Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20151225

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw onderbouwde mening te geven. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's
Verberg naaststaande uitleg door in je voorkeuren de optie "Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst" (onder het kopje "Weergave") aan te vinken.
Instructies voor moderatoren
Archief 2021

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
  De oorspronkelijke nominator kan een nominatie vroegtijdig intrekken door het gelinkte artikel <s>door te strepen</s>.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator of het artikel in de dan aanwezige staat behouden of verwijderd moet worden. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (relevant genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet relevant genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie (zie hiervoor deze pagina).

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Als die niet overtuigt, kan heroverweging van een verwijdering gevraagd worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen. Daarbij is aan te raden met sterke argumenten te komen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Plaats iedere nieuwe nominatie onderaan (dus de oudste staat bovenaan). Voor een reactie op een genomineerd artikel: klik naast het bijbehorende kopje op 'bewerken' dan wel 'brontekst bewerken'.

Toegevoegd 25/12; af te handelen vanaf 08/01[bewerken | brontekst bewerken]

Toegevoegd 25/12: Deel 1[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Horlepiep (lied) - wel erg specifiek - bovendien heeft het lied, blijkens het artikel, een andere naam - vis ←  Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg  → overleg 25 dec 2015 00:10 (CET)
 • Hoogverraad - weg - Op basis van WP:NIET en WP:GOO is Wikipedia niet de plek om eigen speculaties en conclusies te verspreiden. 1) Het artikel noemt totaal geen bronnen voor de stelling dat hoogverraad de juridische term is voor misdrijven tegen de veiligheid van een staat. 2) Volgens de Memorie van Toelichting bij het Nederlandse Wetboek van Strafrecht moest 'misdrijf tegen de veiligheid van de staat' niet als synoniem voor hoogverraad gezien worden. 3) Die zelfde MvT weet ook te melden dat hetzelfde geldt voor de voorloper van het WvSr de zgn. Code Pénal. Gezien de Code Pénal nog invloedrijker is geweest op het Belgische Strafwetboek is het betwijfelbaar dat deze term in België wel een synoniem voor hoogverraad zou zijn. 4) Het artikel noemt schending van staatsgeheimen als een voorbeeld van hoogverraad, maar doorgaans wordt dit gezien als een vorm van landverraad (vgl. para. 94 StGB) 5) Gezien het voorstaande betreft het hier met een hoge mate van waarschijnlijkheid een artikel dat van eigen conclusies en syntheses aan elkaar hangt welke geen steun vinden in gezaghebbende bronnen. Kortom, in deze vorm is het artikel rijp voor de prullenbak. Perudotes (overleg) 25 dec 2015 00:47 (CET)
  • Ah, daar is ie weer. Die hadden we een paar maanden geleden verwijderd. Is de tekst nu anders? ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 02:46 (CET)
  • Ik was niet op de hoogte van een eerdere verwijdering. Ik heb het artikel gemarkeerd als 'beoordeeld' omdat ik het zeker wel een E onderwerp vind. Bij nader inzien had ik er een wiu op moeten zetten, denk ik. Want bronnen ontbreken inderdaad. En het is uiteraard belangrijk om het onderscheid tussen hoogverraad en landverraad te beschrijven. Maar ik vind niet dat het artikel maar zomaar weggekiept moet worden. Kan er niet met vereende krachten een deugdelijk stukje van gekneed worden? Dat is toch uiteindelijk het doel van Wikipedia. En ik vond het prijzenswaardig dat de aanmaker nu eens niet Neerlandocentrisch was maar netjes meteen ook de Belgische situatie beschreef. Ik hoop eigenlijk dat het uitgebreid wordt met wat als hoogverraad wordt gezien in meer landen, en misschien ook in religies en zo. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 09:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Jammer dit... Jammer dat sommigen vergeten lijken te zijn dat het doel van WP is dat we artikelen steeds beter maken ipv direct (al binnen een paar uur na aanmaak!!) nomineren voor verwijderen, zoals Erik Wannee terecht stelt. Direct nomineren is wel heel erg deconstructief gedrag... Gezien de motivatie was een WIU meer op z'n plek. Door een artikel direct te nomineren is het wel erg demotiverend om er verder aan te werken, omdat er een reële kans dat alle tijd die ik of een ander er nog in steek voor niets is. Dus eerst maar eens een principiële uitspraak of een artikel Hoogverraad uberhaupt E is. En dan vind ik: absoluut JA. Er zijn meer dan 100 pagina's die een rode link naar Hoogverraad hebben, dus blijkbaar is er wel een vrij algemeen gevoelde behoefte aan een artikel. 2. Dat de definitie een eigen verzinsel is, is echt onterecht: de definitie "Hoogverraad is een misdrijf tegen de veiligheid van de staat" komt letterlijk uit de Van Dale-woordenboek. Ik was alleen vergeten de link naar Van Dale erbij te zetten. Dat er geen bronnen bij de Nederlandse en Belgische verwijzing staan, klopt ook al niet. Die stonden er in versie 1 al wel (het zijn die cijfertjes die aan het einde van een alinea staan). Wat betreft het verschil tussen Hoogverraad en Landverraad: volgens Van Dale lijken dit synoniemen (je zou dus kunnen overwegen om landverraad, dat overigens al bijna 12 jaar probleemloos een lemma heeft op WP, en hoogverraad samen te voegen). Neemt niet weg dat ik iedereen op WP uitleg om het artikel beter en completer te maken, in de geest van WP zoals het ooit bedoeld was. Falcongj (overleg) 25 dec 2015 13:17 (CET)
   • Dit is de definitie die de Dikke Van Dale geeft bij hoogverraad: "mis­da­di­ge, te­gen de staats­in­rich­ting of (een van) de hoog­ste staats­or­ga­nen ge­rich­te han­de­ling, ge­pleegd met de be­doe­ling de in­wen­di­ge or­ga­ni­sa­tie van de staat met ge­weld of an­de­re on­wet­ti­ge mid­de­len om­ver te wer­pen of daar­in een on­wet­ti­ge wij­zi­ging te bren­gen ..." Het verschil met landverraad is, weer volgens Van Dale, "dat dit laat­ste al­tijd sa­men­span­nen met een bui­ten­land­se vij­and ver­on­der­stelt". Het gratis online woordenboek is beperkt in zijn mogelijkheden. De andere opgegeven bronnen, wetteksten, steunen de beweringen niet (te weten dat het hier om vormen van hoogverraad gaat). Die conclusie trekken uit de wettekst is origineel onderzoek. Woodcutterty|(?) 25 dec 2015 13:25 (CET)
