Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

1rightarrow.png WP:TBP
1rightarrow.png WP:TVP
1rightarrow.png WP:AVW
1rightarrow.png WP:AFD
1rightarrow.png WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet uw bijdragen niet te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van lemma's of andere pagina's die van Wikipedia verwijderd kunnen worden. Het besluit hierover valt twee weken na de eerste melding. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er een pagina op de lijst die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een lemma beter kan worden ingevoegd in een ander bestaand lemma, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die definitief verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan later opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijdering van de pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan met een motivatie.

Een moderator beslist op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Dit is een onderhoudstaak, dus artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden dan ook verwijderd.

Pagina nomineren

Plaats een nieuwe kandidaat voor verwijdering onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor verwijdering staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de volgende sjablonen te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{Beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de verwijdernominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen uiterlijk twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:Valhallasw-toolserver-botje). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> vanomheen het sjabloon wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.


Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 20/06; af te handelen vanaf 04/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/06: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

Je moest echt even zoeken om te begrijpen dat het om een evangelisch christelijke organisatie gaat. --Joostik (overleg) 20 jun 2015 12:22 (CEST)
En dat werd al vlug verwijderd want dat mogen we niet weten? "Centraal hierbij staat de verkenning van waarheid." Iets zegt mij dat ze de waarheid al gevonden hebben. --Joostik (overleg) 20 jun 2015 12:29 (CEST)
P.S.: Dat laatste was toegegeven een flauwe opmerking, maar ik vond "de verkenning van waarheid" een beetje een gemeenplaats. Doen we dat niet allemaal? --Joostik (overleg) 21 jun 2015 10:35 (CEST)
Voor Voor verwijderen Geen objectief en neutraal artikel. Veel namesdropping, zoals lijsten van sprekers en lijsten van universiteiten. Als het om een evangelicale organisatie gaat, dient dat in een encyclopedie uiteraard vermeld te worden. Dan is de algemene term "christelijk" bij lange na niet voldoende. Als het om een katholieke organisatie gaat, zegt men toch ook niet dat het om een christelijke organisatie gaat? Dan kan men ook wel zeggen dat het om een religieuze organisatie of zelfs om een maatschappelijke organisatie gaat, dat is nóg versluierender. Dat eerder de zendingsdrang, dan de verkenning van de waarheid, bij een dergelijke organisatie voorop staat lijkt me evident. Fred (overleg) 20 jun 2015 12:40 (CEST)
Je weet over deze organisatie al aardig wat dingen erg zeker, dat is duidelijk. Apdency (overleg) 20 jun 2015 12:52 (CEST)
Tsja, de avonturen die collega Joostik meemaakte met dit artikel lijken me exemplarisch. Fred (overleg) 20 jun 2015 13:03 (CEST)
Als je zonder dat te onderbouwen iets opschrijft over een onderwerp, wil dat nog weleens worden weggehaald. Lijkt me niets mis mee. Waaruit blijkt dat het om een 'evangelisch-christelijke' (wat dat dan ook precies moge zijn) organisatie gaat? Paul B (overleg) 20 jun 2015 13:22 (CEST)
Gezien de onderwerpkeuze en de betiteling van de boeken (De Bijbel, proza of openbaring?) lijken me dat hier onderwerpen aangedragen worden die voor een groot deel der christenen (de vrijzinnige christenen, namelijk) geen vraag, maar een weet zijn. Men kan zich verstoppen achter algemeenheid, maar dit gezelschap ziet de bijbel als het letterlijke woord van God en propageert dit. Ze zullen dit echter niet openlijk zeggen. Als ik zeg dat deze organisatie er een fundamentalistisch-christelijke wereldbeschouwing op na houdt, daar is toch niets mis mee? Ze kunnen daar best openlijk voor uitkomen! In een encyclopedie is dat zelfs geboden terwijl het gebod: Gij zult tegenover uw naaste niet vals getuigen dit toch óók oplegt. Alleen, dat fundamentalisme is hun waarheid, en niet de waarheid. Ze zoeken ook niet naar de waarheid, want die hebben ze al. Fred (overleg) 20 jun 2015 13:27 (CEST)
Het lijkt me protestants-christelijk, dat wel. Meestal wanneer men zich 'christelijk' noemt, is daar niet het katholicisme mee bedoeld. Maar dat is niet equivalent aan evangelisch-christelijk of fundamentalistisch-christelijk. Ik kan de inhoud van het door jou genoemde boek zo niet beoordelen, maar is het niet mogelijk dat de titel géén retorische vraag is? Je mag hier van alles roepen over het 'evangelisch' of 'fundamentalistisch' zijn van een organisatie, maar voor wat we in het artikel opnemen, zijn bronnen gewenst wanneer de bewering betwist wordt. En als deze organisatie werkelijk relevant is, zijn er externe bronnen voorhanden waar we ons op kunnen baseren, in plaats van speculatie over hoe men zich zou 'verstoppen'. Paul B (overleg) 20 jun 2015 13:37 (CEST)
Niet echt "zonder onderbouwing". In het artikel zelf staat dat het georganiseerd wordt door de International Fellowship of Evangelical Students (maar dan moet je wel even doorlezen), een zeer nadrukkelijk evangelisch-christelijke organisatie. Verder hoeft men maar even te googelen om te zien wat de oorsprong is. In de eerste versie werd de christelijke achtergrond (dwz. protestants-christelijk, niet echt katholiek of orthodox) slechts in de verdere tekst vermeld, en niet zoals mij wel nodig lijkt in de eerste zin. Waarom niet?--Joostik (overleg) 20 jun 2015 13:53 (CEST)
Overigens zeg ik niet dat het artikel weg moet, maar enige duidelijkheid over de achtergrond lijkt me wel op zijn plaats. --Joostik (overleg) 20 jun 2015 14:00 (CEST)
(bwc) In Nederland wordt het kennelijk door IFES georganiseerd. De vraag is dan of dat wereldwijd zo is (dat is natuurlijk goed mogelijk). Het lijkt erop dat dit evenement oorspronkelijk uit de evangelische hoek kwam, maar dat impliceert niet automatisch dat het dat nog steeds (uitsluitend) is. Het zou mij niet verbazen als deze organisatie in externe bronnen als 'evangelisch-christelijk' wordt omschreven, maar nogmaals, als iemand een bewering betwist die niet volstrekt evident is, heeft het de voorkeur dat er onderbouwing op tafel komt in de vorm van geschikte externe bronnen. Interessante link (van Veritas zelf, dat dan weer wel): [1]. Een bijeenkomst op Princeton wordt kennelijk ook ondersteund door onder meer katholieke, lutherse en orthodoxe organisaties. Dat bewijst natuurlijk niet dat de organisatie niet evangelisch-christelijk is, maar het wijst er wel op dat we allicht iets meer nodig hebben om met zekerheid te stellen dat het een evangelisch-christelijke organisatie is. Paul B (overleg) 20 jun 2015 14:21 (CEST)
En dan die tweede stelling: dat het hier zou gaan om een instituut dat er louter op uit is om een reeds zelf geconcludeerde waarheid te propageren. Ook voor zo'n bewering heb je meer nodig dan alleen maar je eigen aanvoelen. Om wat te helpen: aan de sessies die het forum organiseert doen zowel christelijke als niet-christelijke denkers mee. Een atheïst als Herman Philipse bijvoorbeeld gaat in discussie met iemand die er een heel ander wereldbeeld op nahoudt en het Veritas-forum heeft dat zo gewild en georganiseerd. Dan kun je ze dus geen eenzijdige missie toeschrijven. Mensen als Philipse, Boris van der Ham e.v.a. zouden zich nimmer voor zo'n karretje laten spannen; ze gaan gewoon de uitdaging aan die het forum hun biedt. Apdency (overleg) 20 jun 2015 17:21 (CEST)
Als een katholieke organisatie de Dalai Lama uitnodigt voor een toespraak, maakt dat die organisatie niet-katholiek? --Joostik (overleg) 21 jun 2015 10:22 (CEST)
Hier ging het om datgene waar de organisatie op uit is, niet wat hun (vermeende) kleur is. Apdency (overleg) 27 jun 2015 20:07 (CEST)
Ik ga wel eens naar een kerkdienst. Ben ik nu een christelijke denker (wat dat dan ook mag wezen) of een niet-christelijke denker? Fred (overleg) 20 jun 2015 18:06 (CEST)
Ik ga ervan uit dat je het punt wel begrepen hebt. Apdency (overleg) 20 jun 2015 18:38 (CEST)
Zeker, ik heb een idee dat het vooral om onmogelijke discussies gaat tussen een fundamentele christen en een fundamentele atheïst, terwijl de nuance toch zo aantrekkelijk is. Fred (overleg) 20 jun 2015 18:42 (CEST)
Is dat de discussie? Niet mijnerzijds, het gaat mij er alleen om dat het voor een encyclopedisch artikel van belang is dat, liefst aan het begin van het artikel en niet door een vage afkorting ergens onderaan het artikel, vermeldt wordt door wie de organisatie is opgezet. Waarom wordt daar zo moeilijk over gedaan? Als het Vaticaan het georganiseerd had, zou dat ook het vermelden waard zijn. --Joostik (overleg) 21 jun 2015 10:15 (CEST)
Beste Joostik, nee hoor, dat is niet de discussie die hier gevoerd wordt, maar ik ben bang dat de discussies die dit forum organiseert hierop neerkomen. Overigens heb je groot gelijk, voor een encyclopedie is het wel degelijk van belang wat de context van de te behandelen onderwerpen, dus ook dit, is. Als dit uit de evangelicale hoek komt, met alle respect. Maar dan moet het niet christelijk, interkerkelijk of zo iets genoemd worden, waarbij de link christelijk nog blauw gemaakt is ook en daarmee naar de algemeenheid van het Christendom verwijst, dus naar alle stromingen die het Christendom heeft voortgebracht, dus ook rooms-katholiek, oosters-orthodox, vrijzinnig protestants en dergelijke. En dat klopt niet, in dit geval. We streven immers neutraliteit na, en spreken niet vanuit of namens dit forum, maar vanaf de zijlijn over dit forum, zoals het een encyclopedie betaamt. Fred (overleg) 21 jun 2015 21:28 (CEST)

Jammer dat datgene wat Paul B naar voren heeft gebracht hier wordt genegeerd, nl. (in mijn woorden) de vraag of het feit dat in één land (NL) de fora worden georganiseerd door een organisatie met 'Evangelical' in de naam voldoende is om de in meer landen opererende organisatie als evangelicaal neer te zetten. Zelfs in dat ene land worden de fora trouwens niet alleen door IFES georganiseerd, ook door Navigators en ForumC. Verder wordt in de inleiding het doel van Veritas helder verwoord en is dat niet veel belangrijker? Het lijkt er haast op alsof het een stroming binnen het christendom betreft, waarvan vervolgens zo exact mogelijk de signatuur moet worden bepaald, terwijl 'debat' (versus 'vertrekpunt') datgene is waar het om gaat. Apdency (overleg) 27 jun 2015 20:07 (CEST)

Toegevoegd 20/06: Deel 2[bewerken]

 • Lijst van portefeuilles van de Europese Commissie - weg - klopt erg weinig, zeker de 'inleiding', van en lijkt voornamelijk gebaseerd op huidige portefeuilleverdeling: waar is bijvoorbeeld Externe betrekkingen, waar is Werkgelegenheid? Paul Brussel (overleg) 20 jun 2015 16:09 (CEST)
 • Spaldorp - wiu - Voldoet niet aan conventies. Arch (overleg) 20 jun 2015 17:12 (CEST)
 • DJ Marvega -weg- Een zich noemend DJ die een zogeheten Eindbaas heeft geholpen. Volkomen NE en dit magere artikel voldoet bovendien niet aan de conventies. Fred (overleg) 20 jun 2015 18:04 (CEST)
 • Dirk De Vries -reclame- Medewerker van diverse lokale radiostations. Dat hij de drijvende kracht achter bepaalde bedrijven zou zijn is een bewering die door onafhankelijke bronnen dient te worden gestaafd. Maar bronnen daaromtrent worden überhaupt niet gegeven, wat voor een nog levende persoon toch wel verwacht zou mogen worden. Gezien het feit dat DDV het pseudoniem is van Alfred Blokhuizen, en dat de laatste ijverig aan het lemma medewerkt mag tot de conclusie leiden dat het hier om onverdunde zelfpromo gaat. Fred (overleg) 20 jun 2015 20:28 (CEST)
 • Nationaal Park Belum-Temengor - wiu - Vertaling van het artikel is nog niet in orde. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 20 jun 2015 22:29 (CEST)
 • Chibi-Robo: Let's Go Photo! - wiu - Leest als een spelhandleiding, omdat de lezer de hele tijd wordt aangesproken. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 20 jun 2015 22:45 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ondertussen is de tekst door de aanmaker aangepast, maar heel wat zinnen zijn nog steeds onbegrijpbaar. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 21 jun 2015 23:59 (CEST)
 • Nabisco - wiu - machinevertaling met onvoldoende eindredactie, voldoet nog niet aan de conventies. Paul B (overleg) 20 jun 2015 23:33 (CEST)

Toegevoegd 21/06; af te handelen vanaf 05/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/06: Deel 1[bewerken]

 • Marianne Aartsen - tekstdump - visoverleg – 21 jun 2015 12:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ja. Commentaar overbodig lijkt me.MackyBeth (overleg) 21 jun 2015 16:42 (CEST)
 • Wereldkampioenschap Twenty20 2016 - weg - Toekomstmuziek zonder bronnen en een goede zinsbouw. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 21 jun 2015 12:26 (CEST)
  • Overduidelijk een computervertaling en daarom verwijderd. Computervertalingen zoals dit mogen direct weg, daar is geen twee weken voor nodig, mocht iemand het artikel aan willen maken dan zal die persoon toch opnieuw moeten beginnen. Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 09:45 (CEST)
 • Sacha van Geest - weg - Leeggehaalde redirect Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 21 jun 2015 12:30 (CEST)
 • Gilles Simoens - wiu/ne? - Voldoet niet aan conventies. Arch (overleg) 21 jun 2015 12:41 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Best indrukwekkend van lengte, maar inderdaad is deze zanger NE: begint eigenlijk net aan de weg te timmeren met optredens op kermissen, feesten e.d. Er staan ook geen bronnen vermeld, terwijl er best veel informatie staat. Volgens mij de eerste keer dat ik stem over een artikel over iemand die in deze eeuw is geboren.MackyBeth (overleg) 21 jun 2015 16:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Deze jongen wordt sinds een televisieoptreden uitgelachen op sociale media. Tekst lijkt bovendien letterlijk gekopieerd van zijn website. Tom-L (overleg) 22 jun 2015 14:33 (CEST)
 • The veins - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Kattenkruid (overleg) 21 jun 2015 16:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat zeg je nog netjes. Twee summiere zinnetjes, dat is alles.MackyBeth (overleg) 21 jun 2015 16:40 (CEST)
 • Suikeren Zondag -- groot deel overgenomen van http://www.suikerenzondag.be/historie/ --Joostik (overleg) 21 jun 2015 18:57 (CEST)
  • Wat een lang en gedetailleerd verhaal over een volksfeest gesponsord door de middenstand uit Lint. Dat vind ik niet goed in deze vorm, mocht het al E zijn. Dient "Zelfs grotere bedrijven sponsoren het" om de E-waarde aan te tonen? ErikvanB (overleg) 21 jun 2015 21:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Lange lijsten NE-namen, een essay waarin onbebronde beweringen over middeleeuwse zeden en gewoonten worden onthuld, en dat alles ter introductie van een soort van braderie zoals die in vrijwel elk dorp wordt gehouden. Fred (overleg) 21 jun 2015 22:13 (CEST)
   • Uitgevoerd Uitgevoerd - Schending van auteursrechten is altijd reden voor nuweg bij een nieuw artikel. De tekst was duidelijk niet geschreven voor een Wikipedia-artikel, getuige de uitleg die aan het begin van de hoofdtekst werd gegeven: "Het leven werd vroeger geregeld door enerzijds de seizoenen en anderzijds de feestdagen, vooral dan de kerkelijke." Dat zijn gemeenplaatsen, die in de encyclopedie niet thuishoren. Ze vormden meteen voer voor de veronderstelling dat dit van elders was overgenomen. Goed gezien door Joostik (de bloemen zijn ook voor hem). WIKIKLAAS overleg 21 jun 2015 23:45 (CEST)

Toegevoegd 21/06: Deel 2[bewerken]

 • Festivaria - wiu - Relevantie wordt onvoldoende duidelijk uit de gegeven tekst. Zaken als oprichtingsdatum, aantal producties, aantal medewerkers, omzet, etc., ontbreken in de tekst. Dqfn13 (overleg) 21 jun 2015 20:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Organisatie die een lokaal festival organiseert. Fred (overleg) 21 jun 2015 21:37 (CEST)
 • Stijn van Gassel - ne - Derde keeper zonder speeltijd in een officiële competitiewedstrijd. Dqfn13 (overleg) 21 jun 2015 20:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Duidelijk verhaal: speler zonder professioneel optreden. TimGiesbers (overleg) 22 jun 2015 08:52 (CEST)
 • Koenigsegg agera one -wiu- Hier moet nog wel wat aan gebeuren, want in deze vorm lijkt het meer op een productspecificatie dan op een encyclopedisch artikel. Ook het jaartal van productie ontbreekt. Fred (overleg) 21 jun 2015 21:32 (CEST)
Kan dat niet gewoon bij Koenigsegg Agera ingevoegd worden? --Joostik (overleg) 21 jun 2015 22:49 (CEST)
Denk ik wel. Daar wordt het jaartal 2010 genoemd, ik weet niet wanneer die One werd geproduceerd, of er ook een Two enzovoort bestaat, dat zou de aanmaker wellicht ook kunnen toelichten. Fred (overleg) 21 jun 2015 22:58 (CEST)
 • Pinokkio (Efteling) -weg- Zeer summier artikel over iets dat nog moet komen. Fred (overleg) 21 jun 2015 21:36 (CEST)
 • Steelant Quintijn - ne - Heeft niet in het eerste elftal gespeeld. Dqfn13 (overleg) 21 jun 2015 21:45 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Bronloos geheel. Opvallend, aangezien een zoektocht op Google een bron opleverde die stelde dat hij speelt bij FC Brugge B... The Banner Overleg 21 jun 2015 22:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Duidelijk verhaal: speler zonder professioneel optreden. TimGiesbers (overleg) 22 jun 2015 08:52 (CEST)
 • Alexandrina Maria van Vehlen -- NE -- Allerlei genealogische informatie maar geen enkele indicatie van enige encyclopedische relevantie. Citaat: "Uit geen van de huwelijk[en] zijn kinderen geboren" - dus zelfs in genealogisch opzicht niet relevant.--Joostik (overleg) 21 jun 2015 23:32 (CEST)
 • Commissievergadering - weg - Dit artikel beschrijft niet het fenomeen "commissievergadering", waar blijkbaar ook niet meer over te vertellen valt dan dat het de vergadering van een commissie is. De paragrafen over commissievergaderingen van de Nederlandse Staten-Generaal zeggen niets over het onderwerp en horen (voor zover überhaupt relevant) in de artikelen over die commissies te worden ondergebracht. Woodcutterty|(?) 21 jun 2015 23:46 (CEST)
  • Ik zie geen reden om dit artikel te verwijderen. Er zijn zeker mogelijkheden om het thema beter te beschrijven, maar het artikel is niet inherent slecht van kwaliteit, er is geen sprake van rechtenschending. Het is wel een uitnodiging om het algemene deel uit te breiden. Effeië T.Sanders 22 jun 2015 07:45 (CEST)
   • Ik heb hierboven aangegeven waarom het artikel verwijderd zou moeten worden: in een encyclopedisch artikel wordt een bepaald fenomeen beschreven, en dat gebeurt in dit geval niet. Behalve de open deur dat een commissievergadering een vergadering van een commissie is wordt er niets over het fenomeen "commissievergaderingen" gezegd (en volgens mij valt er ook niet meer over te zeggen). Het artikel lijkt veeleer bedoeld als excuus om de vergaderprocedures van Eerste en Tweede Kamercommissies te beschrijven (dat hoort natuurlijk te gebeuren in de artikelen over die commissies). Woodcutterty|(?) 22 jun 2015 14:54 (CEST)
    • In deze vorm te verwijderen, alleen Nederlandse invalshoek. Er valt in het Belgische (federale) parlement en Vlaamse parlement ook wel wat te beleven in de commissievergaderingen; onlangs door het filibusteren van de oppositie heeft men er bijvoorbeeld 17 uur aan een stuk gepalaberd, om te besluiten dat er nog niets te besluiten valt. Ik ben onvoldoende onderlegd om dit onderwerp verder evenwichtig uit te werken, maar het is misschien wel een lemma waard; is er een pol&soc-er in de zaal? Bouwmaar (overleg) 24 jun 2015 21:35 (CEST)
 • Max Steel (2013) - Wiu of helemaal weg; zeldzaam stukje Dunglish, veel syntaxfouten ook nog door overname uit het Engels; zijn die overgenomen bronnen ook echt geraadpleegd, als ze hier citefouten opleveren? WIKIKLAAS overleg 22 jun 2015 00:02 (CEST)
  • Ik ben hier evenmin gelukkig mee. Wat een gigantische hoeveelheid tekst voor de lezers om door te spitten trouwens. ErikvanB (overleg) 23 jun 2015 17:10 (CEST)
   • Voordat ik begin, excuseer ik me alvast voor mijn taalfouten in dit bericht(en mijn artikel). Ik doe mijn best, maar dat is niet altijd genoeg. Een beetje hulp daarmee zou fijn zijn. Ik heb het de afgelopen week serieus wat bijgewerkt (hier). De citefouten waren een gevolg van een betafunctie die ik probeerde(deze). Het helpt om anderstalige pagina's manueel beter te vertalen, maar het heeft wat fouten. Sommige stukken bleven in het Engels staan en sommige links kwamen niet goed door(slecht 2, maar ik had ze trouwens wel allemaal geraadpleegd). Door die betafunctie gaf het inderdaad nogal een slordige indruk. Ik heb het ondertussen een beetje aangevuld en uiteraard bronnen toegevoegd. De Engelse cast heb ik volledig, maar de Nederlandse cast is bijna niet te vinden. Van de Vlaamse cast heb ik zelfs niemand gevonden(dus heb ik nog geen Vlaamse rolverdeling aangemaakt). Het artikel is inderdaad een hele hoop tekst, maar het is dan ook vrij volledig(behalve de afleveringen) van de eerste 2 seizoenen en een stuk van het derde. Dit artikel is indien ik de afleveringen zou toevoegen(wat ik voorlopig niet doe gezien het algemene artikel op deze lijst staat, maar ik was er wel al een beetje aan begonnen) veel ruimer qua informatie dan de andere 7 artikels erover op de anderstalige wiki's(die eigenlijk buiten de Engelse en de Spaanse alleen maar in algemene termen is). Het is zeker bekend genoeg om te mogen blijven bestaan. Hopelijk voldoet dit artikel ook qua taal. Dit artikel bevat zeer veel tekst, maar het is nog niet volledig. Ik stel voor indien het artikel mag blijven bestaan om van de personages een apart artikel te maken. Het stukje Toekomstige film gaat indien het blijft bestaan ook voor een deel verdwijnen. Deze film komt uit over 2 maanden. Indien de pagina nog zou bestaan, dan kan ik of iemand anders een aparte pagina over de film maken en dan zou dat stuk grotendeels verdwijnen. Ik ben nogal nieuw, dus dit artikel is zo'n beetje mijn eerste poging. Ik heb nog geen afbeelding toegevoegd. Dat laat ik liever iemand anders doen met meer ervaring. Voeg gerust wat meer informatie toe of herstructureer het indien nodig. Het mag ook verwijderd worden. Ik hou inderdaad een extra versie achter de hand(het is een langer document), maar indien het verwijderd wordt, ga ik het zeker niet terug opnieuw plaatsen. Vriendelijke groetenTheDragonhunter (overleg) 27 jun 2015 02:44 (CEST)

Toegevoegd 22/06; af te handelen vanaf 06/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/06: Deel 1[bewerken]

 • JohnJohn Olthof - weg/wiu/NE - reclame en gebrek aan onafhankelijke bronnen. Paul Brussel (overleg) 22 jun 2015 01:04 (CEST)
  • Vooral de laatste zin was erg goed: "Kortom een leuk verhalenboek om (voor) te lezen en een kookboek in een." Jammer dat die weggehaald is. ErikvanB (overleg) 22 jun 2015 04:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Veel gekwebbel over ditjes en datjes. Hij heeft een liefde, hij heeft een passie. Zal wel, maar dan meer iets voor de eigen website of een reclamefolder. Fred (overleg) 22 jun 2015 10:57 (CEST)
 • Fred Dehnert - wiu - Opmaak, bronnen en nog meer dingen zijn niet in orde. Artikel staat in de huidige opmaak al sinds de 15e online... Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 12:20 (CEST)
  • Flink aangepast. Wat mij betreft mag de wiu er van af. MatthijsWiki (overleg) 22 jun 2015 15:45 (CEST)
   • Nominatie doorgehaald: zelf nog een wikify gegeven. Aan relevantie heb ik nooit getwijfeld, dus dat zit wel goed. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 13:11 (CEST)
 • Mo & Benoeli - wiu - Relevantie blijkt niet uit het artikel: cd's en optredens ontbreken bijvoorbeeld. Maar ook het jaar sinds wanneer het duo optreed en zelfs sinds wanneer onder de huidige naam, want vooraande namen worden wel genoemd. Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 12:24 (CEST)
 • Boreale zone - weg - Bestaat reeds als Subarctisch klimaat Arch (overleg) 22 jun 2015 12:44 (CEST)
  • Als dat precies hetzelfde is, ik heb er geen verstand van, dan kan het een doorverwijzing worden. Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 12:45 (CEST)
  • Dat is eigenlijk ook mijn gedachte. MVG Arch (overleg) 22 jun 2015 12:48 (CEST)
  • Er bestaat een artikel Landschapszone, waarin de diverse klimaatzones worden besproken. Merkwaardig is dat sommige zones verwijzen naar klimaten, andere naar gebieden. Dat zou eigenlijk rechtgetrokken moeten worden. Dat een landschap niet hetzelfde is als een klimaat, is ook evident. Eigenlijk zou dit lemma dan: Klimaatzone moeten heten. Er bestaan overigens ook nog Vegetatiezones. Overigens verwijst Klimaatzone weer door naar Klimaat, wat een onjuiste redirect is. Hier zou nog een hoop werk aan moeten gebeuren. Overigens vind ik de nominatie "weg" wel wat erg streng voor dit wat summiere, maar zeker zinvolle en goedbedoelde, artikel. Ik vermoed dat het vanuit een school werd geschreven, want het wordt behandeld in de leergangen aardrijkskunde aldaar. Fred (overleg) 22 jun 2015 13:18 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Dit is niet hetzelfde als Subarctisch klimaat. Het verwijst naar een gebied met een bepaald klimaat. Maar zoals Fred Lambert hierboven ook al aangeeft, aan de artikelen op dit terrein kan nog heel wat worden verbeterd. De Geo (overleg) 1 jul 2015 11:37 (CEST)
 • Miss Exclusive - Relevantie onduidelijk, indien E niet neutraal, gezien dit. Arch (overleg) 22 jun 2015 12:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Hier zien we hoe voorzichtig we met zelfpromo moeten zijn. De grootste, zoals ons in de oorspronkelijke tekst werd wijsgemaakt, werd al de tweede grootste, hoewel de "grootheid" van een missverkiezing moeilijk meetbaar schijnt te zijn. Ook de ermee gepaard gaande oplichterij kwam in het artikel -dat zélf dus deels uit oplichterij blijkt te bestaan- niet tot uiting. Fred (overleg) 22 jun 2015 13:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Bij mijn weten is dit of een soortgelijk artikel nog niet zo gek lang geleden verwijderd. Ik herinner namelijk de niet-zo-koosjere organisator nog. The Banner Overleg 23 jun 2015 00:06 (CEST)
 • Corpse Mutilation, - ne -, zie toelichting in sjabloon. Peter b (overleg) 22 jun 2015 14:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Tegen weg, wel op het randje van NE inderdaad. - Richard KiWi Overleg 22 jun 2015 16:03 (CEST)
   • Wat zou deze band relevant voor de encyclopedie maken dan Richardkiwi? Er zijn nog geen albums e.d. uitgegeven, daar werken ze "hard" aan, er is ook geen platenlabel bekend gemaakt en er wordt geen melding gemaakt van optredens. Vooralsnog kan het dus net zo goed een band zijn dat al 6 jaar in een of andere garage aan het oefenen is. Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 16:12 (CEST)
    • En daar 'tag' je mij voor? Ik geef mijn mening en daar doet men het maar mee. Maar nu ik toch typ: ze hebben een Europese tour gedaan, een video uit, maar zoals ik zeg het is op het randje. Mensen die niet van deze muziek houden, of er geen sympathie voor hebben, zullen wellicht meteen NE zeggen en ik vind op het randje. Het lemma staat niet in de weg en de band is nou ook weer niet zo NE dat ze inderdaad alleen in hun eigen garage oefenen, wat ze vast in het begin wel gedaan hebben.. Verder zal het me een rookworst zijn of ... (laat ik dat maar niet zeggen) :-) - Richard KiWi Overleg 22 jun 2015 16:47 (CEST)
     • Tja, als jij aangeeft dat ze net aan relevant zijn, dan wil ik weten waarom... uit het artikel blijkt het namelijk onvoldoende. Dat een artikel niet in de weg zou staan is natuurlijk een drogredennatie, want geen enkel artikel staat in de weg; daar is disambiguatie voor uitgevonden. Dqfn13 (overleg) 22 jun 2015 17:48 (CEST)
      • Als ik vind dat iets niet in de weg staat, is dat gewoon mijn mening en geen 'drogredenatie'. En probeer je intelligent over te komen, of lijkt dat maar zo? Misschien eens naar Corpse Mutilation luisteren? (grapje hoor) Het is ook de naam van een album van een veel bekendere band. Nog geen enkele band, op hun na uiteraard, heeft zichzelf ooit genoemd naar een nummer van die band. Maar dat is verder niet relevant. En nu ga ik wat anders doen, dus ik kijk hier niet meer, dus tag me niet (meer) a.u.b. - Richard KiWi Overleg 22 jun 2015 20:03 (CEST)
       • Of iets 'gewoon jouw mening' is, doet er niet toe – dit is geen stemlokaal. Belangrijk is dat je die mening desgevraagd kunt onderbouwen. Dat kun je duidelijk niet (in tegenstelling tot sneren), waardoor je bijdrage hier niets toevoegt aan de discussie. Marrakech (overleg) 23 jun 2015 09:42 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - Wat Richardkiwi zegt, op het randje van E/NE. Weliswaar enige bekendheid, maar dan wel in de undergroundscene. Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 13:34 (CEST)
  • Met optredens in Zwitserland en Engeland ben ik voor behoud maar het zou wat duidelijker uit het lemma moeten blijken. Van pagina's die vertellen over vrienden die dezelfde passie deelden krijg ik ook de kriebels. Kattenkruid (overleg) 24 jun 2015 13:05 (CEST)
 • Wassim El Mourabit - ne - Voetballer, die nog niet heeft gespeeld. Bovendien volledig bronloos. Malinka1 (overleg) 22 jun 2015 15:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen En de zin "hij tekende in juli 2015 een contract" in de verleden tijd terwijl dat contract of nog getekend moet worden, of er gewoon een tikfout staat. Dat hij "goed uit de voeten kan" is niet echt een encyclopedische schrijfstijl, en met "vlanken" zal wel "flanken" bedoeld zijn. Als zijn naam goed gespeld is, dan is dat het enige dat wel deugt aan het lemma.MackyBeth (overleg) 22 jun 2015 15:45 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen Ik heb het even opgezocht en de naam is inderdaad het enige aan het artikel dat helemaal correct is. TimGiesbers (overleg) 22 jun 2015 16:08 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE - Richard KiWi Overleg 22 jun 2015 16:03 (CEST)
  • Heeft hij al vijf minuten ingevallen? Kattenkruid (overleg) 24 jun 2015 13:08 (CEST)

Toegevoegd 22/06: Deel 2[bewerken]

