Concessies in het Nederlandse openbaar vervoer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Concessie gebieden in Nederland

In het Nederlandse openbaar vervoer wordt gewerkt met concessies. Een concessie voor het openbaar vervoer is een pakket van lijnen en/of andere vervoersdiensten die een OV-autoriteit (lees: provincie of plusregio) onder bepaalde voorwaarden exclusief aan een vervoerder toekent. De concessie is meestal opgeknipt in de volgende jaarlijkse periodes.

Aan een concessie zijn rechten en plichten verbonden. Soms moet een vervoerder voor een concessie betalen, soms krijgt een vervoerder er geld voor.

Inhoud

Geschiedenis[bewerken]

In 1998 werd het beheer van het Nederlandse stads- en streekvervoer gedecentraliseerd van de rijksoverheid naar de provincies en plusregio's. Met de invoering van de Wet personenvervoer 2000 op 1 januari 2001 is marktwerking geïntroduceerd. Het openbaar vervoer in Nederland wordt sindsdien per regio of per verbinding na een bepaalde periode opnieuw aanbesteed. De winnende vervoersmaatschappij krijgt het exclusieve, maar tijdelijke recht op het verrichten van het openbaar vervoer binnen een regio. Directe concurrentie, zoals in het Verenigd Koninkrijk, is hierdoor niet mogelijk.

1rightarrow blue.svg Zie Geschiedenis van het Nederlandse openbaar vervoer voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Tot de jaren 60 hanteerden vervoerders hun eigen huisstijl op het materieel. Met de introductie van de CSA-bussen, de standaardstreekbus en Spoorslag '70 kwam er een uniforme kleurstelling. Aan het eind van de jaren 80 verdween dit echter weer, en gingen vervoerders hun eigen huisstijl hanteren. Na de invoering van de Wet personenvervoer 2000 kan de opdrachtgever eisen stellen aan de huisstijl, waardoor er nu landelijke en regionale huisstijlen zijn. Zo kan het zijn dat de vervoerder verandert, maar het uiterlijk van de voertuigen (nauwelijks) verandert. Een voorbeeld daarvan is de uniforme rode/witte/grijze provinciale huisstijl in Noord-Brabant, die zowel door Arriva als Veolia Transport gehanteerd wordt.

1rightarrow blue.svg Zie Huisstijlen in het openbaar vervoer van Nederland voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Concessies[bewerken]

Artikel 20 van de Wet Personenvervoer 2000 bepaalt dat OV-autoriteiten (provinciale en regionale overheid) concessies verlenen voor ander openbaar vervoer dan per trein. Het Rijk verleent concessies voor het openbaar vervoer per trein, behalve voor bij algemene maatregel van bestuur of ministerieel besluit aangewezen vervoersdiensten die de daarbij aangegeven stations verbinden; hiervoor worden concessies verleend door de betreffende OV-autoriteit. Zo is er bijvoorbeeld het Besluit aanwijzing vervoersdienst provincie Zuid-Holland regionaal openbaar vervoer per trein.

Er zijn verschillende soorten concessies, te weten gebieds- en lijnconcessies. Daarnaast is de breedte ook verschillend. Er bestaan namelijk concessies in Nederland, die zowel het regionale busvervoer als het treinvervoer omvatten. Dit houdt in dat niet de NS het treinvervoer regelt, maar de vervoerder die ook het busvervoer in dat gebied verzorgt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Merwede-Lingelijn die bij de DAV-busconcessie hoort. Het kan ook de vervoerder zijn die de concessie voor het treinvervoer in een bepaald gebied heeft gewonnen, bijvoorbeeld de Noordelijke Nevenlijnen die niet bij de GD-busconcessie of bij de busconcessies in Friesland behoren maar als treinconcessie bij de provincie Groningen en de provincie Friesland.

In 2025 moeten alle nieuwe bussen in het openbaar vervoer rijden op elektriciteit of waterstof. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu maakte op 15 april 2016 afspraken met alle vervoersregio's over de vervanging van vervuilende Nederlandse bussen. Gedeputeerde Floor Vermeulen (Provincie Zuid-Holland namens de 12 provincies): 'Ik ben er trots op dat alle provincies deze doelstelling hebben onderschreven', Pex Langenberg (wethouder Rotterdam namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Pieter Litjens (wethouder Amsterdam namens de Stadsregio Amsterdam).[1]

Gebiedsconcessie[bewerken]

Een gebiedsconcessie, i.e. een vergunning om in een bepaald gebied het regionale en lokale vervoer (voor een deel) te mogen exploiteren, wordt normaliter eens in de 6 à 10 jaar aan een vervoerbedrijf toebedeeld. De vervoerder dient het vervoer af te stemmen met de dienstregeling van de NS (Hoofdrailnet) en met die van de vervoerders die concessies hebben voor nabijgelegen gebieden.

Ook als twee aangrenzende gebieden verzorgd worden door verschillende vervoerders moeten de aansluitingen zo goed mogelijk zijn. Veelal zal het daarbij een vervoerder zijn toegestaan het aangrenzende gebied binnen te rijden (bijvoorbeeld naar een station waar meerdere lijnen van verschillende gebieden bijeenkomen), zoals in Heerenveen.

Middels een openbare aanbesteding wordt door de verantwoordelijke OV-autoriteit (in Nederland is dat een provincie of plusregio) een programma van eisen opgesteld. Aan de hand van het voorlopig ontwerp is er gelegenheid om hierop te reageren. Daarna wordt er een bestek geschreven, waarop de inschrijvende partijen een offerte kunnen maken. Degene die de beste prijs-kwaliteitverhouding kan bieden wint de aanbesteding.

Soms worden deze concessies verlengd of ingekort. Een verlenging of een mogelijkheid te verkorting dient wel vooraf in de vergunning te worden opgenomen. In uitzonderlijke gevallen wordt een langere concessieduur dan de maximale 10 jaar toegestaan. Redenen kunnen zijn: omvangrijke investeringen, samenvoeging van concessiegebieden en combinatie met de aanbesteding van regionale treindiensten. Voor de aanbesteding van regionale treindiensten geldt in ieder geval een concessieduur van vijf, tien of maximaal vijftien jaar.

De omvang van een concessie kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Bijvoorbeeld door te kijken naar de hoeveelheid dienstregelinguren, instappers, reizigerskilometers of de omzet (totaal of exploitatiebijdrage overheid).

De GD-concessie (voor regio Groningen-Drenthe) is het omvangrijkst van de aanbestede concessies (ruim 40 miljoen euro exploitatiesubsidie/jaar; circa 80 miljoen euro omzet/jaar). De nieuwe concessie SAN heeft een reizigersopbrengst van 35,5 miljoen euro/jaar, en de exploitatiesubsidie zal naar schatting in dezelfde orde van grootte liggen. Amstel- en Meerlanden krijgt een exploitatiesubsidie van 34 miljoen euro/jaar. Almere Stad en Streek + leerlingenvervoer exploitatiesubsidie 25 miljoen euro/jaar. Noord-Holland Noord exploitatiesubsidie 19 miljoen euro/jaar (voor verwerking bezuinigingen van 2011). Andere grote concessies zijn bijvoorbeeld Duin- en Bollenstreek / Leiden en Rijnland / Midden-Holland, en de concessies in de provincie Utrecht. Voorbeelden van kleinere concessies zijn Vlieland / Terschelling / Ameland (1,5 miljoen euro/jaar), Lelystad (exploitatiesubsidie 2,2 miljoen euro/jaar), Zaanstreek (exploitatiesubsidie 8 miljoen euro/jaar) en Gooi en Vechtstreek (exploitatiesubsidie 9,5 miljoen euro/jaar voor verwerking bezuinigingen van 2011).

De opdrachtgever bepaalt bij deze onderhandse aanbesteding van tevoren welke vervoerder de concessie zal krijgen. Meestal is dit de vervoerder die reeds het vervoer in deze concessie uitvoert. Men beroept zich dan op de jarenlange ervaring die de vervoerder in deze concessie heeft opgebouwd, ook in een tijd waarin het openbaar vervoer nog niet werd aanbesteed. Het meeste stadsvervoer in de grote steden wordt nog altijd onderhands gegund. Het kabinet wil dat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag het openbaar vervoer voortaan openbaar aanbesteden. Aangenomen is de Wet tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht omvat (Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden).

Lijnconcessie[bewerken]

Sommige lijnen worden apart aanbesteed. Zo'n verbinding wordt dan opgenomen in een lijnconcessie en valt dan niet onder de gebiedsconcessie van het gebied waar de lijn zich bevindt. Het kan ook een lange buslijn of lokale treinverbinding zijn die meerdere OV-autoriteiten doorkruist.

Lijnconcessies worden met name gemaakt voor gedecentraliseerde treindiensten,[2] openbaar vervoer te water en bepaalde hoogwaardige en snelle busroutes.

Voorbeelden zijn de Noordelijke Nevenlijnen, de Fast Flying Ferry en diverse Qliner-verbindingen, zoals die tussen Groningen en Emmen.

Overzicht concessies per regio/verbinding[bewerken]

De concessie IJsselmond 2014-2023 was de 100ste aanbesteding die sinds de invoering van de Wp2000 leidde tot een gunning van een concessie aan een vervoerbedrijf.[3]

Hieronder een overzicht van alle europese-, openbare- en onderhandse aanbestedingen door de jaren heen.

Sommige gebieden zijn pas later na de invoering van marktwerking voor het eerst openbaar aanbesteed, eerdere gunningen staan dan vaak niet in de tabel vermeld omdat dit een onderhandse gunning was.

De informatie op deze pagina is onder meer afkomstig van de concessieposters van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).[4]

Legenda gekleurde kolom:

 •      = Voormalig openbaarvervoercontract (niet of onderhands aanbesteed).
 •      = Huidig openbaarvervoercontract (niet of onderhands aanbesteed).
 •      = Nieuw openbaarvervoercontract (niet of onderhands aanbesteed).
 •      = Voormalig openbaarvervoercontract op basis van (Europees) aanbestede concessie.
 •      = Huidig openbaarvervoercontract op basis van (Europees) aanbestede concessie.
 •      = Nieuw openbaarvervoercontract op basis van (Europees) aanbestede concessie.

Bij enkele concessies staat onderhandse gunning. Deze concessie is dan zonder aanbesteding aan de vervoerder toegekend. Tegenwoordig is dit nog in beperkte mate toegestaan. Sommige concessies zijn/worden verlengd. De verlenging staat tussen haakjes achter de oorspronkelijke contracttermijn vermeld. Als de verlenging nog niet definitief is dan staat er bijvoorbeeld +2 (oftewel optie is 2 jaar verlenging).

Rijksoverheid[bewerken]

Er zijn een aantal concessies die onder het beheer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vallen.

Het hoofdrailnet (HRN), vroeger ook wel aangeduid als het kernnet, is het spoornet waarop de Nederlandse Spoorwegen alleenrecht heeft voor het rijden van reizigerstreinen (behalve op de korte overlappende trajecten Groningen – Groningen Europapark, Elst – Arnhem – Arnhem Velperpoort). Vanaf 11.12.2016 zal in de provincie Limburg verandering komen in deze situatie, dan zullen alle stoptreinen gereden worden door Arriva en de intercity's door NS. Hierdoor zijn er twee vervoerders op het hoofdrailnet. In 2004 is dit lijnenpakket voor het eerst aanbesteed, maar onderhands gegund aan de NS (termijn 01.01.2005 – 31.12.2014). Ook de concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 (termijn 01.01.2015 – 31.12.2024) is onderhands gegund aan de NS, tegen de zin van de regionale vervoerders.[6]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Hoofdrailnet (HRN) Nederlandse spoorwegen (NS) onbekend – 31.12.1994
Hoofdrailnet (HRN) Nederlandse spoorwegen (NS) 01.01.1995 – 31.12.2004 (onderhandse gunning)
Hoofdrailnet (HRN) Nederlandse spoorwegen (NS) 01.01.2005 – 31.12.2014 (onderhandse gunning)
Hoofdrailnet (HRN) Nederlandse spoorwegen (NS) 01.01.2015 – 31.12.2024 (onderhandse gunning)

Daarnaast was er de Vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet (01.07.2009 – 30.06.2024), uiteindelijk lopend t/m 31.12.2014.