    • Beste Falcongj, de E-waarde van het begrip hoogverraad is niet ter discussie gesteld. Iedereen is het er denk ik wel over eens dat het onderwerp E is. De inhoud echter wel. De manier waarop u daarbij hierboven omspringt met specifieke bronnen is daarbij exemplarisch voor de rest van het lemma. U raadpleegt de — gratis — online versie van Van Dale, en concludeert vervolgens dat de wetgever het dus bij het verkeerde eind heeft. Terwijl het doorgaans de wetgever is die beslist wat de inhoud van een misdrijf is. Mijn collega Woodcutterty heeft hier boven reeds uiteengezet waarom de gratis online Van Dale een bijzonder slechte bron is. Maar het lijkt mij sowieso vrij vanzelfsprekend dat een enkel lemmatje in een woordboek niet echt voldoende is om een zo specifieke bron als de Memorie van Toelichting te weerleggen. 2. U gaat in op het lemma landverraad en dat dát lemma al zo lang bestaat; mij is onduidelijk waarom. Wellicht is het ook een prullenbak artikel, wellicht niet, maar hier staat het lemma hoogverraad ter beoordeling. 3. Voor het overige sluit ik mij aan bij Woodcutterty; het noemen van de wetsartikelen kan niet als bron gezien worden voor de stelling dat het hier hoogverraad betreft. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 26 dec 2015 00:36 (CET)
  • Opmerking Opmerking Het heeft blijkbaar wel ooit eens bestaan in .nl, als ik hier kijk zie ik dat van Oldenbarneveldt zijn hoofd kwijtraakte wegens hoogverraad. Qua interwiki's stelt en-wiki niet veel voor, maar hebben onze Franstalige collega's een interessante basis voor een goed artikel. Milliped (overleg) 25 dec 2015 13:24 (CET)
   • Een interessante opmerking, echter weet het Woordenboek der Nederlandse Taal en de etymologiebank (o.b.v. diverse etymologische woordenboeken) te melden dat het woord 'hoogverraad' pas aan het eind van de 18e eeuw in het Nederland voorkomt. J.L. Motley weet in de 'De opkomst van de Nederlandsche Republiek: Deel 12' te melden dat de veroordeling voor hoogverraad in ieder geval niet letterlijk in het vonnis stond. Zonder het officiële vonnis te lezen lijkt hier dus sprake van een neologisme. Perudotes (overleg) 31 dec 2015 15:16 (CET)
  • Ik heb een compromis- en procesvoorstel: ik constateer dat een artikel over hoogverraad op zichzelf als E wordt gezien. Dat betwist niemand, ook Perudotes niet. Het gaat om de inhoud. Ik had een poging gedaan een begin te maken met het artikel, maar Perudotes maakt allerlei juridisch-inhoudelijke opmerkingen. Inhoudelijk heb ik geen reden eraan te twijfelen dat hij/zij gelijk heeft. Alleen met het steeds verwijderen van een artikel komen we niet verder. Op die manier hebben we nog steeds geen artikel waar toch behoefte aan is, en vroeg of laat zal iemand anders weer een poging wagen en gaat de hele discussie opnieuw beginnen. Ik stel daarom het volgende voor:
 1. We maken 1 artikel Verraad waar de onderwerpen Hoogverraad, Landverraad en Militair verraad onderdeel van uitmaken.
 2. Het huidige artikel Verraad is een redirect naar Trouw, maar wordt dus een artikel. Hoogverraad, Landverraad en Militair verraad redirecten naar Verraad.
 3. Ik heb op mijn kladblok een eerste poging gedaan, gebaseerd op een Engelstalige en Franstalige WP en de opmerkingen van Perudotes. Voel je vrij dit te verbeteren of aan te vullen. Falcongj

(overleg) 27 dec 2015 13:58 (CET)

   • (Deze vraag heb ik tevens op mijn overleg beantwoord, die discussie gaarne daar houden). Het samenvoegen van alle artikelen lijkt mij geen goed idee: laat eerst elk afzonderlijk artikel een korte, doch correcte inhoud hebben. Ik heb de oude tekst op hoogverraad vervangen door een nieuwere, en kortere, tekst e.a. op basis van bronnen. Gezien deze verbeteringen, en gezien de inhoud van het lemma nu een juiste weerspiegeling geeft van het begrip hoogverraad, heb ik de nominatie doorgehaald. Met vriendelijke groet Perudotes (overleg) 31 dec 2015 15:16 (CET)
 • Patrick van Domburg - wiu - Pagina gaat niet over de persoon maar over de gemeente waar hij burgemeester van is. Kattenkruid (overleg) 25 dec 2015 03:55 (CET)
 • Hammond Building - wiu - Opmaak een beetje, en ook de tekst (bijv. Rond 1930 was het kantoorgebouw voor 90% bezet door beoefenaars van het Recht). De pagina heette aanvankelijk Naam van het nieuwe artikel, en omdat ik die redirect in nuweg heb gezet, moet ik de gemeenschap wel op dit nieuwe artikel attenderen. ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 05:12 (CET)
  • Ik heb in ieder geval een introzit bijgeplaats, toch wel een minimumvereiste. Verder zitter er enkele slecht vertaalde stukken in en gaat het artikel van de hak op de tak. Brimz (overleg) 28 dec 2015 18:52 (CET)
   • Voor Voor verwijderen in deze versie. Als wordt gesteld, of de indruk word gewekt, dat een Engelstalig artikel is gebruikt, moet dat eerst wel zichtbaar en controleerbaar zijn. Hammond opende opened a small meat market, geen matrasfabriek. Zo start je mijns inziens geen vertaald artikel. Salix2 (overleg) 28 dec 2015 19:05 (CET)
 • Culinaire Vriendengroep Blankenberge - ne - Facebookclubje Kattenkruid (overleg) 25 dec 2015 06:31 (CET)
  • Ik vind dit onderwerp dusdanig NE dat ik er een nuweg op gezet heb. Het lijkt me niet zinvol dat dit soort artikelen over WhatsAppgroepjes en Facebookclubjes telkens twee weken ter beoordeling moeten staan. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 09:48 (CET)
 • Kalkwerk - wiu - Zie ook de OP. Ik vroeg om bronnen en kreeg die niet. Ik voegde een bron zelf toe en die werd met gescheld teruggedraaid. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 10:37 (CET)
  • God god sneu gedoe dit. Je vroeg helemaal niet om bronnen voor concrete vragen maar droeg me op het artikel aan te vullen. Ik ben je loopjongen niet. Bronvermelding op wikipedia is niet verplicht. Als je een concrete bronvraag hebt, kun je die aan me stellen en dan zal ik daar antwoord op geven. In plaats die vraag te stellen ga je nadat ik je daartoe had opgeroepen om met iets concreets te komen maar sjabloontjes plakken. Het is goed met je.Meerdervoort (overleg) 25 dec 2015 10:42 (CET) ps. Je voegde helemaal geen bron toe, die stond er immers al in de tekst. Het enige wat je deed is een verwijzing aanleggen naar een vindplaats van de gegevens.
