Wikipedia:De kroeg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Waarmee kan Vereniging Wikimedia Nederland de bewerkers van Wikipedia in het jaar 2015 helpen?[bewerken]

Wikimedianederland-logo.png

Dit Nederlandstalige bericht is geplaatst in De Kroeg of soortgelijke pagina op de projecten Wikipedia, WikiWoordenboek, Wikibooks, Wikiquote, Wikisource, Wikispecies, Wikiversity, Wikivoyage, Wikinews, Commons, Wikidata, Outreach in de bestaande taalversies Nederlands, Fries, Limburgs, Nedersaksisch en Zeeuws van deze projecten. Dit bericht is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die in Nederland wonen. Voel je vrij om dit Nederlandstalige bericht te vertalen in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch of Zeeuws.


De Vereniging Wikimedia Nederland ondersteunt onder andere het werk van de vrijwilligers die op Wikipedia of een van de zusterprojecten daarvan actief zijn.

Heb jij ideeën over wat Wikimedia Nederland wel of niet zou moeten doen?
Wil jij invloed uitoefenen op wat Wikimedia Nederland wel of niet doet en waar Wikimedia Nederland geld aan uit geeft?

De eerste prioriteit van de Vereniging Wikimedia Nederland (WMNL) is het ondersteunen van de bewerkers van Wikipedia en zusterprojecten in Nederland. WMNL is een vereniging die juridisch onafhankelijk is van de Wikimedia Foundation. Door ruimhartige financiële steun van de Wikimedia Foundation kan WMNL heel wat doen met een kantoorruimte in Utrecht waar vijf mensen werken om de gemeenschap van leden en vrijwilligers te ondersteunen. Over drie weken op zaterdag 20 september 2014 gaat de Algemene Ledenvergadering (ALV) het jaarplan 2015 vaststellen. Het jaarplan is mede gebaseerd op het in het jaar 2012 vastgestelde meerjarenplan 2013-2015. Graag zou ik willen weten aan wat voor ondersteuning jullie eventueel behoefte hebben. De verkregen feedback tot nu toe is 'aandacht geven aan zusterprojecten'. Hieronder kun je lezen wat in het meerjarenplan 2013-2015 staat over 'community' met doelen en activiteiten.

COMMUNITY: ondersteunen en mobiliseren van vrijwilligers
De missie van Wikimedia Nederland kan alleen gerealiseerd worden wanneer mensen zich actief inzetten om kennis vrij beschikbaar te maken via Wikipedia en andere Wikimedia-projecten en activiteiten. Het doel voor de komende jaren: meer actieve bewerkers en vrijwilligers die effectief worden ondersteund vanuit de Vereniging. Het creëren van mogelijkheden voor vrijwilligers en bewerkers om actief te zijn en het bieden van ondersteuning aan hun inzet is de komende jaren een kerntaak van Wikimedia Nederland, evenals het motiveren en activeren van nieuwe vrijwilligersgroepen. Het moet breed bekend zijn dat Wikipedia een vrijwilligersproject is, waar iedereen aan mag meewerken en in onze outreach activiteiten gaan we met name daar de nadruk op leggen.

Vrijwilligers en bewerkers kunnen zowel online als offline rekenen op de ondersteuning van Wikimedia Nederland bij hun activiteiten: bij het creëren van content, de contacten met (potentiële) partnerorganisaties en het op andere manieren bevorderen van vrije kennis. De vereniging werkt hieraan door aansluiting te zoeken op individuele competenties, voorkeuren en wensen. Vraaggericht en individueel wordt een breed scala van mogelijkheden en faciliteiten aangeboden. Dit gebeurt mede door het bieden van een sociale infrastructuur waarbinnen de vrijwilligers zich kunnen ontplooien en kunnen samenwerken om tot resultaten te komen.

Doelen

 1. De instroom van vrijwilligers en bewerkers is vergroot: nog meer mensen zijn zelf actief in Wikipedia of andere activiteiten en projecten
 2. Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven;
 3. De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen
 4. De vrijwilligers en bewerkers voelen zich gewaardeerd om hun betrokkenheid en voelen zich niet geremd om initiatief te tonen

Activiteiten

 • 1.1 Organiseren van laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen, projecten en activiteiten die de actieve deelname van geïnteresseerden stimuleren en mogelijk maken
 • 1.2 Contact en samenwerking zoeken met andere vrijwilligersorganisaties om hun achterban te interesseren en mobiliseren voor Wikimedia-projecten en activiteiten
 • 1.3 Opzetten van introductie-cursussen voor potentiële Wikipedia-bewerkers en het trainen van trainers voor deze cursussen
 • 2.1 Regelmatig bij bewerkers en vrijwilligers nagaan welke soort en vorm van ondersteuning zij nodig hebben
 • 2.2 Deelname van vrijwilligers en bewerkers aan cursussen, congressen en workshops mogelijk maken
 • 2.3 Op uitleenbasis beschikbaar stellen van apparatuur aan vrijwilligers en bewerkers
 • 2.4 Vrijwilligers en bewerkers desgevraagd ondersteuning bieden door medewerkers
 • 2.5 Beschikbaar stellen van fondsen voor (kleine) projecten en activiteiten van vrijwilligers en bewerkers
 • 3.1 Aanbieden van duidelijke kanalen voor directe communicatie tussen Vereniging en alle vrijwilligers c.q. optimaliseren van bestaande kanalen
 • 4.1 Vrijwilligers en bewerkers nader bij vereniging betrekken als ‘specialisten’, in adviesgroepen etc.
 • 4.2 Organiseren van kleinschalige ‘community events’ zoals Wiki-zaterdag, Wiki meets….

Jullie zijn allemaal van harte welkom tijdens de ALV op zaterdag 20 september 2014 om je stem te laten horen. Je kunt nu al je ideeën kwijt en je reactie geven op onderstaande vragen, zeker voor hen die niet naar de ALV van WMNL willen of kunnen komen. Dit bericht is op persoonlijke titel gepost door Dedalus (overleg) 30 aug 2014 11:24 (CEST). Voor de leesbaarheid volgen de vragen na de ondertekening.

Welke activiteiten zou Wikimedia Nederland met voorrang moeten oppakken?
 • Als ik zo lees hoe er hier in De Kroeg wordt gereageerd op mededelingen van Wikimedia Nederland bestaat er, in ieder geval onder het reagerende deel van de NL WIkipedia community, de nodige scepsis en weerstand. Kennelijk bestaat er een kloof in de beleving van waar Wikimedia Nederland voor staat (ondersteuning van de community? "Officiële" spreekbuis van Wikimedia foundation?) en hoe dat door een deel van de community wordt ervaren. Het lijkt me van belang dat dat gat wordt gedicht. Nadruk zou wat mij betreft meer op de ondersteuning van de Nederlandstalige community moeten liggen en niet op het technocratisch overkomende verdedigen van beleid van de Foundation, dan herkennen mensen zich daar eerder in. Spraakverwarring (overleg) 31 aug 2014 20:55 (CEST)
 • ...
Waarmee zou Wikimedia Nederland de bewerkers van Wikipedia nog meer kunnen helpen?
 • Ondersteuning van moderatoren door een (half)jaarlijkse trainingsweekend te organiseren, waarbij tal van aspecten van moderatorschap behandeld wordt, aspecten waaraan behoefte bestaat. Met vergoeding voor reiskosten en gratis overnachting op trainingslocatie als één middagje te kort is. Reden is gewenste professionalisering, actief (laten) ondersteunen van actieve vrijwilligers en blijk van waardering voor hun inzet. Van belang hierbij is dat VWN zich op geen enkele wijze mengt in de te volgen koers maar deze enkel ondersteunt. BlueKnight 31 aug 2014 13:10 (CEST)
  • Maar de moderatoren hebben nu ook geen interesse in een eendaagse training (ook inclusief reiskostenvergoeding). Waarom denk je dat een meerdaags trainingsweekend wel interessant is? Ciell 31 aug 2014 16:46 (CEST)
   • Dan heb je informatie die ik nog niet heb gelezen. Waar kan ik hier meer over lezen? De laatste keer dat ik het erover had vond een moderator het een goed idee. Wel heb ik een paar jaar terug poging gezien die (qua organisatie) verder niet zo goed liep, doel je daarop? BlueKnight 31 aug 2014 18:27 (CEST)
    • Tal van aspecten van het moderatorschap? Bij mijn weten hebben moderatoren drie knopjes meer, als er dan gesproken wordt over een "tal van aspecten" denk ik dus dat de inhoud dus (minstens deels) niet alleen voor moderatoren relevant is, maar voor meer gebruikers. Ik zie niet echt een reden waarom het dan beperkt zou moeten worden tot moderatoren. Romaine 31 aug 2014 18:51 (CEST)
     • In navolging van de Wikipedia:Wikimediaworkshops (zie vooral ook de geschiedenis van het artikel, ik zie dat er veel info verloren is gegaan) die we in het verleden hadden, vind ik het ook een goed idee, maar ik vraag me af of er genoeg animo is voor een meerdaagse training. En de eendaagse training wordt nu al met plezier gesteund door de vereniging. Peil eerst eens op de modlijst, zou ik zo zeggen.
     • Romaine: ja, het zijn een paar extra knopjes, maar aan de andere kant verwacht de gemeenschap simpelweg meer van mods. Oversimplificeren is ook niet de bedoeling. Ciell 31 aug 2014 19:25 (CEST)
      • Als er meer animo is voor eendaagse training dan meerdaagse training dan maak ik daar geen halszaak van. Als de training ook voor andere geïnteresseerden opgesteld wordt, evenmin. Bij "aspecten" denk ik aan effectief omgaan met conflicten (modereren, bemiddelen, conflicten beheersbaar houden) en het bespreken van kwesties die in de praktijk niet 1-2-3 op te lossen zijn in vorm van casussen, leren van anderen, etcetera. Verder eens met Ciell (19:25). Peilen op modlijst gaat me momenteel niet lukken (maar voel je vrij om dat te doen), een opiniepeiling onwiki hiervoor opzetten vind ik weer overkill. Ik denk dat het beste is als belangstellenden ruim van tevoren aangeven waar ze interesse in hebben en dat dan voor betreffende middag op basis van de wensen een passende trainer aangetrokken wordt. Mvg, BlueKnight 1 sep 2014 21:15 (CEST)
 • Idem dito voor arbiters, met het verschil dat de focus meer op psychologie van conflicten en "ruziezoekers" komt te liggen. BlueKnight 31 aug 2014 13:10 (CEST)
  • Ik denk dat vrijwel de gehele Wikipedia-gemeenschap er baat bij kan hebben om een cursus over psychologie en/of online communicatie te volgen. Naar mijn inschatting is meer dan de helft van de conflicten in essentie een communicatieprobleem. Romaine 31 aug 2014 18:51 (CEST)
   • Houdt dan vooral de wikizaterdagen in het oog, met name die op 22 november (datum is bij mijn weten nog niet 100% zeker, maar indicatief). ed0verleg 2 sep 2014 22:03 (CEST)
 • Zaken als edit-a-thons en wikimedia zaterdagen lijken me goed en verdienen om uitgebouwd te worden. Daarnaast misschien een idee om meer "het land in" te gaan? Een idee zou kunnen zijn om bijvoorbeeld op zaterdagen bij bibliotheken in de provincie een balie of kraampje te openen. Men kan dan in persoon kennis maken en worden ondersteund bij de eerste stappen naar bewerken. "Wikipedia komt naar je toe deze winter", zoiets. Meer algemeen denk ik dat een vereniging vooral aandacht moet schenken aan het sociale aspect: als mensen elkaar kennen werkt dat beter samen. Dus lokale en landelijke meet-ups. Beter om daar energie in te steken dan grootse projecten als GLAM, Wikimania naar Nederland halen, de "Wikimedia-Beweging" (klinkt nogal sectarisch) etc. Uiteindelijk is de Wikipediabewerker de hobbyist die op z'n zolderkamertje met een stapel boeken naast zich artikelen schrijft. Ook hier gaat het mede erom dat men zich erin herkent (zie ook mijn opmerking bij kopje hierboven). Spraakverwarring (overleg) 31 aug 2014 20:55 (CEST)
  • Voor mij zou het heel plezierig zijn als er een account zou worden aangeschaft bij Miramar Ship index, met een licentie waarbij bijvoorbeeld één Wikimedia Commons gebruiker tegelijk ermee kan werken. Die database was vroeger gratis en een geweldige hulp bij het op jaartal categoriseren van de schepen. Nu we in Wikimedia Commons inmiddels meer dan 30.000 schepen al op naam hebben, merk je dat het vooral bij oude zeil- en stoomschepen (vaak oorlogsschepen) problemen oplevert de geschiedenis (vooral het juiste jaar van oplevering of in bedrijfstelling) te achterhalen. Die staat voor honderdduizenden schepen beschreven bij Miramar. Blijkt dat één licentie niet genoeg is, kan overwogen worden dat aantal op te hogen. Ik verwacht het niet, zoveel users zijn er niet die vaak en veel schepen categoriseren. Het is dus niet voor uitsluitend Nederlands gebruik, maar voor iedere Wikipediaan ter wereld die gegevens van schepen zoekt.
Omdat ik in het verleden voor een grote werkgever de sofware-licenties kocht, weet ik een beetje hoe dat werkt. Je kunt licenties kopen die begrenst zijn. In dit geval zou dat voor een speciale user zijn. Ik stel me voor dat je - als je van de site gebruik wilt maken - inlogt als sokpop Miramar-1 en dat de toegang tot Miramar via Wikimedia loopt en daar elke tweede gebruiker met die naam gewoon blokkeert. Een slimme programmeur kan het gebruik nog beperken door de rechten toe te laten wijzen aan personen die aantoonbaar iets met schepen hebben. Dan hou je mensen tegen die de route kennen, maar hier nooit iets toevoegen. Het gaat om - zo te zien - 20 dollar per jaar en we zouden het een jaartje kunnen proberen. Werkt het niet, dan is het verlies te overzien.--Stunteltje (overleg) 2 sep 2014 08:32 (CEST)
 • RonaldB had op een vergadering van VWN en tijdens een conferentie, beide een paar jaar terug, een lezing gegeven over de levensduur van een Wikipediaan - de duur tussen het moment waarop een Wikipediaan actief gaat bijdragen en waarmee hij/zij gaat stoppen. Daarbij werd ook diverse grafieken getoond, van meerdere taalversies van Wikipedia. Alle grafieken lieten een stabiliserende tot licht dalende lijnen zien: de gemeenschap van actieve wikipedianen nam/neemt iedere jaar licht af in omvang. Volgens een berekening van Basvb met twee leden per jaar. Daar maak ik me zorgen om en daar sta ik niet alleen in. Romaine spant zich de laatste jaren actief in bij edit-a-thons qua werving, WMF gebruikt dit gegeven als een (terecht of ten onrechte) excuus om MediaViewer in te voeren, VWN heeft Motivation onderzoek laten uitvoeren naar de Wikipediaan. Ik denk dat de inspanningen op dit gebied het beste gericht kunnen worden op datgene wat Wikipedia zo aantrekkelijk maakt voor de bijdrager: in welke specifieke behoefte voorziet het bijdragen aan Wikipedia? (Vraag & aanbod) Intellectuele bevrediging? Als helder is om welke behoefte(s) het gaat, dan kan de groep waar die behoefte duidelijk aanwezig is eenvoudig gevonden worden. Aan de andere kant merk ik dat er Wikipedianen op een actieve wijze (weg)gepest worden zoals Druifkes (BTNI?) en Beetjedwars (slachtoffer van een sociaal experiment); ik krijg daardoor het gevoel dat als ik mensen ga uitnodigen om actief te gaan bijdragen, ik hen willens en wetens daarmee ook blootstel aan dergelijke pesterij. Een oplossing hiervoor heb ik nog niet echt, ook omdat het om een relatief onbekend probleem gaat, maar ik vind dat dat deze donkere kant van Nederlandstalige Wikipedia ook opgelost moet worden anders voelt het als dweilen met een open kraan. Mvg, BlueKnight 6 sep 2014 21:56 (CEST)
 • In de Taalcafe was er onlangs een verzuchting dat er een WIR bij de Taalunie moest komen, vanwege de zoveelste discussie over de zoveelste onnavolgbare koerswijziging van Taalunie (dit heel kort door de bocht). Mvg, BlueKnight 6 sep 2014 21:56 (CEST)
 • Proberen meer (beeld)materiaal van instellingen te krijgen. Ik struikelde bij het bewerken en aanvullen van Giethoorn op materiaal van Open Beelden. Het waren prachtige filmpjes die tonen hoe het leven in Giethoorn eens was. Echt precies wat ik nodig: een fantastische illustratie bij wat ik geschreven had. Het bleek dat er zeer onlangs nog meer beelden zijn toegevoegd waardoor er nu niet minder dan 3.000 bestanden beschikbaar zijn. Daar zit echt heel mooi materiaal bij. Sorry voor al die superlatieven, maar ik werd ineens gegrepen door een vlaag van enthousiasme. En wat zou het mooi zijn als instellingen als bijvoorbeeld het Drents Archief ook tot zoiets ( met bijvoorbeeld dit) waren te bewegen. Kortom een taak voor Mediawiki Nederland. Marco Roepers (overleg) 11 sep 2014 20:41 (CEST)
 • Een (nog op te richten) Wikiproject ondersteunen met ontwikkeling en implementatie van Jmol-extensie, zodanig dat een installatie ervan voor iedereen acceptabel is (alle relevante bugs oplossen en dergelijke) - Jmol BlueKnight 13 sep 2014 07:49 (CEST)
 • Een toekomstige Nederlandstalige zusterwiki voor hoe producten in elkaar zitten ondersteunen, zodat de consument ook vrije toegang tot die kennis krijgt en (economischer) sterker in schoenen komt te staan. Er zijn veel DIY-handleidingen en filmpjes van hobbyisten over hoe je allerhande producten maakt en er bestaat zelfs een website over een OScar (Open Source car). De vraag & aanbod-spanningsveld is dus aanwezig en het mooie zou zijn dat voor bepaalde termen er wikilinks aangelegd kan worden naar de encyclopedie. 13 sep 2014 07:49 (CEST)
 • Nu het gratis bijdragen minder waardering krijgt ben ik aan het rondspeuren om mijn koopkracht wat te verbeteren en kwam er een aantal tegen en:Wikipedia:Village_pump_(technical)/Archive_130#Grants_to_improve_your_project tot 30.000 dollar, of [1], [2], zou de wikimedia een cursus op kunnen zetten om NL wikipedians klaar te stomen voor het innen van grants ? Ik denk dan aan netwerken en projecten opzetten voor anderen i.p.v zelf artikelen schrijven want daar gaat toch wel veel tijd in zitten. Gr. mion (overleg) 17 sep 2014 17:24 (CEST)
 • Dat de NL chapter een andere hoster zoekt voor Wikipedia, hadden we in 2006 genoeg aan 1 miljoen dollar om de Wikipedia wereldwijd te hosten[3] nu vraagt diezelfde organisatie 43 miljoen dollar per jaar voor hetzelfde hosten. Als we de juiste host hebben kunnen we Wikipedia wereldwijd 43 jaar hosten van de fundraiser van dit jaar. mion (overleg) 18 sep 2014 00:36 (CEST)
 • Ik vermoed sterk dat het aantal bezoekers van Wikipedia sinds 2006 flink gestegen is, en dat de meestbezochte artikelen groter zijn geworden (meer plaatjes, nu ook allerlei videobestanden, etc.) Het lijkt me naïef om te denken dat de hosting nog voor dezelfde prijs zou kunnen als toen. (Of het dan ook maarliefst een factor 43 moet stijgen, weet ik niet.) CaAl (overleg) 18 sep 2014 09:28 (CEST)
 • We hebben sinds 2006 de helft van onze editors verloren dat scheelt wel wat bandbreedte, voor het hosten zelf, alle pagina's met veel page views worden gecached door Google, Bing, Yahoo, Wikipedia staat ook niet meer op rank 1 in de zoek resultaten zoals in 2006 maar rank 4 tot 10, daar verliezen we all 30% van onze page views. mion (overleg) 18 sep 2014 14:08 (CEST)
 • Wikipedia wordt gehost in Tampa (Florida)Ashburn (Virgina), Amsterdam (Nederland) Seoul (Korea) door totaal 240 servers in 2007 en 344 in 2009 (waarvan 44 in Amsterdam). Waar ik het las weet ik niet meer maar ik begreep indertijd dat hosting in Nederland (bijna) gratis werd gedaan omdat 1) Wikipedia vooral tekst is en tekst vraagt veel minder bandbreedte dan afbeeldingen en filmpjes, de kosten zouden daardoor meevallen 2) het een goede reclame zou zijn voor het bedrijf die dit host. Als decentraal hosten werkend gekregen kan worden dan heeft dit twee voordelen: in theorie is het dan mogelijk dat er geen kosten zijn voor een centrale host (qua servers) en neemt de stabiliteit ook toe. Bijkomend effect is dat WMF dan het argument van van kosten voor hosten niet meer kan gebruiken. Misschien interessant om er eens naar te kijken? Voorbeeldje: [4] [5] Mvg, BlueKnight 18 sep 2014 22:13 (CEST)
 • Kan Wikimedia NL besparingens voorstellen bij de WMF ? Voor dit jaar staat er 4,3 miljoen dollar voor de fundraiser van dit jaar en we gebruiken dezelfde sjablonen als vorig jaar. Ik wil 2015 wel doen voor 500.000 dollar, dan besparen we daar al 3,8 miljoen dollar. mion (overleg) 18 sep 2014 14:16 (CEST)

Kritiek op Vereniging Wikimedia Nederland[bewerken]

Misschien zouden jullie tot de conclusie kunnen komen dat de club verworden is tot een soort van bezigheidstherapie. Meerjarenplannen, stakeholders en meer termen uit het grote ik ben ook belangrijk handboek. En je dan regelmatig afvragen op welke manier de vrijwilligers en bewerkers het beste ondersteund kunnen worden? (wat is overigens het verschil tussen die twee?) Wordt het niet tijd om de club op te heffen en het batig saldo te besteden aan pak hem beet de bevordering van wikipedia in het swahili? Peter b (overleg) 30 aug 2014 11:47 (CEST)
Mja Peter, dan heb ik toch slecht nieuws. Er komen alleen maar 'clubjes' bij! MADe (overleg) 30 aug 2014 15:53 (CEST)
Het kan wellicht een bezigheidstherapie zijn, maar binnen gemeenschappen wordt er verwacht dat gelden op een zinnige manier besteed worden. Dan ontstaat er een proces waarbij er een plan gemaakt wordt om te laten zien wat er in de toekomst gedaan gaat worden, waarom men dat wil doen en wat dat kost. Tevens wordt die informatie weer gebruikt in rapportages omdat donateurs graag willen weten wat er met hun geld gebeurt, ook leden van de vereniging, bewerkers op Wikipedia en andere geïnteresseerden inzichtelijk willen hebben wat er wordt gedaan.
Het verschil tussen vrijwilligers en bewerkers lijkt er hier in te liggen dat de activiteiten van de vereniging grotendeels gedaan worden door vrijwilligers (en ondersteund door het kantoor), waarbij die vrijwilligers niet altijd, maar vaak wel, ook bewerker zijn op Wikipedia.
"Wordt het niet tijd om de club op te heffen en het batig saldo te besteden aan pak hem beet de bevordering van wikipedia in het swahili?" -> Hoe wil je dat zonder een organisatie doen? Je hebt namelijk een organisatie nodig die een plan bedenkt en vervolgens ook uitvoert om, zoals in dit voorbeeld, Wikipedia in het Swahili te bevorderen. Merk overigens op dat we als doel hebben om de kennis van de mensheid te verzamelen (conform de Visie) en we van Nederland nog maar een fractie van die kennis verzameld hebben. Er is kortom nog heel veel werk te doen. Romaine 31 aug 2014 08:01 (CEST)
Als ik het me goed herinner ondersteunt VWN vertaalproject(en) en ontwikkeling / toepassen van software voor deze vertalingen. Dat zou best ook om vertalingen naar het Swahili kunnen gaan. Een bekend probleem is dat de sprekers van deze taal heel andere prioriteiten hebben dan het meewerken aan verspreiding van vrije kennis: een deel van hen heeft moeite om in de eerste (en/of tweede) levensbehoeften te voorzien. Als dit probleem opgelost is, dan volgt waarschijnlijk vanzelf de groei van betreffende Swahili Wikipedia-site. Mvg, BlueKnight 31 aug 2014 13:10 (CEST)
Nee, geen Swahili. Waarom geen Portugees, een veel grotere taal. ed0verleg 31 aug 2014 18:50 (CEST)
Ach je kunt zo slecht lezen als je zelf kiest. De Foundation geeft hoog op van het ondersteunen van projecten wereldwijd in 280 talen, volgens mij hoef je geen rekenwonder te zijn om vast te stellen dat 95% van de baten worden besteed aan het opbouwen en onderhouden van een bureau in Amerika en nog wat kleiner grut in, ik gok, nog een land of 15 die geen van alle in de Derde wereld liggen. Niks ten nadele van het Afrikaans maar dat is op een of twee na de grootse wiki in een inheems Afrikaanse taal. En als dat bureau nou echt nodig was om de projecten draaiende te houden dan kon je daar wellicht nog wel vrede mee hebben, maar dat bureau is voornamelijk druk met zich zelf, en als je hen daar op aanspreekt beginnen ze een oorlog. Peter b (overleg) 31 aug 2014 21:00 (CEST)
Het kopje heet nu "Kritiek op Vereniging Wikimedia Nederland" maar de kritiek lijkt breder dan dat. In hetgeen Peter hierboven schrijft herken ik wel het nodige. Wikimedia zou wat mij betreft meer terug moeten naar de basis, een grassrootsbeweging van mensen die aan de inhoud werken en niet een software-ontwikkelbedrijf met productmanagers die vooral met het "product" MediaWiki (de software-omgeving) bezig lijken in plaats van de inhoud van de encyclopedie te ondersteunen. Een klein kantoor met mensen die de techniek aansturen en verder wat organisatorische dingen regelen (o.a. legal), ok, maar de huidige praktijk lijkt daar nogal van vervreemd en dientengevolge herkent men zich er niet in. Spraakverwarring (overleg) 31 aug 2014 21:16 (CEST)
Het is heel simpel. De mensen die dat internationaal allemaal regelen en doen, en aansturen, zijn ook allemaal vrijwilliger. Als je denkt dat je daar ook geknipt voor bent, moet je je er tussen wurmen. Maar het gaat internationaal om honderden of misschien wel duizenden vrijwilligers, en die willen allemaal wat anders. De kans dat ze precies doen wat Peter_b wil, zelfs als Peter_b een internationaal vermaard Wikimedian zou worden, acht ik daarom klein. Wat dat aangaat is het net de lokale/Haagse/Europese politiek. Niemand is het er mee eens, iedereen kan zich er mee bemoeien, en (bijna) niemand krijgt zijn zin. En daar wordt dan heel erg veel over gezeurd. En van zeuren wordt de wereld nooit beter, en Wikimedia dus ook niet, met of zonder kantoor(tje). ed0verleg 31 aug 2014 21:49 (CEST)
Spijker. Kop. Michiel (overleg) 31 aug 2014 22:01 (CEST)
Zoals ik al zei Edo, je kunt zo slecht lezen als je zelf wilt, en anders noem je het gewoon zeuren, in beide gevallen hoef je niet verder na te denken. Peter b (overleg) 31 aug 2014 21:56 (CEST)
Ik wist, toen dit gepost ging worden, jij de eerste reactie zou geven, en in grote lijnen ook welke. Ik hoef niet eens te lezen, het is gewoon voorspelbaar. Dat je het niet leuk vind als anderen jouw problemen bagataliseren, was al veel langer bekend. ed0verleg 31 aug 2014 22:17 (CEST)
Ja maar, Edo, jij gaat helemaal niet in op wat peter b schrijft. Hij doet een aantal uitspraken waar je het al dan niet mee eens kunt zijn; reageer dáár dan op, in plaats van te suggereren dat peter b zou denken ergens geknipt voor te zijn en je bekende geblaseerde toontje aan te slaan. Marrakech (overleg) 31 aug 2014 22:26 (CEST)
Peter_b dicteert dat we er maar mee moeten stoppen (wat WMNL betreft, en Wikimedia Foundation ook). Door je conclusie al voor je bevindingen te dicteren, wordt een eerlijke (of echte) discussie vrij moeilijk. En nu moet ik gaan opzoeken wat een geblaseerd toontje is. ed0verleg 31 aug 2014 23:10 (CEST)
Dat is gewoon niet waar, Edo. Peter b vraagt: wordt het niet tijd om de club op te heffen? Dus als je toch aan het opzoeken bent, kijk dan ook even onder 'dicteren'. Marrakech (overleg) 1 sep 2014 00:02 (CEST)

Hallo Peter, heb je een idee waarmee WP in het Swahili zou kunnen worden ondersteunt? Groeten Ziko (overleg) 31 aug 2014 23:15 (CEST)

