Lijst van kloosters in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de lijst van kloosters in Nederland worden alle kloosters, abdijen, conventen, priorijen en uithuizen opgenomen die in Nederland staan of hebben gestaan.

Kloosters in Nederland[bewerken]

Drenthe[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Assen Augustijnenklooster, Dr. Nassaulaan.
Dickninge Benedictijner klooster
Emmen Karmelietenklooster, Wendeling.
Emmer-Compascuum "St. Alphonsus" van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Hoofdkanaal OZ 81-82 1914 of 1925 1993+ Zusters van O.L. Vrouw
Ruinen Benedictijner klooster
Weiteveen Franciscanessen 1930 1995

Friesland[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook Kloosters in Friesland
plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Aalsum Maria in Bethlehem, vrouwenklooster te Aalsum bij Akkrum, volgens sommige berichten een dubbelklooster;, opgeheven 1580, na brand in 1521 herbouwd, vóór 1529 overgegaan naar de derde orde van Sint Franciscus (Grauwe Begijnen). 1438- 1580 kloosters in Friesland
Achlum priorij van regularissen , 1572 verwoest door de geuzen. 1260- 1572 kloosters in Friesland
Akkrum Nes, monnikenklooster van de Duitse Orde. 1243 1580 kloosters in Friesland
Anjum Mariënberg proosdij van augustijner koorheren 1256 1580 kloosters in Friesland
Augustinusga Jeruzalem of Gerkesklooster bij, mannenklooster, sloot zich aan bij de cisterciënzers en stelde zich onder het gezag van de abt van Klaarkamp ca. 1240 1610 kloosters in Friesland
Baijum Sint-Michaelsberg of Monnikebajum, priorij van premonstratenzer vrouwen 1186 1580 kloosters in Friesland
Bakhuizen Barmhartige Zusters van Sint-Carolus Borromeus 1939 kloosters in Friesland
Beers Westerwird tussen Beers en Jorwerd, mogelijk nonnenklooster, genoemd 1287, later een uithof. kloosters in Friesland
Bergum Barraconvent, Bergklooster of St.-Nicolaasconvent , dubbelklooster van augustijner koorheren en regularissen, 12XX 1580 kloosters in Friesland
Bergum Bergum, regularissen onder leiding van de dominicanen te Leeuwarden; vermoedelijk voortzetting van de bestaande gemeenschap van regularissen 1399 kloosters in Friesland
Bergum vrouwenklooster van tertiarissen, gesticht in 1518 vanuit Aalsum. 1518 kloosters in Friesland
Berlikum Berlikum, gemeenschap van Broeders van het Gemene Leven ca. 1482 kloosters in Friesland
Blauwhuis Arme Zusters van het Goddelijk Kind 1904 kloosters in Friesland
Blesdijke Maria en Agnes, vrouwenklooster behorend tot de derde orde van Sint Franciscus. 1446- kloosters in Friesland
Bolsward Oldeklooster, Bloemkamp of Floridus campus te Hartwerd bij Bolsward, cisterciënzer mannenklooster, gesticht vanuit Klaarkam 1191 1580 kloosters in Friesland
Bolsward Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, de Dijkstraat 1851 1866 Franciscanessen[dode link]
Bolsward Heilige Geestklooster, vermoedelijk priorij van regularissen bij de Snekerpoort, 1581 kloosters in Friesland
Bolsward behorend tot de gaudenten; de gebouwen 1575 verkocht aan het Haskerconvent, ca. 1580 gesloopt, de kerk bleef behouden. ca. 1280 1572 kloosters in Friesland
Bolsward Bolsward van de orde der Maristen Paters Maristen / Broeders Maristen) 1954- 1957+ Maristen
Bolsward Franciscanessen van Bennebroek 1850 kloosters in Friesland
Boornbergum; Smalle Ee, Smelna of Onser Lyewe Vrouwen Smelligeraconvent bij benedictijns nonnenklooster, ca. 1400-1580, gesticht voor 1326 als dubbelklooster van augustijner koorheren en regularissen. De monniken vertrokken ca. 1400 naar het uithof Vlierbos 1326 1580 kloosters in Friesland
Boornbergum Vlierbos of Vleerbos, benedictijns monnikenklooster te Smalle Ee bij, gesticht door monniken van Smalle Ee ca. 1400 1580 kloosters in Friesland
Burum Galilea, cisterciënzer vrouwenklooster (dochter van Jeruzalem uit Gerkesklooster), waarsch. eind 13e eeuw - 1580; kort daarna gesloopt. 12XX 1580 kloosters in Friesland
Dantumawoude Onze Lieve Vrouwe ter Berge of Sionsberg, priorij van premonstratenzer vrouwen 1332- 1580 kloosters in Friesland
Drachten klooster van de ongeschoeide karmelietessen 1935 1993 kloosters in Friesland
Drachten franciscanen, mannenklooster, met uithoven te Oosterwolde, Gorredijk, Bergum,St.-Jacobiparochie, Roden, Beilen en Appingedam 1933 1970 kloosters in Friesland
Drachten Kleine Zusters van Sint Jozef 1943 kloosters in Friesland
Drachten klooster van de Monialen van de karmelieten, Burgemeester Wuiteweg 1943 kloosters in Friesland
Dokkum Sint-Bonifatiusklooster, ontstaan ca. 760 als een kapittel (van augustijner koorheren, vanuit Mariëngaarde omgezet tot proosdij van premonstratenzer mannen, ca. 1170 760 1580 kloosters in Friesland
Drogeham Buweklooster, Sepulchro Sanctae Mariae of Maria's graf, priorij van premonstratenzer vrouwen 1242 kloosters in Friesland
Ferwerd Bethanië of Foswerd , benedictijns nonnenklooster of dubbelklooster gewijd aan Johannes de Doper, 1180- 1580; kloosters in Friesland
Franeker Maria's Zonnebloem of Solsequium Mariae ', kruisbroederklooster; in het gebouw was later de Hogeschool gevestigd. 1464 1580 kloosters in Friesland
Franeker Franciscanessen van Bennebroek 1853 kloosters in Friesland
Hallum Genezareth of Nazareth te Gennaard (Garnewerth), cisterciënzer vrouwenklooster, gesticht vanuit Klaarkamp 1191 1580 kloosters in Friesland
Hallum Mariëngaarde, premonstratenzer mannenklooster 1163 1570 kloosters in Friesland
Harlingen Sint Anna van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Romastraat klooster (1855-1897, Hofstraat 19 (1897-1982) 1870 1976 Franciscanessen[dode link]
Harlingen Zusters van Sint Jozef 1915 kloosters in Friesland
Hartwerd Oegeklooster, Ogaclaster of Mariënpoort, vrouwenklooster van de derde orde van Sint Franciscus (Grauwe Begijnen), 1411-1572; oorspronkelijk een uithof van Bloemkamp, 1411 verhuurd aan de tertiarissen; herbouwd na brand in 1497; verwoest door de geuzen. 1411 1572 kloosters in Friesland
Haskerdijken Haskerconvent of Maria's Rozendal , klooster van augustijner koorheren ca. 1235 1579 kloosters in Friesland
Hemelum Sint-Nicolaasklooster', benedictijns nonnenklooster, onder bestuur van de abt van het St. Odulfusklooster te Stavoren 1245- ca. 1550 kloosters in Friesland
Hemelum Mariëndal benedictijns monnikenklooster ca. 1415 1480 kloosters in Friesland
Heerenveen Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius 1951 kloosters in Friesland
Idzega Nazareth, vrouwenklooster van de augustinessen van de derde regel 1483 1580 kloosters in Friesland
Joure Zusters van Sint Jozef 1929 kloosters in Friesland
Katrijp Steenkerk of Mariënbos bij Terband. ca. 1375 1514 kloosters in Friesland
Leeuwarden Sint-Dominicusklooster , dominicanenklooster; werd in 1578 door de hervormden geconfisqueerd, hier vergaderde geregeld de landdag tot 1594. 1245 1580 kloosters in Friesland
Leeuwarden Sint-Catharinaklooster, Nieuwe of Witte Nonnenklooster, dominicanessenklooster in de Bonte Papesteeg, gesticht als klooster van tertiarissen (derde orde) en gewijd aan de H. Catharina van Siena, maar 1523 overgegaan tot de tweede (strengere) orde. de oude kerk werd in 1657 ingericht tot Waalse kerk. ca. 1509 1580 kloosters in Friesland
Leeuwarden Galileaklooster, franciscaner monniken; behorend tot de observanten; aanvankelijk buiten de stad (Oud Galileën of Oude Galleijen), in 1498 afgebroken en binnen de stad herbouwd. 1457 1580 kloosters in Friesland
Leeuwarden Sint-Annaklooster of Grauwe Begijnen, 1510 de zusters traden vóór 1529 toe tot de derde orde van Sint Franciscus; de kerk stond bekend onder de naam begijnenkerk. Voorlopers hiervan waren mogelijk de begijnen, vermeld te Leeuwarden in 1285. ca. 1285 1529+ kloosters in Friesland
Leeuwarden Zusters van het Gemene Leven te Fiswerd, vanaf ca. 1470; het klooster kwam in 1510 binnen de stad; de zusters gingen vóór 1529 over naar de tertiarissen. ca. 1470 1529 kloosters in Friesland
Leeuwarden H. Fredericus van de Zusters van Liefde van Tilburg, Ooster Kruisstraat of Weeshuisstraat 1786 1938 Zusters van Liefde
Leeuwarden Grote Kerkstraat, Franciscanessen van Bennebroek 1851 kloosters in Friesland
Leeuwarden Franciscanessen van Münster-Mauritz 1850 kloosters in Friesland
Leeuwarden Amelandshuis, Zusters van Liefde van Jezus en Maria 1860 kloosters in Friesland
Lidlum Mariëndal te bij Tzummarum, premonstratenzer mannenklooster, Verwoest in 1572 1182 1580 kloosters in Friesland
Marssum Franjum (Franjumerburen), benedictijns nonnenklooster, vóór 1270 bij gebrek aan een abt geïncorporeerd bij het premonstratenzerklooster te Lidlum. De zusters vertrokken naar Baijum 1270 kloosters in Friesland
Metslawier Weerd, Waard of Mariënbos, priorij van premonstratenzer vrouwen; in 1569 verbrand door de watergeuzen 1326- 1580 kloosters in Friesland
Midlum Ludingakerke onder Harlingen, proosdij van augustijner koorheren, gewijd aan St. Martinus 1157 1580 kloosters in Friesland
Niawier Sion of Onze Lieve Vrouwe ten Dale , cisterciënzer vrouwenklooster, gesticht vanuit Klaarkamp. 1200- 1580 kloosters in Friesland
Oosterwolde Franciscanessen van de Heilige Familie 1957 kloosters in Friesland
Oudkerk Bethlehem of Bartlehiem aan de Dokkumer Ee, priorij van premonstratenzer vrouwen ca. 1163 1580 kloosters in Friesland
Oudeschoot Sint-Nicolaasconvent te Schoten , monnikenklooster van de Duitse Orde; ondergeschikt aan Nes. 1472- 1580 kloosters in Friesland
Oudwoude Veenklooster, Montis Olivetti of Olijfberg, priorij van premonstratenzer vrouwen. 1287– 1579 kloosters in Friesland
Pingjum Vinea Domini of Wijngaard des Heren ', priorij van premonstratenzer vrouwen 1186-1287, mannenklooster, 1287-1570 1186 1570 kloosters in Friesland
Poppingawier Engwerd, vrouwenklooster behorend tot de derde orde van Sint Franciscus (grauwe begijnen), 1484 overgelaten aan de tertiarissen van Aalsum. 1478 1580 kloosters in Friesland
Rinsumageest Klaarkamp , cisterciënzer mannenklooster, gesticht vanuit Clairvaux en Riddagshausen (bij Braunschweig 1165 1580 kloosters in Friesland
Rijs Mooi Gaasterland van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 1947 2011 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Rijs Franciscanessen van Münster-Mauritz 1927 1941 kloosters in Friesland
Scharnegoutum Nijeklooster of Aula Dei (Gods Hof), cisterciënzer vrouwenklooster, gesticht vanuit Bloemkamp, 1233 1580 kloosters in Friesland
Siegerswoude' Sinaï te onder Garijp, priorij van regularissen 1482 1580 kloosters in Friesland
Sint-Bonifatiushospitaal Franciscanessen van Münster-Mauritz 1883 kloosters in Friesland
Sloten Sloten van de augustijner heremieten, tijdelijke vestiging, ca. 1475. ca. 1475 kloosters in Friesland
Sneek Hospitaalklooster of Sint-Jansberg (Bergklooster), johannieter commanderij voor mannen, de gebouwen werden in 1572 door de burgers afgebroken. ca. 1300 1580 kloosters in Friesland
Sneek Oude Hospitaalklooster, vermoedelijk zusterklooster van de orde van Sint-Antonius, in 1294 verbrand. 1206+ ca. 1400 kloosters in Friesland
Sneek Tertianen, mannenklooster, behorend tot de derde orde van Sint Franciscus. 1462 1464 kloosters in Friesland
Sneek zusterhuis bij het, ziekenhuis, Barmhartige Zusters van Sint-Carolus Borromeus 1903 kloosters in Friesland
Sneek Thabor, oorspronkelijk Abert te Tirns bij, priorij van augustijner koorheren 1406 1580 kloosters in Friesland
Sneek Jerusalem mannenklooster, gesticht 1462 door de tertianen (derde orde van Sint Franciscus), in 1464 overgegaan naar de kruisbroeders, 1464-1576; gevestigd op het terrein van het Oude Hospitaal, in 1580 omgezet in een weeshuis 1462 1580- kloosters in Friesland
Sneek Groendijk of Olijfberg bij, vrouwenklooster; vóór 1474 overgegaan naar de derde orde van Sint Franciscus (Grauwe Begijnen). De kloostergebouwen waren gelegen op de Sytsingawier; gesloopt 1572 en in 1580 aan de stad vervallen, later joodse begraafplaats. 1463 1572 kloosters in Friesland
Sneek Leeuwarderdijk, Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef 1881 kloosters in Friesland
Stavoren Sint-Odulfusklooster te Stavoren, benedictijns monnikenklooster 1132 1495 kloosters in Friesland
Stavoren Stavoren, priorij van regularissen, opgeheven 1552, de laatste zusters gingen naar Tzummarum 1552 kloosters in Friesland
Terband Steenkerk of Marienbos teKatrijp, cisterciënzer vrouwenklooster, vermoedelijk gesticht vanuit Bloemkamp, onder incorporatie van de parochiekerk van Katrijp, 1301 1580 kloosters in Friesland
Tzum Bethanië te Miedum bij , klooster van begijnen, door watervloed van 1287 beschadigd, 1289 opgeheven. 1289 kloosters in Friesland
Tzummarum Bethanië , priorij van regularissen, verbrand 1572 1474 1572 kloosters in Friesland
IJlst IJst, monnikenklooster van de karmelieten, de parochiekerk was bij het klooster geïncorporeerd 1387 of 1388 1580 kloosters in Friesland
Witmarsum mannenklooster van de augustijner heremieten 1903 19XX kloosters in Friesland
Wolvega Zusters van Sint Jozef 1934 1982 kloosters in Friesland
Workum Mariënakker, vrouwenklooster; vóór 1519 overgegaan naar de derde orde van Sint Franciscus. 1457- 1580 kloosters in Friesland
Workum Sint-Ursulaklooster, kartuizerklooster te It Heidenskip ca. 1520 1553- kloosters in Friesland
Workum Zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef 1887 kloosters in Friesland
Workum Workum, missiestatie 1630 1646 kloosters in Friesland
Woudsend monnikenklooster van de karmelieten, gewijd aan Maria en Michael; de parochiekerk was bij het klooster geïncorporeerd. 1476- 1593 kloosters in Friesland

