Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Verkiezingen Arbitragecommissie[bewerken]

Besten,

Inmiddels zijn de halfjaarlijkse verkiezingen voor de Arbitragecommissie van start gegaan en kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich in de komende twee weken hier kandidaat stellen. Er zijn, door het vroegtijdige vertrek van B222 (Bertux) uit de ArbCom, vijf zetels beschikbaar. Het zou mooi zijn als die allemaal gevuld konden worden.

Met vriendelijke groet, Kippenvlees (overleg‽) 2 sep 2014 11:14 (CEST)

Bij de vorige verkiezing was het al een lastige opdracht om kandidaten te vinden, maar vijf zetels vullen... Onmogelijk. Sjoerd de Bruin (overleg) 2 sep 2014 11:15 (CEST)
That's the spirit, Sjoerd! JurriaanH (overleg) 2 sep 2014 11:19 (CEST)
Sjoerd heeft een heel erg groot punt Jurriaan. Daarbij komt ook dat iedereen kan zien hoe de huidige Arbcom werd en wordt behandeld door een groeiend aantal mensen: respectloos. Het werk is enorm belangrijk en het belang van de arbcom groeit alleen maar, ik heb dan ook immens veel respect voor de instantie... desondanks weiger ik om mezelf verkiesbaar te stellen: ik heb het al druk genoeg. Dqfn13 (overleg) 2 sep 2014 11:23 (CEST)
Even aanstippen dat dit ook geldt voor de arbcie. Vorige geledingen van de arbcie hebben zich meermaals respectloos opgesteld door niet in overleg te treden met de mensen over wie een ingediende zaak gaat (hoor en wederhoor). Aan de nieuwe commissieleden om dit punt te verhelpen. Annabel(overleg) 2 sep 2014 11:32 (CEST)
Hoeveel tijd ben je als arbitragecommissielid eigenlijk kwijt per week? En is het mogelijk om als lid voor een korte periode minder actief te zijn? Myr overleg 2 sep 2014 13:07 (CEST)
Beste Myr, tja, daar kan ik niet eenduidig antwoord op geven. Het hangt er natuurlijk in hoge mate van af hoeveel zaken er tegelijk spelen en hoe ingewikkeld die zijn. Laat ik uit eigen ervaring spreken: in de anderhalf jaar dat ik nu in de commissie zit, is ons wekelijke overleg misschien twee of drie keer niet doorgegaan omdat er geen zaken waren. Anders gezegd: er ligt bijna altijd wel iets. Als je je werk goed wilt doen, kost het je zo'n vijf tot tien uur per week. Als het rustig is minder, maar soms ook meer: onderzoek doen in een gecompliceerde zaak kan tijdrovend zijn en ook in het schrijven van een conceptuitspraak kan wel wat tijd gaan zitten.
Korte periodes van verminderde activiteit kunnen natuurlijk altijd, als het maar niet uit de klauwen gaat lopen. Ook arbcommers zijn maar mensen, en je privéleven en je werk zijn natuurlijk niet minder belangrijk. Groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 sep 2014 13:42 (CEST)
Als ik dit omreken, kom ik tot het equivalent van één tot twee voltijdse medewerkers. Dat kan dus nooit. Sorry, maar als ik hetgeen de arbitragecommissie in één jaar presteert op mijn werk doe, word ik gegarandeerd ontslagen. Efficiëntieverhoging is dus dringend noodzakelijk. Akadunzio (overleg) 4 sep 2014 00:24 (CEST)
Mensen, meld je aan! We doen dit met elkaar en als we willen dat de arbcom blijft bestaan, zullen er toch echt kandidaten moeten komen. Zelf heb ik er absoluut geen tijd voor - voordat mensen zeggen dat ik me aan moet melden - maar ik ben ook van mening dat de verantwoordelijkheden niet altijd alleen maar bij dezelfde mensen op hun bordje hoeven te liggen. Dus: als je geïnteresseerd bent en denkt wat bij te kunnen dragen, meld je gewoon aan. Uit ervaring weet ik dat persoonlijke berichtjes ook nog wel eens willen helpen, dus als je iemand kent waarvan je denkt dat diegene geschikt zou kunnen zijn - gewoon die persoon aansporen om zich aan te melden. We kunnen het! Trijnsteloverleg 2 sep 2014 14:14 (CEST)
Het is natuurlijk ook een goed idee ervoor te zorgen dat het aantal zaken dat de ArbCom te behandelen heeft drastisch afneemt. Lief zijn voor elkaar dus. Sikjes (overleg) 2 sep 2014 23:53 (CEST)
Even een kleine filosofische bespiegeling. Het ware hoogst amusant indien er überhaupt geen kandidaten opdaagden; deze toch wel enigermate immorele instelling zou dan de facto niet meer bestaan, waardoor meteen ook alle afzettingsprocedures overbodig werden — toegegeven, er zijn wellicht nog aanstootgevender zaken denkbaar dan een instituut dat zich boven het individu plaatst (al kan ik zo meteen niets bedenken), doch Ik, de hoogste autoriteit over Mijzelf, ware daar alvast geenszins rouwig om. Het gros der oordelen, inzichten en vonnissen van bovenvermelde commissie gaat van fictieve concepten uit: ‘gemeenschap’ bestaat immers niet, net zoals ‘werksfeer’ en ‘samenleving’ niet bestaan. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Onderhavige encyclopedie bestaat louter nademaal Ik ervoor kies, haar bestaan te erkennen, net zoals — bij uitbreiding — de existentie van de algehele wereld en mensheid door Mijn tegemoetkoming erkend wordt. De sfeer, de gemeenschap, de samenleving (dat laatste woord is een contradictio in terminis, aangezien men ‘leven’ per definitie alleen doet): dit alles bestaat slechts omdat Ik, als individu, wil dat het bestaat. (Zie verder ook Ayn Rand voor het pad naar de verlichting.) Daaruit volgt: „Alleen Ik ben relevant. Iedere potentiële uitspraak van een spook zoals gene arbitragecommissie is op lucht gebouwd.” Tot u sprak een Stirneriaan; dank u voor uw aandacht. Northerner (overleg) 3 sep 2014 01:18 (CEST)
En nu even realistisch: dit door velen ongewenste instituut wordt door een deel van die mensen juist nodig gemaakt. Een zeker deel van de mensen die de arbcom niet wilt zorgt er middels onoplosbare ruzies en aanhoudend ongewenst gedrag juist voor dat de arbcom nodig blijft. Als iedereen nou op een normale manier met elkaar zou overleggen en een aantal mensen nou eens naar anderen ging luisteren dan zou een arbitragecommissie niet nodig zijn. Dqfn13 (overleg) 3 sep 2014 09:53 (CEST)
Het probleem is echter dat ‘normaliteit’ een ondefinieerbaar concept is, een spook dus. Mijn normaliteit is 100% van Mij en Jouw normaliteit is 100% van Jou. ‘Werksfeer’, nog zo’n onding: wat is dat, werksfeer? Een denkbeeldige chimæra. Mijn standpunt was anno 2005 en is heden ten dage nog steeds: de mensen achter deze encyclopedie zijn irrelevant. Alle ingrepen in de encyclopedie die zinvol zijn, bestaan derhalve uit correcties van objectieve fouten en het weren van ‘vandalisering’. Wie dat doet of hoe dat gedaan wordt, heeft geen belang en verdient slechts, met volstrekte onverschilligheid bejegend te worden. Zulks heeft, uit de aard der zaak, bestaansrecht. Een instituut dat zich echter expliciet met die irrelevante ‘mensen’ bezighoudt, maakt noodzakelijkerwijze geen deel van de scopus van de encyclopedie uit. Het is gestoeld op dat denkbeeldige concept van ‘gemeenschap’, dat door voornoemde mensen (of noem hen gebruikers) willens nillens gecreëerd werd. Northerner (overleg) 3 sep 2014 13:19 (CEST)
Daarom zijn er gedragsregels, zodat normaliteit niet 100% afhangt van een individuele blik.
Correcties van objectieve fouten en de productie van nieuwe teksten worden gedaan door mensen, meestal achter een computer. Als die mensen die correcties niet meer uitvoeren, blijven de fouten staan. Sir Iain overleg 3 sep 2014 13:27 (CEST)
Verstoring van de werksfeer, ongewenst gedrag, de gemeenschap, verstoring van de opbouw van de encyclopedie zijn nietszeggende clichés die door de onbekwame arbitragecommissie veel te veel misbruikt worden om hun falende uitspraken op te kalefateren. Er zijn eigenlijk maar twee criteria belangrijk. Is de encyclopedie in gevaar of niet en moeten hiervoor maatregelen genomen worden. Ik denk persoonlijk en uit eigen ervaring dat we beter af zijn met geen arbitragecommissie dan met de arbitragecommissie zoals ze nu werkt. Respect is iets dat je moet verdienen door objectief en rechtvaardig te oordelen. Dat kon de huidige arbitragecommissie helaas niet. Eigenlijk hadden ze collectief hun mandaat ter beschikking moeten stellen. Akadunzio (overleg) 3 sep 2014 19:09 (CEST)
Wat te doen bij een repeterende grammofoonplaat? "Als je plaat overslaat of blijft hangen is dit meestal vastzittend vuil in de groef. Krijg je het vuil met reinigen niet weg, probeer het dan met een zacht gom.De plaat kan hier echter statisch van worden zodat je de plek van het vuil zo nauwkeurig mogelijk moet bepalen." Succes! Vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 11:11 (CEST)
Daarom kan men de arbitragecommissie beter vervangen. Ze gedraagt zich als een plaat, die blijft hangen. Akadunzio (overleg) 6 sep 2014 08:14 (CEST)
En laat die vervanging nu juist het idee achter de verkiezingen en het idee achter de oproep onder dit kroegkopje zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering, dat zal niemand betwisten. De nieuwe ploeg kan gemotiveerd aan de slag. De voorspelbare, gemakkelijke en onconstructieve verwijten worden bovendien weersproken door de feiten. In haar inmiddels ruim zeveneneenhalf jaar lange geschiedenis heeft de commissie welgeteld (vijf min twee citaten en een omkering is) twee keer de kwalificatie "verstoring van de werksfeer" gebruikt, telkens in context, de typering als nietszeggend cliché is dus nogal overdreven. Gedrag, gemeenschap en opbouw zijn concrete termen om abstracte begrippen te benoemen. Deze taal is door de gemeenschap zelf ontwikkeld. "We're not afraid of free and fair elections, because true legitimacy can only come from one source -- and that is the people," aldus Obama vorige week. Wat is die kennelijk zo belangrijke "people" anders dan de gemeenschap van stemgerechtigden? Zo nietszeggend is dat dus niet. Zonder kandidaten en kiezers staat de legitimiteit van de afspraken die we voor onze samenwerking hebben gemaakt, op het spel. Laten we daar niet te licht over denken, we hebben geen heilig boek met pasklare antwoorden op elk probleem, dus we zullen er onderling uit moeten komen. E pluribus unum wiki. Ivory (overleg) 8 sep 2014 06:59 (CEST)
Ondanks mijn oproepje van een paar dagen geleden zie ik nog steeds geen kandidaturen. Mag ik iedereen er even aan helpen herinneren dat de arbcom zonder het benodigde aantal leden geen bestaansrecht heeft? Er worden wel nog met regelmaat nieuwe zaken ingediend, maar als niemand zich geroepen voelt om zich aan te melden, zullen die niet afgehandeld worden. Recentelijk stemden maar liefst 88 gebruikers voor behoud van de arbcom en als we willen dat de arbcom in stand gehouden blijft, zullen we er wel wat aan moeten doen. Het is makkelijk om te zeggen dat je wilt dat de arbcom blijft om er vervolgens niets aan te willen doen. Het is dat ik gewoon weet dat ik er echt geen tijd voor heb omdat ik druk ben IRL en ik daarnaast al veel te veel verplichtingen heb op de wiki, maar dat geldt vast niet voor iedereen. Ik heb Spraakverwarring en Sir Iain al aangespoord om zich aan te melden... misschien is het ook iets voor RJB en Saschaporsche? Meld je gewoon aan! Trijnsteloverleg 5 sep 2014 17:31 (CEST)
Ik ben er meer voor dat je je gewoon niet aanmeldt. Peter b (overleg) 5 sep 2014 17:36 (CEST)
Bij deze wil ik de oproep van Trijnstel hierboven wat kracht bijzetten. Ik heb zelf een jaar in de arbcom gezeteld en vond het persoonlijk een leerrijke ervaring (op diverse vlakken). Hoewel er kritiek op de arbcom en haar werking is - en die is in zekere zin zeker niet onterecht - is het voor de moderatoren een goed instrument om gebruik van te maken bij moeilijke of slepende conflicten. Dit impliceert natuurlijk dat de arbcom een belangrijke taak heeft de uitspraken zo kundig mogelijk te formuleren, omdat een moderator vaak op die formuleringen afgaat om een oordeel over bijvoorbeeld een blokkeringsverzoek te vellen. Daarom is het goed dat gebruikers die ervaring hebben met zowel rechtsgeleerheid als met de Wikipedia-gemeenschap zich zouden aanmelden. Hoewel dat eerste zeker geen absolute vereiste is, zou een beetje juridische expertise of expertise anderszins (conflictbeheersing en -bemiddeling), niet misstaan om de goede werking te kunnen waarborgen. En kritiek geven op een orgaan waarvan je zelf geen deel uitmaakt is natuurlijk altijd gemakkelijk (de beste stuurlui ...). Denk er dus even goed over na. - Capaccio Capaccio overleg • 5 sep 2014 17:39 (CEST)
Beste Trijnstel, dank voor de eer, maar ik pas. Ik zat zelf wel te denken aan Gebruiker:Josq of Gebruiker:Wikiklaas als geschikte kandidaten. Misschien moeten er meer stroopwafels uitgeloofd worden voor gebruikers die zich kandidaat stellen. Face-angel.svg vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 17:45 (CEST)
Overigens @Capaccio Dit zijn de specialisten op rechtgebied] die wikipedia zelf in huis heeft, misschien daar nog eens polsen? Hoewel ik daarbij geen namen zie van zeer actieve wikipedianen . Vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 17:51 (CEST)
Ik wel. Eén die al een aantal termen uitgezeten heeft en een ander die nu een duidelijke afkeer heeft jegens de AC. Trijnsteloverleg 5 sep 2014 18:31 (CEST)
Deze afkeer betreft ook mods en andere andersdenkenden. Met kritiek op de AC wordt naar mijn idee vaak kritiek op de moderatoren en alles wat lijkt op gezag in het algemeen bedoeld. Vertrouwen, gezag en respect moeten ook verdiend worden, ik denk dat verkiezingstijd daar bij uitstek geschikt voor is. Het streven van de commissie naar normalisering van verhoudingen tussen partijen is uiteraard ondankbaar werk maar wel nuttig, voor wie dat heeft gemist verwijs ik naar mijn kroegbijdrage van vorige maand. Ik ben benieuwd hoe het zonder AC zou gaan, maar te zeggen dat zij zich nu al overbodig heeft gemaakt is volgens mij te veel eer. Niet iedere arbiter hoeft hetzelfde specialisme te hebben, het is ook handig als iemand expertise op bijvoorbeeld sociologisch gebied inbrengt maar het klinkt allemaal spannender dan het is, een zekere mate van gezond verstand is genoeg. Aan de belangstelling kan het in ieder geval niet liggen. Ivory (overleg) 8 sep 2014 06:59 (CEST)
Ik vind het verwonderlijk dat een lid van de arbitragecommissie hier gaat verkondigen dat de kritiek op moderatoren of moderatoren bedoeld is als kritiek op alles wat gezag is. Mijn persoonlijke ervaring is dat de arbitragecommissie gewoonweg overbodig is omdat ze er toch niet in slagen zich onafhankelijk uit te spreken over bepaalde zaken. Dit heeft niets te maken met sociologie of een ander specialisatie, maar met een gebrek aan ruggengraat om een iets zonder vooringenomenheid te kunnen onderzoeken. Mijn gezond verstand zegt dat de arbitragecommissie gewoon overbodig is omdat ze bestaat uit mensen, die niet onafhankelijk van de mening van de gemeenschap uitspraak kunnen doen. Met andere woorden mensen die de moeite niet doen om iets tot op het bot te onderzoeken, maar zich tevreden stellen met het bevredigen van hetgeen de gemeenschap denkt dat ze moeten doen. Akadunzio (overleg) 11 sep 2014 00:59 (CEST)

Lieve mensen, de Arbitragecommissie heeft best een roerig jaar achter de rug. Twee afzettingsprocedures, en laten we eerlijk zijn, de kritiek was bepaald niet van de lucht. Op dit moment heeft de AC vijf leden, waarvan er straks over drie weken nog maar twee over zijn. Op dit moment zijn er twee kandidaten. Zelfs al die allebei verkozen worden, dan heeft de AC nog maar vier leden.

