Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Op deze pagina vindt geen stemming bij meerderheid plaats, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 24/10; af te handelen vanaf 07/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/10: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Staatkundig gereformeerde beginselen - weg - Wellicht is het onderwerp E, de behandeling is dat, om vele redenen, beslist niet. Met de "beginselen" wordt allereerst helemaal niet bedoeld de 'oude' partijbeginselen van de SGP, én het artikel gaat nergens in op de inhoud van de beginselen, laat staan dat daarbij een bron wordt aangewezen. Het artikel wekt de indruk niets anders te zijn dan propaganda voor 'de oude lijn', een pamflet voor de 'Landelijke stichting SGB', en het heeft hier zo niets te zoeken. Een Nuweg zou welkom zijn. Jürgen Eissink (overleg) 24 okt 2017 04:37 (CEST)
Neutraal Neutraal Het artikel zou zeker uitgebreid kunnen worden en mogelijk komt de inhoud beter tot z'n recht in het artikel over de SGP zelf, maar met bovenstaande bezwaren ben ik het niet eens. Artikel is vrij neutraal beschreven, dus termen als propaganda en pamflet doen er geen recht aan. Nu weg lijkt me helemaal uit den boze. Evert100 (overleg) 24 okt 2017 08:17 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Zeker behouden. Uitbreiding met de geschiedenis van deze beginselen is gewenst: De SGP bestaat sinds 1918, dus de beginselen gaan zeker terug tot ver voor 2000. Wat is er veranderd? Net als elke politieke partij heeft ook de Staatkundig Gereformeerde Partij in de loop van de tijd veranderingen ondergaan. Dat is bijvoorbeeld te zien in de omgang met de media. Daar kan nog wel meer bij worden vermeld. Het zou eventueel in het artikel over de SGP kunnen worden gevoegd. Fred (overleg) 24 okt 2017 12:20 (CEST)
het artikel is inmiddels met een stukje over de algemene partijbeginselen uitgebreid, inclusief bronvermelding. Ook is het woordje 'oude' bij partijbeginselen verwijderd. Daarmee is de kritiek van Jurgen Eissink verwerkt. <<< 24 okt 2017 09:49‎ reactie van Gebruiker:Dirk Baarssen
Ik geloof niet dat u mijn kritiek heeft verwerkt, en het artikel is met de uitbreiding niet minder onklaar geworden. De 'Algemene beginselen' die u heeft gekopieerd (zónder de bron te geven, al zegt u van wel) waren ook in 1989 al zodanig geformuleerd en aangenomen. En als de 'staatkundig gereformeerde beginselen' gelijk zijn aan de 'algemene beginselen' (waarmee kennelijk ook de partijbeginselen worden bedoeld) van de SGP, hoe kan dan de Stichting SGB ze willen bevorden, terwijl de stichting het er niet mee eens is? Het snijdt allemaal geen hout. Voor Voor verwijderen Jürgen Eissink (overleg) 24 okt 2017 12:55 (CEST)
Ik deel de kritiek van Jürgen Eissink. De staatkundig-gereformeerde beginselen zijn die uitgangspunten van de SGP en die worden al behandeld in het artikel over de partij in de paragraaf "Beginselen en standpunten". Het ligt dan ook meest voor de hand om van het huidige artikel een doorverwijzing hiernaar te maken. Een aanzet voor een tekst over wijzigingen in het SGP-standpunt is Vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Dat is tegelijkertijd een waarschuwing dat een dergelijke tekst flink uit de hand kan lopen. Bovendien blijkt daaruit dat de beginselen heel goed intact kunnen worden gelaten, hoewel de standpunten in de praktijk wel degelijk ingrijpend kunnen wijzigen.
Eventueel kan het gedeelte over de Landelijke stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen in een apart artikel geplaatst worden. Een politieke pressiegroep die het al 40 jaar volhoudt, zou best wel eens encyclopediewaardig kunnen zijn. Ook hier heb ik echter geen bezwaar tegen verwerking van de informatie in het hoofdartikel over de SGP. De opzet van het hier te beoordelen artikel kiest echter duidelijk partij voor de conservatieve rechterflank van de SGP - die krijgt meer aandacht dan de partij als geheel - en voldoet daarmee niet aan het uitgangspunt dat Wikipedia een neutrale encyclopedie is. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 24 okt 2017 20:35 (CEST).
Voor Voor verwijderen - statuten, regels en zo van een partij/vereniging/stichting/e.d. horen thuis bij die partij/vereniging/stichting. Geen encyclopedische relevantie. Kunnen hooguit kort vermeld worden in het artikel over die partij/vereniging/stichting zelf. Nietanoniem (overleg) 25 okt 2017 10:30 (CEST)
Voor Voor verwijderen - Het artikel is op een bevooroordeelde wijze geschreven. De mening van de rechterflank van de partij wordt weergegeven. In de eerste paragraaf wordt veel gezegd over media, maar ik zie niets over media in de weergegeven beginselen. Informatie over beginselen van een partij of vereniging zouden in het artikel over de betreffende partij / vereniging beschreven kunnen worden, maar dan wel op een neutrale manier. Ziqo (overleg) 28 okt 2017 15:20 (CEST)
 • Requirement - ne/wiu - Door het ontbreken van Nederlandstalige bronnen is het onduidelijk of deze term gebruikelijk is in het Nederlands. Los daarvan is de tekst slecht geschreven en hier en daar zelfs onbegrijpelijk. Zo luidt de definitie: "Een requirement in de techniek is een enkelvoudig gedocumenteerde bepaling, wat een bepaald product of dienst zou moeten doen". Een 'enkelvoudig gedocumenteerde bepaling'? En 'een bepaling wat een dienst zou moeten doen'? "In een requirement worden de benodigde attributen, capaciteiten, karakteristieken of kwaliteiten van een systeem geïdentificeerd"? "Het begrip [requirement] kan duiden op de activiteit van het opstellen van vereisten"? Marrakech (overleg) 24 okt 2017 11:50 (CEST)
Dit is een encyclopedie, geen woordenboek. Maar Marrakech wil graag weten of dit in het Nederlands een gangbaar woord is. Ik kan beamen dat dat zo is, maar ik ben natuurlijk geen betrouwbare bron. Ik ben daarom naar een willekeurig winkeltje voor boeken online gegaan en heb de term requirements ingevuld. Dat geeft zo al de volgende resultaten:
 • Grip op Requirements Jan Jaap Cannegieter
 • Handboek Requirements Nicole de Swart
 • Succes met de requirements! Martin Arendsen
 • Informatieanalyse voor Engineering en Management Requirements Wiel Pollaert
 • SMART Requirements 2.0 Jasper Zandvliet
Met de overige opmerkingen van Marrakech ben ik het niet oneens. Hoeft van mij niet weg, mag wel beter. –Frank Geerlings (overleg) 24 okt 2017 11:57 (CEST)
Het woord requirement is geen fijn Nederlands woord, maar wel veel gebruikt jargon. Zeker in software-land en in de internationaal georiënteerde bedrijven en universiteiten. Veel literatuur die bedrijfs- en ontwerpprocessen beschrijft komt nu eenmaal uit de Angelsaksische wereld. Het juiste Nederlandse equivalent zou mijns inziens ontwerpeis zijn. We spreken in Nederland meestal van een "pakket van eisen". Het artikel rammelt verder qua opbouw en inhoud. Take Mirrenberg (overleg) 26 okt 2017 07:52 (CEST)
 • Filologica - studentenclub - de toon van het artikel (incl. de korte en de lange versie van het clubleid, waarin het drinken de belangrijkste bezigheid blijkt te zijn) is iets te wollig - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 24 okt 2017 12:30 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een enorme hoop gebabbel, aangezien er blijkbaar niets zinnigs over deze club valt te vertellen. Fred (overleg) 24 okt 2017 13:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Allemaal informatie die thuis hoort op een clubwebsite, niet in een encyclopedie. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 24 okt 2017 13:40 (CEST)
 • Gran Turismo sport - van nuweg naar wiu - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 24 okt 2017 14:09 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen - in huidige vorm een mooi begin. Nietanoniem (overleg) 25 okt 2017 10:31 (CEST)
 • Peter Bossu - wiu, opmaak - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 24 okt 2017 14:59 (CEST)
  • Kan dat artikel niet gewoon terug naar een oudere versie? ɘVe Roept u maar! 24 okt 2017 15:05 (CEST)
   • Dat had ik in eerste instantie ook gedaan, maar toen kreeg ik het verzoek van gebruiker De Rode Kat om het terug te plaatsen zodat hij het kon verbeteren. De oorspronkelijk versie (met zinnen als dat vooral hun bespielingen geeft over hun het leven en dat in de Westhoek) was ook niet alles. Overigens claimt deze gebruiker Peter Bossu zelf te zijn. Ik heb hem op zijn overlegpagina aangespoord hier commentaar te geven en om hulp te vragen. Het zit op het randje van ZP wat dat betreft, maar dat kunnen we in de discussie hier erbij betrekken. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 24 okt 2017 15:14 (CEST)
    • Aha, nu snap ik waarom het in deze versie is opgeslagen - dank je wel. Ik vind echter de huidige versie zwaar onder de maat... dit is eenvoudigweg een CV (opsomming van activiteiten en prestaties). Ik adviseer herschrijven, en dan ook flink schrappen... Grt ɘVe Roept u maar! 24 okt 2017 15:22 (CEST)
     • Helemaal mee eens. En dat is ook wat ik De Rode Kat heb aangeraden. Groet, JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 24 okt 2017 15:25 (CEST)
  • Gezien de E-waardigheid van Bossu (het oorspronkelijke artikel bestond al meer dan 10 jaar), ben ik gaan snoeien, heb ik de opmaak aangepast en het artikel voorzien van wikilinks en referenties. Ik moet daar eerlijk bij vermelden dat ik per e-mail door Bossu ben verzocht het artikel aan de Wikipedia-standaard aan te passen, daar hij zelf niet wist hoe hij dat zou moeten aanpakken. Daar is het bij gebleven. Ik heb het artikel zelf geredigeerd en heb zelf de bronnen erbij gezocht. Bossu heeft zich niet met mijn bewerkingen bemoeid en ook geen bronnen aangedragen. Ik geef het nu graag aan jullie, want ik begin "blind" te worden voor mijn eigen bewerkingen. Zeker waar het de Belgische politiek betreft (ik ben Nederlander), denk ik dat een ander daar wat beter de puntjes op de i kan zetten.
   Door mijn betrokkenheid wil ik me ook niet mengen in de discussie of déze versie behouden moet blijven of dat het wordt teruggedraaid naar de versie vóór de bewerking door De Rode Kat. Dát er een versie behouden moet blijven vanwege de E-waarde van Bossu, lijkt me echter duidelijk. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 25 okt 2017 15:30 (CEST)
Ik heb eveneens flink gesnoeid en het begint er op te lijken. De bronnen zijn nog niet op orde omdat deze niet altijd over Bossu gaan. Ook is een bron die hem van enige afstand beschrijft zeer welkom en wat informatie over jeugd en opleiding enzo, mvg HenriDuvent 28 okt 2017 17:16 (CEST)
Wederom gesnoeid, wat er nu staat is controleerbaar, mvg HenriDuvent 6 nov 2017 12:16 (CET)

Toegevoegd 24/10: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Joel Beukers -NE- Een bronloos iemand die blijkbaar een bekende motivatie schijnt te zijn. Wat een Social Media Influencer zou kunnen zijn komt ook al niet uit de verf. Fred (overleg) 24 okt 2017 16:39 (CEST)
 • Glen Fontein - wiu/ew? Volgens het YouTube account via glenfontein.com heeft hij16.977 abonnees het artikel rept over 400.000 volgers, taalgebruik ondermaats, wat onafhankelijke bronnen zijn welkom, verder twijfel aan relevantie.Rode raaf (overleg) 24 okt 2017 20:03 (CEST)
 • Andy Durge Doet aan skateboarden, maar het verhaal op de pagina doet geen niveau vermoeden dat opname gerechtvaardigd maakt. Toth (overleg) 24 okt 2017 21:15 (CEST)
 • Genderongelijkheid in de Nederlandse politiek (oudere titel Gendergap in de Nederlandse politiek) -NE- dit lemma leest als een een betoog, het hoort een NPOV geschreven artikel te zijn. Saschaporsche (overleg) 24 okt 2017 22:15 (CEST)
  • Ik had m'n bedenkingen bij de neutrale insteek van het lemma al op de OP daarvan aangekaart. Het achterliggende onderwerp is zeker waardevol en relevant. Agora (overleg) 24 okt 2017 22:42 (CEST)
  • Is er geen Nederlands woord voor dat lelijke gendergap wat volgens mij alleen op Wikipedia wordt gebruikt? Wat me ook stoort is dat dit doorlinkt naar Genderongelijkheid, waarmee wordt gesteld dat vrouwen bewust worden achtergesteld in de politiek. Dat lijkt me onzin, behalve bij de SGP dan. Ik vind het dan ook niet neutraal. De tweede alinea suggereert dat het heel zorgwekkend is dat er minder vrouwen in de politiek zitten en de in eerste alinea wordt het vreemd gevonden dat we nooit een vrouwelijke premier hebben gehad. Joris (overleg) 24 okt 2017 23:28 (CEST)
   • In Vlaanderen is het woord "gendergap" zo goed als onbekend. Ik prefereer het woord genderkloof. Sonuwe () 24 okt 2017 23:54 (CEST)
  • Het artikel heette korte tijd Man/vrouw verhouding in Nederlandse kabinetten. De genderbalans van een kabinet is een veel afgebakender onderwerp dan alle bestuursvormen en lagen mee te nemen. Hannolans (overleg) 25 okt 2017 00:17 (CEST)
  • Niet neutraal, te eenzijdig zonder balans. Teveel vanuit het perspectief geschreven dat een gendergap iets negatiefs is. Eén voorbeeld: "Geen enkele vrouw bracht het tot minister. In de periode tot 1976 verbeterde dit marginaal." dit is dus pure pov. Ik neem aan dat er ook mensen zijn die hier anders over denken. De spreekwoordelijke types die vinden dan vrouwen slechts één recht mogen hebben. Dat leidt me naar WP:NIET: "Opstel, propagandaplatform, platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen". Ik vraag me zelfs af in hoeverre dit grenst aan WP:GOO. Ook vraag ik me af og er geen Nederlands woord bestaat voor "gendergap". Trouw spreekt over een "gelijkheidslijst" maar dat dekt de lading niet, omdat in dit geval uitsluitend op geslacht wordt beoordeeld, niet geloof, afkomst, enz. Bijvoorbeeld in Gelderland leeft het sterk om meer Gelderlanders in de kamer te krijgen. Daar werd een soortgelijke actie als voor de vrouwen, gehouden om via voorkeursstemmen meer Gelderlanders in de kamer te krijgen. Regionale spreiding van kamerleden kent (zoals velen misschien) weten grote ongelijkheid. Het grote gros komt uit Holland, andere provincies zijn zwaar ondervertegenwoordigd, waarvan sommigen denken dat daarom het geld en aandacht ook evenredig verdeeld wordt over de 12 provinciën. Ik zou er zelfs een artikel over kunnen schrijven, provinciegap in de Nederlandse politiek. Hetzelfde zou ik kunnen doen op nationaliteiten. De Tweede Kamer is duidelijk geen afspiegeling van de maatschappij. Een ideale kamer zou dus 50% man 50% vrouw, die weer bestaan uit 55% atheïsten, 24% katholieken, 10% protestanten, 5% moslims, 6% overige religies, dan moeten we nog verder, 15% allochtonen, wat te denken leeftijd enz, enz.. Over de diverse "gaten" die bestaan is genoeg te lezen in opiniebladen, vaktijdschriften, vooral actiegroepen. Maar past zo'n pleidooi/scriptie nou binnen Wikipedia? Niet in deze vorm. Zeker niet als men te betrokken is bij het onderwerp. Maar dat is mijn pov. Rode raaf (overleg) 25 okt 2017 09:05 (CEST)
  • Ik zie dat we ook het artikel Genderongelijkheid in de wetenschap hebben. Als dat artikel beter in balans is dan kunnen we dit artikel naar dat artikel spiegelen. Ik vraag me af in hoeverre zaken specifiek bij een beroepsgroep horen, landsafhankelijk zijn, of dat er een generieker artikel genderongelijkheid in de arbeidsmarkt, of genderongelijkheid in de Nederlandse arbeidsmarkt van toepassing zijn. Hannolans (overleg) 25 okt 2017 11:32 (CEST)
   • Gender-issues zijn grotendeels cultureel bepaald. In andere landen bestaan gender-issues vaak op andere wijze. En in sommige beroepen ook nog eens, wat de landen vaak weer overstijgt, waardoor het lastiger wordt dat te scheiden. Maar goed, dat gaat niet over dit artikel. ed0verleg 25 okt 2017 13:10 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen artikel is nu stuk neutraler tov nominatieversie. Uiteraard kan er nog aan verbeterd worden, dergelijke artikelen zijn altijd wat moeilijker om in een keer goed gebalanceerd te hebben. titel is aangepast naar Nederlandse woord 'Genderongelijkheid'. Hannolans (overleg) 28 okt 2017 21:20 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen. Dat het NE is, zoals de nominator stelt, lijkt mij niet. Er wordt heel veel over gepubliceerd. Niet alleen in vrouwengremia, maar ook door andere media. Er wordt ook veel onderzoek naar gedaan, oa. door het World Economic Forum. Dus het "NE" zijn lijkt mij geen reden tot verwijderen. Het artikel laat op zo neutraal mogelijke manier de genderongelijkheid zien. Dat er genderongelijkheid is in de Nederlandse politiek, daar valt echter niets aan te veranderen op dit moment. Misschien kan de titel over 10 jaar veranderd worden in "gendergelijkheid in de Nederlandse politiek", hoe we daar gekomen zijn en wat de geschiedenis daarvan is. Ik kan het alleen maar hopen. Elly (overleg) 2 nov 2017 15:05 (CET)
    • Toch is dit nog steeds geen neutraal lemma en komt het nog grotendeels over als factshopping. Verlengen als wiu-nominatie lijkt mij het beste. - Agora (overleg) 6 nov 2017 12:00 (CET)

