Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: Lage Landen en Luxemburg

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een chronologie van gebeurtenissen in de Lage Landen (Nederland en België) en Luxemburg voor, tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog.


Opmerking: Bij het opzoeken van gebeurtenissen volgens datum gebeurt het soms dat de verschillende officiële bronnen elkaar tegenspreken over de datum. Nagenoeg steeds zijn deze verschillen zeer klein, meestal één dag verschil. De oorzaak hiervoor is te vinden in het feit dat bepaalde militaire acties tijdens de nacht starten en nog doorlopen in de vroege uren van de volgende dag. Ook gebeurt het dat een auteur de situatie beschrijft wanneer de actie volledig afgelopen is, met andere woorden de dag na de overgave, de dag na de vredesonderhandeling, enz. Ook merken we op dat het einde van een militair offensief of campagne niet steeds ondubbelzinnig te bepalen is. De bepaling van de datum is afhankelijk van de referentie die door de auteur werd gebruikt. Er is getracht in deze lijst zo veel mogelijk de exacte referentie van de datum aan te duiden via een omschrijving van wat er gebeurd is of bedoeld werd.


1939[bewerken | brontekst bewerken]

15 februari

 • Medio februari besluit de Nederlandse ministerraad tot oprichting van een kamp voor joodse vluchtelingen in Westerbork.

19 april

 • De NSB behaalt slechts 3,89% van de stemmen tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland.

30 juni

26 augustus

28 augustus

29 augustus

2 september

 • De eerste brandstoffenbeschikking wordt van kracht in Nederland.

4 september

 • De Nederlandse minister-president De Geer legt voor de Tweede Kamer een regeringsverklaring af over de Nederlandse neutraliteit.

9 september

14 september

 • Ten noorden van de Waddeneilanden wordt een Nederlands militair vliegtuig neergeschoten door een Duits vliegtuig.

26 september

 • Bij Helgoland wordt een KLM-burgervliegtuig door een Duits jachtvliegtuig neergeschoten.

9 oktober

 • De eerste 22 Joodse vluchtelingen komen aan in kamp Westerbork.
 • Adolf Hitler vaardigt Führerdirectief Nº 6 uit, waarin hij het Westers offensief beschrijft. Bij het directief zit ook een memorandum waarin Hitler Groot-Brittannië en Frankrijk ervan beschuldigt dat ze Duitsland bewust zwak en verdeeld houden sinds de Vrede van Westfalen in 1648 en hij zegt dat de vernietiging van de Westerse overheersing nodig was om de uitbreiding van het Duitse volk mogelijk te maken. Hitler vraagt het OKH Fall Gelb uit te werken en zo snel mogelijk van start te laten gaan.

19 oktober

 • Franz Halder, chef van de Generale Staf Heer (GenStH) presenteert de militaire plannen voor Fall Gelb. Het plan stelt voor om het Belgisch grondgebied in te winnen zodat er vliegvelden en zeehavens ter beschikking zijn tegen een eventuele inval in Groot-Brittannië. Volgens het plan zou een offensief in Frankrijk pas in 1942 van start gaan. Hitler is diep teleurgesteld in het plan wegens het ontbreken van enig offensief karakter maar krijgt geen steun van zijn generaals om het plan af te wijzen.

22 oktober

24 oktober

 • Generaal Maurice Gamelin, de opperbevelhebber van de Franse strijdkrachten, besluit dat de Franse troepen België binnentrekken en posities innemen aan de Schelde, in het geval de Duitsers België binnenvallen.

25 oktober

26 oktober

 • Bij het Groningse Usquert maakt een Duits Dornier-17 verkenningsvliegtuig met motorpech een noodlanding. De drie inzittenden worden in een cel van de marechaussee in Uithuizen opgesloten, omdat ze de Nederlandse neutraliteit zouden hebben geschonden. Het zwaar beschadigde vliegtuig wordt gedemonteerd en opgeslagen in een loods in Soesterberg, waar het na de inval van mei 1940 door de Duitse bezetters wordt teruggevonden.

