Koninklijke Landmacht

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Koninklijke Landmacht
Oprichting 9 januari 1814
Land Vlag van Nederland Nederland
Organisatie Ministerie van Defensie
Onderdeel van Nederlandse krijgsmacht
Type Landmacht
Aantal 19.865 militairen, 2.676 burgers (2013)[1]
3.800 reservisten[2]
Veldslagen Onder meer Slag bij Quatre-Bras
Slag bij Waterloo
Tiendaagse Veldtocht
Tweede Wereldoorlog
Commandanten Huidige:
Luitenant-generaal Mart de Kruif
Defensie van Nederland
Flag of the Netherlands.svg
Instanties

Ministerie van Defensie
Nederlandse Krijgsmacht
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Krijgsmachtdelen

Koninklijke Landmacht
Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marine
Koninklijke Marechaussee

Interservice-organisaties

Commando DienstenCentra
Defensie Materieel Organisatie

Functies

Minister van Defensie
Commandant der Strijdkrachten
Inspecteur-generaal der Krijgsmacht

De Koninklijke Landmacht is een Nederlands krijgsmachtdeel, naast de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee.

Sinds november 2005 is de Koninklijke Landmacht geen zelfstandige organisatie met een eigen bevelhebber meer. De operationele eenheden van de landmacht zijn toen opgegaan in het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en staan onder leiding van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif. Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS), Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) zijn als deel van de Nederlandse krijgsmacht direct onder de Commandant der Strijdkrachten geplaatst. De overige onderdelen van de landmacht zijn samengevoegd met soortgelijke onderdelen van marine en luchtmacht in twee ondersteunende defensieonderdelen: de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC).

De inzetbaarheidsdoelstellingen van het CLAS:

 • Verdediging van eigen en bondgenootschappelijke grondgebied, inclusief de Caribische delen van het Koninkrijk, met alle beschikbare middelen. De taak wordt in bondgenootschappelijk verband uitgevoerd en in dat kader kan ook de NATO een beroep doen op Nederland.
 • Deelneming aan wereldwijde operaties ter bevordering van internationale stabiliteit en rechtsorde, voor noodhulp bij rampen en humanitaire crises en voor de bescherming van de belangen van het Koninkrijk. De operaties worden meestal in internationaal verband uitgevoerd, waarbij bijdragen van verschillende partners in samengestelde eenheden worden geïntegreerd en in dat kader dient het CLAS te leveren:
  • éénmalig een samengestelde taakgroep van brigadeomvang of
  • langdurig een samengestelde taakgroep van bataljonsomvang waarnaast
  • gedurende korte tijd een tweede bataljonstaakgroep en
  • langere tijd kleinere bijdragen inclusief presentie in het Caribisch gebied
  • langdurige deelneming van compagnies-omvang aan een joint taakgroep special forces
  • nichecapaciteiten als special forces, Patriot luchtverdediging en het Duits-Nederlandse Legerkorpshoofdkwartier

(Bron: rijksbegroting X defensie 2015 / herziene inzetbaarheidsdoelstellingen)

Korte geschiedenis[bewerken]

De landmacht werd op 9 januari 1814 opgericht.[3] Kort na de Tweede Wereldoorlog werd de landmacht georganiseerd in een legerkorps van 5 divisies, waarvan 1 paraat en 4 mobilisabel zouden worden. Later werd een aangepaste organisatie overwogen van 2 legerkorpsen, elk met één parate en één mobilisabele divisie.

Uiteindelijk kwam in de jaren zestig van vorige eeuw een organisatie tot stand van één legerkorps (het 1e Legerkorps) met 2 parate (de 1e en de 4e divisie) en 1 mobilisabele (de 5e) divisie. De mobilisabele divisie bestond aanvankelijk overwegend uit infanterietroepen, maar werd begin jaren zeventig gemechaniseerd.

Naast het 1e Legerkorps kende de landmacht nog het Nationaal Territoriaal Commando (NTC), het Nationaal Logistiek Commando (NLC), het Geneeskundig Commando en het Commando Opleidingen (COKL).

