (overleg) 11 apr 2015 20:23 (CEST)

{na bwc) Ik heb nooit goed begrepen wat al het soort lijsten dat hierboven staat opgesomd nou wezenlijk toevoegt aan het categorisatiesysteem. Dat systeem werkt volgens mij in wezen prima. Als je in het onderhavige geval bijv. meer wilt weten, zie Categorie:Burgemeester naar nationaliteit. Voilà, geen enkele lijst meer nodig. Wikipedia is tenslotte nooit bedoeld geweest als databank (waar dit soort lijsten in wezen onder valt). De Wikischim (overleg) 11 apr 2015 20:27 (CEST) P.S. Het hier primair aan de kaak gestelde probleem met de "eeuwigheidswaarde" kan volgens mij eenvoudig worden opgelost door nog iets subtieler te categoriseren, bijv. ook op "huidige burgemeester", "voormalige burgemeester" enz. Ik denk dat dat al met al beter werkt dan al die lange lijsten (die iig mij totaal niet boeien). De Wikischim (overleg) 11 apr 2015 20:32 (CEST) N.B. Ik zie inmiddels dat de meeste van die lijsten wel iw's hebben, maar dat zegt ook nog niet alles. Het is immers ook geen zeldzaamheid dat de verschillende Wikipedia's elkaar gewoon klakkeloos na-apen. Ik blijf al dat soort lijsten weinig encyclopedisch vinden. Nauwkeuriger categoriseren op bepaalde criteria om in dezelfde behoefte te voorzien zou wmb een logischer alternatief zijn. De Wikischim (overleg) 11 apr 2015 21:30 (CEST)