   • En vervolgens streept hij hierboven mijn nominatie door en verwijdert tot tweemaal toe het wiu-sjabloon op het artikel. Het schijnt dat ik niet meer de vrijheid heb om hier iets te nomineren. Ik wil het niet te ver op de spits drijven, maar dit wordt bijna blokwaardig gedrag. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 10:50 (CET)
    • Blokwaardig gedrag is als je je zin niet krijgt een sjabloontje plakken, enkel omdat het kan. Met samenwerken heeft dat niets te maken, uiteraard zijn er dan collega's die als vliegen op de stroop afkomen omdat? nou omdat dat ook gewoon kan. De denkfout dat verifieerbaar betekent een hapklare googlebrok is een uiting van peilloze geestelijke luiheid. Peter b (overleg) 25 dec 2015 11:12 (CET)
  • Voor Voor verwijderen "Kalkwerk" wordt op de kaart van 1868 wel genoemd. Maar om daar van af te leiden dat het ook een buurtschap was, gaat mij te ver. De toegevoegde Volkstelling lijkt mij wat royaal om te springen met de term buurtschap, aangezien het ook de boerderij Hoitumheerd, bestaande uit 1 gebouw, als buurtschap kwalificeert. Dat klinkt mij in de oren als "als het beestje maar een naam heeft". The Banner Overleg 25 dec 2015 10:57 (CET)
   • Daar heb ik het dan ook niet vandaan (zie onder). Meerdervoort (overleg) 25 dec 2015 23:51 (CET)
  • Neutraal Neutraal - op deze kaart heeft 'Kalkwerk' dezelfde lettergrootte als de andere plaatsnamen - boerderij- en streeknamen zijn duidelijk kleiner/groter - als bovendien in een volkstelling het aantal bewoners wordt genoemd, mag je ervan uit gaan, dat men het ooit als een plaats beschouwde - vis ←  Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg  → overleg 25 dec 2015 13:58 (CET)
  • Laat ik benadrukken dat het artikel van mij niet per se weg hoeft, hoewel een groepje van twee huizen en 19 inwoners wel èrg mager is voor een buurtschap. Maar ik wil tenminste wel een onderbouwing zien van de bewering 'dat het naar een kalkbranderij is vernoemd en dat die aan het Reitdiep stond, ongeveer ter hoogte van de huidige spoorwegovergang aan de Friesestraatweg in Groningen'. Dat verzin je toch niet zomaar zelf en ik zie de branderij ook niet op de genoemde kaart vermeld; maar er moet toch een bron aan ten grondslag liggen. Ik vraag me af of dat dezelfde kalkbranderij is als die van Kostverloren, zoals die hier beschreven wordt. Als dat zo is, dan is dat vermeldenswaardig. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 14:16 (CET)
   • Die vragen had je ook wel gewoon kunnen stellen zonder dit circus op te tuigen. Dat het een buurtschap was staat gewoon in de bron die bij het artikel staat; de volkstelling van 1879. Tevens is dit gegeven te vinden alhier. Daar staat ook de ligging beschreven. Meerdervoort (overleg) 25 dec 2015 23:51 (CET)
    • Dergelijke vragen heb ik ook gewoon gesteld zonder dit circus op te tuigen. Ik heb nl heel low profile vragen gesteld op de overlegpagina van het artikel. Daarop kreeg ik een in mijn ogen onbevredigend antwoord, nl een antwoord waaruit blijkt dat je Groninger moet zijn om het te kunnen begrijpen. Ik vind dat onterecht want Wikipedia behoort m.i. ook begrijpelijk te zijn voor niet-Groningers. Ook daarop heb ik op de OP gereageerd. Ik heb intussen zelf ook het nodige onderzoek gedaan en kon de onderbouwing van de volkstelling als link aan het artikel toevoegen, en ik plaatste een {{feit}} bij de zin waarvan ik de onderbouwing nergens kon vinden. Toen begon je dat terug te draaien en te schelden, en dat was pas het moment waarop ik er een wiu op gezet heb, die jij tot drie keer toe saboteerde. Het was veel eleganter gegaan als je direct gekomen was met de link waar je nu mee komt, en die bron aan het artikeltje had toegevoegd. Dan had Wikipedia er een goed artikeltje bij gehad en had ik je een bedankje gestuurd. Erik Wannee (overleg) 26 dec 2015 08:58 (CET)
  • Meerdervoort schreef hier: "Je zoekt het verder maar uit.", en haalde dat meteen weer weg. En zette een nuweg op het artikel. Het voldoet uiteraard niet aan de nuwegcriteria; dat was een duidelijke WP:Punt nominatie. Ik heb het nu inderdaad maar uitgezocht en het stukje opgeknapt. (Deze versie.) Aan de nominator om te oordelen of het behoudenswaardig is. Erik Wannee (overleg) 26 dec 2015 11:35 (CET)
Op deze kaarten staan in 1932 Kalkwerk en Kalkoven nog bijelkaar. Daarna verdwijnt Kalkwerk van de kaarten. Kalkoven blijft nog tot 1968 op de kaarten staan. VanBuren (overleg) 26 dec 2015 12:01 (CET)
Mooie extra informatie! Ik zie op sommige kaarten ook duidelijk meer dan 2 huizen. Ik zal dat er nu allemaal nog maar niet op zetten, want het artikel wordt nu doorlopend gevandaliseerd. Het kan erbij gezet worden als de rust teruggekeerd is. Erik Wannee (overleg) 26 dec 2015 13:28 (CET)
Tegen Tegen verwijderen - Kalkwerk wordt in meerdere bronnen genoemd als woonplaats, de relatie tussen de kalkovens en de plaatsnaam ligt voor de hand, maar wordt tevens door een bron bevestigd. Al in 1710 was er sprake van de verkoop van drie kalkovens met bijbehorende onroerend goed tezamen Kalkwerk genoemd gelegen aan het Reitdiep. Rond 1800 was de kalkbranderij eigendom van de gerechtswedman en kalkbrander Hidde Jacobs Sijtsma, die in 1814 overleed. Daarna zette zijn weduwe het bedrijf voort. Zowel in de 18e als in de 19e eeuw komt de plaats regelmatig voor in de toenmalige kranten. Ook de kalkovens langs het Reitdiep aldaar zijn in diverse bronnen beschreven. Interessante geschiedenis, die vraagt om een verdere uitbreiding. Het is dan ook zeer spijtig dat de aanmaker van dit artikel door de bruuske - en imo onnodige nominatie - vertrokken is en hier niet verder aan werkt. Was een dergelijke nominatie nu wel nodig? Bronnen liggen immers voor het oprapen. Gouwenaar (overleg) 26 dec 2015 16:41 (CET)