27 oktober

 • België verklaart opnieuw een neutraal land te zijn.

2 november

7 november

9 november

12 november

15 november

 • De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop verwerpt de onderhandelingspoging van België en Nederland.

18 november 1939

 • Het passagiersschip SS Simon Bolivar, op weg van Amsterdam naar Curaçao, zinkt door een Duitse magnetische zeemijn bij de oostkust van Engeland. 102 mensen vinden de dood, waaronder 24 Nederlanders. Dit zijn de eerste Nederlandse burgerdoden door Duits oorlogsgeweld.

1940[bewerken | brontekst bewerken]

10 januari

 • Een vliegtuig van de Duitse Luftwaffe met aan boord majoor Hönmanns en majoor Reinberger raakt uit koers bij een vlucht van Münster naar Keulen. Het maakt een noodlanding in Vucht, een deelgemeente van Maasmechelen (België) en een deel van de plannen van Fall Gelb vallen in Belgische handen.

13 januari

 • België en Nederland brengen hun legers in staat van paraatheid.

15 januari

 • België weigert de doorgang van Franse en Britse troepen door het Belgische grondgebied.

6 februari

 • De Nederlandse opperbevelhebber generaal Izaäk Reijnders wordt eervol ontslag verleend.
 • Generaal Henri Winkelman wordt opperbevelhebber van de landmacht en marine in Nederland.

19 april

 • Afkondiging van de staat van beleg
 • Radiorede van minister-president De Geer.

3 mei

9 mei

 • Kolonel Goethals, Belgisch militair attaché te Berlijn, stuurt om 23:30 u een gecodeerd bericht naar Brussel dat de Duitse invasie in de vroege ochtend van 10 mei 1940, om 4:35 u zal beginnen. Het bericht wordt op ongeloof onthaald.

10 mei

 • Duitsland opent om 4:35 u met Fall Gelb de invasie in het Westen. België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk zijn het doel en de steden Maastricht en Malmedy vallen snel.
 • Rotterdam wordt belegerd door Duitse luchtlandingstroepen.
 • De Belgische regering vraagt hun Franse en Britse bondgenoten om hulp.
 • Franse en Britse troepen, gelegen in Noord-Frankrijk, starten hun manoeuvre naar de KW-stelling om 6:35 u. Rond 7:00 u trekken ze de Frans-Belgische grens over.
 • De geallieerde verbindingsofficieren bevinden zich rond de middag op het Groot Hoofdkwartier in het Fort van Breendonk.
 • In België begint de Achttiendaagse Veldtocht.

11 mei

12 mei

13 mei

14 mei

15 mei

 • De capitulatie van het Nederlandse leger wordt getekend te Rijsoord. De Nederlandse regering geeft opdracht om in Zeeland zo lang mogelijk door te vechten.

16 mei

17 mei

 • Zo'n 900.000 boeken uit de bibliotheek van de Leuvense Universiteit gaan door brand verloren.
 • Om ook Zeeland in handen te krijgen bombarderen de Duitsers op 17 mei de hoofdstad Middelburg. Een groot deel van de historische binnenstad gaat in vlammen op. Hierna capituleert ook Zeeland. Anders dan Rotterdam wordt deze stad op indrukwekkende wijze gerestaureerd. Veel mensen weten niets van dit bombardement, het wordt dan ook het vergeten bombardement genoemd.

18 mei

 • De Belgische stad Antwerpen valt in Duitse handen.

19 mei

 • De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot rijkscommissaris van het bezette Nederlandse gebied.

24 mei

28 mei

29 mei

 • Seyss-Inquart wordt in Den Haag geïnstalleerd tot rijkscommissaris.

3 juni

 • Thee en koffie in Nederland alleen nog maar met bonnen verkrijgbaar.
 • Joden mogen niet meer werkzaam zijn bij de luchtbescherming.

15 juni

 • In Nederland gaan ook brood en bloem op de bon.

