Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Acht jaar met zwangerschapsverlof[bewerken]

Het valt mij op dat er een hoop artikelen zijn waarin de woorden zal in plus een jaartal dat al (lang) is geweest staan. Zo stuitte ik net op het artikel NOS Actueel waar al sinds 2006 staat dat Astrid Kersseboom in 2007 verslag zal doen van Koninginnedag. Nog stuitender is de volgende zin in datzelfde artikel over Brecht van Hulten: Momenteel is ze met zwangerschapsverlof. Ik hoop voor die arme Van Hulten dat ze na acht jaar de bevalling inmiddels toch wel achter de rug heeft... Glimlach Dus voor wie eens zin heeft om oude artikelen een update te geven, zijn de volgende zoektermen handig (en soms ook grappig):

Sikjes (overleg) 25 apr 2015 12:37 (CEST)

Goed initiatief! En als we daarmee klaar zijn dan kunnen we eens kijken naar 'op dit moment', 'huidig', 'dit jaar' en nog een paar van die trefwoorden. Erik Wannee (overleg) 25 apr 2015 13:03 (CEST)
Goed idee, en kan er niet een richtlijn komen die dergelijke termen verbiedt, en liefst ook suggesties doet, zoals in 2015 is besloten dat de brug in 2017 klaar moet zijn. Blijft lastig, andere suggesties?? mvg HenriDuvent 25 apr 2015 18:03 (CEST)
iets voor Wikipedia:Misbruikfilters? 88.159.78.225 25 apr 2015 21:05 (CEST)
Voor Voor - Mits het technisch realiseerbaar is, lijkt het me een uitstekend idee om er een misbruikfilter voor aan te maken. Erik Wannee (overleg) 26 apr 2015 07:48 (CEST)
Dat lijkt mij geen goed plan. Ongewenste tekst is niet automatisch misbruik. The Banner Overleg 26 apr 2015 09:22 (CEST)
Het is inderdaad zeker geen misbruik. Daarom is die naam 'misbruikfilter' misschien wat misplaatst, maar de werking is het automatisch labelen; dat is wel wat we zoeken. We hebben bv. ook een misbruikfilter 'interwiki'. Daar is ook nooit sprake van echt misbruik, maar als ik ergens 'misbruikfilter: interwiki' lees, maak ik er meteen een Wikidata- verbinding bij en haal de lokale interwikilinks weg. Erik Wannee (overleg) 26 apr 2015 09:57 (CEST)
Dit grafiekje probeert weer te geven hoeveel keer dit fenomeen voorkomt, op twee peildata. Is er vooruitgang? In jaartal X zal.pngFrank Geerlings (overleg) 25 apr 2015 22:18 (CEST)

Alhoewel niet per se de meest voor de hand liggende constructie (of wenselijke), kan in bepaalde situaties waarbij er een oorzakelijk verband bestaat tussen moment A en moment B die beiden in het verleden plaatsvonden, het gebruik van het ottt als verdedigbaar worden beschouwd. EvilFreD (overleg) 26 apr 2015 13:04 (CEST)

Uit de grafiek van Frank blijkt m.i. dat het om een marginaal verschijnsel gaat. Maar het is goed dat Sikjes deze gevallen in beeld heeft gebracht, want het is inderdaad niet zoals gewenst. Bob.v.R (overleg) 26 apr 2015 14:17 (CEST)
Opmerking: ik neem aan dat van de 180 gevallen in 2014 de meesten op dat moment terecht waren, en dus niet foutief. Bob.v.R (overleg) 26 apr 2015 14:20 (CEST)
Nog maar eens dan: de termen "huidig", "op dit moment" etcetera, termen dus die het perspectief van de schrijver op het moment van schrijven weergeven, zijn hoogst ongewenst. Niet alleen omdat ze zo efemeer zijn maar vooral omdat de lezer er om de juiste context te achterhalen, onderzoek voor moet doen in de geschiedenis van het artikel, wat altijd uit den boze is. Schrijf zulke tijdgebonden zaken in godsnaam zodanig op dat ze over vijftig jaar ook nog kloppen, zelfs als er al die tijd geen vinger meer naar je tekst wordt uitgestoken. Dat gemelde feiten niet "foutief" waren, zoals Bob.v.R beweert, zegt dus niets: ze waren ongedefinieerd omdat de encyclopedie de betekenis van zulke relatieve tijdsbegrippen niet kent. De encyclopedie is daarnaast geen almanak, waarin je de huidige selectie van een voetbalclub, het huidige bestuur van een stichting, of de huidige dienstregeling van lijn 50 moet opzoeken; wek dan ook niet de indruk dat we die gegevens wél verstrekken. Wij zijn daar domweg niet op toegerust. We zijn daar uiterst slecht in. We hebben de bekwaamheid, de tijd, de deskundigheid en de benodigde aandacht niet zulke zaken bij te houden. Vermijd ze dan liever! Schrijf tijdloos! Wat vandaag zogenaamd niet fout is, is het morgen met grote waarschijnlijkheid wél. WIKIKLAAS overleg 27 apr 2015 11:31 (CEST)
geweldig initiatief, geef je zelf even het goed voorbeeld? Bijvoorbeeld op Jan van der Kooi? The Banner Overleg 29 apr 2015 20:48 (CEST)
Deze had ik even gemist. Waarom doe je dat zelf niet? Mijn laatste bewerking aan dat artikel was van 30 december 2012. In die versie zie je geen ongedefinieerde tijdsaanduidingen. Dat ik het artikel aanmaakte, betekent niet dat het mijn artikel is of dat ik er eeuwig voor verantwoordelijk blijf. Het staat je vrij onduidelijkheden op te merken en aan te passen c.q. om verduidelijking te vragen. Bij het artikel kan daartoe een OP worden aangemaakt. WIKIKLAAS overleg 13 mei 2015 13:00 (CEST)
Ik ben het niet eens dat je alle geschiedenis weghaalt: Soms wil je wel weten hoe die OV-lijnen vroeger liepen. Een voorbeeld is: Brusselse tram#Lijnennet in 1935, maar dit is wel op een tijdvaste manier geschreven. Ik bijvoorbeeld wel interesse hoe die IC/IR/stoptreindiensten vroeger liepen. Een nadeel van internet is juist alles zo snel mogelijk wordt bijgewerkt en je snel niets meer kan terugvinden van oude dienstregelingen, tarieven, voorschriften etc.Smiley.toerist (overleg) 27 apr 2015 12:49 (CEST)
Als dit een reactie was op mijn bijdrage, dan vrees ik dat je de essentie ervan vol-ko-men gemist hebt. Nog maar eens lezen? Ter illustratie misschien: "Lijn 50 stopt momenteel twee keer per uur op de Brink in Ons Dorp" is betekenisloos voor de lezer die het tijdsperspectief van de schrijver niet kent. Maar: "Van 1972 tot aan de ingebruikneming van de Ringweg, in 2012, stopte lijn 50 twee keer per uur op de Brink in Ons Dorp" is vermoedelijk veel te gedetailleerde informatie over een buslijn of over een dorp, maar veroudert nooit. WIKIKLAAS overleg 27 apr 2015 13:18 (CEST)
Over al die plaatselijke buslijnen is meen ik een jaar of vijf geleden al eens een enorme discussie geweest. Moet nog ergens in de Kroegarchieven terug te vinden zijn. De Wikischim (overleg) 27 apr 2015 13:36 (CEST)
Voor elke aanpassing moet gekeken worden of het E is en als het in het verleden is is de lat wat hoger. Daarnaast moet de beoordeling of het E altijd in de context bekeken worden. Een buslijn in een dorp is niet zo van belang, maar als het artikel gaat over de ontwikkeling van een OV-net in een stad kunnen die gegevens wel van belang zijn, in samenhang met bijvoorbeeld de stadsuitbreidingen. Er zijn geen standaard regels van wanneer iets E is. Ik wil gewoon ervoor pleiten: Keep een open mind.Smiley.toerist (overleg) 28 apr 2015 00:48 (CEST)
Dat is opnieuw niet waarom het draait. Het gaat er hier helemaal niet om of zaken E zijn of niet. Volstrekt onbegrijpelijk dat je dat ergens in mijn bijdrage meende te kunnen lezen en daar nu volledig naast het punt een pleidooi over houdt alsof ik beweerd heb dat dingen uit het verleden niet E zouden zijn en alsof ik hier de relevantie van buslijnen ter discussie stelde. Ik heb nergens bepleit dat alle geschiedenis moet worden weggehaald, zoals je op onverklaarbare wijze uit mijn eerste bijdrage meende te moeten opmaken. Juist niet!
Het gaat hier in dit hele topic over het beschrijven van zaken die voor de schrijver in het 'nu' spelen, waarbij voor de lezer onduidelijk is wanneer dat 'nu' was. Dan doet de schrijver iets niet goed. Ik gaf een voorbeeld met een buslijn, die in het eerste geval in een voor de lezer niet te bepalen tijd was geplaatst, terwijl in het tweede geval duidelijk was voor welke periode de gegevens golden. En dat kan ook als op het moment van schrijven de periode nog doorloopt: "In 1972 werd de route van buslijn 50 zodanig veranderd dat die vanaf toen twee keer per uur op de Brink in Ons Dorp ging stoppen".
De boodschap was en is: vermijd termen als 'huidig', 'op dit moment', 'volgend jaar' omdat de lezer niet weet wanneer ze geschreven zijn, en dat slechts kan achterhalen door in de bewerkingsgeschiedenis van het artikel op zoek te gaan naar de bewerking waarin ze werden toegevoegd. Als dat nodig is om de tekst te kunnen begrijpen en om na te gaan voor welk moment of welke periode de gemelde gegevens gelden, dan heeft de schrijver een ernstige fout gemaakt. En die ernstige fout wordt met grote regelmaat gemaakt. Daarover gaat dit topic en dus ook mijn bijdrage. Het doet er dus niet toe dat de boodschap op het moment van schrijven correct was, zoals Bob.v.R meende te moeten opmerken. Want ook in 2014 wist de lezer niet of een mededeling gisteren in het artikel werd geplaatst, of al tien jaar geleden. Bob.v.R legt een oneigenlijk criterium aan om te beoordelen of een tekst correct is, namelijk of op het moment van schrijven klopt wat er staat. Dat is waarop ik reageerde, omdat dat, gezien de hier aangehaalde statistieken, kennelijk voor heel veel gebruikers een logische maatstaf lijkt. Maar zeer ten onrechte. WIKIKLAAS overleg 28 apr 2015 08:46 (CEST)
Je hebt gelijk. Ik zat mijn frustratie te uiten dat soms informatie die verouderd wordt wel de moeite waard is om te bewaren. Zand erover.Smiley.toerist (overleg) 28 apr 2015 13:15 (CEST)

Nog een: de laatste jaren (treffers: 4400, er zullen er zo'n 4000 overblijven met formuleringen als de laatste jaren van zijn bestaan, die natuurlijk niet aangepast hoeven worden, daargelaten). De Wikischim (overleg) 26 apr 2015 15:49 (CEST)

Analoog met "zal in jaar", zie ook "in jaar zal":

Of:

m.u.v. 2015 Uitgevoerd Uitgevoerd - Sander1453 27 apr 2015 07:50‎ (CEST)

Ook "momenteel" of "op dit moment" worden zeer veel gebruikt, wat volgens mij geen goed plan is. Zo lees ik dat op dit moment de A67 tussen Darmstadt en Lorsch verbreed wordt van vier naar zes rijstroken. Daar is men naar verluidt al sinds oktober 2007 mee bezig.
Vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 27 apr 2015 00:07 (CEST)

Momenteel niet bedreigd in infoboxen is een uitzondering. Verder zijn er nog andere contexten waarin het gebruik van momenteel verdedigbaar is, bijv. TAM Linhas AéreasZelfcorrectie: de betreffende informatie bleek hopeloos verouderd. Maar op ML (programmeertaal) natuurlijk weer niet, daar is "momenteel" maart 2006. De Wikischim (overleg) 27 apr 2015 08:57 (CEST)
Dat is ook de reden om te pleiten voor een 'misbruik'filter. Dat geeft een signaal op het moment dat het in een nieuw artikel of wijziging wordt geschreven, maar het blokkeert niet en het wordt ook niet zichtbaar in de tekst van het artikel. Mensen die bewerkingen controleren worden dan wel meteen geattendeerd dat er mogelijk een ongewenste formulering is gebruikt en kunnen dan handelen naar bevinden. Bij het finetunen van een dergelijk filter zou inderdaad het 'momenteel niet bedreigd' genegeerd kunnen worden. Erik Wannee (overleg) 27 apr 2015 09:05 (CEST)
En dan de meervouden nog. Bijv. zullen in 2010 Dat misbruikfilter lijkt me wel wat. Sander1453 (overleg) 27 apr 2015 09:15 (CEST)
Als je het verbiedt gaan mensen hetzelfde met andere woorden omschrijven en wordt het hele fenomeen onvindbaar.
Er zijn helaas veel onderhoudsklussen op Wikipedia en het lijkt wel of ze exponentieel toenemen, dat is nog het grootste probleem. Maak maar eens een mooi grafiekje van het aantal artikelen met bronverzoeken per maand, of per jaar (en vergeet daarbij niet dat het vaak om meerdere bronverzoeken per artikel gaat).
Sterker nog, maak van alle onderhoudsklussen grafieken (graag in de normale chronologische volgorde, niet achterstevoren) en je ziet dat ze exponentieel toenemen. Wikipedia zal ten onder gaan aan zijn eigen succes, maar niemand heeft het in de gaten. - Aiko 27 apr 2015 10:54 (CEST)
Ik denk dat verbieden inderdaad niet de goede term is. Het maken van vergissingen en fouten is nooit te verbieden, en we moeten er van uit gaan dat dit soort fouten niet worden gemaakt door vandalisme maar door goedbedoelde onwetendheid. Wat we daarbij nodig hebben is niet een harde aanpak zoals verbieden, maar een goedwerkende signaleringsfunctie, zodat meer ervaren Wikipedianen het snel opmerken en kunnen rechtzetten. Daarvoor kan zo'n filter een heel nuttige functie hebben. (En eventueel kunnen we daarnaast een sjabloon ontwerpen dat we op de OP van een aanmaker kunnen zetten, waarin we uitleggen waarom diens bewerking is aangepast.) Erik Wannee (overleg) 27 apr 2015 11:33 (CEST)

En hoe zit het met laatste decennia (ca. 800 keer)? Zal zo niet nu reeds, dan zeker over een X aantal jaar achterhaald zijn en herschreven moeten worden (afgezien van gevallen als de laatste decennia van de 20e eeuw). Sommige van deze formuleringen staan er denk ik al een jaar of tien zo bij, zonder dat iemand het in de tussentijd nodig heeft gevonden ze aan te passen. Dus dan zijn die laatste decennia inmiddels zelf alweer een decennium langer geleden. De Wikischim (overleg) 27 apr 2015 12:02 (CEST)

Ja, het is eigenlijk niet de juiste stijl voor een encyclopedie om dat soort tijdsaanduidingen te gebruiken. Ik ben ook voor een filter, om op die manier snel de tekst te kunnen aanpassen. Sikjes (overleg) 27 apr 2015 12:28 (CEST)

Als een filter deze foute zaken kan herkennen kan een filter ook suggesties doen die wel correct zijn!!!! VanBuren (overleg) 28 apr 2015 09:33 (CEST)

Alleen in de vorm van een algemene melding en niet toegespitst op de context waarin het gebruikt wordt. Het filter herkent woordpatronen, maar kan maar 1 vaststaand bericht terugsturen. Mbch331 (Overleg) 28 apr 2015 09:35 (CEST)
"Vandaag de dag" en "vandaag" zijn blijkbaar ook populair. - Aiko 3 mei 2015 10:35 (CEST)

Daarnet ontdek ik een aantal (sowieso overigens behoorlijk ondermaatse) artikelen in de Categorie:Eurovision Young Musicians. Er staat hier meermaals dat een festival "zal plaatsvinden" in een jaar dat inmiddels al in het verleden ligt. De Wikischim (overleg) 3 mei 2015 12:32 (CEST)

Als ik bij de Engelse Wiki kijk dan zie ik 737.393 keer het gebruik van 'currently'. Het lijkt me van belang dat er wereldwijd moet worden nagedacht over min of meer structurele oplossingen. Op dit moment denk ik aan het botmatig toevoegen van een datum aan dergelijke tijdsaanduidingen (de datum dat zo'n tijdsaanduiding is toegevoegd), en daarmee tevens categoriseren in onderhoudscategorieën. Dan breng je deze zaken in beeld en kun je statistieken genereren. Vervolgens moet bekeken worden of er tot een bruikbare beleidsmatige oplossing kan worden gekomen. Waarbij in de overwegingen moet worden meegenomen dat het aantal gebruikers niet meer toeneemt en misschien zelfs afneemt, terwijl de onderhoudsproblemen tegelijkertijd waarschijnlijk een exponentiële groei doormaken. - Aiko 7 mei 2015 09:52 (CEST)
En gelukkig hebben we ook nog dingen als "zal binnenkort". Door het totaal ontbreken van een tijdsaanduiding is daar wat lastiger te zien dat het verouderd is... Paul B (overleg) 19 mei 2015 02:32 (CEST)

Juistheid van informatie versus wenselijkheid van woorden[bewerken]

Er lijken in bovenstaande discussie twee zaken door elkaar te lopen die toch tamelijk verschillend van aard zijn. Er is een vraag "Is de informatie die op Wp staat nog wel actueel?" en er is een vraag "Bevatten artikelen ongewenste tijdsaanduiders?". Het gesprek is zich vooral gaan concentreren op dat laatste, terwijl het actueel-zijn in essentie het onderwerp was waar het mee begon, en dat zegt ook méér over de accuratesse van onze encyclopedie. Als er ergens staat "Jan de Vries is sinds 2011 directeur van ABC" dan is daar qua formulering niets mee aan de hand, terwijl er vorig jaar een wisseling van de wacht kan hebben plaatsgevonden, waarmee het onjuiste informatie is geworden. En die informatie is in dat geval niet minder onjuist dan "Jan de Vries is de huidige directeur van ABC". Ik weet niet hoe je het zou kunnen meten, maar dit probleem zal vast grootschaliger zijn dan het probleem van de 'foute woordjes', dat meer cosmetisch van aard is (waarmee ik niet wil zeggen dat werken daaraan niet nuttig kan zijn). Maar ja, hoe spoor je verouderde info op? Op tegenwoordige dan wel toekomende tijd filteren wordt lastig... Apdency (overleg) 3 mei 2015 13:18 (CEST)

