Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Ongevraagde wijziging van je gebruikersnaam[bewerken]

Over een paar weken (!) wordt mijn (en die van duizenden andere gebruikers) de gebruikersnaam ongevraagd gewijzigd. Er komt vanaf april "~nlwiki" achter te staan. Ik ben het hier niet mee eens. Duizenden namen worden zomaar veranderd, om zo op 900 wiki's te kunnen werken met slechts één enkele inlog. Sorry hoor, ik werk maar op 1 wiki, dat is de Nederlandstalige. In mijn geval bestaat er op en.wiki dezelfde naam die ooit geclaimd werd door iemand maar daar kennelijk geen enkele bewerking mee deed. Wat gebeurd er dan met de originele (zonder toevoeging) naam? Heeft niemand daar dan recht op? Als iemand ergens op één van die 900 wiki's dezelfde naam als jezelf heeft geclaimd, en daar slechts enkele bewerkingen mee deed, kan de ander met 100.000+ bewerkingen en 8 jaar vrijwilligerswerk fluiten naar zijn "eigen" naam. Arch Arch dam 12x12 n.svg overleg 18 mrt 2015 12:22 (CET)

Hoi Arch, ik heb op je overlegpagina aangegeven hoe je dit in een minuut of twee kunt oplossen. Mvg, Taketa (overleg) 18 mrt 2015 12:39 (CET)
Krijg je ook "~nlwiki" achter je naam als jouw naam elders niet door een ander wordt gebruikt ? Het is normaal gebruik in deze tijd dat mensen zich minimaal willen kunnen presenteren en de gebruikersnaam is één van de weinige mogelijkheden daartoe. Wie heeft dit eigenlijk bedacht ? --oSeveno 20 mrt 2015 16:07 (CET)
Hoi OSeveno, in het kort, nee. Specifiek voor jou situatie: jou naam is volledig globaal verenigd en zal niet hernoemd worden. In het algemeen: enkel die accounts die niet verenigd zijn in een globaal account worden hernoemd. Als er geen globaal account is wordt automatisch een account tot globaal account gemaakt. Deze wordt gekozen op basis van gebruikersrechten en aantal bijdragen via een automatisch systeem.Als je dus als nl account de enige bent met die naam, dan wordt je de globale account en wordt je niet hernoemd. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 20 mrt 2015 16:19 (CET)
Bedankt voor de toelichting. --oSeveno 20 mrt 2015 17:49 (CET)
De vraag "wie dit bedacht heeft" lijkt me niet relevant, wél wat de bedoeling van deze maatregel is. Daarover is op verschillende plekken al volop te lezen geweest, en bij de meeste berichten hierover, wordt naar de reden van de maatregel verwezen; bij het bericht dat Arch ontving bijvoorbeeld naar deze pagina. Een korte samenvatting:
Vanuit de wereldwijde Wikipedia-gemeenschap is de wens geuit dat gebruikers op elk project met dezelfde gebruikersnaam kunnen inloggen. Daartoe moeten gebruikersnamen niet alleen binnen één project (zoals nlwiki) maar Wikimedia-breed uniek zijn. Gebruikers hebben inmiddels ruim de gelegenheid gehad om zelf maatregelen te nemen. De meesten konden zonder problemen de accounts die er voor ze waren aangemaakt op diverse projecten verenigen. Er is daarbij volop hulp aangeboden, ook aan gebruikers die niet op alle projecten onder dezelfde naam actief waren. Veel gebruikers hebben daarom inmiddels een gebruikersnaam die uniek is, en op alle projecten bruikbaar (een zogenaamde Single User Login; SUL). Ook gebruikers die wachtwoorden kwijt waren en daardoor op bepaalde projecten niet meer onder de door hen gewenste naam konden inloggen, konden hulp krijgen om dat probleem op te lossen. In gevallen waarin een andere gebruiker onder dezelfde naam actief was op een of meer andere projecten, bestond er een mogelijkheid om zo'n account te usurperen als het al langere tijd inactief was. Wat nu nog over is, zijn de accounts van gebruikers die ondanks alle aankondigingen geen actie hebben ondernomen, accounts met identieke namen maar van verschillende actieve gebruikers en accounts waarmee technische problemen zijn die tot nu toe niet werden opgelost. De eerstvolgende maatregel is dus dat gebruikersnamen die op verschillende projecten actief zijn maar niet verenigd (bijvoorbeeld omdat ze eigendom zijn van verschillende personen) uit elkaar worden gehaald door er de naam van het project achter te plakken waarop ze geregistreerd zijn. Uiteraard is het mogelijk om zo'n naam daarna te laten veranderen, zoals het altijd mogelijk is geweest om een accounthernoeming te laten uitvoeren. Bij nieuwe aanvragen wordt nu alleen niet meer uitsluitend binnnen het eigen project, maar Wikimedia-breed gekeken of de naam nog vrij is. Het is allemaal veel minder dwingend dan op het eerste gezicht lijkt, en iedere gebruiker houdt de zeggenschap over de keuze van de eigen gebruikersnaam. Maar User:John Smith zal inmiddels vergeven zijn, en dan moet User:John Smith2 dus een list verzinnen om zich te onderscheiden. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 16:32 (CET)
Beste Wikiklaas, ook jij bedankt voor de toelichting/samenvatting. Uiteraard kunnen de meningen verschillen over de relevantie van mijn vraag "wie dit bedacht heeft", dat is ook jouw goed recht. Zelf ben ik geïnteresseerd om te weten hoe zo'n besluit tot stand is gekomen. En dus ook door wie het genomen is. Dit soort informatie kan bijdragen aan een goed beeld van de democratische structuren van de organisatie/gemeenschap rondom Wikipedia. Misschien dat dit voor jou al lang duidelijk is, voor mij en vast vele anderen, geldt dat (nog) niet. --oSeveno 20 mrt 2015 17:49 (CET)
Wie het bedacht heeft, weet ik niet, maar voor discussies over Wikimediabrede zaken als deze is een speciale website opgericht, Meta genoemd. Daar is dit project dus tot wasdom gekomen. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:58 (CET)
Vanuit de wereldwijde wikipediagemeenschap is de wens geuit, wat voor newspeak is dat? Er zijn een paar gebruikers die het een kick vinden om op alle projecten met dezelfde naam hun geurspoor te kunnen achterlaten, en daarom is dit technocratische gedoe opgezet. Volkomen overbodig en kosten (zowel dollars als energie) verslindend zonder dat er ook maar een project iets mee opschiet. Ik kan nu als ik dat zou willen een keutel laten op projecten waarvan ik het schrift niet begrijp, laat staan enig idee heb waar het overgaat, maar he, dan weten ze op dat project wel dat er een Peter b is, of ben ik nou straks ook de klos omdat ik nu rood ben? Er is geld, er zijn mensen die dat geld graag over de balk smijten en dat doen we dan. De verzuchting van Arch is volkomen terecht. Peter b (overleg) 20 mrt 2015 16:47 (CET)
Mensen met een account op Commons doen goed werk voor nl.wiki. De mensen op wikidata hebben eraan bijgedragen dat wij in het laatste jaar afbeeldingen kregen op 5000 artikels. Deze mensen moeten elke keer dat ze willen wisselen van project opnieuw inloggen. Dom. Nutteloos. Verspilling van vrijwillige tijd die beter aan schrijven besteed kan worden. De oplossing is SUL globale gebruikersaccounts. Eenmaal inloggen is overal inloggen. Probleem opgelost. En weer verder. Mvg, Taketa (overleg) 20 mrt 2015 16:58 (CET)
(na bwc) Het gaat niet (alleen) om een geurspoor achterlaten, maar (ook) om in- en uitloggen. Als ik doorklik van de Nederlandse Wikipedia naar de Engelse, hoef ik daar niet opnieuw in te loggen. Dat is handig. Maar als ik op de Duitse Wikipedia iets wil wijzigen en mijn bijdragen bij elkaar wil houden (onder de naam 'Peter b' of zo), moet ik eerst inloggen onder een andere naam, omdat in het verre verleden een andere Bever daar ooit één lettertje heeft gewijzigd. Als ik dan weer verder ga op de Nederlandse en weer Bever wil zijn, moet ik uitloggen en opnieuw inloggen. Dankzij de voltooiing van het SUL-project sluit alles strax beter aan zonder gedoe. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:00 (CET)
Exact. En die andere Bever wordt dan straks dus hernoemd en daarmee kan jij daar ook als Bever gewoon bijdragen. Overigens, ná de SUL finalization (dus na april, wanneer de global merge tool stabiel is en gebruikt kan/mag worden) zal ik jouw andere account samen kunnen voegen met Bever zodat al jouw bijdragen écht weer bij elkaar staan. Glimlach Trijnstel (overleg) 20 mrt 2015 18:24 (CET)
Overigens zijn er wel voorstellen gedaan voor een handiger toevoeging i.p.v. ~enwiki (zonder tilde en korter), maar daar lijkt nix mee te zijn gebeurd. Zie meta:Talk:Single User Login finalisation announcement#Rename format en mw:Talk:SUL finalisation. Bever (overleg) 20 mrt 2015 17:21 (CET)
En dan is er nog het punt van transparantie. Binnenkort weet ik dat Gebruiker:Jetje op Commons dezelfde is als Jetje op Wikidata, op Meta, op de Engelstalige Wikipedia, waar ook maar. Als Jetje van slechte wil is, of iets te verbergen heeft, dan kan die nog altijd een tweede, derde en vierde account aanmaken en daarmee de indruk wekken dat de bewerkingen op Commons van een andere gebruiker zijn dan die op nlwiki. Maar alles van Jetje is dus van dezelfde Jetje. Dat is misschien moeilijk te begrijpen voor iemand die graag met een gebruikersnaam en een IP door elkaar werkt, en het zo voor minder doorgewinterde gebruikers verborgen houdt dat er één en dezlefde persoon achter die bewerkingen zit, maar het gros van de gebruikers doet ook zelf z'n best om die transparantie te bieden.
Als ik zeg dat er "vanuit de wereldwijde Wikipedia-gemeenschap een wens is geuit", dan is dat niet anders dan de mededeling dat de hele operatie in gang is gezet op basis van een wens, niet omdat iemand het van bovenaf op heeft willen leggen. Dat die wens minder leeft bij gebruikers die vrijwel niet internationaal actief zijn, betekent niet dat die wens ongerechtvaardigd was. Wel handig overigens dat we nu weten dat Peter b hier alleen actief is om geursporen achter te laten. De opmerking daarover zegt althans veel meer over hemzelf dan over welke andere gebruiker dan ook. Mijn drijfveer om mee te doen is bijdragen waar ik kan aan het beschikbaar maken van informatie. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 18:33 (CET)
Ik vind het wel handig eigenlijk, dan kan iedereen straks zien dat mijn naam ook van mij is (toegegeven, wie kiest er nou zo'n naam als de mijne?) en dan kan iedereen veel makkelijker zien dat ik ik ben. Nu kan iedereen op een ander project mijn naam kapen, straks niet meer. Dqfn13 (overleg) 20 mrt 2015 18:41 (CET)
Wikiklaas, ik weet niet of ik het met Peter b eens ben (ik heb vooralsnog geen mening over deze ontwikkeling), maar hij beweert niet dat hij alleen actief is om geursporen achter te laten. Wel dat andere gebruikers dat nu gemakkelijker kunnen doen op andere projecten. Marrakech (overleg) 20 mrt 2015 18:57 (CET)
Peter b beweert "Er zijn een paar gebruikers die het een kick vinden om op alle projecten met dezelfde naam hun geurspoor te kunnen achterlaten, en daarom is dit technocratische gedoe opgezet." Dat een paar gebruikers hun geurspoor zouden willen achterlaten is geen feit maar een gedachte van Peter b zelf. Dat zegt oneindig veel meer over degeen die dat bedenkt dan over de gebruikers van wie hij dat denkt. Dat het project daarom is opgezet is opnieuw geen feit maar veeleer een niet te bewijzen verdachtmaking. Het hele toontje draagt uitsluitend bij aan een sfeer van misnoegen en wantrouwen zonder dat daar een reden voor is. Het is niet nodig onzuivere motieven als het achter willen laten van geursporen te veronderstellen, en ook niet om te suggereren dat het project om een verkeerde reden is opgezet, zelfs niet als je vindt dat geld beter niet aan dit maar aan iets anders besteed had kunnen worden. Op dat punt is Peter b een meester: zeggen hoe het niet moet. Dat is geen kunst als je, zoals hij, continu verzuimt om alternatieven aan te dragen die duidelijk maken hoe het volgens jou wél zou moeten. WIKIKLAAS overleg 20 mrt 2015 23:22 (CET)
Dit is De Kroeg, in de Kroeg mag je aan borrelpraat doen, dus ongenuanceerd moet af en toe kunnen. Bij dit project is het niet de vraag hoe dan anders?, de vraag is of dit project daadwerkelijk bijdraagt aan het verder ontwikkelen van het doel van alle projecten. Een project waar zo veel geld en energie aan wordt besteed mag best getoetst worden op de vraag of het zinnig is, en echt, dat er een paar gebruikers zijn die niet gehinderd door taalkennis denken daadwerkelijk op alle projecten actief te kunnen zijn onder WikiKlaas of Peter D, zou geen reden mogen zijn zo veel geld over de balk te gooien. Peter b (overleg) 21 mrt 2015 23:27 (CET)
Een beetje kroeg heeft echt wel gedragsregels hoor. The Banner Overleg 22 mrt 2015 01:40 (CET)
Kom nou. Het gaat niet alleen over verschillende taalversies, maar ook over de zusterprojecten (wiktionary, wikisource, wikibooks, wikivoyage) en de centrale projecten (meta, commons, wikidata en phabricator). Zelfs als ik alleen in het Engels en Nederlands zou willen bijdragen kom ik dan al op meer dan tien gebruikersnamen uit. Daarnaast geeft dit de zekerheid dat als iemand die 'Valhallasw' heet op enwiki een edit maakt, dat dezelfde 'Valhallasw' is als hier. Het is bijzonder verwarrend als binnen iets wat er van buiten als één geheel uitziet er verschillende namen worden gebruikt.
Je opmerking over kosten is daarnaast ook onzin. Je gaat er vanuit dat de huidige structuur houden gratis is, maar dat is nonsens. Deze gemengde structuur kost op de lange termijn méér dan het kost om het nu eindelijk eens een keer op te schonen. valhallasw (overleg) 22 mrt 2015 20:10 (CET)
Nou onzin, dat woord zou ik niet in de mond durven nemen, dat klinkt meteen zo hard. Je noemt vier zusterprojecten, geen idee hoeveel Peter's daar actief zijn, en als ze dat zijn, prima, daar hoef ik geen account dus ook geen sul, dat jij het handig vindt om op alle projecten, als ik je goed begrijp een stuk of 10, waar je actief bent Valhallasw te heten wil ik best geloven, ik denk ook dat er op geen van die projecten een andere Valhallasw actief was dus ook voor jou was deze operatie niet echt nodig. Ik had ook niet de indruk dat er na de mogelijkheid om vrijwillig een sul te vragen nog echt grote problemen waren die het noodzakelijk maakten om deze kermis te laten draaien, maar ja ik ben dan ook een erkende zuurpruim. Peter b (overleg) 22 mrt 2015 22:21 (CET)
Zelf vind ik SUL best handig. Wanneer ik op Commons afbeeldingen vernoem of met behulp van een tool cross wiki afbeeldingen vervang komt het hebben van een SUL best van pas. Ook handig wanneer je de Commonsdelinker bot cross wiki moet reverten. (Hoe handig scriptjes ook zijn er gaat wel eens wat mis dankzij die dingen). Daarnaast is het handig om overal afbeeldingen van beestjes te kunnen droppen zonder telkens in en uit te hoeven loggen. Ander voordeel is dat ze de goede Natuur12 aan het jasje trekken wanneer iemand een vraag heeft over waarom de Commonsdelinkerbot een afbeeldingslink uit een artikel verwijderd. En tot slot is het handig om cross wiki vandalen overal te kunnen reverten zonder onderbrekingen. Natuur12 (overleg) 26 mrt 2015 14:23 (CET)
Zelfs als je nergens geursporen achterlaat, kan een uniforme gebruikersnaam trouwens van pas komen, nl. voor het bijhouden van een volglijst.
Een alternatief voor de huidige gang van zaken was misschien geweest dat projecten wat soepeler zouden zijn met het hernoemen van gebruikers die al lange tijd niet meer hebben bijgedragen (hier gebeurt dat bijvoorbeeld wel eens, maar op de Duitse Wikipedia worden alleen gebruikers met 0 bijdragen hernoemd ten gunste van een ander). Bever (overleg) 23 mrt 2015 22:13 (CET)

Achterstand bij TBP[bewerken]

Inmiddels is er een achterstand van elf dagen ontstaan bij de afhandeling van de Te Beoordelen Pagina's. Is mijn indruk juist dat die afhandeling de laatste tijd niet zo veel prioriteit meer heeft bij onze mods? Sijtze Reurich (overleg) 22 mrt 2015 08:27 (CET)

