Lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog: 1940

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Adolf Hitler in Parijs

Dit is een lijst van gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdens het jaar 1940.

Opmerking: Bij het opzoeken van gebeurtenissen naar datum gebeurt het soms dat verschillende officiële bronnen elkaar qua datum tegenspreken. Vrijwel altijd zijn deze verschillen zeer klein, meestal één dag verschil. De oorzaak hiervan is te vinden in het feit dat bepaalde militaire acties tijdens de nacht starten en nog doorlopen in de vroege uren van de volgende dag. Ook gebeurt het dat een auteur de situatie beschrijft wanneer de actie volledig afgelopen is, met andere woorden de dag na de overgave, de dag na de vredesonderhandeling, enz. Ook zij opgemerkt dat het einde van een militair offensief of campagne niet steeds eenduidig te bepalen is. De bepaling van de datum is afhankelijk van de referentie die door de auteur werd gebruikt. Er is getracht in deze lijst zo veel mogelijk de exacte referentie van de datum aan te duiden via een omschrijving van wat er gebeurd is of bedoeld werd.

Januari[bewerken]

1 januari

 • De 44e gemotoriseerde Sovjet-divisie, die op 25 november 1939 probeerde door te dringen naar de 163e Sovjet-divisie, wordt door de Finnen omsingeld, systematisch uiteengeslagen en vernietigd. De Sovjets lijden zware verliezen; er vallen 17 500 doden en 1 300 soldaten worden gevangengenomen. Aan Finse zijde vallen 900 doden en 1 770 gewonden.
 • In Groot-Brittannië wordt een rantsoenering ingevoerd voor bacon, ham, boter en suiker.

2 januari

 • Sovjets lanceren een offensief in Karelië.

7 januari

8 januari

 • Ongeveer de helft van de kinderen die uit Londen zijn geëvacueerd zijn teruggekeerd.
 • Het Rode Leger wordt in Karelië tot staan gebracht.

10 januari

 • Een vliegtuig van de Duitse Luftwaffe met aan boord majoor Hönmanns en majoor Reinberger geraakt uit koers bij een vlucht van Münster naar Keulen. Het maakt een noodlanding in Vucht, een deelgemeente van Maasmechelen (België) en een deel van de plannen van Fall Gelb vallen in Belgische handen.

13 januari

 • België en Nederland brengen hun legers in staat van paraatheid.

15 januari

 • België weigert de doorgang van Franse en Britse troepen door het Belgische grondgebied.

17 januari

 • De cryptografen van Bletchley Park zijn er voor de eerste maal in geslaagd om een Duits Enigma bericht te decoderen en te lezen. Het gedecodeerd bericht is meer dan twintig maanden oud maar dit feit is een mijlpaal in de geschiedenis van de ontcijfering van Duitse geheime berichten. Het zal nog tot april 1940 duren vooraleer de berichten binnen de 24 uur worden gedecodeerd. Het succes werd mogelijk dankzij fouten in de Enigma-procedure bij de Duitse landmacht (Wehrmacht) en de Duitse luchtmacht (Luftwaffe). De berichten van de Duitse marine (Kriegsmarine) kunnen echter nog niet worden ontcijferd.

20 januari

 • Winston Churchill spoort de neutrale landen aan om de zijde van de geallieerden te kiezen.

22 januari

23 januari

 • De Britse en Franse marine verklaren dat zij elk Duits schip dat ze tegenkomen zullen aanvallen.

25 januari

Februari[bewerken]

1 februari

 • Winteroorlog: Onder leiding van maarschalk Semjon Timosjenko starten de Sovjets een tweede aanval op de Finse Mannerheimlinie. De Sovjets hebben een nieuwe aanvalsmethode ontwikkeld waarbij hun 7e en 13e Leger ondersteund werd door 400 zware artilleriestukken en 500 vliegtuigen uit de Sovjet luchtmacht.

4 februari

6 februari

 • Generaal Winkelman wordt opperbevelhebber van de landmacht en marine in Nederland.

11 februari

 • Nadat de Finnen gedurende elf dagen de tweede Sovjet aanval weerstonden, realiseerden maarschalk Timosjenko en zijn Sovjet troepen de eerste doorbraak door de Mannerheimlinie.

