Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180912

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Geen stemming

Dit is geen stempagina. Als u hier nieuw bent, of hier terechtkwam op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen. U wordt niettemin uitgenodigd om deel te nemen in de discussie en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdrage te ondertekenen door aan het eind vier tildes toe te voegen: ~~~~

Overzicht beheerpagina's

De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering, doorgaans omdat iemand vindt dat een artikel niet voldoet aan de uitgangspunten van Wikipedia. U wordt uitgenodigd om, indien mogelijk, deze pagina's te verbeteren. U bent ook welkom om hier uw (beargumenteerde) bezwaar tegen verwijdering kenbaar te maken.

Procedure
 1. Iemand nomineert een artikel voor verwijdering, en onderneemt daartoe de volgende acties:
  Op de betreffende pagina wordt een verwijdersjabloon geplaatst, bij voorkeur met toelichting.
  Het artikel wordt toegevoegd op de beoordelingslijst, met toelichting.
  De belangrijkste auteurs worden op de hoogte gesteld op hun persoonlijke gebruikersoverlegpagina.
 2. Er is twee weken lang gelegenheid tot discussie en verbetering.
  Onder bepaalde voorwaarden (zoals vandalisme, duidelijke auteursrechtenschendingen en pure reclame) kunnen artikelen ook direct verwijderd worden.
 3. In de dagen erna beoordeelt een moderator het artikel, besluit om het artikel te behouden of te verwijderen. Deze moderator verwijdert ook het sjabloon op het artikel bij behoud.
  De lijst van te beoordelen pagina's is geen stempagina; een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten.
Afkortingen

Gebruikte afkortingen: AUT: schending van auteursrechten (ook: copyvio (copyright violation)) – E/EW: encyclopedisch/encyclopedie waardig (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn) – NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg) – POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt) – WB: woordenboekdefinitieWIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering") – ZP: zelfpromotie.

Onterecht verwijderd?

Is een artikel naar uw mening onterecht verwijderd? In principe kan de behandelend moderator u een gegronde toelichting geven. Slechts bij uitzondering wordt een terugplaatsingsverzoek gehonoreerd, zie: Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Nog vragen? Zie onze FAQ. Staat uw antwoord er niet bij? U bent welkom bij onze Helpdesk! Tevens is op Wikipedia:Te beoordelen aanvullende informatie beschikbaar.

Verberg de bovenstaande verwijderpagina-instructie via Speciaal:Voorkeuren, kopje Weergave > Verberg de uitleg boven de dagpagina's van de beoordelingslijst.


Toegevoegd 12/09; af te handelen vanaf 26/09[bewerken]

Toegevoegd 12/09: Deel 1[bewerken]