Commentaar: artikel is grondig opgebouwd met een veelzijdige bronnenverantwoording. Gaat wat mij betreft op vlakken misschien wel té diep door alle politieke bestuurslagen in Nederland te noemen. Wijziging van de titel van gendergap naar genderongelijkheid komt in ieder geval tegemoet aan de tegenwerping van gebruiker Sonuwe tegemoet. Artikel is mijns inziens neutraal: daar waar volgens collega's e.e.a. niet neutraal is of sprake is van POV kunnen door deze collega's op de OP besproken worden en in de tekst aangepast worden. Ik ben het oneens dat er sprake is van factshopping (ik neem aan dat collega hiermee een soort cherrypicking van welgevallige feiten bedoelt?) Misschien kan daarover toelichting gegeven worden op de OP van artikel.Ecritures (overleg) 15 nov 2017 10:08 (CET)

Toegevoegd 25/10; af te handelen vanaf 08/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/10: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Strafbaarheid van mensenhandel – per WP:NIET en WP:GOO (Wikipedia is niet de plek om eigen speculaties en gedachten neer te zetten) – het artikel is volledig een eigen synthese van enkele los aangehaalde feitjes. Per WP:NIET is Wikipedia niet de plek om eigen gedachten, analyses e.d. te verspreiden. Er is geen overkoepelende bron aanwezig die de eigen synthese ondersteunt en de voetnoten die wel aanwezig zijn betreffen slechts verwijzingen naar losse regelgeving. Ik ben mij ervan bewust dat er een bepaalde afkeer onder gemeenschap bestaat om lange oude artikelen met noten te verwijderen – vaak onder het motto 'als het er al zo lang staat en met zoveel bronnen moet het wel goed zijn'. Maar het huidige artikel voldoet in het geheel niet aan onze uitgangspunten, immers: 1) de referenties bestrijken slechts losse feitjes; 2) o.b.v. die losse feitjes wordt vervolgens een eigen synthese geschreven; 3) die synthese wijkt af van gezaghebbende bronnen over dit onderwerp (bijvoorbeeld Noyon/Langemeijer & Remmelink); 4) het lemma is vanuit een neerlandocentristisch standpunt geschreven, terwijl daar gezien de titel geen aanleiding voor is; 5) halverwege het artikel wordt er ineens overgeschakeld op andere fenomenen, zonder dat duidelijk gemaakt wordt wat de precieze relatie tussen deze fenomenen en mensenhandel is; 6) deze secties bestaan slechts uit een arbitraire opsomming buitenlandse regelgeving; 7) zonder duiding – die ontbreekt – is de betekenis van deze buitenlandse regelgeving ook onduidelijk.
Volledigheidshalve enkele passages waar het eigen onderzoek duidelijk uit blijkt:
1. «Tot dat moment had de Kamer nooit een parlementair stuk over vrouwenhandel ontvangen, dus de Kamer moet zich hebben gebaseerd op morele oordelen over prostitutie, en eventuele geruchten over vrouwenhandel.»
> (eigen opvatting die geen steun vind in de gehanteerde bronnen – en overigens ook niet in andere bronnen over dit onderwerp)
2. «waarbij het aan een vrouw “voorspiegelen” van een beter inkomen al geldt als ‘misbruik van overwicht’»
> (onvolledig geciteerd, waardoor een onjuiste suggestie wordt gewekt. Origineel: "Ik ben voorts van mening – en ook dat zeg ik niet voor niets – dat, als iemand uit een ontwikkelingsland afkomstig is, het al gauw zo zal zijn dat voorspiegelingen met betrekking tot een beter inkomen enz. neerkomen op een vorm van misbruik op grond van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of zelfs misleiding. Dat is voldoende." [mijn cursivering])
3. «Per 1 oktober 2000 werd WvS art. 250ter gewijzigd, en verletterd tot 250a met als titel [mensenhandel en strafbare exploitatie van prostitutie]»
> (eigen synthese – de 'titel' blijkt niet uit de aangehaalde bronnen. De 'titel' is waarschijnlijk afkomstig uit een naslagwerk als Tekst&Commentaar waarin gewoonlijk elk artikel voorzien wordt van een opschrift in telegramstijl)
4. «Door die combinatietitel is tussen 2000 en 2005 niet goed duidelijk wat precies juridisch geldt als ‘mensenhandel’.»
> (eigen synthese – die twijfel blijkt uit geen enkele referentie, noch uit bronnen over dit onderwerp. Bovendien was deze 'combinatietitel' geen officiële titel. Hier wordt dus een eigen synthese gebruikt voor een eigen evaluatie van de wetswijziging)
5. «Basisgedachte van dat protocol lijkt […]»
> (eigen synthese – er is geen enkele reden om 'de basisgedachte lijkt' te hanteren als daadwerkelijk bronnen m.b.t. het Protocol waren gebruikt)
6. «Het nieuwe artikel 273a maakt nogal hutspot van het oude art. 250a en het VN-protocol.»
> (eigen synthese – de schrijver gaat er klaarblijkelijk vanuit dat de strafbaarstelling het protocol móet volgen en er geen beslissingsruimte overblijft. Dat is niet zo.)
7. «273a bevat bijvoorbeeld […] Aangezien dat ‘...voortvloeiend overwicht...’ niet uit het VN-protocol komt maar uit het oude WvS 250a, omvat dat ‘misbruik van overwicht’ tevens: […]»
> (eigen synthese – de schrijver vergelijkt hier zelf een wets- en verdragsbepaling met elkaar en toetst deze vervolgens aan zijn eigen gevormde synthese die daarna gebruikt wordt voor een eigen waardeoordeel)
8. De secties 'Werven minderjarige prostituees', 'Door misleiding of met dwang tot prostitutie brengen', 'Werven prostituees voor ander land' en 'Werven of bemiddelen meerderjarige prostituees'
> (eigen synthese – opstapeling van feitjes door de auteur zonder duiding. Referenties betreffen alleen een verwijzing naar het verdrag of de resolutie.)
Kortom, een schoolvoorbeeld van een artikel met een imposant bronnenapparaat dat niet voldoet aan onze uitgangspunten en dus rijp voor de prullenbak is. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 25 okt 2017 14:29 (CEST)
Bij het eerste citaat dat Perudotes hierboven gebruikte ("Tot dat moment had de Kamer nooit een parlementair stuk over vrouwenhandel ontvangen, dus de Kamer moet zich hebben gebaseerd op morele oordelen over prostitutie, en eventuele geruchten over vrouwenhandel.»") zou moeten gaan over de situatie in 1911 en daar gaat het al finaal mis. In januari 1907 verscheen in de Nederlandsche Staatscourant (zie hier) een wet betreffende de ondertekening van het traktaat l'Arrangement international en vue d'assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de 'traite des blanches' (wat in Nederland bekend werd als de Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes). Alsof die in 1907 in de Staatscourant gepubliceerde wet nooit behandeld is in het parlement. Van dezelfde wikipediaan zijn al heel wat dubieuze artikelen verwijderd en dit artikel met zo te zien nogal slordig eigen onderzoek kan volgens mij ook beter zo snel mogelijk verwijderd worden. - Robotje (overleg) 25 okt 2017 20:51 (CEST)
Ik heb er flink in gesnoeid. Wmb kan het zo wel. In het notenapparaat kan wmb ook nog flink gesnoeid worden. — Zanaq (?) 25 okt 2017 22:24 (CEST)
Er is inderdaad flink wat aan het artikel gesnoeid. Ik vraag me zelf af – en zou de afhandelend moderator willen vragen – of dit lemma zo wel een zelfstandig bestaansrecht heeft. Momenteel betreft het voornamelijk een los zand. Er zijn geen overkoepelende bronnen aanwezig. De relatie tussen de kopjes 'Nederland', 'minderjarigen', 'dwang', 'im- en export' (sic!) en 'meerjarigen' en wat dit alles met mensenhandel te maken heeft wordt niet duidelijk gemaakt. Hetzelfde geldt voor de stap van vrouwenhandel, naar bemiddelen van mannen jonger dan 21 voor prostitutie en mensenhandel. Het is allemaal een arbitraire selectie van feitjes die geenszins een encyclopedisch artikel vormen. Daarnaast zijn de meeste feitjes zijn ook reeds in het artikel mensenhandel opgenomen. Kortom, het lijkt mij dat dit lemma zo geen zelfstandig bestaansrecht heeft. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 nov 2017 18:24 (CET)
Het artikel Mensenhandel lijdt als ik het zo even vlug bekijk aan hetzelfde euvel. Ook in dat artikel tref je overal eigen commentaar van de schrijver aan, zoals dat in een rapport conclusies uit een ander rapport worden verdraaid, dat schattingen nergens op gebaseerd zijn, en dat de bewijsredeneringen in vonnissen 'opmerkelijk' zijn. Woody|(?) 26 okt 2017 16:50 (CEST)
Het artikel Mensenhandel is inderdaad van hetzelfde laken een pak. Dat blijkt onder andere uit de 'spraakverwarring' die niet door bronnen wordt ondersteund, maar een conclusie is die voor rekening van de auteur komt. Kennelijk heeft de auteur een heel duidelijke mening over wat mensenhandel moet zijn en wat daar niet aan beantwoordt is verdraaid of verward. Zelf ben ik enige tijd geleden in mijn kladruimte begonnen met het vertalen, aanvullen en herschrijven van het Engelse lemma, maar dat werk ligt al geruime tijd stil. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 1 nov 2017 18:10 (CET)