12 februari

 • De hydrofoonoperator van het Brits anti-duikbootschip Gleaner detecteert om 2u50 am het geluid van de dieselmotor van U-33. Als de Gleaner nadert, duikt de U-33 onder. De Gleaner dropt tussen 3 uur en 5 uur drie barages dieptebommen en omstreeks 5u22 's morgens komt de U-33 naar boven. De U-boot zinkt niet en laat de Britten toe om drie rotoren van de Enigma codeermachine te onderscheppen. Van de in beslag genomen rotoren waren er twee uit een reeks van drie die pas in gebruik werden genomen door de Kriegsmarine (bij de Enigma van de Kriegsmarine moest de radio-operator, tijdens de twee beginjaren van de Tweede Wereldoorlog, drie rotoren kiezen uit een reeks van acht. Bij de Enigma van de Luftwaffe en de Wehrmacht koos de radio-operator drie rotoren uit een reeks van vijf, gedurende de hele oorlog). De vangst van de drie rotors laat de cryptografen uit Bletchley Park nog niet toe om de geheime berichten van de Kriegsmarine te ontcijferen, maar ze kunnen wel de interne rotorbedrading uitzoeken.
 • Onder een Duits-Sovjet handelsverdrag zal de Sovjet-Unie ruwe grondstoffen, inclusief olie, exporteren naar Duitsland in ruil voor afgewerkte producten.
 • De eerste ANZACtroepen, het Australische en Nieuw-Zeelands legerkorps, komen toe aan het Suezkanaal. Ze worden in Suez verwelkomd door de Britse minister van Buitenlandse Zaken, sir Anthony Eden.

13 februari

 • De tweede Sovjet aanval op de Mannerheimlinie is ten einde.
 • Winteroorlog: De Sovjets breken door de Mannerheimlinie en stoten door naar de Finse stad Summa.

14 februari

 • Groot-Brittannië maakt bekend dat koopvaardijschepen in de Noordzee worden bewapend.
 • De Britse regering staat vrijwilligers toe om in Finland te gaan vechten.

15 februari

 • Het bevoorradingsschip Altmark wordt opgemerkt in een Noorse fjord. Kapitein Vian van de HMS Cossack wordt opgedragen om de 299 gevangen zeelui, die de Altmark op 6 december 1939 had overgenomen van de Admiral Graf Spee, te bevrijden.
 • Het Rode Leger dringt de Mannerheim-linie binnen.

16 februari

 • De HMS Cussack bevrijdt in de avond de 299 gevangen zeelui op de Altmark. De actie zal protest van de Noren uitlokken, maar de Britten zien het als een eerste succes tegen de Duitsers. Het wordt bekend als het Altmark-incident.

17 februari

Maart[bewerken]

1 maart

5 maart

6 maart

 • Een Finse delegatie vertrekt naar Moskou om de vredesbesprekingen te starten rond de Winteroorlog.

11 maart

12 maart

 • Finland capituleert en ondertekent de vrede met de Sovjet-Unie waardoor de Sovjet eisen van oktober 1939 worden ingewilligd. De Finnen moeten het schiereiland Hanko voor de komende 30 jaar uitlenen waardoor de Sovjets een basis kunnen bouwen die de controle geeft over de Finse Golf. Verder zal Viipuri en de Karelische Landengte worden bezet waardoor Leningrad over land kan worden beschermd. In het Noorden moeten de Finnen het gebergte ten westen van Kandalaksja prijsgeven zodat de spoorweg naar Moermansk kan worden beschermd. Moermansk zelf wordt volledig beschermd geacht, nadat de Sovjets de controle overnemen van het schiereiland Rybachy.

13 maart

 • Het einde van de Winteroorlog, het staakt-het-vuren tussen de Sovjets en Finnen gaat van kracht. De Finnen betreuren 25.000 doden en 43.000 gewonden. De verliezen bij de Sovjets worden geschat op 200.000 doden en 400.000 gewonden.

