Naar inhoud springen

Zilveren Anjer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Zilveren Anjer is een Nederlandse onderscheiding die jaarlijks uitgereikt wordt aan personen van onbesproken vaderlands gedrag, die in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en voorheen de Nederlandse Antillen.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Op 29 juni 1940, de eerste verjaardag van prins-gemaal Bernhard der Nederlanden in bezettingstijd, werd geprotesteerd tegen de Duitse bezetting. Dit protest uitte zich in het dragen van een anjer in het knoopsgat. Deze dag zou later bekendstaan als 'Anjerdag'. Tien jaar later besloten de regent en het bestuur van het inmiddels opgerichte Prins Bernhard Fonds om een onderscheiding in te stellen als blijk van waardering voor personen van onbesproken vaderlands gedrag, die in enigerlei vorm van onverplichte arbeid uitstekende verdiensten hebben verworven voor de Nederlandse cultuur of voor die van de Nederlandse Antillen.

De onderscheiding werd elk jaar, rond de verjaardag van de prins, door hemzelf aan maximaal vijf personen uitgereikt. Na zijn dood nam zijn oudste dochter Beatrix deze taak over.

In 1999 werd de naam van het fonds veranderd in het Prins Bernhard Cultuurfonds; vanaf 7 november 2023 is de naam het Cultuurfonds.

Oorkonde[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de onderscheiding hoort een oorkonde die wordt ondertekend door de voorzitter van het Fonds en de secretaris van de Zilveren Anjer. Op de oorkonde staan het besluit, de gronden van verlening en de materiële grondslag van de onderscheiding beschreven. Deze materiële grondslag wordt gevormd door het legaat van wijlen de soldaat Thijs Taconis, die als agent voor de Britse Special Operations Executive (SOE) boven bezet Nederland werd geparachuteerd en die in 1944 in het concentratiekamp Mauthausen de dood vond. Thijs Taconis wordt in de oorkonde gememoreerd met de woorden Quae Thijs Taconis - mortuus pro patria anno MCMXLIV legavit pro fundamento sunt (Hetgeen Thijs Taconis, gestorven voor het vaderland in 1944 heeft nagelaten, vormt de grondslag).

Medaille[bewerken | brontekst bewerken]

Eerste type (1950-1954)

De eerste vorm was een klokvormige, zilveren medaille. Op de voorzijde stond een anjer afgebeeld, met op de steel een 'B' voor Bernhard. Langs dit tafereel, in een uitgespaarde rand, aan weerszijden stippellijnen. Langs de onderzijde liep een lint met daarop de tekst Tua res agitur (Het gaat om Uw zaak). De medaille was aan het lint verbonden door middel van een Koninklijke kroon.

Het lint was geel met aan weerszijden een smalle rode baan. Geel en rood zijn de kleuren van het Huis Lippe.

Tweede type (1954-heden)

Dit is een zilveren medaille in de vorm van een rood geëmailleerde heraldische roos. Deze roos is die van het wapen van het Huis van Lippe. Op de voorzijde is een gekroonde gestileerde anjer afgebeeld, waaronder de 'B' van Bernhard. Het omschrift luidt Tua res agitur (Het gaat om Uw zaak). De keerzijde is vlak.
Van dit type zijn miniaturen bekend. Deze miniatuur wijkt af van het modelkruis. De voorzijde vertoont een "B", waarboven een gestileerde anjer.

Het lint is oranje met aan weerszijden een smalle rode baan. Oranje staat voor het Huis Van Oranje en het rood voor het Huis Lippe.

Laureaten[bewerken | brontekst bewerken]

1950-1959[bewerken | brontekst bewerken]

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Uitreiking 1956 vlnr Blancquaert, Broekema, prins Bernhard, Westendorp-Osieck, Lugt
1957
1958
1959

1960-1969[bewerken | brontekst bewerken]