Laat ik duidelijk zijn: met vijf leden gaat het nog nét, mits die alle vijf actief zijn, maar vier is echt té weinig. De Arbitragecommissie moet soms moeilijke beslissingen nemen en daar is draagvlak voor nodig. Van een commissie met zeven leden mag worden aangenomen dat die wel een soort redelijke afspiegeling van de gemeenschap vormt, bij een commissie met drie of vier leden is de kans veel te groot dat er fouten worden gemaakt en/of anderszins verkeerde beslissingen worden genomen. Bovendien is met zo'n kleine commissie de werkdruk véél te groot. Het gevolg: eindeloze vertraging bij de behandeling van zaken, onzorgvuldigheden, fouten en als gevolg daarvan natuurlijk nog meer kritiek. Willen we dat?

Wat me toch wel een beetje spijt, is dat onder al diegenen die het hoogste woord hebben wanneer er wat de kritiseren valt, het nu ineens oorverdovend stil is geworden. Komaan mensen, als je tijd én energie én zin hebt om eindeloos door te blijven pruttelen over alles wat de Arbitragecommissie in jullie ogen fout doet, hoe komt het dan toch dat jullie ineens geen tijd of zin meer hebben wanneer je een reële kans krijgt om zelf eens te laten zien hoe het dan wél moet? Geloof me, dit is niet als jij-bak bedoeld; juist de critici zou ik graag als collega willen verwelkomen!

Intussen wil ik ook nog opmerken dat ik geen zin heb om deel uit te maken van een zwaar onderbezette commissie. Als er niet meer kandidaten komen, zal de Arbitragecommissie haar activiteit waarschijnlijk opschorten totdat er wél genoeg leden zijn. Met vriendelijke groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 sep 2014 21:27 (CEST)

"[...] al diegenen die het hoogste woord hebben wanneer er wat de kritiseren valt [...] als je tijd én energie én zin hebt om eindeloos door te blijven pruttelen over alles wat de Arbitragecommissie in jullie ogen fout doet" (mijn cursivering). Uit die bewoordingen krijg ik nu niet bepaald de indruk dat de kritiek en de critici serieus worden genomen. Marrakech (overleg) 11 sep 2014 23:25 (CEST)
De kritiek en de critici worden wel degelijk serieus genomen en wie goed heeft opgelet zal dat in het meer recente optreden van de Arbcom ook wel kunnen herkennen. Mijn frustratie betreft alleen het feit dat juist degenen die het hardste roepen dat de Arbcomleden hun werk niet goed (genoeg) doen, het botweg laten afweten wanneer het perspectief opdoemt van een commissie die het misschien wel veel beter zou doen. Kritiek vanaf de zijlijn is wel heel erg gemakkelijk als je er zelf nooit iets tegenover stelt. Als er onder al diegenen die zich stelselmatig engageren in discussies over blokkades of discussies over Arbcomuitspraken, zelfs maar twee waren geweest die zich kandidaat hadden gesteld, dan had de stemming er nu waarschijnlijk al heel anders uitgezien. En dan heb ik het nog alleen over diegenen die zó veel tijd en energie aan deze discussies besteden, dat het argument "geen tijd voor een Arbcomlidmaatschap" slechts potsierlijk kan overkomen. Waarom schrikken deze critici er dan toch voor terug om ook eens een stukje verantwoordelijkheid te nemen? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 20 sep 2014 03:34 (CEST)
Dat de kritiek ter harte is genomen, moet nog blijken. Maar als alles goed gaat, zijn jullie binnenkort al met vier. Dat is al één op overschot. Ik denk ook dat sommigen liever kritiek geven dan verantwoordelijkheid opnemen. Het is trouwens niet zeker dat twee extra kandidaten wel zouden verkozen geweest zijn. Ik denk dat om verkozen te worden je beter low profile bent. Maar dan land je in een wespennest en geef je na een half jaar al op. Ik had je graag geholpen, maar ik ben door jullie voor altijd verbrand. Akadunzio (overleg) 21 sep 2014 18:07 (CEST)
Misschien is het wel goed om de arbcom een maandje tot zes maanden op te doeken, dan kunnen de grootste klagers zien dat de arbcom nodig is. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 21:37 (CEST)
Helemaal eens met Jan. Stelletje lamzakken dat jullie zijn! Knipoog EvilFreD (overleg) 11 sep 2014 21:42 (CEST)
Nog geheel afgezien van de vraag of ik ooit gekozen zou worden in deze commissie (NOT), zou ik me er ook nooit voor verkiesbaar stellen nu de reglementen deze commissie een welhaast onbegrensde macht geven. Ik zou er - zoals bekend - een voorstander van zijn om moderatoren meer bevoegdheden te geven en een ArbCom in te richten die dient als een beroepsinstantie die beoordeelt of moderatoren juist hebben gehandeld. Een recent voorbeeld, dat aantoont dat dat best zou kunnen, is de zaak die ik aanhangig heb gemaakt met betrekking tot een gebruiker die stelselmatig WP:BTNI schendt. Nog op dezelfde dag dat ik de zaak aanhangig maakte, diende een collega een blokverzoek tegen die gebruiker in. De gebruiker werd niet geblokkeerd - hangende de arbcomzaak - maar de afhandelend moderator beloofde wel over te gaan tot blokkades bij een eerste overtreding van deze richtlijn. Moderatoren kunnen zulke zaken dus prima afhandelen zonder arbcom. In ruil daarvoor dient er een instantie te zijn die onafhankelijk oordeelt over het optreden van moderatoren. Zo een instantie zou de Arbcom kunnen zijn, mits voorzien van nieuwe reglementen en voor een dergelijke commissie zou ik me wellicht kandideren, ook zonder de hoop ooit gekozen te worden. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 21:55 (CEST)
Deze plaat is afgezaagd. Deze plaat is inherent de waarheid ontkennen. Net zoals de plaat dat de arbcie echt niet inzit met respect en in contact treden met de wikigemeenschap. Al vijf jaar klaag ik lekken, gebrek aan wederhoor, consistent negeren van checkusers en systematisch negeren van betrokkenen in de zaken aan ... eerst als moderator en checkuser en nadien helaas nogmaals als ervaringsdeskundige die slachtoffer is van veel misverstanden. Bewijzen van al die dingen heb ik, zowel publiekelijke als vertrouwelijke. Wat zie je ... mensen die weten welke misstanden er zijn, worden gekraakt en door het slijk gehaald door die instantie die zou moeten helpen. Ja die plaat, ook de mijne, is afgezaagd, de andere kant is ook afgezaagd en dat zal niet veranderen als de arbitragecommissie zich niet grondig heroriënteerd. Geef me aub een beter klinkende plaat, want ik hoor graag goede muziek. Annabel(overleg) 11 sep 2014 21:55 (CEST)
Mocht ik verkozen worden wil ik mijn best doen om binnen de arbcom een bijdrage te leveren aan ook een beter imago naar buiten toe. Ik denk dat soms de arbcom momenteel te kort schiet door te veel onduidelijkheid te laten hangen als er nadere vragen over uitspraken rijzen. Ik denk dat de arbcom ook de verantwoordelijkheid heeft om uitspraken waar nodig te verdedigen en toe te lichten. Als de arbcom respect wil verdienen, zal zij ook hierin een verbeterslag moeten maken. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 11 sep 2014 22:10 (CEST)
@Annabel: er zijn nog een paar zetels beschikbaar. Dus, meld je aan zou ik zeggen. @Tjako: klinkt goed en kijk erg uit naar je ideeën om dit te bewerkstelligen! Natuur12 (overleg) 11 sep 2014 22:19 (CEST)
@Natuur12: logica?? Ik moet die voormalige arbciebeledigingen maar slikken en bij succesvolle aanmelding de miserie die over mij heengegoten is, bevestigen. Telkens in het hemd gezet worden? De schandpaal waaraan ik hang, staat er nog altijd! Eerst de schandpaal weg, want bovenstaande logica klopt niet: ik zou rechter en partij zijn. Annabel(overleg) 11 sep 2014 22:24 (CEST)

Volgens mij is er één oplossing; de periode waarin men zich kan kandideren - die morgenavond afloopt - net zolang verlengen tot er zich genoeg nieuwe kandidaten hebben gemeld. Overigens lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat het merendeel van de huidige 4 kandidaten straks niet door de verkiezingen komt. In dat licht moet er dus misschien nog naar zo'n drie of vier extra kandidaten gezocht worden? De Wikischim (overleg) 14 sep 2014 16:56 (CEST)

Eerherstel Annabel en Brimz[bewerken]

Het is - inderdaad - de hoogste tijd dat Annabel en Brimz publiekelijk worden gezuiverd van iedere blaam. Het dappere herzieningsverzoek dat MoiraMoira indiende bij die commissie, heeft weliswaar beiden - voor zover dat nog nodig was - ontdaan van maatregelen, maar er zal toch iemand moeten zijn die namens de gemeenschap zegt dat die maatregelen - genomen tegen volstrekt integere gebruikers, die niets anders deden dan het beschermen van de encyclopedie tegen POV-pushing - volstrekt onrechtvaardig waren en dat excuses geboden zijn. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 22:47 (CEST)

En wie zou dat volgens jou moeten doen? Er is niet één specifieke gebruiker aan te wijzen die hen de maatregelen heeft opgelegd, of wel? Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 22:51 (CEST)
Wij, wij als gemeenschap, natuurlijk. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 22:54 (CEST)
Misschien de betrokken personen, niet betrokken personen zou je hier niet me op moeten zadelen. Ik ken de maatregelen zelfs niet, heb er ook nooit mee te maken gehad en ben op geen enkele wijze bij het opleggen van maatregelen aan Brimz of Annabel betrokken en ook niet bij het herzieningsverzoek. Blijkbaar zijn de maatregelen ten onrechte opgelegd, dat vind ik vreselijk voor Brimz en Annabel, neemt niet weg dat ik er geen verontschuldigingen voor ga aanbieden. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 23:06 (CEST)
Mooi, dan weten we dat. Ik zou dat wél willen doen, gesteld dat het enige indruk maakte. We hebben namelijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het feit dat niemand zich dat realiseert, of wil realiseren, dat iedereen een andere kant op kijkt als er hier sprake is van grof onrecht, maakt het project zwak en maakt - zo wil ik daar graag aan toevoegen - ook ons als individuele bijdragers laf en bewoners van een wereld waarin je liever niet leeft. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 23:24 (CEST)
Na de zaak doorgelezen te hebben, kan ik beamen dat de maatregelen die in die zaak tegen A en B genomen werden de indruk wekken dat de arbcom de prioriteit hier verkeerd legde. Waarom de arbcom precies zo besliste, weet ik natuurlijk niet. Ik zou dat niet direct aan gebrek aan inzicht wijten. Mogelijk vond de arbcom in het reglement te weinig houvast om zich als beschermer van de inhoud op te werpen. Als dat het geval is zou het reglement veranderd moeten worden. Een nieuwe uitspraak of zelfs excuses zijn prettig voor A en B, maar het project schiet er niet zo bijster veel mee op. Als het inderdaad aan het reglement lag, bestaat de kans dat een volgende arbcom opnieuw een dergelijke uitspraak doet. Woudloper overleg 13 sep 2014 02:54 (CEST)
In navolging van eerdere voorbeelden, zijn op een bepaald ogenblik in deze uitspraken op verkeerde veronderstellingen gedaan, 4 samenstellingen van de arbitragecommissie hebben zich hiermee bemoeid, en dit onrechtvaardig gedoe al dan niet onder woorden bevestigt. Er is dan ook maar één instantie moreel verantwoordelijk ... er is volgens de reglementen ook maar één instantie die voor een rechtzetting kan zorgen ... de arbitragecommissie. Annabel(overleg) 15 sep 2014 21:04 (CEST)
Welke ArbCom? De huidige die zwaar onderbezet is en kennelijk niet voldoende steun van de gemeenschap heeft of degene die toen de zaak liep, de zgn. "aangewezen leden" als ik 'de betrokkenen' even zo mag 'duiden' zonder de namen te kunnen kennen want de ArbCom werkt(e?) altijd in het geniep. Tijd voor openheid en transparantie met als voorbeeld de Wet openbaarheid van bestuur.  Klaas|Z4␟V:  23 sep 2014 06:51 (CEST)
Ik heb geen excuses nodig hoor. Ik heb liever dat de gemeenschap haar energie steekt in het maken van een vuist richting de trollen hier, die met hun gedonder en gezuig een veel grotere bedreiging zijn voor de inhoud van de encyclopedie dan menigeen vermoedt. De arbcom bestond en bestaat uit vrijwilligers, mensen die fouten kunnen maken. Er is een fout gemaakt, maar, dat accepteer ik, sans rancune. M.vr.gr. Brimz (overleg) 28 sep 2014 09:50 (CEST)

Artikel in Leeuwarder Courant[bewerken]

Voor de geïnteresseerden: Ik heb vorige week een nieuw interviewtje gedaan met de Leeuwarder Courant over Wikipedia en deze is vandaag gepubliceerd. Het stuk is hier te lezen voor abonnementhouders van de LC en hier in PDF of in JPG-vorm. Mét foto; krijgen jullie ook 'ns een beeld bij "Grashoofd". Veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Lars, Grashoofd (overleg) 20 sep 2014 15:10 (CEST)

Leuk interview Lars! Ciell 20 sep 2014 18:50 (CEST)
Prima stuk. Geeft een goed beeld over de Nederlandse Wikipedia. Alleen dat aantal bewerkers geeft een beetje een vertekend beeld, lijkt me. Ik ben wel benieuwd wat het aantal écht vaste bijdragers (zeg: meerdere bijdragen per week) is Toth (overleg) 20 sep 2014 20:29 (CEST)
Dat zal slechts een honderdtal mensen zijn. Het aantal bewerkers hebben we gebaseerd op Speciaal:Statistieken. Groetjes Grashoofd (overleg) 20 sep 2014 21:02 (CEST)
Ik vermoedde al dat het er niet veel meer zouden zijn. Bedankt voor de info. Toth (overleg) 20 sep 2014 21:26 (CEST)
Mooi artikel, Grashoofd, dergelijke publicaties kunnen nieuwelingen zeker prikkelen om ook eens een bijdrage te leveren. Het zou leuk zijn, moesten we dat op een of andere manier kunnen meten: meer nieuwelingen die bijdragen (en blijven bijdragen) vanuit Friesland de dagen na het verschijnen hiervan. Groeten, Queeste (overleg) 21 sep 2014 18:50 (CEST)
Leuk artikel! Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 22 sep 2014 13:09 (CEST)