16 maart

18 maart

 • De eerste bombe-machine, ontworpen door Alan Turing wordt in gebruik genomen op Bletchley Park. De elektromechanische machine, die de voorloper is van de hedendaagse computer, laat toe om de wielinstellingen van de Duitse Enigma codeermachine van de Duitse land- en luchtmacht op een geautomatiseerde wijze te ontcijferen. De Bombe-machine is de oplossing op het probleem van de steeds toenemende instellingen waarmee de Enigma kon worden ingesteld (De Duitsers hadden in december 1938 en januari 1939 hun Enigma-procedures zodanig veranderd dat de ontcijfermethodes van de Poolse cryptografen hun efficiëntie verloren en ze besloten hun kennis door te geven aan de Franse en Britten).
 • Adolf Hitler en Benito Mussolini ontmoeten elkaar aan de Brennerpas.

19 maart

20 maart

22 maart

 • Inwoners van Lobith en omgeving zijn getuige van een luchtgevecht boven de zuidelijke (Duitse) kant van de Rijn. Tijdens het luchtgevecht, waarbij Duitse jachtvliegtuigen ondersteuning kregen van het luchtafweergeschut van Kleef, kwam een Britse Spitfire (type B) fotoverkenner in een duikvlucht terecht, scheerde vervolgens over Lobith heen voordat het in het ondergelopen gebied van de Oude Rijn op Nederlands grondgebied neerstortte. Het gecrashte vliegtuig, die door de Nederlandse pers voor een bommenwerper werd aangezien, was de eerste Spitfire die in Nederland neerstortte.

28 maart

 • De diplomaat Sumner Welles vertrekt terug naar Washington.
 • De Britse en Franse regeringen besluiten om niet afzonderlijk in vredesonderhandelingen te gaan.

April[bewerken]

4 april

 • De cryptografen van Bletchley Park kunnen de Duitse enigmaberichten (van Wehrmacht en Luftwaffe) binnen 24 uur na uitzending ontcijferen.

8 april

 • De Britse marine (Royal Navy) legt zeemijnen in de Noorse wateren.
 • Duitsland valt het neutrale Noorwegen aan. Landingen bij Tromsø, Narvik, Bergen en Oslo.
 • In Washington wordt bekendgemaakt dat de Verenigde Staten, Nederlands Indië zullen beschermen indien Nederland in de oorlog betrokken zou raken.

9 april

 • Het neutrale Denemarken wordt aangevallen door Duitsland. De Denen zijn totaal verrast en weerloos.

10 april

 • De eerste confrontatie tussen Duitse en Britse vlooteenheden bij Narvik.

12 april

 • In reactie op de Duitse inval in Denemarken bezet Engeland de Faeröer.

13 april

14 april

15 april

19 april

26 april

 • Winston Churchill gaat in een vergadering met het Militair Coördinatie Committee akkoord om de Britse troepen uit het gebied rond Trondheim, in het zuiden van Noorwegen, terug te trekken.
 • Om 10u30 detecteert het Brits schip HMS Griffin de Duitse vissersboot Polares nabij het Noors stadje Andalsnes. Polares wordt in feite door de Duitsers Schiff 26 genoemd en is op weg naar Narvik om wapens, mijnen en munitie te leveren. Het schip wordt door de mariniers van de Royal Navy geënterd, die de logboeken en andere belangrijke Enigma instellingen in beslag nemen.

Mei[bewerken]

De geallieerden en de asmogendheden mei 1940

1 mei

 • De Enigma instellingsprocedure van de Luftwaffe en het Heer wordt gewijzigd in alle oorlogstheaters met uitzondering van Noorwegen. Door deze wijziging zijn de ontcijferingsprocedures van de cryptografen uit Bletchley Park, en de Poolse cryptografen die dan in Frankrijk verblijven, niet meer bruikbaar.

2 mei

 • De geallieerden evacueren hun militair contingent bij Namsos, Noorwegen.

9 mei

 • Kolonel Goethals, Belgisch militair attaché te Berlijn, stuurt om 23u30 een gecodeerd bericht naar Brussel dat de Duitse invasie in de vroege ochtend van 10 mei 1940, om 4u35 zal van start gaan. Het bericht wordt op ongeloof onthaald.

