Lijst van windmolens in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een lijst van windmolens in Friesland. In Friesland staan ca. 150 complete windmolens en enkele tientallen windmotoren. Friesland is de provincie met de meeste windmotoren van Nederland.

Naam Plaats Gemeente Provincie Type molen Functie Maalvaardigheid Bezoekmogelijkheid Foto
Achlumer Molen Achlum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen in restauratie Ja, zie website Achlum - Achlumer Molen.jpg
Alde Swarte (Wieuwens) Oosterlittens Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Ja Oosterlittens - Alde Swarte - Wieuwens.jpg
Arkens Franeker Waadhoeke Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Geen Arkens Molen Franeker 02c.JPG
Aylvapoldermolen Burgwerd Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Burgwerd - Aylvapoldermolen.jpg
Babuurstermolen Tjerkwerd Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Babuurstermolen 18.JPG
Balkendsterpoldermolen Oude Leije Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 1752 Oude Leije.JPG
Beintemapoldermolen Westergeest Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja, zie website Beintemapoldermolen.jpg
De Bird Grouw Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Nee 8673 Grouw.JPG
De Borgmolen Grouw Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen in restauratie Nee De Borgmolen.JPG
Broekmolen Broeksterwoude Dantumadeel Friesland grondzeiler poldermolen niet maalvaardig Alleen op afspraak Broekstermolen IMG 4517.JPG
Bullemolen Lekkum Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Lekkum - Bullemolen met vlaggen.jpg
Cornwerdermolen Cornwerd Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja, zie website Cornwerd - De Cornwerdermolen.jpg
Dorismooltsje Oudega Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Ja, zie website Spinnenkopmolen Oudega 01.jpg
Duivenhok
(Teatlum)
Tzum Waadhoeke Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Nee Tzum - Spinnenkop Teetlum.jpg
Edensermolen Edens Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Edens - Edense Molen.jpg
De Eendracht Anjum Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen koren- en pelmolen maalvaardig Ja Dongeradiel Eanjum Moune.jpg
De Eendracht Kimswerd Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Kimswerd - molen De Eendracht.jpg
Fatum Tzum Waadhoeke Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Tzum - Spinnenkop Fatum met omgeving.jpg
Froskepôlemolen Leeuwarden Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Froskepôle.jpg
De Gans Ezumazijl Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Nee Ezumasyl De Guos.JPG
Geeuwpoldermolen Oppenhuizen Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Ja, zie website Wymbritseradeel - Geeuwpoldermolen.jpg
Genezareth (Kloosterpoldermolen) Hallum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Genazarethkloosterpoldermolen.jpg
De Gooijer Wolvega Weststellingwerf Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja De Gooijer Molen 03.JPG
Grevensmolen Vegelinsoord De Friese Meren Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Grevensmolen 04.JPG
De Groene Molen Joure De Friese Meren Friesland spinnenkopmolen poldermolen niet maalvaardig Alleen op afspraak Groene Molen Joure 03.JPG
Groote Wierumerpolder Grotewierum Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Alleen op afspraak 2103 Lutkewierum.JPG
De Grote Molen Broeksterwoude Dantumadeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Broeksterwâld GrutteMûne1.JPG
De Grote Molen Marrum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak De Grote Molen Marrum 02c.JPG
Haensmolen Grouw Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen in restauratie Nee Haensmolen.JPG
Hantumermolen Hantum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Hantummer Molen - Hantum.jpg
Hatsumermolen Dronrijp Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Dronrijp - Hatsumermolen.jpg
Heechhiem Deinum Waadhoeke Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 0636 Deinum.JPG
Heechhiem Goëngahuizen Smallingerland Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Molen Heechhiem 01.JPG
Hempenserpoldermolen Warga Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Hempenserpoldermolen.JPG
De Hersteller Sintjohannesga De Friese Meren Friesland grondzeiler voorheen poldermolen, thans woning draaivaardig Ja, zie website De Hersteller Molen 01.JPG
De Hiemerter Mole Burgwerd Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Burgwerd - de Hiemerter Mole.jpg
Himriksmole
(De Groene Ster)
Tietjerk Tietjerksteradeel Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Nee Hemriksmole.jpg
Hogebeintumermolen Hogebeintum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Hogebeintumermolen IMG 4457.JPG