Aardige manier om je echte naam bekend te maken, Grashoofd. Goed om te zien dat aandacht in gedrukte media toeneemt. Nu de tv nog. Welke omroep neemt het voortouw?  Klaas|Z4␟V:  25 sep 2014 09:28 (CEST)

De Stem van Wikipedia was ooit bij Man bijt hond en volgens mij is er wel vaker iets over op tv geweest. Sjoerd de Bruin (overleg) 25 sep 2014 09:32 (CEST)
Zeker, Shownieuws in 2003. Sindsdien ben ik zelf ook heel beroemd op IMDB :-). My own en:15 minutes of fame. Maar een leuk stuk en een leuk hoofd, Grashoofd! Elly (overleg) 25 sep 2014 16:54 (CEST)
Met die IMDB-kwalificatie ben je zeer zeker encyclopediewaardig! VanBuren (overleg) 25 sep 2014 17:17 (CEST)
Hopelijk niet.... HAHAHA Elly (overleg) 26 sep 2014 13:46 (CEST)
leuk stukje Lars! Goed verwoord hoe een en ander werkt! Vr groet Saschaporsche (overleg) 25 sep 2014 17:58 (CEST)
Leuk stukje. Ik heb alleen mijn twijfels bij de zin zoveel informatie die nergens anders te vinden is. Dat hoop ik toch niet, eigenlijk ;) Richard 26 sep 2014 13:57 (CEST)
Goed gedaan Lars! Vinvlugt (overleg) 26 sep 2014 14:09 (CEST)
Aardig stukje, al ben ik het niet eens met de -vast door de journalist bedachte- passage dat we steeds betrouwbaarder worden (natuurlijk ids dat wel het streven). Overigens had het Dagblad van het Noorden onlangs ook een groot en goed artikel. mvg henriduvent (overleg) 26 sep 2014 14:25 (CEST)
Bedankt voor de leuke reacties. Om terug te komen op ZeaForUs: Ik was zondag op Radio 1 (BNN) voor een bijdrage in een fragment, maar ik heb hier ondertussen al heel wat gezeik over ontvangen (met name omdat ik een artikel heb geschreven voor de interviewer). Dus ik heb besloten om vanaf nu alle mediaverzoeken (weer) te weigeren. Jammer, maar helaas. Groeten, Grashoofd (overleg) 1 okt 2014 10:29 (CEST)

Wikipedia en informatie over produkten die nog moeten verschijnen[bewerken]

Op Kees van Nieuwkerk is te lezen wanneer de première van zijn komende film Pak van mijn hart gepland staat. Wordt het niet eens tijd dat Wikipedia richtlijnen gaat maken over de omgang met nog te verschijnen materiaal? Dat de film dit jaar zal verschijnen, dat lijkt me iets dat nog wel vermeld kan worden, maar de exacte premièredatum niet, want wie weet wordt het een week uitgesteld en dan heeft Wikipedia dus een hele tijd een onjuiste datum genoemd. Dit is een kwestie die zal blijven spelen zolang er muziek, films, musicals, games etcetera zullen worden uitgebracht. Dus altijd.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 11:21 (CEST)

lijkt me een prima uitgangspunt. Ik zou eerder dit jaar naar een concert van Ennio Morricone. Eerst in april, toen in juni en nu hopelijk in december. De man is ruimschoots 80, dus mogelijk gaat het helemaal niet door. Toekomstige datums liggen gewoon onvoldoende vast voor een encyclopedie! daarvoor heb je cultuuragenda's. Gerhardius ( Overleg) 21 sep 2014 11:38 (CEST)
Op dit moment staat er bij WP:NIET#Glazen bol: "Wikipedia is geen verzameling onverifieerbare speculatie. Een artikel over een toekomstige gebeurtenis is alleen Wikipediawaardig als het bijna zeker is dat de gebeurtenis zal plaatsvinden, er genoeg onafhankelijke bronnen bericht over het onderwerp hebben gegeven, en de informatie betrouwbaar is." Dat gaat over E-heid van een gebeurtenis op zichzelf (of het een artikel verdient). Zou je dat ook niet kunnen gebruiken voor de E-heid van info binnen artikelen; dus gewoon de ter zake doende bronnen aanhouden, en zeggen dat het volgens die bron zo is? Apdency (overleg) 21 sep 2014 12:41 (CEST)
Eens met Apdency, met die maar dat ik zou kiezen voor zinsneden als "zal uitkomen" of "volgens planning". Het grootste belang is dat er bronnen zijn. Belsen (overleg) 21 sep 2014 13:39 (CEST)
Het probleem hier is dat een Wikipedia artikel over een film geen gebeurtenis beschrijft. Het zijn twee verschillende zaken: 1) de gebeurtenis van het uitbrengen van de film en 2) de beschrijving van de film zelf. Een film die nog niet gezien kan worden en waarover dus ook geen recensies bestaan, kan niet neutraal beschreven worden omdat de informatie per definitie alleen van de makers afkomstig kan zijn.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 13:51 (CEST)
Valide argument. Het artikel kan precies op dat punt ingekort worden. De synopsis sneuvelt dan sowieso, en in 'Productie' zal snoei moeten plaatsvinden ("De film haakt qua thema, artwork en verschijningsdatum aan bij het succes van ..."). Maar als te verifiëren valt dat die-en-die meespeelt, dan valt dat weer onder neutrale informatie. Apdency (overleg) 21 sep 2014 14:20 (CEST)
Ik bedoel het eigenlijk principiëler, dus dat een artikel over een nog niet verschenen film sowieso niet acceptabel is. Het lijkt mij wenselijk dat er een duidelijke richtlijn komt voor artikelen over culturele produkten die nog niet uitgekomen zijn en het lijkt mij dat het binnen Wikipedia past om de volgende argumentatie te hanteren: het is onmogelijk om nog niet uitgebrachte films, boeken musicals etcetera op een neutrale manier te beschrijven, omdat er immers nog geen recensies en andere beschouwingen bestaan die hiervoor als bronnen kunnen dienen. De enig mogelijke bronnen die voorhanden zijn, zijn afkomstig van de makers zelf. Om die reden kunnen artikelen hierover onmogelijk aan Wikipedia-eisen voldoen.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 14:28 (CEST)
Volgens mij is er wat neutraliteit en verifieerbaarheid betreft een tamelijk groot verschil tussen productiegegevens en inhoudelijke gegevens. Buiten het inhoudelijke valt er toch wel een neutrale beschrijving te geven? Apdency (overleg) 21 sep 2014 14:45 (CEST)
Ik ben bang van niet: 1) verifieerbaarheid van inhoudelijke gegevens is een moeilijk punt bij niet verschenen materiaal, en 2) alle gegevens komen van de makers af omdat er eenvoudig nog geen andere partijen hun licht over hebben kunnen laten schijnen. Dat is de reden dat ik vind dat Wikipedia een principieel standpunt moet hebben over artikelen over nog niet verschenen werk. Want anders krijg je keer op keer dezelfde discussies.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 14:56 (CEST)
Ik heb het nou juist over het verschil tussen inhoud en productie en dat er buiten het inhoudelijke een neutrale beschrijving valt te geven. Dat Reinout Oerlemans de producent is bijvoorbeeld, wordt niet plots verifieerbaarder op het moment dat de film uitgebracht wordt. We gaan niet vanaf dan zoeken naar een externe bron omdat we het tot dan toe moesten doen met Eyeworks. Op dat niveau vertrouwen we de makers wel. Apdency (overleg) 21 sep 2014 17:13 (CEST)
Daar heb je gelijk in. Het gaat echter niet om de neutraliteit van specifieke informatie-elementen, maar over het artikel als geheel. En een artikel over iets dat nog niet verschenen is kan, hoe zakelijk geschreven ook, niet neutraal zijn omdat er geen verschillende gezichtspunten tegenover elkaar gezet kunnen worden. Alle informatie die we hebben komt immers van de makers. Je kunt dus geen onderdeel "Receptie" schrijven omdat er nog helemaal geen recensies geweest zijn. Nu zal je zeggen: er zijn toch ook artikelen over verschenen werken die geen onderdeel "Receptie" hebben? Maar het punt is: daarover kun je wel zo'n onderdeel schrijven en dat kan bij nog niet verschenen werken niet.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 17:22 (CEST)
Ik denk dat ik je punt wel snap. Maar de Categorie:Toekomstige gebeurtenis staat vol met artikelen waarvan de meest kernachtige informatie nog moet komen. Denk maar eens aan al die sportgebeurtenissen; daarbij gaat het dan om spelverloop en uitslagen, neem ik aan. Dat die er voor een (vaak substantiële) tijd niet in staan, niet kúnnen staan zelfs, maakt niet dat zo'n artikel geen informatieve waarde heeft. Apdency (overleg) 21 sep 2014 17:39 (CEST)
Dat is waar, maar het gaat om een principieel punt dat niet geheel van toepassing is op gebeurtenissen. Een film is zelf geen gebeurtenis, hooguit is de première dat, maar een werk dat na release altijd bekeken kan worden. De inhoudelijke beschrijving kan alleen gebaseerd zijn op mededelingen van de makers zolang de film nog niet uit is. Het is dan mogelijk, om maar wat te noemen, dat de rol van een beroemde acteur als veel groter wordt voorgespiegeld dan het minieme bijrolletje dat hij blijkt te vervullen. Dat wordt pas verifieerbaar zodra de film uit is.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 17:46 (CEST)
Je maakt in ieder geval duidelijk wat je principe is: dat een film geen gebeurtenis. Ik zie het meer en-en: het is zowel een product met inhoud als een fabricageproces met een heel circus er omheen. In dat opzicht is het te vergelijken met een auto. Apdency (overleg) 21 sep 2014 17:56 (CEST)
Nee, het principe is: de encyclopedische beschrijving van een cultureel product zal ook de reputatie van dat product in kaart moeten brengen en dus kan van nog niet verschenen werken geen encyclopedisch artikel geschreven worden. Het gaat hier om een kwestie die de fundamentele uitgangspunten van Wikipedia raaktMackyBeth (overleg) 21 sep 2014 18:08 (CEST)
Nou, ik ben wat soepeler, mijn principe (staat dat tegenover 'het' principe?) is dat alles waar in ruime mate sprake van is, encyclopedisch is. Vooraf of achteraf, beoordelend of anderszins. Anders moeten alle artikelen over toekomstige zaken verdwijnen! Apdency (overleg) 22 sep 2014 21:24 (CEST)
En ik ben liefst veel strikter: ik heb me al eens opgewonden over de line-ups van komende festivals. Deze wijziging vind ik exemplarisch. Daarom dus niet. Sander1453 (overleg) 22 sep 2014 21:34 (CEST)
@Sander Het is toch ons aller taak om dit soort stijlfoutjes op te lossen, daarvoor kunnen we allemaal de artikelen aanpassen. Ik vind jouw opmerking getuigen van een soort, excusez le mot, luiheid, die ik wel vaker tegen kom, waarin het makkelijker is te klagen of te verwijderen, dan zelf even een paar zinnen in een artikel aan te passen. Daarmee richt ik mijn pijlen niet op jou persoonlijk hoor, het is meer een algemeen gevoel dat ik krijg op bijvoorbeeld de verwijderlijsten, waar ook regelmatig nominaties staan onder het motto "ik ga het niet opknappen, maar ik erger mij er wel aan, dus doe maar weg". Ieder zijn ding en werk, natuurlijk, maar dat is wel het principe achter een encyclopedie die we samen maken. Sommige artikelen blijven achter of zijn geschreven door mensen met wat minder verstand van zaken of schrijftalent. Dat kunnen we op deze manier aanpakken. Belsen (overleg) 26 sep 2014 08:35 (CEST)
Knap dat je dat allemaal in die paar woorden van mij kunt vinden. Alleen jammer dat je foutieve informatie afdoet als "een stijlfoutje". Sander1453 (overleg) 29 sep 2014 05:16 (CEST)

Ook ik ben voor sterke terughoudendheid in het beschrijven van (mogelijke) toekomstige gebeurtenissen en producten, met inbegrip van processen die tot zo'n product of gebeurtenis gaan leiden. Het zou best kunnen dat er over een maakproces in sommige gevallen iets te vertellen valt dat verifieerbaar is (het kan van geval tot geval verschillen of Apdency dan wel MackyBeth gelijk heeft op dit punt), maar het wordt meestal pas relevant als het ook ergens toe leidt, dus als die film (of wat dan ook) uitkomt. Als bekende mensen ergens samen aan werken, leuk voor ze, maar als ze bij elkaar op de thee gaan, komt dat toch ook niet in de encyclopedie?

Bovendien blijven zulke premature toevoegingen vaak staan waardoor er jaren later nog staat dat in oktober 2010 'werd aangekondigd' dat er in 2011 een nieuw album van zanger X zou verschijnen; met een beetje geluk voegt iemand later toe dat het album inderdaad is verschenen, maar de oude, overbodig geworden zin schrappen: ho maar.