Toegevoegd 25/10: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Alphoto - NE/promo - RonaldB (overleg) 25 okt 2017 01:24 (CEST)
  • Vereniging zonder landelijk karakter, zonder uitzonderlijke prestaties. (Schijn van) ZP (user:Ridder is betrokken). PMdJ49 (overleg) 25 okt 2017 02:57 (CEST) Geblokkeerde gebruiker, mag niet meer meepraten. SanderO (overleg) 26 okt 2017 12:06 (CEST)
  • Lokale club. Ik zie geen relevantie, wel promo. Rode raaf (overleg) 25 okt 2017 11:36 (CEST)
  • Vreemd dat dit niet wordt geaccepteerd.Plaatselijke voetbalclubs (bijv.Alphense Boys en ARC) hebben op Wikipedia wel een eigen lemma. Waarom zou een fotoclub dat dan niet mogen heben? Sjabloon:Gebruiker Ridder 30-10-2017
 • Hart (symbool) - NE - Inhoud niet duidelijk, gaat dit om de symboliek van het hart of om een figuurtje? In deze vorm onvoldoende, graag meer inhoud met bronnen erbij. Verdel (overleg) 25 okt 2017 11:29 (CEST)
 • More than you now -wiu- Nuweg weggehaald en na enig corrigeerwerk als goed gecontroleerd? Maar dat kán helemaal niet, want er staan nog te weinig feiten in voor een beginnetje. Fred (overleg) 25 okt 2017 11:55 (CEST)
  • Ik zei dat ik het ging aanpassen en haalde de nuweg weg om verwijdering door derden te stoppen. Geduld. Mvg, Taketa (overleg) 25 okt 2017 11:56 (CEST)
   • Geduld is een schone zaak. Nominatie verwijderd. Glimlach Fred (overleg) 25 okt 2017 11:57 (CEST)
    • Moet die doorverwijzing op More than you now blijven staan? Want dat is natuurlijk foutief Engels. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 25 okt 2017 18:30 (CEST)
     • Ik had het even laten staan zodat het in lijsten van nieuwe artikels blijft staan en mensen meekijken naar het artikel. Boven kan de anonieme auteur zijn eigen artikel dan terug vinden. Mag op termijn verwijderd. Bijvoorbeeld over twee weken bij het aflopen van deze lijst. Mvg, Taketa (overleg) 26 okt 2017 06:35 (CEST)
      • Duidelijk. Ook hier dus iets met geduld en schone zaak. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 26 okt 2017 08:26 (CEST)
 • Filigraan (beveiliging) -wiu- onjuiste omschrijving die niets met beveiliging van doen heeft. Onder dp filigraan staat een betere omschrijving.
 • Robin Smit -NE- Het CV van een zich noemend Ondernemer en Adviseur, die een sabbatical heeft gehouden. Fred (overleg) 25 okt 2017 15:23 (CEST)
  • Pagina verwijderd nadat die door de aanmaker was leeggehaald. Tulp8 (overleg) 25 okt 2017 17:34 (CEST)
 • Jamal Charifi - weg - Voetballer niet van niveau voor Wikipedia artikel. Malinka1 (overleg) 25 okt 2017 15:27 (CEST)
  • Volgens deze website heeft hij als betaald voetballer gespeeld bij Berchem Sport in de Tweede Klasse van het Belgische betaald voetbal. Aangezien professionele sport geacht wordt het hoogste niveau te zijn, is hij dus gewoon E. Maar ik moet toegeven dat dit bronloze artikel dusdanig mager is dat het in deze vorm geen zinvolle aanvulling van de encyclopedie is. The Banner Overleg 25 okt 2017 17:31 (CEST)
 • Charlotte galjaard - ne - "dochter van..." relevantie van persoon zelf wordt uit de inhoud niet duidelijk.Rode raaf (overleg) 25 okt 2017 15:52 (CEST)
 • Argentijnse amarant - WB - te kort om een beginnetje te zijn. Rode raaf (overleg) 25 okt 2017 15:54 (CEST)
 • Koppelzone - wiu - bronloze woordenboekdefinitie. Tulp8 (overleg) 25 okt 2017 17:08 (CEST)
 • Spirituele teksten bibliotheek - advertentie. FNAS (overleg) 25 okt 2017 17:12 (CEST)
 • Symposionreeks - het (volledige?) fonds van een uitgeverij - door al die ISBN's heeft het toch de schijn niet neutraal te zijn - bovendien heeft het artikel over de uitgeverij ook een WIU-nominatie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 okt 2017 18:15 (CEST)
  • .. en Spirituele teksten bibliotheek heeft ook al een nominatie. En ik denk dat het artikel over de uitgever, Peter Huijs, ook snel zal volgen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 25 okt 2017 19:28 (CEST)
  • Ik voel er veel voor om een dergelijke eigen-beheer-uitgaven van boeken van een stichting als NE en als reclame te beschouwen. Wie hier echt in geïnteresseerd is gaat toch gewoon naar de site van die club zelf, daar staan die zelfde boekjes veel mooier tentoongesteld, met plaatjes, prijzen èn winkelwagentje. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 25 okt 2017 19:24 (CEST)
 • Landelijke stichting SGB - wiu - Uit gegeven tekst blijkt niet wat deze vereniging relevant zou moeten maken voor een encyclopedie. Tekst geeft alleen doelstellingen en een paar voorbeelden, maar geen onafhankelijke bronnen die over de stichting hebben geschreven, geen concrete voorbeelden wat de stichting heeft bereikt. Dqfn13 (overleg) 25 okt 2017 19:21 (CEST)
  • Zie ook de pagina van gisteren voor het gelieerde artikel Staatkundig gereformeerde beginselen. Dqfn13 (overleg) 25 okt 2017 19:23 (CEST)
  • Er is wel degelijk een onafhankelijke bron gebruikt. Dr. A. A. Kluveld is namelijk een buitenstaander. Ook de doorverwijzing naar de wikipagina van Van der Vlies bevestigt het beeld dat er het een en ander gewijzigd is bij de SGP t.a.v. de omgang met de media/televisie. Men kan verschillen of het relevant is om oude partijbeginselen te willen bevorderen of handhaven. De informatie hierover is in elk geval wel relevant. De stichting vertegenwoordigt bovendien tienduizenden andere mensen in Nederland.
   • Dus op basis van één bron oordeelt u dat deze stichting relevant is voor een internationale encyclopedie? Wat doet die stichting dan dat zo belangrijk is? Een enorm deel gaat over wat de SGP doet, denkt en wilt, maar niet wat de stichting doet en heeft gedaan. Dqfn13 (overleg) 25 okt 2017 20:19 (CEST)
  • Niet tellen, maar wegen. De ene bron verwijst bovendien naar andere bronnen. Wat de stichting doet, geeft de naam al aan.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 145.133.191.145 (overleg · bijdragen) 26 okt 2017 08:01‎
  • Voor Voor verwijderen De meeste organisaties waaronder politieke partijen, musea, banken en andere organisaties hebben vele stichtingen om verantwoordelijkheden, macht, doelstellingen en geld te spreiden. Boijmans heeft er geloof ik negen. Dat een specifieke gelieeerde stichting een eigen artikel krijgt is alleen als die stichting zelf regelmatig in het nieuws komt of bepaalde activiteiten onderneemt waardoor een artikel waard is. Hannolans (overleg) 4 nov 2017 20:29 (CET)
Edit: het lijkt op een afsplitsing te gaan van de SGP. Is daar een interne richtingenstrijd gaande? Hannolans (overleg) 4 nov 2017 20:33 (CET)
 • Rykel ten Kate - ne - Dit artikel is niet neutraal en serieus geschreven. Het lijkt eerder op een verhaal uit een boek. Bovendien ken ik dit persoon nog niet eens. Gympetic (overleg) 25 okt 2017 21:59 (CEST)
  • En waar is het artikel nu? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) 26 okt 2017 09:31 (CEST)
   • Verwijderd door een collega-moderator, omdat de pagina door de aanmaker werd leeggehaald. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2017 15:53 (CEST)
    • Tja, soms nemen moderatoren de moeite dat in het logboek te vermelden, maar blijkbaar was er nu enorme haast bij. Jammer. ed0verleg 26 okt 2017 18:27 (CEST)
     • Uit het logboek: "De inhoud was: "{{nuweg|leeg}}"." Woody|(?) 26 okt 2017 18:33 (CEST)
 • Milou Turpijn - wiu - Uit de gegeven tekst blijkt onvoldoende waarom Turpijn relevant zou moeten zijn. Dqfn13 (overleg) 25 okt 2017 22:05 (CEST)
 • Del-Toros - ne - Nieuwe rockband, albums uitgegeven bij hobby-labels, vrijwel geen onafhankelijke bronnen te vinden. Dqfn13 (overleg) 25 okt 2017 22:20 (CEST)
  • Auteur is gezien de naam mogelijk ook direct betrokken bij de band. Verdel (overleg) 26 okt 2017 14:23 (CEST)

Toegevoegd 26/10; af te handelen vanaf 09/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/10: Deel 1[bewerken]

 • Jacob Slavenburg - auteur Kattenkruid (overleg) 26 okt 2017 02:42 (CEST)
  • Ik heb de nominatie doorgehaald, omdat op de pagina waarnaar verwezen wordt heel duidelijk "Bron: Wikipedia" staat, en de daar overgenomen versie een van de latere is, terwijl in onze bewerkingsgeschiedenis precies valt na te gaan hoe deze is ontstaan uit deze versie. De nominatie is kennelijk ongegrond. Woody|(?) 26 okt 2017 13:18 (CEST)
 • Peter Huijs - Twijfel over E waarde; man met baan; promo; aangemaakt tegelijk met nog een aantal gerelateerde onderwerpen met dubieuze encyclopedische waarde. Artikel werd vannacht verwijderd wegens auteursrechtenschending en vanochtend opnieuw aangemaakt; ik kan niet vaststellen of dat in dezelfde vorm gebeurde. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 26 okt 2017 09:16 (CEST)
  • Ik mis onafhankelijke bronnen die EW kunnen aantonen. Rode raaf (overleg) 26 okt 2017 12:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - relevantie blijkt niet uit artikel. Nietanoniem (overleg) 26 okt 2017 13:02 (CEST)
   • Artikel is in een compleet andere vorm geschreven. Echter, de relevantie van deze man staat allerminst vast. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2017 23:26 (CEST)
 • Ottomaans-Saoedische Oorlog - wiu - Bevat pov, zoals: "Het verkrijgen van de steun van de vluchtige Arabische stammen door bekwame diplomatie en weelderige geschenken" daarnaast kleurrijk taalgebruik en kromme zinnen zoals: "Toch zou het nog tot september 1818 voor de Saoedische staat om te vernietigen met de overgave van hun leiders." Twijfel aan de neutraliteit van de inhoud, bijvoorbeeld vergeken met de.wiki zie ik afwijkingen in dodentallen en er ontbreken 15000 burgerdoden. Rode raaf (overleg) 26 okt 2017 10:25 (CEST)
 • Jemenitische hereniging - wiu - Slechte vertaling van de Engelse versie. Waardoor zinnen een andere betekenis krijgen: "declared" wordt vertaald als "gevormd", omstreden uitspraak voorzien van een bronvraag aldaar zoals: "algemeen beschouwd als vrije en eerlijke verkiezingen" werd kritiekloos overgenomen. Rode raaf (overleg) 26 okt 2017 10:36 (CEST)
 • André de Boer - twijfel over E-waarde (vergelijkbaar met Peter Huijs (zie hierboven) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 okt 2017 11:54 (CEST)
  • Ik mis onafhankelijke bronnen die EW kunnen aantonen. Rode raaf (overleg) 26 okt 2017 12:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - relevantie blijkt niet uit artikel. Nietanoniem (overleg) 26 okt 2017 13:02 (CEST)
   • Dezelfde gebruiker is deze man en zijn denkbeelden her en der aan het toevoegen als bron en waarheid Toth (overleg) 2 nov 2017 20:16 (CET)
 • Lijst van Nederlandse ministers van Infrastructuur en Waterstaat - Er was al een Lijst van Nederlandse ministers van Verkeer en Waterstaat, daar zijn zojuist deze twee ministeries ook aan toegevoegd. Lijst is daarmee dubbelop en overbodig geworden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 okt 2017 15:44 (CEST)
  • Het is gebruikelijk om bij een naamswijziging van een ministerie de nieuwe naam te hanteren. Dus zowel voor het ministerie, de minister, de staatssecretaris als de bijbehorende lijsten. Daarom is het beter de nominatie om te draaien en de Lijst van Nederlandse ministers van Verkeer en Waterstaat te verwijderen (of te hernoemen, om de wiki-historie te bewaren) - Skuipers (overleg) 27 okt 2017 00:06 (CEST)
   • Wat gebruikelijk is in Den Haag is niet noodzakelijkerwijs gebruikelijk of wenselijk op Wikipedia. Ministerie of encyclopedie hebben niet hetzelfde uitgangspunt. Voor een encyclopedie is de geschiedenis van een ministerie minstens zo belangrijk als de huidige stand van zaken. Hier heeft het dan ook de voorkeur om de geschiedenis te bewaren en het oudste artikel te behouden. Of de titel gewijzigd moet worden van de naam die het ministerie decennia heeft gedragen van net na de oorlog tot zo'n 7 jaar geleden naar de naam die het ministerie sinds gisteren draagt is ook lang niet zo'n vanzelfsprekendheid als u denkt. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 27 okt 2017 00:13 (CEST)
    • Uiteraard is de geschiedenis van een ministerie interessant. Maar die kan ook perfect bewaard blijven als we voor de naamgeving va de lijsten de actuele naam hanteren. In de visie van LeeGer zou voor de Lijst van Nederlandse ministers van Defensie nog steeds de naam Lijst van Nederlandse ministers van Oorlog en Marine gehanteerd worden, en voor de Lijst van Nederlandse ministers van Economische Zaken de naam Lijst van Nederlandse ministers van Landbouw, Nijverheid en Handel. Maar als dat wat verouderd overkomt, welke criteria hanteer je dan? Gebruik je de oudste naam die een ministerie ooit gedragen heeft, een naam die ergens in de tijd daarna is gebruikt (en welke dan?), of de actuele, nieuwe naam? Ik pleit voor het laatste; dat is duidelijk en geeft geen aanleiding tot discussie. Wat nu juist onduidelijkheid veroorzaakt is dat de lijsten een andere naam dragen als de artikelen over de ministeries zelf (want die zijn wel actueel); leg dat maar eens uit aan iemand die informatie zoekt - Skuipers (overleg) 28 okt 2017 06:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Ik had de naam van de pagina aangepast, omdat er een verwijzing was vanaf de wikipagina van het ministerie. Ik was niet op de hoogte van de al bestaande pagina met de ministers van Verkeer en Waterstaat. Mijns inziens kan de pagina van ministers van Verkeer en Waterstaat behouden blijven, omdat hierop ook de historie van de bewindslieden staat en omdat de informatie die nu op de te verwijderen pagina staat tevens is toegevoegd. Lucasio98 overleg 27 okt 2017 11:44 (CEST)
  • Normaal zijn we op Wikipedia nogal 'conservatief' en in dit geval kan dat zeker ook geen kwaad. Het is in het geheel niet duidelijk of de naam 'Infrastructuur en Waterstaat' een blijvertje is. Voor 'Defensie' is dat al enige tientallen jaren duidelijk. Die vergelijking gaat dus nogal mank. In dit geval gaat het echter niet uitsluitend om het hernoemen van het voormalige Verkeer en Waterstaat, maar om het hernoemen van het fusieministerie Infrastructuur en Milieu. In dat geval zouden aparte lijsten wel te rechtvaardigen zijn, in de opzet zoals die hier ook is gehanteerd. Paul B (overleg) 29 okt 2017 18:05 (CET)
   • Hou tevens in het oog dat het hier niet alleen gaat om een hernoeming van de naam van het ministerie, maar ook om de overdracht van een deel van het beleidsterrein (Milieu, zelfs begrepen in de oude naam) naar Economische Zaken. Dat rechtvaardigt de nieuwe naam voor het voor verwijdering genomineerde artikel - Skuipers (overleg) 21 nov 2017 12:21 (CET)
 • Silke Vlaeminck - zolang dit geen bronnen heeft, vermoed ik dat deze persoon niet voldoende relevant is voor een encyclopedie. ed0verleg 26 okt 2017 18:25 (CEST)

Toegevoegd 26/10: Deel 2[bewerken]

