Portaal:Prehistorie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Prehistorie
Drieperiodensysteem
Holo-
ceen
Historische Tijd
La Tène-periode   Proto-
historie
Hallstattperiode
IJzertijd
  Laat  
Midden
Vroeg
Bronstijd
Neolithicum Kopertijd  
Laat Pre-
historie
Keramisch
Prekeramisch
Mesoli-
thicum
of
Epipaleo-
lithicum
Laat
Midden
Vroeg
Pleisto-
ceen
Paleo-
lithicum
Laat
Midden
Vroeg
Steentijd
De naam prehistorie (« voor-geschiedenis ») wordt gebruikt voor een periode uit het verleden waarover geen schriftelijke bronnen beschikbaar zijn. Een cultuur die wel het schrift kende wordt toch prehistorisch genoemd als het gebruikte schrift (nog) niet ontcijferd is of alle bronnen uit die periode verloren zijn gegaan. Omdat het schrift niet overal tegelijk is ontstaan, eindigt de prehistorie niet overal tegelijkertijd.

Zo eindigt de prehistorie voor bv. "De Nederlanden" omstreeks 57 v.Chr. wanneer Gaius Julius Caesar zijn Commentarii de bello Gallico schrijft. In streken als Egypte en Sumerië bestond het schrift toen al 3000 jaar.

Deze definitie van prehistorie staat echter ter discussie. Sommigen zouden het eerder willen definiëren als "het tijdperk waarover we geen verhalende maar enkel archeologische bronnen hebben" (met verhalende bronnen worden zowel mondelinge als schriftelijke bronnen bedoeld).

Verder lezen

Categorieën:


Prehistorie - Prehistorie van A tot Z - De studie van de prehistorie - Paleoantropologie - Paleontologie


Geologisch tijdvak - Evolutie van de mens
Al de artikelen...

Uitgediept
De Venus van Laussel
De Venus van Laussel
Venusbeeldjes is een verzamelnaam voor prehistorische voorwerpen, uit het Aurignacien of Gravettien, meestal in de vorm van een beeldje, die dikke of hoogzwangere vrouwen voorstellen. Deze beeldjes zijn ofwel uit steen, been of ivoor gesneden of van klei gemaakt en gebakken. De beeldjes van klei behoren tot de oudste voorbeelden van keramiek ter wereld.

Net als veel andere dergelijke artefacten zullen we hun ware betekenis nooit te weten komen, maar omdat mensen in die tijd niet zo snel dik werden als nu, zijn het waarschijnlijk emblemen van veiligheid en succes, vruchtbaarheidssymbolen, pornografische beelden of zelfs directe voorstellingen van verschillende godinnen.

Lees verder...

Al de artikels...

Nieuwe artikelen..........Bewerk Gewenste artikelen.........Bewerk Dit kan beter..........Bewerk
Silbury Hill (d:Q225896) -
Etalage Lezenswaardig
Broch
Ötzi

De oude Hominidae

Homo

De mensapen

Fossiele apenAl de artikels...

Synoptische tabel van de voornaamste prehistorische culturen van de Oude Wereld
Periode West-Europa Centraal-
en Oost-Europa
Noord-,
West-Afrika en Sahara
Centraal-,
Zuid- en Oost-Afrika
Midden-Oosten Indië en
Centraal-Azië
Oost-Azië
Na het jaar 1000Middeleeuwen IJzertijd van het tsjadische
bassin
1e millennium AD


Begin middeleeuwen

Einde van de oudheid
IJzertijd


IJzertijd in Niger
IJzertijd in Kenia, Oeganda,
Tanzania, Zambia, Rhodesië
oude Rome
1e millennium v.Chr.IJzertijd
oude Rome
IJzertijd Nigeria, Grote meren
Late periode in Egypte
Eerste landbouwers
van het equatoriaal woud
Rijk van Alexander
Perzische Rijk
Feniciërs
Mauryadynastie (Indië)
Scythen op de steppen
IJzertijd in Indië

Chinese IJzertijd
Zhou-dynastie
2e millennium v.Chr.
Bronstijd

Bronstijd
Myceense beschaving
Kopertijd in Niger
Nieuwe Rijk

Ontstaan van landbouw in
Oost-Afrika


Hettieten
Assyriërs
Ontstaan van de
veeteelt in Indië
Bactrië-Margiana oasecultuur
Chinese Bronstijd
Shang-dynastie
3e millennium v.Chr.
Klokbekercultuur
Kopertijd
Touwbekercultuur


Neolithicum van Dhar Tichitt
Oude Rijk
Tenerian

Akkadische Rijk
koninkrijk van Sumer
Indusbeschaving

schrift
Longshancultuur
4e millennium v.Chr.

ommuurde dorpenkopertijd
van Centraal-Europa

Vroeg-dynastieke Periode in Egypte
Bronstijd Domesticatie van het paard (Botajcultuur)
5e millennium v.Chr.
Eerste megalieten Vinčacultuur Mediterraan
neolithicum
Fajoemcultuur

Kopertijd
(kopermetallurgie)


Yangshaocultuur
6e millennium v.Chr.