25 juni

 • De Nederlandse onderzeeboot O 13 keert niet terug van een patrouille in Noorse wateren.

29 juni

2 juli

6 juli

 • In Nederland wordt een verbod ingevoerd op het luisteren naar vijandelijke zenders op de radio, ter bescherming van de bevolking tegen onjuiste berichtgeving.
 • Het "Nationaal Jongeren Verbond" wordt verboden.

16 juli

18 juli

 • Eerste internering in Nederland. De Duitsers interneren de Nederlanders als reactie op de internering van Duitsers in Nederlands-Indië.

20 juli

24 juli

28 juli

2 augustus

12 augustus

 • Textieldistributie in Nederland.

11 september

14 september

 • Ook vlees gaat op de bon in Nederland.

25 september

3 oktober

15 oktober

22 oktober

 • In Nederland wordt een aanmeldingsplicht voor "Joodse ondernemingen" ingevoerd.

31 oktober

 • In heel Nederland wordt de spertijd van 00:00 u tot 04:00 u ingevoerd.

november

5 november

 • De Nederlandse onderzeeboot O 22 vertrekt op haar vijfde patrouille, maar zinkt door onbekende oorzaak voor de Noorse kust.

13 november

23 november

25 november

 • Studentenprotest in Delft en Leiden tegen de ontslagen van joodse ambtenaren, hoogleraren en rechters.

26 november

 • In een rede voor een stampvolle aula houdt de Leidse hoogleraar Cleveringa een vlammende protesttoespraak tegen het ontslag van de Joodse hoogleraren.

27 november

15 december

 • Rantsoenering van gas en elektriciteit in Nederland.

1941[bewerken | brontekst bewerken]

10 januari

10 januari

 • Alle joodse inwoners moeten zich laten registreren. Ook wie slechts één joodse voorouder heeft gehad, dient zich te melden. Zij moeten daartoe zelf één gulden betalen. Er werden uiteindelijk 157.000 formulieren in Den Haag ontvangen. Geen enkel plaatselijk bureau heeft de oproep gesaboteerd of vertraagd.

11 januari

27 januari

6 februari

 • De Geer keert terug in Nederland.

9 februari

10 februari

 • Het eerste nummer van het illegale blad Het Parool verschijnt.

13 februari

 • Op Duits bevel is uit de Amsterdamse joodse burgerij een zogeheten Joodse Raad gevormd. Vandaag sprak men af dat de Raad in 'hoofdzaak een uitvoerende en overbrengende taak zal hebben, doch geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de opdrachten die hij heeft over te brengen'. Ook stelde men dat men niet zo ver kan gaan 'voor de joden oneervolle opdrachten te aanvaarden.'

14 februari

15 februari

 • De besturen van 8 Groningse studentenverenigingen richten een brief tot de Duitse gevolmachtigde voor de provincie Groningen naar aanleiding van de invoering van een numerus clausus (beperking van het aantal) voor Joodse studenten. Deze brief - aan de gemachtigde persoonlijk afgegeven - houdt onder meer in, dat de verenigingen hierin een directe aantasting van de Nederlandse traditie (van) vrijheid van studie zonder onderscheid van ras of geloof (zien). Daarenboven menen wij, dat deze maatregelen in strijd zijn met het Volkenrecht. ...Daarom komen wij met kracht op tegen deze bovengenoemde onrechtmatigheid. De besturen verzoeken hun leden dringend na dit duidelijke protest verdere demonstraties achterwege te laten.

22 februari

 • Eerste Duitse razzia's op Joden in Amsterdam. De razzia's duren twee dagen.

25 februari

 • Uit protest tegen twee razzia's wordt in Amsterdam de Februaristaking georganiseerd. De staking wordt hard neergeslagen: er vallen hierbij negen doden en vierentwintig zwaargewonden.

28 februari

 • Uitvaardiging van verordening 42/1941 van de Rijkscommissaris voor bezet Nederland met betrekking tot de verplichte tewerkstelling van contractbrekers en werklozen in Duitsland.