De Hond Peasens Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen niet maalvaardig Alleen op afspraak 20080510 De Hond Paezens NL.jpg
De Hoop Dokkum Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja De Hoop Molen Dokkum 06.JPG
De Hoop Holwerd Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen koren- en pelmolen maalvaardig Ja De Hoop molen Holwerd 01.jpg
De Hoop Roodkerk Dantumadeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja 4441 Roodkerk.JPG
De Hoop Stiens Leeuwarden Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website De Hoop Molen Stiens 03.JPG
De Hoop Suameer Tietjerksteradeel Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website Molen De Hoop Sumar.jpg
Huinsermolen Huins Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Huns - De Huinsermolen.jpg
De Ikkers Wartena Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Nee 0251 Wartena.JPG
De Izeren Ko Allingawier Súdwest-Fryslân Friesland tjasker museumstuk maalvaardig Ja Allingawier - Tjasker de Izeren Ko.jpg
De Jager Woudsend Súdwest-Fryslân Friesland stellingmolen zaagmolen maalvaardig Ja, zie website De Jager Woudsend 04.jpg
De Jansmolen
(De Modden)
Goëngahuizen Smallingerland Friesland spinnenkopmolen poldermolen draaivaardig Nee De Jansmolen Goengahuizen 05.JPG
De Kaai Sloten De Friese Meren Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Molen Sloten 06c.JPG
De Kievit Menaldum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja 0619 Menaldum.JPG
Kingmatille Dronrijp Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Dronrijp - molen Kingmatille vanaf de openbare weg.jpg
Klaarkampstermolen Rinsumageest Dantumadeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Nee Klaarkampstermolen, Rinsumageest 1.jpg
De Klaver
(De Greate Klaver)
Bolsward Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Bolsward - De Greate Klaver.jpg
Kleilânsmole Marrum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen draaivaardig Nee Kleilansmole Marrum 19.JPG
De Kleine Molen
(Binnema Molen)
Stiens Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 1678 Stiens.JPG
Kleiterpstermolen Bozum Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen Nee niet te bezichtigen Oosterwierum Kleiterpstermolen 2010.JPG
Koffiemolen (Formerumermolen) Formerum Terschelling Friesland stellingmolen voorheen korenmolen, thans horecabestemming draaivaardig Alleen op afspraak Formerum.jpg
Koartwâld
(Feanstermûne)
Surhuisterveen Achtkarspelen Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Alleen op afspraak Surhuisterveen-Molen Koartwald.jpg
De Korenaar Sexbierum Waadhoeke Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja 6794 Sexbierum.JPG
Kramersmolen Leeuwarden Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Goutum - Kramersmolen malend.jpg
Molen van de polder Krieke Oldeboorn Heerenveen Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Onbekend Warniahuizen Spinnekop 1721.JPG
Langwert Winsum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Winsum - Molen Langwert.jpg
't Lam Woudsend Súdwest-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website 't Lam molen Woudsend 04.JPG
De Marmeermin (Geestmermeermolen) Damwoude Dantumadeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Dokkum Marmeermin 2001.jpg
De Mars De Blesse Weststellingwerf Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja 8362 De Blesse.JPG
Marssumermolen Marssum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Marssum - Marssumermolen.jpg
Meerswal Lollum Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Lollum - molen Meerswal.jpg
Mellemolen Akkrum Heerenveen Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Mellemolen Akkrum 01.JPG
Miedenmolen Holwerd Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 5236 Holwerd.JPG
De Modderige Bol Goëngahuizen Smallingerland Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak De Modderige Bol Goengahuizen 04.JPG
Molen Hoogland Leeuwarden Leeuwarden Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Molen Hoogland.jpg
Monnikenburenmolen Nijhuizum Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Ja Monnikenburenmolen
De Mûnts Buitenpost Achtkarspelen Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Buitenpost windmill.JPG
Nijlânnermole Workum Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja De Nijlannermolen Workum 07.JPG
Oegekloostermolen Hartwerd Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Hartwerd - Oegekloostermolen sfeerfoto.jpg
De Olifant Birdaard Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Molendeolifant.jpg
De Onderneming Witmarsum Súdwest-Fryslân Friesland stellingmolen koren- en pelmolen maalvaardig Ja Witmarsum - molen De Onderneming.jpg
De Oudkerkermolen Oudkerk Tietjerksteradeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 2561 Oudkerk.JPG
Pankoekstermolen Witmarsum Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Witmarsum - Pankoekstermolen.jpg