Inderdaad, nl-wikipedia is een van zeer vele wikipedia's die dit type lijsten hebben. De reden voor het eerder verwijderen van de drie lijsten met parlementsleden is door de dienstdoende moderator niet expliciet aangegeven, dus laten we hierover niet speculeren. Feit blijft dat er geen enkel ander artikel bestaat waarin alle huidige 150 kamerleden zijn opgenomen. Eenzelfde situatie geldt voor de meeste van de nu door ErikvanB ter discussie gestelde lijsten. Waarom m.i. deze lijsten niet mogen worden gedumpt heb ik hierboven reeds aangegeven. Voor het door sommige gebruikers gebezigde mantra "huidig impliceert niet-encyclopedisch" heb ik geen enkele onderbouwing gezien. Bob.v.R (overleg) 11 apr 2015 22:11 (CEST)
Met dat laatste ben ik het op zich wel eens. Immers, de president voor Amerika is dat ook altijd maar voor vier of hooguit acht jaar, maar is hij daarom soms niet-encyclopedisch? Maar mijn betoog was dus vooral tegen dergelijke lijsten als zodanig. Ik zou het voor alles op zo goed mogelijk categoriseren houden en alleen bij wijze van hoge uitzondering dit soort lijsten maken, niet van van alles en nog wat met allerlei extra criteria erbij gesleept. De Wikischim (overleg) 11 apr 2015 22:23 (CEST)
Om mijn punt even nog wat verder te verduidelijken: waarom zouden bijv. "Zittend burgemeester", "Voormalig burgemeester", "Zittend president", "Voormalig president..." etc. etc. geen aparte categorieën kunnen zijn, eventueel verder aangevuld met ondercategorieën voor afzonderlijke steden/landen enz.? Lijkt me al met al overzichtelijker dan ellenlange lijsten, temeer daar de categorisatie alfabetisch is. De Wikischim (overleg) 11 apr 2015 22:37 (CEST)
Ik neem als voorbeeld Lijst van huidige burgemeesters in België: deze lijst laat toe te sorteren op minstens vier nuttige kolommen (alfabetisch op naam burgemeester, maar ook partij, jaar van eerste aanstelling en alfabetisch op gemeente)... Om dat te bereiken met categorieën zou je iedereen heel wat extra categorieën moeten geven, die bovendien ook nog eens zouden overlappen. En tegen te veel en geneste categorieën wordt ook geageerd op deze Wikipedia. Een zittend en voormalig burgemeester zou dus burgemeester van gemeente, zetelend burgemeester van gemeente, burgemeester van partij, zetelend burgemeester van partij, burgemeester sinds een bepaald jaar, zetelend burgemeester in een land, ... Als die burgemeester dan ook nog eens volksvertegenwoordiger is komen er daarvoor nog een tiental categorieën bij... Waanzin. Als we een lemma hebben dat elk op zich encyclopedisch relevante informatie ordent, en verifieerbaar is, wat is dan het probleem? Wie staat het in de weg? Niet onze lezers want die gebruiken die pagina's. 94.225.59.76 12 apr 2015 08:55 (CEST)
Termen als "nu", "momenteel" en "huidig" zijn in de encyclopedie niet gedefinieerd. Ze zeggen uitsluitend iets over de schrijver van zulke bijdragen en het moment waarop hij/zij dat doet. Bedenk dat alles wat aan de encyclopedie wordt toegevoegd waar moet zijn op in principe elk moment dat het gelezen wordt. Voor wetenschappelijke theorieën betekent dat bijvoorbeeld dat duidelijk moet zijn wanneer ze gepubliceerd werden, en vanaf wanneer ze geaccepteerd werden. Voor geen enkel feit is het nodig er een tijdsbepalende term aan te verbinden die iets zegt over het perspectief van de schrijver. Het is altijd mogelijk om te melden wanneer een bepaalde toestand begon. Het is dus onhandig om te melden dat Erwin Mulder de huidige keeper is van Feyenoord; dat klopt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid over tien jaar niet meer. Wat wél zin heeft is om te melden dat Mulder vanaf een bepaald jaar de eerste keus werd; dat is namelijk over vijftig jaar nog steeds het geval, ook als er niet bij staat wanneer hij vervangen werd door een andere keeper. Bij artikelen die de term "huidig" in de naam hebben, moet het een fluitje van een cent zijn om daarvoor een jaartal in de plaats te zeteen, en ze onderdeel te maken van een serie die het historisch perspectief weergeeft. Dat laatste is namelijk wat een lezer die even iets verder leest wil weten: een perspectief. WIKIKLAAS overleg 12 apr 2015 09:56 (CEST)
Wikipedia is een encyclopedie die in tegenstelling tot de meeste andere altijd actueel zou zijn door de opzet ervan. Lijsten die een huidige toestand weergeven zouden daarop best kunnen bestaan, op voorwaarde dat ze goed worden onderhouden. Een hulpmiddel daarbij zou regelmatige controle door vrijwilligers in combinatie met een sjabloon met datum kunnen zijn waarop een laatste controle van de gehele lijst is aangegeven (en de gebruikersnaam van de persoon die de lijst heeft gecontroleerd). In die vorm heb ik geen enkel bezwaar tegen dergelijke lijsten - Warhoofd (overleg) 12 apr 2015 13:32 (CEST)
Iets in deze aard?
Actuele lijst Dit artikel beschrijft een huidige situatie in lijstvorm.
De informatie op deze pagina kan daardoor snel veranderen of inmiddels verouderd zijn. Laatst bijgewerkt door X op Y.
Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 12 apr 2015 14:19 (CEST)
Zoiets. Maar met alleen een sjabloon ben je er niet. Er zijn ook wat mensen nodig die zich actief voor de betreffende lijst inzetten. Kijk bijvoorbeeld naar de lijsten met oudst levende personen op Wikipedia. Ik heb veel respect voor degenen die die lijsten onderhouden - Warhoofd (overleg) 12 apr 2015 14:57 (CEST)
Daar ga ik mee akkoord. Een sjabloon kan een beginnende structuur scheppen en een houvast zijn voor gebruikers met interesse om een bijdrage te leveren. Bovendien lijnt een sjabloon het onderwerp af. Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 12 apr 2015 15:24 (CEST)
Het wezenlijke bezwaar wordt uit het oog verloren als we het gaan hebben over het onderhoud van deze lijsten. Onderhoudsgevoeligheid is een potentieel probleem, maar niet het belangrijkste bezwaar tegen het bestaan van deze artikelen.
Waar het om gaat is dat een encyclopedie, of het nu om een papieren of digitale variant gaat, zo veel mogelijk zou moeten streven naar een tijdloze beschrijving van encyclopedisch relevante onderwerpen. Als we nu met z'n allen zouden besluiten om te stoppen met bewerken zouden we een encyclopedie moeten achterlaten waarvan de informatie over vijftig jaar nog steeds zo veel mogelijk klopt. Iemand die over vijftig jaar informatie opzoekt over Barack Obama zou op het artikel over deze politicus niet moeten lezen dat Obama de president van de Verenigde Staten is. Wel zou hij in dat artikel moeten lezen dat Obama in 2008 als 44e president van de Verenigde Staten beëdigd werd, en dat hij tussen 2005 en 2008 senator voor Illinois was. Het is misschien onmogelijk om volledig aan deze doelstelling van een tijdloze beschrijving te voldoen, maar we zouden hem wel zo goed mogelijk moeten proberen te benaderen. Het probleem nu van artikelen en lijsten die uitsluitend de huidige situatie beschrijven is dat niet eens een poging gedaan wordt om een bijdrage te leveren aan een tijdloze encyclopedie. Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat ze naar hun aard en opzet niet encyclopedisch zijn. Deze lijsten zijn zo opgezet dat ze vragen om continue vernietiging van informatie. Waar we in 2013 het artikel over Albert II van België zo hebben gewijzigd dat daarin nu te lezen is dat hij tussen 1993 en 2013 Koning der Belgen was, is van hem op de Lijst van huidige staatshoofden en regeringsleiders geen spoor meer te vinden. Terecht natuurlijk, want zo is de lijst opgezet. Maar wat doet een artikel of lijst in een encyclopedie als de informatie daarin niet tijdloos is en steeds vernietigd wordt?
Neem nu het volgende geval. Iemand besluit een artikel te schrijven over Barack Obama en vermeldt daarin alleen de huidige stand van zaken. In 2006 valt in dat artikel te lezen dat Obama sinds 2005 senator voor Illinois is. In 2009 wordt er met geen woord meer over een senatorschap gerept: er staat alleen nog in vermeld dat Obama sinds 2008 president van de Verenigde Staten is. Mocht Obama in 2017 geen officiële functie meer vervullen, dan wordt het artikel leeggehaald en ter verwijdering voorgedragen omdat Obama niets doet. Zo'n gang van zaken is natuurlijk volslagen belachelijk, en toch is dat wat in feite op deze lijsten gebeurt. Er wordt continu informatie verwijderd en vervangen door andere informatie (of moet ik spreken van "gegevens"?), in plaats van dat het artikel aangevuld wordt.
Het gaat dus niet over de vraag of we in staat zijn deze lijsten te onderhouden. Dat zijn we. De lijsten staan ook niet in de weg, en misschien zijn de weergegeven gegevens wel "nuttig", "interessant", "handig" of "zinvol" voor een bepaald publiek. Deze argumenten leiden af van de werkelijke discussie, namelijk of artikelen en lijsten die als uitsluitend doel hebben om de situatie van een onderwerp in een periode waarvan de betekenis onzeker is (namelijk "nu") te beschrijven thuishoren in een encyclopedie. Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord op die vraag ontkennend moet luiden. We kunnen de definitie van "encyclopedie" niet eindeloos blijven oprekken, zoals nu gepoogd wordt. Woodcutterty|(?) 12 apr 2015 16:56 (CEST)
Ik zie heel veel woorden in je betoog, maar ik lees geen enkel steekhoudend argument. Ik ga dan ook niet met je in discussie - Quistnix (overleg) 12 apr 2015 17:53 (CEST)
Als ik volgens u onzin aan het verkopen ben, geef dan aan waar ik volgens u fout zit. Ik heb u niet uitgenodigd om met mij in discussie te treden, dus wat moet ik met een stupide opmerking als "ik ga niet met je in discussie"? Woodcutterty|(?) 12 apr 2015 18:07 (CEST)
Ik volg je redenering, maar ik ga niet akkoord met haar uitganspunt. Ik vraag opnieuw: waarom moet Wikipedia zo veel mogelijk streven naar een tijdloze beschrijving van onderwerpen? En daaruit volgend: waarom mag Wikipedia zich niet bezig houden met louter actuele, beschrijvende lijsten? Kan iemand deze opvatting funderen? Zie ook mijn reactie van gisteren, hierboven Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 12 apr 2015 17:58 (CEST)
Naar mijn mening moet Wikipedia, een encyclopedie, zo veel mogelijk streven naar een tijdloze beschrijving van onderwerpen omdat dat de visie van de Wikimedia Foundation is: "Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waar wij aan werken." Deze lijsten dragen naar mijn overtuiging niet bij aan het realiseren van die visie, omdat ze (juist vanwege het steeds vervangen in plaats van aanvullen van informatie) geen kennis ontsluiten. De oplossing is heel simpel en hierboven al aangedragen: maak lijsten van burgemeesters in een bepaalde periode, of lijsten van burgemeesters van een bepaalde gemeente, enzovoorts. Men kan dan zelf op ieder moment zien wie op dat moment een bepaalde functie vervult, en ook meteen wie eerder diezelfde functie vervulde of tegelijkertijd dezelfde functie elders vervulde. Ik kan uw vraag natuurlijk ook omdraaien (waarom moeten we uitbreiden om de enkele reden dat het kan), maar dat is misschien wat flauw. Woodcutterty|(?) 12 apr 2015 18:37 (CEST)
Goed, ik zie nu dat je hele betoog voortkomt uit onbegrip: je verwart artikelen met lijsten. Wat je schrijft geldt voor artikelen zelf, en daar sta ik achter. Lijsten zijn echter meestal weergaven die tijdgebonden zijn. Er staat inhoudelijk ook nauwelijks meer in dan een simpele opsomming. Wikipedia is JUIST heel goed in het weergeven van actuele lijsten, mits deze goed worden onderhouden. Ik zie geen enkele reden om actuele lijsten te verwijderen, terwijl die juist zo nuttig kunnen zijn. Quistnix (overleg) 12 apr 2015 19:54 (CEST)
Ik verwar artikelen en lijsten niet met elkaar, ik schreef mijn betoog met het oog op beide. Dat lijsten meestal tijdgebonden zijn is waar, maar er is groot een verschil tussen lijsten die gebonden zijn aan een bepaalde periode en lijsten die gebonden zijn aan de periode "nu". En zoals gezegd doet het er niet toe of we deze lijsten kunnen onderhouden en of ze "nuttig" zijn. Nut is geen criterium. Woodcutterty|(?) 12 apr 2015 20:01 (CEST)
Die instelling is nu precies de reden waarom ik niet met je in discussie ging. Ik heb mij toen ik mijn vorige opmerking maakte vergist: ik ging uit van goede wil - Quistnix (overleg) 12 apr 2015 21:48 (CEST)
En waaruit leidt u af dat ik niet van goede wil zou zijn? Woodcutterty|(?) 12 apr 2015 21:57 (CEST)
Ik vind niet dat je van slechte wil bent, integendeel. Ik vind het fijn dat je de moeite neemt om je standpunt uit de doeken te doen. Daarmee draag je bij tot de discussie. Ik begrijp je standpunt nu als volgt: lijsten vervangen continu informatie, en daarom ontsluiten ze geen kennis. Als gevolg passen ze niet in de visie van Wikipedia. Volgens mij ontsluiten lijsten echter wél kennis, namelijk de kennis over de huidige situatie. De oplossing die je hier vooropstelt (lijsten steeds afbakenen in de tijd) lijkt mij wel erg omslachtig. Hoe zie je dat in de praktijk, bijvoorbeeld op Lijst van de huidige gouverneurs van de Verenigde Staten, gegeven dat gouverneurs wel eens op onregelmatige tijdstippen aftreden of worden aangesteld? En ten tweede: waar kan ik, indien we beslissen de lijst te verwijderen, deze kennis terugvinden, behalve dan versnipperd op de pagina's van vijftig verschillende staten? Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 13 apr 2015 18:28 (CEST)
In een online encyclopedie is er meer mogelijk dan in een papieren encyclopedie, dat is niet een nadeel maar een voordeel. Als een persoon waarover een artikel bestaat overlijdt, dan is dat artikel eventjes incorrect, maar wordt het snel aangepast. Dit is, neem ik aan, voor Wikiklaas geen reden om geen artikelen over personen op te nemen in Wikipedia. En het feit dat een beperkt aantal artikelen uitsluitend de huidige situatie beschrijft, past in het karakter van een online encyclopedie. Zoals gezegd hebben erg veel wikipedia's dergelijke artikelen. Het zijn wel degelijk zeer informatieve lijsten. Als dergelijke actuele lijsten worden verwijderd, dan is het in de praktijk voor de lezer ondoenlijk om binnen aanvaardbare tijd op wikipedia deze informatie te vinden (zie mijn opmerking hierboven over de lijst van huidige tweedekamerleden die helaas begin april is verwijderd). Het beschikbaar hebben van dergelijke lijsten zou in een aantal gevallen ook kunnen als onderdeel van een breder artikel, maar strikt noodzakelijk is een dergelijke constructie wat mij betreft niet. Bob.v.R (overleg) 14 apr 2015 12:56 (CEST)
De titel met 'huidige' erin impliceert dat dit artikel up to date. Als je uitgaat van een titel zonder dit huidige en dan in het artikel met kopjes de verschillende data aangeeft waarop een bepaalde samenstelling actief is geworden, of in een tabel een indiensttreed-datum kun je ook makkelijk zien wat de huidige stand (met hetzelfde voorbehoud dat de lijst up to date moet zijn). Voordeel is dan wel dat er maar 1 artikel te onderhouden is en dat je in 1 artikel het overzicht hebt van nu en de geschiedenis. Nietanoniem (overleg) 14 apr 2015 13:02 (CEST)
Hoe zou je dit concreet regelen voor bijvoorbeeld de huidige 150 leden van de Tweede Kamer? DirkVE heeft de actuele lijst verwijderd, dus een lezer die nu de stand van zaken wil weten moet een tabel met ongeveer 45 mutaties doorspitten. Dat willen we de lezer niet aandoen. Bob.v.R (overleg) 14 apr 2015 13:09 (CEST)
Het zal geen verbazing wekken dat ik het volledig eens ben met Woodcutterty, die zijn argumenten in een net betoog uiteenzet. Wat ik wil onderstrepen is dat termen als "nu", "huidig" en "momenteel" uitsluitend iets zeggen over het perspectief van de schrijver. De lezer leest het altijd op een ander moment dan de schrijver het schreef, en zal zich dus ofwel afvragen wat de schrijver bedoeld heeft, ofwel zal denken dat het het "nu" van zijn eigen perspectief betreft. Een tijdsaanduiding die reletief is ten opzichte van het moment van schrijven (nu, gisteren, vroeger, binnenkort, volgend jaar) is dus in de eerste plaats onduidelijk en daarom niet encyclopedisch.
Het probleem met de lijsten van kamerleden kan ook heel goed worden opgelost door bij het artikel over de Tweede Kamer subartikelen te maken die de samenstelling voor een bepaalde zittingsperiode geven, dus van verkiezingen tot de volgende verkiezingen. De huidige samenstelling is dan het laatste artikel, dat aangeeft wanneer de zittingsperiode is begonnen (op dit moment 2012). Aangeven wanneer de zittingsperiode ophoudt is onmogelijk omdat de kamer ontbonden kan worden als gevolg van een regeringscrisis, en het eind van de zittingsperiode dus onvoorspelbaar is. WIKIKLAAS overleg 14 apr 2015 13:12 (CEST)
Wat een omslachtige en niet-transparante manier van handelen. Geef gewoon je ongelijk toe - Quistnix (overleg) 14 apr 2015 23:35 (CEST)
Een online encyclopedie is, beter dan een papieren encyclopedie, in staat om actuele informatie te verschaffen. Dat geldt niet alleen voor deze lijsten, maar ook voor alle artikelen die handelen over personen. Ik lees nergens dat Woodcutterty en Wikiklaas voorstellen om pas na overlijden een artikel over een persoon op te nemen. Dat hoeft ook niet, want deze artikelen worden in grote meerderheid goed up-to-date gehouden. Hetzelfde geldt voor de lijsten.
Het idee van Amity Oak om in een artikel een laatste bewerkingsdatum op te nemen is interessant, maar ik vraag me wel af hoe dan moet worden besloten voor welke artikelen we dit gaan doen.
De suggestie van Wikiklaas om, als ik het goed begrijp, in bijvoorbeeld een artikel over de Tweede Kamer ook alle huidige 150 leden te vermelden (een lijst met 45 mutaties sinds 2012 is er nu al, maar dat is niet iets om de geïnteresseerde lezer mee af te schepen), is inderdaad een mogelijkheid, maar vaak zijn dergelijke lijsten zo groot (denk bijvoorbeeld aan de burgemeesters) dat een artikel (bv. burgemeester) daardoor naar mijn mening niet goed meer in balans zou zijn. Bob.v.R (overleg) 15 apr 2015 13:56 (CEST)
Ik lees nu wederom het argument terugkomen dat we goed in staat zijn actuele informatie te verschaffen (daar kan ik zeker in meekomen), maar we verschillen dus van opvatting over de vraag of we het dan ook moeten doen. Ik denk niet dat we daar uit gaan komen. Ik wil wat betreft het voorstel van Amity Oak wel opmerken dat ik het voorstel overbodig vind, aangezien nu al onderaan elke pagina staat vermeld wanneer deze voor het laatst bewerkt is. Een lezer kan dus zelf ook allang bedenken dat informatie op het moment van lezen verouderd kan zijn (het mogelijk verouderd zijn van de informatie is dan ook niet mijn bezwaar tegen deze lijsten, maar dat zou intussen duidelijk moeten zijn). Woodcutterty|(?) 15 apr 2015 19:53 (CEST)
Waar ik maar steeds geen reactie op lees is het punt dat er veel meer artikelen zijn die een actuele situatie beschrijven, bijvoorbeeld de biografieën van nog levende personen. Zodra er iets verandert in de situatie van zo'n persoon, is zo'n artikel even niet meer correct en moet dan dus snel worden aangepast. Desalniettemin is er tot heden (gelukkig) niemand die zegt dat we dergelijke artikelen moeten verwijderen. Waarom dan wel zo moeilijk doen over de lijsten? Bob.v.R (overleg) 15 apr 2015 20:43 (CEST)
In mijn bijdrage van 12 apr 2015 16:56 (CEST) ben ik hier wel enigszins op ingegaan, door te erkennen dat het misschien onmogelijk is om volledig aan de doelstelling van een tijdloze beschrijving te doen, maar te benadrukken dat we hem wel zo goed mogelijk zouden moeten proberen te benaderen. Het probleem met deze lijsten is in mijn ogen dat geen enkele poging wordt gedaan om een bijdrage te leveren aan een tijdloze encyclopedie. Dat alle artikelen en lijsten informatie kunnen bevatten die op enig moment niet correct is in verband met gewijzigde omstandigheden is een heel ander probleem (als het al een probleem is, gegeven het feit dat bij elke pagina vermeld is wanneer deze voor het laatst bewerkt is en lezers hier dus rekening mee kunnen houden). Woodcutterty|(?) 15 apr 2015 20:51 (CEST)
Dat is de kern van de kwestie. Naar mijn aanvoelen dienen actuele lijsten een ander gezicht van de encyclopedie: de actuele component. Op dat punt verschillen we eenvoudigweg van mening, maar in elk geval is het goed dat er hier wat dieper op wordt doorgegaan. De betogen van Woody en Wikiklaas geven een goed inzicht in het tegengestelde standpunt. De vraag is nu: wat gaan we doen? Is dit iets om naar te peilen? Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 15 apr 2015 23:33 (CEST)
Volgens mij moeten deze artikelen gewoon opnieuw ter beoordeling worden voorgelegd aan de gemeenschap. Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 19:19 (CEST)
Dat lijkt me weinig zinvol. Los van jouw mening hierover kent de wiki op dit moment geen richtlijn die stelt dat actuele lijsten niet encyclopedisch zijn. Hoe zou je een nominatie op basis van NE hard maken zonder een regel om naar te refereren? Farm-Fresh tree.png Δmity Θak () 18 apr 2015 21:10 (CEST)
Volgens mij kent Wikipedia wel zo'n regel, maar interpreteren wij die verschillend: Wikipedia:Vijf zuilen ("Wikipedia is een encyclopedie"). Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 21:16 (CEST)
Het al of niet aanwezig hebben van deze lijsten is principieel en ingrijpend, evenals de daarover bestaande verschillen van mening. Dit lijkt me niet iets dat op een goede manier kan worden opgelost via de verwijderlijst. Gezien de argumenten voor behoud, lijkt me behouden het beste, waarna eenieder zich weer met constructieve activiteiten kan bezighouden. Bob.v.R (overleg) 18 apr 2015 20:33 (CEST)
Het afhandelen van de verwijderlijst is ook een constructieve activiteit, beste Bob.v.R. Zoals ook de vuilophaaldienst constructief bezig is om overbodige zaken op te ruimen, om te voorkomen dat de gemeenschap met zelfgemaakte rotzooi blijft zitten. Mvg, Trewal 18 apr 2015 20:41 (CEST)
BoB.v.R: gezien de argumenten voor verwijderen, lijkt me verwijderen het beste. Om maar even duidelijk te maken dat uw voorstel niet overtuigend is. Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 20:51 (CEST)
Als er (al of niet als 'constructief' te kwalificeren) gebruikers zijn die côute-que-côute willen dat deze lijsten verdwijnen, dan lijkt me de vervolgstap het houden van een stemming (eventueel voorafgegaan door een peiling) zodat kan worden nagegaan hoe de gemeenschap hierover denkt. Bob.v.R (overleg) 18 apr 2015 23:45 (CEST)
Met hoeveel veranderingen per jaar worden deze lijsten met een huidige samenstelling als een probleem gezien? Om het even te kwantificeren: Als ik een gemiddelde 'regeerperiode' van 4 jaar aanneem voor een burgemeester komt de Lijst van huidige burgemeesters in Nederland met ca 400 gemeenten neer op 100 wijzigingen per jaar. De Lijst van huidige staatshoofden en regeringsleiders bevat zo'n 350 verschillende personen. Als ze gemiddeld vijf jaar zitten (mogelijk langer, dictators en koningen brengen het gemiddelde aardig omhoog), betekent dat gemiddeld 70 veranderingen per jaar. De Tabel van Albanese steden die ook burgemeesters bevat, vereist zo'n 20 veranderingen per jaar (als het up to date gehouden wordt). De Lijst van huidige regeringsleiders van afhankelijke territoria vereist ongeveer 10 veranderingen per jaar. De Lijst van leden van de Europese Rekenkamer schat ik op zo'n 5 veranderingen per jaar. En de Lijst van leden van de Zweedse Academie komt uit op gemiddeld 1 per jaar. Ligt er nu ergens een grens voor hoe veranderlijk de lijst moet zijn om als problematisch gezien te worden, en dus weg te moeten? Of zijn die huidge-lijsten allemaal ongewenst? En als een lijst met een wijziging van gemiddeld 1 per jaar al ongewenst is, hoe zit het dan met bijvoorbeeld de Lijst van hoofdsteden of de Lijst van officiële talen naar land. Die geven in feite ook een huidige situatie neer doordat landen hun wetgeving veranderen. Gemiddeld komen dat soort lijsten ook op zo'n 1 verandering per jaar uit. Dat geldt overigens ook voor de Lijst van premiers van Peru... Dus om welke lijsten gaat het hier eigenlijk allemaal? Mkr (overleg) 19 apr 2015 06:53 (CEST)
Het gaat om alle lijsten die als doel hebben uitsluitend de "huidige" situatie te beschrijven, ongeacht hoe vaak zo'n lijst bewerkt moet worden om up-to-date te blijven (het probleem is immers niet de onderhoudsgevoeligheid van de lijsten, zoals al vele malen benadrukt). Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 14:14 (CEST)
Ok, maar als dat het probleem is, dan begrijp ik het niet echt. Volgens die redenering is Lijst van landen in 2014 prima (want dat beschrijft de situatie vorig jaar), maar is Lijst van landen in 2015 dat niet, want dat beschrijft de situatie in het huidige jaar. Nu zou je nog kunnen zeggen: maar met Lijst van landen in 2015 is ook niets mis, want zodra het 2016 is, beschrijft die pagina nog steeds de situatie in 2015, dus hij komt alleen dit jaar "toevallig" met de huidige situatie overeen. Maar als je dat accepteert, dan is deze hele discussie heel eenvoudig op te lossen: verander de naam van bijvoorbeeld Lijst van huidige burgemeesters in Nederland simpelweg in Lijst van burgemeesters in Nederland in 2015 (of desnoods Lijst van burgemeesters in Nederland in april 2015 als het aantal wijzigingen per jaar te groot is) en maak van de originele titel een redirect naar de pagina die het huidige jaar/maand beschrijft, en ieder jaar/maand maak je een nieuwe pagina aan. Dat is hetzelfde als nu al met die landenlijsten gebeurt. Mkr (overleg) 19 apr 2015 15:13 (CEST)
De Lijst van landen in 2015 beschrijft inderdaad "toevallig" de huidige situatie, maar anders dan de "Lijst van huidige"-lijsten is die niet zo opgezet dat uitsluitend de huidige situatie wordt beschreven, maar de situatie in een bepaalde periode. De oplossing is dus ook heel simpel (en is hierboven ook meermaals voorgesteld), maar de voorstanders van deze lijsten staan erop dat ze in deze vorm acceptabel zijn. Ik betwist dat. Overigens kan men zich vervolgens bij een "Lijst van burgemeesters in Nederland in april 2015" ernstig afvragen of zo'n pagina encyclopedisch relevant is (ik zou zeggen van niet), maar dat is een andere discussie. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 15:21 (CEST)
Maar dat is juist wel de discussie lijkt het. Als je de periode namelijk verkort tot 1 dag (ipv 1 maand of 1 jaar), dus Lijst van burgemeesters op 19 april 2015 dan heb je in feite de lijst in huidige vorm, zonder dat het de huidige situatie beschrijft (alleen vandaag toevallig). Dus wat heb je tegen een korte periode? Waarom is dat niet-encyclopedisch en zou een langere periode (jaar?) dat wel zijn? Even praktisch: ik kan me voorstellen dat er niet iemand iedere dag ofwel de titel van de pagina gaat wijzigen ofwel een nieuwe pagina aan gaat maken, maar dat zou een bot eventueel ook kunnen doen lijkt me, dus dat is het probleem niet. Mkr (overleg) 19 apr 2015 15:36 (CEST)
Dat is niet de discussie die hier gevoerd wordt, dus ik stel voor dat we ons bij het onderwerp houden. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 15:44 (CEST)
Dat is wel de discussie en ik blijf bij het onderwerp. Als ik je goed begrijp zeg je dat je de huidige lijsten ongewenst vindt omdat ze niet een bepaalde periode beschrijven (van tijdstip x tot y), maar een bepaald tijdstip (het heden). Neem periode van x = 1 januari en y = 31 december en je krijgt jaarlijsten, zoals die landenlijsten die niet ter discussie staan. Die verandering is echter ongewenst bij degenen die een specifiek overzicht willen hebben van de situatie op het moment dat ze de pagina lezen (de voorstanders van de huidige-lijsten), ik neem aan omdat het een lijst oplevert waaruit je (als er veel wijzigingen in het huidige jaar zijn) niet direct ziet wat de situatie in het heden is. Dat is op te lossen door de periode te verkorten naar 1 maand of zelfs 1 dag (dus x = 19 april om 0:00 CEST en y = 19 april om 23:59 CEST). Als de periode namelijk maar kort genoeg is, is de beschrijving voor periode hetzelfde als de beschrijving voor een tijdstip. En dus zou iedereen daar tevreden mee moeten zijn, tenzij je tegen korte periodes bent. En daarom is dat juist wel het punt van discussie. Mkr (overleg) 19 apr 2015 15:59 (CEST)
De discussie die we hier voeren gaat over de vraag of artikelen die uitsluitend de "huidige situatie" beschrijven thuishoren in een encyclopedie. De discussie die u probeert te voeren is een wezenlijk andere. Ik ga daar dus verder niet op in. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 16:19 (CEST)
Tja, als u er niet op in wil gaan dat is dat uw eigen keus, maar dan blijft de vraag wat nu eigenlijk het echte probleem is met die huidige-lijsten onbeantwoord. Ik weet nu dat het niet onderhoudsgevoeligheid is. Maar wat het wel is dat blijft me een raadsel. Een pagina die het huidige jaar beschrijft is blijkbaar geen probleem, dus ik probeer het probleem te reduceren naar wat het wel is, simpelweg door de periode van 1 jaar te verkorten naar 1 dag, omdat als die ene dag toevallig de huidige is, je in essentie de huidige-lijst hebt. Dus misschien moet ik de vraag anders stellen: Klopt mijn aanname dat u de huidige-lijsten ongewenst vindt omdat ze gaan over 1 moment gaan (met andere woorden: zou u met dezelfde reden tegen een Lijst van burgemeesters van Nederland op 1 april 1867, om maar wat te noemen, zijn?). Of zit het probleem echt in het begrip 'huidig'? Mkr (overleg) 19 apr 2015 16:51 (CEST)
Stelt u nu dat er geen verschil bestaat tussen lijsten die de "huidige situatie" beschrijven en lijsten die de situatie op een specifieke datum beschrijven? Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 17:12 (CEST)
Ja in feite is dat verschil er inderdaad niet. Behalve dan natuurlijk dat een lijst over een specifieke datum ook een specifieke dag in het verleden kan beschrijven. Maar verder dan dat is er geen verschil. Mkr (overleg) 19 apr 2015 17:23 (CEST)
Dat is een enorm verschil en wezenlijk voor deze discussie. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 17:30 (CEST)
Waarom? Mkr (overleg) 19 apr 2015 17:42 (CEST)
Omdat in lijsten die alleen de "huidige situatie" beschrijven continu informatie verwijderd wordt. Heeft u bovenstaande discussie wel gelezen? Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 17:54 (CEST)
Ja, die heb ik gelezen. Daarom kwam ik met de oplossing om voor iedere periode (dag/maand) een nieuwe pagina aan te maken (berichten van 15:36 en 15:59). In dat geval wordt er helemaal niets meer verwijderd. Maar toen zei je dat de discussie daar niet over ging... Mkr (overleg) 19 apr 2015 18:05 (CEST)
Nee, ik zei zelf dat je je vervolgens kunt afvragen of die artikelen (artikelen voor iedere periode dus) encyclopedisch zijn, maar dat de discussie daar niet over gaat. Ik merkte dat dus slechts ten overvloede op. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 18:15 (CEST)
Ok, maar het heeft toch weinig zin om nu tot de conclusie te komen dat we alle artikelen hernoemen naar Lijst van burgemeesters in Nederland in april 2015 (en vergelijkbaar) om vervolgens een paar dagen nadat we alle artikelen hernoemd hebben een nieuwe discussie te voeren over of het feit of een periode van een maand wel encyclopedisch is. Mkr (overleg) 19 apr 2015 18:22 (CEST)
Ik ben er dan ook geen voorstander van. Woodcutterty|(?) 19 apr 2015 18:26 (CEST)
Maar waarom geen voorstander van een lijst met een periode van een maand? Het lijkt mij namelijk dat dat een aardige oplossing kan zijn. Het hoeft van mij overigens niet per se een maand te zijn, mag ook korter (dag/week) of langer (jaar/decennium/eeuw). De gewenste lengte hangt mogelijk ook af van het specifieke onderwerp. Bij de landenlijsten is het een jaar en daar werkt het prima. Misschien dat bij burgemeesterlijsten met veel meer wijzigingen per jaar een kortere periode werkzamer is. Maar dat lijkt mij nou net iets om per artikel apart uit te zoeken. Zoals ik al eerder zei: die huidige-lijsten zijn eigenlijk al dat soort lijsten, alleen de periode is 1 dag en ze beschrijven iedere dag een andere dag. Ik kan begrijpen dat dat ongewenst is (er gaat informatie verloren) en dat is op te lossen door iedere dag een nieuw artikel aan te maken. Dat leidt tot heel veel artikelen, dus het is misschien handiger door de periode te verlengen van 1 dag naar 1 jaar. Maar dat leidt mogelijk weer tot heel veel wijzigingen die je op 1 pagina aan moet geven, zodat het onoverzichtelijk wordt en de situatie op 1 specifiek moment binnen die periode niet meer af te lezen is. Dus er moet ergens een tussenweg gevonden worden voor de meest optimale periode. Dat kan 1 maand zijn. Mkr (overleg) 19 apr 2015 18:59 (CEST)
@Mkr. Steun Steun met de volgende aanvulling. Als iemand aftreedt in het betreffende jaar dan kunnen we dat aangeven met bijv. "afgetreden op 5 februari 2015", in plaats van de burgemeester te verwijderen van de lijst. Als er iemand aantreedt, kunnen we schrijven: "Aangetreden op 19 april 2015". Zo doen we tevens aan kennisopbouw, zoals Woodcuttery voorstelt. Wikiwerner (overleg) 19 apr 2015 17:31 (CEST)
Steun Steun, inderdaad, dan wordt het probleem met een Commons:Category:Mayors by country meteen opgelost. Lotje (overleg) 19 apr 2015 17:38 (CEST)
Woodcutterty ziet problemen waar ze niet zijn, en promoot die hier. Maar als we willen voorkomen dat de lezers door domme verwijderacties verstoken blijven van makkelijk toegankelijke actuele kennis, is ieder werkbaar voorstel welkom - Quistnix (overleg) 19 apr 2015 22:25 (CEST)
Wikiklaas ziet vooral als een probleem dat 'huidig' niet bestaat, omdat direct na de update het 'huidige moment' weer voorbij is. Een echt probleem is dat echter niet, er is hier m.i. duidelijk consensus over het feit dat het bijhouden van deze lijsten goed lukt. Woodcutterty ziet als een 'probleem' dat er informatie wordt vernietigd. Dat 'ethische bezwaar' is allereerst een kwestie van smaak (want is formeel niet als bezwaar te accepteren) en zou ten tweede ondergeschikt moeten zijn aan de vraag of de lezer geholpen is met de actuele status rondom bepaalde encyclopedische onderwerpen (burgemeesters, kamerleden, etc.); het antwoord op die vraag is naar mijn mening bevestigend. De constructie met gedateerde lijsten (bijvoorbeeld op maandbasis of op dagbasis) die nu op tafel ligt is absoluut beter dan helemaal niets, maar er zou dan wel een enorm groot aantal artikelen ontstaan (opm.: in de tweede kamer waren er 45 mutaties over een periode van drie jaar). Bob.v.R (overleg) 19 apr 2015 22:58 (CEST)
Ik geloof dat ik mijn argumenten hierboven duidelijk uiteengezet heb. Dat u ervoor kiest die weer verkeerd te presenteren laat ik voor uw rekening. Ik ga me er niet meer tegen verdedigen. Woodcutterty|(?) 20 apr 2015 16:14 (CEST)