 • Johan De Rycke - nog wel heel mager - Berretta cardinalizia.png RJB overleg 22 jun 2015 16:28 (CEST)
 • Manuel naaijen -reclame- Een jubelend POV-verhaal omtrent een NE-persoon die glansrijk slaagde en inmiddels uitgegroeid is tot zelfstandig ondernemer. Reclame wordt gemaakt voor zijn toko als spreker, en zijn verkooppraatje De 5V's van de verkoopstrategie tracht het artikel ook aan Wiki te verkopen. Fred (overleg) 22 jun 2015 17:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Denk zelfs dat het een gevalletje nuweg is, want ik kan me niet voorstellen dat er over de niet-encyclopediewaardigheid een discussie zal komen.MackyBeth (overleg) 22 jun 2015 17:52 (CEST)
 • La Granota -NE/reclame- Doelstellingen van een vereniging, zonder context. Niet-neutraal. Ook geen opmaak. Spelfouten. Wiki behoort echter niet tot de communicatie middellen waar je reclame mee kunt maken.Fred (overleg) 22 jun 2015 18:39 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Duidelijk niet geschreven om een encyclopedie te maken, maar alleen om Wikipedia aanwezigheid te creëren.MackyBeth (overleg) 22 jun 2015 19:17 (CEST)
 • Michiel Louter - Journalist of ex-journalist, thans verpleegkundige. Zag dit bij Recente wijzigingen voorbijkomen, maar de pagina bestaat al jaren. Dit lijkt me geen E persoon en de bewerkingsgeschiedenis doet vermoeden dat dit artikel destijds door hemzelf is aangemaakt.MackyBeth (overleg) 22 jun 2015 20:03 (CEST)
 • Cultuurmarxisme - leest als essay - visoverleg – 22 jun 2015 22:28 (CEST)
  • De samenzweringstheorie van het cultuurmarxisme kan wellicht beter kort vermeld worden bij het artikel Frankfurter Schule. Tom-L (overleg) 23 jun 2015 15:00 (CEST)
 • Gouweplein -reclame- De "aanhef" is als volgt: Gouweplein is het nieuwe centrum van Waddinxveen. Het centrum is een ontwikkeling van A.S.R. Ontwikkeling. A.S.R. heeft zowel de commerciële ruimten als de bovengelegen woningen ontwikkeld. Zo gaat het nog een tijdje door met niet-encyclopedische feiten met als slotaccoord: Het parkeren op het centrum is de eerste twee uur gratis. Fred (overleg) 22 jun 2015 22:41 (CEST)

Toegevoegd 23/06; af te handelen vanaf 07/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/06: Deel 1[bewerken]

 • Mustafa mohammadi - wiu + gebruikersnaam lijkt op titel - visoverleg – 23 jun 2015 00:31 (CEST)
 • Tjeerd Epema - NE, conform Wim Hendriks (oudste man), zie Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20150525 Harm Hendrik (overleg) 23 jun 2015 10:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - wraaknominatie. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 13:25 (CEST)
   • Ik maak ernstig bezwaar tegen de uitdrukking "wraaknominatie", dat is geen emotie die hier bij mij een rol bij speelt. Er is geen sprake van wraak, ook bij het artikel over Wim Hendriks heb ik aangegeven voor verwijdering te zijn, echter dan wel graag consequent. De vraag is dus: zijn oudste mensen E enkel en alleen omdat ze oudste mensen zijn, dan moeten (mogen) ze allen een artikel. Zijn oudste mensen echter alleen E als ze (ook) om andere redenen dan leeftijd E zijn, dan moeten een flink aantal worden verwijderd. In dat geval zal ik de overige artikelen ook nomineren. Harm Hendrik (overleg) 23 jun 2015 15:11 (CEST)
    • "Als ... dan ga ik ... doen " komt natuurlijk wel over als moedwillige verstoring. In deze situatie lijkt het mij beter om het overleg te zoeken en bijvoorbeeld een peiling op te starten. Nomineren om een punt te maken is ook niet gewenst (zie wp:punt). Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 15:16 (CEST)
    • Wat mij betreft zijn die mensen inderdaad allemaal NE en ik wijs nogmaals op Overleg:Alicia Van den Berghe-Corveleyn. Paul Brussel (overleg) 23 jun 2015 15:18 (CEST)
    • @Harm Hendrik, ik heb het verkeerd gelezen, mijn excuses. De handelswijze is niet zoals ik het aan zou pakken, dus ik ben het verder met Nietanoniem eens. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 15:19 (CEST)
    • Misschien heeft het met mijn wat beperktere ervaring te maken, maar het gaat niet om een punt maken. Ik zoek alleen consequentheid in de manier van werken, that's all. Geen kwade bedoelingen, en ik leg mij bij voorbaat neer bij elke beslissing die dit gewaardeerde gezelschap neemt. Harm Hendrik (overleg) 23 jun 2015 15:42 (CEST) Overigens maak ik ook bezwaar tegen de terminologie "moedwillige verstoring". Waarom toch zo negatief...? Harm Hendrik (overleg) 23 jun 2015 15:44 (CEST)
     • Ik geef aan hoe jouw uitleg overkomt op mij. Dat bedoel ik niet negatief, maar dat komt dan blijkbaar weer wel zo over op jou. Ik ben het helemaal met je eens dat er meer consequentie in artikelen zou moeten zijn. Dat vinden trouwens meer mensen, zoals je wel kunt zien n.a.v. deze nominatie.
     • Het nomineren van een artikel omdat een ander artikel is verwijderd wordt over het algemeen wel gezien als een punt maken (in ieder geval door mij, maar gezien de term 'wraaknominatie' door Dfqn sta ik daarin zeker niet alleen). Heb je trouwens al naar wp:punt gekeken? Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 15:51 (CEST)
      • Ik nomineer alleen omdat dat past in een consequent beleid. Ik heb naar wp:punt gekeken, en begrijp eigenlijk niet eens waarom dat in deze discussie wordt aangehaald: (1) het is geen richtlijn maar een voorstel; (2) er is geen sprake van parodie of crisisexperiment, immers ik poog (althans niet bewust) geen regels of normen te schenden; (3) een punt maak je alleen indien je het niet eens bent met een beslissing. Dat is niet van toepassing omdat ik voor verwijdering was en ben van dit soort artikelen, maar dan wel graag consequent; (4) er is geen sprake (bij mij) van rancune, en ik heb geen intentie om verontwaardiging of weerstand op te roepen; (5) er is geen sprake van kwade trouw, dwarsbomen... Dus voor alle duidelijkheid, ik ben Voor Voor verwijderen zowel bij Tjeerd Epema als bij Wim Hendriks (oudste man), maar zoek alleen redenen (en die heb ik nog niet gezien) waarom we dit niet consequent zouden toepassen. Ik nomineer dus niet omdat een ander artikel verwijderd is, maar wel omdat Epema niet meer of minder E is dan Hendriks.. Harm Hendrik (overleg) 23 jun 2015 19:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - uit artikel blijkt geen E-waarde. Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 13:27 (CEST)
   • De relevantie is dat de man de oudste van Nederland is geweest. Daar schijnt toch wel consensus over te zijn (geweest?) dat het feit dat iemand meer dan 100 jaar oud is al relevant is. Sowieso het oudste van een land zijn schijnt al relevant te zijn. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 13:34 (CEST)
    • Ik vind dat niet E-waardig, is dat soms een (vrijblijvende) richtlijn? Henny_van_Andel-Schipper was niet alleen de oudste van Nederland op een gegeven moment, maar ook echt de oudste ooit. Dat vind ik dan wel weer E. Daarnaast is zij ook veelvuldig in het nieuws geweest. Bij Tjeerd zie ik geen E-waarde in het artikel, hij is op een gegeven (kort) moment de oudste man van Nederland geweest. Geen prestatie op zich, hij heeft er niets voor hoeven doen. Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 14:26 (CEST)
     • Het is ook niet mijn idee... Oudste van de wereld is nog tot daar aan toe, of oudste van een land ooit. Momenteel staan er zelfs al mensen hier beschreven omdat ze 105+ zijn.~... Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 14:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE, net zoals de geboorteakte die erbij staat en de vermelding dat hij in zorgcentrum Lauwershof woonde. Had het wat uitgemaakt als hij in zorgcentrum Zonnedauw had gewoond? We vermelden toch ook niet waar Dqfn13 woont? De man kan genoemd worden op een lijst, maar meer ook niet. Wat mij betreft hebben ook de doden recht op privacy trouwens – misschien nog wel meer zelfs, omdat ze zich niet kunnen verweren. ErikvanB (overleg) 23 jun 2015 14:33 (CEST)
   • Nou kan de woonplaats van een E-persoon interessant zijn (in dit geval inderdaad niet) maar die van een wikipedia-bijdrager niet - sorry Dqfn, niet persoonlijk bedoeld :)
    • Mijn mooie woonplaats is heel erg belangrijk om vermeld te worden... maar niet als zijne mijn woonplaats, dat is niet van belang. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 14:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - uit artikel blijkt geen E-waarde. Paul Brussel (overleg) 23 jun 2015 15:11 (CEST)
  • Neutraal Neutraal Opzich kunnen deze mensen best een lemma krijgen, maar dan moet er wel meer relevants in het lemma te melden zijn, buiten de personalia, dan dat ze van periode a tot b de oudste ergens van waren. Anders kan het prima af in een lijst en behoeft er geen apart lemma te komen. - Agora (overleg) 23 jun 2015 17:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Iemand die alleen maar even de oudste man van Nederland is geweest, lijkt inderdaad niks relevants gedaan te hebben. Maar omdat wij een serie van dat soort artikelen hebben, die een keten vormen, waarbij door de keten heen kan worden gelinkt middels de navigatie, kan men niet zomaar één artikel uit die keten halen. De keus is ofwel dat we het onderwerp "oudste man van Nederland" in de encyclopedie behandelen; dan is dit een acceptabele manier om dat te doen; ofwel we behandelen dat hele onderwerp niet; dan kunnen alle artikelen in dat kader wel weg. Ik denk dat Nederlandstalige lezers in een Nederlandstalige encyclopedie informatie over dit onderwerp denken te kunnen vinden, dat er dus behoefte aan de informatie is, en dat we deze objectieve en te controleren feiten daarom moeten noemen. WIKIKLAAS overleg 24 jun 2015 10:44 (CEST)
   • Of we behandelen wel het begrip en nemen de betroffen personen in een lijst op (er zijn al 2 lijsten voor mannen en vrouwen). Alleen personen waarover meer is te vertellen krijgen dan een eigen artikel. Maar ik zou die besluitvorming graag in een apart overleg willen zien. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2015 10:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - geheel per Wikiklaas - Berretta cardinalizia.png RJB overleg 24 jun 2015 18:30 (CEST)
 • Feyenoord in het seizoen 1995/96 - onaf sinds 14 juni - visoverleg – 23 jun 2015 11:39 (CEST)
 • Feyenoord in het seizoen 1994/95 - onaf sinds 14 juni - visoverleg – 23 jun 2015 11:41 (CEST)
 • Donar in het seizoen 2015-16 - onaf (zonder meebezig-sjabloon) - visoverleg – 23 jun 2015 11:52 (CEST)
 • Rudolf Veiel - slechte vertaling uit het Engels (Saxon, 2de Rifle Brigade) i.p.v. uit het Duits- visoverleg – 23 jun 2015 12:09 (CEST)
 • David Pinto - wiu / ne - Relevantie blijkt onvoldoende uit de tekst. In 2001 was LN (Leefbaar Nederland) nog te klein om enige bekendheid te genieten. Pinto heeft geen zitting gehad in de Tweede Kamer. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 13:21 (CEST)
  • Er is echt wel meer over de man te vertellen dan in dit artikel staat. Hij is bijvoorbeeld ook nog hoogleraar geweest. Staat er niet eens in. Sijtze Reurich (overleg) 23 jun 2015 13:47 (CEST)
  • Lijkt me wel E, maar dat moet dan wel uit het artikel blijken, dat zit nu op het randje. Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 14:27 (CEST)
   • Merkwaardig taalgebruik deels aangepast, maar wat betekent "Hij is onder andere aan bod geweest bij Leefbaar Nederland en de VVD"? Lid geweest? Actief geweest? Verkiesbaar geweest? --Joostik (overleg) 23 jun 2015 18:57 (CEST)
  • Ook niet-neutraal. Hoezo is hij migratie-expert? Vindt hij dat zelf? Vinden zijn volgelingen dat? En bij klasiek-liberaal denk ik aan Thorbecke en dus niet aan VoorNederland want wat die club ook wezen moge, klassiek-liberaal is wel het laatste etiket wat erop geplakt kan worden. Het staat als zodanig ook ten onrechte in het lemma VoorNederland. Fred (overleg) 23 jun 2015 23:50 (CEST)

Toegevoegd 23/06: Deel 2[bewerken]

 • Jesper van den Bosch - ne - B-Klasse amateur die in zijn jeugd bij Feyenoord heeft gespeeld. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 14:20 (CEST)
 • Victron - E-waarde blijkt niet uit artikel (als die er is). Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 15:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE (ik miste dit artikel niet en ik werk ook niet voor Victron). Paul Brussel (overleg) 23 jun 2015 15:08 (CEST)
  • Verwijderd. Ik wil best geloven dat het lemma niet als reclame bedoeld was, maar een artikel dat niets bevat dan een bedrijfsnaam, het verkochte product en een website hoort op Wikipedia in ieder geval niet thuis. Flag Slovjanskogo Jazika.svg IJzeren Jan 23 jun 2015 17:20 (CEST)
   • Vandaar dat ik het ook een normale nominatieperiode van 2 weken wilde geven, ook omdat de aanmaker dacht dat het nog uitgebreid kon worden. Zoals het nu was, was het in mijn ogen geen reclame en dan vind ik het onbeschoft om over de nominatie van een ander heen te gaan zonder daarbij uitleg te geven. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2015 08:30 (CEST)
 • Smoking General - ne / wiu - Een album is er opgenomen, over optredens, een manager of platenlabel wordt er niet gesproken. Album kan dus net zo goed in de eigen schuur opgenomen zijn waarna er een stuk of 100 exemplaren zijn gemaakt en aan vrienden en familie zijn uitgedeeld. Dqfn13 (overleg) 23 jun 2015 15:09 (CEST)
  • Maar zelfs in dat geval kan de band nog best E zijn. Dat blijkt echter niet uit dit artikel. Voor Voor verwijderen dus Nietanoniem (overleg) 23 jun 2015 15:09 (CEST)
  • The Unversal van The Small Faces is in de achtertuin van de zanger opgenomen en zijn hond deed enthousiast mee, maar het nummer is wel degelijk E. Waarmee ik natuurlijk niet wil zeggen dat Smoking General E is. Sijtze Reurich (overleg) 23 jun 2015 17:34 (CEST)
 • Abol Fath Khan - Wiu. Abominabel taalgebruik en inhoudelijk bijzonder zwak. Lezer weet na lezing artikel nog nauwelijks waarover het gaat. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:06 (CEST)
Als hij in 1756 geboren is was hij in 1779 toch echt geen kind meer. --Joostik (overleg) 23 jun 2015 19:13 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Lijkt mij een vrij normale vertaling van de eerste paar zinnen van het Engelstalige artikel, inclusief de opmerking aldaar dat beide broers nog kinderen waren. Lijkt mij een nominatie is het kader van een totaal verstoorde werkrelatie tussen auteur en nominator. The Banner Overleg 23 jun 2015 20:36 (CEST)
Da's The Banners perceptie. Die van mij is dat dit gewoon hoogst onvoldoende is voor de hoofdnaamruimte. WIKIKLAAS overleg 24 jun 2015 00:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Een encyclopedisch artikel schrijven houdt meer in dat woordjes op een rij zetten. EvilFreD (overleg) 23 jun 2015 21:20 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - het Engelstalige artikel over de dynastie suggereert dat er vanaf 6 maart 1779 drie sjahs waren. Paul Brussel (overleg) 24 jun 2015 09:27 (CEST)
  • Ook in de Engelstalige Wikipedia staat wel eens onzin, dus "dat staat daar ook" is geen argument. Volgens de gegeven jaartalen moet hij minstens 23 jaar oud geweest zijn, dus geen kind meer. --Joostik (overleg) 24 jun 2015 19:28 (CEST)
 • Papak - wiu/ne. Een "prins" die "vermoedelijk" de stichter was van een dynastie. Dat is geen informatief artikel. De enige bron is een persoonlijke hobbywebsite. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Gissen doet missen. EvilFreD (overleg) 23 jun 2015 21:22 (CEST)
 • Mohammad Ali Khan - wiu/weg. Jaartallen in combinatie met familieverbanden vormen een onbegrijpelijk geheel. Overleed in zelfde jaar dat hij, samen met zijn broer, sjah werd? Dat behoeft op z'n minst wat toelichting. Zie verder Abol Fath Khan en probeer de twee met elkaar te rijmen. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Was snel aan te passen. En ja, soms gaan koningen e.d. heel snel dood. Herinner jij je Paus Johannes Paulus I nog? Die overleed na amper een maand na aanvaarding van zijn troon. Lijkt mij een nominatie is het kader van een totaal verstoorde werkrelatie tussen auteur en nominator. The Banner Overleg 23 jun 2015 20:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Bevat geen greintje van de broodnodige context. EvilFreD (overleg) 23 jun 2015 21:27 (CEST)
En ook met 19 jaar was je zeker naar toenmalige begrippen geen kind meer. --Joostik (overleg) 24 jun 2015 19:55 (CEST)
Nu Tegen Tegen verwijderen, beetje context toegevoegd. Hij was slechts een paar maanden sjah, dus veel valt er ook niet te vertellen. Tekstman (overleg) 4 jul 2015 14:34 (CEST)
 • (3001) Michelangelo - Wiu. Fout in titel (haakjes moeten weg), slecht geschreven, vertaald door iemand die geen deskundige is op dit gebied; bron waaruit vertaald is niet genoemd (voldoet niet aan licentievoorwaarden). WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Schending van de licentie waaronder het artikel op enwiki werd gepubliceerd. Bovendien verwijst het bronnenapparaat naar een bron die enwiki als bron heeft en die behalve de informatie die afkomstig is van enwiki geen aanvullende informatie bevat, zodat Wikipedia zich nu als bron voordoet van Wikipedia. EvilFreD (overleg) 23 jun 2015 21:39 (CEST)
   • Ik zie niet hoe de licentievoorwaarden van het artikel op en-wiki door publicatie van dit artikel geschonden worden. Dit is duidelijk geen vertaling van dat artikel. Mogelijk is de informatie overgenomen, maar dat is een ander verhaal. Woodcutterty|(?) 24 jun 2015 00:32 (CEST)
    • Ofwel dit artikel is vertaald zonder bronvermelding, ofwel dit artikel is gepubliceerd zonder aan te geven wat de bronnen zijn; in beide gevallen is er een ernstig probleem; het is aan de auteur om dat op te lossen. WIKIKLAAS overleg 24 jun 2015 01:23 (CEST)
 • (67) Asia - Wiu, zie verder vorige nominatie. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:44 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Slordigheden alom. EvilFreD (overleg) 23 jun 2015 21:56 (CEST)
 • 13P/Olbers - Wiu. Opnieuw een door niet-deskundige aangemaakt vertaling(?) met onzin. Rotatieperiode van 69 uur? Dat kan best, maar belangrijkste parameter van een komeet is de periode van een rotatie om de zon. Da's geen 69 uur. Te slordig werk. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:50 (CEST)
 • Giraffa jumae - Wiu/uitermate slordig. Artikel dodo omgewerkt naar uitgestorven giraffe maar uitermate slordig. Giraffa junae is geen geslacht maar een soort, Systema naturae ed. 10 is niet van Leaky maar van Linnaeus; werk door een ondeskundige geleverd. WIKIKLAAS overleg 23 jun 2015 16:59 (CEST)
 • De Mandemakers Groep - gezien de structuur van het bedrijf geen bronnen, laat staan secundaire - RonaldB (overleg) 23 jun 2015 17:43 (CEST)
 • Paracrien - wb - Kattenkruid (overleg) 23 jun 2015 17:44 (CEST)
 • Medische Ondersteuning Sportevenementen - is dit genoeg? - visoverleg – 23 jun 2015 18:09 (CEST)

Toegevoegd 24/06; af te handelen vanaf 08/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/06: Deel 1[bewerken]

 • Yoseikan, na verwijdering van redirect op 10 juni is een lege pagina overgebleven. PieterJanR (overleg) 24 jun 2015 09:17 (CEST)
  • Ik heb vandaag contact gezocht met Edgar Kruyning. Hij vertegenwoordigt het Yoseikan in Nederland. Ik ga er vanuit dat dit bruikbare informatie oplevert voor plaatsing in het artikel. pdreijnders 29 jun 2015 12:09 (CEST)
   • pdreijnders, lees even WP:GOO door voordat je verder gaat. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 12:13 (CEST)
    • Dqfn13, het is multi-interpretabel waarom (niet de juiste autoriteit/kennishouder aangeschreven?, twijfel bij bestaan cq inhoud van Yoseikan?, etc.) je mij hierop tipt. Maar in alle gevallen bedankt voor het onder de aandacht brengen van deze richtlijn. Ik zal me (uiteraard) bij de feiten houden.
     • Het gaat er om dat je zeer waarschijnlijk informatie gaat gebruikern die niet verifieerbaar (zie WP:VER) is omdat het om informatie uit een door jou gehouden interview of vragenlijst is. Informatie uit reeds gepubliceerde boeken, van websites e.d. is wel toegestaan. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 12:45 (CEST)
      • Bedankt voor de verduidelijking en helder. Ik wil inderdaad informatie gebruiken uit verifieerbare bronnen. pdreijnders 29 jun 2015 12:54 (CEST)
       • Uit reeds gepubliceerde bronnen is prima, ook oude krantenartikelen, tijdschriften e.d. zijn te gebruiken. Interviews die je zelf hebt gehouden mogen dus niet, dat haalde ik wel uit het contact zoeken, vandaar mijn reactie. Succes in ieder geval. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 12:59 (CEST)
 • The Producers (televisieserie) - WIU/ne - in deze vorm toont het artikel geen relevantie aan. De toevoeging van het plot en de setting zouden al een welkome aanvulling zijn. - Iooryz (overleg) 24 jun 2015 09:49 (CEST)
 • Esthera Sarita - wiu - Deze heb ik per ongeluk gemarkeerd maar ik ben er niet enthousiast over. Geen inleiding, geen bronnen, niet zo neutraal. Kattenkruid (overleg) 24 jun 2015 13:45 (CEST)
 • De Mysterieuze Taartengooier - Een show van Samson en Gert gehouden in een evenementenzaal te Antwerpen. Is dit revelant? Zo ja, dan WIU, er ontbreekt o.a. een inleiding. Arch (overleg) 24 jun 2015 13:55 (CEST)
Ik zou niet weten waarom niet. WIU wat mij betreft. Toevallig ben ik de laatste dagen wel bezig met Samson en Gert n.a.v. een doorverwijsconstructie, ik zal er de komende dagen eens naar kijken of het eventueel beter kan. Groet, Rickie97 (overleg) 24 jun 2015 14:58 (CEST)
Misschien kan deze info wel in het artikel Samson & Gert Kerstshow ondergebracht worden. Dit lijkt me een betere oplossing dan voor elke kerstshow een apart artikel op te starten. Mooi is de wereld (overleg) 25 jun 2015 00:45 (CEST)
Dan wordt dat artikel wel heel erg lang, denk ik. Rickie97 (overleg) 25 jun 2015 11:17 (CEST)
  • Tegen Tegen Ondertussen wel een inleiding en dit is wel relevant voor deze encyclopedie. Gebruiker:Wouterlenaerts99 27 jun 2015 11:21
  • Opmerking Opmerking waarom zou een artikel plots wel relevant zijn als je het in een ander artikel verstopt? Dan is het toch al relevant? Als het nu zo was dat S&G eenmalig een kerstshow hadden gemaakt, als klein iets. Maar volgens mij hebben ze er heel veel gemaakt, en wordt daar best veel over verteld. Dan zijn aparte artikelen en een bijbehorende lijst juist heel handig, en de geijkte structuur op nl-wiki. ed0verleg 3 jul 2015 21:24 (CEST)
 • De Magische Kerstbal - dito - (zie:De Mysterieuze Taartengooier) Arch (overleg) 24 jun 2015 14:03 (CEST)
Wat mij betreft mogen over de overige kerstshows ook pagina's worden geschreven, ik zie niet in waarom dit NE zou zijn. Rickie97 (overleg) 24 jun 2015 14:58 (CEST)
Het zijn losstaande theatershows en in die zin wel E volgens mij. Maar in deze vorm wel ontoereikend. Er is geen inleiding, er wordt direct met het verhaal begonnen. Wat meer algemene uitleg zou meer verheldering bieden voor de lezer die niet weet wie Samson en Gert zijn. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2015 15:53 (CEST)
Opmerking Opmerking - Er is nu ook een Categorie:Samson en Gert Kerstshow. --ErikvanB (overleg) 24 jun 2015 16:12 (CEST)
  • Tegen Tegen Ondertussen wel een inleiding en dit is wel relevant voor deze encyclopedie. Gebruiker:Wouterlenaerts99 27 jun 2015 11:21
 • Nederlandse markt van softwareleveranciers voor de bloemen- en plantenbranche - ne - Dit is wel heel specialistisch. ook Copyvio. Mag van mij ook nuweg. - ArjanHoverleg 24 jun 2015 15:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - dit is een onbegrijpelijk en zeer rommelig in elkaar zittend artikel, en kan wat mij betreft gewoon nuweg. Paul Brussel (overleg) 24 jun 2015 15:48 (CEST)
   • Voor Voor verwijderenOok als het een duidelijk artikel zou zijn, lijkt het mij alleen interessant voor bedrijven in de branche en dus NE.MackyBeth (overleg) 24 jun 2015 15:54 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Rommelig en vreemd. ErikvanB (overleg) 24 jun 2015 16:10 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - lijkt wel een rapport van Gartner of iets dergelijks, vol met links in lopende tekst en onduidelijke formuleringen. Zou een goede kandidaat zijn voor nuweg. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2015 16:20 (CEST)
 • E-village - reclame - ArjanHoverleg 24 jun 2015 15:59 (CEST)
 • Winkelcentrum Zuidpolder - ne - het is overdekt, er is een parkeerterrein en er zijn winkels... - ArjanHoverleg 24 jun 2015 16:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - encyclopedische waarde blijkt inderdaad niet uit het artikel. Nietanoniem (overleg) 24 jun 2015 16:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een uitgebreide lijst winkels, of liever filialen, die vooral de Verblokkering en de 13 in een dozijn-heid van dit -ongetwijfeld saaie- winkelcentrum illustreren. Fred (overleg) 24 jun 2015 21:14 (CEST)
  • Is in ieder geval al veertig jaar oud, zie deze advertentie uit 1975, die spreekt over een 'optimaal gevarieerd branchepatroon' (ook toen al was het jargon tenenkrommend): [2]. Paul B (overleg) 25 jun 2015 18:28 (CEST)

Toegevoegd 24/06: Deel 2[bewerken]

 • Sarah-Jane -reclame- POV verhaal met zinnen als: stilzitten doet deze queen niet en zo. Gebabbel bovendien. Als klap op de vuurpijl wordt een "letter to the Moon" gelanceerd! Fred (overleg) 24 jun 2015 18:56 (CEST)
  • - Voor Voor verwijderen Deze zangeres is op zich wel E, maar er is bijna geen beginnen aan om dit om te werken tot een deugdelijk artikel, want werkelijk alles moet herschreven worden.MackyBeth (overleg) 24 jun 2015 19:17 (CEST)
 • Qannango van sint-maarten - ne - Onsamenhangend verhaal over een paard, waabij ook de titel verkeerd is. Meer dan een hengst die hengst is gebleven kom ik eigenlijk niet. Malinka1 (overleg) 24 jun 2015 19:05 (CEST)
 • SIRE Life Sciences - wiu - visoverleg – 24 jun 2015 19:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Reclame en linkspam voor een recruitmentorganisatie die uitsluitend recruitment oplossingen biedt voor de Life Sciences sector. Afgezien van het vele onleesbare Denglish wordt de E-waarde van dit bedrijf in het geheel niet duidelijk gemaakt. Is dan ook geschreven door de zogeheten managing director van dit bedrijfje, zie [3]. Fred (overleg) 24 jun 2015 21:11 (CEST)
  • Voor Voornuweg - Eind maard ook al aangemaakt door de zelfde gebruiker, en verwijderd wegens expliciete reclame. Volgens mij was de inhoud vergelijkbaar, maar dat kan ik niet controleren. Iooryz (overleg) 24 jun 2015 23:11 (CEST)
 • Lucas van Roekel - ne - visoverleg – 24 jun 2015 19:41 (CEST)
  • Na verwijderen NE informatie, blijft er niet veel over. Hij heeft een talentenjacht gewonnen (weliswaar een grote) en meer staat er eigenlijk niet in het artikel. In huidige vorm zeker NE. Mbch331 (Overleg) 1 jul 2015 15:16 (CEST)
 • Jour Tibour -NE- E-waarde van dit lokale festival wordt uit dit uiterst summiere artikel niet duidelijk gemaakt. Fred (overleg) 24 jun 2015 21:08 (CEST)
  • Tegen Tegen De opmaak dient wat aangepast te worden en als er algemene informatie kan worden toegevoegd over het festival zelf(zoals wie het organiseert) is het in orde. In deze staat is het -NE- --Spco-mark (overleg) 26 jun 2015 09:14 (CEST)
  • Het is inderdaad NE (Niet Encyclopedisch), uit de enige zin en daarna een opsomming van vrijwel alleen maar NE namen blijkt geen relevantie. Ook de opmaak is erg vervelend: de namen staan in een tabel waardoor het hele scherm ermee gevuld wordt, dit had ook gewoon een rijtje namen achter bullets (* [naam van de persoon]) kunnen zijn. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 09:20 (CEST)
 • Universiteit Artifex Boekarest -NE- Een opsomming van de vele bedrijfskunde-opleidingen, of liever: cooperativiste studies die men aan deze private zich noemende Universiteit Artifex - Academie voor Hoge Cooperativiste Studies (een wat?) kan volgen. Fred (overleg) 24 jun 2015 21:44 (CEST)
 • Thomas Cox - Ik heb geprobeerd iets van het artikel te maken, maar de relevantie is nogal in het geding. Een band waar geen single van is, wat gedoe op Youtube, en een hoop (geknipte) familiegegevens. Wie er wel iets van weet te maken, is van harte welkom. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 jun 2015 22:25 (CEST)
  • Presentator van "The Bucketlist", dat deed hij als lid van Zomaer en helpt niet voor individuele relevantie. Ik heb niets gezien wat hem relevant maakt als individu. Mbch331 (Overleg) 1 jul 2015 15:13 (CEST)
 • Dylan Seys - Jeugdspeler die nog nooit op het hoogste niveau heeft gevoetbald. Aangemaakt door een Club Brugge-supporter die te hard van stapel loopt. Zotteteen1 (overleg) 24 jun 2015 22:29 (CEST)
 • Mark Schell - wiu / ne - Opmaak is niet in orde, bronnen ontbreken terwijl Schell nog wel leeft: in strijd met WP:BLP. Is het hebben geschreven van twee boeken al voldoende? Dqfn13 (overleg) 24 jun 2015 22:54 (CEST)
  • eerste boek is een zelfuitgave via Freemusketeers en die van dit jaar is (nog) niet te vinden. - Agora (overleg) 25 jun 2015 14:20 (CEST)
 • Mélanie De Biasio - wiu - Te weinig informatie om belang aan te kunnen tonen. Dqfn13 (overleg) 24 jun 2015 23:02 (CEST)

Toegevoegd 25/06; af te handelen vanaf 09/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/06: Deel 1[bewerken]

Toegevoegd 25/06: Deel 2[bewerken]