Ik wil niet zeggen dat toekomstmuziek nóóit mag, maar het relevantiecriterium moet dan wel strenger gehanteerd worden dan bij informatie over heden of verleden. Het moet iets zijn waar veel mensen in de samenleving of in het betreffende vakgebied mee bezig zijn. Dus in het geval van films, alleen films waarvan bekend is dat veel mensen ernaar uitkijken, of de films die nog in aantocht zijn van een beroemde overleden acteur. Dat geldt wat mij betreft zowel voor nieuwe artikelen als voor toevoegingen aan bestaande artikelen. Het paragraafje in WP:Wat Wikipedia niet is over de 'glazen bol' heeft het inderdaad over de Wikipediawaardigheid van artikelen over toekomstige gebeurtenissen, maar de eerste zin ('Wikipedia is geen verzameling onverifieerbare speculatie') slaat natuurlijk op de hele encyclopedie. Bever (overleg) 23 sep 2014 02:38 (CEST)

Waarom is de datum dat de film in de bioscoop komt zo heilig? Het gaat toch om de datum dat de film is opgenomen, of wellicht meer nog dat deze wordt gemonteerd? Vanaf dat moment staat het eindproduct vast. Uiteraard hebben we dan wel afdoende bronnen nodig, en zijn er gevallen dat een film niet relevant is voor deze te zien is geweest, zoals er ook (uitzonderings)gevallen zijn van films die wel relevant zijn, en niet eens opgenomen. ed0verleg 23 sep 2014 12:21 (CEST)
@Bever, die ook mijn opmerking hierboven. Natuurlijk heb je gelijk dat de stijl van een artikel voor iets dat nog moet komen anders is, dan de stijl van een artikel van iets dat is. Dit is echter eenvoudig op te lossen. En vaak wordt er ook juist gekozen voor die stijl, omdat anders het argument (of one-liner) glazen bol weer gebezigd wordt. Als schrijver dek je jezelf dus in met dergelijke termen. Ik ben het echter wel met je eens dat dat soort issues opgelost moet worden, want dat is duidelijk een verandering van stijl. Belsen (overleg) 26 sep 2014 08:35 (CEST)
Er bestaat dacht ik voor de EW van profvoetballers zoiets als een regel dat iemand echt in een profwedstrijd of betaalde competitie gespeeld moet hebben, ook al staat hij maar 1 minuut in het veld. Dus als iemand uit de jeugdopleiding komt en een hele wedstrijd op de bank zit, dan is hij niet EW ook al kun je er donder op zeggen dat iemand die nu op de bak zit volgende week wel zijn eerste speelminuut gaat maken. Dat lijkt mij een goed criterium waar ook voor andere onderwerpen richtlijnen uit af te leiden zijn. Dus dat een film of musical pas beschreven mag worden zodra er recensies beschikbaar zijn en dat is de dag na de première. Tot die tijd kan iedereen voorbereidend werk doen in zijn Zandbak.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 10:59 (CEST)
Hmmmm, naar mijn persoonlijke mening is het eerder zo dat er ooit is afgesproken dat die voetballers een lemma krijgen als ze aan die voorwaarde voldoen. Ik vind dat toch net iets anders als dat ze ook daadwerkelijk E zijn. Michiel (overleg) 28 sep 2014 11:46 (CEST)
In de loop van deze discussie zijn wat opmerkingen gemaakt over meer of minder principieel zijn. Laat ik ter verduidelijking melden dat deze kwestie naar mijn idee bij uitstek iets is waarover niet zozeer gebruikers maar Wikipedia zelf een principiële richtlijn dient te ontwikkelen.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 11:15 (CEST)
Hmmm: Zouden wij de lezers van onze Wikipedia zelf aan het woord laten over wat zij de moeite waard vinden? Een soort enquête houden die willekeurige lezers kunnen invullen? Ik geef toe het wordt heel lastig zo iets professioneel te organiseren. Het mag niet een soort oproep gebaseerde Top of the Pops worden, die gemanipuleerd kan worden. Bij sommige websites kan je aangeven of je de informatie nuttig heb gevonden. Dit idee moet nog uitgebroed worden.Smiley.toerist (overleg) 28 sep 2014 12:12 (CEST)
Dat lijkt mij niet de juiste weg. Eerder zullen Wikipedianen zich moeten bezinnen over de uitgangspunten van Wikipedia zelf. Neutraliteit en verifieerbaarheid lijken mij problematisch als het gaat om produkten die nog moeten verschijnen en onder meer, maar niet uitsluitend daarom denk ik dat Wikipedia beter geen artikelen kan accepteren die over nog te verschijnen zaken gaan. Een andere kwestie is of het in het algemeen niet in strijd is met een encyclopedie om nog niet gepubliceerd materiaal te beschrijven.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 12:27 (CEST)
Die voetballers worden er ook weer bijgehaald, het lijkt wel onze interne Godwin :). Toch breek ik graag een lans voor de wens van MackyBeth om in deze tot een heldere regel te komen. Anders blijft het een terugkerende discussie. Sander1453 (overleg) 29 sep 2014 05:35 (CEST)
Dat is inderdaad de kern. Omdat dit steeds terugkeert, is gewoon een richtlijn nodig. Of die nu wel of niet aan mijn wensen beantwoordt, zal mij daarbij minder een zorg zijn.MackyBeth (overleg) 29 sep 2014 17:09 (CEST)

Lijst van links naar doorverwijspagina's vastgelopen[bewerken]

Hallo, op de pagina van het project ter oplossing van links naar doorverwijspagina's werd de lijst van links al een tijdje niet meer ververst. Er staat een vermelding op van een vastgelopen bot. Weet iemand hier meer van, en/of dit nog opgelost gaat worden? --Midas02 (overleg) 27 sep 2014 23:38 (CEST)

Die lijst was sowieso dubbel op met Speciaal:Doorverwijspaginakoppelingen en die pagina wordt nog wel ververst (is een systeempagina). Mbch331 (Overleg) 27 sep 2014 23:50 (CEST)
Klopt, maar de pagina waar ik naar verwees rangschikte ze in volgorde van meest aantal links. Op die manier was het gemakkelijk er de grootste probleemgevallen uit te halen. Het zou dus meer dan handig zijn dit opnieuw ter beschikking te hebben, anders moet je maar wat gokken welke gevallen er echt problematisch zijn. Bovendien, denk ik, is er nu geen methode meer om te detecteren welke pagina's doorverschoven werden zonder dat de bijbehorende links werden aangepast. Het riskeert dus voor een puinhoop te zorgen bij gebrek aan detectiemethode. --Midas02 (overleg) 28 sep 2014 00:22 (CEST)
De bot draaide denk ik op de toolserver, die is nu offline. Sjoerd de Bruin (overleg) 27 sep 2014 23:51 (CEST)
Het klopt dat Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's/data niet meer geüpdatet wordt, helaas! Wel is er ook nog Wikipedia:Links naar doorverwijspagina's/Artikelen, waar de artikelen gerangschikt staan naar meeste dp's in één artikel. Die wordt nog wel geüpdatet. Kan er misschien iemand kijken naar die eerste lijst en wat het probleem is, want nu wordt er minder gedaan aan de dp-controle. Ikzelf werkte ook altijd via die eerste lijst. Vriendelijke groet, Goudsbloem (overleg) 28 sep 2014 09:12 (CEST)
Ik heb die systeempagina eens door een rekenblad gehaald, en een pivottabel gecreëerd. Wel enkel gebaseerd op de eerste 5000 resultaten, geen idee hoe ik er meer uit krijg. Het resultaat is dus echt wel dramatisch. Zeer veel nieuwe problemen die gewoon te wijten zijn aan gebruikers die pagina's hernoemen zonder de links op te ruimen. ZELFS ervaren gebruikers en moderatoren, en daar heb ik eerlijk gezegd wel een probleem mee. Die zouden dit gewoon moeten weten. In ieder geval, het toont wel aan dat er blijkbaar geen controle meer is zonder die pagina waar ik naar verwees. Een oplossing lijkt dus meer dan wenselijk. Hier de topresultaten:
 • Dubbele Buurt 60
 • Morfologie 58
 • Puli 40
 • William Morris 34
 • Acacia 26
 • Verstrooiing 22
 • Steur 18
 • Microsoft Surface 17
 • Windows Server 17
 • Bing 17
 • Aletes 16
 • Snuitkevers 12
 • Sorus 9
 • Orbita 9
 • Waarde 8
 • Zelf 8
 • Abraham Crijnssen 8
 • Abraham van der Hulst 8

--Midas02 (overleg) 30 sep 2014 00:50 (CEST)

Samenvoegen Bildungsroman en Künstlerroman ?[bewerken]

Onlangs heb ik gewerkt aan de twee bovenstaande lemma's en het punt is dit: de Künstlerroman is een ondersoort van de Bildungsroman. Het lemma is dan ook vrij kort en de beschrijving van het genre zou veel doublure vertonen met de beschrijving van de Bildungsroman. Je ziet dit ook aan de geciteerde bronnen, waaronder een online lexicon. Steevast is de informatie over de Künstlerroman zeer beperkt omdat er naar het 'moedergenre' wordt verwezen. Het lijkt mij dan ook een legitieme vraag of het niet verstandiger zou zijn om het lemma Künstlerroman te mengen met het lemma Bildungsroman zodat één lemma van redelijke omvang ontstaat en bovendien de Wiki-content over allerlei romangenres wat overzichtelijker wordt.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 12:57 (CEST)

Dit soort vragen/verzoeken kunnen geplaatst worden, om erover te discussiëren, op Wikipedia:Samenvoegen. --VanBuren (overleg) 28 sep 2014 13:04 (CEST)
Heb het voorstel inmiddels aangemeld. Niet dat samenvoeging voor mij van het hoogste belang is, maar het lijkt me goed als er eens zorgvuldig naar gekeken wordt.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 14:15 (CEST)
(na bwc) Ik vind dit geen goed idee. Ten eerste worden op andere WP's de twee begrippen ook gescheiden behandeld. Ten tweede is een kort artikel eigenlijk zelden een goede reden om samen te voegen. Beter lijkt het me om beide artikelen uit te breiden en te verbeteren zodat vanzelf de afbakening tussen de twee romangenres ook duidelijker wordt. De Wikischim (overleg) 28 sep 2014 13:06 (CEST)
Dank voor de reacties. Gezien de argumenten van De Wikischim laat ik het er maar bij.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 13:09 (CEST)
Hoewel, nu ik er nog eens over nadenk: het verschil tussen al die verwante genres (Bildungsroman, Kunstlerroman, Erziehungsroman) zou misschien juist beter uit de verf komen door ze in een en hetzelfde lemma te bespreken.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 13:58 (CEST)
Nee, juist helemaal niet. Dat er verschil is tussen deze genres is nu net de reden om ze in aparte artikelen te behandelen. De Wikischim (overleg) 28 sep 2014 14:20 (CEST)
De verschillen zijn subtiel en eerder een kwestie van nadruk dan dat het hele verschillende genres zijn, zoals bijvoorbeeld een historische roman en een detectiveroman van elkaar verschillen. Ook in literaire naslagwerken zie ik dat de genres doorgaans bij elkaar worden besproken.MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 14:30 (CEST)
Ik citeer even uit de Duitse WP (de:Bildungsroman).: Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung spielt – im Unterschied zum reinen Entwicklungsroman – beim Bildungsroman ein bestimmter Bildungsbegriff. De Wikischim (overleg) 28 sep 2014 14:32 (CEST)
Ja, het onderscheid is dus subtiel, blijkt uit je citaat. Een online lexicon dat als bron vermeld staat bij Bildungsroman zegt dan ook: "De grenzen met de ontwikkelingsroman zijn moeilijk aan te geven."MackyBeth (overleg) 28 sep 2014 14:36 (CEST)
MackyBeth, als je vindt dat je een goed artikel kunt schrijven waarin je overzichtelijk en begrijpbaar de drie varianten kunt neerzetten, dan moet je dat gewoon doen. De ene menig tegen hierboven is niet doorslaggevend. Het is al moeilijk genoeg een goed artikel te schrijven, laat staan drie die ook nog subtiel van elkaar moeten verschillen. Je ontkomt er dan toch al niet aan aan te geven waar die verschillen in zitten. In één artikel is dat misschien gemakkelijker. --VanBuren (overleg) 28 sep 2014 20:23 (CEST)

Nog iemand die HHVM (bètafunctie) gebruikt?[bewerken]

Merken jullie verschil? De servers zouden sneller zijn, maar voor mij lijkt alles even snel te gaan. WOLF LΔMBERT WLM / 28 sep 2014 15:56 (CEST)

Ik heb bewust niet gekeken wát er eventueel sneller zou gaan, maar mij valt ook niet meteen iets op... Ik heb wel het gevoel dat Zeusmode het er wat moeilijker mee heeft, laadt tegenwoordig vrij traag bij mij, maar dat hoeft hier niet per se aan gelinkt te zijn. Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 28 sep 2014 16:14 (CEST)

In het nieuws (monstertruck in Haaksbergen)[bewerken]

Om nog maar eens een oude discussie aan te halen: moet dit nu echt? Akkoord, het is erg dat er 3 mensen overleden zijn. Maar dit nieuwsfeit heeft m.i. geen enkele encyclopedische relevantie. Wanneer dit precendent gevolgd wordt, moet ook quasi elk auto-ongeval een vermelding krijgen. Hetgeen ook niet gebeurt. Er zijn meer dan genoeg nieuwsberichten die meer repercussies hebben in de wereld (óf in het Nederlandse taalgebied, inclusief België en Suriname). Dit moest mij toch even van het hart. - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 28 sep 2014 18:02 (CEST)

Akkoord hierover. WOLF LΔMBERT WLM / 28 sep 2014 18:04 (CEST)
Helemaal mee eens. We maken hier een encyclopedie en geen nieuwssite. De sectie "in het nieuws" is op dit project voorbehouden aan encyclopedische zaken uit het nieuws. Ik heb de vermelding dan ook terstond verwijderd. Hopende dat het ook wegblijft. EvilFreD (overleg) 28 sep 2014 18:09 (CEST)
Hoe erg ook... geen internationaal nieuwswaardig ongeluk. Een botsing tussen twee touringcars of lijnbussen waarbij meer doden dan gewonden vallen is nieuwswaardiger. Dqfn13 (overleg) 28 sep 2014 20:31 (CEST)
Het idee van de sectie "in het nieuws" was in mijn herinnering altijd dat we de lezer kunnen doorverwijzen naar interessante (lezenswaardige) artikelen. Het hoeft geen wereldnieuws te zijn, maar er moet vooral naar iets relevants kunnen worden doorgelinkt (en het nieuws moet natuurlijk niet volstrekt triviaal zijn - een containerbrandje in Hendrik-Ido-Ambacht is natuurlijk niet opnamewaardig). Er was een tijd dat de rubriek bijna vol stond met verkiezingsuitslagen in afgelegen eilandstaten en daar werd destijds ook niet moeilijk over gedaan. Dit nieuws gaat vermoedelijk morgen op de voorpagina's van Nederlandse kranten staan, in tegenstelling tot "quasi elk auto-ongeval". Kijk ook even op de websites van (bepaalde) Nederlandse kranten. En Nederland is toch een aanzienlijk deel van het Nederlandse taalgebied. Als er niet echt kan worden doorverwezen naar lezenswaardige artikelen met achtergrond, zou dát een prima reden zijn om het niet te vermelden, niet dat het 'niet voldoende impact' zou hebben. Paul B (overleg) 28 sep 2014 22:27 (CEST)
Tja en bij het doorverwijzen naar die lezenswaardige artikelen gaat het nu ernstig fout: over het ongeluk is er geen artikel en dat zal er ook niet snel komen. Haaksbergen heeft wel een leuk artikeltje, maar daar zal dit ongeluk een klein deeltje worden van pak em beet 1 a 2 zinnen, misschien een klein alinea-tje. Dqfn13 (overleg) 28 sep 2014 22:42 (CEST)
Er hoeft geen artikel over dat ongeluk te zijn om naar lezenswaardige achtergrond te kunnen doorverwijzen. Als het artikel over monstertruck lezenswaardig is en dat over Haaksbergen ook, komen we al een heel eind. Op dit moment word ik nog niet heel enthousiast van dat eerste artikel, en ik zie dan ook weinig reden het nieuwsfeit weer terug te zetten. Maar dat het een soort wereldwijd bekende ramp zou moeten zijn voor het hier genoemd kan worden, lijkt me onjuist en ook onwenselijk. Paul B (overleg) 28 sep 2014 22:48 (CEST)
Ik denk wel dat het encyclopedisch is, want dit zal een startpunt zijn voor dit soort evenementen qua veiligheid etc. Gemeentes zullen vanaf nu niet meer zo billijk zijn met toewijzen van dit soort evenementen. Regels zullen aangescherpt worden, Let maar op. En ja het is dus ook een stukje toekomstmuziek, dus opname van dit zal altijd controversieel zijn, maar zoals Paul hierboven meldt, elke krant zal hiermee komen op de voorpagina, en elke nieuwssite komt er mee. (In het Nederland(stalige) gebied dan, en daar is onze encyclopedie voor dacht ik. En het zal toch verkeer trekken richting monstertruck en Haaksbergen lijkt mij. Misschien ook een goede reden om die artikelen nog beter te maken. Goudsbloem (overleg) 28 sep 2014 22:53 (CEST)
Laten we wel wezen. Voor een encyclopedie is de hele sectie "in het nieuws" al triviaal te noemen. Maar de hele idee achter zo'n sectie is wel om aandacht te vestigen op encyclopediewaardige onderwerpen die op dat moment in het nieuws zijn, en niet om nieuwsfeiten onder de aandacht te brengen om er vervolgens artikelen bij te zoeken die er verband mee houden. Wat de toekomst brengt weten we niet, en dus is het niet wenselijk om vooruit te lopen op het mogelijk in d toekomst nog relevant worden van een nieuwsfeit. EvilFreD (overleg) 28 sep 2014 22:56 (CEST)
Dan vind ik het nieuwsfeit van 24 september ook wel aardig (not): het brengt China, Consortium, Zweden en autofabrikant onder de aandacht, waar de enige interessante link Saab is, en waar naar mijn mening de hele regel geschrapt kan worden, want ik zag het hier in de nieuwssectie voor het eerst, en heb het zelfs daarna niet gezien in journaals of nieuwssites op die dag of erna (kan zijn dat ik die dan niet genoeg bekijk/bezoek, maar volgens mij genoeg om het niet te missen als het een groot iets is in ieder geval). Dit ongeluk heeft impact en gaat nog impact krijgen, dus 2 regeltjes lijkt mij minimaal én meer als genoeg. Goudsbloem (overleg) 28 sep 2014 23:03 (CEST)
(bwc) Triviale nieuwsfeiten horen er niet in, maar als er een degelijk 'encyclopedisch' artikel zou zijn over monstertrucks (wat op dit moment onvoldoende het geval is) zou het mijns inziens niet ongepast zijn daarnaar door te verwijzen. We vestigen dan de aandacht op een encyclopediewaardig onderwerp dat nu in Nederland beslist in het nieuws is. Paul B (overleg) 28 sep 2014 23:07 (CEST)