Het is inderdaad wijs om te proberen de verschillende problemen uit elkaar te trekken, ook al is er sprake van overlap. Voor al deze zaken kunnen verschillende oplossingen nodig zijn. Bij het zoeken naar oplossingen moet de vraag "Hoe maak je Wikipedia een beetje onderhoudsarmer" een leidend uitgangspunt zijn. - Aiko 3 mei 2015 15:20 (CEST)
Best goed gezegd zo. En met dat perspectief voor ogen liep ik net tegen iets interessants aan. In de momenteel aanwezige versie van het artikel Tivoli Schouwburg staat de volgende zin: "De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar anno 2014 het Stadhuisplein zich bevindt.". Het lijdt geen twijfel dat Timelezz die woorden 'anno 2014' er met de beste bedoelingen heeft neergezet. Maar het is nu 2015, en als je dan iets zegt over een situatie in 2014, dan zou dat in de verleden tijd horen te staan, of het jaartal dient aangepast. Zou er staan "De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar tegenwoordig het Stadhuisplein zich bevindt.", dan had je dat probleem niet. In allerlei gevallen, zoals dit geval, kan een term als tegenwoordig of huidig tamelijk lang mee, veel langer dan sommige 'vaste' tijdsaanduidingen. Ik weet dan ook niet meer zo zeker of het in alle gevallen ongewenst is om variabele tijdsaanduidingen te gebruiken.
Een alternatief zou nog kunnen zijn "De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar [later/in jaar x] het Stadhuisplein werd aangelegd." (voor iets dergelijks heb ik ook weleens gekozen), maar dan laat je de lezer weer in het ongerede over de vraag of er tijdens zijn raadplegen nog steeds een Stadhuisplein is.
En dan heb je nog "De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar sinds ... het Stadhuisplein ligt.". Maar dan moet je die informatie wel voorhanden hebben. Vraagt niet gewoon iedere situatie om een eigen benadering? Apdency (overleg) 6 mei 2015 12:20 (CEST)
Ik gebruik 'anno' inderdaad om de bovenstaande reden. Termen als 'nu' en 'tegenwoordig', die al snel verouderd zijn, moeten wat mij betreft vermeden worden. "Anno 2014" geeft diezelfde 'tegenwoordigheid' met een tijdsaanduiding, en zorgt ook voor enige verifieerbaarheid aangezien de uitspraak altijd waar blijft. Ik had waarschijnlijk geen (of niet zo snel) informatie over de bouw van het stadhuisplein paraat om het op die manier aan te geven. Als er nog meer opties zijn om dit te verwoorden, hoor ik het graag. Mvg, Timelezz (overleg) 6 mei 2015 14:45 (CEST)
"De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar anno 2014 het Stadhuisplein zich bevindt" zie ik ook als verouderde informatie. Ten eerste vanwege de tijdvorm "bevindt", maar ook als je daar meteen bij het schrijven al "bevond" van maakt, dan zal het later, indien onderhoud achterwege blijft, een merkwaardige opmerking zijn. Voor de lezer van 2017 is het immers niet interessant waar het plein zich bevond toen het 2014 was, als hetzelfde gold voor 2009 of 2005. Vandaar ook dat ik denk dat 'tegenwoordig' in sommige gevallen, nl. beschrijvingen van feiten die lang meegaan, helemaal zo'n slecht alternatief nog niet is. Apdency (overleg) 7 mei 2015 19:16 (CEST)
Als er "anno 2014" staat en dat staat er in 2017 nog steeds, dan zij het zo en is de lezer meteen ook gewaarschuwd dat dat tegenwoordig misschien niet meer het geval is. Stel dat je "tegenwoordig" gebruikt, en het Stadhuisplein is er in 2017 niet meer, staat er dus informatie op de pagina die incorrect is. Eventueel de middenweg "tegenwoordig (anno 2014)" in de artikels schrijven? Dan weet de lezer dat er dus inderdaad de huidige situatie bedoeld wordt, maar dat dat stukje tekst in 2014 is geschreven en dus misschien wel al achterhaald is. Daarenboven nodigt de constructie "tegenwoordig (anno 2014)" toch wel sterk uit om dat jaartal te gaan wijzigen als het jaar om is en de bewering klopt nog steeds. Rickie97 (overleg) 8 mei 2015 19:34 (CEST)
"De schouwburg lag ter hoogte van de plek waar in ... het Stadhuisplein werd aangelegd." Maar dan nog even uitzoeken wat ... was. Het artikel Stadhuisplein geeft daarover geen uitsluitsel. Sijtze Reurich (overleg) 11 mei 2015 12:48 (CEST)

Project met Naturalis, huiswikipediaan[bewerken]

Naturalis in Leiden heeft heel veel materiaal gescand (meer dan vier miljoen herbariumbladen en nog drie miljoen andere documenten) en wil een selectie aan Wikimedia (Commons) schenken. Na eerdere contacten in de afgelopen jaren met de projectgroep Natuur van de vereniging WMNL (onder meer een schrijfsessie in oktober 2014) hebben ze een huiswikipediaan (wikipedian in residence), namelijk mij, voor zeven maanden in loondienst (mei-november 2015) aangesteld. Er komen schrijfbijeenkomsten voor staf en andere belangstellenden. Opmerkingen, wensen, suggesties (selectiekriteria?) en kritiek zijn zeer welkom, Hansmuller (overleg) 11 mei 2015 13:04 (CEST)

PS. Er zouden herbariumbladen van 400.000 plantensoorten kunnen worden geüpload (voorbeeld). Is daar belangstelling voor? Er staan nu niet veel herbariumbladen op Commons. En/of zeldzame/uitgestorven/bedreigde plantensoorten enzovoorts?

Misschien kun je een kijkje nemen bij Wikipedia:Wikiproject/Dieren, iemand als Lymantria heeft vast ideeën! Josq (overleg) 11 mei 2015 16:18 (CEST)
Er zijn uiteraard altijd gebruikers die blij zijn met alles, maar eigenlijk is herbariummateriaal niet zo geschikt omdat het niet aansprekend is. Logischerwijs zijn er twee categoriën die eerder in aanmerking komen, namelijk type-exemplaren (omdat die een functie hebben) en ten tweede alle taxa waarvan tot nu toe helemaal geen beeldmateriaal is. Overigens ben ik er eigenlijk niet van overtuigd dat Naturalis er goed aan doet dit materiaal onder deze licentie vrij te geven, in plaats van onder een (in deze hoek) meer gebruikelijke licentie. - Brya (overleg) 11 mei 2015 20:30 (CEST)
Natuurlijk zijn die bladen een aanvulling voor Wikimedia Commons en die donatie valt perfect binnen de doelstellingen aldaar. Of alles ook geschikt is voor Wikipedia is een tweede. Ook afbeeldingen van zeldzame en uitgestorven dieren lijken me een mooie aanvulling voor Commons. Maar ehhh, hoe kunnen ze afbeeldingen vrijgeven waarop het auteursrecht al een poosje verlopen is? Ik zou ook even een ander document voor de vrijgave op laten stellen. Deze keer door een jurist als het even kan want het huidige document is op z'n zachts gezegd bagger. Natuur12 (overleg) 11 mei 2015 22:54 (CEST)
Aan een afbeelding van herbariummateriaal (een gedroogde plant, vaak met beschadigen, meestal bruin verkleurd, zeker de bloemen nooit in de oorspronkelijke staat en kleur) heb je niet zo veel; hooguit kun je er de vorm van een en ander uit afleiden, en bijvoorbeeld hoe bladeren aan stengels staan. Wat mij betreft is het interessantste van die bladen wat er aan teksten, nummers, codes en namen op staat. Maar dan hebben we het bijna altijd over typemateriaal; van willekeurige gedroogde planten is de relevantie van zulke informatie meestal ver te zoeken. De Missouri Botanical Garden heeft veel afbeeldingen van type-exemplaren van planten in zeer hoge resolutie online gezet. Daar ben ik ze zeer dankbaar voor, en voor zulke afbeeldingen van types zou ik ook Naturalis zeer dankbaar zijn. Als Naturalis het handig vindt om daar niet zelf een website met extra informatie over te maken maar graag van de bestaande infrastructuur van Wikimedia Commons gebruikmaakt, dan moet Naturalis dat zelf weten. Met een CC0-licentie bestaat het risico dat de relatie tussen afbeelding en de donateur ervan bij hergebruik verloren gaat. Als ik Naturalis was, dan zou ik dat niet willen. WIKIKLAAS overleg 11 mei 2015 23:36 (CEST)
Mooi materiaal kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. De diervoorbeeldafbeelding is prachtig, maar van die afbeelding is natuurlijk het auteursrecht al verlopen, zodat "vrijgeven" niet echt nodig is. Ik kan me echter voorstellen dat Naturalis liefst alles op dezelfde wijze vrijgeeft en daar is niet veel op tegen. De waarde van zo'n afbeelding voor Commons en voor Wikipedia staat m.i. buiten kijf - zeker als het soorten betreft waarvan nog geen afbeelding beschikbaar is. Wel is het verstandig in artikelen wat zuinig te zijn met opnemen van dit soort afbeeldingen, net als onlangs bij de vogels, omdat oude illustraties niet voldoen aan huidige standaarden van kwaliteit in weergave. Herbariumbladen ben ik niet zo in thuis, maar lijken me vooral zinvol als het typemateriaal is of als er van de soort nog geen (of bijzonder weinig) beeldmateriaal is. Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 12 mei 2015 09:05 (CEST)
Oh ja, daar wil ik nog wel aan toevoegen dat afbeeldingen ook van heel grote waarde kunnen zijn als ze niet in een artikel bruikbaar zijn. Zo zou ik niet snel een afbeelding van het holotype van een plant in het artikel plaatsen maar mijn ervaring leert dat het ongelofelijk waardevol is als dat materiaal wel op de een of andere manier te bekijken is. En daarvoor biedt Commons wat mij betreft al wel een heel behoorlijke infrastructuur. WIKIKLAAS overleg 12 mei 2015 13:15 (CEST)
Pijlstaartrog, Kawahara Keiga, 1823-1829.

@allen: Dank voor jullie snelle en nuttige opmerkingen. Vergelijk de reacties op Wikispecies.

 1. Auteursrecht: geen probleem, de bedoelde media zijn al CC0 op de websites van Naturalis. Naturalis en ik volgen de wensen van OTRS bij de formulering. De verklaring dient hier alleen om de samenwerking op papier (mail) te krijgen, zoals gebruikelijk bij GLAM-projecten. De opmerkingen over de nadelen van CC0 - al bij de bron - bespreek ik met Naturalis.
 2. Afbeeldingen van type-exemplaren, afbeeldingen van taxa waar die geheel ontbreken, afbeeldingen van zeldzame en uitgestorven dieren (zie filmpje trekduif) en mooi materiaal hebben jullie voorkeur.

Met jullie suggesties en de ideeën van de staf van Naturalis hoop ik tot een afgewogen upload te komen. Op de projectpagina (zie kop) doe ik verslag van de voortgang. Verder commentaar blijft zeer nuttig, welkom. Welbedankt, Hansmuller (overleg) 13 mei 2015 10:54 (CEST) , huiswikipediaan Naturalis mei-november 2015
PS. Het idee is, dat afbeeldingen van Naturalis op Wikipedia/media meer mensen (pageviews) bereiken (krijgen) dan op de eigen websites van Naturalis. Voor de beelden van het Rijksmuseum bleek dat inderdaad zo te zijn. Hansmuller (overleg) 15 mei 2015 11:01 (CEST)

 1. Kun je wat gedetailleerde foto's maken van de dodo en de triceratops van Delft? Hans Erren (overleg) 15 mei 2015 11:08 (CEST)
Dodo in Naturalis
Leuk van je te horen! Inderdaad zijn beide exemplaren recent overgenomen van het Mineralogisch-Geologisch Museum in Delft en bij Naturalis te zien, maar ze zijn nog niet opgenomen met (detail)foto('s) in hun Bioportal. Wel kreeg ik de foto rechts. Ik kijk er nog naar, bedankt voor de tip! Hansmuller (overleg) 18 mei 2015 11:08 (CEST)

PS2. @Lymantria: ik zal rekening houden met de beperkte natuurgetrouwheid van historische afbeeldingen, eventueel een waarschuwing plaatsen, bedankt. Hansmuller (overleg) 18 mei 2015 11:44 (CEST)

Zit te piekeren of ik die waarschuwing naar aanleiding van Lymantria's opmerking "[..oude illustraties niet voldoen aan huidige standaarden van kwaliteit in weergave.]" op de historische afbeeldingen zal zetten. Is dat zinnig of overdreven, als zinnig: is er literatuur over deze kwestie om naar te verwijzen? Bedankt, Hansmuller (overleg) 22 mei 2015 10:52 (CEST)

PS3. @Brya: welke licentie is gebruikelijk? Op je overleg is er ook discussie over. Dank, Hansmuller (overleg) 18 mei 2015 12:46 (CEST)

 1. Het lijkt me dat Naturalis zelf al goed geinformeerd zal zijn over licenties; daar hebben ze mij niet voor nodig.
 2. Het lijkt me ook niet dat er één algemeen gebruikelijk licentie zal zijn (dat schreef ik dan ook niet), maar over het algemeen heeft men een hekel aan commercieel gebruik.
 3. Zo heeft het tijdschrift dat ik de afgelopen dagen door zat te nemen een licentie die vermelding van de maker vereist en commercieel gebruik en veranderingen verbiedt (zal dus BY SA NC ND zijn?). - Brya (overleg) 18 mei 2015 18:45 (CEST)

Beoordeling verzetshelden[bewerken]

Wanneer is een verzetsstrijder een artikel waard? Maakt het uit of ze hun leven waagden om twee of ... onderduikers te redden? Op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150511#Toegevoegd 11/05: Deel 2a Verzetsstrijders staan een aantal verzetshelden onder een vergrootglas. De vraag is: waar ligt de grens voor opname? Het lijkt me goed dat daar veel mensen reageren, zodat duidelijk wordt hoe daar in het algemeen over gedacht wordt. Ymnes (overleg) 12 mei 2015 17:54 (CEST)

Nadeel van dit soort personen is dat mensen gauw een persoonlijke mening erover hebben. Belangrijkste zijn onafhankelijke bronnen die de relevantie van de persoon aangeven. Sjoerd de Bruin (overleg) 12 mei 2015 18:19 (CEST)
Opmerkelijk hoe snel iemand "strijder" genoemd wordt. Er zou eens duidelijk onderscheid moeten komen tussen deelnemers van een verzetsbeweging en verzetstrijders. Het verschil is best wel groot tussen een deelnemers van een onderduikbeweging tegenover knokploegen en verzetstrijders zoals bijv. de Franse Maquis of de Binnenlandse Strijdkrachten in Nederland die actief meevochten tijdens de bezetting en/of bevrijding. Ook in Nederland hebben enkele verzetstrijders actief meegevochten. Iemand zoals Lammert Huizing die een Joods gezin bij hem liet onderduiken dat ontdekt werd pleegt zeker verzet, of hij een "strijder" genoemd moet worden? Of dit relevant is? Zoals Sjoerd schrijft, mits er betrouwbare bronnen voorhanden zijn. Er zijn zeer veel mensen die een verzetsrol gespeeld hebben zoals het drukken van voedselbonnen, vervalsen van paspoorten of het drukken van stencils. Zijn dit nu strijders? Vast wel dat veel beschikbare info gekleurd is, misschien zelfs niet neutraal. Iemand die een radio had verstopt mag in elk geval geen strijder worden genoemd, zeker vergeleken met bijvoorbeeld Hannie Schaft die o.a. een Duitse legertrein opblies. Ik vind dat ook naar die rol gekeken moet worden. Heeft een persoon een regionale- of landelijk rol gespeekd dan zeker E waarde. Gaat het om een boer die tijdelijk onderdak bood aan onderduikers op doortocht of bemanningsleden van een neergeschoten geallieerde vliegtuig verborg voor zoekende soldaten? Verzet zeker, verzetstrijder nee.Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 12 mei 2015 19:09 (CEST)
Tja, om het lastig te maken: een oorlog wordt altijd op meerdere fronten gevochten. De strijd om de moraal wordt gevochten met illegale bladen. De strijd om de bevolking wordt gevochten door onderduikers te laten verdwijnen. De Binnenlandse Strijdkrachten zijn ook niet eenduidig om dat die een enorme groei kenden in april en mei 1945. Daarnaast zijn er natuurlijk velen die heldendaden bedreven maar dat niet willen erkennen omdat ze "gewoon deden wat gedaan moest worden". Ik kan er met geen mogelijkheid een algemene regel voor neerzetten. The Banner Overleg 12 mei 2015 19:49 (CEST)
De stichting 1940-1945 hanteert de term "verzetsdeelnemers". Ook de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 gebruikt deze term en definieert "deelnemers aan het verzet" als: "zij, die tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het binnenlands verzet, met inbegrip van hen, die deel uitmaakten van de Binnenlandse Strijdkrachten en daadwerkelijk hebben deelgenomen aan de strijd tegen de vijandelijke bezettende macht van het Rijk in Europa;" Ik denk mede hierdoor dat een titelwijziging van de categorie Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog naar "Nederlands verzetsdeelnemer in de Tweede Wereldoorlog" gerechtvaardigd en wenselijk is. EvilFreD (overleg) 14 mei 2015 13:07 (CEST)
Lijkt mij een goed plan. The Banner Overleg 14 mei 2015 13:36 (CEST)
Mij ook: een meer neutraler term, die dus bovendien ook door niet de minste instanties wordt gehanteerd, en uit een betreffend lemma kan dan vervolgens blijken waaruit dat verzet precies bestaan heeft. Paul Brussel (overleg) 15 mei 2015 11:45 (CEST)

Zomaar een ideetje: zou er een uitwisseling oid kunnen plaatsvinden met deze site? Daar zijn al dit soort verzetsstrijders vast meer dan welkom (voor zover ze er niet al op staan). Iemand kan ze bijv. daarheen overzetten met vermelding van een permalink. Ik kan de nominaties hier wegens NE op zich begrijpen maar anderzijds snap ik dat dit ook voor sommigen zeer kwetsend kan zijn. De Wikischim (overleg) 12 mei 2015 20:50 (CEST)

