Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Wat gaan we doen met het artikel over Marten Fortuyn[bewerken]

Een paar maanden terug (mei) werd het artikel over Fortuyn verwijderd. Hierna volgde er een discussie over wel of niet terugplaatsen en werd het artikel uiteindelijk niet teruggeplaatst omdat er in de gemeenschap te weinig draagvlak zou zijn voor een dergelijk artikel. Om dit te toetsen ben ik een peiling gestart, die hier is terug te vinden. Hieruit kwam de volgende uitslag:

  1. 25 gebruikers stemden voor relevantie van Marten Fortuyn.
  2. 14 gebruikers stemden tegen relevantie van Marten Fortuyn.
  3. 5 gebruikers stemden voor opname van de informatie in het artikel van Pim Fortuyn.
  4. 15 gebruikers stemden neutraal.

Waarbij vele gebruikers, met name onder de tegen- en neutraalstemmers, aangaven dat ze het instrument van een peiling te zwaar vonden. Ik concludeer hieruit dat er in de gemeenschap toch voldoende draagvlak is voor een artikel over Fortuyn. Nu kan ik meteen triomfantelijk zwaaiend met deze uitslag naar de WP:TERUG hollen, maar dat wil ik niet. Laten we het er nog even over hebben nu de gemoederen wat bedaard zijn. Wat vinden jullie: is de tijd rijp om het artikel te laten terugplaatsen of moeten we op een andere manier met deze uitslag omgaan (bijvoorbeeld een nieuw artikel schrijven)? Belsen (overleg) 13 okt 2014 19:21 (CEST)

Ik ben voor de optie "niets doen en dat zo lang mogelijk volhouden". Sjoerd de Bruin (overleg) 13 okt 2014 19:39 (CEST)
(bwc)OMG!! EvilFreD (overleg) 13 okt 2014 19:40 (CEST)
Als je nou eens in je eigen naamruimte gaat sleutelen aan een nieuw artikel, daarbij om hulp vraagt bij andere voorstanders en als dat een beetje stil begint te worden dat artikel eens voorlegt aan een groteren groep mensen middels WP:Terug of Overleg gewenst. Dqfn13 (overleg) 13 okt 2014 19:58 (CEST)
@Belsen: dank voor het zoeken naar draagvlak. Toch zou ik na het hanteren van het instrument peiling de boel niet opnieuw in de groep gooien. Dus: naar je kladblok en dan doorpakken, via WP:Terug. Succes. Sander1453 (overleg) 13 okt 2014 21:01 (CEST)
Kun je ook artikelen maken over de broers en/of zusters van Hans Janmaat, Geert Wilders en andere politici die het met de democratie en gelijke rechten niet zo nauw namen of nemen.  Klaas|Z4␟V:  14 okt 2014 08:13 (CEST)
Ik denk dat Belsen hoopte op serieuze antwoorden Klaas. @Belsen: ik denk dat het artikel aanmaken in je eigen naamruimte een goed plan is. Volgens mij zijn er legio bronnen (serieuze kranten, Vrij Nederland, Elsevier, etc) die aan kunnen tonen dat Marten E is. Je zult ongetwijfeld weer verwijten over je heen krijgen dat je het maar blijft proberen (samen met "het argument" dat het alleen de broer van is), maar als je er een kort, zakelijk lemma van weet te maken heb ik toch goede hoop. Vriendelijke groet, en succes! Vinvlugt (overleg) 14 okt 2014 09:25 (CEST)
Klaas/Patio/Z4Us, ik had je laatst al gevraagd af en toe eens tot 10 te tellen. Wikipedia is geen project om voor jou aandacht te genereren. ed0verleg 17 okt 2014 08:47 (CEST)
Hoewel ik Marten inderdaad alleen maar bekend beschouw vanwege de nasleep van de moord op zijn broer acht ik de opmerkint van Klaas als overbodig, irriterend en compleet nutteloos. Gelieve nuttig en dus serieus bij te dragen of even tot 20 tellen als 10 niet voldoende is. Dqfn13 (overleg) 14 okt 2014 12:33 (CEST)
Of die peiling nou zo'n nuttige bijdrage levert, valt te betwijfelen. Daarover was al genoeg te doen. Maar wel relevant is of er sinds de laatste discussie nieuwe argumenten zijn waarom een lemma wenselijk is. Een herhaling van zetten, daar zit volgens mij niemand op te wachten. - Agora (overleg) 15 okt 2014 12:06 (CEST)
Ik ben/was voor behoud van dit artikel, maar Agora heeft gelijk: als er niets (wezenlijks) is veranderd, moeten we toch even wachten. Minstens twee jaar. En als Fortuyn over twee jaar niets belangrijks heeft gedaan, moeten we ons er wellicht nog steeds maar beter bij neerleggen. Ik vrees dat Marten vooral steeds terugkomt als de broer van die zijn zegje mag doen en over Volkert klagen. Dat geeft leuke televisie, maar is voor ons minder belangrijk, en daar heeft de gebruikersgemeenschap zich al over uitgesproken. ed0verleg 17 okt 2014 09:04 (CEST)
De reden voor verwijdering was, dat er geen draagvlak binnen de gemeenschap was, dat argument is gekeerd. Ik kan natuurlijk een nieuw artikel op mijn naamruimte schrijven, maar het vorige artikel was in principe, na mijn inmenging, verder keurig op orde. Daarnaast heb ik de laatste versie nog, ik heb deze even zelf in mijn naamruimte gezet; HIER. Ik stel voor dat wie wil nog verbeteringen kunnen aangeven, dan zal ik mij daarna wagen aan een terugplaatsingsverzoek. Dank tot nu toe voor uw meningen. Belsen (overleg) 17 okt 2014 22:20 (CEST)
Uit de peiling bleek dat er voldoende draagvlak was voor een artikel over Marten. Bij sommige peilingsdeelnemers was er irritatie over het feit dat er werd gepeild, maar een betere methode om duidelijkheid te verkrijgen werd niet aangedragen. Het (voordat de peiling werd gehouden) verwijderde artikel leek me inderdaad goed op orde. Er is geen reden om helemaal van voren af aan te beginnen met het schrijven van een artikel. Bob.v.R (overleg) 20 okt 2014 07:23 (CEST)
Terugzetten lijkt me uitstekend. Marten Fortuyn als broer-van komt jaren na de moord op zijn broer nog dermate vaak in de publiciteit dat een eigen artikel zinvol is. - B.E. Moeial 24 okt 2014 12:02 (CEST)
Ja, Marten is inderdaad zeer regelmatig in de publiciteit ja... je kan er de klok namelijk bijna op gelijk zetten! Als Marten in de publiciteit is dan is het meestal rond 6 mei namelijk. Hij is NOOIT in de publiciteit als het NIET over Pim gaat. Wanneer is hij in de krant gekomen om iets wat niet verbonden was met de moord op zijn broer? Een keer, omdat hij gevraagd was een politieke functie (lijsttrekker van een kleine lokale partij) in te nemen... nou nou, daar wordt je encyclopedisch relevant van zeg... Dqfn13 (overleg) 24 okt 2014 12:08 (CEST)