Waarschijnlijk door gegadigden uit te nodigen gewoon te beginnen. Wat was de agenda van de oprichtingsvergadering van Wikipedia? Op basis van welk beleidsplan, welke "targets" en welke "sociale infrastructuur waarbinnen de vrijwilligers zich kunnen ontplooien en kunnen samenwerken om tot resultaten te komen" hebben Jimbo en Larry Wikipedia georganiseerd? Antwoord: ze hebben het niet georganiseerd. Ja: een server, en verder is men gewoon begonnen. (Tot zover Romaine "je hebt een organisatie en een plan nodig"). Maar we (ze) werden succesvol, en groot. Dat trekt mensen die het wel willen organiseren, regelen, helpen met beleidsnota's schrijven, "outreach activiteiten", belangrijke dingen doen (per Peter b).
Sue Gardner heeft recht van spreken, die heeft miljoenen binnengehaald. Lila Tretikov gaat een technische uitdaging aan en dat is waarschijnlijk ook nodig, ze lult alleen een beetje veel. Maar Wikimedia NL kunnen we zonder. Slap aftreksel van de echte leiders, kantoorzitters, kunnende mooie woorden produceren, op kosten van het subsidie-infuus van de WMF. Vijf m/v op een kantoor, waar zijn ze de hele dag mee bezig? "Recente wijzigingen"? Nieuwe artikelen? Gaat ook prima zonder WMNL. Wikispecies dan? Of Wikitravel? Welk zusterproject wordt echt vanuit Utrecht gerund? De hele dag bezig de vrijwilligers te ondersteunen, met "outreach activiteiten", laat me niet lachen. Ik zou er mijn dag niet mee kunnen vullen, dat weinige wat jullie echt nodig hebben om jullie werk te doen. En de doelen 2 en 4 regelen wij, hier, daar heeft WMNL weinig aan toe te voegen.
Wat deze organisatie nodig heeft, is geloof. Het geloof in eigen kunnen, dat we groot zijn en groter worden, dat we beter zijn dan wie ook. Dat we de wereld gaan veroveren, zeg maar. Dat trekt mensen aan, nieuwe collega's, lezers, etc. Naast de WMF internationaal hebben we misschien nog emplooi voor een prediker die het mooi kan verwoorden, die het geloof kan uitdragen. Sander1453 (overleg) 1 sep 2014 00:46 (CEST)
vijf man op een kantoor, zitten daar geen volle werkwerken. De meesten werken halve dagen. En nee, die doen niet aan vandalismebestrijding en schrijven geen nieuwe artikelen, sterker, ze wijzigen bijna nooit iets in de encyclopedie. Het motto van de mensen op kantoor is (meermalen gehoord): wat door een vrijwilliger gedaan kan worden, moet niet door kantoor gedaan worden. Ze zijn voornamelijk een aanspreekpunt voor partijen waar we mee samenwerken, en om dingen te regelen. Uiteraard hadden we ook zonder gekund, we hebben jaren zonder gedaan. Zoals we ook zonder Visual Editor konden, zonder WikiData konden, en de jaarlijkse WMC (die grotendeels door kantoor wordt georganiseerd) kan ook best afgeschaft. Toch zijn dit soort zaken vaak de olie die de machine (beter) doen laten draaien, en daarom ben ik persoonlijk van mening dat we beter af zijn met al deze "overhead". Niet omdat het zonder niet zou lukken, maar het zou meer moeite en energie kosten.
Wat betreft de vereniging (die los staat van kantoor, want dat kantoor is door de vereniging in het leven geroepen, tijdens een ledenvergadering besloten. Als je het kantoor echt zou willen opheffen moet je dus lid worden en over 19 dagen op de ledenvergadering komen. Die vereniging is ooit opgericht om wat zaken te organiseren. Ik begrijp dat er mensen zijn die dat alleen al een vies woord vinden. Zonder dingen te organiseren, kun je ook een encyclopedie volschrijven. Maar ik denk dat de vereniging toch wel wat toevoegt, omdat het de Wikipedianen bij elkaar brengt, af en toe. Ook hier geldt weer: het is niet 100% noodzakelijk, zonder zou er ook wel wat gebeuren, maar minder makkelijk, en minder leuk. De workshops, het feest voor het tienjarig bestaan, de wikizaterdagen, etc, allemaal georganiseerd door (de vrijwilligers van) WMN. Wiki Loves Monuments is ook jaren lang door de vrijwilligers georganiseerd. Volgens mij was er helemaal nog geen kantoor bij de eerste edities, dus die hebben toen echt niets gedaan. En bij de laatste edities werd al het werk door (een paar) vrijwilligers gedaan, qua organisatie. ed0verleg 1 sep 2014 09:56 (CEST)
Het motto op kantoor, "wat door een vrijwilliger gedaan kan worden, moet niet door kantoor gedaan worden", is een fout motto (mijn POV, vanzelfsprekend). Ze hoeven daar van mij echt niet 40 uur p.p. per week artikelen te schrijven of vandalisme te bestrijden, maar ze moeten het ook nooit doen. Wil je een kantoor zijn dat (indirect) namens een groep vrijwilligers een aantal zaken regelt, dan zal je je wel moeten kunnen inleven in de belevingswereld van die vrijwilligers. En dat kan bij uitstek wanneer je zelf zo'n vrijwilliger bent. Je wilt ook dat arbcomleden actieve gebruikers zijn, de schooldirecteur zo nu en dan zelf voor de klas staat, de voorzitter van de Nederlandse vereniging van huisartsen zelf ook wel eens een patiënt een zalfje voorschrijft, enz. CaAl (overleg) 1 sep 2014 11:33 (CEST)
Ik denk dat de meeste mensen van het kantoor beide doen, maar er is een verschil tussen kantooractiviteiten en privéwerkzaamheden zeker bij betaald werk. Die ga je op kantoor niet met elkaar vermengen. Privéactiviteiten (waaronder wikimedia artikelen schrijven) hoort je in je eigen tijd te doen.Smiley.toerist (overleg) 1 sep 2014 11:46 (CEST)
Ik betoog juist dat als je voor VWN werkt, het minimaal actief zijn op Wikipedia juist deel uitmaakt van je werkzaamheden. CaAl (overleg) 1 sep 2014 12:01 (CEST)
Op zichzelf hoeft dat elkaar niet te bijten, maar er zijn een paar dingen waar de gemeenschap hier en vrijwilligers in het algemeen (terecht) allergisch voor zijn, nl. betaalde krachten die (leuk) werk doen dat eerst door vrijwilligers werd gedaan. Dat is een vrij effectieve manier om de motivatie van interne en externe vrijwilligers de grond in te boren, en daar moet je behoorlijk mee uitkijken. Voor Wikipedia komt daar nog bij dat op betaald bewerken ('paid editing') toch een soort taboe rust, ook wanneer het geen 'paid advocacy' is. Of dat altijd terecht is, weet ik niet, maar begrijpelijk is het wel. Het is dan uiteindelijk toch een beetje een gevalletje 'damned if you do, damned if you don't': als je niet bewerkt 'weet je niet wat er speelt', als je bewerkt in werktijd, dan is het 'paid editing' op kosten van de donateurs, en je kunt je medewerkers ook niet verplichten om in hun vrije tijd Wikipedia te gaan bewerken. Als je geluk hebt, vind je iemand die het werk leuk vindt, die aan het functieprofiel voldoet, en die ook nog ervaring op Wikipedia of Commons heeft, maar ik weet niet hoeveel er daar van rondlopen. Maar misschien is het wel een goed idee, verplicht 10% van je werktijd aan Wikipedia werken. Paul B (overleg) 1 sep 2014 13:19 (CEST)
Eerder is VWN aangeklaagd door een Nederlander vanwege een actie van een moderator op nl.wp (iets met crimineel). VWN is uiteindelijk vrijgesproken, de organisatie had geen enkele invloed hierop. Het zou dergelijke kwesties nog lastiger maken als medewerkers van VWN (in toekomst) onder werktijd gaan bijdragen. Niet doen dus. BlueKnight 1 sep 2014 13:41 (CEST)
Dat is inderdaad een andere reden om ermee uit te kijken. Tegelijkertijd is het af en toe bewerken van artikelen over onderwerpen waar je niet beroepsmatig bij betrokken bent, niet hetzelfde als zeggenschap over de inhoud. Het zou jammer zijn als ook hier de angst zou regeren. Maar het zou wel iets zijn om goed naar te kijken als medewerkers ooit uit hoofde van hun functie artikelen gaan bewerken. Paul B (overleg) 1 sep 2014 13:52 (CEST)
Ik neem aan dat Blueknight doelde op Zakenman Bob Sijthoff verliest zaak tegen Wikipedia (voor de uitspraak in die zaak zie [6]). Juist omdat VWN niet over de inhoud gaat verloor Sijthoff die rechtszaak. - Robotje (overleg) 1 sep 2014 18:59 (CEST)
De opdeling van de leuk werk voor de vrijwilligers en de saaie rotklusjes voor de betaalde krachten gaat niet helemaal op. Vrijwilligers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid: het onderhoud van de zelf geschreven artikelen; anoniemen controle; moderator; Arbocom werk. Niet allemaal leuk, zeker als je ziet welke stank voor dank je krijgt bij arbocom werkzaamheden. (eindeloze afzet procedures, etc) Wij zijn zelf collectief verantwoordelijk voor de sfeer in de gemeenschap. Een betaalde kracht die zich in het moddergooien moet gaan tussenkomen zal de sfeer niet verbeteren. Anoniemen controle is relatief onschuldig maar het gevaar is dat dan geen enkele vrijwilliger die taak op zich neemt. (en als er correctief gehandeld moet worden is men toch inhoudelijk bezig)Smiley.toerist (overleg) 1 sep 2014 13:46 (CEST)
Zeker, daar heb je gelijk in, ik heb dat te nauw geformuleerd. Het zou ook niet goed zijn als betaald personeel ineens dat soort inhoudelijke klussen op zich zou nemen. Het is uiteindelijk vooral dat je moet uitkijken dat betaalde krachten niet de dingen overnemen die eigenlijk bij vrijwilligers horen te liggen. Ook de dingen die minder leuk zijn maar waarvoor men zich wel verantwoordelijk voelt, moet je niet zomaar 'weghalen' bij vrijwilligers. Bij het in beperkte mate bewerken van artikelen speelt dat denk ik niet heel erg, maar bij procedurele en administratieve zaken wel. Nou zou ik die zaken sowieso niet aan betaalde krachten van de vereniging willen overlaten, want dan kom je wel gauw in het troebele vaarwater waar Blueknight hierboven voor waarschuwt. Je kunt dat alleen doen als je ook echt inhoudelijke verantwoordelijkheid kunt en wilt dragen (zoals de WMF) en ook dan alleen zou je dat alleen moeten doen gevallen die je om wat voor reden dan ook niet aan vrijwilligers kunt overlaten (reageren op verzoeken in het kader van de DMCA, andere dingen waar een jurist naar moet kijken, dat soort werk). Paul B (overleg) 1 sep 2014 17:44 (CEST)
Je kunt nu heel boud stellen dat de betaalde krachten nooit Wikipedia editten, en puur organisatorisch werk doen, van zaken "rondom Wikipedia", meestal projecten zoals WLM en WCM, en GLAM en ik weet het zelf ook niet zo precies. De medewerkers zitten wel vaak op IRC, lezen de kroeg, spreken de vrijwilligers die op wikizaterdagen komen, etc, dus ze weten wel wat er speelt in de gemeenschap. Het is echter niet hun taak om problemen in de gebruikersgemeenschap op te lossen, en dat zal hun taak ook nooit worden, denk ik. Wie het precies wil weten, kan het jaarverslag van de vereniging lezen, want daar staat het zo'n beetje allemaal in, inclusief een financiele verantwoording en de hele mikmak. Houdt er wel rekening mee dat in deze discussie de nadruk plots heel erg richting kantoor gaat, terwijl veel zaken eigenlijk op de hele vereniging zouden kunnen/moeten slaan. De oorspronkelijke kritiek van Peter_b ging zelfs helemaal richting de Foundation (ten minste, zo heb ik het geinterpreteerd). Dit zijn verschillende lagen in de organisatie. ed0verleg 1 sep 2014 21:41 (CEST)
Ik ben er niet van overtuigd dat het "lagen" in de organisatie zijn, maar voor "eilandjes" doe ik het. Waarom hebben we een onlinegemeenschap EN een stichting EN een vereniging? Dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Er is overlap tussen de leden, maar nooit 100%. Laat staan vwb de taken. Een vereniging is democratisch, maar waarover gaat de ledenvergadering? Toch niet over de hoofdpagina, de samenstelling van de ArbCom of de afhandeling op TBP? Anderzijds het is wel logisch dat ze ook wat willen doen. En dan krijg je zo'n plan als boven, met een taalgebruik dat me de haren te berge doet rijzen. De vereniging heeft besloten tot het onderhouden van een kantoor (nou ja, onderhouden... de Foundation betaalt, lees ik). Maar die gaan al helemaal niet over hoofdpagina, ArbCom of TBP. Ik ben bang dat de vereniging hier de vreemde eend in de bijt is. Men had indertijd eenvoudiger kunnen kiezen voor een "Stichting Vrienden van Wikipedia". Sander1453 (overleg) 2 sep 2014 00:14 (CEST)
Daar is discussie over geweest, maat een eis van WMF was een lidmaatschap en een stichting heeft geen leden. Daarom is de vereniging (ernaast helaas om het moeilijk te maken) opgericht.  Klaas|Z4␟V:  9 sep 2014 10:02 (CEST)
"Waarom hebben we een onlinegemeenschap EN een stichting EN een vereniging?" -> Er bestaat in Nederland een vereniging Wikimedia Nederland omdat het vereist wordt binnen Wikimedia dat de nationale organisaties leden kennen die kunnen stemmen om besluiten goed/af te keuren. In Nederland bestaat er een stichting om externe partijen de mogelijkheid te geven daarmee samen te werken, wat als vertrouwder gezien zou worden. In de Verenigde Staten bestaat er een stichting (Wikimedia Foundation) die als doel heeft om internationaal dingen te regelen, servers, domeinnamen, fondsenwerving en -verdeling, enzovoorts. En al die organisaties bestaan om de onlinegemeenschap mogelijk te maken Wikipedia te bewerken, projecten te (laten) organiseren, elkaar te ontmoeten, samen te werken met externe partijen, enzovoorts. Ik persoonlijk vind het offline stuk even belangrijk als het online stuk.
"Maar die gaan al helemaal niet over hoofdpagina, ArbCom of TBP." -> Zoals al gezegd is, de online gemeenschap gaat over die zaken op de wiki, van oorsprong af aan, omdat deze wiki inhoudelijk beheerd wordt de online gemeenschap en niet een andere partij/organisatie. Tijdens de ledenvergadering van Wikimedia Nederland komen zaken die onder het beheer staan van de online gemeenschap niet aan de orde, maar wel wie er in het bestuur gaat zitten, over het jaarplan en begroting, over voorstellen en projecten, en meer (zie ALV).
" Ik ben bang dat de vereniging hier de vreemde eend in de bijt is." -> Als ik kijk naar de opkomst van de activiteiten die door de vereniging georganiseerd of ondersteund zijn in de voorbije jaren, zijn vele gebruikers van deze Wikipedia al op een activiteit geweest. Ik krijg de indruk dat de meeste van de aanwezigen het als een prettige en welkome activiteit hebben ervaren. Kom gerust ook eens zou ik zeggen, dan zul je zien dat die eend hier niet zo vreemd is. :-) Romaine 2 sep 2014 04:22 (CEST)
Ik gun jullie je prettige en welkome activiteiten. Met een hoge opkomst. De kernvraag, waar Peter b naar mijn interpretatie dit kopje mee begon, is: waarom zou je een bestuur, ledenvergadering, jaarplan en begroting optuigen, die allemaal (in essentie) niet over de encyclopedie gaan? Wat voor besluiten moeten er van Wikimedia bij stemming goed- of afgekeurd worden, die niet over de Wikimedia-organisatie zelf gaan? Sander1453 (overleg) 2 sep 2014 13:27 (CEST)
Dat heb ik in mijn vorige bericht proberen aan te geven. Met ledenvergaderingen worden er bestuursleden gekozen, begroting en jaarplan worden goedgekeurd, over voorstellen en projecten, en meer zaken. Als je interesse hebt om je te verdiepen in de besluiten die er genomen zijn kun je in de verslagen van de ledenvergaderingen lezen in deze categorie. Romaine 2 sep 2014 13:34 (CEST)
Sander1453, je stelling dat WMN niet over de encyclopedie gaat, is gewoon fout. Alle leden zijn actieve Wikipedianen, de projecten zijn gerelateerd aan Wikipedia. Het klopt dat we ook wel zonder vereniging nieuwe artikelen zouden krijgen, en heel misschien hadden we ook wel een WLM kunnen organiseren, en heeeel misschien ook wel een WCM. Maar met vereniging (en/of kantoor) zijn deze zaken makkelijker en efficiënter te organiseren. Maar het gaat allemaal om de encyclopedie, of eigenlijk over het delen van vrije kennis, want er zijn nog een paar projecten meer natuurlijk. ed0verleg 2 sep 2014 14:55 (CEST)
Dank je edO, je antwoord komt in de richting. Ik ben nog niet helemaal overtuigd, maar nu hou ik op. Sander1453 (overleg) 2 sep 2014 15:00 (CEST)
Voor de duidelijkheid, mijn eerste opmerking onder dit kopje sloeg niet op de Foundation maar op de oproep van Dedalus. Mijn kritiek op de vereniging ligt wel in het verlengde van de kritiek op de Foundation maar is zeker niet identiek. In principe zou de vereniging een middel kunnen zijn om positieve invloed uit te oefenen op de Foundation maar daar zie ik niets van. De praktijk is dat de vereniging naar mijn waarneming blijft steken in het bedenken van wat wij misschien wel zouden willen, dat lijkt mij een tamelijk overbodige bezigheid. Dat de medewerkers van het bureau zelf niet actief zijn hier ligt in het verlengde daarvan. Ik gun iedereen een leuke betaalde baan, en dat geldt ook voor de medewerkers van het bureau in Utrecht, maar ik heb niet de indruk dat het ideaal dat we hier proberen vorm te geven echt gebaat wordt bij het bestaan van de vereniging, en inmiddels ook minder en minder bij het bestaan van de Foundation. Het is prachtig dat iedereen een projectje mag indienen en daar dan een subsidie voor kan krijgen, maar tegelijkertijd wordt er met al die projectjes vooral navel gestaard en is de werkelijke impact op de encyclopedie niet meetbaar. Alle energie die de laatste twee/drie jaar is gestoken in projecten om nieuwe medewerkers aan te trekken, of het nu theehuis is of wat dan ook, wat is daar de opbrengst van en wat waren de kosten? En kosten niet alleen in geld maar ook in energie. Zou de encyclopedie er niet meer aan hebben gehad als die energie gewoon aan inhoud (geen content maar inhoud) was besteed? Misschien zijn er na ruim 10 jaar onvoldoende nieuwe medewerkers te vinden, wie zal het zeggen, dat wordt echter niet anders door allerlei projecten. Althans ik heb daar ondanks heel veel initiatieven niets van gemerkt. Peter b (overleg) 2 sep 2014 22:29 (CEST)
Iets dat wel heeft gewerkt (mijn mening) de laatste tijd, is het verzorgen van plaatsen voor Wikipedians in Residence. Het is altijd lastig te zeggen in hoeverre de Foundation/WMN daar invloed in heeft gehad, maar ik denk zelf dat zoiets niet had bestaan als wij ons weigeren te organiseren. De projecten om nieuwe vrijwilligers aan te trekken hebben inderdaad geen meetbaar resultaat opgeleverd. Deels omdat sowieso niet te meten is waar nieuwe medewerkers vandaan komen, deels omdat de resultaten ook gewoon tegenvallen. Daarom worden zulke activiteiten steeds vaker als edit-a-thon georganiseerd, waarbij nieuwe en bestaande gebruikers worden uitgenodigd op locatie over een bepaald thema te schrijven. Dat kan je zonde van het geld vinden, maar geld is doorgaans geen goede drijfveer binnen Wikimedia, omdat dat nu eenmaal ruim voorhanden is (en we moeten juist blij zijn dat we die luxe hebben). Je kan het ook zonde van alle moeite vinden (dat schrijf je ook), maar jij en ik hebben er geen moeite in gestoken, en ook geen geld trouwens. Er zijn punten in je kritiek die wellicht wel hout snijden, maar ik lees er ook heel veel wantrouwen in, en dat laatste vind ik wel jammer. En zonder vereniging krijgen we ook geen geld van de Foundation, en is "onze" invloed in het grote geheel gerust minimaal te noemen. Dan zouden we echt met lege handen staan. Daar wordt bij mijn weten niemand beter van. Maar zoals eerder gesteld (en dat geldt voor iedereen die het leest): van WMN kun je gewoon lid worden, en op de ledenvergadering het beleid beinvloeden. Er zijn leden die dat ook daadwerkelijk doen, en mijn ervaring is dat het bestuur altijd veel doet met de input die ze krijgt. Of Wikipedia daar beter van wordt? Dat hangt van je point of view af. Als je zoals ik artikelen schrijft over vrouwelijke tennissters die grandslams spelen, heeft de vereniging geen (enkele) meerwaarde. Maar de beelddonaties van de RCE en meer recent de Stichting Natuurbeelden, die komen de artikelen wel ten goede, en die zijn volgens mij via WMN gelopen. Ook de wikizaterdagen die ik heb bijgewoond, waren veel lastiger te organiseren zonder WMN, en die komen indirect ook de inhoud ten goede. Ook als het onderwerp OTRS is, dat niet direct aan de inhoud is te koppelen, maar indirect wel. Uiteindelijk draaien alle tools en alle organisatie om "het delen van kennis onder een vrije licentie". ed0verleg 3 sep 2014 21:28 (CEST)

Iets roepen is natuurlijk makkelijk, iets concreet doen is andere koek... Trouwens is "wat door een vrijwilliger kan worden gedann..." niet "het motto van het kantoor". Sommige dingen kunnen door een vrijwilliger worden gedaan, maar soms is dat niet zinvol; vaak vind je ook gewoon geen vrijwilliger. Maar de leden willen wel dat X, Y, of Z wordt gedaan. Wat dan? Ziko (overleg) 2 sep 2014 22:35 (CEST)

expats[bewerken]

Weer worden we buitengesloten :-( Uit het oog, uit het hart?  Klaas|Z4␟V:  2 sep 2014 00:49 (CEST)

Wikimedia is er niet alleen in Nederland
Tja, wat verwacht je Klaas? Dat we voortaan de jaarvergaderingen in Florence beleggen, zodat jij er op de fiets naar toe kan? ed0verleg 2 sep 2014 10:15 (CEST)
Beter lijkt mij de vraag dan te zijn: Wie wordt waarvan uitgesloten?
Iedereen, ongeacht verblijfplaats, kan lid worden van Wikimedia Nederland en bij mijn weten ook van Wikimedia Italië. Je kunt vrijelijk input geven per mail en op de verenigingswiki en je kunt naar Nederland afreizen om vergaderingen bij te wonen. Wel is het zo dat Wikimedia Nederland zoals de naam al zegt gericht is op Nederland en Wikimedia Italië op Italië. Romaine 2 sep 2014 13:15 (CEST)
Allemaal goed en wel maar hoe zit het dan met ons Belgen/Vlamingen. Iemand weet van Wikimedia België? Globe.svg Druyts.t overleg 2 sep 2014 13:21 (CEST)
Ik weet eigenlijk nog steeds niet of ik het openbaar mag zeggen of niet, maar onder ons gezegd en gezwegen voor dit moment: afgelopen Wikimania kregen we van de Wikimedia Foundation de goedkeuring om Wikimedia België op te richten. De resolutie hierover is, net als andere resoluties die tijdens Wikimania vastgesteld zijn, nog niet openbaar gemaakt. We zijn ondertussen wel al begonnen met het nadenken/opzetten van Wikimedia België. Als je interesse hebt om Wikimedia België op te gaan zetten kun je dat kenbaar maken op Oprichting/Geïnteresseerde personen. Romaine 2 sep 2014 13:42 (CEST)
Is er, gelet op de discussie een paar kopjes hoger, daar wel behoefte aan? Ik krijg de indruk dat Vlaamse en Waalse Wikipedianen liever met zo'n beetje iedereen samenwerken dan met elkaar. CaAl (overleg) 2 sep 2014 14:09 (CEST)
Ondertussen is bekend geworden dat de goedkeuring nu wel openbaar is: #Goedkeuring van de Wikimedia Foundation voor de oprichting van Wikimedia België.
Als ik kijk naar de dagelijkse praktijk in België werkt men gewoon samen. Dat zie ik bij overheden, bij musea, bij bedrijven, etc. Er zullen vast ook organisaties zijn waar dat niet het geval is, maar ik heb die niet gezien. Dat er in Vlaanderen mensen zijn die meer waarde hechten aan het kenmerk Vlaams/Vlaanderen dan aan Belgisch/België klopt zeker. Ook als ik kijk naar de samenwerking tussen Nederlandstalige en Franstalige Wikipedianen gaat de samenwerking prima. We hebben allemaal een gezamenlijk doel: kennis verzamelen en beschikbaar maken. Dat betreft zowel de kennis aan Waalse zijde als aan Vlaamse zijde. En ja, aan een Wikimedia vereniging in België is behoefte. We hebben diverse contacten met talrijke organisaties en die lijken vooral stroef te lopen omdat ze niet met een concrete organisatie met een eigennaam kunnen samenwerken tot op heden, maar dat gaat dus nu goedkomen! :-) Romaine 2 sep 2014 17:50 (CEST)
Dus om een voet tussen de deur van de Vlaamse, Waalse en federale bedrijven te krijgen en deze niet willen samenwerken met de Nederlandse en Franse verenigingen gaat er nog een kantoor met betaalde krachten in Brussel (?) komen?  Klaas|Z4␟V:  8 sep 2014 10:48 (CEST)
Een vraagje over Wikimedia België, het BE domein laat zien [7] dat er Facebook, Twitter en Vkontakte plugins gebruikt worden op de wikipedia, zijn er plannen om deze in te schakelen op alle wikipedia's en zijn er ook plannen om en:Mozilla Open Badges in te voeren (meer badges = meer wikipediaan) ? Huldigt Wikimedia België ook het standpunt dat als een voorstel van de chapter of de WMF door de wikipedia gemeenschap dat haar editors dan maar beter een lange wiki break gaan houden ?[8]. Gr mion (overleg) 15 sep 2014 02:14 (CEST)
Die 'BE' is de taalcode BE (Wit-Russisch) en niet de landcode BE (België). Je zult je vraag dus bij de Wit-Russische Wikipedia moeten stellen. Ik meen ook dat vKontakte niet heel populair is in België. Je laatste zin begrijp ik niet, maar om toch een poging te doen: voor WMBE zal naar ik aanneem net als voor alle 'nationale' Wikimedia-organisaties gelden dat zij geen directe invloed uitoefenen op de inhoud, of toch in ieder geval niet op de besluitvorming door de gemeenschap. Het lijkt me niet mogelijk dat een 'chapter' iets er doorheen duwt bij de gemeenschap, tenzij met openlijke steun van de WMF (die wél die macht bezit). Maar die hele 'media viewer' is nooit door welk chapter dan ook gepropageerd, bij mijn weten; dat is een technisch issue dat in principe alleen iets tussen de WMF en de gemeenschappen is. Paul B (overleg) 15 sep 2014 02:37 (CEST)

Verkiezingen Arbitragecommissie[bewerken]

Besten,

Inmiddels zijn de halfjaarlijkse verkiezingen voor de Arbitragecommissie van start gegaan en kan iedereen die aan de voorwaarden voldoet zich in de komende twee weken hier kandidaat stellen. Er zijn, door het vroegtijdige vertrek van B222 (Bertux) uit de ArbCom, vijf zetels beschikbaar. Het zou mooi zijn als die allemaal gevuld konden worden.