Gelderland[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Arnhem "Insula Dei" van de Zusters van Liefde van Tilburg, Walburgplein 18 1863 1944 Zusters van Liefde
Arnhem Karmelietenklooster, Jan van Riebeeckstraat.
Arnhem Karmelietenklooster, Sloetstraat
Arnhem Carmel ‘Nazareth” klooster van de monialen van de Karmelieten, Bakenbergseweg
Arnhem Abdij Koningsoord van de Trappistinnen. Voorheen gevestigd in de Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord in Berkel-Enschot. 1990

Abdij Koningsoord

Babberich Franciscanessen 1917
Beek (Ubbergen) Notre Dame des Anges bij Villa Ter Meer (Reguliere) Kanunnikessen van de H. Augustinus 1903 1971
Beek (Ubbergen) zusterhuis Zusters van de Choorstraat 1941 1954
Berg en Dal Broederhuis van de Broeders van Huijbergen 1961- 1961+ Br. v. Huijbergen
Berg en Dal broederhuis Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo, Zevenheuvelenweg 54 1960 1968
Borculo "Klein Borculo" van de Broeders van Amsterdam (1898-1908) daarna de Fraters van Utrecht (1908-19xx), Wessel van Eylllaan 15 1898 1978+ Fraters van Utrecht
Brummen 'Schoonaerde' van de Derde Orde (minderbroeders) van de Franciscanen, Engelenburglaan 1945 1978
Culemborg Zusterhuis van de Zusters van JMJ, Ridderstraat 1852
Doetinchem Sint Willibrordsabdij van de Benedictijnen, Slangenburg 1945
Groenlo Klooster St. Jozeph van de Zusters Franciscanessen van Mariadal (1846-1994), Nieuwstad 14 1863 jaren 80 Franciscanessen[dode link]
Groesbeek Mariënendaal klooster, Hoflaan
Hattem Klooster van de Paters van de H. Geest 1957 1970
Hierden De Essenburgh Priorij van de Norbertijnen, Zuiderzeestraatweg 1950
Huissen St. Dominicanenklooster Huissen,Stadsdam 1858 kloosterhuissen.nl
Lievelde klooster van de Paters Maristen (Lievelde-Lichtenvoorden) 1950 1958+ Maristen
Nijmegen Klooster Brakkenstein, moederhuis van de Congregatie van het Heilig Sacrament 1904

Congregatie van het Heilig Sacrament[dode link]