Mogelijk compromis?[bewerken]

Een deel van de lijst (bv. de Belgische burgemeesterslijsten) zijn gekoppeld aan een legislatuur die telkenmale begint met nationaal samenvallende lokale verkiezingen. Dat is bv. niet het geval voor de Nederlandse burgemeesters of de staats- en regeringsleiders waar er geen legislatuur is die samenvalt met de lijst. Daar kan je door hernoemen van de lijst met behulp van jaartallen niet verder. Voor hen die zich storen aan het woordje huidig, dat kan wegvallen door gewoon te spreken over zetelend ... Laat de lijsten staan, voor sommige lijsten hernoemen naar jaartal conform de legislatuur, voor anderen huidig vervangend door zetelend zou mijn voorstel zijn. 94.225.59.76 12 apr 2015 09:06 (CEST)

In Nederland is 'zittend' gebruikelijk (in plaats van 'zetelend'), maar het vervangen van 'huidig' door 'zittend' lijkt me inderdaad een werkbare mogelijkheid. Bob.v.R (overleg) 15 apr 2015 16:23 (CEST)
Er is (bij mijn weten) niemand die bezwaar maakt tegen deze lijsten omdat hij een afkeer zou hebben van het woord 'huidig'. Het gaat erom dat een huidige situatie beschreven wordt, niet dat specifiek dit woord wordt gebruikt. Het vervangen van het woord 'huidig' door 'zetelend' of 'zittend' lost dan ook niets op en is een schijncompromis. Woodcutterty|(?) 15 apr 2015 19:53 (CEST)

"De Vlamingen" vragen om enige zelfreflectie, tl;dr[bewerken]

In de Knack stond een kritisch stuk over NL-wiki, en ik roep een ieder op om dit stuk te lezen. Omdat Kleuske bij naam wordt genoemd, roep ik die hierbij bij naam op. Daar waar we tijdens de bijna voltooide herbevestiging regelmatig roepen dat de zittende moderatoren niet genoeg aan zelfreflectie doen, krijgt de hele gemeenschap hier de kans om "eventjes" wat zelfreflectie toe te passen. Veel leesplezier gewenst. ed0verleg 14 apr 2015 19:18 (CEST)

Het lijkt mij eerlijk gezegd voornamelijk rancuneus gezeur.Ik heb me nog nooit in mijn beoordeling van relevantie laten leiden door de vraag of het om een Vlaams onderwerp ging. Kennelijk, en dat neem ik wél aan, schrijven er meer Nederlanders dan Vlamingen. Maar als Vlamingen daar bezwaar tegen hebben, dan moeten ze maar meer schrijven. Tenslotte: terecht merkt Bruno Peeters in het gewraakte artikel op: Dat er op Wikipedia NL meer Amerikaanse pornosterren een pagina hebben dan Belgische ingenieurs, en dat er meer lokale voetbalploegen een artikel hebben dan Belgische bedrijven (...), maar dat zelfde geldt, in vergelijking, Nederlandse ingenieurs en Nederlandse bedrijven. Om de een of andere raadselachtige reden hebben we ooit afgesproken dat voetballers (en aan hen gerelateerde prietpraat over door hen gespeelde wedstrijden, en al die bespottelijke lijsten van voetbalinterlands tussen Ponypark Slagharen en De Efteling) hier zodra ze een teen over de zijlijn hebben gestoken in een of ander hoogste team, E-waarde hebben. Het bespottelijke waterhoofd aan voetbalgerelateerde onderwerpen is inderdaad zorgelijk. Maar nu het eenmaal zo is, hebben we niets anders te doen dan zelf te schrijven, over andere onderwerpen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 14 apr 2015 19:32 (CEST)
Ach ja, Belfius en aanhang zijn toch echt weggegaan wegens een gebrek aan kwaliteit en niet omdat het Vlaams is ofzo. Voor de rest houd ik mijn mond maar gezien de praktijken die Bruno & Bruno erop na houden. Natuur12 (overleg) 14 apr 2015 19:39 (CEST)
Ik kan eigenlijk niets anders zeggen dan dat ik het met RJB eens ben. Ik voel me door dit opiniestuk op de website van Knack dan ook niet aangesproken. Een van de laatste zinnen in het artikel ondersteun ik wel: dat is zoveel mogelijk Vlamingen aansporen om met degelijke content te komen Alleen het volgende stuk ook vanuit het bedrijfsleven liever niet, want Wikipedia is geen bedrijvengids. Als een bedrijf relevant is dan kan dat prima beschreven worden, maar wel objectief en dat gaat juist bij bedrijven vaker mis dan goed. Dqfn13 (overleg) 14 apr 2015 19:41 (CEST)
(na bwc) Nog een leuke: "Ook een recent artikel over de Belfius Bank werd geschrapt, volgens de moderatoren omdat het 'te commercieel was van inborst' en omdat het inging tegen de richtlijn die stelt dat iemand die voor een bedrijf werkt, niet objectief genoeg kan zijn om er over te schrijven." Daarmee hebben wij dus niet gezegd dat de bank niet E is. Wij hanteren simpelweg de eis dat de tekst neutraal geschreven is, niet voor wervingsdoeleinden. Jammer genoeg voor de Vlamingen heeft nog niemand anders er een neutraal artikel over geschreven. Wikiwerner (overleg) 14 apr 2015 19:43 (CEST)
Dat van die Vlamingen klopt niet, maar wel dat het bedrijfsleven zeer snel (onterecht) buitengebonjourd wordt. Dat is een pertinent mankement op WP.--Queeste (overleg) 14 apr 2015 19:49 (CEST)
Dat ligt niet aan Wikipedia maar aan de mensen zelf. Men kent de pornosterren en voetballers. De ingenieurs kent men niet. Er wordt geen tv programma aan hen besteed. Er wordt niet over hen geschreven. Dus kunnen wij geen neutrale secundaire bronnen vinden. Dus kunnen we geen artikel over hen aanmaken. Wij doen niet aan orgineel onderzoek. De mensen die orgineel onderzoek doen, die zijn schuldig. De media zelf. De schrijvers zelf. De mensen zelf. Wij vatten enkel samen wat zij schrijven. Mvg, Taketa (overleg) 14 apr 2015 21:36 (CEST)
Dat klopt uiteraard niet. Alsof iets alleen waar zou zijn als het op televisie is geweest. Een bedrijfsleider bestaat blijkbaar niet als hij niet meedoet aan The Sky is the Limit. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 21:44 (CEST)
Als er niks geschreven is, hoe wil je dan een artikel schrijven. Zelf verzinnen? Als de persoon bedrijfsleider is zal heus wel iemand iets schrijven. Nu of over tien jaar. Gewoon geduld. Er bestaan andere bronnen dan tv. Boeken. Vakliteratuur. Iets. Als niemand aandacht aan je besteed. Dan moet Wikipedia inderdaad ook geen aandacht aan je besteden. Mvg, Taketa (overleg) 14 apr 2015 22:02 (CEST)
Er zit een grote grond van waarheid in de kritiek. Bedrijven en bedrijfsleiders worden systematisch verwijderd, terwijl er voor voetballers geen enkel probleem is. Maar ik denk niet dat het probleem louter Vlaams is of bij Kleuske ligt. Het probleem ligt bij het volledige moderatorkorps, dat onvoldoende kritisch is bij het beoordelen van de relevantie van bedrijven en bedrijfsleiders. ~~
Onvoldoende kritisch? Er staat juist dat het moderatorkorps te kritisch is. Overigens ben ik het er niet mee eens, we moeten juist kritisch blijven omdat er vaak toch reclame in artikelen kruipt. Dqfn13 (overleg) 14 apr 2015 19:53 (CEST)
Ja onvoldoende kritisch. Zeggen het reclame is of dat Wikipedia geen bedrijvengids is, is meestal een gemakkelijkheidsoplossing en teken van onvoldoende kritisch zijn. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 20:01 (CEST)
Wel irritant dat de "journalist" niet de moeite heeft genomen om iemand van de moderatoren zijn of haar licht hierop te laten schijnen. Ook zouden op deze manier stomme fouten, zoals niet-bestaande moderatoren, worden vermeden. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 apr 2015 19:58 (CEST)
In één uitspraak kan ik me als Vlaming wel vinden "De Nederlandse Wikipedia wordt zeer sterk gedomineerd vanuit Nederland, door een groep mensen die al snel zegt: dat kennen we niet, het heeft geen waarde, weg ermee." Een Vlaams onderwerp eerst eventjes Googelen alvorens het NE te beschouwen kan denk ik wel nuttig zijn op sommige momenten. Verder is het Knack-artikel inderdaad nogal rancuneus te noemen. Maar ik denk wel dat we soms toch te snel naar de term reclame grijpen. We zouden beter een artikel neutraal maken in plaats van het gewoon in de prullenmand te gooien! Dan hadden we nu misschien inderdaad een goed artikel over de (belangrijke) Belgische bank. Globe.svg Druyts.t overleg 14 apr 2015 20:01 (CEST)
Voor de meest ervaren gebruikers heeft het weinig nut om hier aandacht te besteden. Wij weten hoe het zit, en wat een ander ervan vindt is niet zo bijster interessant. Rancune, onbegrip en onwetendheid over hoe Wikipedia werkt, sensatiezucht. Noem het maar op. De motivering om een dergelijk opiniestuk te schrijven is in ieder geval niet zuiver maar vooringenomen. Het is laster en het dient om het eigen geschade ego te helen. Laten we allemaal even naar Frederik Tibau zwaaien. Kan ie weer kwispelen. EvilFreD (overleg) 14 apr 2015 20:02 (CEST)
Zelfingenomenheid is hier op Wikipedia ook een deugd. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 20:06 (CEST)
Gelukkig maar. Stel je voor! We zouden aan ons zelf kunnen gaan twijfelen na het lezen van zo'n stuk als we niet een beetje zelfingenomen waren. EvilFreD (overleg) 14 apr 2015 20:17 (CEST)
@Druyts.t: het is niet typisch iets ten opzichte van Vlaanderen/België, het is slechts een voorbeeld waar het speelt. Het speelt voor veel meer onderwerpen. We hebben de neiging om als gebruikers er van uit te gaan dat we veel weten, maar dat valt in de praktijk vies tegen. Enkele jaren terug heb ik dan ook hierover een betoog geschreven: Onbekend maakt bemind. Romaine 14 apr 2015 20:13 (CEST)
Je vraagt er hier aandacht voor, dan zal ik er ook iets over zeggen: door zinnen als "Als 90% van de Nederlanders het ontbreekt aan algemene ontwikkeling en kennis, laten wij dan zeer voorzichtig zijn om op basis van onze ontbrekende kennis te handelen" valt er maar weinig te begrijpen van je betoog. Je zou het echt nog eens heel kritisch moeten doorlezen. Marrakech (overleg) 14 apr 2015 21:51 (CEST)

Tsja, artikelen worden hier op Wikipedia wel eens als "niet relevant" bestempeld en dat strijkt mensen tegen de haren in. Dan komt er kritiek en kritiek doet het nu eenmaal goed in artikelen en opiniestukken. Maar tot dusver heb ik zelden of nooit een artikel gezien waarin kritiek op Wikipedia geuit wordt, waarbij de complete beschrijving klopt. Moderatoren zouden onderwerpen te snel als "irrelevant" bestempelen? Alleen moderatoren? Een beetje journalist had toch zó gevonden dat niet alleen moderatoren betrokken zijn bij de beoordeling van artikelen. De kritiek die verder genoemd wordt waar wel een kern van waarheid in zit is echter al lang bekend. Fey|Bart - 14 apr 2015 20:11 (CEST)

Sterker nog: een aantal artikelen vielen daar niet onder, maar werden genomineerd omdat ze niet-neutraal geschreven waren of dat er was sprake van copyvio. Dat ligt toch echt een beetje anders. Zo zie ik bij iMinds geen enkele bewerking na de nominatie en geen enkele reactie op de beoordelingspagina. Ik snap dus echt niet waarom dat artikel genoemd word. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 apr 2015 20:14 (CEST)

Een artikel dat oproept tot zelfreflectie maar zelf zodanig slordig te werk gaat dat het vol staat met foutjes (zo is Kleuske geen moderator)... Do not feed the trolls. Gelezen, tabblad gesloten, weer wat nuttigs doen. CaAl (overleg) 14 apr 2015 20:19 (CEST)

Kleuske is inderdaad geen moderator, maar gedraagt zich wel zo door overal ongepast waarschuwingen achter te laten. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 21:36 (CEST)
Ow, die moet ik onthouden! Overal ongepast waarschuwingen achterlaten is dus typisch moderatorengedrag? Glimlach Mvg, Trewal 14 apr 2015 22:18 (CEST)
Als je mijn woorden wil verdraaien, moet je dat maar doen. Akadunzio (overleg) 15 apr 2015 18:47 (CEST)
Een beetje zijdelingse opmerking maar het lijkt me wenselijk dat er een hulp-pagina komt voor artikelen over bedrijven die vanuit bedrijven worden geschreven. Heel regelmatig gaat dat namelijk mis en blijkbaar is er behoeft aan. Beknopt kan dat zoiets zijn met de do's and don'ts. Dus geen reclame maken en het bedrijf moet niet misstaan in een encyclopedie. Alle info dient verder verifieerbaar te zijn via betrouwbare bronnen van anderen. Verder hou het droog en beknopt en geef basisinfo zoals omzet, winst, aantal werknemers, jaar van oprichting en dergelijke. Scheelt namelijk hoop gezeur. Sonty (overleg) 14 apr 2015 20:28 (CEST)
En waar denk je die basisinfo te halen buiten de website van het bedrijf? Journalisten krijgen die informatie (omzet, winst, aantal werknemers, jaar van oprichting en dergelijke) ook maar gewoon via de persdienst van het bedrijf hoor of halen die ook gewoon van de website. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 21:26 (CEST)

Ik heb die auteur een emailtje gestuurd met feedback :P. Mvg, Taketa (overleg) 14 apr 2015 21:26 (CEST)

Dat NL-Wikipedia hier door een tijdschrift zo negatief in het daglicht wordt gesteld is jammer, maar verbazen doet het me niet. Het grootste deel van wat ze schrijven klopt namelijk gewoon. Dat Belgische onderwerpen er in vergelijking met Nederlandse doorgaans zeer bekaaid van afkomen zie ik zelf bijna dagelijks met eigen ogen als ik artikelen bewerk op taalfouten. Het aantal artikelen met overdreven nadruk op Nederland loopt volgens mij in de vele honderden. De Wikischim (overleg) 14 apr 2015 21:50 (CEST)

Wat de pornosterren betreft heeft die rancuneuze Vlaming uiteraard gewoon het gelijk aan zijn zijde, dat dit project nog al NL-centristisch ademt evenzeer, ook al is de boodschapper een etter, de boodschap is altijd leerzaam, aan de meeste reacties te lezen wordt dat maat liever genegeerd. Peter b (overleg) 14 apr 2015 22:15 (CEST)

Dit artikel maakt mij boos, niet vanwege de (al dan niet terechte) kritiek, maar vanwege het feit dat een collega publiekelijk wordt beledigd en dat er wordt opgeroepen commotie te maken vanuit het bedrijfsleven. Iemands privégegevens vrijgeven om een PUNT te maken is not done, onder geen enkele omstandigheid. De ban was in mijn ogen dan ook terecht. Het lijkt er dan ook sterk op dat dit opiniestuk uit een soort gevoel van machteloosheid en wraak is geschreven. Het bedrijfsleven oproepen de Wiki maar te overspoelen en schennis te schoppen is gewoonweg kinderachtig. Sikjes (overleg) 14 apr 2015 22:24 (CEST)

Er zou natuurlijk ook gewoon iemand (of meerdere auteurs) in een opinie stuk antwoord kunnen geven. Zin 1: "Er loopt heel wat fout met de journalistiek en de gemiddelde marketing kneus in het bedrijfsleven". TheDJ (overleg) 14 apr 2015 22:41 (CEST)
De identiteit van een gebruiker opzoeken via LinkedIn en hier op Wikipedia gebruiken tegen de bijdragen van die gebruiker, is iets wat door Kleuske ook regelmatig gedaan wordt. Maar dan is het waarschijnlijk geen schending van privacy. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 22:52 (CEST)
Dat is alleen mogelijk als diegene zijn of haar identiteit via Wikipedia heeft bekendgemaakt (bijvoorbeeld door de eigen naam te gebruiken als gebruikersnaam). Sikjes (overleg) 14 apr 2015 22:57 (CEST)
Dat is net hetzelfde als op je gebruikerspagina een link te plaatsen naar een website, die je gebruikersnaam draagt en waar je echte naam op staat. Dat heeft niets met privacybescherming te maken. Akadunzio (overleg) 14 apr 2015 23:02 (CEST)
Ik zou flink wat kanttekeningen kunnen maken bij het artikeltje van Frederik Tibau, maar laat ik me beperken tot één. Een encyclopedie is goed als er veel relevante, complete en inhoudelijk juiste artikelen in staan. Een encyclopedie is niet per se goed als er veel artikelen over jouw speciale hobby in staan, bijvoorbeeld Belgische bedrijven. Je bent nogal geborneerd bezig als je je mening alleen maar daarop baseert. Sijtze Reurich (overleg) 15 apr 2015 01:46 (CEST)
jeej, de typische klaagzang van mensen die graag hun eigen naam of organisatie prominenter op Wikipedia vermeld hadden gezien en zichzelf vooral zeer relevant vinden en dan tegen het probleem aanlopen dat de gemeenschap daar wat anders over denkt. Bruno Peeters, Bruno Lowagie en Peter Dedecker diskwalificeren eigenlijk voornamelijk zichzelf en die Frederik Tibau neemt het klakkeloos aan. - Agora (overleg) 15 apr 2015 14:22 (CEST)
Uit deze klaagzang kan ik eigenlijk maar twee conclusies trekken: 1) marketing-mensen zijn uit de aard van hun beroep ongeschikt om encyclopedische artikelen te schrijven; en b) veel bedrijven hebben geen idee wat Wikipedia nu eigenlijk is (en dus sturen ze de marketing-afdeling er op af). The Banner Overleg 15 apr 2015 14:47 (CEST)

Journalistiek? Is dat Journalistiek?[bewerken]

Men verdient een pak op de broek. Een stevig pak op de broek. Eigenlijk. Hoe zat dat ook weer met journalistieke principes als "hoor en wederhoor" Geldt dat ook in België? (J'wel, maar Knack lapt dat aan zijn/haar laars). Een andere kwalificatie dan riooljournalistiek heb ik hier niet voor. Vunzig. Een ander woord heb ik er niet voor. Dat Edo dat hijgerig en lebbertongend in de kroeg gooit, zegt eigenlijk genoeg over hem. Kleuske (overleg) 15 apr 2015 12:24 (CEST)