Met vriendelijke groet, Kippenvlees (overleg‽) 2 sep 2014 11:14 (CEST)

Bij de vorige verkiezing was het al een lastige opdracht om kandidaten te vinden, maar vijf zetels vullen... Onmogelijk. Sjoerd de Bruin (overleg) 2 sep 2014 11:15 (CEST)
That's the spirit, Sjoerd! JurriaanH (overleg) 2 sep 2014 11:19 (CEST)
Sjoerd heeft een heel erg groot punt Jurriaan. Daarbij komt ook dat iedereen kan zien hoe de huidige Arbcom werd en wordt behandeld door een groeiend aantal mensen: respectloos. Het werk is enorm belangrijk en het belang van de arbcom groeit alleen maar, ik heb dan ook immens veel respect voor de instantie... desondanks weiger ik om mezelf verkiesbaar te stellen: ik heb het al druk genoeg. Dqfn13 (overleg) 2 sep 2014 11:23 (CEST)
Even aanstippen dat dit ook geldt voor de arbcie. Vorige geledingen van de arbcie hebben zich meermaals respectloos opgesteld door niet in overleg te treden met de mensen over wie een ingediende zaak gaat (hoor en wederhoor). Aan de nieuwe commissieleden om dit punt te verhelpen. Annabel(overleg) 2 sep 2014 11:32 (CEST)
Hoeveel tijd ben je als arbitragecommissielid eigenlijk kwijt per week? En is het mogelijk om als lid voor een korte periode minder actief te zijn? Myr overleg 2 sep 2014 13:07 (CEST)
Beste Myr, tja, daar kan ik niet eenduidig antwoord op geven. Het hangt er natuurlijk in hoge mate van af hoeveel zaken er tegelijk spelen en hoe ingewikkeld die zijn. Laat ik uit eigen ervaring spreken: in de anderhalf jaar dat ik nu in de commissie zit, is ons wekelijke overleg misschien twee of drie keer niet doorgegaan omdat er geen zaken waren. Anders gezegd: er ligt bijna altijd wel iets. Als je je werk goed wilt doen, kost het je zo'n vijf tot tien uur per week. Als het rustig is minder, maar soms ook meer: onderzoek doen in een gecompliceerde zaak kan tijdrovend zijn en ook in het schrijven van een conceptuitspraak kan wel wat tijd gaan zitten.
Korte periodes van verminderde activiteit kunnen natuurlijk altijd, als het maar niet uit de klauwen gaat lopen. Ook arbcommers zijn maar mensen, en je privéleven en je werk zijn natuurlijk niet minder belangrijk. Groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 2 sep 2014 13:42 (CEST)
Als ik dit omreken, kom ik tot het equivalent van één tot twee voltijdse medewerkers. Dat kan dus nooit. Sorry, maar als ik hetgeen de arbitragecommissie in één jaar presteert op mijn werk doe, word ik gegarandeerd ontslagen. Efficiëntieverhoging is dus dringend noodzakelijk. Akadunzio (overleg) 4 sep 2014 00:24 (CEST)
Mensen, meld je aan! We doen dit met elkaar en als we willen dat de arbcom blijft bestaan, zullen er toch echt kandidaten moeten komen. Zelf heb ik er absoluut geen tijd voor - voordat mensen zeggen dat ik me aan moet melden - maar ik ben ook van mening dat de verantwoordelijkheden niet altijd alleen maar bij dezelfde mensen op hun bordje hoeven te liggen. Dus: als je geïnteresseerd bent en denkt wat bij te kunnen dragen, meld je gewoon aan. Uit ervaring weet ik dat persoonlijke berichtjes ook nog wel eens willen helpen, dus als je iemand kent waarvan je denkt dat diegene geschikt zou kunnen zijn - gewoon die persoon aansporen om zich aan te melden. We kunnen het! Trijnsteloverleg 2 sep 2014 14:14 (CEST)
Het is natuurlijk ook een goed idee ervoor te zorgen dat het aantal zaken dat de ArbCom te behandelen heeft drastisch afneemt. Lief zijn voor elkaar dus. Sikjes (overleg) 2 sep 2014 23:53 (CEST)
Even een kleine filosofische bespiegeling. Het ware hoogst amusant indien er überhaupt geen kandidaten opdaagden; deze toch wel enigermate immorele instelling zou dan de facto niet meer bestaan, waardoor meteen ook alle afzettingsprocedures overbodig werden — toegegeven, er zijn wellicht nog aanstootgevender zaken denkbaar dan een instituut dat zich boven het individu plaatst (al kan ik zo meteen niets bedenken), doch Ik, de hoogste autoriteit over Mijzelf, ware daar alvast geenszins rouwig om. Het gros der oordelen, inzichten en vonnissen van bovenvermelde commissie gaat van fictieve concepten uit: ‘gemeenschap’ bestaat immers niet, net zoals ‘werksfeer’ en ‘samenleving’ niet bestaan. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen. Onderhavige encyclopedie bestaat louter nademaal Ik ervoor kies, haar bestaan te erkennen, net zoals — bij uitbreiding — de existentie van de algehele wereld en mensheid door Mijn tegemoetkoming erkend wordt. De sfeer, de gemeenschap, de samenleving (dat laatste woord is een contradictio in terminis, aangezien men ‘leven’ per definitie alleen doet): dit alles bestaat slechts omdat Ik, als individu, wil dat het bestaat. (Zie verder ook Ayn Rand voor het pad naar de verlichting.) Daaruit volgt: „Alleen Ik ben relevant. Iedere potentiële uitspraak van een spook zoals gene arbitragecommissie is op lucht gebouwd.” Tot u sprak een Stirneriaan; dank u voor uw aandacht. Northerner (overleg) 3 sep 2014 01:18 (CEST)
En nu even realistisch: dit door velen ongewenste instituut wordt door een deel van die mensen juist nodig gemaakt. Een zeker deel van de mensen die de arbcom niet wilt zorgt er middels onoplosbare ruzies en aanhoudend ongewenst gedrag juist voor dat de arbcom nodig blijft. Als iedereen nou op een normale manier met elkaar zou overleggen en een aantal mensen nou eens naar anderen ging luisteren dan zou een arbitragecommissie niet nodig zijn. Dqfn13 (overleg) 3 sep 2014 09:53 (CEST)
Het probleem is echter dat ‘normaliteit’ een ondefinieerbaar concept is, een spook dus. Mijn normaliteit is 100% van Mij en Jouw normaliteit is 100% van Jou. ‘Werksfeer’, nog zo’n onding: wat is dat, werksfeer? Een denkbeeldige chimæra. Mijn standpunt was anno 2005 en is heden ten dage nog steeds: de mensen achter deze encyclopedie zijn irrelevant. Alle ingrepen in de encyclopedie die zinvol zijn, bestaan derhalve uit correcties van objectieve fouten en het weren van ‘vandalisering’. Wie dat doet of hoe dat gedaan wordt, heeft geen belang en verdient slechts, met volstrekte onverschilligheid bejegend te worden. Zulks heeft, uit de aard der zaak, bestaansrecht. Een instituut dat zich echter expliciet met die irrelevante ‘mensen’ bezighoudt, maakt noodzakelijkerwijze geen deel van de scopus van de encyclopedie uit. Het is gestoeld op dat denkbeeldige concept van ‘gemeenschap’, dat door voornoemde mensen (of noem hen gebruikers) willens nillens gecreëerd werd. Northerner (overleg) 3 sep 2014 13:19 (CEST)
Daarom zijn er gedragsregels, zodat normaliteit niet 100% afhangt van een individuele blik.
Correcties van objectieve fouten en de productie van nieuwe teksten worden gedaan door mensen, meestal achter een computer. Als die mensen die correcties niet meer uitvoeren, blijven de fouten staan. Sir Iain overleg 3 sep 2014 13:27 (CEST)
Verstoring van de werksfeer, ongewenst gedrag, de gemeenschap, verstoring van de opbouw van de encyclopedie zijn nietszeggende clichés die door de onbekwame arbitragecommissie veel te veel misbruikt worden om hun falende uitspraken op te kalefateren. Er zijn eigenlijk maar twee criteria belangrijk. Is de encyclopedie in gevaar of niet en moeten hiervoor maatregelen genomen worden. Ik denk persoonlijk en uit eigen ervaring dat we beter af zijn met geen arbitragecommissie dan met de arbitragecommissie zoals ze nu werkt. Respect is iets dat je moet verdienen door objectief en rechtvaardig te oordelen. Dat kon de huidige arbitragecommissie helaas niet. Eigenlijk hadden ze collectief hun mandaat ter beschikking moeten stellen. Akadunzio (overleg) 3 sep 2014 19:09 (CEST)
Wat te doen bij een repeterende grammofoonplaat? "Als je plaat overslaat of blijft hangen is dit meestal vastzittend vuil in de groef. Krijg je het vuil met reinigen niet weg, probeer het dan met een zacht gom.De plaat kan hier echter statisch van worden zodat je de plek van het vuil zo nauwkeurig mogelijk moet bepalen." Succes! Vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 11:11 (CEST)
Daarom kan men de arbitragecommissie beter vervangen. Ze gedraagt zich als een plaat, die blijft hangen. Akadunzio (overleg) 6 sep 2014 08:14 (CEST)
En laat die vervanging nu juist het idee achter de verkiezingen en het idee achter de oproep onder dit kroegkopje zijn. Er is altijd ruimte voor verbetering, dat zal niemand betwisten. De nieuwe ploeg kan gemotiveerd aan de slag. De voorspelbare, gemakkelijke en onconstructieve verwijten worden bovendien weersproken door de feiten. In haar inmiddels ruim zeveneneenhalf jaar lange geschiedenis heeft de commissie welgeteld (vijf min twee citaten en een omkering is) twee keer de kwalificatie "verstoring van de werksfeer" gebruikt, telkens in context, de typering als nietszeggend cliché is dus nogal overdreven. Gedrag, gemeenschap en opbouw zijn concrete termen om abstracte begrippen te benoemen. Deze taal is door de gemeenschap zelf ontwikkeld. "We're not afraid of free and fair elections, because true legitimacy can only come from one source -- and that is the people," aldus Obama vorige week. Wat is die kennelijk zo belangrijke "people" anders dan de gemeenschap van stemgerechtigden? Zo nietszeggend is dat dus niet. Zonder kandidaten en kiezers staat de legitimiteit van de afspraken die we voor onze samenwerking hebben gemaakt, op het spel. Laten we daar niet te licht over denken, we hebben geen heilig boek met pasklare antwoorden op elk probleem, dus we zullen er onderling uit moeten komen. E pluribus unum wiki. Ivory (overleg) 8 sep 2014 06:59 (CEST)
Ondanks mijn oproepje van een paar dagen geleden zie ik nog steeds geen kandidaturen. Mag ik iedereen er even aan helpen herinneren dat de arbcom zonder het benodigde aantal leden geen bestaansrecht heeft? Er worden wel nog met regelmaat nieuwe zaken ingediend, maar als niemand zich geroepen voelt om zich aan te melden, zullen die niet afgehandeld worden. Recentelijk stemden maar liefst 88 gebruikers voor behoud van de arbcom en als we willen dat de arbcom in stand gehouden blijft, zullen we er wel wat aan moeten doen. Het is makkelijk om te zeggen dat je wilt dat de arbcom blijft om er vervolgens niets aan te willen doen. Het is dat ik gewoon weet dat ik er echt geen tijd voor heb omdat ik druk ben IRL en ik daarnaast al veel te veel verplichtingen heb op de wiki, maar dat geldt vast niet voor iedereen. Ik heb Spraakverwarring en Sir Iain al aangespoord om zich aan te melden... misschien is het ook iets voor RJB en Saschaporsche? Meld je gewoon aan! Trijnsteloverleg 5 sep 2014 17:31 (CEST)
Ik ben er meer voor dat je je gewoon niet aanmeldt. Peter b (overleg) 5 sep 2014 17:36 (CEST)
Bij deze wil ik de oproep van Trijnstel hierboven wat kracht bijzetten. Ik heb zelf een jaar in de arbcom gezeteld en vond het persoonlijk een leerrijke ervaring (op diverse vlakken). Hoewel er kritiek op de arbcom en haar werking is - en die is in zekere zin zeker niet onterecht - is het voor de moderatoren een goed instrument om gebruik van te maken bij moeilijke of slepende conflicten. Dit impliceert natuurlijk dat de arbcom een belangrijke taak heeft de uitspraken zo kundig mogelijk te formuleren, omdat een moderator vaak op die formuleringen afgaat om een oordeel over bijvoorbeeld een blokkeringsverzoek te vellen. Daarom is het goed dat gebruikers die ervaring hebben met zowel rechtsgeleerheid als met de Wikipedia-gemeenschap zich zouden aanmelden. Hoewel dat eerste zeker geen absolute vereiste is, zou een beetje juridische expertise of expertise anderszins (conflictbeheersing en -bemiddeling), niet misstaan om de goede werking te kunnen waarborgen. En kritiek geven op een orgaan waarvan je zelf geen deel uitmaakt is natuurlijk altijd gemakkelijk (de beste stuurlui ...). Denk er dus even goed over na. - Capaccio Capaccio overleg • 5 sep 2014 17:39 (CEST)
Beste Trijnstel, dank voor de eer, maar ik pas. Ik zat zelf wel te denken aan Gebruiker:Josq of Gebruiker:Wikiklaas als geschikte kandidaten. Misschien moeten er meer stroopwafels uitgeloofd worden voor gebruikers die zich kandidaat stellen. Face-angel.svg vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 17:45 (CEST)
Overigens @Capaccio Dit zijn de specialisten op rechtgebied] die wikipedia zelf in huis heeft, misschien daar nog eens polsen? Hoewel ik daarbij geen namen zie van zeer actieve wikipedianen . Vr groet Saschaporsche (overleg) 5 sep 2014 17:51 (CEST)
Ik wel. Eén die al een aantal termen uitgezeten heeft en een ander die nu een duidelijke afkeer heeft jegens de AC. Trijnsteloverleg 5 sep 2014 18:31 (CEST)
Deze afkeer betreft ook mods en andere andersdenkenden. Met kritiek op de AC wordt naar mijn idee vaak kritiek op de moderatoren en alles wat lijkt op gezag in het algemeen bedoeld. Vertrouwen, gezag en respect moeten ook verdiend worden, ik denk dat verkiezingstijd daar bij uitstek geschikt voor is. Het streven van de commissie naar normalisering van verhoudingen tussen partijen is uiteraard ondankbaar werk maar wel nuttig, voor wie dat heeft gemist verwijs ik naar mijn kroegbijdrage van vorige maand. Ik ben benieuwd hoe het zonder AC zou gaan, maar te zeggen dat zij zich nu al overbodig heeft gemaakt is volgens mij te veel eer. Niet iedere arbiter hoeft hetzelfde specialisme te hebben, het is ook handig als iemand expertise op bijvoorbeeld sociologisch gebied inbrengt maar het klinkt allemaal spannender dan het is, een zekere mate van gezond verstand is genoeg. Aan de belangstelling kan het in ieder geval niet liggen. Ivory (overleg) 8 sep 2014 06:59 (CEST)
Ik vind het verwonderlijk dat een lid van de arbitragecommissie hier gaat verkondigen dat de kritiek op moderatoren of moderatoren bedoeld is als kritiek op alles wat gezag is. Mijn persoonlijke ervaring is dat de arbitragecommissie gewoonweg overbodig is omdat ze er toch niet in slagen zich onafhankelijk uit te spreken over bepaalde zaken. Dit heeft niets te maken met sociologie of een ander specialisatie, maar met een gebrek aan ruggengraat om een iets zonder vooringenomenheid te kunnen onderzoeken. Mijn gezond verstand zegt dat de arbitragecommissie gewoon overbodig is omdat ze bestaat uit mensen, die niet onafhankelijk van de mening van de gemeenschap uitspraak kunnen doen. Met andere woorden mensen die de moeite niet doen om iets tot op het bot te onderzoeken, maar zich tevreden stellen met het bevredigen van hetgeen de gemeenschap denkt dat ze moeten doen. Akadunzio (overleg) 11 sep 2014 00:59 (CEST)

Lieve mensen, de Arbitragecommissie heeft best een roerig jaar achter de rug. Twee afzettingsprocedures, en laten we eerlijk zijn, de kritiek was bepaald niet van de lucht. Op dit moment heeft de AC vijf leden, waarvan er straks over drie weken nog maar twee over zijn. Op dit moment zijn er twee kandidaten. Zelfs al die allebei verkozen worden, dan heeft de AC nog maar vier leden.

Laat ik duidelijk zijn: met vijf leden gaat het nog nét, mits die alle vijf actief zijn, maar vier is echt té weinig. De Arbitragecommissie moet soms moeilijke beslissingen nemen en daar is draagvlak voor nodig. Van een commissie met zeven leden mag worden aangenomen dat die wel een soort redelijke afspiegeling van de gemeenschap vormt, bij een commissie met drie of vier leden is de kans veel te groot dat er fouten worden gemaakt en/of anderszins verkeerde beslissingen worden genomen. Bovendien is met zo'n kleine commissie de werkdruk véél te groot. Het gevolg: eindeloze vertraging bij de behandeling van zaken, onzorgvuldigheden, fouten en als gevolg daarvan natuurlijk nog meer kritiek. Willen we dat?

Wat me toch wel een beetje spijt, is dat onder al diegenen die het hoogste woord hebben wanneer er wat de kritiseren valt, het nu ineens oorverdovend stil is geworden. Komaan mensen, als je tijd én energie én zin hebt om eindeloos door te blijven pruttelen over alles wat de Arbitragecommissie in jullie ogen fout doet, hoe komt het dan toch dat jullie ineens geen tijd of zin meer hebben wanneer je een reële kans krijgt om zelf eens te laten zien hoe het dan wél moet? Geloof me, dit is niet als jij-bak bedoeld; juist de critici zou ik graag als collega willen verwelkomen!

Intussen wil ik ook nog opmerken dat ik geen zin heb om deel uit te maken van een zwaar onderbezette commissie. Als er niet meer kandidaten komen, zal de Arbitragecommissie haar activiteit waarschijnlijk opschorten totdat er wél genoeg leden zijn. Met vriendelijke groet, Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 11 sep 2014 21:27 (CEST)

"[...] al diegenen die het hoogste woord hebben wanneer er wat de kritiseren valt [...] als je tijd én energie én zin hebt om eindeloos door te blijven pruttelen over alles wat de Arbitragecommissie in jullie ogen fout doet" (mijn cursivering). Uit die bewoordingen krijg ik nu niet bepaald de indruk dat de kritiek en de critici serieus worden genomen. Marrakech (overleg) 11 sep 2014 23:25 (CEST)
De kritiek en de critici worden wel degelijk serieus genomen en wie goed heeft opgelet zal dat in het meer recente optreden van de Arbcom ook wel kunnen herkennen. Mijn frustratie betreft alleen het feit dat juist degenen die het hardste roepen dat de Arbcomleden hun werk niet goed (genoeg) doen, het botweg laten afweten wanneer het perspectief opdoemt van een commissie die het misschien wel veel beter zou doen. Kritiek vanaf de zijlijn is wel heel erg gemakkelijk als je er zelf nooit iets tegenover stelt. Als er onder al diegenen die zich stelselmatig engageren in discussies over blokkades of discussies over Arbcomuitspraken, zelfs maar twee waren geweest die zich kandidaat hadden gesteld, dan had de stemming er nu waarschijnlijk al heel anders uitgezien. En dan heb ik het nog alleen over diegenen die zó veel tijd en energie aan deze discussies besteden, dat het argument "geen tijd voor een Arbcomlidmaatschap" slechts potsierlijk kan overkomen. Waarom schrikken deze critici er dan toch voor terug om ook eens een stukje verantwoordelijkheid te nemen? Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 20 sep 2014 03:34 (CEST)
Misschien is het wel goed om de arbcom een maandje tot zes maanden op te doeken, dan kunnen de grootste klagers zien dat de arbcom nodig is. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 21:37 (CEST)
Helemaal eens met Jan. Stelletje lamzakken dat jullie zijn! Knipoog EvilFreD (overleg) 11 sep 2014 21:42 (CEST)
Nog geheel afgezien van de vraag of ik ooit gekozen zou worden in deze commissie (NOT), zou ik me er ook nooit voor verkiesbaar stellen nu de reglementen deze commissie een welhaast onbegrensde macht geven. Ik zou er - zoals bekend - een voorstander van zijn om moderatoren meer bevoegdheden te geven en een ArbCom in te richten die dient als een beroepsinstantie die beoordeelt of moderatoren juist hebben gehandeld. Een recent voorbeeld, dat aantoont dat dat best zou kunnen, is de zaak die ik aanhangig heb gemaakt met betrekking tot een gebruiker die stelselmatig WP:BTNI schendt. Nog op dezelfde dag dat ik de zaak aanhangig maakte, diende een collega een blokverzoek tegen die gebruiker in. De gebruiker werd niet geblokkeerd - hangende de arbcomzaak - maar de afhandelend moderator beloofde wel over te gaan tot blokkades bij een eerste overtreding van deze richtlijn. Moderatoren kunnen zulke zaken dus prima afhandelen zonder arbcom. In ruil daarvoor dient er een instantie te zijn die onafhankelijk oordeelt over het optreden van moderatoren. Zo een instantie zou de Arbcom kunnen zijn, mits voorzien van nieuwe reglementen en voor een dergelijke commissie zou ik me wellicht kandideren, ook zonder de hoop ooit gekozen te worden. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 21:55 (CEST)
Deze plaat is afgezaagd. Deze plaat is inherent de waarheid ontkennen. Net zoals de plaat dat de arbcie echt niet inzit met respect en in contact treden met de wikigemeenschap. Al vijf jaar klaag ik lekken, gebrek aan wederhoor, consistent negeren van checkusers en systematisch negeren van betrokkenen in de zaken aan ... eerst als moderator en checkuser en nadien helaas nogmaals als ervaringsdeskundige die slachtoffer is van veel misverstanden. Bewijzen van al die dingen heb ik, zowel publiekelijke als vertrouwelijke. Wat zie je ... mensen die weten welke misstanden er zijn, worden gekraakt en door het slijk gehaald door die instantie die zou moeten helpen. Ja die plaat, ook de mijne, is afgezaagd, de andere kant is ook afgezaagd en dat zal niet veranderen als de arbitragecommissie zich niet grondig heroriënteerd. Geef me aub een beter klinkende plaat, want ik hoor graag goede muziek. Annabel(overleg) 11 sep 2014 21:55 (CEST)
Mocht ik verkozen worden wil ik mijn best doen om binnen de arbcom een bijdrage te leveren aan ook een beter imago naar buiten toe. Ik denk dat soms de arbcom momenteel te kort schiet door te veel onduidelijkheid te laten hangen als er nadere vragen over uitspraken rijzen. Ik denk dat de arbcom ook de verantwoordelijkheid heeft om uitspraken waar nodig te verdedigen en toe te lichten. Als de arbcom respect wil verdienen, zal zij ook hierin een verbeterslag moeten maken. Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 11 sep 2014 22:10 (CEST)
@Annabel: er zijn nog een paar zetels beschikbaar. Dus, meld je aan zou ik zeggen. @Tjako: klinkt goed en kijk erg uit naar je ideeën om dit te bewerkstelligen! Natuur12 (overleg) 11 sep 2014 22:19 (CEST)
@Natuur12: logica?? Ik moet die voormalige arbciebeledigingen maar slikken en bij succesvolle aanmelding de miserie die over mij heengegoten is, bevestigen. Telkens in het hemd gezet worden? De schandpaal waaraan ik hang, staat er nog altijd! Eerst de schandpaal weg, want bovenstaande logica klopt niet: ik zou rechter en partij zijn. Annabel(overleg) 11 sep 2014 22:24 (CEST)

Volgens mij is er één oplossing; de periode waarin men zich kan kandideren - die morgenavond afloopt - net zolang verlengen tot er zich genoeg nieuwe kandidaten hebben gemeld. Overigens lijkt het me niet onwaarschijnlijk dat het merendeel van de huidige 4 kandidaten straks niet door de verkiezingen komt. In dat licht moet er dus misschien nog naar zo'n drie of vier extra kandidaten gezocht worden? De Wikischim (overleg) 14 sep 2014 16:56 (CEST)

Eerherstel Annabel en Brimz[bewerken]

Het is - inderdaad - de hoogste tijd dat Annabel en Brimz publiekelijk worden gezuiverd van iedere blaam. Het dappere herzieningsverzoek dat MoiraMoira indiende bij die commissie, heeft weliswaar beiden - voor zover dat nog nodig was - ontdaan van maatregelen, maar er zal toch iemand moeten zijn die namens de gemeenschap zegt dat die maatregelen - genomen tegen volstrekt integere gebruikers, die niets anders deden dan het beschermen van de encyclopedie tegen POV-pushing - volstrekt onrechtvaardig waren en dat excuses geboden zijn. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 22:47 (CEST)

En wie zou dat volgens jou moeten doen? Er is niet één specifieke gebruiker aan te wijzen die hen de maatregelen heeft opgelegd, of wel? Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 22:51 (CEST)
Wij, wij als gemeenschap, natuurlijk. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 22:54 (CEST)
Misschien de betrokken personen, niet betrokken personen zou je hier niet me op moeten zadelen. Ik ken de maatregelen zelfs niet, heb er ook nooit mee te maken gehad en ben op geen enkele wijze bij het opleggen van maatregelen aan Brimz of Annabel betrokken en ook niet bij het herzieningsverzoek. Blijkbaar zijn de maatregelen ten onrechte opgelegd, dat vind ik vreselijk voor Brimz en Annabel, neemt niet weg dat ik er geen verontschuldigingen voor ga aanbieden. Dqfn13 (overleg) 11 sep 2014 23:06 (CEST)
Mooi, dan weten we dat. Ik zou dat wél willen doen, gesteld dat het enige indruk maakte. We hebben namelijk een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het feit dat niemand zich dat realiseert, of wil realiseren, dat iedereen een andere kant op kijkt als er hier sprake is van grof onrecht, maakt het project zwak en maakt - zo wil ik daar graag aan toevoegen - ook ons als individuele bijdragers laf en bewoners van een wereld waarin je liever niet leeft. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 11 sep 2014 23:24 (CEST)
Na de zaak doorgelezen te hebben, kan ik beamen dat de maatregelen die in die zaak tegen A en B genomen werden de indruk wekken dat de arbcom de prioriteit hier verkeerd legde. Waarom de arbcom precies zo besliste, weet ik natuurlijk niet. Ik zou dat niet direct aan gebrek aan inzicht wijten. Mogelijk vond de arbcom in het reglement te weinig houvast om zich als beschermer van de inhoud op te werpen. Als dat het geval is zou het reglement veranderd moeten worden. Een nieuwe uitspraak of zelfs excuses zijn prettig voor A en B, maar het project schiet er niet zo bijster veel mee op. Als het inderdaad aan het reglement lag, bestaat de kans dat een volgende arbcom opnieuw een dergelijke uitspraak doet. Woudloper overleg 13 sep 2014 02:54 (CEST)
In navolging van eerdere voorbeelden, zijn op een bepaald ogenblik in deze uitspraken op verkeerde veronderstellingen gedaan, 4 samenstellingen van de arbitragecommissie hebben zich hiermee bemoeid, en dit onrechtvaardig gedoe al dan niet onder woorden bevestigt. Er is dan ook maar één instantie moreel verantwoordelijk ... er is volgens de reglementen ook maar één instantie die voor een rechtzetting kan zorgen ... de arbitragecommissie. Annabel(overleg) 15 sep 2014 21:04 (CEST)

Niet meer maar beter[bewerken]

De laatste maanden ben ik weer veel curieuze teksten en onzin tegengekomen op wikipedia, fantasierijke toevoegingen, onbegrijpelijke zinnen, verouderde informatie, noem maar op. (Zeker, naast prachtige artikelen) Voor de doorgewinterde bezoeker hier is het geen verrassing. Is het mogelijk om de enthousiaste schrijverij om te buigen van steeds meer meer meer naar steeds beter beter beter? Dus niet projecten lanceren om alle niet bechreven snelwegen, spoorwegem. vleermuizen e.d in de Krim of Bolivia te beschrijven bijvoorbeeld, hoe stimulerend soms ook (voor mij vaak ook). Maar meer nadruk op herstel- en verbeterprojecten, bijvoorbeeld alle bestaande artikelen over mossen in China of voetbalclubs in Vlaanderen; klopt de informatie nog wel, beataat de soort mos nog wel daar, onder die naam, is de voetbalclub opgeheven of de gemeente? Zit er systematiek in? Etc. Of is dit een onuitvoerbaar en heilloos plan van henriduvent (overleg) 10 sep 2014 23:45 (CEST)