 • Ahold Delhaize - weg - Nieuwe naam is helemaal niet zeker want Ahold is de grootste aandeelhouder geworden van Delhaize, het is dus geen fusie, maar een vijandelijke overname. Artikel is al goedgekeurd, maar een categorie en bronnen ontbreken. Dqfn13 (overleg) 25 jun 2015 10:17 (CEST)
  • Hmmm, vijandelijke overname? The Banner Overleg 25 jun 2015 12:08 (CEST)
   • Als bedrijf A een meerderheidsbelang neemt van concurrerend bedrijf B dan is dat een vijandelijke overname bij een gemeente zou het een annexatie zijn. Zou het echt een fusie zijn dan zou Delhaize ook een meerderheidsbelang krijgen in Ahold. Dqfn13 (overleg) 25 jun 2015 12:13 (CEST)
    • Tegen Tegen Dat is onjuist en tevens incorrect, vijandige overname is bij een bod op de aandelen zonder dat men daar zelf om heeft gevraagd of mee instemt. En voor wat betreft de naam is de corporate merger site (https://www.adcombined.com/en/home/) daar heel helder over. "The combined company, which will be named Ahold Delhaize (...)". – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jochem (overleg · bijdragen)
    • Opmerking Opmerking Ook NU.nl meldde gisteren dat de beide raden van bestuur unaniem achter de fusie stonden, dat het een samengaan op basis van gelijkwaardigheid betrof, en bovendien dat de nieuwe naam van de holding Ahold-Delhaize zou worden. Het is de vraag of dat ook de definitieve naam wordt. Maar het argument dat het een vijandige overname betreft gaat niet op bij het beoordelen van dit artikel; als er gezaghebbende bronnen correct geciteerd worden, zou dit door moeten kunnen, al heb ik twijfels hoe definitief die naam al is. WIKIKLAAS overleg 25 jun 2015 16:12 (CEST)
      • Goed het is geen vijandige overname. Nu.nl meldt ook keurig dat de fusie nog door de mededingingsautoriteiten goedgekeurd moet worden, er is dus alleen maar een akkoord bereikt dat er een fusie plaats kan gaan hebben. Er is dus nog helemaal geen fusie. Alles wat het artikel meld is dus toekomstperspectief en glazen bol. Dqfn13 (overleg) 25 jun 2015 18:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - bestaat (nog) niet, er zijn alleen fusieplannen bekend gemaakt, daarna moet nog een heel traject worden doorlopen en de toekomstige naam is nog onbekend. Bovendien zonder enige bron. Paul Brussel (overleg) 25 jun 2015 19:57 (CEST)
   • Tegen Tegen De naam Ahold Delhaize staat al vast, dat is in een persbericht bevestigd (persbericht op de site van Ahold), daarbij is de fusie al door beide bedrijven bevestigd, deze zal dus doorgezet worden. Het bronnenprobleem is eenvoudig op te lossen. Oenga 25 jun 2015 20:13 (CEST)
    • Als de mededingingsautoriteiten beslissen dat de fusie niet mag dan gaat het ook niet door... Dqfn13 (overleg) 25 jun 2015 20:15 (CEST)
     • De aangegeven problemen zijn nu voor een deel verholpen. Oenga 25 jun 2015 20:54(CEST)
  • Voor Voor verwijderen typisch probleem van de actualiteit binnen willen halen op Wikipedia. Als het nieuwe bedrijf rond is, en er meer details bekend zijn, zoals de naam (misschien wel AlHeize), dan kan dit artikel er ook wel eens komen. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:16 (CEST)
 • NBC Orange Network - NE - Iooryz (overleg) 25 jun 2015 12:23 (CEST)
  • Voor Voor. Kan inderdaad ook misschien wel beter daar. Kukkie (overleg) 25 jun 2015 13:56 (CEST)
 • Beeldengalerij Het Depot - wiu - Het onderwerp kan wel relevant zijn, maar die relevantie blijkt nog niet uit het artikel - Iooryz (overleg) 25 jun 2015 12:27 (CEST)
 • 12 animatie principes - wiu - vertaling van het engelse artikel, met een extra tekstdump erbij aan het einde. - Iooryz (overleg) 25 jun 2015 14:14 (CEST)
 • Selma Susanna - wiu/ Ew? - een niet neutraal CV met de nadruk op het eigen bedrijf waar de relevantie niet geheel helder in wordt. - Agora (overleg) 25 jun 2015 14:37 (CEST)
 • Red Light Secrets - Prostitutie Museum - wiu - Bronloos promotieverhaal. --JanB (overleg) 25 jun 2015 15:13 (CEST)
 • Maaike de wijs - weg - Iooryz (overleg) 25 jun 2015 15:46 (CEST) Twijfelde over nuweg
  • Voor Voor verwijderen NE, want er worden geen prestaties genoemd die bijzonder zijn voor het vakgebied.MackyBeth (overleg) 25 jun 2015 16:08 (CEST)
  • {{nuweg}} - Is via LinkedIn heel makkelijk te vinden. Inderdaad niet meer dan studie sinologie, en nu docent en vertaler. Dat ze ook een instrument bespeelt is oninteressant. Als ze het zelf heeft geplaatst, is het ZP; de kans dat dit door iemand anders is geplaatst (die niet weet dat een achternaam met een hoofdletter is) is levensgroot, en dan is het privacyschending; dan maar meteen weg. WIKIKLAAS overleg 25 jun 2015 16:48 (CEST)
 • Achille Delaere - wiu, zie opmerkingen OP - Berretta cardinalizia.png RJB overleg 25 jun 2015 16:58 (CEST)
  • Ik denk dat meneer wel E is maar het artikel is slecht geschreven. Ik zal daar binnenkort eens naar kijken. The Banner Overleg 25 jun 2015 19:23 (CEST)
  • @TheBanner, je beschikt kennelijk over bronnen die dat bevestigen, en die herschrijving mogelijk maken? Ik ben benieuwd! Berretta cardinalizia.png RJB overleg 25 jun 2015 20:03 (CEST)
   • Nee, extra info heb ik niet, meneer was nogal actief in een niche-market. Gaat mij puur om het artikel beter leesbaar te maken. The Banner Overleg 25 jun 2015 20:29 (CEST)
    • Hij was geen "meneer" maar een pater met een interessante opdracht: namelijk om als Belgisch redemptorist Oost-Europese migranten in Canada bij te staan, en te bekeren. Er waren duizenden van zulk soort paters met zul soort interessante opdrachten, over de gehele wereld. Het lijkt me prachtig om die hier allemaal te beschrijven. Maar dan graag wel op grond van objectieve bronnen. Pater Delaere wordt duidelijk gepusht door een of andere missie van de redemptoristen, maar bronnen heb ik nog niet gezien, anders dan de bron waaruit dit min of meer gebrekkig is vertaald, en die bron is eveneens meer hagiografie dan geschiedschrijving. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 25 jun 2015 20:43 (CEST)
     • Pater Delaere wordt duidelijk gepusht door een of andere missie van de redemptoristen, (...) Interessante stelling, heb je daar ook bewijs van? The Banner Overleg 25 jun 2015 21:43 (CEST)
       • Ja, lees de bovenste Google link. Dat is typisch het proza dat kloosterlingen schrijven over hun medebroeders, en dat zeker niet kan doorgaan voor objectieve geschiedenis. Je zult dan ook zien dat het grootste deel van het omstreden lemma hieruit letterlijk is vertaald, maar dan door iemand die geen Nederlands kent. 25 jun 2015 21:59 (CEST)
       • De bovenste link is inmiddels een andere pdf-file die mogelijk aanknopingspunten bevat. Niettemin is er nog veel werk te verrichten voordat er een acceptabel lemma ontstaat. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 25 jun 2015 22:09 (CEST)
 • Denzil Quarrier -- WIU-- Enige indicatie waar het boek over gaat lijkt me wel gewenst. --Joostik (overleg) 25 jun 2015 18:14 (CEST)
  • Liever wat informatie dan geen informatie, zou ik zeggen. Kehpp (overleg) 26 jun 2015 11:05 (CEST)
   • @Kehpp, Liever geen artikel dan een slecht en onaf artikel. Je hebt uiteraard 14 dagen de tijd om er iets goeds van te maken en de E-waarde ervan aan te tonen. Fred (overleg) 26 jun 2015 17:52 (CEST)
    • Wat er staat is niet slecht. Waarom mag het dan niet blijven staan? Alleen maar omdat het niet genoeg informatie bevat? Alle informatie die er staat is voor een lezer toch mooi meegenomen? Sorry, ik snap het echt niet. Kehpp (overleg) 27 jun 2015 06:55 (CEST)
     • Kehpp, zoals Joostik al zegt: meer informatie zoals over de inhoud (verhaal), ontvangst van het boek, vertalingen, uitgaves, etc. Alleen vermelden dat het om een boek van auteur X gaat en dat het boek is uitgegeven in jaartal Y is gewoon te weinig. Uit die gegevens blijkt geen relevantie, wat wel een voorwaarde is voor behoud van het artikel. Dqfn13 (overleg) 27 jun 2015 10:01 (CEST)

Toegevoegd 25/06: Deel 3[bewerken]

 • Terawattuur - wb - Behalve de relatieve hoeveelheid, wordt er op geen enkele wijze verduidelijkt wát een terrawattuur nu feitelijk is. EvilFreD (overleg) 25 jun 2015 19:20 (CEST)
  • We hebben ook nog Megawattuur, Gigawattuur en Petawattuur. Wmb worden dit allemaal redirects naar Kilowattuur. Wikiwerner (overleg) 25 jun 2015 21:06 (CEST)
   • Om dergelijke artikelen (die ook van Ampère, Farad, Ohm enzovoort zouden kunnen worden gemaakt) enige zinvolheid te geven zou minimaal een praktijkvoorbeeld moeten worden gegeven van een hoeveelheid die de orde-grootte heeft van zo'n Gigawattuur enzovoort. De huidige artikelen hebben in het geheel geen zinvolheid, want een GWh is natuurlijk 1000 MWh of maar liefst een miljoen kWh en zo kunnen we doorgaan... Dan missen we nog de TWh, de PWh, en nog veel grotere eenheden. Zitten we daar op te wachten? Fred (overleg) 25 jun 2015 22:49 (CEST)
  • Zo wordt het inderdaad vrij zinloos. Van veel eenheden zijn de veelvouden al als zelfstandig artikel verdwenen en ook deze artikelen voegen hoegenaamd niets toe aan het overzicht op kilowattuur. Een ander voorbeeld is zeptogram. Wat mij betreft verdwijnen zulke non-artikelen. Paul B (overleg) 26 jun 2015 02:14 (CEST)
 • Venieri -wiu/ne?- Ook de Engelsen vinden hem NE. De E-waarde blijkt nog niet uit het lemma. Wikiwerner (overleg) 25 jun 2015 21:01 (CEST)
 • Lobi Da Basi(album) - wiu - Behoeft verbetering. Sikjes (overleg) 25 jun 2015 22:01 (CEST)
 • Scheepswerf De Nachtegaal -wiu- Een interessant onderwerp, maar nu staat er in feite niet meer dan dat het een scheepswerf is en waar die gevestigd was. Zelfs het wanneer komen we niet te weten. Fred (overleg) 25 jun 2015 22:16 (CEST)
 • Sturzo - ne - Fabrieksterrein zonder monumentale status dat gesloopt gaat worden. Dqfn13 (overleg) 25 jun 2015 22:34 (CEST)
 • Theatergroep De kale -wiu- Deze éénzinner lijkt meer op linkspam dan op een encyclopedisch artikel. De E-waarde wordt hier niet mee aangetoond. Fred (overleg) 25 jun 2015 22:45 (CEST)
 • Theatergroep De Kale -weg- Identiek aan de voorgaande éénzinner. Fred (overleg) 25 jun 2015 22:51 (CEST)
  • De kale en De Kale bestaan nog niet, maar er stond eerst wel een link! -26 jun 2015 05:48 (CEST)
 • Thijs Spaargaren - NE - Nederlandse golfprofessional, die noch als amateur noch als professional ook maar enig resultaat heeft geboekt. Plek 1389 spreekt boekdelen, zie hier. Bronloos, want verwijzing naar de eigen website geldt natuurlijk niet. Malinka1 (overleg) 25 jun 2015 22:58 (CEST)
  • Tegen Tegen dit soort massanominaties die gefaseerd al maanden aan de gang zijn. - Richard KiWi Overleg 26 jun 2015 02:27 (CEST)
  • Voor Voor meer van dit soort massanominaties die paal en perk stellen aan de wildgroei van sportersartikelen. --Joostik (overleg) 26 jun 2015 10:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen NE. Te weinig gepresteerd om in een encyclopedie opgenomen te worden. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:13 (CEST)
   • @Richardkiwi. Als hier nu in één keer honderden artikelen van Pvt pauline zouden worden genomineerd, zonder goed naar de inhoud te kijken, dan pas kun je van massanominaties spreken. Nu worden artikelen genomineerd die kwalitatief onder de maat zijn, die over personen gaan die door de nominator NE bevonden worden of die in een zodanige staat zijn dat ze beter opnieuw aangemaakt kunnen worden. Je kan helpen om hiermee de encyclopedie te verbeteren, maar dat doe je niet door te roepen dat er een of ander complot tegen Pvt pauline is gesmeed. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:13 (CEST)
 • Alex Loesberg - weg - man met een baan maar zonder serieuze resultaten als speler The Banner Overleg 25 jun 2015 23:14 (CEST)
  • Tegen Tegen dit soort massanominaties die gefaseerd al maanden aan de gang zijn. - Richard KiWi Overleg 26 jun 2015 02:27 (CEST)
   • En heb je ook nog inhoudelijke argumenten, RichardKiwi? The Banner Overleg 26 jun 2015 09:07 (CEST)
    • Ja hoor, hij was bondscoach, en de eerte professional die les gaf op Papendal. ed0verleg 26 jun 2015 09:54 (CEST)
     • Dan neem ik aan dat je daar ook wel onafhankelijke bronnen bij hebt ter vervanging van het interview dat nu als bron opgevoerd is. The Banner Overleg 26 jun 2015 10:18 (CEST)
     • Uiteraard Voor Voor verwijderen. @ed0: Dit is toch gewoon een "man met een baan" ? Ik heb ook "gewoon" een baan, jij hopelijk ook, maar maakt dat ons E ? Dacht het niet dus. Malinka1 (overleg) 26 jun 2015 14:22 (CEST)
    • Iedere voetballer en iedere bondscoach en iedere nieuwslezer(es) is een man met baan. Ik vind bondscoach niet "gewoon een baan". En nee, ik ben geen bondscoach. ed0verleg 26 jun 2015 14:24 (CEST)
     • Maar bondscoach waarvan? Kan makkelijk om een jeugdteam gaan of over een team voor een eenmalige activiteit. The Banner Overleg 26 jun 2015 17:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen NE. Te weinig gepresteerd om in een encyclopedie opgenomen te worden. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:13 (CEST)
 • John Woof - weg - man met een baan maar zonder serieuze resultaten als speler The Banner Overleg 25 jun 2015 23:14 (CEST)
  • Tegen Tegen dit soort massanominaties die gefaseerd al maanden aan de gang zijn. - Richard KiWi Overleg 26 jun 2015 02:27 (CEST)
   • En heb je ook nog inhoudelijke argumenten, RichardKiwi? The Banner Overleg 26 jun 2015 09:07 (CEST)
    • Natuurlijk heeft ie die niet. Alleen maar geleuter en nul argumenten. Deze speler heeft geen enkel resultaat behaald.Voor Voor verwijderen dus. Malinka1 (overleg) 26 jun 2015 14:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen NE. Te weinig gepresteerd om in een encyclopedie opgenomen te worden. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:13 (CEST)

Toegevoegd 26/06; af te handelen vanaf 10/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/06: Deel 1[bewerken]

 • Gevonden voorwerp - wiu - De introductie luidt: "Verloren voorwerp. Soms kunnen gevonden of verloren voorwerpen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, zowel financieel als emotioneel."
  Een andere zin luidt: "Iemand verliest een voorwerp, iets waardevols, iets dierbaars, iets praktisch. Er treden dan meestal bepaalde patronen en activiteiten op zoals hieronder beschreven."
  Weliswaar beter dan zo'n beetje de eerste versie, die begon met "Gevonden en verloren voorwerpen een in Nederland onderbelicht onderwerp", maar toch...
  Een normaal artikel is en:Lost and found en het Nederlandstalige artikel zou dan moeten heten Gevonden voorwerpen. ErikvanB (overleg) 26 jun 2015 02:30 (CEST)
  • Alvast flink ingekort en prietpraat over "het proces van verliezen" verwijderd. Artikel is nog steeds vrijwel uitsluitend op de Nederlandse situatie gericht. --Joostik (overleg) 26 jun 2015 10:24 (CEST)
  • Opmerking Opmerking: de interwiki's bespreken niet "gevonden voorwerpen" zelf, maar de dienst die zo genoemd wordt ("a lost and found is an office ...", "Le terme «objets trouvés» désigne le service ...", "Ein Fundbüro ist eine Einrichtung ..."). Woodcutterty|(?) 26 jun 2015 23:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - is al flink aangepast zie ik en een weer te snelle nominatie van iets.. - Richard KiWi Overleg 27 jun 2015 11:35 (CEST)
 • Jeanne-Claude Denat de Guillebon - wiu - Onvoldoende feiten (1: is vrouw van) en de partner van een bekend persoon zijn maakt niet relevant. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 09:53 (CEST)
Integratie onder Christo lijkt mij het beste (cfr Engelstalige wikipedia) - Rembert vragen? 26 jun 2015 10:26 (CEST)
 • AIR Amsterdam - ne / wiu - 13 in dozijn nachtclub. Opzet wordt keurig genoemd waardoor er een zweem van reclame over het artikel hangt. Uiteraard wordt er ook vermeld dat het is gevestigd in het pand waar ooit de iT zat en dat een bekende architect het interieur heeft verzorgd. Maar wat AIR zelf heeft gedaan of bereikt om relevant te zijn is niet duidelijk. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 10:09 (CEST)
  • Is beter bekend als "Club AIR", en we vinden daar wel enige verwijzingen naar op Wikipedia: [4]. We vinden ook wel wat in de grote landelijke Nederlandse dagbladen: [5] (Volkskrant). Zoeken bij NRC levert echter vooral artikelen op over een zekere Nederlandse kickbokser die ik hier verder niet bij naam zal noemen. Paul B (overleg) 26 jun 2015 18:38 (CEST)
 • Eurovision Young Musicians - artikel bestaat eigenlijk vooral uit tabellen, die zoals de tabel "statistieken" zelf samengesteld is op basis van zelfbedachte regels (O.O.). Onderwerp is wel relevant, maar moet beter beschreven. Heb zelf al pogingen gedaan, maar wordt steeds teruggedraaidBrimz (overleg) 26 jun 2015 10:40 (CEST)
  • Het lijkt me niet de bedoeling om een bewerkingsoorlog via deze lijst uit te gaan vechten. Beetje WP:Punt en iets oplossen gaat het ook niet. Misschien kan er gekeken worden om de eerste en laatste tabel samen te voegen, maar verder is er weinig mis mee. - Agora (overleg) 26 jun 2015 11:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wel E, maar dit bronloze geheel is grotendeels fancruft. The Banner Overleg 26 jun 2015 13:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Brimz tracht een bewerkingsoorlog op een nieuw niveau te tillen. Takk (overleg) 26 jun 2015 16:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is zeker nog wel wat van te maken hoor (iets prachtigs zelfs). Laat die tabellen maar even zitten, zou ik eerst maar eens zeggen. RenskeT (overleg) 27 jun 2015 21:53 (CEST)
 • Say Yes To The Dress Webshop - weg - Meer dan reclame is het niet. Malinka1 (overleg) 26 jun 2015 10:41 (CEST)
 • GoSwim - wiu - Te weinig informatie om relevantie uit te kunnen halen. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 11:15 (CEST)
  • Artikel is inmiddels redelijk uitgebreid, en past daarmee bij de overige zwemclubs uit de categorie. Wel grappig, een foto die ik ooit van het zwembad maakte is door iemand anders op het artikel gezet. ed0verleg 27 jun 2015 10:20 (CEST)
 • Jonathan Vanhelleputte - ne Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 26 jun 2015 11:55 (CEST)
 • Quebec telemarketing (bedrifj) - weg - Hoe relevant is dit? Slechte vertaling, zelfs in de titel. Leve de vertaalmachine. Arch (overleg) 26 jun 2015 12:42 (CEST)
 • Bayer 04 Leverkusen (vrouwenvoetbal) - is dit genoeg? - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 26 jun 2015 12:47 (CEST)
  • Wat mij betreft niet. Ik mis wat jaartallen (wanneer is BL begonnen met vrouwenvoetbal) en resultaten van die jaren. Noemen dat het een middenmoter is, is onvoldoende. Nietanoniem (overleg) 26 jun 2015 14:05 (CEST)
 • Noorse Bultrug - E? - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 26 jun 2015 12:54 (CEST)
 • Reconversie - wiu - Onbegrijpelijk, daarnaast veel te eenzijdig. Arch (overleg) 26 jun 2015 13:02 (CEST)
  • Ik heb nog enkele voorbeelden erbij gezet om het geheel te verduidelijken. Davinho (overleg) 26 jun 2015 13:08 (CEST)
  • Dank daarvoor Davinho, ik heb de wiu eraf gehaald, MVG Arch (overleg) 26 jun 2015 14:00 (CEST)
 • Kendrick Perkins - wiu - zeker E. maar dit artikel is ondermaats, enwiki heeft een volwaardig artikel dat als bron kan dienen om hier een mooi artikel van te maken - KroySquare.jpgDirkVE overleg 26 jun 2015 13:59 (CEST)

Toegevoegd 26/06: Deel 2[bewerken]

 • Ronde van Italië 2016 - weg - De huidige ronde van Italië is nog geen eens afgerond! Het enige wat er bekend is, is waar de tour van start gaat, afstanden e.d. en andere essentiële informatie is nog niet bekend. Dit is echt puur achter de waan van de dag aanrennen, het is net 5 minuten bekend en dus moet het direct op Wikipedia gepleurd worden. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 13:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Weg met dit gepleur. Malinka1 (overleg) 26 jun 2015 14:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Nog veel te veel is nog niet bekend. Pas als we genoeg weten kan dit artikel er komen. (anders kunnen we ook wel de giro, de tour, de vuelta en talloze kleinere rondes vast aanmaken voor de komende 20 jaar). In de Gelderlander werd vandaag nog druk gespeculeerd door de sportredactie over het mogelijke parcours. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik snap u mening, maar deze informatie is een beginpagina(over de Giro en en niet zomaar een kleine ronde) waarbij later elementen kunnen toegevoegd worden. Wat doe je dan bijvoorbeeld met de Ronde van Frankrijk 2016? Waar de editie van 2015 nog moet beginnen. Lorenz Leemans (overleg) 26 juni 2015 21:36 (CEST)
   • Die routes zijn al bekend, die afstanden zijn al bekend. Bij de Ronde van Frankrijk 2016 is dus al geregeld dat alles wat bij de Ronde van Italië 2016 nog niet bekend is, wel al bekend is. Maar eerlijk gezegd, van mij persoonlijk mag die pagina ook verwijderd worden. Aangezien dat een niet objectieve mening is en ik bij het hier besproken artikel wel objectief kan stellen dat er te weinig bekend is... ga ik Frankrijk niet nomineren. Dqfn13 (overleg) 27 jun 2015 09:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Beginnetje van een artikel dat binnen Wikipedia past, het is van redelijke kwaliteit en heeft een bronvermelding, dus ik zie geen reden om het artikel te verwijderen. – Editør (overleg) 27 jun 2015 23:24 (CEST)
   • Hmh, het artikel heeft in deze versie geen bronvermelding? Woodcutterty|(?) 27 jun 2015 23:27 (CEST)
    • Die staat als externe link, bronnen zijn inderdaad leeg. – Editør (overleg) 27 jun 2015 23:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - zaken in het artikel zijn vastgesteld. Laten staan wat mij betreft. - ArjanHoverleg 30 jun 2015 16:17 (CEST)
 • B. van Rijkevorsel - wiu - (nuweg?) - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 26 jun 2015 14:44 (CEST)
 • Terecht Gesteld -NE- Faculteiten zijn al NE, en faculteitsbladen zijn dus NE in het kwadraat. Van juristen kan worden verwacht dat ze de Nederlandse taal buitengewoon goed beheersen, en wat rechten studenten zijn moeten ze dan maar eens uitleggen. Fred (overleg) 26 jun 2015 17:55 (CEST)
 • Ibens - bijna een nuweg. Verwijst naar 3 niet bestaande pagina's. De Geo (overleg) 26 jun 2015 18:23 (CEST)
Opmerking Opmerking Het is niet omdat een dp naar onbestaande pagina's linkt, dat de dp niet nuttig is voor de encyclopedie. Rickie97 (overleg) 28 jun 2015 15:31 (CEST)
 • Zucht (psychologie) - ne - Bronloze woordenboekdefinitie aangevuld met irrelevante info over onder meer de oorzaak van vraatzucht. Marrakech (overleg) 26 jun 2015 18:39 (CEST)
  • Doe maar weg, is niks en wordt niks. VanBuren (overleg) 28 jun 2015 18:24 (CEST)
 • Aristolochia durior - Was als nuweg gemarkeerd. Na verwijdering van sjabloon door aanmaker opnieuw genomineerd als wiu. --Joostik (overleg) 26 jun 2015 19:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb een donkergrijs vermoeden dat er door enkele auteurs in positieve zin aan dit artikel is gewerkt en dat het in deze vorm wel kan blijven. Fred (overleg) 26 jun 2015 23:21 (CEST)
Nominatie verwijderd. --Joostik (overleg) 27 jun 2015 10:17 (CEST)
 • West-Fries volkslied - wiu / weg / auteur - West-Friesland is geen officieel overheidsorgaan, waar blijkt uit dat er een officieel volkslied is? Ik woon er en werk als vrijwilliger bij de gemeente en vanuit beide posities heb ik nog nooit van een volkslied gehoord voor de hele regio. Bij het West-Fries Genootschap is er wel een pagina (daar komt ook de tekst in het artikel vandaan) maar er staat niet vermeld dat het om een officieel volkslied gaat. Helaas is er ook geen jaartal genoemd wanneer het lied is geschreven. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 20:45 (CEST)
  • Wat mij betreft hoeft een volkslied niet door een officieel orgaan gesanctioneerd te zijn: het is immers een volkslied en geen 'landslied' of 'regiolied'. Maar zo hebben we er niet zoveel aan. Ook als de tekst geen auteursrechtelijke problemen oplevert, hebben we nu dus alleen de tekst van het lied en niets over de achtergrond ervan. Ook blijken er dus vijf liederen te zijn die men 'West-Fries volkslied' zou kunnen noemen... Paul B (overleg) 26 jun 2015 21:25 (CEST)
   • Een officiële status zou wel nodig moeten zijn, of op z'n minst moet het breedgedragen worden als plaatselijk volkslied. Als het geen status heeft dan kan iedereen roepen dat een bepaald lied het volkslied is van geografische entiteit X (land, provincie, regio, gemeente, plaats, wijk, buurt of in het ergste geval een straat) is. Bewijzen zijn erg prettig, maar een status zal toch echt wel nodig zijn. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 22:29 (CEST)
    • 'Breed gedragen' lijkt me wel nodig, inderdaad. Daarvan is hier geen enkel bewijs. Paul B (overleg) 28 jun 2015 13:23 (CEST)

Toegevoegd 26/06: Deel 3[bewerken]

 • Bikram-yoga -weg- Een computervertaling waar geen touw aan valt vast te knopen, behalve dan dat het enigszins reclame-achtig aandoet al zijn er daarvoor weer teveel schandalen die worden beschreven. Fred (overleg) 26 jun 2015 22:14 (CEST)
Geef gebruikers wat meer tijd om aan een artikel te werken. Bij de eerste helft heb ik de taal inmiddels gecorrigeerd. Otto (overleg) 26 jun 2015 23:11 (CEST)
Gewoonlijk heb je 14 dagen de tijd om aan het artikel te werken. Dat lijkt me ruim voldoende. Een computervertaling kun je echter beter in de zandbak bewerken. Fred (overleg) 26 jun 2015 23:18 (CEST)
Een kladpagina is veel beter voor een pagina die nog niet gereed is voor publicatie, Otto. The Banner Overleg 26 jun 2015 23:30 (CEST)
 • Rover Dekker -weg- Eénzinner met spelfout over onderwerp waarvan de E-waarde niet wordt verhelderd. Fred (overleg) 26 jun 2015 22:18 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Vandaag heeft o.m. Gebruiker:Longbowmen 91 het artikel uitgebreid en daarbij het sjabloon weggehaald. Overigens denk ik dat het artikel nu wel kan blijven, hoewel ik persoonlijk vind dat we erg veel fancruft hebben. Maar dat geldt natuurlijk voor praktisch al deze artikelen. Trijnstel (overleg) 30 jun 2015 15:20 (CEST)
  • Relevantie wordt nog niet duidelijk, is het een hoofdpersoon of een bijpersoon? Als hij dit jaar voor het eerst verscheen, hoe lang draait het personage al meen en hoe zeker is het dat het om een hoofdpersoon gaat? Wat mij betreft komt deze "beschrijving" keurig in de lijst van peronages in GTST terecht. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2015 15:32 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Nu in de media is verteld worden Rover en Linda Dekker twee vaste personages in GTST ter vervanging van Bianca en Vincent. Ik heb de pagina van het personage Linda al iets uitgebreid en ik kan er nog veel overschrijven op kort en bondige inhoud. Rover is een begin maar dat kan in een verloop van tijd snel en makkelijk aangevuld worden.Ik geef wel toe dat er veel fancruft over GTST is. Maar voor een soap die al bijna 25 jaar draait op de buis en nog elke werkdag gemiddeld meer dan 1 miljoen nederlanders naar kijken, verhelderd het wel vaak veel over verhoudingen, levende en overleden personages. overleg 30 juni 2015 18:53 (CEST)
 • Sinjorenlied -weg- Onopgemaakt "artikel" met tekst van een soort dronkemanslied wat claimt het Antwerps volkslied te zijn, zonder dit met een bron te staven. Ik vond een bron die spreekt van een Antwerps volkslied dat vooral in voetbalstadions wordt gezongen, wat uiteraard iets geheel anders is dan hét Antwerps volkslied. Bovendien kent het origineel twee coupletten. Vanwege deze reden (foutieve inhoud) heb ik ook het twijfel-sjabloon erop geplakt. Fred (overleg) 26 jun 2015 22:20 (CEST)
 • Flakkees volkslied - wiu - Niet meer dan een inleidende zin en de tekst van het lied. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 22:36 (CEST)
 • Sallands volkslied - wiu - Niet meer dan een inleidende zin en de tekst van het lied. Dqfn13 (overleg) 26 jun 2015 22:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen NE. Weinig bekend lied zonder status. Op de site van TV Oost verwijzen ze zelfs naar Wikipedia als bron! De liederen van Bökkers (op 10 maart jl verwijderd) zijn in Salland een stuk bekender. De Geo (overleg) 27 jun 2015 14:04 (CEST)
 • Amblin Entertainment - weg - Redirect naar Steven Spielberg, één van de oprichters. Naar mijn mening incorrect of toch onvoldoende, aangezien ook Kathleen Kennedy (filmproducent) en Frank Marshall (producer) tot de oprichters horen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 26 jun 2015 23:37 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ondertussen een beginnetje van gemaakt. Als er gebruikers zijn die mee willen helpen het artikel aan te vullen, mogen deze altijd helpen. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 27 jun 2015 23:59 (CEST)
 • Molenstichting Midden- en Oost-Groningen - wiu, kwam ik tegen bij de anoniemencontrole. Artikel voldoet nog niet aan de richtlijnen. - Richard KiWi Overleg 27 jun 2015 18:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Daar waren slechts twee minuten voor nodig ;) Arch (overleg) 27 jun 2015 22:32 (CEST)
  • Ik wil het niet weg hebben hoor, maar het stond in de weg omdat het nog niet gemarkeerd was en ik wilde de anoniemencontrole op '0' zetten, wat ook lukte. Dus die 2 minuten had ik toen even niet, maar ik dacht: "Arch" doet dat vast wel :-) lol - Richard KiWi Overleg 29 jun 2015 12:13 (CEST)
  • Dat berust volledig op toeval :) Heb je dan wel even tijd om een streepje te maken? ;) Arch (overleg) 29 jun 2015 14:05 (CEST)
  • O, even tijd maken :) Vergeet ik helemaal, maar bij deze! - Richard KiWi Overleg 29 jun 2015 14:51 (CEST)

Toegevoegd 27/06; af te handelen vanaf 11/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/06: Deel 1[bewerken]