1960
1961
1962
1963
1964
1965
 • A.P.M. Lafeber (1893-1972) - dialectologie (onder andere standaardwerk over het Goudse dialect)
 • Jhr. F.J.E. van Lennep (1890-1980) - chroniqueur; cultuurconservering; schreef boeken en artikelen over het Amsterdamse patriciaat in de negentiende eeuw; was bestuurslid van de 'Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst' (Stedelijke Museum Amsterdam)
 • C.J.W. van Waning (1901-1989) - cultuurconservering; was een van de initiatiefnemers van de oprichting van de 'Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten'
1966
Uitreiking 1966 vlnr De Waard, prins Bernhard, Fennema-Zboray, broeder Erich (Bruno Ernst)
1967
1968
1969
Uitreiking 1969 vlnr Wumkes, Bijtelaar, prins Bernhard, Orlow

1970-1979[bewerken | brontekst bewerken]

1970
1971
V.l.n.r. F.C. Wieder, prins Bernhard, Jacob Posch en C. Hoek
 • Jacob Posch (1900-1980) - cultuurconservering
 • F.C. Wieder (1911-1987) - conservering, geschiedschrijving rijdend spoormateriaal
 • C. Hoek (1924-2013) - archeologie en historie Rotterdam en Zuid-Holland; kan worden aangemerkt als een van de eerste stadsarcheologen van Nederland
1972
1973
1974
 • Ir. A.D. van Dijk - culturele activiteiten in westelijk Suriname; was een van de initiatiefnemers van een nieuw Cultureel Centrum in Nickerie
 • Dr. H.L. (Hendrik) Oussoren (1912-1974) - restauratie en conservering van het historisch orgelbezit; Rijksorgeladviseur
 • H.F. de Boer - natuurbescherming in Friesland; voormalig voorzitter van de Friese vogelwacht, auteur van vogelboeken
1975
1976
1977
Uitreiking 1978 (Horodisch)
1978
1979
Uitreiking 1979 vlnr Overbosch, Schilstra, prins Bernhard, Kramer

1980-1989[bewerken | brontekst bewerken]

1980
Uitreiking 1980 (Van Valkenburg)
1981
1982
 • Dr. M. Niemeijer (1902-1987) - composities schaakproblemen, publicaties, documentatie; schonk in 1948 zijn verzameling schaak- en damboeken, in totaal 7.000 titels, aan de Staat der Nederlanden, de collectie werd opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek
 • A. Bokma (1917-1990) - volkshogescholen, molens, regionale cultuur
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Uitreiking 1988 (Noske)
1989

1990-1999[bewerken | brontekst bewerken]

1990
1991
1992
1993
1994
 • Franz Rester (1902-1995) en mw. H.J. (Hetta) Rester-Scheffer (1915-2006) - muziek; organiseerden ruim 1000 huiskamerconcerten (Suite-concerten), waarbij jonge musici de kans kregen om op te treden en het publiek kon kennismaken met hedendaagse componisten
 • G.W. (Willem) Barendsen (1924) - cultuurbehoud; richtte het Nederlands Bakkerijmuseum Het Warme Land in Hattem op
 • Dr. A.J. (André) Lehr (1929-2007) - campanologie; mede-oprichter van het Nationaal Beiaardmuseum te Asten
 • Mw. mr. J.M. (Jacoba) de Jonge-de Meijere (1941) - historische mode- en streekdrachten
 • Sjoerd Westra (1940-2012) - muziek; instructeur van muziekkorpsen, componist
1995
1996
1997
1998
 • Mr. J.G.A. (Jos) Steemers - orgelcultuur; mede-oprichter van de Nijmeegse Orgelkring; voorzitter van de redactieraad van Historisch Orgel, een encyclopedie van de ruim 2000 orgels in Nederland
 • Jan Voerman (1919-2005) - roerende monumenten; voormalig bestuurslid van de Tramweg-Stichting en tramliefhebber, ook stond hij aan de basis van de oprichting van de SVA (Stichting Veteraan Autobussen) en de ADV (Autobus Documentatie Vereniging)
 • Mr. ing. Ernest Voges (1931) - monumentenzorg op Curaçao; voorzitter Stichting Monumentenzorg Curaçao: sinds 1997 staat de historische kern van Willemstad op de Werelderfgoedlijst
 • Drs. A. Vos - Joods cultureel erfgoed; ijverde voor de wederopbouw van de synagoge van Middelburg
 • Drs. J.H.H. (Jaap) Zwier - geschiedenis van de natuurbescherming; legde de basis voor de Heimans en Thijsse Stichting, die een documentatiecentrum op het gebied van natuurbeleving, natuurstudie, natuurbescherming en natuureducatie in Nederland beheert
1999
 • Drs. J.T. (Jan) Bremer (1932) - heemkunde; schreef meer dan honderd publicaties over de kop van Noord-Holland
 • Henk Ruessink (1934-2008) - bestuurlijke activiteiten; nam het initiatief tot Bredevoort Boekenstad
 • Drs. M.C. (Meijnard) Scheers (1932) - bestuurlijke activiteiten; voorzitter Stichting 'Het Woonhuismonument' in Groningen
 • Dr. ir. J. (Jaap) Vermeer (1920-2010) - varende monumenten; heeft de geschiedenis van de Friese ronde- en platbodemjachten uitvoerig onderzocht en vastgelegd
 • H.L. (Henk) Visser (1923-2006) - Nederlandse antieke wapens; heeft een wereldvermaarde collectie opgebouwd en heeft daarover gepubliceerd