 • Rick Evers - wiu - Externe links in de tekst, geen onafhankelijke bronnen die zijn relevantie bevestigen, niet-encyclopedische tussentitel (Bekend van ...), ongestaafde beweringen (Belgische ea media vragen hem geregeld om commentaar). Queeste (overleg) 26 okt 2017 20:20 (CEST)
  • Poging gedaan. 83.87.15.54 3 nov 2017 15:06 (CET)
   • man met baan waarbij van alles opgesomd wordt om het maar te duiden, maar eigenlijk gewoon binnen het uitvoeren van z'n beroep valt wat ansich nog niet Ew is. - Agora (overleg) 8 nov 2017 12:44 (CET)
 • Studievereniging Strategos - NE - Net als al die andere studieverenigingen is ook deze NE. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 26 okt 2017 21:02 (CEST)
  • Ik zie dat het artikel nu twee dagen na elkaar verwijderd is? Is de aanmaker van de gangbare procedures op de hoogte gesteld? Ik kan dat niet zien, maar ook niet goed controleren. We gaan er altijd vanuit dat iedereen onze ongeschreven regeltjes kent, zodat we er ook enkel nog luchtig naar hoeven te verwijzen, maar voor beginners geldt dit zeker niet. ed0verleg 27 okt 2017 07:35 (CEST)
  • @LeeGer Kun je me aangeven waar deze verwijderreden beschreven staat? Ik zie slechts bij WP:RPO staan (bij verenigingen) WEL: Grote studentenverenigingen en studieverenigingen in hun eigen land.. Dat zou eerder op het tegendeel wijzen. Extra reden om het artikel niet binnen de nominatieperiode te verwijderen. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 22:04 (CET)
   • @Ecritures Ik heb het artikel hier voor de normale procedure genomineerd. Wat de reden was om het voortijdig te verwijderen moet u vragen aan degene die besloot om het voortijdig te verwijderen. En op WP:RPO staat er over verenigingen: Lokale verenigingen, enkel bekend binnen gemeentegrenzen. En een lokale vereniging daar ging het hier om. Waarvan bovendien in de inhoud niet duidelijk werd waarom deze E zou moeten zijn. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 30 okt 2017 23:58 (CET)
 • Pinkpop 2018 - ne - Vooraankondiging van festival dat over welgeteld acht (8!) maanden plaats zal gaan hebben. Data kan nog veranderen, bevestigde acts kunnen nog wijzigen, of te wel: alles wat nu hier genoemd wordt kan nog veranderen. Klassiek voorbeeld van glazen bol, geen enkele bron hierover is namelijk onafhankelijk en een festival is veel sneller te annuleren dan iets als de Olympische Spelen. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2017 21:26 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen de aarde kan tegen dan ontploft zijn, dat klopt. MAar dat is geen reden om de pagina te verwijderen. Driehonderd (overleg) 27 okt 2017 00:27 (CEST)
  • De nominatie dat je wist die zou komen. Tegen Tegen verwijderen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen) 27 okt 2017 07:35
  • Voor Voor verwijderen Een lokale krant als bron voor het strikken van Bruno Mars, die er nog niet eens stond ten tijde van de nominatie. Over Pinkpop 2018 is dus nog onvoldoende gepubliceerd in onafhankelijke bronnen om nu al encyclopedisch relevant te zijn. Wikiwerner (overleg) 27 okt 2017 20:25 (CEST)
   • Misschien een idee om er een doorverwijzing naar Pinkpop van te maken zolang de informatie nog zo onzeker is? Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 31 okt 2017 00:04 (CET)
 • Zernike Institute for Advanced Materials - ne - Onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen, zelfstandige relevantie blijkt niet uit de hier gegeven tekst.
 • Vintage Culture - wiu - Deze twee zinnen geven nauwelijks informatie over wat Ruiz Hespanhol relevant maakt als dj, waarom staat hij te boek als de op 30-na-beste? En zo zijn er nog veel meer vragen die onbeantwoord zijn. Dqfn13 (overleg) 26 okt 2017 21:59 (CEST)
 • Born to Run (song) - slechte vertaling - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 okt 2017 23:20 (CEST)
  • @Vis met 1 oog: zou je de verwijdernominatie verder willen onderbouwen (zie ook WQ. Het feit dat het een vertaling is, is geen geldige verwijderreden. Bedoel je dat er door het maken van een vertaling sprake is van auteursrechtenschending? Of doel je eerder op een wiu-nominatie omdat je vindt dat de tekst niet loopt? Is het in dat geval zo slecht dat je vindt het het dan maar verwijderd moet worden. Misschien kan je ook overwegen het artikel op WP:DKB te plaatsen. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:58 (CET)
  • dit is duidelijk een machinevertaling, zoals: muur van geluidse invloed en omdat ze op dat moment geen significante populariteit hebben behaald - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 okt 2017 22:19 (CET)
   • is nu akkoord - er moet nog wel een dp worden aangemaakt, want er is ook een album met deze naam - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2017 00:32 (CET)

Toegevoegd 27/10; af te handelen vanaf 10/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/10: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Rijngouw Ik heb een redirect aangemaakt omdat ik dacht dat dit over hetzelfde gebied ging. Maar het zou ook wel eens kunnen dat er sprake is van twee verschillende gebieden. Ik ben niet zeker en dan kan het maar beter verwijderd worden. Geoffrey (overleg) 27 okt 2017 08:33 (CEST)
  • Dat is reden voor directe verwijdering; ik heb er daarom een nuweg op gezet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 27 okt 2017 08:35 (CEST)
 • InProcess-LSP - Reclame - voor eigen bedrijf, gezien de naam aanmaker. Hij noemt zichzelf al in de eerste zin! Misschien beter {nuweg} zelfs Nuvola apps bug.pngalgont overleg 27 okt 2017 10:13 (CEST)
  • Ik zie geen reclame uiting in de tekst staan; erg neutraal beschreven wat het bedrijf doet. Ben zelf inderdaad een van de eigenaren maar lijkt me transparant om dat ook onder mijn eigen gebruikersnaam te vermelden in plaats van anoniem. Michieldamen (overleg) 28 okt 2017 09:43 (CEST)
   • Het probleem is niet zozeer de schrijfstijl. Het onderwerp is echter niet bekend genoeg. Wikipedia draagt dus zelf bij aan die bekendheid en daarvoor zijn wij niet bedoeld. Daarom wordt het toch opgevat als reclame. Wikiwerner (overleg) 28 okt 2017 14:10 (CEST)
    • Dat is duidelijker; alleen het onderwerp is wel binnen wikipedia bekend; heb de link toegevoegd naar de overeenkomstige engelse pagina. Helpt het als ik deze pagina omzet naar het nederlands? Michieldamen (overleg) 29 okt 2017 13:02 (CET)
 • Belgische Rechtvaardige onder de Volkeren - wiu/weg: zie OP. Dit lijstje is volstrekt willekeurig; alleen in België gaat het hier om duizenden personen. De database zelf is goed genoeg (in Nederland staan ze allen in een boek). Paul Brussel (overleg) 27 okt 2017 18:23 (CEST)
 • Cöthener hc - wiu - Geschreven door iemand die vermoedelijk het Nederlands niet beheerst, fouten in de taal, geen opmaak, categorie, bronnen. Queeste (overleg) 27 okt 2017 19:49 (CEST)
 • Gerda Onnes - ne - Geen enkele aanwijzing voor relevantie. Geen enkele bron en nauwelijks informatie. Queeste (overleg) 27 okt 2017 19:54 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - gewikificeerd, uitgebreid en van bronnen voorzien. Gouwenaar (overleg) 28 okt 2017 22:44 (CEST)
 • Wim van der Kant - ne - Geen enkele aanwijzing voor relevantie. Geen enkele bron. Queeste (overleg) 27 okt 2017 20:04 (CEST)
  • Opmerking Opmerking terzijde: hij wordt niet genoemd in het bestand van het RKD. Het artikel oogt wel heel erg slordig als de eerst zin al begint met "Wim van der Kamp ...is een...". Gouwenaar (overleg) 28 okt 2017 22:58 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Apart. Na googlen blijkt m.i. wel relevantie. Zijn werk wordt aangeboden bij verschillende galerieën. Misschien om die reden juist wel opnemen.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ldhank (overleg · bijdragen) 29 okt 2017 09:09‎
    • Voor Voor verwijderen verkoop via een galerie is op zich onvoldoende. Recensies, opname in collecties, links vanuit andere artikelen etc is relevant. Hannolans (overleg) 4 nov 2017 20:54 (CET)
 • KFC Gent Barki - ne - Pas opgerichte lokale club zonder bronnen of aanwijzingen voor relevantie. Queeste (overleg) 27 okt 2017 20:12 (CEST)

Toegevoegd 27/10: Deel 2[bewerken]

 • CryptoCompare - NE - Internetforum waarvan de relevantie niet blijkt. Joris (overleg) 27 okt 2017 20:15 (CEST)
  • Na nominatie aangepast met wervende teksten. Ldhank (overleg) 28 okt 2017 05:04 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Nagelezen en opgeschoond waar nodig. Als je op Google zoekt naar de term dan vind je een behoorlijk aantal resultaten. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 30 okt 2017 19:38 (CET)
   • Ok, ik trek hem in. Ik vind het nog niet erg overtuigend, maar ik heb geen kennis van deze wereld en de site lijkt inderdaad wel vooraanstaand te zijn. Joris (overleg) 3 nov 2017 19:16 (CET)
 • Forze - wiu - Slecht vertaald, staat vol met taalfouten, bijschrijft foto's is onvertaald en de bestuur- en coureurstabellen zijn veel te breed. Joris (overleg) 27 okt 2017 20:25 (CEST)
  • Het beoordelingssjabloon is inmiddels verdwenen. Heb jij dat gedaan? Doordat bewerker zowat elke minuut een wijziging plaatst, ben ik de draad kwijt. Het begint er overigens wel steeds beter uit te zien. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 28 okt 2017 14:39 (CEST)
  • Nee, ik heb het weer teruggezet. Ik kijk later nog wel of het echt dusdanig verbeterd is dat de nominatie weg kan. Joris (overleg) 28 okt 2017 15:55 (CEST)
   • Prima. Ik heb de datumparameters toegevoegd zodat de link weer naar deze pagina verwijst (stond naar de 28e). JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 28 okt 2017 16:00 (CEST)
   • Het ziet er wel iets beter uit, maar ik vind nog steeds dat de zinnen niet lekker lopen door een te letterlijke vertaling en ik zie nog veel taalfouten staan. Joris (overleg) 3 nov 2017 19:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Te veel een organisatiepresentatiepagina die van binnenuit lijkt geschreven. Wikiwerner (overleg) 15 nov 2017 00:40 (CET)
 • Solidariteit voor het Gezin - ne/reclame - Aangemaakt door account met dezelfde bedrijfsnaam. Relevantie blijkt niet. Joris (overleg) 27 okt 2017 20:29 (CEST)
 • Cryptopian - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 27 okt 2017 21:18 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Bovendien een woord dat in ons taalgebied niet gebruikelijk is. Slechts engelstalige hits. Fred (overleg) 27 okt 2017 21:20 (CEST)
 • Westerdraai Competitie 2016/2017 -NE- Een iets dat wordt gespeeld, maar wát er nu precies wordt gespeeld (muziek? toneel? poker?) wordt ons niet meegedeeld. Fred (overleg) 27 okt 2017 21:24 (CEST)
  • Het blijkt darts te zijn! Dacht ik toch dat het voetbal was.... Trouwens, waar wordt het gespeeld (Nederland? Vlaanderen?). Fred (overleg) 27 okt 2017 22:08 (CEST)
   • Googelen levert alleen Wikipedia en klonen. Nuweg van gemaakt vanwege hoax c.q. vriendentoernooitje. Wikiwerner (overleg) 28 okt 2017 14:07 (CEST)
    • Geen hoax, wel uiterst lokaal en daarmee gegarandeerd NE. Dat het gegarandeerd verwijderd zal worden is sinds kort niet meer een nuweg-reden, dus verzoek mag ik niet uitvoeren. Dqfn13 (overleg) 28 okt 2017 14:49 (CEST)

Toegevoegd 27/10: Deel 3 - Catalaanse Republiek[bewerken]

 • Catalaanse Republiek. M.i. een nodeloze kopie van het bestaande artikel over de streek Catalonië, voorzien van een nieuwe inleiding, die beter zou volstaan bij een nieuwsbericht. Als het onafhankelijksstreven doorzet, en ook als het faalt, kan dat in het algemene artikel over de streek beschreven worden. In het eerste geval moet tzt. de inleiding worden aangepast. FNAS (overleg) 27 okt 2017 22:18 (CEST)
  • Copy paste vanuit het artikel Catalonië ongedaan gemaakt. Natuur12 (overleg) 27 okt 2017 22:24 (CEST)
   • Blijft over, een artikeltje, bestaande uit vijf jaartallen en een kaartje, over een staat die nooit werkelijk bestaan heeft. Wat daarmee te doen? FNAS (overleg) 27 okt 2017 22:35 (CEST)
    • Mij lijkt het gegeven dat de staat 5 keer uitgeroepen is (en door wie) op zich al wel een artikel waard (eentje, het hoeven er denk ik geen vijf te zijn zoals op de Engelstalige wiki). Het artikel zelf zou nog wel wat uitgebreid kunnen worden over hoe dat al die vijf keren er precies aan toe ging, maar voor een beginnetje lijkt het me genoeg. Mkr (overleg) 28 okt 2017 09:47 (CEST)
    • Om die reden E/EW Tegen Tegen verwijderen Chielio0ow (overleg) 28 okt 2017 10:10 (CEST)
     • Het artikel bestaat ook in div. andere wikipedia's, dus 'we' zijn duidelijk niet de enige. Dat de Catalaanse staat vijf keer is uitgeroepen (incl. jaartallen) is interessante informatie. Nu verder uitbreiden met meer details over die vijf gebeurtenissen. Bob.v.R (overleg) 28 okt 2017 10:00 (CEST)
  • Neutraal Neutraal - Het is niet duidelijk of de Catalaanse Republiek werkelijk heeft bestaan. Ik heb argumenten voor verwijderen (de afscheiding is zover ik weet door geen enkel (belangrijk) land erkend), en argumenten tegen verwijderen (het parlement heeft zeer duidelijk de onafhankelijkheid uitgeroepen en Catalonië de Catalaanse Republiek genoemd, al duurde de onafhankelijkheid feitelijk maar een paar uur: vandaag heeft Rajoy, de Spaanse president, Puigdemont en zijn parlement officieel ontslagen). Als er gestemd wordt voor behoud, moet alles in de verleden tijd worden geschreven. Hans Kamp (overleg) 28 okt 2017 11:00 (CEST)
   • Als het artikel het doel heeft om alle onafhankelijkheidsverklaringen op te sommen, ook die van gisteren (27 oktober 2017) ben ik Tegen Tegen. - Bijdrage op 28 okt. 2017 om 11:12 uur geplaatst door Hans Kamp.
  • Tegen Tegen verwijderen - Is om dezelfde reden encyclopedisch relevant als bijv. het Kaukasisch Emiraat. Zie ook Categorie:Niet-erkende staat. Het artikel biedt in de huidige vorm nog te weinig informatie, maar dat heeft niets met NE te maken. De Wikischim (overleg) 28 okt 2017 11:42 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - de Catalaanse Republiek is niet langer een nodeloze kopie van het bestaande artikel over de streek Catalonië. daarnaast is de regio Catalonië niet het zelfde is als de Catalaanse Republiek. Catalonië want deze is of was een Spaanse autonome gemeenschap in het noordoosten van het Iberisch Schiereiland en de Catalaanse Republiek is of was een niet-erkend staat, geclaimd door de Catalaanse onafhankelijkheid[1]
  • Tegen Tegen verwijderen zo leer je weer eens dat het niet de eerste keer was dat de catalaanse republiek werd uitgeroepen, zeer E en zeer leerzaam. Zie voor een vergelijkbare actie in de geschiedenis de Cisrheniaanse Republiek.Hans Erren (overleg) 28 okt 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen het artikel Krimrepubliek mocht ook blijven bestaan, dus dan deze pagina ook. Er is over deze onafhankelijkheidsverklaring ook veel meer te doen dan rondom de Krim, wat dit artikel in mijn ogen dus ook veel meer rechtvaardig dan die van de Krim. Dqfn13 (overleg) 28 okt 2017 14:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb hier nog eens over nagedacht. Ik ben nu definitief Tegen Tegen verwijderen verwijderen. Er is reden om het artikel te behouden, ook zonder de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië gisteren. De vorige vier verklaringen in het verleden, rechtvaardigen het behoud van het artikel. Hans Kamp (overleg) 28 okt 2017 20:41 (CEST)

