Samenstelling Tweede Kamer 2012-heden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
zetelverdeling Tweede Kamer op 20 september 2012

De samenstelling Tweede Kamer 2012-heden bevat de lijst met de oorspronkelijk verkozen 150 leden van de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal op grond van de Tweede Kamerverkiezingen 2012 en de leden die later hebben plaatsgenomen. De zittingsperiode ging in op 20 september 2012 en zal uiterlijk in maart 2017 eindigen. Wijzigingen staan onderaan vermeld.[1]

Samenstelling van de kamer sinds 12 september 2012[bewerken]

De partijen staan in volgorde van grootte, op basis van het oorspronkelijke zetelaantal. Kandidaten die voldoende voorkeurstemmen haalden staan in volgorde van het aantal stemmen bovenaan, gevolgd door de overige leden van de fractie in volgorde van hun plaats op de kandidatenlijst. Zittende leden zijn vetgedrukt.

VVD (40 zetels)[bewerken]


PvdA (35 zetels)[bewerken]


PVV (12 zetels)[bewerken]


SP (15 zetels)[bewerken]


CDA (13 zetels)[bewerken]


D66 (12 zetels)[bewerken]


ChristenUnie (5 zetels)[bewerken]


GroenLinks (4 zetels)[bewerken]


SGP (3 zetels)[bewerken]


Partij voor de Dieren (2 zetels)[bewerken]

50Plus (1 zetel)[bewerken]

Groep Bontes/Van Klaveren (2 zetels)[bewerken]

Groep Kuzu/Öztürk (2 zetels)[bewerken]

Onafhankelijk (ieder 1 zetel)[bewerken]

(*): gekozen met voorkeurstemmen

(**): gekozen met uitsluitend voorkeurstemmen, niet op basis van de plaats op de lijst

Bijzonderheden[bewerken]

 • 17 september 2012: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing 28 kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Van deze kandidaten heeft één kandidaat, Dirk Poot (Piratenpartij), geen zetel behaald omdat er geen zetels aan de lijst zijn toegewezen. Onder de 27 kandidaten die de voorkeurdrempel hebben overschreden en gekozen zijn, is er één die met doorbreking van de lijstvolgorde gekozen is, Pieter Omtzigt (CDA).[2]

Wijzigingen in de samenstelling[bewerken]

De wijzigingen in de zittende leden van de Tweede Kamer zijn weergegeven per jaar.[3]

Wijzigingen in 2012[bewerken]

Wijzigingen in 2013[bewerken]

 • 14 mei: Roelof van Laar (PvdA) wordt geïnstalleerd als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 3 september van Lea Bouwmeester die met zwangerschapsverlof is.
 • 14 mei: Eric Smaling (SP) wordt geïnstalleerd als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 3 september van Manja Smits die met ziekteverlof is.
 • 13 juni: Désirée Bonis (PvdA) verlaat de Tweede Kamer.
 • 18 juni: Yasemin Çegerek wordt geïnstalleerd als Kamerlid als opvolger van Désirée Bonis.
 • 23 juli: Johan Houwers (VVD) verlaat de Tweede Kamer.
 • 31 juli: Rudmer Heerema wordt benoemd verklaard in de vacature-Houwers. Vanwege het zomerreces van de Kamer vindt de installatie plaats op 3 september.
 • 9 augustus: Tjitske Siderius (SP) wordt benoemd verklaard als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 26 november van Sadet Karabulut die met zwangerschapsverlof is. Vanwege het zomerreces van de Kamer vindt de installatie plaats op 3 september.
 • 28 augustus: Myrthe Hilkens (PvdA) verlaat de Tweede Kamer. Op 3 september wordt Roelof van Laar benoemd als haar opvolger, waarbij zijn tijdelijke lidmaatschap van de Kamer wordt omgezet in een vast lidmaatschap.
 • 1 september: Pierre Heijnen (PvdA) verlaat de Kamer in verband met zijn benoeming tot voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan. Op 3 september wordt Marith Rebel-Volp benoemd en geïnstalleerd als zijn opvolger.
 • 3 september: Henk Leenders (PvdA) wordt geïnstalleerd als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 12 december van Yasemin Çegerek die met zwangerschapsverlof is. De tijdelijke vervanging van Manja Smits (SP) door Eric Smaling wordt verlengd.
 • 4 oktober: Henk Krol (50Plus) stopt als fractievoorzitter en kondigt zijn aftreden als Kamerlid aan. Norbert Klein wordt fractievoorzitter. Per 7 oktober wordt Martine Baay-Timmerman door de Kiesraad benoemd verklaard als opvolger. Vanwege het herfstreces van de Kamer vindt de installatie plaats op 29 oktober.
 • 29 oktober: Louis Bontes (PVV) wordt uit de fractie gezet en gaat verder als een éénmansfractie.
 • 7 december: Matthijs Huizing (VVD) verlaat de Tweede Kamer.
 • 24 december: De tijdelijke vervanging van Manja Smits (SP) door Eric Smaling wordt verlengd t/m 14 april 2014.