Het nomineren was ook niet het eerste dat ik deed. Ik had de aanmaker op de OP verzocht om bronnen en meer informatie, omdat de versie zoals die er toen was voor mij veel vraagtekens opriep. Ik heb kennelijk niet goed genoeg gezocht want ik kon eigenlijk niet het antwoord op mijn vragen vinden. Daarom verzocht ik om aanvulling van de informatie. Dat is kennelijk verkeerd gevallen en toen ik niet het antwoord op mijn vragen kreeg ben ik zelf wat gaan zoeken en heb wat ik kon vinden aan het artikel toegevoegd. Pas na deze lompe terugdraaiactie voelde ik me genoodzaakt om de zaak voor te leggen op deze beoordelingslijst; ik zag helaas geen andere optie. Erik Wannee (overleg) 26 dec 2015 22:15 (CET)

Toegevoegd 25/12: Deel 2[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Elias Mier – ne. Zes jaar geleden zelf geschreven, maar in mijn ogen met een totaal gebrek aan encyclopedische relevantie. Ik zou Eve of Wouter om advies moeten vragen, maar ik meen dat dit personage slechts op één bladzijde in al die boeken van Rowling voorkomt. Zit volgens mij ook niet in een van de acht films. NE. JurriaanH (overleg) 25 dec 2015 11:55 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Dit personage komt alleen in de zesde film (Harry Potter en de Halfbloed Prins) voor. Hij is daar te zien op het feestje van Hildebrand Slakhoorn (zie hier). Ik ben zelf niet voor verwijdering van dit artikel maar als dit artikel uiteindelijk toch verwijderd word dan zou een artikel als Juffrouw Orchidea ook genomineerd moeten worden omdat deze vergelijkbaar is met deze pagina. BakkertjeWouter. 3 jan 2016 15:05 (CET)
   • Juffrouw Orchidea is absoluut NE. JurriaanH (overleg) 7 jan 2016 09:59 (CET)
    • Heb deze pagina afgehandeld en Elias Mier als NE verwijderd. Orchidea lijkt ook NE te zijn; mocht iemand deze willen nomineren: VJVEGJG. CaAl (overleg) 8 jan 2016 14:12 (CET)
 • Renata Sabljak - NE Kroatische actrice - 14 jaar geleden een rol in een film en 6 jaar geleden iets in een tv-film. ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 13:59 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het zal voor ons Nederlanders al snel NE zijn omdat we niet snel naar Kroatische films en series zullen kijken. Toch speelt ze in een aantal series als zichzelf als zangeres (bekend in eigen land dus?) en spreekt ze de stem in van een schrek film. Het is niet noemenswaardig in ons land denk ik, maar aan het artikelen te zien in de eigen taal blijkt wel relevantie. Wellicht vergelijken, aanvullen, verbeteren?  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  25 dec 2015 16:52 (CET)
  • Aanvullend: Zie deze link  •   Rodejong   ✉️ 👀 → 🕘  25 dec 2015 17:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Niet noemenswaardig op de Nederlandstalige Wikipedia? Dus NE. Dat ze voor de Kroatische Wikipedia relevant is, maakt haar niet automatisch relevant voor de Nederlandstalige Wikipedia. Er is geen sprake van een carrière buiten eigen land. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 dec 2015 09:15 (CET)
 • Vandevoorde andre - ne?/wiu - Artikel over een autodidactisch kunstschilder. ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 16:39 (CET)
 • Robert Cialdini - Dit stuk lijkt vooral een lofzang op het boek dat deze persoon geschreven heeft, alsmede een uitgebreide samenvatting ervan. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 16:52 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Als schrijver van dit lemma maak ik bezwaar tegen de term lofzang die Erik gebruikt. Ik heb het boek over Invloed (hoe mensen onbewust beïnvloed worden en ook anderen kunnen beïnvloeden) met grote interesse gelezen en daar een samenvatting van gemaakt. Mijn enige uitgangspunt is (en dit geldt voor alles wat ik schrijf) dat ik vind dat het grote publiek kennis kan nemen van de inzichten van Cialdini. En zo staan er zoveel samenvattingen (van boeken, toneelstukken etc. op Wikipedia). Van reclame o.i.d. is dus geen enkele sprake, maar alleen het delen van kennis.Hamnico (overleg) 27 dec 2015 08:20 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Een biografisch artikel dient geen samenvatting te zijn van het boek dat die persoon geschreven heeft. Een artikel dat de naam Robert Cialdini draagt, zou ook vooral over Robert Cialdini moeten gaan. Dat de man een boek heeft geschreven mag genoemd worden, maar moet geen samenvatting zijn van een boek, hier is de balans zoek. Bovendien beschrijven we boeken, maar schrijven we volgens mij geen samenvattingen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 dec 2015 09:15 (CET)
   • Ik meen dat dat niet helemaal klopt: Soms zie ik op Wikipedia wel uitgebreide samenvattingen van boeken, maar dan hebben we het over literatuur, met de bekende leeswaarschuwing. En dan staat de naam van dat boek in de naam van het lemma; niet die van de auteur. (Een voorbeeld: Het booroog.) Erik Wannee (overleg) 27 dec 2015 18:48 (CET)