Toegevoegd 28/10; af te handelen vanaf 11/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 28/10: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Harry Holtzman - wiu - Uit gegeven tekst blijkt onvoldoende wat Holtzman relevant maakt voor een internationale encyclopedie. Waaruit blijkt dat Holtzman is geboren in New York en overleden is in Lyme? Op het Engelstalige artikel worden beide plaatsen niet in deze context genoemd. Dqfn13 (overleg) 28 okt 2017 14:58 (CEST)
  • (1) Tekst voldoet al aan de regels rond beginnetjes, maar zal ongetwijfeld nog later door kunstliefhebbers verder uitgewerkt worden. Alleen al het oprichten van de AAA en de nauwe relatie met Mondriaan lijken toch meer dan belanghebbend genoeg voor encyclopedische relevantie. (2) Gezien er geen verplichting rond bronvermelding is, is de vraag stellen irrelevant. Mocht er twijfel bestaan over deze informatie, of ze controversieel zou zijn, ja dan, maar dat lijkt hier niet aan de orde - en oh kijk, de Duitstalige editie van WP vermeldt dezelfde geboorte- en sterfplaats. 2A02:1811:43D:6000:E45A:129F:E460:A0F8 28 okt 2017 15:19 (CEST)
  • Het is opvallend dat ENWP Holtzman "executor of Mondrian’s Estate" noemt terwijl DEWP hem "sein alleiniger Erbe" noemt. Ergens deugt iets niet... The Banner Overleg 28 okt 2017 23:01 (CEST)
  • Die gegevens stonden op WikiData, *met* bron. Zo simpel kan het soms zijn. ed0verleg 29 okt 2017 09:30 (CET)
   • Hé handig zeg dat Wikidata! Zouden we op wikipedia wel eens wat mee kunnen doe Glimlach Tegen Tegen verwijderen voldoet als beginnetje. Ecritures (overleg) 29 okt 2017 12:07 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen prima als een beginnetje en relevant ivm alles rond Mondriaan. Hannolans (overleg) 15 nov 2017 01:28 (CET)
    • Ik vraag me serieus af waar uit het huidige artikel dan de relevantie moet blijken: wat voor artiest was hij (schilder? beeldhouwer?), nu linkt het woord naar een artikel over podiumkunstenaars, maar dat staat nergens uitgelegd in het artikel. De AAA heeft nog geen artikel, dus relevantie daarvan kan onmogelijk beoordeeld worden. Puur vertrouweling van Mondriaan zijn, maakt iemand net zo min van belang als getrouwd met Mondriaan zijn. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2017 22:33 (CET)

Toegevoegd 28/10: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Lenny Geluk-Poortvliet - NE - lokaal politica, recidivist kon andermaal niet een paar dagen wachten met aanmaken. - Agora (overleg) 28 okt 2017 15:27 (CEST)
  • Onzinnominatie, deze persoon zit over drie dagen in de Tweede Kamer, waarom zouden we dan drie dagen moeten wachten? Het is immers *nu* bekend, dus is ze vanaf nu ook voldoende relevant. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen)
  • tegenweg. Komt 99% zeker in TK. en is daardoor relevant. Elly (overleg) 29 okt 2017 01:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen wat mij betreft is eerder de nominator zelf een recidivist door dit soort artikelen steeds te nomineren. TK-leden zijn natuurlijk hartstikke E. Verzoek graag op te houden met nomineren van artikelen die volgens onze eigen spelregels gewoon E zijn. Ecritures (overleg) 29 okt 2017 12:11 (CET)
  • Natuurlijk Tegen Tegen verwijderen - Flauwekulnominatie. En Ecritures heeft ook helemaal gelijk; Agora heeft hier duidelijk zo zijn/haar eigen opvattingen over en neemt hiermee constant artikelen als deze in gijzeling (hij/zij is hierin zeker niet de enige, terzijde). De Wikischim (overleg) 29 okt 2017 16:55 (CET)
   • Gijzeling nog wel, lol. Moet niet gekker worden. Tussen een benoeming (waarvan hier geeneens een goede bron gegeven) en aanvaarding kan nog zoveel gebeuren, maar goed er zijn er blijkbaar genoeg die dat proces onvoldoende snappen. Neemt overigens niet weg dat er natuurlijk een reële kans is, dat hier niet de hele nominatieperiode afgewacht gaat worden. - Agora (overleg) 30 okt 2017 12:51 (CET)
    • Laten we ophouden hier opmerkingen te gebruiken dat "anderen het allemaal niet begrijpen". Conclusie kan zijn dat nominaties van bv personen die binnen een hele korte termijn op een encyclopiewaardige positie worden aangesteld - zoals toekomstige TK-leden of ministers-presidenten- of nominaties van toekomstige kabinetten of regeringen niet op prijs worden gesteld (gezien de veelal unanieme tegen-reacties). Ben je genegen om je nominatie (immers NE is onjuist) in te trekken zodat het straks allemaal weer wat minder werk is voor de afhandelende moderator?Ecritures (overleg) 30 okt 2017 14:22 (CET)
     • Die conclusie deel ik niet. Als het een voetballer was die enkel paar een keer op de bank gezeten had bij een wedstrijd en dus bijna z'n profdebuut zou maken, dan was hier niemand over begonnen. Niks mis met gewoon even wachten totdat iemand daadwerkelijk politiek actief is in een Ew functie, we hebben niet voor niets een kladblok. Als mevrouw morgen geïnstalleerd wordt, dan kan de nominatie er uiteraard af. - Agora (overleg) 30 okt 2017 19:39 (CET)
      • Geen probleem dat je die conclusie niet deelt: ik hoop wel dat het je inzicht heeft gegeven dat jouw mening - gezien de vele tegenstemmen en de discussies die zich hierover ontsponnen - geen gangbare wikipedia-opvatting is. Misschien kan je dat in je achterhoofd houden bij toekomstige nominaties. Er zitten - denk ik - maar weinig mensen te wachten op werkverschaffing door nominaties die nog tijdens de afhandelperiode volledig overbodig zijn geworden. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:44 (CET)
       • WP:NL meent een encyclopedie te zijn, en derhalve zich te beperken tot encyclopedische onderwerpen, en over sommige categorieën daarvan zijn zeer duidelijke richtlijnen. Hier is die richtlijn ook duidelijk: deze mevrouw is NE en hoort in WP:NL niet thuis! Mocht ze Tweede Kamerlid worden, dan kan ze een plaats hebben, eerder niet. Het is hoogst ergerlijk dat er sommige mensen zijn, en deze aanmaker is daar een van (en een recidivist van jewelste ook nog), die zich van de richtlijnen die hier gehanteerd worden, niets aantrekken. Dat een moderator dat ook niet lijkt te doen, is nog ergerlijker. Paul Brussel (overleg) 30 okt 2017 21:51 (CET)
 • Karim Abu Uways -NE- Iemand omtrent wie allerlei min of meer tegenstrijdige zaken worden beweerd, zonder dat dit door enige onafhankelijke bron wordt onderbouwd. Of de persoon nog leeft, dan wel al eeuwenlang dood is, komt ook niet uit de verf, want zelfs de geboortedatum of enig ander jaartal ontbreekt. De E-waarde van deze persoon wordt al helemaal niet aangetoond, want kwalificaties als schrijver, blogger, gastdocent, cupping therapeut en volgt de Maliki wetsschool geven slechts een opeenstapeling van NE-bezigheden aan. Fred (overleg) 28 okt 2017 16:21 (CEST)
 • Kivu Air - weg - Uit deze magere eenzinner blijkt niet voldoende encyclopedische relevantie om te behouden. Verdel (overleg) 28 okt 2017 17:08 (CEST)
 • Johan François Godefrois Huyn van Geleen - NE: heer van een heerlijkheid maakt niet E (n dat blijkt ook wel uit het artikel); en men 'regeert' al helemaal niet daarover. Paul Brussel (overleg) 28 okt 2017 17:33 (CEST)
 • Josina de Mol - NE: idem. Paul Brussel (overleg) 28 okt 2017 17:43 (CEST)
 • Jeroen Dera -NE- Iemand die enkele maanden geleden gepromoveerd is en ook wel eens juryvoorzitter is geweest. Fred (overleg) 28 okt 2017 18:30 (CEST)
  • Waarom is dat een argument om de pagina te verwijderen? Het betreft achtergrondinformatie over de literatuurcriticus in kwestie. Het betreft hier een belangrijke naam in de Nederlandstalige poëziekritiek, die op zeer regelmatige basis bijdraagt aan een van de twee grote kranten in Vlaanderen. De Herman de Coninckprijs is daarnaast de meest prestigieuze poëzieprijs van België. - Deze niet middels vier tildes ondertekende bijdrage is hier op 29 okt 2017 om 14:31 uur geplaatst door 77.172.181.190.
  • Staat vermeldt in de DBnl, dat is vaak toch een teken van relevantie. De samenvatting van Fred is wel weer tekenend, helaas. ed0verleg 29 okt 2017 15:22 (CET)
   • En wat zijn nou de argumenten om dit artikel te behouden? Wat toont de relevantie van Dera aan? Er staat nu één link en dat is in zekere zin een bron die wel enigszins betrokken is, het is namelijk de Onderzoeksschool Literatuurwetenschappen en dat is wel een zeer gespecialiseerde bron die dus al snel bij literatuurwetenschappers komt kijken als er iets over hen te vermelden is. Dqfn13 (overleg) 16 nov 2017 22:52 (CET)
 • Allan Muller - weg - twijfel aan E-waarde door onvoldoende bronnen The Banner Overleg 28 okt 2017 20:53 (CEST)
  • 1 strafpunt. Bij 10 plaats ik een regblokverzoek. Driehonderd (overleg) 29 okt 2017 01:43 (CEST)

Toegevoegd 29/10; af te handelen vanaf 12/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/10: Deel 1[bewerken]