"Blokkeringsraad"?[bewerken]

gebruiker:Druyts.t, een van de huidige kandidaatsleden voor de Arbcom, meldde gisteren in een antwoord op een vraag het volgende: De ArbCom heeft het recht op een blokkade op te leggen. (die in de praktijk dan wordt uitgevoerd door een mod) maar je zou bij diezelfde ArbCom een blokkade moeten aanvechten. Als je een rechtzaak hebt in het dagelijks leven wordt je beroep ook niet aangevochten bij diezelfde rechtbank. ([1]).

Nu is het toevallig zo dat ikzelf gisteren stuitte op deze pagina in iemands gebruikersruimte. Als dit (reeds vele jaren oude) initiatief in een of andere vorm uitgevoerd zou kunnen worden zou dat dus een uitkomst zijn voor het door Druyts.t aangekaarte probleem. Het betekent dus wel nog meer bureaucratie aangezien er weer een orgaan bijkomt, maar anderzijds zou het voor de commissie dus wel enige lastenverlichting inhouden. De Wikischim (overleg) 16 okt 2014 13:25 (CEST)

Het is mij niet helemaal duidelijk of de raad alle blokkades moet gaan bekijken (dus ook van IP-adressen die na drie bijdragen worden geblokkeerd wegens vandalisme) of alleen controversiële blokkades. Verder heeft het voorstel wel wat. Sijtze Reurich (overleg) 16 okt 2014 14:24 (CEST)
Uiteraard niet voor elk "wissewasje". Ik denk dat zo'n raad ingeschakeld zou kunnen worden bij het herbeoordelen van langere blokkades, bijv. van minimaal twee weken of een maand, die als gevolg van een Arbcomuitspraak zijn opgelegd en/of erg controversieel zijn. De Arbitragecommissie is dan dus eerst de rechtbank, terwijl de Blokkeringsraad een soort HR is waarbij de geblokkeerde "in cassatie" kan. De Wikischim (overleg) 16 okt 2014 14:49 (CEST)
En hoe doen we dat dan met blokkades die door moderatoren worden opgelegd vanwege een PA, schending van privacy e.d.? Sommige van die blokkades zijn zeer terecht, maar worden bij sommige geblokkeerden (of moderatoren) bijna standaard aangevochten. Dqfn13 (overleg) 16 okt 2014 15:13 (CEST)
Hierboven heb ik net gesteld dat de Blokkeringsraad zich specifiek zou moeten bezighouden met blokkades opgelegd in het kader van een Arbcomuitspraak. Daar vallen dus "gewone" blokkades wegens PA's, privacyschending, ed. in principe niet onder. Nu is het zo dat een dergelijke blokkade alleen maar kan worden aangevochten bij de Arbcom zelf. De Wikischim (overleg) 16 okt 2014 15:29 (CEST)
Absoluut Tegen Tegen een dergelijke "blokkeringsraad". Met de introductie van een derde "laag" in de beoordeling van gebruikers geeft dat nog meer kans op onenigheid (tussen moderatoren- arbcom-blokkeringsraad en gebruikers) in mijn ogen. Nog meer gezeur over allerlei "kwesties" en "blokpeilingen". We moeten juist "mean en lean" blijven anders worden we net zo'n log en onoverzichtelijk instituut als de overheid. Vr groet Saschaporsche (overleg) 16 okt 2014 15:42 (CEST)
De Engelstalige Wikipedia heeft meerdere "subcommittees" waar (een deel van) de arbitragecommissie in zetelt, waaronder de 'Audit Subcommittee' (voor zaken ivm mogelijk misbruik van CU en OS) en de 'Ban Appeals Subcommittee' (voor deblokkeringsverzoeken). De BASC is echter wel een allerlaatste mogelijkheid, voor als al het andere al is geprobeerd (een gewoon deblokkadeverzoek op de overlegpagina, een verzoek via UTRS, enz.). Maar, hun project is ook veel groter met veel meer schrijvers, veel meer moderatoren (1000+) en ook een veel grotere arbitragecommissie. Wij mogen al blij zijn als we weer een volledig bezette arbcom hebben, laat staan dat we nog een commissie samen kunnen stellen. Ik heb liever meer moderatoren en een volle arbcom, dan weer een commissie of een subcommissie. Trijnsteloverleg 16 okt 2014 16:49 (CEST)