Verder zijn er een aantal contracten voor de veerboten van en naar de Waddeneilanden:

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Veerboot Den Helder – Texel TESO Openbare dienstencontract, geen werkelijke concessie
Harlingen – Terschelling / Vlieland Rederij Doeksen 24.05.2011 – 24.05.2026 (onderhandse gunning)
Harlingen – Terschelling Rederij EVT Zomer 2008 – 15.04.2014. Rederij EVT begon in de zomer 2008 een veerverbinding tussen Harlingen en Terschelling op basis van een openbaar dienstcontract. De dienst beconcurreerde de al sinds 1908 bestaande veerdienst van Rederij Doeksen op dezelfde route. In 2011 kreeg Rederij Doeksen via een onderhandse gunning het exclusieve recht op de veerverbinding. Rederij EVT diende bezwaar in tegen deze gunning, omdat de rederij op deze manier niet kon meedingen naar de concessie. Dit bezwaar werd door de rechtbank ongegrond verklaard.[7] Rederij EVT stapte hierop naar het Europees Hof.[8] Zolang deze procedure liep bleef EVT de veerverbinding exploiteren. In oktober 2013 bepaalde de minister dat EVT moet stoppen, per 1 februari 2014. De reden was dat Doeksen in financiële problemen zou komen en daardoor minder onrendabele diensten (in de winter) zou kunnen verzorgen.[9] Het Gerechtshof bepaalde echter dat EVT mocht blijven varen. Echter werd begin 2014 bekend dat Rederij Doeksen EVT overnam en dat alle lopende rechtszaken gestaakt werden. Hierna kwam er na een groot aantal jaren een einde aan de veerbootoorlog tussen Rederij Doeksen en EVT. Op 15 april 2014 werd EVT opgeheven.[10][11]
Holwerd – Ameland / Lauwersoog – Schiermonnikoog Wagenborg 24.05.2011 – 24.05.2026
Texel – Vlieland Rederij De Vriendschap Openbare dienstencontract, geen werkelijke concessie

NS[bewerken]

Na lange onderhandelingen met de minister van IenM is in november 2011 overeengekomen dat Nederlandse Spoorwegen vanaf 2015 een nieuw exploitatiecontract krijgt voor het hoofdrailnet. Hierbij worden de binnenlandse hogesnelheidstreinen (Intercity direct) en hogesnelheidslijn geïntegreerd met het hoofdrailnet. High Speed Alliance is ontbonden en haar concessie is opgegaan in de nieuwe concessie van NS.

De topman Roger van Boxtel liet op 2 juni 2016 tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer doorschemeren dat NS in de toekomst toch weer regionale spoorlijnen te gaan exploiteren. NS-woordvoerder Eric Trinthamer liet weten dat de zaken wat hem betreft iets anders liggen. 'Diverse provinciebestuurders hebben NS gevraagd te overwegen om toch weer een bod te doen op een regionale concessie, als Arriva als enige regionale vervoerder intekent.[12]

Qliner Groningen – Emmeloord[bewerken]

Op 28 mei 1995 startte de FRAM een Interliner verbinding tussen Groningen en Lelystad onder lijnnummer 315. De FRAM veranderde op 1 januari 1996 in VEONN. Op 3 november 1996 werd de lijn verlengd naar Joure – Lemmer – Emmeloord en Lelystad. De helft van de ritten werd vanaf nu door Midnet gereden. Op 28 september 1998 werd de VEONN overgenomen door Arriva. Midnet fuseerde in mei 1999 met andere vervoerbedrijven tot Connexxion. Arriva bedacht een alternatieve formule voor de Interliner, waardoor vanaf 1 januari 2003 deze ritten onder de naam Qliner gingen rijden.

In 2005 werd de concessie voor het eerst openbaar aanbesteed. Hierdoor ging de lijn per 1 juli 2005 volledig over naar Connexxion. De provincie stelde als eis dat de formule Qliner gebruikt moest worden. Hierdoor verdween de naam Interliner in zijn geheel. Naast lijn 315 werden er ook spitslijnen toegevoegd onder de lijnnummer 325, 335 en 345. Lijn 345 was een versterker van lijn 315 en reed de meest rechtstreekse route van Lelystad naar Emmeloord, waarmee deze Qliner nog sneller was dan lijn 315. Lijn 345 kwam op 2 juli 2011 vanwege bezuinigingen te vervallen.

In juli 2011 zou de concessie aflopen. De nieuwe treinverbinding tussen Zwolle en Lelystad (Hanzelijn) werd echter pas per 9 december 2012 in gebruik genomen. Hierdoor zou de Qliner verbinding opgesplitst worden in Emmeloord. Als overbruggingsperiode werd een tijdelijk contract opgesteld. Arriva won deze concessie.

Per 9 december 2012 is het lijndeel Groningen – Emmeloord onderdeel van de concessie Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog van Arriva. Het lijndeel Emmeloord – Lelystad zou als lijn 345 bij de concessie IJsselmond worden gevoegd. De gunning van deze concessie is echter opgeschort tot december 2013. Hierdoor heeft men besloten om het lijndeel Emmeloord – Lelystad voor een jaar onderhands te gunnen aan Arriva. Vanaf nu moeten doorgaande reizigers in Emmeloord overstappen. Sinds december 2013 wordt Emmeloord – Lelystad als een normale lijn 345 gereden.[13]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Interliner 315 Groningen – Heerenveen FRAM (vanaf 01.01.1996 VEONN) 28.05.1995 – 02.11.1996
Interliner 315 Groningen – Heerenveen – Lelystad VEONN / Midnet (later resp. Arriva / Connexxion) 03.11.1996 – 31.12.2002
Qliner 315 / Interliner 315 Groningen – Heerenveen – Lelystad Arriva / Connexxion 01.01.2003 – 30.06.2005
HOV Groningen – Heerenveen – Lelystad Connexxion 01.07.2005 – 30.06.2011 (verlengd tot 02.07.2011)
HOV Groningen – Heerenveen – Lelystad Arriva Touring i.o.v. Arriva 03.07.2011 – 08.12.2012
HOV Groningen – Heerenveen – Emmeloord
geen lijnconcessie meer, maar onderdeel van de concessie Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog
Arriva 09.12.2012 – 10.12.2022
HOV Emmeloord – Lelystad Arriva 09.12.2012 – 07.12.2013 (onderhandse gunning)

Noordelijke treindiensten[bewerken]

Lijnconcessie voor de exploitatie van de dieseltreinen op de Noordelijke Nevenlijnen in de kop van de provincies Groningen en Friesland.

Programma van Eisen voor de nieuwe spoorconcessie werd begin november 2016 gepubliceerd. In de provincie Groningen heeft elektrische treinen de voorkeur heeft, terwijl in de provincie Friesland elektrische treinen (op waterstof) de voorkeur hebben. In juni 2017 wordt de nieuwe vervoerder voor 15 jaar bekendgemaakt.[14]

Provincie Friesland[bewerken]

Vervoerder Contracttermijn
NS 01.01.1917 – 29.05.1999
NoordNed 30.05.1999 – 10.12.2005
Arriva 11.12.2005 – 12.12.2020
* (zomer 2017) 13.12.2020 – 15.12.2035

Provincie Groningen[bewerken]

Vervoerder Contracttermijn
NS 01.01.1917 – 27.05.2000
NoordNed 28.05.2000 – 10.12.2005
Arriva 11.12.2005 – 12.12.2020
* (zomer 2017) 13.12.2020 – 15.12.2035

Groningen en Drenthe[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie voor alle buslijnen in Groningen: Stads- en streekvervoer in Groningen en in Drenthe: Stads- en streekvervoer in Drenthe

Het busvervoer in de stad Groningen werd tot 1994 geëxploiteerd door de gemeente Groningen onder de naam GVG. Het bedrijf werd daarna geprivatiseerd en ging onder dezelfde naam verder met de gemeente Groningen als enige aandeelhouder. In 1998 werd het bedrijf verkocht aan het Amerikaanse vervoerbedrijf Vancom, dat het bedrijf al snel doorverkocht aan het Britse Arriva. Ook de streekbusdiensten in de provincies Groningen en Drenthe werden geprivatiseerd en kwamen in mei 1999 in handen van Arriva. Hierdoor verdwenen de overheidsbedrijven GADO en VEONN uit het straatbeeld. In 2002 nam MTI de busdiensten in Zuidwest-Drenthe (incl. stadsdienst Hoogeveen en Meppel) over. Na het faillissement van MTI werd het busvervoer tijdelijk geëxploiteerd door BBA. Eind 2004 ging de concessie over naar Connexxion, evenals de concessie Zuidoost-Drenthe.

In 2004 werd de voormalige concessie GGD (Groningen Stad, Groningen Streek en Drenthe) voor het eerst aanbesteed. Deze concessie omvatte alle busdiensten in de provincie Groningen (incl. stadsdienst) en het overige deel van Drenthe (Noorden en Midden).

Al het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe valt sinds 1 januari 2009 onder beheer van het OV-bureau Groningen Drenthe. In december 2009 liepen de concessies af en moesten hierdoor opnieuw aanbesteed worden. Het OV-Bureau besloot het "grote" stads- en streekvervoer in één concessie aan te besteden. De GD-concessie bevat het "grote" streekvervoer in de provincies Groningen en Drenthe, met enkele uitlopers naar Friesland. In Assen, Emmen en Groningen wordt een stadsdienst gereden. De GD-concessie is een van de grootste concessies in Nederland.

Daarnaast zijn er per regio aparte vergunningen verleend voor het kleinschalige openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe stopt vanwege bezuinigingen per 16 december 2015 met de reguliere dienstregeling voor de stadsbus in zowel Assen, Hoogeveen en Meppel. De stadsdienst van Assen, Hoogeveen en Meppel blijven voorlopig bestaan, zij het in een totaal andere vorm. Het college van B&W van Meppel start een tweejarige pilot waarbij zowel professionele buschauffeurs als vrijwilligers gaan rijden. Het betreft een samenvoeging van stadsvervoer en doelgroepenvervoer voor leerlingen en houders van een WMO-pas.

Dit vervoer is gebaseerd op het Contractvervoer bij de taxi. Dit maakt het mogelijk om maast de bushalte ook op elke plaats langs de route in of uit te stappen.

Sinds 16 december 2015 gingen de stadsbus in Assen als City line I00 rijden, stadsbus in Hoogeveen als De Bij rijden en de stadsbus in Meppel als Stadsbus Meppel voor een periode van twee jaar tot december 2017 rijden.[15]

Vanaf 19 september 2016 rijdt de shuttle bus: een nieuwe, snelle en makkelijke busverbinding als lijn 100 tussen Groningen Airport Eelde en het centrum van Groningen. De shuttle bus sluit aan op de aankomende en vertrekkende lijnvluchten van en naar Londen, Kopenhagen en Gdansk en stopt onder andere bij het Hoofdstation, Zuiderdiep en Grote Markt.[16]

Op Qliner verbinding tussen Emmen en Groningen zullen vanaf december 2017 vijf dubbeldekkers van het type Van Hool worden ingezet. De dubbeldekkers zullen worden ingezet om de reizigersgroei in Groningen en Drenthe op te vangen. Ook gaan er met 10 volledig elektrisch gelede bussen van het type VDL Citea op de groene Q-link 1 (verbinding tussen Groningen en Zuidhorn) gereden worden.[17]

Het programma van eisen voor de concessie na 2019 wordt in december 2017 bekendgemaakt.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
GGD-concessie Arriva 01.06.2004 – 15.12.2007 (verlengd tot 12.12.2009)
Zuidoost-Drenthe Connexxion 12.12.2004 – 11.12.2010 (ingekort tot 12.12.2009)
Zuidwest-Drenthe
(Onderhandse gunning)
MTI
BBA
01.09.2002 – 31.03.2004
01.04.2004 – 11.12.2004
Zuidwest-Drenthe
(aanbesteed met NO-Overijssel en Zwolle)
Connexxion 04.09.2005 – 04.09.2011 (ingekort tot 12.12.2009)
GD-concessie
Inclusief:
Qbuzz 13.12.2009 – 12.12.2015 (verlengd tot 09.12.2017, 10.12.2019)[18][19]
GD-concessie
Inclusief:
 • Stadsdienst Assen
  lijn 4
Qbuzz 13.12.2009 – 12.12.2015
GD-concessie
Inclusief:
 • Stadsdienst Assen
  lijnen 2, 3 en 5
VervoersManagement Noord-Nederland 13.12.2009 – 16.12.2015
Gemeente Assen-concessie
 • Stadsdienst Assen
  (City line I00) lijn 7 en 8
Vervoersmanagement Noord-Nederland 13.12.2015 – 13.12.2017
Kleinschalig OV Westerkwartier Taxi Nuis 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
Kleinschalig OV Zuidwest Drenthe
 • Stadsdienst Hoogeveen
 • Stadsdienst Meppel
Connexxion Taxi Services 13.12.2009 – 16.12.2015
Gemeente Hoogeveen-concessie
De Bij
 • Stadsdienst Hoogeveen [20]
Connexxion Taxi Services 13.12.2015 – 13.12.2017
Gemeente Meppel-concessie
 • Stadsdienst Meppel [21]
Connexxion Taxi Services 15.12.2015 – 13.12.2017
Kleinschalig OV Zuidwest Drenthe
Inclusief:
uitbesteed aan VMNN 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
Kleinschalig OV Zuidoost Drenthe De Vier Gewesten BV (DVG) / Taxi Dorenbos 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
Kleinschalig OV Noord-Groningen UVO Vervoer BV / Van Dijk 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
Kleinschalig OV Noord-Drenthe en Haren VervoersManagement Noord-Nederland 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
Kleinschalig OV Oost-Groningen Taxi De Grooth 13.12.2009 – 13.12.2014 (+3 = 13.12.2017)
GD-concessie
Inclusief:
 • Stadsdienst Assen
 • Stadsdienst Emmen
 • Stadsdienst Groningen
nog niet bekend 11.12.2019 – 11.12.2027

Er is ook een lijnconcessie gegund voor de snelle Qliner-busverbindingen tussen Groningen – Emmen (lijn 305) en Groningen – Drachten (lijn 314). Lijn 327 (Emmen – Hoogeveen) behoorde ook tot die concessie, maar deze lijn is per 8 januari 2012 opgeheven. De twee lijnen 305 en 314 worden bij de aanbesteding van 11 december 2017 weer toegevoegd aan de GD-Concessie. Daarmee komt er een einde aan de huidige HOV-concessie

Concessie Vervoerder Contracttermijn
HOV-concessie Groningen Drenthe Arriva Touring 13.12.2009 – 12.12.2015 (verlengd tot 09.12.2017)[22]
Wordt na afloop geïntegreerd in de concessie GD

Friesland[bewerken]

In de provincie Friesland bepaalde de FRAM jarenlang het straatbeeld. De dieseltreinen op de Noordelijke Nevenlijnen werden geëxploiteerd door de NS.

