Lijst van inheemse bomen en struiken in de Lage Landen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inheemse bomen en struiken zijn houtige plantensoorten die inheems of autochtoon zijn in de Lage Landen. De cultivars die in de Lage Landen gevonden worden, vallen hier dus niet onder, maar mogelijk wel de oorspronkelijke wilde soort.

Er zijn kwekerijen die planten kweken van een autochtone herkomst, met name van reeds lang bestaande populaties. Deze planten worden bij voorkeur in natuurontwikkelingsprojecten gebruikt.

In Nederland is de Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst bomen op grond van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 ingesteld en beveelt in de eens per vijf jaar verschijnende Rassenlijst bomen de voor Nederland officieel erkende autochtone herkomsten aan. Deze herkomsten zijn voor het eerst opgenomen in de 7e Rassenlijst bomen editie 2002. De lijst van autochtone planten in België wijkt wat af van de Nederlandse lijst en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in Vlaanderen en agentschap Forêts et Eaux in Wallonië.

Nederlandse naam Botanische naam Boom of struik
aalbes Ribes rubrum struik
amandelwilg Salix triandra boom
Amerikaanse zwarte populier Populus deltoides boom
berijpte viltroos Rosa sherardii struik
berijpte wilg Salix daphnoides boom
beuk Fagus sylvatica boom
bittere wilg Salix purpurea boom
boswilg Salix caprea boom
Chinese wilg Salix matsudana boom
duindoorn Hippophae rhamnoides struik
Duitse dot Salix dasyclados boom
egelantier Rosa rubiginosa struik
es Fraxinus excelsior boom
gelderse roos Viburnum opulus struik
gele kornoelje Cornus mas boom
geoorde wilg Salix aurita boom
peer Pyrus communis boom
gewone vlier Sambucus nigra struik
gewone vogelkers Prunus padus struik
gladde iep Ulmus carpinifolia boom
grauwe wilg Salix cinerea boom
haagbeuk Carpinus betulus boom
hazelaar Corylus avellana struik
heggenroos Rosa corymbifera struik
hondsroos Rosa canina struik
hulst Ilex aquifolium boom
jeneverbes Juniperus communis struik
katwilg Salix viminalis boom
bosroos Rosa arvensis struik
kraakwilg Salix fragilis boom
kronkelwilg Salix babylonica boom
kruisbes Ribes uva-crispa struik
laurierwilg Salix pentandra boom
mispel Mespilus germanica boom
rood peperboompje Daphne mezereum struik
ratelpopulier Populus tremula boom
rode kamperfoelie Lonicera xylosteum struik
rode kornoelje Cornus sanguinea boom
viltroos Rosa tomentosa struik
ruwe berk Betula pendula boom
ruwe iep Ulmus glabra boom
schietwilg Salix alba boom
sleedoorn Prunus spinosa struik
sporkehout of vuilboom Rhamnus frangula boom
fladderiep of steeliep Ulmus laevis boom
venijnboom Taxus baccata boom
tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata struik
spaanse aak of veldesdoorn Acer campestre boom
gewone vogelkers Prunus padus boom
wegedoorn Rhamnus catharticus boom
wigbladige roos Rosa elliptica struik
wilde appel Malus sylvestris boom
wilde gagel Myrica gale struik
wilde peer Pyrus pyraster boom
wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus struik
wilde liguster Ligustrum vulgare struik
wilde lijsterbes Sorbus aucuparia boom
Salix aegyptiaca boom
Salix americana boom
Salix aquatica boom
Salix fluviatilis boom
Salix salviaefolia boom
Salix schwerinii boom
Salix syrticola boom
wintereik Quercus petraea boom
winterlinde of kleinbladige linde Tilia cordata boom
witte els Alnus incana boom
zachte berk Betula pubescens boom
zoete kers Prunus avium boom
zomereik Quercus robur boom
zomerlinde of grootbladige linde Tilia platyphyllos boom
zomerlinde Tilia platyphyllos boom
zuurbes Berberis vulgaris struik
zwarte bes Ribes nigrum struik
zwarte els Alnus glutinosa boom
zwarte populier Populus nigra boom
zwarte wilg Salix nigricans boom

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]