Helemaal mee eens. Het lijkt me verstandiger om ons eens meer op kwaliteit ipv kwantiteit te richten. In het verleden is voor dat laatste nogal eens aandacht geweest: het halen van 500.000 of 1.000.000 artikelen, het proberen één van de grootste Wikipedia's van de wereld te worden etc. We schrijven uiteindelijk voor de gebruiker en die heeft betrouwbare info nodig en geen fantasieën. Er zijn nog heel wat beginnetjes en er zijn minder populaire hoekjes in deze encyclopedie waar genoeg artikelen staan die opgeknapt kunnen worden. (Een groot voordeel: in die uithoeken van onze Wikipedia kom je zelden lastige gebruikers tegen.)
Systematiek? Er zijn al pagina's als Wikipedia:Dit kan beter en Wikipedia:Gewenste artikelen, maar ik vraag me af of deze wel effectief genoeg zijn. Je zou er een project van kunnen maken. Selecteer bijvoorbeeld enkele onderwerpen en kijk of er medegebruikers zijn die gezamenlijk artikelen willen doornemen, verbeteren, aanvullen etc. Daarbij komen dan vaak ook wel weer witte vlekken naar boven, waarvoor nieuwe artikelen nodig zijn. Bijltjespad (overleg) 11 sep 2014 11:40 (CEST)
De vraagstelling doet een beetje doorschemeren dat je verwacht dat een ander dat voor je gaat doen. De lol van Wikipedia is nu juist dat je zelf mag kiezen wat je wilt doen. Als de een graag snelwegen wil toevoegen, houdt dat zeker niet in dat een ander geen mossen-in-China mag bijwerken. Dus VJVEGJG! ed0verleg 11 sep 2014 17:27 (CEST)
Mm. Ik geloof niet dat ik bekend sta als iemand die anderen het werk laat doen. Waar ik voor pleit, net zo goed als er geregeld projecten voor nieuwe artikelen onstaan, is om wat meer de nadruk te l;eggen op projecten die opknappen tot doel hebben. Dwang is natuurlijk uit den boze. Maar stimuleren kan wel. En dat probeer ik met deze oproep. Even een andere toon proberen te zetten, even omdenken. Met het oog op minder fouten en een cultuur die kwaliteitsbewaking als hoogste geod ziet, en niet veel artikelen. Wat is daar nu toch mis mee? mvg henriduvent (overleg) 11 sep 2014 18:04 (CEST)
Beste henriduvent, en allen, het "wist je dat" project is bezig om weetjes te maken voor alle dagen ipv zoals nu per week. Hierbij zijn kwaliteitseisen gesteld, waaronder dat artikels die op de hoofdpagina gelinkt worden, minimaal 1 bron nodig hebben. Zeer lichte eis zou je denken, maar in de praktijk vertraagt dit het project enorm. Mensen zijn zelfs overleg gestart om de kwaliteitseis te verwijderen. Ik stel voor om een lijst te maken waar wij alle weetjes met gelinkte artikels zonder bron plaatsen, zodat Wikipedianen die aan de kwaliteit van Wikipedia willen werken, niet alleen een lijst krijgen van artikels die beter kunnen, maar tevens hun werk beloond zien, omdat al hun werk voor kwaliteit op de hoofdpagina getoond wordt. Ik hoop dat mensen die kwaliteit hoog in het vaandel hebben mee willen denken en liefst werken. Ik heb mijn voorstel geplaatst op Overleg Wikipedia:Wikiproject/Wist je dat#Bronnen. Mvg, Taketa (overleg) 11 sep 2014 18:53 (CEST)
 • Ik steun de suggestie verbetering van harte. Ik ben nu al een paar maanden bezig om ervoor te zorgen dat bij voetballers in ieder geval de goede (lees: huidige) club en het actuele rugnummer vermeld staat + als het even kan de contractduur bij de huidige club (in 95% van de gevallen wel te achterhalen en een te vermelden bron voor te vinden in het Nederlands, Duits of Engels). Naar schatting ben ik ruim 1000 edits verder en het einde is nog niet in zicht. En dan heb ik het tot alleen nog maar over Nederlanders + spelers die op dit moment actief zijn in de Nederlandse en de vier grote (Engeland, Duitsland, Italië, Spanje) competities tot dusver. Nou kun je voetballers wel of niet belangrijk vinden, maar ik vind dat Wikipedia in ieder geval een modderfiguur slaat wanneer iemand een speler opzoekt (om daar dus iets meer over te weten te komen) en er staat nog een club bij hem vermeld van x jaar geleden. Dan praat je nog niet eens over actuele statistieken, intro's en beschrijvingen die aansluiten bij de vermelde gegevens, de meest actuele contractgegevens, transfersommen, opvallende wetenswaardigheden e.d. Nogmaals, je kunt voetballers wel of niet belangrijk vinden, maar wat op Wikipedia staat moet in ieder geval kloppen in mijn ogen. En als er staat dat iemand bij club x speelt terwijl hij inmiddels bij club Y zit, of dat hij nog een contract tot 2013 heeft terwijl het 2014 is, dan sla je een modderfiguur. Toth (overleg) 12 sep 2014 00:19 (CEST)
Als het probleem dat Henriduvent hier aanstipt niet serieus wordt genomen dan lijkt de toekomst van de encyclopedie somber. Hoeveel werkelijk actieve gebruikers zijn er op dit project? Als bij een peiling of stemming 120 gebruikers een mening geven dan is dat veel. Als ik aanneem dat er een grote groep gebruikers is die zulke gebeurtenissen graag vermijdt en die voor het gemak eens op het dubbele schat dan zie ik niet veel meer dan 400 gebruikers die met enige regelmaat een bewerking doen. Bij 1,8 miljoen lemma's is dat 4.500 lemma's per gebruiker om te onderhouden. Toegegeven, heel veel lemma's kunnen zonder bezwaar jaren ongewijzigd blijven, maar dan nog blijft er een gigantisch probleem bestaan. Peter b (overleg) 13 sep 2014 13:43 (CEST)
Het verbeteren van artikelen kan gestimuleerd worden door eens te kijken naar de Engelstalige Wikipedia. Op de overlegpagina van elk artikel kun je zien wat de status van het artikel is: die gaat van Stub, Start, C, B, God Article helemaal naar Featured Article. Op die manier is het enorm leuk om artikelen te verbeteren, is mijn ervaring. Bovendien kun je als lezer snel zien of een artikel de moeite waard is. Op de Nederlandstalige heb je helemaal niets tussen een artikel en een Etalage-artikel en zo kun je niet zien of een artikel bijvoorbeeld net onder etalageniveau zit of dat er nog veel moet gebeuren. Het invoeren van dat rating-systeem kon wel eens heel goed uitpakken.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 13:53 (CEST)
Eens, maar het bijhouden kost veel energie en er is veel weerstand tegen het invoeren van zelfs een 'good article'-status. Een deel van de weerstand betrof de naam (is een artikel dat niet goed is dan ook meteen slecht?) maar in het algemeen zie ik de rating er niet van komen. Meestal komt die rating ook voort uit projecten, en die hebben we hier ook niet op dezelfde schaal als de Engelse Wikipedia. Sir Iain overleg 13 sep 2014 14:15 (CEST)
De topicstarter henriduvent raakt een belangrijk punt als je even kijkt naar hoe de NL Wikipedia achterblijft. Er zijn ongeveer 300 etalage-artikelen op een totaal van ongeveer 1, 8 miljoen. Op de Engelse Wikipedia zijn ongeveer, 4,6 miljoen artikelen, ruwweg drie keer zoveel. Naar verhouding zouden er dus ongeveer 900 featured-artikelen moeten zijn, maar het zijn er liefst 4300. Dus de zorg over het kwaliteitsverschil lijkt mij een wezenlijk punt waar zo'n rating iets aan kan veranderen. Overigens hoeven de benamingen van die rating natuurlijk niet letterlijk vertaald te worden. De rating komt in die zin niet uit projecten voort dat steeds dezelfde criteria gehandhaafd worden. Dus een B-artikel heeft een betere verankering in gepubliceerde bronnen dan een C-artikel en die weer beter dan een Start-artikel.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 14:36 (CEST)
MackyBeth heeft een heel goed punt. Dat is ook van de dingen die ik hier zo ontzettend jammer vind, dat het rating-systeem keer op keer bij stemmingen wordt afgeschoten terwijl het waarschijnlijk een prima middel zou zijn om tot een duidelijk overzicht te komen van de kwalitatieve staat van heel veel individuele artikelen. Ondertussen wordt er (op zich helemaal terecht) bij tijd en wijle - zoals ook nu weer- geklaagd dat er zo veel artikelen nog steeds zo ondermaats zijn. Tja, niet heel wonderlijk als er zo weinig overzicht is en initiatieven om daar iets aan te doen telkens weer opzij worden geschoven.De Wikischim (overleg) 13 sep 2014 14:41 (CEST)
Zelf heb ik zo'n stemming nog niet meegemaakt, maar het zou iedereen hier een zorg moeten zijn hoe artikelen beter kunnen worden. Daarbij moet je ook denken aan de stimulerende werking die het rating systeem op de Wikipedianen zelf kan hebben om hun favoriete onderwerpen zo hoog mogelijk op te stuwen. Maar wat je zegt, De Wikischim, er zijn veel ondermaatse artikelen en dat komt, heb ik zo de indruk, omdat veel artikelen worden aangemaakt niet vanuit de drang een aardig artikel te produceren, maar alleen om een onderwerp een lemma te geven, zo van: huppa even drie zinnetjes en dan is dat ook weer vertegenwoordigd. MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 14:47 (CEST)
Exact. Vervolgens is het volgens mij zo dat aangezien er überhaupt een artikel is, iedereen zo'n beetje geneigd is te denken "prima, hoeft niks meer aan te gebeuren", ook als het artikel slechts uit een paar zinnen bestaat (en soms een onderwerp heeft waar je in feite een half boek vol encyclopedische info over zou kunnen schrijven). Ik heb zo al artikelen gezien die bijna zo oud zijn als Wikipedia zelf, maar waar sinds het aanmaken vrijwel niets nieuws mee is gebeurd. In de bewerkingsgeschiedenissen zie je dan alleen maar botbewerkingen en af en toe wat vandalisme terwijl het artikel er intussen pakweg twaalf jaar zo bijstaat. De Wikischim (overleg) 13 sep 2014 15:49 (CEST)
Ik denk dat we onder ogen moeten zien dat Wikipedia last begint te krijgen van zijn eigen succes: De hoeveelheid informatie die er nu op staat, is zo enorm dat het onmogelijk is om die allemaal bij te houden. Ik denk zelfs dat het niet zou lukken als we 1000 maal zoveel vrijwilligers zouden hebben. Sterker nog: Ik denk dat die dan vrolijk zouden gaan werken aan nieuwe artikelen, waardoor de hoeveelheid artikelen opnieuw zo toeneemt dat dat ook met al die nieuwe vrijwilligers niet meer te beheren valt. Met de 'vandalismebestrijding' lopen we tegen datzelfde probleem op: omdat er zo vreselijk veel artikelen zijn, wordt er ook vreselijk veel aan bewerkt, en het wordt steeds lastiger om dat allemaal bij te houden.
Kortom: We moeten misschien maar accepteren dat veel artikelen niet fantastisch zijn. Overigens vind ik het nog niet eens zo erg dat er kleine artikeltjes zijn die met een paar regeltjes in elkaar geknutseld zijn. Ten eerste is dat soms al voldoende, ten tweede kan het een stimulans zijn voor anderen om het te verbeteren. Dat is immers de grondgedachte van Wikipedia: De massa verbetert geleidelijk de kwaliteit van ieder artikel. Vanuit diezelfde grondgedachte moeten we ook accepteren dat er soms grote onzin in artikelen sluipt; uiteindelijk komt er altijd wel iemand die dat weer ontdekt en corrigeert.
Ik ben het overigens helemaal eens met de meesten hier, dat het een goed streven is om wat meer aan de kwaliteit te doen ipv aan de kwantiteit. En het lijkt me goed om eenieder uit te nodigen om zich eens vast te bijten in het verbeteren van bestaande artikelen in plaats van het aanmaken van nieuwe. Mijn suggestie is om eens een categorie te pakken van een onderwerp waarin je goed thuis bent, en dan alle artikelen binnen die categorie langs te lopen. Erik Wannee (overleg) 13 sep 2014 15:56 (CEST)
Je hebt gelijk dat het onvermijdelijk is dat veel artikelen niet fantastisch zijn en dat dat ook niet meteen heel erg is. Jammer is dat er momenteel geen middel is waarmee de lezer makkelijk alle artikelen in zijn interessegebied kan vinden die wel goed zijn. Je kunt alleen de etalage-artikelen scannen, maar de artikelen die daar maar net onder zitten en dus ook heel goed zijn kun je niet zomaar opsporen. Maar op de Engelse Wiki kun je heel makkelijk bijvoorbeeld alle artikelen over fictie selecteren die geen featured artikel zijn maar wel een Good Article. Er zou ook te denken zijn aan een Nederlands initiatief wat een equivalent moet worden van de "vital article" status op de Engelse Wiki. Dus dat er een lijst opgesteld wordt van onderwerpen waarvan de Wikipedianen vinden dat die zo belangrijk zijn dat een encyclopedie er eigenlijk een gedegen artikel over zou moeten hebben. Daarvoor kun je niet uitsluitend naar anderstalige wikipedia kijken omdat er nu eenmaal ook onderwerpen zijn die binnen Nederland van belang zijn maar daarbuiten niet. Die lijst zullen we dus zelf moeten gaan samenstellen.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 16:18 (CEST)
Maar laten we het nou eens bekijken vanuit de lezer die hier informatie komt zoeken. Hij wil iets weten over laserlassen of over het verdrag van Kopenhagen uit 1857. Zal hij dan beslissen het artikel niet te lezen omdat het geen 'featured article' of 'etalageartikel' is? Nee toch? Daarom geloof ik totaal niet in al die kwalificaties van artikelen; nog los van het feit dat het weer een enorme hoeveelheid werk kost om elk artikel van een kwaliteitslabel te voorzien en vooral om die ook nog eens continu bij te houden. Want na elke verbetering van een artikel zal opnieuw gekeken moeten worden of het inmiddels tot een hogere kwaliteitsklasse behoort. Dat lijkt me een heilloze weg. Erik Wannee (overleg) 13 sep 2014 16:43 (CEST)
Nee, zo gaat dat helemaal niet. Het toegekende label blijft staan totdat iemand een nieuwe beoordeling aanvraagt. Meestal is de aanvrager natuurlijk iemand die zoveel aan het artikel heeft verbeterd dat een nieuwe beoordeling volgens die gebruiker redelijk is. En wat ik al zei, een groot gedeelte van de ranking gaat gewoon via een soort checklist, pas bij de echt hoge categorieen wordt een nauwkeurige review gedaan, dus de hoeveelheid extra werk valt mee. Je hebt gelijk met wat je zegt over wat de lezer zoekt. Alleen: goede artikelen zijn ook een voorbeeld voor andere bewerkers om de artikelen waar zij aan werken vorm te geven. Maar ja, als je die voorbeelden niet kunt vinden dan kun je er ook geen voorbeeld aan nemen.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 16:50 (CEST).
Citaat Peter B: Bij 1,8 miljoen lemma's is dat 4.500 lemma's per gebruiker om te onderhouden. Toegegeven, heel veel lemma's kunnen zonder bezwaar jaren ongewijzigd blijven, maar dan nog blijft er een gigantisch probleem bestaan.
Dit is een van de redenen waarom ik altijd (onder meer) erg op de manier van formuleren let. Stel dat ik schrijf 'John Doe is de huidige voorzitter van De Koninklijke Bestaatniet' en hij wordt over een maand uit zijn functie gezet, dan klopt die stelling niet meer als het bijwerken van de pagina achter komt te liggen. Maar als ik schrijf 'John Doe werd op datum X aangesteld als voorzitter van De Koninklijke Bestaatniet', dan zal dat feit voor eeuwig en altijd waar zijn. Ook als de pagina om wat voor reden dan ook tijden niet wordt bijgewerkt. De info blijft altijd waar, in het slechtste geval alleen verouderd. Zo zijn er talloze voorbeelden van manieren van formuleren die teksten kunnen helpen. Daarmee los je het probleem van te weinig handen om alles altijd up to date te hebben dan wel niet op, maar het voorkomt wel dat er fouten ontstaan in teksten die op zeker moment niet up to date zijn. Toth (overleg) 13 sep 2014 18:02 (CEST)
En laat het bovenstaande nou net ook weer van die dingen zijn die ontzettend vaak worden vergeten. Net vanmiddag heb ik op Conflict in de Gazastrook 2014 weer een aantal zaken in de verleden tijd gezet omdat het er nog stond alsof het een krantenbericht i.p.v. een encyclopedische tekst was. De Wikischim (overleg) 13 sep 2014 18:10 (CEST)
Ik kom het ook heel vaak tegen. Daarom begon ik erover. Net als het woord 'momenteel' bijvoorbeeld. Dat is - zoals je zegt - eventueel functioneel in een krantenbericht, dat vandaag waar is en morgen bij het oud papier ligt. In een encyclopedie zorgt het alleen maar voor problemen. Daarom haal ik dergelijke termen ook altijd weg als ik toch op een pagina ben voor een andere aanpassing, als ik de puf heb inclusief functionelere herformulering. Helaas staat het op zoveel plaatsen dat het overal verwijderen/aanpassen een reuzenkarwei is en wordt het ook nog dagelijks her en der toegevoegd. Om dit op te lossen moet eigenlijk een meerderheid aan gebruikers dergelijke dingen aanpassen én dit standaard in de gaten houden, zowel daar waar het al bestaat als waar het nieuw toegevoegd wordt. Met één of een paar man is het zo goed als onbegonnen werk, hoewel alle beetjes natuurlijk wel helpen. Elke verbetering is er immers een. Toth (overleg) 13 sep 2014 18:26 (CEST)
Dat soort van onhandige formuleringen zijn typisch een teken van onervarenheid in het schrijven van teksten die wat langer mee moeten dan deze week. De Engelse Wiki heeft een stijlgids voor gebruikers om zaken die vaak verkeerd lopen zoveel mogelijk te ondervangen, maar voor zover ik weet heeft de Nederlandse dat niet. Toch zouden de gebruikers die er een punt van maken dit soort dingen te verbeteren waarschijnlijk vrij snel een checklist in elkaar kunnen zetten die helpt.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 18:39 (CEST)
Ik vrees dat het niet zal lukken om dit soort beginnersfouten te voorkomen met een stijlgids o.i.d.. Als ik ze tegen kom, pak ik dit soort fouten altijd aan, zoals ook tekst die uitsluitend op Nederland gericht is en zo. Ik heb wel eens een paar dagen besteed aan structurele fouten waaraan ik me stoorde, zoals het gebruik van 'hele', waar 'heel' bedoeld was ('Ik heb een hele mooie reis gehad.'). Ik heb toen honderden correcties in vrij korte tijd gedaan. Maar het langslopen van de 13.408 keer dat het woord 'momenteel' in Wikipedia voorkomt, is inderdaad een klus van een paar magnitudes groter. Het zou mooi zijn als iemand die het woord 'momenteel' intikt in het editscherm, vanzelf een pop-upje krijgt met een waarschuwing, maar dat lijkt me technisch niet eenvoudig. Erik Wannee (overleg) 13 sep 2014 18:53 (CEST)
Je hebt helemaal gelijk dat een stijlgids die zaken nooit helemaal kan elimineren. Maar alle beetjes helpen. Mijn idee is dat het het beste is is als nieuwe gebruikers snel schrijfervaring opdoen, want dit zijn allemaal typische schrijfvaardigheidszaken en om dat echt te verbeteren moet je gewoon veel schrijven om het in de vingers te krijgen. Want het wordt hier wel steeds 'bewerken' genoemd, maar het is natuurlijk schrijven.MackyBeth (overleg) 13 sep 2014 19:01 (CEST)
@Erik Wannee: wat trouwens je reinste BTNI is. Schandálig! Knipogende smiley Paul B (overleg) 13 sep 2014 19:04 (CEST)

Ik zag hier ergens een pleidooi voor het systeem van de Engelstalige wiki met zijn classificatie van "stub class" naar "Featured Article". Dat systeem is voor mij juist een van de twee redenen dat ik zo weinig doe op de Engelstalige wiki. Voor mij werkt het alleen maar demotiverend als een artikel waarin alles verwerkt zit wat er op het internet over het onderwerp te vinden is, wordt afgedaan als "stub class". De andere reden is het plakken van sjablonen als "This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed." Ik vraag me nog steeds af wie men daar in vredesnaam een dienst mee denkt te bewijzen. Wel ben ik voorstander van een tussenvorm tussen "gewoon" artikel en etalageartikel, dus voor een klasse "goed artikel". Ik denk dat zoiets ervaren wordt als een schouderklopje en wél mensen kan motiveren om meer bij te dragen, nieuwe artikelen en verbeteringen. Sijtze Reurich (overleg) 14 sep 2014 12:40 (CEST)

Ik vind hier een aantal waardevolle suggesties - dank - en ik hoop dat we een vorm vinden hier een vervolg aan te geven. Het is echt hard nodig. Steeds meer collega's aan de onderwijsinstelling waar ik werk zie ik studenten AFRADEN wikipedia te gebruiken wegens onbetrouwbaarheid. Ook op enkele middelbare scholen waarop ik zicht heb, zie ik dit verschijnsel. Het heeft vast te maken met de disbalans tussen het aantal artikelen enerzijds, en anderzijds het aantal actieve gebruikers (laat staan kundige schrijvers) en bijvoorbeeld etalage-artikelen. Tegelijk weten journalisten Wikipedia altijd te vinden en hechten ze er veel waarde aan. Op een vergaardagsfeestje bespeurde ik de gedachte dat er dagelijke honderden betaalde krachten alle lemma's zitten te controleren, en men geloofde mij niet toen ik uitlegde hoe het echt gaat. Enerzijds afnemend vertrouwen, anderzijds een overdreven vertrouwen. Reden tot zorg lijkt me. Enige kwaliteitsbewaking en kwaliteitslabelling zijn m.i. hoe dan ook zeer gewenst. Concreet vind ik de suggesties van kwaliteitsteams (bij het wist je dat project) en de classifiatie van artikelen de moeite waard, bevoorbeeld 4 klassen: beginnetje, basis, goed en etalage. Ook meer verbeterprojecten kunnen we stimuleren. Bijvoorbeeld een project natioanle parken in Europa: kloppen alle data, omvang, beheerder, fauna/flora, zijn er tenminste twee gezaghebbende bronnen etc.? Zo ja dan kan zo'n artikel een kwalificatie goed krijgen. Voor bepaalde 'klassieke' categorieen, historie, natuur, techniek, kunst, cultuur, politiek bestuur, wetenschap, geografie, filosofie, e.d. is dat denk ik doenlijk. Voor vlottende, esoterische, dagelijkse en controversiele thema's zal het moeilijker zijn. Dat het veel werk is, is waar, en dat sommigen gewoon leuke nieuwe lemma's willen schrijven, ook. Maar we kunnen uitleggen dat om goede redenen een pas op de plaats nodig is, en we kunnen stimuleren, nu even wat meer aandacht voor beter dan voor meer. Nu wordt er ook veel werk verzet door onzinartiklen af te voeren. Hopelijk zet het denken en doen hierover door. mvg henriduvent (overleg) 14 sep 2014 14:39 (CEST)

Waarom wij niet zoals de Engelse Wikipedia zijn en dat ook niet moeten willen[bewerken]

Misschien hebben de enorme aantallen botartikelen het valse beeld gecreëerd dat we in staat zijn de Engelse Wikipedia kwantitatief te benaderen. Voor degenen die die illusie koesteren heb ik slecht nieuws. De kwantiteit van informatie in een Wikipedia bestaat niet alleen uit het aantal artikelen maar ook uit de grootte van die artikelen. Zij hebben een veel grotere gemeenschap en daarom hebben ze veel en veel meer inhoud dan wij. Daar gaan we nooit verandering in brengen. Wat we wel kunnen doen is ze op het gebied van kwaliteit proberen af te troeven, iets waarin we al een voorsprong op ze hebben omdat bv. onze vandalismecontrole veel efficiënter werkt, en onze richtlijnen niet aan de intrinsieke problemen lijden van die op de Engelse Wikipedia.

Wat we wel kunnen is de Engelsen aftroeven op kwaliteit, door op te houden onze eigen mening als maatlat voor kwaliteit te gebruiken. Neem de etalage: dat deze kwalitatief betere artikelen bevat dan het gemiddelde, is duidelijk, maar het blijft een missverkiezing. De etalage is een stimulans tot verbeteren van artikelen, maar het is geen kwaliteitsgarantie.

 • Elk artikel met 2 meer voorstemmen dan tegenstemmen wordt in de etalage gekozen. Nominatie leidt bijna automatisch tot opname. Het stemsysteem is opgesteld in de tijd dat er hooguit 7 gebruikers stemden bij een nominatie. Niet voor niets zijn gebruikers in de loop der tijd gaan eisen dat er eerst van de review gebruik gemaakt werd.
 • Individuele stemmers hanteren dan wel bepaalde criteria, maar die verschillen sterk per gebruiker en er vindt geen structurele controle plaats.
 • Als gevolg bevat de etalage artikelen die in kwaliteit sterk verschillen. Zelfs POV of bronvervalsing zijn niet uit te sluiten.

Onze mening is geen garantie voor kwaliteit. Zolang we artikelen niet tegen het licht houden aan de hand van vaste criteria, zal het een missverkiezing blijven.

Ik geloof niet dat het volplakken van overlegpagina's met "keurmerken" zoals op de Engelse Wikipedia gebeurt de kwaliteit van artikelen zal verhogen.

 • Het oordeel berust weer op de sterk uiteenlopende eigen meningen van individuele gebruikers.
 • Het lijkt me vooral een vorm van jezelf werk verschaffen. Onbedoeld maakt het participatie van deskundige gebruikers moeilijker, omdat deze gemiddeld vaker een druk leven en minder tijd hebben. Degenen die veel tijd in zo'n project steken zijn vaak niet degenen die in staat zijn de onderwerpen goed te beschrijven, maar gebruikers die op zoek waren naar een niche om zichzelf nuttig te maken. Hetgeen niet altijd goed lukt wegens het ontbreken van genoemde deskundigheid.
 • Een deskundige gebruiker is zonder keurmerk even goed in staat te zien of een artikel verbetering behoeft.

Het toevoegen van een "FA" status lijkt me volstrekt overbodig, zolang dat betekent dat we onze eigen mening/smaak nog eens een keer testen. Het wordt dan "deze vinden we gemiddeld wel goed" (FA) tegenover "deze vinden we gemiddeld erg goed" (etalage). De waarde daarvan ontgaat me. Twee missverkiezingen i.p.v. een houdt gebruikers slechts van het werk. Een tweede type ster kan wel zin hebben als we het dit keer anders aanpakken, bv. door de andere ster alleen aan artikelen toe te kennen die daadwerkelijk aan een lijst criteria voldoen.

Verdere kwaliteitsverbetering is alleen mogelijk als we structureel op kwaliteitscriteria gaan controleren. Zolang dat niet gebeurt, blijven we steken op het niveau van de Engelse Wikipedia. Woudloper overleg 16 sep 2014 01:46 (CEST)

Tot voor kort bepaalde ene Raul654 in zijn eentje welke artikelen de FA status op de Engelstalige Wikipedia kregen.[9] 82.169.103.207 20 sep 2014 00:12 (CEST)
Ik ben van mening dat velen die zich hierboven meldden het daarover nu juist eens zijn, duidelijke criteria, maar dat het ontbreekt aan procedures, mensen en vertrouwen in andere wegen. Deskundigenteams, een handzaam classificatiesysteem voor artikelen en periodieke verbeterprojecten zijn m.i. pogingen een stap verder te komen. Anders gebeurt er niets, en wellicht is dat het lot van Wikipedia, aan succes - miljoenen enthousiast geschreven lemma's - bezweken - door een falende kwaliteistsbeheer. mvg henriduvent (overleg) 20 sep 2014 15:13 (CEST)

Neutraliteit conflict Oekraïne[bewerken]

Het Oekraïne conflict is ontaard in propagandaoorlog waarbij de waarheid flink met de voeten wordt getreden. Helaas krijgt de Russische bevolking een zeer eenzijdige berichtgeving door de vrijwel volledige controle van de pers en media door Poetin. Hoe zit de Russische Wikipedia hierin? Ik kan helaas geen Russisch lezen om te checken of zij bewerkingsoorlogen hebben. Is het zo dat de Russische Wikimedia vereniging zich volgens de Russische wetgeving als buitenlands agent moet registreren als ze geld ontvangt van de WMF?Smiley.toerist (overleg) 11 sep 2014 16:52 (CEST)

Men is wel erg voorzichtig met het beschrijven van de invasie van de Russen eerst in de Krimea en daarna in Oost-Oekraïne. De zogenaamde lokale rebellen die ineens met zwaar militair materieel rijden en sluipende wijze de macht overnemen. Het gaat mij te ver om in verband met de zogenaamde neutraliteit, de nieuwe tactieken om stiekem een invasie uit te voeren onder de mom van een lokale rebellie niet te beschrijven. Het is al min of meer toegegeven dat er speciaal getrainde legereenheden om dit soort acties uit te voeren. Hoe kan men dit neutraal schrijven? Wie wil zich in dit wespennest begeven. De emoties lopen bij ons niet zo hoog op als bij onderwerpen over het Palestijns/Isreal conflict.Smiley.toerist (overleg) 12 sep 2014 01:26 (CEST)
Zoals bij alle recente gebeurtenissen waar nog geen betrouwbare bronnen over zijn: blijf zo summier en zakelijk mogelijk, tot er bronnen beschikbaar komen die betrouwbaarder zijn dan de krant of TV. Dat zal nog wel enkele jaren duren. Tot die tijd blijft zo'n artikel een soort compromis tussen de wens up-to-date te blijven en de eis van verifieerbaarheid.
De Russische media berichtten hierover inderdaad ontzettend eenzijdig en vaak ook zeer speculatief. Echter, hoewel de Westerse media veel betrouwbaarder zijn, zijn die niet altijd onpartijdig. Ik heb afgelopen maanden meermaals het gevoel gehad dat de Engelstalige en ook Nederlandstalige pers erg eenzijdig verslag deed. "Legereenheden zonder insignes" lijkt me i.i.g. een uitstekende wijze om de Russische militaire invallen in Oekraïne te beschrijven zonder de feiten geweld aan te doen. Woudloper overleg 13 sep 2014 07:37 (CEST)
Tja helaas worden zelfs de Russen buiten Rusland grondig gehersenspoeld. En het aantal Duitse jongeren die na 1989 zijn geboren in het "Oosten" dat het westen als vorm van alle kwaad ziet en alleen Russische media geloofd (ironisch genoeg) is verbijsterend groot hier in Bangkok. Het is verbazingwekkend en beangstigend dat veel van deze mensen alles wat niet door een Russische staatsbron wordt gemeld eenvoudig niet geloven en zien als een manier van het westen om Rusland "onderdanig" te houden en eenvoudigweg zeggen Westerse propaganda. Ik heb in Bangkok een "talent agency" en ongeveer 50% van de mensen in mijn database is Rus :p. Ik moet op eieren lopen als ik met ze praat.
Volgens die Russen en de vermelde Oost Duitsers is MH 17 geladen geweest met lijken en opzettelijk in een onder andere door de NL regering gesanctioneerde actie neergeschoten en is de lijst met inzittenden vals en is het allemaal opgezet en een fantasie verhaal. Ik maak geen grapje. Het aantal mensen dat dit geloofd is heel erg groot!
En deze mensen hebben vanuit Bangkok toegang, net als ik, tot alle media in de wereld :p Wae®thtm©2013 | overleg 14 sep 2014 01:35 (CEST)
Naar het buitenland reizen voor vakantie of werk is niet lastig meer tegenwoordig. Je in je vakantie- of emigratieland verdiepen en je aanpassen aan de lokale cultuur blijft dat wel. Jij hebt nog geluk dat je ze niet op hun aanpassingsvermogen hoeft te selecteren. Maar ik herken wat je zegt dat ook de expats uit totalitaire staten, die in tegenstelling tot de mensen thuis over vrije media kunnen beschikken, dat liever niet doen en de propaganda uit het moederland blijven lezen en geloven. Hetzelfde is ook bij Chinese toeristen en expats te zien. Ik vermoed dat een bepaalde mate van intelligentie of wereld- of levenservaring nodig is om je uit je eigen vertrouwde straatje te begeven als het op nieuwsvoorziening aankomt. Woudloper overleg 14 sep 2014 07:04 (CEST)
Er is een artikel in het engels en:Little green men (GRU) en voor hoe de RU wikipedia er mee om gaat, er gaat dankzij en:Wikipedia:Flagged revisions geen edit live zonder toestemming van een admin van de Federalnaja sloezjba bezopasnosti, een uitstekende tool voor crowd control. mion (overleg) 14 sep 2014 02:01 (CEST)
Crowd control is iets waar we tegen zouden moeten zijn. Van de Russische regering is echter bekend dat ze groepen mensen inhuurt om op internetfora haar propaganda te verspreiden. Ik zou niet zo naïef willen zijn te denken dat Wikipedia geen doelwit is. Beveiliging (waartoe het zetten van flags ook behoort) en blokkade van POV-pushers zijn onze enige middelen om Wikipedia te verdedigen. Woudloper overleg 14 sep 2014 07:04 (CEST)
Helaas, als ik het zo begrijp is de Russische Wikipedia dus een lost cause en wordt de neutraliteit daar dus met de voeten getreden. Misschien tijd om de Russische wiki's uit de wiki familie te zetten? Of andere harde maatregelen te nemen?
Het is onmogelijk om aan de invloed van de Russische beleefwereld te ontsnappen als de meeste Russische wikipedianen in Rusland wonen. Alle pogingen om van buiten af "neutraliteit" op te leggen hebben een sterk averechts effect. De Russen leven al in een "de wereld is tegen ons" gedachte. Het zal de Russische maatschappij zelf zijn die de strijd met de mafia van Putin aan zal moeten aangaan. Daar kan Wikimedia niet het voortouw in nemen. Gelukkig zijn er nog genoeg niet politieke artikelen waar de Russische Wikemedia gemeenschap kan bijdragen zonder overheid tussenkomst. Het principe dat iedereen artikelen kan aanpassen creëert kritische ruimte waar de overheid weinig invloed op heeft. (in vergelijking met de media). Ik zou de Wikimedia Foundation aanraden om publiekelijk geen acties te ondernemen maar de Russische WM waar mogelijk te ondersteunen. Alle initiatieven moeten wel van de Russische WM komen.Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2014 11:13 (CEST)
@Woudloper, ja de Chinezen zijn net zo erg. Maar men belt mij meestal voor "Europese", "Afrikaanse" of "Midden-Oosten" look, dus ik werk meestal met mensen uit die gebieden. Wat mijn erg opvalt is dat ruwweg 70-80% van die mensen geloofd dat alles in de westerse pers "propaganda" is. Volgens veel Afrikanen hier is Ebola een experiment dat het westen uitvoert op Afrikanen! 911 zou door de Israeli's en Amerikanen zijn uitgevoerd zodat het westen een excuus heeft alle mensen in het midden oosten uit te roeien en door Israel te laten koloniseren. Het beangstigende is hoezeer zelfs mensen die studeren voor een masters degree dit geloven en na papegaaien. Zlefs westerlingen die hier wonen geloven dat. Ik denk dat veel mensen in Europa en Amerika niet weten/begrijpen hoeveel mensen in andere delen van de wereld hun voor alles wat mis is de schuld in de schoenen schuiven! Het internet werkt helaas mee aan de verspreiding van deze onzin :( Wae®thtm©2013 | overleg 14 sep 2014 15:13 (CEST)
Is er trouwens iemand die weet hoe het met de onafhankelijkheid van de Turkse Wikipedia zit? Daar zit een regime dat als twee druppels water lijkt op het Russische, maar met religieus fanatisme als extra ingrediënt. Sijtze Reurich (overleg) 16 sep 2014 17:33 (CEST)