Voor Voor verwijderen --Moet dat echt twee weken blijven staan? --Joostik (overleg) 27 jun 2015 14:26 (CEST)
Volgens de regels wel ja: het is geen onzin, geen werving, propaganda, privacyschending, etc... maar ik zal er geen traan om laten als een andere moderator even niet goed oplet wat hij of zij met de knopjes doet. Dqfn13 (overleg) 27 jun 2015 14:51 (CEST)
 • Force Z - wiu - Vermoedelijk een opgepoetste machinevertaling, maar op dit moment (naar mijn idee) nog te gebrekkig om zinvol te zijn. Paul B (overleg) 27 jun 2015 11:39 (CEST)
 • Schoolagenda - wiu - Weliswaar heb ik de dingen die niet klopten en de dingen die niet ter zake deden, geschrapt en/of vervangen, maar het blijft m.i. een wat slap verhaaltje. - Paul-MD (overleg) 27 jun 2015 11:41 (CEST)
  • Och, het is zo wel een mooi historisch document voor hen die na ons komen. Over twintig jaar weet niemand meer wat er nou in zo'n schoolagenda stond, en dat kunnen ze dan hier nalezen :) Overigens wel degelijk hoofdzakelijk bedoeld voor middelbare scholieren (=secundair onderwijs). Wel wat merkwaardig dat enerzijds een wereldwijd perspectief wordt gesuggereerd door 'op het noordelijk halfrond' en vervolgens alleen Nederlandse uitgeverijen worden genoemd. Paul B (overleg) 27 jun 2015 11:52 (CEST)
 • Fritz Stiedry - opknappen - bronloos verhaal over een dirigent die blijkbaar in de laatste 22 jaar van zijn leven niets meer gedaan heeft (wat ik niet geloof) The Banner Overleg 27 jun 2015 12:31 (CEST)
Misschien ging hij gewoon met pensioen? Gezien zijn leeftijd niet ondenkbaar. --Joostik (overleg) 27 jun 2015 14:30 (CEST)
Er staat toch duidelijk 'vanaf 1946 [dirigeerde hij] de Metropolitan Opera' (onderstreping van mij). Wat is dan precies het probleem? Paul B (overleg) 27 jun 2015 14:34 (CEST)
Er staat onder meer genoemd: bronloos. En met de opmerkingen over zijn vertrek vanwege de macht van Hitler zijn bronnen terdege wel gewenst. The Banner Overleg 27 jun 2015 16:54 (CEST)
Bron toegevoegd, tevens een afbeelding erbij gezet. MatthijsWiki (overleg) 28 jun 2015 08:55 (CEST)
 • Jurriën Hellemans - opknappen - chaotisch, bronloos verhaal. The Banner Overleg 27 jun 2015 12:37 (CEST)
  • Tja, wat moeten we nou met dit artikel ? Wat golf betreft mag het van mij weg want dat is een puur NE verhaal en nog slecht geschreven ook.. Gewoon man met baan, sterker nog 12 ambachten en 13 ongelukken. Van de rest heb ik geen verstand en daar doe ik dus ook geen uitspraak over. Malinka1 (overleg) 28 jun 2015 10:50 (CEST)
 • De Zandmeren - wiu - minder dan een zin. --Joostik (overleg) 27 jun 2015 18:20 (CEST)
Wat feitjes toegevoegd. Apdency (overleg) 27 jun 2015 21:05 (CEST)
Nu is het gebied overal goed voor en weet de lezer dus nog niets. --JanB (overleg) 27 jun 2015 23:46 (CEST)
Er staat alweer wat meer. Ik heb nog even op de kaart gekeken en qua omvang mag het er in elk geval zijn. Apdency (overleg) 4 jul 2015 13:45 (CEST)
 • Ian Gallagher -NE- Een van de vele personages uit een van de vele Engelse soaps. Kan wel in het artikel over deze soap. Hij had diverse affaires, nepaffaires en ook wel eens seks, en wel met ene Kash. Wie of wat deze Kash is wordt echter niet vermeld. Fred (overleg) 27 jun 2015 20:41 (CEST)
 • Noah Soedhoe (10 jaar) - E? - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 27 jun 2015 21:17 (CEST)
  • Nee. Jongetje van 10 met zijn favoriete sport en veel teveel over zichzelf. Sander1453 (overleg) 27 jun 2015 21:20 (CEST)

Toegevoegd 27/06: Deel 2[bewerken]

 • OS X 10.11 - weg - mag terug naar de gebruikersruimte van de auteur tot het definitief uit is. Nu is het nog een glazen bol zonder onafhankelijke bronnen. The Banner Overleg 27 jun 2015 22:57 (CEST)
  • Het artikel is onlangs al behouden. Sjoerd de Bruin (overleg) 28 jun 2015 15:18 (CEST)
   • En? Is het product al uit? Zijn er onafhankelijke bronnen? The Banner Overleg 28 jun 2015 18:25 (CEST)
    • Het is van Apple The Banner, onafhankelijke bronnen zijn niet nodig. Bovendien: je kan de bètaversie al downloaden... Bronnen zijn trouwens niet verplicht, zolang zaken maar verifieerbaar zijn en aangezien Apple het zegt, en de kranten het klakkeloos overnemen, is het dus verifieerbaar.Dqfn13 (overleg) 28 jun 2015 21:32 (CEST)
     • Als mr. WC-Apple adviseert WC-OS X te gebruiken, is het ordinair reclame. Ik zie trouwens ook niet in waarom Natuur12 de nominatie van het artikel verwijderd met vage argumenten als "Is via een reguliere sessie beoordeeld." en "Behouden bij Sessie Apple he". Bij mijn weten is het niet illegaal om opnieuw te nomineren... The Banner Overleg 28 jun 2015 22:27 (CEST)
      • Het is van de week nog behouden, dus komt beetje over als: The Banner heeft zijn zin niet gekregen en probeert het dus opnieuw. Maar, ik hoop dat je uit mijn commentaar eerder begrijpt dat ik het hardgrondig met je eens ben in deze. Het is nog niet officieel uit en daarmee, in mijn ogen, hartstikke NE omdat er nog geen betrouwbare en vooral onafhankelijke bronnen over zijn. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2015 22:44 (CEST)
      • Dat The Banner mijn bewerkingssamenvatting "Apple he" letterlijk interpreteer is spijtig want ik bedoel natuurlijk dat Apple dusdanig bekend is dat er genoeg bronnen te vinden zijn. Ja, bronnen verwerken informatie die ze van de fabrikant verkrijgen en ja we kunnen een hele filosofische discussie voeren of dit soort bronnen de facto onafhankelijk zijn maar dat doet er niet toe. Als je op deze manier tegen zaken gaat aankijken is niks onafhankelijk. Zijn genoeg secundaire bronnen die aan de hand van primaire bronnen dit programma beschrijven. Deze bronnen hebben als goed is zelf alles gecheckt en hebben zelf de feiten geanalyseerd. Dit is onafhankelijk gebeurt. Is dat onafhankelijk genoeg? Kweenie, maar zo nee leggen we de lat wel erg hoog. Dusdanig hoog dat we drastisch moeten schrappen. Natuur12 (overleg) 28 jun 2015 22:46 (CEST)
       • "Is via een reguliere sessie beoordeeld." slaat erop dat The Banner revert zonder duidelijk te maken dat het om een hernominatie gaat. Natuur12 (overleg) 28 jun 2015 22:47 (CEST)
        • Doe gewoon fatsoenlijk je huiswerk in plaats van een editwar te starten. The Banner Overleg 28 jun 2015 23:05 (CEST)
         • Tja, een bewerkingssamenvatting als "Niks te appelen, gewoon via reguliere sessie beoordelen." impliceert op geen enkele wijze dat we hier met een hernominatie te maken hebben. Zeker niet wanneer The Banner de sjabloonparameters niet aanpast en een dag later pas revert zodat ik logischerwijs op de verkeerde dagpagina zit te kijken. Wat dit wel impliceert is dat The Banner onzorgvuldig te werk is gegaan. Natuur12 (overleg) 28 jun 2015 23:13 (CEST)
          • Leuke smoesjes weer. De correcte datum stond gewoon in het sjabloon. The Banner Overleg 28 jun 2015 23:19 (CEST)
           • Excuus, ik zit hier inderdaad fout. Het lemma was behouden door IJzeren Jan, vervolgens opnieuw genomineerd door The Banner en toen wederom door mij behouden op basis van de vorige sessie. Ik had toen ik het lemma beoordeelde niet door dat het om een hernominatie ging. Ik denk dat we hier allebei wat beter ons huiswerk hadden moeten doen. The Banner toen hij met een onduidelijke bewerkingssamenvatting reverte en ik toen ik het lemma behield en toen ik The Bannner reverte. Natuur12 (overleg) 28 jun 2015 23:25 (CEST)
            • Het doet helemaal niet pijn om gewoon toe te geven dat je een fout gemaakt heb en daardoor tot twee keer toe op onterechte wijze een correcte nominatie verwijderde. The Banner Overleg 28 jun 2015 23:52 (CEST)
             • Dat heb ik net toch toegegeven? Natuur12 (overleg) 28 jun 2015 23:54 (CEST)
              • Maar gelijktijdig probeer jij ook mij fouten in de schoenen te schuiven en dat is niet terecht. Daar trap ik niet in. The Banner Overleg 28 jun 2015 23:56 (CEST)
  • Ik ben van mening dat dit artikel behouden moet blijven, om de reden dat het product inmiddels is te downloaden en gebruiken, en uit het oogpunt van historie, zodat geïnteresseerden hetgeen bekend is gemaakt op kunnen zoeken. Dqfn13 gaf eerder terecht aan dat je geen artikelen schrijft over producten die het daglicht (nog) niet hebben gezien. Of vage aankondigingen van 'ze zijn ermee bezig' of 'van plan om uit te brengen'. Ik vind het belangrijk dat er wel in het artikel staat omschreven dat het gaat om een bèta versie waar nog aan wordt gewerkt. Het is nog afwachten naar de uiteindelijke versie, maar wat we momenteel weten is wel de moeite waard om te delen op Wikipedia. Tenslotte, Apple heeft OS X 10.11 openbaar aangekondigd met alle nieuwe functies, waar bloggers en pers over heeft geschreven, en dit kan ook an sich als een opzoekbaar feit worden gezien denk ik. Verdel (overleg) 30 jun 2015 22:24 (CEST)
   • Mee eens om dezelfde redenen. Houden.--Totie (overleg) 3 jul 2015 04:25 (CEST)
    • Ik vraag me toch af hoe er geverifieerd kan worden dat alles wat Apple zegt ook waar is... computerbladen en bloggers nemen vaak klakkeloos over wat de fabrikant roept als ze het nog niet hebben kunnen testen. Pas als het eindproduct is getest is het verifieerbaar. Bij een bètaversie kunnen nog heel wat zaken komen te vervallen, of juist toegevoegd worden. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 10:53 (CEST)
 • Lijst van afleveringen van Max Steel (2013) - weg - mag dit geknutsel naar een kladpagina van de auteur? Ondanks het meebezig-sjabloon is er al zes dagen niet meer aan gewerkt. The Banner Overleg 27 jun 2015 23:06 (CEST)
  • Dit mag. Er is al 6 dagen niet aan gewerkt door mij omdat de originele pagina(het is de lijst van afleveringen van een animatieserie en de pagina van de animatieserie staat ook ter beoordeling). Gezien de mogelijke verwijdering van de hoofdpagina en dus ook deze pagina(want deze heeft toch geen zin zonder de hoofdpagina), is er al 6 dagen niet aan gewerkt. Het meebezig-sjabloon is daarom dus aangebracht doordat ik de pagina al had aangemaakt. Het is dus prima om dit toe te voegen aan mijn kladpagina.Vriendelijke groeten TheDragonhunter (overleg) 28 jun 2015 11:14 (CEST)
 • The American Country Legends - weg - promotioneel, onvoldoende onafhankelijke bronnen om E-waarde aan te tonen The Banner Overleg 27 jun 2015 23:20 (CEST)
  • Het kan goed zijn dat de show relevant genoeg is voor opname in de encyclopedie, maar in de huidige toestand blijkt daar zeer weinig van. Een paar recensies in redelijk gelezen dagbladen of tijdschriften zou al een hoop helpen. Ik heb ze nog niet kunnen vinden. De website van de show laat een paar artikelen zien, maar dan hebben we het over een artikel in Bandcoach en een artikel in vermoedelijk een lokale editie van het Noordhollands Dagblad, want de nadruk ligt daarin nogal op de regisseuse van de show, die kennelijk uit Nieuwe Niedorp komt. Misschien eerst maar eens wachten tot de 'echte' show in september van dit jaar op de planken staat. Paul B (overleg) 27 jun 2015 23:49 (CEST)
  • Ik heb het artikel iets aangepast, maar dat weerlegt niet de argumenten van Paul B. Wellicht even de volgende shows en reacties daarop afwachten inderdaad. TipSense (overleg) 28 jun 2015 05:29 (CEST)
  • Herschrijven op basis van onafhankelijke bronnen is inderdaad nodig, want dan ben je ook de promotionele schrijfstijl waarschijnlijk kwijt. Waar ik mij persoonlijk nogal aan stoor, is het woord "show". Het woord komt 9 maal voor in het artikel, terwijl TACL volgens mij geen show is maar een band/muziekgroep. Ook zou ik hun optredens geen shows noemen, maar gewoon optredens. Ymnes (overleg) 28 jun 2015 09:51 (CEST)
  • Goed opgemerkt. --62.195.110.78 29 jun 2015 03:58 (CEST)
   • Aangepast. Meer neutrale bronnen als landelijke krant RD etc., minder promo, minder 'show'.TipSense (overleg) 4 jul 2015 22:06 (CEST)

Toegevoegd 28/06; af te handelen vanaf 12/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 28/06: Deel 1[bewerken]

 • Davide Militello -NE- Een model, dat bij een firma onder contract staat. Dat is alles, maar als dat E-waardig zou zijn dan zou elk model, de complete beroepsgroep dus, uit binnen- en buitenland dat zijn, ook al zou er niets noemenswaardigs over de betreffende persoon te vertellen zijn, zoals in dit summiere artikel dan ook inderdaad niet gebeurt. Overigens is het niet geheel duidelijk of het hierbij om een wiskundig-, een economisch-, een schaalmodel dan wel een ander model gaat, al heb ik wel een vermoeden. Fred (overleg) 28 jun 2015 00:03 (CEST)
 • Legaliteitsbeginsel, - wiu - in de huidige vorm is het rijp voor de prullenbak. Peter b (overleg) 28 jun 2015 01:25 (CEST)
  • Graag meer specifieke uitleg waarom, want deze nominatie roept dan weer bij mij een hele hoop vragen op. Eventueel op de overlegpagina van het lemma. Sikjes (overleg) 28 jun 2015 01:29 (CEST)
  • Mijn papieren encyclopedie omschrijft het als iets heel anders, nl. het beginsel in sommige rechtssystemen dat bij ieder vermoeden van een strafbaar feit vervolging moet worden ingesteld als dat kan (i.t.t. de situatie in Nederland en België, waar het opportuniteitsbeginsel geldt). Zie soortgelijke teksten op Google Books: [6]. Maar in de meeste literatuur vind ik iets wat in ieder geval lijkt op wat in het genomineerde artikel wordt omschreven. Wellicht dat een DP een optie is, afhankelijk van of het huidige artikel kan worden behouden. Paul B (overleg) 28 jun 2015 14:56 (CEST)
   • Het klopt inderdaad dat in de tegenstelling opportuniteitsbeginsel vs. legaliteitsbeginsel, het begrip legaliteitsbeginsel een andere duiding verdient. Echter lijkt het mij dat dit in het artikel zelf kan worden opgelost. Sikjes (overleg) 28 jun 2015 16:43 (CEST)
    • Een afzonderlijk artikel is de enige redelijke oplossing als we die betekenis relevant genoeg vinden voor een eigen artikel. Maar dat is niet direct een reden om het huidige artikel te verwijderen, uiteraard. Paul B (overleg) 29 jun 2015 18:16 (CEST)
   • In Duitsland staat wat wij in Nederland als het legalititsbeginsel kennen (en in het Engels 'the principle of legality'; Frans 'principe de légalité') bekend als het 'Gesetzlichkeitsprinzip'. Het Legalitaetsprinzip heeft daar een duidelijk andere strekking namelijk die u noemt. Het legaliteitsbeginsel in het Nederlandse recht heeft echter uitsluitend betrekking op het nullum crimen, nulla poena-beginsel Google-books: [7] Google-scholar: [8] Staatsblad: [9] Kamerstukken: [10]. De betekenis die u gebruikt lijkt mij een specialistische betekenis die alleen gebruikt wordt om het vervolgingsbeleid van landen als Duitsland uit te drukken, een zelfstandige betekenis in het Nederlandse recht komt die lezing echter niet toe. Uiteraard kan dit altijd in het artikel zelf vermeld worden. Ook heb ik zo mijn twijfels over of een encyclopedie wel de meest geschikte bron is om juridische kennis in op te doen, het is in ieder geval geen vervanging voor primaire bronnen in het recht. Overigens ben ik wel de mening toe gedaan dat het artikel enigszins slordig geschreven is, het is nu meer een opsomming van verschillende stukjes dan een lekker lopend geheel. Desalniettemin lijkt mij de meeste informatie wel te kloppen. Ik ben dan ook benieuwd naar een specifieke uitleg waarom het gehele artikel de prullenbak in kan, dat zal er alleen toe leiden dat een nieuw artikel weer van de grond opgebouwd moet worden met waarschijnlijk dezelfde inhoud.Perudotes (overleg) 28 jun 2015 21:57 (CEST)
    • Waarom zou mijn papieren algemene encyclopedie zich beperken tot 'een specialistische betekenis'? Er is daarnaast geen enkele reden om ons tot het Nederlandse recht te beperken: wij zijn een Nederlandstalige encyclopedie, en dat sluit sowieso ook België en Suriname in, en in feite de gehele wereld. Ten slotte heb ik die encyclopedie niet gebruikt om juridische kennis op te doen, maar alleen om aan te geven dat er kennelijk een tweede, afzonderlijke betekenis is van 'legaliteitsbeginsel' die weinig met de hier besproken betekenis te maken heeft en wellicht een eigen artikel behoeft. Over de kwaliteit van het artikel dat hier ter discussie is gesteld, heb ik me verder niet uitgelaten - daarvoor weet ik te weinig van het onderwerp. Paul B (overleg) 29 jun 2015 18:16 (CEST)
     • P.S. Uw zoekopdracht op Google Books bewijst uiteraard niets: u zoekt specifiek op "legaliteitsbeginsel" én "nulla poena", krijgt daar 75 treffers mee en concludeert dan dat "[h]et legaliteitsbeginsel in het Nederlandse recht [...] uitsluitend betrekking [heeft] op het nullum crimen, nulla poena-beginsel". Als zoeken op "legaliteitsbeginsel" en "opportuniteitsbeginsel" ongeveer net zoveel treffers oplevert (en dat doet het) wat is er dan aangetoond? Paul B (overleg) 29 jun 2015 18:25 (CEST)
     • Waarom uw papieren algemene encyclopedie zich beperkt tot een specialistische betekenis is mij niet bekend. Ik denk echter dat een voorzichtige conclusie mag luiden dat encyclopedieschrijvers nu eenmaal geen juristen zijn en juristen nu eenmaal geen encyclopedieschrijvers. Overigens lijkt het mij iets omslachtig om bij elk lemma over het recht alle landen van de wereld te behandelen, 193+ definities van bijvoorbeeld moord zou, zelfs voor wikipedia, het doel wel erg mis slaan. Overigens probeerde ik u er voorzichtig op attent te maken dat het legaliteitsbeginsel in de meeste landen synoniem is met het nulla poena-beginsel. Uiteraard verschilt ook de invulling van dit begrip per land (zo hanteert Frankrijk als formeel legaliteitsbeginsel dat de strafbepaling door het parlement moet zijn gemaakt, in Nederland valt dit gewoon onder het materiele beginsel, en in anglo-saksische landen is het twijfelachtig of dit uberhaupt onder het legaliteitsbeginsel valt). Een geheel eigen lemma voor uw invulling van het legaliteitsbeginsel lijkt mij niet nodig, het zou in ieder geval een erg kort lemma worden. De Engelse versie is maar vier zinnen lang. Dat dekt denk ik wel de lading waarom die 'afzonderlijke betekenis' van het legaliteitsbeginsel op de NL wikipedia weinig besproken is.Perudotes (overleg) 30 jun 2015 20:16 (CEST)
       • De vraag was natuurlijk ietwat retorisch van aard. Ligt het niet voor de hand dat juridische artikelen in papieren encyclopedieën door ter zake enigszins kundige juristen werden geschreven? Natuurlijk is het niet doenlijk om de precieze definitie zoals die in ieder land wordt gehanteerd, weer te geven. Maar het is duidelijk dat 'legaliteitsbeginsel' ook in Nederlandstalige juridische literatuur wel wordt gebezigd als tegenovergestelde van het opportuniteitsbeginsel. Dat betekent niet dat het artikel legaliteitsbeginsel daarom weg zou moeten, maar roept wel de vraag op of lezers niet ook moeten worden gewezen op die andere betekenis, die ze immers ook 'in het wild' kunnen tegenkomen. Dat zo'n artikel uit de aard der zaak vrij kort zal worden, lijkt me daarbij geen probleem. Paul B (overleg) 30 jun 2015 20:36 (CEST)
      • Het begrip wordt ook in de Nederlandse juridische literatuur gebruikt in zijn formele variant, d.w.z. als tegenhanger van het opportuniteitsbeginsel, maar voor zover ik kan zien slechts ter vergelijking met dat laatste beginsel. Het formele legaliteitsbeginsel in de zin van een vervolgingsverplichting kennen we in het Nederlands recht niet. Ik denk dat Perudotes dat bedoelt als hij zegt dat het legaliteitsbeginsel in het Nederlands recht slechts slaat op het nulla-poenabeginsel. Wat daar ook van zij, het is niet de bedoeling dat we in deze encyclopedie uitsluitend het Nederlands recht beschrijven, dus als het begrip in andere rechtsstelsels een andere betekenis heeft moet dat op de een of andere manier tot uitdrukking komen. Ik weet te weinig van dit specifieke onderwerp, maar misschien kunnen het formele legaliteitsbeginsel (dus in de zin van vervolgingsverplichting) en het opportuniteitsbeginsel als tegenhangers in hetzelfde artikel beschreven worden. Woodcutterty|(?) 29 jun 2015 18:44 (CEST)
      • P.S. als u mijn post aandachtig had gelezen, dan had u gezien dat ik niet alleen verwijs naar Google-books, maar ook naar Google-scholar, het Staatsblad en de kamerstukken van de Nederlandse overheid. Deze laatste twee, overigens, allebei met de zoekterm legaliteitsbeginsel (zonder nulla poena). Een zorgvuldige analyse van die resultaten zal inderdaad de conclusie ondersteunen dat "[h]et legaliteitsbeginsel in het Nederlandse recht [...] uitsluitend betrekking [heeft] op het nullum crimen, nulla poena-beginsel." Dat u mij nabijt dat dit 'niets' bewijst komt dan ook enigzins kleinzerig uwerzijds over. Daarbij zou ik u er graag op willen attenderen dat uw zoekopdracht met 75 hits nog minder waarde heeft: elk leerboek over het Nederlandse strafrecht zal zowel het legaliteitsbeginsel (in de zin van nullum crimen, nulla poena) als ook het opportuniteitsbeginsel behandelen, aangezien beide een vast onderdeel van onze rechtsorde zijn. Een vlugge kijk over die resultaten laat dan ook zien dat het legaliteitsbeginsel in meerdere gevallen niet in uw context wordt gebruikt.Perudotes (overleg) 30 jun 2015 20:16 (CEST)
       • Ik heb dan ook nergens beweerd dat 'mijn' context de belangrijkste is, slechts dat 'uw' context niet de enige is. Ik heb ook de andere 'hits' wel bekeken, maar allereerst zijn het Staatsblad en de Kamerstukken natuurlijk erg specifiek Nederlands (hoewel ze inderdaad de term uitsluitend in 'uw' context lijken te bezigen) en verder komen we op Google Scholar wel degelijk Nederlandstalige werken tegen die het legaliteitsbeginsel als tegenhanger van het opportuniteitsbeginsel benoemen [11], zij het dat het er aanzienlijk minder zijn dan die daarmee het nulla poena-beginsel bedoelen. Paul B (overleg) 30 jun 2015 20:36 (CEST)
        • Als het goed is ziet u mij dan ook niet beweren dat mijn uitleg de enige is, wel dat in het Nederlandse recht (niet rechtstheorie) de term alleen als zodanig wordt gebruikt (net als dat wij in NL geen equalivant hebben van de anglo-sakisische deelnemingsvorm 'conspiracy', dat sluit echter niet een vermelding in de rechtsgeleerde literatuur uit; het heeft alleen geen betekenis voor het Nederlandse recht.) Dat sluit uiteraard geen vermelding van een andere betekenis van het legaliteitsbeginsel op wikipedia uit, ik zie het echter niet als een erg grote tekortkoming van het huidige lemma. Uiteraard kan dit opgenomen worden in een nieuw lemma, ik denk alleen dat dit uiteindelijk zal leiden tot een nominatie voor verwijdering of een merge. Dan zijn er drie mogelijkheden over: of vermelden in legaliteitsbeginsel (als formele variant zoals woodcuttery reeds vermeld heeft); of vermelden in opportuniteitsbeginsel; of beide. Ik denk echter dat wij het er in essentie over eens zijn dat beide varianten vernoemenswaardig zijn op wikipedia. Overigens ben ik nog immer benieuwd waarom peter b het huidige artikel rijp voor de prullenbak vindt en wat er precies aan het artikel schort. De meeste informatie lijkt mij, hoewel slordig geschreven zo hier en daar, niet foutief.Perudotes (overleg) 30 jun 2015 21:27 (CEST)
 • Solange Ghernaouti - naar alle waarschijnlijkheid cross-wiki pushing van NE persoon - RonaldB (overleg) 28 jun 2015 01:26 (CEST)
  • Is inderdaad crosswiki-gepush en heeft ook iets vertaalmachineachtigs. ErikvanB (overleg) 28 jun 2015 05:39 (CEST)
   • Maar als de uitspraken in het artikel inhoudelijk kloppen en ze is inderdaad een professor met meerdere publicaties en onderscheidingen dan is ze natuurlijk wel relevant en geen "NE persoon". - FakirNLoverleg 29 jun 2015 19:42 (CEST)
 • Theo van der Velde - ne - Won geen professionele wedstrijden, is 'familie van'. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 28 jun 2015 11:14 (CEST)
  • Maar was hij beroepsrenner en reed hij mee in pro-wedstrijden. Dan is hij E. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 12:01 (CEST)
 • Utropia -wiu- Hierover moet iets meer te vertellen zijn dan een weinig zeggend lijstje met vogelsoorten. Fred (overleg) 28 jun 2015 12:15 (CEST)
  • Prairiehonden zijn geen vogels, maar verder ben ik het helemaal met je eens. Sijtze Reurich (overleg) 28 jun 2015 13:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb hem zojuist wel wat aangevuld, maar helaas krijg ik niet heel veel meer informatie over dit park te vinden. Ook niet eens een fatsoenlijke lijst met dieren (heb alles via foto's moeten achterhalen). Dit artikel voldoet sowieso aan de criteria voor beginnetje en nog verdere aanpassingen kunnen weer mogelijk leiden tot reclame (tenzij er iets meer over de geschiedenis of zo gevonden kan worden). Michael 1988 (overleg) 28 jun 2015 23:46 (CEST)
  • Bedankt, nominatie verwijderd, onderwerp is alleszins E. Fred (overleg) 29 jun 2015 00:20 (CEST)
 • PFSquad - Reclame/NE - Promo voor website - Kleuske (overleg) 28 jun 2015 15:02 (CEST)
 • Presto agitato - wb - Met taalvauten. Kleuske (overleg) 28 jun 2015 15:42 (CEST)
  • Kan wel nuweg. We hebben aan dit soort troep niets.Tjako Piano 3 pedals.jpg (overleg) 28 jun 2015 21:23 (CEST)

Toegevoegd 28/06: Deel 2[bewerken]