Misschien zijn ze collectief de tuin aan het omspitten en zaaien & planten. Glimlach The Banner Overleg 22 mrt 2015 20:39 (CET)
Misschien moeten mensen zich maar eens aanmelden voor het moderatorschap. Naar mijn mening is er te veel werk voor een te kleine groep mensen. Sjoerd de Bruin (overleg) 22 mrt 2015 20:45 (CET)
Ik denk dat er inderdaad meer en meer werk is voor een krimpende groep mensen die dat werk op zich willen nemen. We zitten momenteel (uit mijn hoofd) net onder de 50 moderatoren, terwijl er iets van 5000 echt actieve gebruikers zijn (5 bewerkingen per week of per dag, weet niet meer de juiste) en een groep van tussen de 50.000 en 75.000 gebruikers (minder dan de genoemde 5 bewerkingen per xxx, maar meer dan 1 per maand). Dus er is erg veel werk, voor een erg kleine groep. WP:AM heeft net weer een aanmelding afgesloten, dus er is ruimte zat. Mooiste is ook nog eens dat je dus een kleine 50 coaches krijgt... Dqfn13 (overleg) 22 mrt 2015 20:51 (CET)
LOL, hoe schat jij mijn kansen in? Nul of nog minder? The Banner Overleg 22 mrt 2015 21:32 (CET)
Ik kan het als gehate dissident (die ontkent dat vijf minuten voetballen voor Helmond Sport een prestatie van herculische proporties is) ook wel vergeten. Maar misschien is er een wat minder controversiële collega die zich geroepen voelt? Sijtze Reurich (overleg) 22 mrt 2015 21:54 (CET)
The Banner geef ik inderdaad 0 kans, hoe goed hij soms ook bezig is... reputatie is gewoon te slecht. Sijtze Reurich, dat jij Helmond Sport bij naam kent vind ik al heel knap: ik vind voetbal namelijk helemaal niet van enig encyclopedisch belang. De eisen die aan die artikelen gesteld worden zijn mij nog veel te makkelijk. Mensen die ooit een seconde tijdens een wedstrijd op het veld hebben gestaan worden al toegevoegd. Sommige mensen hebben tijdens hun wedstrijden niet eens een bal aangeraakt (want 5 minuten voor het laatste fluitsignaal van hun enige wedstrijd op het veld gekomen), maar toch een artikel gekregen. Als je moderator wilt worden dan moet je weten wat je wilt doen, je moet er zeker van zijn dat je de knopjes nodig gaat hebben, bijvoorbeeld bij het bestrijden van nuwegjes, vandalisme, etc. Als je vaak dossiers aanlegt en IP's dan wel ingelogde vandalen voor blokkade voordraagt dan kan je het werk van andere mods overnemen, dan kunnen zij zich op andere zaken gaan richten zoals TBP. Dqfn13 (overleg) 22 mrt 2015 21:59 (CET)
Je geeft het hier fraai aan: reputatie en status is al wat telt. En daardoor zal het moderatorenkorps gevoegelijk kleiner blijven worden omdat de aanvoer stokt door onrealistische eisen aan de kandidaten zelf. En ook de moddergooifestijnen genaamd moderatorverkiezing en herbevestiging zullen steeds meer als barrière gaan werken. The Banner Overleg 22 mrt 2015 22:14 (CET)
Ik heb nul, zero, nihil ervaring met het moderatorschap… is het dan zinnig er me in te verdiepen? Of heeft aanmelden geen zin? S078 (?) 24 mrt 2015 21:06 (CET)

Wikimania Mexico[bewerken]

Je kunt een beurs aanvragen voor Wikimania Mexico. Ad Huikeshoven (overleg) 22 mrt 2015 21:40 (CET)

Er staat (minimaal 2). Gezien de context, denk ik dat daar wordt bedoeld maximaal 2, klopt dat? Sikjes (overleg) 22 mrt 2015 23:12 (CET)
En voor wanneer moet die aanvraag nu binnen zijn, april of juli?Ceescamel (overleg) 23 mrt 2015 10:51 (CET)
WMNL gaat uit van twee volledige beurzen of meerdere gedeeltelijke beurzen. De sluitingsdatum is 11 april, ik heb de tekst aangepast. RONN ° overleg 23 mrt 2015 11:02 (CET)

Tech News: 2015-13[bewerken]

23 mrt 2015 16:09 (CET)

Project Natuur: Libellen op Wikipedia[bewerken]

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens in het Nationaal Park De Drentse Aa, juli 2013

Hallo allen, Na het afronden van het project en fotowedstrijd Wiki Loves Earth in 2014 zijn we als groep van gebruikers/vrijwilligers verder gegaan als Project Natuur met als doel om meer materiaal ter beschikking te krijgen voor gebruik op Wikipedia diens zusterprojecten en zo onze wiki's te verrijken. Dit proberen we voor elkaar te krijgen door samenwerking te zoeken met derde organisaties die zich op wat voor manier dan oom zich bezig houden met de natuur als geheel of een deelaspect daarvan. Met een samenwerking willen we proberen om materiaal onder een vrije licentie online te krijgen. Het kan daarbij gaan om foto's, geluidsbestanden, video's, data en tekstuele informatie.

Dit project zijn we aangegaan voor de tijd van (de komende) twee jaar en daarbinnen zullen er meerdere samenwerkingen aangegaan worden. Een van de samenwerkingen die nu al vruchten afgeworpen heeft is die met De Vlinderstichting. Na overleg met ons besloten zij begin dit jaar om de informatie van Libellennet beschikbaar te stellen onder een Creative Commons-licentie (CC-BY-SA-3.0). Een actieve vrijwilliger maakte het dit overzicht.

Wie interesse heeft om Wikipedia-artikelen over libellen uit te breiden met informatie kan daarin meehelpen en kan de tekst van de website van Libellennet gebruiken en kopiëren (met bronvermelding!). Zie voor meer informatie de projectpagina's op Wikipedia:Wikiproject/Natuur/Libellen en Wikipedia:Wikiproject/Natuur/Libellen/lijst. Romaine 24 mrt 2015 10:46 (CET)

Interlanguage links met anchors[bewerken]

Op Wikidata staat dat interwiki (taal) links met anchors (bv: [[en:Broerkerk#Saint_Martinuskerk]] in Sint-Martinuskerk) niet in Wikidata kunnen worden opgenomen en daarom in de artikelen moeten blijven staan. Nu zag ik dat er bots zijn die en masse precies dit soort interwikilinks toch verwijderen. Raken we daardoor geen nuttige informatie kwijt? Stratoprutser (overleg) 24 mrt 2015 11:43 (CET)