De divisies van het legerkorps bestonden alle uit 1 pantser- en 2 pantserinfanteriebrigades. Op korpsniveau was er daarnaast nog de Legerkorps Artillerie, bestaande uit 3 veldartilleriegroepen en een luchtdoelartilleriegroep en 1 mobilisabele infanteriebrigade.

Het NTC telde 2 mobilisabele infanteriebrigades en enkele mobilisabele infanteriebataljons. De organisatie van de landmacht stond in die periode in het teken van de Koude Oorlog, reden waarom in de jaren vijftig en zestig massaal gemechaniseerd en gepantserd werd: eind jaren tachtig telde de landmacht 913 tanks, enkele duizenden stuks pantserinfanterievoertuigen en ruim 400 stuks gemechaniseerde artillerie.

De landmacht leunde in die periode zwaar op de dienstplicht. Zo'n 40.000 dienstplichtigen werden per jaar voor eerste oefening opgeroepen en nog eens ca. 10.000 voor herhalingsoefening. De parate sterkte bedroeg tot in de jaren tachtig van vorige eeuw ongeveer 65.000 personen en na mobilisatie werden dat er ruim 210.000.

De val van het IJzeren Gordijn in 1989 heeft voor de krijgsmacht als geheel, maar vooral voor de landmacht grote gevolgen gehad. De dienstplicht werd de facto afgeschaft,[4] de organisatie werd omgevormd naar een professioneel beroepsleger en veel overbodig materieel werd afgestoten.

Er werd een luchtmobiele brigade opgericht. De samenwerking met andere landen, met name met Duitsland, is geïntensiveerd. Het Nederlandse 1e legerkorps is opgeheven. In plaats daarvan werd samen met Duitsland een legerkorps gevormd, het 1(GE/NL)Corps, waaraan beide landen een divisie bijdroegen: Nederland de 1e divisie "7 december" en Duitsland de 7. Panzerdivision.

Begin 2004 is ook de Nederlandse 1e divisie opgeheven en werd het legerkorpshoofdkwartier omgevormd tot een hoofdkwartier dat kan worden ingezet als "High Readiness Forces Headquarters" (HRFHQ), een snel inzetbare NAVO-strijdmacht op Legerkorpsniveau. Nederland levert een deel het personeel van het hoofdkwartier, een deel van het staf-ondersteuningsbataljon en een deel van het CIS-bataljon (Communicatie- en Informatiesystemen).

Huidige organisatie[bewerken]

Sinds het einde van de Koude Oorlog is de landmacht drastisch hervormd en gekrompen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er geen eenheid van divisiegrootte meer bestaat.

De Commandant Landstrijdkrachten geeft leiding aan het Commando Landstrijdkrachten. Deze is verantwoordelijk voor opleiding, gereedstelling, instandhouding en nazorg. Sinds 25 oktober 2011 is luitenant-generaal Mart de Kruif Commandant Landstrijdkrachten. De leiding voor wat betreft tactische inzet is in handen van de Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp.

Na een periode van reorganisaties en daarmee gepaard gaande opheffingen van eenheden of het ontstaan van nieuwe eenheden, bestaat het Commando Landstrijdkrachten momenteel (2014) uit de volgende eenheden:

Commandostaf[bewerken]

 • Staf CLAS

Operationeel[bewerken]

Ondersteunend[bewerken]

Locaties[bewerken]

De onder de operationele en ondersteunende onderdelen vallende eenheden zijn als volgt ondergebracht. Let op: vanwege recente reorganisaties is deze lijst niet meer actueel; eenheden kunnen zijn verplaatst of opgeheven.