De FRAM fuseerde met de Drentse vervoermaatschappij DVM / NWH tot VEONN. Al snel werden de busbedrijven in Noord-Nederland geprivatiseerd, vanaf mei 1999 kwamen de buslijnen in handen van Arriva. In de kop van Friesland en in het zuidwesten werkte Arriva samen met de NS onder de naam NoordNed. Ook de treinverbindingen op de Noordelijke Nevenlijnen gingen onder die naam rijden. In het zuidoosten van de provincie, de stadsdienst Leeuwarden en op de Friese Waddeneilanden ging Arriva zelf rijden.

Waddeneilanden[bewerken]

In 2001 werd ook het busvervoer op de Friese Waddeneilanden aanbesteed. Arriva mocht op alle eilanden blijven rijden, behalve op Vlieland, dat overging naar TCR Vlieland. De oorspronkelijke einddatum van alle concessies was 31 december 2007. De concessies werden echter met 2 tot 14 maanden verlengd.

Bij de tweede aanbesteding in 2008 won de combinatie Arriva / TCR de concessies Vlieland en Terschelling. Arriva bleef op Terschelling rijden en TCR op Vlieland.[23]

De concessie Schiermonnikoog is inmiddels voor de derde keer aanbesteed, ditmaal samen met de streekbusconcessie Noord- en Zuidwest Friesland. Voor het personenvervoer op Schiermonnikoog heeft de provincie Friesland zes elektrische bussen van het Chinese bedrijf BYD Europe BV gekocht. Tevens werd voor 15 jaar met dit bedrijf een overeenkomst gesloten voor het onderhoud.[24] De andere concessies lopen tot 2016.

De Waddeneilanden Terschelling, Ameland en Vlieland krijgen per 1 januari 2017 volledig elektrische bussen.[25]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Vlieland TCR Vlieland 01.01.2002 – 31.12.2007 (verlengd tot 28.02.2009)
Vlieland Arriva / TCR (op het eiland rijden alleen TCR bussen) 01.03.2009 – 31.12.2016
Terschelling Arriva 01.01.2002 – 31.12.2007 (verlengd tot 28.02.2009)
Terschelling Arriva / TCR (op het eiland rijden alleen Arriva bussen) 01.03.2009 – 31.12.2016
Ameland Arriva 01.01.2002 – 31.12.2007 (verlengd tot 28.02.2009)
Ameland Arriva 01.03.2009 – 31.12.2016
Na afloop geïntegreerd in de concessie concessie Zuidoost-Friesland en Waddeneilanden
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Schiermonnikoog Arriva 01.01.2002 – 31.12.2007 (verlengd tot 01.03.2008)
Schiermonnikoog Arriva 01.03.2008 – 08.12.2012 (+3, uiteindelijk niet verlengd)
Na afloop geïntegreerd in de concessie Noord- en Zuidwest-Friesland

Noord- en Zuidwest-Friesland[bewerken]

Het bedrijf NoordNed werd eind 2005 opgeheven waardoor Arriva in de gehele provincie reed. Eind 2006 werd het voormalige NoordNed gebied (met uitzondering van de treinen) opnieuw aanbesteed. Deze concessie (een samenvoeging van de concessies Noordwest en Zuidwest Friesland) omvat al het busvervoer in Friesland ten westen van de spoorlijn Leeuwarden – Zwolle en ten noorden van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen. Bij de laatste aanbesteding in 2012 is ook het stadsvervoer Leeuwarden en het busvervoer op Schiermonnikoog bij de concessie gevoegd. Arriva, Connexxion en Qbuzz schreven in op deze concessie. Arriva bleek de beste prijs- en kwaliteitsverhouding te hebben en daarom werd de concessie aan deze vervoerder gegund. Qbuzz was het niet eens met de gunning en had bezwaar ingediend bij de rechtbank. De belangrijkste reden was een vormfout door het ontbreken van een handtekening op een document.[26][27] Het bezwaar is op 25 juli 2012 ongegrond verklaard, waardoor Arriva definitief de vervoerder is per 9 december 2012.[28]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Noord-Friesland NoordNed 30.05.1999 – 31.12.2006
Zuidwest-Friesland
NoordNed 30.05.1999 – 31.12.2006
Noord- en Zuidwest-Friesland Connexxion 01.01.2007 – 08.12.2012
Noord- en Zuidwest-Friesland
Inclusief:
 • Stadsdienst Leeuwarden
 • Schiermonnikoog
Arriva 09.12.2012 – 10.12.2022

Stadsdienst Leeuwarden[bewerken]

In 2001 werd het stadsvervoer in Leeuwarden als eerste in Nederland openbaar aanbesteed. De concessie bleef in handen van Arriva. De tweede aanbesteding werd gewonnen door Connexxion en vond plaats in 2007. Sinds 9 december 2012 is het stadsvervoer Leeuwarden geen losse concessie meer, maar behoort dan tot de streekbusconcessie Noord- en Zuidwest Friesland en Schiermonnikoog.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsvervoer Leeuwarden Arriva 01.01.2002 – 31.12.2007
Stadsvervoer Maxx Leeuwarden Connexxion 01.01.2008 – 08.12.2012
Na afloop geïntegreerd in de concessie Noord- en Zuidwest-Friesland

Zuidoost-Friesland[bewerken]

Het concessiegebied Zuidoost-Friesland is ontstaan na de komst van vervoerder Arriva en omvat al het busvervoer in Friesland ten oosten van de spoorlijn Zwolle – Leeuwarden en ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen met uitlopers naar Drenthe en Overijssel. VEONN (de voorloper van Arriva) was in 1998 in overleg met de NS, die op dat moment de treindiensten op de Noordelijke nevenlijnen exploiteerde, om een samenwerkingsverband aan te gaan. De redenen hiervan waren dat bus en trein door deze samenwerking beter op elkaar konden aansluiten. Arriva nam datzelfde jaar de VEONN over en werd hierdoor een partner in NoordNed. Arriva besloot het busvervoer in het zuidoosten van de provincie zelf te gaan rijden. FRAM (sinds 1971) en later VEONN reden in de gehele provincie. De lijnen die de FRAM in het Westerkwartier in de provincie Groningen (de voormalige ESA-lijnen) reed kwamen ten goede aan de GD-concessie. In 2008 verloor Arriva het vervoergebied aan Qbuzz.

Concessie Vervoerder Contracttermijn Opmerking
Zuidoost-Friesland FRAM 01.04.1971 – 31.12.1995 Enkele uitlopers van lijnen gezamenlijk met DVM
Zuidoost-Friesland VEONN 01.01.1996 – 29.09.1998
Zuidoost-Friesland Arriva 30.09.1998 – 31.08.2002 Door overname VEONN
Zuidoost-Friesland Arriva 01.09.2002 – 01.09.2006 (+2 - Uiteindelijk verlengd tot 13.12.2008)
Zuidoost-Friesland Qbuzz 14.12.2008 – 10.12.2016

Zuidoost-Friesland en Waddeneilanden[bewerken]

Op 3 november 2015 werd bekend dat op de concessie Zuidoost-Friesland en drie Waddeneilanden vier vervoerders hebben ingeschreven: Arriva, Connexxion, EBS en Qbuzz. Op dinsdag 8 december werd bekendgemaakt dat de concessie Zuidoost-Fryslân en Waddeneilanden aan Arriva te gunnen. Arriva gaat het busvervoer in de regio Zuidoost-Fryslân vanaf 11 december 2016 verzorgen en op de Waddeneilanden vanaf 1 januari 2017 verzorgen. Op de Waddeneilanden zal met nieuwe elektrische bussen worden gereden.[29] Met ingang van dinsdag 10 januari 2017 geldt er een nieuwe dienstregeling voor het busvervoer op de Waddeneilanden Ameland, Terschelling en Vlieland. Je kan vanaf dinsdag 10 januari 2017 ook met de OV-chipkaart reizen op deze eilanden.[30]

In 2020 wordt het openbaar vervoer in heel Friesland in één keer aanbesteed.[31]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Zuidoost-Friesland
 • Vlieland
 • Terschelling
 • Ameland
Arriva 11.12.2016 – 11.12.2020 (+2)
Waddeneilanden: 01.01.2017 – 11.12.2020 (+2)
1rightarrow blue.svg Zie voor alle buslijnen in Friesland: Stads- en streekvervoer in Friesland

Overijssel[bewerken]

In de provincie Overijssel treedt de provincie op als de OV-autoriteit. De provincie Overijssel heeft per 1 januari 2015 ook van Regio Twente de mobiliteitstaken overgenomen.[32]

Midden-Overijssel[bewerken]

De provincie Overijssel heeft de verantwoordelijkheid over het busvervoer in het Vechtdal (Noordoost-Overijssel) en Salland, inclusief de stadsdiensten in Zwolle en Deventer. Tegenwoordig is het busvervoer in dit gebied in één concessie geregeld. Op 11 oktober 2016 werd de concessie met twee jaar verlengd.[33]

Visie openbaar vervoer
Volgens de provincie past de verlenging van het contract met Syntus goed binnen de openbaar vervoer-visie die de Provinciale Staten dit jaar hebben vastgesteld. In deze visie werkt de provincie samen met inwoners, organisaties en scholen aan een vernieuwing van het openbaar vervoer in Overijssel, met als uiteindelijk doel om het OV efficiënter te kunnen inzetten.

Concessie Vervoerder Ingaande
NOOD (Noordoost-Overijssel + Zuidwest-Drenthe) en Zwolle
Zuidwest-Drenthe per 14-12.2009 onderdeel GD-concessie
Connexxion 04.09.2005 – 29.08.2010
Salland Connexxion 14.12.2003 – 29.08.2010
Midden-Overijssel
Inclusief:
 • Stadsdienst Deventer
 • Stadsdienst Zwolle

Samenvoeging bovenste twee concessies

Syntus Overijssel 29.08.2010 - 25.08.2018 verlengt tot 25.08.2020

Twente[bewerken]

Hybride bussen van het type VDL Citea tussen 2011 en eind 2013 op stadslijn 2 te Enschede.

In de regio Twente fuseerden in 1997 de Twentse vervoersmaatschappij TET en de Gelderse vervoersmaatschappij GTW tot Oostnet. Deze maatschappij werd in 1999 gefuseerd tot Connexxion. Met de komst van deze vervoerder verdwenen geleidelijk aan de typerende donker rode bussen met de afbeelding van de "Twentse Ros". In 2005 werd het openbaar vervoer in deze regio openbaar aanbesteed. Het bestuur van de Regio Twente stelde als voorwaarde dat al het openbaar vervoer binnen die regio onder dezelfde huisstijl en naam, Twents, gaat opereren. Met het ingaan van de nieuwe concessie keerden de licht rode bussen terug in het stadsbeeld van Enschede, Hengelo en Almelo. Bij deze concessie hoort ook de treindienst Almelo – Mariënberg. Die treinverbinding is door Connexxion uitbesteed aan Syntus. Na afloop van de concessie wordt deze spoorlijn geïntegreerd in de lijnconcessie Vechtdallijnen.

De treindienst ZutphenHengeloOldenzaal werd al in 2003 aanbesteed, evenals een aantal buslijnen ter ondersteuning van de treinverbinding (onder meer stadsdienst Lochem en Zutphen). De bussen in deze concessie rijden wel in de standaard huisstijl van de vervoerder Syntus. Voorheen reden in deze regio de vervoerder Oostnet en OAD. De Syntus buslijnen 52, 54, 56 en 81 worden sinds 9 december 2012 door Arriva gereden.[34]

Bij de nieuwste aanbesteding in 2011 zijn alle concessies voor Twente samengevoegd.