Er zijn wel meer locaties waar vermelding van deze personen beter op zijn plaats is dan op Wikipedia als het aankomt op uitingen van lof en waardering. Plekken die daar ook speciaal voor opgericht zijn. Waar mensen speciaal naartoe gaan om te eren en te herdenken. Wikipedia is daar geen plaats voor. Op Wikipedia worden zaken en personen behandeld die relevant zijn of geweest zijn. Hoezeer elke vorm van verzet tegen welke bezetter dan ook te waarderen is, niet elke vorm leid vanzelfsprekend tot opname in Wikipedia, ook niet als dat tot de dood leidde. Volgens mij zijn hier de sentimenten aan het winnen van de argumenten. De neutrale blik die werken aan dit project vereist wordt wazig als het over het WWII gaat. EvilFreD (overleg) 12 mei 2015 22:08 (CEST)
Ik geloof dan dat we het hierover in grote lijnen eens zijn. Inmiddels zie ik op de verwijderlijst weer vooral stemmen tegen verwijderen. Wat me steeds weer opvalt is hoe weinigen beseffen dat er allerlei min of meer aan Wikipedia verwante projecten zijn waar dit soort informatie die niet per definitie encyclopedisch te noemen is maar toch ergens kan staan prima past, en daarom moet het hier maar gewoon een container van van alles en nog wat blijven. Jammer. De Wikischim (overleg) 12 mei 2015 22:32 (CEST)
De discussie op WP:TBP is volledig overgenomen door emoties en drogredenen. En je kan er van uit gaan dat de moderator die de artikelen op zijn eigen merites beoordeeld (als is te doen gebruikelijk) geheid een afzettingsprocedure voor de kiezen krijgt van de emotie-stemmers. The Banner Overleg 14 mei 2015 13:36 (CEST)
Het suggereren dat er afzettingsprocedures gaan plaatsvinden bij bepaalde uitkomsten draagt volgens mij niet bij aan de de-escalatie van de discussie. Hannolans (overleg) 14 mei 2015 14:12 (CEST)
Ik respecteer de beslissing van de afhandelend moderator maar zullen anderen dat ook doen? The Banner Overleg 14 mei 2015 14:43 (CEST)
Wat doet je denken dat die 'emotionele snotteraars' (om een collega te parafraseren) meteen naar de afzettingspagina zullen hollen? Paul B (overleg) 14 mei 2015 14:45 (CEST)
Juist de emoties... The Banner Overleg 14 mei 2015 16:12 (CEST)
Maar je hebt dus geen concrete aanwijzingen anders dan een soort, nou ja, onderbuikgevoel (mag ik dat een emotie noemen?) dat zulke emoties wel moeten leiden tot een gang naar de afzettingspagina? Mag ik dan concluderen dat je hier eigenlijk niets méér doet dan een soort loze beschuldiging uiten? Die collega's reageren wat minder laconiek op een poging tot verwijderen van in hun ogen duidelijk relevante artikelen, en vervolgens suggereer jij dat ze daarom de moderator wel persoonlijk zullen aanvallen bij verwijdering van die artikelen (m.a.w., dat ze in het geheel niet meer in staat zijn om zakelijk naar die beslissing te kijken). Vind je zo'n insinuatie zelf een zinvolle bijdrage aan de discussie? Paul B (overleg) 14 mei 2015 16:32 (CEST)
Ik hoop van harte dat ik fout zit en dat de moderator van dienst gerespecteerd wordt. The Banner Overleg 15 mei 2015 01:00 (CEST)
Beste TB,
Als je het met Verwijderactie V van moderator M niet eens bent kun je gewoon:
M op haar/zijn OP (WikiMail is ook een optie) aanspreken e/o een terugplaatsverzoek indienen. Pas als dat geen soelaas biedt kun je hardere maatregelen treffen.  Klaas `Z4␟` V:  14 mei 2015 17:00 (CEST)
Huh? The Banner Overleg 15 mei 2015 01:00 (CEST)

De stemmingmakerij rond deze lemmata kent kennelijk geen grenzen. Er is a) geen enkele reden om aan te nemen dat deze lemmata allemaal verwijderd zullen worden, en er is b) geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat degenen die voor het behoud van deze lemma's hebben gepleit, een verwijderend moderator zullen gaan aanvallen of afzetten. The Banner, die constant het verder onbewezen argument inbrengt dat de voorstanders van deze lemma's door emoties zijn overmand, begint zelf nota bene zijn eigen bijdragen over die lemmata met te spreken over zijn hart en zijn verstand. Ikzelf heb - voor zover ik weet althans - geen enkele emotie ingebracht in deze discussie. Ik heb alleen - zoals elders op deze pagina - beweerd dat E-waardigheid nooit alleen op zich kan worden bepaald, maar altijd moet worden afgewogen tegen wat elders op deze encyclopedie te lezen is. Ik ben blij dat er tenminste nog een redelijk corpus aan verzetsmensen prijkt tegenover een waterhoofd aan voetbalgerelateerde zaken, aan fictieve figuren die een rol hebben gespeeld in commerciële televisiepulp, aan computergames (die vaak al even na uitgave al weer compleet vergeten waren), aan tekenfilmbeestjes en aan allerlei andere voorbijgaande verschijnselen. Iets anders is, of die lemmata daadwerkelijk teruggaan op betrouwbare bronnen. Vanzelfsprekend moet dat. Maar ook The Banner zelf, verklaard voorstander van bronnen, meent dat een totaal bronloos artikel, van de hand van een auteur over wiens waarachtigheid terechte bedenkingen bestaan, voldoende is opgeknapt om behouden te blijven. Onderwijl stookt deze zelfde The Banner brandjes van het type "de voorstanders van de verzetsstrijderslemmata zullen, wanneer deze lemmata verwijderd zijn, wel uit zijn op het afzetten van moderatoren", daarmee de indruk wekkend dat het hem helemaal niet om de kwaliteit van de encyclopedie gaat, maar om aanhoudend gedoe waarin hij als cynische waarnemer ("och, ik vroeg alleen naar bronnen") een zogenaamd voortreffelijke rol speelt. Dat laatste is geenszins het geval. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 mei 2015 23:39 (CEST)

Doe jij nu zelf niet wat je The Banner verwijt? Wat hebben deze lemma's met voetbal te maken? Ik zie eerlijk gezegd geen rol voor ons als verzetsmonument. Heel veel van deze lemma's gaan over mensen die goed waren, maar door al die lemma's zou men maar zo het idee kunnen krijgen dat er geen land was waar zo veel verzet werd gepleegd dan NL, terwijl mij lijkt dat het verzet in NL zijn hoogtepunt vooral vond na 1945. Als er meerdere bronnen zijn waaruit blijkt dat meneer A of mevrouw B worden beschouwd als verzetsheld dan zie ik geen bezwaar tegen een lemma, maar ik zie geen enkele reden om deze lemma's anders te beoordelen dan welk lemma dan ook. E moet blijken, niet enkel door de toverformule verzetsheld uit de groep van Frits de Zwerver. Peter b (overleg) 15 mei 2015 23:57 (CEST)
We zijn het kennelijk eens. Ik heb nergens beweerd dat we hier bronloze verschijnselen moeten opnemen. Vanzelfsprekend moet de relevantie van een hier beschreven verschijnsel blijken uit beschikbare bronnen. Iets anders is, of je - zonder die bronnen zelfs maar te kennen, laat staan te hebben ingezien - moet overgaan tot massanominatie van een deel van die lemmata. En voor wat de E-waarde van een bepaald verschijnsel betreft: natuurlijk moet dat worden vastgesteld in relatie tot zaken die hier kennelijk wel E-waarde hebben. Als we Wikipedia te bekijken, zouden we om jou te parafraseren "zo maar het idee kunnen krijgen dat er geen land was waar zo uitsluitend wordt gevoetbald als in Nederland". Berretta cardinalizia.png RJB overleg 16 mei 2015 12:00 (CEST)
Er worden in korte tijd door dezelfde collega een groot aantal lemma's aangemaakt over mensen die tijdens WOII verzet hebben gepleegd, waarbij verzet ruim wordt geïnterpreteerd. Bij veel van die mensen wordt door die collega in het lemma vermeld, zonder enige onderbouwing, dat deze mensen tot hun verzet kwamen vanuit hun gereformeerde geloofsopvatting. De collega in kwestie maakte overigens ook een lemma aan dat nmm over hem zelf gaat. Deze activiteiten werden opgemerkt door collega PB die, imo terecht, vraagtekens plaatste bij deze aanwas. Dus heeft hij ze op de bestemde plek onder de aandacht van de gemeenschap gebracht. Vervolgens moet PB ervaren dat hem allerlei motieven worden toegedicht. Ik zou juist zeggen PB deed wat van een redacteur verwacht moet worden. Peter b (overleg) 16 mei 2015 12:15 (CEST)
Die massanominatie blijkt uiteindelijk heel wat rechtmatiger te zijn dan velen in beginsel aannamen (en waar velen wellicht nog altijd van overtuigd zijn). Goed, en sprak zich voornamelijk uit over de vraag of de personen E waren of niet en niet zo zeer over de artikelen. Het geeft een beetje de indruk dat men ervan overtuigd is dat deze personen allen opgenomen dienen te worden in de encyclopedie, zonder dat men ook maar de minste moeite heeft genomen om de artikelen inhoudelijk te beoordelen. Dat is wellicht de makke van een simultane nominatie en daarmee schieten de nominaties door Paul Brussel hun doel mogelijk voorbij. Op het gebied van inhoudelijke argumenten blijft het oorverdovend stil en ondergetekende uitgezonderd heeft nog niemand een poot uitgestoken naar de genomineerde artikelen. Kennelijk is men van mening dat de daden van de besproken personen van dermate grote importantie waren, dat de kwaliteit van de artikelen en de bronnen, het waarheidsgehalte en de betrouwbaarheid van zowel de aanwezigheid als de herkomst van de informatie volledig van ondergeschikt belang zijn. Dat deze artikelen daarnaast aangemaakt lijken te zijn om de bekendheid te vergroten van de websites van de auteur, en dat het er dus meer van weg heeft dat ze deel uitmaken van een grootschalige reclamecampagne, schijnt ook niet erg zorgwekkend gevonden te worden. Nochtans valt er op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de artikelen, alsmede die van de websites van de aanmaker, nogal wat aan te merken. Daar valt gerust iets aan te doen, maar dat moet dan wel even gebeuren. Met zomaar "verzetsheld, dus E" te roepen is de encyclopedie niet gebaat. Wat je ook van de nominaties vindt. EvilFreD (overleg) 17 mei 2015 09:50 (CEST)
Eerlijk gezegd is door al het gedoe rond mijn zogenaamde "dolle nominatiedrift", de mij toegedichte onkunde en onwetendheid de motivatie om daaraan bij te dragen geheel weggenomen, ook al heb ik zelfs Hilbrink (2015) er nog speciaal voor aangeschaft en bezat ik al andere bronnen. Het is weer eens zo dat de grootste tegen verwijderingroepers opnieuw geen vinger uitsteken naar die artikelen zelf waarvan zij simpelweg vinden dat zij behouden moeten blijven, in welke (ondermaatse) vorm dan ook. Paul Brussel (overleg) 17 mei 2015 21:55 (CEST)

Erasmusprijs 2015 voor de wikipedia, maar vereniging strijkt met de eer[bewerken]

Willen de ouders van kinderen die de Erasmusprijs claimen, hen komen afhalen bij de informatiebalie? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 mei 2015 01:11 (CEST) (in liefdevolle herinnering aan Vier Tildes)

Ik dacht dat de vereniging geen rechten had over deze wikipedia. Waarom gaan ze dan met de eer weglopen van de prijs voor de gemeenschap? Waarom wordt de gemeenschap er niet bij betrokken. De prijs is immers voor deze. Ik las net ook in de jaarstukken dat de directeur er 49.000 Euro per jaar betaald krijgt. Weggegooid donatiegeld.

De vereniging krijgt betaald over de ruggen het gratis werk van de vrijwilligers. En gaan ze nog mooi staan doen als zijnde de vertegenwoordigers van de vrijwilligers zonder dat wij ervan weten. Hoe kan een vereniging die officieel losstaat van de wikipedia een prijs in ontvangst in naam van de schrijvers hier??? [1]

Er staat zelfs op de site van de prijs dat de prijs uitgereikt wordt aan vertegenwoordigers van de wikipedia community: "De prijs zal worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Wikipedia community op een nader vast te stellen datum in het najaar van 2015.". Sinds wanneer is de vereniging de door ons aangewezen vertegenwoordiger?

Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 14 mei 2015 21:26 (CEST)

Er staat toch niet bij dat die "3 vertegenwoordigers van de Wikipedia gemeenschap" uit de vereniging komen, of kijk ik verkeerd? Mvg, Trewal 14 mei 2015 21:38 (CEST)
Ten eerste: het geld gaat naar de Wikimedia Foundation, niet Wikimedia Nederland. In het persbericht staat het volgende: "the Wikimedia Foundation is redirecting these funds towards the Wikipedia community in the form of individual grants and other support for editors and contributors". Iedereen kan dus aanspraak maken op het geld. Ten tweede denk ik dat de keuze voor Wikimedia Nederland ook door de WMF is gemaakt. Als we elke beslissing vanuit de WMF hier op tafel moesten leggen, was er geen tijd meer over voor de hoofdnaamruimte. Veder zou ik het zeer fijn vinden als iemand een keer iets in de kroeg plaatste over de positieve dingen die de vereniging doet. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en veel ervaring opgedaan dankzij Wikimedia Nederland. Dat mag ook wel een keer gezegd worden. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mei 2015 21:40 (CEST)
@Trewal, uit de reactie van Sjoerd kan je al opmaken dat er besloten is dat de vereniging, die geen letter hier bijdraagt, met de eer mag strijken en niet de vrijwilligers hier. Terwijl de uitrijkende instantie van de erasmusprijs zegt dat hij voor de vrijwilligers bedoeld is. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 14 mei 2015 21:47 (CEST)
Als jij weet hoe het beter kan, zeg het dan. Klagen kunnen we allemaal. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mei 2015 21:53 (CEST)
@Waerth: ben jij alleen teruggekomen om ruzie te komen maken of hoe zit dat? Vrijwilligers die graag mee willen kunnen hun naam hier neerzetten. Dus voel je vrij enzo om mee te gaan met het in ontvangst nemen. En wat het salaris van Sandra Rientjes betreft, dat mag nog veel hoger liggen wat mij betreft gezien alle PA's die ze van mensen als jij over zich heen krijgt. Natuur12 (overleg) 14 mei 2015 21:55 (CEST)
Het lijkt me wel logisch dat de SPE contact opneemt met WMF over één en ander dan in hier de kroeg op te duiken. Het zou zeker logisch zijn geweest als de vereniging vervolgens de gemeenschap erbij zou betrekken op één of andere wijze. Minstens een linkje plaatsen bewuste pagina die daar al een week staat, maar waarvan ik nu pas verneem dankzij Waerth.Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 14 mei 2015 21:58 (CEST)
We praten ook pas over november, dus wellicht vonden ze dat nog niet echt nodig. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 mei 2015 22:00 (CEST)
Ik wil wel een positief voorstel doen. Ik begrijp dat het praktisch is als de prijs door Nederlandse wikipediagebruikers in ontvangst wordt genomen. Als we nu eens een open ronde doen voor collega's die dat wel leuk vinden en wij gewoon daar drie uit kiezen. Dat mogen best leden van de vereniging zijn, maar dat hoeft niet. Drie gebruikers die ik me zou kunnen voorstellen: MoiraMoira, Gouwenaar en Romaine. Peter b (overleg) 14 mei 2015 22:07 (CEST)
Voor Voor Peters voorstel Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 14 mei 2015 22:10 (CEST)
Peters voorstel lijkt me prima. Los daarvan: waarom moet alles dat hier ook maar een beetje op een feestje lijkt altijd meteen kapot gemaakt worden? Mij kan het eerlijk gezegd geen bal schelen wie de prijs ophaalt. Wat me wel kan schelen is dit: toen ik in de krant las dat de gebruikersgemeenschap van Wikipedia deze prijs had verdiend, voelde ik een diepe innerlijke vreugde. Niet, vanzelfsprekend, om mijn bescheiden bijdrage aan dit project, maar om de erkenning dat Wikipedia het allerbeste van internet tot zijn uitgangspunt, en vervolgens, handelsmerk heeft gemaakt: de vrije verspreiding van kennis. Om die vrije verspreiding van kennis gaan hier veel te weinig debatten. Dat komt omdat de liefhebbers ervan veel te vaak te maken hebben met de lange tenen, het droefgeestig geweeklaag en de aanhoudende zelfpromotie, van degenen die kennelijk niets te maken willen hebben met de vrije beschikbaarheid van kennis (meestal omdat ze onvoldoende weten), maar vooral met de erkenning van hun eigen mogelijk aandeel daarin. Dat laatste maakt vaak alles kapot. Alle conflicten waarin ik ooit verzeild ben geraakt, hadden dat tot basale inzet. Niet wij, maar wat wij weten en wat wij gratis en voor niets beschikbaar stellen aan de wereld, hoort hier centraal te staan. Omdat dit - uiteindelijk - meer een sociaal experiment blijkt te zijn, waar men vooral zijn (en veel minder vaak haar) eigen ego tot maat van alle dingen wil maken, is het hier vaak zo'n vreugdeloos verblijf. Daarom ook wordt ieder feestje hier een nachtmerrie. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 14 mei 2015 22:31 (CEST)
Mooi gezegd, RJB. Peters voorstel lijkt me prima. Wel ben ook ik voor betere communicatie. WMNL had hier bijvoorbeeld best mogen melden dat mensen zich hier op konden geven om bij de prijsuitreiking te zijn. Ik wist dat ook niet. WMNL doet ongetwijfeld veel goeds, maar de problemen ontstaan elke keer op het moment dat ze niet goed communiceren met de gemeenschap (het uitdelen van subsidies, de aanstelling van personeel, projecten). Het lijkt mij nuttig wanneer ze zich daar meer op gaan richten. Trijnstel (overleg) 14 mei 2015 23:54 (CEST)
Ik steun het voorstel van Peter. Ik heb WMNL op de hoogte gesteld van deze discussie. [2] Mvg, Taketa (overleg) 15 mei 2015 02:13 (CEST)
Beste Trijnstel, ik heb niet zo'n hoge pet op van WMNL, maar ik neem aan dat iedereen zich daar - betaald of onbetaald - inzet voor dezelfde idealen die wij hier hoog te houden hebben. Die idealen (waar je zelden of nooit iemand over hoort) lijken mij veel belangrijker dan het voortdurende geklaag over zaken die voor de meeste medewerkers, om nog maar te zwijgen over de meeste lezers, betekenisloos zijn. De laatste maanden zie ik sowieso te veel discussies over de vereniging. Wat heb ik daarmee te maken? En sterker, en wezenlijker: wat hebben onze lezers daarmee te maken? Die verwachten enkel dat hier relevante, encyclopedische informatie wordt verstrekt. Ikzelf heb een, op het totaal van bijna 2 miljoen, een belachelijk klein (ongeveer 2000) aantal en dan nog ook vaak tamelijk irrelevante lemmata geschreven. Wat dacht je? Dat ik bij het schrijven van die lemmata dacht aan een prijs, of aan een vereniging? Of aan de lange tenen van mensen die voortdurend eigenlijk vooral hun eigen lange tenen in beeld hadden? Nee. Ik dacht alleen maar aan het ideaal: wetenschap gratis en voor niks beschikbaar stellen aan anderen. De wereld beter maken door kennis is toch au fond het enige doel van dit project? Ja maar, zal jij, of zullen anderen tegenwerpen: die RJB kletst maar wat. Hij was hier voortdurend uit op relletjes. Ik hoop dat de geschiedenis zal uitwijzen dat die relletjes altijd te maken hadden met het ideaal, en met de voortdurende tegenwerking die men bij het uitdragen, en in de praktijk brengen van dat ideaal, ondervindt van mensen die alleen in zichzelf geïnteresseerd zijn. De discussie hier, is weer van hetzelfde laken een pak. De prijs is niet voor een van ons afzonderlijk, maar voor ons allemaal, en voor het ideaal dat dit project uitdraagt. Maar zodra er een prijs is, gaat niets meer over dat ideaal (waarvoor we nota bene gelauwerd werden) maar alleen maar over wie de prijs in ontvangst mag nemen. En of er wel genoeg Vlamingen betrokken zijn bij het in het ontvangst nemen van de prijs. Ik stel voor dat we de prijs door drie Vlamingen in ontvangst laten nemen. Bij voorkeur Vlamingen die zich tekort gedaan voelen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 mei 2015 00:18 (CEST)
(na bwc) Als je ziet hoeveel conflicten er door onhandige/onpraktische/etc communicatie ontstaan tussen gebruikers, die gebruikers mensen zijn en bij de vereniging ook mensen, en al die mensen - zowel gebruikers als die bij de vereniging - hun best doen te communiceren, gaat het wel eens mis in de communicatie.
Maar de verenigingswiki is bedoeld om projecten te organiseren, waarbij de openbaarmaking van het project niet gelijk ligt bij het op de wiki zetten van een projectpagina. Een gebruikelijke volgorde is: eerst aanmaken, dan de betrokkenen laten lezen en vervolgens breder bekend maken op Wikipedia. Die pagina is vorige week aangemaakt. Moet er persé verwacht worden dat dit binnen een week tijd bekend gemaakt wordt na aanmaken projectpagina? Ik denk van niet.
En laten we blij zijn met dat die projectpagina reeds is aangemaakt, dat betekent meer transparantie voor ons! Romaine 15 mei 2015 00:25 (CEST)
Ik zeg niets. Ik constateer enkel dat communicatie vaak/altijd de hoofdoorzaak is van ruzietjes en relletjes. Natuurlijk blijft de inhoud altijd het hoofddoel, maar goede communicatie en samenwerking is minstens zo belangrijk. Voorts: welterusten! Knipoog Trijnstel (overleg) 15 mei 2015 00:32 (CEST)
Beste RJB, zeker, we moeten dus het feestje vieren en het niet laten vergallen! Mij zal het worst wezen wie de prijs krijgt maar een nadrukkelijk zichtbare verbinding tussen vereniging en actieve gebruikers rond de uitreiking lijkt me eigenlijk wel een prima idee.hg HenriDuvent 14 mei 2015 22:37 (CEST)
Voorstel van Peter lijkt me ook prima. Dan zou Vlaanderen min of meer evenredig vertegenwoordigd worden; goede zaak. Erik Wannee (overleg) 14 mei 2015 22:42 (CEST)
Voorstel van Peter lijkt me ook prima. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 15 mei 2015 11:19 (CEST)
Even praktisch maar misschien heb ik iets gemist: Is er nog een andere vertegenwoordiger van de Nederlandse Wikipedia-gemeenschap dan de vereniging? Want volgens mij is VWN een vertegenwoordigende organisatie. (en sorry voor de Belgen, maar ik kan mij goed voorstellen dat een Nederlandse organisatie een prijs geeft aan een Nederlandse organisatie). The Banner Overleg 14 mei 2015 23:53 (CEST)
De prijs wordt met nadruk niet uitgereikt aan de vereniging, maar aan enkele gebruikers die lange tijd actief zijn op Wikipedia. Het is dus niet de vereniging die de prijs ontvangt, de vereniging probeert enkel Stichting Erasmusprijs te ondersteunen bij de uitreiking en organiseert een aantal activiteiten in diezelfde week. Romaine 15 mei 2015 00:33 (CEST)
Ah, juist. De delegatie zou dus, in theorie, kunnen bestaan uit een Nederlander, een Belg, een Surinamer en een Antilliaan? The Banner Overleg 15 mei 2015 00:42 (CEST)
Dat zou kunnen. Een delegatie kan in principe ook bestaan uit een Wikipediagebruiker uit Rusland, een uit Australië en een uit Brazilië, aangezien de Erasmusprijs aan de gehele wereldwijde Wikipedia-gemeenschap toegekend wordt, maar in verband met de logistiek denk ik dat het waarschijnlijker is dat het enkele Nederlandstalige gebruikers uit Nederland zijn die hem fysiek in ontvangst mogen nemen. (Net als dat er Duitse en Tsjechische Wikipediagebruikers aanwezig waren bij de onthulling van het Wikipedia-monument (en), etc.) Romaine 15 mei 2015 00:55 (CEST)
In ontvangst nemen van ZKH Wim-Lex himself, da's ook niet iets wat iedereen kan, of wil. Moeten we het nog over de uitstraling van de delegatie hebben? Niet te jong, niet te oud, niet te nerdy, dat soort dingen. Man-vrouw verhouding, ook niet onbelangrijk. En misschien Marrakech, om begrijpelijke redenen. Het zal om een hoop publiciteit gaan, mits door de VWNL professioneel begeleid (uitgebuit). Sander1453 (overleg) 15 mei 2015 01:00 (CEST) PS, niet al te serieus nemen svp.
@Waerth:
"dat de vereniging, die geen letter hier bijdraagt" -> Volgens mij is het juist de bedoeling dat de vereniging geen letter bijdraagt, dat is hun functie/taak niet.
"de vereniging (...) met de eer mag strijken" -> Volgens mij strijkt de vereniging niet met de eerder, maar tracht zij van het het momentum gebruik te maken en positieve aandacht voor Wikipedia te genereren.
"Er staat zelfs op de site van de prijs dat de prijs uitgereikt wordt aan vertegenwoordigers van de wikipedia community: "De prijs zal worden uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Wikipedia community op een nader vast te stellen datum in het najaar van 2015.". Sinds wanneer is de vereniging de door ons aangewezen vertegenwoordiger?" -> Met vertegenwoordigers van de Wikipedia community wordt NIET bedoeld de vereniging, maar actieve gebruikers die op Wikipedia al vele jaren actief zijn. De woordkeuze van "vertegenwoordigers" is ongelukkig, want er wordt eerder "representanten" bedoeld, gebruikers die representatief zijn voor de Wikipedia-gemeenschap.
Verder, andere organisaties verwachten bij het zoeken naar contact, zowel in Nederland als België, dat ze in overleg treden met een rechtspersoon. Ik heb meerdere keren gemerkt dat als een groep Wikipedia-gebruikers geen rechtspersoon vormen, die niet serieus als aanspreekpunt worden genomen. Daarom vormt Wikimedia Nederland, en in Wikimedia België in België het aanspreekpunt voor externe organisaties. Zij kunnen niet spreken voor de gemeenschap op Wikipedia, maar vormen wel een tussenpersoon die aan externe organisaties zaken uit kan leggen en die verbinding kan leggen met de vrijwilligers. Verder heeft naar ik begreep de Wikimedia Foundation de bal bij WMNL gelegd om in Nederland als praktisch contactpersoon op te treden voor de Stichting Erasmusprijs. Romaine 15 mei 2015 00:17 (CEST)