Locatie Onderdeel Naam van de eenheden
Amersfoort, Bernhardkazerne OTCO Opleidings- en Trainings Centrum Manoeuvre, Opleidings- en Trainingscentrum Rijden en Opleidings- en Trainings Centrum Operatien
OOCL Staf 310 Herstelcompagnie, Materieel logistiek peloton 310 Amersfoort
OGCLAS Fanfarekorps
Apeldoorn, van Bijnenkazerne OOCL Staf OOCL, 1 Civiel en Militaire Interactiecommando, Materieel logistiekpeloton 310 Apeldoorn
Assen, Johan Willem Frisokazerne 11 LMB 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard, 11 Geneeskundige compagnie, Herstelpeloton
OOCL Materieel logistiekpeloton 320 Assen
OTCO School Noord
OGCLAS Militaire kapel, Regimentsfanfare
43 Mechbrig Staf 10 Natres-bataljon
Breda, Kasteel van Breda CDC Kon. Militaire Academie (Nederlandse Defensie Academie)
Breda, Seeligkazerne KCT Defensie Parachutisten School
Breda, Trip van Zoutlandkazerne OOCL Staf Herstelcompagnie 330, Materieel logistiek peloton 310 Breda
Budel, Nassau-Dietzkazerne OTCO Koninklijke Militaire School
13 Mechbrig Lokaal Facilitaire Dienst, Deltacompagnie 30 Natres-bataljon
Coevorden, Defensiecomplex OOCL Materieel logistiek peloton 320 Coevorden
Den Haag, Alexanderkazerne RMC West Staf 20 Natres-bataljon, Alpha + Deltacompagnie 20 Natres-bataljon, Staf RMC West
Den Haag, Centrum PERSCO Staf en Personeelscommando
Den Helder, Complex CZSK OOCL Materieel logistiek peloton 310 Den Helder
Ede, Stevinkazerne OGCLAS Centrale meldkamer, Beheerorganisatie Integrale Veiligheid
Eibergen, Kamp Holterhoek OOCL Materieel logistiekgroep 320 Eibergen
1 GNC Communication and Information Systems battalion, Bnstaff and 1 CISCoy
Ermelo, Spoorkazerne OOCL 400 Geneeskundig bataljon, Herstelpeloton 400 Geneeskundig bataljon
43 Mechbrig 45 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Oranje Gelderland, Herstelpeloton 45 Pantserinfanteriebataljon
Ermelo, van Schaffelaarkazerne OTCO Staf Opleidings- en Trainingscentrum Initiële Opleidingen
Garderen. Kootkazerne/Mulderkazerne OOCL 101 Communicatie Informatie Systemenbataljon, 101 Herstelpeloton, 100 en 200 Bevoorrading/Transportbataljon
1 GNC 2 Communication and Information Systems Company
PERSCO Reg Personeelsdienst
OGCLAS Materieel Evaluatie Orgaan
’t Harde, Legerplaats Oldebroek OOCL Vuursteun Commando (VustCo), 103 ISTAR-bataljon (Intel, Surveillance, Target Acquisition & Recon) deel uitmakend van Regiment Huzaren van Boreel, 320 Materieel logistiek peloton
OTCO Opleiding Training Centrum Vuursteun
’t Harde, Tonnetkazerne 13 Mechbrig 11 Afd Rijdende Artillerie Gele Rijders, 11 Herstelpeloton
43 Mechbrig 14 Afd Veld Artillerie, 14 Herstelpeloton
OOCL Staf 320 Herstelcompagnie, 103 Herstelpeloton, 101 Artillerie Ondersteunings Batterij (103 ISTAR), 101 RPV Batterij (103 ISTAR), 102 Electronische Oorlogvoeringscompagnie (103 ISTAR), 103 en 104 Grondgebonden Verkennings eskadron (103 ISTAR) Regiment Huzaren van Boreel
OTCO Regio Lichamelijke Opvoeding Sport
PERSCO Reg.Personeelsdienst
Harskamp, Winkelmankazerne OTCO Infanterieschool, Schietkamp
OOCL Materieel logistiekgroep 330 Harskamp/Hoenderloo
Havelte, Johannes Postkazerne 43 Mechbrig Staf 43 Mechbrig, 44 Pantserinfanteriebataljon Regiment Infanterie Johan Willem Friso, 112 Pantsergeniecompagnie, 43 Brigade Verkennings eskadron Regiment Huzaren van Boreel, 43 Geneeskundigecompagnie, 43 Herstelcompagnie