Als je nog meer conflicten wil moet je dat doen. Ik ga niet nog een keer honderden items op Wikidata fixen. Veel te onderhoudsgevoelig. Het zou ook wel netjes zijn om naar de discussie op Romaine zijn overlegpagina te verwijzen. Sjoerd de Bruin (overleg) 24 mrt 2015 11:47 (CET)
Ik heb net de discussie gelezen op de OP van Romaine en kan alleen maar concluderen dat het sowieso niet erg gewenst is om te linken naar een subkopje in een artikel. Dat kopje (titel) kan namelijk wijzigen, het kopje kan verwijderd worden, etc. Het is hier al niet echt gewenst, dus laat staan om dan te gaan linken naar een andere taalversie waar we al helemaal geen controle overhebben. Dqfn13 (overleg) 24 mrt 2015 11:56 (CET)
Het zou fijn zijn wanneer links gegeven worden naar de voorgaande discussies over dit punt. Die mis ik hier en op Romaines OP. The Banner Overleg 24 mrt 2015 12:03 (CET)
(na bwc)Als we interwikilinks naar anchors laten staan, dan blijven interwiki's onderhoudsgevoelig en dat was nou net niet de bedoeling van het verplaatsen van interwiki's naar Wikidata. Dus geen interwikilinks naar anchors. Mbch331 (Overleg) 24 mrt 2015 12:04 (CET)
(na bwc's) En het zou netjes zijn geweest om te verwijzen naar de diverse eerdere discussies die er hier in de Kroeg zijn geweest. Het is niet erg om een discussie opnieuw te herhalen als daar behoefte aan is, maar het is dan wel zo prettig even te linken naar de discussies waarin diverse gebruikers aangegeven hebben dat deze interwikilinks beter verwijderd kunnen worden van de artikelen om meerdere redenen. Het is wel zo handig om bij een herhalende discussie de eerdere eerst terug te kunnen lezen.
Om de vraag te beantwoorden: in principe is alle informatie op Wikipedia nuttig. Door een link niet te leggen raken we geen informatie kwijt, want die blijft gewoon op Wikipedia staan. Daar verandert niets aan. Bedenk bij dit onderwerp ook waar interwikilinks in de zijbalk van oorsprong voor bedoeld zijn: het linken naar een artikel over datzelfde onderwerp. Het daarentegen linken naar een bepaald kopje op een artikel geeft in de zijbalk de indruk dat er een echt apart artikel voor bestaat op die anderstalige Wikipedia, terwijl dat niet het geval is. In heel veel gevallen gaat het echter om niets meer dan een alinea van slechts een paar zinnen. Tevens worden kopjes eenvoudig aangepast zonder dat dat ooit aangepast is op andere Wikipedia's als er toevallig naar een kopje werd gelinkt, en dan werkte de link niet meer. Een ander probleem zijn de vele interwikiconflicten die er nog over zijn, juist onder andere veroorzaakt door talloze gebroken interwikilinks die niet meer werken. Wanneer er dan een artikel wordt geschreven over een onderwerp en wordt toegevoegd op Wikidata, blokkeren bovendien die lokale foute interwikilinks de correcte link van Wikidata. Niet voor niets hebben daarom meerdere gebruikers gezegd dat de interwikilinks naar kopjes beter verwijderd kunnen worden, want ze hebben meer nadelen en problemen dan een toegevoegde waarde voor Wikipedia. Aldoende zijn er tal van gebruikers en bots in de weer deze op te ruimen. Romaine 24 mrt 2015 12:12 (CET)
Ik heb gezocht naar eerdere discussie en vond alleen Wikipedia:De_kroeg/Archief/20130312 waar wordt aangegeven dat links met anchors op lokale wp's dienen te blijven staan. Als er een andere consensus is, hoor ik het graag. Daadwerkelijk gebroken interwikilinks kunnen met een bot natuurlijk worden gedetecteerd en gerepareerd. Stratoprutser (overleg) 24 mrt 2015 13:07 (CET)
Je hebt nu één discussie gevonden, de oudste, als je dan ook even de andere erbij zoekt zou dat handig zijn want er zijn meerdere discussies die sindsdien hier geweest zijn. Wat de desbetreffende in die gelinkte discussie overigens aangeeft is dat interwikilinks naar kopjes niet door Wikidata ondersteunt wordt, als we die links naar kopjes (in plaats van volwaardige artikelen) willen behouden, moeten we die lokaal laten staan. Dat klopt. Maar de vraag is dan of we die interwikilinks naar kopjes wel willen behouden. In de discussies sinds de gelinkte, en ook hierboven wederom, werd aangegeven van niet.
De vanzelfsprekendheid dat bots ze kunnen detecteren en repareren is een aanname die niet klopt. Als een kopje veranderd wordt is het niet meer te detecteren waarheen er gelinkt moet worden. Het zijn juist interwikiconflicten omdat ook bots dit niet kunnen repareren. Romaine 24 mrt 2015 13:21 (CET)
Dus als ik het goed begrijp is iets fout en moet verwijderd worden wanneer een bot het niet aankan? Dat klink mij toch echt als het onnodig vernietigen van informatie. The Banner Overleg 24 mrt 2015 14:48 (CET)
(Na BWC) Ik ben het eens met Stratoprutser. Het probleem van ankerlinks komt vooral voor als het onderwerp in één taal verschillende losse artikelen omvat, en in de andere taal uit één groot artikel met vele paragraafjes bestaat. Een goed voorbeeld is het Nederlandse Lassen dat een groot aantal sub-artikelen kent, terwijl het in het Duits (de:Schweißen) één enorm artikel is. Dat heeft tot gevolg dat vele tientallen artikelen die aan dit onderwerp gerelateerd zijn, geen Duitstalige link hebben (zoals TIG-lassen; het Duitstalige onderwerp is te vinden op de:Schweißen#Wolfram-Inertgasschweißen (WIG)). Ofwel ze hebben een ankerlink (zoals OP-lassen). Ik persoonlijk zie natuurlijk het liefst dat de Duitsers dat onmogelijk lange artikel ook eens in stukjes splitsen, maar tot die tijd vind ik ankerlinks de minst slechte oplossing. Erik Wannee (overleg) 24 mrt 2015 13:29 (CET)
Ik mis nog steeds de links naar voorgaande discussies en vooral naar het besluit dat anchor-links verwijderd moeten worden. In ieder geval mag de RomaineBot even gestopt worden omdat bots in principe alleen onomstreden acties uit mogen voeren. Gezien deze discussie is dat niet het geval. The Banner Overleg 24 mrt 2015 14:48 (CET)
@Erik Wannee: De grote vraag die gesteld moet worden is of die "oplossing" wel nodig is, lost het echt iets op en biedt het toegevoegde waarde. Zoals al aangegeven is, als er een interwikilink in de zijbalk getoond wordt, wordt de indruk gewekt dat het ditzelfde artikel ook in een andere taal bestaat, wat met het linken naar secties helemaal niet het geval is. Met de sectie in andere talen zeggen we "zie dit artikel ook in een ander taal", maar houden dan de bezoeker voor de gek met in de meeste gevallen slechts een kleine alinea. Ik heb tig voorbeelden gezien van dit soort interwikilinks naar een pagina waarin maar 2 zinnen van een hele pagina daadwerkelijk gingen over het onderwerp waar wij hier een heel artikel hebben. Is het een probleem dat we dan niet goed kunnen linken naar dergelijke secties? Volgens mij niet. In de meeste gevallen biedt het geen toegevoegde waarde en het houdt de bezoekers voor de gek.
Wanneer iemand op de Duitstalige Wikipedia een apart artikel schrijft over bv DG-lassen of welk artikel dan ook, terwijl er een lokale interwiki bestaat die naar een sectie probeert te linken, dan blokkeert die lokale interwiki het artikel. Zo hebben we duizenden van die blokkerende lokale interwiki's. Dat is pas een probleem. Tevens staan er nog op duizenden artikelen lokale interwikilinks als gevolg van interwikiconflicten, waar juist de links naar secties de belangrijkste oorzaak zijn van die conflicten. Met als gevolg dat onderwerp A gekoppeld is aan onderwerp B, met al, problemen van dien. Het linken naar kopjes is geen oplossing maar juist de bron van het probleem. Romaine 25 mrt 2015 20:55 (CET)
Dat er oplossingen nodig zijn voor het probleem dat de structuur van de verschillende Wikipedia's niet altijd overeenkomt, wordt ook op Wikidata erkend. Zie bijvoorbeeld d:Wikidata:Requests for comment/A need for a resolution regarding article moves and redirects. Ik denk zelfs dat er altijd bepaalde verschillen zullen blijven. Een alternatief voor het direct linken naar een paragraaf, is het gebruik van een doorschakeling (redirect) naar een paragraaf, ik vermoed dat dit de beheersbaarheid vergroot. Bever (overleg) 24 mrt 2015 15:39 (CET)
Dat lijkt me een uitstekend plan. Dus als ik het goed begrijp stel je het volgende voor: als er in taal A een apart artikel is over 'Rode hulk' en een ander artikel over 'Groene hulk'; terwijl in taal B er één artikel 'Hulk' is, dan maken we in de Wiki van taal B een redirect van 'Rode hulk' naar 'Hulk' en een redirect van 'Groene hulk' naar 'Hulk'. En dan worden die beide redirects opgenomen in wikidata/de interwiki's.
Het enige probleem dat we dan overhouden, en dat we dan maar moeten accepteren, is dat het artikel 'Hulk' in taal B geen interwiki's heeft. Erik Wannee (overleg) 24 mrt 2015 16:27 (CET)
Je zou in taal A een "Hulk (dp voor taal B)" kunnen maken met doorverwijzingen naar "Rode hulk" en "Groene hulk", of moeten de interwikis per se symetrisch zijn ? Zwitser123 (overleg) 24 mrt 2015 18:56 (CET)
Inderdaad, dan heb je een interwikiverbinding in twee richtingen. De redirects in taal B gaan natuurlijk bij voorkeur naar de paragraaf over de rode resp. groene hulk. Om een interwikilink naar een redirect toe te voegen op Wikidata, is overigens een foefje nodig (het kan wel). De naam van de overzichts/doorverwijspagina in taal A hangt af van de situatie, in veel gevallen (zoals bij het voorbeeld lassen) zal er al zo'n overzichtspagina zijn. Bever (overleg) 25 mrt 2015 19:28 (CET)
Interwikilinks zijn ooit bedacht om te linken naar het artikel over datzelfde onderwerp in een andere taal. Daarbij heeft men het einddoel voor ogen gehouden: we hebben op Wikipedia als doel om alle menselijke kennis beschikbaar te maken. Op de lange termijn bestaan er in principe alleen maar symmetrische koppelingen, omdat dan alle kennis vertaald/beschreven is in de verschillende Wikipedia's. Om een voorbeeld te geven, op nl-wiki hebben we een artikel voor het onderwerp paard en een voor paardachtigen, het zijn twee onderwerpen die vrij dicht bij elkaar liggen, maar het zijn duidelijk toch twee verschillende onderwerpen die niet gekoppeld dienen te worden als identiek onderwerp, ook als de een in de ander beschreven zou worden.
Het aanmaken van redirects lossen de problemen niet op. Juist redirects hebben mede voor een groot deel van de problemen gezorgd. Romaine 25 mrt 2015 20:55 (CET)
Ik mis nog steeds de links naar de voorgaande discussies waar je eerder naar verwees. Kun je die alsnog geven? The Banner Overleg 26 mrt 2015 01:31 (CET)
@Romaine: Dank je, ik begrijp dat men dat doel voor ogen had/heeft. Ik zou graag een expert in vergelijkende taalwetenschap erover horen of dat een realistisch doel is... Zolang we in verschillende culturen leven hebben ook woorden met dezelfde hoofdbetekenis verschillende connotaties in verschillende talen en een verschillende geschiedenis en zul je altijd 1:n relaties houden tussen de talen, lijkt me. Ik reageerde vooral op de laatste zin van Erik hierboven (24 maart 16:27). Zwitser123 (overleg) 26 mrt 2015 08:36 (CET)
Het lijkt allemaal duidelijk: In ons Wikidata-artikel wordt verwezen naar de handleiding voor het wijzigen van interwikilinks op de Engelstalige Wikipedia. Daarmee lijkt me buiten twijfel dat de :en-handleiding onverkort van toepassing is op :nl? Onder Editing interlanguage links staat bij het kopje Related information vervolgens dat interwikilinks met anchors inderdaad in artikelen thuishoren. Ik neem aan dat er niet in weerwil van onze eigen handleiding anders is besloten op nl.wikipedia? Stratoprutser (overleg) 27 mrt 2015 17:37 (CET)
Er is niks over besloten Stratoprutser. Het enige wat bekend is, is dat er niet in artikelen gelinkt word naar anderstalige artikelen (dus geen links in de lopende tekst). Dqfn13 (overleg) 27 mrt 2015 17:58 (CET)
Beste Dqfn13, er is inderdaad een stemming over interlanguage links. We hebben het hier echter over de interwiki links, die links in de zijbar. Stratoprutser (overleg) 27 mrt 2015 18:27 (CET)
Zie mijn eerste zin Stratoprutser: er is over de links die jij aangeeft niks besloten. Echter, zoals meerdere mensen al hebben aangegeven: door die links weer toe te voegen veroorzaak je interwikiconflicten. De bots verwijderen die links niet voor niks! Dqfn13 (overleg) 27 mrt 2015 18:51 (CET)
Ik volg je niet Dqfn13, wat voor interwiki conflict veroorzaakt bv. [[en:Broerkerk#Saint_Martinuskerk]] in Sint-Martinuskerk?
Om duidelijkheid te creëren komt er binnenkort een stemming, zie Wikipedia:Stemlokaal/Interwikilinks met anchors voor het stemvoorstel. Stratoprutser (overleg) 28 mrt 2015 19:18 (CET)
Omdat je hier je zin niet krijgt? Sjoerd de Bruin (overleg) 28 mrt 2015 19:20 (CET)
@Stratoprutser: De pagina waarnaar verwijst is geen richtlijn, maar beschrijft slechts de situatie en geeft een aantal handige tools. Je zegt dat het je duidelijk is, maar dat is het je dus niet. Door het linken naar een pagina op een andere wiki is er nog nooit een richtlijn/gebruik/etc hier geldig geworden. Dat een besluit op de Engelstalige Wikipedia genomen is, maakt een besluit echt niet zomaar van toepassing op nl-wiki. Romaine 29 mrt 2015 00:36 (CET)
Helaas mis ik nog steeds de links naar de voorgaande discussies op deze wiki en vooral naar het besluit om de gewraakte links weg te halen. The Banner Overleg 29 mrt 2015 01:13 (CET)
We krijgen nu de vervelende situatie dat iemand z'n gelijk wil halen maar niet krijgt, en er daarom een stemming over organiseert, zonder te luisteren naar de bezwaren die bijvoorbeeld de gebruikers die interwiki-conflicten oplossen, hebben laten horen. Er staat nu een stemming klaar voor twee uitspraken, min of meer onafhankelijk van elkaar: "Interwikilinks met anchors moeten worden behouden" en "Verwijderde interwikilinks met anchors kunnen worden teruggeplaatst"; het zou hooguit wat raar zijn als de tweede optie een meerderheid krijgt en de eerste niet. Door de boel zo te polariseren, gaan er hele andere sentimenten spelen dan je zou willen hebben als er over de wenselijkheid van zaken wordt overlegd. Een van die sentimenten is: willen we een drammer z'n zin geven? Je kunt vinden dat zoiets geen overweging moet zijn; de praktijk wijst vaak uit dat het wel degelijk meespeelt. Maar aan het eind van de rit ligt er wel een uitslag van een stemming, waarmee gebruikers aan de haal kunnen gaan met hun eigen uitleg, vooral als, en dat dient de stemcoördinator zich goed te realiseren, beide voorstellen geen meerderheid krijgen. Want wat is er dan besloten?
Ik denk dat dit niks met de inhoud van de encyclopedie te maken heeft. Het gaat hier over gebruikers wier bewerkingen met elkaar botsen. Ik zie nog nauwelijks een poging waarin geprobeerd is enig begrip voor elkaars standpunt te krijgen, en te zoeken naar een oplossing. Daarbij gaat het hier overigens wel om randzaken. Interwikiconflicten zijn een technisch probleem. Daar zou een technische oplossing voor gezocht moeten worden. Dat geldt echter evenzeer voor interwikilinks met anchors: is het echt van wezenlijk belang dat die in artikelen staan? Gaat dit, behalve om een paar ego's, ook om de inhoud? Ik zie dat niet. Ik denk dat Stratoprutser met zijn links met anchors een achterhoedegevecht levert. Links tussen vergelijkbare onderwerpen op verschillende taalversies, worden via Wikidata geregeld. Links met anchors zijn een restant van de oude interwiki's, achterhaald, hooguit een probleem dat nog niet is opgelost. De echte vraag die gesteld moet worden is: als we die links met anchors nu verwijderen, zijn we dan de link tussen de vergelijkbare onderwerpen kwijt en doen we er dus beter aan die links nog te laten staan totdat ook daar een oplossing voor is? En is het probleem met de interwiki-conflicten zo groot dat die links echt maar beter verwijderd kunnen worden? Het lijkt me een aanzienlijk productievere route als beide partijen gewoon in overleg de problemen die ze zien met voorbeelden uiteenzetten, en zich proberen in te leven in de bezwaren en wensen die bij de andere partij leven. Een stemming over dit onderwerp is prematuur, en kan hooguit nieuwe ellende opleveren.
En dan nog iets: als dit probleem hier gesignaleerd wordt, dan moet het ook een probleem zijn op andere taalversies. Heeft er al eens iemand gekeken hoe die daarmee omgaan? WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2015 03:13 (CEST)
Op andere wiki's is het inderdaad geen probleem. Ik zie verder je punt, maar omdat overleg kennelijk te veel tijd kost lijkt me een stemming het best.
k heb er verder niets op tegen als normale gebruikers interwikilinks bewerken. Maar een bot die zonder enige inhoudelijke consideratie interwikis dumpt 'want interwiki conflict' heeft hier - in mijn optiek - weinig te zoeken. Stratoprutser (overleg) 29 mrt 2015 04:15 (CEST)
Een bot die op nl-wiki die het probleem met lokale interwikilinks probeert op te lossen heeft in ieder geval hier meer te zoeken dan een gebruiker die enkel komt klagen en verder niets bijdraagt aan Wikipedia. Wat overigens opvalt is dat je je enkel richt op slechts één gebruiker waartegen je ook al een arbcomzaak had aangespannen omdat je het frustrerend vindt dat je geklooi in sjablonen met tal van fouten als gevolg, werden hersteld, ook al werd dat geklooi door meerdere gebruikers hersteld. Wat ook opvallend is is dat er recentelijk niets met de gelinkte bot aan interwiki's gedaan is, terwijl je wel doet alsof het gisteren of in de voorbije week plaatsgevonden heeft. Je hebt volgens mij in de geschiedenis lopen zoeken naar een "probleem", omdat je geen gelijk gekregen hebt in de arbcomzaak. Gebruikers die niets bijdragen aan Wikipedia, maar enkel hier komen om te zieken hebben hier helemaal niets te zoeken.
Wat ook een probleem is dat je enkel hier komt om te stoken in plaats van dat je daadwerkelijk probeert een inhoudelijke discussie te voeren.
Wat andere wiki's doen is hier niet echt relevant. Iedere wiki bespreekt zelf hoe ze met een onderwerp omgaat. Vaak is juist gebleken dat als men op en-wiki het op een bepaalde manier doet, dat we dat op nl-wiki echt anders willen doen. En je verdraait mijn woorden daarmee! Ik heb niet gezegd dat overleg te veel tijd kost, maar dat jou wens om de eerdere discussies te zien nergens toe dient, want je doet zelf niet de moeite om ze te zoeken, terwijl je op nl-wiki bovendien geen steek uitvoert, net zo min als op Wikidata. Je doet niets aan artikelen, je doet niets aan interwikilinks.
Zoals Wikiklaas zegt: "Het lijkt me een aanzienlijk productievere route als beide partijen gewoon in overleg de problemen die ze zien met voorbeelden uiteenzetten, en zich proberen in te leven in de bezwaren en wensen die bij de andere partij leven. Een stemming over dit onderwerp is prematuur, en kan hooguit nieuwe ellende opleveren." Dus Stratoprutser, wat wordt het? de constructieve route of de destructieve route? Romaine 29 mrt 2015 06:39 (CEST)
Romaine, tot nu faal je er eigenlijk nog steeds in om duidelijk te maken waarom die links verwijderd moeten worden.Ik heb gevraagd om een link naar een discussie waar besloten is dat deze links verwijderd moeten worden, een link die nog steeds niet gegeven is. Ik heb gevraagd om een link naar eerder overleg hierover ook daar heb ik nimmer antwoord op gekregen van jou. Ik heb eigenlijk geen verdere argumentatie gezien dan "de bot heeft er een probleem mee" en "omdat ik het zeg". Om op basis daarvan informatie te gaan vernietigen gaat mij gewoon te ver. The Banner Overleg 29 mrt 2015 08:38 (CEST)
@Stratoprutser: PS: Kijkende naar je stempagina zie ik van de discussie die hier op deze pagina plaatsvindt niets van terug. Ook van eerdere overleggen zie ik niets terug in de stemming (waar andere gebruikers allang enkele linkjes voor hebben aangereikt, ook al wilde je die zelf niet zoeken). Waarom start je een overleg als je het vervolgens negeert? En dit overleg is gewoon nog gaande. Romaine 29 mrt 2015 08:52 (CEST)
"Wat andere wiki's doen is hier niet echt relevant." Dat is toch wat sneu. Wij hoeven vergelijkbare problemen niet op te lossen op een manier zoals op een ander project is besloten, maar het lijkt me ook erg jammer als op elke taalversie het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Als ik vraag of er gekeken is hoe andere projecten met dit probleem omgaan, dan is dat met de gedachte dat daar wel eens goede ideeën vandaan gehaald zouden kunnen worden. Het is aan de gebruikers van dit project om uiteindelijk te zeggen: zo willen wij het ook (of juist niet). Maar jezelf goed informeren, daar is nog nooit iemand slechter van geworden. WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2015 11:16 (CEST)
Ik heb enige ervaring met het oplossen van interwikiconflicten. Doorgaans worden ze veroorzaakt doordat op één van een groep pagina's die via Wikidata zijn gekoppeld, een interwikilink, vaak met anchor, is blijven staan. Klik je dan op die link, en daarna weer op een van de interwikilinks die je dan ziet, dan kom je ineens uit bij een heel andere groep artikelen. Het voorbeeld dat Stratoprutser noemt, gaat over een artikel dat alleen de nieuwe kerk behandelt en dat via een anchor is gekoppeld met het onderste deel van een artikel in een andere taal, dat zowel de oude als de nieuwe kerk behandelt. Dat gaat alleen goed zolang er op een derde wiki geen artikel komt dat alleen de oude kerk behandelt. Dan krijg je namelijk bij het tweede artikel twee links naar pagina's die niet gelijkwaardig zijn en ook onderling niet gelinkt zijn. Stratoprutser mag natuurlijk alles in stemming brengen wat hij wil, maar ik ga tegenstemmen. Sijtze Reurich (overleg) 29 mrt 2015 14:56 (CEST)

Een voorbeeld[bewerken]

Zojuist op de Engelse Wikipedia kon ik niet naar het Nederlandse artikel over de mondharmonicaspeler Jerry Adler omdat er een lokale interwiki naar een doorverwijspagina stond in het Engelse lemma. Deze haal ik vanzelfsprekend weg. Bestaande bots kunnen deze niet automatisch weghalen, omdat het item waarmee het Engelse artikel is gekoppeld al een verwijzing heeft naar het juiste artikel op de Nederlandse Wikipedia. Zo zijn deze bots geprogrammeerd, omdat bij deze manier van werken de kans op fouten zeer klein blijft. Dit is nog maar één voorbeeld waarvan er op anderstalige Wikipedia's maar ook hier nog steeds honderden van bestaan. Het wekt ongetwijfeld irritaties op bij lezers. Sjoerd de Bruin (overleg) 29 mrt 2015 14:54 (CEST)

Mis ik iets of heb je het hier niet over een interwiki #met_een_achor?? Stratoprutser (overleg) 29 mrt 2015 17:16 (CEST)
Bij een anchor zou je dezelfde problemen hebben. De lokale interwiki zal dan naar een omvattend artikel verwijzen, terwijl er gewoon een volledig artikel beschikbaar is. Sjoerd de Bruin (overleg) 29 mrt 2015 18:57 (CEST)
Als er een interwiki met anchor staat is er kennelijk gezocht naar een reguliere interwiki, en die was er hoogstwaarschijnlijk niet. Kans is dat er dan ook nog geen veld was in wikidata. Als iemand op de doel-wiki alsnog een compleet artikel aanmaakt, moet de interwiki inderdaad worden geüpdate. Tot die tijd, of als dat nieuwe artikel niet wordt aangemaakt, staat we gewoon functionele interwiki's. Weet je zeker dat je deze situatie als 'fout' wilt bestempelen? Stratoprutser (overleg) 30 mrt 2015 08:52 (CEST)

SVG[bewerken]

Is er iemand die mijn kan leren hoe ik van kaartjes bijvoorbeeld een routekaart kan maken als .svg? OP MAC OSX S078 (?) 24 mrt 2015 21:08 (CET)

Ik zou eens kijken op Commons naar de makers van dat soort plaatjes. Misschien willen zij het je uitleggen? Sikjes (overleg) 24 mrt 2015 22:03 (CET)
Zo iets wellicht? ed0verleg 24 mrt 2015 22:41 (CET)

Bedankt! S078 (?) 26 mrt 2015 20:41 (CET)

Melding voor anonieme gebruikers[bewerken]

Anonieme gebruikers of gebruikers die niet aangemeld zijn, krijgen bovenaan alle artikelen een lege melding te zien. Op de hoofdpagina wordt de knop om deze melding te sluiten zelfs achter de opmaak van de hoofding geplaatst, waardoor het onmogelijk is deze uit te schakelen. Waar is die melding terug te vinden zodat ze (aangezien ze toch leeg is) volledig weggehaald kan worden? Dinosaur918 (overleg) 25 mrt 2015 00:13 (CET)

Dat heeft misschien hier iets mee te maken: Overleg_MediaWiki:Sitenotice#sluiten. MrBlueSky (overleg) 25 mrt 2015 01:58 (CET)
Bedankt, aldaar een bericht achtergelaten. Dinosaur918 (overleg) 25 mrt 2015 13:47 (CET)
Het ziet ernaar uit dat het probleem ondertussen is opgelost. Dinosaur918 (overleg) 26 mrt 2015 22:56 (CET)

Sensibiliseren?[bewerken]

In Vlaanderen is de term sensibiliseren in de zin van belangstelling wekken of bewustmaken gebruikelijk. In Nederland niet. Ik heb de neiging de term door bewustmaken te vervangen omdat dit voor alle lezers begrijpelijk is. Of doe ik dan onrecht aan de Vlaamse lezer/schrijver? mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 12:30 (CET)