Reactie Wikimedia Nederland
Beste allen, graag licht ik een paar dingen toe rondom de uitreiking van de Erasmusprijs.

 • De Stichting Praemium Erasmianum (SPE) is de organisator van de uitreiking en overlegt in eerste instantie met de Wikimedia Foundation (WMF) omdat de prijs is toegekend aan de internationale Wikipediagemeenschap.
 • De vereniging Wikimedia Nederland assisteert SPE en WMF bij een aantal logistieke zaken. Daarnaast gaat de Vereniging zelf activiteiten organiseren rondom de uitreiking.
 • De SPE heeft, op advies van en in overleg met de Wikimedia Foundation 3 internationale vrijwilligers gevraagd de prijs symbolisch in ontvangst te nemen. Wikimedia Nederland heeft bij die keuze geen rol gespeeld. Later dit jaar wordt bekendgemaakt wie deze vrijwilligers zijn.
 • Daarnaast is het de wens van de SPE dat er een grote afvaardiging van de Wikipedia gemeenschap wordt uitgenodigd voor de uitreiking in het Paleis op de Dam. WMF en WMNL zijn nog met ze in overleg over het precieze aantal maar het zal om ongeveer 75 tot 100 personen gaan, weer uit de internationale Wikipedia-gemeenschap. Het is natuurlijk te verwachten - vooral om praktische redenen - dat een relatief groot aantal van deze Wikipedianen uit Nederland zal komen. Zodra het precieze aantal bekend is komen we bij jullie terug met de vraag om na te denken over de selectiecriteria.
 • Naast de activiteiten die de SPE zelf organiseert (o.a.een wetenschappelijke conferentie) lijkt het Wikimedia Nederland leuk als er in de week van de uitreiking een aantal activiteiten plaatsvindt die specifiek op Nederland, de Nederlandse gemeenschap en de Nederlandstalige Wikipedia zijn gericht. We hebben de organisatoren van de Wikimedia Conferentie Nederland in ieder geval alvast gevraagd of de conferentie geprogrammeerd kan worden in de week van de uitreiking. Het bericht op de verenigingswiki dat aanleiding was voor deze discussie in De Kroeg is een eerste oproep voor mensen die willen meedenken over die activiteiten van de vereniging. --FrankT (overleg) 15 mei 2015 08:31 (CEST)
FrankT, jij hebt wat mij betreft een WikiT-shirt verdiend met deze verduidelijking! Maak er een leuk feestje van! Mvg, Trewal 15 mei 2015 18:45 (CEST)
Ter informatie: op deze pagina kan gelezen worden welke drie mensen de prijs in ontvangst zullen nemen namens de "beweging". Het zijn twee vrijwilligers die ieder op een ander gebied veel hebben bereikt, en een medewerker van de Wikimedia Foundation die nauw betrokken is bij Wikipedia Zero, een initiatief waar de Erasmus Prijs Commissie erg van onder de indruk is. http://www.erasmusprijs.org/?lang=nl&page=Nieuws&mode=detail&item=Uitreiking+Erasmusprijs+2015+aan+Wikipedia+Community Jan-Bart (overleg) 22 mei 2015 18:02 (CEST)

Opmerkingen (van Waerth) over de vereniging WikimediaNL[bewerken]

Er was een tijd dat we gewoon alles zelf regelden en niet mensen hoefden te betalen om het te doen. Zonde van het donatiegeld. Ik heb de stukken doorgelezen van de vereniging en kom tot de conclusie dat er niet veel op dat kantoor gebeurd.
En nu iets dat er rottiger uitkomt dan het bedoeld is. Maar ik vind het hilarisch dat het kantoor wat wil doen aan gender inbalance op de wikipedia projecten terwijl de balans op kantoor tussen de genders ook ver te zoeken is (maar dan omgekeerd). Om over het gebrek aan niet autochtone Nederlanders nog maar te zwijgen :p Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 15 mei 2015 11:19 (CEST)
Wat wil je hiermee zeggen? Dat er betaalde medewerkers worden aangenomen is een besluit van de leden. Als je vindt dat een vereniging niet goed functioneert dan kan je als lid voorstellen voor verbetering doen bij een Algemene Ledenvergadering zodat daarover gestemd kan worden. Als je je niet in het beleid van de leden kan vinden, kan je ook besluiten niet lid te zijn of op grond van de vrijheid van vereniging een andere vereniging op te richten. Hannolans (overleg) 15 mei 2015 12:08 (CEST)
Ik woon niet in NL dus langskomen op een vergadering of lid worden is niet mogelijk plus ik ga niet betalen voor iets waar ik jaren aan heb meegewerkt. Zelf een vereniging oprichten kan iedereen. Maar zelfs als iedere nl wikipediaan er lid van zou worden zou het zeer waarschijnlijk niet door de WMF erkend worden. Ik was erbij (op een afstand) toen de vereniging werd opgericht. Er was toen een hoop politiek gekonkel en er zijn een hoop achterkamertjesafspraken gemaakt om te voorkomen dat de vereniging in "verkeerde handen" kon komen. Dit geld ook voor als mensen een coup zouden willen plegen binnen de vereniging. Dan zegt de WMF gewoon ok wij erkennen de vereniging niet meer. Dit is indertijd expliciet gezegd. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 15 mei 2015 13:15 (CEST)
Je bent en wilt niet lid zijn van de vereniging. Maar wat is dan het probleem? Dat verenigingen door WMF erkend worden waarin je je niet kan vinden? Of dat als je een vereniging opricht waarvan iedere Wikipediaan in Nederland lid wordt, het Affiliations Committee van WMF deze niet zal erkennen? Hannolans (overleg) 15 mei 2015 13:44 (CEST)
Ik geloof dat je nu een beetje afdwaalt. Misschien wat meer gebruikers in het bestuur en op het kantoor zodat er meer binding en feeling is met het project dat men zegt te vertegenwoordigen. Nu zijn het alleen maar professionele do-gooders en die maken meer kapot dan dat ze goed doen (in dit deel van de wereld tenminste ... voorbeeldje, de huizenprijzen in een stad in Myanmar zijn door het dak geschoten omdat alle ngo medewerkers een huis willen in dezelfde buurt waar Ang Su woont. Wie betalen daarvoor .. de NGO cq de donateuren) Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 15 mei 2015 13:50 (CEST)
Je vindt dat de leden zich te weinig op kantoor laten zien en zich te weinig bezighouden met bestuurszaken? Hannolans (overleg) 15 mei 2015 14:26 (CEST)
Waerth, als je wat te zeiken hebt over de WMF of over WMNL, wil je dat dan op de plek doen waar dat hoort: de betreffende wiki en NIET, ik herhaal NIET in de kroeg van Wikipedia. Dqfn13 (overleg) 15 mei 2015 14:40 (CEST)
Kan je me op de richtlijn wijzen waar staat dat dat niet zou mogen? Zolang als WMNL stelt mij en de andere gebruikers te vertegenwoordigen kan ik me er ook hier over uiten. Er bestaat altijd zoiets als dingen overslaan bij het lezen. En aan de reacties hierboven te zien zijn er velen verbaasd hierover. Ik heb het op WMNL allang ook aangezwengeld maar daar heeft men tot op heden niet geantwoord. Is waarschijnlijk vrije dag in NL. Geniet daarvan! Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 15 mei 2015 14:50 (CEST)
Bovenaan de pagina staat duidelijk Een verhitte discussie kan plaatsvinden in het achterkamertje (...) en iets verderop Ruziezoekers worden naar het achterkamertje gestuurd. Dat zijn de toepasselijke richtlijnen. Bye. The Banner Overleg 15 mei 2015 17:04 (CEST)
Wat mij betreft klaag je in de Kroeg over zo goed als alles, daar is het de Kroeg voor. Het is alleen wel storend als zoiets bij elk kopje gebeurt waarbij iets over WMNL staat. Het ging hier ooit over het uitreiken van de Erasmusprijs en hoe WMNL bij de organisatie daarvan kan helpen. Inmiddels zijn we afgedwaald tot een algemene opsomming van wat er mis is met WMNL. Als je dat onder een apart kopje doet, vind ik het prima. Als het hier gebeurt, is de originele discussie niet meer te voeren. CaAl (overleg) 15 mei 2015 15:10 (CEST)
In elke kroeg is ruimte voor klagers en mopperaars, dus ook hier, maar een aparte kopje zou inderdaad fijn zijn. Wikipedia heeft een prijs gewonnen en dat is goed nieuws, reden tot vreugde! Ik sluit me volgaarne aan bij RJB met evenveel goede herinneringen aan Viertildes met zijn onverbeterlijke gevoel voor humor en kwaliteit. mvg HenriDuvent

Voor de laatkomers nogmaals (mag wel he, RJB?):

Willen de ouders van kinderen die de Erasmusprijs claimen, hen komen afhalen bij de informatiebalie? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 mei 2015 01:11 (CEST) (in liefdevolle herinnering aan Vier Tildes)

Sja, Die Erasmusprijs. Iemand moet het ding in ontvangst nemen en zet hem daarna hopelijk bij het vuil, want we hebben namelijk nog een lange, lange weg te gaan voor Wikipedia echt een goed naslagwerk is. Te vroeg voor zelfgenoegzaamheid. Maar ik merk iets vreemds op. Altijd moeten anderen het zinvol zijn van Wikimedia uitleggen, maar nooit Wikimedia zelf. Je moet langskomen, lid worden, loopt te zeiken, loopt te klagen, moet een eigen vereniging oprichten, zal allemaal wel. Maar toch lijkt mij het echt aan Wikimedia om haar bestaansrecht uit te leggen hoor. En niet aan de Wikipedia-gemeenschap. Graaf Statler (overleg) 15 mei 2015 19:00 (CEST)

Met de centen die meekomen met de prijs kunnen waarschijnlijk best leuke dingen gedaan worden. Zoals de aanschaf van foto- en filmapparatuur en dure naslagwerken die dan weer geleend kunnen worden. The Banner Overleg 15 mei 2015 19:48 (CEST)
Ik vind dat helemaal niemand het zinvol zijn van Wikipedia hoeft uit te leggen. Een van de mooist complimenten krijgt WP al van Google. Tik een willekeurig woord in en de kans is heel groot dat het bijbehorende Wikipedia-artikel (hoog) bovenaan staat. En probeer maar eens iemand te vinden die heden ten dage nooit Wikipedia opslaat; diegene moet dan wel onder een steen liggen. En welke niet-commerciële web site scoort meer bezoekers dan Wikipedia?
Volgens mij hoeven we helemaal niet zelfgenoegzaam te zijn, maar valse bescheidenheid over dit prachtige stuk samenwerking siert ons ook niet. We hebben nog lang geen encyclopedie die helemaal af is, maar we hebben inmiddels een verrekte mooie encyclopedie in elkaar geknutseld! En dan laat ik maar in het midden of dat ondanks, of dankzij de zuurpruimen is. Erik Wannee (overleg) 15 mei 2015 19:53 (CEST)
WikiMedia Erik. En daar hoef je helemaal niet blij van te worden, omdat er maar al te vaak een enorme bak wiki-onzin naar boven komt drijven, daar in Google. En als Sandra Rientjes zich persoonlijk aangevallen voelt door mij, dat was nimmer mijn bedoeling. Het gaat mij en kennelijk ook enkele anderen om het nut van Wikimedia in het algemeen wat maar niet duidelijk wordt. Behalve dat het goed is voor sommige hun persoonlijke ontwikkeling als ik het goed begrijp. En dat het een gigantische slangenkuil/wespennest hier is kunnen/konden die profs van Wikimedia ook niet weten. Overigens lijkt het me niet meer dan logisch dat Wikimedia die in ontvangstname regelt, je kunt die prijs toch moeilijk hier in de kroeg in ontvangst laten nemen? Door Waerth, Kolonel Zeikstraal (Quote) en ondergetekende bijvoorbeeld? Graaf Statler (overleg) 15 mei 2015 20:14 (CEST)
Je hebt zonder meer gelijk, Erik. Hoewel er nog veel te doen is, hebben al iets leuks gecreëerd. En blijkbaar in de wandeling mee de wereld een klein beetje veranderd. We zullen doorgaan. The Banner Overleg 15 mei 2015 20:27 (CEST)
Natuurlijk. En het heus niet alleen kommer en kwel, en er zijn heus veel mensen die enorm hun best doen. En die prijs zegt mij niet zoveel, maar is natuurlijk wel een erkenning. Maar het is gewoon een beetje rare verhouding, een klein deel van de totale gebruikerspopulatie is lid van Wikimedia, het geld komt van Wikipedia, en die leden gaan allerlei dingen besluiten en doen, dus van dat geld verdient op Wikipedia, waarvan niet-leden zich afvragen waar is dat nu toch in godsnaam voor nodig? De een zal zijn schouders ophalen, de andere denken je stikt er maar in maar ik ga iets anders doen , mag ik even vangen (ik dus), weer een ander zegt misschien wat leuk. De meerwaarde van Wikimedia blijft echter volslagen in het duister hangen, en is eigenlijk ook niet bespreekbaar op straffe van een scheldpartij of dat je in het achterkamertje beland, en ook dat gaat vervelen. De Wikimedialeden vinden het allemaal geweldig, maar wát er nu toch zo geweldig is, behalve dat een verrijking van je persoonlijkheid is en vast gezellig, komt echt, echt niet uit de verf. Volgens mij moet Wikimedia enorm aan de bak om uit te gaan leggen wat we aan ze hebben en nadenken hoe ze die communicatie met de Wikipediagemeenschap gaan verbeteren. Ik zeg ook helemaal niet dat het niet nuttig is wat ze doen, ze verkopen zich alleen zo rottig. En dat is het probleem denk ik. Graaf Statler (overleg) 15 mei 2015 22:41 (CEST)
Beste FrankT,
Dank voor uw uitleg, maar u heeft zich niet gehouden aan de regel Het is ook niet de bedoeling al een gebruikerspagina aan te maken als je nog geen artikelen op Wikipedia geschreven of bewerkt hebt die in WP:G staat. Heeft u deze niet gelezen of hoeft een medewerker/leidinggevende van WMNL zich niet te houden aan de door het bestuur of andere "bazen" opgestelde reglementen die, zo zou men kunnen veronderstellen, voor ons allemaal als gemeenschap gelden?  Klaas `Z4␟` V:  21 mei 2015 00:50 (CEST)
Volgens deze regel moet hij zijn werkgever op zijn gebruikerspagina vermelden, dus wat wil je nou? RONN ° overleg 21 mei 2015 02:03 (CEST)
Daar had ik het niet over, beste RonN. Mijn punt is dat deze meneer niet of nauwelijks iets aan dit prachtige samenwerkingsproject dat als doel heeft een encyclopedie vam ongekende omvang te concipiëren samen te stellen, bijdraagt en dat pas deed na het aanmaken van zijn GP (= gebruikerspagina). De laatste tijd is hij vrijwel uitsluitend bezig in andere dan de hoofdnaamruimte. Het gaat toch hoop ik nog steeds om de inhoud en niet om de vorm waarin deze is en/of wordt gegoten?  Klaas `Z4␟` V:  21 mei 2015 09:38 (CEST)
De betrokken gebruiker is bezig met het organiseren van verschillende projecten die via zowel een directe als indirecte weg Wikipedia gaan verrijken. Daarover doet hij mededelingen en tracht hij transparant te zijn richting ons als gebruikers. Dit doet hij door zijn rol aan te geven op zijn gebruikerspagina als via berichten over wat er gaande is. Maar ja, het gaat nog steeds om de inhoud: de artikelen in de artikelnaamruimte. Maar er zijn meerdere manieren waarom daar aan gewerkt kan worden: door zelf te schrijven of door een project te organiseren waardoor anderen meer gaan schrijven. Romaine 21 mei 2015 09:50 (CEST)
~ Moppelt iets over stroop, potten en ketels ~ RONN ° overleg 21 mei 2015 16:01 (CEST)