Bandkeramische cultuur
Vinčacultuur
Bandkeramische cultuur
Khartoemculturen

geïrrigeerde landbouw


Neolithicum
van Iran en van de Kaukasus
irrigatie
gierstteelt
varkensteelt
7e millennium v.Chr.
Cardiaal-impressocultuur
(landbouw, veelteelt, pottenbakken)

Tardenoisien
landbouw, veeteelt (varkens, runderen, schapen) in Griekenland
en Oostelijk Middellandse Zeegebied
Capsien
Kiffian

keramiek
Keramisch neolithicum
veeteelt
van schapen/bokken
eind van het Prekeramisch B
Prekeramische periode van Iran
van Afghanistan en van
Beloetsjistan
Noord-Chinees neolithicum

8e millennium v.Chr.Sauveterrien
Capsien
Kiffian
Wiltonian Prekeramisch B
(tarwe, gerst)
Neolithicum
Prekeramisch A
Jager-verzamelaars
van het oude Jomon (Japan)
9e millennium v.Chr.
Sauveterrien
(verzamelen van peulgewassen)
Capsien
Ibéromaurusien
Hoabinien van Zuidoost-Azië
10e millennium v.Chr.

Azilien en Aziloïde-culturen

Swiderien

Ibéromaurusien

Magosien


Natufien

10-20.000 v.Chr.
Hamburgcultuur
Azilien
Magdalénien
Solutréen
Hamburgcultuur
Epigravettien-complex
van de vlaktes
(Mezin)

Ibéromaurusien

Sebilian
LupembienKebarcultuur
Athlitien

Pre-Jomon keramiek (Japan)
20-30.000 v.Chr.
Solutréen

Gravettien

Aurignacien


Gravettien

Aurignacien


Aurignacien (kunst)


Malta-Boeretcultuur
30-40.000 v.Chr.
Aurignacien (kunst)

Châtelperronien
Moustérien
Aurignacien (kunst)

SzeletienAtérien


Stillbayen
ÉmiréenMoustérien


Sen-Doki
40-50.000 v.Chr.
Moustérien Szeletien
Moustérien
Amoudien


Moustérien
50-60.000 v.Chr.
Moustérien
(eerste graven)Moustérien
Fauresmithien


Jabroudien


MoustérienSoanienNgandongcultuur
60-100.000 v.Chr.


Micoquien


Ordosien
100-200.000 v.Chr.

Micoquien
Laat-Acheuléen
Laat-AcheuléenSangoen


Acheuléen

Soanien


Fencultuur
200-300.000 v.Chr.
Acheuléen
Acheuléen

Acheuléen

300-500.000 v.Chr.
Tayacien
Midden-AcheuléenClactonien

Midden-AcheuléenPre-Soanien
Diringcultuur
500-1.000.000 v.Chr.
Vroeg-Acheuléen
Choppercultuur
Vroeg-Acheuléen
Choppercultuur
Acheuléen
Padjitanien
1-2.000.000 v.Chr.
Choppercultuur
Choppercultuur


Choppercultuur


Vroeg-Acheuléen


Oldowan


Choppercultuur


2-3.000.000 v.Chr.
Periode West-Europa Centraal-
en Oost-Europa
Noord-,
West-Afrika en Sahara
Centraal-,
Zuid- en Oost-Afrika
Midden-Oosten Indië en
Centraal-Azië
Oost-Azië
Subportalen van Geschiedenis

Periodes:
Prehistorie · Oudheid · Middeleeuwen · Vroegmoderne Tijd · Moderne Tijd

Oorlogen:
Tachtigjarige Oorlog · Eerste Wereldoorlog · Tweede Wereldoorlog

Historische gebieden:
Romeinse Rijk · Mesopotamië · Thracië · Wilde Westen

Nederlandse geschiedenis:
Fascisme en nationaalsocialisme in Nederland · Volksopvoeding via het onderwijs in Nederland

Deelgebied:
Archeologie · Egyptologie · Numismatiek · Wetenschapsgeschiedenis