Portaal:Súdwest-Fryslân

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken


Portaalheader SWF.png

bewerk 

Welkom op het portaal Súdwest-Fryslân!

Map - NL - Municipality code 1900 (2011).svg
Súdwest-Fryslân is Nederlands grootste gemeente en is gelegen in de provincie Friesland, om precies te zijn in de regio Zuidwest-Friesland. De gemeente heeft 82.284 inwoners en een oppervlakte van 815,97 km², onderverdeeld in 433,09 km² land en 382,88 km² water. De gemeente is ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel. Hoofd- en tevens grootste plaats van de gemeente is Sneek, de gemeenteraad zetelt in IJlst. Sinds 2011 is Hayo Apotheker (D66) de burgemeester van Súdwest-Fryslân.


overzicht bewerk 

Uitgelicht

Onze Lieve Vrouwe van Sevenwouden is het genadebeeld van Maria dat wordt vereerd in de Sint-Franciscusbasiliek te Bolsward. Hoewel het beeld zelf uit het einde van de dertiende eeuw dateert (en dus een van de oudste mirakelbeelden van Nederland is) stamt de devotie zelf eerst uit veel later tijden. Zij stond opgesteld in een kapel op een brug toen de stad werd binnengevallen door de Zwarte hoop, muitende soldaten van de hertogen van Saksen in 1515. Wonderlijk genoeg bleef het beeld gespaard, en kreeg vanaf dat moment een bijzondere verering.
bewerk 

Heraldiek

Súdwest Fryslân vlag.svg
Súdwest Fryslân wapen nieuw.svg
De Vlag van Súdwest-Fryslân bestaat uit gestreepte broekzijde, waarbij de vijf banen staan voor de fusiegemeenten. De ruiten symboliseren tevens de vijf gefuseerde gemeenten. De vijf muurkronen uit het Wapen van Súdwest-Fryslân staan de vijf gefuseerde gemeenten. Op de linkerhelft van het wapenschild staat een halve Friese adelaar.
bewerk 

Belangrijke artikelenbewerk 

Dit kan beter

Lijst van burgemeesters van Sneek (periode 1795 tot 1832 incompleet) - Lijst van rijksmonumenten in Súdwest-Fryslân (foto's toevoegen)

bewerk 

Wist je dat...


overzicht bewerk 

Persoon van de maand

Rienck Bockema, of Renick, Rewenich, (1350 – Thabor 29 februari 1436) was een heerschap en ridder uit Sneek. Bockema beheerste Sneek van zijn huis Rodenburg uit. Hij vocht tegen Turken en Litouwers, werd ridder en pelgrimeerde naar Jeruzalem. Albrecht van Beieren verhief hem in 1398 tot baljuw over een groot gebied, maar van 1399-1402 was hij balling in Holland. Hij stichtte in 1406 het klooster Thabor en trad hier 1410 zelf in. Zijn schoonzoon Agge Harinxma volgde hem op als hoofdeling.

overzicht bewerk 

Foto van de week

Pronk Waltastins.png
Waltastins (1747)

bewerk 

Gewenste artikelen

Gebouwen, bedrijven en instellingen:

Albada State - Groot Oestema - Sickinga State

Personen:

Lollius Adema - Berend Airing - Heronimus Beck - Duco van Bothnia - Ringnerus Bruitsma - Gerrit ten Cate - Kees Deenik - Auke Dijkstra - Willem Engelbart Engelen - Thijs Feenstra (acteur) - Alvinus Frisius - Pieter Frittama - Koos Gaastra - Hendricus Geldorpius - David Flud van Giffen - Tjalling Gonggrijp - Petrus Gosliga - Dirk Blanson Henkemans - Albertus Hero - Joachemus Hopperus - Hijltje Albertus Idema - Kapelaan Jansen - Botte Jellema - Berend Keulen - Dames Masselink - Joseph Noyon - Petrus Simeon Noyon II - Tarquinius Johannes Noyon II - Tjerk Frederik Noyon - Elmar Kuiper - Johannes van Marck - Wilhelmus van Marck - Daniël van der Meulen (journalist) - Petrus Mol - Dirk Hendriks Okma - Carel Christiaan Paehlig - Eltje Rienks - Pieter Rienstra - Salomon Sanders - Tietse Pietes Sevensma - Gellius Snæcanus - Volkerus Sijmonis - Haio Tuinhout - Haitze Wiersma - Sam de Wolff - Rinze Yntema

Steden en dorpen:

Uitgevoerd Uitgevoerd

Wateren:
Grachten/kades

Stadsgracht (Stavoren) - Jousterkade - Prins Hendrikkade (Sneek) - Prinsengracht (Sneek) - Koopmansgracht - Leeuwenburg (gracht)

Kanalen en sloten

Abbegaasteropvaart - Ategracht - Babuursteropvaart - Broeresloot (Sneek) - Dorpsvaart - Ee (Woudsend) - Fokkegracht - Groote Zijlroede - Hollegracht - Horsa (Friesland) - Jachthavenkanaal - Joustervaart - Kleine Zijlroede - Makkumervaart - Modderige Geeuw - Modderige Rijd - Nauwe Gracht - Nauwe Wijmerts - Ooster Wijmerts - Ringwielgracht - Vrijegrassloot - Wellesloot - Wijddraai - Wijnsloot - Witmarsumervaart - Woudsenderrakken

Meren en poelen

Aent Lieuwespoel - Anewiel - Bombrekken - De Liens - Diepe Sloot - De Drie Pollen - Gauwsterhoppen - Goëngerkolk - Gossepalen - De Gravinnepoel - De Grons - Groote Potten - Hengstepoel - Hissemeer - Hofmeer - Kerkehop - Kleine Potten - Kuilart - Langstaartenpoel - Leienpoel - Louwepoel - Morrawieltje - Noorder Ee - Oosthemmermeer - Oud-Karre - Palsepoel - Piekemeer - Het Piel - Prinsepoel - Rintjepoel - Schuttelpoel - Ursulapoel - Vlakke Brekken - Wegsloot - Zandige Grons - 't Zand (Friesland) - Zandmeer - Zevenepoel - Zwarte Brekken - Zwarte Woude

Overige:

Malta (Sneek) - Radio Markant - Spitaal (buurt) - SWFLokaal - Tuindorp (Sneek) - Vlag van Bolsward - Vlag van Hindeloopen - Vlag van IJlst - Vlag van Stavoren - Vlag van Workum

bewerk 

Gerelateerde portalen