  • Als jullie de moeite zouden willen nemen om even naar de Frans en Engelse lemmata over Cialdini te kijken, zullen jullie zien dat die in grote mate overeenkomen met de tekst die ik geschreven heb (hoewel ik me louter op mijn eigen research heb gebaseerd). En over lofzang en reclame gesproken, de Engelse tekst is één en al jubel voor Cialdini en zijn organisatie Influence at work. Waar jullie wel een punt hebben, is het tussenkopje Inleiding tot het Boek Invloed. Zal ik dat verwijderen en er gewoon van maken (net als in de Franse en Engelse tekst) De theorie van beïnvloeding?Hamnico (overleg) 28 dec 2015 08:15 (CET)
   • Vergelijken met andere Wikipedia's heeft geen enkele zin, net als het vergelijken met andere artikelen trouwens. We doen hier wel meer zaken heel anders dan op anderstalige Wikipedia's. Voor advies over het schrijven van een biografisch artikel kun je wel eventueel kijken op Help:Standaardvorm voor biografieën. Groet, Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 28 dec 2015 21:09 (CET)
  • N.a.v.jullie opmerkingen heb ik nog eens de stofkam door het lemma gehaald en hoop dat het nu wiki-waardiger is. M.v.g.Hamnico (overleg) 8 jan 2016 08:28 (CET)
 • Maria van Gelre (ca 1378 - ca 1427) - wiu - Het lijkt alsof de schrijver plotseling gestopt is met het schrijven, en vergeten de draad op te pakken bij het gebedenboek. Verder is er - bij behoud van dit artikel - een dp Maria van Gelre nodig om onderscheid met haar naamgenoot te maken. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 16:55 (CET)
 • Willem VII van Horne - wiu - Ik vind het stukje niet echt begrijpelijk. Welke heerlijkheden had hij; wat heeft Weert ermee te maken; waar liggen Horn en Altena; en hoe kan hij daar 'heer' van zijn geweest voordat hij Altena 'terug kreeg'? En hoe is hij dat dan kwijt geraakt? Hij vestigde zich in 1428 te Aken; waar woonde hij daarvoor dan? Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 17:05 (CET)
  • Wat Weert ermee te maken heeft moge duidelijk zijn uit het artikel Weert (stad), waar te lezen staat: Weert werd voor het eerst vermeld in een akte in 1062. Weert behoorde in die tijd tot het Graafschap Horn. Dit graafschap werd eerst bestuurd vanuit Horn, maar later werd Weert de hoofdplaats van het graafschap. In het feodale tijdvak was het zeer gebruikelijk dat een leenman meerdere ver van elkaar gelegen heerlijkheden in leen had. Fred (overleg) 25 dec 2015 21:49 (CET)
   • Kijk, dat zijn nou dingen die een artikel encyclopedisch maken, en die ik niet vind in het genomineerde artikel. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 23:09 (CET)
 • Linda Rosing - Mager + NE dikketietenlemma. Ik heb het al gepoetst, want dat was ook hopeloos. ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 17:07 (CET)
  • Onvoorstelbaar dat die tieten nu al 22x zijn opgepoetst en dat het nog steeds zo'n zielig stukje tekst is. Misschien moeten we maar alle tekst weghalen en alleen de foto laten staan. Daarop is eigenlijk alle informatie beschikbaar. Erik Wannee (overleg) 25 dec 2015 17:40 (CET)
 • Alles in huis - NE programma waarover niets verteld wordt. "Dit programma was een format à la Komen Eten op VIER. Enkel heeft dit programma nooit het succes gehad als dat van Komen Eten." - ErikvanB (overleg) 25 dec 2015 17:15 (CET)
 • Wim Peitsman JMW - zo te lezen: NE - vis ←  Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg  → overleg 25 dec 2015 19:40 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zinnen als: Een ding sierde hem, hij heeft nooit waarde gehecht aan een tietel. Als hij het maar naar zijn zin had sieren onze encyclopedie bepaald niet.... Fred (overleg) 25 dec 2015 22:31 (CET)
  • Wmb nuweg, afgrijselijke "biografie", persoon in kwestie blijkbaar NE en je mag aannemen dat hij zelf ook niet hierop zit te wachten. Sonty (overleg) 26 dec 2015 15:04 (CET)

Toegevoegd 25/12: Deel 3[bewerken | brontekst bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en afgehandeld.

 • Puntenlijst per artiest van de Radio 2 top 2000. Op deze manier punten tellen bij Top 2000s is OO. Een lied uit 1979 dat 1x in de lijst stond, op plek 1800, wordt hetzelfde gewaardeerd als een lied uit 2014 met die prestatie, dat is een kromme vergelijking. Er is een uitgebreide discussie geweest op deze pagina, waarna Lijst van meest gewaardeerde artiesten in de Radio 2-Top 2000 (nagenoeg dezelfde pagina) verwijderd is. Dit soort hobby-statistiekjes zijn leuk, maar niet voor in de encylopedie. CaAl (overleg) 25 dec 2015 21:49 (CET)
  • Tja, ik had de auteur al gewaarschuwd dat zonder onafhankelijke bronnen die de telling en score bevestigen, dit geheel compleet WP:OO zou zijn. In mijn ogen is dit ook pure fancruft en daarom: Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 25 dec 2015 22:27 (CET)
   • Bovenstaande bewering van The Banner is onjuist. De auteur is niet geïnformeerd. In een pagina had The Banner in de zomer 2015 gemeld dat hij het verwijderd had. Op dat moment op die plaats zonder argumenten: argumenten voor verwijdering waren niet te vinden. De uitleg over de puntentelling is aanwezig en beargumenteerd.