Russische nieuwe militaire strategie van (nep)invasies[bewerken]

Laatste stand van de invasie Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 11:19 (CEST)

Ik wil mijn nek uitsteken en ik zoek een zo neutraal mogelijke titel voor een artikel over deze nieuwe militaire strategie van "deniable invasion". Naar het schijnt zijn er zelf militaire eenheden op getraind. Bronnen zijn ook welkom en noodzakelijk. "Legereenheden zonder insignes" lijkt mij te beperkt daar dit soort invasies gecombineerd worden met een uitgekiende media en propaganda strategie. Smiley.toerist (overleg) 17 sep 2014 10:17 (CEST)

Ik lees het als nepinvasie of loochenbare invasie. Dqfn13 (overleg) 17 sep 2014 10:37 (CEST)
leestip: Zie dit interessante Engelstalige lemma: Little green men (GRU). Vr groet Saschaporsche (overleg) 17 sep 2014 10:45 (CEST)
Lees ook: special forces
"Nepinvasie" lijkt me toch niet helemaal de juiste term, want het resultaat is wel degelijk een Russische bezetting. "Geruisloze invasie" - is dat wat? Sijtze Reurich (overleg) 17 sep 2014 13:04 (CEST)
Geruisloos is het nu ook weer niet onder alle media aandacht. Meer "loochenbare invasie onder dekking van een aangestuurde volksopstand".Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 00:52 (CEST)
"invasie door kleine groene mannetjes" klinkt toch beter! Vr groet Saschaporsche (overleg) 18 sep 2014 11:25 (CEST)
@gebruiker:Saschaporsche, Sijtze Reurich,Smiley.toerist,... Het uitgebreide en degelijk gesource-te nederlandstalige artikel van dit gewapend conflict is op controversiële wijze volledig verwijderd geworden. Dit stond op Russisch-Oekraïnse oorlog een nog niet volledig herstelde backup-versie van het artikel is te vinden op Gebruiker:Niele/Russisch-Oekraïnse_oorlog. Ook alle verwijzingen op de pagina's van de protesten, de tijdlijn naar de huidige gewapende stijd zijn ook verwijderd. Met als ludieke reden dat het conflict waar volgens het statusrapport van de Verenigde Naties meer dan 3000 doden , 650000 vluchtelingen en 5miljoen getroffen mensen zijn, gewoonweg niet bestaat. Nieuwe artikels over deze oorlog worden zonder verijwderingsnominatie onmiddelijk verwijderd en de tijdelijk aanmakers geband van de nederlandstalige wikipedia. Er is een democratische stemming aangevraagd om deze absurde situatie proberen terug normaal te krijgen. Omdat er geen andere manier is wanneer een moderator die rotsvast overtuigd is dat gans de wereld deze oorlog/gewapend conflict verzint, nog iets geschreven te krijgen. Zie: Wikipedia:Stemlokaal/toelaten_vermelden_term_oorlog_en_gewapend_conflict (Mijn reactie hier is 2x verwijderd geweest) --Niele (overleg) 18 sep 2014 22:34 (CEST)
Ik denk dat het woord invasie te vermijden is. Je kan de zaak ook omdraaien: Het Oekraïns leger valt de door de rebellen onafhankelijk gedeclareerde gebieden binnen. Een invasie dus. De rebellen vragen juist de steun van Rusland om hun te verdedigen en de burgerbevolking te beschermen. Vanuit hun visie is dit helemaal geen invasie maar broederlijke hulp tegen de vijand. Je kan beter de term "gewapend conflict" gebruiken waarbij je niet impliciet een morele uitspraak doet.Smiley.toerist (overleg) 19 sep 2014 12:58 (CEST)
Het komt neer op vrijwel een herhaling van Sudetenland en de Anschluss. Hoe noemden we dat? Wae®thtm©2013 | overleg 20 sep 2014 01:14 (CEST)

Kroeg-melding stemming[bewerken]

Melding van aangemaakte stemming: Wikipedia:Stemlokaal/toelaten_vermelden_term_oorlog_en_gewapend_conflict--Niele (overleg) 19 sep 2014 01:42 (CEST)

Ik ben zo vrij geweest om een streep door de stemming te zetten, er is geen stemcoordinator, en de initiator van de stemming (Niele) is momenteel geblokt. Het leek me bovendien geen goed plan om van start te gaan met een stemming waarover ook in de kroeg nog overleg plaatsvindt. Mocht iemand het hier niet mee eens zijn dan hoor ik dit wel/kan dit gerevert worden. Vr groet Saschaporsche (overleg) 19 sep 2014 18:00 (CEST)

Steun of even een paar centjes in de slotmachine gooien[bewerken]

Ik vertaal al een tijd artikelen waarvan ik het onderwerp interessant vind. De teksten werden daarna door andere wikipedianen aangepast, wat ik niet erg vind. Afgelopen week is het artikel Arundel Museum als wiu genomineerd en Amberley Museum & Heritage Centre nog net niet als wiu genomineerd. De reden is dat het artikelslecht geschreven artikel met rare of niet kloppende zinnen en dat er nog heel wat te poetsen valt. Ik werd hier een verdrietig van als je energie in het vertalen van een tekst stopt en iemand anders die ter beoordeling nomineert. Omdat het probleem van het slecht formuleren van mijn tekst mij bekend voorkomt zit ik eraan te denken om misschien een coach te nemen, maar omdat het er zoveel zijn zou ik niet weten wie ik zou moeten kiezen. Het gaat om de formuleringen van mijn tekst en niet zozeer om het gebruik van alle speciale wiki-tekens te leren, want dat weet ik na bijna tien (!) jaar trouwe dienst ondertussen wel. Sommige mensen denken dat het moderatorschap inhoudt dat je perfecte artikelen zou moeten schrijven, maar dat hoeft natuurlijk niet. Bean 19 (overleg) 12 sep 2014 12:12 (CEST)

Hierboven laat je wel zien dat het niet overbodig is om een collega Wikipediaan in de hand te nemen die taalkundig (grammatica doel ik dan op) wat meer kijk op de zaak heeft. Even als voorbeeld: De reden is dat het artikelslecht geschreven artikel met rare of niet kloppende zinnen en dat er nog heel wat te poetsen valt. De vetgedrukte tekst toont de fouten.
Je doet je werk als mod in mijn ogen prima (mag altijd meer) en ook in het heraldiekproject heb ik prima bewerkingen gezien. Een coach, hoeft niet officieel te zijn, kan dan altijd in jouw kladblok meekijken zodat er na de aanwijzingen een taalkundig bijna perfect artikel geplaatst kan worden. Ik zal helaas af moeten zeggen, want ik heb helaas een hele lichte vorm van dyslexie en maak in mijn ogen zelf ook teveel fouten (elk artikel dat ik plaats heeft er zeker drie). Dqfn13 (overleg) 12 sep 2014 12:20 (CEST)
Dqfn13, bedankt voor je reactie. Dat heraldiekproject vind ik leuk om te doen dus daar help ik graag mee. Ik weet er blijkbaar niet genoeg over want mijn eerste heraldische artikel, het wapen van de hertog van Norfolk, werd meteen genomineerd. Ik vind het na wat aarzelen niet erg dat diegene op mijn kladblok meekijkt. Toen er na een week nog niets gebeurd was dacht ik dat ik het wel kon plaatse, maar toen gebeurde dit. Bean 19 (overleg) 12 sep 2014 12:47 (CEST)
Het wapen van de hertog van Norfolk moest inderdaad flink aangepast worden. Laat je niet tegenhouden, het idee is prima. Je hebt wel de kennis, want dat wat beschreven was klopte aardig, het gaat alleen mis met vertalen. Haal een paar Nederlandstalige boeken in huis, lees je goed in op de lijst van vaktermen in de heraldiek, kijk met mij mee, lees nog wat andere artikelen en je kan dan een flink end komen. Uiteraard kan je ook altijd vragen stellen op de projectpagina, die staat nog altijd op mijn volglijst. Dqfn13 (overleg) 12 sep 2014 12:53 (CEST)
Wat algemener, het klopt dat ik wel weet wat ik wil vertellen, maar alleen de manier waarop is het probleem. Nog een reactie van De Wikischim die luidt: verder met alle respect voor je inzet, maar ik vrees dat zo'n beetje al je artikelen moeten worden nagelopen Nou ja dat zal dan wel zo zijn, maar ik laat me zeker niet tegenhouden om aan dit mooie project bij te dragen. Bean 19 (overleg) 12 sep 2014 13:56 (CEST) PS Als mensen niet precies begrijpen wat er staat, mogen ze het me altijd vragen, want ik ben graag bereid om vragen op te lossen of dingen uit te zoeken. Als ze er voor de vindbaarheid wel bijschrijven waar het staat (onder welk kopje of in welke alinea) dat is in grote artikels wel zo handig.
En dat nalopen kan je in de toekomst hopelijk voorkomen door een coach. Ik heb even de ; vervangen door een : zodat de Wikischim een pingetje krijgt (welliswaar nu van mij, maar doel is dat hij even mee kan lezen neem ik aan). Dqfn13 (overleg) 12 sep 2014 13:18 (CEST)
Tja, dat ik daar niet eerder aan gedacht heb, want dat had veel ellende kunnen voorkomen. maar ja, beter laat dan nooit. Bean 19 (overleg) 12 sep 2014 13:56 (CEST)
Ik heb Velocitas een coachingsverzoek gestuurd omdat die het leuk vindt om taal- en spelfouten te verbeteren en geschiedenis als interessegebied heeft. Als ik over een paar dagen nog niks gezien heb zal ik Wpudloper wel vragen omdat die het verbeteren van de kwaliteit van artikelen in zijn omschrijving heeft staan en als de grammatica en formuleringen verbeteren, verbetert ook de kwaliteit van het artikel en het helpt ook mee dat hij geschiedenis als interessegebied heeft. Bean 19 (overleg) 13 sep 2014 11:45 (CEST)
Prima, je kan mij altijd vragen over jouw schouders mee te kijken bij heraldische artikelen. Ook als je een bron nodig hebt kan je mij vragen. Dqfn13 (overleg) 13 sep 2014 23:02 (CEST)
Gebruiker:Bean 19 beheerst volstrekt onvoldoende het Nederlands en zou daarom in het geheel niet moeten bijdragen aan WP:NL. Ik heb intussen vele artikelen om die reden voor verwijdering voorgedragen, maar ben gestopt omdat het eigenlijk eindeloos en hopeloos is. Hij mag niet verwachten van de WP-gemeenschap dat al zijn artikelen 'hertaald' moeten worden omdat hij het Nederlands niet beheerst. Tot mijn stomme verbazing bleek mij bovendien dat deze gebruiker, die dus het Nederlands onvoldoende machtig is, een moderator is op WP:NL. Paul Brussel (overleg) 14 sep 2014 20:50 (CEST)
Ik vind deze manier van handelen eigenlijk erg op de persoon Paul Brussel. Zeker omdat je nu dus artikelen "genomineerd" hebt zonder sjablonen op de artikelen te plaatsen en ook zonder te kijken of de artikelen al verbeterd waren. Zo heb je het artikel wapen van de hertog van Norfolk genomineerd terwijl dat juist recentelijk behouden is na een nominatieperiode doorlopen te hebben. Je hebt hier dus puur gekeken naar wie het artikel geschreven heeft in plaats van naar wat er stond. Ook het artikel Kathedraal van Arundel was prima in orde, daar heb ik nauwelijks zaken moeten veranderen. Dqfn13 (overleg) 14 sep 2014 21:01 (CEST)
Inderdaad, dit kan niet los gezien worden van de persoon en op grond van de aanmaak door hem/haar ben ik slechts recente artikelen nagegaan en eigenlijk waren alle artikelen ondermaats en zelfs m.i. verwijderbaar. Eigenlijk zie ik niet in wat er tegen is om in dit geval op 'de persoon te spelen' als zo overduidelijk blijkt dat deze persoon het Nederlands zo volstrekt onvoldoende beheerst dat deze in het geheel niet aan WP:NL zou moeten bijdragen (laat staan moderator zou moeten zijn). Paul Brussel (overleg) 14 sep 2014 21:49 (CEST)
Je valt in herhaling en het werk als moderator doet Bean19 anders prima, of heb je daar (plotseling? of al langere tijd?) klachten over? Dqfn13 (overleg) 14 sep 2014 21:52 (CEST)
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat Bean 19 als moderator doet/heeft gedaan, maar ik acht het onbegrijpelijk dat iemand die overduidelijk de Nederlandse taal niet beheerst op WP:NL een goede moderator zou kunnen zijn, maar misschien is dat voor jou wel een uiterst vreemde gedachte... Paul Brussel (overleg) 14 sep 2014 22:02 (CEST)
Sommige werkzaamheden hebben nou eenmaal niks met schrijfvaardigheid te maken. Voor de meeste taken dient men het Nederlands te kunnen lezen... en dat kan Bean19 prima. Dqfn13 (overleg) 14 sep 2014 22:04 (CEST)
"en dat kan Bean19 prima" - ben benieuwd hoe dat verifieerbaar is: wie geen Nederlands beheerst/schrijft kan dus wel goed genoeg zijn als moderator omdat hij - tja? - het Nederlands goed kan lezen? Ik geloof dat ik hier ernstig aan twijfel. Paul Brussel (overleg) 14 sep 2014 22:11 (CEST)
Overdrijf eens niet zo Paul, kom op zeg. Ciell 14 sep 2014 22:15 (CEST)
@ Paul Brussel: Laatste reactie voor vandaag, heb ook andere dingen te doen namelijk, dan kan het gaan om mensen die dyslectisch zijn bijvoorbeeld. Ik ken genoeg mensen die (licht) dyslectisch zijn en die goed kunnen lezen (al is het traag), maar grote moeite hebben met schrijven. Dqfn13 (overleg) 14 sep 2014 22:18 (CEST)
We stuiten hier een beetje op de grenzen van WP:AGF. Bean19 is absoluut van goede wil, maar heeft moeite met bepaalde taalkundige aspecten. In verband hiermee heeft hij al eens gevraagd artikelen eerst na te lopen, en het lijkt er op dat er nu ook een coach gaat komen. Ik zou zijn bijdragen niet rücksichtslos nomineren, maar vooral kijken naar wat er verbeterd kan worden. Zelf hoop ik eerdaags het artikel Huis Howard nog eens goed na te lopen. Michiel (overleg) 14 sep 2014 22:20 (CEST)
Ik heb ook niet de indruk dat Bean19 het slecht doet als moderator, al is hij dan niet echt heel actief. Hij lijkt me ook zeker wel iemand van goede wil. Maar zijn bijdragen in de hoofdnaamruimte, dat is dus echt even een heel ander verhaal. Het is wel jammer dat dit al die jaren heeft kunnen doorgaan, maar dat komt in niet onbelangrijke mate dus juist doordat hij mod is en al zijn bewerkingen daarmee automatisch zijn gecontroleerd. (Nu blijkt meteen ook hoe averechts dat systeem in bepaalde gevallen kan werken, wmb gaat het vandaag nog op de schop). De Wikischim (overleg) 14 sep 2014 22:30 (CEST)
Met de controle voor nieuwe artikelen worden alle artikelen nagelopen, van iedere gebruiker: moderator of niet. We hebben met zijn allen alleen de achterstand laten oplopen naar anderhalf jaar. Ciell 14 sep 20::::14 22:48 (CEST)
Sorry hoor, maar ik vind de actie van Paul Brussel een actie die totaal voorbijgaat aan AGF en die ga ik ook aanmelden op Reg:Blok, want die is echt een rancuneuze actie (sorry dat ik het zo zeg, maar de stoom kwam echt mijn oren uit toen ik dat allemaal op mijn volglijst zag). De reden van het vertalen van al deze artikelen is dat ik van 17 tot 24 juli in Arundel, Winchester, Londen, Leeds Castle en Arundel Castle ben geweest en me verbaasde dat daar op NL wiki niets over geschreven was. Toen ik ging vond ik steeds meer leuks waardoor het steeds verder ging. Ik heb ondertussen alle artikelen gered en de teksten op mijn kladblok gezet. Dat ik geen goed Nederlands kan schrijven vind ik echt een aantijging (zou ik als een PA nomineren. Ik was echt heel boos omdat ik mijn energie heb gestoken in het vertalen van al deze artikelen, wat uit een goed hart komt want ik was met een hele andere reeks over Zwitserland en Cistercienzer-abdijen bezig en daar klaagt niemand over. Dit was alles wat ik erover kwijt wilde, met vriendelijke groet,Bean 19 (overleg)
Moi Bean19, je vroeg onder dit kopje om steun, wat mij betreft moet je die gewoon krijgen, bewondering dat je je kwetsbaar durft op te stellen, dat is een goed voorbeeld. Peter b (overleg) 14 sep 2014 23:31 (CEST)

@Ciell: de lijst waarop jij doelt is de hercontrole. De eerstelijns controle loopt op het moment van schrijven niet verder achter dan de 14e. Op de en:wiki daarentegen loopt deze ca. 42 dagen achter. Sander1453 (overleg) 18 sep 2014 11:42 (CEST)

Wilde zwijnen[bewerken]

beschaving anno 2014. In Noorwegen verbaas ik me altijd over de wijze waarop daar met de wolf wordt omgesprongen maar in het vervolg zal ik me daar van commentaar onthouden. Het kan altijd erger. Peter b (overleg) 14 sep 2014 13:59 (CEST)

De mensheid is het grootste 'beest' op deze aarde, dat is al langere tijd duidelijk lijkt mij. Het wordt gewoon regelmatig weer bevestigd en nog steviger vastgelegd. Goudsbloem (overleg) 14 sep 2014 14:14 (CEST)
Tot de wilde zwijnen jouw tuin onder handen nemen, dan moet er iets gebeuren, neem ik aan. Wat een troep zwijnen met een akker doet, is denk ik te ver van je bed, maar stel het je maar voor als een tuin waar een paar duizend euro in groeit. Als je overigens de Telegraaf op zijn woord gelooft, heb je een gaatje in je hoofd. Wild zwijn? Hmmm... Lekker. Kleuske (overleg) 14 sep 2014 14:21 (CEST)
Overigens kun je je afvragen in hoeverre het hier selectieve verontwaardiging betreft. Het zou mij niet verbazen als degenen die op de pagina van De Telegraaf om het hardst commentaar leveren, straks zelf gewoon weer een balletje gehakt eten. Dat maakt deze 'jachtpartij' niet minder kafkaësk natuurlijk, maar we moeten het wel in perspectief zien. Wie vegetariër, of sterker nog, veganist, is, heeft natuurlijk meer recht van spreken. Paul B (overleg) 14 sep 2014 14:32 (CEST)
Er is nou eenmaal bepaald dat er buiten de aangewezen gebieden een nulstand is voor zwijnen. Dat ze veel schade aanrichten dat klopt maar denk bijvoorbeeld ook eens aan andere zaken zoals de verkeersveiligheid. Zwijnen die door heel Nederland gaan zwerven en zomaar oversteken vormen dan een gevaar. Die schade die ze aan akkers aanrichten valt qua kosten wel mee wanneer je het vergelijkt met mussen en andere kleine vogeltjes in de boomgaard. Vervelend is het echter wel en wanneer zwijnen door heel Nederland kunnen banjeren zal ook de schade aan akkers, tuinen etc toenemen. Afschieten is eigenlijk de enige optie die we nog hebben om te voorkomen dat de zwijnen steden, dorpjes etc inlopen en daar huishouden. stel je voor dat je kind rustig over straat loopt en hij komt mama zwijn tegen. En ook de zwijnen die wel in gebieden rondlopen waar geen nulstand is ingesteld worden jaarlijks per duizenden dieren afgeschoten. Dus ja, waarom deze selectieve verontwaardiging nou weer nodig is in de media ontgaat mij eigenlijk. O ja, we schieten ook nog eens schattige hertjes af. Maar liever zo dan dat die beesten straks in de achtertuin staan, voor de auto lopen of een uiterst nare hongerdood sterven. Natuur12 (overleg) 14 sep 2014 16:31 (CEST)
Alsof de wilde zwijnen iets aantrekken van de nulstandgebieden of toegelaten gebieden. Zij gaan gewoon waar er voedsel is. Vogels kan je niet tegenhouden maar Zwijngebieden kan je wel afroosteren. Als een koe op de snelweg komt is het niet de schuld van de koe maar er is ergens een probleem met de omheining of afsluiting van hekken die faalt. Overigens vraag ik mij af waarom er geen zwijnen zijn in de Oostvaardersplassen. (ze laten de natuur toch volledig haar gang gaan?)Smiley.toerist (overleg) 15 sep 2014 17:02 (CEST)
Dan moet je ze dus geen wilde zwijnen noemen maar gewoon benoemen als wat ze zijn, onderdeel van de Nederlandse frutselnatuur. Zodra ze echt wild gaan dan schieten we ze dus direct af. Als ze in de sloot lopen halen we ze daar eerst nog even uit, maar afschieten zullen we ze. Dat vind ik vreemd. Niet dat ik iets tegen de jacht heb, maar wel tegen deze kansloze operatie. Peter b (overleg) 14 sep 2014 16:38 (CEST)
(bwc) Het komt op de vluchtige lezer natuurlijk erg vreemd over dat die zwijnen eerst uit het kanaal worden 'gered' om dan op de kant alsnog te worden afgeschoten. Daar zijn allemaal goede redenen voor (als Rijkswaterstaat zou ik ook geen zwemmende zwijnen en rottende kadavers in mijn kanaal willen, en die zwijnen werden natuurlijk helemaal niet gered) maar het komt merkwaardig over. "Er is nou eenmaal bepaald dat" maakt het er dan niet beter op. De verwijzing naar Kafka dringt zich dan alleen maar meer op... Paul B (overleg) 14 sep 2014 16:40 (CEST)
Ja, dit is nou eenmaal zo bepaald. Daar kan en mag iedereen een mening over hebben maar verder dan een beetje gelegenheids-verontwaardeging komt men hier niet. Zolang er niet iemand opstaat met een plan van he, zo gaan we ons grofwild beheren en we ook allemaal bereid zijn met de schaduwzijde die daar bij komt kijken te willen leven zullen we het met de huidige situatie moeten doen. Natuur12 (overleg) 14 sep 2014 16:56 (CEST)
Het is zo onvoorstelbaar krom! Er leven zo'n 14.000 mensen op de Veluwe en 3.000 wilde zwijnen, maar van de wilde zwijnen zijn er te veel... Volgens mijn logica zijn er eerder te veel mensen en zou je eigenlijk elk zwijn een geweer moeten geven om het overschot aan mensen af te schieten. Maar mijn logica is nu eenmaal apart. Ik hoop trouwens wel dat die afgeschoten zwijnen worden opgegeten; dan heeft die reddingsoperatie nog enig nut gehad. Sijtze Reurich (overleg) 14 sep 2014 19:37 (CEST)
Ik lees trouwens net dat de jachtopziener die de zwijnen heeft afgeschoten in overtreding was. Op zondag mag er niet worden gejaagd... Paul B, je hebt volkomen gelijk met je Kafka! Sijtze Reurich (overleg) 14 sep 2014 21:41 (CEST)
Is er iets speciaals aan een zondag dat er niet gejaagd mag worden? Wae®thtm©2013 | overleg 15 sep 2014 04:13 (CEST)
Ja Waerth, het is de Dag des Heren en op die dag mag je in sommige gemeenten niets anders dan God dienen, Putten en Nijkerk zijn twee voorbeelden.  Klaas|Z4␟V:  15 sep 2014 11:00 (CEST)
Maar dit afschot was in Weert, en daar is men toch overwegend katholiek en niet zo streng op de zondagsrust. Michiel (overleg) 15 sep 2014 11:35 (CEST)
Het regeltje "Gij zult wachten tot den maandagmorgen alvorens u zwijnen doodt" is onderdeel van de Flora- en Faunawet en dus landelijk geregeld. CaAl (overleg) 15 sep 2014 11:57 (CEST)
Ik dacht dat vrijdag de nieuwe dag des here was in Nederland? Het is in ieder geval onzinning dat je op zondag geen zwijnen mag doden maar op maandag wel. Men moet gewoon de verspreiding van de wolf meehelpen, zo te zien heeft hij met een overschot aan zwijnen en reeen genoeg te eten in NL :p Wae®thtm©2013 | overleg 15 sep 2014 20:53 (CEST)
En zo verzandt deze discussie in het (respectloze) afgeven op religie. Ik betreur dat. Het feit blijft namelijk dat er in grote delen van Nederland een nulstand wordt aangehouden voor edelherten, damherten en wilde zwijnen. Ook in gebieden die zonder meer geschikt zijn voor deze soorten. Er worden her en der ecoducten aangelegd, maar o wee als daar een edelhert of wild zwijn gebruik van zou maken: BANG! In Drenthe is er eindelijk discussie gevoerd. Uitslag in het Flora Fauna Beleidsplan 2014 vervalt de nuloptie voor edel- en damherten onder voorwaarde dat er een soorten effect rapportage wordt gemaakt (Eric van de Bilt:In/uit de politiek. in Het Drentse Landschap, kwartaalblad. nr 84. September 2014, blz. 34/35) Al een hele stap voorwaarts, al is het jammer dat wilde zwijnen Drenthe nog steeds niet in mogen op straffe des doods, terwijl het landschap met zijn relatief grote bossen en heidevelden er geschikt voor is. Marco Roepers (overleg) 17 sep 2014 09:53 (CEST)
Nulstand is nog geen artikel, bedenk ik mij net. Marco Roepers (overleg) 19 sep 2014 14:43 (CEST)

Parool wil wikipedianen uit regio Amsterdam interviewen[bewerken]

Ik ben vanochtend gebeld door een journaliste van het Parool die aandacht wil besteden aan Wikipedia. Ze wil graag een paar Wikipedianen interviewen, bij voorkeur uit de regio Amsterdam. Mag anoniem of onder gebruikersnaam. Belangstelling? Neem even contact met mij op. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 15 sep 2014 10:03 (CEST)

Jammer, net alsof er buiten de Randstad geen Wikipedianen zijn. Sjoerd de Bruin (overleg) 15 sep 2014 10:15 (CEST)
Maar die spreken geen Amsterdams! Kleuske (overleg) 15 sep 2014 10:23 (CEST)
Zouden Amsterdammers ook zo negatief reageren als Sjoerddebruin wanneer het Dagblad van het Noorden Wikipedianen uit Groningen e.o. zou willen interviewen? Waarschijnlijk wel, want Amsterdammers reageren natuurlijk per definitie negatief op alles wat niet uit Amsterdam komt Knipoog Mvg, Trewal 15 sep 2014 10:29 (CEST)
Ze wil zeker bezuinigen op reis-, telefoon- en andere kosten. Waarom doet ze het niet via e-mail? Dan kan ze ook mij, Waerth en The Banner bijv. interviewen.  Klaas|Z4␟V:  15 sep 2014 10:33 (CEST)
Goed idee Klaas! Face-devil-grin.svg vr groet Saschaporsche (overleg) 15 sep 2014 10:53 (CEST)
Zou Hoorn ook tot de regio Amsterdam behoren? In ieder geval wel qua regio-OV weet ik. Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 12:09 (CEST)
Dan behoort Vlissingen ook tot de regio Amsterdam Knipoog. JurgenNL (overleg) 15 sep 2014 12:24 (CEST)
Volgens mij vindt Parool dat Hoorn wel onder regio Amsterdam valt. Heb je interesse Dqfn13? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 15 sep 2014 12:27 (CEST)
Ja, misschien. Enig idee hoe en waar het interview plaats gaat hebben? Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 12:33 (CEST)
Kan telefonisch, kan ook 'live' begreep ik van de journaliste - en deze week. De redactie van Parool zit in Amsterdam (verrassing!) Anders op irc even verder praten? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 15 sep 2014 12:39 (CEST)
Ben vanavond pas op IRC, zit nu op mijn "werk". Live gaat lastig, daar heb ik deze week geen tijd voor, of de journalist wilt naar Hoorn toekomen... Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 12:44 (CEST)
Telefoon of skype zou wel kunnen? Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 15 sep 2014 12:55 (CEST)
Telefoon of Skype kunnen wel ja. Ik mail je mijn gegevens wel even dan. Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 13:09 (CEST)
De negatieve reacties komen misschien van mensen die denken dat Het Parool een landelijke krant is, wat het vroeger inderdaad pretendeerde te zijn, maar alweer enige jaren is het officieel een lokale krant, dus dan is het 'bij voorkeur Amsterdammers' niet zo gek. Bever (overleg) 15 sep 2014 17:01 (CEST)
Vraag collega's Paulbe, Bijwyks, Eriksw, of yours truly. Ik geloof dat collega JvHertum ook aan de goede kant van de Utrechtsebrug gevestigd is. Milliped (overleg) 17 sep 2014 10:47 (CEST)

Bredase koetsen[bewerken]

Koets Breda 01.JPG

Afgelopen zaterdag ter gelegenheid van de Open Monumentendag reden er paardenkoetsen in het centrum van Breda. Nu heb ik het vermoeden dat deze afkomstig van de koetsenmuseum in Breda. Daar ben ik al eens geweest maar ik kan geen spoor van deze museum terugvinden in Wikipedia, nog in de opsomming van de musea in Breda of in de ontbrekende lijst Nederlandse musea. Of is dit een niet officiele museum?