A contrario

In antwoord op het initiële bericht. Deze kwestie valt niet gelijk te stellen aan een triviaal verkeers-ongeluk met drie doden. Als de Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid onmiddellijk diezelfde avond laat weten dat een onderzoek wordt ingesteld, dan is het kennelijk niet zo triviaal. De gemeente heeft een vergunning verleend voor dit evenement. Er is al eerder (nog geen jaar geleden) een dergelijk ongeluk gebeurd in Mexico met veel meer dodelijke slachtoffers. Drie doden alhier is kennelijk een meevaller, het had veel erger kunnen aflopen. Zie de beelden in het NOS-journaal van zondag-avond, dan kan eenieder zijn eigen conclusies trekken. Er is kennelijk een bepaalde richtlijn, maar wat de is betekenis van zo'n richtlijn?

Kennelijk is deze gebeurtenis toch wat anders dan een triviaal verkeersongeluk. Ik weet het, een busongeluk heeft al snel veel meer slachtoffers, maar vaak is de oorzaak dan wel triviaal: de buschauffeur was oververmoeid, of onwel, of ... weet ik veel wat. In het dagelijkse verkeer vallen elk jaar veel verkeersslachtoffers. Maar in deze casus mag dat geen argument zijn. Verkeer is meestal noodzakelijk, en dan zijn bepaalde risico's onvermijdelijk. In dit geval gaat het om amusement (sic), en dan kun je de risico's niet afwegen tegen miljoenen voertuigkilometers per jaar. Hoeveel dodelijke slachtoffers is het waard per miljoen toeschouwers voor spectaculair amusement? In dit verband moet m.i. een verschil worden gemaakt of de toeschouwers zich bewust zijn van mogelijk gevaar. Bij bergbeklimmen, of wild-water-kanoën en dergelijke is het gevaar onderdeel van de exercitie, voor de beoefenaar en helaas ook voor reddingswerkers. Voor een beoefenaar van zo'n gevaarlijke sport is het gevaar essentieel, en dat zit altijd in zijn hoofd, anders is het snel finito. Voor een toeschouwer ligt dit anders. Per definitie trekt zo'n evenement ook (veel) toeschouwers die geen benul hebben van de risico's. Als toeschouwer bij een evenement zoals het onderhavige mag je m.i. wel (of niet?) veronderstellen dat mensen die er verstand van hebben, hebben nagedacht over (het beperken van) de gevaren voor de toeschouwers. Natuurlijk is daarover nagedacht (dead-button, interne link?), maar is die know-how doorgedrongen tot de verantwoordelijke personen in de besluitvorming?

De redenering dat de vermelding van dit incident een precedent vormt voor een willekeurig auto-ongeluk met drie dodelijke slachtoffers is aantoonbaar onjuist. Zo'n triviaal ongeluk geeft de volgende dag niet zo veel tekst in het NRC of welke andere krant.

Vermelding van dit incident is in lijn met de instructie: [varieer de berichten, zodat allerlei soorten Wikipedia-artikelen belicht worden]; het is geen gewoon verkeersongeluk, dan kom je geen monstertruck tegen, mag ik hopen. Los van de mogelijkheid tot interne links is het gewoon een uitzonderlijk bericht, dus wordt voldaan aan het criterium van diversiteit. Het is in Nederland (en in het Nederlands taalgebied) een uitzonderlijk incident.

In genoemde instructie is [varieer de berichten] mijns inziens belangrijker dan het [zodat...].

Een paar vragen: Wie kan een verwijt worden gemaakt? Wie kan strafrechtelijk worden vervolgd? Gaat dat ook gebeuren? Wie is aansprakelijk als het gaat om verhaal van de schade? Gaat de verzekering uitkeren? Kan de verzekering dat verhalen?

Daarom zou ik graag zien dat dit incident alsnog, opnieuw, op de hoofdpagina in de rubriek [In het nieuws] wordt vermeld. Bijvoorbeeld in mijn redactie van de voorgaande diep-in-de-nacht met vermelding van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid. In de revert was geen enkele aandacht voor dit nieuwe element in de redactie. – Maiella (overleg) 30 sep 2014 02:24 (CEST)

Done. – Maiella (overleg) 30 sep 2014 05:44 (CEST)
Ten overvloede: Ik mis een interne link naar genoemde oude discussie. Ik kan me niet voorstellen dat dit relevant is voor mijn standpunt. – Maiella (overleg) 30 sep 2014 05:44 (CEST)
Ik heb begrip voor de initiator van deze discussie. Maar al die ja-knikkers, dat stuit mij een beetje tegen de borst.
@EvilFred: Ik mag hopen dat mijn bericht blijft. Uwerzijds mag ik hopen op voortschrijdend inzicht (waarom is dit een rode link?).
Ik begrijp dat ik in Paul B een medestander vindt die even niet de juiste woorden kan vinden om dit verbaal geweld (ik moet toegeven: geen ISIS) te keren.Maiella (overleg) 30 sep 2014 05:44 (CEST)
Door een discussie met jezelf te houden praat je het nog niet goed, beste Maiella. Ik ben absoluut niet akkoord met bovenstaande redeneringen, maar om geen BWO te veroorzaken zal ik de wijziging niet terugdraaien. Let my opinion be noted! - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 30 sep 2014 09:25 (CEST)
Het begon eigenlijk nog vrij goed, vannacht om 02:24, met een uitgebreide motivatie (waar ik het helaas niet mee eens kan zijn, maar vooruit). Daarna begon de wijn zijn werk te doen.
Jammer is wel dat je in die hoedanigheid mensen die het gewoon ergens mee eens zijn, wegzet als jaknikkers. Dat is simpelweg een ad hominem. Iets anders kan ik er niet van maken. EvilFreD (overleg) 30 sep 2014 09:35 (CEST)
(bwc) Ik voel mij toch wel een beetje genoodzaakt me enigszins te distantiëren van het betoog van collega Maiella, al was het maar omdat het wel wat bizar is om de 'oppositie' hier met een bepaalde organisatie te vergelijken, nog los van de vraag hoe 'gewelddadig' deze oppositie in verbaal opzicht is. De juridische vragen zijn in potentie interessant, maar dat moet nog helemaal uitkristalliseren, en vormt ook niet de hoofdmoot van wat nu in het nieuws bericht wordt. Daarbij is er ook niet direct een goed artikel om naar door te linken als het gaat om mogelijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van de gemeente als toezichthouder/vergunningverlener. Het artikel over monstertrucks wordt momenteel met vereende krachten uitgebreid, maar houdt nog niet over. Los van de nieuwswaarde van het ongeval, denk ik nog steeds (zoals ik boven ook al verwoordde, zonder dat ik het idee had dat ik daar de woorden niet voor kon vinden) dat het om die reden alleszins verdedigbaar is dit ongeval nu niet op te nemen in de sectie 'in het nieuws'. Er zal niet altijd consequent worden gehandeld, en misschien is het goed daar eens nader naar te kijken, maar op dit moment zie ik niet wat we erbij zouden winnen om dit nieuwsbericht, waarvan verschillende 'doorgewinterde' bijdragers aangeven het beslist niet te zien zitten, inzet te maken van een redactioneel dispuut. Paul B (overleg) 30 sep 2014 09:44 (CEST)
Laat ik het zo zeggen: dit had prima op Wikinews kunnen staan. Dit ongeluk is verschrikkelijk voor de betrokkenen, het is absoluut nieuwswaardig en het wordt waarschijnlijk ook heel interessant voor mensen die in civielrecht en strafrecht geïnteresseerd zijn. De zaak zelf is NU interessant, het ongeval is niet interessant voor een encyclopedie die artikelen schrijft voor het nageslacht en dus voor mensen die over 50 jaar na nu leven. Dqfn13 (overleg) 30 sep 2014 09:52 (CEST)
Naar mijn idee is dat toch gebaseerd op een misvatting. Het is niet zo dat het nieuws zelf over 50 jaar nog interessant moet zijn voor een encyclopedie. Wat dan immers te denken van enkele andere berichten waar niet moeilijk over wordt gedaan: de vorming van een nieuwe sportploeg en ontslagen bij Saab. Wat naar mijn idee telt is of we de lezers kunnen doorverwijzen naar lezenswaardige artikelen rondom dat nieuws. Is dat het geval, en is het nieuws niet al te triviaal (en dat is dit niet) dan kan het gewoon vermeld worden. Waar het in dit geval wat aan ontbreekt, is het voorhanden zijn van lezenswaardige artikelen rondom dat nieuws. Dat geldt trouwens m.i. evenzeer voor het nieuwsbericht over die sportploeg. Paul B (overleg) 30 sep 2014 10:23 (CEST)
Mijns inziens gewoon een vermeldenswaardig nieuwsfeit. Geldt ook voor bericht over de sportploeg, waarover (natuurlijk) nog niet zo'n groot artikel bestaat. Dat groeit vanzelf. De vermelding van de winnaar van Berlijnse marathon is wat mij betreft minder interessant, maar het is wel nieuws. - ArjanHoverleg 1 okt 2014 13:37 (CEST)

Ten principale (rode link)

Nogmaals: I am sorry.

Ik zie nog geen interne link naar een of meer oude discussies. Ik ben bang dat dit een hele reeks interne links oplevert. Het is niet anders.

Ik heb wel enige sympathie voor de opvatting dat een item in-het-nieuws met interne links moet doorlinken naar... relevante items, mits consequent toegepast! Bij een vliegramp is zo'n interne link geen probleem, maar de inhoud van zo'n lemma is per definitie in ontwikkeling op zo'n moment. (Net zoals het lemma monstertruck thans in ontwikkeling is.) De titel van een vliegramp is wel al snel duidelijk. Vlucht... bijvoorbeeld vlucht MH17. In dit geval (Haaksbergen) is duidelijk dat de zaak een vervolg krijgt, wellicht ook op wikipedia, maar onder welke titel?; als dat uiteindelijk duidelijk is dan is in-het-nieuws een gepasseerd station. Kan iemand mij (tentatief, rode link!, waarom eigenlijk?) een voorlopige titel geven?

Bij een vliegramp is een paar honderd dodelijke slachtoffers min of meer normaal. Dit wordt afgemeten aan een miljoen passagierskilometers of zoiets. Toeschouwers bij een spectaculair evenement maken in casu geen kilometers, een paar stappen terug is het verschil tussen leven of dood. –

M.i. was de link naar de Nederlandse Onderzoeksraad Voor Veiligheid voldoende interessant: niet alleen vlucht MH17, maar ook deze casus kwam terecht bij de Onderzoeksraad. – Maiella (overleg) 2 okt 2014 04:18 (CEST)

Bekende Vlamingen en Bekende Nederlanders[bewerken]

Het hele begrip Bekende Vlaming en Bekende Nederlander is me altijd een raadsel geweest. "Een Bekende Vlaming ... is iemand die (algemeen) bekend is in Vlaanderen" en "De aanduiding Bekende Nederlander of BN'er wordt vaak gebruikt voor een Nederlander die op één of andere manier in de media bekend geworden is". Ja, dat haal je de koekoek. Waarom in hemelsnaam die hoofdletters? Vandaar mijn vertwijfelde uitroep hier. Wanneer ik in een artikel lees dat er aan een quiz Bekende Nederlanders meedoen, maak ik er meestal bekende Nederlanders van (zonder link). Want wat is het verschil? En hoe anders dan via de media kan je een bekende Nederlander worden? Wanneer er geen media aan te pas komen, ben je hooguit een bekende dorps- of stadsgenoot, zo eentje die iedereen met eigen ogen altijd ziet rondlopen. Ik zou iets minder verbaasd tegen de lemma's Bekende Vlaming en Bekende Nederlander hebben aangekeken als ze BV'er en BN'er hadden geheten, want dan legden zij slechts een vaak gebruikte (bizarre) afkorting uit. Maar de artikelen noemen zoals ze nu heten, suggereert op wonderlijke wijze dat een Bekende Vlaming iets heel speciaals is, en zéker iets anders dan een bekende Vlaming! ErikvanB (overleg) 29 sep 2014 05:29 (CEST)

"A celebrity is someone who is famous for being well known." 80.78.0.37 29 sep 2014 12:34 (CEST)
Met Paris Hilton als typisch voorbeeld... Paul B (overleg) 29 sep 2014 12:46 (CEST)
Haha. Zoiets ja. ErikvanB (overleg) 29 sep 2014 14:15 (CEST)
Dat is toch een hotel in Parijs?? 80.78.0.37 29 sep 2014 14:42 (CEST)
Dat dacht ik vroeger écht als ik haar naam hoorde, weet je dat? Onaangenaam ErikvanB (overleg) 29 sep 2014 21:25 (CEST)

Tech News: 2014-40[bewerken]

29 sep 2014 11:44 (CEST)

Noodtrap[bewerken]

Tijdelijke noodtrap naar het zijperron in Antwerpen Centraal

Deze plek is nu onherkenbaar. Was het de Ploegstraat of de Lange Kievitstraat? Was het al voor de verbouwing van het nieuwe Centraal station of was dit nodig voor de renovatie van de gevel boven de sporen? Heeft iemand nog documentatie over de fasering van de werken? Smiley.toerist (overleg) 29 sep 2014 13:23 (CEST)