10 mei

11 mei

 • De geheime berichten van de Kriegsmarine worden voor de eerste maal ontcijferd door de cryptografen uit Bletchley Park, mede dankzij de inbeslagname van Enigma-materiaal op 26 april 1940 uit het schip Polares.
 • De Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms.Van Galen zinkt in de Rotterdamse Merwehaven als gevolg van Duitse luchtaanvallen.
 • De Nederlandse mijnenleggers Hr. Ms. Bulgia en Hr. Ms. Thor worden in de haven van Vlissingen door Duitse vliegtuigen tot zinken gebracht.

12 mei

13 mei

14 mei

15 mei

 • De capitulatie van het Nederlandse leger wordt getekend. De Nederlandse regering geeft alleen wel de opdracht om in Zeeland zo lang mogelijk door te blijven vechten voor vrijheid van deze provincie.
 • De Duitsers starten een tankoffensief ten westen van de rivier Maas bij Sedan, resulterend in het uiteenslaan van het onlangs gevormde 6e Franse Leger en het afsnijden en overgave van het Franse 9e Leger.

16 mei

17 mei

18 mei

19 mei

20 mei

23 mei

24 mei

26 mei

 • Operatie Dynamo begint. De evacuatie van het Brits Expeditionair Leger gaat in alle chaos van start.

28 mei

29 mei

Juni[bewerken]

3 juni

 • Thee en koffie in Nederland alleen nog maar met bonnen verkrijgbaar.
 • Joden mogen niet meer werkzaam zijn bij de luchtbescherming.

3 juni

5 juni

 • De Duitse opmars naar Midden-Frankrijk start.

9 juni

10 juni

 • Italië verklaart Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog.
 • Geallieerde terugtocht uit Noorwegen. Hiermee is de capitulatie van het Scandinavische land een feit.

14 juni

 • De Franse troepen trekken zich terug tot achter de Marne en de Franse regering wijkt uit naar Tours.
 • De Duitsers bezetten Reims.

14 juni

 • Parijs is tot open stad uitgeroepen als de Duitsers binnentrekken.
 • Franse regering installeert zich in Bordeaux.

15 juni

 • In Nederland gaan ook brood en bloem op de bon.
 • De Sovjets bezetten Kaunas en Vilnius.

17 juni

 • De Fransen vragen naar de voorwaarden voor een wapenstilstand. Frans maarschalk en bevelhebber van de Franse troepen Philippe Pétain vraagt zijn leger de strijd te staken.

18 juni

19 juni

 • Duitsers trekken over de Loire.

20 juni

21 juni

 • Wilhelm Keitel, hoofd van het OKW legt de Duitse voorwaarden van de wapenstilstand voor aan de Franse delegatie. De voorwaarden waren; de Petain-regering mag soeverein blijven, maar het Vichy-regime werd een vazalstaat van Duitsland. Parijs, Noord-Frankrijk en de grenzen met België, Zwitserland en de Atlantische Oceaan worden Duitse bezettingszones en de kosten van de Duitse bezetting worden betaald met het Franse budget tegen een hoge wisselkoers Franc:Mark. Het Franse koloniale rijk (Noord-Afrika, West-Afrika en Indo-China) blijft onder het bewind van het Vichy-regime. De twee miljoen Franse krijgsgevangenen blijven in Duitse handen, het Franse leger wordt gereduceerd tot een sterkte van 100.000 man en de marine mag in Franse handen blijven, maar wordt gedemilitariseerd. De delegatie van Charles Huntziger probeert nog te onderhandelen, maar het lukt hun niet om betere voorwaarden te bekomen (vooral de status van Franse oorlogsgevangenen weegt zwaar). Huntigzer overlegt met de Pétain-regering die zich in Bordeaux bevindt en krijgt de goedkeuring om de wapenstilstand te ondertekenen.