2000-2009[bewerken | brontekst bewerken]

2000
 • Jan Naaijkens (1919-2019) - culturele verdiensten voor Noord-Brabant, met name Hilvarenbeek; drijvende kracht achter de Groot Kempische Cultuurdagen, oprichter van het Brabants Centrum voor Amateurtoneel, de Stichting Brabants Heem en van de Speelgroep Filiassi
 • Mw. Marijke Overberg-Diemer Kool (1925-2014) - muziek, met name de verbinding tussen muziek en publiek; zakelijk en artistiek leider van het Brabants Kamerorkest, het huidige Musica Ducis Brabantiae
 • H.M. (Rikus) Draijer (1943) - volkscultuur en folklore; secretaris van de folkloristische dansgroep Grunneger Daansers, vicevoorzitter van de Stichting Op Roakeldais te Warffum, vicevoorzitter Weltpräsidium van de Internationale Organisation für Volkskunst (IOV), voorzitter van de internationale commissie voor Festspiele en voorzitter van de Nederlandse afdeling van deze organisatie
2001
 • Drs. G.P. (Gerard) Karstkarel (1945) - culturele verdiensten voor Friesland; onder andere mede-initiator van de Stichting Uniconsort, richtte de Stichting Moderne Architectuur Friesland op, bedacht de Slachtemarathon (2000)
 • P.E. (Piet) Hamelink (1931) - culturele verdiensten voor Zeeuws-Vlaanderen; coördinator van de restauratie van de H. Willibrordus Basiliek in Hulst
 • Louis van Gasteren (1922-2016) - culturele activiteiten; filmer, oprichter van de Stichting Artec en van de Stichting Vier Eeuwen Nederlands-Japanse Betrekkingen; nam het initiatief voor de kunstwerken 'Normaal Amsterdams Peil' en 'De wortels van de stad'; bedenker en uitvoerder van de - educatieve - inrichting van 'Neeltje Jans'
 • Mr. dr. J.A. (Jacob) Schiltkamp (1920-2010) - monumentenzorg op Curaçao; onder meer voorzitter van de Stichting Monumentenzorg Curaçao
 • Mw. Grietje de Wolf-Huls (1918-2006) - behoud Marker naaldwerk; maakte zich traditionele handwerktechnieken van Marken eigen en gaf daar les in
2002
2003
Karel van der Hucht en prins Bernhard net na de uitreiking van de Zilveren Anjer in 2003
2004
2005
 • Mr. Hein Bergé (1916-2010) en J.M.C. (Jan) van der Eerden (1926) - monumentenzorg ’s-Hertogenbosch; voorvechters van het behoud van de Binnendieze
 • Mw. drs. J.M. (Janneke) van Groeningen-Hazenberg (1943-2007) en drs. J.J.W.P. (Jos) van Groeningen (1934) - beeldende kunst; oprichters van het museum voor figuratieve kunst ‘De Buitenplaats’ in Eelde
 • Th.W. (Theo) Janssen (1930) - natuur- en cultuurhistorie van de Peel; heeft verzameling aangelegd van voorwerpen en verhalen die de landschappelijke en culturele geschiedenis van de Peel en haar bewoners documenteren
 • Mw. G.C. (Gezina) Sevenhuijsen-van der Linde (1930) - jong muziektalent; zette het werk van haar man, dirigent Ru Sevenhuijsen, de stuwende kracht achter Jeugd en Muziek Nederland, voort, waardoor het Jeugdmuziekkamp Woudschoten en het Jeugd Orkest Nederland bleven bestaan
2006