Bedoel je misschien Men, waar je Met schrijft? De Wikischim (overleg) 15 apr 2015 12:38 (CEST)
Typo. Shit happens. Kleuske (overleg) 15 apr 2015 12:39 (CEST)
Anders zo'n grote bek en nu zo chagrijnig. Valt mij toch een beetje tegen van Kleuske. Akadunzio (overleg) 16 apr 2015 00:48 (CEST)
Ik weet niet of je dat bericht van Edo zo negatief moet uitleggen. Hij geeft geen waardeoordeel over jou of je functioneren, hij pingt je denk ik enkel zodat je ook de kans krijgt om vanaf het begin van de discussie mee te doen. Ik lees niets lelijks in zijn bericht. Fey|Bart - 16 apr 2015 12:01 (CEST)
Idd., Edo schrijft hierboven alleen maar .... Omdat Kleuske bij naam wordt genoemd (wat idd. klopt, zie de link naar het artikel). De Wikischim (overleg) 16 apr 2015 12:45 (CEST)
Ik schrok er anders wel van. In het artikel wordt namelijk vrij expliciet uitgelegd (lichtelijk wraakzuchtig) hoe je achter bepaalde privacy-gegevens van Kleuske kan komen. Dat leidt tot schadelijke copycat-effecten, zo is recent al op overlegpagina van Kleuske een link naar forum verborgen. Ik vind het niet netjes allemaal van Edoderoo, die toch als een moderator een voorbeeldfunctie heeft, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Wat mij betreft wordt deze hele kopje naar achterkamer verhuisd.
De Wikischim, ben je bekend met de volgende twee uitdrukkingen: "... de vermoorde onschuld spelen ..." / "... steken onder water .."? BlueKnight 16 apr 2015 22:27 (CEST)
Toch even een lans breken voor Edo. Ik geloof geenszins in de aanwezigheid van kwade intenties bij Edo. Zelfs na herlezing kan ik alleen maar concluderen dat Edo slechts wenst te informeren over een opiniërend stuk en mogelijk dat hij de gemeenschap een spiegel wil voorhouden door op het vermelde stuk te wijzen. Ik zie dan ook (geheel conform AGF) geen enkele reden om het "niet netjes" van Edo te vinden om onwiki de aandacht te vestigen op gezegd artikel. En wie dat wel wil, doet er beter aan om dat rechtstreeks met Edo te bespreken in plaats van in de Kroeg kwaad te spreken over een zeer gewaardeerde medegebruiker en pas herbevestigde moderator, in wiens schaduw, als het aankomt op respect voor de medegebruikers, veel gebruikers niet mogen hopen om ooit in te kunnen staan. EvilFreD (overleg) 16 apr 2015 22:47 (CEST)
Je meent het echt? Wie plaatste dit in De Kroeg? Peter b (overleg) 16 apr 2015 23:16 (CEST)
@gebruiker:Blueknight: wat is dit nu weer voor volkomen kulopmerking? Ga toch wat anders doen, een artikel verbeteren of zo. De Wikischim (overleg) 17 apr 2015 09:25 (CEST)
Iemand heeft dit stuk naar OTRS gestuurd van de week, daarom heb ik het in de kroeg gemeld, dat doen "we" wel vaker als er ergens een opiniestuk over Wikipedia wordt geschreven. Volgens mij is De Knack een redelijk veel gelezen blad in België, en zou het een gemiste kans zijn als wij niet weten hoe anderen over ons denken. Mensen die menen dat ik dit stuk in de Kroeg heb gezet in de hoop dat mensen Kleuske thuis gaan opzoeken, gaan denk ik, toch een beetje heel kort door de bocht. Dat BlueKnight meent dat ik, of dit stuk, iets te maken hebben met inmiddels verborgen privacy-schendingen, is dan ook geheel voor zijn rekening. Als BlueKnight zulke ernstige problemen met MIJ heeft, kan hij beter de vragen aan mij stellen, in plaats van mij hier te gaan lopen zwart maken. Wat dat betreft sluit ik mij geheel aan bij EvilFreD. ed0verleg 17 apr 2015 10:46 (CEST)
Tamelijk onbegrijpelijk dat jouw goede bedoelingen hier in twijfel worden getrokken edO, wat mij betreft zegt dat meer over hen dan over jou. Vinvlugt (overleg) 17 apr 2015 12:07 (CEST)
Blijkbaar hadden die mensen gehoopt dat ik het stukje "voor mezelf had gehouden", iets wat niet echt bij de helpdesk-functie van OTRS hoort. Of menen die mensen onterecht dat ik door het delen van de link het 100% eens ben met het stukje. Die mensen kennen mij dan bar slecht. Maar als "we" nog een keer iets binnen krijgen via OTRS, zal ik het toch weer delen, ook al (b)lijkt het de fantasie van sommigen (zoals het lebberige en hijgerige van Kleuske) op hol te doen slaan. Wellicht had ik het nog zakelijker moeten houden bij mijn introductie bij de link, want ik had mensen veel plezier gewenst bij het lezen van het stuk. ed0verleg 17 apr 2015 12:13 (CEST)
Dat is wel gelukt, hoor. Ik heb mij kostelijk vermaakt bij het lezen van het artikel. Maar het heeft bij mij niet geresulteerd in het verlangen om lemma's te gaan aanmaken over Belgische bedrijven. Sterker nog: ik vind zelfs niet dat Belgische bedrijven hier onrecht wordt aangedaan. Het artikel heeft bij mij dus niet helemaal het gewenste effect gehad. Sijtze Reurich (overleg) 18 apr 2015 17:13 (CEST)
Het artikel heeft dan ook op kleine punten gelijk, en op grote punten slaan ze de plank volledig mis. Dat was voor de meesten ook de uitkomst van de discussie afgelopen week. Van die kleine punten kunnen we wellicht leren, en voor die grote punten moeten we kijken of we het beeld van Wikipedia dat soms in de maatschappij leeft niet moeten bijstellen door duidelijk(er) uit te leggen wat Wikipedia wel en niet is. ed0verleg 19 apr 2015 10:38 (CEST)

Beste Edoderoo,

In reactie op jouw bijdrage van 17 april 10:46 en 12:13, waar ik een aantal nachtjes over heb geslapen, het volgende:
Je schreef: "Iemand heeft dit stuk naar OTRS gestuurd van de week, daarom heb ik het in de kroeg gemeld, dat doen "we" wel vaker als er ergens een opiniestuk over Wikipedia wordt geschreven.".
Tegen het publiceren van een opiniestuk over Wikipedia heb ik geen bezwaar, ik heb wel bezwaar wanneer in betreffende opiniestuk de grenzen van het toelaatbare opgezocht wordt op journalistiek gebied, op een dusdanige wijze dat de privacy van een Wikipediaan deels geschonden wordt. Dat een opiniestuk gepubliceerd wordt door een toonaangevende bedrijf wil niet zeggen dat het daarmee in journalistiek opzichte 100% in orde is. De afweging of iets wel in orde is of niet kun je niet zonder meer volledig afschuiven op diegene die dit publiceert of de autoriteit ervan: "veelgelezen". De boodschapper die de beslissing genomen heeft om een bepaalde boodschap door te geven heeft die keuze zelf gemaakt. De Knack is een bedrijf die aan verkoop verdient. Sensationele stukken waarin bepaalde partijen gebasht wordt of ruim baan gegeven wordt aan persoonlijke onvrede (hoor en wederhoor achterwege laten) verkopen beter en gaan tegen de journalistieke code in en daarin zouden we niet moeten meegaan. Je had daarom ook De Knack kunnen aanspreken hierop of de publicatie aan een andere OTRS'er, Wikipediaan en/of een derde overlaten. Je hebt een andere afweging gemaakt, waar je nog niet op bent teruggekomen. Als OTRS dien je, nog veel meer dan de "gewone" Wikipediaan, zorgvuldig om te gaan met privacy. Denk aan een Wikipediaan die geblokkeerd werd vanwege onzorgvuldig omgaan met linken naar een specifieke website. Afgezien hiervan speelt er op de achtergrond nog iets anders mee; op Wikipedia woedt er sinds begin een harde strijd tussen deletionisten en inclusionism|inclusionisten. Afgaande op diverse bijdragen in afgelopen jaren word je tot de laatst kamp gerekend. Kleuske reken ik gemakshalve tot de eerstgenoemde kamp, zij voert daarnaast een strijd tegen de zogenaamde "reclamejongens" op een manier die als vrij onprettig ervaren wordt. De toon waarop dat gebeurt is al een langere tijd onderwerp van discussie op Nederlandstalige Wikipedia, een discussie waar je ook aan hebt deelgenomen. Als OTRS'er krijg je waarschijnlijk e-mails van diverse mensen die geschrokken zijn van de toon die tegen hen gebezigd zijn en leef je (vanzelfsprekend) ook met hen mee.
Jouw bijdrage in de Kroeg met verwijziging naar De Knack kan 100% volledig los gezien worden van deze strijd. Daar kunnen derden heel anders over denken en jouw bijdrage in het licht van deze "strijd" zien. Derden zoals ondergetekende. Om die reden had je de publicatie daarom beter aan een andere OTRS'er, Wikipediaan of een derde kunnen overlaten.
"Mensen die menen dat ik dit stuk in de Kroeg heb gezet in de hoop dat mensen Kleuske thuis gaan opzoeken, gaan denk ik, toch een beetje heel kort door de bocht. Dat BlueKnight meent dat ik, of dit stuk, iets te maken hebben met inmiddels verborgen privacy-schendingen, is dan ook geheel voor zijn rekening.". Dit doet mij denken aan de discussie rond de demonisering van Pim Fortuyn: "Op 5 mei, de dag voor de moord, voerde Fortuyn een debat met Melkert voor het Algemeen Dagblad over de demonisering van zijn persoon. Daarin vertelde de LPF-lijsttrekker dat hij vele journalisten heeft moeten uitleggen dat het beeld dat geschapen werd niet klopte.". Het gaat me hier niet om de demonisering zelf maar om het effect dat woorden kunnen hebben op handelswijze van derden: door te linken naar dit artikel in De Kroeg wordt de drempel voor derden lager om een stapje verder te doen (copycat). Als je dit copycat-mechanisme (nog) niet ziet of onderkent of zelfs benadrukt dat je er helemaal niets mee te maken heeft vind ik dat best wel zorgelijk voor een OTRS´er. Als je dit mechanisme wel ziet en/of onderkent en/of erkent dat je op deze wijze een bepaalde mate van invloed op derden hebt, dan vraag ik me af waarom je het artikel dan toch in de Kroeg hebt gezet en dit blijft in de toekomst zal blijven doen?
"Als BlueKnight zulke ernstige problemen met MIJ heeft, kan hij beter de vragen aan mij stellen, in plaats van mij hier te gaan lopen zwart maken.". Hier een nuancering van mijn kant; ik heb geen problemen met jou, Edoderoo, ik heb een probleem met jouw handelswijze in dezen. Ik wil jou vragen om de terugkerende kwestie met Kleuske niet op deze manier te beslechten, maar daadwerkelijk op te lossen als je de mening toegedaan bent dat het een serieus probleem is voor de Nederlandstalige Wikipedia en de opinie daarover (te) negatief beinvloedt.

Mvg, BlueKnight 23 apr 2015 23:38 (CEST)

Voor zover er een terugkerende kwestie met Kleuske is, heeft dit er niets mee te maken. Jij blijft er in hangen dat ik dit stuk in de kroeg heb gedeeld, omdat Kleuske er in werd genoemd. Dat is jouw fantasie, waar ik verders weinig mee kan, behalve vertellen dat dat niet zo is. Ik heb Kleuske gepingd, juist omdat ze in het stuk werd genoemd. Ik had haar ook apart kunnen e-mailen, of een link op haar overlegpagina kunnen zetten, of kunnen denken "iemand anders verteld het haar wel", maar ik heb haar hier genoemd. Ik zie dan ook totaal niet in wat dat met het hele LPF-verhaal te maken heeft. Maar dat doortrekkende: jij bent nu bezig om mij (onterecht, denk ik) weg te zetten als iemand van OTRS die graag iedereens privacy schendt. Dit is het beeld dat straks bij de mensen blijven hangen. In mijn optiek doe jij nu precies wat je mij verwijt. Daarom nogmaals de vraag waar ik iemands privacy heb geschonden. Want zelfs in het stuk in de Knack (heb jij dat uberhaupt wel gelezen, denk ik dan????) wordt geen enkele privacy geschonden. Het stuk is geschreven door iemand die ooit voor privacyschending hier is geblokkeerd, heb ik me laten vertellen. Maar jij weet blijkbaar meer dan ik, dus ik het hoor het graag. ed0verleg 26 apr 2015 09:22 (CEST)

@17april2015-09:25 - DeWikischim, Nee, ik ga niet iets anders doen als ik iets zie wat fout is of voor mij fout voelt. Ik laat me niet zomaar wegschoppen of afschepen. Ik blijf proberen om hier Kleuske te beschermen tegen wat Peter b ooit is overkomen: er klopte iemand bij hem thuis aan de deur vanwege een discussie op Wikipedia. Ik voel me medeverantwoordelijk voor hun welzijn en vind dat ze niet gestraft mogen worden voor de toon en stellingname in discussies onwiki door hun privacy te schenden (of actief de grijze gebied op te zoeken) maar gewoon door hen rechtstreeks hierop aan te spreken. BlueKnight 23 apr 2015 23:38 (CEST)

Terzijde; je had me ook kunnen pingen, dan had ik dit eerder gezien. De Wikischim (overleg) 26 apr 2015 22:56 (CEST)

Woensdag: massale account-hernoeming om Single User Login te voltooien[bewerken]

Account

Hallo allen! Morgen beginnen de technici met het automatisch migreren van alle accounts die niet gekoppeld zijn aan een globaal account en dit zal naar verwachting ongeveer een week in beslag nemen. In de afgelopen drie weken zijn er 2,8 miljoen accounts geïnformeerd op hun overlegpagina over deze aankomende wijziging. Tevens is er indien er in de voorkeuren een e-mailadres bevestigd was een e-mailnotificatie gestuurd. Sindsdien zijn ongeveer 1,34 miljoen accounts samengevoegd en gekoppeld aan het globale account of hernoemd.

Vanaf morgen, woensdag 15 april, zullen ongeveer 1,46 miljoen accounts automatisch hernoemd gaan worden. Gebruikers met een hernoemd account die met de oude inloggegevens inloggen, zullen vanaf dan geïnformeerd worden over de hernoeming van het account. Alle betrokken accounts zullen ook een bericht op hun overlegpagina krijgen over de hernoeming en hen uitnodigen om een nieuwe naam te kiezen als ze dit willen.

Doel[bewerken]

Het is een langgekoesterde wens van veel gebruikers op de verschillende Wikimedia-projecten om overal met hetzelfde account te kunnen inloggen. Voor een groot aantal gebruikers is dit reeds mogelijk, maar omdat er in het verleden op meerdere wiki's meerdere gebruikers bij het aanmaken van een account dezelfde naam gekozen hebben gaf en geeft dit voor flink wat gebruikers problemen. Daarom is er in de afgelopen jaren gewerkt dat gebruikers op alle Wikimedia-projecten met dezelfde gebruikersnaam kunnen inloggen.

Met het account dat je op de Nederlandstalige Wikipedia gebruikt, kun je dan altijd ook inloggen op Commons (om bestanden te uploaden), op Wikidata (om interwikilinks te leggen en meer), op Meta om te overleggen over Wikimedia-brede onderwerpen, en te werken aan de Engelstalige Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikivoyage en tal van andere Wikimedia-wiki's.

Behalve dat je dan overal kunt inloggen met hetzelfde account, maakt het hebben van één enkel account het ook mogelijk om gebruik te maken van diverse tools en andere hulpmiddelen, waardoor je makkelijker en eenvoudiger kunt werken aan het verzamelen van de menselijke kennis in Wikipedia en haar zusterprojecten.

Wat gaat er veranderen?[bewerken]

Wat er gaat veranderen is afhankelijk van of je een globaal account hebt en of er accounts zijn die niet gekoppeld zijn aan je globale account. De meeste actieve gebruikers hebben een globaal account, dan verandert er niets. Kijk hiervoor op deze pagina.

 • Indien er géén aparte sectie staat met List of unattached accounts verandert er voor jou niets. Je kunt (nog steeds) overal inloggen met je account.
 • Indien er een aparte sectie staat met List of unattached accounts zullen de accounts in die sectie automatisch hernoemd worden. Vanaf het moment dat ze hernoemd zijn kun je ook op die wiki's, waar er eerst een account van iemand anders met dezelfde naam bestond, inloggen met je account dat je gebruikt op de Nederlandstalige Wikipedia.
 • Indien er in het bovenste kader (SUL info) de tekst "There is no SUL account matching the name "..."." staat is het afhankelijk van verschillende factoren welk account het globale account wordt en welke van de accounts in het overzicht hernoemd gaan worden. Dit wordt beschreven op Single User Login finalisation announcement/Schema announcement.

Accounts die hernoemd worden zullen een achtervoegsel krijgen van een tilde met daarachter de naam van de wiki in de database. De databasenaam van de Nederlandstalige Wikipedia is nlwiki. Voorbeeld: bij hernoemen zal de Gebruiker:Voorbeeld hernoemd worden in Gebruiker:Voorbeeld~nlwiki . Indien deze nieuwe naam niet bevalt kan de gebruiker zelf een verzoek tot hernoemen van de eigen gebruikersnaam indienen via Special:GlobalRenameRequest.

Op Speciaal:UsersWhoWillBeRenamed staat een overzicht van alle accounts die vanaf morgen hernoemd gaan worden.

Na voltooiing van de account-hernoeming zullen er geen ongekoppelde accounts meer bestaan en zijn alle lokale accounts tevens een globaal account.

Meer informatie[bewerken]

Samengevat: voor de meeste actieve gebruikers verandert er niets en gebruikers die op een bepaalde wiki een lokaal ongekoppeld account hebben kunnen naar verwachting binnen een week daar zonder problemen met je eigen account inloggen.