22 juni

 • De Frans-Duitse wapenstilstand wordt in de avond ondertekend te Rethondes, in dezelfde treinwagon waar in 1918 de Duitse capitulatie werd ondertekend en daarmee de Eerste Wereldoorlog tot een einde bracht. De wapenstilstand zal actief worden om 25 minuten na middernacht op 25 juni 1940.
 • Een andere Franse delegatie, onder leiding van Léon Noël, is in Rome en ondertekent een Frans-Italiaanse wapenstilstand. Alhoewel de Italianen geen echt militair succes boekten tegen de Fransen (ze dropten een bataljon parachutisten achter de Franse Alpenlinies om zo terreinwinst voor te leggen), krijgen ze Zuid-Oost Frankrijk toegewezen. Evenals de Frans-Duitse wapenstilstand zal de wapenstilstand actief worden om 25 minuten na middernacht op 25 juni 1940.

25 juni

 • De wapenstilstanden tussen Frankrijk en Duitsland en Frankrijk en Italië gaan in om 25 minuten na middernacht. Dit maakt een einde aan het Duitse offensief in het Westen dat op 10 mei 1940 was begonnen. De Fransen betreuren ca. 90.000 doden en vermisten. De Duitsers verliezen ongeveer 27.000 man.
 • De Nederlandse onderzeeboot O 13 keert niet terug van een patrouille in Noorse wateren.

26 juni

28 juni

Juli[bewerken]

1 juli

2 juli

3 juli

5 juli

6 juli

 • In Nederland wordt een verbod ingevoerd op het luisteren naar vijandelijke zenders op de radio.
 • Het "Nationaal Jongeren Verbond" wordt verboden.

8 juli

10 juli

 • De eerste fase van de Slag om Engeland gaat van start. Deze luchtslag, die ook de Slag om Het Kanaal (Duits: Kanalkampf) wordt genoemd, duurt tot 12 augustus 1940. De Slag om Engeland bestaat in totaal uit vijf fasen.
 • Pétain verkrijgt volmachten van de nationale vergadering.

11 juli

 • Pétain wordt Chef d'État.

12 juli

 • Pierre Laval wordt vicevoorzitter van de Franse ministerraad.

16 juli

 • Hitler publiceert Führer directieve N° 16, waarin hij de richtlijnen voor de voorbereidingen tot een landingsoperatie tegen Engeland omschrijft. De directieve geeft aan dat de Luftwaffe het leeuwendeel van de verantwoordelijkheid krijgt met als doel om alle Britse tegenstand weg te ruimen vooraleer een landingsoperatie van start kan gaan.

18 juli

 • Eerste internering in Nederland. De Duitsers interneren de Nederlanders als reactie op de internering van Duitsers in Nederlands-Indië.

19 juli

- De bevelhebbers van de drie Legergroepen: Fedor von Bock, Wilhelm Ritter von Leeb en Gerd von Rundstedt.
- Chef van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten (Chef OKW): Wilhelm Keitel.
- De Opperbevelhebber van de Duitse landmacht (ObdH): Walther von Brauchitsch.
- De vier meest succesrijke generaals: Günther von Kluge, Erwin von Witzleben, Walther von Reichenau en Wilhelm List.
- Drie Luftwaffe-generaals: Albert Kesselring, Erhard Milch en Hugo Sperrle.
Opmerking: Hermann Göring wordt op deze dag ook gepromoveerd tot Rijksmaarschalk, de hoogste militaire rang in nazi-Duitsland - een titel die alleen aan Göring werd toegekend. Hij krijgt ook de onderscheiding Grootkruis van het IJzeren Kruis, een eer die voordien alleen vier Pruisische koningen te beurt viel.

24 juli

28 juli

Augustus[bewerken]

1 augustus

 • Adolf Hitler publiceert Führer directieve N° 17, waarin hij de Luftwaffe beveelt om met alle middelen en in de kortst mogelijke tijd het Britse luchtruim te beheersen. De Duitse doelstellingen zijn volgens Hitler de ..Britse vliegtuigen, hun grondinstallaties en hun aanvoerlijnen.... maar ook de luchtvaartindustrie en de anti-vliegtuigfabrieken.
 • De Duitse Luftwaffe valt havens in Groot-Brittannië aan. De aanvallen duren tot 20 augustus 1940.
 • Italië valt Brits-Somaliland binnen.

2 augustus

4 augustus

7 augustus

8 augustus

 • Operatie Adelaar wordt uitgesteld tot 13 augustus 1940 wegens slechte weersomstandigheden.