 • OTO - wiu - Erg magertjes alleen het volgende staat vermeld: OTO is een historisch Frans merk dat in 1951 op de markt kwam met 122 cc scooters. Het merk bestond maar kort. ARVER (overleg) 28 jun 2015 16:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Heb een tweede bron gevonden, maar ook die weet niet meer te melden dan dit. Kan leven met verwijdering.Piero (overleg) 28 jun 2015 21:48 (CEST)
 • Niet-reanimerenpenning - reclame heb ik eruit gehaald, maar dit is nog wel werk in uitvoering, en dus nog geen volwaardig artikel. ed0verleg 28 jun 2015 16:23 (CEST)
  • Mag nuweg, kopie van [12], beschikbaar onder CC BY-NC-SA. Woodcutterty|(?) 28 jun 2015 16:28 (CEST)
 • Indraneil Sengupta - wiu: Het artikel is slechts 1 zin groot. Te klein voor beginnetje. - Sum?urai8? 28 jun 2015 16:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. Het artikel is één verzameling rode links, waarschijnlijk letterlijk overgenomen van de Engelse Wiki. De enige blauwe link komt niet uit bij de film, maar bij iets dat toevallig net zo heet. Bengali language heet bij ons overigens Bengaals. Op de foto staan twee personen en het is niet duidelijk wie van de twee Indraneil Sengupta is. Sijtze Reurich (overleg) 28 jun 2015 17:03 (CEST)
  • Wat mij betreft is het artikel nu wel in een staat dat het behouden kan blijven. Gezien er een voorweg-stem is laat ik het sjabloon staan tot de beoordelingsperiode. Sum?urai8? 3 jul 2015 19:10 (CEST)
 • Open Source als basis voor landelijk EPD -weg- Een essay dat voornamelijk meningen bevat, zoals de steeds zorgelijker wordende zorgpremie. Fred (overleg) 28 jun 2015 16:54 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - essay, niet neutraal. Nietanoniem (overleg) 29 jun 2015 09:47 (CEST)
 • Shabab Yemeni -wiu- In deze vorm niet-neutraal, dumpen van doelstellingen, hoort op de eigen website thuis. Onafhankelijke bronnen die het beweerde in de doelstellingen (zoals de onafhankelijkheid van het tijdschrift) kunnen staven zijn zeer van node. Popi-taal als topics dient te worden verbeterd. De E-waarde dient te worden aangetoond (oplage, bijvoorbeeld). Fred (overleg) 28 jun 2015 18:37 (CEST)
 • David Llewellyn - weg - NE, zou volgens deze website slechts tien relevante toernooien gespeeld hebben in 18 jaar. (waarvan hij slechts 1 keer de cut overleefde) Geen van de genoemde overwinningen wordt daarbij genoemd. Artikel is verder bronloos waar door noch de overwinningen noch de bijnaam van meneer te controleren valt. The Banner Overleg 28 jun 2015 20:51 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ook op de officiele website van de Europese Tour, zie hier blijft alles angstig leeg. Twee verschillende (en onafhankelijke) bronnen geven dus géén resultaten aan en hier blijkt uit, hoe hard goeie bronnen nodig zijn. Malinka1 (overleg) 29 jun 2015 00:21 (CEST)
  • Dat soort databases kloppen zelden. Hij heeft een toernooi op de Europese Tour gewonnen (Biarritz Open), hetgeen hem E maakt. Pvt pauline (overleg) 29 jun 2015 08:37 (CEST)
 • Las Brisas Golf - opknappen - bronloos geheel met spectaculaire beweringen The Banner Overleg 28 jun 2015 21:27 (CEST)
 • Slapen is voor Losers! - ne / wiu - Programma moet nog beginnen, eerste uitzenddatum is niet eens zeker (julie heeft 31 dagen...). Eerst belang eens aantonen voordat er een artikel komt. Wiu vanwege het ontbreken van onafhankelijke bronnen. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2015 22:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Via deze link is te vinden op welke data het programma wordt uitgezonden. http://www.3fm.nl/programmaschema/2015-07-06 Bovendien heeft ieder 3FM-programma een eigen pagina. Waarom zou deze dan niet encyclopedisch zijn?
   • Waarom deze hier nog niet hoort: omdat dit programma nog nooit is uitgezonden. Elk programma dient zichzelf bewezen te hebben... dat kan niet als een programma nog in de planning zit. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2015 22:24 (CEST)
    • Ik heb een boek in de maak dat nog niet gepubliceerd is. Mag die ook vast op Wikipedia? ErikvanB (overleg) 28 jun 2015 22:44 (CEST)
     • Als jij een bekend en E-waardig auteur zou zijn, zou het best interessant en E-waardig kunnen zijn om op te nemen dat je bezig bent met een boek. Nietanoniem (overleg) 29 jun 2015 09:44 (CEST)
  • Tja, de Ronde van Frankrijk 2015 moet ook nog beginnen, en ik heb vorige week al alle missende tennisters aangemaakt die vandaag op Wimbledon beginnen. Maar op dat moment hadden ze nog geen grandslam gespeeld, en moesten ze dus worden verwijderd? De regeltjes moet je soms ook met beleid uitvoeren, niet blind. ed0verleg 29 jun 2015 09:59 (CEST)
   • De zin "gepresenteerd door Harm den Besten, aan wie het programma zijn naam ontleent" snap ik niet. Als het programma zijn naam ontleent aan Harm den Besten zouden de woorden "Harm" of "Beste(n)" dan niet in de titel moeten voorkomen? - FakirNLoverleg 29 jun 2015 19:31 (CEST)
    • @Edo, kom nou eens met serieuze dingen... die ronde van Frankrijk gaat zaterdag beginnen en die zal weken lang elke dag in het nieuws zijn in tientallen landen op deze aardkloot. Dat programma mag al blij zijn als er überhaupt luisteraars zijn gezien het tijdstip. Een tv- of radioprogramma zal eerst relevantie aan moeten tonen middels onafhankelijke bronnen. De rondes van Spanje, Italië en Frankrijk, OS, EK en WK van verschillende sporten zijn altijd relevant... nu hebben we het over een radioprogramma van een Nederlandse radiozender... hoe scheef wil je vergelijken? Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 20:28 (CEST)
     • Kom op, we hebben duizenden Nederlandse radio- en tv-programma's beschreven, en we missen er ook nog duizenden uit een verleden. Van de week nog zitten zoeken voor Stompin' dat ooit voor de VPRO op de woensdagavond werd uitgezonden. Dit programma nu weggooien en over twee weken toelaten is over-procedureel gedoe, en het pas toelaten als er "genoeg onafhankelijke bronnen" zijn is moeilijk doen om het moeilijk doen. Als jij niet gelooft dat dit programma echt bestaat, moet je dat duidelijk zeggen. Als je het wel gelooft, moet je niet overvragen met bronverzoeken die er niet toe doen. Als je wel uberprincipieel wilt zijn, moet je dat bij de Tour de France ook doen, en niet alleen als het je toevallig uitkomt. Of wil je op The Banner lijken? (Ik weet het, dit is eigenlijk een PA). ed0verleg 3 jul 2015 11:52 (CEST)
      • Tegen Tegen verwijderen - wat Ed0 zegt. En de TdF is nog niet begonnen, er kan nog van alles gebeuren voor morgen waardoor de TdF niet doorgaat (wat op zich trouwens wel E is bij zo'n grote wielerwedstrijd). Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 12:00 (CEST)
       • (na bwc) @Edo: Wanneer is de eerste uitzending dan? Op de website die in het artikel staat geen uitzenddatum genoemd, het is het profiel van de dj (Harm Den Besten). Op het profiel is het programma gelinkt... en voilla! dat gaat terug naar het profiel waar je al bent. Geen uitzenddatum, dus uitzending is onzeker en daarmee is het artikel niets meer en niets minder dan een vooraankondiging. Als het programma wel al uitgezonden wordt dan is het artikel zwaar incompleet en dus wordt de lezer er nog niet beter van. Een artikel moet volgens de vijf zuilen verifieerbaar zijn, dat is dit hele programma op dit moment niet eens.
        @Nietanoniem: de TdF niet door laten gaan? Serieus? Dat begint morgen, de wereld moet zo ongeveer vergaan om die wedstrijd te laten stoppen. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 12:04 (CEST)
       • Ik heb ook niet gezegd dat de kans dat de TdF niet doorgaat erg groot is. Maar feit is dat de TdF nog niet is gestart. Los daarvan vind ik overigens wel dat de TdF2015 een artikel verdient. Het is niet zo dat elke gebeurtenis/onderwerp dat zich afspeelt in de toekomst gelijk een glazen bol is. Sommige zaken zijn ook E (of juist E) als ze niet doorgaan. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 12:10 (CEST)
   • Ah, kijk, nu hebben we specifieke info over missing facts over dit programma, in plaats van principiele. Als nergens wordt aangekondigd wanneer het programma start, dan missen we meer informatie dan in eerste instantie het geval leek. Ik kan nu bovenstaande radio-link niet openen (company policy, radio/streaming website ;) dus ik neem aan dat het daar ook niet vermeld wordt. Ik zal later nog eens kijken, maar nu heb je in ieder geval een beter punt dan ik eerst dacht. ed0verleg 3 jul 2015 12:49 (CEST)
        • Ik heb ook een paar voorbeelden gegeven van zaken die ook vooraf al relevant kunnen zijn, dat was een lijstje van hele grote meervoudige sportevenementen (EK, WK, OS) maar ook de verschillende grote Ronde van ... kunnen er onder vallen. Al is het nu al aanmaken van artikelen daarover wel wat vroeg. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 12:39 (CEST)
         • Bij de redenen voor nominatie heb ik ook al aangegeven dat het om "juli" gaat... beetje erg vaag natuurlijk. Echter, ook de zeer basale vraag "wat is er nu al relevant aan de toekomstig of spik splinter nieuw programma", vergeet niet dat zo'n programma mogelijk al na 2 uitzendingen met tegenvallende aantallen luisteraars gecanceld kan worden. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 14:14 (CEST)
          • Kan, maar ook dan kunnen wij het gewoon beschrijven. We zijn toch geen populariteitspoll of Top-40? Relevantie volgt niet uit aantallen luisteraars, maar voornamelijk doordat het uitgezonden is door een landelijke of regionale omroep. Verwijderen moeten we vooral doen als het wringt met één van de vijf pijlers, mogelijk gebeurt dat nu met de verifieerbaarheid. ed0verleg 3 jul 2015 14:27 (CEST)
 • Bouquet Garni (band) - ne - Gelegenheidsband met enkele optredens. Dqfn13 (overleg) 28 jun 2015 23:21 (CEST)
  • en een album. En het is een soort van supergroep, zelfs met een entry in de Spaanse wikipedia. Toch wel net iets meer dan je hier voorstelt dus. Althans imho 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 29 jun 2015 00:25 (CEST)
   • Een album maakt nog niet meteen relevant. Je moet toch wel wat bereikt hebben in het leven (van de groep) om enige encyclopdische relevantie te krijgen. Vergeet niet dat over 10 jaar niemand meer van deze groep afweet... We schrijven wel voor een blijvende encyclopedie. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 09:44 (CEST)
    • Neutraal Neutraal ik ben niet thuis in de Vlaamse folk, maar als dit echt een supergroep is, dan verdient het zeker een artikel op wikipedia. Juist zodat we over 10 jaar nog steeds weten dat deze groep bestaan heeft.
  • Voor Voor verwijderen Een radio-optreden en een paar concerten maken een gelegenheidsband niet gelijk E. Het genoemde album geeft door het gebrek aan bronnen geen aanduiding van eventuele E-waarde van de band en/of album. The Banner Overleg 29 jun 2015 11:15 (CEST)
   • De beide gegeven bronnen geven trouwens ook geen ondersteuning aan de kreet "folksupergroep". The Banner Overleg 29 jun 2015 11:18 (CEST)
    • de drie bekendste moderne folkbands voltallig aanwezig in één folkgroep is de folkvariant van The Beatles, The Rolling Stones en The Who in één band. Hou dat beeld vast, en herlees dan de commentaren hierboven => comments als "oh ja, Beatles, Stones & Who in één band, maar ze brachten maar één album uit dus absoluut NE". Klinkt hilarisch, niet ? 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 29 jun 2015 20:05 (CEST)

Toegevoegd 29/06; af te handelen vanaf 13/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/06: Deel 1[bewerken]

 • Barbara Van Hoestenberghe - NE en vermoedelijk zelfpromo - RonaldB (overleg) 29 jun 2015 01:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen qua stijl lijkt het er op dat dit artikel door haar management is geschreven. E-waarde blijft onduidelijk. The Banner Overleg 29 jun 2015 10:39 (CEST)
 • Aarich Jespers - idem - RonaldB (overleg) 29 jun 2015 01:26 (CEST)
  • twijfel qua stijl lijkt het er op dat dit artikel door zijn management is geschreven. Als musicus volledig NE (man met een baan) maar kan als kunstenaar de drempel wel eens halen. The Banner Overleg 29 jun 2015 10:39 (CEST)
 • Elko Blijweert - idem - RonaldB (overleg) 29 jun 2015 01:29 (CEST)
  • twijfel qua stijl lijkt het er op dat dit artikel door zijn management is geschreven. Er is een kans dat hij toch wel E is maar er worden geen bronnen gegeven voor beide in de discografie genoemde albums. The Banner Overleg 29 jun 2015 10:39 (CEST)
   • Naast zijn carrière in verschillende bands, de muziek gecomponeerd hebben bij drie voorstellingen van de internationaal bekende choreograaf Wim Vandekeybus (bij een dansvoorsteeling is muziek niet onbelangrijk ?) volstaat imho wel. 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 30 jun 2015 21:08 (CEST)
 • Madensuyu - idem - Niet encyclopedisch - RonaldB (overleg) 29 jun 2015 01:30 (CEST)
  • In de categorie 'beste alternatieve band' genomineerd worden tijdens de Music Industry Awards, en toch als NE-band genomineerd worden kan toch ook enkel maar op de Nederlandstalige wikipedia 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 29 jun 2015 21:24 (CEST)
   • Tja, het las nu eenmaal als fancruft. Ik heb de ergste irrelevante info maar verwijderd en een serie bronvragen toegevoegd. The Banner Overleg 30 jun 2015 00:54 (CEST)
    • En welke bewering trek je nu eigenlijk in twijfel die niet eenvoudig te verifiëren is? Zoals hier vermeld is dit sjabloon niet bedoeld om op elke slak zout te leggen. Michielderoo (overleg) 1 jul 2015 20:28 (CEST)
 • NEXT Model Management - NE - RonaldB (overleg) 29 jun 2015 01:37 (CEST)
 • Aanslagen op 26 juni 2015 - waan van de dag, er is tot op heden geen verband tussen de aanslagen. Sjoerd de Bruin (overleg) 29 jun 2015 09:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - verband is inderdaad niet aanwezig (of het is nog niet bekend). De ene regel van het artikel kan hooguit op 26 juni worden vermeld. Nietanoniem (overleg) 29 jun 2015 09:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen – foute informatieverstrekking. JurriaanH (overleg) 29 jun 2015 11:16 (CEST)
  • Kan dit niet nuweg als zijnde dubbel met reeds bestaande artikelen? ErikvanB (overleg) 29 jun 2015 15:39 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Misschien interessant om ook en:Wikipedia:Articles for deletion/2015 Ramadan attacks en de:Wikipedia:Löschkandidaten/28. Juni 2015#.22Tag des Terrors.22 am 26. Juni 2015 in de gaten te houden. Er zijn mensen die claimen dat de aanslagen verband houden wat zou betekenen dat het artikel relevant zou kunnen zijn en waardoor nuweg sowieso niet aan de orde is. - FakirNLoverleg 29 jun 2015 19:48 (CEST)
  • Nuweg lijkt me inderdaad niet aan de orde, maar ik zou het alleen behouden als er een verband kan worden aangetoond tussen al die aanslagen. Uit het huidige artikel blijkt zo'n verband niet. Sijtze Reurich (overleg) 29 jun 2015 23:11 (CEST)
  • Als we "Le Figaro op basis van bronnen dicht bij het onderzoek" via de NOS mogen geloven heeft de aanslagpleger in Frankrijk zelfs verklaard geheel alleen te hebben gehandeld. Apdency (overleg) 30 jun 2015 21:32 (CEST)
 • Maxon Blewitt - ne - Wat is de relevantie van een band met 3 albums die al niet meer bestaat? De band zelf heeft weinig tot niks relevants bereikt, een van de leden heeft voor een film gewerkt. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 10:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - net zo relevant als een band die niet meer bestaat en meer dan 40 albums heeft uitgebracht. Enkel minder populair, maar we zijn hier niet voor populaire artikelen. Nietanoniem (overleg) 29 jun 2015 10:41 (CEST)
  • Vermoedelijk wel E vanwege de drie albums maar dan moet er wel wat meer info komen over de prestaties van de albums en vooral onafhankelijke bronnen daarover. The Banner Overleg 29 jun 2015 10:42 (CEST)
  • Maar ook aan de status van die albums zit wel de nodige twijfel omdat dat Dimdin Records waarmee ze uitgebracht werden een label is wat eigendom is van de zanger en de drummer van de band zelf. Een vorm van eigen beheer dus. - Agora (overleg) 29 jun 2015 11:17 (CEST)
   • Het eerste album kreeg in ieder geval een recensie in de Humo [13]. Michielderoo (overleg) 29 jun 2015 18:23 (CEST)
    • en wie die Humo-recensie ook effectief las, kwam ook de passage "...in het manische 'Stupid Cupid', u allen vast bekend van de radio." tegen. 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 29 jun 2015 20:08 (CEST)
     • los daarvan zie ik nu pas dat Dqfn de recensie uit enola.be heeft wegge-edit. Soit. Nog een recensie van het tweede album uit Humo. Los daarvan stel ik me de vraag hoe goed iemand uit Friesland de Belgische muziekscène als hij dingen schrijft als "De band zelf heeft weinig tot niks relevants bereikt, een van de leden heeft voor een film gewerkt..". Het wat gerigschattende "een van de leden" lijkt niet echt een accurate omschrijving voor iemand die meermaaals 12 3 genomineerd werd als een van beste muzikanten en componisten van Vlaanderen. 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 29 jun 2015 22:57 (CEST). Aanvullend, dat filmpje werd genomineerd voor een Oscar, de plot draait volledig om een muzikantenduo, en van de soundtrack werden meer dan 150.000 exemplaren verkocht, en iedere filmrecensie gaat voor een goed stuk over die soundtrack. Maar goed "een van de leden heeft voor een film gewerkt" dus. Sja...2A02:A03F:18A6:7B00:2841:EEFE:1524:7C53 30 jun 2015 01:11 (CEST)
      • Dan zal dat allemaal uit het artikel moeten blijken en niet uit teksten die hier zijn geplaatst. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2015 09:45 (CEST)
       • Euh, jij bent diegene die de bron over het derde album (die tevens toelichtte waarom het lange tijd stil was rond de band) hebt verwijderd ... 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 30 jun 2015 19:07 (CEST)
        • Oooh, dus de bron over dat de zanger ook buiten de band om snabbelde, ging daar ook over? Nee, dat is ook echt duidelijk als je de bron achter de zin plaatst over het maken van de muziek voor de film The Broken Circle Breakdown. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2015 20:28 (CEST)
 • Wikipedia:GLAM/Eemland - oude pagina die niet meer wordt gebruikt en waarvan de relevante informatie is overgenomen op Wikipedia:GLAM/Wiki_Loves_Eemland - Dick Bos (overleg) 29 jun 2015 11:18 (CEST)
  • Wellicht is het dan beter om er een redirect van te maken, de genoemde pagina kan van buitenaf gelinkt zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 29 jun 2015 23:35 (CEST)

Toegevoegd 29/06: Deel 2[bewerken]

 • Robert Wootton - NE - golfer waarbij de relevantie niet blijkt in het lemma - Agora (overleg) 29 jun 2015 12:44 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Inderdaad is de relevantie ver te zoeken. Dit is niet (en nooit) een speler geweest zie hier. Iemand die altijd les heeft gegeven. Niks mis mee, maar dit valt in de categorie "man met baan". Malinka1 (overleg) 29 jun 2015 14:59 (CEST)
 • ‎Land Girls - auteur - zonder toestemming overgenomen van deze website. Het betreft het overgrootste deel van de artikeltekst. Nederduivel 29 jun 2014 13:42 (CEST)
  • En ik heb nog wel gezocht maar kon niks vinden... als het voor het overgrote deel is overgenomen mag er een {{nuweg}} op Nederduivel. Omdat ik gisteren heb gewikificeer kan ik nu niet anders dan toestemming geven om mijn bewerkingen te negeren en het alsnog voor directe verwijdering te nomineren. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 13:48 (CEST)
 • Borrris - ne - Over een Vlaamstalige improgezelschap (?) in Brussel, relevantie onduidelijk Arch (overleg) 29 jun 2015 14:33 (CEST)
  • Impro(v) is improvisatietoneel. Vergelijkbaar met wat ze bij de Lama's deden. Dqfn13 (overleg) 29 jun 2015 14:47 (CEST)
 • Wilson Hoste - ne - De laatste zin uit het artikel zegt alles: "waardoor hij nog voor het einde van het seizoen noodgedwongen een einde moest maken aan zijn wielercarrière, die eigenlijk nog niet eens was begonnen". Jeugdtalent, nooit prof geweest. --Vidjgz (overleg) 29 jun 2015 15:37 (CEST)
  • Verwijderd na verzoek van enige auteur. Sikjes (overleg) 29 jun 2015 16:37 (CEST)
 • Verstraete in mould labels - wervend + naam auteur en titel vertonen gelijkenis - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 29 jun 2015 17:14 (CEST)
  • Het onderwerp is niet kansloos, met Google verschillende bronnen te vinden, maar dan moet het wel anders. Sander1453 (overleg) 29 jun 2015 17:36 (CEST)
   • Het is anders. Of het voldoende is: zeggen jullie het maar. Sander1453 (overleg) 30 jun 2015 13:29 (CEST)
 • Dag van de houding - niet encyclopedisch relevant/reclame - themadag die een keer is gehouden en over twee dagen voor de tweede keer wordt gehouden, vandaar waarschijnlijk deze pagina. Uit het artikel blijkt niet wat deze themadag relevant genoeg maakt voor opname in een encyclopedie. Woodcutterty|(?) 29 jun 2015 23:00 (CEST)

Toegevoegd 29/06: Deel 3[bewerken]

 • Lelies - auteur - http://www.judastheaterproducties.be/page9/index.html Kattenkruid (overleg) 29 jun 2015 17:11 (CEST)
  • Alle teksten van judastheaterproducties.be zijn vrijgegeven via OTRS. Zie lijst van toestemmingen. Mbch331 (Overleg) 29 jun 2015 17:49 (CEST)
   • Mooi, maar eigenlijk toch ongeschikt en zoals haast gebruikelijk met teksten die niet specifiek voor een encyclopedie geschreven zijn behoorlijk wiu - Agora (overleg) 29 jun 2015 17:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - naast het verhaal bevat het artikel weinig E-info. Wel worden alle (ook niet E-)medewerkers genoemd. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 10:44 (CEST)
 • Disgaea D2: A brighter darkness - wiu - Geschreven in slechte stijl door een fan die duidelijk niet goed begrijpt wat een encyclopedie is. Voorbeelden: "Aan jou de eer om dat voor elkaar te krijgen." "Disgaea wordt nogal geroemd om zijn humor in de dialogen, en de mind blowing over de top animatie aanvallen." "Grappige blauwe pinguin achtige wezens die de belichaming zijn van mensen die slechte daden in hun leven hebben gedaan." Marrakech (overleg) 29 jun 2015 22:23 (CEST)
  • Vind het een beetje jammer, de manier hoe het commentaar word gegeven. Het is voor mij de 1e keer dat ik een artikel schrijf. Ten tweede, de informatie die ik hier heb neergezet komt uit de handleiding van het spel. Het zijn pinguinachtige wezens die in het spel ook echt de belichaming zijn van mensen die slechte daden hebben gedaan ( Wordt meerdere malen in het spel omschreven, hoe kan ik het hier dan anders omschrijven? ) En de andere 2 punten trouwens ook. Is de handleiding dan ook geschreven door een fan in slechte stijl? Maar vooruit, als iemand het kan verbeteren dan graag zelfs. En tips zijn ook welkom. Ik ben in ieder geval voor het behouden van natuurlijk. DottyMcFear13 (overleg) 30 jun 2015 10:12 (CEST)
   • Er bestaat een subtiel onderscheid tussen een spelletjeshandleiding en een encyclopedie. Een spelletjeshandleiding is gewoonlijk niet in encyclopedische stijl geschreven en bevat gewoonlijk ook geen encyclopedisch relevante feiten. Fred (overleg) 30 jun 2015 11:58 (CEST)
    • Dat kan ik nog enigszins begrijpen, maar de beschrijving beschrijft wel hoe het spel in elkaar zit en wat je in het spel kan verwachten. Maar vooruit, ik wil best wel de gameplay en character secties weghalen en dan verwerken in het eerste textdeel, dan wordt het gewoon compact en niet zo uitgebreid. Ik zal het nu wel aanpassen, en dan hoor ik wel of het nu wat beter geschikt is. DottyMcFear13 (overleg) 30 jun 2015 15:15 (CEST)
     • Heb het artikel aangepast, een berg weggehaald en gewoon een compacte beschrijving gegeven. Graag verneem ik van andere hoe het nu leest en is. DottyMcFear13 (overleg) 30 jun 2015 15:15 (CEST)
  • MartinVisser1974 - Ik vindt dat deze pagina moet blijven, het is een goed begin naar meer. ik waardeer de bijdrage van deze persoon. a.u.b. Meer......MartinVisser1974
   • Ik heb de nominatie doorgehaald. Bedankt voor de verbeteringen. Marrakech (overleg) 3 jul 2015 08:54 (CEST)
 • Ecologisch groenbeheer - weg, ondermaats artikel dat niets meer is dan een veredelde woordenboekdefinitie. Natuur12 (overleg) 29 jun 2015 23:05 (CEST)
  • @Natuur12. Heel sportief dat je je eigen artikelen durft te nomineren! De Geo (overleg) 30 jun 2015 14:29 (CEST)
 • Jacob perrenet -weg- Als de persoon E mocht zijn, dan is dit gezandbak natuurlijk geen basis voor een artikel. Fred (overleg) 29 jun 2015 23:38 (CEST)
 • Overige personages Samson en Gert - weg - NE-personages die eerder als afzonderlijk artikel genomineerd werden vanwege NE. Die artikelen samenvoegen in één artikel, verandert niets aan de relevantie. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 29 jun 2015 23:40 (CEST)
  • Neutraal Neutraal Bij de nominatie voor Boer Teun is gesuggereerd een lijst te maken met de eenmalige typetjes. Boer Teun is niet helemaal eenmalig, en iets meer dan alleen de naam van het personage en van de speler vind ik niet storend. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 jun 2015 16:47 (CEST)
 • Anton Pann – Rommel. Lijkt wel een babelfish-vertaling van één zin, dat zie ik niet vaak. Is zo veel mis mee dat het eigen direct verwijderd moet worden, maar afijn. JurriaanH (overleg) 29 jun 2015 23:55 (CEST)
  • Man lijkt wel E, maar aan het artikel is nog veel werk. Davinho (overleg) 30 jun 2015 09:43 (CEST)
   • Artikel is een beetje verbeterd (dank RonnieV), maar nog steeds ver onder de maat. De encyclopedische relevantie valt pas vast te stellen als het ook mogelijk is te lezen wat er staat... JurriaanH (overleg) 30 jun 2015 13:21 (CEST)
    • Ik heb de (erg jonge) topic-starter al gevraagd op zijn OP gevraagd of hij kans ziet het artikel te verbeteren, maar vrees dat dat een beetje veel gevraagd is. Als een ander dat wil doen, graag. Zo niet, dan probeer ik er begin volgende week nog even naar te kijken. De vermelding in een aantal andere wiki's lijkt een goede reden om niet aan de E-waardigheid te twijfelen, maar ik ben het met JurriaanH eens dat dat uit het artikel zelf zal moeten gaan blijken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 jun 2015 16:23 (CEST)
     • De doorstroom van jonge collega's vanuit Wikikids naar Wikipedia zou misschien toch beter gecoördineerd moeten worden door ervaren collega's dan nu gebeurt, RonnieV. De schrijver van bovengenoemd artikel is niet de eerste die niet doorheeft dat het niveauverschil tussen Wikikids en Wikipedia gigantisch is. Zelf ben ik er nota bene een – ik denk dat het tien jaar geleden is dat ik begon bij Wikikids, maar snel een stapje omhoog ging. Niet bij iedereen gaat dat even gemakkelijk. Maar soms is het simpelweg een gevalletje van gewoon concluderen dat iemand nog niet volwassen genoeg is om aan Wikipedia te beginnen – en hier hebben we daar een voorbeeld van, vermoed ik. JurriaanH (overleg) 1 jul 2015 09:34 (CEST)
      • Hallo JurriaanH, ik ben er sowieso voor om de opvang van nieuwe bijdragers te verbeteren, of ze nu van Wikikids of van 'buiten' komen. Er is goede wil bij deze gebruiker, maar de eisen die wij aan een artikel stellen zijn (terecht) op een bepaald niveau gelegd. Ik ben blij met een gebruiker die de Bulgaarse taal machtig is (op enig niveau) en dat kan helpen om wat meer artikelen over Bulgarije te krijgen, maar het is verstandiger dat die in het kladblok geschreven worden en eerst na goede begeleiding naar de hoofdnaamruimte gaan. Of er onder onze actievelingen mensen zijn die zich daarop willen richten, weet ik niet.
Los van deze specifieke gebruiker denk ik wel dat we (als gemeenschap) meer werk moeten maken van het opvangen van nieuwkomers, zodat het aantal mensen dat zich in wil zetten voor Wikipedia toeneemt. Vaak bereik je met een vriendelijk woord meer dan met het direct plaatsen van BRP- of WS-sjablonen. Helpt het vriendelijke woord niet, dan kan dat alsnog volgen. RTFM is buiten Wikipedia een vaker gebezigde term. Hier gaan we er (te?) vaak van uit dat nieuwkomers de handleiding gelezen hebben, terwijl -in mijn ogen- de handleiding van Wikipedia juist een van de zwakste punten in ons systeem is. Her en der zijn stukjes informatie te vinden, die al dan niet de status van regel, richtlijn, advies of wat dan ook hebben. Sommige gebruikers zien de uitkomst van een peiling van tien jaar geleden als een harde regel, terwijl een peiling juist weer een vrijblijvende uitkomst heeft (anders dan een stemming). Van een nieuwkomer verwachten dat hij de complete handleiding kent en naleeft is niet reëel. En dan hebben we het nog niet eens over VJV. Vriendelijk vertellen waarom iets niet gewenst is en hoe wij het liever wel zouden zien zal in ieder geval minder snel opleveren dat mensen Wikipedia gefrustreerd de rug toekeren en -misschien erger- elders gaan verkondigen hoe onaardig we wel zijn. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 1 jul 2015 10:50 (CEST)

Toegevoegd 30/06; af te handelen vanaf 14/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/06: Deel 1[bewerken]

 • Maskesmachine - weg - klinkt als fancruft, geen bronnen voor de albums waardoor niet duidelijk is of deze ooit een hitparade gehaald hebben. Twijfel aan E-waarde. The Banner Overleg 30 jun 2015 05:28 (CEST)
  • Onzinnominatie, het album wordt in drie van de opgevoerde bronnen genoemd. Bovendien is het helemaal niet nodig bronnen op te voeren voor een discografie, die is gewoonlijk eenvoudig te verifiëren. Band speelde op grote festivals, radio en televisie. Album is volgens mij bij Munich Records uitgebracht. Michielderoo (overleg) 30 jun 2015 09:13 (CEST)
   • Wat betreft die albums blijk je gelijk te hebben, hoewel die bronnen niet bepaald het toonbeeld zijn van gezaghebbende bronnen. The Banner Overleg 30 jun 2015 12:48 (CEST)
  • Is het niet tamelijk irrelevant of de cd's ook een 'hitparade' hebben gehaald? De naam deed wel een belletje rinkelen, al is het allemaal wat weggezakt. Ontvangst is nogal gemengd geweest, heb ik de indruk. Voor wie werkelijk geïnteresseerd is, is er een hoofdstuk aan dit collectief gewijd in het boek Pigment. Tendensen in het Vlaamse Podiumlandschap. Ook is er een artikel annex interview door Hester Carvalho in het Nederlandse NRC, De schoolpleinmuziek van Maskesmachine. Album is inderdaad bij Munich uitgebracht, zie Lalala, en meer naïefs, NRC Handelsblad, 10 december 2007. Dat suggereert allemaal wel voldoende E-waardigheid. Paul B (overleg) 30 jun 2015 19:34 (CEST)
 • Traktor (band) - weg - klinkt als fancruft, geen bronnen voor de albums waardoor niet duidelijk is of deze ooit een hitparade gehaald hebben. Twijfelk aan E-waarde. The Banner Overleg 30 jun 2015 05:30 (CEST)
 • Severin Luthi - wiu - eenregelige biografie; bovendien heet hij Lüthi - Paul-MD (overleg) 30 jun 2015 08:50 (CEST)
 • Maite Hontelé -wiu- Als deze trompettiste bekend is in Nederland zal toch ook de broodnodige onafhankelijke bron wel te vinden zijn waarmee de gemelde feiten aangaande deze nog levende persoon kunnen worden geverifieerd? Los daarvan verdient het artikel wel een poets en kan het Mozartje er wel uit of wat minder. Fred (overleg) 30 jun 2015 11:54 (CEST)
  • Bekend is ze zeker. Zie bijvoorbeeld de website van RASA (theater): "In haar geboortestad kan ze nog wel rustig over straat, in Colombia, waar ze al jaren woont is dat niet meer mogelijk. Daar wordt ze gezien als een van de meest vooraanstaande muzikanten in de Latin scene." Met een beetje goede wil valt het artikel op te poetsen. - Paul-MD (overleg) 30 jun 2015 12:07 (CEST)
   • Begrijp ik het goed als ik constateer dat je een promo-artikeltje van een concert-organisator ter gelegenheid van de presentatie van de CD ziet als onafhankelijke, betrouwbare bron? Kleuske (overleg) 30 jun 2015 13:23 (CEST)
    • Nee, dat begrijp je niet goed. - Paul-MD (overleg) 30 jun 2015 14:47 (CEST)
  • Heb 'r afgelopen maand nog gezien bij Eva Jinek, en even googelen wijst uit dat ze eerder al optrad bij Kunststof TV en DWDD, en te zien was in het programma "de reunie". Weet niet of dat ook wat gewicht in de schaal legt? Sietske | Reageren? 1 jul 2015 18:06 (CEST)
 • Laura van 't Veer -wiu- Dit CV-achtige artikel is vrijwel geheel in globish (een armetierig soort Engels) geschreven en daarmee ontoegankelijk voor wie deze armoedige taal niet machtig is en/of tegen de borst stuit. Fred (overleg) 30 jun 2015 12:02 (CEST)
  • En is ze E? Diverse onderscheidingen, maar er zijn ook tienduizenden wetenschappers. (Vergelijken met voetballers gaat mank, want die lijken haast altijd E.) ErikvanB (overleg) 30 jun 2015 12:17 (CEST)
  • Ik heb het artikel inmiddels verbeterd en waar nodig aangevuld met extra informatie. Freds opmerking over het Engels taalgebruik komt omdat in de wetenschap het Engels steeds meer de voertaal wordt, zelfs Nederlandse universiteiten en onderzoekscentra gebruiken het Engels om functies en/of afdelingen te benoemen. PieterJanR (overleg) 1 jul 2015 10:01 (CEST)
   • Als het management van universiteiten dat zo vindt en slecht Engels prefereert boven de moedertaal, en zoals wellicht bekend is de weerstand daartegen vanuit wetenschappelijke hoek groeiende om zeer uitgesproken redenen, hoeft een Nederlandstalige encyclopedie dat nog niet achteloos na te kauwen. Er is overigens ook een Engelstalige Wiki waarop men in correct Engels al deze wetenschappelijke zaken kan plaatsen. Wij zijn echter een Nederlandstalige encyclopedie en we hebben geen behoefte aan verhalen in mengseltjes van slecht Engels en al even gebrekkig Nederlands. Fred (overleg) 1 jul 2015 21:52 (CEST)
 • IGW - wiu - Compleet bronloos verhaal dat prima op de eigen site past. Waar die 10 geboden vandaan komen is een raadsel, heb ze niet kunnen verifiëren. Bedrijf is een multinational... maar wel onderdeel van een moederbedrijf, dus mogelijk ook niet echt relevant. Dqfn13 (overleg) 30 jun 2015 12:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Mooie tekst - voor in een bedrijfsblad, niet voor een encyclopedie. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 09:30 (CEST)
   • Bedankt voor jullie feedback. Ik heb enkele bronnen toegevoegd uit verschillende media, om de relevantie van de pagina aan te tonen en de info ter ondersteunen. Ik heb me gebaseerd op andere bedrijfspagina's met een soortgelijke opbouw, zoals https://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation. Op welke vlakken is die tekst beter, waardoor die wel kan blijven? Kristina Rybouchkina (overleg) 1 jul 2015 10:18 (CEST)
    • Ten eerste neem je de Engelstalige pagina als voorbeeld. De Engelstaligen hebben een veel grotere encyclopedie waar regelmatig ook reclame in staat. De Nederlandstalige Wikipedia (waar je nu bent) is veel strenger. Op deze wiki geldt ook de afspraak dat dochterondernemingen alleen bij uitzondering als zelfstanig relevante onderneming gezien worden, bijvoorbeeld omdat de dochteronderneming ouder is dan het moederbedrijf. Als voorbeeld kunnen Blokker en Jan Reek Graniet genomen worden. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 09:07 (CEST)
     • Ik heb de pagina ingekort, zodat alleen de kerninformatie behouden blijft. Hopelijk kan het zo wel. Kristina Rybouchkina (overleg) 1 jul 2015 10:18 (CEST)
 • Relatieve standaarddeviatie - Kan gewoon een verwijzing zijn naar variatiecoëfficiënt. Madyno (overleg) 30 jun 2015 13:49 (CEST)

Toegevoegd 30/06: Deel 2[bewerken]