OOCL Materieel logistiekpeloton 320 Havelte, Decentraal Transport peloton, 10 NATRES-bataljon
PERSCO Regio Personeelsdienst
OTCO Regiostaf Lichamelijke Opvoeding Sport
OGCLAS Interne Controledienst
's-Hertogenbosch, Fort Crevecoeur OTCO Pontonnierschool
Hilversum, van Oudheusdenkazerne
Marnewaard, Willem Lodewijk van Nassaukazerne OOCL Materieel logistiek groep 320 Lauwersmeer
Münster Duitsland GNC 1GNC Staf, High Readiness Force Staf
Nieuw Milligen, Kamp Nieuw Milligen OOCL Herstelpeloton Bevoorrading/Transport, Materieel logistiek peloton 310 Nieuw Milligen
OTCO Schietinstructie controleteam
Oirschot, Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne 13 Mechbrig Staf 13 Mechbrig, 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers, 41 Pantsergeniebataljon, 42 Brigade Verkenningseskadron Regiment Huzaren van Boreel, 13 Geneeskundige compagnie, 13 Herstelcompagnie
OTCO Opleidings- en Trainingscentrum Rijden, School Zuid
OOCL Materieel logistiek peloton 330 Strijpse Kampen, Decentraal Transportpeloton, 30 Natres-bataljon
PERSCO Regio Personeelsdienst
Reek, Defensiecomplex OTCO Mineurschool
Roosendaal, Engelbrecht van Nassaukazerne KCT Staf en Opleiding KCT
Rucphen, Defensiecomplex KCT KCT Opleiding
OOCL KCT Herstelpeloton
Schaarsbergen, Oranjekazerne 11LMB Staf 11LMB Air Assault 7 December, 11 Infanteriebataljon Regiment Garde Grenadiers en Jagers, 12 Infanteriebataljon Regiment van Heutsz, 11 Geniecompagnie, 11 Luchtverdedigingscompagnie, 11 Bevoorradingscompagnie, 11 Herstelcompagnie
OTCO Luchtmobiele opleidingen School, Opleidings- en Trainings Centrum Manoeuvre, School voor Grond-Lucht Samenwerking
Schaarsbergen, Defensiecomplex OOCL Materieel logistiek peloton 10 Schaarsbergen
PERSCO Regio Personeelsdienst
Soesterberg, Sergeant-majoor Scheickkazerne EODD Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Soesterberg, Du Moulinkazerne OTCO Opleidings- en Trainings Centrum Logistiek
OTCLOG Staf Opleidings- en Trainings Centrum Logistiek
Soesterberg, Soldaat Ketting Olivierkazerne Opleidings- en Trainings Centrum Logistiek
OTCLOG School Techniek en Onderhoud
OTCLOG School Materiele en Personele Logistiek
Soesterberg. Defensiecomplex OOCL Materieel logistiek peloton 310 Soesterberg
Utrecht, Kromhoutkazerne CLAS Staf CLAS
Materieellogistiek Commando Staf Matlogco
OGCLAS Staf OGCLAS, Interne Controledienst
OTCO Staf Lichamelijke Opvoeding Sport
Vredepeel, Luitenant-generaal Bestkazerne DGLC Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando
13 Mechbrig Echocompagnie 30 Natres-bataljon
Vught, Lunettenkazerne OTCO Defensieschool voor chemisch, nucleair, biologisch en radiologische oorlogvoering, NBC Kenniscentrum, Genie Kenniscentrum, Constructieschool Zuid, Sappeurschool
OOCL Herstelpeloton Genie
13 Mechbrig Staf 30 Natres-bataljon, Lokaal Facilitaire Dienst
Vught, Brederodekazerne OTCO Staf OTC Genie, Staf Lichamelijke Opvoeding Sport Zuid
OGCLAS Fanfarekorps
Wassenaar, Complex Maaldrift OOCL Materieel logistiek peloton 330 Maaldrift
Weert, van Hornekazerne OTCO Kon. Militaire School
OOCL Materieel logisitiekgroep 330 Weert
Wezep, Margrietkazerne 43Mechbrig 11 Pantsergeniebataljon, 11 Herstelpeloton
OOCL 101 Geniebataljon, 101 Herstelpeloton, 102 & 103 Constructiecompagnie, 101 NBC verdedigingscompagnie
OTCO Opleiding Training Centrum Genie, Constructieschool Noord