Eindelijk na jaren worden alle gebruikersnamen uniek op alle Wikimedia-wiki's! Romaine 14 apr 2015 20:09 (CEST)

Eindelijk idd.. Sorry voor de honderden die hier echt last van gaan hebben (merendeel van die paar miljoen zijn toch ongebruikte/oude accounts natuurlijk), maar tis tijd dat we, na 10 jaar met de tanden in de zure appel, toch doorbijten. TheDJ (overleg) 14 apr 2015 22:47 (CEST)
Zo te zien zijn er op nl-wiki geen accounts meer die nog hernoemd moeten worden. De Speciaal:UsersWhoWillBeRenamed is leeg. Op andere wiki's kunnen er nog wel accounts zijn die hernoemd moeten worden. Romaine 21 apr 2015 01:16 (CEST)

Sokpoppen en sokpopmisbruik[bewerken]

Hallo allemaal! Nu mijn termijn als lid van de Arbitragecommissie is afgelopen, wil ik graag eens een discussie op gang brengen over de vraag wat nu eigenlijk precies een sokpop is en wat nu eigenlijk precies sokpopmisbruik is. De reden dat ik dit doe, is dat de Arbcom vaak over blokkades moet oordelen en sokpoppen/sokpopmisbruik daarbij vaak een rol spelen, terwijl de richtlijnen hierover, op z'n zachtst gezegd, niet erg duidelijk zijn. Ik wil iedereen die hier ideeën over heeft, uitnodigen zijn/haar input te geven op Wikipedia:Verzoekpagina om commentaar/Sokpoppen en sokpopmisbruik. Met vriendelijke groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 18 apr 2015 00:49 (CEST)

Dat had ik nu ook wel eens graag geweten. Akadunzio (overleg) 18 apr 2015 01:54 (CEST)
Sokpopmisbruik is het opzettelijk wekken van de indruk dat er twee/meer gebruikers actief zijn in een discussie/stemming, terwijl het eigenlijk maar één gebruiker betreft. In een stemming bijvoorbeeld kan dit zijn om de uitslag te beïnvloeden met meer dan één stem. In een discussie/peiling is dat bijvoorbeeld doordat iemand met twee of meer accounts een discussie voert waardoor het kan lijken dat er voor een bepaalde mening meer draagvlak is.
Per ongeluk uitgelogd raken en dan onder een IP-adres bewerken is an sich geen sokpopmisbruik. Opzettelijk uitloggen en vanaf meerdere IP-adressen in een discussie deelnemen met de intentie om te suggereren dat er meerdere gebruikers een bepaald standpunt hebben kan onder sokpopmisbruik geschaard worden, omdat van hetzelfde principe gebruik gemaakt wordt.
Het kan echter zijn dat het gebruik van meerdere IP-adressen het gevolg is van een provider die enkel dynamische IP-adressen afgeeft of iemand die op meerdere werkplekken actief is. Als dan de betreffende gebruiker de mogelijkheid krijgt om het niet-ingelogd zijn te corrigeren of aan te geven dat diegene dat was, en dit ook doet, moet er in principe niet uitgegaan worden van sokpopmisbruik. Romaine 18 apr 2015 14:18 (CEST)
Kortom als je een dynamisch IP-adres hebt, zou je telkens moeten aangeven wat je vorige IP-adres was? Weten die mensen dat wel? Akadunzio (overleg) 18 apr 2015 17:18 (CEST)
Het gaat er niet om welk IP-adres iemand heeft, maar welk(e) bericht(en) iemand geplaatst heeft. Romaine 18 apr 2015 23:09 (CEST)
Opmerking Opmerking Het lijkt me beter om de discussie centraal te houden op de verzoek pagina voor commentaar. Globe.svg Druyts.t overleg 18 apr 2015 17:20 (CEST)
Jammer dat deze discussie gelijk een blokkade oplevert. Volledig on-topic en toch afgeserveerd. Jammer, jammer, jammer. The Banner Overleg 19 apr 2015 18:44 (CEST)
Nee hoor, een discussie levert geen blokkade op. Overtreden van een uitspraak van de arbitragecommissie dan weer wel. Maar dat vertel je er niet bij, waardoor je valse indruk wekt. Foei. 88.159.79.44 19 apr 2015 22:43 (CEST)
Och, wat schattig, een anonieme goedprater. Maar gezien de aard van de discussie (sokpoppen en arbcom) is het niet zo vreemd dat er over sokpoppen en arbcom gesproken word. Dan is het wel flauw dat een arbcom-lid zijn moderatorpet opzet en overtreder buiten spel zet. Handelen in de geest van of strikt naar de letter. Maar goed, recht is geschied. De niet-bedreigde encyclopedie is weer beschermd tegen de grote boze buitenwereld. The Banner Overleg 19 apr 2015 22:51 (CEST)
Dat arbcom-lid is in de eerste plaats ook een gebruiker, en heeft - zoals je zelf aangeeft - enkel een verzoek tot blokkade ingediend, dat er anders toch zou zijn gekomen. Het verzoek is (twee keer zelfs!) beoordeeld door een andere moderator, dus ik vind je aantijging van partijdigheid/COI zwaar vallen, The Banner. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 19 apr 2015 23:02 (CEST)
Maar wel een knap onhandige gebruiker. En als dat verzoek er toch was gekomen is het mij een raadsel waar je mee bezig bent. Want je hebt namelijk de schijn van partijdigheid niet alleen bij jezelf neergelegd, nee, die heb je neergelegd bij de hele arbcom... Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 23:23 (CEST)
(na bwc) Ik ben niet de enige die er kritisch tegenaan kijkt: 'Ik weet wel dat het mosterd na de maaltijd is, maar een maand brommen omdat je door twee arbcommers (/ex) in de houdgreep wordt genomen! conform collega Glatisant. The Banner Overleg 19 apr 2015 23:25 (CEST)
Dat bedoel ik dus, niet erg handig. Arbcomleden kunnen beter wegblijven van zaken die over arbcom gaan als moderator. Dat Akadunzio vrijwel zeker een blokkade zou oplopen was te verwachten, daar gaat het niet om. Dat wist hijzelf vast ook wel. Maar als hij nu naar arbcom wil, wat ik hem sterk aanraad, ligt het toch lastiger, maar het is niet onoverkomelijk. Graaf Statler (overleg) 19 apr 2015 23:36 (CEST)
Waarom raad je hem aan naar de arbcom te gaan? Je kan het optreden van de ex-arbiter onhandig vinden, maar dat staat los van de formele kant. Je geeft zelf al aan dat Akadunzio vrijwel zeker een blokkade op zou lopen - het is dan ook een overduidelijke overtreding van de uitspraak. Je kan het niet eens zijn met de uitspraak, maar dat is geen argument om hem niet te handhaven. (De eerste arbcomzaak waarbij de "veroordeelde" het eens is met de uitspraak moet trouwens nog komen.) Doordat je Akadunzio nu oproept naar de arbcom te stappen, wek je de indruk dat jij de indruk hebt dat hij een redelijke kans heeft dat het blok ongedaan gemaakt zal worden. Dat lijkt me een onjuiste indruk. Als Akadunzio naar de arbcom wilt stappen, moet hij dat vooral doen, maar geef hem geen valse verwachtingen. CaAl (overleg) 20 apr 2015 08:45 (CEST)
Het zit mij ook niet erg lekker dat Kthoelen een blokverzoek tegen Akadunzio heeft ingediend in het kader van een gesignaleerde overtreding van een Arbcomuitspraak, terwijl eerstgenoemde momenteel zelf deel uitmaakt van de Arbcom, dezelfde instantie bovendien waartoe Akadunzio zich zou moeten wenden om zijn blokkade te bevechten. Ook al zit er wellicht niets bijzonders achter, het is beter om iedere mogelijke schijn van belangenverstrengeling te allen tijde te voorkomen. De Wikischim (overleg) 20 apr 2015 08:58 (CEST)
Het zit jullie allemaal niet lekker. Nou, ik zit niet in de Arbcom, en de volgende keer mag om het even welk Arbcom-lid mij vragen zijn handtekening er onder te zetten. En dan mag ik het vast niet vragen omdat ik OTRS ben, of ook moderrator. Het is best wel jammer dat iedereen die ooit met Arbcom en/of CU te maken heeft gehad, hier zo hard moord-en-brand schreeuwt. We lopen 2000 anoniemen wijzigingen achter, ga eens iets doen waar de encyclopedie beter van wordt. Hier dagenlang rondroepen dat je toch onrechtvaardig behandeld wordt door iedereen met meer bitjes dan je zelf hebt gaat 'm echt niet worden. ed0verleg 20 apr 2015 12:31 (CEST)
De uitspraak is medio 2013 gedaan. Toen zat Kthoelen nog lang niet in de arbcom. Sterker nog, geen van de zeven huidige arbiters zat toen (of kort ervoor, toen de zaak in behandeling was), in de arbcom. Gelukkig zijn onze arbiters behalve arbiter ook actieve gebruikers. In die hoedanigheid kunnen ze ook arbcomuitspraakovertredingen zien, en hierover bij de moderatoren aan de bel trekken. Mocht Akadunzio nu naar de arbcom stappen, dan zijn er nog zes competente, niet-betrokken arbiters over om dit hamerstuk af te handelen. Als je hier al een schijn van belangenverstrengeling in ziet, zegt dat zo veel meer over jou dan over onze arbiters. CaAl (overleg) 20 apr 2015 13:29 (CEST)
Wat ben jij toch goed in psychische analyse (zegt dit ook alweer vooral iets over mijzelf?). De Wikischim (overleg) 20 apr 2015 14:10 (CEST)
@Edo, ik ben tegen anonieme bewerkingen in de hoofdruimte en zal dus nooit anonieme bewerkingen, behalve van artikelen die op mijn volglijst staan, controleren. Al staan er 10.000. Eigen schuld, dikke bult. En verder schreeuw ik geen moord en brand, ik stel slechts dat het minder handig is. En dat is het ook. Verder is mijn ervaring met Arbcom prima, dus dat kan geen drijfveer zijn. En ik vind dat ik de afgelopen tijd wel genoeg gedaan heb, ik heb meer artikelen dan jij geschreven de afgelopen tijd en heb een bloedhekel aan dit soort non-argumenten. @CaAl, zie voor verdere onderbouwing overleg regblok. Ik raad hem aan naar Arbcom te stappen omdat die uitspraak van geen kanten deugd. Alleen Arbcom kan namelijk dat gedrocht vernietigen. Verder ben ik razend benieuwd naar je (eventuele) reactie op het overleg en laten we de discussie daar centraal houden.. Graaf Statler (overleg) 20 apr 2015 23:03 (CEST)
In antwoord op uw vraag „Wat is een sokpop?”: meestal is dat een politicus wanneer verkiezingen voor de deur staan. Aldus The Independent (Als het tenminste geen ‘experiment’ van het redactieteam van PM is, zoals ik heden vernam.) Northerner (overleg) 23 apr 2015 21:22 (CEST)

Pagina Brum, Tekst & Uitzenddatums[bewerken]

Wie kan er helpen met de pagina Brum te verbeteren? Ik vond dat er in het begin dat de pagina onvoldoende aan informatie ontbrak, dat heb ik verbeterend. ik heb grotendeels van de Engelse pagina gekopieerd en zo bewerkt van de vertaling. Daar moet naar gekeken worden of het wel klopt. Verder moet de uitzenddatums een hokje verder nu staat het bij originele titel. Dat hoort niet! Als dat verbeterd is, dan kan ik verder om de pagina af te kunnen maken. Mijn dank zal groot zijn.

Groetjes van Xander 18 april 2015, 20:53 (CEST)

Mijn advies is: begin met het toevoegen van onafhankelijke en betrouwbare (d.w.x. geen sociale media) bronnen. The Banner Overleg 18 apr 2015 20:54 (CEST)
(na bewerkingsconflict) Denkt u niet dat u eerst zelf moet kijken of wat op de Engelstalige Wikipedia staat wel klopt, alvorens u de tekst gaat vertalen? Bovenaan de pagina op en-wiki staat namelijk dat de pagina onvoldoende met bronnen onderbouwd is, niet encyclopedisch geschreven is en meer lijkt op een opiniestuk dan op een artikel in een encyclopedie. Ik denk niet dat zo'n artikel vertaald zou moeten worden. Woodcutterty|(?) 18 apr 2015 21:05 (CEST)
Eerste tabel is opgelost qua goed krijgen van de titels. Oplossing is het toevoegen van de blanco parameter "|Aux1=". Mbch331 (Overleg) 18 apr 2015 21:20 (CEST)
Ik zou me ook eens afvragen wat al die tabellen met afleveringen toevoegen. Naar mijn idee helemaal niets. Aflevering 5 heet 'De Grasmaaier' (in het Engels Mower) en is in Groot Brittanië uitgezonden op 24 oktober 1991. Wat heeft de lezer aan die informatie? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 18 apr 2015 23:16 (CEST)
Niet voor deze serie, maar voor anderen die ik wel kijk, maak ik vaak gebruik van deze info op enwiki. Dit omdat de seizoenen en nummers van afleveringen vaak verschillen tussen tv, dvd en tussen landen, en tevens mensen simpelweg veel fouten maken met nummers. Daarom is de naam van de aflevering en de datum van eerste uitzending belangrijk om deze te identificeren, op te zoeken en te kijken. Mvg, Taketa (overleg) 19 apr 2015 04:55 (CEST)
Van de bovenstaande adviezen is "voeg bronnen toe" wel het meest idiote en meest misleidende advies. Het artikel is gebaseerd op de Engelse versie en dat staat dan ook gewoon vermeld. Andere "bronnen" vermelden dan die waar het artikel daadwerkelijk op gebaseerd is heet refereren. Het heeft verder ook geen enkel nut, want is niet verplicht op Wikipedia. Het is natuurlijk wel een goed advies om je bij het schrijven van een artikel te baseren op onafhankelijke en betrouwbare bronnen. EvilFreD (overleg) 19 apr 2015 20:56 (CEST)
Nee, EvilFred, in tegenstelling tot wat jij nu loopt te beweren is het geen misleidend advies. Het is gewoon een oproep om te vertellen waar iemand zijn info vandaan heeft. En het heeft terdege wel nut, met name bij het verifiëren van informatie. In feit is het feit dat een van de belangrijke pijlers van Wikipedia Wikipedia:Verifieerbaarheid nog steeds niet aangenomen is een enorme blamage. En het zou goed zijn wanneer die blunder rechtgezet gaat worden. The Banner Overleg 20 apr 2015 00:33 (CEST)
Misschien eens kijken hoe het zit met uitzendingen in Vlaanderen? Staat momenteel niets over in het artikel...kan me herinneren dat het ooit is op vtm is uitgezonden. Globe.svg Druyts.t overleg 20 apr 2015 00:39 (CEST)
Vtm zond inderdaad Brum uit op de Vlaamse tv. Maar behalve dat het daarmee in 2003 begon en in in ieder geval mee doorging tot 2006, vind ik vooralsnog niet veel. EvilFreD (overleg) 20 apr 2015 18:07 (CEST)

Tech News: 2015-17[bewerken]

20 apr 2015 17:30 (CEST)

(Na bewerkingsconflict)[bewerken]

Of '(Na bwc)'. Dat wordt nogal eens in een overlegbijdrage of de bewerkingssamenvatting daarvan gezet. Wat is de toegevoegde waarde daar eigenlijk van? Dat we weten dat iemand éigenlijk iets anders had willen zeggen, maar dat door de snellere bijdrage van een collega dat plannetje overhoop is gehaald? En als dat het is: waarom is het belangrijk dat anderen dat weten? Apdency (overleg) 20 apr 2015 19:45 (CEST)

Lijkt mij dat het ook kan gaan over: mijn reactie is ingevoegd als reactie op X, maar is eigenlijk bedoeld als reactie op de reactie ervoor door Y. Dqfn13 (overleg) 20 apr 2015 19:49 (CEST)
Ik dacht dat het bedoeld was om aan te geven: mijn bijdrage is een reactie op X, maar is misschien overbodig geworden door de in de tussentijd gegeven reactie van Y (maar ik plaats mijn bijdrage lekker toch zonder de reactie van Y te hebben gelezen). Woodcutterty|(?) 20 apr 2015 19:55 (CEST)
(bwc) Echt nuttig om te melden is een bwc eigenlijk alleen wanneer er het volgende mee bedoeld wordt: "door een bwc is mijn tekst deels overlappend met een bijdrage van iemand anders en ik was te lui om dat overlappende deel te verwijderen alvorens opnieuw een poging te wagen mijn tekst op te slaan." Heel vaak betekent bwc echter niet meer dan "ik had een bwc". EvilFreD (overleg) 20 apr 2015 19:57 (CEST)"Na meerdere bwc's" betekent dan weer "we zijn hier net een stel kakelende kippen".
Dat hoeft niet per se luiheid te zijn. Als ik te veel tijd neem om te redigeren, heb ik wéér een bwc. Wikiwerner (overleg) 20 apr 2015 20:57 (CEST)
Wat ik erg handig zou vinden is er als eens iets aan de wikisoftware zou worden gedaan waardoor bwc's helemaal niet meer voorkwamen, dus dat je je eigen bijdrage niet meer steeds opnieuw hoeft te plaatsen als iemand anders je op dezelfde pagina net voor is geweest, terwijl je wijziging daarin automatisch wordt geïntegreerd. Met name op stempagina's zou dat een enorme vooruitgang zijn. De Wikischim (overleg) 20 apr 2015 21:27 (CEST)
Dat zou inderdaad leuk zijn. Kunnen onze techneuten daar hun gedachten eens over laten gaan? Sijtze Reurich (overleg) 21 apr 2015 00:56 (CEST)
Tis een moeilijk probleem. Er staan nogal wat issues open wat betreft bewerkingsconflicten. TheDJ (overleg) 21 apr 2015 21:36 (CEST)
Een BWC heb je minder vaak, wanneer je een sub-kopje edit, in plaats van een hele pagina. Als je het echt helemaal wilt voorkomen, zou je de database moeten locken, op het moment dat een ander een edit scherm heeft geopend. En dan krijg je van die grapjassen die 's-nachts de Kroeg in de editor zetten, en de hele dag die pagina niet opslaan. Heel handig bij stemmingen, op een door jouw gewenst moment de stemming locken ;-) Zolang een pagina gelockt is, kunnen anderen die dan niet bewerken. Nou, zovaak heb ik geen BWC, en eigenlijk is het probleem niet zo heel groot. Maar als je er tegenaan loopt is het wel irritant, want dan moet je uit het derde-edit-window je tekst ophalen, en weer gaan inpassen in het eerste scherm. Vooral een BWC omdat een ander een domme spelfout heeft aangepast, is dan dubbel zuur. ed0verleg 21 apr 2015 13:57 (CEST)

Station Liège-Guillemins[bewerken]

Er is blijkbaar een OTRS toestemming om het station van Liège-Guillemins die gebouwd is door Calatrava, vrij te kunnen fotograferen voor upload naar de de Commons (zie: Commons:Category:Gare de Liège-Guillemins by Santiago Calatrava. Het vervelende met OTRS is dat je niet kan achterhalen welke grondslag achter deze beslissing ligt. Dit kan een specifieke toestemming zijn van de architect of een meer algemene juridisch argument waarbij meer gebouwen gepubliceerd mogen worden. Daar ben ik wel benieuwd naar.Smiley.toerist (overleg) 21 apr 2015 00:52 (CEST)

Ik heb even gekeken, maar in dit ticket #2014011310008985 is in het Duits wat heen-en-weer gemaild, en bestaat er een (zo te zien) Spaanstalige brief die door de indiener van het ticket naar iemand is opgestuurd, ik denk de architect. In het Duits is de toestemming vervolgens weer afgewezen, want er is feitelijk helemaal geen toestemming. De reden dat er toestemming nodig is, is omdat er in België geen FOP bestaat. Dit even voor de meelezers die zich afvragen waar dit over gaat. ed0verleg 21 apr 2015 13:52 (CEST)
Dank je. Ik had al weinig illusies op een doorbraak. Iedereen zit te wachten dat de wet word aangepast zodat dergelijke onzin niet meer mogelijk is, maar er zijn ook andere wegen. Eigenlijk zouden de lokale overheden bij een architectencontract waarbij overheidsgeld bij betrokken is, moeten eisen dat de architect zijn photo/publicatierechten vrij geeft. Dan zal het rap gedaan zijn. Helaas kan je niet met terugwerkend kracht werken.Smiley.toerist (overleg) 21 apr 2015 19:41 (CEST)

Nominations are being accepted for 2015 Wikimedia Foundation elections[bewerken]

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Wmf logo vert pms.svg

Greetings,

I am pleased to announce that nominations are now being accepted for the 2015 Wikimedia Foundation Elections. This year the Board and the FDC Staff are looking for a diverse set of candidates from regions and projects that are traditionally under-represented on the board and in the movement as well as candidates with experience in technology, product or finance. To this end they have published letters describing what they think is needed and, recognizing that those who know the community the best are the community themselves, the election committee is accepting nominations for community members you think should run and will reach out to those nominated to provide them with information about the job and the election process.