Concessie Vervoerder Concessietermijn
Twente
Incl. trein Almelo – Mariënberg (uitbesteed aan Syntus)
Connexxion 11.12.2005 – 07.12.2013
ZutphenHengeloOldenzaal
i.s.m. prov. Gelderland
Syntus 14.12.2003 – 07.12.2013
Treindienst Zutphen – Hengelo – Oldenzaal Syntus 14.12.2003 – 07.12.2013
Regio Twente
Inclusief:
 • Stadsdienst Almelo
 • Stadsdienst Enschede
 • Stadsdienst Hengelo
 • Stadsdienst Oldenzaal

Samenvoeging concessies Twente (exclusief trein Almelo – Mariënberg,
werd onderdeel Vechtdallijnen) en Zutphen – Hengelo – Oldenzaal

Syntus Twente[35] 08.12.2013 – 09.12.2023

Kamperlijntje[bewerken]

De treindienst Zwolle – Kampen werd aanvankelijk aanbesteed in de concessie IJsselmond als tramverbinding, maar de gunning daarvan ging niet door. Het is nog onduidelijk wat er in de toekomst gaat gebeuren met het Kamperlijntje. De nieuwe concessie voor het Kamperlijntje samen met de lijn Zwolle – Enschede heeft een looptijd van 15 jaar en zal eind 2017 van start gaan. In de tussentijd moeten zowel het traject Zwolle – Kampen als het traject Zwolle – Wierden worden geëlektrificeerd.[36] Op 9 juni 2015 werd bekend dat de aanbesteding ging tussen NS, Arriva en Syntus en voorlopig werd uitgesteld in verband met de fraude in Limburg.[37][38] Op 16 juni 2015 werd bekend dat de aanbesteding werd gegund aan Syntus.[39]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Treindienst ZwolleKampen
Kamperlijntje
NS Reizigers 10.12.2006 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 12.12.2015)
Treindienst Zwolle – Kampen Syntus 10.12.2017 – 12.12.2032

Zwolle – Enschede[bewerken]

Op 15 april 2013 werd bekend dat de Provinciale Staten akkoord gaan met de decentralisatie van de treindienst tussen Zwolle en Enschede. De treindienst kwam in december 2014 in handen van de provincie Overijssel en Regio Twente.[40] De nieuwe concessie voor het Kamperlijntje samen met de lijn Zwolle – Enschede heeft een looptijd van 15 jaar en zal eind 2017 van start gaan. In de tussentijd moeten zowel het traject Zwolle – Kampen als het traject Zwolle – Wierden worden geëlektrificeerd.[36] Op 9 juni 2015 werd bekend dat de aanbesteding ging tussen NS, Arriva en Syntus en voorlopig werd uitgesteld in verband met de fraude in Limburg.[37][38] Op 16 juni 2015 werd bekend dat de aanbesteding werd gegund aan Syntus.[39]

Concessie Vervoerder Concessietermijn
Treindienst Zwolle – Enschede NS 01.01.1917 – 13.12.2014
Treindienst Zwolle – Enschede NS 14.12.2014 – 12.12.2015
Treindienst Zwolle – Enschede Syntus 10.12.2017 – 12.12.2032

Vechtdallijnen[bewerken]

De Emmerlijn, de treinverbinding Zwolle – Emmen en de treinverbinding Almelo – Mariënberg zijn in één lijnconcessie aanbesteed onder de naam Vechtdallijnen (genoemd naar de Overijsselse Vecht). De lijn Almelo – Mariënberg valt ook onder het beheer van de regio Twente en was eerder onderdeel van de busconcessie Twente.

Twee stellen van de Vechtdallijnen te Mariënberg
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Treindienst Zwolle – Emmen NS Reizigers 09.12.2007 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 08.12.2012)
Vechtdallijnen
lijndelen:
Arriva 09.12.2012 – 11.12.2027

Treindienst Hengelo – Bad Bentheim[bewerken]

Lange tijd stopten vrijwel alle internationale treinen richting Noord-Duitsland en verder in Oldenzaal. Zo had de stad rechtstreekse verbindingen met belangrijke Duitse steden enerzijds en de Randstad anderzijds. Op de tijdstippen dat er geen internationale treinen reden, reden er pendeltreinen tussen Hengelo en Oldenzaal. Met ingang van de dienstregeling 1992/'93 kwam er een einde aan stoppende internationale treinen.

Vanaf 12 december 2010 exploiteerden Syntus en de Bentheimer Eisenbahn bij wijze van proef gezamenlijk een treindienst tussen Hengelo en Bad Bentheim, die stopte in Oldenzaal. Deze treindienst was bedoeld als aanvulling op de internationale intercity-verbinding tussen Amsterdam en Berlijn, die eens in de twee uur rijdt, en sloot in Bad Bentheim aan op de stoptrein naar Bielefeld. De uurdienst bleek niet succesvol en na de drie jaar durende proef werd de dienst op 8 december 2013 beëindigd.

Het is de bedoeling dat vanaf 10 december 2017 de treindienst door Eurobahn tussen Bielefeld en Bad Bentheim verlengd wordt naar Hengelo. Hiermee ontstaat er een frequente treindienst tussen Twente en Duitsland.[41]

Concessie Vervoerder Concessietermijn
Treindienst Hengelo – Oldenzaal – Bad Bentheim
Is per 8 december 2013 opgeheven
Syntus 12.12.2010 – 07.12.2013
Treindienst Hengelo – Bad Bentheim – Bielefeld Eurobahn (Keolis) 10.12.2017 – 11.12.2032

Overijssel / Flevoland[bewerken]

IJsselmond[bewerken]

De provincies Overijssel en Flevoland werken in de concessie IJsselmond met elkaar samen. Dat concessiegebied behelst Noordwest-Overijssel (Kampen, Genemuiden, Steenwijk, maar niet het Kamperlijntje), Noordoostpolder (Emmeloord e.o.) en Oostelijk-Flevoland (Dronten e.o.).

Bij de eerste openbare aanbesteding in 2005 werd de concessie gewonnen door Connexxion. In Oostelijk Flevoland reed Connexxion al en het andere deel werd overgenomen van Arriva.

 • In juni 2010 werd gestart met een nieuwe aanbestedingsronde voor de concessie met als ingangsdatum 4 september 2011. In deze concessie waren ook de stadsdienst Lelystad en de nieuwe tramlijn Zwolle – Kampen opgenomen. De concessie werd niet gegund omdat geen van de inschrijvende vervoerders aan de gestelde eisen en het budget kon voldoen.
 • In januari 2011 startte de tweede poging. De ingangsdatum werd opgeschoven naar december 2012 en de stadsdienst Lelystad en de tramlijn werden weer uit de concessie gehaald. Nieuw was wel de Qliner 345 tussen Lelystad en Emmeloord, terwijl de Hanzeliner uit de concessie zou verdwijnen. De combinatie Noot Ede / Regiotaxi de Vallei en Connexxion dienden een offerte in.[42] Ook deze concessie werd niet gegund omdat beide inschrijvers boven het beschikbare budget zaten.
 • Na de zomer van 2012 werd een tijdelijke concessie van 1 jaar uitgeschreven, omdat de lopende concessie niet meer verder verlengd kon worden. Deze concessie werd in oktober 2012 aan Connexxion gegund.[43][44][45]
 • In februari 2013 startte de derde poging. Ook deze aanbesteding verliep niet geheel soepel, waardoor de gunningsdatum diverse malen werd opgeschoven. Op 5 juni 2013 werd bekend dat DVG IJsselmond, OV Regio IJsselmond (een dochteronderneming van Connexxion), Syntus, Noot Touringcar Ede en Arriva DAV een offerte hadden ingediend. Begin juli 2013 is de concessie voorlopig gegund aan OV Regio IJsselmond. Syntus tekende bezwaar aan tegen deze gunning, maar trok het bezwaar in oktober 2013 terug.[46]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Oostelijk-Flevoland Connexxion 10.05.1999 – 03.09.2005
Noordwest-Overijssel en Noordoostpolder Arriva 30.09.1998 – 03.09.2005
IJsselmond Connexxion 04.09.2005 – 04.09.2011 (verlengd tot 08.12.2012)
IJsselmond Connexxion 09.12.2012 – 07.12.2013
IJsselmond
Inclusief:
 • Stadsdienst Dronten
 • Stadsdienst Kampen
 • Busdienst Emmeloord – Lelystad
OV Regio IJsselmond 08.12.2013 – 09.12.2023

Flevoland[bewerken]

Lelystad[bewerken]

De gemeente Lelystad is op basis van delegatie door de provincie Flevoland verantwoordelijk voor de stadsdienst Lelystad.[47]

Het stadsvervoer in Lelystad zou in 2011 geïntegreerd worden in de concessie IJsselmond. De aanbesteding van die concessie mislukte. De concessie Lelystad kon echter niet verder verlengd worden. Hierdoor was een aparte aanbesteding noodzakelijk.

Vervoerder Contracttermijn
Flevodienst 01.05.1959 – 31.12.1980
Verenigde Autobus Diensten VAD 01.01.1981 – 28.05.1994
Midnet 29.05.1994 – 09.05.1999
Connexxion
Formule:
10.05.1999 – 31.12.2003
Connexxion 01.01.2004 – 01.01.2010 (verlengd tot 03.09.2011)
Arriva[48]
Formule:
04.09.2011 – 11.12.2021

Almere[bewerken]

De provincie Flevoland heeft de taken betreffende het stads- en streekvervoer in Almere gedelegeerd naar de Gemeente Almere. Vervoerder Connexxion verzorgt al jaren de stads- en streekdiensten in en om Almere. Dit gebied werd voor mei 1999 geëxploiteerd door Midnet. De stadsdienst en het streekvervoer in Almere werden in 2003 als losse concessies voor het eerst openbaar aanbesteed. Connexxion won deze aanbesteding en hierdoor bleef het gebied tot zeker eind 2009 in handen van de vervoerder. Bij de nieuwe aanbesteding werden de twee concessies samengevoegd. Hier was Connexxion de enige inschrijver, waardoor zij de concessie won.

Het college van B en W van de gemeente Almere heeft op 8 maart 2016 het bestek voor de Europese openbare aanbesteding van het busvervoer Almere in de periode 2018-2027 vastgesteld. Op 8 juli 2016 hebben de volgende vervoerders ingeschreven op de concessie: Arriva, Connexxion, EBS en Syntus. Op 27 september 2016 werd bekend dat per 10 december 2017 de concessie aan Syntus werd gegund.[49]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsvervoer Almere Connexxion 14.12.2003 – 12.12.2009
Streekvervoer Almere Connexxion 14.12.2003 – 12.12.2009
Stads- en streekvervoer Almere
Inclusief
Connexxion 01.01.2010 – 09.12.2017
Stads- en streekvervoer Almere
Inclusief
 • Stadsdienst Almere
Syntus 10.12.2017 – 10.12.2027

Gelderland[bewerken]

Veluwe[bewerken]

De Veluwelijn valt onder verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland

Op de Veluwe reed van 1923 tot 1981 de VAD. Dit bedrijf fuseerde met de Flevodienst tot Verenigde Autobus Diensten VAD. De lijnen in Ede en Wageningen werden geëxploiteerd door Centraal Nederland. In 1994 werd de VAD overgenomen door fusiebedrijf Midnet en in mei 1999 fuseerde dat bedrijf tot Connexxion. In 2004 werd het openbaar vervoer op de Veluwe voor het eerst openbaar aanbesteed en ging over van Connexxion naar BBA. BBA ging al snel over in handen van Veolia. Het gebied omvat alle buslijnen in de Veluwe (Noordwest-Gelderland) incl. stadsdiensten Apeldoorn, Ede en Harderwijk en de busdiensten van de Vallei- en Veluwelijn. Inmiddels is het gebied in 2010 voor de tweede keer aanbesteed. Syntus is de huidige concessiehouder.

Er is daarnaast ook nog een aparte lijnconcessie voor de gedecentraliseerde treindienst op de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Veluwe
Inclusief:
 • Stadsdienst Apeldoorn
 • Stadsdienst Ede
 • Stadsdienst Harderwijk
BBA/Connex Groep later
Veolia Transport
12.12.2004 – 11.12.2010
Veluwe
Inclusief:
 • Stadsdienst Apeldoorn
 • Stadsdienst Ede
 • Stadsdienst Harderwijk
 • Busdienst Valleilijn
 • Busdienst Veluwelijn
Syntus Gelderland 12.12.2010 – 10.12.2016 (verlengd tot 12.12.2020[50])
Treindienst Valleilijn Connexxion 10.12.2006 – 31.12.2016 (verlengd tot 31.12.2021)

Achterhoek-Rivierenland[bewerken]

De provincie Gelderland heeft ook de zeggenschap over het openbaar vervoer in de regio's Achterhoek en Rivierenland.