Nijmegen Hessenberg sinds 1817 van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten (Broeders van Amsterdam), Doddendaal Kroonstraat 150 1817 1953
Nijmegen 'Mater Dei' van de Dominicanessen van de H. Familie per 1911 Rosastichting, Dennenstraat 95-101 te Neerbosch (1850-1910) en Berg en Dalseweg 209 (1910- ) 1848 jaren 80 Dominicanen Nl
Nijmegen Sint Dominicus Neerbosch van de orde der Dominicanen, Nieuwstraat en vanaf 1925 Dennenstraat 135 1856 1988+ Dominicanen Nl
Nijmegen Canisius van de orde der Jezuïeten (voortzetting van het te Sittard vanaf 1851), Berg en Dalseweg 1898 1967 Jezuïeten
Nijmegen klooster "St.Anna" en "de Notre Dame" van de Dochters van O.L. Vrouw), Dobbelmannweg 1 1911 1931 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Nijmegen Neboklooster van de Paters Redemptoristen, Sionsweg 2 / Groesbeekseweg 1928 1969 Redemptoristen nl
Nijmegen Sint Magdalena van de Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament, Burchtstraat (1919-1927) en Ottengas (1927-1998) 1919 1998 Dominicanen Nl
Nijmegen St. Theresiaklooster van de Zusters van Liefde (Schijndel), Biezenstraat 131 1929 1993
Nijmegen zusterhuis van de Zusters van JMJ, Groesbeekseweg 351 1924 1950+
Nijmegen Filles de la Sagesse van de Dochters der Wijsheid, Groesbeekseweg 152 en Archipelstraat 12 1947- 1950+ Dochters der Wijsheid
Nijmegen Maria Assumpta van de Paters Maristen, Sophiaweg 1955 1955+ Maristen
Nijmegen St. Jozef, Hengstdal van de Zusters van de Choorstraat 1957- 2010+
Nijmegen "De Westerhelling" van de Paters Maristen, Sophiaweg 1962- 1973+ Maristen
Nijmegen broederhuis van de Broeders van Liefde / Broeders van Maastricht, Weg door Jonkerbosch 1957- 1974+
Nijmegen Augustijnenklooster, Graafseweg.
Nijmegen Karmelietenklooster, Kronenburgersingel.
Nijmegen Karmelietenklooster, Sloetstraat.
Nijmegen Karmelietenklooster, Groesbeekseweg 97.
Nijmegen Karmelietenklooster, Groesbeekseweg 51.
Nijmegen klooster van de Monialen van de Karmelieten, Carmelweg.
Oosterbeek St. Paula van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1966 tot 1980, Nico Bovenweg 44 1966 1980+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
's-Heerenberg Don Rua van de order der Salesianen van Don Bosco 1959 1971 Don Bocso Nederland
Silvolde Sint Clara van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen Franciscanessen[dode link]
Twello ’t Wezenveld van de order der Salesianen van Don Bosco 1937+ 1988 Don Bocso Nederland
Ubbergen Notre Dame des Anges van de Kanunnikessen van de H. Augustinus 1927- 1965+
Ugchelen [Don Bosco van de order der Salesianen van Don Bosco 1937 1962+ Don Bocso Nederland
Velp zusterhuis "De goede Herder of Larenstein" van de Zusters van de Goede Herder 1892 1973
Wehl Sint Martinus van de Broeders van Maastricht , Raadhuisplein 1934- 2005-
Wehl Maria van de Zusters van Julie Postel, Nieuw Wehlseweg, Nieuw-Wehl 1934 1963 zusters van Julie Postel
Weurt Franciscanessen 1911
Zevenaar Sint Stanislaus van de broeders van Maastricht, Babberichseweg 1939- 2002+
Zutphen H. Hubertus Zusters van Liefde van Tilburg, Isendoornstraat 1851+ Zusters van Liefde

Groningen[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie ook Kloosters in Groningen
plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Aduard Cisterciënzer monniken 1192 kloosters in Groningen
Appingendam klooster kloosters in Groningen
Baamsum Grijze monniken klooster of Menteme ca. 1299 1577 kloosters in Groningen
Essen Yesse nonnenklooster 1216 1589 kloosters in Groningen
Groningen Fraterhuis klooster van de Dominicanen 1432 kloosters in Groningen
Heiligerlee ‘’’Mons Sinai’’’, Nonnenklooster 1204 kloosters in Groningen
Kloosterburen Oldeklooster in de Marne van de Norbertijenen 1175 kloosters in Groningen
Midwolda Grijze vrouwen nonnenklooster, weg fundamenten aanwezig 1259 1574 kloosters in Groningen
Nieuwolde Menterwolde Abdij of Campus Silvae, Cistercienzer monniken 1220 1299 kloosters in Groningen
Oldenklooster Feldwerd van de Benedictijnen bij Den Dam ca. 1183 1617 kloosters in Groningen
Palmaer Porta Sanctie Maria Palmar kloosters in Groningen
Rottum Juliana(van Nicomedie) klooster, benedictijner monniken, weg ca. 1226 1586 kloosters in Groningen
Schildwolde Maria genade klooster 1204 kloosters in Groningen
Selwerd Silve Abdij, dubbelklooster, Benedictijnen ca. 1207 1585 kloosters in Groningen
Sint-Annen Sint Anna of klein Aduard, nonnenklooster 1340 kloosters in Groningen
Thesinge Germania ca. 1185 1627 kloosters in Groningen
Ten Boer Nonnenklooster, kloosterkerk als parochiekerk rest afgebroken ca. 1301 1485 kloosters in Groningen
Ter Apel Apelscha 1290 kloosters in Groningen
Trimunt in Tribus Montibus Klooster 1208 1604 kloosters in Groningen
Wittewierum Floridus Hortus of Bloemhof, monnikenklooster 1208 kloosters in Groningen