In een democratie zou zo'n hoogste orgaan inderdaad zeer belangrijk zijn. Maar Wikipedia is geen democratie, en ik vraag me dan ook af bij welke blokkade zo'n extra orgaan nog zin heeft. Als ik kijk wat er in Nederland bij de Hoge Raad allemaal wordt aangevochten, zijn dat vooral zaken die door de aanspanner allemaal "zeer principieel" zijn, en ik voorzie dat hier ook. De uitspraken van zo'n orgaan gaan op Wikipedia niet meer rust geven, in tegendeel, er gaan nog meer gebruikers gefrustreerd raken omdat er weer/nog een orgaan vol met vriendjes van die andere vriendjes is die de blokkade niet heeft opgeheven. Het probleem dat zo'n orgaan zou moeten oplossen zit niet in Wikipedia, maar in het hoofd van sommige gebruikers. En daar kunnen we met procedures niets aan verbeteren. En ja, ik besef dat deze uitspraak wellicht uitgelegd kan worden als een PA naar sommige probleemgebruikers hier, maar dat moet dan maar. ed0verleg 17 okt 2014 06:57 (CEST)

Lijkt me niet meer dan wikijurisme ten behoeve van trollen en hun vriendjes. Wammes Waggel (overleg) 17 okt 2014 12:06 (CEST)

Dat voorstel voor een blokkeringsraad stamt uit 2005/2006, de arbcom is in 2007 pas opgericht. Zo'n blokkeringsraad heeft nut als er geen arbcom zou zijn, maar de arbcom vervult nu die taak: ben je - naar jouw mening - onterecht geblokkeerd, dan kan je bij de arbcom in beroep gaan. Het beroep dat je bij de arbcom kan aantekenen tegen een blokkade die 'namens' een arbcomuitspraak is opgelegd dient niet als tweede, onafhankelijk oordeel om te kijken of de arbcomuitspraak terecht is, maar slechts als oordeel om te kijken of de uitspraak correct is geïnterpreteerd door de blokkerend moderator. En wie kan beter beoordelen of een arbcomuitspraak is geïnterpreteerd zoals de arbcom het bedoeld heeft, dan de arbcom zelf? Alle vergelijkingen met rechtssystemen in "de echte wereld" gaan mank zoals Ed0 al aangeeft. CaAl (overleg) 20 okt 2014 08:44 (CEST)

@CaAl: de directe aanleiding tot dit topic is nu net dat je je in de huidige situatie alleen maar tot dezelfde arbcom die de blokkade heeft opgelegd kunt wenden om die blokkade weer ongedaan te maken. Het gevaar bestaat daarmee dat de arbcom door sommigen teveel als een dictatoriale instantie wordt gezien, die je desnoods volledig kan maken en breken. Dat de Arbcom zelf nog niet bestond toen dit conceptvoorstel tot een "Blokkeringsraad" werd geschreven heeft er dus verder niets mee te maken. De Wikischim (overleg) 20 okt 2014 08:59 (CEST)
Volgens mij wel: toen de arbcom er nog niet was, was zo'n raad echt nuttig; nu de arbcom er wel is, is zo'n raad enkel nuttig wanneer je het "desnoods volledig kan maken en breken" als een realistisch scenario ziet van een commissie bestaande uit zeven leden die elk met minimaal 75% steun van de gemeenschap zijn aangesteld. Ik kan me niet voorstellen dat er ooit een arbcom komt die moedwillig gebruikers "breekt" puur omdat ze dat zou kunnen. Mocht het toch ooit zo ver komen, dan ga ik er vanuit dat de gemeenschap direct de commissie afzet, en een nieuwe commissie aanstelt die de beslissing terugdraait. CaAl (overleg) 20 okt 2014 11:04 (CEST)
Ik sluit me aan bij de tegenstanders van weer een extra commissie. De ArbCom is een middels reguliere stemmingen samengestelde commissie, die daarbij ook nog zorgt dat bij concrete 'zaken' geen ArbCom-leden in stelling worden gebracht die reeds partij zijn in het eventuele conflict. Dit zou voldoende moeten zijn. Bob.v.R (overleg) 21 okt 2014 06:47 (CEST)
De ArbCom is nu eenmaal de hoogste rechtscollege. Hoeveel colleges er nog aan toevoegt, er zal altijd een college het hoogste zijn. Zaak is dus gewoon de juiste mensen kiezen voor deze moeilijke taak. Het beste zou natuurlijk wel zijn dat de arbitragecommissie niet de eerste blokkade oplegt en dat leden van de ArbCom zelf geen blokkades opleggen of er zich expliciet over uitspraken. Akadunzio (overleg) 22 okt 2014 00:30 (CEST)

In aanvulling op de bijdrage van CaAl: volgens mij is de Arbitragecommissie zelfs ontstaan als een soort blokkeringsraad, bedoeld dus in eerste om als alternatief te dienen voor blokpeilingen, die door velen als "volksgericht" van de hand werden gewezen. Merk in dit verband op dat de oudste versies van de AC-reglementen nog over "blokkeringsraad" spreken.[2] Overigens zie ik de noodzaak niet zo van een beroepsinstantie waar men bezwaar kan aantekenen tegen een door de Arbitragecommissie opgelegde blokkade. In ieder geval sinds ik er zelf in zit, heeft de Arbitragecommissie nog nooit een blokkade opgelegd, al behoort dit strikt genomen wel tot haar mogelijkheden. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 22 okt 2014 00:45 (CEST)

Hulp gevraagd voor de categorieën[bewerken]

Bij Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20140603 en Hebron (Palestina) is er een fout bij de categorieën. Bij de eerste is volgens mij een artikel ingevoegd, waardoor de categorie (in dit geval nog een nocat) meegegaan is. Bij het tweede moet er iets misgelopen zijn bij het bron?-sjabloon, echter vind ik de fout niet. Als iemand even een kijkje zou willen nemen? Alvast bedankt! Dinosaur918 (overleg) 17 okt 2014 16:22 (CEST)