 • Rusted - wiu - Onbekende band met doorbraken maar zonder secundaire bronnen. Kattenkruid (overleg) 29 okt 2017 03:08 (CET)
 • Hermanos Inglesos - ne - uit zeer summiere tekst blijkt geen encyclopedische relevantie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 29 okt 2017 07:54 (CET)
  • nominator verwijst bij nominatie naar deze pagina: WP:REL. Band voldoet echter aan de criteria op die pagina !? De nominatie is dus in strijd met zichzelf... Daarom één strafpunt. bij tien strafpunten volgt een regblokverzoek. Driehonderd (overleg) 29 okt 2017 10:00 (CET)
   • Nee, het gaat erom dat de relevantie niet blijkt uit het artikel, net zoals bij sommige andere artikelen die op TBP terechtkomen. De informatie uit de bronnen die kan duiden op E-waarde komt niet terug in het artikel. Voor de Lokerse feesten haal je dan weer geen bron aan, zodat we niet weten of de band daarom meer dan regionaal bekendstaat of dat dat slechts lokale optredens waren die verder niemand kent. Wikiwerner (overleg) 29 okt 2017 13:53 (CET)
    • dat de band 8 maal op de Lokerse feesten speelde staat in de eerste bron. Je hebt de bronnen dus niet eens opengedaan. Fraai. Dat de band een album uitbracht bij een groot label staat netje in het artikel. Voor het overige ben je vergeten op de "Links naar deze pagina" koppeling vergeten te drukken. Driehonderd (overleg) 29 okt 2017 14:24 (CET)
     • Het schijnt wel eens vaker voor te komen dat artiesten optreden, dus dat ze optraden op de Lokerse Feesten zegt weinig. Daarbij, in 2015 stonden ze niet op het hoofdpodium maar in een neventent. Daarnaast: E-waarde kan niet afgeleid worden van de plek van hun optreden. De Lokerse Feesten maken de band dus niet E. The Banner Overleg 29 okt 2017 14:38 (CET)
     • De knop "Links naar deze pagina" moet niet nodig zijn om de E-waarde te bepalen, want die moet, nogmaals, blijken uit het artikel. Wikiwerner (overleg) 29 okt 2017 16:08 (CET)
     • Eenmalige optredens op andere festivals, doorgaans bronloos, zijn ook niet echt overtuigend voor E-waarde. The Banner Overleg 3 nov 2017 01:07 (CET)
  • Uit artikel blijkt niet veel meer dan dat het gaat om twee broertjes die als dj hebben opgetreden op een lokaal Vlaams festival. Leuk voor die broertjes maar daarmee blijkt uit artikel niet dat het duo genoeg E is voor een artikel. - Robotje (overleg) 29 okt 2017 18:02 (CET)
   • een festival met 140.000 bezoekers geringschattend een lokaal vlaams festival noemen getuigt m.i. vooral van arrogantie. Pagina vermeldt duidelijk genoeg dat de band een album uitbracht bij een geronnomeerde platenfirma. Een criterium dat op de WP:REL staat waarnaar de nominator verwijst. Of waarom de nominatie in strijd is met zichzelf. Driehonderd (overleg) 29 okt 2017 19:56 (CET)
    • Mwah, 140.000 bezoekers is niet meer dan 14.000 per dag... (exclusief dubbeltellingen). The Banner Overleg 30 okt 2017 02:18 (CET)
 • Frances Ascione - ne - Eerste single uitgebracht in 2017, relevantie blijkt niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 08:54 (CET)
 • Leonardo López Luján - wiu - summier. Hij is archeoloog en historicus, wat maakt dit heerschap bijzonder voor opname in de encyclopedie? kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 08:58 (CET)
  • Erg, erg summier inderdaad, maar er is op andere wiki's veel over hem geschreven. Lijkt me dus wel E. Ik heb de koppelingen naar de andere talen toegevoegd. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 29 okt 2017 10:04 (CET)
  • Mooi, ik heb de nominatie omgezet in wiu. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 10:17 (CET)
 • Zanger Betto - ne - uit tekst blijkt geen encyclopedische relevantie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 29 okt 2017 09:05 (CET)
  • Opmerking Opmerking Had ik gisteren ook al genomineerd, het sjabloon werd verwijderd. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 09:40 (CET)
   • Dan kan hij hier beter doorgestreept worden. Het sjabloon verwijst ook naar 28 oktober. Wikiwerner (overleg) 29 okt 2017 16:37 (CET)
Waarom nominatie voor verwijdering
Nominatie voor verwijdering.
De pagina van Joris Van de Walle werd genomineerd voor verwijdering terwijl het gaat om geschiedkundige waargebeurde feiten die men kan terugvinden in de analen van de archieven van zowel KV Mechelen als Racing Mechelen.
Wij begrijpen wel dat je voor de juistheid van de Wikipedia pagina gecontroleerd wordt, maar er mag niet zo maar gratuit iemand genomineerd worden voor verwijdering zonder dat daar enige research aan vooraf is gegaan.
In dit geval gaat het om feiten.
Als het moet aangepast worden dan mag u laten weten welke aanpassingen er gedaan moeten worden.
Mvg, Marnix Marrewalle (overleg) 29 okt 2017 10:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderenLoepzuivere POV in vrijwel alle zinnen: aalvlug, enorme snelheid, messcherp, het geloof in de kwaliteiten ... was zeer groot, Hij overwon kanker. En als klap op de vuurpijl: Verloofd geweest (sic!) met een iemand waarvan de zus het aanhield met een grote, blonde verdediger, en andere volstrekt niet-encyclopedische beweringen. De onafhankelijke bronnen, die een en ander zouden moeten onderbouwen, ontbreken ten enen male. Fred (overleg) 29 okt 2017 12:32 (CET)
 • Wilde Maus (Toverland) - weg - Reizende atractie, heeft daar maar een maand gestaan. Er staat nu al meer info op Attractiepark Toverland zelf.Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 09:39 (CET)
 • Breinstiller, ik heb het genomineerd als Werk in Uitvoering, maar ik vrees dat het geen relevant onderwerp is. Dit ook op de overlegpagina van de aanmaker aangekaart. ed0verleg 29 okt 2017 10:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik vrees bovendien dat het onverdunde reclame is, en wel voor een zelfverzonnen woord dat uitsluitend voorkomt in een pas uitgegeven boek (en eventuele bijbehorende lezingen), maar dat buiten deze commerciële omgeving geen enkele ingang heeft gevonden. Fred (overleg) 29 okt 2017 12:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zie ook [1] en [2], de enige 2 niet-Wikipediaklonen die ik kon googelen. Wikiwerner (overleg) 29 okt 2017 16:25 (CET)
 • Anarchistische Groep Nijmegen - ne/wiu - Een lokale groep met een doelstelling. Pagina ontbeert bronnen die de relevantie aantonen. Tulp8 (overleg) 29 okt 2017 10:59 (CET)
  • Ik heb een paar bronnen toegevoegd. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 11:30 (CET)
  • Het zou helpen als bekend was hoeveel mensen er lid zijn en welke invloed de groepering heeft op bijvoorbeeld het anarchisme en radicaal-linkse politiek in Nederland of Europa. AnarchistiCookie Overleg 29 okt 2017 12:41 (CET)
 • Bas Menting, - wiu -, toelichting in sjabloon, een biografie is iets anders dan een opsomming van allerlei radioklusjes, of de man E is, gen idee, een jaar plaatjes draaien op uren dat er niemand luistert? Ik zou zeggen van niet. Peter b (overleg) 29 okt 2017 12:07 (CET)
  • Waarom radio en tv maken op de uren dat niemand luistert. Geen idee, inderdaad.
  • Voor Voor verwijderen En wat een gebabbel: Op 22 oktober 2017 werd bekend dat Menting elke maandag t/m donderdag een programma gaat maken tussen 04.00 en 06.00 uur. Ook zal hij op zondagmorgen het programma van Jens Timmermans overnemen. Een paar uur later na het persbericht dat Menting het programma van Timmermans over zal nemen werd bekend dat hij 'iets anders gaat doen' op de zondag. Wat dat precies is, is nog niet bekend. PS, het is vandaag 29 oktober, dus op de kop af zeven dagen na die opzienbarende bekendmaking, die zo te lezen nog niet bekend blijkt te zijn. Fred (overleg) 29 okt 2017 13:44 (CET)
   • Je doet het voorkomen alsof dat het enige is/was dat in het artikel stond. Maar deze gewraakte zaken staan er niet meer in, dus ik neem aan dat je nu je stem intrekt?
    • Deze pagina is geen stempagina, maar een discussiepagina. En er staat nog wel meer gebabbel in het artikel. Fred (overleg) 29 okt 2017 16:35 (CET)

Toegevoegd 29/10: Deel 2[bewerken]

 • Horkisme -weg - Al twee keer eerder verwijderd als onzin, een zelfbedachte term WP:GOO en WP:NIET zijn van toepassing. Uiteraard is het woordt "Hork" bekend, maar horkisme is een term die nog niet gepubliceerd werd in een betrouwbare bron. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 14:00 (CET)
 • Sint-Janscollege (Sint-Amandsberg) - wiu - Bronloos verhaal over een college (locatie?) zonder inleiding waarin de lezer rechtsreeks wordt aangesproken, relevantie blijkt (nog) niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 29 okt 2017 14:17 (CET)
 • Kasteel van Liers - het kasteel zal wel relevant zijn, maar deze tekst gaat over honderd dingen, maar nergens over het kasteel. ed0verleg 29 okt 2017 14:45 (CET)
  • Inderdaad. Titel moet al zeker veranderen want er is geen kasteel meer en dit al sinds ruim 250 jaar. Er staan verder nog meer fouten in het artikel, zo is het jaartal van bescherming van de motte niet correct: dat was op 29 mei 1952 en niet in 1931. Nogmaals een oproep aan de aanmaker om meer zorg aan zijn artikelen te besteden. Sonuwe () 29 okt 2017 15:03 (CET)
   • Aangaande het kasteel staat in het artikel: Op de motte stond een kasteel van 28 meter lengte en 18 meter breedte. Dit werd verwoest op 10 oktober 1746. Dus wordt het kasteel wel degelijk genoemd. Die andere datum, dat is correct. Kan zonder meer worden verbeterd (had Sonuwe zélf ook kunnen doen of me erop wijzen). Met onzorgvuldigheid heeft dat niets te maken. Titelwijziging van kasteel van Liers naar Motte van Liers acht ik geen bezwaar. Fred (overleg) 29 okt 2017 16:32 (CET)
    • Titelwijziging doorgevoerd naar de naam zoals hij ook in het beschermingsdossier vermeld staat. Sonuwe () 29 okt 2017 17:29 (CET)
 • Green l.f.ant - weg - NE, onvoldoende onafhankelijke bronnen. Het is een leuke kapstok om bands aan te hangen, maar de bands maken het label niet E The Banner Overleg 29 okt 2017 14:55 (CET)
  • Opmerking Opmerking ik wil gewoon even opmerken dat ik het ontzettend leuk vind dat je letterlijk élke bewerking die ik doe bekijkt. Dat komt helemaal niet stalkerig of zwaar psychiatrisch over, en ik ben er ook van overtuigd dat jij op je sterfbed kunnen terugkijken op een geslaagd leven. Daaarom een pluim voor je. Goed bezig, en vooral zo voort blijven doen hoor ! Driehonderd (overleg) 29 okt 2017 15:00 (CET)
  • Opmerking Opmerking Hadden een kantoor en organiseerden label nights in Parijs. Sonuwe () 29 okt 2017 15:16 (CET)
 • Alterface - Reclame voor eigen bedrijf, termen als edutainment worden niet uitgelegd, taalfouten (wettenschapcentrums) en geen bronvermeldingen - JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 29 okt 2017 15:06 (CET)
 • Slag bij Rocourt - opknappen (wiu) - de slag is terdege wel E maar veel van de feiten genoemd wijken af van de versies op ENWP, FRWP en DEWP. Door het gebrek aan bronnen zijn die feiten niet te controleren of te corrigeren The Banner Overleg 29 okt 2017 15:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie niet wat er zo twijfelachtig is aan dit artikel dat het maar vernietigd moet worden. Noch zie ik in waarom dit binnen een bepaalde tijd opgelost moet zijn, er is daar niet eens overleg geopend.Rode raaf (overleg) 30 okt 2017 07:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Het is volstrekt niet duidelijk welke beschreven feiten volgens de nominator afwijken. Tekstman (overleg) 30 okt 2017 13:41 (CET)
   • Begin eens met de infoboxen te vergelijken... The Banner Overleg 30 okt 2017 16:09 (CET)
  • verzoek aan de nominator om de nominatie verder te onderbouwen (ook volgens WP:WQ), Ecritures (overleg) 30 okt 2017 14:06 (CET)
   • Vergelijk gaarne de artikelen genoemd en zie de verschillen. The Banner Overleg 30 okt 2017 16:09 (CET)
    • Gezien je beschrijving bij de nominatie heb jij het allemaal al op een rijtje gezet. Waarom zou je daar voor de maker en andere bijdragers of moderatoren een zoekplaatje van willen maken? Een reactie waarmee je als het ware zegt zoek het zelf maar uit getuigt niet van veel samenwerkingsspirit. Er zijn meerdere collega's van je die aangeven dat het niet duidelijk is wat jouw verwijderreden precies zijn. Verzoek de nominatie dus beter te onderbouwen of - doe eens gek - zelf wat verbeteringen aan te brengen. Sjabloontjes plakken kunnen we allemaal wel. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:35 (CET)
  • Het belangrijkste bezwaar bij dit artikel in zijn huidige vorm lijkt me het volledig ontbreken van bronnen. Dat de informatie op sommige punten verschilt van die op anderstalige WP-artikelen zegt natuurlijk niet veel; sterker, het kan eventueel juist betekenen dat alleen in het artikel hier de informatie correct is. De Wikischim (overleg) 1 nov 2017 13:34 (CET)
 • Nurdys - wervende tekst - komt mij erg bekend voor - twee maal eerder aangemaakt door gebruiker met een vergelijkbare naam - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 okt 2017 16:14 (CET)
 • Anne-Marie Gepts - NE - Een officier van justitie/procureur des konings is een normale baan die niet automatisch relevant maakt voor een encyclopedie. Er wordt geen verdere informatie gegeven in het artikel waarom subject relevant is. Zijn er boeken over de persoon geschreven bijvoorbeeld? Als mensen van mening zijn dat de functie op zichzelf voldoende is voor een artikel hoor ik het graag. - Taketa (overleg) 29 okt 2017 18:03 (CET)
  • Ahum, zij is na procureur-generaal Patrick Vandenbruwaene de belangrijkste magistraat van de provincie Antwerpen. En dat wordt dan een gewone baan genoemd in de nominatiemotivering! Sonuwe () 29 okt 2017 19:06 (CET)
   • Daarom zijn bijbehorende bronnen en referenties zo van belang in artikelen, zodat iedereen weet over wie het gaat, en dat het hier geen vrouw met normale baan betreft. Verdel (overleg) 29 okt 2017 19:28 (CET)
  • Weet je wat ook belangrijk is: dat WPNL zelf wat nauwkeuriger zou zijn. Een OvJ in Nederland is toch helemaal niet hetzelfde als een PdK in België, mogelijk wel in bevoegdheden, niet in aantallen. Net die aantallen maken dat duidelijk, NL heeft 800 OvJs, BE 14 PdKs. Een PdK is het hoofd van het openbaar ministerie in een van de 14 eenheden. Het lijkt me dat een gewone OvJ in België eerder een substituut is. Gegeven de andere taakverdeling, moet misschien zowel in de lemma's van OvJ en PdK de zogenaamde gelijkwaardigheid weg en moet ook bij het lemma van de substituut de verschillen in taakverdeling in NL en BE uitgediept worden. Je zou kunnen zeggen dat de PdK eigenlijk tussen de Nederlandse Procureur-generaals (daarvan blijken er nu drie te zijn, ze voeren ook elk een ressort aan) en de Nederlandse OvJ in zit ... 2A02:1811:43D:6000:704A:19F1:9E57:1586 30 okt 2017 20:32 (CET)
  • Een PdK is vergelijkbaar met een hoofdofficier van justitie, de persoon die aan het hoofd van het om staat binnen een arrondissement. Inderdaad niet vergelijkbaar met een gewone officier van justitie. Of iedere hoofdofficier/pdk E is weet ik niet, de meeste in NL hebben een tamelijk onzichtbaar bestaan als bestuurder van een OM en treden zelden naar buiten. Veel valt er daarom niet over te vertellen. Of dat in B anders is? Geen idee. Peter b (overleg) 1 nov 2017 13:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Heeft belangrijke functies. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 13 nov 2017 21:52 (CET)
 • Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2008 – Mannen (team) - weg - dubbel met Tafeltennis op de Olympische Zomerspelen 2008 dat meer informatie biedt The Banner Overleg 29 okt 2017 22:09 (CET)

Toegevoegd 29/10: Deel 3[bewerken]

 • Gebrouwen door Vrouwen - ne, bronloos en voldoet niet aan de relevantiecriteria zoals voorgesteld op het wikiproject Bier - KroySquare.jpgDirkVE overleg 29 okt 2017 20:49 (CET)
  • Wordt er met twee maten gemeten? Want Brouwerij Het Uiltje bestaat ook pas kort. Kortom, behouden svp. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 13 nov 2017 21:56 (CET)
   • Elly, 100.000 standaard eenheden is meer dan de 36.000 eenheden die de vrouwen weten te brouwen, als mijn berekening tenminste klopt. Daarnaast wordt uit het artikel niet duidelijk of de biertjes alleen via de eigen winkel, of ook via reguliere kanalen verkrijgbaar zijn. Mocht je van mening zijn dat het Uiltje ook niet voldoet, het staat je vrij om het artikel ter beoordeling voor te leggen. Dqfn13 (overleg) 13 nov 2017 23:07 (CET)
 • Powerman duatlon: Een artikel met deze naam werd twee dagen geleden verwijderd omdat relevantie niet voldoende werd aangetoond. Het artikel is nu in een andere vorm herplaatst, en daarom lijkt me nieuwe beoordeling via deze lijst gewenst. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 29 okt 2017 23:36 (CET)
  • Tekst is vrijwel gelijk aan de vorige. Er zijn een paar kleine wijzigingen gedaan, maar echt onvoldoende. In huidige staat ben ik Voor Voor verwijderen. Overigens kan het artikel ook een versnelde verwijdering krijgen, omdat het dus voor 90% overeenkomt met het verwijderde artikel. Dqfn13 (overleg) 30 okt 2017 19:42 (CET)
 • Pandora's Music Box - weg, onsamenhangend verhaal - RonaldB (overleg) 29 okt 2017 23:53 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Nu niet meer, misschien moet je niet na 2 minuten al nomineren. Tekstman (overleg) 30 okt 2017 14:29 (CET)
  • Nominatie doorgestreept: artikel is na 2 minuten! genomineerd. Bovenaan deze pagina staat ons eigen advies niet binnen een uur te nomineren. Laten we iedereen de kans geven uberhaupt bij te dragen aan wikipedia. Genomineerde tekst heeft helemaal niets meer te maken met het artikel dat er nu staat. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:25 (CET)