Limburg[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Arcen St. Josef klooster van de Missionarissen van Mariannhill, Rijksweg of Klein Vink 1 1911 1985
Baexem St. Magdelena van de Dominicanessen 1946- 1948+ Dominicanen Nl
Beek klooster van de Monialen van de Karmeliettessen, Carmelstraat
Bemelen klooster
Brunssum klooster van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Kloosterstraat 15 of 54 1860 1921 Franciscanessen[dode link]
Brunssum St. Clemensabdij van de Karmelieten in de Brunssum-Merkelbeek 1923- 1933+ Karmel.
Brunssum Sint Benedictus Priorij van de Benedictijnen
Bunde Huize "Overbunde" van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen van 1876 tot 1977, Kloosterweg 58 1876 1979+ Huize Overbunde Franciscanessen[dode link]
Cadier en Keer St. Jozef (st joep) Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, Pater Kustersweg 8 1912 1988+ [1]
Echt zusterhuis van de Ursulinen van de Romeinse Unie in 1921 verplaatst naar Roermond, Wijnstraat 7 of 9 1836 1921
Echt Lilbosch Abdij van de Trappisten, Pepinusberg 1883
Echt Klooster van de Geschoeide Karmelietessen, Kreijerstraat
Echt klooster van de Monialen van de karmelieten, Bovenste straat
Eijsden Sint Angela / van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie, Breusterstraat 27 1849 1973
Geleen "St. Josef" van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, Geenstraat 30 1942- 19XX
Geleen klooster van de Karmelieten, Rijksweg Noord
Griendtsveen Franciscanessen 1904
Gronsveld St. Nicolaas van de Broeders van Maastricht, Rijksweg Rijckholt 1942 1948
Grubbenvorst Sint Angela (Bisweide) van de Ursulinen van de Romeinse Unie, Schoolstraat 1879 1975
Grubbenvorst Ursuline / De Voorzienigheid van de Ursulinen van de Romeinse Unie (klooster La Providence), Kloosterstraat 1859 1974
Haelen klooster Missionarissen van Mill Hill, kasteel Aldengoor - 1974
Heel Klein Bethlehem door de zusters Dominicanessen van het Allerheiligste, Dorpstraat 65 1930- 1981+ Dominicanen Nl
Heel St. Anna van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen van 1879 tot ? 1879 1946+ De kl. Zst v.d. H. Joseph
Heer (Maastricht) St. Gerlach van de Broeders van het Heilig Hart 1948- 1952+
Heerlen St. Jozeph van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen (1872-2008) (Joseph-Savelbergklooster Moederhuis en kapel Gasthuisstraat) 1869 1922+ Savelbergklooster
Heerlen zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen 1875 1975 Franciscanessen[dode link]
Heerlen geschoeide Karmelietessen klooster, Palistinastraat.
Heibloem Sint-Aloysius van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam 1852 1952
Heibloem De Heibloem van de Broeders van Amsterdam, Aan de Heibloem 5 1852 1956
Heythuysen Sint-Elisabethklooster, moederhuis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen 1835
Heythuysen zusterhuis van de Dominicanessen van Bethanië 1908- 1965+ Dominicanen Nl
Horn Bethanië Horn Dominicanessen van Bethanië van Venlo 1960 1983- Dominicanen Nl
Horst klooster van de Missionarissen van de H. Familie (Missiehuis Nazareth) 1954- 1966+
Kerkrade Rolduc augustijnse kanunniken, de Heyendahllaan 1104
Kerkrade St. Maria ter Engelen Franciscanen 1952- 1970+
Kerkrade Bleijerheide Franciscanen, Monseigneur van Gilsstraat 1877+ 1988
Kerkrade "Sint Maria ter Engelen" broeders Franciscanen, 1950- 1960+
Kerkrade of Venlo Kappi Eche nonnenklooster) 1945- 1955+
Koningsbosch klooster Liefdezusters van het Kostbaar Bloed 1957- 1968
Maasbracht De Maasvaart van de Zusters van Liefde (Schijndel), Kloosterstraat 2 1932 1968
Maastricht zusterhuis van de Zusters van Barmhartigheid van Maastricht, Capucijnenstraat, Amby 1856 1965+
Maastricht zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Sint Maartenspoort 1967 1971 [1]
Maastricht Sint Joseph van de Priesters van het H. Hart van Jezus 1949- 1961+
Maastricht OL Vrouw van Nazareth klooster van de Ursulinen van de Romeinse Unie Convent de Nazareth des Urselines de Jésus (klooster Lorette), Maestricht-Limmel 1950 1974
Maastricht Sint-Stanislas klooster, Tongerseweg 135 1951- 1966+
Maastricht Z.Z. Karmelietessen,(Terresaconvent), KBG de Beyart, Brusselsestraat
Maastricht Oud-Vroenmhoven klooster Broeders van Maastricht 1968- 1969+
Merkelbeek Sint Clemens van de Benedictijnen, in 1896 een Priorij en in 1923 verhuist naar Vaals 1893 1923
Merkelbeek Merkelbeek klooster van de orde der Karmelieten ca. 1922 ca. 1968 Karmel.
Mook Bethanie Klooster "Sint Dominicus" van de Dominicanessen van Bethanië, jachtslot Mookerheide Heumensebaan 2 1946 - Dominicanen Nl
Mook Klooster en kweekschool "Maria Immaculata" van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen (klooster Maria 1848-1944), na verwoesting in 1944 verplaatst naar Heerlen, Rijksweg 36 1870 1944 Franciscanessen[dode link]
Mook St. Gabriël van de paters Passionisten, Molenhoek Stationsstraat, Mook Rijksweg 36 1907 1974
Mook Villa Eldorado van de Congregatie der Missionarissen van Mariannhill, Mook Rijksweg 19 1959 1962
Munstergeleen [Abshoven van de zusters Dienaressen van het Heilig Hart, Abshoven 1901 1992+
Nederweert "Sint Vincentiushuis" van de Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, landgoed Stokershorst, Venloseweg 1900 1940
Nederweert zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Schoolstraat 9 1900 1933 Franciscanessen[dode link]
Ottersum zusterhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 1882 1944 Zusters v/d G.V.
Pey Abdij Lilbosch van de Cisterciënzers van de Strenge Onderhouding, Pepinusbrug 6 1884 1942+
Posterholt Notre Dame du bon secours klooster van de Ursulinen van de Romeinse Unie (klooster) 1853 1974
Reuver zusterhuis van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna 1948- 1965+ Dominicanen Nl
Roermond Cistercienzer vrouwenabdy (vrouwenmunster) 1218
Roermond ‘De Steenen Trappen’ van de Zusters van het Arme Kind Jezus, Neerstraat 1875 1994
Roermond St. Louis van de Broeders van Maastricht 1840 1910+
Roermond St. Jospeh van de Broeders van de Christelijke Scholen 1919 1967+
Roermond St. Ursula klooster van de Ursulinen van de Romeinse, Voogdijstraat 1934- 1979+
Roermond OLV Hemelvaart van de Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Roermond 'Redemptoris Mater' van de Redemptoristen 2003 2010 Redemptoristen nl
Roermond klooster van de monialen van de karmelieten, Venloseweg.
Schaesberg Nazareth van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen 1873 1908 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Schimmert Du Sacré Coeur van de Dochters der Wijsheid, Op de Bies 54 1881 1969+ Dochters der Wijsheid
Schimmert Ste. Marie van de Montfortanen, Op de Bies 33 1881 1973 Ste Marie[dode link]
Simpelveld St. Stanislaus, Klooster van Witte Paters 1945- 1945+
Sint Odiliënberg Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf, Aan de Berg 1989 1966+ Reg. Kanunnikessen v/h H. Graf
Sittard Ursulines van de Ursulinen van de Romeinse Unie , Huis op de Berg aan de Oude Markt 1843 1949+
Sittard Aloysius van de Jezuïeten, Oude Markt 1851 1900 Jezuïeten
Sittard St. Franciscus Solanus van de Franciscanen, Oude Markt 1 1938- 1938+
Sittard Kollenberg Karmelitessen 1947- 1949+ Karmel.
Sittard Z.Z. Karmelitessen, President Kennedysingel Karmel.
Sittard Studiecentrum Sittard van de Jezuïeten 1972- 1978+ Jezuïeten
Smakt Carmel Sint Jozef van de Karmelieten, Sint Jozeflaan
Spekholzerheide Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 1968- Zusters v/d G.V.
Steyl Missiehuis St. Michaël van de Missionarissen van het Goddelijk Woord 1875 1975
Steyl Heilig Hartklooster, moederhuis van de Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest 1889
Steyl Heilige Geestklooster, moederhuis van de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding 1875 1975
Steyl St. Joseph van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, Waterloostraat 1876 1975 Zusters v/d G.V.
Tegelen Sint Antonius van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 1927 1983 Zusters van O.L. Vrouw
Tegelen Priorij Nazareth van de benedictijnen, Van Weevelickhovenstraat
Tegelen O.L.V. Onbevlekte Ontvangen Abdij van de Trappisten, Ulingsheide, abdij in 1933 1884
Thorn abdij rijksvrij Benedictijns dubbelklooster
Urmond Christus Koning van de Minderbroeders Conventuelen vanuit Wijnandsrade (1928-1958), Sint Antoniusplein 1958 1970
Vaals Abdij Sint-Benedictusberg van de benedictijnen (Mamelis) 1923
Vaals Sacré Coeur Bloemendaal Sociëteit van het H. Hart van Jezus 1965- 1965+
Valkenburg Ravensbos Missionarissen Oblaten OMI, Ravensbos 1 1947- 1988+
Valkenburg Priorij Regina Pacis van de benedictijnessen, Oud Valkerburgerweg
Valkenburg Jezuïetenklooster (na 1961: Franciscanessen), Kloosterweg 1893 1943
Valkenburg Ursulinenklooster (1920-1974: paters van de Heilige Harten van Jezus en Maria), Cauberg 1876
Venlo Zusters van Liefde Tilburg, Mgr. Zwijsenstraat 2 1856 1970 Zusters van Liefde
Venlo Sint Thomas van de Augustijnen , Hogeweg 28 1920 1972+
Venlo zusterhuis van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen) 1970 Zusters v/d G.V.
Venlo van Dominicanessen van Bethanië Kaldenkerkerweg 1947 1998+ Dominicanen Nl
Venray Immaculatae Conceptiones huis van de OFM Venray door de Franciscanen, leun(en)seweg 1949- 1990+
Venray Jérusalem van de Ursulinen van de Romeinse Unie 1838 1974
Weert Missiehuis St. Jozef van de Paters van de H. Geest, Coenraad Abelsstraat 36 1913- 1973+
Weert Sint Ursula van de Ursulinen van de Romeinse Unie, Langstraat 1954- 1976+
Weert Sint Louis van de broeder van Maastricht, Schoolstraat 1916- 1974+
Weert H. Hieronymus Franciscanen, Biest 43 1461- 1998
Weert Zusters van Liefde van Tilburg, Nieuwe Markt Zusters van Liefde
Weert Maria Hart klooster van de Bigittinessen 1843
Wellerlooi van de Broeders van Amsterdam (afk. van Voorhout) 1932 1980-

Noord-Brabant[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Aalst-Waalre Zusters Franciscanessen SFIC (Franciscanessen van Veghel) aan de Dorpsstraat 10 (1973-1995), Dorpsstraat 12-14 (1909-1995) en de Bolderiklaan (1979-1993) 1909 1995 Zusters Franciscanessen SFIC
Aarle-Rixtel Zusters van Liefde van Tilburg, in 1856 naast de kapel van O.L. Vrouw in 't Zand. Later naar Huize Mariëngaarde. 1856 Zusters van Liefde
Aarle-Rixtel Missiezusters van het Kostbaar Bloed, in het Missieklooster Heilig Bloed 1903 - MissieKlooster Heilig Bloed
Aarle-Rixtel Huize Angela van de Ursulinen van de Romeinse Unie in de voormalige pastorie. De laatste zusters verhuisden in 2014 naar Grubbenvorst 1970 2014

Huize Angela

Acht Franciscanessen Missionarissen van Maria (1903-1910) vestigden zich in 1903 in Acht. In 1910 werd hun werk overgenomen door de Franciscanessen van Denekamp, die omstreeks 1947 het Sint Antoniushuis betrokken 1910 1987

Franciscanessen Missionarissen van Maria wereldwijd Franciscanessen van Denekamp

Baardwijk Zusters van JMJ vestigde het Sint Antoniusgesticht. In 1985 is het klooster gesloopt 1889 1959 Zusters JMJ
Baarle-Nassau Juvenaat van de Broeders van de Christelijke Scholen aan de Pater de Katerstraat. Was jarenlang het moederhuis van de congregatie. In 1985 verhuisd naar Cuijk. 1908 1985- Broeders van de Christelijke Scholen wereldwijd
Baarle-Nassau Kloosterbejaardenoord Benedictushove. Benedictinessen van het Heilige Sacrament. Voortzetting van Priorij Manna Absconditum uit Breda in het klooster aan de Rector van de Broekstraat. Verhuisd naar Teteringen 1990 2005 Benedictinessen van het Heilige Sacrament[dode link]
Baarle-Nassau Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna in het klooster St. Gerardus Majella. Voortgezet in het in 1959 gebouwde O.L.V van Fatimaklooster aan de Rector van de Broekstraat (1959-1989). Daarna aan de communiteit Julianahof (1990-1998) en aan de Wolvespoor (1998-) 1917 1998+
Baarle-Nassau Juvenaat van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Verhuisd naar Brakkenstein in Nijmegen 1901 1908

Congregatie van het Heilig Sacrament

Baarle-Nassau Semenarie van de Congregatie van de Paters van de Heilige Geest (1913-1967) aan de Grens 23, daarna rusthuis voor de zusters Franciscanessen "Alles voor Allen" (1967-1979) 1913 1979