De 2e heb ik opgelost. Oorzaak: {{Bron?||2012|09|19|zie externe link|2014|09|09}} & {{Bron?|2012|09|19|Palestijnse terroristen? e.v.?|2014|09|09}}. Eerste moet ik de geschiedenis doorspitten waar het geïntroduceerd is. Ergens zit de {{nocat}} verstopt, maar niet rechtstreeks in de bron. Mbch331 (Overleg) 17 okt 2014 16:53 (CEST)
De 1e weten te vinden, het gaat om Stamboom Christiaan X van Denemarken die er als sjabloon is ingevoegd. En op die pagina staat een nocat. Dat opgelost door die nocat tussen <noinclude></noinclude> te zetten. Op de pagina zelf pakt hij wel de nocat, maar pagina's waar het ingevoegd is niet. Mbch331 (Overleg) 17 okt 2014 17:02 (CEST)
Bedankt. Ik wist wat er mis was met die nocat, maar was dat blijkbaar vergeten vermelden. Mijn vraag is nu of het wel nodig is om dat artikel (dat geen sjabloon is) in die pagina te voegen? Dinosaur918 (overleg) 17 okt 2014 19:07 (CEST)
Op artikelen plaatsen we geen noinclude. Dat is sjablooncode die niets te zoeken heeft in de artikelnaamruimte. Er is op de beoordelingspagina onnodig een artikel in de pagina ingevoegd wat nergens voor nodig is. Daar ligt het probleem en tevens de oplossing. Romaine 21 okt 2014 06:58 (CEST)

Grieks-kenners gevraagd: ryoliet[bewerken]

Beste kenners van het Grieks, kunt u dit en mijn wijziging daarna even bekijken. Mijn eigen (althans Nederlandse) Van Dale vermeldt geen Grieks; ik baseer me op de pietepeuterige lettertjes van de SOED, de Shorter Oxford, maar ik heb moeite bepaalde Griekse letters uit elkaar te houden, zoals ν en υ. De bewerker schreef ruax, maar online lees ik rhuax. Online bronnen: [3] en [4]. Eigenlijk is het woord opgebouwd uit twee woorden. ErikvanB (overleg) 17 okt 2014 18:35 (CEST)

Beste ErikvanB, ryoliet lijkt mij uit de volgende twee Griekse woorden te zijn samengesteld: ῥύαξ (rhýax) (s.v. ῥύαξ, in A Greek-English Lexicon (1940).) en λίθος (líthos) (s.v. λίθος, in A Greek-English Lexicon (1940).). De betekenis van dit woord zou dan "lavastroom-steen" zijn. Mvg., Evil berry (overleg) 17 okt 2014 19:04 (CEST)
Aha. Bedankt, Evil berry. Ik kijk straks nog eens. ErikvanB (overleg) 17 okt 2014 19:15 (CEST)
De duitse wiki heeft deze etymologie "Rhyolith ist eine Wortschöpfung aus den griechischen Wörtern ῤεῖν, rheîn, „fließen“ und λίθος, líthos, „Stein“. " Hans Erren (overleg) 17 okt 2014 19:46 (CEST)
Beste ErikvanB en Hans Erren, ik heb het volgende gevonden in s.v. ryoliet (uitvloeiingsgesteente), in P.A.F. van Veen - N. van der Sijs, Van Dale Etymologisch woordenboek, 1997: "ryoliet [uitvloeiingsgesteente] {na 1950} gevormd van grieks ruax [opwellende stroom, i.h.b. lava], van reō [ik vloei] + lithos [steen]." Beide etymologieën houden dus steek. Mvg., Evil berry (overleg) 20 okt 2014 10:19 (CEST)

Stadsdienst[bewerken]

Beste allemaal,

Ik kwam vandaag op Wikipedia een aantal artikelen tegen over stadsdiensten van het openbaar vervoer in verschillende plaatsen. Even een lijstje:

Ik vraag me erg af of deze artikelen wel E-waardig zijn en ben wel benieuwd wat jullie vinden. Als nu blijkt dat veel mensen dit NE vinden dan ga ik ze (allemaal of een paar) nomineren voor verwijdering.

Groeten,

BakkertjeWouter. 19 okt 2014 16:22 (CEST)