 • Bart Linssen - wiu - naast naam en jaartallen vier woorden om de betekenis van deze architect te schetsen - Paul-MD (overleg) 30 jun 2015 14:46 (CEST)
  • Ja, kort. En dat alles om dit te kunnen doen. ErikvanB (overleg) 30 jun 2015 14:53 (CEST)
   • Ik heb iets te snel geoordeeld. Is nu een begin van een keurig artikel. - Paul-MD (overleg) 30 jun 2015 15:24 (CEST)
 • Leontienhuis - Reclame\NE - Daarnaast glazen bol, en tegen het randje van copyrightschending. Iooryz (overleg) 30 jun 2015 15:32 (CEST)
  • 'glazen bol' betreft zo te zien alleen de volgende week voorgenomen formele openingshandeling, niet het leontienhuis zelf. Het reclameaspect zie ik niet (geen wervende opgeblazen tekst). Als Max' het ding gaat openen is dat een stukje encyclopediciteit.Foutjeweg (overleg) 30 jun 2015 16:48 (CEST)
 • dna-materiaal - Onzin artikel - Grasmat (overleg) 30 jun 2015 16:04 (CEST)
 • Verzadiging (thermodynamica) - weg - Als ik heel aardig ben, zeg ik dat ik enorme twijfels aan het encyclopedisch gehalte heb. Kleuske (overleg) 30 jun 2015 17:57 (CEST)
  • - Ik ook. Courgette Overleg gebruiker:Courgette 30 jun 2015 18:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen -- Onzin. --Joostik (overleg) 30 jun 2015 18:58 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen -- Iemand wil leuk zijn. Madyno (overleg) 30 jun 2015 19:01 (CEST)
  • Mag om mij wel 'nuweg'. Paul B (overleg) 30 jun 2015 22:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. Verzadiging is een hele reële toestand in de thermodynamica, niet alleen bestaand in "irreëel beschouwde drukverbindingen" (da's dan weer een onzinterm). Wie, zoals ik, lui is, en geen zin heeft er een boek bij te pakken, googelt even en vindt bijvoorbeeld: "Saturation Thermodynamic: The term saturation defines a condition in which a mixture of vapor and liquid can exist together at a given temperature and pressure. The temperature at which vaporization (boiling) starts to occur for a given pressure is called the saturation temperature or boiling point. The pressure at which vaporization (boiling) starts to occur for a given temperature is called the saturation pressure." Weg dus, met deze hoax. WIKIKLAAS overleg 1 jul 2015 00:17 (CEST)
 • Honden- en kattenbesluit - NE - Uit het artikel blijkt niet wat deze algemene maatregel van bestuur encyclopedisch relevant maakt. Woodcutterty|(?) 30 jun 2015 20:20 (CEST)
  • Wetten en AMvB's zijn per definitie relevant.Foutjeweg (overleg) 30 jun 2015 21:27 (CEST)
  • Op basis van dit besluit zijn diploma's behaald, bijvoorbeeld bij het LOI. Deze diploma's behouden hun geldigheid, mag ik aannemen, onder het nieuwe Besluit houders van dieren. – Maiella (overleg) 1 jul 2015 05:13 (CEST)
   • Wat maakt dat uit, nog los van het feit dat dit niet in het artikel staat? Woodcutterty|(?) 1 jul 2015 12:36 (CEST)
  • Lijkt mij een keurig beginnetje. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 09:28 (CEST)
   • Ook beginnetjes moeten encyclopedisch relevante onderwerpen behandelen. Woodcutterty|(?) 1 jul 2015 12:36 (CEST)
  • AMVB's zijn zeker niet per definitie E. Wat bijvoorbeeld te denken van de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2014? Willen we daar echt een artikel over? Moet een uitvoeringsbesluit bij een wet steeds in een afzonderlijk artikel worden behandeld? Op dit moment staat er niets wat niet met één zin in Gezondheids- en welzijnswet voor dieren kan worden afgedaan. Paul B (overleg) 1 jul 2015 12:43 (CEST)
 • Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen - NE - Uit het artikel blijkt niet wat deze algemene maatregel van bestuur encyclopedisch relevant maakt. Woodcutterty|(?) 30 jun 2015 20:20 (CEST)
  • Wetten en AMvB's zijn per definitie relevant.Foutjeweg (overleg) 30 jun 2015 21:27 (CEST)
 • Siranoosh Sayad - wiu - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 30 jun 2015 23:31 (CEST)
Haar pagina bij imdb.com wekt ook wat twijfels over haar relevantie. --Joostik (overleg) 30 jun 2015 23:41 (CEST)
Opmerking Opmerking - Nergens te vinden dat ze een actrice in CSI was; alleen dat er één aflevering aan haar gewijd was na haar dood. Dan blijft er wel verdomd weinig over. WIKIKLAAS overleg 1 jul 2015 00:08 (CEST)
 • Anatidaephobia - Lijkt een grap te zijn, zie bv. wiktionary.org/wiki/anatidaephobia. Zelfs als het een bestaande fobie zou zijn bestaat het artikel slechts uit algemeenheden; zo kan je wel honderden fobieën verzinnen. --Joostik (overleg) 30 jun 2015 23:37 (CEST)
  • Het is inderdaad een grap, bedacht door cartoonist Gary Larson. Een artikel over dit onderwerp onder de naam Anatidaefobie is op 8 april 2012 als niet encyclopedisch relevant verwijderd. Woodcutterty|(?) 30 jun 2015 23:46 (CEST)

Toegevoegd 01/07; af te handelen vanaf 15/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 01/07: Deel 1[bewerken]

 • Pau Golf Club 1856 - weg - leuke roman maar qua vorm en inhoud volledig ongeschikt voor een encyclopedie. Bronloos. The Banner Overleg 1 jul 2015 00:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Weinig mis met dit lemma, en de bron stond vermeld als externe link. Als de nominator werkelijk geïnteresseerd zou zijn in bronloze artikelen dan heeft hij hier nog een heel corpus dat volgens hem perse behouden moet worden en dat bestaat uit louter bronloos geleuter, waarbij - zodra er een bron gevonden blijkt - duidelijk wordt dat het om copyvio gaat. De nominator schermt steeds met WP:AGF, maar maakt het ons wel moeilijk. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 1 jul 2015 17:40 (CEST)
   • Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. The Banner Overleg 2 jul 2015 09:25 (CEST)
    • Dat is inderdaad een vrij oud Nederlands gezegde; mooi dat je dat helemaal uit je hoofd kent! Complimenten. Maar met de zaak zelf heeft het natuurlijk niets te maken. Die zaak is dat je op een hinderlijke manier bepaalde gebruikers en hun werk volgt en daarbij halszaken maakt van details, terwijl een nog een heel corpus van door jou te vuur en te zwaard verdedigd prutswerk, wacht op beoordeling. Mijn oproep aan jou is: ga je daar mee bezighouden, in plaats van hier zo opzichtig vooral bepaalde gebruikers mateloos te irriteren. Berretta cardinalizia.png RJB overleg 2 jul 2015 11:42 (CEST)
  • Weer een flauwekulnominatie. — Zanaq (?) 2 jul 2015 07:41 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Ik zou willen voorstellen om opmerkingen hier, die niet te maken hebben met inhoudelijke argumenten over een nominatie elders te voeren, bijvoorbeeld op een OP. Dit geldt overigens niet alleen voor jou hoor, maar ook voor RJB. Malinka1 (overleg) 2 jul 2015 13:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen oudste golfclub van Frankrijk en continentaal Europa lijkt me wel encyclopedisch relevant. Hannolans (overleg) 2 jul 2015 13:33 (CEST)
 • De volgende artikelen grotendeels geschreven door Gebruiker:Steven1709 waarvan ik vermoed dat hij de betrokken persoon zelf is. De artikelen zijn daardoor niet objectief, niet van bronnen voorzien en niet controleerbaar. Ik heb zojuist ook veel linkspam op allerlei artikelen naar het artikel Stefan Paas verwijderd, waarin zijn boeken worden aanbevolen etc. Elly (overleg) 1 jul 2015 01:10 (CEST)
 • Evangelische Theologische Hogeschool, NE en niet meer bestaand– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ellywa (overleg · bijdragen)
  • Uit artikel blijkt inderdaad geen E-waarde. Is nu onderdeel van Christelijke Hogeschool Ede en summiere vermelding kan in dat artikel. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 09:26 (CEST)
  • Neutraal, maar ik wijs er wel even dat het niet meer bestaan van iets nooit een reden kan zijn iets NE te verklaren. Apdency (overleg) 1 jul 2015 10:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Als aparte hogeschool in Veenendaal niet belangrijk genoeg om E te zijn. Kan hoogstens vermeld worden als opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede. De Geo (overleg) 1 jul 2015 11:49 (CEST)
  • Neutraal: er staat idd weinig in, maar omdat de term Evangelische Theologische Hogeschool af en toe opduikt, kan hij wel opgezocht worden. Officieel bestaat hij ook nog zelfstandig, al is hij nu onderdeel van de Chr Hogeschool EdeSteven1709 (overleg) 1 jul 2015 12:21 (CEST)
    • Deze school zal zeer waarschijnlijk E-waarde bezitten, maar dan moet de geschiedenis van deze school in het artikel worden behandeld. Het artikel begint echter bij het jaartal 2004, toen de school als zelfstandige entiteit werd opgeheven, de lezer achterlatend met de vraag wanneer en waartoe deze school ooit werd gesticht. Fred (overleg) 1 jul 2015 21:58 (CEST)
     • Eens. Ik zal kijken of ik er nog wat aan kan doen. Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 23:20 (CEST)
      • Ik heb een poging gewaagd Evangelische Theologische Hogeschool Steven1709 (overleg) 4 jul 2015 12:39 (CEST)
       • Een paar details veranderd. Vraag me wel af of noot 2 over de Evangelische Toerustingsschool (ETS) hierin past. Wil je dat nog even bekijken?Hartenhof (overleg) 4 jul 2015 13:05 (CEST)
        • Als je naar beneden scrolt, zie je een stuk geschiedenis van ETH, vandaar. Ik kon geen betere bron vinden helaas Steven1709 (overleg) 4 jul 2015 13:52 (CEST)
 • Stefan Paas. Man met baan, meer staat er niet in. Artikel heeft geschiedenis van vandalisme op niet welgevallige info.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ellywa (overleg · bijdragen)
  • Als hoogleraar volgens mij wel E, maar artikel leest als een tijdschriftartikel met enkel jubeltaal. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 09:26 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen. Als hoogleraar E. Bewering 'enkel jubeltaal' kan niet op lezing van het artikel zijn gebaseerd. En @nominator: een geschiedenis van onwikipediaanse bewerkingen moet in zijn geheel worden bekeken, dus inclusief aanpassingen door anderen op die bewerkingen. Apdency (overleg) 1 jul 2015 10:52 (CEST)
    • Je hebt gelijk, ik was in de war met het Missiologie-artikel, wat ik meer jubelachtig vond. Maar het artikel mag van mij wel wat meer encyclopedisch. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 12:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wikipedia is geen medium voor missiewerk. De Geo (overleg) 1 jul 2015 11:49 (CEST)
   • Kan het wat zakelijker? Dat hier missiewerk wordt bedreven kan ik niet terugvinden. Apdency (overleg) 1 jul 2015 12:09 (CEST)
    • Hij is bijzonder hoogleraar gesponsord door Amerikaanse fondsen. Dat is voor mij nou niet bepaald E. De Geo (overleg) 3 jul 2015 22:33 (CEST)
     • Je bent wel een volhoudertje hè? Hij is zowel bijzonder hoogleraar als gewoon hoogleraar, en zijn bijzondere hoogleraarschap wordt per 1-9 omgezet in een gewoon hoogleraarschap. En wat is er mis met Amerikaanse fondsen? Kortom, je begint te zeuren Steven1709 (overleg) 4 jul 2015 13:55 (CEST)
  • voor de duidelijkheid: Stefan Paas is niet zelf de auteur van dit artikelSteven1709 (overleg) 1 jul 2015 12:21 (CEST)
    • Bovendien kan een missionaris of zendeling best E zijn, als het artikel maar niet wervend of zendend is, en van werving is in dit artikel volgens mijn bescheiden -maar kritische- mening geen sprake. Fred (overleg) 1 jul 2015 22:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Als hoogleraar E (zelfs aan een kleine theologische universiteit), ik zie geen jubeltaal of missiewerk, dat (en waarom) er een theologenstrijd was over zijn benoeming is ook relevant, mits het niet te breed wordt uitgemeten. De geschiedenis vermeldt een klein bewerkingsoorlogje, maar dat is blijkbaar bijgelegd (of neergeslagen). Alleen... hoogleraar "kerkplanting"? Wat dat zou kunnen zijn is volstrekt onduidelijk. De bijbehorende wikilink is rood... Hartenhof (overleg) 1 jul 2015 13:49 (CEST)
   • link aangemaakt voor kerkplanting Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 16:18 (CEST)
   • Die bewerkingsoorlog ging over het plaatsen van een externe link (naar een scriptie of iets dergelijk) in de lopende tekst. Dat is iets waarvan over het algemeen wel bekend is dat het niet gewenst is in artikelen. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2015 13:53 (CEST)
   • Dan was dat bewerkingsoorlogje dus niet inhoudelijk. Ik heb trouwens het Portaal literatuur weggehaald, hij is theoloog en geen literator, verder wat gelinkt en gesnoeid. Hartenhof (overleg) 1 jul 2015 14:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik vind elke (gewoon) hoogleraar E, dus deze ook, en dat blijkt ook uit het artikel. Paul Brussel (overleg) 2 jul 2015 20:36 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - Wat mij betreft zijn zelfs gewoon hoogleraren niet automatisch 'encyclopedisch relevant', maar deze lijkt me 'bekend' genoeg: [14]. Ook in de NRC komen we de naam tegen. Paul B (overleg) 4 jul 2015 14:05 (CEST)
 • Missiologie. Schrijfstijl past niet in encyclopedie. Of terugdraaien tot een versie vóór de edits van Steven1709. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ellywa (overleg · bijdragen)
  • Voor terugdraaien tot versie van 10 maart 2013 en alleen de interessante nieuwe stukken overnemen - Wikipedia is een encyclopedie, geen verhaalverzamelsite. Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 09:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen We hebben over dit onderwerp al uitgebreide artikelen, zoals missie, zending en Evangelisatie. Dit verhaal voegt niets meer toe. De Geo (overleg) 1 jul 2015 11:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Toon is zakelijk en informatief. Het gaat hier niet over evangelisatie of zending, maar over de academische discipline van de missiologie/zendingswetenschap. De pagina vertelt daarvan de geschiedenis en legt uit hoe het er in Nederland op dat gebied voorstaat. Dat voegt zeker iets toe. Wel zou het goed zijn als de pagina's over 'zending', 'evangelisatie', 'missie' eens opgeschoond en samengevoegd worden, want daar is nu wat wildgroei ontstaan. Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 12:21 (CEST)
   • Wetenschap?? Kom nou toch. Christelijke navelstaarderij zul je bedoelen. De info kan prima bij missie en zending. De Geo (overleg) 1 jul 2015 18:14 (CEST)
    • Ik zie geen argumenten. Apdency (overleg) 1 jul 2015 18:35 (CEST)
    • Als je een probleem hebt met christendom of het feit dat theologie aan universiteiten wordt onderwezen, zijn er voldoende sites om je onvrede te uiten. Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 19:53 (CEST)
     • Kom nou toch Steven. Volgens je gebruikerspagina hebben al je bijdragen te maken met verspreiden van het christendom. Dat moet je allemaal zelf weten, maar daarvoor moet je andere media uitzoeken dan Wikipedia. De Geo (overleg) 1 jul 2015 21:35 (CEST)
      • Klopt. Daar heb ik nu eenmaal verstand van. Wat is het probleem? Is het christendom niet E-waardig? En waaruit blijkt dat het me in deze pagina's te doen is om verspreiding vh christendom? Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 23:09 (CEST)
      • Toch opmerkelijk. Bijna alle bewerkers hebben maar enkele onderwerpen/gebieden waar ze aan bijdragen. Dit is geheel naar verwachting aangezien mensen vaak gespecialiseerd zijn in een specifiek vakgebied. Nu is in dit geval het vakgebied het christendom en dan is het ineens niet goed? MatthijsWiki (overleg) 1 jul 2015 22:19 (CEST)
  • @De Geo, ik ben geen adept van het verspreiden van het christendom, niettemin beschouw ik missiologie als een wetenschap. Bovendien heb ik niet te beschouwen. Het wordt in de universitaire wereld immers als een wetenschap beschouwd, evenals theologie e.d. Een beschrijving van deze tak van wetenschap hoort uiteraard in een encyclopedie thuis. Als je daar anders over denkt is dat prima natuurlijk, maar dat is dan POV. Fred (overleg) 1 jul 2015 22:04 (CEST)
  • Een aantal passages in het artikel lezen toch wel enigszins als een verdediging van het belang van het vakgebied, bijv. die over Ricci en Duff. Terugzetten van de oude versie zal dat echter niet oplossen, want de oude versie is wat dat betreft eerder slechter dan beter dan de nieuwe. Ik wil hier best een keer naar kijken, maar mijn kennis van het vakgebied is wel wat gedateerd (na 2000 niet meer bijgehouden). Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 2 jul 2015 08:12 (CEST).
   • de passage over Ricci hoort, technisch gesproken, beter thuis in het lemma over missie of zending. Alleen: die passage stond nu juist al in de oude versie. Ik heb hem laten staan, omdat ik het een beetje sneu vond alles weg te halen. De passage over Duff is een puur zakelijke vermelding van zijn leerstoel. Steven1709 (overleg) 2 jul 2015 10:28 (CEST) 2 jul 2015 10:27 (CEST)
    • Excuses, Duff en Livingstone door elkaar gehaald. Verder mijn dank voor het onderbouwen van mijn stelling dat de oude versie zeker niet beter is. Gasthuis(overleg) 4 jul 2015 13:51 (CEST).
 • Tegen Tegen verwijderen Ellywe en De Geo gebruiken geen argumenten maar spuien slechts particuliere allergieën. Jammer. Het artikel is prima.--Fosburyflop (overleg) 2 jul 2015 10:02 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen wetenschappelijke discipline. kopjes aangebracht. vrij neutraal geschreven, kunnen wel meer bronnen. Hannolans (overleg) 2 jul 2015 13:56 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Eens met Hannolans. Zakelijk beschreven, E-waardig onderwerp. Hartenhof (overleg) 2 jul 2015 14:51 (CEST)
  • Ik wil t.z.t. het artikel nog wel eens herschrijven, uitbreiden en van bronnen voorzien, maar ik wacht eerst even de uitkomst van TBP af.Steven1709 (overleg) 2 jul 2015 18:29 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Ook al kan mijns inziens het artikel beter, het is niet zodanig slecht dat het verwijderd dient te worden. Graag zou ik nog iets meer informatie zien over de historische ontwikkeling van het vak en over het katholicisme. Gasthuis(overleg) 4 jul 2015 13:51 (CEST).
 • Pink Nieuw-West - NE. Sonty (overleg) 1 jul 2015 08:41 (CEST)
Voor Voor verwijderen -- Misschien mis ik iets, maar het lijkt me gewoon een gezelligheidsvereniging. --Joostik (overleg) 1 jul 2015 18:16 (CEST)
 • Stichting vriendschapsbanden Nederland Suriname - NE? Sonty (overleg) 1 jul 2015 08:45 (CEST)
  • NE! Promotioneel op de koop toe. De aftrekbaarheid van giften, bijvoorbeeld, wordt al te nadrukkelijk in beeld gebracht. Kleuske (overleg) 1 jul 2015 10:57 (CEST)
 • Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019 - Vindt pas over 4 jaar plaats. Resultaten zijn dus komende 4 jaar nog leeg. Enige wat vast staat is het gastland, zelfs de gaststeden zouden nog kunnen veranderen. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2015 10:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Artikelen over een in de toekomst - zelfs 4 jaar - te houden evenement horen hier niet thuis. Kom over 4 jaar maar terug. Malinka1 (overleg) 1 jul 2015 16:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, wel zwaar wiu maar dat schijnt niet de nominatiereden te zijn, als je niet van voetbal houdt bemoei je er dan niet mee, heb je er het minste last van. WK in de grootste sport ter wereld is E, huidige WK is vrijwel voorbij, alle vrouwen die voetballen kijken dus uit naar het volgende, wij ook. Peter b (overleg) 1 jul 2015 17:59 (CEST)
   • Als je op de lege velden doelt, dat is staat ook vermeldt Peter b. En uiteraard dient een artikel ook gewoon voldoende van kwaliteit te zijn om behouden te worden. Maar dat wist je zelf ook al. Dqfn13 (overleg) 1 jul 2015 20:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, waarom staat de pagina WK 2022 er dan ook. Tot aan de start van het toernooi duurt het ook nog 7 jaar. Dennisg (overleg)
   • Tegen Tegen verwijderen Staan idd meerdere artikelen op die ver in de toekomst zijn, dus waarom zou deze dan verwijderd moeten worden? DottyMcFear13 (overleg) 4 jul 2015 21:23 (CEST)
 • Center for Evangelical and Reformation Theology - wiu/ne. Artikel is behoorlijk promotioneel en de relevantie wordt nou ook niet echt helder. Je zou haast denken dat Stefan Paas aan ZP heeft lopen doen. Natuur12 (overleg) 1 jul 2015 11:33 (CEST)
  • ook hier Voor Voor verwijderen. Wikipedia kan niet het podium zijn voor het missiewerk van de heer Paas. De Geo (overleg) 1 jul 2015 11:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het CERT is gewoon een instantie in Nederland. Heeft niets met missiewerk te maken. Graag eventuele kritiek zakelijk en to the point houden en geen persoonlijke vetes uitvechten onder het mom van redactie. Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 12:21 (CEST)
   • Het zinnetje: 'Momenteel wordt deze leerstoel...' is niet tijdloos. Beter is het om deze aan te passen in iets als: 'In xxxx werd pietje benoemd (of hoe dat ook mag heten). Nietanoniem (overleg) 1 jul 2015 14:12 (CEST)
  • Opmerking: Kan dit Center nu eens niet in onze eigen moedertaal worden vertaald??? Los daarvan is dit Center blijkbaar zoiets als een masterstudie. Aangezien faculteiten al NE zijn, zijn masterstudies NE in het kwadraat. Ze komen en gaan. Bovendien bestaat een groot deen van het artikel in het uitleggen wat evangelicaal is, en een link naar het lemma Evangelisch christendom is dan meer voor de hand liggend. Fred (overleg) 1 jul 2015 22:06 (CEST)
   • nee! zoals het art al zegt is het geen Masterstudie, maar een platform/samenwerkingsorgaan, die o.a. een Masterstudie in de lucht hield (inmiddels opgeheven) en een leerstoel. Staat er toch duidelijk? Verder ben ik helemaal voor Nederlandse namen, maar het ding heeft nu eenmaal een Engelse naam. Er zit ook een Engelstalige partner bij, nl Tyndale Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 23:16 (CEST)
   • Aan al die instituten met een Denglishe naam erger ik me inderdaad ook, maar in Nederland geldt Denglish nu eenmaal als véél chiquer dan dat vulgaire Nederlands. Vraagje aan de aanmaker trouwens: wordt met gereformeerd niet eerder reformatorisch bedoeld? Sijtze Reurich (overleg) 1 jul 2015 22:51 (CEST)
    • Nee, gereformeerd protestantisme is een bredere categorie. Ook de vroegere hervormde kerk en de gereformeerde kerk synodaal (nu opgegaan in de PKN) horen erbij. Reformatorisch slaat op de klein-rechtse zuil Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 23:16 (CEST)
  • Kan het een keer over de inhoud gaan in plaats van dat eeuwige gejeremieer over de al dan niet vermeende teloorgang van het Nederlands in de academische wereld? Dat is nu eenmaal een fact of life. Deal with it, zou ik zeggen. Aan onze artikelen mogen inhoudelijk de hoogste eisen worden gesteld. Aan namen van instellingen en bedrijven niet: die bepalen zelf wel hoe ze heten. Paul B (overleg) 2 jul 2015 11:52 (CEST)
   • Nee, die bepalen het niet zelf! Dat wordt van bovenaf opgelegd (regering, management) zonder enige democratische terugkoppeling. Fred (overleg) 2 jul 2015 20:19 (CEST)
    • Ergernissen daarover kunnen beter in de Kroeg of het Taalcafé worden geuit. De wereld buiten ons doet zijn of haar ding en wij leggen dat vast as is. Apdency (overleg) 3 jul 2015 19:29 (CEST)

Toegevoegd 01/07: Deel 2[bewerken]

Met die E-waarde zit het wel goed, gezien de andere taalversies. Mag wel wat uitgebreid worden. --Joostik (overleg) 1 jul 2015 18:21 (CEST)
 • Tilburg virtueel - reclame - Iooryz (overleg) 1 jul 2015 17:06 (CEST)
 • Britt Scholte - NE - Een jonge actrice die meespeelt. Is de carrière niet wat te pril voor een lemma? Hoe belangrijk waren haar rollen? Zie bijvoorbeeld hoeveel mensen ooit hebben meegespeeld in SpangaS. Daar staat zij dan ook ergens tussen met 9 afleveringen. ErikvanB (overleg) 1 jul 2015 17:59 (CEST)
 • Singularity University - ne/wiu - Ik twijfel over de relevantie van dit bedrijf, dat zich universiteit noemt. Het artikel lijkt daarnaast wel een kopie van het engelse artikel, maar de links en dergelijke van de bronnen zijn niet meegekopieerd, waardoor het controleren van beweringen erg lastig is. Een groot deel van de bronnen komt van de eigen site, of van press releases af, wat de onafhankelijkheid van de beweringen ook niet ten goede komt. Iooryz (overleg) 1 jul 2015 18:04 (CEST)
  • Inderdaad wiu wmb. Bij de bronnen is wel steeds "Retrieved" meegekopieerd, wat de vraag opwerpt of ze eigenlijk wel geraadpleegd zijn. Sander1453 (overleg) 1 jul 2015 18:26 (CEST)
   • Zoals hier te zien is, stonden ze eerst gewoon als [1] etc in de tekst, en is daarna de vermelding van onderaan de engelse pagina gekopiëerd en tussen <ref> </ref> gezet. Iooryz (overleg) 1 jul 2015 23:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Singularity University is wel een begrip bij digitale pioniers en geeft op commerciele en innovatieve wijze technisch onderwijs. Gaat zich ook vestigen in de Nederlandse techvalley van Eindhoven. Hannolans (overleg) 3 jul 2015 09:24 (CEST)

Toegevoegd 01/07: Deel 3[bewerken]