Toegevoegd 30/10; af te handelen vanaf 13/11

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 30/10: Deel 1[bewerken]

 • Blunt (band) - wiu - in 2004 was "Folk rock spelen voor deze jonge muzikant een nieuwe uitdaging". 13 jaar later zou toch al mogen blijken of hij de uitdaging de baas kon. Overigens, voor alle duidelijkheid, wel een band die E is. Wie helpt verbeteren, zodat de nominatie doorstreept kan worden ? Driehonderd (overleg) 30 okt 2017 00:38 (CET)
  • Artikel is niet up-to-date. Maar om het daarom nou te nomineren voor verwijdering gaat wel erg ver. Deze nominatie verdient strafpunten. Nietanoniem (overleg) 30 okt 2017 15:16 (CET)
   • Er is wel wat meer mis met het lemma dan dat het niet up-to-date zou zijn. Zo is het grootste deel niet-encyclopedisch geformuleerd en bronnen ontbreken volledig. SanderO (overleg) 30 okt 2017 17:43 (CET)
    • Met dank aan Erik Wannee voor het verbeterwerk, de nominatie doorgehaald. Driehonderd (overleg) 30 okt 2017 21:44 (CET)
 • Zimmerman (band) - ne/wiu/weg - summiere tekst waaruit geen encyclopedische relevantie blijkt over een zijproject van een musicus zonder artikel. Inhoud onvoldoende en encyclopedische relevantie niet uit deze tekst te halen. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 30 okt 2017 10:15 (CET)
  • Heeft een plaat uitgebracht, is door HUMO behandeld, zodat er ook een onafhankelijke bron is. NE lijkt me daarmee niet aan de orde. Ik zou het een beginnetje noemen. ed0verleg 30 okt 2017 11:03 (CET)
   • merk op hoe ook deze nominatie wéér maar eens inconsistent is : de nominator verwijst zélf naar deze pagina ter beoordeling van de relevantie van een artiest. Zimmerman voldoet aan de voorwaarden door nominator gegeven ter bepaling van de E-waarde. Daarenboven wordt het project besproken door gezaghebbende bronnen (landelijke kranten, toonaangevende tijdschriften), en staat daarenboven blijkt uit het artikel uitdrukkelijk dat de band airplay krijgt op landelijke radio, meer zelfs: opgenomen is op een compilatiealbum van het tweede grootste radiostation in Vlaanderen, een compilatiealbum van De Afrekening dan nog wel, ofewel een album met nummers waarvan de luisteraars hebben aangegeven dat ze worden geapprecieerd. Kortom: uit het artikel blijkt dat er niet enkel een album bij een grote platenmaatschappij is, dat het album de belangrijkste media bereikte, en dat het album ook het publiek bereikt en wordt geapprecieerd. Dit soort nominaties verdient strafpunten. Hier is sprake van kwade wil. Driehonderd (overleg) 30 okt 2017 12:17 (CET)
  • In de broodtekst komt het woord 'band' niet voor en er wordt niet duidelijk dat het gaat om een band; slechts dat het gaat over een muzikaal zijproject van een bassist. Toch staat in de titel van het artikel wel tussen haakjes de term band en het artikel is ook als band gecategoriseerd. Wie de andere bandleden zijn wordt niet duidelijk. Op deze manier wordt uit het artikel niet duidelijk wat de 'band' E maakt. - Robotje (overleg) 30 okt 2017 12:49 (CET)
   • er zit een enorme non sequitur in je redenering: de E-waarde wordt (bij deze band) niet bepaald door wie de bandleden zijn, maar door het bereik van de band, en Zimmerman is een band die ruimschoots voldoet aan de E-criteria Driehonderd (overleg) 30 okt 2017 13:10 (CET)
    • Punt is alleen dat uit het artikel niet blijkt wat het "bereik van de band" van de band is. The Banner Overleg 12 nov 2017 10:23 (CET)
 • Frans J.H. van Eijk - wiu - wordt nu van alles bijgehaald wat niet direct over de persoon gaat. Wat hem nou precies Ew maakt is ook niet geheel duidelijk. Ook niet erg neutraal geschreven en zonder POV en qua bronnen grotendeels gebaseerd op werk broer, dus weinig afstand tot onderwerp. - Agora (overleg) 30 okt 2017 12:38 (CET)
  • Hij schijnt in WWII film in kleur te hebben geschoten, wat hem wellicht E zou maken? (Ben niet thuis in het onderwerp, weet niet hoe bijzonder dat was c.q. is.) Maar daarover dan weer weinig informatie in het artikel. Een upload van zijn werk naar Commons zou allicht aardig zijn. Jürgen Eissink (overleg) 30 okt 2017 19:47 (CET)
   • Opmerking Opmerking - Van Eijk is zeker relevant genoeg om een artikel aan te wijden. Hij was Engelandvaarder, piloot, maar ook maker van een grote hoeveelheid documentatiemateriaal (foto- en filmmateriaal, dat een substantieel van de collectie van het Nationaal Militair Museum vormt). Er zou wel wat gesnoeid mogen worden in het artikel. Zoals de meer persoonlijke (anekdotische zaken over zijn vroege jeugd), die kennelijk ontleend zijn aan de - publiek te raadplegen - biografie geschreven door zijn broer, wijlen dr. J.L. van Eijk (in Goudse historische kringen overigens een zeer gewaardeerd amateur-historicus). De meer feitelijke gegevens mbt zijn handel en wandel kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn imo meer dan voldoende voor een vermelding in Wikipedia. Gouwenaar (overleg) 2 nov 2017 15:19 (CET)
    • Artikel is aangepast, er worden meer bronnen vermeld, persoonlijke jeugd informatie is verwijderd, titels van door van Eijk gemaakte films zijn toegevoegd. Voor mij is dit artikel een aanvulling op 322 Dutch Squadron RAF en verdient het een vermelding in Wikipedia.Agaath (overleg) 2 nov 2017 22:54 (CET)
     • Moet toch echt nog een hoop aan gebeuren om hier een goed lemma van te maken. Misschien de nominatie maar verlengen? - Agora (overleg) 12 nov 2017 14:02 (CET)
      • Beste Agora, kun je aangeven wat er volgens jou nog moet aan gebeurenAgaath (overleg) 13 nov 2017 11:10 (CET)
       • Kan iemand mij vertellen wat er nog verbeterd moet worden? Ik voel mij een beetje aan het lijntje gehouden. Ik nodig iedereen uit om aan het artikel te werken of te nomineren. Agaath (overleg) 16 nov 2017 18:38 (CET)
 • Milan van Dongen - wiu/ Ew? - opmaak, relevantie Agora (overleg) 30 okt 2017 12:40 (CET)
  • Beste Agora, zou je deze nominatie beter willen motiveren? De auteur kan hier niet zoveel mee. Zie ook Wikipedia:Wikiquette. Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 12:50 (CET)
   • Dat is hier niet nodig, de nominatie is duidelijk als je naar het lemma kijkt met wiu (gebrek aan conventies) en Ew? (als twijfel aan de relevantie) en een geüniformeerde aanmaker op diens OP. Als het overduidelijk is, dan is dat genoeg Wikiquette. Bovenstaande en onderstaande nominatie hadden meer toelichting nodig. - Agora (overleg) 30 okt 2017 12:55 (CET)
    • Ook dan dient een nominatie deugdelijk gemotiveerd te zijn. Twee standaardtekstjes (sjabloon en overlegpagina) gecombineerd met wat wikilingo is onvoldoende. Blijft een deugdelijke motivatie uit zal ik de nominatie dan ook doorhalen omdat deze niet aan de eisen voldoet. Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 13:00 (CET)
     • zo dan, kan je ook niks mee maar goed. Agora (overleg) 30 okt 2017 13:09 (CET)
      • Laat ik het dan eens voordoen. Na een zoektocht op google heb ik geen onafhankelijke en gezaghebbende bronnen gevonden die aantonen die de relevantie van deze man aantonen. De originele tekst zat ook wel erg dicht tegen de tekst hier aan. Hij wordt wel genoemd in dit NRC-artikel maar de omschrijving van Milan van Dongen overstijgt de trivialiteit niet. Opmaak is niet dusdanig slecht dat het artikel weg moet maar het kopje carrière is dusdanig dubbel met de inleiding dat dit wat vreemd oogt. Beter zouden alles samengevat kunnen worden tot een korte biografie. Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 13:16 (CET)
 • 538 Talent - wiu - in deze vorm enkel een programma-aankondiging voor een nieuw programma. - Agora (overleg) 30 okt 2017 12:43 (CET)
 • Mike Hauptmeijer - ew? blijkt niet uit lemma - Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 30 okt 2017 14:48 (CET)
  • Freaky Fries: zou je alsjeblieft deze nominatie beter willen motiveren? Zie Wikipedia:Wikiquette. Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 15:02 (CET)
   • Ja hoor. Er is niets in het artikel waaruit blijkt dat Mike Hauptmeijer relevant is voor opname. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 30 okt 2017 15:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen NE, nog niet in het profvoetbal gespeeld. Wel handig als Edo datzelfde argument hier op deze lijst wil neerzetten ipv zo fijntjes in het lemma zelf toe te voegen. - Agora (overleg) 12 nov 2017 14:02 (CET)

Toegevoegd 30/10: Deel 2[bewerken]

 • Basis School de Boemerang - de zoveelste basisschool - duidelijk geschreven door een leerling - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 okt 2017 16:23 (CET)
  • Hallo Vis, zou je deze nominatie wat beter kunnen onderbouwen zodat de auteur weet wat er jouws inziens aan het artikel veranderd zou moeten worden zodat het behouden kan blijven? Het zou om te beginnen handig zijn als je de voor jou geldende verwijderreden noteert (ne, wiu, reclame etc). Als je daarbij in je verwijderreden eventueel naar verdere info- of uitlegpagina's zou kunnen verwijzen dan zou dat helemaal mooi zijn. Gewoon een sjabloontje plakken op een pagina en een verzuchting uiten is wel heel makkelijk. Graag WP:WQ nalezen over wikiquette. Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:03 (CET)
  • het artikel is duidelijk WIU - bovendien blijkt uit het artikel dat deze basisschool niet E is - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 okt 2017 21:46 (CET)
 • Mikhail Grigoryevich Tskhakaya - vertaling - leest niet echt lekker - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 okt 2017 16:32 (CET)
  • Vertaling is op zich geen geldige verwijderreden tenzij er sprake is van auteursrechtenschending. Kun je aangeven wat de precieze brontekst is? Verder leest de tekst niet zo slecht dat hij op basis daarvan verwijderd zou moeten worden. Zou je daarom kunnen bekijken of het zinvol is om het artikel op DKB te plaatsen en de verwijdernominatie in te trekken? Ecritures (overleg) 30 okt 2017 21:10 (CET)
  • waaruit het vertaald is weet ik niet - maar de gebruikte syntaxis is duidelijk niet Nederlands: Barsov was een leider in de Bolshevik – beweging (...) Hij redde de toen nog jonge Jozef Stalin van verbanning (...) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 30 okt 2017 21:53 (CET)
 • Aaron D. - lokale bekendheid - (zelf)promo - RonaldB (overleg) 30 okt 2017 17:57 (CET)
  • Beste RonaldB, zou je deze nominatie nader willen onderbouwen? Hier kan een auteur natuurlijk niks mee. Bovendien is lokale bekendheid geen verwijderreden. Ik zie trouwens dat je de auteur niet verwittigd hebt. Zou je dit alsnog willen doen? Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 18:36 (CET)
 • (Don't Fear) The Reaper - wiu - Zeer slordig opgemaakt: titel komt niet in de tekst, slechte zinnen, ... Queeste (overleg) 30 okt 2017 19:56 (CET)
 • Museum 't Olde Striekiezer -wiu- Deze éénzinner gaat niet over het museum, maar over de opheffing ervan. Fred (overleg) 30 okt 2017 19:58 (CET)
 • Michael Keane (wiskundige) -wiu- Iemand die beschouwd wordt als een groot wiskundige, maar waaróm hij dat wordt, komt niet uit de verf. Die nietszeggende lijst van promovendi is natuurlijk niet interessant, zo'n lijst kan menig hoogleraar, universitair docent dan wel hoofddocent eveneens opstellen. Dat hij veel talen spreekt (met een NE-lijst van de vele talen die hij spreekt) en dat hij getrouwd is met een Nederlandse vrouw, zijn van geen enkel encyclopedisch belang. Wél van belang zijn de concrete bijdragen aan de wiskunde, die hem máken tot een groot wiskundige. Ook onafhankelijke bronnen die één en ander onderbouwen zouden meer dan welkom zijn, maar die ontbreken tot nog toe. Fred (overleg) 30 okt 2017 20:05 (CET)
  • Iedere hoogleraar met specialisatie kansrekening kan bevestigen dat Keane één van de beste op dat vakgebied is van de 20ste eeuw. - Deze overlegbijdrage is hier op 30 okt 2017 om 21:32 uur geplaatst door SchrijverVanArtikelen.
   • Inmiddels (donderdag 2 november 2017, 18.45 uur CET) is het artikel weer verder aangepast met een aanvulling betreffende de vele publicaties van M.S. Keane. Ik neem aan dat er thans geen bezwaren meer zijn tegen de huidige inhoud. Als iemand toch nog bezwaren heeft, dan zou ik dat zeer gaarne vernemen.SchrijvervanArtikelen.
  • Dat is mooi, maar zulks moet uit het artikel blijken. Dat kan natuurlijk ook gemakkelijk, want wiskundigen publiceren gewoonlijk artikelen en boeken. Bovendien moeten onafhankelijke bronnen die een en ander bevestigen gemakkelijk kunnen worden gevonden. Fred (overleg) 30 okt 2017 22:31 (CET)
  • Wat zoeken levert op dat Keane lid is van de KNAW (https://knaw.nl/nl/leden/leden/4345) en ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw is. Dat wijst toch wel op aanzienlijke wetenschappelijke verdiensten. Het zou wel goed zijn als die verdiensten ook uit het artikel zou blijken, want daar staat nu inderdaad niet veel meer dan wat over praktisch iedere hoogleraar wel gemeld kan worden. Niet iedere UD en UHD, want die kunnen niet als promotor optreden. Dat lijstje met promovendi is overigens niet erg zinvol zo. Als daar personen tussen staan die op zichzelf ook weer relevant zijn, dan verdient het aanbeveling die nader uit te lichten en de andere promovendi niet te noemen. Paul B (overleg) 31 okt 2017 00:19 (CET)
   • Eens met Paul B. UD's en UHD's kunnen trouwens wél als copromotor optreden. Fred (overleg) 31 okt 2017 11:25 (CET)
 • Jan G. van Loon - wiu - Geen opmaak, geen enkele bron en vol inside-informatie, dus vermoedelijk van de man zelf; ook net iets te lovend geschreven. Queeste (overleg) 30 okt 2017 20:07 (CET)
 • Kattenhoek -wiu- (onder meer:) Wélk voormalig vliegveld, want geen idee waar deze wijk ligt. Fred (overleg) 30 okt 2017 20:11 (CET)
  • Inderdaad. Bovendien zijn opmerkingen als hebben we hier en mag je ook niet weinig E. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 31 okt 2017 09:32 (CET)