Materieel[bewerken]

Het materieel van de Koninklijke Landmacht is de laatste jaren gemoderniseerd. Een overzicht van het soort en aantallen voertuigen dat in gebruik is bij de Koninklijke Landmacht.[bron?]

Boxer
TPz Fuchs 1 Les uitvoering
Luchtmobiel Speciaal Voertuig
NL CV90
Type voertuig 2008 2011 2015
Leopard 2 A6 80 0 0
Bergepanzer Büffel 25 25 18
Leopard 1 Brugleggende tank 10 10 8
Genietank Kodiak 15 15 12
Tanks 130 50 38
Fennek 410 370 370
CV90 (stromen in) 193 149 149
Boxer MRAV per 2014 per 2014 200
Patria XA-188 GVV 90 0 0
Bushmaster 25 55 96
YPR-765 >1600 568 550
TPz Fuchs 23 23 23
Pantservoertuigen 2595 2107 1388
PzH 2000 24 18 18
Pantserhouwitsers 24 18 18
Mercedes Benz 290G 5500 5200 5000
Mercedes Benz 280G 0 128 128
Ongepantserde voertuigen 5500 5328 5128
Vrachtwagens 9500 8400 8400
Vrachtwagens 9000 8400 8400
Raven UAV 21 21 50
RQ-21 Integrator UAV 0 5 10
Aladin UAV 20 20 20
Scan Eagle UAV 0 6 10
Unmanned air vehicle 41 52 90

Reorganisaties[bewerken]

2015 I.h.k.v de steeds maar aanhoudende bezuinigingen en reorganisaties werd met de defensiebegroting en de beleidswijzigingen 2015 bepaald:

 • de nieuwe operationele kern van het Commando Landstrijdkrachten moet uit 3 capaciteiten bestaan waarmee het in allerlei scenario’s een bijdrage kan leveren: een luchtmobiele, een gemotoriseerde en een gemechaniseerde brigade. Dit betekent dat 13 Gemechaniseerde Brigade (Oirschot) vanaf 2015 zal worden omgevormd tot gemotoriseerde brigade.
 • Inlichtingen. Bij het Joint Intelligence Surveillance, Target Acquisition and Reconnais-sance Commando (JISTARC) wordt 1 verkennings eskadron omgevormd naar een inlichtingenverkenningseskadron dat specialistische taken kan uitvoeren. Het 2e verkennings eskadron van JISTARC wordt in 2015 opgeheven. Diens activiteiten worden voortgezet door een nieuw Brigade Verkenningseskadron van 11 Luchtmob.Bde. Hierdoor beschikken zowel 11 Luchtmob.Bde, de huidige 13 Gemechaniseerde Brigade en 43 Gemechaniseerde Brigade over een Brigade Verkenningseskadron.
 • Bevoorrading en transport. Deze worden herzien; na overname van de goederenvervoerstaak - gevolg van een in 2011 in gang gezette reorganisatie - wordt de taak geïntegreerd en wordt de gehele bevoorradings-en transportcapaciteit herzien en aangepast aan de nieuwe landmachtorganisatie. Hiertoe worden de bevoorradings- en transporteenheden geclusterd in één eenheid, het Bevoorradings- en Transport (B&T)-commando.

2013 In het kader van nieuwe bezuinigingen en de hiermee samenhangende verkleining van de krijgsmacht werd in januari 2013 het Vuursteun Commando (VustCo) opgericht. Dit commando valt organiek onder het OOCL en omvat de geïntegreerde voormalige korpsen Veldartillerie en Rijdende Artillerie. Tevens zijn de mortiereenheden van 11 Luchtmobiele Brigade en het Korps Mariniers hierin opgenomen. VustCo is gelegerd in 't Harde (legerplaats Oldebroek). De verkleinde eenheid omvat 425 man ten behoeve van 3 vuursteunbatterijen, elk uitgerust met 6 pantserhouwitsers en 6 120mm-mortieren.