 • Prof. mr. Piet Sanders (1912-2012) en mw. Ida Sanders-Sanders (1915-2010) - beeldende kunst; schonken meer dan vierhonderd kunstwerken, waaronder werk van Karel Appel, Hendrik Werkman en Constant aan musea in Nederland
 • Charles Gomes Casseres (1921-2006) - Joodse traditie op Curaçao; bevorderde als voorzitter van het Joods Cultureel Historisch Museum het verzamelen en exposeren van voorwerpen uit de Joodse traditie
 • Ir. F.S. (Foeke) de Wolf (1937-2010) - beiaardcultuur; was voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging; heeft onder andere het internationale beiaardconcours nieuw leven ingeblazen
 • G.B.H. (Harrie) ten Dam (1944-2013) - beeldende kunst; initiatiefnemer en mede-oprichter van de Kunstvereniging Diepenheim
2007
2008
 • Elis Juliana (1927-2013) - cultuurbehoud op Curaçao. Hij heeft verhalen van oude Antillianen vastgelegd en kunst- en gebruiksvoorwerpen uit het verleden verzameld. Ook heeft hij de kennis over en het bespelen van oude Curaçaose muziekinstrumenten nieuw leven ingeblazen.
 • Loek Dijkman (1942) - werkt al zo'n twintig jaar aan de totstandkoming van projecten op cultureel terrein, zoals het Orgelpark in Amsterdam en beeldengalerie Het Depot in Wageningen. Ook stimuleert hij talentvolle kunstenaars om zich te ontplooien.
 • Cees Dekker (1946) - werkt al ruim dertig jaar aan het behoud van varend en industrieel erfgoed. Hij stond aan de wieg van de Federatie Oud-Nederlandse Vaartuigen en het Nationaal Register Varende Monumenten en bemoeide zich met De Stichting Industrieel Erfgoed Hoogovens.
 • Hein van der Bruggen (1949) - is al dertig jaar bezig met het laten vastleggen van historisch belangrijke gebeurtenissen in Roermond en van levens van opmerkelijke Roermondenaren. Zelf schrijft hij over de meest uiteenlopende onderwerpen.
 • Gerrit Hasendonckx (1952) - oprichter van de Werkgroep Archeologie van de scholengemeenschap Philips van Horne in Weert. Via de werkgroep heeft hij dertig jaar lang jongeren kennis over en liefde voor de archeologie bijgebracht.
2009
 • Elisabeth Janssens (1923-2020) - vanwege haar inzet voor het in stand houden en vernieuwen van het geestelijk erfgoed in Nederland
 • Winthrop Curiel (1934-2022) - spande zich al ruim veertig jaar in voor het behoud van cultuur en natuur op de Antillen en Aruba. Was voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba
 • Jan Koolen (1937) - meer dan veertig jaar actief als natuurbeschermer in het Nationaal Park De Biesbosch
 • Jan Maarten Boll (1942-2020) - vanwege zijn inzet voor het behoud van kunstschatten voor Nederland en voor het terugbrengen van Hollandse kunst naar Nederland. Voormalig voorzitter van de Vereniging Rembrandt
 • Henny Brunnekreeft (1943-2013) - heeft jarenlang de belangen behartigd van de amateurmuziek en aanverwante vormen in Nederland. Heeft leiding gegeven aan de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen

2010-2019[bewerken | brontekst bewerken]