Het is vast die trap van Laurel en Hardy in Los Angeles. ErikvanB (overleg) 29 sep 2014 14:23 (CEST)
Uit de omschrijving van de afbeelding valt op te maken dat deze trap zich in Antwerpen bevindt (onderschrift toegevoegd). Zo vaak ben ik niet op Antwerpen-Centraal geweest... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 29 sep 2014 14:55 (CEST)
Ik denk dat het de Ploegstraat is (maar niet uit eigen ervaring, dus ik houd een flinke slag om de arm). In de Ploegstraat zelf is met Google Street View niets meer te zien, maar precies aan de andere zijde van het spoor, in de Pelikaanstraat (die parallel aan het spoor loopt) zien we één boog die breder is dan de andere bogen in de arcade en die dezelfde vorm en hetzelfde metselwerk heeft als de boog op je foto: [11]. Het is dan aannemelijk dat die ingang voorheen een onderdoorgang was en wel die op de foto. Ik kan niet helemaal uitsluiten dat het de Lange Kievitstraat is, maar merk op dat de bogen over die straat rijk versierd zijn met een stenen balustrade en torentjes, die op de foto geheel ontbreken. Paul B (overleg) 29 sep 2014 19:18 (CEST)
Zoals belooft zich van boven de trap.Smiley.toerist (overleg) 1 okt 2014 00:38 (CEST)
Ik denk dat Ploegstraat de meest waarschijnlijke plaats is. De toegang moest zo dicht mogelijk bij de bestaande station zijn. Het zijperron (perron 10?) was heel lang en ging tot ver buiten de overkapping. In die tijd was het een van de weinige perrons die een internationale trein van 16 rijtuigen kon afhandelen. De nachttrein naar Parijs keerde daar. Ik heb nog een ander dia van boven genomen. Die heb ik gescand maar ik moet de de stofjes hiervan nog opschonen. Ik laad hem vanavond wel op.Smiley.toerist (overleg) 30 sep 2014 16:25 (CEST)

Spaanse literatuur[bewerken]

Hola wikipedianen,

Ik zou even willen polsen of iemand zin heeft om me te helpen met het verbreden van de sector Spaanse literatuur op wikipedia. Mijn studierichting gaat deels over dit gebied en ik merk constant bij het googlen van (erg) belangrijke Spaanstalige auteurs dat deze wel anderstalige maar geen Nederlandse pagina hebben. Ik vind het tekort behoorlijk opvallend en erg jammer (dat is natuurlijk subjectief omdat ik dat studeer, maar toch Knipoog). Door mijn weinige ervaring en de hoge werkdruk op mijn universiteit ontbreekt het mij aan mogelijkheden om er op m'n eentje iets aan te doen, dus: voor zij die een steentje willen bijdragen: plaats iets hier of op mijn OP aub.

Alvast bedankt voor de mogelijke antwoorden. mvg Bucolicaan (overleg) 29 sep 2014 13:31 (CEST)

Hoe Geenstijl Wikipedia probeerde te framen voor een mooie quote[bewerken]

Triest staaltje 'journalistiek' vandaag. Om 12.34 verscheen vandaag op Geenstijl het stukje 'MENSEN VAN GEENSTIJL ZIJN GEWELDPLEGERS'. Daarin wordt een interview met Jan Blommaert behandeld die een mening had over de site. Om het stukje 'op te leuken' was natuurlijk een mooie quote over Blommaert nodig en die kwam er. Dat laatste komt vermoedelijk door zijn geheime dubbelleven, waarin hij met een geitenwollen cape om de schouders al policorknuffelend door het leven gaat als SUPERDIVERSITEITSMAN. Lees maar, staat gewoon op zijn wiki. Aangevuld met een screenshot van het lemma hier op Wikipedia [12]. Kijken we naar de historie van het lemma dan zien we dat de bewuste passage er vandaag om 11:38 (nog geen uur voor plaatsing van het stuk) neergezet werd door een ip [13]. Drie minuten later werd dit alweer teruggedraaid maar om 12:34 (precies gelijk met plaatsing van het stuk op Geenstijl) door hetzelfde ip weer teruggezet.[14]. Ook nu duurde dit slechts 8 minuten. Heel toevallig dus dat ze bij Geenstijl net een screenshot maken van een stukje vandalisme op een lemma dat slechts 11 minuten 'live' gestaan heeft (waarvan 3 voor plaatsing) en dat direct mooi in een stukje konden verwerken. Of toch niet? Kijken we wat nader naar het ip-adres (Overleg gebruiker:31.149.106.98) waarvan dit de enige twee bijdragen aan de encyclopedie zijn, dan blijkt ineens dat het een adres is van GS Media BV uit Amsterdam [15], het bedrijf achter Geenstijl zelf waarvan de handelsnaam News Media ook een lemma heeft. Oftewel een leuk stukje creatief omgaan met de encyclopedie (lees: bewust vandalisme) om een 'journalistiek' stuk mee op te tuigen. Heel fijn, en bedankt! Agora (overleg) 29 sep 2014 13:39 (CEST)

mooi speurwerk, en verder treurig, mvg henriduvent (overleg) 29 sep 2014 14:14 (CEST)
Goed speurwerk! Ik hoop dat een omroep/krant lucht krijgt van deze praktijken van "Geenstijl"! Wat een .....manier van journalistiek bedrijven is dit. Wikipedia misbruiken om zo de waarheid geweld te kunnen aan doen. Kan iemand misschien Rutger Castricum attenderen op dergelijke praktijken, dan kan die een mooi item over maken over de praktijken van zijn eigen omroep.😜 vr groet Saschaporsche (overleg) 29 sep 2014 14:16 (CEST)
Rutger Castricum is hierop geattendeerd door een mevrouw uit Zwolle :-P - Jcb - Amar es servir 2 okt 2014 00:07 (CEST)
Die omroep/krant doet tegenwoordig zelf niet veel anders, journalistiek anno 2014 is knippen, plakken en jatten. Daarom heeft GeenStijl ook een eigen tvomroep gekregen, tis niet anders. Peter b (overleg) 29 sep 2014 17:00 (CEST)
De meisjes en jongetjes van Geenstijl doen hun naam eens te meer "eer" aan. Het is inderdaad geen stijl en te ziek voor woorden wat ze uitspoken AD MMXIV.  Klaas|Z4␟V:  30 sep 2014 08:22 (CEST)
Overduidelijk een bewerking van GeenStijl, desbetreffende screenshot is een trolactie. Een goede lezer zal meteen inzien dat het nep is, want overduidelijk vandalisme. Goede blok dus. Al zul je GeenStijl daarmee zeker niet tegenhouden. Just a member (overleg) 30 sep 2014 22:49 (CEST)

Bronnen: three strikes: out[bewerken]

Op de OP van Gebruiker:Robert Prummel, woedt alweer een discussie inzake toon versus inhoud. Die discussie woedt al zo lang als ik Wikipediaan ben (aanstaande week is iedereen van harte welkom op mijn tienjarig jubileum), maar heeft alleen maar geleid tot meer "gezelligheisdverdicten". Want niet de inhoud van de encyclopedie, maar de gezelligheid rond de poffertjeskraam waarin die encyclopedie wordt samengesteld, is het hoogste doel. Ik zou er, om maar een begin te maken met concrete voorstellen, voor willen pleiten dat iemand die drie keer een foute bron heeft opgegeven, of iemand die drie keer in gebreken blijft bij het benoemen van een bron voor zijn of haar beweringen, of iemand die drie keer valse broninterpretaties toevoegt, OT wordt geblokkeerd.
Op dit project heerst, in de structuren, zowel als in de mentaliteit, veel te veel een sfeer die "als het maar gezellig is" lijkt te prevaleren boven: "als we ons werk maar goed doen". De eerste groep miskent onze heilige opdracht, en maakt - bovendien - de tweede groep permanent verdacht. Ik hoop dat daar een keer een einde aan komt. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 13:51 (CEST)

Wat voor taart is er volgende week? Glimlach Sjoerd de Bruin (overleg) 29 sep 2014 13:53 (CEST)
Gewoon een ouderwetse Brandneteltaart! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 13:57 (CEST)
Dan zie ik daar graag wat wortelen (ook wel peentjes genoemd) in verwerkt. Alvast proficiat, beste collega RJB! Oktoberfest!  Klaas|Z4␟V:  30 sep 2014 08:27 (CEST)

Zolang elke kritiek op de toon afgedaan wordt met dat het dan zou gaan om "als het maar gezellig is", i.p.v. dat men inziet dat een constructievere toon wel eens een krachtig instrument zou kunnen zijn ten behoeve van dat hoogste doel, zal die discussie altijd blijven voortwoeden. "Toon versus inhoud" is een vals dilemma. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 29 sep 2014 14:41 (CEST)

Eens met wat Mar(c) hierboven opbrengt, en wat mij betreft geldt "three strikes and you're out" ook voor bijdragers die zich schuldig maken aan gebruik van de verkeerde toon richting andere gebruikers. Vr groet Saschaporsche (overleg) 29 sep 2014 14:51 (CEST)
Waarom wil jij niet serieus van gedachten wisselen over wat ik inbreng, Saschaporsche? Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 15:04 (CEST)
Ik was hierboven wel wat erg kort door de bocht, mijn excuses daarvoor. RJB, ik waardeer het dat je een concreet voorstel doet, maar met de verpakking van je voorstel ("toon versus inhoud", "als het maar gezellig is") zet je op voorhand die "eerste groep" aan de schandpaal, terwijl die net zo goed het hoogste doel nastreeft. Zo krijg je net zo min medestanders voor je voorstel, als met een nodeloos negatieve toon bij het bestrijden van de concrete problemen/probleemgebruikers. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 29 sep 2014 15:09 (CEST)
(na bwc) Ik wil niemand "aan de schandpaal nagelen". Waarom moet ik me ("aan de schandpaal nagelen "moddergooien", "disrespect, ¨schuldig maken aan een verkeerde toon") toch steeds verzetten tegen beeldvorming, in plaats van tegen serieuze zorgen? Wikipedia is een encyclopedie. Dat iemand als Saschaporche ervoor gekozen heeft daar nauwelijks aan bij te dragen, terwijl hij wel steeds overal wil komen opdagen om te pleiten voor de juiste toon, is werkelijk niet mijn probleem. Dat grootproducenten van ondermaatse rommel voortdurend door hem en vele anderen worden verdedigd met een beroep op "toonzetting" en "gezelligheid" is wél mijn probleem, want dit project is mij ten diepste dierbaar. Niets, 0.0, nog niet een begin van bezorgdheid hebben al die "toonfetischisten" geuit over de stroom van noninformatie die sommigen aan Wikipedia toevoegen. Veelzeggend is dat zij overal, alsof uit gaten en hoeken, komen opgedaagd om mensen die dit project wél serieus nemen, verdacht te maken. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 15:21 (CEST)
Je schetst een verkeerd beeld van van mijn werkwijze en gedrag hier. Ik verdedig geen "broddelmakers" dat zie je compleet verkeerd! Lees de bijdrage van Mar(c) hierboven, daar wordt goed verwoordt hoe ik er over denk. Ik wil je onvoorwaardelijk steunen in de aanpak van slecht werk, mits jij gewoon "zakelijk en beleefd" blijft. Misschien zou daar ook aan moeten worden toegevoegd "niet denigrerend" want denigrerend taalgebruik is ook vaak te vinden in je boodschap. Zou je daar eens over willen nadenken? Vr groet Saschaporsche (overleg) 29 sep 2014 15:31 (CEST)
Beste RJB, je gaat in je reacties voorbij aan Marcs constatering dat "toon versus inhoud" (of sfeer versus kwaliteit) een vals dilemma is. Er zijn wel degelijk mensen die oog hebben voor beide belangen en op een fatsoenlijke manier proberen te werken aan constructieve oplossingen voor problemen met de inhoud. Dat gebeurt nota bene vlak bij de plek waar jij op Roberts overlegpagina reageert! Ik zou willen dat je die pogingen een kans geeft. De wijze waarop je in mijn ogen tekeergaat op Roberts overlegpagina leidt juist de aandacht af van het echte probleem, zoals ik onder andere hier beschreef. Daarmee dreig je anderen de ruimte te ontnemen om een geschikte oplossing te vinden én je biedt de bekritiseerde de gelegenheid om de kritiek te ontwijken. Het is helemaal niet nodig om van kwaliteitsbewaking een conflict te maken. Mathonius 29 sep 2014 15:44 (CEST)
Beste Mathonius, ik bewonder mensen - zoals jij - die deze informatiecrisis met wat meer distantie kunnen bezien dan ikzelf. Maar dat die crisis er is en dat Wikipedia daar nog geen begin van een antwoord op heeft, dat mensen die deze crisis - met een steeds gefrustreerder toonzetting, omdat er niets verandert - aan de orde stellen, steeds worden teruggefloten, zijn dingen die óók aandacht verdienen. RP zal zich al dan niet (ik voorspel: niet) iets aantrekken van jouw bemiddelingspoging, maar de volgende RPs dienen zich al weer aan, en daar is geen kruid tegen gewassen. Degenen die daartegen waarschuwen of optreden, én die voor structurele maatregelen pleiten, worden voortdurend belasterd, verdacht gemaakt en afgebrand door types als Saschaporsche, terwijl aan hun motieven stelselmatig voorbijgegaan wordt. Was dat laatste maar waar: die motieven worden juist in tegendeel voortdurend in diskrediet gebracht door dat soort types. Geen wonder is het dus, dat afgezien van enkele heiligen binnen dit project, een groot deel van de medewerkers het bijltje er bij neer gooit: medewerkers, namelijk, wier psychische gesteldheid hen niet in staat ziet om dit alles te bezien als een circus met steeds wisselende clowns, of als valse parels voor echte zwijnen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 16:13 (CEST)
Die schandpaalopmerking was van mij, dus waarom "types als Saschaporsche" en niet "types als Mar(c)"? En wat is het probleem van beeldvorming van die "eerste groep" ("aan de schandpaal nagelen", "moddergooien", "disrespect" en "schuldig maken aan een verkeerde toon"), als je een discussie opent met beeldvorming als "gezelligheisdverdicten", "gezelligheid rond de poffertjeskraam", "als het maar gezellig is", "miskent onze heilige opdracht" en "maakt - bovendien - de tweede groep permanent verdacht"? En waarom zouden wij, die verfoeide "eerste groep", onze serieuze zorgen niet mogen uiten? Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 29 sep 2014 16:31 (CEST)
Dat mag best. Alleen is voor niemand in te zien welk encyclopedisch doel dat dient. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 16:34 (CEST)
Oftewel, je ziet een constructievere toon in de verste verte niet als een instrument ten behoeve van het encyclopedisch doel? Je hebt liever zo min mogelijk medestanders in de strijd tegen bronsjoemelaars? — Mar(c). [O] 29 sep 2014 16:40 (CEST)
Over "valse tegenstellingen" gesproken! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 16:46 (CEST) PS: Dit valse dilemma werd overigens elders ook al voorgelegd aan Theobald Tiger. Zowel hij als ik zijn, of laat ik voor mezelf spreken: ikzelf wordt al jaren belasterd en dwarsgezeten, vals gekarakteriseerd, van niets dan slechts verdacht, uitsluitend omdat ik me tamelijk duidelijk kan uitdrukken. VanBuren veroorlooft zich op de vleugels van deze karikatuur op de OP van RP de opmerking dat ik met modder gooi en gebrek aan respect vertoon, terwijl dat verder uit niets blijkt. Ik schrijf lemma's en bemoei me met discussies die de kwaliteit van deze encyclopedie aangaan. Beide doe ik met inzet, en het laatste soms met een iets te scherpe pen, maar dat is toch geen reden om mij en mijn beweegredenen voortdurend in twijfel te trekken?
Nou, je bent niet op mijn stelling in mijn eerste reactie ingegaan, en je stelt nu zeer overtuigd dat "niemand" – in eerste plaats jijzelf dus – het nut ziet van (het uiten van) de zorgen rond de toonzetting. Wellicht heb ik daar verkeerde conclusies uit getrokken, dus om mijn laatste vraag om te zetten in een stelling: Hoe minder constructief de toon, hoe sneller mogelijke medestanders afhaken. Is dat een steekhoudende stelling? Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 29 sep 2014 17:23 (CEST)
Dit alles wordt afdoende van een antwoord voorzien door Marrakech, die hieronder mijn voorstel nog eens herhaalt. Een voorstel waarop, behalve door Saschaporsche (met een soort van tegenvoorstel dat zijn uitsluitende gerichtheid op "fatsoen" - en zijn (bekende) desinteresse voor inhoud - nog eens in marmer bijtelde) nog door niemand - ook niet degenen die voortdurend zakelijkheid bepleiten - is ingegaan. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 17:34 (CEST)
De herhaling van het voorstel is natuurlijk geenszins een antwoord op mijn stelling. Jammer, maar prima, dan laat ik het hier voorlopig bij. Een fijne avond gewenst! Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 29 sep 2014 18:26 (CEST)