Penninga's Molen Joure De Friese Meren Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Penningasmolen1.jpg
De Phenix Marrum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Dephenix.jpg
De Phenix Nes Ameland Friesland grondzeiler korenmolen maalvaardig Ja, zie website De Phenix.jpg
De Poelen Dronrijp Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Dronrijp - molen De Poelen.jpg
Princehofmolen Eernewoude Tietjerksteradeel Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Nee 0270 Eernewoude.JPG
De Rat IJlst Súdwest-Fryslân Friesland stellingmolen zaagmolen maalvaardig Ja, zie website De Rat molen IJlst 35.JPG
De Reiger Nijetrijne Weststellingwerf Friesland grondzeiler voorheen poldermolen, thans woning draaivaardig Nee De Reiger Nijetrijnje 04.JPG
De Rentmeester Menaldum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak De Rentmeester zijaanzicht3.JPG
De Rietvink Nijetrijne Weststellingwerf Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Nee De Rietvink Nijetrijnje 01.JPG
Rispenserpoldermolen Hidaard Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Oosterend - Rispenserpoldermolen.jpg
Ropta Metslawier Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen koren- en pelmolen maalvaardig Alleen op afspraak Dongeradiel RoptaMoune2.JPG
Rust Roest Munnekezijl Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Rustroest.jpg
De Schalsumermolen Schalsum Waadhoeke Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Schalsum - Schalsumermolen.jpg
De Skarmolen It Heidenskip Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak It Heidenskip - Skarmolen.jpg
Skarrenmolen Scharsterbrug De Friese Meren Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Skarren molen 03.JPG
Slagdijkstermolen Finkum Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Onbekend, zie website 5169 Finkum.JPG
Steenhuistermolen Stiens Leeuwarden Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Steenhuistermolen.jpg
De Snip Workum Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja De Snip Molen Workum 01.JPG
De Sulveren Roas Oosterlittens Leeuwarden Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee 3366 Oosterlittens.JPG
Swarte Prinsch Tietjerk Tietjerksteradeel Friesland grondzeiler poldermolen draaivaardig Nee Swarteprinsch.jpg
Sweachmermolen Boornzwaag De Friese Meren Friesland stellingmolen poldermolen en vakantiewoning, voorheen ook korenmolen maalvaardig Ja Sweachmermolen Boornzwaag 08.JPG
Tadema's molen Bolsward Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Tadema's molen Bolsward 19.JPG
Terpensmole IJlst Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Ja Himmole Sneek 30.JPG
Terpzigt Marssum Waadhoeke Friesland spinnenkopmolen poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Marssum - molen Terpzigt tegenlicht.jpg
Tjasker Augustinusga Augustinusga Achtkarspelen Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja 4405 Augustinusga.JPG
Tjasker De Deelen Tijnje Opsterland Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Tjasker De Deelen.JPG
Tjasker Grouw Grouw Leeuwarden Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Nee Tjasker Grou.jpg
Tjasker It Heidenskip It Heidenskip Súdwest-Fryslân Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Tjasker It Heidenskip
Tjasker De Hoeve De Hoeve Weststellingwerf Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja 8343 De Hoeve.JPG
Tjasker Nij Beets Nij Beets Opsterland Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja 3855 Nij Beets.JPG
Tjasker Nijetrijne Nijetrijne Weststellingwerf Friesland tjasker poldermolen onbekend Nee 8713 Nijetrijne.JPG
Tjasker Veenwouden Veenwouden Dantumadeel Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Tjasker Veenwouden
Tjasker Warga Warga Leeuwarden Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Tjasker Warga
Tjasker Zandpoel Wijckel De Friese Meren Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Tjasker Sanpoel 04.JPG
Tjongermolen Mildam Heerenveen Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak De Tjongermolen Mildam 19.JPG
Tochmaland Kollum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Tochmaland winter 1.jpg
De Verwachting Hollum Ameland Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website Mosterd- en Korenmolen de Verwachting (Nes Ameland).jpg
Vesuvius Elsloo/Tronde Ooststellingwerf Friesland tjasker poldermolen maalvaardig Ja Elsloo Tjasker Vesuvius.JPG
Victor Wanswerd Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Molendevictor.jpg
De Vlijt Koudum Súdwest-Fryslân Friesland spinnenkop- stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja De Vlijt molen Koudum 03.JPG
De Volharding Jislum Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Volhardingjislum.jpg
Voorheen Molen Schokker Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Nijetrijne Windmotor Schokker.JPG