12 augustus

 • De Luftwaffe voert aanvallen uit tegen RAF-vliegvelden, de haven van Portsmouth, de schepen op de rivier Thames. Het is tevens de eerste en enige keer in de Slag om Engeland dat het Chain Home-radarsysteem wordt gebombardeerd. De Luftwaffe verliest 31 vliegtuigen, de RAF 22 stuks.
 • Textieldistributie in Nederland.

13 augustus

 • Operatie Adelaar, de tweede fase van de slag om Engeland gaat van start. Het is een klassieke luchtslag tussen de Luftwaffe en de RAF die duurt tot 18 augustus 1940. Op deze eerste dag van operatie Adelaar voert de Luftwaffe 1485 aanvalsvluchten uit. 13 augustus zal bekendstaan als Adelaarsdag (Duits:Adlertag). De Duitsers verliezen 45 toestellen, De RAF verliest er 13.

14 augustus

 • De twaalf nieuwe maarschalken die Hitler op 19 juli 1940 had gepromoveerd krijgen hun militaire uniformonderscheidingen. Hij spreekt over de noodzaak om de Sovjet-Unie binnen te vallen omdat deze volgens Hitler te veel grondgebied inneemt en een dreiging vormt voor Duitsland.

15 augustus

 • In 1790 vluchten verliest de Luftwaffe 75 toestellen. De Royal Air Force (RAF) verliest er 34.

20 augustus

 • De Italianen bezetten Berbera in Brits-Somaliland.

23 augustus

 • De Duitse luchtaanvallen vinden voor het eerst gedurende de nacht plaats.

24 augustus

 • Het derde deel van de Slag om Engeland gaat van start en duurt tot 6 september 1940. De Luftwaffe concentreert haar acties tegen de RAF-vliegvelden en voert 1000 vluchten uit. Het vliegveld Manston, het meest zuidelijk gelegen RAF jagerstation wordt buiten gebruik gesteld en RAF vliegveld North Weald raakt ernstig beschadigd. De Luftwaffe verliest 38 vliegtuigen, de RAF 22.

25 augustus

 • De RAF voert zijn eerste luchtaanval op Berlijn uit.

26 augustus

 • Tsjaad laat weten De Gaulle te steunen.

27 augustus

29 augustus

September[bewerken]

6 september

7 september

13 september

14 september

 • Hitler geeft tijdens een oorlogsconferentie met zijn generaals redenen op waarom Operatie Zeeleeuw moet worden uitgesteld.
 • Ook het vlees gaat op de bon in Nederland.
 • Italiaanse troepen beginnen een offensief in de richting van Egypte.

15 september

16 september

17 september

 • Adolf Hitler stelt de invasie van Engeland, Operatie Zeeleeuw, daadwerkelijk uit.

18 september

19 september

22 september

 • Frans-Japans akkoord waarbij de landing van Japanse troepen in Indo-China wordt geregeld.

23 september

25 september

26 september

 • Ontscheping van Japanse troepen in Tonkin.

Oktober[bewerken]

1 oktober

 • Het vijfde en laatste deel van de Slag om Engeland begint. Het zijn kleinschalige raids van de Luftwaffe en duren tot 30 oktober 1940

3 oktober

 • Nederlandse ambtenaren moeten een "ariërverklaring" tekenen.

6 oktober

 • Instelling Nederlandse Arbeidsdienst.

7 oktober

10 oktober

12 oktober

 • Bij Malta behaalt de Britse marine een zege op de Italiaanse vloot.

15 oktober

 • De Italiaanse oorlogsraad besluit Griekenland aan te vallen.

22 oktober

 • In Nederland wordt een aanmeldingsplicht voor "Joodse ondernemingen" ingevoerd.

23 oktober

24 oktober

28 oktober

 • De Grieken wijzen het ultimatum van Italië af.
 • De Italianen vallen Griekenland binnen.
 • Hitler en Mussolini hebben een onderhoud te Florence.
 • Fransman Laval wordt benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken.

30 oktober

 • De Slag om Engeland is officieel ten einde.