2012 Het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) werd in 2012 opgericht en omvat nu de grondgebonden luchtverdedigingseenheden van alle krijgsmachtdelen. DGLC is gevestigd op de voormalige Luchtmachtbasis De Peel, nu de Luitenant-generaal Bestkazerne. De sterkte van de eenheid is 850 militairen ten behoeve van de Patriotbatterijen voor de langere afstand en AMRAAM-luchtdoelraketten en Fennek-voertuigen met stingercapaciteit voor nabijverdediging.

Alle Regionale Militaire Commando's, facilitaire eenheden verantwoordelijk voor militaire complexen in hun gebied en contacten met de lokale overheden, zijn opgeheven. Hun ondersteunende bataljons van de Nationale Reserve zijn bij de brigade hoofdkwartieren ondergebracht.

Het Korps Nationale Reserve bestaat sinds september 2012 nog uit 3 bataljons (10, 20 en 30 Bataljon) met een sterkte van circa 900 man per bataljon. Daarnaast maken de reservisten die nu zijn ingedeeld bij de brigadehoofdkwartieren ten behoeve van de nationale inzet ook deel uit van het korps. Het korps wordt gecompleteerd door de Fanfare Korps Nationale Reserve (FKNR) en het korpsbureau.

2009 Het gereorganiseerde Explosieven Opruimings Commando werd in 2009 opgericht en bestaat uit de geïntegreerde CLSK Explosieven Opruimings Dienst en CZSK Duik en Demonteer Afdeling. De EOD is verantwoordelijk voor opsporing, identificatie en ruiming van conventionele en geïmproviseerde explosieven ter land en te water. Ook de bescherming van uitgezonden Nederlandse eenheden valt onder het takenpakket van de EOD. De EOD opereert vanaf defensiecomplex Soesterberg in verband met de centrale ligging en de maritieme afdeling vanuit Den Helder.

Het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) telt nu dus een aantal brigades die de gevechtskracht leveren en ondersteunende eenheden. Naast de eenheden die onder het CLAS vallen, levert Nederland nog een deel van de staf en de ondersteuning van het Duits-Nederlandse High Readiness Forces Headquarters (HRFHQ), een binationaal Staff Support Battalion en een binationaal CIS-Battalion.

Het 103 ISTAR-bataljon wordt geïntegreerd met gelijkwaardige CLSK-, CZSK- en KMar-eenheden tot een nieuw Joint ISTAR Commando (JISTARC).

Defensie in zwaar weer[bewerken]

In november 2010[5] gaf de nieuwe minister van Defensie Hillen aan dat defensie € 200 miljoen dient te bezuinigen en dat rekening gehouden moest worden met een verlies van 10.000 arbeidsplaatsen in de gehele krijgsmacht, waarbij gedwongen ontslagen niet waren uit te sluiten.

Inmiddels zijn de directe gevolgen voor het CLAS per 8 april 2011 bekendgemaakt:

 • beide resterende tankbataljons (Havelte, Oirschot) worden opgeheven en alle Leopardtanks worden verkocht
 • de pantserhouwitsercapaciteit wordt met 25% verminderd (6 stuks worden verkocht)
 • de luchtverdedigingscapaciteit wordt gehalveerd (opheffing 1 batterijstaf en 1 logistiek peloton)
 • de constructiecapaciteit van de Genie wordt verminderd
 • de pantsergeniecapaciteit wordt verminderd door de opheffing van 2 staven
 • het aantal MRAT/Fenneks wordt gehalveerd tot 40
 • de grondwapensysteembestrijding (101 artillerie ondersteuningsbatterij) wordt opgeheven
 • de onderhoudscapaciteit wordt gereduceerd van 6 naar 4 onderhoudscompagnieën
 • de staf van het OOCL wordt met 33% verkleind
 • de geneeskundige dienst van de krijgsmacht wordt anders ingedeeld
 • in het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse korps verdwijnen 100 staffuncties

De andere krijgsmachtdelen krijgen met evenredige inkrimpingen te maken.