Wikimedia Conference Berlin 2015[bewerken]

Dit weekeinde is de Wikimedia Conference 2015 in Berlijn. Wikipedianen uit meer dan veertig landen, vertegenwoordigers van chapters, gebruikersgropen, thematische groepen en de Wikimedia Foundation ontmoeten elkaar om te spreken over organisatorische ontwikkelingen. Aanwezig zijn meerdere bestuursleden van de Wikimedia Foundation, waaronder Jan Bart de Vreede, voorzitter van de WMF, meerdere werknemers van de WMF van verschillende afdelingen, en ook bestuursleden van Wikimedia Nederland en Wikimedia België en de directeur van Wikimedia Nederland. Morgen spreekt Lila Tretikov over haar ervaringen in de afgelopen tien maanden. Ik kan me voorstellen dat er gebruikers zijn die een en ander verwarrend vinden of niet begrijpen. Schroom niet om hier of elders, bijvoorbeeld op een overlegpagina, vragen te stellen. Erica Litrente, Wikimedia Liaison, vroeg me gisteren of gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia de huidige versie van VisualEditor nog eens willen testen om aan te geven of er zaken zijn die invoering blokkeren. Erica noemde zelf dat het nog niet mogelijk is om in tabellen de cellen een kleurtje te geven met VisualEditor. Dat is een functionaliteit die nog ontwikkeld moet worden. Een van de uitdagingen die mij gesteld zijn als bestuurslid van Wikimedia Nederland is 'community' en community health, of in het Nederlands gemeenschapsgezondheid. Voor wie geïnteresseerd is waar dit weekend in Berlijn over gesproken wordt, hier een link naar het programma. Voor wie het programma "live" wil volgen, de Twitter hashtag is #wmcon. Ad Huikeshoven (overleg) 15 mei 2015 22:50 (CEST)

De ontwikkeling van de visuele tekstverwerker lijkt sinds het aantreden van Lila een stuk beter en sneller te verlopen. De test die er eerder (meermaals) gedaan is moet een dezer dagen inderdaad weer eens opnieuw gedaan worden om te zien of de eerdere problemen ondertussen opgelost zijn. Hopelijk zijn dan deze keer alle breaking problems verholpen. Dan kunnen we weer een stap verder. Romaine 15 mei 2015 23:15 (CEST)
Ik zou het zo fijn vinden als bij de aanwezigen op zo'n bijeenkomst eens de naam werd genoemd van iemand die ook veel aan de encyclopedie bijdroeg. Romaine bijvoorbeeld. Ik zie toch vaak namen van aanwezigen waarvan ik me afvraag wat die in godsnaam zelf aan de encyclopedie hebben bijgedragen, en waarvan ik me afvraag of die de echte problemen bij het bewerken ook wel kunnen aanvoelen. Dan raakt volgens mij zo'n bijeenkomst de voeling met het werkveld wel een beetje kwijt. WIKIKLAAS overleg 15 mei 2015 23:25 (CEST)
Deze conferentie is bedoeld als jaarlijks overlegmoment voor Wikimedia-verenigingen (chapters), officiële gebruikersgroepen en de Wikimedia Foundation. Iedere chapter/gebruikersgroep mag twee personen (uit het bestuur) afvaardigen naar deze conferentie. Ik kan me voorstellen dat je het beter zou vinden als daar meer personen zouden komen die veel aan Wikipedia bijdragen, maar dat is eigenlijk niet de essentie van deze conferentie. (Ze hebben er voor gekozen om slechts twee personen per vereniging/gebruikersgroep te toe te staan te komen, om niet een te grote drukte te veroorzaken, maar persoonlijk vind ik dat belachelijk, omdat juist voor een beginnende Wikimedia-vereniging als Wikimedia België het waardevol kan zijn als er meer bestuursleden op zo'n conferentie zouden komen en op die manier meer inzichten kunnen opdoen over hoe een Wikimedia-vereniging het beste bestuurd kan worden.)
Tegelijkertijd vind ik je idee om een conferentie te hebben waar de meest actieve gebruikers komen wel een goed idee. Natuurlijk hebben we Wikimania waar veel Wikipedia-gebruikers komen, maar ik denk dat het ook zinvol kan zijn om de meest actieve bewerkers bij elkaar te hebben. Ik zie overigens iets meer heil in een Europese Wikimedia Conferentie (als er geen Wikimania in Europa is), zodat we meer uitwisseling van ervaring en kennis tussen de verschillende taalversie in Europa krijgen en de landsgrenzen en taalgrenzen veel minder een opstakel-vormende rol spelen in het verzamelen van menselijke kennis.
Of Wikimedia de voeling met het werkveld een beetje kwijt is, is niet iets wat zozeer wat uit deze conferentie af te leiden is, maar wel iets wat af te leiden is hoe de Wikimedia Foundation omgaat en communiceert met de gebruikers op de werkvloer. Zowel bij Wikimedia Nederland als bij de Wikimedia Foundation (sinds het aantreden van Lila Tretikov) zie ik wel vooruitgang, maar er is nog wel een lange weg te gaan.
En het lijkt misschien niet dat de kloof kleiner is geworden, maar naar mijn indruk was de kloof in 2008 veel groter dan dat die nu is. Er is reeds veel veranderd in de goede richting, maar nog veel meer is nodig. Romaine 15 mei 2015 23:48 (CEST)
Maar ik denk wel dat Wikiklaas een heel valide punt inbrengt, Romaine. Heel, heel vaak draagt een Wikimedia-bestuurder niet tot nauwelijks bij en is vaak een totaal onbekende naam op de werkvloer. Maar die gaat wel van alles beslissen of een standpunt verkondigen. Niet speciaal hier over, maar in het algemeen. Of is een behoorlijk omstreden gebruiker, zoals een van jullie Wikimedia-BE leden. Dat lijkt mij toch niet de manier om die afstand te verkleinen. En dan heb ik nog een vraag, stel ik ga naar een Europese Wikimedia conferentie of Wikimania, wat zou dat hier aan de inhoud toevoegen? Wie weet leuk en gezellig of misschien wel niet, maar het verband met de inhoud van de encyclopedie ontgaat mij totaal. Kun je mij dat uitleggen? De enige manier om hier iets voor de inhoud te betekenen is m.i. te doen wat vele vurig wensen, namelijk artikeltjes over Griekenland gaan schrijven. En niets anders. Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 01:08 (CEST)
De voornaamste vraag lijkt mij hierin hoe de afstand tussen een Wikimedia-vereniging en de gebruikersgemeenschap op Wikipedia verkleind kan worden? Wie weet daarop het antwoord?
Ik denk dat dit per definitie een lastig onderwerp is omdat de aard van de twee partijen heel sterk verschilt. Allereerst het verschil tussen offline en online. Alle acties en bewerkingen die gebruikers op Wikipedia zijn terug te vinden in de geschiedenis en in logboeken en vindt puur online plaats. Een vereniging is een rechtspersoon die in de fysieke wereld bestaat, mensen elkaar ontmoeten in algemene ledenvergaderingen en andere ontmoetingen, waarbij er geen logboek bestaat van al die activiteiten die er plaatsvinden omdat de meeste offline zijn of per (persoonlijke) e-mail. Een ander onderwerp dat erg lastig is is online communicatie, enerzijds is er geen enkele plek waar echt iedereen bereikt kan worden en op de hoogte blijft. Tevens heeft (vrijwel) niemand les gehad hoe die online effectief kan communiceren, wat als gevolg heeft dat gebruikers onderling in tal van conflicten terecht komen door slecht overkomende communicatie en ook voor een Wikimedia-vereniging is het hardstikke onduidelijk hoe er gecommuniceerd moet worden zodat iedereen tevreden is. Dus wie het weet hoe de communicatie beter kan: vertel het!
Of een bestuurder van een vereniging veel of weinig op Wikipedia actief is maakt denk ik weinig uit, zolang er maar gebruikers actief zijn in een bestuur. Ik denk niet dat alle bestuursleden actieve gebruikers hoeven zijn, omdat voor de samenwerking met externe organisaties er meer behoefte is aan bestuursleden met ruime ervaring op het gebied in werken met enerzijds culturele instellingen en anderzijds onderwijsinstellingen. Een bestuur vormt, samen met een kantoor, vrijwilligers en leden van de vereniging, een team die gezamenlijk zowel gebruikers op Wikipedia tracht te ondersteunen als samenwerkingen aan te gaan met externe organisaties. Tevens denk ik dat het belangrijk is dat er verschillende visies vertegenwoordigd zijn binnen een vereniging, omdat er ook de gebruikers op Wikipedia een verschillende kijk op dingen hebben.
En wat een conferentie kan toevoegen aan de kennis op Wikipedia? Er kan zo eenvoudig in contact gekomen worden met andere gebruikers die een zelfde interesse hebben en/of waarmee er projecten georganiseerd kunnen worden. Er kan overleg gevoerd worden over projecten, vragen gesteld. Er kunnen samenwerkingen aangegaan worden. Persoonlijk denk ik dat het belang hiervan erg onderschat wordt, taalgrenzen en landsgrenzen vormen namelijk vaak een barrière om kennis op Wikipedia te krijgen, terwijl de vraag naar kennis van bezoekers niet bij de grens ophoudt. Maar uiteindelijk is dit afhankelijk van de individuele gebruikers, de een heeft er geen behoefte aan, terwijl een ander dat wel heeft. Een voorbeeld van een project als gevolg van fysieke ontmoetingen is Wiki Loves Monuments, maar ook bijvoorbeeld Wiki Loves Afrika, en zo zijn er allerlei meer. Projecten die geleid hebben tot het illustreren van duizenden artikelen. Tevens helpt elkaar fysiek ontmoeten heel erg om elkaar beter te begrijpen en effectiever te communiceren. Groetjes - Romaine 16 mei 2015 02:39 (CEST)
Je noemt een paar belangrijke punten. Ten eerst, niemand weet hoe onlinecommunicatie eigenlijk werkt binnen Wikimedia. Het lijkt mij dat Wikimedia als de wiedeweer het tot een kerntaak moet maken om die expertise binnenshuis te krijgen en vooral te verspreiden onder haar leden en zichzelf (de vereeniging) op dit gebied laten ondersteunen door een vakman. Mag ik er op wijzen dat ik dit, in het begin samen met Bessel Dekker, al jaren verkondig? En over het tweede punt, toch zal Wikimedia een manier moeten vinden om de efficiëntie en het nut van dit al duidelijker uit te leggen aan de gemeenschap. Ik praat hier nog even door met Josq op mijn OP, maar wil het nu hier bij laten hier in de kroeg. Vriendelijke groet, Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 10:37 (CEST)

Zeuren & 'overleggen'[bewerken]

Hoi allemaal,

ik zal me hier bij de stamgasten vast niet populair mee maken, maar ik wil toch eens de vraag open op tafel leggen (en ik hoop toch vooral op antwoorden van anderen dan de usual suspects): Hoe moeten we als gemeenschap omgaan met gebruikers die voornamelijk hier in de kroeg, op een selecte groep overlegpagina's, het Achterkamertje en op verzoekpagina's "rondhangen" en (in mijn beleving) zeuren over hoe slecht alles wel niet gaat? Voor mij haalt het in ieder geval een hoop plezier weg. Ze dragen (voor zover ik kan zien) weinig tot niets bij aan de encyclopedie - in de vorm van onderhoud noch in de vorm van inhoudelijke verbeteringen. Een periode daarvan hebben veel van onze langdurige bewerkers wel gehad, maar in sommige gevallen zie ik het vooral in een neergaande spiraal veranderen. Hoe hiermee om te gaan? Effeië T.Sanders 16 mei 2015 14:16 (CEST)

Twee richtingen:
 • Harde lijn trekken en een moderator/arbitrageverzoek indienen. Moet je wel hard kunnen maken dat er structureel richtlijnen geschonden worden.
 • De "zeurpiet" serieus nemen en naar zijn/haar verhaal luisteren. Misschien is die collega net als jij een stukje motivatie kwijtgeraakt en kan een flinke dosis positieve feedback helpen om iemand weer in de constructieve richting te duwen.
Verder is het moeilijk om in z'n algemeenheid hier iets over te zeggen. Het komt regelmatig voor dat een persoonlijke omstandigheid of een stoornis een onderdeel van het probleem vormt. Dat is geen rechtvaardiging voor hinderlijk gedrag, maar kennis hiervan kan wel helpen om escalatie te voorkomen. Josq (overleg) 16 mei 2015 14:56 (CEST)
Eens, er moet eens wat minder gezeurd gaan worden over alles. Het lijkt soms wel of mensen hun plezier halen uit het zeuren. Al de tijd die besteed is aan dat gezeur had de encyclopedie al zoveel beter kunnen maken. Coldbolt Coldbolt (O/B) 16 mei 2015 15:07 (CEST)
Af en toe je hart luchten moet kunnen, maar als je ziet hoe het er hier vaak aan toe gaat... Er rest mij niets anders dan met een grote boog om bepaalde plaatsen heen te manoeuvreren. --JanB (overleg) 16 mei 2015 15:10 (CEST)
Waar las ik ooit: Les 1 voor beginnende schrijvers op wikipedia: Mijd de kroeg! mvg HenriDuvent 16 mei 2015 15:29 (CEST)
En door de mensen die een serieus punt hebben weg te zetten als zeurders bedrijf je dus struisvogelpolitiek. Als je een oplossing wilt voor dit "probleem" is er maar 1 weg. Iedereen met kritiek of gezeur blokkeren. Maar dat kan niet. Dat heb ikzelf ook ooit nog eens voorgesteld zo ergens in 2005 ofzo. Maar toen werd ik gekverklaard. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 16 mei 2015 15:43 (CEST)
Misschien is het ook handig om eens te luisteren naar de zeurpiet en zijn of haar kritiek serieus te bekijken. Misschien is wat zhij te zeggen heeft helemaal geen gezeur maar juist nuttig voor Wikipedia. The Banner Overleg 16 mei 2015 17:19 (CEST)
Ik heb inmiddels geleerd om notoire zeurders maar gewoon te negeren, en dat bevalt me goed. Laat je niet bijten maar loop gewoon een blokje om als er een keffertje op je pad staat. Wikipedia heeft zoveel artikelen dat je elkaar makkelijk kunt vermijden. Erik Wannee (overleg) 16 mei 2015 16:13 (CEST)
Ik wil nog even wat aan mijn reactie toevoegen. Een harde lijn trekken, of juist het gesprek aangaan, dat is zeker niet een last die iedereen op zich hoeft te nemen. Mijn gedachte is juist dat een enkeling dat op zich neemt zodat niet teveel mensen hun energie er aan kwijt raken. Josq (overleg) 16 mei 2015 18:37 (CEST)
Luisteren naar kritiek van een paar is juist iets dat door de gemeenschap moet gebeuren en niet door een enkeling. The Banner Overleg 16 mei 2015 19:54 (CEST)
Duizend mensen die elk luisteren naar negenhonderdnegenennegentig meningen dus? Josq (overleg) 16 mei 2015 20:10 (CEST)
Da's het leven in een systeem zoals de Wiki. In het echte leven stuur ik iemand gewoon naar huis zonder betaling :p Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 16 mei 2015 20:19 (CEST)

Wij begrijpen de hartekreet van Effeietsanders. Er wordt hier in de kroeg - maar niet alleen hier - zoveel negatieve energie rondgepompt, dat je hier liever niet komt. Wat is dat toch jammer. Wat wordt daarmee een afbreuk gedaan aan het prachtige community-project dat Wikipedia is. En niet alleen dat. Die negatieve sfeer is ook een directe bedreiging voor de toekomst.

Inderdaad is dat wat we nieuwe medewerkers (sorry, we hebben echt moeite met die naam “gebruikers”) meegeven, Henri: Mijd de kroeg! En dat is eigenlijk heel erg jammer. Want juist nieuwe medewerkers hebben behoefte aan een plek waar ze even terecht kunnen om hulp te krijgen en wat ondersteuning bij hun eerste schreden. Waar ze vooral positief gestimuleerd worden en wellicht even een wat bredere kijk krijgen op de ontwikkeling van het hele Wikimedia-gebeuren.

