Portaal:Leiden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wapen van Leiden
Portaal Leiden Welkom.jpg
Wapen van Leiden
Vlag van Leiden
Vlag van Leiden
bewerk 

Leiden - Introductie

Leiden is een centraal in de Randstad gelegen stad. De Sleutelstad, zoals de bijnaam van de stad luidt, verwijzend naar het stadswapen, heeft de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes. Leiden ligt in het noorden van de provincie Zuid-Holland, ongeveer 45 km zuidwestelijk van Amsterdam en ongeveer 18 km noordoostelijk van Den Haag. Door Leiden stroomt de Oude Rijn. Aan de rand van de stad splitst de Nieuwe Rijn zich af, om in de binnenstad weer samen te komen met de Oude Rijn.

Leiden heeft een lange en rijke geschiedenis en in de Gouden Eeuw was Leiden na Amsterdam zelfs de grootste stad van Holland. De bevolkingsgroei maakte een aanleg van nieuwe grachten en singels noodzakelijk. Het huidige centrum van Leiden, herkenbaar aan het singelpatroon, werd in 1659 voltooid.

Leiden kende vroeger een belangrijke textielnijverheid. Na 1400 groeide de lakenindustrie van Leiden uit tot de belangrijkste in Europa. In Leiden werd de productie voor het eerst geïndustrialiseerd.

Tegenwoordig staat Leiden zich voor op andere zaken. De stad profileert zich als Stad van Ontdekkingen, vanwege zijn concentratie van kennis: de Universiteit Leiden, het LUMC en de onderzoeksinstituten op het Leiden Bio Science Park hebben een internationale toppositie in het academisch onderwijs en onderzoek in de life sciences. Leiden huisvest ook verschillende belangrijke musea, zoals het Museum Volkenkunde, het Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum Boerhaave en Naturalis.

Jan van Goyen: Zicht op Leiden (1650)
Gebouw Achmea
overzicht bewerk 

Leiden - Uitgelicht

Gebouw "Prediker" te Leiden

De Christelijke Jongelingsvereniging Prediker 12:1a bestond van 1861 tot 1962 als jongerenvereniging in de Nederlandse stad Leiden. De vereniging maakte deel uit van een protestants-christelijke netwerk van kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen in de toentertijd sterk verzuilde maatschappij. Ook in andere steden bestonden vergelijkbare verenigingen. Prediker kende al snel een bloeiend en activistisch bestaan. Men deed aan straatevangelisatie en organiseerde Bijbellezingen en spreekbeurten over godsdienstige onderwerpen. Ook werden anti-kermisbijeenkomsten belegd tijdens de viering van Leidens ontzet. In 1865 werd een eigen zondagsschool opgericht. In 1867 vormde zich uit de zondagsschool een onderafdeling voor jongens van twaalf tot zestien jaar: 'I Koningen 18:12b'. In 1880 splitste deze zich in 'I Koningen 18:12b' voor de twaalf- tot veertienjarigen en 'Jozua 24:12b' voor de veertien- tot zestienjarigen. Het nu nog bestaande verenigingsgebouw stamt uit 1910 en valt op door het tegeltableau op de gevel dat is gemaakt door de voormalige plateelbakkerij Rozenburg. Prediker 12 vers 1a verwijst naar de bijbeltekst: ‘En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: ik heb geen lust in dezelve’. In de volksmond kreeg het gebouw al snel de naam Pret van 12 tot 1. Lees verder… >>

bewerk 

Leiden - Bezienswaardigheden

bewerk 

Leiden - Musea

bewerk 

Leiden - Categorieboom

bewerk 

Leiden - Nieuwe artikelen

overzicht bewerk 

Leiden - Uit de geschiedenis

Einstein in 1920 op bezoek in Leiden bij zijn vriend en collega Ehrenfest; zijn zoon Paul Ehrenfest jr. zit bij Einstein op schoot

Paul Ehrenfest was een van de parels van de Leidse universiteit: hij werkte er 20 jaar en was vooral een inspirator voor vele groten uit de natuurkunde, wiskunde en economie: onder veel meer Robert Oppenheimer en de Nobelprijswinnaars Igor Tamm, Enrico Fermi en Jan Tinbergen. Ook Albert Einstein en Paul Ehrenfest hadden een hechte band. Einstein kwam vaak op bezoek in wat nu bekend staat als het Ehrenfesthuis in Leiden. Ehrenfest leed aan ernstige depressies. In augustus 1932 schreef Einstein een brief aan het bestuur van de universiteit van Leiden, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitsprak en voorstellen doet om Ehrenfests werkdruk te verminderen. Het mocht niet baten. Op 25 september 1933 maakte Ehrenfest eerst een einde aan het leven van zijn vijftienjarige zoon Wassik, die aan het syndroom van Down leed en daarna aan dat van hemzelf. Uit een eerdere wanhoopsbrief bleek dat Ehrenfest de grip was kwijtgeraakt op de stormachtige ontwikkelingen binnen de theoretische natuurkunde, en dan met name door de opkomst van de kwantumfysica. Lees verder… >>

bewerk 

Leiden - Belangrijke jaartallen

bewerk 

Leiden - Evenementen

Kermis tijdens Leidens ontzet
Zie ook de categorie Evenement in Leiden
bewerk 

Leiden - Gewenste artikelen

Op het terrein van kunst, cultuur, wetenschap, techniek, geschiedenis en economie zijn nog veel mogelijkheden tot aanvulling van de artikelen met een relatie tot Leiden. Ook zijn er op deze pagina nog allerlei 'rode' links (zie ook hieronder bij 'Navigatie'), oftewel artikelen die nog ontbreken. Artikelen opgenomen in Gewenste artikelen/Leiden zijn artikelen die nog geschreven moeten worden. Vermeld artikelen die opvallend mager zijn of dringend redactie nodig hebben op Portaal:Leiden/Dit kan beter.

bewerk 

Leiden - Dit kan beter

Dit kan beter:


overzicht bewerk 

Leiden - Panorama van de dag

Panorama van Leiden
Zicht op de Beestenmarkt


bewerk 

Leiden - Navigatie

Zie de categorie Leiden van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

Subportalen van Nederland

Provincie: Friesland

Regio's: Heuvelland · Parkstad Limburg · Twente · Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Steden: Amsterdam · Arnhem · Baarn · Breda · Den Haag · Gouda · Haarlem · 's-Hertogenbosch · Leiden · Maastricht · Nijmegen · Rotterdam · Súdwest-Fryslân · Utrecht · Valkenburg aan de Geul

Subportalen van Steden
Amsterdam · Antwerpen · Arnhem · Barcelona · Berlijn · Boekarest · Breda · Brugge · Brussel · Den Haag · Gent · Gouda · 's-Hertogenbosch · Istanboel · Kortrijk · Leiden · Londen · Maastricht · New York · Nijmegen · Parijs · Rotterdam · San Francisco · Utrecht