In de Achterhoek werkten vanaf 1991 de NS en de voormalige Gelderse Tramwegen (later Oostnet) samen in het project Integratie Gelderland Oost. Doel daarvan was de integratie tussen trein en bus in deze regio. In mei 1999 ontstond hieruit het vervoerbedrijf Syntus. Syntus verzorgde tot eind 2010 het bus- en treinvervoer in de Achterhoek en was hierdoor een vertrouwd gezicht.

De regio Rivierenland werd al in 2003 voor het eerst openbaar aanbesteed en gegund aan Arriva ten koste van Hermes (voorheen BBA en daarvoor Zuidooster).

In 2010 werden beide concessiegebieden gezamenlijk aanbesteed met de lokale treindiensten. De concessie werd gewonnen door Arriva. Reizigers waren niet erg blij dat Syntus hierdoor uit de Achterhoek verdween.[51]

De treindiensten Arnhem – Tiel, Arnhem – Winterswijk en Zutphen – Winterswijk vielen onder beheer van plusregio Stadsregio Arnhem Nijmegen (SAN).

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Achterhoek Syntus 01.01.2002 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 11.12.2010)
Rivierenland Arriva 01.01.2003 – 31.12.2008 (+1, daarna onderhands verlengd tot 11.12.2010)
AchterhoekRivierenland
Busdiensten
Arriva 12.12.2010 – 11.12.2020
Treindienst Arnhem – Tiel Syntus 10.12.2005 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 08.12.2012)
Treindienst Arnhem – Winterswijk Syntus 31.05.2005 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 08.12.2012)
Treindienst Zutphen – Winterswijk Syntus 30.05.1999 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 08.12.2012)
Treindienst Zutphen – Apeldoorn RegioNS 12.12.2004 – 12.12.2009 (onderhands verlengd tot 08.12.2012)
Achterhoek – Rivierenland
treindiensten
 • Arnhem – Tiel
 • Arnhem – Winterswijk
 • Zutphen – Winterswijk
 • Zutphen – Apeldoorn
Arriva 09.12.2012 – 11.12.2020

Arnhem Nijmegen[bewerken]

De plusregio Stadsregio Arnhem Nijmegen is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer binnen deze regio.

Connexxion exploiteerde sinds mei 1999 voor plusregio Knooppunt Arnhem Nijmegen de trolleybus in Arnhem en een aantal 'gewone' buslijnen tussen Arnhem en Nijmegen. Connexxion kreeg de concessies in 2001, 2004 en 2007 onderhands toebedeeld. Bij de aanbesteding in 2009 werden KAN Noord en KAN Zuid samengevoegd tot één concessie. KAN Zuid werd eerder gezamenlijk uitgevoerd door Novio en Hermes en bevat veel lijnen vanuit Nijmegen naar omliggende plaatsen. De concessie werd gewonnen door Connexxion's dochteronderneming Novio die de lijnen exploiteert onder de productformule Breng. Sinds 9 december 2012 is Connexxion's dochteronderneming Hermes concessiehouder. Naast de busverbindingen werd de nieuwe vervoerder vanaf 10 december 2012 ook verantwoordelijk voor de treindienst Arnhem – Doetinchem v.v. (exclusief de doorgaande diensten Arnhem – Doetinchem – Winterswijk v.v.) en de stadsregiotaxi.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
KAN noord Connexxion 01.01.2007 – 12.12.2009 (onderhandse gunning)
KAN zuid Connexxion 01.01.2007 – 12.12.2009 (onderhandse gunning)
Treindienst Arnhem – Doetinchem Syntus 31.05.2005 – 08.12.2012
Stadsregio Arnhem Nijmegen Novio
formule Breng
13.12.2009 – 08.12.2012
Stadsregio Arnhem Nijmegen
Inclusief:
Hermes
formule Breng
09.12.2012 – 10.12.2022 (+2)

Arnhem – Emmerich – Düsseldorf[bewerken]

De RB 35 treinen op de spoorlijn Düsseldorf Hauptbahnhof – Emmerich worden vanaf 11 december 2016 als RE 19 gereden door Abellio Rail. Vanaf 6 april 2017 worden RE 19-treinen doorgetrokken naar Arnhem.[52]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Treindienst Arnhem – Emmerich – Düsseldorf Abellio Rail NRW 06.04.2017 – 11.12.2028

Utrecht[bewerken]

Utrecht (provincie)[bewerken]

Het (noord)oosten en westen van de provincie Utrecht is sinds 2008 één concessiegebied en bevat behalve streekdiensten ook de stadsdiensten in Amersfoort, Soest en Woerden.

Syntus gaat vanaf 11 december 2016 de streekbussen in de provincie Utrecht en de stadsbussen in Amersfoort rijden. Syntus gaat rijden met bussen, die uitgerust zijn met wifi, USB-stopcontacten.

Het dorp Mijdrecht krijgt vanaf 11 december 2016 twee elektrische buurtbussen. Van de in totaal 200 bussen worden er in ieder geval vier elektrisch. Naast de twee zero-emissie buurtbussen in Mijdrecht gaan er ook twee elektrische bussen in Amersfoort rijden. Ook komt er ten minste één hybride bus in Woerden.[53]

Connexxion maakt echter bezwaar tegen de gunning. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op maandag 21 november 2016 besloten dat Syntus de komende tijd het vervoer in de provincie Utrecht mag verzorgen.[54][55][56]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsvervoer Amersfoort Connexxion 15.12.2002 – 13.12.2008
Noordwest Utrecht BBA 15.12.2002 – 09.12.2006 (verlengd tot 13.12.2008)
Utrecht Oost Stadsvervoer Nederland 12.12.2004 – 13.12.2008
Provincie Utrecht
Inclusief:
 • Stadsdienst Amersfoort
Connexxion 14.12.2008 – 10.12.2016
Provincie Utrecht
Inclusief:
 • Stadsdienst Amersfoort
Syntus Utrecht 11.12.2016 – 10.12.2023

Utrecht (stadsregio)[bewerken]

Al het bus- en trammaterieel in het BRU-gebied rijdt rond in een heldergeel/donkergrijze kleurstelling.

Het busvervoer dat onder Bestuur Regio Utrecht valt, was tot eind 2013 verdeeld in drie concessies. Er was een concessie voor al het stadsvervoer binnen de gemeente Utrecht, diverse buslijnen tussen Utrecht en Maarssen en enkele lijnen in het buitengebied ten noorden van de stad. Daarnaast was er een concessie voor het streekbusvervoer van en naar de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen, De Bilt, Zeist en Bunnik. Ook de Utrechtse sneltram behoort tot deze concessie. De derde concessie was een vergunning voor 12 spitsbussen in deze regio. Sinds het einde van 2013 zijn al deze concessies samengevoegd.

Aanvankelijk was deze concessie gegund aan Qbuzz, maar nadat Connexxion naar de rechter was gestapt is dit besluit geschorst.[57][58] Op 29 augustus 2011 werd bekend dat Qbuzz alsnog de concessie zou mogen uitvoeren. De start van de nieuwe concessie werd met een jaar uitgesteld en zou ingaan op 9 december 2012. Connexxion ging opnieuw met succes in beroep tegen deze gunning.

Daarop werd een geheel nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Op 8 oktober 2012 werd door BRU bekendgemaakt dat Qbuzz ook bij deze aanbesteding de beste prijs-kwaliteitverhouding bood en vanaf december 2013 het busvervoer in de Utrechtse stadsregio zal gaan verzorgen.[59] Echter op 9 november 2012 werd bekendgemaakt dat Connexxion, die onder de naam OV Regio Utrecht B.V. ook had ingeschreven, weer beroep aantekent tegen de uitspraak.[60]

Op 14 januari 2013 maakte BRU bekend dat de bezwaren tegen het gunningsbesluit, die door een onafhankelijke commissie waren onderzocht, ongegrond zijn verklaard.[61] Connexxion tekende hiertegen beroep aan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.[62] Op 2 mei 2013 besliste dit College van Beroep voor het bedrijfsleven dat de gunning van de concessie aan Qbuzz in stand blijft en daarmee onherroepelijk is.[63] Door alle juridische procedures kon de concessie pas eind 2013 ingaan. Met de start van de nieuwe concessie is er een einde gekomen aan stadsvervoerbedrijf GVU.

In 2016 werd de Bestuur Regio Utrecht opgeheven en overgedragen aan de gelijknamige provincie Utrecht.

In 2017 wil Qbuzz 10 nieuwe elektrische bussen aanschaffen en in 2019 nog eens 100 extra bussen die elektrisch kunnen rijden. "We zijn dan klaar om in 2023 de hele concessie met zero-emissiebussen aan te bieden".[64]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsvervoer Utrecht GVU 01.01.2006 – 10.12.2011 (verlengd tot 07.12.2013)
Regiovervoer Utrecht Connexxion 14.12.2008 – 10.12.2011 (verlengd tot 07.12.2013)
Spitsvervoer Utrecht Connexxion 14.12.2008 – 10.12.2011 (verlengd tot 07.12.2013)
Regio Utrecht
Inclusief:
 • Stadsdienst Utrecht

Samenvoeging bovenstaande concessies

U-OV [59] 08.12.2013 – 09.12.2023

Noord-Holland[bewerken]

Gooi en Vechtstreek[bewerken]

Gooi en Vechtstreek omvat het busvervoer in de streek rondom Hilversum in de provincie Noord-Holland, incl. stadsdiensten Hilversum en Huizen. Eerder reden hier CN en Midnet. De Gooise buslijn 320, tussen Amsterdam en Hilversum via Huizen gedeeltelijk gereden door de firma Pouw Vervoer, in opdracht van Connexxion.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Gooi en Vechtstreek Connexxion 11.12.2005 – 01.07.2011 (verlengd tot 16.07.2011)
Gooi en Vechtstreek
Inclusief:
 • Stadsdienst Hilversum
Connexxion 17.07.2011 – 31.06.2019

Noord-Holland Noord[bewerken]

De concessie Noord-Holland Noord omvat alle streekbusdiensten in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel, incl. stadsdiensten Maxx Alkmaar, Hoorn en Den Helder en het vervoer op Texel. Voor Connexxion reed hier de NZH en op Texel de AOT.

Vanaf juli 2018 dient minstens vijftig procent van de busvloot in het concessiegebied in 2025 emissievrij kan rijden. De vervoerder mag daarvoor elektrische bussen inzetten, maar kan ook voor andere schone variant kiezen, zoals waterstof. Deze eis heeft de provincie per 15 september 2016 opgenomen in definitieve Programma van Eisen (PvE).[65][66]

Aanvankelijk hadden partijen tot de jaarwisseling de tijd om een bod in te dienen. De provincie heeft de inschrijfdatum naar 2 maart 2017 verplaatst.[67] Vervoerders Arriva, Connexxion, EBS en Syntus hebben een offerte ingediend voor de concessie Noord-Holland Noord. De verwachting is dat de concessie in mei 2017 gegund zal worden.[68]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Noord-Holland Noord Connexxion 15.12.2002 – 13.12.2008
Stadsdienst Alkmaar Connexxion 15.12.2002 – 13.12.2008
Noord-Holland Noord
Inclusief:
 • Stadsdienst Alkmaar
 • Stadsdienst Hoorn
 • Stadsdienst Den Helder
 • Vervoer op Texel
Connexxion 14.12.2008 – 21.07.2018
Noord-Holland Noord
Inclusief:
 • Stadsdienst Alkmaar
 • Stadsdienst Hoorn
 • Stadsdienst Den Helder
 • Vervoer op Texel
nog niet bekend 22.07.2018 – 01.07.2028

Haarlem-IJmond[bewerken]

De buslijnen in de regio Haarlem-IJmond werden tot mei 1999 gereden door de NZH. Tussen december 2005 en december 2015 werd het vervoer uitgevoerd door Connexxion.

Eind 2015 eindigde de concessie Haarlem-IJmond. Deze concessie wordt gevormd door negen gemeenten, te weten Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Bloemendaal, Velsen, Uitgeest, Zandvoort, Beverwijk, en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De concessie is verlengd met een periode van 10 jaar (2016 – 2025).