Eén van de redenen waarom wij graag op andere (soms kleinere) projecten van Wikimedia werken (zoals Commons, Wikidata, Wikisource) is dat de “sfeer” daar zoveel plezieriger is. Bijvoorbeeld op de Engelstalige Wikisource. Daar loopt permanent een project “Proofread of the Month”, waar juist beginnende medewerkers heel makkelijk kunnen instappen en samen met meer ervaren medewerkers kunnen werken. Opmerkelijk bij dit soort projecten is dat er eigenlijk nauwelijks een “kroeg” is. Er is een platform waarop zakelijke informatie, die van algemeen belang is voor het project, wordt uitgewisseld. Kort, helder en vriendelijk! Wat zou het mooi zijn als zoiets ook op de Nederlandstalige Wikipedia zou kunnen........

Hoe zoiets gerealiseerd moet worden? Dat is een lastige. Maar als we het eerst eens zouden zijn over het uitgangspunt, zijn we al een eind op weg: gezamenlijk werken aan een sfeer waarin nieuwelingen en (vrouwelijke en mannelijke) oude rotten zich thuis voelen.

groet, WeeJeeVee (overleg) 16 mei 2015 20:57 (CEST) en Dick Bos (overleg) 16 mei 2015 20:56 (CEST)

Beste WJV en Dick Bos, dank voor jullie commentaar. Toch denk ik persoonlijk dat het niet zo erg is als jullie schetsen, iemand die voor het eerst hier komt kan best onderscheid maken tussen welke berichten interessant zijn om te lezen en welke hij beter kan negeren. De kroeg heeft wat dat betreft dezelfde samenstelling als de Televaag die je elke morgen kunt kopen, je scant de pagina's snel door en leest alleen wat je echt interessant vindt. Vaak ben je dan in 5 minuten door de krant heen, als je je verveelt lees je ook de nietszeggende artikelen.
Terug naar die sfeer, die maak je mede zelf! Reageer je alleen op de kwaliteitsartikelen/onderwerpen dan is er niets aan de hand. Duik je onder in de pulp, dan wordt je vanzelf daar mee besmet. Het is de lezer zelf die die keuzes maakt. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 mei 2015 21:30 (CEST)

Off topic[bewerken]

En toch blijf ik het een vreemde topic vinden. Romaine sluiten onze lange ruzie goed af, we zijn het eigenijk eens, ik zeg ik praat nog even verder op mijn OP verder met Josq, einde voorstelling. En vervolgens verschijnt het kopje zeuren. Overigens wel eens dat de sfeer op de kleine projecten veel beter is, bijvoorbeeld op Wikiquote wordt over het algemeen hard gewerkt en is de sfeer goed te noemen. We hebben in de laatste twee jaar een geweldige hoop werk verzet daar. En verder, u gooit maar wat u wilt in het achterkamertje, ik blijf erbij dat een goed uitleg wat Wikimedia precies doet een enorme hoop gedoe zou schelen. Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 21:39 (CEST)
Beste Graaf Statler, een van de belangrijkste manierenen om van "gezeur" af te komen is het beëindigen van ruzies en dat heb je deze week met Romaine op zeer constructieve wijze gedaan. Dat mag inderdaad best even genoemd worden.
Ik snap alleen niet waar dan je felle reactie op de initiator van deze discussie vandaan komt. Misschien doelde hij helemaal niet op jou, maar op Waerth, op The Banner, op RJB, of op een heleboel mensen tegelijk die recent hier bijgedragen hebben. Of zit achter jouw opmerking ook een langlopende ruzie? Misschien kan die dan ook beëindigd worden... Ik kom er nog wel even op terug op je OP want anders leidt het af. Josq (overleg) 16 mei 2015 21:52 (CEST)

Weer on topic[bewerken]

<na bwc> Dat nu meerdere gebruikers aangeven bepaalde stukken van Wikipedia als no-go zone te beschouwen vanwege de sfeer, lijkt me een duidelijk teken dat er iets grondig mis is. Het klopt dat het kan helpen om naar klagers te luisteren - dat wordt in eerste instantie ook bijna altijd wel gedaan. Maar sommige klagers blijven maar doorgaan en staan zelf niet echt open voor discussie. Hoevaak moeten we "luisteren" naar het betoog van gebruiker A dat die ene blokkade uit 2005 onterecht was, het verhaal van gebruiker B dat het stemsysteem anders moet en de oekaze van gebruiker C over een vereniging? Op een gegeven moment kan ook de boodschap gegeven worden "We hebben je gehoord maar we zijn het er niet mee eens. Nu graag ophouden met off-topic gaan en daarmee steeds discussies kapen." Luisteren moet van twee kanten komen, veel klagers (NB: niet alle) zien dat niet (voldoende) in. Als het geklaag ontwrichtende vormen begint aan te nemen én niet op wilt houden, mag er best ingegrepen worden. We zijn hier om een encyclopedie te bouwen. Als gebruikers met een prima staat van dienst in die encyclopedie én een (nagenoeg) leeg bloklog aangeven dat het geklaag hun afremt in hoe zij aan de encyclopedie willen werken, dan laat dat zien dat dat geklaag daadwerkelijk de encyclopedie schaadt. En dan moet er maar voor gezorgd worden dat er niet meer geklaagd kan worden. Bijvoorbeeld door de klager te blokkeren totdat hij/zij, in een goed een-op-een gesprek op zijn/haar OP, van de frustraties af is en/of inziet dat het geklaag zinloos is en dit staakt. Vanzelfsprekend hoeft dit niet direct te gebeuren als iemand een beetje klaagt, maar we wachten nu wel soms te lang met ingrijpen. Vaak omdat we geen "tastbare" regel kunnen vinden die overtreden wordt. Maar we zijn hier voor de encyclopedie: bewerkingsrecht is alleen nuttig voor zij die de encyclopedie willen helpen, hetzij door er zelf in te schrijven, hetzij door handig onderhoudswerk te verrichten zoals vandalismebestrijding of het voorbereiden van richtlijnverbeteringen. Gebruikers die hier eigenlijk alleen (nog) maar zijn om hun frustraties te uiten en daarbij de gebruikers die hier nuttig bezig willen zijn voor de voeten lopen, zijn een last. Wat schieten we er mee op om hen tot in den treure te laten doorklagen? CaAl (overleg) 16 mei 2015 21:44 (CEST)

Weer off topic[bewerken]

Ik denk toch dat je het niet helemaal goed ziet. Er zijn eigenlijk twee zaken die mij nooit lekker hebben gezeten. Het eerste was die lange blokkades voor feitelijk kleine overtredingen, en het totaal niet duidelijk worden wat het nut van Wikimedia is. Ik zeg helemaal niet dat het niet nuttig is wat ze doen, ik zeg dat ze het niet goed uitleggen. Beide punten worden nu best wel erkend. Dus waarom zou ik doorklagen hierna? En waarom moet ik inzien dat dat klagen onterecht was? Het enige is dat ik weer de motivatie terug moet vinden om bij te dragen (Eigenlijk het leukst wat er is.). Die ik vreemd genoeg wel heb/had op het eigenaardige Wikisage en Wikiquote. En die vraag zou ik voor mijzelf wel eens beantwoord willen hebben. Waarom staat Wikipedia me zo vaak tegen en de andere projecten nooit? Misschien omdat je zo hard moet schreeuwen en je zoveel over je heen moeten laten komen voordat er eindelijk, eindelijk eens iemand wil luisteren? Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 21:57 (CEST)
Ehm, Brimz: het wegwerken van edits is ook niet behulpzaam om tot goed overleg te komen. The Banner Overleg 16 mei 2015 22:14 (CEST)
Je hebt gelijk; meneer Statler kan maar beter in het volle voetlicht voor schut worden gezet. Bedankt voor het terugzetten. M.vr.gr. Brimz (overleg) 16 mei 2015 22:20 (CEST)
Brimz wil ze een beetje benadrukken denk ik. Ik vind dat verder prima, daar leest toch iedereen. Eigenlijk vind ik een beetje sneu, om je waarheid te zeggen. Maar toch beste wel aardig eigenlijk. Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 22:23 (CEST)
@21:57 - Is er geen andere manier dan "schreeuwen" om anderen te overtuigen van jouw gelijk? BlueKnight 16 mei 2015 22:25 (CEST)
Dat vind ik een hele goede vraag en dat meen ik. Jaren, jaren geleden was ik hier samen met Bessel en we trokken samen op. Ik stelde, de conflictafhandeling moet beter, daar moeten deskundigen bij komen. Bessel steunde me sterk. Nu, in 2015, let wel in 2015, komen we er achter, niemand weet iets van online-discussiëren. waarom heeft deze conclusie zo lang op zich laten wachten? Toegegeven, jij hebt het ook vaak gezegd, ben je ooit gehoord? Nee. Wat moet je anders dan schreeuwen? En Bessel zijn we kwijt, helaas. En zou Brimz even willen ophouden met zijn kleutergedoe? Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 22:30 (CEST)
Statler, hoe komt het toch dat zo'n geweldig visionair niet ziet dat ie weer de discussie aan het kapen is? Een discussie nota bene die gaat over de slechte sfeer als gevolg van het kapen van discussies in de kroeg? Dat schreeuwen niet werkt zou je na jarenlange ervaring toch wel duidelijk zijn, mag ik hopen? Chris(CE) (overleg) 16 mei 2015 22:46 (CEST)
Dat consequent selectief luisteren niet werkt had je na al die jaren ook kunnen weten, Chris. The Banner Overleg 16 mei 2015 23:02 (CEST)
Ik kaap helmaal geen discussie. Ik stel dat als we de sfeer beter willen krijgen we expertise nodig hebben ook om het Wikimedia-verhaal beter aan de man te krijgen . En een ding weet ik zeker, die expertise moeten we noch van jouw noch van Brimz verwachten, dat is glashelder... En niet schreeuwen helpt ook niet want luisteren is niet jullie sterkste punt bepaald . Stronteigenwijs, oostindisch doof zijn en tot het bittere eind doorgaan wel overigens. Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 22:52 (CEST)
Omdat de discussie toch een andere kant opgaat, en om speciaal de aandacht op meneer Statler te vestigen, heb ik er alsnog een apart kopje van gemaakt. M.vr.gr. Brimz (overleg) 16 mei 2015 23:02 (CEST)
Je weet drommels goed dat het zo niet werkt. The Banner Overleg 16 mei 2015 23:12 (CEST)
Op zich wel interessant. Een op zich rustige discussie, niks bijzonders, zelfs on-topic, misschien zelfs wel wat oplossingsgericht wordt volledig gekaapt en gedomineerd door de heer Brimz. Vervolgens duikt heer Chris op uit de bosjes om nog even een handje te helpen. De vraag van BK vond ik wel zinnig, anders kreeg ik het idee dat de ex-arbcom nog ff verhaal voor hun mislukking kwam halen. Chris, ik wil best wel beloven aan de gemeenschap weer binnenkort constructief bij te gaan dragen, maar waneer kunnen we die belofte van jouw verwachten? Niet denk ik eigenlijk als ik eerlijk ben. Maar zijn de druiven zo zuur dat jullie denken, even nog na trappen, Chris en Brimz? Wat denken jullie hier mee te bereiken? Mag ik dat weten? Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 23:42 (CEST)
Ik ben helaas vrij naïef in dat soort dingen, dus nee, ik weet niet dat zo werkt. Wel weet ik dat ik graag de discussie van Dick Bos en Weeveevee een kans wil geven en ik schat de kans op succes hoger in als we het gezemel van meneer Statler even in een apart kopje plaatsen. Dan krijgt hij de aandacht die hij verdient en kan het oorspronkelijke gespreksonderwerp wellicht nog vervolgd worden ook. Een win-win-situatie! M.vr.gr. Brimz (overleg) 16 mei 2015 23:47 (CEST)
En wie denkt de heer Brimz wel dat hij is om dat allemaal zo te bedillen? En hoe komt de heer Brimz er zo op dat zijn gedachtegang de algemene tendens is? Kroeg gekocht? Was het duur? Graaf Statler (overleg) 16 mei 2015 23:50 (CEST)

Zoals aangegeven zou ik in het bijzonder bijdragen van niet-usual suspects waarderen in dezen. Wellicht dat iedereen die meer dan 10 bijdragen aan de kroeg heeft gedaan deze maand, zich kan beperken tot één bijdrage aan deze discussie? Hopelijk levert dat meer diversiteit op. Dank. Effeië T.Sanders 16 mei 2015 23:50 (CEST)

De Telegraaf zou ervan smullen.....--Nuvola apps kmoon.png Maan Meis 17 mei 2015 00:23 (CEST)
on-topic
- @FF: je observatie klopt wel dat er zich hier vaak negatieve discussies afspelen. Soms is het te wijten aan begrijpelijke ergernis over gedrag van andere gebruikers, soms is er sprake van gebruikers die er genoegen in scheppen op de man te spelen en/of te trollen. In beide gevallen dwaalt een discussie snel af van de inhoud. Maar het volgen van die ontaarde 'discussies' is geen verplichting (gelukkig).
off-topic
- @Graaf Statler: je bent kennelijk de enige die iets over Wikimedia wil bespreken. Dat is prima, maar doe dat dan onder een apart kopje en niet in een discussie over Wikipedia die daar volkomen los van staat. Het gros van de gebruikers is (terecht of niet) helemaal niet met Wikimedia bezig. Bob.v.R (overleg) 17 mei 2015 02:11 (CEST)

Grappig / Wikimedia[bewerken]

Geklaag over geklaag (effe, caal, josq etc) wordt beschouwd als on-topic en alles wat de "klagers" zeggen wordt beschouwd als off-topic. Een leuke manier om het eigen gelijk te halen. Ik lig hier te gillen van het lachen. Een prettige zondag aan allen. LOL Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 17 mei 2015 10:41 (CEST)

Het is inderdaad hilarisch en tegelijk dieptriest... Want natuurlijk begon Effe deze topic eigenlijk omdat er niet-aardige dingen over Wikimedia waren gezegd de laatste tijd en hoopte steun over de hoofden van de klagers heen te krijgen. (Goedkope gesprekstechniek.) En slaat Rob.v.R hierboven de spijker recht op zijn kop, mogelijk onbedoeld. Het gros van de gebruikers is (terecht of niet) helemaal niet met Wikimedia bezig. Kortom, daar sta je dan met je tonnen kostende club die..... het meerendeel van de gebruikers....... geen mallemoer interesseert! Graaf Statler (overleg) 17 mei 2015 11:17 (CEST)

Verwerken peilingen[bewerken]

Af en toe komt een interessante peiling langs zoals [3]. Men kan dit uiteraard verwerken in Verenigde Staten#Religie, maar misschien is het nuttiger in een trend te vatten en de vorige pol in het artikel hierin mee te nemen. Wat ik wel mis is wel meer duiding want het verschil in de religiositeit/ seculirasiteit tussen de VS en Europa is toch een van de grootste culturele verschillen in de westerse wereld. De oorzaak is hiervoor is voor mij een mysterie en ik kan er wel op los speculeren maar dat is EO. Zijn er theorieën hierover? (behalve: God loves America)Smiley.toerist (overleg) 17 mei 2015 11:25 (CEST)

Heeft geloof ik (deels) te maken met inkomstenongelijkheid. Als je voor landen de mate van religiositeit uitzet tegen de rijkdom van het land dan is de VS de grote uitzondering op de trend. zie hier, maar als de religiositeit uitzet tegen de inkomstenongelijkheid dan valt de VS mooi in het rijtje. zie hier Als je weer binnen de VS zelf kijkt, klopt het overigens weer dat de armere staten religieuzer zijn dan de rijkere.zie hier. Mkr (overleg) 18 mei 2015 01:17 (CEST)
Wetenschappelijke artikelen over religie versus inkomstenongelijkheid vind je o.a. hier en hier. Mkr (overleg) 18 mei 2015 02:05 (CEST)
De grafieken hebben wel een zeer brede spreiding. Persoonlijk vind ik de link naar personal insecurity wel zeer geloofwaardig. De VS is een zeer harde wereld waar je grote kansen hebt maar ook veel pech kan hebben en je nergens op kan terugvallen als het mis gaat. In Europa moet je al heel veel mis doen om letterlijk op straat gezet te worden. In America kan je zo je baan verliezen en met de hypotheeklasten die niet betaald worden ben je dan binnen de kortste keren op straat. Na een bezoek in de gevangenis (Met het Amerikaans rechtssysteem heb je geld nodig om je goed te verdedigen en uit de gevangenis te blijven) krijg je geen steun en wordt je actief gediscrimineerd bij sollicitaties. De VS heeft wel veel grondwettelijke vrijheden maar het is in praktijk wel een maatschappij waar je moet conformeren. Je hebt er niets aan als je je baan verliest. Er zijn vaak publieke boycot acties bij bijvoorbeeld adverteerders om publieke personen ontslagen te krijgen. Die vrijheid is dus maar schijn. Van de familie die over heel het land uitzwermt kan je weinig steun verwachten. Veel Amerikanen hebben bovendien de houding dat de problemen je eigen schuld zijn. Het begrip van sociale solidariteit is onbestaande want de Amerikanen dromen ervan om zelf rijk te worden en willen dan niet zwaar belast worden. De enige plek waar Amerikanen wel steun krijgen is met hun geloofsgroep waar ze elkaar wel helpen en ondersteunen. Maar dan moet je wel in de pas lopen.Smiley.toerist (overleg) 19 mei 2015 10:38 (CEST)
Er zijn ook (weliswaar suggestieve) aanwijzingen dat een verminderde religiositeit niet enkel samengaat met een toegenomen urbanisering (lees: levensstandaard), maar tevens met de mate waarin de overheid in de kerken ingrijpt.[4] Ik weet niet meer of het Dawkins of Harris was die dit stelde (in een of ander debat), maar kennelijk is het feit dat de Church of England als het ware een staatsinstelling is, van invloed op de seculiere instelling van de meeste inwoners van Engeland, die — in tegenstelling tot Amerika — slechts een matige tot zwakke neiging hebben om lid van een kerk te worden, zeker in vergelijking met de VS, waar ‘atheïst’ tot op heden min of meer een scheldwoord is. De ironie daarvan is dat die kerkgemeenschappen een zeer collectivistisch fenomeen zijn. Kerken die hun eigen boontjes moeten doppen, hebben klaarblijkelijk de neiging om agressiever in hun publiekswerving te worden, hetgeen zich bijvoorbeeld in die potsierlijke Amerikaanse televangelists uit. „Bel nu! Geef ons een donatie en Satan en uw buikvet blijven weg!”. (Ik moet daarbij steeds weer aan Devo denken: [5]) Northerner (overleg) 20 mei 2015 01:12 (CEST)

Neutraliteit[bewerken]

Ik heb een hoofdstuk toegevoegd over de Amerikaanse rechtsspraak. Ik probeer daarin neutraal te blijven maar dit is moeilijk. Kan iemand dit nakijken?Smiley.toerist (overleg) 20 mei 2015 22:28 (CEST)

Wikimedia Foundation Board of Trustees elections 2015[bewerken]

Wmf logo vert pms.svg

This is a message from the 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee. Translations are available.

Voting has begun for eligible voters in the 2015 elections for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. Questions and discussion with the candidates for the Board will continue during the voting.