Congregatie van de Heilige Geest; Franciscanessen

Bakel "St. Jozefsheil" Zusters van de Goddelijke Verlosser 1951 1986 Zusters v/d G.V. St. Jozefsheil
Bakel Franciscanessen van Oisterwijk in 1888, in 1891 de Franciscanessen van Oirschot 1888 1958 Franciscanessen van Oirschot
Bavel Brigidaklooster. Franciscanessen van Roosendaal (Franciscanesssen van Mariadal) 1923 1995 Franciscanessen van Mariadal
Bavel Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Sittard). Noviciaat aan de Kerkstraat 1989 1999
Bavel Leefgroep Catechisten van Breda ca. 1967 1998+
Bavel Zusters van Julie Postel 1977 1995 Zusters van Julie Postel
Bavel Zusterklooster Damiaanhof Zusters van de HH Harten 1990 2003 Congregatie HH Harten van Jezus en Maria
Beek en Donk Zusters van Schijndel St. Jozefgesticht in Beek (1895-1996). St. Leonardusgesticht in Donk (1913-1960) 1895 1960 Zusters van Schijndel
Beek en Donk Leonardushuis (v/h St. Leonardusgesticht) Missiezusters Franciscanessen van de H. Antonius van Padua (Zusters van Asten) (1961-1977). Communitiet in Oude Bemmerstraat (1977-1994) 1961 1994
Beek en Donk Studiehuis St. Joseph. Oblaten van Sint-Franciscus van Sales (OSFS) 1938 1965 Oblaten OSFS
Beers St. Henricusklooster. Zusters van Schijndel 1897 1959 Zusters van Schijndel
Bergen op Zoom "Heilig Hart" van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, per 1903 Antwerpsestraatweg, Buitenvest 54, Pater Dehonlaan 63 1900 1967 Juvenaat
Bergen op Zoom Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Burgemeester van Hasseltstraat 2 1907 1980 Franciscanessen[dode link]
Bergeijk Ursulinen van de Romeinse Unie. Klooster overgenomen door de Zusters Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie (bejaardentehuis) en de Paters Assumptionisten (klooster) 1880 1939
Bergeijk Noviciaat Paters Assumptionisten in voormalig Ursulinenklooster (1939-1968) en de Zusters Oblaten van O.L. Vrouw Assumptie (1939-1981). De zusters gingen naar de Mollenstraat (1981-1989) 1939 1989 Assumptionisten
Bergeijk Zusters van Julie Postel 1933 1977 Zusters van Julie Postel
Bergeijk Dochters van de Heilige Geest 1904 1978 Dochters van de H. Geest
Bergeijk Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf Tijdelijke vestiging vanuit het klooster te Ell 1944 1945
Berkel-Enschot Abdij O.L. Vrouw van Koningsoord van de Trappistinnen. In 2009 verhuisde de communiteit naar Arnhem. 1937 2009 Abdij Koningsoord
Berkel-Enschot Zusterhuis van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus van Moerdijk 1951- 1970+
Best Nazareth zusterhuis van de Zusters van de Choorstraat 1886 1970+
Beugen Mariahof zusterhuis van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeüs ( -1964) daarna Zusters van Julie Postel Boxmeer (1964-1984), Hagelkruisstraat 1948- 1984 zusters van Julie Postel
Bladel Franciscanessen 1898 Franciscanessen[dode link]
Breda St. Willibrodes van de Broeders van Huijbergen 1890 1960+ Br. v. Huijbergen
Breda St. Frans, Dr. Jan Ingenhouszplein 1950- 1983+
Breda St. Magdalena zusterhuis Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen 1915 1924 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Breda Zusters Franciscanessen van Mariadal , Leuvenaarstraat 1989 1975 Franciscanessen[dode link]
Breda zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, NieuwV| Deurne 1856 Franciscanessen[dode link]
Breda zusterhuis van de Zusters Franciscanessen Het Huis van het heilig Hart van Maria, Ziekenhuis thans "De Klokkenberg 1945 Franciscanessen[dode link]
Boxmeer Karmelieten, Steenstraat . 1653 1991+ Karmel.
Boxmeer Karmelieten, Kerkpad. 1991+ Karmel.
Boxtel Sint-Anna van de Zuster J.M.J. uit Engelen, Duinendaal 1862 1962
Boxtel St. Antonius van de Zuster J.M.J., Gemonde 1865 1966
Boxtel Het St.-Charles van de Witte Paters, Boscheweg 1892 1966
Boxtel zusterhuis van de Ursulinen van de Romeinse Unie (1908-1983), Nieuwe Kerkstraat 1911 1955
Boxtel St. Theresis Missiehuis van de paters Assumptionisten in Kasteel Stapelen, per 1927 Prins Hendrikstraat 47-49 1915 1976
Boxtel H. Franciscus de la Sales van de Fraters van Tilburg (1921-1986) 1923 1986+ Fraters van Tilburg
Budel OLV van Overwinning Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
's-Hertogenbosch St. Jozefhuis door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1856 1972 historie St. Jozefhuis
's-Hertogenbosch St. Joseph Fraterhuis van de Fraters van Tilburg 1920- 1959+ Fraters van Tilburg
's-Hertogenbosch Zusterhuis van de Zusters van de Choorstraat, Rijksweg 113 Orthen 1890 1961
's-Hertogenbosch Concordia van de Zusters van de Choorstraat, Choorstraat 1950- 1980+
's-Hertogenbosch Sint Ursula zusterhuis van de Zusters van JMJ, Kerkstraat 1842 1857
's-Hertogenbosch St. Marie zusterhuis van de Zusters van de Choorstraat 1920- 1979+
's-Hertogenbosch H. Antonius van Padua zusterhuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
's-Hertogenbosch Zusterhuis van de Zusters van het Gezelschap Jezus, Maria en Jozef (JMJ), Mariënburg Sint Janssingel 1899 2005+
Den Dungen H. Antonius Zusterhuis van de Zusters van Liefde (Schijndel) 1931 1940
Deurne St. Willibrord Missiehuis (Deurne) van de paters S.V.D. Missionarissen van het Goddelijk Woord, Vlierdenseweg 109 1954 1981+
Deurne Franciscanessen 1856 Franciscanessen[dode link]
Dinther Franciscanessen 1867 Franciscanessen[dode link]
Dongen Sint Jozef Zusters Franciscanessen van Dongen, Hoge Ham 1929- 1987+ Franciscanessen[dode link]
Dongen St. Gerardus Majella van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes van Dongen, Gerardus Majellastraat 1909
Dongen St. Antonius van de Zusters Franciscanessen van Dongen
Dussen H. Petrus Stoel van de Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Eersel "St. Jacobus” van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria Moeder van Goede Bijstand 1948-
Engelen Zusterhuis van de Zusters JMJ 1826 1953
Eindhoven Eikenburg van de Broeders van Liefde 1894 1975
Eindhoven Mariënhage klooster van de Augustijnen, Augustijnendreef 1899
Eindhoven Clarissenklooster van Maria Moeder van de Kerk Arme Clarissen, Orde van St. Clara 1990- [www.zusters.clarissen.nl]
Eindhoven Sancta Ursula van de Ursulinen van de Romeinse Unie
Eindhoven Zusters van de Choorstraat 1931 1980
Erp (Eindhoven) Franciscanessen 1868 Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur St. Joseph van de Zusters Franciscanessen van Etten, Zundertseweg 1957 1978+ Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur San Francesco van de Zusters Franciscanessen van Etten, Bischopmolenstraat 1957 1966+ Franciscanessen[dode link]
Etten-Leur Don Bosco van de Broeders van Liefde, Don Boscolaan 1958- 1988+
Etten-Leur broederhuis van de Broeders van Liefde, Edward Poppenlaan 1955- 1995+
Geertruidenberg St. Agnes van de Zusters van Liefde van Tilburg, Venestraat 1843 1963 Zusters van Liefde
Gemert Paters van de H. Geest, Ridderplein 1914 1969
Ginneken Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen. 1926 1962 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Ginneken broederhuis van de Broeders van Huijbergen 1936 1981 Br. v. Huijbergen
Goirle Huize de Bocht van de Missie- en Aanbiddingszusters van de H. Familie, Tilburgseweg 184 1949 1970
Goirle Fraterhuis van de Fraters van Tilburg 1929- 1929+ Fraters van Tilburg
Goirle fraterhuis van de Fraters van Tilburg, kloosterstraat 22 1938- 1971+ Fraters van Tilburg
Grave van de congregatie van de Missionarissen van de Heilige Familie 1895
Grave St. Henricus van de Fraters van Tilburg Fraters van Tilburg
Haaren Karmel Sint Jozef van de Monialen van de Karmelieten, Rijksweg
Haarsteeg Franciscanessen 1908 Franciscanessen[dode link] Heesch Fons Vitea Priorij van de Benedictijnen, Kloosterstraat Nrd.
Heesch Franciscanessen 1910 Franciscanessen[dode link]
Heeswijk-Dinther Abdij van Berne van de orde der Norbertijnen, Abdijstraat 1134
Helenaveen Franciscanessen 1884 Franciscanessen[dode link]
Helmond Missiehuis van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus
Helmond H. Aloysius Zusters van Liefde van Tilburg, oude Wilhelmietenklooster 1856 Zusters van Liefde
Herpen Franciscanessen 1896 Franciscanessen[dode link]
Huijbergen Ste Marie van de Broeders van Huijbergen , oude Wilhelmietenklooster, Staartsestraat 1854 2005+ Br. v. Huijbergen
Huijbergen St. Frans Broeders van Huijbergen, Boomstraat 7 1930- 1967+ Br. v. Huijbergen
Huijbergen klooster van de Monialen van de Karmelieten, Boomstraat 9
Huijbergen St. Marel van de Broeders van Huijbergen, Staartsestraat 1933- 1989+ Br. v. Huijbergen
Lage Mierde Franciscanessen 1983 Franciscanessen[dode link]
Langeweg van de Paters Capucijnen, Langeweg (Slikgat) 1874
Langeweg Franciscanessen 1913 Franciscanessen[dode link]
Lierop van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Tegelen, Offermansstraat 1909 1951 Zusters v/d G.V.
Lith Franciscanessen 1878 Franciscanessen[dode link]
Lithoijen Zusters van JMJ 1884 1945
Luyksgestel Franciscanessen 1933 Franciscanessen[dode link]
Made Zusters van liefde
Made Zusters van Liefde van Tilburg, Kerkstraat 1853 1989- Zusters van Liefde
Made zusters van liefde 1956- 1965+
Mariaheide Franciscanessen 1912 Franciscanessen[dode link]
Megen paters Franciscanen 1902- 1904+
Megen S. Jozefberg klooster van de Clarissen, Clarastraat 1721
Megen minderbroeder klooster van de Franciscanen, Kloosterstraat 1653-
Mierlo Franciscanessen 1874 Franciscanessen[dode link]
Moerdijk van de Zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus van Moerdijk, Steenweg 1970- 1970+
Neerkant Franciscanessen 1917 Franciscanessen[dode link]
Nieuwkijk Mariënkroon Abdij van Cisterciënzers, Abdijlaan het klooster werd priorij in 1929 en abdij in 1957 1904
Nieuwkuijk Franciscanessen 1907 Franciscanessen[dode link]
Nistelrode Franciscanessen 1881 Franciscanessen[dode link]
Oerle Onze Lieve vrouw van Lourdes van de Zusters van Liefde van Tilburg, Oude Kerkstraat 1855 1968 Zusters van Liefde
Oirschot Nazareth van de Zusters Franciscanessen 1965- 1965+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot van de Zusters Franciscanessen van Oirschot 1913- 1913+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot Catharinenberg van de Zusters Franciscanessen van Oirschot 1943- 1943+ Franciscanessen[dode link]
Oirschot Montfortaans klooster Kasteel Oud Beijsterveld 1903+ montfortanen op Bijsterveld
Oisterwijk Zusters van Barmhartigheid 1965
Oisterwijk Klooster van de Monialen van de Karmelieten, Nieuwstraat.
Oisterwijk Franciscanessen 1877 Franciscanessen[dode link]
Oosterhout Onze Lieve Vrouwe Abdij van de Benedictijnen, in 1919 priorij en in 1924 abdij 1901
Oosterhout Sint Paulusabdij van de Benedictijnen van 1910 abdij 1907
Oosterhout Sint Catharinadal klooster van de Norbertinessen, kloosterdreef 1646
Oosterhout Seraphijnsch van de Paters Capucijnen 1955 1967
Oss van de De La Salle, Koornstraat 1960-
Oss St. Nicolaas van de Fraters van Tilburg, Begijnenstraat 1894- 1979+ Fraters van Tilburg
Oss Karmelieten klooster, van Mookstraat
Oss Karmelieten klooster, Hescheweg
Ossendrecht Volksabdij "Onze Lieve Vrouw ter Duinen" Broeders van Huijbergen, O.L. Vrouw ter Duinenlaan 199 1936 1981 Br. v. Huijbergen
Oudenbosch het Heilig Hart van de Broeders van Oudenbosch, Bosschendijk 1931 1972+
Oudenbosch Saint-Louis Oudenbosch Broeders van Oudenbosch, Markt 1840 1987+
Oudenbosch St. Anna Zusters Franciscanessen van Oudenbosch, Markt 1839 1984+
Oudenbosch ] "Le Sacré Coeur” van de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch, St. Antoniuslaan 1940- 1984+ Franciscanessen[dode link]
Oud Gastel St.Jozef van de Broeders van Scheppers, Veerkensweg 1919 1984+/1998
Reek Franciscanessen 1919 Franciscanessen[dode link]
Reusel Zusters Franciscanessen van Veghel, Wilhelminalaan 1879 1963 Franciscanessen van Veghel[dode link]
Reusel St. Cornelius Fraters van Tilburg 1894- 1930+ Fraters van Tilburg
Roosendaal Ste. Marie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzage 1946- 1969+
Roosendaal Sainte Marie van de Zusters Franciscanessen van Mariadal 1930- 1930+
Schijndel door de zusters van Liefde 1941- 1941+
Sint-Michielsgestel Huize Ruwenberg van de Fraters van Tilburg, (Stokstraat 50) Ruwenbergstraat 7 1844 of 1852 1965 Fraters van Tilburg
Sint-Michielsgestel van de congregatie van de Dochters van Maria en Jezus en/of Fraters van Tilburg (gebouw van 1908) 1840 1922+ Fraters van Tilburg
Sint-Oedenrode Daminaan van de paters van de Heiligen Harten 1953- 1962+
Sterksel St-Paulus van de Witte Paters, Providentiaweg 1926 1967
Stevensbeek van de paters van de Congregatie van het Allerheiligst Sacrament, Kloosterstraat 12-15-17 en St. Jozefstraat 12-14 1936 1973
Stevensbeek De La Salle Stevensbeek 1962- 1989+
Teteringen Missionarissen van het Goddelijk Woord, Arnold Janssenlaan 9 1916
Tilburg O.L.V. van Koningshoeven van de Trappisten 1881
Tilburg van de Zusters van liefde
Tilburg Nazareth van de Fraters van Tilburg, Nazarethstraat 18-22 1951- 1978+ Fraters van Tilburg
Tilburg "St. Paulushuis" van de Fraters van Tilburg, Nazarethstraat 20 1916 1974 Fraters van Tilburg
Tilburg Sint Stanislaus Fraters van Tilburg Fraters van Tilburg
Tilburg Maria Goretti van de Karmelitessen, wilhelminapark 1951- 1981 Karmel.
Tilburg van de Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Tilburg moederhuis Zusters van Liefde van Tilburg Zusters van Liefde
Tilburg Oblaten van de H. Franciscus van Sales, Nieuwe Goirleseweg 1930 2005-
Tilburg Huize Piusoord van de Broeders Penitenten Broeders Penitenten[dode link]
Tilburg Missionarissen van het Heilig Hart, Bredaseweg Missionarissen v. h. H. Hart MSC
Tilburg Missiehuis van de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus
Uden van de Missionarissen van Steyl 1911 1941
Uden het Heilige Kruis van de Orde van het Heilig Kruis 1923 1969
Uden Nazareth-klooster van de Ursulines Ursulinen van de Romeinse Unie 1845 1974
Uden Maria Refugie-klooster van de Birgittinessen, Vorstenburg 1713
Uden Franciscanessen 1909 Franciscanessen[dode link]
Udenhout Sint Vincentius van de Zusters van de Choorstraat, vanaf 1927 Schoorstraat 4 1925 1978
Veghel Franciscanessen van Veghel 1844 Franciscanessen van Veghel[dode link]
Veghel Zusters Franciscanessen van Veghel, Deken van Miertstraat 8 1902 1971 Franciscanessen van Veghel[dode link]
Veghel Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van het Sint Joseph ziekenhuis, thans Bernhovenziekenhuis 1900 Franciscanessen[dode link]
Veldhoven van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart 1955- 1981+ Docters v. O-L-V v/h H. Hart
Veldhoven Sint Jozef van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart 1955- 1981+ Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Veldhoven Koningshof van de Zusters v/h H. Hart, Locht 117 1950- 1994+
Veldhoven Franciscanessen 1900 Franciscanessen[dode link]
Volkel Franciscanessen 1914 Franciscanessen[dode link]
Vught van de Ursulinen, Zandstraat 1899 1929
Vught Mariaoord van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1967- 1968+
Vught "Régina Coeli" (Reguliere) Kanunnikessen van de H. Augustinus 1911- 1915+
Wanroij Franciscanessen 1889 Franciscanessen[dode link]
Waspik Klooster van de Karmelieten, Karmelietenstraat 60.
Wernhoutsburg Vincent de Paul van de Lazaristen, Wernhoutsburg (Zundert) 1882 2000-
Zeeland Franciscanessen 1886 Franciscanessen[dode link]
Zeilberg Franciscanessen 1914 Franciscanessen[dode link]
Zijtaart Franciscanessen 1901 Franciscanessen[dode link]
Zundert Maria Toevlucht Abdij van de Trappisten, Ruphenseweg, priorij in 1913 en abdij in 1938 1900
Zundert "Sint Anna" van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Molenstraat 13 1948- 1989+ Franciscanessen[dode link]