 • De Slimste Mens ter Wereld 2014 - ne - Van encyclopedisch belang zijn hooguit het concept en de populariteit van het programma, en eventueel de winnaar van elke jaargang (kan allemaal in het hoofdartikel worden vermeld), niet wie er allemaal per jaar aan meededen en al helemaal niet (om maar wat te noemen) hoeveel seconden zij overhadden. Hat artikel is duidelijk niet door een encyclopedist maar door een fan geschreven, getuige ook zinnen als "Gert Verhulst won de finale van die aflevering en zou normaliter ook rechtstreeks doorgaan naar de finaleweken, maar omdat Gert door zijn aantal gewonnen afleveringen reeds geplaatst was voor de finaleweken, moest hij de quiz verlaten" en "Gewoonlijk zit een vast jurylid aan de linkerkant van de jurytafel, vergezeld van een gastjurylid aan de rechterkant. Echter zat Herman Brusselmans nooit aan de linkerkant. Hij zat steeds rechts naast een ander vast jurylid". Voor dat soort hypergedetailleerde fancruft is een encyclopedie niet bedoeld. Marrakech (overleg) 1 jul 2015 18:18 (CEST)
  • Absoluut Tegen Tegen verwijderen. Dit is inmiddels al de derde nominatie in enkele weken tijd. De eerste maal werd het artikel behouden. Meteen daarna werd het opnieuw genomineerd. Zo'n directe tweede nominatie vind ik op zich al not done. Ditmaal werd het artikel wel verwijderd, maar het terugplaatsverzoek werd ingewilligd. Een derde nominatie voor verwijderen gaat wat mij betreft echt te ver. Zo verzanden we in een welles-nietesdiscussie, waarbij iemand artikelen voortdurend kan nomineren totdat hij zijn zin krijgt. Zo'n discussies zijn allerminst bevorderlijk voor de sfeer op Wikipedia. De beslissing tot behoud was genomen, laat het rusten a.u.b. - Mooi is de wereld (overleg) 1 jul 2015 22:38 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - per Mooi is de wereld - Neem 100 willekeurige foebalpagina's op WPNL (clubpagina's, tornooiverslagen, ...) en het proza is veel bloemrijker ... O ja, en typ hieronder dat elk lemma op zichzelf beoordeeld wordt en iets met zwanen en kleefstof .... 81.164.79.48 1 jul 2015 23:13 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Als we de details over de seconden weghalen, dan blijft er een fatsoenlijk lemma over. Wikiwerner (overleg) 2 jul 2015 00:10 (CEST)
   • Net als bij de eerdere nominaties schitteren de inhoudelijke argumenten voor behoud van het artikel door afwezigheid. Niemand heeft tot nu toe kunnen uitleggen wat de encyclopedische relevantie is van al die tabellen. Tegenstanders van verwijdering voeren aan dat het hoofdartikel te lang zou worden als daarin alle informatie uit dit artikel wordt opgenomen, maar ook in dat geval gaan zij voorbij aan de vraag wat er überhaupt relevant is aan die gegevens. Wikipedia is geen database of fansite. Waarom zou je in een encyclopedie moeten kunnen opzoeken wie in de finale van de zesde aflevering van de veertiende jaargang van een televiesiequiz de finale verloor en wie er toen in de jury zat? Marrakech (overleg) 2 jul 2015 12:23 (CEST)
Een televisiequiz met bekende mensen weliswaar, dat maakt een groot verschil. En o ja, mensen gaan niet opzoeken wie in de finale van de zesde aflevering van de veertiende jaargang van een televiesiequiz de finale verloor en wie er toen in de jury zat. Zo kan ik ook een hele lijst met dingen opstellen waarvoor mensen het artikel níet gaan gebruiken. Echter kan ik ook dingen opstellen waarvoor het artikel wél nuttig is: bijvoorbeeld hoeveel afleveringen heeft Luc De Vos ook al weer meegespeeld, hoeveel heeft hij er daarvan gewonnen, wie waren zijn tegenstanders e.d., of in welke afleveringen zat Lieven Scheire in de jury. Of wat de zinnen uit de nominatiereden betreft: hoe is het mogelijk dat Gert Verhulst het record van 11 deelnames brak, en dat hij er zelf toch geen twaalfde keer heeft deelgenomen? of waarom was Brusselmans dan toch geen vast jurylid? (antwoord: geen idee, dat heeft VIER nooit meegedeeld - en dit is wel degelijk een nuttig antwoord.) Met vriendelijke groet, Rickie97 (overleg) 2 jul 2015 13:40 (CEST)
 • Waarom zou het voor het encyclopedische belang van het artikel een groot verschil maken dat er bekende mensen aan de quiz meedoen? Verder stel je enerzijds stellig dat mensen niet gaan opzoeken wie in een bepaalde aflevering in de jury zat, maar schrijf je anderzijds al even stellig dat het artikel wél nuttig is om te weten in welke afleveringen Lieven Scheire in de jury zat. Zie je de tegenspraak? Ten slotte blijf je ook nu het antwoord schuldig op de vraag waarom al die informatie in een encyclopedie te raadplegen zou moeten zijn. Marrakech (overleg) 2 jul 2015 14:28 (CEST)
Ik zie de tegenspraak niet, nee. U herhaalde zonet hetgeen ik zei, het verschil lijkt me duidelijk. En dat is net de reden waarom het feit dat het om bekende mensen gaat hier het verschil maakt. Rickie97 (overleg) 2 jul 2015 14:54 (CEST)
 • Hè? Wat is "net de reden waarom het feit dat het om bekende mensen gaat hier het verschil maakt"? Marrakech (overleg) 2 jul 2015 15:13 (CEST)
De reden waarom iemand een artikel opzoekt. Iemand die wil weten in welke afleveringen Lieven Scheire zat (bijvoorbeeld om de aflevering ergens te bestellen of terug te bekijken of zo, weet ik veel). Dat is toch een heel ander motief dan wat u zegt (iemand die zomaar eens uit interesse zou gaan kijken wie in aflevering 6 meespeelde / in de jury zat)? (en wilt u van mijn inspring blijven alstublieft? Na een reeds eerder gevoerde discussie waarin gezegd is dat ieder de inspring gebruikt die hij wilt, gebruik ik dubbele punten, gene sterretjes. U doet wat u wilt, en ik ook. Mijn excuses als ik u hiermee op de zenuwen werk) Met vriendelijke groeten, Rickie97 (overleg) 2 jul 2015 15:21 (CEST)
 • Voor Voor verwijderen - cf. nominator: NE voor elk seizoensartikel, daar dat -zoals dit bewijst- vrijwel geen substantiële inhoud kan hebben; hoofdartikel met de belangrijkste elementen van elk seizoen (zoals de winnaar) is meer dan voldoende. Paul Brussel (overleg) 2 jul 2015 16:00 (CEST)
Het hoofdartikel is geweldig lang. Dat kan duizenden keren overzichtelijker als er deelartikelen gemaakt worden over de verschillende seizoenen. Dan kan bijvoorbeeld de tabel met juryleden volledig verwijderd worden uit dat artikel, en ook de tabel met deelnemers per seizoen. Dan wordt dat artikel al heeeel wat korter. Maar bon, met deze drie nominaties ineens is er dus geen tijd geweest om andere artikelen aan te maken. Waarom krijgt iemand die hier iets wil doen zo weinig tijd om zijn doel te realiseren?
Inmiddels is men bezig met het deelartikel terug kleiner te maken, zie ik. Nu alle tekst weg is, schiet er ook niet veel artikel meer over natuurlijk. Wie nam voor de tweede keer deel? Waarom kwam Gert Verhulst geen twaalfde keer meer terug? Tiens, ik zoek het op op Wikipedia en ik vind het niet. Vreemd. Tja. Als dat NE is... Ach, haal het maar mooi leeg en verwijder het dan omdat het geen inhoud heeft. Goed bezig, ik moei mij er niet meer mee. Maar ik zal nogmaals dezelfde vraag stellen over het aantal (gewonnen) afleveringen per persoon: waarom is deze informatie bij de Nederlandse serie E en bij de Belgische serie dan weer niet, terwijl de Nederlandse uit de Belgische ontstaan is? Rickie97 (overleg) 2 jul 2015 16:09 (CEST)
Maar nog altijd geen antwoord op de vraag waarom een encyclopedie antwoord zou moeten geven op de vraag in welke afleverng van welke jaargang van een televisiequiz ene Lieven Scheire (of wie dan ook) in de jury zat. Marrakech (overleg) 2 jul 2015 16:32 (CEST)
Hierbij een nieuw voorstel: de jurytabel gaat weg, en in de plaats daarvan komt een lijst met juryleden, eventueel met daarbij de vermelding hoeveel afleveringen zij hebben meegedaan en of het vaste of gastjuryleden waren, (een beetje zoals in het hoofdartikel dus). Als dit van elk seizoen wordt gedaan, is het hoofdartikel alweer een heel pak korter, en meer moet dat deelartikel dan ook weer niet zijn. Groet, Rickie97 (overleg) 2 jul 2015 16:48 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen. Al deze informatie is voor fans van het programma misschien wel "leuk" en "interessant" om te weten, maar relevant voor in een encyclopedie is het allemaal niet. De encyclopedisch relevante informatie uit dit artikel staat al keurig genoemd in het hoofdartikel. Woodcutterty|(?) 2 jul 2015 16:56 (CEST)
Opmerking Opmerking (na bwc) Ik wil even melden dat ik het artikel opnieuw nomineerde omdat de eerste nominatie mogelijks niet of niet goed uitgevoerd was. Om zeker te zijn dat de afhandeling goed zou worden uitgevoerd, leek mij een tweede nominatie dus nodig. Ik moet wel zeggen dat Gebruiker:Rickie97 aangaf nog aan het artikel te willen werken, dus misschien was terugplaatsen in de gebruikersnaamruimte beter geweest? Hoe dan ook is het wel erg om een artikel zo goed als onmiddellijk na de terugplaatsing opnieuw te nomineren, zonder dat de gebruiker(s) die aangaf/aangaven om nog aan het artikel te willen werken die kans te geven. Verder vind ik dat de encyclopedische waarde (ook al was die er eigenlijk niet echt op moment van mijn nominatie) nog sterker achteruit is gegaan, dus om die reden ben ik nog steeds voor verwijderen. Dit hoort nog niet eens thuis in een televisiegids en ik vrees dat daarvoor op Wikia zelfs ook geen plaats voor is. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 2 jul 2015 17:08 (CEST)
  • Het artikel is nu in 2 maand 4 keer genomineerd, dat lijkt (is?) pov-pushing. Laat het maar eens even met rust en bekijk over een half jaar de zaak opnieuw. Ik ben het getouwtrek om dit artikel wel zat. Ciell 2 jul 2015 18:38 (CEST)
   • Daarom is een zorgvuldige motivatie belangrijk Ciell. Dat voorkomt getouwtrek. Natuur12 (overleg) 2 jul 2015 18:53 (CEST)
    • Ciell, er zijn ook mensen die op onderbouwde wijze aangeven waarom deze pagina niet behouden zou moeten worden... die kan je niet zomaar even negeren. Dqfn13 (overleg) 2 jul 2015 18:54 (CEST)
     • Het heeft niks met negeren te maken, maar juist met een rustige overweging en een goede discussie, zonder dat er moderatoren in posities worden geplaatst waarbij er maar heen en weer gedraaid wordt. Daar is het nu wel tijd voor. Ik stel dan ook voor dat het artikel opnieuw doorgehaald wordt en deze nominatie wordt overgeslagen bij de beoordelingssessie. Nogmaals: 4 nominaties in 2 maand is gewoon niet de bedoeling van deze beoordelingslijst. Discussies hebben plaats op overlegpagina's, dan kunnen moderatoren de uitkomst gewogen uitvoeren. Ciell 2 jul 2015 19:00 (CEST)
      • Dat kunnen moderatoren volgens mij ook wel als ze deze pagina lezen. Mijn beweegreden om het artikel opnieuw te nomineren was dat er nog nooit, door de schrijvers noch door de terugplaatser, een inhoudelijk argument voor behoud van dit artikel is gegeven. Niemand lijkt te kunnen uitleggen wat het encyclopedisch belang ervan is. Kijk voor de aardigheid maar eens naar de povere bijdragen die Rickie97 hierboven aan de discussie levert. Jan en alleman gaat er maar steeds aan voorbij dat Wikipedia geen database of vergaarbak van weetjes is, maar een heuse encyclopedie. Marrakech (overleg) 2 jul 2015 19:19 (CEST)
       • Er zijn wel al enkele inhoudelijke argumenten gegeven. Zo hebben diverse gebruikers al aangegeven dat ze menen dat een dergelijk artikel gerechtvaardigd is omdat het gaat om een quiz die veelvuldig besproken wordt in de media. In Het Laatste Nieuws, de meestgelezen krant van Vlaanderen, staat na elke aflevering een uitgebreid verslag (wie gewonnen heeft, hoeveel seconden, de sleutelmomenten, de grappigste quotes, ...) Ook voorafgaand aan een nieuw seizoen wordt uitgebreid besproken wie zal deelnemen. Ter illustratie: Kim Clijsters zal volgend seizoen deelnemen en hierover is uitgebreid bericht: De Standaard, Sporza, De Morgen, Het Laatste Nieuws, ... Ik vind dat deze uitgebreide berichtgeving, die mede aantoont dat het programma heel populair is, een inhoudelijk argument voor behoud van het artikel is, en mede op basis van dit argument heeft de moderator bij de eerste nominatie besloten tot behoud van het artikel. Het is best mogelijk dat jij dit geen goed argument vindt, maar zo verzanden we in een welles-nietesdiscussie waarvoor ik hierboven al gewaarschuwd heb. De beslissing tot behoud werd genomen, het zij zo. - Mooi is de wereld (overleg) 2 jul 2015 22:41 (CEST)
        • Ik vind het inderdaad geen goede argumenten (de populariteit van de quiz kan heel goed in het hoofdartikel worden vermeld). Een van de grootste problemen is dat heel veel gebruikers niet lijken te beseffen dat Wikipedia een encyclopedie is of niet weten waar een encyclopedie voor bedoeld is. Marrakech (overleg) 2 jul 2015 23:41 (CEST)
         • Wikipedia is niet van papier. De missie van wikipedia is het verzamelen van alle verifieerbare kennis, in encyclopedische vorm (dwz een droge zakelijke neutrale stijl) gegoten. Voor samenvoegen is er een andere lijst. — Zanaq (?) 3 jul 2015 01:55 (CEST)
          • Nuances, Zanaq, nuances! De wereld is niet zwartwit, ook al zou je het liever anders zien. Als een bron die even betrouwbaar en gezaghebbend is als de bronnen voor dit artikel meldt dat Carice van Houten 's ochtends altijd eerst een douche neemt, vervolgens ontbijt en daarna berichten uitwisselt met haar vrienden, dan is dat dus verifieerbare kennis. Toch horen die gegevens, hoe droog en zakelijk ook beschreven, niet thuis in Wikipedia. Begrijp je waarom? Marrakech (overleg) 3 jul 2015 08:13 (CEST)
           • De mantra dat Wikipedia verifieerbare kennis in encyclopedische vorm verspreidt is toch niet aan te houden: lees eens de verzamelde geschiedenispagina's of titeltjes van de Nederlandse voetbalclubs met al hun aannames, hun niet encyclopedisch taalgebruik... Als dit lemma over de DSMTW fancruft is, weet ik niet welke overtreffende trap van het woord fancruft dan gebruikt kan worden voor die voetballemma's. Wikipedia is een aanzet tot een encyclopedie, aangevuld met een stuk heemkunde, een hele rits sportfanpagina's, leuke, onverwachte en interessante weetjes, een vindplaats voor antwoorden op de minst verwachte vragen, en dat is goed, en dat is leuk. Die zurige spruitjesgeur om te verwijderen, over alles te discussiëren, al tien jaar dezelfde vetes uit te vechten, ... We zouden kunnen starten met een WPNL-bovenmoerdijk en een WPNL-benedenmoerdijk (de Brabanders en Limburgers mogen gezellig bij Vlaanderen) die starten met een zelfde kopie van het materiaal en vervolgens een eigen verwijderbeleid mogen voeren. 134.58.253.57 3 jul 2015 17:04 (CEST)
            • Jij wil dus gewoon een gezellige site met keileuke weetjes. Ik zou zeggen: zet dan zelf iets op, want dit is en blijft een encyclopedie. Marrakech (overleg) 3 jul 2015 17:32 (CEST)
             • Die site is er al Marrakech, helaas werken wij twee er ook aan. Het taalgebruik op de meeste sportartikelen is inderdaad om te janken. De POV bij voetbalclubs, verslagen van tourritten, e.d. is soms niet van de lucht. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 20:20 (CEST)
  • Ik heb niet meteen een mening over de nominatie (ik vind aparte artikelen voor dit soort dingen eigenlijk ook wat overdreven, anderzijds staat het ook niet per definitie in de weg), maar als dit weg moet, moeten bijv. alle deelartikelen gelinkt vanaf Lijst van afleveringen van Charmed natuurlijk ook weg. Ik geef nu maar één voorbeeld. Ik geef Marrakech op een briefje dat hij nog heel wat discussies als deze zal moeten voeren mits hij zich daaraan waagt. De Wikischim (overleg) 3 jul 2015 09:51 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen keurige informatie over een seizoen van een E-waardig programma. Als je de informatie niet interessant vindt, kijk je er niet naar. Ik vind het ook niet interessant, maar wel E-waardig. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:03 (CEST)
   • Nietanoniem, het gaat er op deze pagina niet om dat je een artikel 'e-waardig' vindt, maar waarom je die mening bent toegedaan. Met andere woorden, op grond van welke argumenten vind jij dat dit artikel in een encyclopedie thuishoort? Marrakech (overleg) 3 jul 2015 10:56 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Voor de gebruikers die dan toch zo graag een vergelijking maken met dit artikel en de afleveringsartikelen of seizoensartikelen van televisieseries: nog niet zo lang geleden is na overleg besloten dat een tabel of lijst die aangeeft in welke afleveringen een acteur of personage meedoet, ongewenst en zelfs NE is. Laat het nu net zijn dat dit artikel een tabel heeft die zegt in welke afleveringen een jurylid deelnam, én dat die juryleden blijkbaar vergeleken worden met de cast van een serie... Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 jul 2015 16:34 (CEST)
    • Omdat ik tv-programma's in het algemeen E vindt. Als een artikel duidelijk aangeeft wat voor programma het is (type en of inhoud) en een korte beschrijving van een verhaal (bij series) of het verloop (bij een wedstrijd oid). Bij series is het informatief om te weten welke acteurs/actrices mee doen, wie de schrijvers zijn, ook andere medewerkers (regie, camera) kunnen vermeld worden indien zij door hun bekendheid of werkzaamheden ook echt iets toevoegen. Bij dit soort programma's zijn de deelnemers interessant omdat zij bekend zijn. Bij programma's als The Voice of ... kunnen deelnemers interessant zijn indien zij ver genoeg komen of een carriere beginnen dankzij het programma. Ook juryleden kunnen dat zijn - en ja, bij dit soort programma's zijn zij de cast van de serie. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 16:47 (CEST)
    • In dit artikel mis ik trouwens nog wel een korte omschrijving van de quiz. In het hoofdartikel staat het uitgebreid vermeld, maar een zinnetje of 2, 3 had hier ook wel gekund. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 16:49 (CEST)
     • Ik vraag: op grond van welke argumenten vind jij dat dit artikel in een encyclopedie thuishoort? Jij antwoordt: omdat ik tv-programma's in het algemeen E vind. Ofwel: waarom vind je dit artikel van encyclopedisch belang? Antwoord: omdat ik het van encyclopedisch belang vind. Dat schiet niet op, evenmin als een zin als "Bij dit soort programma's zijn de deelnemers interessant omdat zij bekend zijn". Op die manier valt toch niet serieus te discussiëren? Marrakech (overleg) 3 jul 2015 17:32 (CEST)
      • @Gebruiker:Nietanoniem: Ja, en bij een televisieserie zijn de cast en crew vaak ook bekend. Ik heb daarnaast ook nooit gezegd dat ik tegen een lijst van juryleden ben, integendeel, het lijkt me zeker relevant om te weten wie in het seizoen de jury was. Maar ik meld hier dat het m.i. NE is om te zeggen welk jurylid in welke aflevering zat. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 jul 2015 19:12 (CEST)
Dat zie ik gewoon als een extra aanvulling. De juryleden zelf zijn E, in welk seizoen ze zaten zijn NE. Maar in een E artikel mogen toch ook wel wat NE dingen staan, of moet werkelijk alles in het artikel E zijn en mag er geen enkele aanvulling bij? (@ Nietanoniem, terechte opmerking) Rickie97 (overleg) 3 jul 2015 19:44 (CEST)
Als dat niet de bedoeling is, zal ik er ook niet moeilijk over doen, dan haal je die jurytabel maar weg. Zo belangrijk is ze niet. Ik heb (zie mijn opmerking hieronder) ondertussen de juryleden toch al opgesomd erboven. Rickie97 (overleg) 3 jul 2015 23:28 (CEST)
Nee, NE zaken horen niet in een artikel, maar het is mi niet NE maar neutrale nuttige en verifieerbare informatie. — Zanaq (?) 4 jul 2015 19:29 (CEST)
Opmerking Opmerking Ik heb nogmaals een poging gewaagd het artikel uit te breiden met tekst, onder andere na de tip van Gebruiker:Nietanoniem (als iemand een mogelijkheid ziet het spelverloop nog wat in te korten, ga je gang, het is nét iets te lang geworden naar mijn mening). Rickie97 (overleg) 3 jul 2015 20:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het is maar een spel. --Havang (overleg) 4 jul 2015 13:26 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Naar aanleiding van de voorbij (overbodige) aanvullingen, heb ik volgende opmerkingen: "Het vaste jurylid neemt aan de jurytafel steeds plaats links in beeld. Bij uitzondering, meestal in de eerste en laatste aflevering van het seizoen, wordt het duo gevormd uit twee vaste juryleden." Is daar een bron voor te vinden, of is dit eerder WP:GOO? Daarnaast, en dat had ik nu dus net al gezegd, zijn al die toevoegingen overbodig, want we hebben al De Slimste Mens ter Wereld. Als we reeds een hoofdartikel hebben, moeten we niet ineens al die informatie verplaatsen naar een ander artikel. Het klopt dat het nu wel een stuk relevanter is, maar aangezien dat komt door simpelweg copy-paste van een ander (wel relevant) artikel, is dit zeker niet de bedoeling. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 4 jul 2015 23:50 (CEST)
 • Groterdam - DP zonder blauwe links, en gezien waarnaar er verwezen moet worden zijn dat geen E-waardige artikels opzichzelf. ARVER (overleg) 1 jul 2015 19:47 (CEST)
  • Gewoon een algemene vraag: is hier standaard beleid voor? Mij lijkt dit namelijk best nutteloos zo'n dp zonder blauwe links. MatthijsWiki (overleg) 1 jul 2015 22:21 (CEST)
   • Het waren ooit twee blauwe links, maar de betreffende artikelen zijn verwijderd. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat er voor een van de twee nog een artikel zou komen. Paul B (overleg) 1 jul 2015 23:02 (CEST)
   • Voor Voor verwijderen geen functie, gebruikers schieten hier niets mee op Hannolans (overleg) 2 jul 2015 14:02 (CEST)
 • Jantine van den Bosch - weg - zelfreclame, twijfel aan E-waarde The Banner Overleg 1 jul 2015 20:21 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb het artikel grondig aangepast om zelfreclame-achtige dingen te verwijderen waar geen onafhankelijke bronnen voor waren. Zo was het ook niet bedoeld, het is gewoon m.i. zo zeldzaam dat een nasynchronisatie echt leuk is dat ik het de moeite waard vond om uit te zoeken wie de Nederlandse stemmen had ingesproken voor de film in kwestie. De film komt 29 juli uit, voor die tijd is er een officiele site waarin de lokale stemacteurs vermeld staan. (overleg) 3 jul 2015 01:34 (CEST)
 • Kerkplanting. NE. Wikipedia wordt door gebruiker Steven1709 gebruikt voor het aanmaken van diverse lemma's op het terrein van de verspreiding van het christendom. De info uit dit (en enkele andere) artikel(en) kan prima in bestaande artikelen worden opgenomen. De Geo (overleg) 1 jul 2015 21:41 (CEST)
  • jammer dat je Wikipedia gebruikt om je persoonlijke vooroordelen uit te venten. Er is helemaal niets mis met dit artikel en de suggestie dat ik mijn aangemaakte artikelen gebruik voor zendingswerk is belachelijk. Ik maakte het lemma kerkplanting aan op verzoek. Zie boven Gebruiker:Hartenhof bij opmerkingen over Stefan Paas Steven1709 (overleg) 1 jul 2015 23:30 (CEST)
  • (bwc) Welk bestaand artikel had je in gedachten? Waarom zou een beschrijving van een begrip uit de zending/missie Wikipedia 'een podium voor evangelisatiewerk' maken? Paul B (overleg) 1 jul 2015 23:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Hebben we nu allemaal last van de warmte? Hier is helemaal niks mis mee. Er wordt een begrip uit de theologische wetenschap verklaard, gewoon zakelijk, zonder enige zendingsdrang. Het is min of meer op mijn instigatie gemaakt omdat ik me afvroeg wat het begrip kerkplanting, dat ik in een ander lemma in een rode link tegenkwam, betekent. Ik weet dat nu en weet ook dat je er hoogleraar in kunt zijn. Helemaal E. Hartenhof (overleg) 2 jul 2015 00:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Eens met Hartenhof. Dit is helemaal geen slecht, en zelfs een nuttig artikel. Sijtze Reurich (overleg) 2 jul 2015 00:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het lijkt me niet goed om de TBP te gebruiken vanwege een persoonlijke afkeer tegen het christendom. MatthijsWiki (overleg) 2 jul 2015 06:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het feit dat men een begrip dat betrekking heeft op evangeliseren en zending beschrijft, betekent nog niet dat men ook aan het evangeliseren of missioneren is. Het feit dat men een artikel over voetbal schrijft, betekend toch ook niet dat men aan het voetballen is? Het artikel was neutraal geschreven toen ik het markeerde, en nu is er ook niets mis mee. Iooryz (overleg) 2 jul 2015 09:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is niets mis met dit artikel. De Geo zou wat beter de regels van Wikipedia moeten lezen.Fosburyflop (overleg) 2 jul 2015 10:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen. Artikel beschrijft iets, maar roept niet op tot iets. Onzinnominatie dus. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:06 (CEST)
   • Nou nou wat een lange tenen allemaal. Dit is absoluut geen onzinnominatie, ook heb ik geen last van hittestress of vooroordelen.
   • Het zou gaan om een vertaald Latijns begrip dat al in de 2e eeuw opduikt. Dan wel een slechte vertaling, want kerkplanting is een draak van een woord. Het staat niet in de Woordenlijst Nederlandse Taal (Groene Boekje). Het gaat om het stichten van kerken en kerkgemeenschappen en dat heeft allemaal met missie, zending en evangelisatie te maken, dus het nut van een speciaal lemma ontgaat me volledig. Het is een begrip dat vooral in kleine kring opduikt. De Geo (overleg) 3 jul 2015 21:52 (CEST)
    • Onzin.het is een oeroud en veelgebruikt begrip. Ik wilde het artikel niet te lang maken, maar als je daar prijs op stelt kan ik een serie bronnen geven vanaf de tweede eeuw. Amazon geeft een kleine 10.000 hits voor "church planting". Dan hebben we het nog niet over "Gemeindegründung" en andere talen (Braziliaans Portugees bijv.). Je hebt vanuit een vooroordeel gereageerd en probeert er nu achteraf argumenten bij te verzinnen Steven1709 (overleg) 3 jul 2015 23:15 (CEST)
    • Vind je het heel gek dat men hier wat fel op reageert? Zonder dat verder te onderbouwen, en zonder dat zulks uit het artikel zelf blijkt, stel je dat dit artikel onderdeel zou zijn van een poging om Wikipedia als "podium voor evangelisatiewerk" te gebruiken. Ook hier ga je daar verder niet op in. Ik lees hier nu ook niet heel veel overtuigende inhoudelijke argumenten om het artikel te verwijderen.
     • Dat onderwerp X allemaal met de overkoepelende onderwerpen A, B en C te maken heeft, is op zichzelf geen reden om een artikel over X te verwijderen, tenzij wellicht blijkt dat er echt niets zinnigs over X te melden is dat niet al in de artikelen A, B en C staat. Dat is mogelijk, maar het lijkt me niet dat we voor die conclusie kunnen volstaan met de verzekering van één gebruiker dat dat zo is.
     • Dat een begrip slechts 'in kleine kring' wordt gebruikt, is mogelijk wel een zinvol argument, maar ook daarvan blijkt niet veel. De lezerskring van het Nederlands Dagblad, hoewel klein vergeleken met het gehele Nederlandse taalgebied, is toch niet zodanig klein dat het begrip dáárom hier geen plaats zou hebben ([15]). Daarnaast is het ook geen specifiek Nederlandstalig begrip, zoals mag blijken uit het Engelstalige Wikipedia-artikel en:Church planting, en Engelstalige literatuur: [16]. Ook in academische publicaties wordt de term gebruikt.
      • En ook in encyclieken en apostolische vermaningen van de paus, zoals Redemptoris Missio (1990). Die mikken op ruwweg een miljard lezers. Als je daar de lezers van het Nederlands Dagblad inderdaad ook nog bij optelt... Steven1709 (overleg) 3 jul 2015 23:20 (CEST)
       • Ik was op zoek naar vermeldingen in Nederlandse dag- en weekbladen in Delpher, de krantenbank van de KB, vandaar dat ik specifiek bij het ND uitkwam. En daar zit Trouw dan nog niet eens in. Paul B (overleg) 3 jul 2015 23:25 (CEST)
     • Dat, ten slotte, het woord een 'slechte vertaling' zou zijn, doet natuurlijk al helemaal niet ter zake, zolang het woord (a) daadwerkelijk wordt gebruikt en (b) er geen beter (en ook gebruikelijk) alternatief voorhanden is. En zelfs als dat zo zou zijn, is dat eerder een reden het artikel te hernoemen dan om het te verwijderen.
      • Maar ook dat is onzin, natuurlijk. "Kerkplanting" is een prima vertaling van "plantatio ecclesiae". De Geo zoekt argumenten achteraf. Kun je beter doen voordat je iets nomineert Steven1709 (overleg) 3 jul 2015 23:23 (CEST)
    Al met al zijn dat naar mijn smaak niet heel veel redenen om specifiek dit artikel te verwijderen. Paul B (overleg) 3 jul 2015 22:23 (CEST)
   • Ik heb nog wel wat argumenten:
    • De naam van de huidige, door Amerikaanse fondsen gesponsorde, bijzondere leerstoel van de heer Paas aan de VU, kerkplanting en kerkvernieuwing in een seculiere context, wordt binnenkort gewijzigd in een leerstoel missiologie en interculturele theologie[17]. Zelfs in eigen kring wordt het woord kerkplanting dus blijkbaar vervangen.
    • Het is niet gewenst op Wikipedia om te schrijven over onderwerpen waar men nauw bij betrokken is. Het is dan moeilijk om het neutrale uitgangspunt van Wikipedia te respecteren. En ook is het niet de bedoeling om bekendheid te suggereren of te creëren. En zo zijn er nog wel een aantal. Gewoon basisregels hier: zie bv WP:5Z, WP:NOT, WP:ZP en aanverwante pagina's De Geo (overleg) 3 jul 2015 22:30 (CEST)
     • Leerstoelen worden weleens hernoemd. Instituten ook. Het kan zijn dat de naam de lading niet meer dekt, bijvoorbeeld omdat een gewone leerstoel een breder werkterrein kan omvatten dan een bijzondere leerstoel. Het zou inderdaad ook kunnen zijn dat men de naam niet meer zo gewenst vindt. Maar ik kan zo niet zeggen welke van de twee het hier betreft, en wat daarvan de relevantie is voor het bestaan van het artikel dat hier ter discussie staat. Als we "Het is niet gewenst op Wikipedia om te schrijven over onderwerpen waar men nauw bij betrokken is" (kennelijk) zover willen oprekken dat iemand die ter zake kundig is er ook al niet meer over mag schrijven, dan wordt het hier natuurlijk een Mickey Mouse-encyclopedie. Nou ja, het is uiteindelijk aan anderen om je argumenten te wegen, maar ik vind ze niet erg indrukwekkend tot zover. Ze lijken vooral gebaseerd op de veronderstelling dat de auteur een niet nader gespecificeerde agenda heeft met dit artikel, maar er wordt geen spoortje bewijs geleverd voor die veronderstelling. Paul B (overleg) 3 jul 2015 22:38 (CEST)
      • Als de naam kerkplanting wordt vervangen door iets anders wat de lading denkt, kan de titel van het lemma gewijzigd worden, maar dat doet niets af aan het bestaansrecht van het lemma zelf. Hartenhof (overleg) 3 jul 2015 23:01 (CEST)
     • Namen van leerstoelen kunnen om allerlei redenen veranderen. Maar dat is het punt niet. Het belang van het lemma kerkplanting staat geheel los van de leerstoel van Paas, zoals ik hierboven ook al liet zien. Voor wat het academisch discours betreft, kijk even op Google Scholar: ruim 8000 hits voor church planting, ruim 200 voor plantatio ecclesiae en ruim 100 voor kerkplanting. I rest my case Steven1709 (overleg) 3 jul 2015 23:31 (CEST)
 • Cellarius Bibliotheek -wiu- Artikel gaat over Cellarius, niet over de bibliotheek. Fred (overleg) 1 jul 2015 22:55 (CEST)
  • Lijkt ook nuttiger over Cellarius een lemma te schrijven dan over deze bibliotheek die zelfs WPDE niet de moeite van een lemma waard vindt. 81.164.79.48 1 jul 2015 23:14 (CEST)
 • Cees Nicolai, - wiu - zie sjabloon, Peter b (overleg) 1 jul 2015 23:27 (CEST)
  Tegen Tegen verwijderen:Bijzonder deze aanmelding! Het artikel bestaat al vele jaren, is vele jaren ongewijzigd gebleven, en nadat ik vandaag via-via er toevallig naar toe navigeer en een taalverbetering doorvoer in het artikel meent peterb opeens dat het artikel niet voldoet aan de eisen.... Oh ja, want er staat alleen een geboortejaar in het artikel en geen geboortedatum... Misschien omdat daar geen bron voor is? Ik ben voor kwaliteitsartikelen in de encyclopedie, en ik wil zeker niet beweren dat het artikel "af" is, maar deze nominatie is niet op zijn plaats ( mijn POV). Artikel aangevuld en verbeterd. Saschaporsche (overleg) 2 jul 2015 15:00 (CEST)
  • Het artikel bestaat voor die punten die er echt toe doen volledig uit hearsay zonder zelfs maar een spoor van een bron. En wat is dat voor merkwaardige zin, "Uiteraard waren de Nederlandse autoriteiten en de Nederlandse stafofficieren in Sarajevo en Zagreb niet op de hoogte gesteld van deze beslissing"? (Cursivering van mij.) Dat betekent inderdaad opknappen of verwijderen. Paul B (overleg) 2 jul 2015 11:12 (CEST)

Toegevoegd 02/07; af te handelen vanaf 16/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 02/07: Deel 1[bewerken]