31 oktober

 • In heel Nederland wordt de spertijd van 00:00 tot 04:00 ingevoerd.

November[bewerken]

 • De Nederlandse onderzeeboot O 22 zinkt door onbekende oorzaak voor de Noorse kust.

1 november

 • Britse troepen landen op Kreta ter ondersteuning van het Griekse verzet tegen Italië.

2 november

 • Griekse troepen trekken via de bergen Albanië binnen en bedreigen de Italiaanse opmars in de rug.

3 november

 • Griekse troepen rukken op in de richting van de Italiaanse legerbasis in Korçë (Corizza) in Albanië.
 • De Griekse Evzonen-regimenten laten de 3e Italiaanse Bergdivisie in een hinderlaag lopen en maken 5000 gevangenen.

5 november

 • President Roosevelt wordt herkozen voor een derde ambtstermijn. Hij verslaat zijn rivaal Wendell Willkie met een verschil van 10% van de stemmen.
 • Griekse troepen veroveren de Albanese stad Korçë (Corizza).
 • Het Duitse vestzakslagschip Admiral Scheer valt het Brits konvooi HX-84, dat 38 schepen telt, aan. Het escorterende bewapende vrachtschip HMS Jervis Bay probeert het konvooi te redden, maar wordt geramd door het Duitse slagschip en zinkt. Nog vijf andere schepen gaan verloren. Konvooien in oostelijke richting worden uitgesteld, terwijl men verwoed op de Admiraal Scheer jaagt.

9 november

10 november

11 november

12 november

13 november

14 november

 • Het tegenoffensief van de Grieken dringt het Italiaanse leger over de Grieks-Albanese grens terug.
 • Britse troepen van W-Force onder generaal Henry "Jumbo" Wilson arriveren in Piraeus.
 • De Luftwaffe bombardeert in nachtelijke aanvallen Coventry.

17 november

19 november

 • De Britse luchtmacht bombardeert de Škoda-fabrieken in Pilsen.

20 november

 • Hongarije sluit zich aan bij het Driemogendhedenpact. Sinds de Italiaanse aanval op Griekenland hebben de Duitsers geprobeerd hun olieaanvoer uit de Balkan veilig te stellen door de landen in deze regio tot aansluiting bij het driemogendhedenpact te dwingen.

22 november

 • De Grieken behalen een overwinnen bij Korçë.

23 november

 • Roemenië treedt toe tot het Driemogendhedenpact.

25 november

26 november

 • De Duitsers beginnen met de vorming van het getto in Warschau, waar de Joden in erbarmelijke omstandigheden worden opgesloten.

28 november

 • De Britse luchtmacht voert zware luchtbombardementen uit op Keulen.

29 november

 • De trein waarmee Japanse en Chinese functionarissen naar Nanjing reizen voor de ondertekening van het vredesverdrag met de marionettenregering van Wang Tsjing-Wei, wordt opgeblazen door guerrillastrijders.

30 november

December[bewerken]

De geallieerden (blauw en rood) en de asmogendheden (zwart) in december 1940, deze kaart toont de Duitse expansie in Europa en Noord-Afrika.

9 december

12 december

 • Sidi Barrani wordt door de Britten heroverd.
 • De Italianen krijgen nederlagen te verduren in Albanië en trekken terug.

13 december

15 december

 • Rantsoenering van gas en elektriciteit in Nederland.

16 december

 • Salloum wordt door de Britten ingenomen.

18 december

 • Hitler geeft geheime instructies voor de invasie van de Sovjet-Unie.

29 december

 • Londen wordt zwaar gebombardeerd.

Referenties[bewerken]

 • Grootboek van de Tweede Wereldoorlog deel I: Van München tot Pearl Harbor, The Reader Diggest, ISBN 9064070113
 • Enigma, the battle for the code, Hugh Sebag-Montefiore, ISBN 0-75381-130-8
 • The Chronological Atlas of World War II, Barrie and Frances Pitt, ISBN 0-333-44881-2
 • The Second World War, John Keegan, ISBN 0-7126-7348-2
 • De Tweede Wereldoorlog, Lekturama-Rotterdam
 • Neerlands's Zeemacht in Oorlog, A. Kroese