    • Hier is er wel iets over gezegd in antwoord op een opmerking van u. Mogelijk heeft u het niet gelezen, maar dat kan The Banner, lijkt me, niet aangerekend worden. Maar mogelijk was u niet bekend dat op vragen en opmerkingen doorgaans gereageerd wordt op de plek waar ze gesteld zijn. Paul B (overleg) 28 dec 2015 11:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Dit soort optellingen lijkt me een uitvinding van Wikipedia, dus OO. Vinvlugt (overleg) 26 dec 2015 12:50 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - De optelling is een standaard telwijze die al zeker 50 jaar in vrijwel alle lijsten gebruikt wordt, b.v. voor de jaaroverzichten. Ook tegenwoordig is de telwijze nog steeds standaard, zie b.v. http://dutchcharts.nl. Behouden. Is een zinvolle toevoeging. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Penninx (overleg · bijdragen) 27 dec 2015 22:44‎
   • Bij jaaroverzichten heeft het zin: bijna elke plaat (behalve die uitgekomen in november/december) kan een tijd in de lijst staan en op die manier punten verzamelen. De smaak van de luisteraar bepaalt in grote lijnen dan de rangschikking. Dat kan bij de Top 2000 (en soortgelijke lijsten) niet: een plaat uit bijv. 2012 kan niet al in de edities voor 2012 genoteerd staan. Als die plaat vervolgens in 2013/'14/'15 steeds tegen de 100 staat en zo zo'n 6000 punten weet te vergaren, dan wil dat zeggen dat we die plaat al drie jaar lang tot de honderd beste vinden horen. Een andere plaat van enkele decennia geleden kan in elke editie rond de 1600e positie zweven en in totaal meer punten vergaren. Dus terwijl we jaar in jaar uit zeggen dat er meer dan anderhalf duizend platen beter zijn, komt deze plaat hoger te staan dan een plaat die drie keer op rij tot de honderd beste gerekend wordt. Dat is, zoals Peter zegt, pure fancruft en hoort in de hoofdnaamruimte niet thuis. CaAl (overleg) 28 dec 2015 17:56 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, fancruft. Peter b (overleg) 27 dec 2015 22:45 (CET)
  • Als bovenstaande al niet genoeg argumenten Voor Voor verwijderen geeft, bij deze nog een: de tabel is incompleet, slechts een selectie van artiesten die de Top 2000 haalt staat er in. Er wordt niet uitgelegd hoe geselecteerd is. OO. CaAl (overleg) 1 jan 2016 14:47 (CET)
  • Opmerking Opmerking Als deze lijst blijft bestaan kan vervolgens de discussie gevoerd worden of 2008 wel mee zou moeten tellen. In 2008 heeft de redactie namelijk zelf al een optelling gedaan van de 9 edities ervoor. Alice2Alice (overleg) 6 jan 2016 12:28 (CET)
  • Klopt, maar die optelling was dan weer wel anders dan die op deze puntenlijst. De optelling van Radio 2 gebeurde op basis van daadwerkelijk aantal uitgebrachte stemmen - onze lijst met "punten". Wat de arbitrariteit van deze lijst nog eens benadrukt. CaAl (overleg) 7 jan 2016 10:15 (CET)
 • Amsterdams busmaterieel (1998-nu) - (al jarenlang ernstig) WIU - In 2014 behouden omdat eraan gewerkt werd, maar anderhalf jaar later levert dat nog steeds een artikel op dat overloopt van NE trivia en overbodige details per individuele bus. De hoop dat dit ooit een encyclopedisch artikel gaat opleveren mogen we zo langzamerhand toch wel laten varen? Enkele citaten: De 231 stond nog tot 9 mei 2014 opgelegd als noodreserve maar werd toen samen met de andere vier afgevoerd, De eerste wagen de 556 reed mee in de jubileumoptocht van het GVB in 2000, Nadat de 009 in 2011 buiten dienst ging werd de bus, met behoud van de GVB-kleuren, bij Syntus ingezet op de stadsdienst van Zwolle onder het wagenparknummer 4199. Inmmiddels is deze bus geëxporteerd., De 2053 en de 2055 werden vanaf 14 oktober 2011 aan een particulier verhuurd die, met een subsidie van de gemeente, de herrezen StopGo exploiteerde onder de naam Amsterdam City Circle LineCivil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 25 dec 2015 21:55 (CET)
  • Weinig NE materiaal te bekennen, en ziet er netjes uit. De geciteerde details zijn juist waar geinteresseerden naar op zoek zijn. Het artikel hoeft niet jaarlijks genomineerd te worden. — Zanaq (?) 26 dec 2015 02:59 (CET)
   • Als Zanaq, details al tot minimum teruggebracht, het onderwerp is overigens Amsterdams busmaterieel en heeft ten doel geinteresseerde lezers informatie te geven dus er moet nog wel IETS te vertellen zijn. Ik verander er (behalve kleine wijzigingen) NIETS aan, nominator legt zich toch niet neer bij een beslissing van de gemeenschap en als hij bepaalde zaken toch te gedetailleerd vindt (wat mijns inziens dus niet zo is want er wordt al een minimale informatie gegegeven) wat let hem dan om dit zelf aan te passen en te kijken wat de gemeenschap daar van vindt.Bijwyks (overleg) 26 dec 2015 09:34 (CET)
    • De informatie over de individuele bussen is gewoon iets wat beter te vinden kan zijn op een fanpagina. Het is mijns inziens voldoende wanneer aangegeven wordt welke bustypen er zijn en wat beperkte info over dit bustype. Met deze veel te gedetailleerde bus-enthousiast informatie, heeft het gewoon geen plaats hier. Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 27 dec 2015 11:24 (CET)
     • Informatie over de individuele bussen die te vinden is in een wikipedia-artikel: juist waar wikipedia voor bedoeld is. Schrappen in de tekst om de informatie te beperken: pov-advies dat niets zegt over de kwaliteit van de informatie die dus blijkbaar goed is. Bus-enthousiastelingen hebben hier ook een plaats. VanBuren (overleg) 29 dec 2015 15:08 (CET)
Prima en encyclopedische inhoud. @LeeGer citeert een aantal zaken waarmee hij manco's in het artikel denkt aan te geven, echter, waarom vanwege die feiten het artikel nou echt verdwijnen moet vertelt hij er niet bij. Dat moeten we dus maar raden. Dat hij die feiten "trivia en overbodige details" vindt is slechts zijn mening en niet voldoende reden om een artikel af te wijzen. Zo blijft zijn nominatie niet duidelijk onderbouwd. Nominatie graag z.s.m. weer ongedaan maken. VanBuren (overleg) 26 dec 2015 13:49 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, er is een verschil tussen een encyclopedie en een database, dit is voor een database voor hobbyisten, niet voor een encyclopedie. Peter b (overleg) 27 dec 2015 22:47 (CET)