 • SKVU Obelix - ne - een tweeregelig lemma over studentensportvereniging met een historie van nog geen twee jaar - Hanhil (overleg) 12 sep 2018 06:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Totaal irrelevant. Een lemma waar niets noemenswaardigs in staat. Fred (overleg) 12 sep 2018 12:15 (CEST)
 • Suske (Amoras), Jérusalem (Amoras), Krimson (Amoras), Lambik (Amoras), Wiske (Amoras) en Barabas (Amoras), ofwel alle zes de losse delen van de cyclus Amoras. Amoras, moeten jullie weten, is een spin-off van Suske en Wiske. Alle Suske en Wiske-albums hebben al een artikel; ongetwijfeld heeft de aanmaker gedacht "dan moeten de afgeleide werken ook een artikel krijgen." Geen onlogische gedachte. Dat ik daar toch anders over denk heeft meerdere redenen. Ten eerste heb ik al vrij veel moeite met artikelen voor alle Suske en Wiske-albums. De meeste van die artikelen bestaan slechts uit het navertellen van de intrige, aangevuld met observaties die zich langs de grens van oorspronkelijk onderzoek bewegen. Deze zes artikelen komen daar al helemaal niet bovenuit: ze bieden vrijwel niets anders dan een (vaak veel te lange) navertelling van de gebeurtenissen. Ten tweede lijken (let op: dat weet ik niet zeker) de Suske en Wiske-albums nog wel vaker in secundaire bronnen te zijn beschreven: je kunt daar dus gemakkelijker zeggen wat anderen ervan vonden en gemakkelijker, zonder tot OO over te gaan, dingen over de achtergronden vertellen. Ten derde is Amoras een gesloten cyclus: het is één doorlopend verhaal, verdeeld over zes banden. Dat is een groot verschil met Suske en Wiske, waar ieder album (op een doodenkele uitzondering) een apart verhaal met kop en staart bevat, en waar de serie in principe eindeloos kan worden uitgebreid. Amoras lijkt qua opzet meer op manga, waar een verhaal ook bijna altijd meerdere banden beslaat. Die banden krijgen in principe ook geen aparte artikelen. Mijn voorstel is daarom om Amoras op dezelfde manier te behandelen: één artikel voor het hele verhaal, waarin het plot een stuk beknopter wordt naverteld en er tegelijk plaats is voor alle achtergronden en reacties in de media. Steinbach (overleg) 12 sep 2018 09:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - overdreven lange verhaalsamenvattingen zonder echte achtergrond van de verhalen. Als er niets meer verteld wordt over een (strip)boek dan een samenvatting en misschien wat trivia is het in mijn ogen ook geen artikel waard. Nietanoniem (overleg) 12 sep 2018 09:49 (CEST)
  • De vraag blijft waar je de grens legt bij de E-waardigheid van dit soort onderwerpen. In feite zet je met deze nominaties de deur open voor het nomineren van alle artikelen over individuele Suske en Wiske-verhalen (dat zijn er vele honderden, iets waar met name gebruiker:Encyacht in de loop der jaren veel werk in heeft gestoken). En waarom zouden verhalen uit andere stripreeksen dan weer anders worden behandeld? Dus ook geen artikelen meer over Kuifje-albums e.d.? Overigens wel mee eens dat de artikelen in deze vorm niet echt geweldig zijn, onder meer de bronvermelding laat sterk te wensen over. De Wikischim (overleg) 12 sep 2018 10:05 (CEST)
   • Dat heb ik hierboven uitgelegd. Ik ben niet tegen artikelen over stripverhalen per se, maar Kuifjeverhalen staan op zichzelf en de zes banden van Amoras niet. Bovendien bestaat er over Kuifje (voor strip-begrippen) heel veel secundaire literatuur. Steinbach (overleg) 12 sep 2018 10:06 (CEST)
    • Je hebt gelijk, ik had je bijdrage hierboven nog iets beter moeten lezen. Niettemin blijf ik hier een lichte voorkeur houden voor verbeteren (bijv. door de ontbrekende bronnen alsnog toe te voegen) i.p.v. verwijderen/samenvoegen. De Wikischim (overleg) 12 sep 2018 10:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Geheel eens met collega Steinbach. Misschien goed om (weer) eens de discussie aan te gaan op basis waarvan voorstanders van "dit soort artikelen" (tv-series, afzonderlijke stripverhalen, soappersonages etc) menen dat deze voldoen aan WP:VER. Vinvlugt (overleg) 12 sep 2018 10:26 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - wat wordt Wikipedia er beter van om al deze stripverhalen maar te verwijderen? Het blijft toch weer hangen in "er is een regeltje dat het weg kan, laten we dat zo strak mogelijk uitvoeren". Edoderoo (overleg) 12 sep 2018 16:14 (CEST)