2010
 • Ena Dankmeijer-Maduro (1920-2016) - voor het behoud en de uitbreiding van de door haar opgerichte Mongui Maduro Bibliotheek op Curaçao
 • Jan Sonneveld (1924-2012) - legde zich vanaf 1988 toe op het verzamelen en beschrijven van religieuze gebouwen in Nederland
 • Ria Geluk (Nieuwerkerk, 1946) - als initiatiefnemer van talloze projecten (waaronder de totstandkoming van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk) en bestuurder van velerlei sociale en culturele instellingen in Zeeland
 • Rob Lokin (Ommen, 1946) - als de drijvende kracht achter het Afrika Festival te Hertme
2011
2012
Uitreiking van de Zilveren Anjer in 2012: Neeltje van der Ven Blonk, Clemens van der Ven en koningin Beatrix
 • Wim Statius Muller (Curaçao, 1930-2019) - voor zijn bijzondere bijdrage als componist en pianist aan de Curaçaose muziek
 • Reint Wobbes (Hoogkerk, 1940) - voor zijn inzet ten behoeve van het cultureel erfgoed, met name middeleeuwse kerken en kerkhoven, in Groningen
 • Clemens van der Ven (1941-2014) en Neeltje van der Ven-Blonk (Rotterdam, 1940) - voor hun bijzondere bijdrage als moderne mecenas ten behoeve van kunst en cultuur
2013
 • Frans Wytema (Beilen, 1940) - voor zijn inspanningen ten behoeve van het behoud en de restauratie van de Zaanse houtbouw en oude muziekinstrumenten
 • Jos de Pont (Amsterdam, 1943-2024) - voor zijn rol als moderne mecenas ten behoeve van kunst en cultuur; hij is onder meer begunstiger van het Museum De Pont in Tilburg en Huis Marseille in Amsterdam
 • Caroline de Westenholz (Londen, 1954) - voor haar inzet ten behoeve van de oprichting en instandhouding van het Louis Couperus Museum in Den Haag
2014
 • Albert Groot (Alkmaar, 1953) - voor zijn rol als moderne mecenas ten behoeve van kunst en cultuur
 • Hans Noordmans (Franekeradeel, 1929 - Sneek, januari 2014) - ontving de Zilveren Anjer postuum voor zijn inzet voor het behoud van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium te Franeker, het oudste nog werkzame planetarium ter wereld
 • Jaap van Velzen (Amsterdam, 1931 - aldaar, 2016) - vanwege zijn inzet voor het behoud van het culturele erfgoed van het vooroorlogse joodse leven in Nederland
2015
 • Hib Anninga (Beekbergen, 1925 - Overasselt, 2016) voor zijn rol als moderne mecenas; grondlegger van Landgoed Anningahof
 • Herman Lubberding (1934) voor zijn belangeloze inzet voor het archeologisch erfgoed en de culturele historie van Deventer en wijde omgeving
 • Millicent Smeets-Muskus voor haar vrijwillige inzet voor de kunst en cultuur op Curaçao
2016
 • Frans Peese Binkhorst (Doetinchem, 1935) en Lideke Peese Binkhorst-Hoffscholte (Sint Oedenrode, 1940) voor hun rol als moderne mecenas voor de hedendaagse Nederlandse beeldhouw- en penningkunst
 • Jack Kooistra (Zwaagwesteinde, 1930) voor zijn werkzaamheden als chroniqueur van WO II door oorlogsslachtoffers een gezicht te geven en voor zijn inzet om oorlogsmisdadigers op te sporen
 • Eric Zwijnenberg (Heiloo, 1946) voor zijn inspanningen ten behoeve van het molenbehoud in Nederland in het algemeen en in Noord-Holland in het bijzonder
2017
 • Jan Buisman (Culemborg, 1925) voor zijn onderzoek naar en publicaties over het weer in Nederland
 • Elise Wessels-van Houdt (Rotterdam, 1943) voor haar rol als moderne mecenas voor de beeldende en podiumkunsten
 • Pieter Breuker (Schingen, 1945) voor zijn onderzoek naar de sportgeschiedenis in relatie tot kunst, taal en cultuur
2018
 • Piet de Boer (Dordrecht, 1942) voor zijn inzet als voorzitter voor het Volendams Opera Koor.
 • Alice van Romondt (Aruba, 1949) voor haar bijdrage aan de cultuur, de literatuur en de kunsten op Aruba.
 • Hans van der Ven (Den Haag, 1942) voor zijn hulp aan met name het Rijksmuseum in Amsterdam bij het verwerven van kunstwerken die belangrijk zijn voor het erfgoed van Nederland.
2019
 • Albert Goutbeek (Emmen bij Dalfsen, 1936) voor zijn grote inzet voor de cultuurhistorie, archeologie, cartografie en natuur van Dalfsen en omgeving.
 • Paul Spapens (Hilvarenbeek, 1949) vanwege zijn vele en zeer diverse culturele initiatieven in Noord-Brabant.
 • Herman en Cora Labberté-Hoedemaker (1934 en 1937) voor hun rol als mecenas voor studenten beeldende kunst en muziek in met name Noord-Nederland.