Wijzigingen in 2014[bewerken]

Wijzigingen in 2015[bewerken]

 • 13 januari: Karen Gerbrands (PVV) wordt benoemd als Kamerlid als tijdelijke vervanger tot 5 mei 2015 van Fleur Agema die met zwangerschapsverlof is. Haar installatie vindt dezelfde dag plaats.
 • 27 februari: Mark Verheijen (VVD) verlaat de Tweede Kamer nadat hij in opspraak is geraakt door beschuldigingen over onjuiste declaraties. Op 9 maart wordt Johan Houwers door de Kiesraad benoemd in de ontstane vacature. Hij wordt op 25 maart geïnstalleerd. De VVD-fractie verklaart dat hij niet meer welkom is als lid van die fractie; Houwers vormt vervolgens een eenmansfractie.
 • 20 maart: Ard van der Steur en Klaas Dijkhoff (beiden VVD) verlaten de Tweede Kamer in verband met hun benoeming tot minister respectievelijk staatssecretaris op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Op 26 maart wordt Fred Teeven geïnstalleerd na benoeming in de vacature-Van der Steur en op 31 maart wordt Chantal Nijkerken-de Haan geïnstalleerd na benoeming in de vacature-Dijkhoff.
 • 24 maart: René Leegte (VVD) verlaat de Tweede Kamer vanwege het niet registreren van een nevenfunctie (en van de daaruit voortvloeiende inkomsten) die raakt aan zijn portefeuille. Op 30 maart wordt Leendert de Lange benoemd in de ontstane vacature. Hij wordt op 31 maart geïnstalleerd.
 • 12 mei: De fractie van GroenLinks kiest Jesse Klaver als fractievoorzitter als opvolger van de als zodanig afgetreden Bram van Ojik, die op 19 mei ook aftreedt als lid van de Tweede Kamer.
 • 19 mei: Sander de Rouwe (CDA) verlaat de Tweede Kamer vanwege zijn benoeming tot lid van Gedeputeerde Staten van Friesland.
 • 20 mei: Rik Grashoff (GroenLinks) en Erik Ronnes (CDA) worden door de Kiesraad benoemd en geïnstalleerd als Kamerlid in de vacatures van respectievelijk Van Ojik en De Rouwe.
 • 31 juli: Gerard Schouw (D66) verlaat de Tweede Kamer in verband met het aanvaarden van een functie in het bedrijfsleven. Op 10 augustus wordt Fatma Koşer Kaya door de Kiesraad benoemd in de ontstane vacature. Zij wordt op 19 augustus geïnstalleerd.
 • 22 september: Joyce Vermue (PvdA) wordt geïnstalleerd als Kamerlid als tijdelijke vervanger van Manon Fokke die met zwangerschapsverlof is gegaan.
 • 1 november: Magda Berndsen (D66) verlaat de Tweede Kamer, omdat het reizen tussen Friesland en Den Haag voor haar te zwaar is geworden. Judith Swinkels wordt door de Kiesraad benoemd in de ontstane vacature en op 3 november als Kamerlid geïnstalleerd.
 • 17 november: Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) wordt geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van Esther Ouwehand, die met ziekteverlof is gegaan. Op 17 oktober 2016 keerde Ouwehand terug.
 • 2 december: Eppo Bruins (Christen Unie) neemt de plaats in van Gert-Jan Segers, die de plaats inneemt van de fractievoorzitter Arie Slob.

Wijzigingen in 2016[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]