Noord-Holland[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Aalsmeer Karmelieten klooster, Stommeerweg
Alkmaar "De voorzienigheid" van de Zusters van "De Voorzienigheid" 1965- 1965+ Zusters v/D Voorz.
Amstelveen Sint-Hieronymus Aemilianus door de zuster van Onze Lieve Vrouw
Amstelveen Sint-Jozefhuis door zusters 1953- 1958+
Amstelveen Karmelietenklooster, Camera Obscuralaan
Amstelveen Karmelietenklooster, Westelijk Halfrond
Amsterdam Clarissenklooster aan het Singel, de Heiligeweg, 1613-
Amsterdam Maagdenhuis onder andere door Zusters van Liefde van Tilburg, Spui 1953 Zusters van Liefde
Amsterdam per 1968 "De Voorzienigheid" kindertehuis door de zusters van "De Voorzienigheid", de 'Franse Tuin' in de Elandsstraat 1852 1968+/1991 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam door de zusters van "De Voorzienigheid" van Heemstede, Elandsstraat en later ook 1856 Lauriergracht 37-41 1856 1967+/1991 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam Sint-Barbaraklooster door de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1893 1965
Amsterdam van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Reynier Vinkeleskade 1914 1937 Franciscanessen[dode link]
Amsterdam Lydia van de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus, O.L. Vrouwe Gasthuis (1910-1950) en later Roelof Hartplein 2 (1950-1970) 1910 1970
Amsterdam "Sint-Hieronymus Aemilianus" van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 1937- 1949+ Zusters van O.L. Vrouw
Amsterdam Sint-Hubertus van de Zusters van "De Voorzienigheid", Plantage Middenlaan 33 1926 1970 Zusters v/D Voorz.
Amsterdam Sint-Leo van de Broeders van Maastricht
Amsterdam H. Theresia van de karmelitessen van het Goddelijk Hart van Jezus, Amstelveenseweg 593-595 1933 1993+ Karmel.
Amsterdam Augustijnenklooster, Buiksloterweg
Amsterdam Augustijnenklooster, Kometensingel
Amsterdam Augustijnenklooster, Savelbos
Amsterdam Augustijnenklooster, Postjesweg
Amsterdam Karmelietenklooster, Bloemengracht
Beemster van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Jisperweg 1910 1970
Beverwijk Sint Jozef van de Broeders van Amsterdam, Kees Delfweg 1930 1933+
Blokker Bethlehem 1475 1573
Blokker Bethlehem 1908 1960 Nu de Sint-Jozefschool
Blokker Nieuwlicht 1388 1572
Bussum van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Brinklaan 1881 Zusters van O.L. Vrouw
Driehuis (Velsen) De Voorzienigheid "Het Witte Huis" van de zusters van "De Voorzienigheid", Drs. Scheapmanlaan 1950- 1980 Zusters v/D Voorz.
Edam De Koningshoeve van de Zusters van "De Voorzienigheid", Voorhaven 1899 1970 Zusters v/D Voorz.
Egmond Sint Adelbertabdij ca. 950 1573
Egmond Sint Adelbertabdij van de Benedictijnen, abdijlaan 1935
Egmond klooster van de Monialen van de Karmelieten, Herenweg
Egmond aan Zee St. Joseph van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen 1927 1968 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Haarlem van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen (ald. 1882-1964), Koningsstraat 1906 1921 Franciscanessen[dode link]
Haarlem Dominicanessen van het Sint-Catharina-Apostolaat, Bloemhofstraat 1959- 1965+ Dominicanen Nl
Haarlem Augustijnenklooster, Zijlweg
Haarlem Karmelietenklooster, Frans Halsstraat
Heemstede Porta Coeli, ’s Hemelpoort priorij van de cisterciënzer monniken, Cruquiusweg 15 1455 ref.
Heemstede broederhuis van de broeders van ”la Salle” (onderwijsorde), Herenweg 1850+ 1970+.
Hilversum St. Ludgerusklooster van de Fraters van Utrecht, Oude Amersfoortsweg 59 1909 1938+ Fraters van Utrecht
Hoorn Ceciliaklooster, Nieuwstraat 23 werd na de Reformatie Statenlogement en stadhuis. 1402 1577
Hoorn Mill Hill missiehuis Fraters van Mill Hill 1974- 1974+
Hoorn Klooster van de Zusters van "De Voorzienigheid", Achterom 15 1896 1982- Zusters v/D Voorz.
Medemblik Huize St. Radboud door de Fraters van Tilburg, Ridderstraat 10 1943- 1966+ Fraters van Tilburg
Nederhorst den Berg klooster van de Zusters van "De Voorzienigheid' Heemstede De Congregatie der Arme Zusters vh. Goddelijk Kind en het Gesticht 'De Voorzienigheid' 1852-1927, Dammerweg 8 1892 1976- Zusters v/D Voorz.
Noordwijkerhout "De Voorzienigheid" klooster door de Zusters van "De Voorzienigheid", Kerkstraat 1864 Zusters v/D Voorz.
Santpoort Klooster van de Witte Paters op het landgoed Spaarnberg 1952 1971
Santpoort-Noord klooster van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart, Wulverderlaan 1937 1984 Docters v. O-L-V v/h H. Hart