Vrouwbuurstermolen Vrouwbuurtstermolen Leeuwarden Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Vrouwbuurstermolen.jpg
Welgelegen Heerenveen Heerenveen Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website Welgelegen Molen Heerenveen 02.JPG
De Westermolen Kollumerpomp Noardeast-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Westermolen.jpg
De Weyert Makkinga Ooststellingwerf Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Weyert Makkinga 01.JPG
Wijnsermolen Wijns Tietjerksteradeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak 4356 Wyns.JPG
Windlust Burum Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja, zie website Westermolen.jpg
Windlust Noordwolde Weststellingwerf Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Windlust Noordwolde 02.JPG
Windlust Wolvega Weststellingwerf Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Windlust Molen Wolvega 02c.JPG
Windmotor Aegum Aegum Leeuwarden Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Aegum Windmotor Poldermolen.JPG
Windmotor Baijum Baijum Waadhoeke Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Baijum Windmotor.JPG
Windmotor Barfjild Oudega Smallingerland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Oudega Windmotor Barfjild.JPG
Windmotor Birdaard Birdaard Noardeast-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Windmotor birdaard IMG 4446.JPG
Windmotor Blesdijke Blesdijke Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Blesdijke Windmotor.JPG
Windmotor Britswerd Britswerd Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Britswerd Windmotor 2010.JPG
Windmotor Broek Joure De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor broek 4.jpg
Windmotor Cornjum Cornjum Leeuwarden Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Cornjum Windmotor.JPG
Windmotor Edens Edens Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Edens Windmotor.JPG
Windmotor Eernewoude 1 Eernewoude Tietjerksteradeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet-maalvaardig Nee Windmotor Earnewald.jpg
Windmotor Eernewoude 3 Eernewoude Tietjerksteradeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Eernewoude Windmotor Mindertsfean.JPG
Windmotor Eernewoude 4 Eernewoude Tietjerksteradeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Eernewoude Windmotor Saiterpetten.JPG
Windmotor Ferwerd Ferwerd Noardeast-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Ferwerd Windmotor.JPG
Windmotor Garijp Garijp Tietjerksteradeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Garijp - Windmotor.jpg
Windmotor Goingarijp Goingarijp De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor goingarijp 14.jpg
Windmotor Polder Monnikehuis Bloemkamp (Hartwerd) Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Hartwerd Windmotor.JPG
Windmotor De Hoeve De Hoeve Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee 8336 De Hoeve.JPG
Windmotor Hooidamsloot Eernewoude Tietjerksteradeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Eernewoude Windmotor Hooidamsloot.JPG
Windmotor IJsbrechtum IJsbrechtum Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Windmotor Ysbrechtum 15.JPG
Windmotor Jorwerd Jorwerd Leeuwarden Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Windmotor Jorwerd 05.JPG
Windmotor Jousterp Jousterp Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor Jousterp 07.JPG
Windmotor De Knijpe De Knipe Heerenveen Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee 8525 De Knipe.JPG
Windmotor Lindevallei Wolvega Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Wolvega Windmotor Lindevallei.JPG
Windmotor De Meenthe Wolvega Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Wolvega Windmotor De Meenthe 2005.JPG
Windmotor Mirns Mirns De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Windmotor Mirns 12c.JPG
Windmotor Molkwerum [[Molkwerum] Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Ja, zie website Windmotor Koudum 05c.JPG
Windmotor Nieuwebrug Nieuwebrug De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Nieuwebrug-windmotor.jpg
Windmotor Nijeholtpade Nijeholtpade Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee 9479 Nijeholtpade.JPG
Windmotor Nijetrijne 1 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Nijetrijne - Windmotor nr 1.jpg
Windmotor Nijetrijne 2 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Nijetrijne - Windmotor nr 2.jpg
Windmotor Nijetrijne 3 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Nijetrijne Windmotor.JPG
Windmotor Nijetrijne 4 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee 8544 Rottige Meente.JPG
Windmotor Nijetrijne 6 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Nijetrijne - Windmotor nr 6.jpg
Windmotor Nijetrijne 7 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Nijetrijne - Windmotor nr 7.jpg