Op 13 december 2015 zou Connexxion starten met 16 elektrische bussen, 28 schone dieselbussen en 56 bussen die rijden op groen gas. Het busvervoer in de concessie Haarlem-IJmond kent binnen 4 jaar de minste uitstoot van CO2 en fijnstof. Door de inzet van (uiteindelijk) 78 elektrische bussen rijdt een groot deel van de bussen zonder emissie. Het nieuwe wagenpark wordt gefaseerd ingevoerd.[69]

Vanaf september 2017 wil Connexxion onmiddellijk met 8 elektrische BYD-bussen gaan rijden en nog 8 andere bussen van een andere leverancier. De 56 gasbussen die nu al rijden blijven de komende paar jaar in operatie. In 2020 worden deze gasbussen vervangen door elektrische bussen.[70]

Het bezwaar van Syntus werd op 9 augustus 2016 door de rechtbank verworpen.[71]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
HaarlemIJmond
Inclusief:
 • Stadsdienst Haarlem
Connexxion 11.12.2005 – 01.07.2011 (eerst verlengd tot 01.07.2013, verder verlengd tot september 2017)
HaarlemIJmond
Inclusief:
 • Stadsdienst Haarlem
Connexxion september 2017 – 11.12.2027
Lijnconcessie
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Fast Flying Ferry IJmuiden – Amsterdam
Draagvleugelboot, veerboot over het Noordzeekanaal
Connexxion 27.04.2008 – 01.01.2014

Waterland[bewerken]

De concessie Waterland valt onder beheer van de Stadsregio Amsterdam. Vanuit de meeste plaatsen zijn er meerdere busverbindingen naar Amsterdam Centraal. Op de Slochterweg in Amsterdam-Noord rijden op enkele momenten van de dag 28 buslijnen van of naar Amsterdam. In Purmerend heeft elke wijk aansluiting op een snelle buslijn naar Amsterdam, en heeft hiermee een groter marktaandeel dan de trein, in Nederland een unicum. De exploitatie kwam per 11 december 2011 in handen van de Israëlische busvervoerder EBS die de concessie overnam van Arriva. Het hele lijnennet ging toen op de schop, mede door de komst van het R-net. De concessie duurt ten minste acht jaar (tot 8 december 2019), met eventueel twee jaar verlenging.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Waterland Connexxion 01.01.2002 – 10.12.2005 (onderhandse gunning)[72]
Waterland Arriva 11.12.2005 – 10.12.2011
Waterland EBS Public Transportation 11.12.2011 – 07.12.2019 (+2)
Na afloop geïntegreerd in de Vervoerregio Amsterdam, zie onder.

Zaanstreek[bewerken]

De concessie Zaanstreek valt onder beheer van de stadsregio Amsterdam en beslaat de plaatsen Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westknollendam, Westzaan, Wormerveer, Zaandam incl. stadsdienst, Zaandijk en Oostzaan. Zie voormalige vervoerders voor een overzicht van de vervoerders die in de Zaanstreek hebben gereden.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Zaanstreek Connexxion 01.01.2002 – 13.12.2004 (onderhandse gunning)[72]
Zaanstreek Connexxion 12.12.2004 – 11.12.2010
Zaanstreek
Inclusief:
 • Stadsdienst Zaandam
Connexxion 12.12.2010 – 09.12.2018 (+2)
Na afloop geïntegreerd in de Vervoerregio Amsterdam, zie onder.

Stadsvervoer Amsterdam[bewerken]

Het stadsvervoer Amsterdam omvat al het metro-, tram- en busvervoer binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam, Diemen en de kern Duivendrecht van de gemeente Ouder-Amstel en enkele lijnen erbuiten (naar Amstelveen, Schiphol en Weesp). Dit openbaar vervoer is tot minimaal 2018 door de stadsregio Amsterdam aan het GVB toevertrouwd, door middel van een onderhandse aanbesteding.[73] De regio SRA heeft aangegeven liever het GVB te houden.[74]

In 2014 is de concessie verlengd tot 2024.[75]

Het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) neemt in 2018 de eerste 40 elektrische bussen in gebruik. Tussen 2018 en 2025 vervangt Amsterdam uiteindelijk alle dieselbussen voor emissievrije elektrische bussen.[25]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsvervoer Amsterdam GVB 01.01.2006 – 31.12.2011
Stadsvervoer Amsterdam GVB 01.01.2012 – 09.12.2024[76] (+7)
Na afloop geïntegreerd in de Vervoerregio Amsterdam, zie onder.

Amstelland-Meerlanden[bewerken]

De concessie Amstelland-Meerlanden valt onder beheer van de stadsregio Amsterdam en beslaat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel (behalve Duivendrecht), Uithoorn en Haarlemmermeer, allemaal zuidelijk van Amsterdam en lid van de Stadsregio Amsterdam. De lijnnummering past binnen die van Groot-Amsterdam, er is geen dubbelnummering met andere buslijnen binnen de Stadsregio. Ook de Zuidtangent (de hoogwaardige busverbinding HaarlemSchipholAmsterdam Zuidoost) en het Sternetvervoer (van en naar Schiphol) maken deel uit van deze concessie. Opvallend is dat er ook een lijnconcessie is voor de Zuidtangent, dit contract bevat echter alleen het traject Haarlem – Vijfhuizen.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Amstelland-Meerlanden Connexxion 01.01.2002 – 08.12.2007 (onderhandse gunning)[72]
Amstelland Meerlanden Connexxion 09.12.2007 – 12.12.2015 (verlengd tot 09.12.2017)
Na afloop geïntegreerd in de Vervoerregio Amsterdam, zie onder.
Zuidtangent
lijnconcessie voor lijndeel Haarlem – Vijfhuizen,
i.s.m. provincie Noord-Holland
Connexxion 09.12.2007 – 12.12.2015 (verlengd tot 09.12.2017)
Na afloop geïntegreerd in de Vervoerregio Amsterdam, zie onder.

Vervoerregio Amsterdam[bewerken]

De Vervoersautoriteit van de provincie Noord-Holland heeft op 1 januari 2015 de concessie Stadsregio Amsterdam opgericht. De Stadsregio Amsterdam ging per 1 januari 2017 door als Vervoerregio Amsterdam.[77] De Vervoerregio Amsterdam is verantwoordelijk voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad gaan nu samenwerken, omdat er zo ook over de gemeente- en provinciegrenzen heen gewerkt kan worden. Daarbij is afgesproken dat de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeentes Almere en Lelystad meer kennis gaan delen over verkeer en vervoer, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de bestaande vervoersregio's.

De nieuwe vervoerder in de concessie Amstelland-Meerlanden moet meteen vanaf 10 december 2017 met volledig elektrische bussen gaan rijden op alle lijnen binnen het Schipholnet. Dit blijkt uit het bestek dat de concessieverlener, de Stadsregio Amsterdam, maandag 20 juni 2016 heeft gepubliceerd. Op 4 november 2016 werd bekend dat Arriva, Connexxion, EBS en Qbuzz hebben ingeschreven op de concessie Amstelland-Meerlanden.[78][79] Vervoerder Connexxion mag het vervoer blijven verzorgen en treedt in werking op 10 december 2017. Binnen vijf jaar moet 88 procent van de concessie zero emissie zijn.[80] Achttien dubbeldekkers om aan de grote reizigersvraag te voldoen en de grootste elektrische bussenvloot van Europa: 100 gelede VDL-bussen. Dat zijn de meest in het oog springende kenmerken van de concessie Amstelland-Meerlanden.[81]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Vervoerregio Amsterdam
* Amstelland-Meerlanden
* Zuidtangent lijnen
Connexxion 10.12.2017 – 12.12.2027

Zuid-Holland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie voor alle buslijnen in Zuid-Holland: Stads- en streekvervoer in Zuid-Holland

Zuid-Holland Noord (ZHN)[bewerken]

De concessie Zuid-Holland Noord (ZHN, tot en met 8 december 2012 geheten Duin- en Bollenstreek / Leiden en Rijnstreek / Midden-Holland, DBLRMH) omvat behalve de streekdiensten ook de stadsdiensten Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Leiderdorp. Voorheen reden hier NZH, Westnederland, ZWN-Groep en Connexxion. Op 18 april 2012 is deze concessie onder de nieuwe naam gegund aan Arriva.[82][83][84] Vervoerder Connexxion tekende aanvankelijk bezwaar aan tegen deze gunning, maar heeft deze begin juli 2012 weer ingetrokken. Arriva is daardoor sinds 9 december 2012 de nieuwe vervoerder voor de busconcessie Zuid-Holland Noord.[85]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Duin- en Bollenstreek / Leiden
en Rijnstreek / Midden-Holland (DBLRMH)
Connexxion 01.01.2005 – 31.12.2010 (verlengd tot 08.12.2012)
Zuid-Holland Noord (ZHN)
Inclusief:

Nieuwe naam voor bovenstaande concessie

Arriva 09.12.2012 – 12.12.2020 (+2)

Stadsvervoer Dordrecht[bewerken]

Stadsvervoer Dordrecht BV, afgekort SVD, was tot eind 2006 de stadsvervoerder van Dordrecht. In 1990 werd de naam van het Gemeentevervoerbedrijf Dordrecht (GVBD) veranderd in Stadsvervoer Dordrecht. Op 1 januari 2001 werd SVD een dochteronderneming van HTM Personenvervoer. Na 2006 is deze vervoers concessie overgegaan in streekvervoer concessie DAV (zie hieronder).

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsdienst Dordrecht SVD 01.01.2001 – 31.12.2006

Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV)[bewerken]

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van de concessie DAV-gebied. Op 7 augustus 2002 werd bekend dat Arriva het busvervoer in de regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden mocht gaan exploiteren. De concessie omvat al het streekbusvervoer in het gebied dat begrensd wordt door de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam en Papendrecht) in het westen, Leerdam in het oosten, de Lek in het noorden en de provinciegrens in het zuiden. De overgang van Connexxion naar Arriva verliep niet vlekkeloos. Dit kwam doordat Arriva slechts 4 maanden implementatietijd had en dus in zeer korte tijd nieuwe bussen moest bestellen. Dit bleek niet haalbaar, waardoor Arriva een aantal maanden moest overbruggen met veel stokoude bussen van her en der die vooral in de wintermaanden voor problemen zorgden.[86]

Bij de nieuwe aanbesteding in 2006 werd de concessie uitgebreid met het stadsvervoer in Dordrecht (voorheen verzorgd door Stadsvervoer Dordrecht) en de contractsectortreindienst MerwedeLingelijn (voorheen uitgevoerd door de NS) tussen Dordrecht en Geldermalsen. De concessie werd weer gewonnen door Arriva en loopt van 1 januari 2007 tot en met eind 2018.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
DAV-gebied Arriva 01.01.2003 – 31.12.2006
DAV-gebied
Inclusief:
Arriva 01.01.2007 – 31.12.2018

Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee (HWGO)[bewerken]

De provincie Zuid-Holland heeft op 16 februari 2015 inschrijvingen ontvangen van de bedrijven Arriva, Connexxion en Noot.[87]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee Connexxion 01.01.2002 – 31.12.2007
Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee
Inclusief:
 • Stadsdienst Middelharnis
Arriva 01.01.2008 – 13.12.2014, verlengd tot 12.12.2015
Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee
Inclusief:
 • Stadsdienst Middelharnis
Connexxion 13.12.2015 – 09.12.2023

Lijnconcessies[bewerken]

Verder is de provincie verantwoordelijk voor een aantal lokale treinverbindingen en de waterbusverbinding tussen Rotterdam, Krimpen a/d IJssel, Ridderkerk Slikkerveer, Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Dordrecht, en tussen de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Sliedrecht) onderling. Ook de verbinding Ridderkerk – Krimpen a/d LekKinderdijk behoort ertoe.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn HTM / NS Reizigers 10.12.2006 – 12.12.2009
Treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn
(Treinseries 9500 en 19500 tussen Alphen a/d Rijn en Gouda)
NS Reizigers 13.12.2009 – 08.12.2012[88] (verlengd tot 12.12.2015)
Treindienst Gouda – Alphen aan den Rijn[89] NS Reizigers in samenwerking met Abellio Rail NRW[90] 11.12.2016 – 14.12.2031
Extra spitsdiensten trein Alphen aan den Rijn – Leiden
(Treinserie 19500 tussen Alphen a/d Rijn en Leiden)
NS Reizigers 13.12.2009 – 08.12.2012[88] (verlengd tot 12.12.2015)
OV over water Rotterdam – Drechtsteden Waterbus
(Connexxion / gem. Dordrecht)
01.01.2005 – 13.12.2009
OV over water Rotterdam – Drechtsteden Aquabus (Arriva / Doeksen) 14.12.2009 – 12.12.2021

Bus Haaglanden stad[bewerken]

Het stadsgewest Haaglanden is opdrachtgever van de bus, Haagse tram, en RandstadRail-verbindingen van de HTM, de RandstadRail-verbinding van de RET en het streekbusvervoer in Haaglanden (incl. stadsdiensten Delft en Zoetermeer).