 • 4-FA - wiu - Hoe ontstaat de stof, wat kan er mee gedaan worden... hier is veel meer over te vertellen dan alleen maar wat het is. Dqfn13 (overleg) 2 jul 2015 00:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - er zal ongetwijfeld meer over te vertellen zijn, maar dit is een beginnetje en biedt genoeg basisinformatie. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:15 (CEST)
 • Bao Sissoko - NE - RonaldB (overleg) 2 jul 2015 01:23 (CEST)
  • Dat is het dus "NE". Geen motivatie, er zijn onafhankelijke bronnen, het is een groep met een discografie, maar iemand vindt het zonder enige toelichting NE. Merkwaardig dat dit 14 dagen mag aanslepen. 81.164.79.48 4 jul 2015 13:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Artiest die een steengoede recensie kreeg van The Guardian ('one of the finest exile bands'). Het artikel is ook gewoon in orde. Ymnes (overleg) 4 jul 2015 13:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het is al genoemd, discografie, recensies en bronnen duiden allemaal op E-waarde. Tekstman (overleg) 4 jul 2015 14:27 (CEST)
 • Malick Pathé Sow - idem - RonaldB (overleg) 2 jul 2015 01:24 (CEST)
  • De makers van het beste wereldmuziekalbum van het jaar 2012 NE ? Beetje ernstig blijven Ronald... 2A02:A03F:18A6:7B00:ED40:4043:F9DC:F01 2 jul 2015 01:26 (CEST)
  • Dat is het dus "NE". Geen motivatie, er zijn onafhankelijke bronnen, het is een groep met een discografie, maar iemand vindt het zonder enige toelichting NE. Merkwaardig dat dit 14 dagen mag aanslepen. 81.164.79.48 4 jul 2015 13:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Artiest met een steengoede recensie van The Guardian ('one of the finest exile bands') en het artikel is ook gewoon in orde. Ymnes (overleg) 4 jul 2015 13:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het is al genoemd, discografie, recensies en bronnen duiden allemaal op E-waarde. Tekstman (overleg) 4 jul 2015 14:27 (CEST)
 • La Chiva Gantiva - zie hierboven - RonaldB (overleg) 2 jul 2015 01:34 (CEST)
  • 3x Tegen Tegen verwijderen. Kattenkruid (overleg) 2 jul 2015 02:59 (CEST)
  • Dat is het dus "NE". Geen motivatie, er zijn onafhankelijke bronnen, het is een groep met een discografie, maar iemand vindt het zonder enige toelichting NE. Merkwaardig dat dit 14 dagen mag aanslepen. 81.164.79.48 4 jul 2015 13:10 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Band die in binnen- en buitenland optreedt, een prijs heeft gewonnen en feitelijk voldoende betekent (E) en het artikel is in orde. Ymnes (overleg) 4 jul 2015 13:31 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het is al genoemd, discografie, recensies, optredens op gerenommeerde festivals en bronnen duiden allemaal op E-waarde. Tekstman (overleg) 4 jul 2015 14:27 (CEST)
 • Stanley Hofwijks - ne - bronloos pov-tekst over een persoon met een baan. Symbole-faune.png MoiraMoira Baseball (crop) transparent.png overleg 2 jul 2015 10:02 (CEST)
  • Het artikel is in ieder geval niet bronloos en zou de pov-bewering verder kunnen worden uitgelegd, want anders is daar moeilijk iets tegen in te brengen. En ja, hij heeft een baan, dat is moeilijk te betwisten (maar waarom het reden voor nominatie is snap ik niet direct) Evert100 2 juli 2015 19:27 (CEST)
   • Niet bronloos? De bron die aangehaald wordt is het orgaan van de zich noemende Maranatha Ministries zelve! Dus deze "bron" heeft een niet onaanzienlijk wc-eend gehalte. Fred (overleg) 3 jul 2015 11:32 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE: gewone predikant zoals er duizenden zijn. Paul Brussel (overleg) 3 jul 2015 10:23 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Jubelend POV-verhaal bovendien. Feiten (en fictie) worden bovendien niet afgedekt met onafhankelijke bronnen. Fred (overleg) 3 jul 2015 11:29 (CEST)
  • Er wordt niet uitgelegd waarom het een pov-tekst is, ondanks dat aanmaker daar om heeft gevraagd. Dat geeft (mij althans) te denken. Ik heb ergens het woordje 'snel' weggehaald, maar verder weet ik niet wat er 'jubelt' in deze tekst. Met beweringen alleen ben je er niet. Wel zou een externe bron welkom zijn. En uitleg bij de zin "Hofwijks is nationalist, maar besloot haar toch te volgen.". Apdency (overleg) 3 jul 2015 19:19 (CEST)
   • Nou, niet-encyclopedisch taalgebruik dan, zoals: zijn moeder kwam tot geloof, Zelf onderging hij een ervaring die bekendstaat als de doop met de Heilige Geest, Iets later kwam hij terug op zijn schreden, omdat – volgens eigen zeggen – Gods Geest tot hem sprak dat er geen plaats was voor “huurlingen” in de kerk. Dat past allemaal uitstekend in een zendingspamflet van het betreffende kerkgenootschap, doch niet in een neutrale, objectieve, encyclopedie. Ook verdere claims: Op zijn twintigste had hij al vier nieuwe kerkelijke gemeenten gesticht (bronnen, bronnen, graag). Hofwijks werd iets later gevraagd de leiding in de gemeente over te nemen. Anders zou zij moeten sluiten, zo luidde het. Zou het? In dat geval zou deze bewering gestaafd moeten worden met onafhankelijke bronnen. Onder leiding van Hofwijks begon de gemeente te groeien. Het wordt allemaal gedaan alsof men Hofwijks, die eigenlijk te bescheiden is om het te willen, er met de haren bijsleept -als de Heilige Geest dat al niet doet, waarna de successen elkaar opvolgen. Dát is toch een jubelverhaal, niet? Hofwijks zou ook gewoon een gewiekste zakenman kunnen zijn, wie zal het zeggen. Er wordt immers wel erg veel geclaimd hier, maar bij Wiki geldt de regel dat beweringen omtrent nog levende personen door onafhankelijke bronnen moet worden gestaafd. En het kerkblad van de door Hofwijks geleide gemeente is uiteraard geen onafhankelijke bron. Los van dit alles: Gaat het hier niet om een doodgewone predikant zonder enige E-waarde? Fred (overleg) 3 jul 2015 22:16 (CEST)
    • Mooi dat er alsnog uitleg is gekomen. Evert100 was degene die daar als eerste om vroeg; hij lijkt mij dan ook de eerste om te kijken of er aanleiding in zit om verder te discussiëren en/of te sleutelen. Apdency (overleg) 4 jul 2015 11:29 (CEST)
 • Infinite flight - wiu/ne - relevantie blijkt niet uit deze slecht lopende tekst. Iooryz (overleg) 2 jul 2015 11:00 (CEST)
 • Han Meijer (manager) - ne/wiu - Een hoop namen van bands waar de beste man manager van was, maar dat maakt iemand nog niet relevant voor opnamen in de encyclopedie. Iooryz (overleg) 2 jul 2015 11:03 (CEST)
  • Daardoor voldoende inkomende links. Hoe zou je de E-waarde aangetoond willen zien? Helpt dit? Daarin artikelen als Artiestenactie tegen VARA en "Luv"-perikelen. Het artikel is nog wel tamelijk wiu (ik breng dat meteen maar op, anders krijgen we daar straks weer gedonder over). Paul B (overleg) 2 jul 2015 12:12 (CEST)
   • De relevantie zal toch uit het artikel moeten blijken, niet uit links in de discussie hier. Het artikel is inderdaad ook wiu, en het opknappen hiervan zal misschien de relevantie duidelijker maken. De meeste links naar de pagina zijn pas van vandaag, en gemaakt door de aanmaker van het artikel. Een zoekopdracht naar de naam komt eigenlijk alleen bij een professor uit die de zelfde naam heeft. Dus twijfelen aan de E-waarde is zo gek nog niet lijkt me. Iooryz (overleg) 2 jul 2015 13:35 (CEST)
    • Die bands en artiesten zijn voor een groot deel hoogst E (inmiddels zijn de meeste gelinkt). Iemand die van al die bands manager, producer, componist of tekstschrijver is geweest, ontleent daaraan toch wel een zekere E-waardigheid, lijkt me. Maar nogmaals mijn vraag: hoe moet, in het algemeen of in dit specifieke geval, de E-waarde uit het artikel blijken? Wat Google betreft: probeer het eens in combinatie met een relevant ander steekwoord: [18]. Paul B (overleg) 2 jul 2015 18:05 (CEST)
     • Het aantal treffers T bij zoekwoord(en) Z met grbuikmaken van machine M (Bing, Yahoo!, Google enz.) is niet altijd even interessant. Sommige bedrijven en hun managers zijn meesters in het scoren daar en weten trucs om daar hoog in de charts en andere lijsten te komen. Het is niet aan ons om hen daarbij te helpen. Laten we vooral bij onafhankelijke, zo mogelijk gespecialiseerde bronnen als (in dit geval) Oor te rade gaan. Tellen van binnenkomende links zijn m.i. wel een bruikbaar statistisch interessant hulpmiddel. De kwaliteit van de gelinkte artikelen is een ander chapiter. dermate POV dat we ons daar moeilijk op kunnen baseren.  Klaas `Z4␟` V:  4 jul 2015 12:48 (CEST)
 • Estrella Pau Is een link in het voor verwijdering voorgedragen artikel Jolyn Deboevere. Net als die dame heeft Estrella Pau in mijn ogen heel weinig e-waardigs gedaan. Dus laat ik maar consequent zijn en haar ook op de beoordelingslijst zetten. Tot ieders geruststelling: hier laat ik het bij. Ik ga niet zoeken naar nog meer fotomodellen om te nomineren. Sijtze Reurich (overleg) 2 jul 2015 12:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - NE: niet iedereen waarvan wel eens een foto is gepublcieerd is E. Paul Brussel (overleg) 2 jul 2015 14:45 (CEST)
 • Muizenstrontjes - wiu - Het verschil met hagelslag wordt niet duidelijk. Vreemde bedenkers. Redirect van maken? Kattenkruid (overleg) 2 jul 2015 12:30 (CEST)
  • Lijkt me een in één familie gebruikelijke 'humoristische' benaming voor hagelslag (zie ook "bedenker: moeder & vader" in de infobox). Tenzij bredere acceptatie van deze benaming kan worden aangetoond, lijkt me zelfs een redirect al te veel eer hiervoor. Paul B (overleg) 2 jul 2015 12:34 (CEST)
  • (na bwc) Ik wilde er ook al een redirect van maken. De inhoud komt nagenoeg precies overeen met Hagelslag, enkel met "hagel(slag)" vervangen door "muizenstrontjes" en "Nederland" vervangen door "België". Op het artikel Hagelslag is ook te lezen: "In België wordt deze hagelslag (d.i. chocoladehagelslag, Woody) vaak muizenstrontjes genoemd." Woodcutterty|(?) 2 jul 2015 12:35 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd gewijzigd in een redirect naar hagelslag. Muizenstrontjes is een typisch Vlaams woord voor wat men in Nederland hagelslag noemt. Wordt trouwens in heel Vlaanderen gebruikt in plaats van hagelslag. KroySquare.jpgDirkVE overleg 2 jul 2015 14:04 (CEST)
 • University of Groningen Yantai, commercieel gereutel van de Rug. Peter b (overleg) 2 jul 2015 12:34 (CEST)
  • Zou gezien de grootte in ieder geval wel 'E' kunnen zijn, maar als ik het artikel zo lees, is er nog geen student te vinden. Bronvermeldingen bestaan ook volledig uit persberichten van de RuG zelf en artikelen in de UK. Plannenmakerij kan beter via de daartoe wél geëigende kanalen worden 'gecommuniceerd' (d.w.z. via het PR-apparaat van de RuG zelf). Paul B (overleg) 2 jul 2015 12:37 (CEST)
  • Het is daarnaast, blijkens het artikel, nog de vraag of deze dependance er überhaupt komt. Een beslissing daarover valt op z'n vroegst over een jaar. 94.212.212.14 2 jul 2015 14:36 (CEST)
   • Het zou best een stuk sneller dan een jaar kunnen zijn, maar feit is dat de branch campus van de RUG in Yantai er nu niet is. Er zijn verregaande gesprekken tussen de partijen, maar nog geen formele, bindende overeenkomst. Een lemma lijkt me nu nog te vroeg. CaAl (overleg) 2 jul 2015 14:55 (CEST)
    • Wikipedia is geen kristallen bol. Zie ook o.a. CaAl hierboven Voor Voor verwijderen een paar regels of een § op het artikel over die stad zou kunnen  Klaas `Z4␟` V:  2 jul 2015 18:38 (CEST)
  • Naar mijn mening is het lemma E-waardig. Het lemma is de actuele stand van zaken van een nieuw soort activiteiten in het hoger onderwijs. De beschreven feiten worden met referenties gestaafd. (trouwens: de UK is een andere bron dan de RUG. Ze berichten onafhankelijk van elkaar.) Het zijn feiten en dat heeft niet zoveel met een kristallen bol te maken. Om het te kwalificeren als "commercieel gereutel van de RUG" vind ik maar een kort door de bocht kwalificatie zonder verdere onderbouwing. Een persoonlijke mening zoals er zovele zijn. Met verwijderen wordt niemand gediend en gaat een zo objectief mogelijke informatie bron verloren. Bekijk hier de belangstelling voor het lemma. Het moge duidelijk zijn dat ik niet voor verwijdering ben.Wybe (overleg) 3 jul 2015 00:15 (CEST)
   • Belangstelling voor een artikel is geen goede graadmeter voor E-waarde. Verder wordt er als argumenten aangedragen dat de plannen nog niet definitief zijn. Lijkt mij een vrij goede reden om het voorlopig als NE te beschouwen. Als de campus er komt, kan deze best E worden, maar dan moet hij er wel komen. Mbch331 (Overleg) 3 jul 2015 09:21 (CEST)

Toegevoegd 02/07: Deel 2[bewerken]

 • De Corsicaanse connectie - Nuweg - staat niks nuttigs in. Grasmat (overleg) 2 jul 2015 14:26 (CEST)
  • voor nuweg's is een aparte lijst, maar meestal volstaat {{nuweg}} op het artikel te plaatsen. ed0verleg 2 jul 2015 16:56 (CEST)
 • Strandgolf - NE artikel dat eerder als WIU was verwijderd, en nu een eindeloze discussie oplevert. Graag artikel zodanig uitbreiden dat de E-waarde er uit blijkt, of hier aangeven waarom het artikel NE is (dus niet zeggen dat je dat vind, maar waaruit dat blijkt). Opmerking Opmerking ik handel dit enkel af, en geef niet mijn mening. ed0verleg 2 jul 2015 16:56 (CEST)
  • Op dit moment gaat enkel de eerste zin over het strandgolf, de rest gaat over "toernooien", dat is een punt van kritiek. Ik oordeel verder niet over de encyclopedische waarde van de sport, enkel over de staat waarin het artikel op moment van schrijven verkeert. Dqfn13 (overleg) 2 jul 2015 17:01 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Alleszins in de huidige toestand (en de vorige). Relevantie wordt op geen enkele wijze aangetoond. EvilFreD (overleg) 2 jul 2015 17:08 (CEST)
  • Nog steeds twijfel over E-waarde: er worden geen externe publicaties gemeld die het fenomeen beschrijven en ik heb ze ook niet kunnen vinden (nou ja, een 'Weekendtip' uit de Volkskrant uit 2006: [19]). Verder is het artikel enerzijds één enkele zin over het onderwerp zelf, die, laten we zeggen, weinig bevat wat we niet zelf hadden kunnen bedenken, en vervolgens een paar alinea's over half-serieuze toernooien waar de E-waardigheid ook niet echt van afstraalt. Het is onduidelijk wat de lezer hier aan moet hebben, of we het nou 'wiu' of 'NE' noemen. Paul B (overleg) 2 jul 2015 17:25 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het artikel bestaat op dit moment uit 1 zin en twee foto's. De foto van de clubs hier invoegen is volledig onjuist. Zo te zien gaat het om "gewone" clubs, die op een echte golfbaan worden gebruikt. En dan de titel daarbij "strandgolfclubs". Echt hoor, die bestaan gewoonweg niet. Bovendien staat in het eenregelig zinnetje " golfparcours". Woord bestaat in de golftermen ook niet, want we spreken altijd over "golfbaan". Ik weet niet wie dit ooit geschreven heeft, maar ik kan jullie melden : het is géén golfer geweest. Dat je iets organiseert op het strand om mensen te vermaken is natuurlijk prima, maar dan hoeft er nog geen artikel te verschijnen. We hebben toch ook niet zoiets als "voetballen in een zwembad" of "tennissen in een woestijn". Malinka1 (overleg) 2 jul 2015 17:26 (CEST)
  • Nadat de tekst drastisch werd aangepast
   Tegen Tegen verwijderen Inmiddels blijkt de E-waarde voldoende en is het artikel flink opgeknapt. Ymnes (overleg) 3 jul 2015 19:48 (CEST)
   • Het blijft een spelletje en geen sport. In die zin niet veel encyclopedischer dan bijvoorbeelde de bananenboot, maar het kan er wat mij betreft mee zo door (en een even kwaliteitsvol artikel over de bananenboot mag van mij ook). Het verheugt mij verder dat het stukje over de "geschiedenis" van de sport, dat recent zo kritiekloos overgenomen werd van enwiki, en waar ik ook zeer mijn twijfels over heb (volgens mij niets anders dan crosswiki-promopushing), verdwenen is. EvilFreD (overleg) 3 jul 2015 20:16 (CEST)
    • Wat een gelul. Net als zoveel sporten heeft het ook een recreatieve variant. Ben jij dan nooit serieus te nemen? Ymnes (overleg) 3 jul 2015 20:38 (CEST)
     • Nee, het heeft uitsluitend een recreatieve variant, net als Pim-pam-pet. Dat er van zowel Pimpampetten alsstrandgolfen kampioenschappen worden gehouden, verandert daar niets aan. Het blijft een strandspelletje. Daarmee is echter niet gezegd (en ook nooit beweerd) dat het daarom niet encyclopedisch relevant zou zijn. Pim-pam-pet is immers ook relevant bijvoorbeeld. Dus waarom je je aangevallen voelt en je op de persoon begint te spelen (dat deed je toch nooit?) weet ik niet. Ik zeg zojuist dat ik het nu behoudbaar acht en ik complimenteerde je zelfs voor je inspanningen (en vooral ook voor het schrappen van het bronloze stukje lariekoek). Misschien moet je eens iets aan je attitude gaan doen. Scheelt een hoop ergernis, zo met dit warme weer en zo. EvilFreD (overleg) 3 jul 2015 20:47 (CEST)
      • Het scheelt inderdaad een hoop ergernis wanneer je ophoudt op de persoon te spelen en je wat doet aan je attitude. Doorgaans gaat immers je reactie over jezelf. Ymnes (overleg) 3 jul 2015 20:51 (CEST)
       • Je mag onderhand ophouden met je gekwezel, zo niet dwing ik je. EvilFreD (overleg) 3 jul 2015 20:52 (CEST)
        • Rustig heren, hou het vriendelijk a.u.b. Dqfn13 (overleg) 3 jul 2015 21:16 (CEST)
       • Scheveningen 2006 was trouwens een driedaags toernooi, over spelletjes gesproken. Daarom gelul. Ymnes (overleg) 3 jul 2015 21:24 (CEST)
 • Bazart - ne - Band bestaat amper een jaar, uit de inhoud blijkt geen relevantie; grote optredens, radio/TV of albums. Arch (overleg) 2 jul 2015 17:21 (CEST)
 • Gratis - Humor en onzin? Gratis kaas voor 7€ per kilo? Beter geen artikel dan zoiets. --Joostik (overleg) 2 jul 2015 17:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - een artikel hier neer zetten omdat je zelf geen zin hebt het op te knappen is nooit een goed idee, en een schoffering voor alle mensen die er wel serieus aan hebben gewerkt. ed0verleg 2 jul 2015 18:24 (CEST)
Een nominatie hier is een schoffering? Gaat wel een beetje te ver zo'n opmerking. Natuurlijk had ik zelf ook de helft kunnen schrappen, maar in sommige gevallen leg ik zoiets even voor. Als je de geschiedenis bekijkt blijkt op een gegeven moment "sex" vervangen te zijn door "kaas". Dat laat men dan heel "serieus" maar staan. En dan ben ik mensen aan het schofferen door een nominatie? Zeker dit soort meestal oudere en wat algemenere artikelen mogen wel eens kritisch bekeken worden. --Joostik (overleg) 3 jul 2015 09:43 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - is verbeterd - Patrick (overleg) 2 jul 2015 23:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - artikel ziet er nu goed uit. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:11 (CEST) (en @Ed0 - iets constateren betekent nog niet dat je het ook moet of kunt passen).
 • Manuele lymfdrainage ad modum Vodder - wiu- Bronloos enigszins aanprijzend artikel waarin de lezer direct wordt aangesproken. Het eindigt met aanwijzingen voor het vinden van een therapeut die deze methode praktiseert. In de titel onnodig moeilijke woorden. --JanB (overleg) 2 jul 2015 20:59 (CEST)
  • Dit artikel prijst zonder enige bronvermelding deze behandelmethode aan voor zeer ernstige aandoeningen. Verder, als ik het wat formalistischer aanpak, zijn delen van de tekst letterlijk overgenomen van externe websites zonder dat duidelijk is dat daarvoor toestemming is: [20], [21], [22]. Paul B (overleg) 2 jul 2015 21:07 (CEST)
  • De tekst is afkomstig van www.mldv.org. De tekst van www.jordensfysio.nl is gekopieerd maanden geleden. Pas toen ik de tekst op Wikipedia wilde zetten, was auteursrecht een probleem. Ik ben een nieuwe gebruiker van Wikipedia; wat ik niet begrijp is hoe ik een bron moet toevoegen. Ik heb de informatie gevonden, maar de implementatie vind ik lastig. Waar gaat het mis? Waar de lezer een MLDV therapeut kan vinden heb ik weggehaald. Ik snap dat dit te veel op reclame lijkt. Wat ik niet kan veranderen is de titel. Dit is immers de naam van de methode. Ik hoop dat iemand me verder kan helpen! Ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Gebruiker:Margot Nusselder 3 jul 2015 14:40

Toegevoegd 02/07: Deel 3[bewerken]

 • Kerkhoflaan -NE- Een straat met eenrichtingverkeer en een Lidl, vernoemd naar een begraafplaats en tevens het neusje van de zalm, zonder dat uitgelegd wordt waarom. Fred (overleg) 2 jul 2015 21:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - E-waarde blijkt niet uit artikel. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:12 (CEST)

Toegevoegd 03/07; af te handelen vanaf 17/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/07: Deel 1[bewerken]

 • Harry Hendrickx - wiu - Een éénzinner, zelfs nog te weinig voor een beginnetje. Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 jul 2015 00:09 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - er staan wel 3 feiten in (geboortejaar, politieke achtergrond en huidige functie). Maar het artikel biedt niet heel veel verduidelijking. Nietanoniem (overleg) 3 jul 2015 10:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Intussen al beetje aangevuld. Queeste (overleg) 3 jul 2015 11:30 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nominatie ingetrokken, artikel is voldoende aangevuld. Waarvoor dank! Dinosaur918 (vragen of opmerkingen?) 3 jul 2015 16:45 (CEST)
   • Mag ik dan zo vrij zijn om hem ook hier door te strepen? Fred (overleg) 3 jul 2015 22:19 (CEST)
 • Aron Rodríguez - NE - genoemde gespeelde clubs zijn al laag amateurniveau, op en:wiki twijfelen ze ook aan de bronnen en het zou ook wel eens een hoax kunnen zijn. - Agora (overleg) 3 jul 2015 10:09 (CEST)
 • Barter deal -wiu- Men spreekt over: producten, diensten of services. Mijn vraag is: wat is het exacte verschil tussen diensten en services? Fred (overleg) 3 jul 2015 11:38 (CEST)
 • George De Decker -wiu- Niet-neutraal met vele Mozartjes: Het talent voor beeldende kunst is George De Decker aangeboren. Al op heel jeugdige leeftijd bezocht hij regelmatig vele musea en tentoonstellingen. De kunstenaars die hij hier bewonderde werden zijn “echte” leermeesters. George De Decker was zeven toen hij met pianolessen begon. Gebabbel: Hij schildert in een abstracte beeldtaal en een sober koloriet monumentale doeken met een robuuste brede herkenbare toets. In zijn reeksen composities vormen ritmes op het doek landschappelijke impressies of pure abstracties. Daarnaast lange lijsten die voor de encyclopedisch ingevoerde leek tamelijk nietszeggend zijn, maar uitmuntend geschikt zijn voor een CV. Fred (overleg) 3 jul 2015 11:48 (CEST)
  • Beste mensen - Er wordt door jullie gevraagd om respectvol en neutraal te zijn. Het moet me van het hart dat ik het echt jammer vind dat het woord 'gebabbel' gebruikt wordt. Dit is de manier waarop de kunstenaar zelf zijn werk omschrijft en het lijkt me dat dit meer respect verdient. Vriendelijke groeten, Corry 31.201.31.38 3 jul 2015 13:05 (CEST)
   • als de kunstenaar hier zichzelf beschrijft er er wellicht sprake van zelfpromotie - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 3 jul 2015 14:36 (CEST)
    • of van auteursrechtenschending. Fred (overleg) 3 jul 2015 22:58 (CEST)
  • Onterechte verwijdering: lijkt me niet te voldoen aan de criteria voor nuweg. Zelfpromo voldoet alleen indien de aanmaker het zelf heeft geschreven en verder niet-relevant is. Deze is absoluut relevant: schreef de muziek voor verschillende zeer bekende TV-reeksen. Er zijn bronnen genoeg te vinden. Ik had er eigenlijk al wat verzameld om het artikel - dat idd wat te zwak was - te verbeteren. Zal jammer genoeg niet meer kunnen (ben korte tijd afwezig, daarom doe ik nu ook geen terugplaatsingsverzoek), zonde van de motivatie van de aanmaker. Dit was beter vermeden. Queeste (overleg) 3 jul 2015 18:54 (CEST)
   • Bij nader inzien: het artikel had al een voorgeschiedenis. Ik denk dat de aanmaakster hulp nodig heeft. Eventueel mag het artikel in mijn kladblok geplaatst worden, dan werk ik het bij na mijn verlof. Queeste (overleg) 3 jul 2015 18:59 (CEST)
 • Nintendo amiibo - tekstdump - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 3 jul 2015 12:31 (CEST)
 • Nkon - weg - Geen zinvolle inhoud. Het beschreven plaatsje bestaat niet. Dit lijkt mij een goede nuweg-kandidaat maar collega Woodcutterty dacht er anders over. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 3 jul 2015 12:53 (CEST)
  • Oei. Als het plaatsje niet bestaat moeten we even uitvogelen waar Samuel Eto'o geboren is en dat ook even melden aan de Britannica. Woodcutterty|(?) 3 jul 2015 12:59 (CEST)
   • op de meeste interwiki's staat Douala Agora (overleg) 3 jul 2015 13:55 (CEST)
    • Was natuurlijk geen serieuze vraag, maar er zijn ook genoeg wiki's waar Nkon als geboorteplaats genoemd wordt. In ieder geval doet mij dat twijfelen aan de wel heel stellige bewering van Maartenschrijft dat het plaatsje niet bestaat. Woodcutterty|(?) 3 jul 2015 15:13 (CEST)
     • Hier is het een Bantoetaal. ErikvanB (overleg) 3 jul 2015 16:07 (CEST)
      • Hier is het een verkorting van het duidelijk wel bestaande Nkongsamba. Maar ze hebben ook een artikel Nkongsamba. Verwarrend. Ik spreek geen Italiaans. Woodcutterty|(?) 3 jul 2015 16:11 (CEST)
       • Waar of niet waar, ook de Italiaanse Wikipedia geeft geen bron voor die bewering. Kortom: we weten niet zeker waar het ligt, maar er schijnt een voetballer geboren te zijn. Lijkt me niet voldoende om het te behouden. --Joostik (overleg) 4 jul 2015 11:28 (CEST)
  • Anderstalige wiki's als bron gebruiken, lijkt mij een beetje vreemd. Een snelle zoekopdracht laat zien dat 'Nkon' als geboorteplaats van Eto'o genoemd wordt, maar verder niet. Ook dat is een beetje vreemd. Oei, misschien moeten we het inderdaad even melden aan 'de Britannica'. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 4 jul 2015 00:20 (CEST)
   • In het arrondissement Ebolowa II, zone rural, groupement Ngoto II ligt een dorpje(?) met de naam Nkon. Dit is wel stuk zuidelijker dan nu wordt aangegeven. [23] Cattivi (overleg) 4 jul 2015 13:47 (CEST)

Toegevoegd 03/07: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 04/07; af te handelen vanaf 18/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/07: Deel 1[bewerken]

 • Lisanne Spaander - NE/wiu - Triest verhaal, maar niet iedereen die een triest verhaal heeft en daar een liedje over opgenomen heeft, is daarom meteen encyclopedisch. EvilFreD (overleg) 4 jul 2015 11:13 (CEST)
 • Urantia Boek, - wiu - in de huidige vorm een prima item voor de cursus wat kan er allemaal verkeerd gaan bij het schrijven van een lemma voor een encyclopedie. Peter b (overleg) 4 jul 2015 13:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een boek, geschreven door iemand met een grote, fantasievolle duim, die met behulp daarvan een heleboel onzin bij elkaar weet te sprokkelen. Zo zou ons melkwegstelsel al honderden miljarden jaar oud zijn, en dat, terwijl de ouderdom van het heelal, volgens de modernste inzichten, nog geen 14 miljard jaar blijkt te zijn. En zo gaat dat ruim 2000 pagina's door. Zo'n boek moet natuurlijk wel verkocht worden, en zie, het paranormale brein heeft Wiki al op de antennes staan. Uitgegeven door de Stichting Urantia, die al sinds 1950 de beshermer (sic!) is van de ongeschonden tekst van dit boek. Fred (overleg) 4 jul 2015 13:23 (CEST)
  • Ik wijs op de vele interwiki's (geen idee hoe dat zo komt) en het feit dat de tekst recent is uitgebreid. Redirects: Het Urantia Boek, Het Urantia boek. --ErikvanB (overleg) 4 jul 2015 14:17 (CEST)
   • De recente uitbreiding heeft het artikel geen goed gedaan, inderdaad. Ik zou bijna pleiten voor terugsnoeien naar een zo minimaal mogelijke versie en dan volledig beveiligen. Dit lijkt al sinds 2008 een poel van steeds terugkerend onencyclopedisch gewauwel te zijn. Paul B (overleg) 4 jul 2015 15:18 (CEST)
  • Dit heeft inderdaad niets meer te maken met een encyclopedie-artikel. Het is goed mogelijk dat het boek op zichzelf relevant genoeg is voor opname in de encyclopedie (dat suggereren de interwikilinks in ieder geval wel) maar de volstrekt onkritische en speculatieve bespreking die we hier aantreffen voldoet natuurlijk van geen kanten. Paul B (overleg) 4 jul 2015 14:20 (CEST)
 • Lombardstraat (Venlo) - NE - Artikel geeft geen blijk van relevantie van deze 25 lopende meter Venlo. EvilFreD (overleg) 4 jul 2015 14:05 (CEST)
  • Weinig te vinden op google, maar wel E naar mijn mening. Het staat op een vestingkaart uit 1842, ern worden minimaal 3 feiten benoemd en het is een van de straten in de historische binnenstad van Venlo. Ik weet dat dat laatste geen argument is, maar ik wil het toch even benoemen. De indeling van het lemma heb ik inmiddels enigszins aangepast. Torval (overleg) 4 jul 2015 15:00 (CEST)
   • Ik kom op Google Maps de naam Lombardstraatje tegen. We zien de straat ook op een kadasterkaart van iets eerdere datum dan de vestingkaart, helaas zonder naam: [24]. Maar het lijkt me erg lastig om er een zinnig artikel over te schrijven. Paul B (overleg) 4 jul 2015 15:18 (CEST)
 • Tandwielverhouding - wiu - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 4 jul 2015 17:07 (CEST)
  • In deze vorm niet zo heel zinvol. Eerder een voorbeeldsommetje dan een artikel voor in een encyclopedie. Veel meer zal het ook niet kunnen worden, vrees ik. Paul B (overleg) 4 jul 2015 17:09 (CEST)
  • Kan denk ik een redirect naar Overbrengingsverhouding worden. Michielderoo (overleg) 4 jul 2015 20:52 (CEST)
   • Zeker. Al moet ik zeggen dat ook dat artikel wel neigt naar 'simpele definitie plus oeverloze lijst van voorbeelden'. Paul B (overleg) 4 jul 2015 21:32 (CEST)
    • doorverwijzing gemaakt - kon mij al niet voorstellen dat er nog geen artikel over was - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 4 jul 2015 22:00 (CEST)
     • Graag even kijken over twee weken of het dat nog steeds is, aangezien de ip-er (ook nog na aanspreken) vijf of zes keer de nominatie had verwijderd. ErikvanB (overleg) 4 jul 2015 22:40 (CEST)
 • Facundo Bacardí -wiu- Eénzinner met weinig inhoud, zelfs geen jaartal. Fred (overleg) 4 jul 2015 18:26 (CEST)

Toegevoegd 04/07: Deel 2[bewerken]

 • HTC One M9 Plus -wiu- Hier wordt niet meer over verteld dan dat hij groter is dan de HTC One M9, en dat hij een Knop aan de voorkant heeft. Wat het voor een ding is moeten we van de afbeelding maar raden. Waar die Knop toe dient komen we ook al niet aan de weet. Fred (overleg) 4 jul 2015 21:16 (CEST)
 • Embrace, extend and extinguish -weg- Dit onleesbaar en onbegrijpelijk geheel heeft veel weg van een computervertaling. Mooie woorden als: interoperabiliteitsproblemen passeren de revue, maar verhogen de begrijpelijkheid allerminst. Het schijnt om een soort bedrijfsspionage te gaan, maar het fijne ervan komen we niet aan de weet. Fred (overleg) 4 jul 2015 21:28 (CEST)
  • Nou, in 'het veld' is interoperabiliteit wel een gangbaar woord. Maar bij de eerste zin van het artikel haak ik al af, en de rest is niet veel beter. Een 'hertaling' is wel gewenst. Met bedrijfsspionage heeft het niets te maken, wel met het manipuleren van de markt. Paul B (overleg) 4 jul 2015 21:37 (CEST)
 • Is filmpje - E? - vis Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg overleg 4 jul 2015 21:32 (CEST)
  • Moeten wij dat met die link gaan bekijken? Nee, dank je wel. Fred (overleg) 4 jul 2015 21:34 (CEST)

Toegevoegd 04/07: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 05/07; af te handelen vanaf 19/07[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/07: Deel 1[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 05/07: Deel 2[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 05/07: Deel 3[bewerken]

 • ...

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Alsdan betekent een melding van deze pagina op volglijsten, dat daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Een gebruiker die hieronder een nieuw artikel toevoegt, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]

 • Pleegzuster bloedwijn: dit is een kopie van het lemma Pleegzuster Bloedwijn, waar de historie vd tekst aan vast zit. Daarna kan iemand bekijken wat nou de juiste spelling is. Een redirect lijkt me niet wenselijk. – Maiella (overleg) 1 jul 2015 15:04 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Zie de paginageschiedenis: het artikel heette oorspronkelijk Pleegzuster bloedwijn, is hernoemd naar Pleegzuster Bloedwijn en vervolgens is de automatisch aangemaakte doorverwijspagina één keer aangepast. Een eenvoudige zoekopdracht laat zien dat de fabrikant op de etiketten en in advertenties een hoofdletter 'B' gebruikte. Ik stel voor de doorverwijzing weer in ere te herstellen. Het artikel zelf kan trouwens ook beter. Richard 3 jul 2015 11:29 (CEST)
 • Sara en ammar, overbodige redirect. – Maiella (overleg) 4 jul 2015 10:26 (CEST)
 • Susan Karolewski -cyberpesten.- Arch (overleg) 4 jul 2015 20:52 (CEST)