This year, elections are being held for the following roles:

Board of Trustees
The Board of Trustees is the decision-making body that is ultimately responsible for the long term sustainability of the Foundation, so we value wide input into its selection. There are three positions being filled. More information about this role can be found at the board elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC)
The Funds Dissemination Committee (FDC) makes recommendations about how to allocate Wikimedia movement funds to eligible entities. There are five positions being filled. More information about this role can be found at the FDC elections page.

Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud
The FDC Ombud receives complaints and feedback about the FDC process, investigates complaints at the request of the Board of Trustees, and summarizes the investigations and feedback for the Board of Trustees on an annual basis. One position is being filled. More information about this role can be found at the FDC Ombudsperson elections page.

The candidacy submission phase lasts from 00:00 UTC April 20 to 23:59 UTC May 5 for the Board and from 00:00 UTCApril 20 to 23:59 UTC April 30 for the FDC and FDC Ombudsperson. This year, we are accepting both self-nominations and nominations of others. More information on this election and the nomination process can be found on the 2015 Wikimedia elections page on Meta-Wiki.

Please feel free to post a note about the election on your project's village pump. Any questions related to the election can be posted on the talk page on Meta, or sent to the election committee's mailing list, board-elections -at- wikimedia.org

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery on behalf of the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee, 05:03, 21 April 2015 (UTC) • TranslateGet help

Hallo allemaal. Ik kan me voorstellen dat het er op Meta allemaal wat cryptisch uitziet, dus ik zal het kort samenvatten. Eind april/begin mei lopen de Wikimedia Foundation elections 2015. Er worden kandidaten voor drie verschillende comités gezocht: drie voor de Board of Trustees (kortweg de Board), vijf voor de Funds Dissemination Committee (FDC) en één voor de Funds Dissemination Committee (FDC) Ombud. De Board is in feite de hoge baas van de WMF staff en neemt de belangrijke beslissingen, de FDC adviseert de Board wat betreft de verdeling van fondsen en de FDC Ombud behandelt klachten en evalueert het FDC-proces dan weer.
De laatste verkiezingen waren in 2013 en de huidige Board is specifiek op zoek naar kandidaten uit ondervertegenwoordigde projecten/landen/continenten. Zie daarvoor m:Wikimedia Foundation elections 2015/Call for candidates ("Come from Africa, India, Asia, or the Middle East; or have expertise with one of our smaller projects or non-Wikipedia projects"). Maar uiteraard worden kandidaten met andere specialisaties ook gevraagd: "Have deep subject matter expertise in technology & product or finance; and have basic management experience (teaching, people management, project management, larger non-profit board experience, especially those of international organizations, etc.)"
Laat je dus niet tegenhouden wanneer je niet uit die gebieden/van die kleinere projecten komt. Dit jaar is het ook nieuw dat mensen andere mogen nomineren. Zie daarvoor m:Wikimedia Foundation elections 2015#Information for nominators.
Ben je niet geïnteresseerd in een van deze functies en wil je een ander ook niet nomineren? Je kunt ook meestemmen op de kandidaten. Van 20 april tot en met 5 mei lopen de kandidaatstellingen voor de Board en van 20 tot en met 30 april voor de FDC en de FDC Ombud. De stemperiode is daarna, maar de banners zullen tegen die tijd ook geplaatst worden. Mochten jullie overige vragen hebben, stel ze gerust. Ik zal proberen ze zo goed als mogelijk te beantwoorden. Met vriendelijke groet, Trijnstel (overleg) 22 apr 2015 18:16 (CEST) (lid van het 2015 WMF Elections Committee, mocht je het je afvragen) ;-)

Request for translation to English[bewerken]

Hello, sorry for writing in English, I am writing an article for Wilhelm Otto Reitz and I need a translation to English for the following passage(Google translate does not seem to be very good with Dutch) that I found at the Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW):

Van zijne veelzijdige ontwikkeling en groote geleerdheid getuigen op juridisch gebied de Variantes in Inst. Justiniani (1744) en Kort examen der notarissen (Midd. 1751), op letterkundig terrein maakte hij de uitgave in orde van Theophili Antecessoris Paraphrasis graece Institutionum Caes. (Hagae-Com. 1751) en gaf Basilicorum libri IV inediti nempe XLIX, L, LI, LII in den Thesaurus van Ger. Meermann (Hag. Com. 1751-53), op wiskundig gebied maakte hij zich o.a. verdienstelijk door beschouwingen over het berekenen van logarithmentafels, en gaf hij uit: Nieuw gevonde berekening der kunstbreuken (Verh. Holl. maatsch. van wetensch. I (1754) 1-38); Berekening van kunstgetallen (a.w. II (1755) 166-228), waarbij alle logs. tot in 18 decimalen zijn berekend; Nieuwe bespiegeling en ontcijfering der teerlingsche vergel. (a.w. III (1757) 239-324); Nieuwe oplossing der stelkundige vergel. van de vierde macht en hierdoor ook van de derde macht met aanhangsel over de oplossing van een vraagstuk omtrent de middellijn van Venus bij haar overgang over de zon (a.w. IX: 3 (1767) 1-43); Nieuwe bespiegeling der klootsche figuren (‘volkomen nieu en van mijne uitvinding .... door mijnen goeden vriend den wiskunstenaar Laur. Dunewey de Munck aangemoedigd’ uitgegeven) (a.w. ʿX: 2 (1768) 193-244) en Grondig onderwijs in behandeling der breukgetallen (Verh. Zeeuwsch genootsch. I (1769) 293-386). In het laatst van R.'s leven verliep de school echter danig.

Thank you for your time. Gts-tg (overleg) 21 apr 2015 16:20 (CEST)

It is quite archaic Dutch, so no wonder Google Translate has difficulty translating this! It includes a lot of book titles, do you want to have those translated too? Josq (overleg) 21 apr 2015 16:23 (CEST)
Perhaps JRB might be able to help with the mathematics-related stuff. Please note that the information from the NNBW can sometimes be unreliable ([13]), so make sure to double-check if possible. Good luck! Mathonius 21 apr 2015 16:31 (CEST)
Hey, thanks both for getting back to me. No wonder that GTranslate originally detected it as Africaans. As for the book titles Josq, if it is no trouble for you, I would appreciate it. Otherwise just the passage above is the meaty one I suspect and I would be fine with it, I already have the other info(birth/death dates etc) from other sources Gts-tg (overleg) 21 apr 2015 16:33 (CEST)
Original sources / book titles should of course not be translated, nor original citations [but can be, between brackets, followed by a translation]; by the way: some of them are in Latin. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2015 16:59 (CEST)
Sorry yes, I had to make this clear, no need for translating the Latin ones, as for the original titles in Dutch it could help to get an understanding of the book and cite it in brackets at the same time. Gts-tg (overleg) 21 apr 2015 17:02 (CEST)
By the way: there is a more recent article about him: A.P. Buijs, 'Wilhelm Otto Reitz, liefhebber der meet- en wiskunde', in: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 5 (1996) 4 (december), p. 135-139. Paul Brussel (overleg) 21 apr 2015 17:05 (CEST)
Sorry, maar ik begrijp hier weinig van, als de beste collega geen Nederlands kan lezen dat moet hij deze bron gewoon niet gebruiken, dat er hier hapsnap wat vertaald wordt is echt compleet NE. Peter b (overleg) 21 apr 2015 23:20 (CEST)
En de prijs voor grootste zeurpiet gaat naar... Peter! Proficiat! Ga zo door! Mathonius 22 apr 2015 00:35 (CEST)
@Peter b: misschien is het niet duidelijk, wat ik betwijfel, maar: in de 1e plaats heeft niemand iets vertaald, en in de 2e plaats wijs ik erop dat er een recentere bron is (die ik overigens zelf niet heb gelezen), waardoor dit inderdaad een absurdistische exercitie wordt. De betreffende persoon is zeker E, maar als je niet over de juiste/recente bronnen of taalvaardigheid beschikt, moet je daar ook geen lemma aan (willen) wijden. Paul Brussel (overleg) 22 apr 2015 00:54 (CEST)
Dat laatste is ook mijn mening en @Mathonius:Iemand die geen idee heeft of een tekst die hij, klaarblijkelijk, heeft gegoogled Nederlands of Afrikaans is, oftewel geen idee heeft wat Nederlands is, die moet geen lemma's schrijven gebaseerd op Nederlandse bronnen, als je een dergelijke constatering wil afdoen als gezeur, be my guest.Peter b (overleg) 22 apr 2015 12:23 (CEST)
Ik vind het niet erg om van mening te verschillen. Ik vind echter dat je zeurt als je steeds alleen negatief bent en niet met constructieve ideeën of alternatieve oplossingen komt. Dat is een structureel probleem. Het doet zich op heel veel momenten voor. Er gebeurt iets, er is sprake van een discussie/RfC of een moderator/arbitragecommissie neemt een beslissing, en je kan erop wachten dat Peter weer met een of andere negatieve insteek langskomt. Als je het beste met dit project voor hebt, dan probeer je toch te helpen en uit te leggen hoe het dan volgens jou wel zou moeten? Altijd maar klagen is zo makkelijk... Het is ook onnodig. Het lijkt sterk op wat Statler doet, telkens negatieve ideeën uitspreken over dit project (in de trant van 'Wikipedia is ten dode opgeschreven' en 'ik richt me alleen nog op de hoofdnaamruimte', maar intussen gewoon doorgaan met zeiken) en nooit met oplossingen komen. Maak alsjeblieft een keuze: of je hebt het beste met dit project voor en probeert constructief mee te denken, of je houd je gezeur voor jezelf en je gaat dingen doen waar je je wel positief bij voelt. Mathonius 22 apr 2015 13:41 (CEST)
Ik vind ook wel eens wat, soms heb ik ook wel een mening, maar ik ben steeds bereid om na te gaan of mijn indruk wel klopt, bij jou begin ik me dat wel af te vragen.Peter b (overleg) 23 apr 2015 11:23 (CEST)
Ik lees ook dat TS meerdere bronnen heeft. Dus je weet niet of hij zijn artikel enkel op NL-bronnen baseert of gewoon wil weten waar dit stukje tekst over gaat omdat er misschien een interessante boektitle naar boven is gekomen tijdens zijn zoektocht. Nietanoniem (overleg) 23 apr 2015 11:30 (CEST)

I see there was a lot of discussion generated, sorry for bringing trouble. Btw, I only wanted to get some translated info/feedback, so that I cross check whether it existed in English or in another language I understand, and build on it from there, not place in verbatim some text translated by a Dutch speaker. In other words, I was looking for clues, not for text to place in an article. It turns out that I found just about enough in the following sources(in case somebody here is planning to write the article in nl wiki) by following some basic info and the book details listed in:

Thanks again, everyone, and Paul Brussel for the book recommended Gts-tg (overleg) 24 apr 2015 20:02 (CEST)

Verschillende versies van een artikel[bewerken]

Hey allemaal,

Het systeem van Wikipedia gaat zo in z'n werk dat werkelijk élke versie van élke pagina tot in de eeuwigheid bewaard wordt (ik hoop dat ik dat goed zeg). Op termijn moet dat een gigantische serverruimte in beslag nemen, dacht ik dan, en die ruimte kan onmogelijk kleiner worden. Ik vroeg mij af of dat niet eenvoudiger kan, zonder daarbij ook maar één iets aan informatie te verliezen. Zo bijvoorbeeld Sjabloon:Eenedit: wanneer dit van toepassing is, is het dan niet mogelijk om al die bewerkingen van die gebruiker samen te voegen tot één paginaversie? Anderzijds, een vandalistische bewerking die door de gebruiker zelf wordt teruggedraaid, is het nodig dat dat bewaard blijft en kan dat niet gewoon uit de geschiedenis gehaald worden? En dan bedoel ik niet een onzichtbare paginaversie, maar gewoon weg. Kortom, alleen de versies van het artikel bewaren die effectief iets veranderen aan de inhoud en informatie in het artikel, of toch meer in die richting. (ik bedoel dan uiteraard wel met de goedkeuring van de gebruiker die de bewerking heeft uitgevoerd). Ik weet dat dit tegen de structuur en werkwijze van wikipedia is, maar ik vroeg me af wat anderen hun meningen hierover zijn.

Groeten, Rickie97 (overleg) 21 apr 2015 21:51 (CEST)

Belangrijke vraag: Is jouw wens wel mogelijk conform de huidige licentie? Anders komt er niet alleen een stuk programmeerwerk bij kijken, maar ook een andere licentie. En dan is het maar de vraag of er een vrije licentie bestaat waarbinnen dit mogelijk is. Als die niet bestaat is jouw wens zelfs onmogelijk tot er ooit een licentie komt die het wel toestaat. En opslagmedia worden tegenwoordig fysiek steeds kleiner met steeds meer capaciteit, dus komt er wel een tekort aan serverruimte? Mbch331 (Overleg) 21 apr 2015 22:01 (CEST)
Serverruimte is vaak relatief goedkoop, vooral wanneer die versies toch nooit worden opgevraagd. Bandbreedte en rekentijd zijn duur. Het automatisch verwijderen van een exact teruggedraaide bewerking is geen optie: veel terugdraaiingen worden door 'gewone' bewerkers uitgevoerd en moeten vindbaar blijven (bijvoorbeeld als de pleuris uitbreekt over zo'n revert). Maar overleg en goedkeuring, en iedere handmatige wijziging of samenvoeging, kosten tijd en 'energie'. Netto wordt er dan eigenlijk niets bespaard door het samenvoegen of verwijderen van tussentijdse versies, en zeker niet op de 'hulpbron' die het meest schaars is: de tijd van vrijwilligers. Paul B (overleg) 21 apr 2015 22:02 (CEST)
Ik heb de technische staf ergens een geruststellende tekst zien gebruiken in de trant van "het is onmogelijk dat jullie iets doen wat de serverruimte in gevaar brengt". Toch is aanspreken van een collega met ((eenedit)) of, in het geval van een ervaren collega, in je eigen woorden, altijd een goede optie. We vergeten het namelijk allemaal wel eens denk ik. Sander1453 (overleg) 21 apr 2015 22:07 (CEST)
(na bwc) Met 'kleiner' bedoelde ik de hoeveelheid opgeslagen informatie, die dus steeds blijft groeien. Maar dat terzijde. Wat ik eigenlijk wou zeggen: als ik nu pakweg vijf maal na elkaar in een artikel een spelfout aanpas, telkens in een andere zin, is dat dan werkelijk nodig dat per edit een aparte paginaversie wordt opgeslagen? Als ik nu zelf zou kunnen aanklikken: "voeg bewerkingen samen", wordt dat dus gewoon één nieuwe paginaversie. En als ik dat dan zelf kan doen, komen er ook geen derden aan te pas, dus de tijd van vrijwilligers is dan ook geen probleem, en extra energie ook niet bepaald.
Nog even voor de duidelijkheid, mijn doel is hierover een constructieve discussie te hebben, niet noodzakelijk dit in te voeren. Ik vroeg me af of ik de enige was die daar weleens over nadacht als ik mijn eigen naam meermaals na elkaar in de bewerkingsgeschiedenis van een artikel zie staan ;-) Dus ook met het oog op een ietwat overzichtelijke bewerkingsgeschiedenis, of dat was toch mijn oergedachte hieromtrent. Niet zozeer de serverruimte, al heeft het er uiteindelijk ook wel mee te maken natuurlijk, maar da's niet zo'n probleem.
Groeten, Rickie97 (overleg) 21 apr 2015 22:16 (CEST)
Ik ken het gevoel ook. Alleen is het nooit in me opgekomen om dit hier aan te kaarten. Wmb ook overduidelijk vandalisme weghalen uit de geschiedenis. Wikiwerner (overleg) 21 apr 2015 22:22 (CEST)
Dat vandalisme weghalen was zo een zijsprong die in me opkwam tijdens het typen, oorspronkelijk was dat niet het idee dat ik hier wou beschrijven :-P Let wel dat ik het hier heb over 'vandalisme' dat door de vandaal zélf terug is weggehaald, dan is het toch helemaal niet nodig dat het zichtbaar blijft dat die persoon eens heeft 'getest' hoe wikipedia werkt dacht ik. Rickie97 (overleg) 21 apr 2015 22:25 (CEST)
Volgens mij is automatisch verbergen of samenvoegen van dergelijke versies erg lastig. Probeer maar eens criteria te verzinnen om bepaalde bewerkingen wel of niet te 'behouden' in de bewerkingsgeschiedenis, en dan wel criteria die altijd opgaan en die niet om de zoveel tijd een onwenselijke actie opleveren. Het alternatief, handmatig verbergen na verzoek en/of overleg heeft dat nadeel niet, maar dat is ook het paard achter de wagen spannen: het kost tijd en moeite die beter aan inhoudelijke dingen kan worden besteed. Wat {{eenedit}} betreft: het helpt iedereen als gebruikers niet twintig minibewerkingen na elkaar doen, maar als er zojuist twintig minibewerkingen zijn gedaan, is het 'kwaad' al geschied en is het meestal verspilling van tijd om dan handmatig die spullen nog eens te gaan samenvoegen of verbergen (laat staan om daarvoor de functionaliteit nu nog eens te gaan implementeren). Paul B (overleg) 21 apr 2015 23:15 (CEST)
Er is niet zoveel opslagruimte nodig als je misschien denkt. Als je de dt-fout corrigeert in een bestaande tekst, dan hoeft de computer alleen te onthouden:
 • artikelnummer (welke tekst)
 • datum (wanneer)
 • usernummer (wie)
 • postitie van de wijziging (waar in de tekst)
 • aantal gewijzigde tekens (wat-oud)
 • wijziging (wat-nieuw)
Dat past allemaal in ongeveer 1 regel tekst. Als het gewijzigde artikel opgevraagd wordt, kan de computer dat genereren uit de laatste complete tekst en de wijzigingen sindsdien. Of omgekeerd, de computer bewaard de nieuwste versie en kan oudere versies "terugrekenen". Met comprimeringstechnieken kan de benodigde ruimte nog verder verkleind worden. Het principe wordt gebruikt in veel software. Zwitser123 (overleg) 22 apr 2015 08:02 (CEST)
Precies. Het uploaden van een hoge resolutie foto (graag blijven doen) kost minstens zo veel serverruimte als duizenden kleine edits. Om over een filmpje nog maar te zwijgen. Het nut van {tl|eenedit}} is dat veel kleine edits de geschiedenis van een pagina voor (menselijke) gebruikers onoverzichtelijk maakt. De server heeft er echt geen problemen mee. CaAl (overleg) 22 apr 2015 08:59 (CEST)
@Zwitser123. Wikipedia slaat wel degelijk elke versie van elke pagina volledig op in de database (gecomprimeerd, dat wel). Zie hier. Waarschijnlijk zou het reconstrueren van de huidige versie uit de eerste versie en alle veranderingen gewoon te veel tijd kosten, en is opslagruimte goedkoper dan rekenkracht. Zo heel groot is het nou ook weer niet, een paar Terabyte voor alle artikelen van de Engelse WP, inclusief de geschiedenis. Voor een normale moderne database geen heel groot probleem. Hoopje (overleg) 22 apr 2015 23:09 (CEST)