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is the ultimate governing authority of the Wikimedia Foundation, a 501(c)(3) non-profit organization registered in the United States. The Wikimedia Foundation manages many diverse projects such as Wikipedia and Commons.

The voting phase lasts from 00:00 UTC May 17 to 23:59 UTC May 31. Click here to vote. More information on the candidates and the elections can be found on the 2015 Board election page on Meta-Wiki.

On behalf of the Elections Committee,
-Gregory Varnum (User:Varnent)
Volunteer Coordinator, 2015 Wikimedia Foundation Elections Committee

Posted by the MediaWiki message delivery 17:20, 17 May 2015 (UTC) • TranslateGet help

Nog maar weer even een aanvulling in het Nederlands. Glimlach Van 17 tot en met 31 mei kun je stemmen voor de drie vacante plekken in de WMF Board of Trustees, zie m:Wikimedia Foundation elections/Board elections/2015. Je kunt stemmen via m:Special:SecurePoll/vote/339 (werkt enkel via de link op Meta; je wordt dan doorgestuurd naar Vote Wiki). Meer achtergrondinformatie over de kandidaten kun je vinden op en:Wikipedia:Wikipedia Signpost/2015-05-13/Foundation elections. Laatst is overigens ook de uitslag van de verkiezingen voor de FDC en de FDC Ombud geplaatst, zie hier. As always, bij vragen, jullie weten me te vinden! Trijnstel (overleg) 18 mei 2015 23:35 (CEST)
Al jullie input, tips etc over het verloop van de verkiezingen kan hier geplaatst worden. Dank alvast! Trijnstel (overleg) 20 mei 2015 15:43 (CEST)

Coor title dms[bewerken]

(nbwc) Ligt het aan mij of werkt de tool voor coor title dms niet meer? (Zie {{Coor title dms}}). Σ078(?) 17 mei 2015 19:55 (CEST)

Ik gebruik de tool op wmflabs. Geen verdere problemen mee. The Banner Overleg 17 mei 2015 21:29 (CEST)
De eerste tool heeft er wel vaker even uit gelegen, maar nu ziet het ernaar uit dat ie niet terugkomt. De tweede tool vind ik niet prettig werken, gezien deze geen handmatige invoer heeft. Volgens mij was de tool op Brinkster gebaseerd op een andere tool, maar die weet ik zo niet meer. Sjoerd de Bruin (overleg) 17 mei 2015 21:35 (CEST)
Ah ja: GeoLocator. Wellicht kan iemand de code daarvan aanpassen dat ie ook de Nederlandstalige sjablonen kan uitspugen. Sjoerd de Bruin (overleg) 17 mei 2015 21:37 (CEST)
Klopt, ik vond de tool van Brikster altijd erg handig, maar hij is nu al een weekje niet bereikbaar. En de wmflaps tool vind ik minder handig, omdat er inderdaad geen handmatige coörds ingevuld kunnen worden. Σ078(?) 17 mei 2015 23:18 (CEST)
De wikikml.brinkster.net-tool is dezelfde tool (GeoLocator), maar dan (een jaar of zeven terug) aangepast door User:Michiel1972. Ik heb Michiel even gemaild. valhallasw (overleg) 18 mei 2015 09:13 (CEST)
Free hosting op Brinkster is gestopt. Ik heb de site nu neergezet op http://wikikml.ddns.us/coords.html Michiel1972 19 mei 2015 09:04 (CEST)

Tech News: 2015-21[bewerken]

18 mei 2015 17:19 (CEST)

Personen ook categoriseren als schrijver[bewerken]

Met klem wil ik wijzen op het volgende omdat me dat van belang lijkt: Wikipedia:Categoriecafé#Personen ook categoriseren als schrijver. Wwikix (overleg) 19 mei 2015 10:38 (CEST)

Opnieuw met klem verzocht hiernaar te kijken. Wwikix (overleg) 22 mei 2015 12:02 (CEST)

Lijst van prijzen[bewerken]

Ik ben de lijst van prijzen aan het doorspitten en heb enkele toevoegingen gedaan. Onder de kop film staat een prijs :Gouden Spoor met een verwijzing naar het Filmfestival van Gent. Er is echter niets te vinden. Alleen is er een blijkbaar een link met de Spoorwegen in België maar van de prijs zelf niets. Mag ik deze zomaar verwijderen? Basieltje (overleg) 19 mei 2015 11:53 (CEST)

Mogen wel, maar je zou kunnen overwegen er eerst een {{bron?|waar is hier meer informatie over te vinden?|2015|05|19}} bij te zetten. Richard 19 mei 2015 12:00 (CEST)
Naar mijn mening is het een kwestie van kijken of de prijs inkomende links heeft. Zijn die er, dan bestaat er een kans dat het artikel er ooit wel komt. Zijn die er niet dan kan je kiezen uit de bronvraag conform Richard hierboven of gewoon verwijderen. The Banner Overleg 19 mei 2015 12:10 (CEST)
Om te beginnen bedankt voor het meedenken en vooral het snelle reageren! Ik heb de bronvraag erbij gezet, dan wachten we eerst maar even af. Er zijn nog genoeg items in de categorie prijzen en awards aan te passen. Is er trouwens iemand die filmspecialist is? De Gouden Iris is een prijs van het Filmfestival van Brussel, maar uit bronnen blijkt dat er in het verleden een breuk is geweest want de vermeldingen van hoeveel maal de prijs is uitgereikt wijzen op twee begindata en tot nu toe is er nog geen uitsluitsel te vinden. Bovendien hanteren de diverse bronnen een andere omschrijving van de filmgenres waar het om zou gaan. Elke input is welkom.Basieltje (overleg) 19 mei 2015 17:43 (CEST)
Gooi het eens in de groep bij de medewerkers van Portaal:Film.  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 09:29 (CEST)

Vlag van de Benelux[bewerken]

Ik zie tot mijn verbazing dat het bestand File:Flag of Benelux.svg (zie: Vlag van de Benelux gewoon gebruikt wordt op diverse plaatsen zoals: Benelux, Nederlands. Die heb ik die intussen verwijderd. Zoals het lemma over de vlag in de inleiding al meldt: "De Benelux heeft geen officiële vlag; die is dan ook nooit officieel aangenomen." Waarom wordt deze "vlag" dan wel in infoboxen e.d. gepresenteerd? Het lemma over de "vlag" is kennelijk gebaseerd op "Er circuleert echter een ontwerp van een dergelijke vlag." staat notabene onder de categorie: Vlag van interstatelijke organisatie. Dit lijkt me allemaal niet de bedoeling voor een encyclopedie? Ik ben benieuwd naar reacties. MVG Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 19 mei 2015 12:36 (CEST)

"Er circuleert echter een ontwerp van een dergelijke vlag".. zegt eigenlijk al genoeg over de waarde van deze vlag. Wat mij betreft kan dit dus weg. Pompidom (overleg) 19 mei 2015 12:39 (CEST)
Die conclusie had ik ook al getrokken Pompidom, inmiddels heb ik dat "lemma" ter verwijdering genomineerd. MVG Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 19 mei 2015 12:44 (CEST)

Alle lijstbeheerders opgelet![bewerken]

Het is nu mogelijk om Wikidata queries om te zetten in wiki tabellen. Ik heb als voorbeeld de 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis omgezet in een lijst hier Gebruiker:Jane023/DVN. Om je eigen lijst te bouwen, dien je om te kunnen gaan met de WDQ (Wiki data query). Meer kan je lezen daarover hier. Voor de DVN maak ik een query op de DVN property. Bijvoorbeeld, voor de kunstenaars opgenomen in Vasari's boek uit 1568, gebruik de query claim[1343:1645493]. Voor meer info, zie Listeria bot, gemaakt door Magnus Manske. Veel lijstplezier gewenst! Jane023 (overleg) 19 mei 2015 16:35 (CEST)

Nog eentje: Gebruiker:Jane023/schilderijen door Pieter de Hooch. Hiervoor heb ik deze code in een leeg pagina geplakt: {{Wikidata list |wdq=claim[31:3305213] and claim[170:314889] |section=31 |sort=571 |columns=label:Article,description,P571,P195,P217,P180,P170,P127,P136,P186,P18 |thumb=128 |min_section=2 }} ... {{Wikidata list end}}. groet, Jane023 (overleg) 19 mei 2015 17:11 (CEST)
Ik blijf die sjablonen naar Wikidata onlees- en onbewerkbaar vinden. Wikidata is geweldig voor interwiki's. Voor het opnemen van andere info blijf ik toch wat weigerachtig. Een uitzondering kan naar mijn mening wel gemaakt worden als het gaat om gegevens die snel veranderlijk zijn. (bv bevolkinsaantallen) Globe.svg Druyts.t overleg 19 mei 2015 17:29 (CEST)
Geimporteerde Engelstalige sjablonen en een bot zonder botbit, ik weet niet wat ik hier van moet vinden. Door het aanzetten van arbitrary access begint nlwiki bijna te veranderen in een speeltuin. Sjoerd de Bruin (overleg) 19 mei 2015 17:55 (CEST)
Het principe van Wikipedia is dat het door iedereen te bewerken is, of zou moeten zijn. De "bewerk" knop lijkt in dit geval zinloos, "This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!" staat er bij, iemand zal eerst een studie moeten plegen voordat zoiets bewerkt kan worden? Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 19 mei 2015 18:02 (CEST)
Zo jong nog, en nu al controversieel. EvilFreD (overleg) 19 mei 2015 18:39 (CEST)
Ik vraag me af of die pagina's wel een artikel genoemd mogen worden. Is een pagina dat eigenlijk volledig uit code bestaat nog wel een artikel? De vrije bewerkbaarheid dat je artikelen eenvoudig kunt bewerken door bovenaan op [ bewerken ] te klikken is verdwenen. Het lijkt dan eerder een speciale pagina pagina die door de software gecreëerd wordt in plaats van artikel die door mensen geschreven wordt. Is dat iets wat we willen als artikel? Ik weet het niet. Romaine 19 mei 2015 18:53 (CEST)

Om duidelijk te zijn, dit is een tool voor lijstbeheerders. In het geval van de DVN, wordt het met deze lijst in een handomdraai mogelijk te zien welke lemma's ontbreken in nlwiki vs. enwiki, en bovendien, als je "Q" nummers ziet in zo'n lijst, dan is het mogelijk dat de betreffende Q item wel een lemma heeft in een ander taalwiki, maar nog niet in nlwiki. Het is ook een extra check of alles in een handgebouwde lijst ook voorkomt in een Wikidata-gegenereerde lijst. Je kan ook makkelijk zien aan de hand van de plaatjes of er dubbelen op te speuren zijn en dergelijke. Het wordt botmatig ge-update 's nachts en aan de hand van evt. veranderingen kan ik zo in een opslag zien wat er gewijzigd is. Jane023 (overleg) 19 mei 2015 19:14 (CEST)

Gelukkig, het is dus niet bedoeld om artikelen mee te bouwen... Het lijkt mij ook dat als die botmededeling bovenaan een pagina staat dat die pagina ter beoordeling voorgelegd wordt, want het is geen artikel en ook niet vrijelijk te bewerken. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2015 19:35 (CEST)
(na bwc) Dat is leuk voor een pagina van een wikiproject of een pagina in de gebruikersnaamruimte, want linken naar anderstalige Wikipedia's is in artikelen niet toegestaan (bleek uit een eerdere stemming), naar Wikidata linken lijkt me dan ook niet wenselijk. Dus met lijstbeheerder bedoel je dan dus gebruikers die in de gebruikersnaamruimte of als onderdeel van een wikiproject een lijst bijhouden. Romaine 19 mei 2015 19:37 (CEST)
Precies! Het is zeker niet bedoeld om in de hoofdnaamruimte te gebruiken. Ter verduidelijking, de links zijn wel degelijk lokale nlwiki links. Waar de nlwiki link ontbreekt is een link naar Wikidata (wel of niet met nl label). Omdat ik al bezig ben hiermee op de enwiki, heb ik dezelfde query daar al aangemaakt: en:User:Jane023/Paintings by Pieter de Hooch. Door deze twee pagina's met elkaar te vergelijken kom ik allerlei leuke dingetjes tegen. Jane023 (overleg) 19 mei 2015 20:08 (CEST)
In de eigen naamruimte is geen probleem, dat had ik alleen niet begrepen uit je berichten. Zo'n persoonlijke pagina kan gebruikt worden, maar ik krijg dan het gevoel dat ik wat tools mis om dat soort checks makkelijker te doen. Romaine 19 mei 2015 20:23 (CEST)
Wat mis je? De functie is denk ik niet erg handig voor hele lange lijsten (al leek de DVN wel heel snel te gaan en dat is al meer dan 1000 items). Het is best te gebruiken voor beheer van lijsten die wel passen op een wikipagina denk ik. Grotere klussen dan dat kunnen makkelijker met WDQ direct. Jane023 (overleg) 19 mei 2015 21:18 (CEST)
Ik zit met hele simpele dingen, bijvoorbeeld is van alle plaatsen wel de gemeente ingevuld als bestuurlijke eenheid, en niet de provincie. Dit slechts een voorbeeld om maar iets te noemen, eenmaal opgezocht en afgehandeld ben ik er klaar mee, dan heb ik geen wikipagina nodig. Romaine 19 mei 2015 21:35 (CEST)
Dat is een goed punt! Voor zulke lijsten zoals jij het beschrijft (werklijsten die verdwijenen) is WDQ waarschijnlijk het makkelijkst, maar hier is nog geen user-friendly interface voor. De soort lijsten die ik bedoel zijn lijsten die inderdaad ooit onderdeel zou kunnen worden van wikipaginas (of zijn dat al) waardoor de kans groot is dat andere Wiki(p/m)edianen de Wikidata items bewerken. Hierdoor heb je meer grip op wat er zoal gebeurt in de Wikiverse in jouw persoonlijke interessegebied.

Geweldig dat dit nu mogelijk wordt! Hannolans (overleg) 19 mei 2015 21:01 (CEST)

Ja ik vind het reuze handig. Jane023 (overleg) 19 mei 2015 21:18 (CEST)

Hieromtrent wil ik even vragen of er gebruiker(s) zijn die even kunnen kijken om de sjabloonpagina van de twee hiervoor benodigde sjablonen eens te bekijken en te verbeteren. Het gaat om Sjabloon:Wikidata list en Sjabloon:Wikidata list end, welke letterlijk gekopieerd zijn vanaf de Engelstalige Wikipedia (inclusief categorieën). Ik mis dus een Nederlandstalige beschrijving en uitleg op deze pagina's, alsook wanneer dit sjabloon al dan niet gewenst is, en óf het eventueel zelfs gewenst is. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 19 mei 2015 23:10 (CEST)

Ga je gang, zou ik zeggen. Jane023 (overleg) 20 mei 2015 14:28 (CEST)
Voor het invullen van de "lege velden" gebruikte ik tot nu toe "Tabernacle", en ik denk dat ik dat voorlopig nog wel even zal blijven doen. Maar voor een artikel als "Lijst van kazen uit Nederland" (ik verzin even snel iets) is dit natuurlijk makkelijk om te zorgen dat deze vol-automatisch bijgewerkt is, en blijft. De voorwaarde is dan natuurlijk dat iets of iemand de artikelen op WikiData van de juiste gegevens voorziet, maar dat lijkt me totaal geen reden hier negatief tegenover te staan. Laten we vooral proberen in kansen en mogelijkheden te denken, in plaats van te zien wie het snelste (het meest stupiede) negatieve sentiment kan opnoemen hier. ed0verleg 20 mei 2015 11:16 (CEST)
Edo ik was nogal verrast, maar ik begrijp uit de Kroeg-geschiedenis dat men bang was dat dit bedoeld was voor de hoofdnaamruimte, en dat is natuurlijk niet het geval, maar ik begrijp de schrik-reactie. Jane023 (overleg) 20 mei 2015 14:28 (CEST)
Ik zie ook wel mogelijkheden voor de hoofdnaamruimte, maar daarvoor is het nu waarschijnlijk nog te vroeg. Mijn voorbeeld van "Lijst van kazen uit land XYZ" zou op den duur best in de hoofdnaamruimte kunnen. Er is één duidelijk voordeel: de lijst is dynamisch, waardoor er nieuwe items vanzelf bij komen. Een mogelijk nadeel is dat bewerken van zo'n lijst in Wikidata moet, zoals afbeeldingen nu ook op Commons moet. Het is wel veel gemakkelijker om een lijst van Kazen uit XYZ in 112 talen te maken, zonder er verder ook nog maar omkijken naar te hebben. Kaasje erbij? Een dag later staat hij automagisch op alle lijsten. Natuurlijk roept er dan iemand "als er vandalisme is, of een fout, is alles kapot". Ja, dat geldt nu ook als er een afbeelding op Commons wordt overschreven met een flauwe grap. Dat wordt dan extra snel opgemerkt, en wellicht met een blokkade afgehandeld. Zoals ik zei, ik zie leuke mogelijkheden, die je niet moet afstoppen met onmogelijkheden. ed0verleg 20 mei 2015 17:17 (CEST)
Jane023:Bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze mooie nieuwe tool. Ik ben hier erg blij mee. Het biedt veel mogelijkheden voor het maken van lijstjes in de gebruikers/portaalruimte. Gr Magalhães (overleg) 21 mei 2015 12:06 (CEST)

Niet te vertrouwen[bewerken]

Wikipedia is niet te vertrouwen en je kan zomaar wat veranderen. Heeft niemand in de gaten. Is dat algemeen bekend? Denkhenk (overleg) 20 mei 2015 19:09 (CEST)

Glimlach Lymantria nephrographa without scalebar.jpg Lymantria overleg 20 mei 2015 19:10 (CEST)
Het heeft er slechts 5 seconden gestaan, dank zij Denkhenk. Mis ik iets? Salix2 (overleg) 20 mei 2015 19:25 (CEST)
5 seconden x 60 bedoel je Glimlach Rembert vragen? 21 mei 2015 09:51 (CEST)

Wikipedia, uw redder in nood[bewerken]

Doen jullie dat ook altijd wanneer je in doodsnood verkeert, eerst Wikipedia raadplegen om uit te zoeken of je een arts moet bellen? SMirC-tongue.svg
Je zal maar geen azijn bij de hand hebben. Balen! --ErikvanB (overleg) 21 mei 2015 03:28 (CEST)

Neen, veel beter ware het om gewoon voor die tijd Wikipedia uit het hoofd te leren... Erik Wannee (overleg) 21 mei 2015 08:13 (CEST)
Mijn jeugdhelden gebruikten hiervoor altijd de Encyclopædia Britannica. Ik had trouwens gewild dat ik het artikel over Pietermannen had gelezen voordat ik werd behandeld in een Turks ziekenhuis. Daar gebruikten ze namelijk koud water in plaats van warm water toen ik door zo'n vis was gestoken. Nietanoniem (overleg) 21 mei 2015 08:19 (CEST)
Een arts bellen op het platteland in Italië als de nood aan de man is kan dodelijk zijn. De buurman bracht me binnen 6 minuten naar pronto soccorso. Als ik op de vier of vijf wagens had moeten wachten, waren voorgaande regels wellicht nooit geschreven.  Klaas `Z4␟` V:  21 mei 2015 09:48 (CEST)