Als je zelf geen argumenten aanvoert waarom jij denkt dat deze artikelen (of welke andere artikelen dan ook) niet encyclopdiewaardig zouden zijn, laat het dan rusten. Zo lijkt het net alsof je aandacht wil. Hier schieten we niets mee op, want je kunt op deze manier honderden, zo niet duizenden artikelen ter discussie stellen. VanBuren (overleg) 19 okt 2014 16:32 (CEST)
Beste Wouter, waarom ben jij van mening dat deze artikelen niet E-waardig zouden zijn? De zes genoemde plaatsen hebben allemaal zo tegen de honderdduizend inwoners, waarom zou er op de Nederlandstalige wikipedia niet een artikel mogen staan waarin vermeld wordt welke stadsbussen er in die steden rond rijden? Mvg JRB (overleg) 19 okt 2014 16:38 (CEST)
@JRB: Omdat ik me afvraag waar we (als we de artikelen houden) waar we de grens qua inwoners moeten gaan stellen. Want dat zou namelijk betekenen dat plaatsen als Utrecht, Amsterdam, Rotterdam enz ook zo'n artikel moeten hebben en het lijkt me dat je deze artikelen waar we het nu over hebben ook kunnen invoegen in [[Openbaar vervoer in <naam plaats>]] dan heb je tenminste alle info qua treinen, bussen, trams en metro's van 1 plaats overzichtelijk bij elkaar. BakkertjeWouter. 19 okt 2014 16:59 (CEST)
@Wouter, zie de artikelen Rotterdams busnet en Amsterdams busnet. In Amsterdam zijn er zo'n honderd buslijnen met een eigen artikel (zie hier). Ik zou zeggen prima dat deze artikelen er zijn. Wat schieten wij er mee op de mensen die er blijkbaar plezier in hebben over bussen te schrijven weg te jagen door artikelen te willen verwijderen zonder dat wij het totaalbeeld van bestaande artikelen zelf te doorgronden. Verder blijkt uit de praktijk dat met het samenvoegen van artikelen vaak lange termijnschade ontstaat, maar dat is een persoonlijke mening. Wat wel zeer aan te bevelen is om vanuit de paragraaf [[Zoetermeer#Verkeer en vervoer]] door te verwijzen naar Stadsdienst Zoetermeer. Ik zie dat dit voor Zoetermeer nog niet is gebeurd. Daar maak jij dus een goed punt. Het zou inderdaad mooi zijn als alle relevante openbaar vervoersinformatie direct benaderbaar is vanuit de gemeenteartikelen. Mvg JRB (overleg) 20 okt 2014 01:31 (CEST)
Beste, je hebt nog steeds niet beargumenteerd waarom je bovenstaande artikelen E-onwaardig wilt verklaren. Vraag: waarom druk maken over een grens qua bewonersaantal? Als er over een lokale stadsdienst voldoende relevante informatie is dan komt er een artikel. Vraag: waarom de artikelen van bovengenoemde plaatsen ter discussie stellen wat betreft E-waardigheid terwijl je in realiteit twijfels hebt over een gelijksoortig artikel betreffende enige grote steden? Vraag: waarom zouden die steden gelijksoortige artikels moeten hebben? Net als in heel veel andere gevallen wordt voor een specialistisch onderwerp een apart artikel aangemaakt waar naartoe verwezen wordt (kan worden) vanuit het artikel [Openbaar vervoer in (plaats)]. Veel te veel vragen. VanBuren (overleg) 19 okt 2014 20:01 (CEST)
Dus je neemt en aantal artikelen waarvan je zelf niet weet of ze E-waardig zijn, zet ze in de kroeg met de vraag of ze verwijderd kunnen worden, laat andere gebruikers argumenten voor het verwijderen aandragen om die dan vervolgens over te nemen en zelf te gebruiken? Ik ben een tijdje minder actief geweest hier, maar er is dus veel veranderd... TheRoy-t Overleg 19 okt 2014 21:47 (CEST)
Nu ja, waarom zo boos reageren? Ik vermoed dat BW enige systematiek wil aanbrengen - een mooie gedachte - en dat hij de door hem genoemde lemma's niet geweldg van kwaliteit vindt (die mening deel ik). Zijn aanpak is wat ongelukkig maar misschien volet hij zich wat onzeker. mvg henriduvent (overleg) 19 okt 2014 22:02 (CEST)
Ik kan natuurlijk niet voor BakkertjeWouter spreken, maar ik vermoed dat hij dit eerst hier in de groep heeft gegooid om een hoop gez*** geëmmer op TBP te voorkomen. Als dank krijgt hij dat geëmmer hier... Michiel (overleg) 19 okt 2014 22:09 (CEST)
Misschien ontgaat mij iets, maar het openbaar vervoer in diverse grote steden wordt toch ook afzonderlijk beschreven, zie GVB (Amsterdam), RET (Rotterdam) en HTM Personenvervoer. Gouwenaar (overleg) 19 okt 2014 22:14 (CEST)
@Gouwenaar: de pagina's die jij noemt gaan meer over het vervoersbedrijf zelf en niet zozeer over het stadsnet van de steden waarin ze rijden. Desondanks heb je wel gelijk.
@Michiel: Hoewel ik dat begrijp lijkt het mij dat als je iets anders wilt zien je daar argumenten voor hebt, en als je ergens niet veel van af weet dat je dat het beste laten liggen voor iemand anders. --TheRoy-t Overleg 19 okt 2014 23:10 (CEST)
@VanBuren 19 okt 2014 16:32: Ik heb geen argumenten genoemd omdat ik er net achterkwam dat mijn vraag een beetje verkeerd is geformuleerd. Als aanvulling wilde ik er eigenlijk nog op geven dat de artikelen over de stadsdiensten beter in een algemeen artikel passen over het OV in een bepaalde plaats (zoals dat ook bij Utrecht is gebeurd) en wat naar mijn mening ook wel het meest handige is.
@JRB 19 okt 2014 16:38: Misschien een beetje verkeerd geformuleerd maar ik bedoelde eigenlijk (zoals ik hierboven al zeg) dat die artikelen beter in een algemeen artikel passen dan in een op zichzelf staand artikel.
@JRB 20 okt 2014 01:31: De 2 artikelen die je hier noemt kunnen wat mij betreft ook gewoon in een algemeen artikel over al het OV in Rotterdam en in Amsterdam. Dan heb je tenminste alle info op 1 pagina (je kan je natuurlijk wel afvragen of zo'n artikel niet te lang gaat worden maar ik denk zelf dat dat nog wel mee zou vallen.
@VanBuren 19 okt 2014 20:01: Mischien was het niet erg handig va mij om te beginnen over een grens van inwonersaantallen omdat ik nu eigenlijk wel inzie dat die grens zo'n beetje niet te trekken is aangezien over een kleine plaats ook veen relevante info beschikbaar kan ziijn en over een grote plaats juist weer bijna niet.
@TheRoy-t 19 okt 2014 21:47: Door dit in de kroeg te bespreken is het natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest om jullie argumenten voor mij te laten verzinnen en dat ik die dan wel even lekker ga gebruiken. Het was juist mijn bedoeling (zoals Michiel al zegt) om jullie mening hier even te peilen zodat er op de TBP geen hele discussie zou ontstaan als ik de artikelen gelijk daar had gezet.
@henriduvent 19 okt 2014 22:02: De artikelen vind ik opzich nog niet eens zo onaardig maar waarom zou je die artikelen los laten staan als ze prima in het artikel over al het OV in 1 plaats kunnen?
@Michiel 19 okt 2014 22:09: Bedankt voor je opmerking! Dat was namelijk precies wat ik eigenlijk bedoelde maar doordat mijn formulering niet helemaal juist was en bovendien achteraf gezien niet helemaal compleet kwam het wat anders over dat de bedoeling was. BakkertjeWouter. 20 okt 2014 11:21 (CEST)
Tja, waar het natuurlijk op neerkomt is dat, naast een beetje algemene kennis, informatie die voor de ene persoon reuze interessant is, voor de andere persoon totaal irrelevant is. Ik zie ook gebruikers langskomen, die het ene na het andere Deense treinstation in een infobox en drie zinnen proberen te omschrijven. Hetzelfde met onbetekenende beestjes of plantjes. Voor mij zijn dat artikelen die meer vraagtekens oproepen, dan dat ik er wat van leer. Ik gebruik zelf dan altijd maar de vuistregel: staat er voldoende informatie in? Als is deze artikelen bekijk, voldoen ze allemaal ruim aan de 'drie unieke feiten'-marge en dan moet je er vanuit gaan, dat er vanzelf iemand langskomt, die als lezer even geïnteresseerd is in de artikelen, als de schrijver was toen hij ze schreef... Belsen (overleg) 20 okt 2014 12:14 (CEST)
Wikipedia wordt nooit beter van artikelen weggooien. Waar dat wel het geval is, hebben we de nuweg-criteria. "Niet interessant" is geen verwijderreden. Ik adviseer Wouter daarom de artikelen gewoon te laten staan. ed0verleg 20 okt 2014 14:26 (CEST)