Ik ken zelf de term in verband met allergie (die moet gesensibiliseerd worden, voordat de allergie ontstaat). Misschien kennen Vlaams-sprekenden de term ook op die manier. De betekenis moet dan uit het zinsverband blijken. Wat is de achtergrond van je vraag? Wil je bijvoorbeeld op alle artikelen de term vervangen? Met vriendelijke groet, Pieter1..overleg.. 25 mrt 2015 12:37 (CET)
Misschien is het nuttig in de paginaś over het onderscheid/gelijkenissen ts belgisch- versus nederlands- (standaard) nederlands de verschillende betekenissen toe te voegen, en of in sommige gevallen een disambiguation page aan te maken DerekvG (overleg) 25 mrt 2015 13:36 (CET)
In enkele artikelen waar ik wat aan sleutelde staat dat maatschappelijke bewegingen als doel sensibiliseren hebben - in de zin van bewustmaken. Ik ontdekte dat er meer artikelen zijn waarin deze term gebruikt wordt. Deze term overal vervangen zo een mogelijkheid, maar ik wil voordat ik daartoe eventueel overga, de vraag aan anderen voorleggen. mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 13:43 (CET)
Over hoe met deze verschillen om te gaan kun je meer vinden op Wikipedia:Belgisch-Nederlands. Apdency (overleg) 25 mrt 2015 13:59 (CET)
Sensibiliseren staat er natuurlijk net niet bij. Als het waar is dat dit woord niet begrepen wordt zou het dus veranderd moeten worden, dat is ongeveer de richtlijn. De vragen blijven: is het inderdaad typisch Vlaams-Nederlands, zoals ik meen, en zo ja, wordt het niet begrepen? mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 14:14 (CET)
In deze context ('bewustmaken') is sensibiliseren blijkbaar inderdaad vrijwel enkel in Vlaanderen gebruikelijk. Je stelt je daarbij wel de goede vraag, Henriduvent, of dit begrepen wordt door de niet-Vlaamse populatie hier aanwezig. Als Vlaming kan ik daar zelf geen antwoord op geven, want tot enkele minuten geleden wist ik niet eens dat dit woord in Nederland niet wordt gebruikt in die context. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 25 mrt 2015 14:30 (CET)
Geen reden om het woord te vervangen. Sensibiliseren is een correct woord en is niet "Vlaams". Als je om dergelijke redenen begint te vervangen, mag de wiki op de schop. Nu al worden er her en der vervangingen doorgevoerd omdat het beter bekt in de ene of andere regio. Opvallend in dat verband is het aanpassen van de lidwoorden (hoewel er niets fout is): de molecule wordt het molecuul en omgekeerd, de filter wordt het filter en omgekeerd, ... Niet doen dus, of we beginnen een carroussel van heen en weer corrigeren. Annabel(overleg) 25 mrt 2015 14:36 (CET)
Dat "sensibiliseren" in de bovenvermelde betekenis niet Vlaams zou zijn, is ook Van Dale het niet mee eens. EvilFreD (overleg) 25 mrt 2015 14:52 (CET)
Kortom, het is - in deze betekenis - in Belgie standaardtaal. Met wat moeite snap ik het maar ik geef sterk de voorkeur aan bewustmaken dat immers door iedereen begrepen wordt. Ik ga het niet overal aanpassen, maar in de lemma's waarin ik het tegenkom wel. Dank aan allen voor de reactie. mvg HenriDuvent 25 mrt 2015 15:09 (CET)
Ik kende het woord wel in de genoemde betekenis, maar dat komt misschien doordat ik geregeld Vlaamse media (vooral Klara) tot mij neem. Bever (overleg) 25 mrt 2015 19:38 (CET)
Ik kende het woord in deze betekenis niet, wat kan kloppen, want veel verder weg van België kan je binnen Nederland niet wonen. Glimlach Ik kende het wel als de "gevoelig(er) maken" die de Van Dale noemde, al dacht ik tot een paar minuten geleden dat dat een Anglicisme was. Vertalen lijkt me nuttig, aangezien het geen standaardnederlands is. De vergelijkingen waar Annabel mee komt, gaan dan ook mank. CaAl (overleg) 25 mrt 2015 21:11 (CET)
Als Nederlander die ooit een paar jaar in België heeft mogen wonen zie ik geen reden om dit te gaan vervangen door een term als bewustmaken. De rijkdom van de Nederlandse taal is groter dan het standaard-Nederlands. Een lopende Belg komt een Nederlander rennend voorbij, en waar een Nederlander naar de winkel loopt, gaat een Belg daarheen. Gaan we al dat soort dingen ook aanpassen?
Ik denk dat wij onze Vlaamse collega's te kort doen, en ook tegen de haren strijken als we dergelijke vervangingen gaan doen, zeker op aan Vlaanderen gerelateerde onderwerpen. En of WP:BTNI hier aan de orde is? In mijn ogen kán die regel hier een rol gaan spelen.
Een automatische vervanging kan in ieder geval niet aan de orde zijn (maar heeft ook nog niemand gesuggereerd), gezien de in ieder geval wel standaard-Nederlandse betekenissen in de fotografische, de medische en de biologische wereld. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 25 mrt 2015 22:19 (CET)
Wat ik al zei, daar waar de term tot onduidelijkheden kan leiden, vervang ik deze door een term die voor niemand onduidelijk is, en verder doe ik niets, mvg HenriDuvent
Sensibiliseren vind ik (als Nederlander wonend in Vlaanderen) zo'n ontzettend normaal woord, dat ik eerder opkijk -maar dat kan deformatie zijn- als het niet gebruikt wordt. Ik ben dan ook sterk geneigd de vervanging door bewustmaken als WP:BTNI te beschouwen. Paul Brussel (overleg) 26 mrt 2015 00:07 (CET)
De specifieke context waarin ik het aantrof: 'de taak van de instelling is sensibiliseren' laat de niet-Vlaamse lezer raden naar de betekenis; het woord is zo onduideijk voor een niet-Vlaming dat vervanging hier gerechtvaardigd is, verder doe ik niets. mvg HenriDuvent 26 mrt 2015 00:50 (CET)
Eens met Henriduvent. Het Belgisch-Nederlands wemelt van dit soort ontleningen aan het Frans, en je kunt niet verwachten dat alle Nederlandstaligen bekend zijn met die termen. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 11:23 (CET)
Met dit argument in de hand moet heel nl-wiki herschreven worden naar het niveau van een vierjarige (want ook die is Nederlandstalig). Daar hebben we een zusterproject voor: wikikids.nl. Woorden als wemelen en context (dat via het Frans aan het Latijn ontleend is!) staan vast ook niet bij de taaleisen van het inburgeringsexamen. We schrijven hier met elkaar een encyclopedie, niet een Bijbel in gewone taal. Wiki hoeft niet te voldoen aan de criteria voor makkelijk lezen.
Onze Nederlandse taal is zeer rijk aan woorden die ontleend zijn aan allerlei talen, van ons omringende landen en van verder weg. Woorden raken ingeburgerd, woorden veranderen van betekenis (Wemelen in MWN en WNT) en woorden raken in vergetelheid. Het ontkennen van deze taalrijkheid lijkt mij een slechte zaak. Het afwijzen van het Belgisch-Nederlands ten gunste van het Nederlands-Nederlands maakt nl-wiki armer. Dit is een van de manieren om een belangrijk deel van onze doelgroep van ons te vervreemden.
En als we alle buitenlandse invloeden uit nl-wiki willen weren, dan denk ik dat er nog heel wat anglicismen en germanismen zijn die een gelijk lot beschoren dient te zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 mrt 2015 12:53 (CET)
Afwijzen van Belgisch-Nederlands ten gunste van Nederlands-Nederlands is niet aan de orde hier (zie daarvoor lemma's met walgelijke titels als Lichaam (Ned) / Veld (Be)). "Bewustmaken" is een woord dat in het gehele Nederlandstalige taalgebied begrepen wordt. "Sensibiliseren" is (in deze context) niet zo'n woord - daar is de Van Dale expliciet duidelijk in. Dan is het verder duidelijk en speelt BTNI geen rol. Om dan met rare opmerkingen over vierjarigen te komen, duidt eerder op een minderwaardigheidscomplex dan op een inhoudelijk argument. CaAl (overleg) 26 mrt 2015 13:39 (CET)
@CaAl, rare switch om in een inhoudelijke discussie te beginnen over een minderwaardigheidscomplex. Ik was niet degene die begon over alle Nederlandstaligen die bekend zouden moeten zijn met een term. Ik ben geen Vlaming, ik ben een Nederlander, opgegroeid met ABN, maar ook iemand die de charme van streektalen, dialecten en dergelijke weet te waarderen. Onze taal is (gelukkig!) veel rijker dan de woordenschat die bij alle Nederlandstaligen bekend is.
Bewerkingen waarbij synoniemen vervangen worden vallen wel onder "bij twijfel niet inhalen". Als de originele auteur een bepaald woord heeft geïntroduceerd en dit woord is opgenomen in het Groene Boekje of de Van Dale, is het ongewenst dit te veranderen in een woord met een identieke betekenis. (Wikipedia:Bij_twijfel_niet_inhalen#Stijl_en_taalgebruik) Sensibiliseren staat in de Van Dale, ook in deze betekenis. Het voorstel van HenriDuvent is derhalve een voorstel om BTNI te overtreden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 26 mrt 2015 14:11 (CET)
(na bwc) Bovenstaande bijdrage van RonnieV getuigt van weinig begrip van het onderwerp. Wikipedia moet niet te begrijpen zijn voor iedere Nederlands sprekende. Wikipedia moet te begrijpen zijn voor zo veel mogelijk Nederlands sprekenden. Bij de oprichting van de Nederlandse Wikipedia is voor de taal waarin geschreven wordt, het Nederlands gekozen. Men had ook Engels kunnen kiezen, of IJslands, al zouden dat wat vreemde keuzes geweest zijn. Wat later heeft men ervoor gekozen om bij de spelling de Taalunie te volgen, en om een zo groot mogelijk publiek te bereiken zo veel mogelijk het standaard-Nederlands te hanteren. "Zo veel mogelijk", want in een citaat is het uiteraard onwenselijk om "sensibiliseren" aan te passen naar "bewustmaken". Hoewel er altijd mensen zullen zijn die juist een woord uit het standaard-Nederlands niet zullen begrijpen en er dus een risico kleeft aan welke keuze dan ook, heeft het standaard-Nederlands het voordeel dat het door het grootste aantal mensen begrepen wordt en bovendien ook nog meer waarschijnlijk de versie is die het best begrepen wordt door mensen waarvan Nederlands niet de moedertaal is. Nederlands-Nederlands en Belgisch-Nederlands hebben die eigenschap niet en bepaalde woorden worden maar in een beperkt gebied begrepen. Om dezelfde en vergelijkbare redenen vermijden we het gebruik van dialectwoorden, informeel taalgebruik en schrijven we artikelen niet in een taal die de beschreven persoon pleegt te bezigen (i.e. Cruijffiaans, Smurfs etc.) Alhoewel het correct is wanneer er gesteld wordt dat er talloze voorbeelden zijn aan te wijzen van het gebruik van Nederlands-Nederlands (mogelijk zelfs meer dan we zelf beseffen) is het zaak om daar waar mogelijk en waar er geen dwingende reden is om Belgisch-Nederlands (óf Nederlands-Nederlands) te hanteren, te kiezen voor het desbetreffende woord uit het standaard-Nederlands, en daar waar reeds voor een gebiedsspecifiek woord gekozen is dit te herstellen. Dat we er trots op moeten zijn dat het Nederlands een rijke taal is en dat we verheugd mogen zijn om daar gebruik van te kunnen maken en dat zouden moeten uitdragen, zijn geen argumenten waar de encyclopedie baat bij heeft. De encyclopedie heeft er slechts baat bij door een zo groot mogelijk publiek begrepen te worden. "Sensibiliseren" is in dat opzicht minder geschikt dan "bewustmaken" wat door iedere Vlaming begrepen wordt, terwijl "sensibiliseren" niet door iedere Nederlander begrepen wordt (laat staan door Surinamers).
Wikikids is overigens géén zusterproject van Wikipedia, maar staat volledig los van de Wikimediaprojecten.EvilFreD (overleg) 26 mrt 2015 14:29 (CET)
Kan ik het helpen dat ik hier een gevoel krijg waarbij men neerbuigend kijkt op iemands achtergrond? Ik lees zoveel over het gebruik van het Vlaams of Vlaamse woorden (terwijl het Vlaams niet eens bestaat). Zelden zijn er discussies over Neerlandocentrisch woordgebruik. Dit alles doet echt geen recht doet aan de identiteiten van onze verschillende lezers. En oh ja, de o zo geroemde Dikke Van Daele kan je moeilijk neutraal noemen. Het is dus niet omdat het in De Woordenboek staat dat het correct is.
Waar het hier over gaat (of over zou moeten gaan): zijn het synoniemen en gaan we synoniemen door synoniemen vervangen om later door een ander synoniem te vervangen? En als je een woord vervangt, is het dan duidelijker voor ons doelpubliek (denk hierbij aan alle lezers voordat je weer iemand anders hebt die dit niet goed zou vinden!)? Annabel(overleg) 26 mrt 2015 16:08 (CET)
Het ontgaat mij volledig waarom je in deze de neutraliteit van Van Dale zou willen betwisten, terwijl eerder ook al één neutrale en één zuiver Belgische bron werden aangehaald die de betekenis "bewustmaken" kenmerken als standaardtaal in België. Maar kennelijk gaat het bij jou, net als bij RonnieV hierboven, om een gevoelsmatigheid die je rationeel denkvermogen aantast. EvilFreD (overleg) 26 mrt 2015 16:38 (CET) Er zijn trouwens wel degelijk vaker discussies over het begrip Neerlandocentrisme, hoewel bijlange na niet voldoende (mijn pov).
Annabel, ik hoop dat je het wel kan helpen, want jouw gevoelens kloppen gewoon niet. Tekenend voorbeeld: het lemma over gefrituurde aardappelstaafjes heet Friet, terwijl een krappe meerderheid van de bevolking in Nederland en Vlaanderen die dingen patat noemt (een klein deel noemt ze "frieten", en een grote minderheid "friet"). CaAl (overleg) 26 mrt 2015 18:13 (CET)
In Vlaanderen zegt niemand "patat" tegen friet. Tenzij uitgeweken Nederlanders natuurlijk. Meer nog: de meeste Vlamingen gaan het gewoon niet begrijpen als je patat zegt. Patatten zijn er gewoon aardappelen. Queeste (overleg) 26 mrt 2015 20:26 (CET)
Mijn zin was ambigu te lezen. Ik bedoelde dat van de bevolking van Nederland en Vlaanderen samen een krappe meerderheid die dingen patat noemt. Alleen in Zuid-Nederland en Vlaanderen doen ze dat niet. CaAl (overleg) 26 mrt 2015 21:56 (CET)

Het lijkt mij evident dat (waar mogelijk) woorden worden gebruikt die door 23 miljoen Nederlandssprekenden worden begrepen, in plaats van woorden die slechts 6 (of 7?) miljoen Nederlandssprekenden begrijpen. Ik ga er niet vanuit dat iedere Vlaming (of iedere Nederlander/Surinamer) weet welke woorden typisch zijn voor de eigen regio binnen ons taalgebied, maar als bekend wordt dat een wordt niet algemeen bekend is, dient het te worden aangepast naar een woord dat wel algemeen bekend is. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 16:54 (CET)

Ik heb er geen begrip voor dat bij Belgische onderwerpen Nederlandse woorden die in België standaardtaal zijn vervangen worden door synoniemen. Als iemand een Nederlands woord niet begrijpt kan hij het terugvinden in een woordenboek. Het is nergens voor nodig uitsluitend nog de meestbekende synoniemen te gebruiken. -rikipedia (overleg) 26 mrt 2015 17:02 (CET)

Op het verse lemma puntzak moet ik bij een foto van frieten met mayonnaise lezen dat het om een patat met frietsaus gaat. Zullen we dan die "patat" ook vervangen door "frieten" wat iedereen begrijpt? 94.225.59.76 26 mrt 2015 20:20 (CET)

Als patat in Vlaanderen niet wordt begrepen, kun je het misschien veranderen naar friet. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 21:40 (CET)

'Sensibiliseren' in de bovenvermelde betekenis was ook bij mij geheel onbekend (tot nu toe). Als (vrijwel) alle Nederlandstaligen bekend zijn met de term 'bewustmaken' (mits dat inderdaad de betekenis correct weergeeft) dan lijkt me dat daar de voorkeur naar moet uitgaan. Bob.v.R (overleg) 27 mrt 2015 15:14 (CET)

Moderatorrollen[bewerken]

Kan iemand de discussie Wikipedia:Verzoekpagina_om_commentaar#Moderatorrollen sluiten en een fraaie samenvatting schrijven? De laatste reactie is van 2 maart dus ik vermoed dat de discussie afgelopen is. The Banner Overleg 26 mrt 2015 01:26 (CET)

Krant of encyclopedie?[bewerken]

Naar aanleiding van deze discussie en de discussie op de overlegpagina van Germanwings-vlucht 9525 : is Wikipedia een krant of een encyclopedie? Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 09:51 (CET)

Die vergelijking kan je zo niet maken. Een krant wordt nooit bijgewerkt, alleen correcties komen minstens een dag later. Kijk naar de maatschappelijke impact van Wikipedia en besef dan dat veel mensen Wikipedia betrouwvaarder vinden dan de krant (ondanks de fouten), omdat er gestreefd wordt naar verifieerbaarheid. Een waarom star vasthouden aan de principes van meer dan een eeuw oud (op gedrukt papier) als de techniek het bedienen van de lezer en zoeker naar informatie beter kan bedienen? --Stunteltje (overleg) 26 mrt 2015 10:03 (CET)
Ik ben het helemaal met je eens Marrakech. Ik denk niet dat er algemene regels zijn op te stellen (we maken pas een artikel aan na periode x), maar peilen of er consensus is om rigoreus te snoeien wanneer er te veel speculatie in dit soort artikelen staat, zou ik wel goed vinden. Dat geeft iemand als jou meer houvast, hoop ik. De ervaring leert dat WP uiteindelijk best een goed artikel weet te schrijven volgens mij, alleen niet meteen na de ramp. Ik vraag me ook af of WP voor dit soort zaken nou echt veel geraadpleegd wordt. Vinvlugt (overleg) 26 mrt 2015 10:09 (CET)
Zoals ik al schreef op de OP van Marrakech: Als we het pad zouden bewandelen dat Marrakech voorstelt zou je helemaal geen lemma moeten schrijven totdat definitief vaststaat wat er gebeurd is bij een dergelijk ongeval en de gebeurtenissen door de onderzoekscommissie zijn verklaard. Dat lijkt me niet wenselijk. Ik ben het wel met Marrakech eens dat een lemma niet de waan van de dag moet volgen. Overigens doet zich dit probleem niet alleen voor op dit lemma, maar op vele andere lemma's die 'hot news" behelzen, van gebeurtenissen in de politiek tot natuurrampen. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 mrt 2015 10:29 (CET)
Maar het artikel over de Germanwings-vluucht volgt nu wel de 'waan van de dag'. Het krantenbericht over het gebonk op de cockpitdeur rook nog naar verse inkt toen dezelfde informatie alweer in het artikel was verwerkt. De actualiteit zo dicht op de huid zitten is typisch iets voor een krant. Een encyclopedie is daar niet voor bedoeld. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 11:28 (CET)
Eens met Marrakech. Wanneer je de discussie op de overlegpagina leest wordt het pijnlijk duidelijk dat sommige mensen het verschil tussen verouderd en onjuist niet inzien, voor amateurjournalist willen spelen en het sjabloon "actueel" misbruiken als vrijbrief om een draconisch lemma neer te zetten. Is het nou echt zo lastig om te wachten totdat er wat meer vaststaat? Natuur12 (overleg) 26 mrt 2015 12:12 (CET)
Artikel is 7137 keer geraadpleegd op dit moment. BlueKnight 26 mrt 2015 13:29 (CET)
Mijns inziens mogen voor het bouwen van de encyclopedie in actuele zaken best vrijwel journalistieke methoden gebruikt worden. De essentie blijft echter dat zulke actualiteiten met betrouwbare bronnen onderbouwd moeten worden. Doel is immers een betrouwbaar (achtergrond-)artikel te verkrijgen. En met onze mogelijkheid om later nog informatie toe te voegen of te corrigeren (in tegenstelling tot de gedrukte pers) is het niet al te schadelijk om elders gemaakte fouten over te nemen. Pure speculatie hoort echter gewoon niet thuis in een artikel, actueel of niet. Dus om een rechtstreeks antwoord te geven op Marrakechs vraag: een mengvorm. The Banner Overleg 26 mrt 2015 11:34 (CET)