Overijssel[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Almelo Karmelieten klooster, Vincent van Goghplein.
Denekamp klooster St. Antonius van de Zusters Franciscanessen, Lattropperstraat 1938- 1973+
Denekamp Klooster van de Zusters Franciscanessen, Gravenallee 1875 1973+ Franciscanessen[dode link]
Deventer Karmalieten klooster, Broederenstraat.
Diepenveen O.L.V. van Sion Abdij van de Trappisten, Vulikerweg, het klooster werd abdij in 1936 1884 2015 Sion / Nieuw Sion
Enschede klooster van de Kapucijnen, Gronausestraat 1935 1972
Enschede Karmalieten klooster, Velveweg
Hellendoorn "De Reggenberg" klooster door zusters 1952-
Hengelo Maria Mediatrix klooster Paters Maristen, Bornsestraat 1955- 1955+ Maristen
Hengelo Karmalieten klooster, Annikweg
Oldenzaal Klooster van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen, Gasthuisstraat 1871 1972
Oldenzaal Geschoeide Karmelietessen klooster, Lyceumstraat
Oldenzaal Carmel klooster door de Karmelieten
Ootmarsum ] St. Radboud klooster van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort , Kloosterstraat 3 / Oostwal 1855 1983 Zusters van O.L. Vrouw
Slagharen De Eik klooster van de Zusters van het Arme Kind Jezus 1951- 1980+ Nonnen in het Turfgat
Steenwijkerwold Klooster van de Zusters van "De Voorzienigheid" 1894 1948 Zusters v/D Voorz.
Steenwijkerwold Gerardus Majella van de Zusters van "De Voorzienigheid", Gelderingen 1894 1948 Zusters v/D Voorz.
Steenwijkerwold Mariënwold zusters, Geldringen 1976- 1979+
Zenderen Zenderen klooster van de Karmelieten, Carmelietessenweg 1855 Karmel
Zenderen klooster van de Karmelieten, Hertmerweg Karmel
Zwolle zusterhuis bij het ziekenhuis de Wezelanden 2017
Zwolle klooster van de Dominicanen, Assendorperstraat 29 1890 Dominicanenklooster Zwolle

Utrecht[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Achterveld De Stoutenburg van de Franciscanen, Stoutenburgerlaan De Stoutenburg
Amersfoort Klooster van de Zusters van St. Jozef Amersfoort 1881
Amersfoort St. Louis klooster van de Broeders van Maastricht, Utrechtseweg 228 1917 1975 St.Louis-Amersfoort
Amersfoort Onze Lieve Vrouwe ter Eem klooster van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, D. Fockemalaan 1933 Zusters van O.L. Vrouw
Amersfoort Klooster van de Kruisheren, Daam Fockemalaan 1947 1999-
Amersfoort Maria klooster van de congregatie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, centrum Amersfoort onder andere Muurhuizen en Herenstraat (1860-1914) en Noorderwierweg 2 (1914- ) 1860 19XX
Baarn Klooster van de Broeders van Amsterdam, Luitenant Generaal van Heutzlaan 1958 1962
Doorn Beukenrode klooster van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 1973- 1974+
Driebergen Valentijn van de Ursulinen van de Romeinse Unie, Valentijn 1947 1972
Driebergen-Rijsenburg Klooster van de Ursulinen, Ursulineweg
Driebergen-Rijsenburg Arca Pacis Priorij van de benedictijnen, Engweg
Leusden Huize Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, Dodenweg 1937 1982 Don Bocso Nederland
Maarssen Emmaus Priorij van de Augustijners op het buitengoed Doornburgh aan de vecht
Maarssen Karmelieten klooster, Breedstraat
Oudewater Sint-Franciscus klooster van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1887 Franciscanessen[dode link]
Soest St. Joseph klooster van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Steenhoffstraat 1869 1962
Soesterberg klooster van de Missionarissen van het Goddelijk Woord, Amersfoortseweg 20 Landgoed 'De Eikenhorst' 1924
Ugchelen Franciscanessen 1923
Utrecht Agnietenklooster (Utrecht)
Utrecht Andreasklooster (Utrecht)
Utrecht Antoniusklooster (Utrecht), nabij de Sint-Antoniuskerk (Utrecht)
Utrecht Sint-Barbaraklooster (Utrecht)
Utrecht Begijnhof (Utrecht)
Utrecht Klooster Bethlehem (Utrecht) (buiten de stadsmuren)
Utrecht Brigittenklooster (Utrecht)
Utrecht Catharijneconvent
Utrecht Ceciliaklooster (Utrecht)
Utrecht Cellebroedersklooster (Utrecht)
Utrecht Klooster Cenakel (Utrecht)
Utrecht Duitse Huis
Utrecht Hieronymusconvent (Utrecht)
Utrecht Jeruzalemklooster (Utrecht)
Utrecht Karmelietenklooster (Utrecht)
Utrecht Utrechtse kathedraalschool (Domschool)
Utrecht Maria Magdalenaklooster (Utrecht) (Magdalenaconvent)
Utrecht Mariëndaal (Utrecht) (verdwenen vrouwenklooster, buiten de stadsmuren,) 1244
Utrecht Minderbroederklooster (Utrecht)
Utrecht Nieuwlicht (voormalig klooster der kartuizers, buiten de stadsmuren) ca. 1392
Utrecht Sint-Nicolaasklooster (Utrecht)
Utrecht Paulusabdij (Utrecht), benedictijnenklooster
Utrecht Predikherenklooster (Utrecht)
Utrecht Regulierenklooster (Utrecht) (voormalig klooster van de bedelorde der zakbroeders)
Utrecht Sint-Servaasabdij (verdwenen vrouwenklooster) ca. 1223
Utrecht Sint-Stevensabdij (Utrecht) in Oudwijk (verdwenen vrouwenklooster, buiten de stadsmuren) ca. 1135
Utrecht Sint Ursulaklooster (Utrecht) (Abraham Doleklooster)
Utrecht Vredendaal (Utrecht) (buiten de stadsmuren)
Utrecht Wittevrouwenklooster (Utrecht) (verdwenen vrouwenklooster, binnen de stadsmuren) ca. 1240
Utrecht Sint Jozef van de Fraters van Utrecht, Schorteldoeksesteeg 1899- 1930+ Fraters van Utrecht
Utrecht Klooster van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen, Admiraal Van Gentstraat 1931 1966 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Utrecht Hieronymushuis Zusters van Liefde van Tilburg, Maliesingel Zusters van Liefde
Utrecht St. Aloysius zusterhuis door dochters van het Heilig Kruis 1947- 1959+
Utrecht het Arienskonvikt
Utrecht Augustijner klooster, Noordstraat
Utrecht Augustijner klooster, Rozenstraat
Woerden St Jozef en Maria Zusters Franciscanessen van Mariadal, (Verlengde) Havenstraat 1933-
Zeist klooster van de Fraters van Utrecht, Kroostweg - Noord 1947- 1968+ Fraters van Utrecht
Zeist St. Jozef van de fraters van Utrecht, Kroostweg 1946 1959 PSJZ[dode link] Fraters van Utrecht