Videosprint in het kader van de UNESCO Wereld Dag voor Audiovisueel Erfgoed[bewerken]

Beste allen, Op 27 oktober is het de Wereld Dag voor Audio-Visueel erfgoed, een initatief van UNESCO om de waarde van audio-visuele collecties voor toekomstige generaties onder de aandacht te brengen. In het kader van deze dag organiseert het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid een “videosprint” om het gebruik van videomateriaal in artikelen op Wikipedia aan te moedigen. Beeld en Geluid verdeelt volstrekt willekeurig een aantal prijzen onder de mensen die video's toevoegen aan een relevant artikel. De videosprint duurt één week, van 27 oktober t/m 3 november. Voor meer informatie over hoe u deel kunt nemen kijkt u op de projectpagina. – De voorgaande opmerking werd toegevoegd door Beeld en Geluid Collecties (overleg · bijdragen) 20 okt 2014 10:34‎

Nieuwe trends rond de verwijderlijst[bewerken]

Het heet tegenwoordig te beoordelen, maar werd meer en meer een verwijderlijst.

Een van de goede punten van de wiki is dat in de geschiedenissen alles is terug te vinden. Bij nieuw aangemaakte lemma's kwamen vaak ook oudere bijdragen onder aan de geschiedenis van een onderwerp. Een goede zaak. Wanneer er bij een samenvoeging een redirect kwam, bleef de geschiedenis van dat lemma bewaard. Nu wordt eerst een lemma verwijderd en zet men er een fris redirect neer. Temptation Island wordt ondanks dat men de nominator niet bijvalt toch verwijderd. Er wordt wel geopperd om het lemma kleiner te maken. De zelfde dag van de verwijdering, wordt begin stuk teruggeplaatst en verder bewerkt. De geschiedenis is zoek, dus ook de eerdere bewerkers van dat begin. Je zou verwachten dat alles terug kwam, met op het overleg een uitleg met link naar de nominatie. Piet Schoonenberg is verwijderd en teruggezet naar de start van het lemma, geen punt dit wordt vaker gedaan en is te verantwoorden op het overleg. Maar waarom moest de geschiedenis uit het lemma geknipt worden? Nu staat Christiaan Lodewijk van Rechteren op de verwijderlijst. De persoon is duidelijk E maar men vindt wat er staat niet van belang voor een encyclopedie. Terug zetten naar het begin of beginnetje maken is geen optie men wil schijnbaar de geschiedenis weg hebben. Op deze manier krijgen de nominatoren het nog druk. Met lemma terug ook geschiedenis terug zal de nominatie lijst zeker krimpen en zal het overleg op het overleg plaats vinden en niet op de verwijderlijst. Dit lijkt me een verademing voor de moderatoren. We werken met CC BY-SA, een hyperlink is voldoende naamsvermelding om aan de Creative Commons-licentie te voldoen, echter deze zal, zo als het nu gaat, steeds meer een dode letter worden. Groet, --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 13:07 (CEST)

Oh, Heer...
Een nominator vermoedt dat de bronnen van een artikel niet kloppen en nomineert het. Daarop onstaat op WP:TBP een (m.i. tamelijk vruchtbare) discussie. Dat heeft geen sode*(&!@(*& te maken met CC-by-SA, dat wegens de nominatie van een artikel ook al geen "dode letter" zal worden. Al was het alleen maar omdat CC-by-SA, of de hele "Creative Commons" beweging niet van Wikipedia afhangt. Wat een gezocht "argument". Kleuske (overleg) 20 okt 2014 13:15 (CEST)
@Lidewij, het is je wellicht ontgaan dat het artikel over Christiaan Lodewijk van Rechteren niet genomineerd is omdat het onderwerp niet relevant zou zijn, het is genomineerd en ter beoordeling voorgelegd aan de gemeenschap omdat het artikel warrig geschreven is, passages bevat die van elders zijn overgenomen, onjuiste bronvermeldingen bevat en zaken vermeldt die aantoonbaar onjuist zijn (zie de uitgebreide motivering in het sjabloon op het artikel). Dat is heel wat anders dan je hier suggereert. Speculeren over beweegredenen van anderen kan maar liever geheel achterwege blijven. Gouwenaar (overleg) 20 okt 2014 13:29 (CEST)