4 maart

6 maart

12 maart

 • Verordening tot verwijdering van Joden uit het Nederlandse bedrijfsleven.

13 maart

1 april

1 mei

 • In Nederland mogen Joden niet meer in schouwburgen en bioscopen komen, uitgezonderd de zgn. Joodse theaters. Daar mogen geen ariërs komen.

26 mei

 • Alle Nederlandse orkesten zijn gecontroleerd en Joodse musici zijn van deelname eraan uitgesloten.

4 juni

 • In Nederland worden badplaatsen, plantsoenen enz. verboden voor Joden.

11 juni

 • In Den Haag en Amsterdam vinden razzia's op Joden plaats.

18 juni

 • In Nederland wordt een verplichting tot het inleveren van koper, tin en nikkel ingesteld.

22 juni

 • In Nederland worden talloze communisten opgepakt.

5 juli

 • Ontbinding van alle politieke partijen in Nederland.

10 juli

22 juli

26 juli

8 augustus

18 augustus

 • De eerste tweehonderd gevangenen komen aan in Kamp Amersfoort. Het is een groep communisten die eerder was geïnterneerd in Kamp Schoorl.

29 augustus

 • Joodse leerlingen worden van de scholen verwijderd.

16 september

3 oktober - 4 oktober

 • Bij een bombardement van de Rotterdamse havenbekkens door de RAF komen ruim 100 mensen om door bommen die op woonwijken terechtkomen.

23 oktober

22 november

28 november

 • De Nederlandse onderzeeboot O 21 onder commando van Luitenant-ter-zee J.F. van Dulm brengt in de Golf van Cagliari de Duitse onderzeeboot U-95 tot zinken.

8 december

12 december

 • Begin van het Englandspiel.
 • Tweede bezoek van Mussert aan Hitler, waar hij de eed van trouw aan Hitler als Germaans Führer aflegt.

14 december

1942[bewerken | brontekst bewerken]

1 januari

10 januari

1 februari

 • De eerste groep Nederlandse Joden gaan naar de zogenaamde "werkverruiming".

23 februari

 • Alle Nederlanders worden verplicht voor de Duitsers te werken.

28 februari

 • Eerste wapendropping in Nederland mede door het Englandspiel mislukt.

1 april

 • Begin wegvoering Joodse patiënten uit Nederlandse ziekenhuizen.
 • Arbeidsdienst wordt verplicht.

9 april

14 april

16 april

17 april

30 april

9 mei

 • Alle Nederlandse joden moeten een Jodenster dragen

15 mei

 • Nederlandse beroepsofficieren in krijgsgevangenschap.

17 mei

 • Leden van de Nederlandse SS leggen een eed van trouw aan de Führer af.

13 juni

 • Eerste grote groep Nederlandse arbeiders gedwongen naar Duitsland.

30 juni

 • In Nederland moeten de Joden tussen 20:00 u en 06:00 u in hun woningen zijn.

juli

4 juli

12 juli

 • De Nederlandse mijnenveger Hr. Ms. Terschelling zinkt voor de Engelse kust na een Duitse luchtaanval.

14 juli

 • Grote razzia's in Amsterdam.

15 juli

25 juli

 • Aanslag gepleegd op het joods lokaal van de 'tewerkstelling', Zuidlaan 56 te Brussel.

augustus

 • Holland-Aktion II: Sauckel eist 40.000 Nederlandse arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland.

6 augustus

15 augustus

 • Vijf Nederlandse gijzelaars, onder wie Robert Baelde en Willem Ruys, worden als represaille na spoorwegsabotage gefusilleerd.

30 augustus

oktober

2 oktober

 • Joodse werkkampen worden in Nederland leeggehaald. Veertienduizend personen worden gedeporteerd.

november

13 november

december

6 december

10 december

 • Derde bezoek Mussert aan de Führer.

13 december

 • Mussert wordt aangewezen als leider van het Nederlandse volk.