   • Dit artikel een 'database' noemen doet het veel te veel eer aan (en het voldoet niet tot nauwelijks aan de definitie van die term). Het is niet meer dan een verzameling geschiedschrijving over individuele bussen en bustypen waarvoor in het artikel over het GVB geen plaats is omdat anders het GVB-artikel te groot wordt. En dan krijg je die klacht weer. Trouwens, v.z.i.w. staat wikipedia al jaren vol met feiteninformatie voor hobbyisten. Werd nooit eerder over geklaagd. VanBuren (overleg) 29 dec 2015 15:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, zie commentaar Zanaq, Bijwyks en VanBuren. Norbert zeescouts (overleg) 28 dec 2015 12:47 (CET)
   • Voor de laatste keer: Dit lemma is volgens mij al minstens 3x genomineerd en ook minstens 3x behouden. Het lemma zoals het nu is is een keurig encyclopedische overzicht van de type busmaterieel die sinds 1998 bij het GVB hebben dienst gedaan. Er wordt in tabelen een keurig overzicht gegeven van de wagennummers, typen, bouwjaar, afvoer en een aantal bijzonderheden en is vrijwel hetzelfde als vergelijkbare lemmmata. De bijzonderheden zijn tot een minimum teruggebracht maar als iemand dit niet vind passen kan hij of zij dit altijd ZELF veranderen waarbij een ander ook vrij is dit weer te veranderen. Men zou ook kunnen overleggen maar dat wordt niet gedaan en het wordt maar meteen op de verwijderlijst gezet zonder ook maar de intentie te hebben te willen overleggen of er iets aan te willen "verbeteren". Er waren trouwens ook opmerkingen dat de tekst na de omzetting in tabelvorm te summier zou zijn. Zoals het lemma nu is was het (afgezien van kleinere wijzigen) ook toen het behouden werd bij de vorige nominatie. Tot slot de opmerking over dat het "een database zou zijn" en daarmee niet geschikt, zijn al die kleine buitenlandse stationtjes dat dan niet? (en restaurants, onbenullige voetballers, soapsterretjes ed.)Bijwyks (overleg) 30 dec 2015 09:16 (CET)
    • Nee meneer Bijwyks, het is een database waar m.i. busfanaten wellicht prima mee uit de voeten kunnen omdat ze bekend zijn met alle ins en outs van bussen, maar het is zeker geen encyclopedisch overzicht. Zoals ik u en gebruiker Jtm al vele malen heb uitgelegd (want dat er niet wordt overlegd is wel een hele grote leugen, en dat weet u zelf ook), zou een encyclopedisch overzicht niet gebaseerd moeten worden op NE busnummers, maar op chronologische volgorde, of eventueel op merk en type. Ik citeer nog eens mijn verbetertips van meer dan een jaar geleden, toen een soortgelijk artikel (Busmaterieel van NZH (1987-1999)) werd genomineerd en verwijderd: De indeling op basis van nummers lijkt me een verkeerde manier. Beter zou men indelen op merk en type. Die busnummers zijn NE en verwarrend. Zo zie ik meerdere vermeldingen van de bus "Leyland-Den Oudsten LOB" zonder dat dit type bus ergens duidelijk wordt omschreven, of duidelijk wordt gemaakt waarom deze bus meerdere keren moet worden vermeld, en de verschillende vermeldingen niet in één vermelding samengevat kunnen worden. Het artikel roept vele vragen op en geeft niet tot nauwelijks bruikbare encyclopedische informatie. De basis van het artikel is verkeerd. Het hele artikel is met de busnummers is gebaseerd op een overzicht per individuele NE bus, in plaats van een chronologisch overzicht of op merk/type. Helaas wordt steeds erg weinig gedaan met verbetertips. Het levert hooguit nare reacties op. Waarom moeten er bijvoorbeeld vijf vermeldingen staan van bustype DAF SB250/Berkhof Premier Jonckheer? Met vijf verschillende jaren of periodes? Vat dat samen in één vermelding. En welke bus werd vervolgens de opvolger daarvan? En waarom? In een encyclopedisch chronologisch overzicht zou dat duidelijk worden. En enige technische informatie zou ook welkom zijn, en dan bedoel ik ook echte technische informatie. Want zelfs op het artikel over het bustype: Berkhof Jonckheer ontbreekt dat. Daar komen we onder "Technische gegevens" alleen maar weer diezelfde NE busnummers tegen. Neem dan een voorbeeld aan het artikel Airbus A380. Weliswaar geen bus maar een vliegtuig, maar een voorbeeld over hoe men op encycloediswaardige wijze over een vervoermiddel schrijft, met uitgebreide technische details, informatie over de ontwikkeling, ontwerp, innovaties en zelfs een plattegrond van de indeling. En Koninklijke Luchtvaart Maatschappij#Geschiedenis van de KLM-vloot geeft mij, ondanks dat het slecht een tabel is, al meer duidelijkheid over de KLM vloot, dan het artikel Amsterdams busmaterieel (1998-nu) over de geschiedenis van het Amsterdams busmaterieel. En waarom? Omdat het, zoals hierboven ook al gezegd, geen encyclopedisch artikel is met leesbare informatie, maar een database met gegevens zonder duidelijke structuur. Losse gegevens die als los zand aan elkaar hangen. Laat aub die busnummers varen en schrijf een artikel dat de lezer (via een tijdlijn) duidelijk de geschiedenis toont. Zoals men van een artikel met de titel Amsterdams busmaterieel (1998-nu) ook mag verwachten. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 1 jan 2016 13:23 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er staat naar mijn mening teveel detail in over individuele bussen, maar een overzicht van de types die in Amsterdam hebben rondgereden of nog rijden vind ik zeker wel E. Net zoals artikelen waarin het Amsterdams trammaterieel, de trams van Tatra, de treinstellen van AnsaldoBreda of de auto's van VW worden beschreven. De Geo (overleg) 30 dec 2015 13:38 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Als mensen dit artikel een "database voor hobbyisten" noemen dan moeten artikelen als Busmaterieel van Connexxion en de lijst op Arriva Personenvervoer Nederland ook verwijderd worden (waar ik persoonlijk absoluut geen voorstander van ben). BakkertjeWouter. 3 jan 2016 15:16 (CET)