(na bwc's) Er zijn goede redenen om bepaalde versies te verwijderen, zoals privacyschending. Volgens FakirNL is dat dan ook de reden waarom bij Temptation Island meerdere versies niet zijn teruggezet. Ik betwijfel of hier inderdaad sprake is van privacyschending - maar dat is een andere discussie en niet eentje die onder dit kopje past. Het klopt dat, als er inderdaad schending van privacy was, de gekozen procedure niet helemaal correct gevolgd is. Volgens de geschiedenis heeft FakirNL dit lemma geschreven, terwijl die beknopte versie overduidelijk geknipt is uit een voor niet-mods niet toegankelijke versie. Dit is inderdaad niet in overeenstemming met de CC-BY-SA. je kan hier een samenzwering in zien om CC-BY-SA onderuit te halen, waarschijnlijk is het allemaal stukken onschuldiger. Heb je FakirNL om toelichting gevraagd of ben je direct naar de Kroeg gestapt?
In geval van Schoonenberg lijkt er wat anders aan de hand: in 2010/2011 is er door een anoniem een enorme lading gewauwel toegevoegd aan het lemma. Na beoordeling is besloten dat gewauwel er uit te knippen. Dat had gekund door gewoon een oude versie te plaatsen, zonder te sleutelen aan de zichtbaarheid van de geschiedenis. Een voordeel van het wel sleutelen aan de zichtbaarheid door MoiraMoira is dat de geschiedenis nu overzichtelijker is, maar ik vraag me af of het verbergen van versies in dit soort situaties wel is toegestaan (Zanaq, kom er maar in...) Een schending van de CC-BY-SA is dit echter sowieso niet: de verwijderde versies worden nergens meer voor gebruikt en hoeven dus ook geen 'credits'. CaAl (overleg) 20 okt 2014 13:34 (CEST)
Verbergen van versies is volgens onze lokale richtlijnen alleen toegestaan bij cyberpesten en privacyschending. Verbergen van versies is volgens de licentie alleen toegestaan als het verborgen materiaal niet meer gebruikt wordt. — Zanaq (?) 20 okt 2014 18:22 (CEST)
Het is hoe dan ook zorgwekkend dat iemand die - hoewel ze naar eigen zeggen jarenlang les gegeven heeft in cultuurgeschiedenis - zulke gebrekkige opvattingen heeft over encyclopediteit (zie bijvoorbeeld hier) zich voortdurend in een staat van opperste boosheid komt bemoeien met discussies waarvan onduidelijk is, of zij de reikwijdte ervan zelf begrijpt. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 20 okt 2014 13:42 (CEST)
RJB, ik zie geen enkele verband in jou bijdrage en mijn zorg over de geschiedenis van een pagina. Wat ik wel zie is een uit zijn verband gerukte naar eigenzeggen. Ja, ik heb jaren lang lesgegeven en ja ik had de bevoegdheid en gaf les in, maar dit vak niet jaren lang. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 16:19 (CEST)
Had ik meer voorbeelden moeten geven, voor dat men zich aangevallen voelt? Ik schrijf over een trend en ja dan heb ik voorbeelden nodig voor wat ik bedoel. Deze drie lemma's hebben lang genoeg op Wikipedia gestaan om elders gebruikt te kunnen zijn. De bewerkers van de bewuste delen, die zijn verdwenen, hebben geen recht van spreken meer? Heeft het linken met een hyperlink zin? --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 13:50 (CEST) En ik zie nergens een samenzwering om CC-BY-SA onderuit te halen. Ik zie een trend en is dit een juiste gang. Wanneer iedereen dit prima vindt, dan is dat duidelijk. Het gaat me vooral om de geschiedenis van een lemma--Lidewij (overleg) 20 okt 2014 14:31 (CEST)
Beste Lidewij, op Wikipedia is ons enig belang het schrijven van een encyclopedie en dat doen we door artikelen te schrijven zonder copyvio, door artikelen te schrijven over encyclopedisch relevante verschijnselen, en door daarover te schrijven op een objectieve, verifieerbare en - mag het - heldere wijze. De rest (al die dingen die jij erbij sleept, bijvoorbeeld) doet er niet toe. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 20 okt 2014 16:31 (CEST)
RJB, En wat heeft jou tekst van hierboven te maken met de geschiedenis van een pagina. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 17:44 (CEST)
Lidewij, wat bedoel je met elders, wellicht Wikisage? Het is me inderdaad opgevallen, dat daar nogal klakkeloos artikelen, die de kans lopen van Wikipedia verwijderd te worden, hier weggeplukt worden. Ook worden er wel artikelen van Wikipedia geplukt, die later niet meer gecorrigeerd worden vanwege plagiaat en/of copyvio, of vanwege ernstige onvolkomenheden. Ja dat is toch echt het probleem van die derden, zoals Wikisage of vergelijkbare websites, die op een gemakkelijke manier aan hun informatie denken te kunnen komen. Wikipedia vermeldt keurig wie er hebben bijgedragen aan een artikel en verwdijnt een dergelijk artikel hier dan behoeven wij vervolgens het probleem van derden toch niet te gaan oplossen? Moeten zij maar zorgvuldiger met hun informatie omgaan en niet denken dat hyperlinks tot in eeuwige dagen zullen blijven bestaan. Gouwenaar (overleg) 20 okt 2014 17:19 (CEST)