Windmotor Nijetrijne 8 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Ja Nijetrijne Windmotor Rottige Meente.JPG
Windmotor Nijetrijne 9 Nijetrijne Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Nijetrijne Windmotor Lindedijk.JPG
Windmotor Oldeberkoop Oldeberkoop Ooststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee 8496 Oldeberkoop.JPG
Windmotor Oldeholtpade Oldeholtpade Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee 9490 Oldeholtpade.JPG
Windmotor Oldelamer 1 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotor 9018.JPG
Windmotor Oldelamer 2 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotor 9039.JPG
Windmotor Oldelamer 3 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotor 9038.JPG
Windmotor Oldelamer 4 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotor 1156.JPG
Windmotor Oldelamer 5 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotorrest 2598.JPG
Windmotor Oldelamer 6 Oldelamer Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oldelamer Windmotor 9028.JPG
Windmotor Oosternijkerk Oosternijkerk Noardeast-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Oosternijkerk Windmotor 2008.JPG
Windmotor Oudega Oudega Smallingerland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Oudega Jan Durkspolder.JPG
Windmotor Oudega 2 Oudega Smallingerland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend Oudega Windmotor Geau.JPG
Windmotor Pieter Gerritspolder Itens Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Itens Windmotor.JPG
Windmotor Polder Folkertsma Koudum Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Koudum - Windmotor Koudum 2 - nov 2009.jpg
Windmotor Rinsumageest Rinsumageest Dantumadeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Windmotor rinsumageest IMG 4439.jpg
Windmotor Ruigahuizen Ruigahuizen De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Ruigahuizen - windmotor.jpg
Windmotor Teroele Teroele De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Windmotor Teroele 17.JPG
Windmotor Scharsterbrug Scharsterbrug De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Windmotor Scharsterbrug 03.JPG
Windmotor Sijbrandahuis Sijbrandahuis Dantumadeel Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Sijbrandahuis Windmotor 4212.JPG
Windmotor Sint Nicolaasga Sint Nicolaasga De Friese Meren Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Windmotor Sint-Nicolaasga 16.JPG
Windmotor Spanga Spanga Weststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet maalvaardig Nee Spanga Windmotor.JPG
Windmotor Stroobos Stroobos Achtkarspelen Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee 4388 Stroobos.JPG
Windmotor Terhorne 1 Terhorne Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee 3995 Terherne.JPG
Windmotor Terhorne 2 Terhorne Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend 4010 Terherne.JPG
Windmotor Tijnje Tijnje Opsterland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Nee Tijnje Windmotor 2007.JPG
Windmotor Tirns Tirns Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee 0004 Tirns.JPG
Windmotor Uitwellingerga 1 Uitwellingerga Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor Uitwellingerga zuid 14.JPG
Windmotor Uitwellingerga 2 Uitwellingerga Súdwest-Fryslân Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor Uitwellingerga noord 01.JPG
Windmotor De Veenhoop De Veenhoop Smallingerland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor Herkules De Veenhoop 09c.JPG
Windmotor De Veenhoop 2 De Veenhoop Smallingerland Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Onbekend De Veenhoop Windmotor 2009.JPG
Windmotor Waskemeer Waskemeer Ooststellingwerf Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen niet-maalvaardig Onbekend Waskemeer Windmotor 2010.JPG
Windmotor Weidum 1 Weidum Leeuwarden (gemeente) Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotor Weidum 27.JPG
Windmotor Weidum 2 Weidum Leeuwarden (gemeente) Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen onbekend Onbekend 5379 Weidum.JPG
Windmotor Wirdum Wirdum Leeuwarden Friesland Amerikaanse windmotor poldermolen maalvaardig Nee Windmotorwirdum.jpg
Ybema's Mole Workum Súdwest-Fryslân Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja Ybema's molen Workum 07.JPG
Ypeymolen Rijperkerk Tietjerksteradeel Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Alleen op afspraak Ypey mune IMG 4396.jpg
Zeldenrust Dokkum Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen korenmolen maalvaardig Ja Zeldenrust Molen Dokkum 08.JPG
Zwaantje
(Huitebuurstermolen)
Nijemirdum De Friese Meren Friesland grondzeiler poldermolen maalvaardig Ja, zie website Zwaantje molen Nijemirdum 07.JPG
De Zwaluw Birdaard Noardeast-Fryslân Friesland stellingmolen koren-, pel- en zaagmolen maalvaardig Ja, zie website Burdaard mûne.JPG

Zie ook[bewerken]