Het is logisch dat er van zo'n crash lange tijd bijna alleen journalistieke bronnen zijn. Voor mij ligt de grens bij onbevestigde berichtgeving, dus speculaties en 'anonieme bronnen vertellen ons' horen niet in het artikel thuis. Dat een krant bericht dat het Frans Openbaar Ministerie iets zegt, is natuurlijk wel een prima bruikbare bron. Wat betreft de nationaliteiten van de passagiers: inmiddels is consensus bereikt over het feit dat we wachten op de officiële passagierslijst. Ik denk dat de ervaring leert dat er binnen een aantal uur na een crash een degelijk artikel staat. Speculaties worden gauw verwijderd en dat er foutjes insluipen houd je nooit volledig tegen. Wikipedia blijft immers een vrij bewerkbare encyclopedie en dat weten (of behoren) de gebruikers ook (te weten). Dezelfde discussie speelde rond MH17, en terugkijkend is dat een goed en gedegen artikel geworden, mede door het intensieve werk in de eerste dagen van de ramp. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 13:42 (CET)

Zo lang van officiële zijde steeds duidelijk wordt gemaakt dat er verder over de oorzaken niets gezegd kan worden, zou een encyclopedisch artikel alleen de vaststaande feiten moeten geven, en verder niets. Nu d eprocureur van Marseille als leider van het gerechtelijk onderzoek een persconferentie heeft gegeven met een hypothetische reconstructie, kan er wel iets meer gezegd worden, maar nog moet duidelijk uitkomen dat het nog steeds voorlopige 'conclusies' zijn. Verder ben ook ik met Marrakech van mening dat op dit soort actuele gebeurtenissen mensen veel en veel te snel maar wet neerschrijven op WP:NL, meestal niet betrouwbaar en speculatief. Gewoon wachten met aanvullende vaststaande informatie kan toch geen kwaad? (Ik zou zeggen: juist het tegendeel: niet wachten kan kwaad.) Paul Brussel (overleg) 26 mrt 2015 14:00 (CET)
Wellicht is het een idee om een protocol op te stellen voor artikelen over actuele (vlieg)rampen. Hierin kan bijvoorbeeld staan dat nationaliteiten pas na het vrijgeven van een passagierslijst mogen worden vermeld en dat informatie uit journalistieke bronnen eerst bevestigd moet zijn door officiële instanties, alvorens het mag worden geplaatst. Niet te veel regels natuurlijk, maar een paar richtlijnen kan misschien geen kwaad. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 14:48 (CET)
Dat lijkt me een goede aanzet. Die aanwijzingen zouden bijvoorbeeld in een sjabloon kunnen worden verwerkt. Marrakech (overleg) 26 mrt 2015 15:00 (CET)
Regels opstellen in de vorm die jij voorstelt, bijt met de vrije bewerkbaarheid van de encyclopedie... The Banner Overleg 26 mrt 2015 15:30 (CET)
Niet mee eens. Er bestaan immers ook al richtlijnen voor biografieën voor levende personen en die gaan misschien nog wel verder dan wat ik voorstel. Bovendien mag er bij uitzondering worden afgeweken van een richtlijn. Sikjes (overleg) 26 mrt 2015 15:35 (CET)
Ik denk dat het beter is om niet specifiek een tekst op te stellen voor (vlieg)rampen, maar voor actuele gebeurtenissen in het algemeen. Zin om samen een opzetje te maken, Marrakech? Vinvlugt (overleg) 27 mrt 2015 10:03 (CET)
Het is wel zo dat dit probleem – Wikipedia wordt als nieuwssite gebruikt – zich vooral voordoet bij rampen. Zou één regel niet volstaan? Namelijk: voeg alleen informatie toe die door officiële bronnen (zoals luchtvaartautoriteiten en overheden) is bevestigd. Marrakech (overleg) 27 mrt 2015 15:08 (CET)
Wikipedia dat als nieuwssite wordt gebruikt lijk me geen juiste weergave van de situatie. Waarom zou een artikel op Wikipedia dat toevalligerwijs een actueel onderwerp beschrijft een nieuws-artikel zijn? Dat denk ik namelijk niet. Aan de aard van het onderwerp kan er prima afgeleid worden dat het onderwerp thuishoort in een encyclopedie. Een vliegramp is voldoende encyclopedisch. Het beschrijven van een artikel kan ook in korte tijd plaatsvinden. Als er met dit soort artikelen al een probleem bestaat zit het in de manier van schrijven of schrijfstijl, waarvoor te weinig aandacht is als slogans als "Wikipedia wordt gebruikt als nieuwssite" worden gebruikt, want daarmee wordt de plank misgeslagen. Romaine 29 mrt 2015 01:02 (CET)

Noodzaak nl-versie Wikinews[bewerken]

Ik heb het al vaker gezegd maar voor (te) actuele kwesties blijft het jammer dat Wikinews NL in onbruik geraakt is. Kon je hier beginnen met een paar feitelijkheden en verwijzen naar het Wikinews lemma voor de actualiteit en naderhand daaruit een encyclopedisch lemma maken. - Agora (overleg) 26 mrt 2015 16:37 (CET)
Ik van mijn kant heb in het verleden ook al meerdere malen te kennen geven dat Wikinews hiervoor een prima oplossing was geweest. Daar werd nauwelijks aandacht aan besteed, de nl-versie van Wikinews was nu eenmaal opgeheven en daar moest iedereen het maar mee doen. Intussen wordt er bij dit soort onderwerpen keer op keer weer geklaagd dat Wikipedia veel te veel als een nieuwssite fungeert terwijl het een encyclopedie is. (Gaat nu al zeker vijf jaar zo.) De Wikischim (overleg) 27 mrt 2015 13:34 (CET)
Misschien is inmiddels weer voldoende animo om Wikinews/Wikinieuws nieuw leven in te blazen, mocht je hiervan overtuigd zijn: WP:VJVEGJG. BlueKnight 27 mrt 2015 15:19 (CET)
Het zou toch te denken moeten geven dat discussies als deze zich maar blijven herhalen, jarenlang. Blijkbaar voorzag Wikinews toch in een bepaalde leemte, die nu noodgedwongen hier op Wikipedia wordt ingevuld, met als gevolg dat iedereen nu klaagt over "hijgerigheid", teveel actualiteit in artikelen enzovoorts. Lijkt me al met al voldoende reden om nog eens te kijken of nl-Wikinews niet herstart kan worden. Een bijkomend punt is dat veel nieuwere gebruikers helemaal niet weten dat er ooit een nl-versie van Wikinews bestaan heeft.De Wikischim (overleg) 27 mrt 2015 18:57 (CET)
nl.wikinews is na sluiting verplaatst naar de incubator. Bij voldoende belangstelling (wat ik betwijfel) kan het weer een officieel project worden. In ieder geval geen reden op nieuws dan maar op nl.wikipedia te plaatsten. HenkvD (overleg) 27 mrt 2015 23:23 (CET)
@De Wikiscchim: Ook in de tijd dat wikinews nog bestond, waren er veel gebruikers die wikipedia snel wilden voorzien van informatie betreffende een actueel onderwerp. Deze gebruikers deden dat niet op wikinews, maar op wikipedia. Dit is dus m.i. geen argument om wikinews weer nieuw leven in te blazen. Magalhães (overleg) 28 mrt 2015 08:46 (CET)
Dan zou er kunnen worden geprobeerd om deze twee projecten, Wikipedia en Wikinews, op de juiste manier op elkaar af te stemmen zodat er onderling wordt samengewerkt als er zoals nu een ingrijpende gebeurtenis in de actualiteit is die tevens een eigen WP-artikel verdient. In het ideale geval komen er dan hier op WP geen discussies als deze meer voor, doordat Wikinews dit steeds ondervangt. Vanaf Wikinews kan er dan worden gefilterd en wordt er bepaalde informatie tussen de twee projecten uitgewisseld en geschikt gemaakt voor Wikipedia. Dan zijn we dus i.i.g van dít gedoe af. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 11:26 (CET)
Ik heb een paar jaar geleden geprobeerd op Incubator het Wikinews-project nieuw leven in te blazen. Uiteindelijk ben ik vooral afgehaakt omdat zoiets in je eentje niet is vol te houden. Mocht er voldoende animo zijn (een stuk of vijf medewerkers?), dan ben ik wel bereid hier weer tijd in te steken. Mathonius 28 mrt 2015 21:47 (CET)
Ik ben eventueel best bereid mee te helpen. En er zijn er vast wel meer, waarschijnlijk is het toen gewoon even pech geweest. De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 10:52 (CEST)
De gebreken van Wikinews waren dat er (1) niet voldoende kritische massa was om een toegevoegde waarde te creëren boven professionele nieuwssites en (2) dat er niet werd gewerkt volgens duidelijke criteria (journalistiek vraagt om een heel andere benadering dan het schrijven van een encyclopedie). Op een Wikinews zou ruimte kunnen of zelfs moeten zijn voor eigen onderzoek. Josq (overleg) 28 mrt 2015 11:18 (CET)
Blijkbaar vertoonde nl-Wikinews bepaalde gebreken en heeft men, in plaats die bij de wortel aan te pakken, besloten om het hele project gewoon op te doeken. Dat kan natuurlijk, maar het gevolg is dus wel dat je hier op WP bij onderwerpen die nog in de actualiteit zijn steeds dit soort discussies zult houden. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 11:30 (CET)
Niew leven inblazen van wikinews zal nooit de discussies bij actuele onderwerpen op wikipedia wegnemen. Gr Magalhães (overleg) 28 mrt 2015 11:37 (CET)
Niet helemaal wegnemen, maar het valt toch iig wel te proberen om te kijken of het enig verschil maakt? De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 14:33 (CET)
De discussies over het encyclopedisch beschrijven van relatief actuele onderwerpen waren in de tijd dat Wikinews bestond even zo en daar heeft Wikinews echt geen verschil in gemaakt. Hetgeen gebruikers op Wikipedia trachten te doen is het beschrijven van een vliegramp op encyclopedische wijze, terwijl er op Wikinews een heel andere stijl gebruikt wordt. Als er op Wikinews over dit onderwerp geschreven wordt, is er nog steeds behoefte om op Wikipedia een encyclopedisch artikel over de vliegramp te schrijven. Romaine 29 mrt 2015 01:09 (CET)
Eens. Uiteraard kan iemand altijd een verzoek indienen om Wikinews nieuw leven in te blazen, maar het mag nooit een vervanging van Wikipedia worden. Terwijl wij hier een encyclopedie schrijven, is Wikinews meer een nieuwsmedium. Daar verschijnen dan ook niet enkel nieuwsberichten, maar desgewenst ook reportages op locatie of interviews. Dat is simpelweg een totaal andere rol. In feite ben je daar een freelance journalist. Beetje appels en peren dus... En net wat Mathonius zei, er moeten ook voldoende schrijvers zijn, want anders heeft zo'n project toch geen nut. En moet je je afvragen of je er wel aan moet willen beginnen. Ik denk daarom ook dat je deze twee onderwerpen beter gescheiden kunt houden. Blijf er hier op hameren dat er niet zo vlug ingesprongen moet/hoeft te worden op de actualiteit en peil of er interesse is in een herstart van Wikinews. Misschien zijn er wel voldoende mensen te vinden die het leuk vinden daaraan te werken. Besef trouwens ook dat hun hulp hier dan minder kan worden. My 2c. Trijnstel (overleg) 29 mrt 2015 01:46 (CET)
Het zou hele andere doelen dienen. Op een encyclopedische basis na bij revelante onderwerpen zouden (te gedetailleerde) actualiteiten hier veel sneller en hardhandiger afgekapt moeten worden. Sjabloon er boven dat er ook op Wikinews een stuk over is en daar mooi nieuwsberichtjes bij gaan werken. Op den duur kan het lemma hier dan wel weer aangevuld worden, maar dat is dan niet copy-paste vanaf Wikinews maar die inhoud kan wel een redelijke basis bieden. Ik betwijfel echter of er voldoende basis is voor wederom Wikinews als nieuwsportaal. Dat vergt veel werk en je mist al snel veel actualiteiten. Ik zie het meer werken als een soort achtervang voor Wikipedia, juist bij actualiteiten. - Agora (overleg) 30 mrt 2015 15:19 (CEST)

Lastige links[bewerken]

Hierbij weer een vraag om hulp bij het oplossen van enkele lastige links naar doorverwijspagina's. Alvast bedankt voor het oplossen. Voor meer op te lossen links, zie Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's/Artikelen. Pompidom (overleg) 26 mrt 2015 10:25 (CET)

Personen[bewerken]

In artikel Op te lossen link Opm
Keizersgracht (Amsterdam) Hugo Metsers Uitgevoerd Uitgevoerd
Sora (Italië) Marcus Atilius Regulus Uitgevoerd Uitgevoerd
Orde van Sint Jacob (Holland) Jan van Renesse Uitgevoerd Uitgevoerd
Machiavelli (studievereniging) Philip van Praag Uitgevoerd Uitgevoerd
Christian Wijnants Pieter Brueghel Uitgevoerd Uitgevoerd

Locaties[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Religie[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Biologie[bewerken]

Alle (relevante) links naar:

Wikificatie nodig[bewerken]

Voor de mensen die nog op zoek zijn naar wat werk. Op Categorie:Wikipedia:Wikificatie nodig is de achterstand ook opgelopen. Het oudste openstaande verzoek dateert al van mei 2012. In het volgende lijstje staan alle pagina's uit 2012. De volledige lijst kan je terug vinden in de eerder genoemde categorie! Veel plezier ermee... Globe.svg Druyts.t overleg 26 mrt 2015 12:55 (CET)
Gelieve de pagina's die uitgevoerd zijn te verwijderen uit de lijst of maak gebruik van het sjabloon Uitgevoerd Uitgevoerd


Opmerking Opmerking Sommige van deze artikelen zijn allang gewikificeerd, alleen is het sjabloon nooit weggehaald. Bij andere is het niet duidelijk wat er nou precies verbeterd dient te worden of wordt het sjabloon misbruikt voor zaken zoals "twijfel aan de neutraliteit" en dergelijke. --Joostik (overleg) 29 mrt 2015 14:01 (CEST)

Kijkcijfers televisieseries[bewerken]

Naar aanleiding van een meningsverschil over een tabel met kijkcijfers op Divorce, ben ik op Wikipedia:Redactielokaal#Kijkcijfers televisieseries een breder overleg gestart over de vraag of het vermelden van kijkcijfers gewenst is, en zo ja, in welke vorm. Bij voorbaat dank voor uw aandacht. Zoveel mogelijk meningen zijn gewenst in een poging tot consensus hierover te komen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 mrt 2015 23:13 (CET)

President van Turkije lid van een sekte?[bewerken]

Heeft sekte niet een negatieve bijklank? Op en-wiki staat bij "Religion" alleen maar: Sunni Islam. ErikvanB (overleg) 27 mrt 2015 11:53 (CET)

Het woord sekte is zo negatief dat de meeste sekten luidkeels ontkennen een sekte te zijn. Stroming is neutraler. Magere Hein (overleg) 27 mrt 2015 12:41 (CET)
Inderdaad. Maar misschien kan de hele toevoeging weg. ErikvanB (overleg) 27 mrt 2015 13:15 (CET)

Misschien ...[bewerken]

Zoeken op het trefwoord [misschien] geeft in de Kroeg heeft veel treffers. Dat geeft te denken! – Maiella (overleg) 27 mrt 2015 15:25 (CET)

O. Sjoerd de Bruin (overleg) 27 mrt 2015 15:34 (CET)
Misschien ook niet. 77.173.228.180 27 mrt 2015 17:57 (CET)

Europeana Fashion Edit-a-thon[bewerken]

Mode is op Wikipedia relatief gezien een onderbelicht onderwerp en dat inspireerde Europeana er toe om vandaag een edit-a-thon te organiseren over mode in het Amsterdam Museum. Na eerst een introductie in het werken op Wikipedia gehad te hebben, zijn ze sinds het middaguur bezig met het schrijven van artikelen.

Mode is niet het meest gemakkelijke onderwerp en de deelnemers kunnen dan ook hulp gebruiken bij hun toevoegingen over de betrokken encyclopediewaardige modeontwerpers waaraan wordt gewerkt. Dit doen zij zowel in hun kladblok als in artikelen waar ze een meebezigcursus-sjabloon bovenaan plaatsen.