Vergeet wat ik zei over opslagruimte. Louter voor de overzichtelijkheid van de paginageschiedenis dan... :P Rickie97 (overleg) 22 apr 2015 11:37 (CEST)

Dan blijft nog steeds de vraag of het wel mag volgens de licentie. Mbch331 (Overleg) 22 apr 2015 12:11 (CEST)
In veel gevallen wel, lijkt me. Het samenvoegen van opeenvolgende bewerkingen van één auteur lijkt me licentietechnisch geen probleem: het resultaat van die bewerkingen wordt immers keurig toegeschreven aan die auteur. Het verwijderen van teruggedraaide onzin uit de geschiedenis is ook al geen probleem: de onzin is immers helemaal niet meer publiek in te zien, dus er is niets in enige versie van het artikel dat aan de vandaal hoeft te worden toegeschreven. Paul B (overleg) 22 apr 2015 12:18 (CEST)
Op dit moment is de ruimte voor de Samenvatting beperkt. Als iemand vijf wijzigingen doet met een wat langere tekst in de samenvatting (bijvoorbeeld de bronvermelding) dan kan die in de huidige database-configuratie niet bewaard blijven bij het samenvoegen van die vijf wijzigingen. Ook zou de software dan de samenvoeging goed moeten doen: wat als je een 'linkfix' doet, een 'typo' hersteld, een 'linkfix' doorvoert, een 'grammaticale fout' hersteld en nog een 'typo' hersteld, dan wordt de ideale samenvatting 'linkfixes, typo's, grammaticale fout'. Of de rekenkracht om dat te genereren en de vier tussenliggende wijzigingen samen te voegen of te verwijderen opweegt tegen de voordelen in de opslagruimte, ik weet het niet.
Als je zelfhersteld vandalisme volledig verwijdert, is later ook niet meer te zien dat die gebruiker vandalisme hersteld heeft. Sommigen vinden het belangrijk om te weten dat een bepaalde gebruiker tien keer verstandig is geweest en zijn eigen bijdrage ongedaan heeft gemaakt. Onderscheid tussen vandalisme en gewone fout zal de software maar gedeeltelijk kunnen maken.
Ik ben het wel met Rickie97 eens dat het soms erg onprettig is hoe sommige (ook ervaren!) gebruikers een reeks edits nodig lijken te hebben om een simpele wijziging door te voeren (en ja, ik druk ook wel eens te vroeg op de knop Pagina opslaan ;-) ), waar Toon bewerking ter controle toch echt wat versies zou kunnen besparen. Maar ja, bij een ervaren gebruiker mag je dat {{eenedit}}-sjabloon niet plaatsen... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 apr 2015 18:47 (CEST)
In principe komt het er bij 'samenvoegen' van pakweg vijf bewerkingen na elkaar door dezelfde gebruiker gewoon op neer de eerste vier te verwijderen uit de geschiedenis, als je dan de oorspronkelijke versie vergelijkt met de pagina na de vijfde bewerking, staan alle wijzigingen erin. Maar nogmaals, mijn bedoeling is dat de gebruiker die de bewerkingen doet dit zelf kan kiezen Eventueel zoiets: je bewerkt een artikel waarvan de laatste versie reeds van jou was, en dat was minder dan X uur geleden, komt er na "dit is een kleine wijziging" en "deze pagina volgen" een derde aanvinkvakje "samenvoegen met vorige bewerking onder één paginaversie" of iets dergelijks. Dat kost dus geen extra tijd, en als de gebruiker het niet wil, vinkt hij het ook niet aan. De beperkte samenvatting kan dan nog wel een probleem vormen, maar dat is in mijn ogen dan ook het enige struikelblok, niet? Of zie ik nog iets over het hoofd? :) Dat zou dus een manier kunnen zijn om in de toekomst zo'n waslijsten te vermijden in de paginageschiedenissen. Groeten, Rickie97 (overleg) 22 apr 2015 19:31 (CEST)
Ja, we zien nog iets over het hoofd: in de tussentijd kan er iemand een link naar de tussenliggende versie ergens geplaatst hebben (of daarmee bezig zijn). Als ik zeg dat jij in versie 3 (van de 5) een dt-fout hebt gemaakt en link naar die specifieke versie, dan bestaat die opeens niet meer. Best kans dat jij die al zelf hersteld hebt, bijvoorbeeld in versie 4, terwijl ik mijn berichtje aan het tikken was...
Wat misschien wel een goede zou zijn, is als je de mogelijkheid krijgt om bij het bekijken van de paginageschiedenis aan te geven dat je achtereenvolgende wijzigingen door één gebruiker in 1 bewerking wil zien. Dat maakt de lijst wat korter. Maar of dat opweegt tegen alles wat wij hier met elkaar aan data creëren....
De complete geschiedenis van nl-wiki past nu nog in 22.2 GB (All pages with complete page edit history (.bz2)). Ik weet eigenlijk wel zeker dat die van Common daar niet in past (en die van en-wiki ook niet). Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 22 apr 2015 19:51 (CEST)
Het linken naar een bewerking kan in dat geval inderdaad een probleem zijn. Spijtig, da's een fout in mijn plan :P Rickie97 (overleg) 23 apr 2015 17:19 (CEST)

'Artikelen van de dag' loopt achter.[bewerken]

Ik lees hierboven bij 'artikelen van de dag': "Op 12 november staat de landing van "Philae" gepland op de komeet, maar het artikel kan best nog verder aangevuld worden(5/11/2014)" Deze mededeling zelf kan ook wat aanvulling gebruiken, want 12 november ligt alweer ruim een half jaar achter ons. Is er iemand die dat kan bijwerken? Erik Wannee (overleg) 22 apr 2015 07:41 (CEST)

Niet overdrijven hè, pas op 12 mei ligt 12 november een half jaar achter ons, dus het is nog geen half jaar. Glimlach - FakirNLoverleg 22 apr 2015 09:13 (CEST)
AvdD heeft een tijdlang aanleiding gegeven tot de aanmaak van een heleboel artikelen, maar ligt eigenlijk al een hele tijd min of meer stil, met hooguit een paar nieuwe artikeltjes per maand. Ik was zelf een groot voorstander van het projectje en ben trots op wat er toen gerealiseerd is, maar het lijkt dat het in deze vorm z'n beste tijd heeft gehad. Afbouwen en opbergen, en -wie weet- eens iets nieuws opzetten dat opnieuw op aandacht en steun van de gemeenschap kan rekenen? Mvg, Flag of California.svg DimiTalen 22 apr 2015 09:28 (CEST)
Voor Voor, hoef ik ook minder lang te scrollen in de kroeg. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 apr 2015 10:18 (CEST)
Terugbrengen naar één artikel, iets minder ambitieus, en indien niet aangemaakt dan jammer. Milliped (overleg) 22 apr 2015 10:26 (CEST)
Opbergen, ik zie dat de hotlist ook al enkele maanden stil ligt. Er komen wel nieuwe verzoeken, maar bijna geen enkel verzoek wordt ingelost. Misschien is dit een goed moment op die terug wat meer onder de aandacht te brengen. Globe.svg Druyts.t overleg 22 apr 2015 11:37 (CEST)
Vroeger deed ik ook regelmatig wat aan die hotlist. Maar ik heb me er laten wegjagen en hij is nu van mijn volglijst af. Erik Wannee (overleg) 26 apr 2015 09:47 (CEST)
Tja, ik heb dat een hele tijd actueel gehouden. De mate van succes was echter pover en de kritiek royaal. Maar de lijst van nieuwe artikelen ging nog wel maar de lijst met opknappertjes is volledig dood. Daar gebeurt werkelijk niets. Als er weer eens een wikiweek gestart wordt, is het nuttig hier eens aandacht aan te besteden in plaats van het schrijven van nieuwe artikelen. The Banner Overleg 22 apr 2015 12:23 (CEST)

Foto uit Utrecht?[bewerken]

Circus in Utrecht?

Hoi, weet iemand te bevestigen dat deze foto van Circus Bassie en Adriaan in Utrecht is genomen, zoals bij deze wijziging wordt gesteld? Ik heb de toevoeger er een vraag over gesteld, maar daar is nog niet op gereageerd. Iemand die in de buurt bekend is, zal het wel snel herkennen als het klopt. Groet, Apdency (overleg) 22 apr 2015 12:53 (CEST)

Ik kom oorspronkelijk uit Utrecht, sterker nog, ik ben toen bij het circus geweest. De tent stond ongeveer waar nu de Bertha von Suttnerlaan ligt. De weg op de voorgrond is de Weg der Verenigde Naties. Nu loopt daar het tracé van de sneltram tussendoor. Nietanoniem (overleg) 22 apr 2015 13:13 (CEST)
Hoewel ik niet iets goed herkenbaars in de achterste bebouwing zag op de foto, denk ik dat dat Utrecht zou kunnen zijn. Hier een ander circus dat rond die tijd neerstreek daar. Sonty (overleg) 22 apr 2015 13:23 (CEST)
Dank voor jullie reacties. De foto is dan wellicht genomen vanuit de toren aan de Ravellaan (nu van de gemeente Utrecht, zo leert Google Streetview) en de brede straat rechts zou de Beneluxlaan kunnen zijn. Leuk dat je er zelf bent geweest Nietanoniem, dat is nog eens een match. Weet je ook nog in welk jaar dat was? Apdency (overleg) 22 apr 2015 13:31 (CEST)
poeh, dat is nog eens een gewetensvraag. Ik zag dat er 1981 bij stond, toen was ik 11 jaar. Dat zou best wel eens kunnen kloppen. Maar zeker weten doe ik het niet, 't zal de leeftijd wel zijn. Nietanoniem (overleg) 22 apr 2015 13:38 (CEST)
Tjonge, ik wist niet dat ik een gewetensvraag had gesteld. ;) Geeft niks natuurlijk, we laten het vooralsnog zo staan. Apdency (overleg) 22 apr 2015 13:41 (CEST)
Ach, gewetensvraag, het drukt me wel met de neus op de feiten :) - De straat rechts is trouwens de Van Bijnkershoeklaan. De Beneluxlaan loopt daar evenwijdig aan, maar is nog verder naar rechts. Nietanoniem (overleg) 22 apr 2015 13:45 (CEST)
Typisch dat Utrecht bij de toernee helemaal niet genoemd wordt... Richard 22 apr 2015 13:46 (CEST)
Het is wellicht geen echt onderdeel van de tournee geweest. Een artikel in De Waarheid ([14]) uit 1980 gaat over een ander circus (Circus Toni Boltini) dat volgens het artikel in 1980 zijn 'winterverblijf' had aan de Weg der Verenigde Naties (en ook in dat jaar opgedoekt zou worden). Het zou dus kunnen zijn (speculatie, speculatie, ...) dat Circus B&A daar niet op tournee was maar enkele maanden 'overwinterde'. Gezien de tourneedata zou de foto in het voorjaar van 1981 kunnen zijn gemaakt. Paul B (overleg) 22 apr 2015 13:56 (CEST)
Van wat ik me nog kan herinneren weet ik nog wel dat de deelname van B&A erg beperkt was. Het was meer in naam dan in zelf optreden. Nietanoniem (overleg) 22 apr 2015 15:15 (CEST)
Wat ik me nog kan herinneren (dankzij het artikel weet ik dat het 1981 was) dat we met een groep pubers wat rondslenterden tussen de kampeerwagens van het circus in ons dorp en dat we Bas van Toor bezig zagen met zijn teennagels. Toen hij ons ontwaarde snauwde hij ons toe dat we moesten oprotten. Later las ik dat meer mensen hadden ontdekt dat de man achter het masker inderdaad niet altijd zo'n kindervriend was. Apdency (overleg) 23 apr 2015 19:14 (CEST)

OMT LIVE[bewerken]

Jan-Bart de Vreede, voorzitter van de Board of Trustees van de WMF, is vanavond te gast bij OMT LIVE. Meer informatie hier. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 apr 2015 17:12 (CEST)

Leuk. Dank voor het bericht. Mvg, Taketa (overleg) 22 apr 2015 18:51 (CEST)
Linkje is dood, nu te zien op Youtube. Multichill (overleg) 23 apr 2015 15:42 (CEST)

Voeg je artikel toe op Wikidata[bewerken]

Dagelijks worden er door allerlei gebruikers nieuwe artikelen geschreven. Een groot deel van die artikelen worden ook op Wikidata toegevoegd. Helaas zijn er ook enkele artikelen die vergeten worden op Wikidata toe te voegen.

Voor al diegenen die dit reeds doen: fantastisch! Deze oproep is bestemd voor wie dat nog niet doet of niet weet hoe dat moet.

Het toevoegen van artikelen op Wikidata is in de eerste plaats nodig om artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia te kunnen koppelen aan artikelen over datzelfde onderwerp in een anderstalige Wikipedia, zodat die onderaan in de zijbalk links op de pagina getoond worden. Daarnaast wordt Wikidata in toenemende mate belangrijk voor Wikipedia, bijvoorbeeld omdat de data kan helpen het zoeken te verbeteren. Maar voordat er van die mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden moeten de artikelen op de Nederlandstalige Wikipedia allemaal op Wikidata gekoppeld worden.

Als je dat nog niet gedaan hebt is het wellicht handig om in je voorkeuren op Wikidata je taal in te stellen op Nederlands.

Stap 1: toevoegen op Wikidata[bewerken]

Alle artikelen dienen op Wikidata te worden toegevoegd. Er zijn dan 3 opties:

 • Er bestaat over dit onderwerp al wel een artikel op een anderstalige Wikipedia met een item (Q...) op Wikidata: voeg het artikel van nl-wiki toe aan datzelfde item (in de sectie Wikipedia).
 • Er bestaat over dit onderwerp al wel een artikel op een anderstalige Wikipedia en maar nog geen item over op Wikidata: maak een nieuw item aan op Wikidata en voeg de artikelen toe aan het item (in de sectie Wikipedia).
 • Er bestaat over dit onderwerp nog geen artikel op een anderstalige Wikipedia en nog geen item over op Wikidata: maak een nieuw item aan op Wikidata en voeg het artikel van nl-wiki toe (in de sectie Wikipedia).

A. Een nieuw item aanmaken:

 1. Ga naar Wikidata en klik in de zijbalk op Nieuw item aanmaken.
 2. Geef in het bovenste veld een label op (de titel van het onderwerp op Wikidata) en geef in het onderste veld kort het onderwerp op (om onderscheid te maken met andere items met dezelfde/vergelijkbare naam, net als bij meerdere onderwerpen en een doorverwijspagina).
 3. Klik Aanmaken en het aangemaakte item wordt getoond.

Een item is nu aangemaakt, maar het artikel op Wikipedia is nog niet aan die pagina toegevoegd.

B. Een artikel toevoegen aan het item:

 1. Ga naar de sectie Wikipedia van een item en klik rechts naast die sectiekop op [ bewerken ].
 2. In het (onderste) grijze vakje staat site: voeg op die plek de taalcode (Nederlands: nl, Engels: en, etc) van de wiki in waarop het toe te voegen artikel staat.
  • Als de juiste taal niet in donkerblauw staat, selecteer je eerst de goede taal.
 3. Als de taal goed geselecteerd staat verschijnt er in dezelfde regel het woord pagina: voeg hier de (volledige) titel van het artikel in.
 4. Als je nog een artikel wilt toevoegen kan dat: stap 2 en 3 opnieuw. Je hoeft niet eerst op te slaan.
 5. Klik naast de sectiekop op [ opslaan ] als alle artikelen die je wilt koppelen zijn toegevoegd.

Als een item nog geen Nederlandstalige titel heeft is het wenselijk die toe te voegen.

Handigheden:

 • In de sectie Hulpmiddelen in de linkerkolom wordt door de software automatisch Wikidata-item toegevoegd als het artikel op Wikidata gekoppeld staat.
 • Om makkelijker met Wikidata te werken kun je een scriptje installeren waardoor onder de titel van een artikel getoond wordt of een artikel reeds gekoppeld is op Wikidata of niet. Bovendien verschijnt er een linkje: als het artikel reeds gekoppeld is op Wikidata linkt het naar dat item, als het artikel nog niet gekoppeld is op Wikidata een linkje om snel een item aan te maken en het artikel van nl-wiki meteen te koppelen. Om dit scriptje te installeren voeg je onderstaande code in op je persoonlijke common.js:
if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) === 0 ) {
importScriptURI("//www.wikidata.org/w/index.php?title=User:Yair rand/WikidataInfo.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}

Stap 2: voeg verklaringen toe[bewerken]

Om artikelen en items makkelijker vindbaar te maken en tevens om anderen beter te laten begrijpen waar dit item over gaat, zodat het koppelen van anderstalige artikelen makkelijker gaat, is het nodig dat er over een item enkele verklaringen van eigenschappen worden toegevoegd.

Welke eigenschappen (properties) gebruikt worden is afhankelijk van het onderwerp. De meest gebruikte eigenschap is is een en wordt op vrijwel ieder item gebruikt.

Items over mensen:

Andere meestgebruikte verklaringen bij mensen zijn land van nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, overlijdensdatum, sterfplaats, voornaam (indien er een item bestaat voor die voornaam), Commonscategorie (indien die op Commons bestaat), VIAF

Andere mogelijke eigenschappen zijn op deze overzichtspagina (onvolledig) te vinden.

Voorbeelden: Nelson Mandela, Barack Obama, Jean-Claude Juncker


Items over levende wezens: (taxa, bv voor soorten, geslachten, families, etc. in de biologie)

Andere meestgebruikte verklaringen bij taxa zijn wetenschappelijke naam, moedertaxon, Commonscategorie (indien die op Commons bestaat)

Andere mogelijke eigenschappen zijn op deze overzichtspagina (onvolledig) te vinden.

Voorbeelden: zoogdieren, kikkers, Corythaixoides


Items over plaatsen:

Andere meestgebruikte verklaringen bij taxa zijn Commonscategorie (indien die op Commons bestaat), postcode, locatiekaart, hoofdcategorie van onderwerp

Voorbeelden: Amsterdam, Brussel, Helsinki


Items over geografische objecten: (bouwwerken, gebieden, waterlichamen, wegen, etc)

Voorbeelden: Eiffeltoren, Maas, Europese weg 19


Items over doorverwijspagina's:


Items over andere onderwerpen:

 • is een: ...
 • Probeer andere bijpassende eigenschappen te vinden.

Help mee ongekoppelde artikelen toe te voegen[bewerken]

Nog flink wat artikelen zijn nog niet op Wikidata gekoppeld en dat moet nog gebeuren.