   • Edo, ik zeg het nog maar een keer: het gaat me niet om stripverhalen in het algemeen, het gaat me specifiek om deze zes. Ik vind dat ze niets toevoegen omdat het maar delen van één verhaal zijn. Als je artikelen weghaalt die niets encyclopedisch toevoegen, wordt Wikipedia daar opgeruimder en dus beter van. Dat is bij 90% van alle artikelen op deze pagina (beginnende bandjes, obscure verenigingen, amateurvoetballers) de enige reden tot verwijdering. Steinbach (overleg) 12 sep 2018 16:36 (CEST)
   • Edo, prima dat jij voor behoud bent (waarom precies?), maar waarom lijk je er zo'n schik in te hebben om de argumenten van de "voorweggers" in het belachelijke te trekken? Steinbach geeft toch duidelijk aan wat zijn overwegingen zijn? Vinvlugt (overleg) 12 sep 2018 22:27 (CEST)
  • Kan voor mij even goed onder één noemer 'Amoras' met eventueel aparte hoofdstukjes per album. Maar je zal nog afgeronde stripreeksen vinden waarbij er aparte artikels bestaan per album. Waar trek je de grens (een reeks van 5 albums, 10 albums)? In ieder geval: wie heeft er wat aan die bladzijden vol navertelling van het verhaal? Als je het verhaal zelf wil lezen, lees dan het album, zou ik zeggen. Een samenvatting zou bondigheid mogen nastreven.Johanraymond (overleg) 12 sep 2018 20:30 (CEST)
  • Voor samenvoegen hebben we een ander proces. Als we het verwijderen is er niets meer om samen te voegen. Bondigheid nastreven is goed, maar als we het verwijderen is er niets meer om bondiger te maken. Dit is een gebruikelijke vorm voor artikelen over dit soort onderwerpen en er is geen reden deze uit te zonderen. Nette artikelen met verifieerbare onderhoudsvriendelijke inhoud. Kunnen de lezer behulpzaam zijn en staan verder niet in de weg. — Zanaq (?) 16 sep 2018 15:32 (CEST)
   • Er is wel een reden om deze uit te zonderen, dat heb ik hierboven uitgebreid toegelicht. Steinbach (overleg) 17 sep 2018 10:41 (CEST)
    • Met die redenen ben ik het dus niet eens. Ook bij een afgesloten serie kan er een hoofdartikel met deelartikelen zijn. — Zanaq (?) 17 sep 2018 17:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Amoras is helemaal geen afgesloten reeks. Suske en Wiske richt zich tegenwoordig uitdrukkelijk op de jongere kinderen, voor de oudere jeugd is de reeks 'De Kronieken van Amoras' in het leven geroepen. De inleiding op deze nieuwe Suske en Wiske variant is 'Amoras'. In Amoras wordt het begin gelegd voor de volwassen reeks verhalen, waarin elk karakter wordt uitgediept n.a.v. de vele gebeurtenissen in Amoras. Het is in mijn ogen prima om artikelen aan te passen of in te korten (dan moet je wel weten waar het over gaat en niet gewoon maar snoeien), daar is wikipedia voor bedoeld. Maar verwijderen, tja...dan is alles gewoon weg en valt er niks meer aan te passen of te verbeteren. Encyacht (overleg) 22 sep 2018 09:37 (CEST)
   • Eigenlijk geef je me hier juist gelijk. "De inleiding op die nieuwe variant is Amoras." Met andere woorden: het is één inleiding waar normaal gesproken niets meer aan wordt toegevoegd. Mijn voorstel was nu net om het verhaal van de zes banden samen te vatten op het artikel Amoras (stripreeks). Daar heeft de lezer genoeg aan, wie meer wil weten moet de strips maar lezen. De verhalen uit De kronieken van Amoras, die hierop volgen, zijn hier niet aan de orde: dat is weer een andere reeks met een eigen artikel. Verder ga je niet in op een ander bezwaar: dat de zes artikelen alleen een navertelling van het verhaal bevatten. Steinbach (overleg) 22 sep 2018 11:12 (CEST)
 • Lummel - vooralsnog een zinloze dp omdat deze niet naar een bestaand artikel linkt. - Brimz (overleg) 12 sep 2018 09:52 (CEST)
  Er zijn meer van dit soort DP's (geweest). Het gaat er in dit soort gevallen voor alles om dat de links van zichzelf zinvol zijn. Dus Tegen Tegen verwijderen, tenzij je overtuigend kunt aantonen dat de rode links niet zinvol zijn. De Wikischim (overleg) 12 sep 2018 10:02 (CEST)
  • Tegen Tegen niet louter rode links meer. Wikipedia is toch bedoelt om informatie beschikbaar te stellen? The Banner Overleg 12 sep 2018 10:45 (CEST)
  • Tegen Tegen - de rode links worden gebruikt om binnenkomende links door te verwijzen. Dus louter rode links is technisch gezien een heel stomme verwijderreden. Edoderoo (overleg) 12 sep 2018 22:23 (CEST)
  • Tegen Tegen - Zie Lummel (scheepvaart) Stunteltje (overleg) 13 sep 2018 00:33 (CEST)
 • Anouar El Jerari - NE - Voetballer zonder profdebuut, had het liefst zelfs een nuweg van gemaakt, maar dat mag weer niet. ARVER (overleg) 12 sep 2018 11:19 (CEST)
De inhoud van Anouar Kali is inmiddels in dit artikel gezet. Cattivi (overleg) 12 sep 2018 14:21 (CEST)
En daarom verwijderd. Kattenkruid (overleg) 12 sep 2018 14:22 (CEST)

Toegevoegd 12/09: Deel 2[bewerken]