Kleine Edit-a-thon[bewerken]

Dames en Heren,

Vandaag is er bij de Universiteit Utrecht een kleine introductie voor studenten en professoren. Het is tevens de bedoeling dat er vanmiddag rond 16:00 een workshop gehouden zal worden. Er zijn momenteel zo'n acht mensen aanwezig. De coödinatrice is Layka100. Romaine en ik zijn de hele dag als coach aanwezig. Atsje en Taketa zijn misschien vanmiddag als coaches betrokken. Dqfn13 (overleg) 21 mei 2015 09:41 (CEST)

De workshop is dus verschoven van 1400 naar 1600 uur? Atsje (overleg) 21 mei 2015 09:42 (CEST)
Nee, tussen 14:00 en 16:00. Romaine 21 mei 2015 09:45 (CEST)
Dat was gisteren. Heeft het nog iets opgeleverd en zo ja wat?  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 10:37 (CEST)
Het heeft een aantal enthousiastelingen opgeleverd die door de stevige persoonlijke aandacht ook echt geïnteresseerd zijn geraakt in Wikipedia. Een lijst: Lijst van coaches van het Nederlands vrouwenbasketbalteam, er komt nog een artikel over een kapelletje aan en er zal ook aandacht (positief!) voor Wikipedia komen in het colocium van een aanwezige professor. Ik vergeet helemaal te melden dat er ook al kleine edits zijn gedaan op zowel nlwik als enwiki (de "cursus" was in het Engels vanwege het internationale karakter van de studie). Overigens was de WMF in geen manier betrokken, anders dat iemand van het WMF uitleg heeft gegeven. De kosten waren volledig voor de UU. Dqfn13 (overleg) 22 mei 2015 10:42 (CEST)
Kijk aan! Voorwaar een resultaat om UU tegen te zeggen en dat in slechts twee uur tijd. Een voorbeeld dat navolging verdient in de vorm van een nieuw(?) project met als werktitel Wiki Loves Education.  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 10:53 (CEST)
Ik kwam ook nog dit vertaalde artikel tegen. Heb het bij de edit-a-thon vrijwel gemist, maar zag het wel even langskomen toen. De naam van de auteur herken ik wel, vandaar dat ik het hier nog even kom melden. Dqfn13 (overleg) 22 mei 2015 14:23 (CEST)
Belangrijkste wat ik eruit heb gehaald, buiten het ontmoeten van 4 ervaren mede-wikipedianen, is een contact met een professor, om in de toekomst een studievereniging op te zetten aan deze universiteit. Zulke contacten moeten we wat mij betreft op alle universiteiten krijgen. Wat mij betreft moeten er lokale verenigingen komen. Een regelmatige wikimeet bij jou in de buurt. Dat zal namelijk nieuwe vrijwilligers werven, mensen die van offline samenwerken houden én samen willen schrijven op Wikipedia. Mijn plan is beginnen met studenten. Studenten kunnen samen werken op Wikipedia. Ze kunnen andere studenten werven (bijv een email naar duizenden studenten en medewerkers), ze kunnen elke twee weken een live wikipedia helpdesk bemannen, mensen die een wikimeet willen organiseren hebben meteen een plek en een groep vrijwilligers met toegang tot de uni, en docenten hebben een groep wikistudenten klaarstaan. En het beste, het kost helemaal niks. Internet en pcs zijn er al. Geen reiskosten want studenten moeten toch op de universiteit zijn. Daarom zijn universiteiten dé plek om lokale verenigingen te beginnen. Dus dat is wat ik hoop dat we met deze meet dichter bij hebben gebracht. Mvg, Taketa (overleg) 22 mei 2015 17:09 (CEST)

Survivor[bewerken]

Beste mensen, aangezien het dertigste (!) seizoen van Survivor vannacht is afgelopen (zeer terechte en goede winnaar), vroeg ik me af of er toevallig Nederlandse Survivor-fans op Wikipedia actief zijn . Daarnaast ben ik op zoek naar iemand met verstand van sjablonen/infoboxen die en:Template:Infobox Television Survivor naar Sjabloon:Infobox Survivor zou kunnen en willen "vertalen". Ikzelf ben zeer geïnteresseerd om de seizoenspagina's aan te maken, zoals ik dat een tijdje terug heb gedaan met het eerste seizoen.

Mvg, Yannick1 (overleg) 21 mei 2015 17:31 (CEST)

'nix mis met Sjabloon:Infobox televisieprogramma, toch, beste collega?  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 01:03 (CEST)
Misschien wel: Sjabloon:Infobox televisieprogramma NL ? Lotje (overleg) 22 mei 2015 02:59 (CEST)

Samenvoegen van gebruikersnamen mogelijk?[bewerken]

Hoi,

Weet iemand of het mogelijk is om gebruikersnamen samen te voegen?

Groetjes, Sietske | Reageren? 21 mei 2015 18:17 (CEST)

Nog niet. Komt eraan als het goed is. Sjoerd de Bruin (overleg) 21 mei 2015 18:21 (CEST)
Hoi Sietske, mijn verwachting is een maand of 2/3. Maar zoals altijd, dat is natte vinger werk. Mvg, Taketa (overleg) 21 mei 2015 20:22 (CEST)

Terug in de tijd[bewerken]

Wat gebeurde in de nacht van 27 op 28 maart 2013? Iemand vraagt netjes aan de dames en heren moderatoren haar/zijn account te verwijderen. Dat kon toen nog niet. Is de technologie voortgeschreden en kan het nu of in de nabije toekomst wel?  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 11:23 (CEST)

Zie phab:T34815. Het zal nog wel een paar jaar duren, ben ik bang. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 mei 2015 11:26 (CEST)
Is het wenselijk dat het kan? Dan kan niet meer worden achtergehaald welke bewerkingen door een verwijderd account zijn uitgevoerd. Indien iemand niet meer bekend wil zijn (bijvoorbeeld bij een account waarbij de gebruikersnaam sterk lijkt op de echte naam (of deze is dan makkelijk af te leiden) kan nog altijd een hernoemingsverzoek worden ingediend. Nietanoniem (overleg) 22 mei 2015 11:27 (CEST)

Dienstregelingen info[bewerken]

Dienstregeling websites mogen best als bron gebruikt worden, maar vermeld dan wel wanneer deze geraadpleegd is geweest en op welk dienstregelingsjaar deze betrekking op heeft. Zie voorbeeld: Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen zoals het niet moet. Overigs is de reistijd van de Beneluxtrein in 2010 wel interessant om te vermelden: Die was bijna een halfuur korter dan de huidige Beneluxtrein.Smiley.toerist (overleg) 22 mei 2015 12:06 (CEST)

Nieuws over de Erasmusprijs[bewerken]

In aanvulling op de hierboven gevoerde discussie over de uitreiking van de Erasmusprijs wil ik jullie graag wijzen op het nieuwsbericht dat de Stichting Praemium Erasmianum vandaag op haar website heeft geplaatst. Hierin wordt bekendgemaakt wie de prijs op 25 november symbolisch in ontvangst zullen nemen. --FrankT (overleg) 22 mei 2015 12:17 (CEST)

Ik vind zeker Adele Vrana een vreemde keus als vertegenwoordigster van de Community. Ze is in dienst van WMF. En kan nergens achterhalen dat ze ook nog Wikipedia of een van de zusterprojecten bewerkt. (In het stukje op de site van de Erasmusprijs althans. Ik heb niet verder gezocht.) Mbch331 (Overleg) 22 mei 2015 12:22 (CEST)
Moi. Phoebe, goede keus. Die draait al eeuwen mee. Lodewijk (ook al ben ik het in veel zaken met hem oneens) ook een goede keuze. Zet zich altijd hard in. De derde dame ken ik niet uit ervaring maar ik neem aan dat ze van het niveau van de eerste twee personen is. Kan ik een vliegticket vanuit Thailand door de vereniging laten bekostigen zodat ik er aanwezig kan zijn ;) LOL ..... kan ik voor het eerst in 3 jaar weer eens naar NL. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 22 mei 2015 12:34 (CEST)
@Mbch331: ik zie 37 globale edits. Enerzijds zou ik ook liever iemand zien die vooral bekend is van inhoudelijke bijdragen aan Wikipedia, maar een leuke hippe jonge gekleurde vrouw is met het oog op ons imago (en bijdragers op de lange termijn) wel beter dan een dikke bleke nerd die de hele dag in de kelder artikeltjes aan het tikken is. Glimlach - FakirNLoverleg 22 mei 2015 12:48 (CEST)
Hahahahaha, dank voor deze zeer welkome afleiding op de vrijmiddag! Vinvlugt (overleg) 22 mei 2015 14:52 (CEST)
Dikke bleke nerds zitten niet alleen in kelders. Wae®thtm©2015 | klagen over Waerth als je hem stout vindt ... maar pas op .... hij bijt! 22 mei 2015 14:56 (CEST)
Adele zal wel vanwege Wikipedia Zero zijn uitgekozen, want Wikimedia wil dat project altijd graag extra aandacht geven. Het is natuurlijk weer ons stokpaardje om te denken dat we die prijs vanwege de inhoud van de artikelen krijgen. Nu is het volgende waar we ruzie over kunnen gaan maken: waar gaat die 150.000 euro naar toe en waar gaan we dat aan verkwisten en waarom is dat een gotspe. Kom er maar in! ed0verleg 22 mei 2015 13:17 (CEST)
Gaat grotendeels op aan vergoedingen voor projectleiders, directrices, bestuursleden en anderen die weinig of niets aan de inhoud (willen of kunnen?) bijdragen, ben ik bang.  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 15:00 (CEST)
Misschien lid worden en constructieve voorstellen doen om daar verbetering in te brengen in plaats van dit soort borrelpraat? Of jezelf een beetje inlezen voordat je onzin uitkraamt? Vinvlugt (overleg) 22 mei 2015 16:12 (CEST)
Met alle respect, maar als dit de vrijwilligers zijn die volgens de Foundation typerend zijn voor de gemeenschap dan is het met de Foundation nog erger gesteld dan ik al vreesde. Geen enkel idee wat het is om inhoud toe te voegen terwijl het uiteindelijk alleen maar om inhoud gaat. Een ware blamage. Peter b (overleg) 22 mei 2015 15:05 (CEST)
En wie zou jij dan vragen of zij naar voren willen komen? Ik denk dat zeker Lodewijk een hele goede is, het door hem opgestartte Wiki Loves Monuments is niet slechts beperkt gebleven tot Europa maar is een mondiaal fenomeen geworden. Dqfn13 (overleg) 22 mei 2015 15:10 (CEST)
Waar mevrouw Vrana haar merites heeft gehaald weet bijna niemand in elk geval niet op de Engelstalige. Op die in het Portugees heeft ze geen bekend account... 22 mei 2015 15:16 (CEST)
Van de drie "ken" ik er eentje, en ik vind het zeer terecht dat die er bij zat. Stukken beter dan de azijnpissers hier in de kroeg :-) Wammes Waggel (overleg) 22 mei 2015 15:19 (CEST)
De prijs is toegekend aan de gemeenschap, niet aan de Foundation, en ja, de gemeenschap bestaat voor een groot gedeelte uit azijnpissers, maar dan wel onze azijnpissers. Deze drie, die door mij een handje van de koning van harte is gegund, zijn niet representatief voor de gemeenschap. Twee/derde vrouw? Kom op op, dat gelooft zelfs Maxima niet, en momumenten zijn prachtig, maar EiA is recent door deze gemeenschap het bos in gestuurd omdat men vond dat hij te weinig actief was binnen deze gemeenschap. Ik reageerde idd wat primitief, maar enige inspraak van de Gemeenschap was wel op zijn plaats geweest. Peter b (overleg) 22 mei 2015 15:43 (CEST)
Het is de drie uitverkorenen van harte gegund, maar er wordt wel vaak gekozen voor lieden die erg zichtbaar aanwezig zijn. Het zou leuk zijn als bij een volgende gelegenheid ook eens wordt gedacht aan gebruikers die onvermoeibaar fraaie artikelen schrijven zonder ooit op de voorgrond treden. Iemans als Pimbrils bijvoorbeeld. Al is het natuurlijk de vraag of dergelijke gebruikers geïnteresseerd zouden zijn. Marrakech (overleg) 22 mei 2015 15:24 (CEST)
Elke keuze is arbitrair maar ik ben met Peter b van mening, en volg Marrakech, dat een vertegenwoordiging waarin zelfs niet eens een inhoudelijke bijdrager zit, kortom een vertegenwoordiger van de groep die uiteindelijk zorgt voor wat WP tot een encyclopedie maakt, vreemd is. Mensen inderdaad als Pimbrils, maar er zijn alleen op WP:NL al meer grote en sterk inhoudelijke bijdragers die het nobele handwerk (meestens in stilte) verrichten. Voorts vind ik het eveneens vreemd dat er 2 vrouwen onder zijn, terwijl WP helaas een zeer, zeer zware ondervertegenwoordiging van die sexe kent. Paul Brussel (overleg) 22 mei 2015 17:01 (CEST)

Er worden twee jongedames van over de oceaan overgevlogen, terwijl Europa stikt van goede vrijwilligers.  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 16:14 (CEST)

Het was je al bekend dat Wikipedia een mondiale aangelegenheid is en deze Erasmusprijs de voltallige wereldwijde Wikipediagemeenschap toekomt? Of vertel ik je nu iets nieuws? EvilFreD (overleg) 22 mei 2015 16:09 (CEST)
Juist daarom. Eentje uit Azië of Afrika zou eerlijker zijn in plaats van twee uit de Amerika's.  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 16:14 (CEST)
Vraag 1: waar heb jij leren inspringen? Vraag 2: neem jij jezelf nog serieus? EvilFreD (overleg) 22 mei 2015 16:19 (CEST)
Antw. 1 Zigzaggen kan ook, toch? 2. Ja, meestal wel, soms niet, echt. 3. Ik hou van variatie(s). Ik heb overigens geen moeite met Beneluxman Gelauff en Amerikaanse Ayers, maar bij de Braziliaanse stel ik met wat anderen vraagtekens. Er is kennelijk geld zat bij Wikipedia (waarde ruim 126 miljoen VS dollars).  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2015 16:46 (CEST)
Ik meende dat Lodewijk ook internationaal een functie had of haal ik nu namen door de war? The Banner Overleg 22 mei 2015 18:29 (CEST)
Adviseur van de meta:Affiliations Committee, zo te zien. Paul B (overleg) 22 mei 2015 18:51 (CEST)
Na even snuffelen bleek het te gaan om Jan-Bart de Vreede als wikibobo. Glimlach The Banner Overleg 22 mei 2015 19:44 (CEST)
Wikipedia Zero
Adele Vrana (Brazilië/USA)

Adele Vrana werkt als ‘Head of Mobile Partnerships for Africa and Latin America’ bij de Wikimedia Foundation. Haar werk richt zich op Wikipedia Zero, een project waarbij mobiele telefonie providers met name in zich ontwikkelende landen Wikipedia gratis beschikbaar maken voor iedereen, ook als de telefoon geen internettegoed of databundel heeft.

Science and Engineering Library
Phoebe Ayers (USA)

Phoebe Ayers is al ruim tien jaar als vrijwilliger betrokken bij Wikipedia, zowel in diverse projecten als in het bestuur. Ze heeft een handboek geschreven, getiteld ‘How Wikipedia Works’ en in het dagelijks leven is zij wetenschappelijk bibliothecaris aan de universiteit van Davis, California. Zij zet zich vooral in voor de interactie tussen (wetenschappelijke) bibliotheken en Wikipedia.

Wiki Loves Monuments
Lodewijk Gelauff (Nederland)

Lodewijk Gelauff is initiatiefnemer van Wiki Loves Monuments, een grote jaarlijkse fotowedstrijd rond monumenten en cultureel erfgoed. Het project is in 2010 gestart in Nederland en sindsdien op grote schaal in Europa en wereldwijd overgenomen. Het idee is dat mensen worden opgeroepen om monumenten in hun eigen omgeving voor Wikipedia te fotograferen en te beschrijven.

 • Jan Bart de Vreede heeft al eerder als voorzitter van de Wikimedia Foundation laten weten dat de prijs van 150 duizend euro in de pot komt voor Indivdiual Engagement Grants. Individueel "Engagement Grants" zijn een middel om Wikimedianen te ondersteunen om projecten uit te voeren die toegevoegde waarde hebben voor de Wikimedia beweging. Deze grants ondersteunen individuen of kleine teams die iets willen organiseren, opbouwen, creëren, onderzoeken of faciliteren, mits het bijdraagt in het etaleren van het werk van Wikimedia's vrijwilligers. Ad Huikeshoven (overleg) 22 mei 2015 20:08 (CEST)
  • Ik zou zeggen tegen Jan Bart de Vreede, misschien moet je eerst eens aan de Gemeenschap vragen wat zij met de prijs zou willen doen, zoals al eerder opgemerkt, de prijs is nadrukkelijk aan de Gemeenschap toegekend, dus de Gemeeschap moet ook kunnen bepalen wat er met de prijs moet gebeuren. Peter b (overleg) 22 mei 2015 23:16 (CEST)

Superprotect, hoe zit het nu?[bewerken]

Een klein jaar geleden was er op meerdere projecten onrust vanwege het ingrijpen door de Foundation, in het bijzonder de vice-president, in de vrijheid van de Duitse gemeenschap. Omdat ik op zoek was naar hoe de Foundation op dit moment reilt en zeilt kwam ik bij toeval deze pagina tegen. Ik kon nergens op de eigen wiki van de Foundation een mededeling vinden over het waarom van zijn vertrek. Misschien dat iemand ons hierover kan voorlichten? EM leek mij een beetje een apparatsjik, maar hij heeft wel ruim 10 jaar een aanzienlijke rol binnen de projecten gespeeld, dus je zou verwachten dat zijn vertrek niet geheel onopgemerkt zou moet blijven. Iemand? Peter b (overleg) 23 mei 2015 00:35 (CEST)

Er stond in april een berichtje over in The Signpost. Woodcutterty|(?) 23 mei 2015 00:44 (CEST)
Dat had ik gezien, maar wijzer word je daar niet van. Peter b (overleg) 23 mei 2015 00:56 (CEST)
Superprotect lijkt nog steeds te bestaan, maar wordt thans nergens gebruikt. Het is wel een andere keer gebruikt: op Wikidata wegens technische redenen op één pagina, om te voorkomen dat (als gevolg van een bug) de software zou crashen.
Ik had de indruk gekregen dat hij is weggegaan omdat Lila Tretikov het roer van WMF aan het omgooien is om de kloof tussen de gemeenschap en WMF te dichten, er een betere samenwerking en interactie tussen beiden te laten plaatsvinden en om de gemeenschap meer te betrekken en te informeren over wijzigingen/verbeteringen, en dat Erik zich daar minder in thuis voelde. Dat is iets wat mij niet verbaasde, want ik heb gemerkt dat binnen een jaar tijd hij twee keer de gemeenschap op stang heeft weten te jagen en er tegelijkertijd er te weinig dialoog mogelijk was met hem. Romaine 23 mei 2015 01:23 (CEST)
A kingdom for a horse. Natuur12 (overleg) 23 mei 2015 01:34 (CEST)