Na afloop van de edit-a-thon zullen de artikelen door ervaren Wikipedia gebruikers nagelopen hebben. Als je deze artikelen tegenkomt of mee wilt helpen om ze te verbeteren, bedenk dat dit nieuwe gebruikers zijn die vaak voor de eerste keer werken aan artikelen en hun best doen het zo goed als mogelijk te doen, maar desondanks enige constructieve hulp in de artikelen kunnen gebruiken.

Links:

Met deze edit-a-thon leren nieuwe gebruikers Wikipedia bewerken en wordt Wikipedia verrijkt met artikelen uit een onderwerpgebied waar we relatief weinig artikelen van hebben. Romaine 27 mrt 2015 16:10 (CET)

Berichten op de hoofdpagina[bewerken]

Kan iemand even kijken om de huidige info op de hoofdpagina wat aan te passen. Op dit moment staat er op drie verschillende plaatsen iets geschreven over een vliegtuigongeluk. 1 bij uitgelicht, 1 bij in de geschiedenis (tevens beide over hetzelfde ongeluk, wat zeker niet de bedoeling kan zijn), en 1 bij in het nieuws over het recente vliegtuigongeluk (die daar eigenlijk wel nog mag blijven, tenzij we een ander nieuwsbericht kunnen plaatsen). Alvast bedankt! Dinosaur918 (overleg) 27 mrt 2015 20:04 (CET)

Dat van Tenerife zag ik later ook. Ik kan kijken of ik daar nog iets aan kan doen, maar aan de andere kant: over 4 uur is vandaag in onze contreien voorbij. Bij uitgelicht wil ik hem sowieso wel laten staan, dat er ook een vliegramp in het nieuws is, is een ongelukkig toeval. Richard 27 mrt 2015 20:39 (CET)
Tenerife vervangen door Alaska. Richard 27 mrt 2015 20:49 (CET)
Bedankt, hele goede oplossing! Dinosaur918 (overleg) 27 mrt 2015 22:00 (CET)

Verplichte naamsvermelding[bewerken]

In een discussie op Wikipedia:Review#Straatfotografie stelt Beachcomber dat wij verplicht zijn om de naam van de fotograaf te vermelden in het artikel bij elke foto die in dat artikel wordt opgenomen. Hij gebruikt dit als argument om zijn (in mijn ogen overdreven vorm van) zelfpromotie in het artikel Straatfotografie te rechtvaardigen. Als Beachcomber gelijk heeft dat we de naam van de fotograaf in het artikel dienen te vermelden bij elke foto, dan zijn we op Wikipedia is overweldigende mate in overtreding en dienen we een grootscheepse operatie op te starten om dit te herstellen. Is er iemand die echt verstand heeft van deze materie , die hier zijn/haar licht over wil laten schijnen? Alvast dank, W\|/haledad (zegt u het maar) 27 mrt 2015 22:39 (CET)

Dat lijkt mij niet. Okay: "give credit where credit is due" maar volgens mij is het voldoende dit bij de eigenlijke foto op Commons te doen. Hoewel natuurlijk de naamsvermelding in het fotobijschrift niet fout is. The Banner Overleg 27 mrt 2015 23:28 (CET)
Eens met The Banner, al hoeft bronvermelding van mij in artikelen geheel niet... dat is ronduit ter promotie bedoeld dan. Zolang de naam maar in het bestand genoemd wordt is dat voldoende (wettelijk gezien in ieder geval), net zoals het in boeken, tijdschriften en kranten vaak ook in het colofon of bijlagen gebeurd. Dqfn13 (overleg) 27 mrt 2015 23:33 (CET)
Zoals ik het lees, wil Beachcomber de naam bij de foto, als een soort eerbetoon aan een kunstenaar. Dan kan hij wel wensen, maar niet afdwingen dan. ed0verleg 27 mrt 2015 23:38 (CET)
Er speelt wat meer mee, namelijk wat Whaledad heel vriendelijk "zelfpromotie" noemt... The Banner Overleg 28 mrt 2015 00:51 (CET)
Het hangt echt heel erg van de context af of naamsvermelding onderdeel van de documentatie van een afbeelding hoort te zijn. Zo speelt mee of de afbeelding beschouwd moet worden als kunst, of puur als illustratie. Bij sommige onderwerpen is het daarnaast gebruikelijk de fotograaf te noemen, maar dat is lang niet bij alle het geval. Of zoiets bij "straatfotografie" het geval is weet ik niet, maar dat kan het geval zijn en dan zou Beachcomber een punt hebben. Dan moet ook de rest van de afbeeldingsbeschrijving op orde zijn trouwens: goede documentatie is iets anders dan een beschrijving van een paar woorden. Woudloper overleg 28 mrt 2015 03:01 (CET)
Beachcomber (ping) beschouwt straatfotografie als een kunstvorm en ik kan 't daar alleen maar mee eens zijn. De discussie of een bepaald object als een schilderij, foto of urinoir 'kunst' is, kan in de meeste gevallen nooit naar tevredenheid afgesloten worden. Door het zekere voor het onzekere te nemen doet Beachcomber er dus in mijn ogen heel goed aan om élke straatfoto te voorzien van de auteursnaam én de eventuele naam van de foto. Het is misschien niet verplicht, maar wel zo netjes naar de fotograaf toe. Als je 't mij vraagt is dat een van de dingen die dit artikel zo charmant maken... heinGlas z3.pngnlein'' 28 mrt 2015 07:31 (CET)

Neem me niet kwalijk, maar we zitten op een zijspoor als we de Attribution-bepaling van de betreffende licenties zelf beginnen interpreteren. Mijn vraag is heel eenvoudig: als het zo is dat naamsvermelding binnen een artikel niet verplicht is, dan moet er ergens op Wikimedia Commons een tekst te vinden zijn (of op Wikimedia?) die dit stelt. Graag een link dus. Ik heb deze kwestie in het verleden nog al eens opgeworpen in de Kroeg, en werd dan door mensen die hun stem een octaaf lieten zakken autoritair gerustgesteld dat het echt maar dan ook echt niet hoeft en dat bijna niemand dit deed. Interpretatie dus, daar hebben we niets aan. Graag duidelijkheid. Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 07:59 (CET)

Naamsvermedling is inderdaad noodzakelijk, maar de tekst van de licentie schrijft niet voor hoe dit moet gebeuren. Sterker nog, sectie 3(a)(2) van de licentie luidt:
"You may satisfy the conditions in Section 3(a)(1) in any reasonable manner based on the medium, means, and context in which You Share the Licensed Material. For example, it may be reasonable to satisfy the conditions by providing a URI or hyperlink to a resource that includes the required information."
Een link naar de naam van de fotograaf plaatsen is dus uitdrukkelijk toegestaan.
Dat gezegd hebbende, vind ik op het genoemde artikel de namen niet storend. Aangezien de foto's zelf, en niet wat er op de foto staat, het onderwerp van het artikel is, vind ik het noemen van een naam in het artikel zelf geen probleem. Ter vergelijking: als dezelfde foto op, bijvoorbeeld, het artikel "Straat" gebruikt zou worden, zou ik een naamsvermelding in het artikel zelf wel storend vinden. Hoopje (overleg) 28 mrt 2015 08:31 (CET)
Hier kunnen we wat mee! Ik resumeer even: Hoewel een url (lees: klikken op het plaatje) voldoende is om aan de voorwaarden te voldoen, is naamsvermelding toegestaan.
In het specifieke geval van Straatfotografie (zie Woudloper en Heinonlein) is dit zelfs aanbevolen, omdat het te verdedigen valt dat het om een kunstvorm gaat.
Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 09:07 (CET)
Beachcomber: met jouw vraag (of eis liever) om een link waarin duidelijk vermeld staat dat naamsvermelding niet ín het artikel zelf hoeft te gebeuren, draai je de bewijslast om. Jij bent het namelijk die stelt dat Wikipedia in overtreding is door niet aan naamsvermelding te doen. Jij bent dus de beschuldigende partij. Daarnaast ben jij ook degene die namen van auteurs toevoegt (of wenst toe te voegen) aan artikelen en ook wat dat betreft geldt: de bewijslast ligt bij de toevoeger. EvilFreD (overleg) 28 mrt 2015 08:37 (CET)
(zie samenvatting in vorige bericht) Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 09:07 (CET)

Als ik kijk naar een verwant artikel, Fotografie, valt me wel op dat twee van de vier foto's die in het artikel staan bij het onderschrift geen nadere informatie geven over degene die ze oorspronkelijk maakte. Via Commons is meer informatie hierover te achterhalen, maar dat is dus alleen indirect. Ik durf verder wel met enige stelligheid te poneren dat alle foto's op Fotografie ook wel als kunst aan te merken zijn, en dus niet als "zomaar gemaakte" foto's. Maar wat nou exact het beleid ten aanzien hiervan is? Is er ergens een regel te vinden die hier meer uitsluitsel over geeft? De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 09:41 (CET) Aanv. De eerste foto op Fotografie is het eigen werk van een gebruiker op Commons, wiens naam alleen daar staat en niet op Wikipedia. De andere foto is deze en die lijkt me toch behoorlijk bijzonder aangezien het een van de alleroudste foto's ooit is. Het artikel Fotografie meldt echter alleen het jaar waarin deze foto is genomen, voor meer achtergrondinformatie moet men doorklikken naar Commons. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 09:53 (CET)

Of iemand de foto's kunst vindt of niet is niet relevant, relevant is enkel de licentie waaronder de foto's op Commons zijn geplaatst, en voor zover ik kan zien is dat bij de foto's van de wereldberoemde fotograaf Jules Grandgagnage steeds CC-BY-SA 4.0. en dan geldt:if supplied you must provide the name of the creator, dus de vermelding door Beachcomber dat die foto's gemaakt zijn door Jules Grandgagnage zou moeten blijven staan, tenzij we tot de conclusie komen dat dit lemma vooral is aangemaakt om het werk van de beroemde fotograaf in het zonnetje te zetten, maar dat zou ik natuurlijk niet durven beweren..... (Waarom is die link rood????) Peter b (overleg) 28 mrt 2015 09:51 (CET)
OP 29 dec verwijderd na sessie 8 dec. Sander1453 (overleg) 28 mrt 2015 09:56 (CET)
Ja, dat wist ik, mijn vraag was meer waarom was die verwijderd... Peter b (overleg) 28 mrt 2015 09:57 (CET)
Als de namen van de fotografen genoemd moeten worden in de artikelen dan is meer dan 90% van Wikipedia (wereldwijd en per Wiki uiteraard de artikelen) niet in orde. Denk alleen al aan alle lijsten waarop de namen van de fotografen niet genoemd worden. Mijn naam wordt bij geen enkele foto van mij genoemd, terwijl ook ik overal een CC-BY-SA-licentie gebruik. Naamsvermelding gebeurd al op de pagina van de afbeelding op Commons. Als volgens de licentie de naam op de artikelen genoemd moet worden dan hebben we nog heel wat te doen, óók in de lijsten. Er staat toch dat de naam genoemd moet worden bij de foto, waarom is op Commons dan niet genoeg? Dqfn13 (overleg) 28 mrt 2015 10:00 (CET)
@Peter b: Artikel is verwijderd omdat het artikel als niet relevant (NE) werd beschouwd. Jij hebt zelfs voor verwijdering gestemd. Mbch331 (Overleg) 28 mrt 2015 10:02 (CET)
(na bwc) Waarom had Beachcomber die naam in eerste instantie niet gelinkt? ([7]) Omdat niet elke straatfotograaf een artikel op Wikipedia verdient... @Dqfn13, zoals al aangegeven: bij een artikel over kunst (of vermeende kunst) is naamsvermelding misschien niet verplicht, maar op zijn hoogst toch wel netjes. heinGlas z3.pngnlein'' 28 mrt 2015 10:05 (CET)
Door enkel op de afbeelding (in dit geval foto) te klikken, kom je meteen op Commons en daar staat zoveel mogelijk nadere informatie, bijv. over de maker of als die niet precies bekend is bijv. de collectie waar de foto uit afkomstig is. In die zin is het dus toch, lijkt mij althans, in de meeste gevallen niet nodig om die informatie ook nog eens steeds apart in de artikelen op Wikipedia te melden. Maar het zal wel weer verschillen per individueel geval. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 10:18 (CET)

Prima, dan wil ik in het vervolg ook graag naamsvermelding bij mijn teksten zien in het lemma en niet verstopt achter een tabje "geschiedenis". Immers, waarom zou attribution bij een afbeelding anders zijn dan bij tekst? 82.95.112.83 28 mrt 2015 10:06 (CET)