1943[bewerken | brontekst bewerken]

15 januari

 • Concentratiekamp Vught wordt in gebruik genomen.
 • Stahl- und Eisen-Aktion: Duitse autoriteiten moeten 22.000 metaalarbeiders en 78.000 ongeschoolde arbeiders vrijmaken voor tewerkstelling in Duitsland

22 januari

 • 1181 patiënten en 50 personeelsleden van de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch worden vanuit Apeldoorn naar Auschwitz gedeporteerd.

23 januari

 • Zeventien Nederlanders ter dood veroordeeld wegens het verspreiden van illegale lectuur.

5 februari

6 februari

 • Razzia’s op studenten in Nederland.

18 februari

 • Het eerste nummer van de krant Trouw verschijnt.

21 februari

 • Herderlijke brief van de Nederlandse bisschoppen die de Jodenvervolgingen en de deportatie van arbeiders naar Duitsland veroordeelt.

11 maart

13 maart

 • Publicatie van de loyaliteitsverklaring, die van de Nederlandse studenten geëist wordt.

16 maart

 • Groot aantal bedrijven in Nederland door de Duitsers gesloten.

24 maart

 • Artsenstaking in Nederland.

27 maart

31 maart

 • Rotterdam weer hevig gebombardeerd, 401 doden.

1 april

5 april

29 april

 • Op de last van Hitler beveelt generaal Friedrich Christiansen het opnieuw in krijgsgevangenschap wegvoeren van de leden van het voormalige Nederlandse leger. Gevolg zijn stakingen in heel Nederland; arbeiders en industriëlen weigeren te werken. Ongeveer tweehonderd executies.

1 mei

 • Politiestandrecht in Nederland afgekondigd. Eerst in enkele provincies, daarna landelijk. Iedereen moet om 20:00  uur binnen zijn.

5 mei

 • Nederlandse studenten moeten zich melden. Ongeveer 3000 studenten worden naar Duitsland gedeporteerd.

6 mei

 • Nederlandse mannen tussen de 18 en 35 jaar moeten zich melden bij de arbeidsbureaus.

13 mei

 • Op alle radiotoestellen in Nederland wordt beslag gelegd.

20 mei

 • Ook de Joden in Amsterdam moeten zich melden voor deportatie naar Westerbork.
 • Zes Nederlanders worden gefusilleerd wegens sabotage.

23 mei

 • De Duitsers verbieden de toegang tot het strand van Zandvoort.

26 mei

 • Razzia's in Amsterdam. Er worden zo'n drieduizend Joden opgepakt.

4 juni

 • Op de luchtlijn Lissabon - Londen wordt een KLM-burgervliegtuig neergeschoten. De bemanning en passagiers komen allen om het leven. De Duitsers dachten dat Churchill zich in het toestel bevond.

20 juni

 • Opnieuw razzia's in Amsterdam. Dit keer worden er 5700 Joden opgepakt.

23 juni

26 juni

 • Arrestatie van honderden Nederlandse artsen.

16 juli

17 juli

 • Amerikaanse luchtaanval op de Fokkerfabriek. Door misworp komen de bommen echter in Amsterdam-Noord in de omgeving van de Bloemenbuurt terecht, waar een enorme verwoesting wordt aangericht. Het dodental ligt op 185 en er worden 120 gewonden geteld.

31 juli

 • De kerk in Staden (West-Vlaanderen) wordt via een luchtaanval getroffen door vijf fosforbrandbommen, ook enkele huizen branden af.

19 augustus

 • De Amerikaanse luchtmacht bombardeert de vliegvelden Gilze-Rijen en Souburg. De aanval mislukt voor een groot deel. In het dorp Hulten bij Gilze en Rijen vallen 26 burgerdoden en in Souburg 12.

29 september

 • Einde van razzia's in Amsterdam. Tienduizend Joden, waaronder de voorzitters van de Joodse Raad, worden opgepakt.
 • Eerste Silbertannemoord in Meppel.

10 oktober

 • Anglo-Amerikaans bombardement Enschede. Het dodental ligt op 151.