Zeeland[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Hansweert Maria-oord zusterhuis van de Dochters van Onze Lieve Vrouwe van het Hart, Kerkepad 1938 1953 Dochters v. O-L-V v/h H. Hart
Hulst klooster, 's-Gravenhofplein
Hulst van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Grote Markt 15 1852 1987 Franciscanessen[dode link]
Hulst Baudeloo zusterhuis Zusters van Liefde, Markt 1941- 1985+
Hulst St. Jozef klooster Paters Maristen 1911 1966 Maristen
Hulst Klooster van de Monialen van de Karmelieten, Carmelweg
Middelburg Aan de maagd Maria gewijd klooster van de Norbertijnen], thans onder andere staten van zeeland en prot. kerk 1123 1574
Noordgouwe klooster (de Berg) Sion 1434 1568
Scharendijke / Elkerzee Bethlehem
Sint Anna ter Muiden Heilig Hart Ter Ruste (Huize Sacré Coeur) zusterhuis van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna (van Engelendale) sinds 1928 daar 1934 1987 Dominicanen Nl
Sluis Sint-Augustinus klooster van de Reguliere Kanunniken van Sint-Jan van Lateranen(C.R.L.), Sint Annastraat 1947 1974
Sluiskil De Ark Priorij van de Benedictijnen, 4541 ED

Zuid-Holland[bewerken]

plaats naam, organisatie(s) en archief vanaf tot info & links
Achthuizen zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1865 1945
Alphen aan den Rijn zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Oudenbosch Franciscanessen[dode link]
Bennebroek Sacré Coeur ('t Heilig Hart) zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 1896 1919 Luciaklooster[dode link]
Bodegraven Sint-Joseph klooster van de Zusters Franciscanessen van Salzkotten, Van Tolstraat aan de Overtocht 1875 1970 Franciscanessen[dode link]
Brielle Sint Leonardus zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout, Venkelstraat 15 (1893-1951/4) 1893
Delft Sint-Agathaklooster (Delft)
Delft Sint-Agnesklooster (Delft)
Delft Sint-Anneklooster (Delft)
Delft Bagijnhof (Delft)
Delft Sint-Barbaraklooster (Delft)
Delft Karthuizerklooster Sint-Bartholomeus in Jeruzalem (Delft)
Delft Cellebroedersklooster (Delft)
Delft Sint-Claraklooster (Delft)
Delft Sint-Hieronymusdal (Delft)
Delft Klooster Koningsveld
Delft Maria Magdalenaklooster (Delft)
Delft Minderbroederklooster (Delft)
Delft Sint-Ursulaklooster (Delft)
Delft broederhuis Broeders van Ronse, Kantoorgracht (sloop 1979) 1749 1957 broeders van Ronse
Delft OLV Onbevlekt Ontvangen zusterhuis van de Zusters van Liefde van Tilburg, Kantoorgracht sloop 1979) 1749 1957 Zusters van Liefde
Den Haag zusterhuis van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen, Mariastaat 2A Bezuidenhout (1907-1944), daarna Lange Lombardstraat (1946-1950) In 1950 verhuisd naar huis Maris Stella in Scheveningen 1907 1950 Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Den Haag Sociëteit van het H. Hart van Jezus zusterhuis van de Zusters van JMJ, Dr. Kuyperstraat 1915 1965+
Den Haag Groenenstein zusterhuis van de Zusters van Liefde van Tilburg 1950- 1970+ Zusters van Liefde
Den Haag Groenenstein broederhuis van de Broeders van de Christelijke Scholen 1950- 1960+
Den Haag Christus Koning, "Klein Katwijk" / 'Groot Katwijk' klooster Jezuïeten, Raamweg 1928 1941 Jezuïeten
Den Haag Heilige Johannes de Voorloper Russisch Orthodox
Dordrecht Karmelieten klooster, Nolensweg
Gorinchem Zusterhuis] van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, Oude Lombardstraat 1851 1880 Franciscanessen[dode link]
Hazerswoude klooster van de Karmelieten, Rijndijk 108 1907 2007 Kerk & Orgel
Hillegom Zusterhuis Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort, Mariastraat 1856 1991 Zusters van O.L. Vrouw
Katwijk Sint Willebrordus Klooster, 1831 vanaf 1836 van de paters Jezuïeten tot 1928 en van de Franciscanen, Katwijk aan de Rijn 1831 1959+
Leiden Ter Wetering van de Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth (1923-1978), Haagweg 1920- 1978
Leiden St. Margaretta van de Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth 1923 1977+ Franciscanessen[dode link]
Leiden Huize Weipoort van de kruisheren, Vrouwenweg 1 1965- 1984+
Monster Zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Havenstraat 1852 1994-
Moordrecht Sint Jozef van de Zusters van "De Voorzienigheid", Oosteinde / IJsseldijk 1913 1963 Zusters v/D Voorz.
Noordwijk "St. Jeroen" zusterhuis van de Zusters Franciscanessen, Wilhelminastraat 1912 1949+ Franciscanessen[dode link]
Oegstgeest Duinzigt zusterhuis van de Zusters Franciscanessen van Mariadal, Rhijngeesterstraatweg 1853
Rijswijk Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, Julianaantje 24-26 1952 Don Bosco Rijswijk Don Bocso Nederland
Rotterdam Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco Statenlaan 1945- 1969+ Don Bocso Nederland
Rotterdam "Dominicus Savio" zusterhuis van de zusters Dominicanessen van Voorschoten ( -1960) en de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort (1960- ), Westersingel 40 later Heemraadsingel 1940- 1977+ Dominicanen Nl Zusters van O.L. Vrouw
Rotterdam Maria Koningin der Harten (Regina Cordium) Dochters der Wijsheid, Afrikaanderplein 1924 1968+ Dochters der Wijsheid
Rotterdam "Sint Lucia" van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek, (1897) Coolsingel, (1920) Aert van Nesstraat en (1958) Hennekijnstraat 1897 1958+ Franciscanessen[dode link]
Rotterdam Sint Magdalena zusterhuis van de Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament. Overschie 1940- 1940+
Rotterdam Sint-Petrus van de Zusters Franciscanessen van Aerdenhout, Havenstraat 158 1924 1943
Rotterdam-Hillegersberg Franciscanessen 1931
Scheveningen "De Voorzienigheid", Oude Scheveningseweg 37 1867 1918 Zusters v/D Voorz.
Scheveningen Don Bosco van de Salesianen van Don Bosco, de Scheveningseweg 1949- 1973+ Don Bocso Nederland
Scheveningen Stella Maris van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph van Heerlen (1950-1966), Scheveningseweg 1950 1972+ Kl. Zst. v.d. H. Joseph[dode link]
Schiedam Augustijner klooster, Laan van Spieringshoek.
Voorburg Zusterhuis, Oosteinde tegenover de St Maartenskerk
Voorburg Zusterhuis van het hospitaal Antoniushoven, Oosteinde
Voorhout Franciscanessen 1906
Voorhout broederhuis bij B.N.S. van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam (Landgoed Schoonoord), Leidsevaart 2 1923
Voorschoten Montforthuis der Montfortanen, aan de Haagsche Schouw Rijndijk (1951-1955), Beresteyn (1955-1968) 1951 2001 Monfortanen
Voorschoten Onze Lieve Vrouwe van Lourdes van de Dominicanessen, Veurse(straat)weg 3 1878 ca. 1970 Dominicanen Nl
Warmond Het Warmonderhek van de Broedercongregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten Amsterdam, Oranje Nassaulaan 1950 1967
Wassenaar Antoniushuis van de Zusters Franciscanessen 1945- 1960+ Franciscanessen[dode link]
Zoeterwoude De goede Herder van de Zusters van de Goede Herder, de Hoge Rijndijk 1869- 1950+
Zwijndrecht Julia van de Zusters van O.L. Vrouw van Amersfoort , Burgemeester de Bruïnelaan 84 en nu Schipperskade 75 1924 1980 Zusters van O.L. Vrouw

Gebruikte afkortingen:

Bronnen en links[bewerken]

Literatuur[bewerken]

  • Michel van der Plas, Abdijen in de Lagen Lande, en de mensen die er wonen,1989, Lannoo in Tielt België ISBN 9020916629 en ARBOR Baarn Nederland ISBN 9789051580525 .