Bovenstaande opmerking van de IP-bijdrager geeft ook mijn bezwaren weer: de naamsvermelding bij de afbeeldingen is hetzelfde als hier in de tekst. Als foto's voortaan naamsvermelding in de artikelen krijgen dan wil ik dat ook. Ik wil voortaan bij al mijn foto's vermeld hebben dat het mijn foto's zijn en bij al mijn bewerkingen mijn naam hebben. Dus voortaan plaats ik dan in al mijn artikelen en bij al mijn bewerkingen mijn naam. Dqfn13 (overleg) 28 mrt 2015 10:12 (CET)
Je begrijpt het idee van een licentie denk ik niet helemaal. Als jij in een tijdschrift ergens een tekst zou publiceren en dat tijdschrift en jij stellen die tekst beschikbaar onder CC-BY-SA dan zou je die tekst hier enkel mogen overnemen met naamsvermelding, maar als jij hier zelf een paar regels schrijft dan ligt dat net even iets anders, wat de foto's betreft heb je overigens helemaal gelijk. Peter b (overleg) 28 mrt 2015 10:22 (CET)
Mijn smaak is: hoe minder juridisch het er hier aan toe gaat, hoe beter. Wikipedia is een hobby van vrijwilligers. Apdency (overleg) 28 mrt 2015 10:39 (CET)
Beachcomber heeft dit hierboven toch al prachtig geresumeerd? Wat ik vervolgens lees zijn gewoon de gebruikelijke naschokken in een kroeg-discussie en weerleggen niet waar het om gaat: het moet niet, maar het mag wel. heinGlas z3.pngnlein'' 28 mrt 2015 10:53 (CET)
Het mag wel ja, dus dan mag je het ook verwijderen omdat de naam noemen compleet overbodig is. Het staat, mijn POV, ook echt lelijk in het artikel. Als mensen hun naam per se genoemd willen hebben dan kan dat ook middels een voetnoot. Dqfn13 (overleg) 28 mrt 2015 10:55 (CET)
Dorothea Lange en natuurlijk Louis Daguerre zijn encyclopedische personen, dus die namen kunnen in ieder geval worden genoemd. De rest, tja, dat zal misschien nog heel even doordiscussiëren worden. Mijn persoonlijke mening in deze is dat enige terughoudendheid wel gewenst is ten aanzien van het noemen van namen van weinig bekende (dat is ook alweer rekbaar natuurlijk) fotografen in een algemeen artikel als Straatfotografie, dat natuurlijk voor alles het betreffende verschijnsel moet beschrijven. Ik zou ze dus zeker niet al te prominent naar voren halen (gezien de standaardlink naar Commons is dat in de meeste gevallen ook helemaal niet nodig), maar daarbij helemaal geen namen noemen is natuurlijk weer het andere uiterste. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 11:16 (CET)
Voorstel
Precies. Het is eenvoudiger om alle namen te vermelden dan dat je het aan de schrijver van het artikel zelf overlaat om te beslissen welke namen vermeld moeten worden. Ik zie wel een tussenweg, die Woudloper eigenlijk al heeft gesuggereerd: plaatjes met info over de foto zelf, daar zetten we ook de naam van de fotograaf bij, en bij bekende fotografen ook. Anders is de commonslink voldoende. Kan iedereen zich hierin vinden?
(Inmiddels uitgevoerd in artikel Straatfotografie) Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 13:41 (CET)
Ik zie als regel, als er al zo nodig een regel voor moet komen, eigenlijk liever de nu al gebruikelijke situatie dat er in een artikel geen namen van de fotografen worden genoemd. Precies zoals dat ook niet gebeurt bij de schrijvers, (kaarten)tekenaars, voorlezers, etc. Elke regel heeft echter uitzonderingen, en als de foto zelf het onderwerp is en (niet of) de fotograaf bekend binnen het gebied, dan vind ik dat je inderdaad een uitzondering mag (niet moet) maken -- ik zie de naam dan echter liever in de beschrijving ("Een foto met een naam van Ferdinand Fotograaf, waarop de XYZ-techniek goed herkenbaar is.") dan als apart label ("Een foto met een naam, waarop de XYZ-techniek goed herkenbaar is. Foto: Ferdinand Fotograaf"). Wat echter wat mij betreft absoluut geen kandidaat voor deze uitzondering is bijvoorbeeld het portret van Meyerowitz in 2004, want daar is de foto zelf niet het onderwerp.
Wat echter, zie ik nu, vooral aan het artikel mankeert, is dat er geen neutrale selectie van werken in zit, maar vooral werken van Jules Grandgagnage (jijzelf?). Dat is geen probleem als de foto's als voor het doel gemaakte voorbeelden (zonder naam) worden gepresenteerd, maar wel een probleem als overal door de naam mee op te nemen wordt gesuggereerd dat deze Gradgagnage belangrijker dan hij eigenlijk is. Dat is echter een andere discussie dan of er fotograafnamen mogen worden opgenomen. Hoopje (overleg) 28 mrt 2015 19:04 (CET)
Wat betreft de selectie van fotomateriaal, daar ben al op ingegaan in de review van het artikel. In een notendop: daar is veel meer tijd in gekropen dan ik had gehoopt, en wat ik op Commons aantrof was niet steeds geschikt om in het artikel gebruikt te worden (ter illustratie van technieken, thematiek e.d.). Er restte me dus niets anders dan zelf op speurtocht en fototocht te gaan. Bij die speurtocht ontdekte ik al snel dat de foto's op sites als 500px en Flickr in overdonderende meerderheid 'All Rights Reserved' waren of een licentie hadden waarbij commercieel gebruik niet is toegestaan (cc-by-nc). Wat ik aan bruikbaars vond (Leuthard, Alvaro bv.) heb ik dankbaar op Commons geplaatst en gebruikt. Ik ben echt niet over een nacht ijs gegaan zoals sommigen suggereren.
Wat betreft het vermelden van fotografennamen, daarover heb ik op basis van jullie input een 'tussenweg' geformuleerd (zie hoger, en ook de opmerkingen over straatfotografie als kunstvorm). Dit heb ik eerst doorgevoerd in het artikel, en nadien, omdat klikken op het plaatje toch voldoende blijkt om aan de Attribution-voorwaarde te voldoen (de link die je naar Commons gaf), zijn de meeste namen van fotografen verwijderd, behalve degene die naar mijn eigen inschatting voldoende 'bekend' zijn als fotograaf. mvg, Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 09:12 (CEST)
Kan iemand me uitleggen waarom naamsvermelding die exact 1 muisklik verwijderd is van de foto een schending van de licentievoorwaarde zou zijn? Je hoeft enkel op de foto te drukken en voila. Dat zie je wel vaker en dit gebeurt ook al jaren op diverse wikimedia projecten. Het is niet zo dat men niet wat dat de kans aanzienlijk is dat men eerst even op de foto moet klikken voordat de naamsvermelding te zien is. Natuur12 (overleg) 29 mrt 2015 15:39 (CEST)
Dat is intussen al allemaal opgelost, Natuur12 (lees gewoon hierboven Hoopjes reactie met een link naar de commonstekst die (eindelijk!) duidelijkheid bracht, en wat ik schreef over de verandering die ik naar aanleiding hiervan doorvoerde), mvg, Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 16:16 (CEST)
In het artikel over straatfotografie staat op dit moment spam en zelfpromotie. Dat is fijn voor de twee mensen die hun werk beschikbaar stellen, maar het druist in tegen de kernwaarden van dit project. Ik stel mijn teksten en soms foto's ook beschikbaar, maar het feit dat ik daarmee (in mijn beleving) de wereld een klein beetje beter maak door kennis te ontsluiten, geeft mij genoeg voldoening. Het is op zichzelf al waardevol om artikelen te schrijven en foto's te uploaden. Het stuit mij als Wikipediaan tegen de borst dat sommige collega's dit voor zichzelf niet genoeg lijken te vinden. Mathonius 28 mrt 2015 22:03 (CET)
Dat doen we allemaal, beste Mathonius. Ik ben zelfs nog wat verder gegaan in die onbaatzuchtigheid. Toen ik met straatfotografie als hobby begon, viel het me op dat er nog maar zegge en schrijve twee Nederlandstalige boeken over bestonden! Mijn commercieel instinct fluisterde me in dat ik daar wat mee kon doen (ik ben zelf schrijver). Kassa kassa dus! Ik heb echter besloten om mijn kennis zoals je zegt met de rest van de wereld te delen, en mijn foto's onder cc-by-sa licentie vrij te geven. Mooi, nietwaar? Dat me nu allerlei egoïstische motieven worden toegedicht omdat ik verplichte naamsvermelding zogezegd 'misbruik' om mezelf in het zonnetje te zetten, dat is ronduit belachelijk. Dat had ik veel beter kunnen bereiken door dat boekje te schrijven.
Beste Mathonius, ik hoop dat je nog veel voldoening zult beleven aan het ontsluiten van kennis. Mijn plezier, als ik het zo mag noemen, heeft de laatste week echter weer een flinke knauw gekregen. mvg, Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 11:30 (CEST)
Ik zie nu dat dezelfde vraagstelling niet alleen Straatfotografie zou moeten betreffen: [8]. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 mrt 2015 17:56 (CEST)
Is dit nu echt een mooiter plaatje? Wat was er mis met wat er daarvoor stand?
Natuurlijk mogen we in de Lijst van Vlaamse schrijvers niet onbreken.
We voegen niet aaleen onze eigen aquarel toe we zetten 'm ook prominent bovenaan.
We voegen niet alleen een tweede foto toe, maar vermelden daar ook onze naam bij, omdat dat nu eenmaal "verplicht" is. Nee, we doen datzelfde niet voor de foto van iemand anders, die er al staat.
En iedereen moet toch weten waar ik woon. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 mrt 2015 18:31 (CEST)
Let wel: een paar van de treffers betreffen de historische personen Joseph en Charles Grandgagnage (zij waren neven). De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 18:34 (CEST)
En ook op EN-WP is de "verplichte vermelding" strijd al gevoerd. W\|/haledad (zegt u het maar) 29 mrt 2015 21:43 (CEST)
Vreemd. Whaledad volgt de discussie allang niet meer en fixeert zich op naamsvermelding die ik in het verleden te goeder trouw toepaste. Whaledad, het is opgelost hoor, dankzij de link naar de commonstekst die Hoopje me verschafte. Ik zou bijna, als ik niet beter wist, beginnen denken dat je gefixeerd bent op me Glimlach Waar wil je hier mee naartoe eigenlijk? Ik hoop dat dit niet een soort rancune slash revanche is omdat je me op Wikiquote een lastige medewerker vond? Dat zal wel niet zijn natuurlijk, zo kinderachtig schat ik je nu ook weer niet in. Maar goed, ofwel wil je hier nadat reeds duidelijkheid is gebracht over mijn vraag i.v.m.verplichte naamsvermelding blijven drammen, ofwel heb je niets beters te doen dan te proberen mij verdacht te maken. Als je werkelijk vindt dat ik om de een of andere reden zwaar in de fout ben gegaan, dan kun je je toch best tot de moderators wenden met de vraag om mijn edits te bewaken? Of, ik zeg maar wat, me voor de Arbcom brengen vanwege laakbare praktijken die grote schade toebrengen aan de geest van de encyclopedie? Ik zal het nog één keer herhalen: ik ben er tot hiertoe steeds van overtuigd geweest (cross my heart and hope to die!) dat naamsvermelding verplicht was op de manier die ik toepaste. Punt. Goedenavond verder, en doe a.u.b. met de rest van deze dag iets nuttigers. Neem me vooral niet kwalijk dat ik nu niet meer reageer, want mijn tijd is te kostbaar. Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 22:36 (CEST)
Ik begrijp dat je kwaad bent, maar aan de andere kant kan ik Whaledads verbazing wel begrijpen. Neem je ingreep op het artikel Stilleven. Het is toch op zijn minst vreemd te noemen dat je daar twee prominent boven aan de pagina prijkende stillevens, van onder anderen de wereldberoemde schilder Caravaggio, verving door een schilderij van je eigen makelij, met als commentaar 'mooier plaatje'? Marrakech (overleg) 29 mrt 2015 23:01 (CEST)
Het hele artikel stond vol oud spul, ik dacht dat er wel iets frissers en moderner bij mocht staan. Tot hiertoe heeft niemand daar over geklaagd, ik neem dus aan dat meer mensen het mooi vinden passen bij het artikel. Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 23:55 (CEST)
Mooier en frisser (wat is dat?) plaatje of niet, wat daar is gebeurd is niks anders dan walgelijke zelfpromotie. Plaatjes vervangen omdat het mooier is, is POV, twee afbeeldingen die het onderwerp prima illustreren vervangen door één van jouw eigen werken is niks anders dan schaamteloze ZP en eigenlijk zelfs schadelijk te noemen (want minder informatie). Ik heb dat artikel niet op mijn volglijst staan, had ik dit toen wel gezien dan had ik je gewoon teruggedraaid. Gezien de discussie over straatfotografie begin ik mij nu af te vragen of jij hier bent voor je eigen of voor de encyclopedie. Jouw naam staat blijkbaar op meer en meer pagina's met een afbeelding van jouw hand... Dqfn13 (overleg) 30 mrt 2015 00:14 (CEST)
Ik vind het wel logisch hoor. Die Caravaggio, da's toch inderdaad maar oud spul? Werd hoog tijd dat daar iets frissers en moderners voor in de plaats kwam. Dat dat toevallig een werkje was van Beachcomber zelf, dat was natuurlijk geheel toevallig! Vinvlugt (overleg) 30 mrt 2015 00:18 (CEST)
Als het om 'frisser en moderner' gaat lijkt me een Beachcomber inderdaad ook veel 'representatiever' dan bijvoorbeeld die quasi-kunstenaar die in Nederland wereldberoemd is en fortuinen verdient: Henk Helmantel. Toevallig denk ik wel iets te weten van stillevens, maar van deze plots opduikende stillevenschilder had ik eerlijk gezegd nog nooit gehoord. Ook ik zou schilders als Coorte, Claesz., Heda, De Heem (de hele familie), Ruysch, Van Beijeren toch echt nog eerder noemen dan ene Beachcomber, en zelfs een Caravaggio (die toch echt niet bekend staat als stillevenschilder), hoezeer ik ook waardering heb voor zijn bijdragen op letterkundig gebied. Maar promotie van Bastin vindt in dat artikel ook plaats, terwijl relevante literatuur over het stilleven volstrekt ontbreekt. Paul Brussel (overleg) 30 mrt 2015 00:54 (CEST)
Weet je, ik heb na al het werk dat ik in Wikipedia heb gestoken, en alle etalageartikels die ik heb geschreven, niet eens een "ster" van iemand gekregen :) Niet dat ik daar belang aan hecht, want die cadeautjes onderling zijn uiteraard niet veel waard, maar het illustreert wel op treffende manier hoe hier met elkaar wordt omgegaan. Appreciatie behouden we voor onze vriendjes, maar als er gebasht wordt laten we die kans niet liggen. Het lijkt hier soms wel de echte wereld.
Ik vrees dat Wikipedia stilaan toch een broedplaats is geworden voor azijnpissers en negativisten die zich met gretigheid storten op kroegpraatjes. Neem nu die schilderijen. Ik heb het recht om die te plaatsen, ik verdoezel ook niet van wie ze zijn, en eerlijk gezegd verbaasde het me dat ze niet eerder zijn vervangen door die van bekende schilders. Noem het zelfpromotie, noem het walgelijk, feit is dat ze er toch al een hele tijd staan zonder dat iemand zich er blijkbaar aan stoorde. Misschien vonden velen het een mooie illustratie bij het artikel, tot ze begonnen in te pikken op de heksenjacht die Whaledad heeft ontketend.
Ik ben dus niet beschaamd omdat ik een penseel kan hanteren, of foto's maak en gratis weggeef ter illustratie van artikels. En voor wie zich zorgen mocht maken om mijn geestelijke gezondheid: ik weet dat ik Caravaggio niet ben, tenzij op dagen dat ik in een flow raak en de wereld om me heen wegvalt. Dat ga ik dus vandaag om al het negativisme weg te spoelen nog eens een keer moeten doen; ik zal het resultaat ter zelfpromotie op mijn overlegpagina plaatsen. mvg, Beachcomber (overleg) 30 mrt 2015 10:03 (CEST)
Ik zal ook nooit ontkennen dat je verder prima werk verricht voor Wikipedia en dat deze hele gebeurtenis mijn waardering voor jouw vele goede werk verder niet zal beschadigen... ik wil jou er gewoon op wijzen dat je hier hoort te werken om de encyclopedie te helpen, niet jezelf. Ik hoop voor jou ook dat jouw werk meer waardering vanuit de kunstwereld zal krijgen: je maakt mooie foto's en prima schilderijen. En nu ga ik dat schilderij op stilleven vervangen, want het is zelfpromo en dat is hier niet gewenst. Dqfn13 (overleg) 30 mrt 2015 10:09 (CEST)
Oh, dat is vannacht al gedaan... @Beachcomber: veel plezier met schilderen (stilletjes ben ik er best jaloers op dat je zo goed weet om te gaan met verf en doek/paneel). Dqfn13 (overleg) 30 mrt 2015 10:11 (CEST)

Spin-off: integrale vertalingen e.d.; Wikisource?[bewerken]

N.a.v. de laatste bijdrage hierboven even een extra subkopje begonnen. Wat de Nederlandse vertalingen van Shakespeare betreft (zie ook Wikipedia:Wikiproject/Sonnetten), op zichzelf is dat natuurlijk een prima initiatief geweest. Een maand of wat geleden (zie o.a. Overleg:Het lied der achttien dooden#Wikisource) vroeg ik me echter al af of dergelijke integrale vertalingen in het algemeen niet beter op Wikisource zouden kunnen staan. Dat geldt dan uiteraard niet alleen voor de Shakespeare-vertalingen, maar ook voor een aantal andere vertalingen en andere teksten die nu gewoon in artikelen staan. Uit de pagina's in s:Categorie:Wikisource:Nog te vertalen valt het op te maken dat het op Wikisource plaatsen van nieuwe, originele vertalingen in principe is toegestaan, want er wordt aldaar expliciet gevraagd om zulke vertalingen. Misschien wordt het tijd om eens een grote coördinatie-actie te beginnen tussen Wikisource en hier? De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 18:28 (CEST)

Als het nu alleen ging om vertalingen in publiek domein, dan zou het inderdaad beter zijn om die op Wikisource te zetten. Dit is overigens een uitstekend idee, want met wat zoeken vind je wel oude vertalingen van bijvoorbeeld Burgersdijk, Verwey en Decroos terug. Op Wikipedia maakt die letterlijke vertaling (parafrase) deel uit van een bespreking en analyse van het gedicht, wat zeker meer hier thuishoort. Ook bij anderstalige Wikipedia's vinden we die Shakespearesonnetten overigens terug. Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 18:40 (CEST)
Het lijkt erop dat sommige Wikipedia's (zoals de Portugese) het wel doen en andere weer niet. Persoonlijk vind ik het toch meer voor de hand liggen om alleen de algemene informatie en analyse hier op Wikipedia te zetten. Met het Sjabloon:Wikisource kan vervolgens heel eenvoudig naar de volledige brontekst en bijbehorende vertaling op Wikisource gelinkt worden. Het publiek domein speelt hier verder geen rol; daarvoor is het alleen van belang of de originele teksten rechtenvrij zijn, en dat lijkt me van wel aangezien ze uit de 17e eeuw dateren. :) De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 18:59 (CEST)
P.S. Overigens, op Wikisource kunnen denk ik ook best meerdere vertalingen van hetzelfde naast elkaar bestaan. Bij mijn weten is er althans geen regel die dat verbiedt. Maar dat zou beter op Wikisource zelf besproken kunnen worden. Helaas is dat project momenteel zwaar onderbemand. De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 19:02 (CEST)
Op Wikisource ben ik bezig met het plaatsen van Nederlandse vertalingen in p.d. van Shakespeares toneelstukken. Binnenkort ga ik daar wel aan verder werken (hooi/vork...)
Maar... als je de vertalingen op WP verwijdert, dan ga je ervan uit dat de lezer ook goed (vroegmodern) Engels kent... Lijkt me niet zo handig, de vertaling werkt sterk ondersteunend bij de bespreking en analyse, dat kan best zo blijven. En, nogmaals: die 'vertalingen' zijn meestal slechts parafrases, letterlijke vertalingen zonder enige aanspraak op literaire waarde. Dat kun je toch moeilijk op Wikisource gaan plaatsen? Of begrijp ik je verkeerd? Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 19:29 (CEST)
Het ging me er maar om dat het opnemen van integrale vertalingen bij uitstek een van de doelen is van Wikisource. Uit de link hierboven blijkt verder afdoende dat naast reeds bestaande en in het publieke domein vrijgegeven vertalingen er desgewenst ook originele vertalingen mogen worden toegevoegd. Maar als je anderzijds zegt: de analyse is niet compleet zonder dat er op dezelfde pagina een volledige vertaling staat, dan is er ook iets voor te zeggen om die vertaling met de rest op WP te zetten. Kwestie van opvatting dus, misschien toch vooral. Eventueel kan er nog eens over gepeild worden. Haast heeft het verder wmb niet of zo. De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 20:05 (CEST)
Aanvullende opmerking: ik zie nu pas dat er bijv. op Sonnet 2 per versregel wordt geanalyseerd. Inderdaad, dat maakt het wel even iets anders. Dan is het natuurlijk ook wel zo handig om die tekst er meteen bij te hebben. Net even niet aan gedacht, I stand corrected. Zou het overigens niet iets fraaier ogen (qua opmaak) om de brontekst en de vertaling niet onder maar naast elkaar te plaatsen? De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 20:29 (CEST)
Naast elkaar lijkt me een goed idee; dat wordt wel heel wat werk om al die sonnetten te doorlopen en aan te passen. Probeer er anders eens eentje om te zien of het fraaier is? Beachcomber (overleg) 29 mrt 2015 21:07 (CEST)
Misschien kan er nog het beste een tabel gemaakt worden met links de Engelse brontekst en rechts de vertaling, en dan kan de subkop bijv. "Tekst en vertaling" worden. Ik weet niet zo goed hoe dat moet, teksten ordelijk naast elkaar zetten, heb ook weinig ervaring met tabellen ... iemand? De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 21:27 (CEST)
En is er ook niet iets voor te zeggen om de versregels te nummeren? Er staat immers een analyse onder waarin de versregels per nummer zijn besproken. Allemaal omwille van het lezersgemak, zo is straks alles immers het eenvoudigst terug te vinden als de lezer de analyse leest en wil terugkijken in de tekst. De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 21:35 (CEST)

Jules Grandgagnage[bewerken]

Wat betreft Jules Grandgagnage aka Beachcomber, waar nu lustig over wordt gespeculeerd, daar wil ik toch even de puntjes op de i zetten:

  1. Op 25 dec 2012 vroeg ik zelf om deze pagina te verwijderen. Toen werd er unaniem besloten om de pagina te behouden. Ik had namelijk (ook) gepubliceerd bij reguliere uitgeverijen en poëzietijdschriften (papieren en digitale), mijn werk wordt in dbnl vermeld, ik was als vast columnist verbonden aan een aantal tijdschriften enz.
  2. Bijna exact twee jaar later is een verzoek van Sjoerd de Bruin in december 2014 ter verwijdering ingewilligd. Ik heb me daar niet mee bemoeid, hoewel ik het wel een erg vreemde gang van zaken vond dat er ineens geen rekening meer werd gehouden met de aangehaalde argumenten van de vorige sessie. Hoewel de meningen nog te verdeeld waren om een weloverwogen besluit te kunnen nemen, hakte moderator Capaccio de knoop door en verwijderde het artikel.