Het stadsvervoer in Den Haag wordt al sinds 1887 uitgevoerd door de HTM. Op 9 december 2012 is de nieuwe stadsbusconcessie ingegaan, die voor het eerst middels een openbare aanbesteding is verkregen. HTM voert het busvervoer vanaf die datum samen uit met Qbuzz onder de joint venture HTMbuzz, dat heeft het stadsgewest op 23 mei 2012 bekendgemaakt. Deze concessie bevat alle busdiensten in Den Haag, HTM Bus en de HTM nachtbus

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Haaglanden agglomeratie Den Haag HTM Bus HTM 01.01.2009 – 25.08.2012 (onderhands aanbesteed, verlengd tot 08.12.2012)
Stadsbus Den Haag
Nieuwe naam voor bovenstaande concessie
HTMbuzz[91][92][93] 09.12.2012 – 07.12.2019
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Tram Haaglanden stad[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Rail Haaglanden
HTM 01.01.2006 – 10.12.2016 (onderhands aanbesteed)
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Haaglanden regio[bewerken]

Vanaf de nieuwe dienstregeling 2017 is het gedaan in Nederland met Veolia als merknaam in het ov. De laatste Veolia-concessie, het streekvervoer rond Haaglanden, gaat vanaf 11 december 2016 door onder Connexxion-vlag.[94]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Regionaal busvervoer Haaglanden Connexxion 01.01.2002 – 29.08.2009
Streekvervoer Haaglanden
Inclusief:
Veolia Transport
Vanaf 11.12.2016 uitgevoerd door Connexxion
30.08.2009 – 27.08.2017 (verlengt tot 24.08.2019) [95]
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Stadsregio Rotterdam[bewerken]

De stadsregio Rotterdam (SRR) is opdrachtgever van de bus, tram, metro en RandstadRail-verbindingen van de RET, het streekbusvervoer in Voorne-Putten en Rozenburg (incl. stadsdienst Spijkenisse), de People mover tussen metrostation Kralingse Zoom in Rotterdam en bedrijvenpark Rivium in Capelle aan den IJssel, de treindienst Hoek van Holland – Rotterdam en de snelle veerboot over de Nieuwe Waterweg.

De meeste concessies zijn voor het eerst in 2006 aanbesteed. Veel concessies zijn toen onderhands aan de zittende vervoerder gegund.

Bus en nachtnet Rotterdam[bewerken]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Stadsbus Rotterdam RET 14.12.2006 – 08.12.2012 (onderhands aanbesteed)
Na afloop geïntegreerd in de concessie Bus Rotterdam e.o.
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Bus Rotterdam e.o.
Inclusief:

Samenvoeging concessies Stadsbus Rotterdam
en Streekbus overig Rotterdam

RET 09.12.2012 – 07.12.2019
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Metro / tram Rotterdam[bewerken]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Rail Rotterdam
RET 10.12.2006 – 10.12.2016 (onderhands aanbesteed)
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Streekvervoer SRR overig[bewerken]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Streekbus overig Rotterdam Connexxion 12.12.2006 – 13.12.2008
Streekbus overig Rotterdam Qbuzz 14.12.2008 – 08.12.2012
Na afloop geïntegreerd in de concessie Bus Rotterdam e.o.
Streekvervoer Voorne-Putten[bewerken]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Voorne-Putten en Rozenburg Connexxion 01.01.2004 – 01.01.2008 (verlengd tot 12.12.2009)
Voorne-Putten en Rozenburg
Inclusief:
 • Stadsdienst Spijkenisse
Connexxion 13.12.2009 – 16.12.2018
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Lijnconcessies[bewerken]
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Rail Rotterdam – Den Haag
RandstadRail Metrolijn E
RET 01.01.2006 – 10.12.2016 (onderhands aanbesteed)
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
ParkShuttle Rivium
People mover
Connexxion 14.12.2011 – 10.12.2016
Treindienst Hoek van Holland – Rotterdam NS Reizigers 09.12.2007 – 08.12.2012 (onderhands aanbesteed)
Treindienst Hoek van Holland – Rotterdam NS Reizigers 09.12.2012 – 12.12.2015 (wordt uitgevoerd door NS reizigers tot eind 2017 daarna wordt deze concessie samengevoegd met rail Rotterdam)
Na afloop geïntegreerd in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Fast Ferry Hoek van Holland – Maasvlakte
Veerboot via de Nieuwe Waterweg
RET 01.03.2008 – 08.12.2012 (verlengd t/m 07.12.2013)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag[bewerken]

De Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werd op vanaf 1 januari 2015 opgericht. Op 6 juli 2016 werden twee tienjarige railconcessies verleend: aan de RET in Rotterdam en aan HTM in Den Haag. De contracten gaan op 11 december 2016 in.[96]

Ter voorbereiding van de nieuwe busconcessies heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een Ontwerp Programma van Eisen opgesteld en gepubliceerd. Gemeenten, vervoerbedrijven, consumentenorganisaties en andere OV-autoriteiten zoals de provincie hebben tot 11 januari 2017 de tijd om hierop te reageren. Een definitief Programma van Eisen in april 2017 opgesteld.[97]

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is ook OV-autoriteit en verantwoordelijk voor de volgende concessies:

 • Haaglanden stad
 • Haaglanden streek
 • Stadsbus Den Haag
 • Rail Haaglanden
 • Bus Rotterdam e.o.
 • Rail Rotterdam
 • Voorne-Putten en Rozenburg
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Rail Rotterdam
RET 11.12.2016 – 12.12.2026 (onderhands aanbesteed)
Rail Haaglanden
HTM 11.12.2016 – 12.12.2026 (onderhands aanbesteed)
Streekvervoer Haaglanden
Inclusief:
Nog niet bekend 28.08.2017 – 26.08.2027
Voorne-Putten en Rozenburg
Inclusief:
 • Stadsdienst Spijkenisse
Nog niet bekend 08.12.2018 –
Stadsbus Den Haag
Nieuwe naam voor bovenstaande concessie
Nog niet bekend 07.12.2019 –
Bus Rotterdam e.o.
Inclusief:
 • Stadsdienst Rotterdam
 • Streekbus Rotterdam e.o.
Nog niet bekend 07.12.2019 –

Zeeland[bewerken]

De provincie Zeeland is opgesplitst in drie concessiegebieden: Noord-Zeeland omvat het vervoer op Schouwen-Duiveland en Tholen, Midden-Zeeland het vervoer op Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland en het derde concessiegebied is Zeeuws-Vlaanderen. Nadat de huidige Zeeuwse concessies aflopen worden deze samengevoegd tot een grote concessie.[98][99]

Noord-Zeeland[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Noord-Zeeland Connexxion 10.12.2006 – 10.12.2012 (verlengd tot 13.12.2014)
Na afloop geïntegreerd in de concessie Zeeland

Midden-Zeeland[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Midden-Zeeland Connexxion 14.03.2003 – 13.12.2008
Midden-Zeeland
Inclusief:
 • Stadsdienst Goes
Connexxion 14.12.2008 – 13.12.2014
Na afloop geïntegreerd in de concessie Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Zeeuws-Vlaanderen
Inclusief:
 • lijn 19 Breda – Hulst
Veolia Transport / Connexxion 10.12.2006 – 10.12.2012 (verlengd tot 13.12.2014)
Na afloop geïntegreerd in de concessie Zeeland
Concessie Vervoerder Contracttermijn
Fast Ferry Vlissingen – Breskens Veolia Transport 15.03.2003 – 14.03.2009 (verlengd tot 15.03.2011)
Fast Ferry Vlissingen – Breskens Veolia Transport 16.03.2011 – 31.12.2014
Fast Ferry Vlissingen – Breskens Provincie Zeeland 01.01.2015 – onbekend

Zeeland[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Zeeland Connexxion 14.12.2014 – 13.12.2024

Lijnconcessie[bewerken]

Er is ook nog een lijnconcessie voor de zomerbussen ten behoeve van het vervoer van en naar het recreatietransferium in Renesse (mei-september) en de veerboot over de Westerschelde.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Natransport recreatietransferium Renesse
van halverwege mei t/m halverwege september
TCR 15.05.2007 – 15.05.2012 (verlengd tot 15.09.2015)[100]

Noord-Brabant[bewerken]

Ook de provincie Noord-Brabant eist een uniforme huisstijl voor al het busmaterieel.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben in 2015 het fundament gelegd voor de overeenkomst, waarin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit of waterstof komen in het openbaar vervoer. In de provincies Noord-Brabant en Limburg zullen de bussen binnen een paar jaar al volledig elektrisch rijden.

Provincie[bewerken]

De provincie Noord-Brabant heeft zeggenschap over al het busvervoer in de provincie, behalve de lijnen die vanuit Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) worden gereden.

Tot 1 januari 2007 werden alle busconcessies uitgevoerd door de BBA. In Oost-Brabant hebben in het verleden ook Hermes en de Zuidooster gereden. De treindienst was eerder in handen van de NS.

Sinds 2007 rijden de vervoerders op basis van een Europese aanbesteding. Sindsdien rijden de bussen in een uniforme rood/witte huisstijl van de provincie Brabant.

De bussen in West-Brabant, Midden-Brabant en van de Brabantliner worden sindsdien geëxploiteerd door Veolia Transport. West-Brabant bevat naast de streeklijnen ook de stadsdiensten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. Midden Brabant bevat de stadsdienst Tilburg.

De buslijnen in Oost-Brabant en de Meierij worden geëxploiteerd door Arriva. De Meierij bevat de stadsdienst 's-Hertogenbosch en Oost-Brabant de stadsdienst Oss. Arriva heeft deze concessies per 1 januari 2007 overgenomen,[101] echter reden er vanaf 10 december 2006 al Arriva bussen in Noord-Brabant die door BBA chauffeurs werden gereden.[102]

In 2013 moesten de buslijnen weer opnieuw aanbesteed worden, omdat de contracten eind 2014 aflopen. Op 17 december 2013 werd bekend dat de concessie West-Brabant is gewonnen door Veolia Transport. Midden-Brabant en de Meierij worden geïntegreerd in de concessie Oost-Brabant en werd gewonnen door Arriva. Dit betekende in de praktijk dat alleen Midden-Brabant een nieuwe vervoerder kreeg (Arriva in plaats van Veolia Transport).[103] Op 4 februari 2014 werd bekendgemaakt dat Arriva bezwaar had gemaakt tegen de gunning van West-Brabant aan Veolia Transport, net voor het verstrijken van de bezwaarperiode. Dit was al eerder op 31 januari 2014 bekendgemaakt via een interne mail bij Veolia Transport. Volgens de vakbond FNV was er een rekenfout gemaakt bij de gunning van de concessie West-Brabant aan Veolia Transport.[104] Veolia Transport diende kort daarna ook een bezwaar in voor de gunning van de concessie Oost-Brabant aan Arriva, maar was hiervoor een dag te laat. De provincie erkende op 5 februari 2014 dat er vermoedelijk een rekenfout was gemaakt.[105] Op 13 maart 2014 werd bekendgemaakt dat de bezwaar die Arriva indiende terecht was en dat niet Veolia Transport, maar Arriva de winnaar was voor de concessie Oost-Brabant. Veolia Transport eiste hierop een volledige herbeoordeling, maar dat verzoek werd afgewezen waarop de provincie antwoordde dat ze Veolia Transport een slechte verliezer vonden en het bedrijf beschuldigde van opportunisme en gelegenheidsargumentatie. Op de uitkomst van het onderzoek komt de bezwaarcommissie met een advies waarop de Provincie een nieuw oordeel moet geven.[106] Op 9 april 2014 werd bekendgemaakt dat Arriva alsnog de concessie West-Brabant krijgt gegund. De provincie volgde hiermee het advies op van de Hoor- en Adviescommissie voor bezwaar- en beroepzaken na het bezwaar van Arriva over de gunning van de concessie aan Veolia Transport. Veolia Transport stapt hierdoor echter wel naar de rechter en zegt dat ze het eventueel Europees aan gaan pakken. Door dit besluit van de provincie zal Breda geen elektrische bussen krijgen, maar zullen de meeste buslijnen wel blijven bestaan.[107]

Het regionale busvervoer in de provincie Noord-Brabant gaat met ingang van 11 december 2016 door onder de naam ‘Bravo’, ongeacht of dit vervoer verzorgd wordt door Hermes of Arriva.[108]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
West-Brabant Veolia Transport 01.01.2007 – 13.12.2014
West-Brabant
Inclusief:
Arriva 14.12.2014 – 31.12.2022
Midden Brabant Veolia Transport 01.01.2007 – 13.12.2014
Meierij Arriva 01.01.2007 – 13.12.2014[109]
Oost-Brabant Arriva 01.01.2007 – 13.12.2014
Oost-Brabant
Samenvoeging bovenste drie concessies
Arriva 14.12.2014 – 10.12.2016
Concessie Bravo
Samenvoeging bovenste drie concessies
Arriva 11.12.2016 – 31.12.2024

Lijnconcessies[bewerken]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Breda – Oosterhout – Utrecht
Lijnconcessie:
Brabantliner 400, 401 en 402
Na afloop geïntegreerd in de concessie West-Brabant
Veolia Transport 01.01.2007 – 13.12.2014
Maaslijn
Deel Nijmegen – Boxmeer behoort ook bij de Concessie Arnhem - Nijmegen
Veolia Transport 10.12.2006 – 10.12.2016

Stadsregio Eindhoven[bewerken]

Het samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) omvat een groot gedeelte van Zuidoost-Brabant met de regio's Peel en Kempen en de stad Eindhoven.