Hoe kan ik meehelpen?

 • Ga naar Speciaal:OngekoppeldePaginas
  • Deze pagina wordt continu bijgewerkt, al kan een geforceerde verversing nodig zijn (met nulledit: op bewerken klikken en op opslaan klikken zonder iets in de pagina te wijzigen).
 • Kies een ongekoppeld artikel uit (wellicht handig als we niet allemaal vooraan beginnen).
 • Zoek of ditzelfde onderwerp op anderstalige Wikipedia's ergens beschreven staat, zo ja: koppel het artikel aan dat anderstalige artikel.
 • Zo nee: maak een item aan op Wikipedia en voeg enkele verklaringen toe, bij voorkeur zo veel mogelijk.


Ik hoop dat deze uitleg meer helderheid geeft. Succes! Romaine 23 apr 2015 00:33 (CEST)

Ik merk dat soms een artikel wordt aangemaakt of bewerkt, waarbij er gebruikgemaakt wordt van een of meerdere interwiki's.
Daarom stel ik mij twee vragen af:
 1. Is het (technisch) mogelijk om een melding tevoorschijn te laten komen die, bij het opmerken van een of meerdere interiki's in een pagina, de melding geeft deze beter te verplaatsen op Wikidata?
 2. Bestaat er een (speciale) pagina die alle pagina's opsomt die nog gebruikmaken van interwiki's (met een anker). Indien niet: Is het technisch mogelijk om zo'n pagina te maken?
Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 apr 2015 13:44 (CEST)
T.a.v. vraag 1: Ja volgens mij is dat is mogelijk. Daarvoor hebben wij filters. Ik denk dat Lymantria daar goed antwoord op kan geven. Die is regelmatig bezig met filters.
T.a.v. vraag 2: Ik weet niet of die bestaat (maar dat zal Romaine vast wel weten) en als die niet bestaat, moet die wel te maken zijn. Alleen moet je WMF overtuigen van het nut, aangezien zij die moeten maken. Of een bot moet zo'n pagina kunnen genereren. Mbch331 (Overleg) 23 apr 2015 14:08 (CEST)
De misbruikfilter registreert het gebruik van interwikilinks al. Iooryz (overleg) 23 apr 2015 14:11 (CEST)
Ja, dat weet ik. Maar dat zien (nieuwe) gebruikers niet onmiddellijk. Wat ik bedoel is dat die melding verschijnt voordat ze de pagina opslaan, zodat ze de interwiki's op voorhand kunnen verplaatsen. Een beetje vergelijkbaar met wanneer een (niet-geregistreerde) gebruiker bijvoorbeeld een sjabloon sluit met maar één accolade ({). Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 apr 2015 14:24 (CEST)
Die is zelfs al ingeschakeld, maar die kunnen ze wel negeren. Mbch331 (Overleg) 23 apr 2015 14:30 (CEST)
Het probleem daarbij is echter dat dit voor de gebruiker in kwestie (voor zover ik weet) niet echt opvalt. De plaatser van de interwiki alvorens hij zijn artikel of bewerking opslaat een bericht laten zien dat interwiki's niet meer in een artikel, maar op Wikidata horen, is volgens mij veel doeltreffender. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 apr 2015 14:37 (CEST)
Ah, ik snap het denk ik. Dit bericht (MediaWiki:Abusefilter-warning-interwiki) verschijnt dus als een gebruiker doet wat ik beschrijf. Ik was niet op de hoogte daarvan aangezien ik dat bericht niet krijg. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 apr 2015 14:40 (CEST)
Ik krijgt de melding oningelogd ook niet. Ik had net als test het artikel Test interwiki aangemaakt met daarin een interwiki en ik kreeg allerlei meldingen tijdens diverse pogingen de pagina op te slaan, maar niet die over interwiki's. Mbch331 (Overleg) 23 apr 2015 14:51 (CEST)
Hmm, dat is vreemd... Hoe dan ook: mijn bedoeling zou zijn dat gebruikers (ingelogd of niet) bij het toevoegen van een interwiki, een dergelijk bericht zouden krijgen. Aangezien ik merk dat soms interwiki's toegevoegd worden, waarbij ik vrees dat de gebruikers niet weten dat die manier van werken eigenlijk verouderd is en niet meer toegepast wordt. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 23 apr 2015 22:22 (CEST)
@Mbch331: je kreeg allerlei meldingen an andere constateringen omdat die ook gedaan werden. Het filter voor handmatige interwiki's werkt best goed, maar is enkel waarschuwend. Romaine 24 apr 2015 13:21 (CEST)
Om de tweede vraag te beantwoorden: ja het is mogelijk een pagina te maken met alle artikelen met lokale interwiki's. Dat zal ik straks wel doen. Romaine 24 apr 2015 13:24 (CEST)
Ik weet al waarom ik geen melding kreeg over de interwiki. Ik gebruikte de notatie [[:en:2Boys]] ipv [[en:2Boys]]. Wat betreft de 0 edit op Speciaal:OngekoppeldePaginas, ik zie geen knop bewerken. Mbch331 (Overleg) 24 apr 2015 13:40 (CEST)
Ik bedoelde een nulledit op het artikel dat nog wel in de lijst staat terwijl het al gekoppeld staat op Wikidata (als gevolg van de cache). Romaine 24 apr 2015 19:10 (CEST)
De laatste lokale interwikilinks staan nu op een lijst en kunnen worden opgeruimd. Hulp is welkom! Lijst: Wikipedia:Interwikiconflicten oplossen/Lijst - Romaine 27 apr 2015 02:32 (CEST)

Yogahoudingen[bewerken]

Ik kwam Anjali mudra tegen, een zittende bidhouding. Echter, het linkt niet naar en:Añjali Mudrā, want dat linkt naar Pranamasana bij ons.

De Engelstalige Wikipedia spreekt over "Añjali Mudrā or praṇāmāsana" en maakt geen onderscheid. Ik dacht daarom aanvankelijk dat we op NL-wiki een doublure hadden. Naar ik nu begrijp, gaat het Engelse artikel echter over de bidhouding in het algemeen (handjes tegen elkaar), terwijl NL-wiki onderscheid maakt tussen de zittende bidhouding (anjali mudra) en de staande bidhouding (pranamasana). Aangenomen dat dit onderscheid juist is, is het dan niet logischer Anjali mudra te koppelen aan en:Añjali Mudrā?

Voorlopig heb ik onze twee artikelen onder 'Zie ook' maar naar elkaar gelinkt, omdat het verband toch wel heel sterk is. ErikvanB (overleg) 23 apr 2015 03:07 (CEST)

Ehm.. 'Ons' pranamasana is gelinkt aan het Duitse artikel gasshō, waar wordt verteld dat een groetgebaar is en een "japanische Übersetzung des Sanskrit-Begriffs añjali [mudrā]", die weer werd ontleend aan de boeddhistische begroeting namasté. Jaja, ik geef het op. haha Gr. RONN ° overleg 24 apr 2015 00:51 (CEST)

Wikirelletje in GB, hoe sockpuppets en een ducktest een moderator in de problemen bracht.[bewerken]

Hier: [15]. Onderzoek naar manipulatie van een artikel over een politicus door diezelfde politicus. Tenminste, dat is wat deze moderator had ontdekt. --VanBuren (overleg) 23 apr 2015 22:21 (CEST)

Ach ja. Mod zijn blijft risicovol op en-wiki. Maar ik denk dat dit een kwestie is van vrolijk zwaaien en denken van who the heck cares. Natuur12 (overleg) 24 apr 2015 00:38 (CEST)
Met "who the heck cares" doel ik natuurlijk niet op het bericht van VanBuren. Natuur12 (overleg) 24 apr 2015 00:39 (CEST)
Het geeft natuurlijk wel aan hoe agressief sommigen hun doelen nastreven en dat ze niet aarzelen op de man te spelen. Dat de zaak naar de ArbCom gestuurd is lijkt mij gezond want met zoveel kabaal moet uiterste voorzichtigheid betracht worden. Maar dat de medewerker in kwestie feitelijk zijn huis heeft moeten ontvluchten vind ik schandalig. The Banner Overleg 24 apr 2015 13:08 (CEST)

Wist je dat...[bewerken]

Beste allemaal,

het Wist je dat project heeft bijna genoeg weetjes om de hoofdpagina gedurende heel 2015 van weetjes te voorzien. Ik wil de 83 deelnemers bedanken, die een ongelooflijk werk doen om de voorpagina te verbeteren. Er zijn meer dan 1800 weetjes geschreven en goedgekeurd. Hiernaast hebben maar liefst 27 mensen een medaille ontvangen omdat ze meer dan 10 weetjes hebben geschreven. Een goed voorbeeld van een gebied op Wikipedia, dat in de huidige moeilijke tijden beter wordt. Ook jij kunt helpen met het schrijven van nieuwe weetjes voor op de hoofdpagina! Het is makkelijk, leuk en nuttig. Geef onze artikels de aandacht die ze verdienen. Doe ook mee!

Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 24 apr 2015 12:24 (CEST)

Iemand nog tijd over?[bewerken]

Het artikel Volwassenendoop kan wel wat aandacht van een kenner gebruiken. The Banner Overleg 24 apr 2015 13:36 (CEST)

Nee. ed0verleg 24 apr 2015 23:07 (CEST)
Misschien iets voor Evert100? Sander1453 (overleg) 24 apr 2015 23:18 (CEST)

Vlaams[bewerken]

Heden ten dage weten we ook niets wat Vlaams is. Gewest of Gemeenschap. Maar Historisch gezien is Vlaams voorbehouden voor iets dat uit het Graafschap Vlaanderen afkomstig is. Vlaams is in de historische context geen synoniem voor Zuidelijke Nederlanden. Vandaag heb ik zo enkele lemma's aangepast. Het valt op dat vele ((Zuidelijke Nederlanden|Vlaams)) kunstenaar of iets anders schrijven. Hierbij dus een kleine oproep om lemmata van personen te corrigeren bij het nalezen. Hertogdom Brabant is veel de correcte versie, hoewel Hertogdom Limburg, Graafschap Artesië, ..... ook opties zijn afhankelijk van de geboorteplaats. Bij twijfel is zelfs "Zuid Nederlands" nog steeds een beter alternatief. Met vriendelijke groeten. Vdkdaan (Gif mo sjette) 24 apr 2015 17:46 (CEST)

Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom Antwerpse kunstenaars as Rubens, van Dyck en Jordaans de Vlaamse barok hebben kunnen creëren en overal in de wereld als vlaams bekend staan, behalve natuurlijk in oostvlaanderen.Viahor (overleg)
Alsof je geen kunst kunt beoefenen uit een plaats waar je niet geboren bent. Rubens is geen Vlaming maar mag toch wel Vlaamse Barok schilderen zoals Axel red Vlaming is en toch ook wel in het Frans mag zingen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 24 apr 2015 18:48 (CEST)
 ????? Viahor (overleg)
"Zuid Nederlands" schept ook verwarring, hier werd beweerd dat "Zuid-Nederland (nu België)" is. Bij twijfel zou ik zeggen "van/uit de Zuidelijke Nederlanden" RONN ° overleg 24 apr 2015 17:55 (CEST)
Kan ik volgen. Goed voorstel. Vdkdaan (Gif mo sjette) 24 apr 2015 18:49 (CEST)
Wat zeggen de bronnen? Het gaat om schilders en anderen die bekend genoeg zijn om in vele standaardwerken genoemd te worden. Dan hoeven we hier dus helemaal niet zelf over na te denken, we kunnen gewoon overnemen wat gerenommeerde bronnen zeggen. Paul B (overleg) 24 apr 2015 19:03 (CEST)

Acht jaar met zwangerschapsverlof[bewerken]

Het valt mij op dat er een hoop artikelen zijn waarin de woorden zal in plus een jaartal dat al (lang) is geweest staan. Zo stuitte ik net op het artikel NOS Actueel waar al sinds 2006 staat dat Astrid Kersseboom in 2007 verslag zal doen van Koninginnedag. Nog stuitender is de volgende zin in datzelfde artikel over Brecht van Hulten: Momenteel is ze met zwangerschapsverlof. Ik hoop voor die arme Van Hulten dat ze na acht jaar de bevalling inmiddels toch wel achter de rug heeft... Glimlach Dus voor wie eens zin heeft om oude artikelen een update te geven, zijn de volgende zoektermen handig (en soms ook grappig):

Sikjes (overleg) 25 apr 2015 12:37 (CEST)

Goed initiatief! En als we daarmee klaar zijn dan kunnen we eens kijken naar 'op dit moment', 'huidig', 'dit jaar' en nog een paar van die trefwoorden. Erik Wannee (overleg) 25 apr 2015 13:03 (CEST)
Goed idee, en kan er niet een richtlijn komen die dergelijke termen verbiedt, en liefst ook suggesties doet, zoals in 2015 is besloten dat de brug in 2017 klaar moet zijn. Blijft lastig, andere suggesties?? mvg HenriDuvent 25 apr 2015 18:03 (CEST)
iets voor Wikipedia:Misbruikfilters? 88.159.78.225 25 apr 2015 21:05 (CEST)
Voor Voor - Mits het technisch realiseerbaar is, lijkt het me een uitstekend idee om er een misbruikfilter voor aan te maken. Erik Wannee (overleg) 26 apr 2015 07:48 (CEST)
Dat lijkt mij geen goed plan. Ongewenste tekst is niet automatisch misbruik. The Banner Overleg 26 apr 2015 09:22 (CEST)
Het is inderdaad zeker geen misbruik. Daarom is die naam 'misbruikfilter' misschien wat misplaatst, maar de werking is het automatisch labelen; dat is wel wat we zoeken. We hebben bv. ook een misbruikfilter 'interwiki'. Daar is ook nooit sprake van echt misbruik, maar als ik ergens 'misbruikfilter: interwiki' lees, maak ik er meteen een Wikidata- verbinding bij en haal de lokale interwikilinks weg. Erik Wannee (overleg) 26 apr 2015 09:57 (CEST)
Dit grafiekje probeert weer te geven hoeveel keer dit fenomeen voorkomt, op twee peildata. Is er vooruitgang? In jaartal X zal.pngFrank Geerlings (overleg) 25 apr 2015 22:18 (CEST)

Alhoewel niet per se de meest voor de hand liggende constructie (of wenselijke), kan in bepaalde situaties waarbij er een oorzakelijk verband bestaat tussen moment A en moment B die beiden in het verleden plaatsvonden, het gebruik van het ottt als verdedigbaar worden beschouwd. EvilFreD (overleg) 26 apr 2015 13:04 (CEST)

Uit de grafiek van Frank blijkt m.i. dat het om een marginaal verschijnsel gaat. Maar het is goed dat Sikjes deze gevallen in beeld heeft gebracht, want het is inderdaad niet zoals gewenst. Bob.v.R (overleg) 26 apr 2015 14:17 (CEST)
Opmerking: ik neem aan dat van de 180 gevallen in 2014 de meesten op dat moment terecht waren, en dus niet foutief. Bob.v.R (overleg) 26 apr 2015 14:20 (CEST)

Nog een: de laatste jaren (treffers: 4400, er zullen er zo'n 4000 overblijven met formuleringen als de laatste jaren van zijn bestaan, die natuurlijk niet aangepast hoeven worden, daargelaten). De Wikischim (overleg) 26 apr 2015 15:49 (CEST)

Analoog met "zal in jaar", zie ook "in jaar zal":

Of:

Ook "momenteel" of "op dit moment" worden zeer veel gebruikt, wat volgens mij geen goed plan is. Zo lees ik dat op dit moment de A67 tussen Darmstadt en Lorsch verbreed wordt van vier naar zes rijstroken. Daar is men naar verluidt al sinds oktober 2007 mee bezig.
Vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 27 apr 2015 00:07 (CEST)

Compliment[bewerken]

Van de week zocht iemand bij mij thuis iets op op Wikipedia. Hij vond het antwoord en zei toen iets in de trant van: de mensen van Wikipedia weten alles. Dat compliment kun je in ieder geval al in je zak steken! Knipoog Trijnstel (overleg) 25 apr 2015 17:53 (CEST)

Een compliment is altijd welkom. Toch denk ik dat je huisgenoot een detail over het hoofd heeft gezien: de mensen van Wikipedia weten alles beter. Duivel Magere Hein (overleg) 25 apr 2015 18:38 (CEST)
Sony emails reveal corporate practices and undisclosed advocacy editing is trouwens ook een groot compliment. Met name dit stukje: The employee also complained that editing these articles is "not an easy task ... our changes are instantly changed back by the Wikipedia editors." The Banner Overleg 25 apr 2015 18:48 (CEST)
Ik hoor het ook wel eens van de andere kant. "Dat weet jij niet? Maar jij bent van Wikipedia!". Huskyoog.jpg Husky (overleg) 25 apr 2015 21:42 (CEST)
Als mijn vrienden iets zeggen van "ik las op Wikipedia dat..." vind ik het altijd grappig om dan te zeggen "ja, dat heb ik er op gezet ja". - FakirNLoverleg 25 apr 2015 22:18 (CEST)
Toch maar ter nuancering: WP:NL staat vol fouten en vol lemmata die niet gebaseerd zijn op gezaghebbende en betrouwbare bronnen, en dus WP:NL aanmerken als een betrouwbare encyclopedische bron lijkt me in het algemeen een geheel onterecht uitgangspunt. Paul Brussel (overleg) 26 apr 2015 14:25 (CEST)
Dat is waar.
De betrouwbare en gezaghebbende bronnen staan echter ook vol met fouten, al dan niet in lemmata. Sir Iain overleg 26 apr 2015 15:48 (CEST)
Dat die vol zouden staan met fouten, vind ik overdreven. Bovendien worden door deskundigen geschreven betrouwbare en gezaghebbende bronnen vaak later nog gecorrigeerd door anderen, of bij succes: in opvolgende drukken. Hier staan heel erg veel artikelen die vaak nooit door professionals zijn geschreven, door velen die niet eens weten wat (op het gebied van dat artikel) als gezaghebbend of betrouwbaar geldt, en bovendien ontberen de meeste artikelen sowieso een bronvermelding daar die niet nodig wordt geacht. Tenslotte: er worden hier artikelen geplaatst die vaker en vaker worden gebaseerd op hap-snap bijeengegaarde 'feitjes' die op het internet te vinden zijn, terwijl de meeste internetbronnen niet als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. (Een simpel voorbeeld: op WP:NL staan duizenden artikelen over onderscheidingen, zelden voorzien van betrouwbare en gezaghebbende bronnen, en die ik vooralsnog dan ook allemaal onbetrouwbaar acht, zoals mij herhaaldelijk is gebleken als je die artikelen op simpele feiten en gebaseerd op wel betrouwbare en gezaghebbende bronnen controleert. Iets dergelijks zal het geval zijn met andere 'monopolisten'.) Paul Brussel (overleg) 26 apr 2015 21:27 (CEST)

Compliment 2[bewerken]

Vannacht nomineerde ik Adolf Hurwitz, die nominatie kon nu al weer worden ingetrokken vanwege de verbeteringen binnen een halve dag. Heel soms werkt die lijst zoals het zou moeten. Bedankt aaan alle verbeteraars. Peter b (overleg) 26 apr 2015 12:01 (CEST)