Maar wat vinden de discussianten van RJB's voorstel: iemand die drie keer een foute bron heeft opgegeven, of iemand die drie keer in gebreke blijft bij het benoemen van een bron voor zijn of haar beweringen, of iemand die drie keer valse broninterpretaties toevoegt, wordt OT geblokkeerd? Marrakech (overleg) 29 sep 2014 17:16 (CEST)

Deze gebruiker is teuge. met respect voor de inzet van RJB, want er wordt veel te weinig gedaan tegen broddelwerk, maar dit paardenmiddel is net zo iets als de verdubbelingsregel, daar ben ik ook teuge. Peter b (overleg) 29 sep 2014 17:40 (CEST)
Ik geloof dat Wikipedia en haar gebruikersgemeenschap in de eerste plaats het schrijven van een encyclopedie tot doel moet hebben. Dat gezegd zijnde is de sfeer "op de redactie" natuurlijk ook niet onbelangrijk. Ikzelf ben een groot voorstander van bronvermeldingen en referenties in artikels omdat dit niet enkel het artikel een steviger fundament geeft, maar ook omdat dit de lezer de kans biedt om zich zelf verder in het onderwerp te verdiepen als hij/zij dat wilt. Het lijkt mij dan ook een goede zaak dat we streng genoeg optreden als iemand "foute bronnen" opgeeft of zaken toevoegt aan artikels die niet op een-twee-drie kunnen worden geverifieerd (en zelf nalaat/weigert dus zijn/haar bron te vermelden). Ik stel echter als alternatief voor een blokkade voor dat gebruikers die zich al te vaak bezondigen aan voormelde zaken onder "curatele" worden geplaatst. Hiermee bedoel ik dus dat elke wijziging van deze gebruiker nauwlettend wordt opgevolgd en waar nodig wordt teruggedraaid of verbeterd. Hoewel dit enigszins betuttelend kan overkomen, lijkt mij dit een constructievere oplossing dan een blokkade. Mvg., Evil berry (overleg) 29 sep 2014 18:03 (CEST)
P.S. Het lijkt me ook interessant om de gebruikers in kwestie op volgende Wikipedia-pagina's te wijzen: Wikipedia:Zoekstrategieën, Wikipedia:Bronvermelding, Wikipedia:Verifieerbaarheid, Wikipedia:Betrouwbaarheid van bronnen
Goed dat je de focus weer op de inhoud van het voorstel richt, Marrakech. Het doet me denken aan dit voorstel van Basvb om aan de richtlijnen voor moderatoren een mogelijkheid toe te voegen om in te grijpen als iemand 'structureel foutieve informatie' in de encyclopedie plaatst. Woudloper stelde toen voor om daar 'structureel toevoegen van niet-verifieerbare informatie' van te maken en zo komen we in de buurt van het voorstel van RJB. Ik ben net als Evil berry een groot voorstander van bronvermelding en ik vind het vanzelfsprekend om aan te geven waar ik mijn informatie vandaan haal. Ik ben het (als ik hem goed begrijp) met Peter eens dat een blokkade voor onbepaalde tijd in dat geval een paardenmiddel is en ik zou meer voelen voor een korte, hopelijk correctieve blokkade of tenminste een blokkade met een bepaalde duur. Ook het idee van Evil berry vind ik interessant. Mathonius 29 sep 2014 18:09 (CEST)
Prima actie van Marrakech, inderdaad. Voor mij hoeft OT overigens ook niet perse. Maar een combinatie van de ideeën van Mathonius, Evil berry en mijzelf zou volgens mij de encyclopedie behoeden voor veel foutieve informatie en voor veel hinderlijke discussies; discussies waarin - tot nu toe - altijd de toevoegers van onzin aan het langste eind trekken, omdat hun criticasters door allerlei hier zo maar wat rondhangende figuren al snel worden uitgemaakt voor "onbeleefd" en "onzakelijk". Berretta cardinalizia.png RJB overleg 29 sep 2014 18:16 (CEST)
Ik vind het toch wel een trieste gang van zaken dat je door een (zo diplomatiek mogelijk:) mogelijk ietsje minder secuur werkende gebruiker een kritische en secuur werkende gebruiker verliest. Hoe voorkom je zoiets? ErikvanB (overleg) 29 sep 2014 21:50 (CEST)
Het gebeurt telkens opnieuw; het blijkt dat er geen gebrek is aan gebruikers die het niet zo nauw nemen en die hele reeksen meer encyclopedisch ingestelde gebruikers wegjagen. - Brya (overleg) 30 sep 2014 07:57 (CEST)
Een van de problemen is dat er diverse criteria zijn voor encyclopediciteit van artikel A, nederzetting N, persoon P en wat dies meer zij. Lemmata type N worden met de regelmaat van een Zwitsers uurwerk door bots gefabriceerd. Biografietjes als regel door bewonderaars of mensen uit hetzelfde vakgebied waarbij (vermeend) POV om de hoek komt kijken. Afstand nemen is dan de boodschap, erover debatteren met collegae op een manier die een weldenkend mens betaamt en politieke en/of religieuze overtuigingen zoveel mogelijk buitensluiten. Dat is best moeilijk, zo blijkt meerdere keren.  Klaas|Z4␟V:  30 sep 2014 08:46 (CEST)
Een gebruiker die structureel foute informatie of foute bronnen toevoegd brengt de geloofwaardigheid van de encyclopedie (en die is in sommige gebieden al heel erg laag) in gevaar. De encyclopedie dient dus tegen deze persoon/personen beschermd te worden; dit kan op verschillende manieren: curatele, maar dan dient er wel een manier komen om de persoon te dwingen en dat is doorgaans toch een (kort durende) blokkade. In sommige gevallen werkt de verhogingsregel wel. Ikzelf denk dat het bij sommige personen het beste werkt om tot op zekere hoogte te verhogen en daarna één bepaalde periode vast te houden. Als dat na een x-aantal keer nog niet werkt dan kan besloten worden de persoon in kwestie definitief te weren. Dqfn13 (overleg) 30 sep 2014 10:04 (CEST)

Gemarkeerd als gecontroleerd...[bewerken]

Wat is nou precies de betekenis van [als gemarkeerd controleren] en waar kan ik die betekenis precies vinden. Ik begrijp dat een markering ook alle voorgaande mutaties betreft, maar is dat ook echt het geval? Ik weet dat je een discutabele wijziging kunt markeren om daarna in alle rust de kwestie terug te draaien. Is dit vragen naar de bekende weg? – Maiella (overleg) 30 sep 2014 06:41 (CEST)

Goedemorgen Maiella, op Wikipedia:Markeer als gecontroleerd is het een en ander te lezen. Het markeren betreft alleen de (laatste) bewerking van een "verschil tussen versies"-diffpagina. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 30 sep 2014 07:13 (CEST)

Moderatoren hebben kennelijk een markeerstreepje voor. Hun bewerkingen zijn altijd "goed" , ook als ze een keer uit (of te kort) door de bocht vliegen en kunnen derhalve niet teruggefloten worden?  Klaas|Z4␟V:  30 sep 2014 08:55 (CEST)

@Patio: bij moderatoren worden bewerkingen inderdaad automatisch gemarkeerd als gecontroleerd. Wat niet inhoudt dat deze niet ongedaan gemaakt kunnen worden: ze zijn gewoon niet meer te zien in de lijst van ongemarkeerde bewerkingen. Mvg, Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 30 sep 2014 09:09 (CEST)
(bwc) Verschrikkelijk natuurlijk, maar nu we een van de laatste Wikipedia's zijn waar markeren nog wordt gebruikt, verwacht ik niet dat ontwikkelaars veel tijd gaan steken in het aanpassen van die functionaliteit. Wat mij betreft betekent gemarkeerd slechts 'geen duidelijk vandalisme en niet duidelijk onjuist'. Meer kun je van 'vandalismecontroleurs' niet verwachten. Het is wel belangrijk dat men dat ook beseft, dus dat ook als gecontroleerd gemarkeerde edits (van bijvoorbeeld moderatoren Knipogende smiley) niet gegarandeerd zonder problemen zijn. Ik denk ook dat het prima is om eerst te markeren en dan rustig terug te draaien. Toegegeven, je loopt het risico dat je om wat voor reden dan ook ineens weg moet, en dan blijft die edit gemarkeerd achter zonder teruggedraaid te zijn, maar dat zal een zeldzaamheid zijn. Als het echt heel erg is, wil je dat risico misschien niet lopen, en dan zou je kunnen overwegen eerst terug te draaien om dan in alle rust te markeren. Paul B (overleg) 30 sep 2014 09:11 (CEST)
Ik heb markeren altijd opgevat als het op je nemen van die wijziging. Dat wil zeggen dat ik iets markeer als ik het als goed beoordeel, of als ik het daarna aanpas. Dat kan zijn ongedaan maken, dat kan zijn van een (eerder ontbrekende) bron voorzien, dan kan zijn veranderen naar wat wel beoogd was. Een herstelde spelfout is wat eenvoudiger dan wijzigingen in bijvoorbeeld geboortejaren, het opnemen van een overlijdensdatum, het corrigeren (of juist verminken) van een getalletje of een bewering over de giftigheid van octopussen. Omdat je bij terugdraaien geen commentaar kan plaatsen, probeer ik dat zo veel mogelijk te voorkomen. En ja, het is prettig als je in je commentaar en/of op de overlegpagina van het artikel of de bewerker een melding plaatst.
Twijfel ik te veel over een bepaalde wijziging, dan markeer ik deze niet en laat dat over aan een andere collega, waarbij ik erop vertrouw dat hij het goed onderzoekt. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 sep 2014 10:28 (CEST)
Mijn indruk is dat er dan vrij veel blijft liggen, en ik denk dat de controle dan zijn doel voorbij schiet. Als ik een wijziging markeer, betekent dat dat ik er zo gauw geen onzin in kon ontdekken. Ik neem er verder geen verantwoordelijkheid voor. Markeren is de eerste verdedigingslinie, niet meer en niet minder. Paul B (overleg) 30 sep 2014 10:33 (CEST)
Mijn mening sluit aan bij die van RonnieV, namelijk dat als je iets markeert als gecontroleerd je ook even de moeite neemt om de wijziging te controleren (voor Overleg-pagina's en dergelijke ben ik minder kritisch omdat het hier dan vooral over meningen en dergelijke gaat). Een alternatief is het systeem van Gesichtete Versionen dat wordt gebruikt op de Duitstalige Wikipedia, maar dit vergt natuurlijk een extra inspanning van bepaalde gebruikers én een aanstellingsprocedure van gebruikers aan wie men het toevertrouwd om artikels grondig te controleren. Mvg., Evil berry (overleg) 30 sep 2014 11:11 (CEST)
@Paul B, wat zie jij dan als tweede verdedigingslinie? Juist het markeren is een indicatie dat er iets gewijzigd is, en dat lijkt mij hét moment om in te grijpen. Is iets gemarkeerd, dan verdwijnt het uit zicht. De naam van het knopje is niet voor niets Als gecontroleerd markeren. Ik heb liever dat er dingen blijven liggen en een (voor geregistreerde gebruikers) zichtbare status hebben als niet gecontroleerd, dan als gecontroleerd worden aangemerkt, terwijl die controle kennelijk niets behelst. Ik geef dan liever een ander de kans om dit goed te doen... Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 sep 2014 11:25 (CEST)
Veel gebruikers hebben veel artikelen op hun volglijst staan. Dat zijn ook vaak de gebruikers die meer verstand van of interesse in het onderwerp hebben, en dat is een volgende 'verdedigingslinie'. Als de hoeveelheid wijzigingen die blijft liggen, zo groot wordt dat er een achterstand van maanden optreedt (wat nu gelukkig niet het geval is, maar in het verleden wel is gebeurd, als ik me niet vergis) raakt alles ook uit zicht. Van mij mag iedereen zo strikt controleren als hij/zij zelf wil (en het is geweldig als iemand de moeite neemt om een bewerking onafhankelijk te toetsen aan bronnen) en er is in de grond niets mee mis om iets aan een ander over te laten als je er zelf geen oordeel over wilt vellen, maar er is een grens aan wat je kunt eisen van andere 'controleurs', tenminste als je wilt dat het ook nog uitvoerbaar blijft. Paul B (overleg) 30 sep 2014 11:58 (CEST)
Ook ik markeer (overwegend bewerkingen door oningelogde gebruikers) alleen als ik vrij overtuigd ben dat het een correcte bewerking betreft, of als ik de betreffende bewerking terugdraai. Als ik een taalkundige of technische verbetering doe op een toevoeging die ik inhoudelijk niet heb gecontroleerd, markeer ik die toevoegingsbewerking niet. Dit hoeft overigens niet te 'botsen' met de lossere methode van álles markeren, als dat alleen wordt toegepast op bewerkingen die minimaal een of enkele dagen oud zijn.
Markeren gebruiken om je eigen volglijst bij te houden, zoals hier door Goudsbloem en Maiella wordt betoogd, vindt ik merkwaardig/bedenkelijk, want het markeringssysteem is globaal, terwijl de wikisoftware al automatisch bijhoudt welke wijzigingen aan de pagina's op je volglijst je al hebt gelezen ("[aantal bewerkingen] sinds uw laatste bezoek", en "bewerkt sinds mijn laatste bezoek" in de bewerkingsgeschiedenis). Ook vanuit eigen perspectief is het vreemd – hoe meer collega's deze methode gebruiken, hoe meer je zal missen (volglijsten overlappen nogal). Van mij mogen ze, maar ik zou daarmee terughoudend zijn bij (overleg)pagina's in andermans gebruikersnaamruimte (wat mij betreft alleen in geval van terugdraaiingen van vandalisme).
Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 30 sep 2014 12:56 (CEST)
Marc, om op je laatste deel van je bijdrage in te gaan, het is voor mij niet alleen maar een middel(tje) om mijn volglijst bij te houden, ook wijzigingen die al zijn gemarkeerd controleer/lees ik nog (dus die opmerking dat je wat zou missen lijkt mij uit de lucht gegrepen, ikzelf mis niets, en een ander ook niet, want het enige wat gebeurt is dat het rode uitroeptekentje verdwijnt, waarmee je er dus vanuit mag gaan dat iemand die bewerking heeft gecontroleerd en jij dat niet meer hoeft te doen, maar lezen kan altijd nog natuurlijk). Het enige is dat ik ongeveer kan zien tot waar ik mijn volglijst heb bijgehouden, want die bewerkingen waar de rode uitroeptekentjes voor staan, heb ikzelf nog niet gezien/gecontroleerd. Ik heb 13.724 pagina's op mijn volglijst staan, en het overgrote deel (meer dan 95%) zijn gewone artikelpagina's. Maar het systeem van markeren is nu eenmaal zo dat élke wijziging gemarkeerd kan worden, óók die in de gebruikers- of wikiruimte. Ik doe dat bij alles wat ik lees, daarmee heb ik dan ook meteen gecontroleerd op vandalisme, want ook in die gebruikers- en wikiruimte komt vandalisme/ongewenste bewerkingen voor. Als iedereen een x-aantal pagina's (via zijn/haar volglijst of op een andere manier) controleert elke dag, zou het vandalisme al stukken minder zijn lijkt mij. Goudsbloem (overleg) 30 sep 2014 16:35 (CEST)
Hm, mijn opmerking greep ik niet uit de lucht, maar uit je woorden "Mijn volglijst houd ik bij door alles te markeren wat ik lees, dan verdwijnt het rode uitroepteken voor de pagina's op mijn volglijst. Zo hou ik bij wat ik gezien heb en wat niet." Maar als het niet puur om de volglijst gaat, maar om het controleren op vandalisme/onzinbewerkingen, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Over de gebruikersnaamruimte: ik kan me goed voorstellen dat gebruikers het markeringssysteem (willen) gebruiken voor de wijzigingen van anderen op de eigen (overleg)pagina's – maar dat zal sowieso niet 100% werken als álle wijzigingen op WP, ook buiten persoonlijke volglijsten om, structureel gecontroleerd worden (is dat daadwerkelijk het geval?). Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 30 sep 2014 19:32 (CEST)
De opmerkingen van Paul_B onderstreep ik graag extra. Het is een eerste verdedigingslinie, gemarkeerd stelt dus niet zoveel voor, en heeft voornamelijk zin bij bijdragen van zeer nieuwe gebruikers en anoniemen. Vooral tijdens schooluren komt er heel veel vandalisme voorbij, en het is dan de kunst het lijstje ongemarkeerde wijzigingen kort te houden, zodat je met een tool als RTRC de vandalen echt lik-op-stuk kunt geven. Bijdragen van doorgewinterde Wikipedianen hoeven helemaal niet afgevinkt te worden, daar zit geen vandalisme tussen (hoop ik!!!). Wel is het de bedoeling dat een afgevinkt artikel qua opmaakt etc in orde is, dus als een anoniem platte tekst toevoegt, zeg ik "of markeren en opmaken, of niet markeren en voor een ander laten". Vandalisme controleren is in de praktijk dus net een beetje meer dan markeren en terugdraaien (en welkom heten en waarschuwen). Waar ik wel blij om ben: nog niemand heeft hier boven beweerd dat je per wijziging een antecedentenonderzoek, waarheidsbevinding en bronnen-drie-dubbelcheck moet doen, zoals in het verleden nog wel eens werd gedacht. Uiteraard mag je dat wel doen, maar iemand die de voetbalstatistieken met 1 ophoogt: gewoon markeren, dat is geen vandalisme. Zulke cijfers zijn toch bijna niet te controleren, en veranderen doorgaans ook met de dag. ed0verleg 1 okt 2014 13:14 (CEST)