18 oktober

19 oktober

 • Grote arrestaties in het onderduiknetwerk te Hoorn.

22 oktober

 • In Amsterdam worden acht Nederlanders gefusilleerd.

13 december

 • Zware luchtaanvallen schakelen Schiphol voor de rest van de oorlog uit als basis voor de Duitse luchtmacht.

1944[bewerken | brontekst bewerken]

10 januari

 • Minister-president Gerbrandy steunt het Nederlandse verzet met 30 miljoen gulden.

25 januari

 • De illegaliteit maakt 105 000 persoonsbewijszegels buit in het stadhuis van Tilburg.

20 februari

 • In Den Haag worden twintig Nederlanders gedood.

22 februari

11 april

1 mei

17 mei

 • Bij een overval op klaarlichte dag op drukkerij Hoitsema in de Tuinbouwdwarsstraat te Groningen worden 133 450 distributiebonkaarten (‘zegeltjes’) buitgemaakt. Dit was de grootste 'vangst' bij een dergelijke overval tijdens de bezetting.

10 juni

11 juni

15 juni

23 juni

 • Op vrijdag 23 juni 1944, precies één jaar na de vier succesvolle overvallen op één dag, werd een mislukte overval op een distributiekantoor in Haarlem gepleegd in opdracht van Johannes Post. Jan Wildschut wordt hierbij opgepakt en komt niet meer vrij.

14 juli

16 juli

21 juli

4 augustus

 • Anne Frank en haar familie worden gevangengenomen door de nazi's.

2 september

 • De geallieerden trekken België binnen.

3 september

4 september

 • Het Britse Tweede Leger bevrijdt Antwerpen, waarbij de havens nagenoeg ongeschonden blijken te zijn.
 • In Vught worden zestig gevangenen gefusilleerd.

5 september

 • Dolle Dinsdag: vanwege een foute melding dat de Britten in Breda zouden zijn, ontstond er een grote chaos door vluchtende Duitsers en NSB'ers, en feestvierende Nederlanders.
 • Mussert vestigt zijn hoofdkwartier op De Bellinckhof bij Almelo.

6 september

 • Het Duitse bestuur in Nederland kondigt de uitzonderingstoestand af.

8 september

 • De voorzitter van de Belgische Ministerraad, Pierlot, keert in Brussel terug.

9 september

10 september

11 september

12 september

 • De Amerikanen passeren in Zuid-Limburg de Nederlandse grens.

14 september

 • Maastricht wordt als eerste Nederlandse stad bevrijd.

17 september

18 september

 • De stad Eindhoven wordt bevrijd door de geallieerden.

19 september

20 september

21 september

 • De Duitsers beginnen met het vernielen van de Amsterdamse haven.
 • Oprichting van stoottroepen in het bevrijde deel van Nederland.

23 september

 • Op last van de Wehrmacht begint de evacuatie van Arnhem en omgeving.
 • De Duitsers beginnen met het vernielen van de Rotterdamse haven.
 • Zware Duitse aanvallen op geallieerde troepen in Arnhem.

24 september

25 september

 • De 2400 geallieerde troepen in Arnhem maken zich gereed om zich terug te trekken.

26 september

 • In de nacht weten 2163 soldaten de overtocht te maken. De overige 250 soldaten moeten zich overgeven aan de Duitsers.

30 september

1 oktober

 • In het Gelderse dorp Putten wordt als vergelding voor aanslag op Duitse officieren een razzia gehouden, waarbij vrijwel de gehele mannelijke bevolking werd afgevoerd naar verschillende concentratiekampen. Slechts 48 van de 601 gedeporteerde mannen kwamen na de oorlog terug.

3 oktober

 • De bevrijding van Walcheren (Zeeland) begint door het bombarderen van de zeedijk bij Westkapelle door geallieerde bommenwerpers met 1270 ton bommen. Hierbij komen 152 Westkappelse mensen om het leven.

6 oktober

 • Bombardement van Hengelo; het dodental ligt op 125.