2020-2029[bewerken | brontekst bewerken]

2020
 • Kees Bos (1937), Koudekerke, voor zijn publicaties over Zeeland, met name de landschapsatlassen van Walcheren en de Oosterschelde
 • Els Blokker-Verwer (1947), Laren, vanwege de schenkingen van haar en haar man Jaap Blokker (1942-2011) aan organisaties, onder meer werkzaam op het gebied van beeldende kunst en muziek, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest en het Leerorkest; ook heeft ze ruim honderd schilderijen (waaronder tientallen van Jan Sluijters) geschonken aan museum Singer Laren, en maakte ze het mogelijk dat het museum werd uitgebreid met een aantal museumzalen
 • Albert Haar (1949), Zuidwolde, is een van de initiatiefnemers en presentatoren van De Literaire Hemel, een talkshow met schrijvers in het culturele café De Amer in het dorp Amen, medeoprichter en conservator van het C+B Museum, gewijd aan de legendarische Drentse bluesband Cuby & the Blizzards
2021
 • Barend van Benthem (1940) is groot kenner van Nederlands tafelzilver en combineert liefde voor het smeedwerk met kennis van heraldiek en genealogie; hij legde zijn kennis vast in vele publicaties en boeken en verbindt conservators, musea en verzamelaars
 • Janine (1956) en Joop (1942) van den Ende is een bevlogen mecenas-echtpaar dat zijn expertise, bevlogenheid en kapitaal ruimhartig inzet voor theater, muziek en beeldende kunst; dankzij de VandenEnde Foundation kregen al 750 jonge talenten een studiebeurs om zich verder te ontwikkelen tot professioneel acteur, theatermaker, zanger, musicus, filmmaker of danser
 • Johan Veenstra (1946) is Nederlands enige fulltime schrijver in het Stellingwerfs; zijn werk is prikkelend, creatief en persoonlijk en is daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van literatuur in het Stellingwerfs, en van streekliteratuur in het algemeen
2022
 • Daphne Wassink (1980) wordt omschreven als boegbeeld van de Nederlandse koorzang. Mede door haar inspanningen werd Koornetwerk Nederland dé vertegenwoordiger van de amateurkoorsector.
 • Klaas Post (1953) is een bevlogen autodidact en citizen scientist op het gebied van de paleontologie. Hij heeft een verzameling van ruim 10.000 fossiele zeezoogdieren opgebouwd die onmisbaar is geworden voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
 • Adolf Kock (1936) ontving een Zilveren Anjer vanwege zijn geschiedkundige kennis over Aruba. Met zijn kennis en verzameling van 1 miljoen foto's vanaf 1800 tot nu heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van ons cultureel erfgoed.
2023
 • Trudy Van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk restaureerden het Doktershûs in Stiens, herstructureerden de daarbij behorende stinzenplantentuin en creëerden een concertzaal waar jong talent het podium krijgt. Ook gaven ze financiële ondersteuning voor de instandhouding van romaanse kerken en states in Friesland.
 • Wesley Sekewael zet zich in voor het Vlissingse industriële erfgoed en dat van de voormalige scheepswerf de Schelde in Vlissingen.
 • Eef Arnolds uit Holthe is bioloog en gepromoveerd als mycoloog (paddenstoelendeskundige), heeft een adviserende en besturende rol bij het Drents Landschap en heeft een ondersteunende rol bij het maken van atlassen over de Drentse flora en paddenstoelen.
Zie de categorie Zilveren Anjer van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.