Traditionele indeling van eenheden[bewerken]

Naast de hiërarchieke indeling kent alleen het CLAS nog een traditionele indeling in wapens (gevechts- en gevechtssteuneenheden) en dienstvakken (ondersteunende eenheden). Deze kunnen weer onderverdeeld zijn in één of meerdere regimenten (de administratieve organisaties die de tradities van de eenheden bewaren). In het algemeen is een gevechtseenheid een wapen terwijl een ondersteunende eenheid door een dienstvak wordt uitgevoerd. Er zijn uitzonderingen: er is sprake van een wapen der Genie en een wapen der Verbindingsdienst. Zij vallen onder de gevechtssteuneenheden.

De lucht- en zeestrijdkrachten kennen een dergelijke traditionele indeling niet.

Voor de Tweede Wereldoorlog hadden regimenten slechts een nummer (met uitzondering van de regimenten Grenadiers en Jagers), maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw kregen de regimenten een naam. Kenmerkend voor een Nederlands regiment is dat het over een Vaandel of Standaard beschikt. Een ander kenmerk is dat het regiment alleen een traditionele betekenis heeft. Anders dan in landen als Frankrijk, worden eenheden genummerd. Deze nummering is gebaseerd op de oude indeling van het leger in divisies. Ieder divisie bestond uit een aantal regimenten. Een regiment bestond op zijn beurt weer uit meerdere bataljons. Een voorbeeld hiervan is 42 Bataljon Limburgse Jagers. Historisch zou dit gezien moet worden als een bataljon van het 2e Regiment Infanterie, onderdeel van de 4e divisie. In de jaren zestig van de 20ste eeuw werd de landmacht al gereorganiseerd en oude, verdwenen regimenten kregen in de vorm van een herwaardering van de traditiebeleving hun nieuwe traditionele functie.

De eenheid van regiment is een puur ceremoniële functie. De regimentscommandant heeft er vrijwel altijd een reguliere functie bij. Vaak zijn bepaalde functionarissen op het opleidingsinstituut van het betreffende Wapen of Dienstvak ook regimentscommandant. Er is ook een regimentsadjudant. Het regiment draagt bij aan het zogenaamde "esprit de corps", het korpsgevoel en saamhorigheid. Ondanks de samenvoeging van regimenten, wordt nu steeds meer de waarde beseft die een regiment kan hebben voor het moreel en gevoel van eenheid van militairen. Een regiment draagt een rijke historie met zich mee, die soms rationeel gezien kunstmatig aandoet, maar wel effectief en belangrijk is. Hierbij kan worden gedacht aan 45 Pantserinfanterie Bataljon, dat recentelijk de tradities van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland op zich heeft genomen.

Wapens[bewerken]

Dienstvakken[bewerken]

Regimenten[bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie Lijst van regimenten van de Nederlandse landmacht voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Rangen[bewerken]

Nuvola single chevron right.svg Zie: Lijst van militaire rangen van de Nederlandse Krijgsmacht

Open Dagen[bewerken]

Vroeger werden jaarlijks afwisselend op verschillende kazernes Landmachtdagen gehouden - gericht op de werving van nieuw personeel - die vele bezoekers trokken. Vanwege bezuinigingen is dit tegenwoordig periodiek 2x per drie jaar gehouden. In 2014 koos de Koninklijke Landmacht ervoor om de Landmachtdagen niet centraal op één kazerne te houden, maar verspreid over 200 locaties in het land. Dit in het kader van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Landmacht.

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Noten[bewerken]

 1. Kerngegevens Defensie, feiten en cijfers, Ministerie van Defensie, 19 januari 2013.
 2. Functies reservisten, Ministerie van Defensie. Bezocht op 29 juni 2014.
 3. Oprichting van het leger (9 januari 1814), Ministerie van Defensie.
 4. Formeel is de dienstplicht nooit afgeschaft, maar is slechts de opkomstplicht opgeschort.
 5. Brief Ministerie van Defensie d.d. 18 november 2010. Toelichting op de nota van wijziging 2011.