7 oktober

 • De dijken west en oost van Vlissingen worden gebombardeerd en breken door.

11 oktober

 • De dijk bij Veere wordt gebombardeerd en breekt door. Nagenoeg geheel Walcheren komt onder water te staan.

12 oktober

 • Overloon wordt na zware gevechten door Britse troepen bevrijd.

14 oktober

16 oktober

23 oktober

 • In Amsterdam begint de Centrale Keuken met voedselverstrekking voor gehele bevolking.

25 oktober

26 oktober

27 oktober

30 oktober

 • Het eiland Tholen zonder Duitse tegenstand bevrijd.

1 november

2 november

3 november

5 november

 • In Heusden vallen 134 doden als de Duitsers het stadhuis opblazen.

8 november

10-11 november

14 november

15 november

 • Razzia's in Amsterdam.

17 november

20 november

26 november

3 december

5 december

8 december

 • Gevangeniskraak te Leeuwarden: 51 personen bevrijd.

16 december

24 december

1945[bewerken | brontekst bewerken]

9 januari

14 januari

 • Begin van massale evacuaties in Limburg.

20 januari

25 januari

 • De slag om de Ardennen komt ten einde. De Duitsers zijn weer teruggedreven in de oude stellingen.

4 februari

 • België is geheel bevrijd.

8 februari

1 maart

3 maart

6 maart

13 maart

14 maart

 • Dijk bij Elden wordt doorgestoken door de Duitsers.

18 maart

 • Koblenz wordt door de Amerikanen veroverd.
 • Een voor Antwerpen bestemde V-1 stort neer in Rotterdam Blijdorp. Er komen 42 mensen om het leven.

21 maart

30 maart

31 maart

1 april

4 april

5 april

7 april

8 april

9 april

 • Deventer wordt door eenheden van de Canadese 3e Divisie bevrijd.

10 april

11 april

12 april

 • Militairen van de Canadese 2e divisie bevrijden kamp Westerbork.
 • Bespreking tussen jonkheer Six namens de Binnenlandse Strijdkrachten met Seyss-Inquart over het stoppen van executies en vernielingen.

13 april

14 april

15 april

16 april

 • De Canadese 2e Divisie bevrijdt de stad Groningen.

17 april

18 april

19 april

20 april

 • Nijkerk bevrijd door het Canadese leger.

23 april

24 april

 • Wegens het ontbreken van brandstof moeten de Centrale Keukens in het bezette Nederland hun werkzaamheden staken.

26 april

 • Seyss-Inquart wijst vier afwerpterreinen aan voor de geallieerde voedselzendingen.

27 april

 • In het bezette westelijk deel van Nederland worden de laatste voorraden brood uitgedeeld.

29 april

2 mei

3 mei

4 mei

 • Bernard Montgomery neemt met machtiging van generaal Eisenhower de onvoorwaardelijke overgave in ontvangst van alle Duitse strijdkrachten in Nederland, Denemarken en Noord-West-Duitsland.

5 mei

6 mei

 • Ondertekening in de aula van de Landbouwhogeschool te Wageningen.

7 mei

8 mei

20 mei

6 juni

11 juni

 • Schiermonnikoog wordt als laatste stukje bezet Nederland bevrijd door de Canadezen.

24 juni

6 juli

15 juli

17 augustus

20 november

27 december

 • Het eiland Schiermonnikoog wordt als "vijandelijk vermogen" officieel onteigend door de staat der Nederlanden. De laatste eigenaar was Bechtold Eugen von Bernstorff. Pas weken na de Duitse capitulatie in mei 1945 hadden Canadese troepen de laatste Duitsers van het eiland gehaald (onder hen was een grote groep - uit de stad Groningen gevluchte - SS'ers en SD'ers).

1947[bewerken | brontekst bewerken]

6 juni

 • Tjeerd van der Weide, voormalig NSB-burgemeester van Velsen wordt na een ter dood veroordeling geëxecuteerd voor zijn daden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]