Ik voel stilaan de kriebels, na al die innuendo's over zelfpromotie en niet-E waardigheid die af en toe de kop opsteken, om een aanvraag tot terugplaatsing van dit artikel in te dienen. Nog beter zou zijn dat iemand dit voor me wil doen, niet als vriendendienst aan een niet E-waardig schrijver, maar gewoon omdat de argumenten tot terugplaatsing of behoud, de objectieve criteria, nog steeds even geldig zijn als in december 2012. Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 11:25 (CET)

Ik heb welwillend gezocht op deze naam, ook in combinatie met de woorden recensie, bespreking of kinderboekenschrijver en er is een schaarse digitale respons. Zoek ik niet goed of op de verkeerde plaatsen met de verkeerde methode, ben ik geografisch te ver verwijderd van de woonplaats en het lezerspubliek van deze schrijver of is er een andere reden? Er moeten toch bronnen zijn die zeggen dat het hier gaat om een relevante, belangrijke, gewaardeerde etc auteur? mvg HenriDuvent 28 mrt 2015 12:10 (CET)
Tja, die info stond natuurlijk in het verwijderde artikel. Het is wel door iemand op Wikisage geplaatst, heb ik gemerkt (hier) Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 12:18 (CET)
(persoonlijke aanval verwijderd door Beachcomber) Peter b (overleg) 28 mrt 2015 13:23 (CET)
Wat ik daar zie is wat ik elders ook wel had aangetroffen, zo op het eerste gezicht een aanzienlijke productie van boeken en gedichten. Ik ken de tijdschriften en uitgevers niet, noch hun kwaliteit. Wat ik zocht zijn oordelen, van lezers, vakbroedere en - susters, recensenten, uitnodigingen voor lezingen, TV-programma's e.d., dat is toch (ook) relevant? mvg HenriDuvent 28 mrt 2015 15:19 (CET)
Hier staat de naam Jules Grandgagnage wel tussen een reeks andere auteurs waarvan er veel (ik geloof bijna allemaal) ook een eigen WP-artikel hebben. Maar ja, of dit ook meteen alles zegt... In 2012 heb ik nog tegen verwijderen van zijn artikel gestemd, inmiddels vind ik dit een wat te lastige kwestie geworden. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 15:48 (CET) P.S. De link is naar een tijdschrift uit 1995, dus jaren voordat Wikipedia überhaupt werd opgericht. Hier kan dus geen enkele sprake zijn van "omgekeerde bestuiving" vanaf Wikipedia, of hoe je dat ook noemt. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 17:26 (CET)
fr:Jules Grandgagnage bestaat wel Hans Erren (overleg) 28 mrt 2015 22:45 (CET)
Ja, geschreven door fr:Utilisateur:Nishitani. Overigens, dat iemand over zichzelf een artikel schrijft of dat een zeer nauw betrokkene dat doet hoeft niet per se te betekenen dat het artikel als zelfpromo wordt verwijderd. Het is vaker voorgekomen en soms heeft het artikel het gewoon overleefd, zie bijv Roos Vonk en Eva Janssen (triatlete). Tjako van Schie was geloof ik in eerste instantie ook door gebruiker:Tjako zelf aangemaakt, al weet ik dat niet 100% zeker want ik was toen zelf nog geen Wikipediaan. Maar het blijft ingewikkeld omdat men er hier steevast moeilijk over doet (naar mijn smaak vaak té moeilijk). De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 09:55 (CEST)
Kleine correctie, het huidige artikel over Tjako van Schie is niet door Tjako zelf aangemaakt maar door o.a. ondergetekende. En het was lastig schrijven omdat door twee moderatoren de meest fantastische eisen aan het artikel gesteld werden waar geen enkel ander artikel aan hoeft te voldoen. Zelfs na discussie op de toenmalige verwijderlijst wilden de twee het artikel gewoon verwijderen ondanks een absoluut overweldigende steun voor behoud. En deze hele saga had gewoon te maken met een persoonlijk onmin tussen genoemde moderatoren en dhr. Van Schie. Zo'n persoonlijke agenda mag mijns inziens nooit meer zo'n grote rol spelen bij een beoordelingsdiscussie. The Banner Overleg 29 mrt 2015 22:02 (CEST)

Spin-off: E-waardigheid van bepaalde personen[bewerken]

Deze discussie over E-waardigheid heeft alleen zin bij aanvraag om terugplaatsing van het artikel, wat uiteraard niet gaat gebeuren. Het was me er vooral om te doen om even te schetsen hoe een en ander is verlopen bij het verwijderen van het artikel, en dat ik dat zelf in de eerste plaats had aangevraagd. Ik ga me echt niet uitsloven voor een plaatsje onder de wikizon naast die honderden zangertjes van talentenshows enz. die hip hip hoera hun eerste cover cd hebben uitgebracht. Mensen met wie ik in contact kom buiten Wikipedia en die veel meer dan ik hebben gepresteerd hebben ook geen wikipedia-artikel. Daar zit, zonder namen te noemen, bijvoorbeeld een ex-docent van Leiden bij met een indrukwekkende lijst publicaties over Engelse letterkunde. Wikipedia kent hem niet, en hij is ook niet geïnteresseerd in een lemma over zijn persoon. Het is uiteindelijk dus allemaal erg relatief en onbeduidend. Beachcomber (overleg) 28 mrt 2015 16:13 (CET)
Zit ook iets in inderdaad, het is ook gewoon heel erg willekeurig allemaal. Persoonlijk ben ik van mening dat bijvoorbeeld iemand als gebruiker:AJW ook wel voor een eigen artikel in aanmerking zou kunnen komen. Hij is binnen zijn eigen vakgebied (historische taalkunde) landelijk behoorlijk bekend en heeft meerdere op DBNL en elders terug te vinden publicaties op zijn naam staan (is op internet allemaal zo na te gaan). Daar komt nog eens bij dat er andere taalkundigen zijn die hem aanhalen en zijn naam duikt ook op in enkele nieuwsberichten. Daarmee voldoet hij in feite aan een zeer belangrijk criterium voor E-waardigheid. Maar ja, als hij het artikel hier zelf zou aanmaken zou het denk ik niet erg lang blijven staan. De Wikischim (overleg) 28 mrt 2015 16:49 (CET)
Ach, als-ie het zou doen met bronvermelding en onder een andere gebruikersnaam kraait er geen haan naar. Wammes Waggel (overleg) 28 mrt 2015 18:07 (CET)

Akelig...[bewerken]

... maar volgens mij hebben wij een activiteitenregel die voorschrift dat een moderator 250 edits per jaar gemaakt moet hebben? Zo ja, dan hadden twee moderatoren (Sustructu en Michiel1972) al lang afgezet moeten worden en staat er eentje precies op de grens (Joost, die verliest zijn bitje na middernacht)! Voorbehoud: dat de lijst van edits klopt. The Banner Overleg 28 mrt 2015 21:04 (CET)

Helaas (want we verliezen 2 moderatoren) heb je gelijk qua Sustructu en Michiel1972. Ik heb de bijdragen en verwijderde bijdragen bekeken en dan komen ze niet boven de 250 edits in 1 jaar tijd. Ik heb dus op meta een verzoek tot inname van het bitje gevraagd. Joris heb ik niet naar gekeken. Die heeft in principe nog tot middernacht om aan zijn edits te komen. Mbch331 (Overleg) 28 mrt 2015 21:21 (CET) Ik was er automatisch van uitgegaan dat jouw stelling klopte en dat ze nog moderator waren (had ik beter na moeten kijken) en heb het verzoek weer intrekken. Beiden zijn al geen moderator meer. Mbch331 (Overleg) 28 mrt 2015 21:41 (CET)
Dan klopt deze lijst dus niet meer en mag iemand dat recht gaan trekken. BTW: wanneer start de volgende herbevestiging? Vorige jaar ging de stemming op 1 april van start. The Banner Overleg 28 mrt 2015 21:44 (CET)
Geen idee wanneer de herbevestiging begint. Ik mag hem niet coördineren, omdat ik een van de moderatoren over wie de gemeenschap moet beslissen of ze mij nog als moderator willen. De gebruikers horen wel in de lijst thuis, omdat ze het afgelopen jaar nog wel moderator zijn geweest. Er staat geen A meer achter de naam om aan de geven dat ze nu geen moderator meer zijn. Mbch331 (Overleg) 28 mrt 2015 21:57 (CET)
Ow, in dat geval is dus ook Joost geen moderator meer. Verwarrend. Gelukkig is blunderen minder pijnlijk dan moderatoren verliezen. The Banner Overleg 28 mrt 2015 22:21 (CET)

Piraat, Piraterij, Pirate, Pirates, ...[bewerken]

De in de titel genoemde artikelen zijn alle vier doorverwijspagina's. Persoonlijk vind ik het nogal een warboel. Sommige artikelen staan op meerdere doorverwijspagina's, de ene dp is veel langer dan de andere, ... Naar mijn mening zou het eenvoudiger zijn om dp's, zo niet alle vier, samen te voegen en de verschillende titels ernaar te laten doorverwijzen met een redirect. Of zoiets. Wat denken jullie? Vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 28 mrt 2015 22:26 (CET)

Misschien kan je je vraag beter plaatsen op Wikipedia:Doorverwijscafé, aangezien daar meer gediscussieerd wordt over dp's en dergelijke. Dinosaur918 (overleg) 28 mrt 2015 22:57 (CET)
Ach, met de zie ook connstructie kun je overal terechtkomen waar je wilt; samenvoegen is niet per se overzichtelijker denk ik, maar iemand ide iets mooiers kan maken heeft mijn zegen mvg HenriDuvent 28 mrt 2015 23:00 (CET)
Ik merk op dat een deel van de aanwezige links de titel niet letterlijk weergeven, waar bij een dp de voorkeur aan wordt gegeven. Ik zal even kijken of ik iets in elkaar kan knutselen. Dinosaur918 (overleg) 28 mrt 2015 23:06 (CET)
Ik heb geprobeerd iets te creëren op Gebruiker:Dinosaur918/doorverwijspagina. Gelieve daar even te kijken en, indien nodig, aanpassingen aan te voeren of hier verdere reacties/commentaar te geven. Dinosaur918 (overleg) 28 mrt 2015 23:20 (CET)
@Dinosaur: bedankt, van het bestaan van het doorverwijscafé was ik mij niet bewust. @Henriduvent: dat klopt, en dat was ik in eerste instantie ook aan het doen, maar dan merkte ik dat er sommige dingen op twee dp's staan. Dat klopt dus niet en dus vond ik het maar een warboel, vandaar mijn vraag wat anderen ervan denken wat de beste optie is: kuisen zodat slechts de titel wordt gevolgd, of samenvoegen tot één dp. @Dinosaur opnieuw: ik zal ernaar kijken, bedankt. Vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 29 mrt 2015 12:25 (CEST)

Schilderij Dinant[bewerken]

Dinant XIX century.jpg

Weet iemand de meer precieze periode van de schilderij? En wie is de schilder C.C. Stanfield? Ik kan verwijzingen vinden naar de Engelse schilder Claude Thomas Stanfield Moore (heeft een category in de Commons), maar ik betwijfel of zeeslagschilder in Dinant is geweest en de twee voorletters kloppen niet.Smiley.toerist (overleg) 28 mrt 2015 23:43 (CET)

Ik denk dat en:George Clarkson Stanfield waarschijnlijker is. In oud schrift is de fout tussen een C en een G snel gemaakt (heb ik zelf ondervonden) The Banner Overleg 28 mrt 2015 23:49 (CET)

Help translate from English (or Greek)[bewerken]

Hello and I am sorry for writing in English. I know a little Dutch. Can anyone help me translate an article about a team from English (or Greek) to Dutch? Please answer to my talk page. Thanks. Xaris333 (overleg) 28 mrt 2015 23:59 (CET)

Gebruiker wil kennelijk graag een artikel over een Cypriotisch voetbalteam waarvan hij fan is (hij plaatste onder meer 12 eigen min of meer identieke foto's van supporters in een gallery), vertaald hebben. Dat is echter al lang gedaan, maar kennelijk niet naar zijn zin. Hij vraagt hier expliciet om reacties op zijn OP maar als die hem niet uitkomen, worden ze vervolgens in een mum van tijd weer door hem verwijderd. Lijkt me dat hier dan verder geen aandacht aan besteed hoeft te worden. WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2015 10:54 (CEST)
Doe dat dan ook niet. 94.214.132.133 29 mrt 2015 12:39 (CEST)
Kan deze steeds iets van adres wisselende IP-er (van wie ik wel vermoed welke geregistreerde gebruiker het is) eindelijk eens een keer gewoon ingelogd blijven? Dit wordt nogal irritant voor velen. De Wikischim (overleg) 29 mrt 2015 12:43 (CEST)
Ik meldde het hier om te voorkomen dat andere gebruikers net als ik een lege OP zouden treffen, en de indruk zouden hebben dat er nog niet gereageerd was. Zie het als service, ook aan anonieme gebruikers. WIKIKLAAS overleg 29 mrt 2015 16:33 (CEST)

Hulp gevraagd[bewerken]

In onderstaande pagina's zitten een of meerdere (verschillende) onbestaande sjablonen ingevoegd, echter weet ik niet wat de oplossing hiervoor moet zijn:

Dit is een stevige puzzel; de sjabloonfout zit in een twee nestings dieper liggend sjabloon:Zootaxa alwaar een niet bestaand sjabloon str len wordt opgevoerd. Geen idee wat dat doet of wordt geacht te doen. Milliped (overleg) 29 mrt 2015 15:22 (CEST)
De Engelstalige versie en:Template:Str len geeft de lengte van een string weer. The Banner Overleg 29 mrt 2015 16:14 (CEST)

Een volledige lijst van deze fouten is tevens te vinden op Speciaal:GevraagdeSjablonen Alvast bedankt! Dinosaur918 (overleg) 29 mrt 2015 14:09 (CEST)

Ik zag op de artikelen over de Bundesstrassen een onvertaald sjabloon dat van de-wiki was overgenomen (Sjabloon:AB, dat op nl-wiki Sjabloon:Tabelrij weg heet. Het truukje is om het artikel te bewerken, en dan onderaan in "gebruikte sjablonen" te kijken of daar rode links in staan. In een aantal gevallen zie je vrij snel de spelfout of het onvertaalde sjabloon. Milliped (overleg) 29 mrt 2015 14:19 (CEST)
Probleem was echter dat ik niet wist door welk sjabloon ik deze moest vervangen. Bedankt! Dinosaur918 (overleg) 29 mrt 2015 15:25 (CEST)


Indien er mensen zijn die nog graag een beetje willen helpen, bij onderstaande zijn ook nog enkele sjablonen waar ik geen alternatief of oplossing weet:

Dinosaur918 (overleg) 30 mrt 2015 11:50 (CEST)

Meesten waren toch relatief simpel. Alleen die Class 76 is niet zo simpel. Daar weet ik ook niets voor. Mbch331 (Overleg) 30 mrt 2015 12:47 (CEST)
    • Dat is die Harvard Quote, een sjabloon dat op nagenoeg ieder ander wikiproject bestaat maar hier verwijderd is. De facto gaat het over het weergeven van een referentie, de makkelijkste oplossing is simpelweg het sjabloon te verwijderen en direct de referentie in te geven, met komma's. (is met de bovenstaande "Class xxx"artikelen ook zo gebeurd. Milliped (overleg) 30 mrt 2015 12:55 (CEST)

Herbevestigingen[bewerken]

Waarom is dit nog een rode link? EvilFreD (overleg) 29 mrt 2015 21:58 (CEST)

Omdat april 2015 nog niet is afgelopen? ed0verleg 29 mrt 2015 23:18 (CEST)
Of omdat april nog niet is begonnen? :) Sander1453 (overleg) 29 mrt 2015 23:32 (CEST)

Zoeken bronnen[bewerken]

Ik wil Metro van Valencia aanvullen met een geschiedenis hoofdstuk. Ik heb diverse nuttige bronnen gevonden, maar ik kan er niet achter komen wanneer de laatste oude stadstramlijn opgeheven werd in Valencia. Bronnen: emtvalencia.es, emtvalencia.es, cityrailtransit.com. Kan iemand mij in de goede richting helpen?Smiley.toerist (overleg) 30 mrt 2015 11:52 (CEST)

Nu wel een datum (1970) gevonden in en:List of town tramway systems in Spain alleen is er geen bronvermelding bij.Smiley.toerist (overleg) 30 mrt 2015 12:04 (CEST)