Breda koetsen III.JPG

Smiley.toerist (overleg) 15 sep 2014 10:49 (CEST)

Ik heb hem al gevonden op: [10]Smiley.toerist (overleg) 15 sep 2014 11:00 (CEST)
Mijn conclusie is dat de koetsen deel uitmaken van een privé/bedrijfsverzameling. De keer dat ik de verzameling bezocht was de groep begeleid door een stadsgids en zijn er geen museum faciliteiten want het is een bedrijf die koetsen verhuurd (trouwerijen, etc). Volgens de website is de verzameling alleen te bezoeken op afspraak. Ik vraag mij af of het verstandig privéverzamelingen te vermelden onder het hoofdstuk musea van een stad lemma. Hebben wij een beleid voor privé/bedrijfsverzamelingen?Smiley.toerist (overleg) 16 sep 2014 00:36 (CEST)
Ik heb als experiment de collectie toegevoegd onder Breda#Musea.Smiley.toerist (overleg) 19 sep 2014 10:35 (CEST)
Oude autobus Breda.JPG
Nu wij toch bezig zijn: Wie weet bij welke organisatie deze bus bewaard wordt?Smiley.toerist (overleg) 15 sep 2014 11:37 (CEST)
Zie hier Hobbema (overleg) 15 sep 2014 21:23 (CEST)
Uitgevoerd Uitgevoerd Er is zelf een ander beeld: File:09170018bba63.JPGSmiley.toerist (overleg) 16 sep 2014 00:36 (CEST)

1.700 nieuwe Nederlandse video's op Wikimedia Commons[bewerken]

Voorbeeld van een video uit de nieuwe contentdonatie: Skutsjessillen bij Grouw, 1957

Afgelopen maand heeft het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid het aanbod vanuit de collectie Polygoon journaals op Wikimedia Commons uitgebreid met zo'n 1.700 nieuwe video's (lees hier het persbericht). Deze video's zijn geüpload met de GLAMwiki Toolset en zijn goed beschreven in de metadata, het toevoegen van categorieën bij het uploaden van grote hoeveelheden blijft een uitdaging, hoewel we een poging hebben gedaan de video's waar mogelijk naar locatie te categoriseren. De video's zijn hier te vinden. We hopen dat veel van deze video's gebruikt worden in bestaande en nieuwe artikelen. Met deze tool kunt u een overzicht krijgen met de nog ongebruikte video's in de categorie inclusief suggesties in welke artikelen deze gebruikt zouden kunnen worden. We blijven in de toekomst ons best doen om meer content vrij te geven. Openbeelden (overleg) 15 sep 2014 14:11 (CEST)

En wat is dit? Een nachtmerrie voor Wikipedia?
Hartelijk dank! het Het is een goudmijn. Ik ontdekte bij het aanvullen van Giethoorn dat er op commons beelden waren geplaatst van Open beelden die de traditionele levenswijze van Gieters die ik net beschreven had, in beeld brachten. Toen ik de beelden doorging kijken wist ik niet wat ik zag. Zoveel waardevol materiaal. Over Parlevinkers bijvoorbeeld, maar ook een video met een echte klepperman, alleen niet van Hardenberg dat de klepperman gebruikt als uithangbord voor het toerisme maar van het naburige Gramsbergen. Wat dacht je van een video waarin ineens de NS 4000 opduikt tezamen met Willem Hupkes. Van beide(n) hadden we nog geen beeldmateriaal. En wat dacht je van de vrijwel vergeten elektrische Nederlandse auto Story van 74 jaar geleden. En wie de Gelderse Tram nog eens in bedrijf wil zien kan ook op Wikipedia terecht. En een vroeg exemplaar van een Nederlandse ligfiets en wel uit 1934 is nergens beschreven maar wel in actie te zien op Wikipedia. Voor de boeiende video hiernaast heb ik nog geen artikel kunnen vinden. Een nachtmerrie! Marco Roepers (overleg) 15 sep 2014 19:10 (CEST)
Grote dank, daar zijn we blij mee! Ik heb een klein verzoekje wel: Het doorzoeken van categorieën met met meer dan 200 bestanden op Commons is knap lastig, zou het mogelijk zijn om bij iedere geuploade batch een soort inhoudsopgave mee te geven? Als de bestanden worden geupload uit een Windows folder zou u op de command line het commando dir /b > inhoud.txt kunnen ingeven, en vervolgens de output daarvan op de overlegpagina van de categorie neer kunnen zetten, dat zoekt wat makkelijker. Milliped (overleg) 20 sep 2014 15:51 (CEST)

Gecorrumpeerde ArbComverkiezingen[bewerken]

Ik maak ernstig bezwaar tegen het doorgaan van de ArbComverkiezing. Het is, los van de eigenlijke reden van The Banners blokkade (waar ik niet in wil treden), te zot voor woorden dat iemand die geblokkeerd is, zich kan kandideren waarvoor dan ook, met behulp van een stemcoördinator die aldus meewerkt aan blokontduiking en die bereid blijkt willekeurig wat voor mededelingen van een geblokkeerde gebruiker (inclusief Nota Bene diens handtekening} online te zetten. Iedere geblokkeerde gebruiker weet nu dat hij zich enkel bij Kippenvlees hoeft te vervoegen, om zich kandidaat te stellen of mededelingen te doen aan de gemeenschap. Te bezien valt nog of Kippenvlees ook namens geblokkeerde gebruikers nieuwe lemmata wil plaatsen, lemmata wil wijzigen of wil deelnemen aan overleg op overlegpagina's. Maar ik neem aan van wel. Kippenvlees: Uw vaste dienstverlener tijdens Uw blokkades!

De facto zou een stemming die door zo iemand "gecoördineerd" wordt, onmiddellijk ongeldig worden verklaard, en de stemcoördinator zelf zou uit zijn bevoegdheden moeten treden, of daartoe moeten worden aangezet. Ik kan er met mijn verstand niet bij dat de gemeenschap dit tolereert. Wat daarvan zij: verkiezingen die op deze wijze zijn gecorrumpeerd, zouden geen doorgang moeten vinden en al helemaal niet met een beroep op het kennelijke personeelstekort van de ArbCom. Het gebrek aan (kwalitatieve) aanmelding voor deze commissie zou een reden kunnen, of misschien moeten, zijn ons grondig te bezinnen op de vraag of we een dergelijke commissie, onder de huidige reglementering, moeten laten voortbestaan. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 sep 2014 16:18 (CEST)

Laat ik beginnen met het vermelden dat ik van The Banner expliciet toestemming heb gekregen om zijn handtekening te gebruiken en bovenaan zijn kopje staat duidelijk vermeld dat ik deze berichten heb geplaatst, wat mij betreft duidelijk genoeg. Ik wil graag discussiëren over wat de juiste gang van zaken is, maar dan graag zonder irrelevante precedentvorming. Ik heb voor het moment hier mijn 2 centen achtergelaten. Met vriendelijke groet, Kippenvlees (overleg‽) 15 sep 2014 16:38 (CEST)
Wat bedoel je met irrelevante precedentvorming? De enige die hier een precedent heeft gecreëerd ben jij, door - inderdaad: zonder weerga - als buikspreekpop op te treden voor een geblokkeerde gebruiker. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 sep 2014 16:53 (CEST)
Niet zo heftig RJB! Inderdaad is de gang van zaken enigzins vreemd, maar naar de letter van de wet kan the Banner zich kandidaat stellen voor de arbcom ( het reglement sluit een geblokkeerde gebruiker niet uit van deelname!) een omissie in het reglement? Wie zal het zeggen, ik denk persoonlijk dat de opsteller van de regels niet verwacht had dat er zich ooit iemand kandidaat zou stellen terwijl hij/zij langdurig geblokkeerd is. Persoonlijk denk ik dat de soep niet zo heet gegeten zal worden als dat hij opgediend wordt; de kans dat the Banner verkozen wordt is niet erg groot schat ik in. Vr groet Saschaporsche (overleg) 15 sep 2014 17:46 (CEST)
Ik ben helemaal niet heftig, en het gaat mij er helemaal niet om dat The Banner niet verkozen mag worden. Ik stel enkel vast dat vanaf heden iedereen die een of andere dringende boodschap heeft die hij of zij tijdens een blokkade wil delen, terecht kan bij Kippenvlees (en kennelijk ook bij Saschaporsche) om die boodschap online te krijgen. Er staat namelijk ook nergens in de regels dat dat niet mag. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 sep 2014 18:00 (CEST)

Voor degenen die de ArbCom-verkiezing de afgelopen dagen een beetje heeft gevolgd, weet inmiddels wel wat mijn mening is over deze bizarre situatie. Maar ik wil absoluut niet zover gaan om de hele stemming hierom af te blazen, noch om het vertrouwen in Kippenvlees op te zeggen. In feite staat alleen de geldigheid van de kandidaatstelling van The Banner hier ter discussie. Vindt de gemeenschap deze vorm van blokkadeontduiking prima? Dat kan, maar dat vormt inderdaad een gevaarlijk precedent (en dat lijkt me allerminst in het belang van het project). Vindt de gemeenschap dit niet prima, maar is de kandidaatstelling wel gewenst, dan zal de blokkade met terugwerkende kracht sinds afgelopen vrijdag opgeheven moeten worden. Een ongeldigverklaring is de derde optie. Dit lijkt me de beste, deëscalerende weg om te gaan. Met Saschaporsche verwacht ik eerlijkgezegd ook niet echt dat The Banner verkozen zal worden, maar de gemeenschap zal zich toch moeten uitspreken of dit soort blokkadeontduiking toegestaan zou moeten zijn, om die grap niet (of wel) in de toekomst herhaald te laten worden. Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 15 sep 2014 17:47 (CEST)
O ja, Kippenvlees gaf de link ook al: zullen we de discussie centraal (en bijvoorkeur ook constructief en oplossinggericht) houden op de daarvoor geschikte plek? — Mar(c). [O] 15 sep 2014 17:56 (CEST)

ik vind de titel van dit stukje werkelijk alle perken te buiten gaan. Inhoudelijk kun je vinden wat je wilt, maar om nu de arbcomverkiezingen 'gecorrumpeerd' te noemen, dan probeer je slechts stemming te scheppen. Gerhardius ( Overleg) 15 sep 2014 17:59 (CEST)
Dan heb je - kennelijk - geen idee wat het woord gecorrumpeerd betekent. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 sep 2014 18:17 (CEST)
ik had het voor de zekerheid opgezocht, en woorden.org komt met de volgende omschrijving: je ertoe brengen om je normen voor fatsoen en eerlijkheid te vervangen door onfatsoenlijke en oneerlijke, en dat was ook precies het beeld dat ik had bij deze woordkeuze. Gerhardius ( Overleg) 15 sep 2014 18:43 (CEST)
Ik ga er vanuit, dat de uitslag van de verkiezing wel zal laten doorschemeren wat de gebruikers hier van de kandidaatstelling van The Banner vinden. Vinden ze het niks, dan stemmen ze vast niet voor. Vinden ze het prima, dan stemmen ze wellicht voor, of eventueel tegen als ze de kandidaat niet geschikt vinden ongeacht de blokkade. Hier hoeven we dan toch geen aparte peiling voor op te zetten? Na de verkiezing kunnen we dan wel het regelement er op aanpassen. ed0verleg 15 sep 2014 18:32 (CEST)

(bwc, met zelfde strekking als voorgaande) Zelfs als hij niet geblokkeerd was, was de kandidatuur van The Banner behoorlijk kansloos mi. De stemmers kunnen ook wel zijn dat hij op dit moment geblokkeerd is, zeker als dat duidelijk staat aangegeven, en kunnen dat betrekken bij hun stemvorming. Als de gemeenschap het geen probleem vindt om geblokkeerde probleemgebruikers in de AC op te nemen dan zal dat uit de stemming blijken. — Zanaq (?) 15 sep 2014 18:34 (CEST)

Het doet er hoegenaamd niet toe dat de kandidatuur van The Banner toch al kansloos was. Het hele idee van geblokkeerd zijn maar toch je kandidatuur kenbaar kunnen maken via een vleespop is te bizar voor woorden. Voor soortgelijke acties krijgen anderen een OT-blokkade. In feite zou dat hier niet anders moeten zijn. EvilFreD (overleg) 15 sep 2014 18:43 (CEST)
Het doet er idd niet toe, een grote pluim voor Kippenvlees om de reglementen hier correct toe te passen. Peter b (overleg) 15 sep 2014 18:56 (CEST)
(bwc) Ik zie het meer als een moderatoractie. Kippenvlees drukte, als stemcoordinator, bij wijze van spreken op het knopje "deblokkeren" - en voor het deblokkeren heeft hij als moderator een mandaat. Het kan bediscussieerd worden of hij dit mandaat juist heeft gebruikt. Josq (overleg) 15 sep 2014 18:59 (CEST)
Ik geloof niet dat jij nou degene bent die hier commentaar moet leveren Josq, als jij wat zuiverder had gehandeld was dit allemaal niet aan de orde geweest. Peter b (overleg) 15 sep 2014 19:07 (CEST)
O, het kon nog gekker. Nu wordt de schuld van het faciliteren van een blokontduiking al bij de blokkerende partij gelegd. Nog even en Jimbo Wales krijgt de schuld. EvilFreD (overleg) 15 sep 2014 19:09 (CEST)
Niet zo boos Fred, als Josq niet was gaan onderhandelen over de blok met TB dan was dit allemaal niet nodig geweest. Als je onderhandelt dan moet je je woord ook nakomen, en daar ging het behoorlijk fout. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit voor TB een belangrijke stimulans was om zich kandidaat te stellen. Peter b (overleg) 15 sep 2014 19:18 (CEST)
Wat daar allemaal van zij: het is vanaf nu duidelijk dat iemand die geblokkeerd is alleen maar iemand als Kippenvlees hoeft te vinden om gewoon te blijven bewerken. Hij stuurt gewoon mailtjes, geeft toestemming om zijn handtekening te gebruiken en vooruit met de geit! Nergens in de regelingen staat immers dat dit niet mag! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 15 sep 2014 19:22 (CEST)
Het is inderdaad wel bizar. De arbitragecommissie heeft onlangs de (volgens mij ten onrechte opgelegde) blokkade van JetzzDG onder meer gehandhaafd omdat hij volgens haar een geblokkeerde gebruiker de gelegenheid had geboden toch op Wikipedia actief te zijn. Dat nam de commissie hem zeer kwalijk. In feite doet Kippenvlees nu precies hetzelfde ten opzichte van The Banner, maar niettemin loopt hij nog steeds vrij rond. Daar wringt iets. Marrakech (overleg) 15 sep 2014 19:24 (CEST)
@RJB, na bwc:Het recht om verkozen te worden is toch belangrijker dan zo'n domme blok? Peter b (overleg) 15 sep 2014 19:25 (CEST)
@Peter b, het schrijven van lemmata is ook belangrijker dan "zo'n domme blok", maar het doel van een blokkade is nu eenmaal om een gebruiker te verhinderen bij te dragen aan de encyclopedie. Met het sanctioneren van deze werkwijze van Kippenvlees, staat voortaan de weg voor iedere geblokkeerde open om te blijven bijdragen (de geblokkeerde hoeft alleen maar iemand bereid te vinden namens hem of haar zaken online te zetten), en dat lijkt me in strijd met de bedoelingen. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 16 sep 2014 10:37 (CEST)
Klein detail: daarnaast heeft niemand het recht om verkozen te worden, hoogop het recht om je verkiesbaar te stellen. En als je geblokkeerd bent, dan verlies je een aantal rechten wel (zoals het recht de encyclopedie en overlegpagina's als de Kroeg te bewerken), een aantal rechten niet (zoals het recht de encyclopedie te raadplegen), een aantal rechten alleen wanneer daar specifieke aanleiding toe is (de mogelijkheid de wikimail te gebruiken of de eigen OP te bewerken), en over een aantal rechten (zoals kandideren) hebben we het nooit expliciet gehad. Het lijkt me sterk dat dat recht zomaar blijft staan, het lijkt me ook geen overduidelijke vanzelfsprekendheid dat dat recht zomaar vervalt. CaAl (overleg) 16 sep 2014 10:50 (CEST)
Blijkbaar is er ook recht op blokontduiking, misschien dan ook maar sokpoppen gaan toestaan? Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 19:34 (CEST)
Sokpoppen zijn toegestaan, misbruik van sokpoppen weer niet. ed0verleg 15 sep 2014 21:19 (CEST)
Ik doelde op het illegale gebruik, zoals in mijn ogen nu via een meatpuppet gedaan wordt. Dqfn13 (overleg) 15 sep 2014 22:34 (CEST)
Volgens de reglementen had The Banner recht om zich kandidaat te stellen, want hij voldeed aan de voorwaarden. Als men het daar niet eens mee is, moet men de reglementen veranderen. Hij mocht echter geen commentaar geven of antwoorden op vragen, tenzij dat per mail gebeurde. Want dan ontduikt hij zijn blokkade. Of die nu terecht of zinnig is of niet, daar houdt men hier geen rekening mee. Akadunzio (overleg) 16 sep 2014 00:23 (CEST)

M.i. zijn er zowel argumenten te geven waarom een geblokkeerde zich niet zou mogen kandideren (RJB en EvilFred hebben deze duidelijk uiteengezet) alsmede argumenten waarom dit wel zou moeten kunnen (Peter b heeft pogingen gedaan dit uit te leggen, maar blijft steken in rancuneus vingerwijzen). Het lijkt mij in ieder geval overduidelijk dat Kippenvlees hier te goeder trouw gehandeld heeft, waarbij hij een andere afweging gemaakt heeft dan o.a. RJB/EvilFred. Ik vind het wat overdreven dat hij hierbij zelfs The Banner's handtekening overgenomen heeft - beter was geweest als er een kort bericht geplaatst was met iets als "The Banner heeft mij per mail verzocht zijn kandidatuur kenbaar te maken - bij deze." Pragmatisch gezien valt te zeggen dat The Banner's kandidatuur vrij zinloos is, maar dat lost het fundamentele onderliggende probleem natuurlijk niet op. Ik stel voor dat we na de arbcomverkiezingen stemmen over een stemvoorstel met de stelling "Gebruikers die geblokkeerd zijn, kunnen zich tijdens de blokkade niet kandideren voor functies op Wikipedia". Dat moet dan voor eventuele toekomstige gevallen duidelijkheid bieden. CaAl (overleg) 16 sep 2014 10:23 (CEST)

Wat is er rancuneus aan een verwijzing naar de relevante artikelen van het reglement? Misschien dat het je was ontgaan want de discussie wordt op meerdere plekken gevoerd, maar ik heb oorspronkelijk met een verwijzing naar het reglement aangegeven dat imo TB zich kandidaat mag stellen. EvilFred bracht daar de logica tegen in, dat mag jij duidelijk vinden maar daar kun je ook anders over denken zonder rancune. Slecht hier heb ik op Josq gereageerd omdat zijn handelen deze ellende te weeg heeft gebracht, dat is een mening, geen rancune. Peter b (overleg) 16 sep 2014 15:40 (CEST)
Nee, rancune herken ik evenmin in jouw bijdragen. Wel een zekere ongevoeligheid voor de precedentwerking die dit geval heeft mogelijk gemaakt. Werkelijk iedere gebruiker kan nu - indien geblokkeerd - aankloppen bij een andere gebruikers om bewerkingen te doen (en toestemming te verlenen daarbij zijn of haar handtekening te gebruiken). Ook deze precedentwerking: dat voortaan iedere geblokkeerde op zijn OP over van alles en nog wat dat geenszins met zijn of haar blokkade te maken heeft, hoog van de toren mag blazen om anderen van moddergooien en what have you te beschuldigen. Ten slotte verbaast het me werkelijk dat je niet inziet dat TB met deze - bij voorbaat kansloze kandidatuur - op niets anders uit geweest kan zijn dan het veroorzaken van onrust op een project waarvan hij het faillissement nu al tijden lang op zijn GP verlekkerd aankondigt. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 16 sep 2014 15:50 (CEST)
Peter: jouw bijdrage hierboven ging meer over de (in jouw ogen) onterechtheid van TB's blokkade dan over of hij zich tijdens een blokkade kan kandideren of niet. De felheid waarmee je, alweer, bezig was over die blokkade bracht mij tot mijn woordkeus. Maar (a) o.a. op de RegBlokpagina heb je je wel inhoudelijk op kandideren tijdens blokkades gericht en (b) mijn felle woordkeus trekt de aandacht af van waar het over moet gaan; dus ik heb die toevoeging doorgestreept. CaAl (overleg) 16 sep 2014 21:18 (CEST)
Waarvoor dank. Peter b (overleg) 16 sep 2014 21:20 (CEST)
@Gebruiker:Peter b: Ik weet niet of je mijn bijdrage goed begrepen had, want die was voor meerdere uitleg vatbaar. Maar ik bedoelde hierboven te zeggen dat Kippenvlees in mijn ogen niet tegen de richtlijnen had gehandeld, maar daarentegen in lijn met zijn mandaat. Bijna hetzelfde dus als wat jij daar een minuut eerder beweerde, alleen met een kanttekening erbij om mijn begrip voor de critici van Kippenvlees te onderstrepen. We kunnen, naast faliekant oneens zijn over bepaalde zaken, toch ook proberen om enige consensus te bereiken? Josq (overleg) 16 sep 2014 15:55 (CEST)
Of: Een stemvoorstel om ergens vastleggen wat een blokkade inhoudt, want blijkbaar is dat voor de gemeenschap niet een basaal principe. De klaarblijkelijke onduidelijkheid over wat blokkadeontduiking inhoudt, ligt ook aan de basis van de blokkade van The Banner. Een verduidelijking van "ontduiken van een blokkade" in de richtlijn WP:Sokpopmisbruik zou daarom afdoende moeten zijn. "Het met sokpoppen of vleespoppen ontduiken van een blokkade; de enige berichten die onwiki geplaatst mogen worden, via de daartoe bestemde kanalen, dienen over de blokkade te gaan." Bijvoorbeeld. (En als de logica van "het faciliteren van een blokkadeontduiking is onwenselijk" niet duidelijk genoeg uit voorgaande af te lezen is – ik kijk nergens meer van op – dan is het wellicht handig om ook dat ergens vast te leggen.) Met vriendelijke groeten — Mar(c). [O] 16 sep 2014 13:41 (CEST)
De reglementen van de ArbCie stellen: "Zich kandidaat stellen als commissielid kan slechts met een bij de Nederlandstalige Wikipedia geregistreerd gebruikersaccount [...]". Ik interpreteer dat "met" als "door middel van" of "met gebruikmaking van". Wie geblokkeerd is, kan zijn/haar account niet gebruiken en kan zich dus niet met dat gebruikersaccount kandidaat stellen. Maar ik geef toe dat andere interpretaties niet op voorhand onmogelijk zijn, en wellicht zijn de gevolgen van de door mij gevolgde interpretatie (nl. iedereen die 'toevallig' gedurende de gehele aanmeldperiode geblokkeerd is, kan zich in het geheel niet kandideren voor de arbitragecommissie) ook niet gewenst. Paul B (overleg) 16 sep 2014 14:05 (CEST)
De enige manier om deze verkiezingen nog iets van legitimiteit te geven, is nu het kopje met de naam van de geblokkeerde uit de stempagina te verwijderen. Dat hij sowieso niet het benodigde vertrouwen zal krijgen, is geen reden om dit gebeuren maar te laten passeren, dat is een wensredenering die het vertrouwen in onze gemeenschap en haar functioneren verder ondermijnt en een precedent voor meer nutteloze verstorende onrust. Niemand heeft reglementair recht op wat dan ook, de wiki biedt, onder voorwaarden, alleen gunsten. De gebruiker is geblokkeerd, de gebruiker kan dus alleen overleggen over zijn blokkade. Op de daartoe nog openstaande gebruikersoverlegpagina wordt momenteel overlegd over andere zaken dan de blokkade, dat is volgens mij ook niet de bedoeling. De reden waarom nergens in onze reglementen expliciet staat vermeld dat geblokkeerde gebruikers actief noch passief mogen meedoen aan verkiezingen, is dezelfde als waarom nergens in wetgeving is vastgelegd dat auto's geen vierkante wielen mogen hebben, hoewel wel zeer precies is vastgelegd dat er een stuur, een achteruitkijkspiegel en een ruitenwisser aan moeten zitten en aan welke eisen die moeten voldoen. Waarom is het 's nachts donker? Omdat de duisternis een kenmerk is van wat wij hebben afgesproken nacht te noemen. Waarom kunnen geblokkeerde gebruikers niet meer meedoen? Waarom is een wiel rond? Zolang geachte stemcoördinator, aan wiens goede wil en intentie overigens niet hoeft te worden getwijfeld, zijn vergissing niet inziet en de huidige situatie blijft voortbestaan, is er geen boven de partijen verheven coördinatie en geen geldige stemming. Gezien het aantal vacatures zal er sowieso een extra verkiezing moeten volgen, dat maakt het ook gemakkelijker om eventueel de stemming helemaal over te doen.
Het voorstel te stemmen over de stelling "Gebruikers die geblokkeerd zijn, kunnen zich tijdens de blokkade niet kandideren voor functies op Wikipedia" is aardig bedacht maar het is een vraag naar de bekende weg. In het wonderschone artikel Beyond Wikipedia: Coordination and Conflict in Online Production Groups (tien pagina's, Engelstalig) wordt al gewaarschuwd: "Policies and procedures were associated with less conflict when smaller numbers of editors worked on content, but were associated with increased conflict when many editors were involved." Een open deur wellicht, maar wetenschappelijk ingetrapt. Ivory (overleg) 17 sep 2014 02:04 (CEST)
Geheel eens met RJB, EvilFred, Marrakech en Ivory. De ongeldige kandidatuur moet alsnog van de betreffende pagina verwijderd worden. Aan de reglementen hoeft hiervoor niets gewijzigd te worden, die zijn duidelijk genoeg. In de bepalingen over sokpopmisbruik staat met evenveel woorden dat hieronder onder meer valt: 3.Het met sokpoppen ontduiken van een blokkade. Het is dus buiten kijf dat Kippenvlees1 in dit geval sokpopmisbruik mogelijk gemaakt heeft. Marrakech wijst er terecht op dat anderen hiervoor geblokkeerd zijn. Kan iemand een redelijk argument geven waarom Kippenvlees1 niet geblokkeerd wordt? Paul K. (overleg) 17 sep 2014 10:49 (CEST)
Het antwoord op je laatste vraag is niet zo moeilijk Paul: 'AGF'! Kippenvlees is dan misschien niet zo 'handig' bezig geweest, maar het zou van de ratten besnuffeld zijn als hij hiervoor een blokkade zou krijgen! Verder zie ik de noodzaak er niet van in om de kandidatuur van The Banner te verwijderen zolang er geen consensus over is dat deze ongeldig zou zijn! Vr groet Saschaporsche (overleg) 17 sep 2014 10:58 (CEST)
(bwc) Ja, dat meen ik te kunnen. Ik heb er hierboven op gewezen dat Kippenvlees het mandaat van een moderator heeft, en die kan blokkades opheffen en mag ze dus ook omzeilen voor een ander - in principe. Alles uiteraard beargumenteerd en met zorgvuldigheid. Ik meen dat Kippenvlees daar naar heeft getracht, al kon het misschien beter. Kippenvlees heeft bovendien het mandaat van een stemmingscoordinator, en kan dus knopen doorhakken ten behoeven van een ordelijk verloop.
Niemand hoeft het eens te zijn met de acties van Kippenvlees, maar ze onreglementair noemen of zelfs blokkadewaardig gaat me te ver. Een afzetting als moderator is wel een optie voor wie hier echt heel erg boos over is, maar ik ga dat zeker niet aanraden. Josq (overleg) 17 sep 2014 11:06 (CEST)

Vergeet Wikidata niet![bewerken]

Beste mede-Wikipedianen,

Wikidata. Jullie zullen de term al vaak langs hebben horen komen, maar er lijkt nog wel redelijk wat onduidelijkheid over te bestaan. Kort gezegd is de bedoeling om een vrij bewerkbare database aan te leggen waarin allerlei gegevens over allerhande onderwerpen en hun onderlinge relaties worden opgenomen; voor gemiddelde gebruikers is het vooral de manier waarop interwikilinks tegenwoordig worden bijgehouden.