Het busvervoer in 'De Kempen' werd van 1921 tot 1986 geëxploiteerd door de EMA. Dat bedrijf ging vervolgens op in de BBA. Deze exploiteerde dit gebied tot eind 2008. Het andere deel werd grotendeels door de Zuidooster en deels door de BBA geëxploiteerd. In 1995 fuseerde Zuidooster met VSL tot Hermes. Bij de allereerste openbare aanbesteding in 2008 werden de drie regio's samengevoegd tot één concessie. Hermes won de vergunning en mocht hierdoor tot eind 2014 in deze regio het busvervoer exploiteren.

Hermes is de enige inschrijver bij de busconcessie in Zuidoost-Brabant. Deze concessie gaat in op december 2016 en heeft een duur van tien jaar. De eerste serie van 43 VDL Citea SLFA 180 (Elektrisch) rijden vanaf december 2016. In 2020 moeten alle bussen in Eindhoven elektrisch zijn; vier jaar later is de rest van de concessie aan de beurt.[110][111]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
SRE Eindhoven Stad Hermes 10.06.2001 – 13.12.2008
SRE De Peel Hermes 10.06.2001 – 13.12.2008
SRE De Kempen BBA 10.06.2001 – 13.12.2008
Concessie SRE
Inclusief:
 • Stadsdienst Eindhoven
 • Stadsdienst Helmond
Hermes 14.12.2008 – 13.12.2014 (verlengd tot 10.12.2016)[112]
Concessie Bravo
Inclusief:
 • Stadsdienst Eindhoven
 • Stadsdienst Helmond
Hermes 11.12.2016 – 11.12.2026

Limburg[bewerken]

De provincie Limburg is tegenwoordig opgedeeld in twee concessiegebieden.

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben in 2015 het fundament gelegd voor de overeenkomst, waarin is afgesproken dat er snel meer bussen op elektriciteit of waterstof komen in het openbaar vervoer. In de provincies Noord-Brabant en Limburg zullen de bussen binnen een paar jaar al volledig elektrisch rijden.

Noord- en Midden-Limburg[bewerken]

Een concessie voor het noorden en midden van de provincie, inclusief de stadsdiensten Venlo, Venray, Roermond en Weert. Deze concessie bevat tevens de contractsectortreindienst Nijmegen – Venlo – Roermond (Maaslijn) (eerder uitgevoerd door de NS). Tevens loopt door dit concessiegebied de treindienst Venlo – Hamm (RE 13 – Maas-Wupper-Express) deze wordt aanbesteed door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Noord- en Midden-Limburg Hermes  ?.?.1995 – 09.12.2006
Nijmegen – Venlo – Roermond (Maaslijn) Nederlandse Spoorwegen  ?-?-? – 09.12.2006
Noord- en Midden-Limburg
Inclusief:
 • Stadsdienst Roermond
 • Stadsdienst Venlo
 • Stadsdienst Venray
 • Stadsdienst Weert
 • Treindienst Nijmegen – Venlo – Roermond (Maaslijn)

Na afloop geïntegreerd in de concessie Limburg

Veolia Transport 10.12.2006 – 10.12.2016
Treindienst Maas-Wupper-Express: Venlo – Venlo grens – Mönchengladbach (K) – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Hamm (afkorting RE 13) Eurobahn (Keolis) 01.12.2009 – 01.12.2025

Zuid-Limburg[bewerken]

De tweede concessie omvat het zuiden van de provincie, inclusief de stadsdiensten Maastricht, Sittard-Geleen en Parkstad. Deze concessie bevat de contractsectortreindienst Heuvellandlijn (eerder uitgevoerd door de NS).

De eerste ervaring met liberalisering van het openbaar vervoer in Nederland werd opgedaan in Zuid-Limburg. Eind 1994 kreeg het Amerikaanse Vancom een vierjarige vergunning, beginnend in mei 1995, voor een zestal lijnen rondom Maastricht in het Limburgse Heuvelland. Deze lijnen werden eerder gereden door staatsbedrijf VSL.

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Zuid-Limburg (Heuvelland / Maastricht) Vancom 28.05.1995 – 31.12.1997
Zuid-Limburg (Heuvelland / Maastricht) Arriva (door overname Vancom NL) 01.01.1998 – 25.04.2002
Zuid-Limburg (Heuvelland / Maastricht) Limex (lijnen overgekocht van Arriva) 26.04.2002 – 09.12.2006
Spoorverbinding Sittard – Heerlen Nederlandse Spoorwegen 01.01.2005 – 31.12.2014
Spoorverbinding Roermond – Sittard – Maastricht – Maastricht Randwyck Nederlandse Spoorwegen 01.01.2005 – 31.12.2014
Zuid-Limburg
Inclusief:

Na afloop geïntegreerd in de concessie Limburg

Veolia Transport 10.12.2006 – 10.12.2016
Spoorverbinding Maastricht – Eijsden – Visé NMBS in opdracht van NS (Nederlandse Spoorwegen) 10.12.2006 – 10.12.2016
Spoorverbinding Heerlen – Aachen
Na afloop geïntegreerd in de concessie Limburg (treindienst Maastricht – Aachen)
DB (Deutsche Bahn) / NS (Nederlandse Spoorwegen) 10.12.2006 – 10.12.2016
Spoorverbinding Sittard – Heerlen
Na afloop geïntegreerd in de concessie Limburg
Nederlandse Spoorwegen in opdracht van de provincie overbruggingsperiode tot nieuwe concessie 01.01.2015 – 10.12.2016
Spoorverbinding Roermond – Sittard – Maastricht – Maastricht Randwyck
Na afloop geïntegreerd in de concessie Limburg
Nederlandse Spoorwegen in opdracht van de provincie overbruggingsperiode tot nieuwe concessie 01.01.2015 – 10.12.2016

Limburg (2016 – 2031)[bewerken]

Vanaf december 2016 wordt de hele provincie Limburg één concessiegebied. Dit concessiegebied bevat de huidige concessies Noord- en Midden-Limburg, Zuid-Limburg de stoptreinverbindingen: Maaslijn: Nijmegen – Venlo – Roermond, Roermond – Sittard – Maastricht Randwyck, Sittard – Heerlen en Heuvellandlijn: Kerkrade Centrum – Heerlen – Maastricht – Maastricht Randwyck.

De provincie wil de treinverbindingen Heerlen – Aken en Maastricht – Visé ook opnemen in de concessie, maar hierover zal nog op Europees niveau moeten worden overlegd. Op lange termijn wil de provincie wel een intercityverbinding Eindhoven – Heerlen – Aken realiseren. De provincie Limburg wil daarnaast de Belgische treindienst Antwerpen – Neerpelt / Hamont, maar zal hier op Europees niveau overleg moeten plegen. Deze treinverbinding valt dan niet onder de provincie Limburg, tenzij die ervoor bevoegd wordt. Daarnaast vallen de treinverbindingen Weert – Roermond en Maastricht – Luik niet onder de provincie Limburg, tenzij de provincie ervoor bevoegd wordt. Op termijn wil de provincie Limburg de verbinding Maastricht – Luik wel verbeteren. De concessie heeft een looptijd van 15 jaar. Echter na 8 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden en kan de concessie al na 10 jaar worden beëindigd bij ernstige tekortkomingen.[113] De concessie is gegund aan Arriva, zie ook onder.

Arriva begint vanaf december 2016 met 226 nieuwe bussen. Er zullen meteen vijftien elektrische bussen worden ingezet in Venlo. Vervolgens krijgt Maastricht in drie jaar tijd dertig elektrische bussen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2025 alle 226 Arriva-bussen in Limburg elektrisch rijden.

Arriva begint vanaf december 2016 met zeven Lint treinstellen van NS Financial Services Company en in 2016 met 15 nieuwe Flirt-treinen en in 2020 komen er nog eens 21 nieuwe Flirt-treinen van Stadler. Op de Maaslijn Nijmegen – Roermond komen extra treinstellen om de drukte op te vangen. Voor treinstellen van Aken via Maastricht naar Luik gaan rijden zijn drie elektriciteitssystemen nodig.

Vanaf 2026 moet hele complete busvervoer elektrisch zijn.[114]

Concessie Vervoerder Contracttermijn
Limburg
Inclusief:
Arriva[115][116] 11.12.2016 – 12.12.2031
* Spoorverbinding Antwerpen – Neerpelt – Hamont – Weert NMBS (of anders wanneer de provincie hierover zeggenschap krijgt) 11.12.2016 – 12.12.2031
(voorlopige planning)
* Spoorverbinding Venlo – Mönchengladbach (K) – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Hamm (Maas – Wupper-Express) Eurobahn (Keolis) 01.12.2009 – 01.12.2025

Onregelmatigheden ten aanzien van de concessie Limburg (2016 – 2031)[bewerken]

Vervoersbedrijf Veolia eiste op 13 september 2014 bij de Rechtbank Maastricht dat de NS en haar dochterbedrijf Abellio worden uitgesloten van deelname aan de aanbesteding van de OV-concessie Limburg.[117] De rechtbank in Maastricht oordeelde op 16 oktober 2014 dat niet op voorhand kan worden geoordeeld dat de NS door de provincie Limburg is bevoordeeld. Een eventuele voorsprong van de NS kan niet aan de provincie worden verweten, aldus de rechter. Er is geen reden om de NS uit te sluiten van de aanbesteding, luidt de conclusie. Tot 3 november 2014 konden gegadigden bieden.[118] Er waren drie inschrijvingen, Veolia onder de naam Linea Limburg, Arriva en NS-dochter Abellio[119] Veolia diende een ongeldige aanvraag in. Op 10 februari 2015 werd bekend dat de OV-concessie Limburg gegund werd aan DOOR! (nieuw handelsmerk van Abellio).[120]

Op 28 april 2015 greep NS in bij dochteronderneming Qbuzz nadat uit intern onderzoek was gebleken dat het biedingsteam vertrouwelijke informatie had gekregen van een ex-medewerker van Veolia. Hierop werden twee bestuurders van Qbuzz en Abellio op non-actief gesteld.[121] Een dag later maakte de Limburgse gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA) bekend dat NS-dochter Abellio uitgesloten is voor de gunning van de concessie. Hierdoor ontstonden twee scenario's:

 • Scenario een: nu Abellio is uitgesloten, gaat de gunning naar Arriva (de enig overgebleven kandidaat). Na een besluit daartoe is er een bezwaartermijn van zes weken.
 • Scenario twee: nieuwe aanbesteding. Maar daartegen kan Arriva bezwaar maken en ook de NS kan daarop inschrijven.

Van der Broeck zei dat Gedeputeerde Staten op 26 mei 2015 de knoop doorhakken over welk scenario het gaat worden.[122][123] Op 1 juni 2015 is bekend geworden dat Arriva de concessie gegund krijgt.[124]

Op 1 juni 2015 heeft Veolia het bezwaar aangetekend bij Autoriteit Consument en Markt (ACM) en later ook bij College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Op 14 april 2016 heeft Veolia het bezwaar bij College van Beroep voor het bedrijfsleven ingetrokken.

Grensoverschrijdend vervoer met tevens binnenlands vervoer in Nederland[bewerken]

Voor de dienst Heerlen – Aachen heeft DB een Duitse concessie van het Zweckverband Nahverkehrs Rheinland (NVR - Samenwerkingsverbond lokaale vervoer Rijnland). De treindienst rijdt deels ook op Nederlands grondgebied en stopt op meerdere Nederlandse stations. Er is dus sprake van binnenlands vervoer in Nederland. Daarom moet er conform Wp2000 (art. 19) een Nederlandse concessie zijn, of een internationaal samenwerkingsverband tussen vervoerders. In dit geval is DB, om ook het Nederlandse deel te kunnen rijden, een samenwerkingsverband aangegaan met NS. De provincie Limburg staat het binnenlands (mede)gebruik toe (in de concessie van Veolia staat dat ze het medegebruik moeten gedogen). Er is geen Nederlandse concessie voor NS. Er rusten dus geen verplichtingen op NS anders dan volgend uit de samenwerkingsovereenkomst met DB. Formeel is NS de vervoerder voor het deel Heerlen – grens. NS draagt alle opbrengsten af aan DB en ontvangt een bijdrage van DB Regio voor geleverde diensten. In de praktijk rijdt DB dus het gehele traject, volledig voor eigen rekening en risico.[125]

Voor de diensten Enschede – Gronau en verder naar Münster en Dortmund is de situatie analoog.

Voor de dienst Maastricht – Eijsden is de situatie anders: NS heeft hiervoor een concessie (het is een onderdeel van het Hoofdrailnet), maar laat dit door NMBS uitvoeren.