In de voorgaande discussie krijg ik niet echt een antwoord op mijn punt. Als ik een onschuldige laatste wijziging markeer, hoe zit het dan met een minder onschuldige voorlaatste wijziging (inderdaad, nog niet gemarkeerd)? Op mijn volglijst kan ik dat niet zien. Hoe zit dat met vandalisme-bestrijders? Hebben zij een ander overzicht om alles te controleren wat nog niet is gemarkeerd? – Maiella (overleg) 2 okt 2014 02:46 (CEST)

In Voorkeuren > Volglijst is een optie "Uitgebreide volglijst gebruiken om alle wijzigingen te bekijken, en niet alleen de laatste" – als je die aanvinkt, zie je op je volglijst ook voorgaande wijzigingen en of die gemarkeerd zijn. Voor het werkelijke bijhouden van wat gemarkeerd is en wat niet is er de pagina Recente wijzigingen (in het hoofdmenu linksboven), met de optie "gecontroleerde bewerkingen verbergen".
Om je volglijstpagina niet onoverzichtelijk lang te maken is er in Voorkeuren > Recente wijzigingen overigens een optie "Wijzigingen per pagina weergeven in recente wijzigingen en volglijst", om meerdere wijzigingen te bundelen naar één, uitklapbare, regel. En op beide tabs van je voorkeuren staan opties om gemarkeerde wijzigingen standaard te verbergen. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 2 okt 2014 07:25 (CEST)
Elke losse bewerking wordt gemarkeerd, dus als de laatste wijziging is gemarkeerd, maar de wijziging die daarvoor is gedaan niet dan is die wijziging niet gemarkeerd en staat die wijziging nog in de lijst 'niet gecontroleerde bewerkingen'. Wat wel goed is om hier rekening mee te houden is dat de controle op bewerkingen door anoniemen nu redelijk up-to-date is. Bewerkingen door ingelogde gebruikers worden niet binnen enkele dagen gecontroleerd (in ieder geval niet via de anoniemen-controle). MatthijsWiki (overleg) 2 okt 2014 07:32 (CEST)

Verkiezingen Arbitragecommissie (oktober)[bewerken]

Beste gebruikers,

Van 1 oktober 2014 0:01 (CEST) tot 15 oktober 2014 0:01 (CEST) kunt u zich kandidaat stellen voor de arbitragecommissie. Tijdens deze verkiezingen zijn er drie zetels beschikbaar, één met een termijn van één jaar, twee met een termijn van een half jaar.

Om zich kandidaat te stellen als commissielid moet een gebruiker:

 1. Geregistreerd zijn bij de Nederlandstalige Wikipedia;
 2. Ten minste negen maanden voor aanvang van de stemming zijn/haar eerste bewerking als geregistreerde gebruiker hebben gedaan;
 3. Meer dan 1000 bewerkingen hebben gedaan. Vandalisme telt niet als bewerking.

De stemming zal plaatsvinden van 16 oktober 2014 0:01 (CEST) tot 23 oktober 2014 0:01 (CEST).

De verkiezingspagina is hier te vinden.

Mvg, Bas (o) 30 sep 2014 11:56 (CEST)

Herentalse kanaal in Antwerpen[bewerken]

In Borgerhout is er een kanaal getekend vanaf de fortificaties

Ik vind dit kanaal niet terug in de andere oude kaarten van Antwerpen. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat verdedigingsgrachten bevaarbaar waren, de enige aansluiting op het echte kanaal naar Herentals (Ik kan de oorspronkelijke kanaal Antwerpen Herentals niet vinden). Wie weet er meer van?Smiley.toerist (overleg) 30 sep 2014 16:16 (CEST)

Herbevestiging moderatoren oktober 2014[bewerken]

Voor de mensen die het nog niet gezien hadden: de eerste ronde van de herbevestiging voor mods (de oktoberronde) is van start gegaan. Eventuele bezwaren kunnen hier geplaatst worden. Enkele moderatoren hebben nu al vier bezwaren; mochten er mensen zijn die ook hun mening willen geven over die moderatoren - de overlegpagina staat open. Trijnsteloverleg 1 okt 2014 00:41 (CEST)

Ik heb even naar de al ingediende bezwaren gekeken en heb daarbij mijn wenkbrauw nogal opgetrokken. Teksten als "heeft ooit rare dingen gedaan" of "na vandaag het vertrouwen verloren" rieken naar ongefundeerde vuilspuiterij. Als je bezwaren hebt, onderbouw ze dan, dan kunnen buitenstaanders zich een helder oordeel vormen. O ja, laten we er vooral om denken dat het om evaluatie gaat, en niet om de verkiezing van " heilige van het jaar". Michiel (overleg) 1 okt 2014 06:38 (CEST)

Ik ben het met je eens dat argumenten geven waarom je iemand niet langer vertrouwt als mod. Het is (nog?) niet verplicht dus moet er geroeid gaan worden met de riemen die we nu hebben en kan dus ongefundeerd bezwaar worden geopperd. Deze en andere regels kunnen na afloop toegevoegd worden. Het is altijd moeilijk om (her)verkiezingen in goede banen te leiden. Sterkte gewenst voor de coördinator!  Klaas|Z4␟V:  1 okt 2014 18:54 (CEST)

Sir John Moore Barracks[bewerken]

Ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig naar een betere vertaling. Leer er graag wat bij. --Stunteltje (overleg) 1 okt 2014 08:07 (CEST)

Het verwijdersjabloon werd vervangen door een nieuw sjabloon dat van toepassing was op het de staat van het artikel waarin het verkeerde ten tijde van de initiële nominatie. Dit is dus geen nieuwe nominatie en de boodschap van het sjabloon is dus niet van toepassing op de huidige staat van het artikel. EvilFreD (overleg) 1 okt 2014 10:39 (CEST)

Onoplosbare "citefout"[bewerken]

Hoe kan het dat hier een citefout is ontstaan (bij noot 6), terwijl bij de bewerking ervoor alles nog goed was? Ik zie werkelijk niet wat KafiRobot fout zou hebben gedaan. Ik kan het niet oplossen. ErikvanB (overleg) 2 okt 2014 03:40 (CEST)

Goedemorgen Erik, die parameter status bestaat niet in de {{Sjabloon:Infobox politieke partij}}. De ref staat dus in een stuk tekst dat niet op de pagina getoond wordt. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 2 okt 2014 06:39 (CEST)
Opgelost Opgelost – de tekst staat ook al in de inleiding (met als enige verschil dat Libië daar ontbreekt, maar dat heb ik niet in de twee gelinkte bronnen, noch op en:wiki, kunnen terugvinden), dus ik heb die gehele regel uit de infobox verwijderd. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 2 okt 2014 07:04 (CEST)
Wat knap! Hartelijk dank. ErikvanB (overleg) 2 okt 2014 11:06 (CEST)

Blokpeiling[bewerken]

Omdat ik van mening ben dat deze beslissing geen recht doet aan de ernst van de situatie en de hier geuite meningen, heb ik een blokpeiling opgestart. Deze peiling loopt vanaf 2 oktober 12:00 tot 3 oktober 12:00 uur. EvilFreD (overleg) 2 okt 2014 10:10 (CEST)

De regels: "Een blokpeiling heeft een duur van 24 uur vanaf het moment dat ze op Wikipedia:Mededelingen is aangekondigd. Door andere geregistreerde gebruikers (mits stemgerechtigd volgens de Stemprocedure) kan naar eigen inzicht een voor- of tegenstem worden geplaatst. De blokkering wordt gehandhaafd indien hierdoor een meerderheid is bereikt binnen de eerder omschreven 24 uur; zo niet, dan wordt zij beëindigd. Indien een blokkering via een dergelijke peiling een vorige maal is goedgekeurd, kan de eerstvolgende verhoging niet meer worden aangevochten."
Omdat niet voldaan wordt aan de regel van de vooraankondiging van 24 uur heb ik bezwaar gemaakt op de OP van de blokpeiling. Vr groet Saschaporsche (overleg) 2 okt 2014 10:37 (CEST)
Er is geen vooraankondiging vereist, althans, dat staat niet in de tekst die je hier weergeeft. De blokpeiling gaat in op het moment dat ze is aangekondigd op WP:M en heeft vanaf dat moment een duur van 24 uur. Paul B (overleg) 2 okt 2014 10:47 (CEST)
(bwc) Dank voor deze melding. Ik lees echter dat een blokpeiling start per aankondiging op WP:Mededeling. Aangezien ik hem al aankondigde, is hij dus al gestart en kan dat reglementair niet ongedaan gemaakt worden. EvilFreD (overleg) 2 okt 2014 10:48 (CEST)
Excuses, ik maakte een denkfout, de blokpeiling kan idd gelijk starten, ik heb echter nog wel een andere opmerking gemaakt op de OP van de blokpeiling. Vr groet Saschaporsche (overleg) 2 okt 2014 10:55 (CEST)
Had ik zelf vooraf wat beter gelezen, dan had ik gewacht met het plaatsen van de melding op WP:Mededelingen. Dat kan ik nu echter niet meer ongedaan maken. Een sperperiode van 24 uur leek me sowieso niet nodig, maar een paar uurtjes om mogelijke onvolkomenheden weg te werken, waren wel handig geweest. Enfin, het is nu zo. De peiling is gestart. EvilFreD (overleg) 2 okt 2014 10:59 (CEST)
Ai, had deze zaak even helemaal gemist maar nu het bijgelezen te hebben schrik ik er eigenlijk wel van. Overtuigd van de acties van Gebruiker:TBloemink en Gebruiker:JurgenNL jegens Gebruiker:MoiraMoira ben ik zeker overtuigd en dat kan niet zonder gevolgen blijven. Je kan twisten over de bedoelingen en intenties, maar voor zoiets moet je de schijn al niet eens willen wekken. Een functie als Steward of Moderator lijkt me met zulk gedrag ondenkbaar en daar zijn beiden al van ontdaan. Een straf (blok) vanuit de gemeenschap is een logisch vervolg, ik denk alleen niet dat het verder veel zin heeft om te gaan twisten of die al dan niet voldoende is. Agora (overleg) 2 okt 2014 11:51 (CEST)
Een kleine opmerking: het opheffen van het moderatorschap heeft een termijn van 24 uur. Ten tijde van de voorgaande opmerking was deze termijn nog niet verstreken. – Maiella (overleg) 2 okt 2014 17:29 (CEST)

Vacature bij Wikimedia Nederland: coordinator proefprojecten educatie[bewerken]

Binnen de Wikimedia-beweging wereldwijd zijn er veel initiatieven rondom het thema educatie. De kern van deze educatieprogramma’s is vaak: hoe kunnen we het leveren van een bijdrage aan Wikipedia integreren in lesprogramma’s? Wikimedia Nederland verkent of het mogelijk is om ook in Nederland een succesvol educatie-programma te ontwikkelen. We richten ons daarbij op HBO en universiteiten. In 2014 en 2015 willen we tenminste drie proefprojecten uitvoeren. Wij zoeken een (tijdelijke) coördinator voor deze proefprojecten. Meer informatie op de WMNL-wiki. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 2 okt 2014 13:22 (CEST)

Mail delivery failed: returning message to sender[bewerken]

Wat is hier aan de hand? De e-mail functie werkt niet naar behoren. Om 01.02 en 04.44 en 05.46 pm naar drie verschillende gebruikers. – Maiella (overleg) 2 okt 2014 17:23 (CEST)

Klinkt meer alsof het emailadres van de ontvanger niet klopt, of de mailserver van de ontvanger plat ligt. Maar zonder de precieze headers van de mail is daar vrij weinig over te zeggen (en die zou ik niet hier publiceren). Paul B (overleg) 2 okt 2014 17:29 (CEST)
Kennelijk is ligt uw provider ook plat. Ik ga het vannacht nog een keer proberen. – Maiella (overleg) 2 okt 2014 17:36 (CEST)
Mijn mail werkt wel, en ik heb een geldig e-mailadres ingesteld, dus dan weet ik niet wat het probleem is. Paul B (overleg) 2 okt 2014 18:11 (CEST)