   • Dit lemma is slechts een chronologische overzicht van het door het GVB gebruikte busmaterieel sinds 1998 met vermelding van type, wagennummer, bouwjaar, (afvoerjaar), eventueel foto en enige bijzonderheden van de inzet en GEEN diepgravend lemma over de technische gegevens van de bussen want daar voor wordt indien mogelijk verwezen met een link naar het bustype zelf waar men informatie (zou moeten) kunnen vinden over onder meer technische zaken, en ja meneer LeeGer ik ben het met u eens dat in het lemma van de Berkhof Jonckheer onder het kopje technische informatie in het geheel geen technische informatie staat maar dat is een (tekortkoming?) zaak van dat lemma. Het lemma van de CSA staat bijvoorbeeld boordevol deze informatie. En waarom wordt de Berkhof Jonckheer 5 maal genoemd, alhoewel het allemaal het zelfde type is is er net als bij de Boeing 747 met een 747-100, 747-200, 747-300 enzovoort binnen het type sprake van kleinere of grotere verschillen. Zo is er bij de Berkhof Jonckheer sprake van 12 meter wagens en gelede wagens die totaal verschillend zijn, de 12 meterwagens hebben een motor van DAF en de gelede wagens een van Volvo. Ik blijf van mening dat een overzicht van het wagenpark van het grootste stadsvervoerbedrijf van Nederland E is net zo als dat van de overige trein, bus, tram, metro, veer en busbedrijven in Nederland en België waarvan tientallen vergelijkbare lemma's zijn in dezelfde opzet, bij sommige apart maar bij de meeste binnen het lemma van het bedrijf en moet dat dan ook allemaal weg? Oorspronkelijk bevond dit lemma zich ook binnen het lemma Amsterdams busnet maar werd op een gegeven moment afgesplitst. En de opmerking over dat het slechts een database voor hobyisten zou zijn, dit lemma is bedoeld voor lezers die geinteresseerd zijn in het wagenpark van het grootste stadsvervoerbedrijf van Nederland met verwijzigen naar de gelinkte gebruikte bustype, hier worden (grote) series behandeld maar geen individuele bussen. Ik vermoed dat meneer LeeGer het wel niet met mij eens is maar hij heeft zijn mening die hij duidelijk uit een heeft gezet en ik heb mijn mening die ik ook duidelijk uit een heb gezet en het commentaar van andere is ook verdeeld. Het overzicht is duidelijk geheel in stijl met alle vergelijkbare lemmata en alleen over de vermelde bijzonderheden kan verschil van mening zijn.Bijwyks (overleg) 6 jan 2016 09:53 (CET)
    • Was het maar een chronologisch overzicht! Maar dat is het niet, dat is het niet geweest, en de hoop dat het dat ooit wordt heb ik al heeeeeel lang opgegeven. Dit artikel draait maar om één ding: busnummers, busnummers, busnummers, busnummers en nog eens busnummers. Ik hoef ook geen diepgravende technische gegevens, maar als er zulke belangrijke verschillen zijn tussen vermelding 1 en vermelding 2 van DAF SB250/Berkhof Premier Jonckheer, waarom staan die er dan ook niet vermeld? Want vermelding 2 bestaat nu uit de tekst:De 156-173 begonnen vanuit garage Noord waar alleen de 157 het langst reed. De 159 werd in 2009 als eerste afgevoerd; de 165 werd eerst Arbokantoor en daarna stuntwagen in de KRO-televisieserie Lijn 32. De rest ging in 2011 buiten dienst, behalve 156 en lesbus 164 die tot eind 2014 bleven doorrijden; 156 kreeg daarna een bestemming als museumbus. De 162, 163, 166, 172 en de 173 werden verkocht aan Iași. Waar staan die verschillen? Wat zijn die verschillen? Nergens, het draait weer om busnummers, busnummers, busnummers, busnummers en nog eens busnummers. En die busnummers zijn NE, die busnummers zijn ook niet interessant voor de gemiddelde lezer. Die wil weten welke bussen zijn gebruikt, en indien er meerdere vermeldingen waren, wat de bustechnische verschillen waren. En gooi die busnummers aub het raam uit. Dat ze in die tabel vernoemd worden onder de kolom Serie is nog tot daar aan toe, in de beschrijving hoeven ze daarna echt niet opnieuw genoemd te worden. Zeker niet om per bus aan te geven of ze aan land A, land B of land C verkocht zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 6 jan 2016 12:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Met name dit artikel is enorm opgeknapt bij de vorige nominatie. Ik zie nu geen reden het te verwijderen, het is naar mijn idee niet overdreven gedetailleerd. Meerdere vermeldingen van 'hetzelfde type' lijken me eerder te slaan op verschillende bestellingen (mogelijk voor verschillende doeleinden - zie de vierde serie, die specifiek als Schiphol Sternet-bussen werd ingezet). Technische verschillen zijn waarschijnlijk klein. Ik betwijfel of een écht 'chronologisch' overzicht de zaak veel beter zou maken: het gaat dan wel erg van de hak op de tak springen. Groeperen naar type en daarbinnen chronologisch ordenen, zoals nu is gedaan, lijkt me een geschikte opzet. De rants van de nominator helpen overigens niet echt bij een zinvolle discussie. Paul B (overleg) 6 jan 2016 12:28 (CET)
   • Toch nog enige (technische) zaken en verschillen bijgeplaatst, overigens stonden deze zaken vroeger ook al in het lemma.Bijwyks (overleg) 6 jan 2016 14:31 (CET)
 • Fm2share - reclame - Kattenkruid (overleg) 25 dec 2015 21:56 (CET)
  • Leeggehaald door aanmaker en daarom maar genuwegd. RONN (overleg) 26 dec 2015 15:22 (CET)
 • W.C.W.J. Bijnen - wiu - vis ←  Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg  → overleg 25 dec 2015 22:20 (CET)
 • Havana Brown - wiu - Zeker en relevant onderwerp, maar hier is wel nog wat werk aan. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 dec 2015 22:21 (CET)
 • Ina De Winne - weg - Bronnen, maar vooral relevantie is hetgeen dat ik hier mis. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 dec 2015 22:26 (CET)
Auteur lijkt me iemand die bereid is e.e.a. aan te vullen. Nominatie komt daardoor wel erg vroeg, een dag na plaatsing. Beter is eerst overleg te voeren. Werkt anders demotiverend. Het gaat om een jonge actrice in een televisieserie. Zou best E kunnen zijn. Happytravels (overleg) 28 dec 2015 17:25 (CET)
 • Mathias à Campo - wiu - Dit is geen artikel, maar gewoon een neergedumpt lapje tekst. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 dec 2015 22:29 (CET)
  • Lemma van iemand die 1 bewerkig op zijn naam heeft staan. Een nieuwe gebruiker verwelkomen met een oproep tot verbeteren, anders wordt het verwijderd, werkt demotiverend. Overleg was constructiever geweest. Happytravels (overleg) 28 dec 2015 17:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Inmiddels ruim voldoende opgeknapt om behouden te worden. Happytravels (overleg) 29 dec 2015 08:41 (CET)
 • Saskia Lankhoorn - NE - Zeker in huidige vorm. Er is nergens in het "artikel" te zien waarom de persoon in kwestie voldoende relevant zou zijn. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 25 dec 2015 22:32 (CET)
 • Inazuma Eleven (anime) -wiu- Een onopgemaakte en onleesbare letterbrij, mede door het vrijwel volkomen gebrek aan interpunctie en een regelmatig haperende Shift-toets. Waar het over gaat, laat staan of het E-waardig is, wordt uit deze oogstrelende letterbrij dan ook niet duidelijk. Fred (overleg) 25 dec 2015 23:26 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Nou het gaat over de animeserie (soort televisieserie, dat daar overigens al een onderdeel van het artikel is) in dit artikel. Een eigen artikel voor een animeserie hoeft niet tenzij er meerdere animeseries zouden zijn. Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 26 dec 2015 02:25 (CET)