Als je een nieuw artikel (of categorie of sjabloon) aanmaakt, probeer het dan altijd te koppelen aan een gelijkwaardige pagina in een andere taal! Natuurlijk heeft zeker niet elke pagina een equivalent, maar de diverse projecten en pagina's (zoals Speciaal:OngekoppeldePaginas) die zijn opgezet tonen wel aan dat er nog duizenden artikelen, categorieën en sjablonen op de Nederlandse Wikipedia staan die wel gekoppeld zouden kunnen worden, maar dat nog niet zijn. Soms moet je ook wel verder zoeken dan alleen Engels, dat project is weliswaar veruit de grootste, maar ook verre van compleet. Hopelijk vergeet je het niet, de volgende keer dat je een nieuwe pagina aanmaakt.

De laatste dagen zijn meerdere gebruikers van de Nederlandse Wikipedia die ook actief zijn op Wikidata de projectpagina Wikipedia:Wikidata aan het opknappen, met meer gedetailleerde informatie over wat Wikidata is, en hoe je kan helpen om het aantal fouten en conflicten terug te dringen. Als er vragen zijn, dan kunnen die altijd op Overleg Wikipedia:Wikidata gesteld worden.

Met vriendelijke groet, FakirNLoverleg 16 sep 2014 02:22 (CEST)

Nu we het toch over Wikidata hebben: onlangs kwam ik in het artikel Ballad onderaan een ouderwetse handmatige verwijzing tegen naar de paragraaf "Power ballads" in het Engelse artikel en:Ballad, dat zelf gelinkt is aan het Nederlandse artikel Ballade. Had ik die verwijzing moeten weghalen? Sijtze Reurich (overleg) 16 sep 2014 09:48 (CEST)
Is het niet een beter idee om het Nederlandse artikel Ballade te koppelen aan en:Ballade (classical music) of en:Ballade (forme fixe) en het Nederlandse Ballad aan en:Ballad?
Goed idee, al liggen die drie Engelse artikelen wel erg dicht bij elkaar. Ik heb Ballade gekoppeld aan en:Ballade (forme fixe) en Ballad aan en:Ballad. Ballade verdient trouwens uitbreiding. Afgaande op wat er nu staat zou bijvoorbeeld de Ballade van de boer van J.W.F. Werumeus Buning geen ballade zijn. Sijtze Reurich (overleg) 16 sep 2014 17:12 (CEST)
Als er behoefte aan is, kunnen we een keer een wikizaterdag in Utrecht besteden aan het onderwerp "WikiData". Dan kunnen we ervaringen uitwisselen, en elkaar dingen leren. Voor mensen met ervaring leuk om die ervaring te delen, en voor mensen die denken, "Wikidata, huh???" leuk om het eens te zien. Enne, het hoeft niet per se in Utrecht natuurlijk, en ook niet per se op zaterdag. ed0verleg 16 sep 2014 14:55 (CEST)
Er waren dacht ik plannen voor Wikidata-activiteiten op kantoor, ik ben Voor Voor. Sjoerd de Bruin (overleg) 16 sep 2014 15:04 (CEST)

Nieuws van het expeditieproject[bewerken]

Edit-a-thon met studenten van Universiteit Maastricht

Beste collega's! 'Mijn' Wikipedian-in-Residenceproject, Expeditie Wikipedia, zit nu op ruim 2/3. Ik laat jullie hierbij graag even weten hoe het gaat.

Wat is dit project? 23 uur per week werk ik als Wikipedian in Residence (wat is dat?) bij een tiental universiteitscollecties en -musea, met als doel om informatie (vooral beeldmateriaal) over hun wetenschappelijke expedities beschikbaar te stellen voor Wikipedia en Wikimedia Commons (zie de projectpagina). In de praktijk ben ik vooral Wikipedia-les gaan geven aan een aantal universiteiten (Universiteit Maastricht en momenteel Universiteit Utrecht, zie de onderwijspagina van het expeditieproject). Ik werk met groepjes studenten die artikelen schrijven en verbeteren, en die beeldmateriaal uit de universiteitscollecties op Wikipedia toevoegen. Erg leuk om te doen!

 1. In juli is zo'n onderwijstraject afgerond aan de Universiteit Maastricht. Daar hebben 9 studenten artikelen geschreven over historische reisboeken. Info en resultaten vind je hier (en) .
 2. Momenteel ben ik bezig met een groepje van 8 studenten van de Universiteit Utrecht. Die gaan schrijven over expedities door Arthur Wichmann en Louis Rutten, hoogleraren geologie van de universiteit daar. Info.
 3. In de zomer heb ik een aantal zogenaamde 'beelddonaties' aan Wikimedia Commons afgerond: afbeeldingen rond de Siboga-expeditie (Universiteit van Amsterdam) en illustraties uit historische reisboeken (Universiteit Maastricht). (Overzicht van mediadonaties in dit project.) De komende maanden verwacht ik nog aardig wat materiaal van andere universiteiten te gaan uploaden. Ook is het Universiteitsmuseum Utrecht druk met voorbereidingen om een deel van haar collectiebeelden onder een vrije licentie te gaan doneren aan Wikimedia Commons.

Ik heb met een aantal geïnteresseerde collega's hier (en internationaal) reeds heel prettig contact gehad over de onderwerpen die in dit project aan bod komen. Leuk om te weten: de deelnemende universiteiten stellen een aantal prijzen ter beschikking voor de meest actieve vrijwilligers die rond deze inhoud werken. Als je graag expliciet wil aangeven dat je voor zo'n prijs in aanmerking wil komen, dan kan je je hier aanmelden.

Tenslotte: op 4 en 18 oktober organiseer ik een tweetal publieke Wikipedia-schrijfmiddagen ('edit-a-thons') over wetenschappelijke expedities, op locatie bij de universiteitscollecties resp. in Utrecht en Delft. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Meer info over de evenementen vinden jullie hier.

Uiteraard ben ik altijd beschikbaar bij vragen en opmerkingen. Hartelijke groeten, Spinster (overleg) 16 sep 2014 10:20 (CEST)

Mooi overzicht van veel initiatieven. Veel dank voor al dat mooie promotionele werk. Er waren het afgelopen jaar (jaren?) toch nog meer Wikipedian(s)-in-Residence? Het zou informatief en leerzaam zijn als die ook hier verslag zouden doen van hun initiatieven en resultaten. --VanBuren (overleg) 17 sep 2014 11:48 (CEST)
Hee VanBuren. Een overzicht met recent nieuws is hier te vinden. En als je geïnteresseerd bent, op zaterdag 4 oktober geef ik een lezing over mijn tijd als Wikipedian-in-Residence bij de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief. Huskyoog.jpg Husky (overleg) 17 sep 2014 12:21 (CEST)
Vraagje, krijgen wij ook betaald als we komen ? Gr. mion (overleg) 17 sep 2014 17:24 (CEST)

Wijnkenner gezocht[bewerken]

En nu echt iets voor een kroeg (alhoewel, wijn in een kroeg...): Wijnkenner gezocht. We hebben een artikel Rivesaltes (wijn) en Muscat de Rivesaltes. Hierin wordt min of meer hetzelfde beschreven, maar ze hebben alletwee wel aparte interwikis waar toch verschillen aan het licht komen. Kan een wijnkenner hier iets meer verschil in aanbrengen zodat het duidelijk is dat de twee verbonden zijn, maar toch niet hetzelfde? Bij voorbaat dank, Goudsbloem (overleg) 17 sep 2014 11:29 (CEST)

Gebruiker:Malinka1 is wijnhandelaar. --VanBuren (overleg) 17 sep 2014 11:43 (CEST)
Op de Engelstalige wikipedia staat een antwoord in het artikel en:Rivesaltes AOC: "Rivesaltes is an Appellation d'Origine Contrôlée for naturally sweet, fortified wines (vin doux naturel) made in the Languedoc-Roussillon wine region of France. They are similar to Muscat de Rivesaltes AOC wines, except the grape varieties are not restricted to Muscat.". Mvg JRB (overleg) 17 sep 2014 11:56 (CEST)
Ook Denkhenk weet vast het antwoord wel. Sander1453 (overleg) 18 sep 2014 00:15 (CEST)
Hoewel wijn mij zeer interesseert, hoop ik dat Malinka1 hier wel raad mee weet. Zeker wil ik hier ook wel wat aan doen, maar ben nu niet in de gelegenheid me erin te verdiepen. Dat beide artikelen naar verschillende interwiki's leidt, lijkt mij toch dat samenvoegen het beste antwoord zal zijn. Denkhenk (overleg) 18 sep 2014 20:12 (CEST)

Atlas Ortelius uit 1571 beschikbaar[bewerken]

De geheele Weerelt uit de Nederlandse uitgave van de Theatrum Orbis Terrarum

Hallo allen. Als deel van mijn Wikipedian-in-Residence schap bij het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek heb ik gisteren de complete Theatrum Orbis Terrarum van Abraham Ortelius op Commons gezet, de eerste 'moderne' atlas van de wereld. Dit is het exemplaar wat de KB vorig jaar aangekocht. Een bijzondere uitgave, want een van de weinig exemplaren in het Nederlands en bovendien zeer fraai met de hand ingekleurd.

Meer dan 200 afbeeldingen uit alle hoeken van de aardbol zijn in hoge resolutie (3000 pixels in de breedte) in deze categorie op Commons te vinden. Doe er je voordeel mee! Huskyoog.jpg Husky (overleg) 17 sep 2014 12:27 (CEST)

Mooi om te zien! Goed werk, Husky. Pompidom (overleg) 17 sep 2014 13:13 (CEST)
Met de zuilen van Hercules in Drenthe?
Inderdaad prachtig, die oude kaarten. Leuk om te bestuderen. Begrijp ik de volgende kaart correct dat volgens deze atlas de zuilen van Hercules in de tijd van Keizer Augustus in Drenthe stonden? Geen idee watmen zich daarbij voorstelde. Er staat een toelichting onder de zuilen die ik niet begrijp .Marco Roepers (overleg) 18 sep 2014 08:40 (CEST)
Er staat zoiets als "Duvels Cutz hodie" wat zoveel betekent als "Thans genaamd Duvels Cutz". Ik denk dat je ook niet zozeer aan DE zuilen van Hercules moet denken, maar aan een soort heilige pilaren van een met Hercules geassocieerde god. Michiel (overleg) 18 sep 2014 09:25 (CEST)
Dank voor het correct weergeven van de toelichting. Duivels Kut blijkt een hunebed te Rolde te zijn geweest die indertijd aangezien werden voor de Zuilen van Hercules. Zie dit artikel op www.encyclopediedrenthe.nl en ook het artikel over D17. Marco Roepers (overleg) 18 sep 2014 09:37 (CEST)
Prachtig, Husky! Eentje al gebruikt in "eigen" artikel, eentje op en:wiki, met dit goede nieuws in de bewerkingssamenvatting. Sander1453 (overleg) 18 sep 2014 11:05 (CEST)
Dank voor alle complimenten! En wat een geweldig verhaal, dat men in die tijd dacht dat de Zuilen van Hercules in Drenthe stonden :) Huskyoog.jpg Husky (overleg) 18 sep 2014 16:04 (CEST)
De Nederlanden hebben meer klassieke dingen dan je denken zou. Niet alleen lagen de Zuilen van Hercules in Drenthe, zoals we net geleerd hebben, ook lag Atlantis in Vlaanderen en is 't een algemeen bekend feit dat Adam en Eva in het paradijs 16e-eeuws Nederlands spraken. Magere Hein (overleg) 20 sep 2014 14:46 (CEST)

Jammer dat de pixelresolutie net iets te laag is om alle details goed te kunnen lezen. Hans Erren (overleg) 20 sep 2014 15:05 (CEST)

Paper fortune teller[bewerken]

Origami orakel?

Ik kwam daarnet toevallig uit op het Engelse artikel Paper fortune teller. Ik merkte op dat het onderwerp ook al een variant had op 7 andere wiki's maar niet hier. Met wat zoek werk kwam ik uit op de Nederlandstalige benaming Origami orakel. Nu vroeg ik me af of er nog andere benamingen voor dit papieren speeltje zijn en of Origami orakel de gewenste naam is. Globe.svg Druyts.t overleg 17 sep 2014 12:36 (CEST)

 • Dat is toch gewoon een peper-en-zoutvaatje? Michiel (overleg) 17 sep 2014 12:57 (CEST)
  • Sowieso is origami orakel een voorbeeld van Engelse ziekte: het zou dan origamiorakel moeten zijn. Richard 17 sep 2014 13:01 (CEST)
   • Peper- en zoutvaatje vond ik ook, en als-ie bedoeld is om iets te 'voorspellen' dan heet zo'n dinges kennelijk ook wel 'waarzegger'. Paul B (overleg) 17 sep 2014 13:08 (CEST)

Herbruiken info/tekst van verwijderde artikelen[bewerken]

Bij elke aanpassing van een artikel kan je in de geschiedenis bekijken en verwijderde tekst soms hergebruiken in andere artikelen waar het meer passend is. Bij het verwijderen van het artikelen is het oude artikel niet meer bereikbaar. Bij beginnetjes en kleine artikelen is dat geen drama, maar wel bij grote artikelen met veel informatie zoals Reizen met de OV-chipkaart in de trein. Dat wil ik wel als pluk artikel kunnen gebruiken om bruikbare gedeeltes na eventueel aanpassingen in andere artikelen te gebruiken. Het gaat mij er niet om de verwijderdiscussie te heropenen, maar om de toegang tot het oud artikel. Men zou zo een verwijderd artikel in een speciale categorie zetten waar niet naar toe gelinkt kan worden en een wijzigingsblokkade op zit. Uiteraard moet er dan een verbod komen om het gehele artikel onder een nieuwe naam te heropenen. In dit artikel is namelijk heel veel energie gestoken en dit zou zonde om het onherroepelijk weg te gooien. Kan er iets op bedacht worden?Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 01:06 (CEST)

Een voordeel is dat gebruikers die niet hebben deelgenomen aan de verwijderdiscussie kunnen checken of de verwijdering terecht was. Het ongedaan maken van een verwijdering kan alleen bij zeer goede argumenten, men kan niet eindeloos aan het discuteren blijven.Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 01:14 (CEST)

Dat wordt denk ik lastig omdat er ook gewoon dingen worden verwijderd die grote onzin zijn, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Je kunt het volgens mij wel in je eigen gebruikersnaamruimte laten terugplaatsen? Adnergje (overleg) 18 sep 2014 01:20 (CEST)
Ik wist niet dat dit mogelijk was. Ik maak zelf een backup als ik weet dat iets "belangrijk" verwijderd gaat worden, maar mijn inschatting was dat met het betrokken artikel niet zo een vaart zou lopen. Je zou een verwittiging kunnen zetten dat het artikel binnenkort verwijderd gaat worden, maar dan krijg je in de meeste gevallen een heropening van de verwijderdiscussie, wat niet zo handig is. In dit geval was trouwens het argument dat er teveel NE details waren, maar zeker niet dat er onzin stond. Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 01:29 (CEST)
Google cache wil ook nog wel eens helpen in dergelijke gevallen, zie bv. [11]. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 18 sep 2014 02:42 (CEST)
Gelukkig heeft iemand ook de links naar het artikel opgeslagen ({https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:VerwijzingenNaarHier/Reizen_met_de_OV-chipkaart_in_de_trein]) wat nuttig is om te zien of er artikelen zijn die op het verwijderde artikel leunen, door voor details door te verwijzen naar het verwijderde artikel en waar een gat gevuld moet orden. Ik dit geval valt het mee. (een artikel moet ik nalopen) Ik hoop dat de links standaard worden opgeslagen bij verwijdering zodat indien nodig later herstelwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 10:15 (CEST)
Als je kijkt naar de verwijzingen dan zie je ook dat Patrick het artikel in zijn eigen naamruimte heeft gezet, daar staat het in het geheel. Ook informatie uit eigen naamruimtes zijn gewoon te gebruiken. Dqfn13 (overleg) 18 sep 2014 10:47 (CEST)
Bij (bijna) iedere pagina op Wikipedia, ook die voor het aanmaken van een artikel (de rode link-pagina's), vind je links een optie Links naar deze pagina. Daarmee kan je zien welke pagina's er allemaal naar een lemma wijzen. Desgewenst kan je in het laatste deel van de link zelf een naam invoeren, of op de resultaatpagina een andere pagina opgeven. Deze pagina wordt dus niet apart bewaard.
Bezwaar tegen het plukken uit een andere pagina is, in ieder geval als teksten letterlijk overgenomen worden, dat het niet jouw tekst is, en er dus een verwijzing opgenomen moet worden naar de bronpagina, terwijl dat nu juist niet de bedoeling is. Misschien is het een beter idee om de oorspronkelijke schrijver te vragen of hij wil bijdragen aan de nieuwe pagina en daar zijn inbreng wil geven. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 18 sep 2014 11:25 (CEST)
Nee, helemaal niet mee eens. Eenmaal dat een tekst is geschreven in Wikipedia en geen geval van copyvio is (fout in het oorspronkelijk Wikipedia artikel), dan is men vrij de tekst binnen Wikipedia op een andere plek te zetten. Niemand heeft namelijk recht op een "eigen" artikel of eigen bijdrage binnen Wikipedia. Stukken tekst kunnen dus principieel niet beschermd worden. Of het verstandig is om teksten letterlijk over te nemen is een andere vraag, maar geen copyvio.Smiley.toerist (overleg) 18 sep 2014 15:46 (CEST)
Dat klopt natuurlijk niet. Bij het opslaan van je bijdragen geef je die niet vrij in het publiek domein, maar publiceer je onder een bepaalde licentie. Een van de geldende voorwaarden is naamsvermelding (via de geschiedenis in dit geval). Als je bijdragen gaat verplaatsen zonder dat je daar de auteur bij noemt, houd je je niet aan de licentie. Het is dan ook een misverstand om te zeggen dat men hier afstand van zijn of haar auteursrecht neemt, want dat is simpelweg onjuist. Velocitas(↑) 18 sep 2014 15:57 (CEST)
Als jij (Smiley.toerist) een tekst van mijn kladblok (of andere subpagina in mijn naamruimte) haalt en mijn naam niet als bron vermeld dan zal ik het acuut verwijderen, jij pleegt dan namelijk inbreuk op mijn auteursrecht. Noem je mijn naam als bron dan heb je alleen maar vreselijke ruzie met mij omdat ik alle moeite heb gedaan en jij "met de eer er vandoor gaat". Dqfn13 (overleg) 18 sep 2014 16:05 (CEST)
Geprobeerd wordt altijd om de bewerkingsgeschiedenis van een artikel in stand te houden, bijvoorbeeld bij het samenvoegen van artikelen (oudste artikel bewaren en liefst daarin netjes (laten) samenvoegen). Het verdient echt aanbeveling om alleen zelfgeschreven teksten te publiceren (behoudens citaten). Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 19 sep 2014 10:20 (CEST)

Soms moet een artikel echt verwijderd worden, bijvoorbeeld omdat het cyberpesterij of auteursrechtenschending bevat - deze gevallen zijn duidelijk. Soms is een artikel echt te zinloos om te bewaren omdat de inhoud weinig verder komt dat "One Direction is echt vet!!1!" of het onderwerp totaal NE is. Soms wil je een artikel niet bewaren omdat het (zelf)promotie is: dergelijke promotie wil je ook niet bewaren in een speciale categorie, want dan geef je de promotor nog steeds een platform. En dan heb je nog de artikelen die net onder de maat zijn en waaruit in de toekomst wellicht "geplukt" kan worden. Smiley's voorstel komt er feitelijk op neer om de beoordelingsprocedure "behouden of verwijderen" te vervangen door een procedure "behouden, verwijderen, of wegzetten in een tussencategorie". Het gevolg is dat er niet 1 lijn, maar 2 lijnen tussen de beslissings-opties zijn. Daar weer een gevolg van is dat er veel meer artikelen zijn die in de buurt van een beslissings-scheidslijn zitten. Die lijnen zijn niet waterdicht maar meer een soort grijs gebied. Het verdubbelen van een grijs gebied leidt tot verdubbeling van klachten dat "de verkeerde beslissing" genomen is. Dat nadeel lijkt me vele malen groter dan de problemen bij de huidige procedure (een verzoek om een verwijderde tekst teruggeplaatst/toegemaild te krijgen is zo gedaan). CaAl (overleg) 18 sep 2014 11:46 (CEST)

Formeel juridisch heb jij gelijk dat het auteursrecht van de bijdragen behouden blijft. Door de vele aanpassingen in de artikels door veel verschillende Wikipedianen is het formele auteursrecht echter zeer versnipperd. Als je een taalfout corrigeert is dat dan ook auteursrecht? En wat te zeggen van de vele proeflezers en markeerders die de tekst napluizen? Die hebben toch ook indirect bijgedragen? Om maar te zwijgen over anonieme bijdragen. Ik blijf een artikel meer als een collectief werk beschouwen waar de gemeenschap als geheel voor verantwoordelijk is. De aanmaker van het artikel of de hoofdbijdrager heeft geen controle, eigendomsrecht van hoe het artikel zich ontwikkeld. Hij/zij kan dit alleen meesturen door de eigen bijdragen en het meediscussiëren over het artikel. Deze praktijk staat zeer ver van de gewone auteurschap van andere publicaties. In de praktijk maakt de buitenwereld geen onderscheid en mag men al blij dat er vermeld wordt dat de tekst afkomstig van Wikipedia. Ik kan mij echt niet voorstellen dat lezers de geschiedenis van een artikel napluizen voor de precieze auteurschap van de tekst te achterhalen. Ik ben het wel met je eens dat de tekst geschiedenis te achterhalen moet zijn. Bij het verwijderen van een artikel verdwijnt echter ook de geschiedenis. Krijg je die ook te zien als je het verwijderde artikel laat terugplaatsen op je kladblok. Lijkt mij wel een extreme methode om de geschiedenis te achterhalen. Het kladblok blijft inderdaad persoonlijk. Ik mag er echter wel alles naar toe kopiëren uit Wikipedia die ik wil. Vaak archiveer ik interessante discussies en soms artikelen die dreigen te verdwijnen. Mijn aanpassingen in het kladblok (of proto-artikelen) mogen inderdaad niet zonder toestemming overgezet worden naar de algemene ruimte. Terugkomend op het oorspronkelijk onderwerp: Er worden vaak stukken tekst verplaatst tussen artikelen. Door in de geschiedenis te kijken kan men achterhalen waar de tekst vandaan komt. Wel moet er dan altijd in het commentaar bijstaan van elke artikel de oorspronkelijke tekst vandaan komt. Het kan echter gebeuren dat het oorspronkelijk artikel later verwijderd wordt. Dit effect is echter veel minder zichtbaar dan bij het overnemen van teksten uit al verwijderde artikelen. Mijn conclusie is dat uit praktische overwegingen het auteurschap soms maar beperkt houdbaar is en dat wij er mee moeten leven. Het eigendomsgevoel dat sommige Wikipedianen hebben over hun artikelen werkt vaak niet bij aan de sfeer in de gemeenschap. Beter is om medeverantwoordelijk te voelen voor het totale product dat wij collectief leveren aan de maatschappij.Smiley.toerist (overleg) 21 sep 2014 12:30 (CEST)

Voorstel: Verbeterlijst in plaats van Verwijderlijst?[bewerken]

Regelmatig krijgen nieuwe Wikipedianen tot hun schrik de mededeling dat hun artikel op de Verwijderlijst is geplaatst. Ook als ze te goeder trouw hun eerste serieuze en waarlijk encyclopedische artikel schrijven - dat natuurlijk altijd beter kan. Soms balen ze zo, dat ze ermee op (willen) houden. "Als het zo moet...". Jammer, want zo verliezen we waardevolle experts enzovoort. Daarom voorstel:

 • Hernoem de Verwijderlijst tot Verbeterlijst.

Dat haalt het akelig agressieve sfeertje weg dat nu rond nieuwe artikelen hangt. Of anders:

 • Voeg naast een Verwijderlijst (voor duidelijke rommel en zelfpromotie) een aparte Verbeterlijst in, voor bona fide pogingen die verbetering behoeven. Hansmuller (overleg) 18 sep 2014 14:33 (CEST)
Uhm... het is de lijst met te beoordelen artikelen... Dus als het nog ergens verwijderlijst genoemd wordt dan is het verkeerd in dat sjabloon. De lijst heet overigens al zo sinds 2012. Dqfn13 (overleg) 18 sep 2014 14:43 (CEST)
 • (na bwc)Het is blijkbaar Throwback Thursday. Het heette vroeger de "lijst met te verwijderen pagina's", maar al enkele jaren de "lijst met te beoordelen pagina's". Dit probleem is dus al opgelost. CaAl (overleg) 18 sep 2014 14:44 (CEST)
De eerste zin op de beoordelingslijst luidt "Deze pagina is bestemd voor het melden van lemma's of andere pagina's die van Wikipedia verwijderd kunnen worden." De tweede alinea begint met "Staat er een pagina op de lijst die u wilt verbeteren, dan kan dat". Het zou nóg vriendelijker geformuleerd kunnen worden, maar of dat gaat leiden tot een vermindering van het akelig agressieve sfeertje dat Hans (terecht) constateert is maar de vraag. Dat heeft meer met mentaliteitsverandering te maken. Apdency (overleg) 18 sep 2014 14:57 (CEST)
Het is een verwijderlijst, wat we er ook voor vriendelijker naampje aan hangen. Wat niet goed genoeg is, gaat na twee weken de vuilbak in, zo simpel is het. Niet alle artikelen op die lijst zijn te verbeteren, dus laten we ook niet de indruk wekken dat het een soort werkplaats is waar aan artikelen wordt gesleuteld die nog niet voldoen. Mijn bezwaar tegen een aparte 'verbeterlijst' is dat de ervaring leert dat er zonder ultimatum niets gebeurt. Als er niet het dreigement boven een artikel hangt dat het weg gaat als niemand er iets aan doet, gebeurt er vrij weinig, enkele uitzonderingen daargelaten. De nieuwe gebruikers kunnen dat vaak nog niet zelfstandig en zijn dan afhankelijk van de goede wil van hun ervaren collega's. Wat ik met je eens ben is dat het qua toonzetting wel wat rustiger mag, en tegen beter weten in spreek ik daar collega's ook wel op aan. Het is niet zozeer de tekst boven de pagina die wat minder 'akelig agressief' mag, maar het soms nogal schamperende commentaar van de collega's. Met de lading bagger die iedere dag weer nieuw binnenkomt, ligt cynisme op de loer, maar daar zouden we boven moeten staan. Paul B (overleg) 18 sep 2014 15:17 (CEST)
De eerste regel uit het getoonde sjabloon luidt nu, in grote en vette letters: Deze pagina is genomineerd voor verwijdering. Met Hansmuller ben ik het eens dat dat, zeker voor een nieuwe gebruiker die dat boven zijn vijf minuten geleden geplaatste eerste versie ziet staan (mogelijk ook nog eens geconfronteerd met een bewerkingsconflict) niet echt bemoedigend is.
Met Paul B ben ik het eens dat de bejegening, in ieder geval naar goedwillende gebruikers, nogal eens te wensen over laat. Het in drie, vier woorden (in het sjabloon) afkraken van het artikel, en vervolgens hetzij een voorgekauwd sjabloontje in de OP van de gebruiker, of de volgende dag een botmatige melding aldaar, is niet bemoedigend, en jaagt mensen weg. Daarnaast is dit niet in overeenstemming met het doel van het sjabloon:

"Dit sjabloon kan gebruikt worden om een pagina ter verwijdering te nomineren wanneer het in de huidige toestand niet aan de minimale normen voldoet en/of niet geschikt is voor opname in Wikipedia.

Als een onderwerp onbekend is, verdiep je dan eerst in het onderwerp. Vul het artikel eventueel aan met kennis zodat duidelijker wordt waarom een artikel relevant is om opgenomen te worden.

Gebruik een verwijdernominatie als laatste redmiddel nadat andere opties om een artikel te verbeteren niet gelukt zijn. Probeer eerst zelf een artikel te verbeteren, vraag de eerdere auteurs om hulp en als dat nog niet afdoende is kan er op Wikipedia:Overleg gewenst een verzoek geplaatst worden om te helpen/overleggen over het geconstateerde probleem."

Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 18 sep 2014 16:38 (CEST)
Daarom ben ik ook (matig) voorstander van de sjablonen bovenaan artikelen op enwiki (en Wikipedia's in zeer veel andere talen), die je vertellen dat het artikel bijvoorbeeld te veel op primaire bronnen berust, of te weinig bronnen vermeldt, nog kan verbeterd worden qua tekstredactie, enzoverder. Dat waarschuwt de lezer en geeft aan dat er nog aardig wat werk aan de winkel is, zonder meteen (al dan niet met een iets 'zoetere' term) met weggooien te dreigen. Ik besef dat ook dat systeem niet optimaal is, want dergelijke sjablonen blijven er soms jarenlang staan zonder dat je een idee hebt of iemand er wel ooit iets mee doet. Maar toch vind ik dat duizendmaal beter dan het botte wegwerpbeleid-met-het-lieve-naampje-'te-beoordelen-pagina's' op nlwiki. Over het agressieve sfeertje: ik heb de verwijderlijst de afgelopen maanden dagelijks nagekeken uit interesse/fascinatie en vond dat echt geen prettige bezigheid. Volgens mij jaagt die botte attitude een heleboel bonafide collega's weg. En nee, om een dooddoener voor te zijn: ik vind niet dat je mensen ervan moet beschuldigen dat ze lange tenen hebben; ik vind dat primair fatsoen en menselijkheid vereisen dat je eerst en vooral zelf vriendelijk en respectvol communiceert. Spinster (overleg) 18 sep 2014 16:42 (CEST)
Aan die sjablonen op de Engelse Wiki erger ik me juist mateloos, vooral deze: "This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed." In de eerste plaats omdat ik nooit weet wat de plakker van het sjabloon nu eigenlijk veranderd wil zien. Extra bronnen? En als die er nu eens niet zijn? Het is natuurlijk wel heel makkelijk om met zo'n sjabloon andermans artikel onderuit te halen als je zelf geen enkele serieuze poging hebt gedaan om er wat beters van te maken. In de tweede plaats omdat die sjablonen ook zichtbaar zijn voor de argeloze bezoeker die gewoon informatie over het onderwerp zoekt. Wat heeft die met onze interne discussies te maken? Overigens heeft de Engelse Wiki wel degelijk een verwijderlijst. En er verdwijnt daar heel wat in de prullenbak! Sijtze Reurich (overleg) 18 sep 2014 20:17 (CEST)
En daarnaast gaat zo'n sjabloon volstrekt voorbij aan het proces waarmee een goed onderbouwd artikel geschreven wordt. Dat begint ermee dat de schrijver zich verdiept in het onderwerp en een klein literatuuronderzoek verricht. Op grond van die literatuur stelt hij/zij in gedachten een schema op: wat zijn de hoofdpunten en wat de bijzaken, wat komt eerst, wat later, enz. Daarna begint het schrijven. Het is naar gelang het onderwerp ofwel onmogelijk dit voor een ander te doen, ofwel veel tijdrovender dan helemaal opnieuw te beginnen. Soms kun je beter een artikel helemaal herschrijven.
De wijze waarop dit op de Engelse Wikipedia werkt is echter als volgt. Stel: een artikel heeft ernstig verbetering nodig en je besluit het project te helpen. Je leest je enkele dagen in en vervangt de tekst door een betere tekst - dan wordt je direct teruggedraaid met als argument dat je bronnen en informatie verwijderde. Ja duh... uiteraard verving je de oude bronnen door de bronnen die je zelf gebruikte, want die oude bronnen heb je niet gebruikt en gelden dus niet langer. Uiteraard verving je informatie, omdat je oordeel wat wel of niet relevant genoeg is nu eenmaal niet altijd overeenkomt met die van de eerdere schrijver. Dat was ook een reden waarom het artikel niet voldeed! Na overleg blijkt de terugdraaiing bovendien niet gebaseerd te zijn op inhoudelijke argumenten, maar alleen op het feit dat men zag dat een bron en een of meerdere relevante feitjes verwijderd werden. Dat is hoe Wikipedia wordt als inhoudelijke ingrepen voortkomen uit sjablonenplakken en automatismen. Woudloper overleg 19 sep 2014 01:56 (CEST)

Iets wat ik onlangs tegenaan liep is dat we eigenlijk een plek moeten hebben om artikelen die eigenlijk te slecht zijn om in de hoofdnaamruimte te hebben staan, maar eigenlijk te goed zijn om weg te gooien te verplaatsen naar de Wikipedia-naamruimte zolang ze nog niet verbeterd zijn. Een idee? Romaine 19 sep 2014 04:11 (CEST)

Het is een experiment waard. We hopen dan dat de aanmaker verbeteringen gaat aanbrengen als hij er in alle rust aan kan werken. Hij mag daarbij natuurlijk ook hulp vragen. We zien echter vaak dat de aanmaker helemaal niet meer naar zijn artikel omkijkt als hij het hier eenmaal heeft neergezet en helemaal niets doet om verwijderen te voorkomen. Er is dus een behoorlijke kans dat hij ook niets doet als hij het in zijn naamruimte krijgt. In zo'n geval zou het naar mijn idee na enige tijd automatisch verwijderd moeten worden. Sijtze Reurich (overleg) 19 sep 2014 08:29 (CEST)
Romaine: in hoeverre wijkt dat plan af van het plan onder het kopje "Herbruiken info/tekst van verwijderde artikelen" hierboven? Wat bij een verwijdering wel kan (eventueel afhankelijk van de verwijderreden) is een (botmatige) melding op de OP van de aanmaker waarin gezegd wordt dat hij, op aanvraag, in de eigen naamruimte verder kan werken en het later opnieuw ter beoordeling voor kan leggen. CaAl (overleg) 19 sep 2014 08:37 (CEST)

Stemlokaal/toelaten vermelden term oorlog en gewapend conflict[bewerken]

Wat moeten we met het vreemde gedoe op Wikipedia:Stemlokaal/toelaten vermelden term oorlog en gewapend conflict van (ik neem aan) Niele? Het is ook aangekondigd op Wikipedia:Mededelingen. Zie ook mijn commentaar op de overlegpagina. - ErikvanB (overleg) 18 sep 2014 20:44 (CEST)

Ik zie net, dankzij Jurgen, dat de stemming op vrijdag 18 september begint... vandaag is het donderdag 18 september. We hoeven ons dus niet druk te maken omdat de aanmelding niet klopt. Dqfn13 (overleg) 18 sep 2014 20:53 (CEST)
Ter info: Er zijn nu drie blokkades uitgedeeld, ik heb de wijziging op Mededelingen teruggedraaid, hoor. ErikvanB (overleg) 18 sep 2014 20:57 (CEST)
Hoog tijd dat we in de stemprocedure expliciet aangeven dat het opstarten van een stemming - net zoals deelname er aan - is voorbehouden aan (niet-geblokkeerde) stemgerechtigde gebruikers. CaAl (overleg) 19 sep 2014 08:29 (CEST)
We hebben 2 grijze gebieden waarbij we artikelen toelaten die geen goede bronvermelding kunnen hebben: 1) onderwerpen met een sterk lokaal karakter en 2) recente onderwerpen. In dit geval gaat het om een onderwerp uit de tweede groep.
De links die in de peilingopzet gegeven werden bevestigen dat: dit zijn allemaal journalistieke (en dus intrinsiek onbetrouwbare) bronnen. We kunnen daar geen encyclopedische informatie uit halen. Volgens hardliners is het conflict eigenlijk NE, omdat er nog geen/onvoldoende betrouwbare bronnen over bestaan. Zover wil ik niet gaan, maar ik zou wel aanraden zeer voorzichtig te zijn met schrijven. Vermeld alleen feitelijke informatie en voorkom het gebruik van zware, betwistbare termen te voorkomen. Desnoods moet het artikel maar een chronologische lijst worden van gebeurtenissen. In dit geval dien je niet de kwalificatie "oorlog" te gebruiken. Niet omdat er geen oorlog was (dat lijkt me duidelijk wel het geval) maar omdat het uitblijven van een oorlogsverklaring en de Russische huichelarij over de situatie maken dat de term "betwist" wordt. Woudloper overleg 19 sep 2014 02:10 (CEST)
Zo'n chronologisch overzicht bestaat: Tijdlijn van de Oekraïnecrisis. Dat wordt de laatste tijd helaas nauwelijks meer bijgehouden. Sijtze Reurich (overleg) 19 sep 2014 08:21 (CEST)
Ik zie hier eigenlijk alleen maar een gebruiker die op alles wat geschreven wordt reageert als een stier op een rode lap... Iedereen is moderator (zelfs Peter b), een opmerking over illuminatie op de OP van de stemming wordt serieus genomen. En omdat het artikel meermaals is verwijderd worden de VN en Amnestey in ene niet meer serieus genomen... Dqfn13 (overleg) 19 sep 2014 09:40 (CEST)
Het is allemaal niet zo een probleem als men bij de onbetwistbare feiten blijft:
 • Er is een gewapend conflict tussen de rebellen en het Oekraïnse leger. In hoeverre het Russisch leger meedoet en de rebellen ondersteund is een twistpunt.
 • Rusland wil bescherming bieden aan de Russische bevolking. De meerderheid van de lokale bevolking wil niet onder Oekraïns bestuur blijven.
 • Er is wapenstilstand akkoord afgesloten een wet in Ukraïne aangenomen de autonomie geeft aan het gebied onder controle van de rebellen.
 • Er is een groot militair offensief geweest van Ukraïne geweest waarbij Donetz omsingeld en xxx bijna omsingeld was.
 • Er is een Russisch hulpconvooi geweest.
Verder kan je de waarneming van Westerse journalisten wel rapporteren, zolang je geen stelling neemt dat het waar is. Idem met satellietbeelden van de Amerikanen. In dat opzicht vind ik het sarcasme van de "little green men" artikel heel goed. Je laat de lezers hun eigen conclusie trekken. Op deze wijze kan je Westerse bronnen wel gebruiken. De Russen beweren dat ze geen militair materieel of militairen naar Oekraïne sturen, maar diverse westerse journalisten hebben ... Trouwens de Russen geven meer en meer toe. Russische militairen hielpen de rellen tijdens hun vakantie. De houding van wij kunnen helemaal niets schrijven omdat er geen "betrouwbare" bronnen zijn gaat mij veel te ver. De Russische PR speelt met onze voeten.Smiley.toerist (overleg) 19 sep 2014 11:19 (CEST)
Zover ik het conflict in het nieuws gevolgd heb, is er over wat de bevolking wil in precieze percentages niets betrouwbaars bekend. Ook met Amerikaanse satellietfoto's zou ik erg oppassen: het kan zijn dat ermee is gerommeld, of dat men selectief zaken uitlicht. Het lijkt me ook juister te schrijven dat Rusland beweert dat ze de Russischtalige bevolking wil helpen - over de motieven van de partijen kan ook niets met zekerheid gezegd worden. Wat precies de redenen waren om die konvooien te sturen of wat er precies gestuurd werd, is onbekend. Mogelijk gaat het om een propagandastunt. Je kunt daarover bv. melden dat Rusland twee maal een flink aantal vrachtauto's Oekraïne instuurde, dat het beweerde dat dit hulpkonvooien waren, en dat Oekraïne daar geen toestemming voor wilde geven en ertegen heeft geprotesteerd. Je blijft dan bij de feiten. Dat dat hard nodig is, ben ik met je eens.
Je krijgt dan een soort opsomming van kale feiten. Dat is "verslaggeving", en heeft nu eenmaal weinig met het schrijven van een encyclopedie te maken. We doen dit desondanks toch, omdat we behalve encyclopedische artikelen ook artikelen over recente onderwerpen willen hebben. Ik heb daar persoonlijk niets op tegen, zolang de inhoud feitelijk blijft. Er mag niet gespeculeerd, geconcludeerd of geduid worden.
Terzijde: het lijkt me het beste de tijdlijnpagina samen te voegen met het artikel. Woudloper overleg 19 sep 2014 17:03 (CEST)

Stemming uitgesteld[bewerken]

Ik ben zo vrij geweest om een streep door de stemming te zetten, er is geen stemcoordinator, en de initiator van de stemming (Niele) is momenteel geblokt. Het leek me bovendien geen goed plan om van start te gaan met een stemming waarover ook in de kroeg nog overleg plaatsvindt. Mocht iemand het hier niet mee eens zijn dan hoor ik dit wel/kan dit gerevert worden. Vr groet Saschaporsche (overleg) 19 sep 2014 18:02 (CEST)

Ik begrijp je afweging, maar misschien is het wel leerzaam voor Niele als uit een stemming duidelijk wordt dat hij, ik neem aan met de beste intenties, vanuit een sterk POV bezig was en dat een grote meerderheid dat geen goede zaak vindt, tot nu toe lijkt hij doof voor rationele argumenten, wellicht dat cijfers de boodschap wel overbrengen. Peter b (overleg) 20 sep 2014 00:07 (CEST)

Overleg gevraagd Russisch-Oekraïense oorlog[bewerken]

Graag wat hulp van mensen met voeling actualiteit/rationaliteit.

Zie: Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Terugplaatsen#Russisch-Oekra.C3.AFense_oorlog Niele (overleg) 19 sep 2014 10:43 (CEST)

 • Er is (nog) geen Russisch-Oekraïense oorlog, er is een oekraiense crisis. POV dus. Hans Erren (overleg) 19 sep 2014 23:17 (CEST)
  • Je kan het hooguit een gewapend conflict noemen tussen de pro-Russische rebellen en het Oekraïns leger. Met de mate en wijze dat de Russen de strijd steunen moet je zo neutraal mogelijk schrijven. Tussen Oekraine en Rusland is er steeds handel en verkeer.Smiley.toerist (overleg) 20 sep 2014 00:00 (CEST)

Artikel in Leeuwarder Courant[bewerken]

Voor de geïnteresseerden: Ik heb vorige week een nieuw interviewtje gedaan met de Leeuwarder Courant over Wikipedia en deze is vandaag gepubliceerd. Het stuk is hier te lezen voor abonnementhouders van de LC en hier in PDF of in JPG-vorm. Mét foto; krijgen jullie ook 'ns een beeld bij "Grashoofd". Veel leesplezier. Met vriendelijke groet, Lars, Grashoofd (overleg) 20 sep 2014 15:10 (CEST)

Leuk interview Lars! Ciell 20 sep 2014 18:50 (CEST)
Prima stuk. Geeft een goed beeld over de Nederlandse Wikipedia. Alleen dat aantal bewerkers geeft een beetje een vertekend beeld, lijkt me. Ik ben wel benieuwd wat het aantal écht vaste bijdragers (zeg: meerdere bijdragen per week) is Toth (overleg) 20 sep 2014 20:29 (CEST)
Dat zal slechts een honderdtal mensen zijn. Het aantal bewerkers hebben we gebaseerd op Speciaal:Statistieken. Groetjes Grashoofd (overleg) 20 sep 2014 21:02 (CEST)
Ik vermoedde al dat het er niet veel meer zouden zijn. Bedankt voor de info. Toth (overleg) 20 sep 2014 21:26 (CEST)

Elektrisch filter en filter (elektronica)[bewerken]

Sinds maart dit jaar staat voor bovenstaande pagina's een samenvoegingsverzoek open. Is hier iemand met de juiste kennis om deze onderwerpen samen te voegen? Alvast bedankt, Sjoerd de Bruin (overleg) 20 sep 2014 15:44 (CEST)

Zo te zien behandelt Elektrisch filter een vrij specifieke toepassing, namelijk in muziekweergave, en gaat filter (elektronica) meer over de theorie van filters, ook degenen die niets met muziekweergave van doen hebben. Me dunkt dat Elektrisch filter misschien beter omgenoemd kan worden naar Geluidssignaalfilter en dat er in dat artikel een link komt naar filter (elektronica) voor degenen die meer willen weten over de theoretische achtergrond. Niet samenvoegen dus. Milliped (overleg) 20 sep 2014 15:59 (CEST)
Hoewel Elektrisch filter het filter een vrij specifieke toepassing als voorbeeld gebruikt, beschrijft het het filter zelf zoals alle filters uit de elektronica werken. Het is ook kenmerkend dat dat artikel twee interwiki's heeft die beide doorverwijzen naar filter (elektronica) in de locale taal. Sterk voor samenvoegen dus, hoop er morgen iets beter naar te kunnen kijken. Groet Adnergje (overleg) 21 sep 2014 00:50 (CEST)
Beide artikelen behandelen het onderwerp vanuit een iets verschillende invalshoek. Wanneer ze worden samengevoegd, laat dat alsjeblieft gebeuren door iemand met voldoende kennis van zaken! nl.wikipedia is niet zo sterk op het gebied van technische artikelen en dat komt vooral omdat er te veel wordt geschreven door mensen met te weinig kennis van zaken op technisch gebied. Zoals de artikelen er nu staan, kloppen ze op zichzelf vrij aardig. Er is dus helemaal geen haast bij het samenvoegen. Liever goed met wat vertraging, dan een haastklus waardoor alles alleen maar minder wordt - Quistnix (overleg) 21 sep 2014 01:32 (CEST)
Per Quistnix. Als we enkel samenvoegen omdat dat op WikiData beter aan de (veelal vreemd samengevoegde) Engelse artikelstructuur past, moeten we het vooral niet doen. Maar als iemand de twee losse artikelen tot een beter geheel kan omvormen, ja, dan graag. ed0verleg 21 sep 2014 09:22 (CEST)
Ik zal mijn Elektrotechnische Winkler Prins er eens bij pakken. Wammes Waggel (overleg) 21 sep 2014 10:59 (CEST)
Ben het eens met Quistnix en Edo dat dit zorgvuldig dient te gebeuren, maar deze opsplitsing is m.i. ook niet handig voor de vindbaarheid. Dit werkt twee kanten op: Elektrisch filter weet bijvoorbeeld beter onder woorden te brengen wat nu de oorzaak van de werking van een filter is, dat er ordes zijn en dat er faseverschuivingen optreden, maar er zijn weer meer artikelen gelinkt naar Filter (elektronica), dat het verhaal direct in formules weergeeft. Heb op het moment geen toegang tot m'n elektroboeken, maar dit kan denk ik een mooi artikel opleveren dat, met bronnen gestaafd, voor zowel leken als gevorderden lezenswaardig is. Adnergje (overleg) 21 sep 2014 12:02 (CEST)

Stemming nieuwe hoofdpagina[bewerken]

Een tijd geleden heb ik hier een stemvoorstel geplaatst en veel input en hulp van medegebruikers gekregen, dank daarvoor. Velen waren het ook eens dat het een goed idee was om nu dit initiatief te nemen, aangezien de hoofdpagina in hun ogen inderdaad aan vervanging toe was. Het lijkt me een goed moment om nu deze stemming ook daadwerkelijk te beginnen op te zetten. Hieronder wat uitleg.

Waarom hebben we een nieuwe hoofdpagina nodig?

Hier staan een hoop redenen. In het kort: de hoofdpagina is te ingewikkeld en niet stabiel, en velen vinden hem ook niet erg mooi.

Wat is de opzet van de stemming?

De stemming zal plaatsvinden in twee rondes. De eerste ronde is een peiling. Gebruikers zullen de keuze hebben om voor maximum drie ontwerpen te kiezen, de huidige hoofdpagina is ook een stemoptie en gaat enkel door als genoeg gebruikers ervoor stemmen. De twee populairste ontwerpen zullen doorgaan naar de uiteindelijke stemming (normaal waren dit drie ontwerpen, maar er moet 55% zijn voor één stemoptie volgens Wikipedia:Stemprocedure; dit is een nogal idiote keuze aangezien die gericht is op stemmingen met twee opties, dus zal deze ook uit twee opties bestaan om zeker te zijn van resultaat). De tweede ronde is de stemming tussen de twee ontwerpen; het winnende ontwerp wordt de nieuwe hoofdpagina. Hierin kan men maar één keer stemmen en het resultaat is bindend.

Wanneer en hoe lang vindt de stemming plaats?

Wanneer dit gebeurt moet nog worden vastgelegd. De eerste en tweede ronde zullen beiden twintig dagen duren, alhoewel de tweede ronde zal worden verlengd met nog eens 20 dagen als er nog geen 55 procent is behaald voor een bepaalde stemoptie, of als het quorum nog niet is gehaald.

Wie coördineert de stemming?

Ik zal deze stemming niet coördineren, ook al loopt mijn ArbComuitspraak deze maand af; er is te veel risico dat bepaalde gebruikers zich te veel zullen focussen op mij als coördinator, omdat mijn eerdere stemmingen nogal chaotisch waren en het antwoord nu dus zal luiden "behoud de hoofdpagina, want WLM wil weer veranderen". Ik ben dus nog op zoek naar iemand die zich geëngageerd voelt om dit op zich te nemen. De persoon die dit doet, moet vooral neutraal zijn tijdens het coördineren (deze mag uiteraard wel een stem uitbrengen, maar dan in de rol van Wikipediagebruiker). Reageer hieronder mocht je dit zien zitten.

Indien de stemming uitdraait op een nieuw ontwerp, hoe snel zal dit dan worden ingevoerd?

Zo snel mogelijk, maar de hoofdpagina vernieuwen kost tijd en werk. Dit is ook afhankelijk van het gekozen ontwerp; de ontwerpen van Msj, Rik007, Dinosaur918 en mij zijn vooral wat sjablonen overzetten, waar de ontwerpen van Wiki13 en Olivier Bommel/HexaCore drastisch sjablonen veranderen, ook de dagelijks veranderende. Het kan dus nog wel een tijd duren vooraleer de hoofdpagina live zal zijn.

Post hieronder iets als je het ziet zitten om mee de stemming op te zetten, vragen hebt, stemcoördinator wil zijn, of suggesties hebt wanneer de stemming te beginnen. WOLF LΔMBERT WLM / 20 sep 2014 17:36 (CEST)

Een aantal jaar geleden heb ik eenzelfde stemming gehouden (zie Wikipedia:Stemlokaal/Nieuwe_hoofdpagina_2011) en toen was de consensus om de huidige pagina te behouden... Ik weet niet of de mening van de gemiddelde Wikipediaan ondertussen veranderd is, maar just so you know... - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 20 sep 2014 17:42 (CEST)
Hier weet ik van af, ja, maar inmiddels zijn er meer bezwaren en lijken meer gebruikers voor een nieuwe hoofdpagina te zijn. Er is ook veel meer keuze aan nieuwe ontwerpen. WOLF LΔMBERT WLM / 20 sep 2014 17:50 (CEST)
Er waren vorige keer ook veel bezwaren, en hoe meer keuze er is, hoe meer verschillende meningen er kunnen zijn. Het concept om de ontwerpen terug te leiden naar 2 vind ik wel in orde (dat is na vorige stemming ook voorgesteld geweest), maar ik denk nog steeds dat er veel gebruikers gaan blijven hameren op de huidige pagina, en die dus mee naar de tweede ronde sturen. Een andere opmerking: hoewel ik er niks van kan terugvinden in het reglement lijkt mij de regel "[...] alhoewel de tweede ronde zal worden verlengd met nog eens 20 dagen als er nog geen 55 procent is behaald voor een bepaalde stemoptie, of als het quorum nog niet is gehaald." niet echt reglementair: in het geval dat het quorum niet wordt gehaald geldt namelijk dat er niks verandert, en dat dus de huidige pagina blijft. Of zo vat ik het toch op... - Kthoelen Flag of Finland (bordered).svg (Overleg) 20 sep 2014 18:15 (CEST)
(na 2x bwc) Volgens het hierboven beschreven plan zou het huidige ontwerp in principe de tweede ronde niet kunnen halen en op die manier sowieso vervangen worden. Dat is enigszins in strijd met de regels aangezien de eerste ronde een peiling is en dus vrijblijvend zou moeten zijn. Ik denk dat links of rechtsom het huidige ontwerp de tweede ronde toch wel haalt (conservatisme is goed vertegenwoordigd op deze wiki), dus het lijkt me het beter om in de eerste ronde maar één nieuw ontwerp te kiezen. Vervolgens komt er dan een stemming tussen het nieuwe en het oude ontwerp.
Als niemand anders er belangstelling voor heeft wil ik trouwens wel coördineren.  Michiel  20 sep 2014 17:53 (CEST)
Als we dat doen, is er veel meer kans dat het huidige ontwerp wint omdat men if it ain't broken, don't fix it denkt, aangezien de hoofdpagina er wel nog ongeveer in orde uitziet voor de meeste mensen. Bij bijvoorbeeld presidentsverkiezingen zet je ook de huidige niet tegen de nieuwe op. WOLF LΔMBERT WLM / 20 sep 2014 17:56 (CEST)
Dat moto zullen we zeker tegenkomen in de stemverklaringen, maar die mening is niet verboden en de procedure zou er zeker geen invloed op (moeten) hebben. In sommige landen houdt de oppositie trouwens inderdaad voorverkiezingen om een geschikte kandidaat uit te kiezen die het vervolgens opneemt tegen de zittende president.  Michiel  20 sep 2014 18:53 (CEST)
 • ideetje: houd een peiling over de stelling: "Stel dat we een nieuwe hoofdpagina zouden kiezen, bent u dan voor ontwerp a,b, c of d?". Het ontwerp dat in die peiling de meeste voorkeur geniet gaat het dan opnemen in een stemming tegen de huidige (als bijv. in de peiling ontwerp c het meeste aanhang krijgt, gaat ontwerp c het opnemen tegen de huidige). Groet, Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 20 sep 2014 18:30 (CEST)
Beter lezen Tjako, dat was precies wat ik zei. Knipoog  Michiel  20 sep 2014 18:53 (CEST)
Ik had je gelezen, hoor maar wou 't iets concreter maken met een voorbeeld van een stelling die zo'n peiling zou kunnen invullen. Knipoog (Ik ga er juist in mijn stelling even op in, dat we als optie dus NIET de huidige meepeilen (!), maar vaststellen welk van de nieuwe ontwerpen de beste potentiële nieuwe hoofdpagina zou kunnen zijn.) Groet, Tjako Piano pedals.jpg (overleg) 20 sep 2014 19:24 (CEST)
Hoi WOLF LΔMBERT, je bent er al enkele keren op gewezen dat als er geen meerderheid is voor het vervangen van de huidige hoofdpagina door 1 specifiek ander ontwerp, alles bij het oude blijft. De huidige pagina is er gekomen na een stemming en zolang er geen specifieke pagina is waarvoor een meerderheid die groot genoeg de voorkeur heeft, verandert er dus niets. Vergelijk het met een ooit door het parlement aangenomen wet. Zolang er geen specifieke wettekst is aangenomen ter vervanging daarvan blijft die tekst hetzelfde. Als voor een bepaald delict 35% vindt dat de strafmaat lichter moet worden, 25% niets wil veranderen en 40% de huidige strafmaat te licht acht en een veel zwaardere straf wil, verandert er ook niets. Ook al is een ruime meerderheid van 75% voor verandering. - Robotje (overleg) 20 sep 2014 19:12 (CEST)

Zoekresultaten sneller ververst[bewerken]

Ik zocht zojuist op Wikipedia naar de frase "sommige beweren" om die te kunnen verbeteren in "sommigen beweren" en kreeg een stuk of zes zoekresultaten voor die foute spelling. Normaal gesproken blijven ook na verbetering de zoekresultaten nog één of meer dagen te vinden. Maar vandaag merkte ik voor het eerst dat elke pagina die ik verbeterde ogenblikkelijk uit de zoekresultaten verdween. Niet pas één of meer dagen later dus, maar binnen een minuut. Is er technisch wat veranderd? ErikvanB (overleg) 20 sep 2014 19:01 (CEST)

 • Ik merk hetzelfde. Wanneer ik op 'momenteel' zoek, dat ergens verwijder en het dan nog een keer zoek, is het aantal hits meteen met één afgenomen. Dat was eerst niet. Toth (overleg) 20 sep 2014 20:33 (CEST)
Hier werd eind juli aangegeven dat de uitrol van CirrusSearch op de Nederlandstalige Wikipedia was uitgesteld. Mogelijk is dat recent alsnog gebeurd. - Robotje (overleg) 20 sep 2014 20:49 (CEST)
De update naar CirrusSearch op de Nederlandstalige Wikipedia was op 10 september. - Robotje (overleg) 20 sep 2014 20:54 (CEST)
Hmm, dat is nieuw voor mij. Interessant. ErikvanB (overleg) 20 sep 2014 22:57 (CEST)

Psychologische hulp[bewerken]

Moeten we niet eens psychologische hulp inroepen om het failliet van Wikipedia te voorkomen? Ik lees net weer de recente uitbarstingen, uitmondend in een blokkade van Kiwi. Maar het gedrag dat getoond wordt is - misschien niet met gelijke bewoordingen - meer usance dan uitzondering. Voorbeelden hoef ik denk ik niet te noemen. Feit is dat volwassen geachte gebruikers elkaar als kleuters pesten en het leven zuur maken, zichzelf volkomen verliezen en alle redelijkheid loslaten, de autoriteit van de ArbCom wordt ondermijnd, velen moedeloos afhaken waardoor uiteindelijk het doel - op een prettige manier samenwerken aan een encyclopedie - onhaalbaar lijkt te zijn. Zelf heb ik me in het verleden ook wel laten gaan. Ik vraag me af hoe dat zo heeft kunnen komen, want normaal weet ik mijn zelfbeheersing goed te bewaren. Ik hoor wel eens dat het lastig is ruzie met mij te krijgen, maar hier op wiki is dat al wel enkelen gelukt en ongetwijfeld ligt dat niet alleen aan hen. Wat is er toch aan de hand, waardoor dit soort conflicten zo naar de oppervlakte komen? Is het de anonimiteit, of moeten we gebruik gaan maken van emoticons? Ik kom er in elk geval niet uit en als er niets gebeurt ga ik afhaken, want de sfeer is hier niet echt prettig. Vandaar mijn oproep of psychologen of sociologen onder ons hier eens iets zinvols over kunnen voorstellen Gerhardius ( Overleg) 21 sep 2014 10:54 (CEST)

Wikipedia en informatie over gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden[bewerken]

Op Kees van Nieuwkerk is te lezen wanneer de première van zijn komende film Pak van mijn hart gepland staat. Wordt het niet eens tijd dat Wikipedia richtlijnen gaat maken over de omgang met nog te verschijnen materiaal? Dat de film dit jaar zal verschijnen, dat lijkt me iets dat nog wel vermeld kan worden, maar de exacte premièredatum niet, want wie weet wordt het een week uitgesteld en dan heeft Wikipedia dus een hele tijd een onjuiste datum genoemd. Dit is een kwestie die zal blijven spelen zolang er muziek, films, musicals, games etcetera zullen worden uitgebracht. Dus altijd.MackyBeth (overleg) 21 sep 2014 11:21 (CEST)

lijkt me een prima uitgangspunt. Ik zou eerder dit jaar naar een concert van Ennio Morricone. Eerst in april, toen in juni en nu hopelijk in december. De man is ruimschoots 80, dus mogelijk gaat het helemaal niet door. Toekomstige datums liggen gewoon onvoldoende vast voor een encyclopedie! daarvoor heb je cultuuragenda's. Gerhardius ( Overleg) 21 sep 2014 11:38 (CEST)