"Had ik meer voorbeelden moeten geven, voor dat men zich aangevallen voelt?" Nee hoor, je hebt mensen al genoeg aangevallen. AGF is je kennelijk vreemd. Natuurlijk is het zo dat de cc-by-sa-licentie gerespecteerd dient te worden. Indien een artikel wordt teruggeplaatst, en later iemand een deel van dat artikel herplaatst zonder te vermelden waar de inhoud vandaan komt, dan is dat inderdaad mogelijk in strijd met de licentievoorwaarden. Kaart dat rustig aan, als je meent dat dat nuttig is, maar blijf daarbij alsjeblieft wel uitgaan van goede wil. EvilFreD (overleg) 20 okt 2014 17:29 (CEST)
De geschiedenis van Temptation Island heb ik bij deze teruggeplaatst. Het was absoluut niet mijn bedoeling om de rechten van de eerdere auteurs te schenden of CC-BY-SA een kopje kleiner te maken. Er staat volgens mij nog steeds redelijk wat privacyschending in de geschiedenis (heel veel X deed het met Y, en Z is eigenlijk een prostituee van beroep; allemaal zonder bronnen), maar dan kunnen er ook altijd nog individuele (evt. meerdere) versies verbogen worden. - FakirNLoverleg 20 okt 2014 17:41 (CEST)
@EvilFreD en FakirNL, ik kaart iets aan van wat ik zie gebeuren en voordat het gewoonte wordt. Want dan wordt het druk op de verwijderlijst. Ik ga zeker wel uit van goede wil. Beter te vroeg geroepen, dan puin ruimen. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 17:55 (CEST)
Gouwenaar, ik heb het niet over de site die jij met naam noemt. Ik dacht in eerste instantie aan de andere WP die uit het Nederlands vertalen en ik dacht ook niet aan de pagina's die zijn verwijderd. Men was ermee akkoord dat een hyperlink of URL voldoende naamsvermelding was. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 19:37 (CEST)
Dan begrijp ik nog minder van de door jou gegeven voorbeelden, zijn die artikelen dan vertaald en op een anderstalig WP terechtgekomen? Ik kom ze in overgenomen vorm slechts - en wat het eerste artikel betreft inclusief allerlei roddel, achterklap en privacyschendingen - tegen op de plek die ik noemde. Gouwenaar (overleg) 20 okt 2014 21:13 (CEST)
Gouwenaar je focust te veel op de gegeven voorbeelden, het gaat mij over het (willen) verwijderen van geschiedenissen. Gooi de totaal verschillende voorbeelden bij elkaar. Ik ga nu niet verder dan deze constatering en geef niet meer voorbeelden. Ik heb mijn eigen ideeën waarom dit gebeurt, het kan van puur niet opletten tot een bewust ergens naar toewerken zijn. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 22:40 (CEST)
Als iemand een handige methode weet om 258 versies te verbergen dan mag die aan de slag gaan of mij dat uitleggen, want ik heb eigenlijk geen zin om 258 versies individueel te gaan verbergen (wel goed voor je officieuze moderatorhandelingenquorum natuurlijk). Alle oude versies verbergen lijkt me de ideale manier om wel de auteurs te noemen, maar ook de privacyschending te verbergen. Overigens wordt de discussie nu zowel hier als op Terugplaatsen gevoerd, misschien kunnen we die beter centraal houden? - FakirNLoverleg 20 okt 2014 20:10 (CEST)
FakirNL, het was echt niet de bedoeling om je in de problemen te brengen en het is prima opgelost. Nu let men wel weer op. Zelf zet ik teksten (of delen) van hier wel over naar zeker 6 andere sites. Hierbij voeg ik dan altijd de hyperlink bij en naargelang de hoeveelheid tekst meer over de bewerkers. Er zijn wiki's waar je bij de pagina gegevens alle bewerkers vindt, ook staan ze wel eens onderaan de pagina. Er moet gereedschap zijn om in een keer alle bewerkers op te halen. --Lidewij (overleg) 20 okt 2014 21:26 (CEST)
Dat gereedschap bestaat in ieder geval binnen de Wikimedia-wiki's en heet 'transwiki'. Of dat ook extern bruikbaar is, weet ik niet. Het zou wel moeten kunnen met Export en Import, maar het geheel ziet er vrij technisch uit: mw:Help:Export en mw:Manual:Parameters_to_Special:Export (vermoedelijk zijn er wat extra parameters nodig als je ook de hele bewerkingsgeschiedenis mee wilt nemen). Paul B (overleg) 21 okt 2014 12:26 (CEST)
Vraagje: wat heeft de lezer er eigenlijk aan als hij kan teruglezen wie er in de loop der tijden allemaal privacy schendende informatie aan het artikel hebben toegevoegd? (Even off-topic: als ik zo'n artikel als dit lees, ben ik altijd blij dat ik geen televisie heb, zodat ik niet in de verleiding kom om naar dit soort flauwekul te kijken.) Sijtze Reurich (overleg) 21 okt 2014 11:16 (CEST)
De lezer heeft daar niet zoveel aan. Maar als de informatie op een of andere manier in de uiteindelijke tekst belandt, zal er toch een 'naamsvermelding' moeten zijn. Paul B (overleg) 21 okt 2014 12:26 (CEST)
Het kan uiteraard ook zo zijn dat er veel informatie aan een artikel toe wordt gevoegd en dat een klein deel schadelijk/ongewenst is omdat het privacyschendingen zijn. De rest van de tekst kan dan wel behouden worden en daar dient soweiso de naam van de auteur voor vermeld te blijven. Dqfn13 (overleg) 21 okt 2014 15:46 (CEST)

Tech News: 2014-43[bewerken]