Toegevoegd 30/10: Deel 3[bewerken]

 • Nederlandse Neurofederatie - wiu / ne - Doelstellingen (en hoe die te bereiken), aangesloten organisaties en waarbij de organisatie zelf is aangesloten. Wat de organisatie encyclopedisch relevant maakt, wordt niet duidelijk uit de tekst. Dqfn13 (overleg) 30 okt 2017 20:12 (CET)
 • Eeemerging - wiu / reclame / ne - Artikel bevat erg veel externe links, naar websites van de "ensembles", bevat geen bronnen, geen categorie en de inleiding (enige uitleg) komt aardig overeen met hoe de organisatie zichzelf op de eigen website voorstelt. Dqfn13 (overleg) 30 okt 2017 20:59 (CET)
 • Festival d'Ambronay - Ew? - een bijzonder kort lemma over een festival, niks over omvang, status, optredens, historie etc. - Agora (overleg) 30 okt 2017 21:08 (CET)
 • Internationale Händel-Festspiele - Ew? - idem, al weten we tenminste om wiens oeuvre het draait. - Agora (overleg) 30 okt 2017 21:09 (CET)
 • Kasteelconcerten - Ew? - ook hier veel te mager. Regionaal? Claim over bekendheid en een POV doelstelling, onafhankelijke bronnen gewenst. - Agora (overleg) 30 okt 2017 21:11 (CET)
 • Musica Antica da Camera - Ew? - idem. Vooraanstaand, gevestigde namen als veelbelovend jong talent ... Agora (overleg) 30 okt 2017 21:12 (CET)
 • Raffi Shahbaz Nazarian -reclame- Een ZP van een zich noemend scenarioschrijver, die echter nog op de kunstacademie zit. Hij zou films hebben gemaakt maar deze worden niet met name genoemd. Onafhankelijke bronnen die een en ander onderbouwen bevat het artikel ook niet. Fred (overleg) 30 okt 2017 21:58 (CET)
  • Het artikel werd leeggehaald en voldoet daarmee aan de criteria voor nuweg.
 • The Ripper (lied) - wiu - Vermoedelijk van het Engels vertaald, met taalkundig of op basis van interpunctie onbegrijpbare zinnen als resultaat. Dqfn13 (overleg) 30 okt 2017 22:08 (CET)
 • Midnight Club: Los Angeles - wiu, of is het toch een computervertaling? - RonaldB (overleg) 30 okt 2017 22:09 (CET)
  • Blijkbaar zijn alle problemen met 1 kleine edit al verholpen. Geen WIU, en de vertaling is niet (meer) zo slecht dat het per se weg moet. ed0verleg 31 okt 2017 07:35 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Nou, heb toch nog flink wat verbeterd en ben nog niet tevreden, maar het mag van mij wel blijven. Misschien nog iemand die dit na wil lopen? - Richardkiwi Overleg 21 nov 2017 13:17 (CET)
 • Young Hearts Run Free - wiu - Te weinig informatie om een fatsoenlijk encyclopedisch artikel te vormen. Dit zijn drie gegevens, waar niet direct enige relevantie uit blijkt. Dqfn13 (overleg) 30 okt 2017 22:39 (CET)
 • Gijs van Dam - NE, leest meer als een CV - RonaldB (overleg) 30 okt 2017 22:46 (CET)
  • Beste RonaldB, nogmaals het verzoek je nominatie deugdelijk te onderbouwen. Natuur12 (overleg) 30 okt 2017 22:50 (CET)
   • En beschuldigden nemen we liever maar niet op in een encyclopedie, en al zeker niet als er geen aangifte is gedaan en de persoon niet veroordeeld is. In een democratie is het nog altijd de rechter die beslist of iemand schuldig wordt bevonden. Fred (overleg) 30 okt 2017 23:09 (CET)
    • Dit punt is inmiddels opgelost door LeeGer. Natuur12 (overleg) 31 okt 2017 01:37 (CET)
     • Gezien wat betrokkene beroepsmatig heeft gedaan, blijkend uit het artikel, lijkt me niet vol te houden dat dit een NE persoon zou zijn. Bob.v.R (overleg) 31 okt 2017 04:12 (CET)
      • @Fred, als dat het geval is, waarom gebeurt dit dan wel bij Bill Cosby, Roman Polanski en talloze anderen? En sinds wanneer wordt er hier trouwens louter geregistreerd wat een rechter uitspreekt? Als de beschuldiging dusdanig ernstig is dat veel media erover berichten is het wel degelijk gerechtvaardigd om het op te tekenen. Bovendien wordt er nergens gesteld dat Van Dam 'schuldig is'. Er wordt 'slechts' gezegd dat hij beschuldigd is van verkrachting en dat hij dit ontkent. Overigens lijkt deze kwestie mij reden genoeg om de pagina niet te verwijderen. Wim Kostrowicki (overleg) 31 okt 2017 06:08 (CET)
       • Ondertussen heeft hij aangifte gedaan aan het adres van JBC wegens smaad. Het betekent allemaal gratis (duurbetaalde?) publiciteit voor zogeheten TV-persoonlijkheden, goed voor roddelrubrieken en voor vetcoole kijkcijfers, maar encyclopedisch? Fred (overleg) 31 okt 2017 11:20 (CET)
       • Nogmaals, ik heb het onlangs eerder gezegd: je hoeft niet door de rechter veroordeeld te zijn om hier een artikel te krijgen, als er voldoende bronnen zijn die voldoende beweren dat je verdachte bent, dan kan dat hier prima worden vermeldt. Wikipedia is geen grote klok, dus het is prima om daar een goede bron bij te verlangen, maar weghalen, omdat je zonodig de wereld wilt verbeteren, is heel lief en aardig, maar de wereld verbeteren doe je nooit op Wikipedia, maar daar buiten. ed0verleg 31 okt 2017 07:26 (CET)
  • Het was raar dat we Van Dam nog niet hadden, duidelijk E Fosburyflop (overleg) 31 okt 2017 09:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, de man komt op basis van een advies van een mediageile advocaat met een lulverhaal op de tv, hij zou zijn advocaat moeten aanklagen ipv JBC, volkomen NE gereutel. Peter b (overleg) 31 okt 2017 11:04 (CET)
   • Opmerking Opmerking Omdat in het artikel (huidige versie) met geen woord wordt gerept over misbruik, zijn m.i. alle voetnoten misplaatst. Ze zijn geen bron voor wat in dat zinsdeel staat. Koos van den beukel (overleg) 31 okt 2017 14:28 (CET)
    • Dan heb je helaas niet goed gekeken, Koos. Bob.v.R (overleg) 31 okt 2017 14:34 (CET)
     • Ja sorry, stront in de ogen.Koos van den beukel (overleg) 31 okt 2017 16:53 (CET)
      • @Koos van den beukel, inmiddels niet meer. Er zijn kennelijk een hoop mensen die een verkrachting niet relevant vinden. Wim Kostrowicki (overleg) 31 okt 2017 19:15 (CET)
       • De links naar de verkrachtingsaffaire staan er anders nog steeds en slaan niet (meer?) op de beweringen die ze zouden moeten illustreren. Sijtze Reurich (overleg) 31 okt 2017 19:27 (CET)
        • @Wim Kostrowicki Zoals in de talkpage ook al een keer of tien genoemd is dit een encyclopedie. Eén enkele beschuldiging van verkrachting staat niet gelijk aan een verkrachting. Dat je steeds deze suggestie wekt vind ik ongehoord. We hebben het over iemand die niet veroordeeld is, zelfs geen verdachte is, en jij doet alsof het om een voldongen feit gaat.Libegalfrat (overleg) 31 okt 2017 19:36 (CET)
         • Beste man, ik verdedigde de toevoeging: 'Van Dam kwam in 2017 in opspraak nadat hij door Jelle Brandt Corstius werd beschuldigd voor verkrachting'. Waar precies wordt daar de suggestie gewekt dat er sprake is van verkrachting? Het is een voldongen feit dat Gijs van Dam van verkrachting beschuldigd wordt. Op dezelfde manier dat het een voldongen feit is dat Roman Polanski, Casey Affleck en Jappe Claes beschuldigd worden. En ook op hun Wikipedia-pagina staan die beschuldigingen gewoon vermeld. Wim Kostrowicki (overleg) 31 okt 2017 21:43 (CET)
  • De bovenstaande argumenten volgend, zou een artikel als Bill Cosby ook verwijderd moeten worden. De man is verdacht, de rechter heeft nog niets uitgesproken (en dat zal nog wel even zo blijven), en de rest lijkt er niet zo toe te doen als je een verkrachter bent. ed0verleg 1 nov 2017 07:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Puur naar zijn werk kijkende is hij naar mijn mening NE (allemaal achter-de-schermen-achtig werk en voor de hele zaak van Brandt Corstius had ik nog nooit van hem gehoord), en als het om de aangifte voor seksueel misbruik gaat neig ik zelfs naar schending van WP:BLP. Trijnstel (overleg) 2 nov 2017 00:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Wie op Google zoekt op resultaten van 'Gijs van Dam' vóór 30 oktober 2017 vindt een Autoservice, begrafenis van een liquidatieslachtoffer, een ontvoeringsslachtoffer en LinkedIn-profielen van personen die ook Gijs van Dam heten, maar niets over deze producent. Dat (zoals hierboven gezegd wordt) het 'niet vol te houden lijkt te zijn dat deze persoon NE is' lijkt mij dan ook voornamelijk projectie van de recente media-aandacht rondom deze persoon. Als die recente media-aandacht weggelaten wordt blijft een totaal oninteressante man met baan over. Voor het overige neig ik ook naar een schending van WP:BLP (doe geen kwaad; vanwege één gebeurtenis in het nieuws; informatie niet geheel vrijwillig naar buiten gebracht). Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 2 nov 2017 15:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Niets toe te voegen aan het betoog van Perudotes. Vinvlugt (overleg) 6 nov 2017 09:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen 100% eens met Perudotes. Bovendien blijft het super onsmakelijk dat mensen informatie blijven toevoegen waarvan door meerdere mensen beargumenteerd is gesteld dat deze in strijd is met BLP. Natuur12 (overleg) 9 nov 2017 17:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Het artikel is duidelijk alleen maar aangemaakt naar aanleiding van de recente sensatie. Het hoort niet op Wikipedia thuis, en de beschuldiging zeker niet, zeer in strijd met WP:BLP. Paul K. (overleg) 10 nov 2017 03:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen De aanleiding voor aanmaken is hier niet relevant. Over diverse producenten bestaat een artikel (San Fu Maltha, Ben Ketting, Dolf van de Vegte, ...), het zou inconsequent zijn om Van Dam te verwijderen. Hij werkte prominent aan diverse landelijk bekende programma's. Bob.v.R (overleg) 12 nov 2017 14:28 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen} Precies. Van Dam had al lang een lemma moeten hebben; de media-ophef rond het vermeende misbruik wees ons daar slechts op.Fosburyflop (overleg) 13 nov 2017 15:53 (CET)
   • Nee, dat had hij niet moeten hebben. Lees de opmerking van Perudotes over de beschikbare bronnen van voor deze rel maar eens door. Natuur12 (overleg) 13 nov 2017 16:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen De man is bekend vanwege een beschuldiging waarvan we maar moeten afwachten of die gaat leiden tot een onderzoek of vervolging, en dan is er nog lang geen veroordeling. Bronnen over deze Gijs van Dam die niet over die beschuldiging gaan zijn er niet. En als er geen bronnen zijn, dan is er ook geen bestaansrecht voor een encyclopedisch artikel. De man heeft in hilversum gewerkt, maar dat deed hij niet prominent, maar juist onopvallend achter de schermen. Net als zijn bedrijf. Dat volgens de eigen website slechts meewerkte aan de genoemde programma's, in plaats van dat men deze produceerde. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 01:42 (CET)

Toegevoegd 31/10; af te handelen vanaf 14/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 31/10: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Hoedjesparade ~ N.E. ~ een klein visueel aspect van het politieke evenement Prinsjesdag dat jaarlijks in september in Nederland. Voor Prinsjesdag bestaat een lemma op Wikipedia. Dat er wel dames op dat evenement opvallen met hoeden zou desnoods in dat artikel genoemd kunnen worden. Dit heeft echter overduidelijk geen zelfstandige encyclopedische waarde, los van Prinsjesdag. De begrippen parade en traditie zijn hier ook niet echt op hun plaats. Paulbe (overleg) 31 okt 2017 01:14 (CET)
  • Onder Hoed#Statussymbool wordt het ook al genoemd. - ArjanHoverleg 31 okt 2017 15:43 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen. Artikel uitgebreid en van meer bronnen en foto voorzien. Elly (overleg) 2 nov 2017 00:13 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen dit is een mode-onderwerp dat in veel pers behandeld wordt en past beter in een apart artikel dan in Prinsjesdag dat meer de politieke kant van deze dag behandelt. Hannolans (overleg) 2 nov 2017 00:55 (CET)
  • Voor Voor verwijderen vooral een mediadingetje en een trivia bij Prinsjesdag. Geschiedenisstuk is erg mager en de hoofdmoot is nu 'Politieke boodschap' wat er eigenlijk helemaal uit mag want dan kan je aan de gang blijven voor persoonlijke promo en willekeur. - Agora (overleg) 13 nov 2017 10:47 (CET)
   • Ik heb geschiedenis nu iets uitgebreid rond ambtskostuums. Gek dat die er voor vrouwen niet waren. Zouden ze ooit wel zijn voorgesteld of zijn die sinds 1825 nooit aangepast? Hannolans (overleg) 13 nov 2017 10:56 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Informatief artikel, niets mis mee. Zou de balans in het prinsjesdag-artikel verstoren als er daar net zoveel aandacht aan zou worden besteed.Stunteltje (overleg) 13 nov 2017 11:57 (CET)
  • Context, historie en relevantie is duidelijker geworden. Dank aan bijdragers. Nominatie doorgestreept. Paulbe (overleg) 13 nov 2017 22:51 (CET)
 • Structuralisme (psychologie) - wiu - Verdient zeker een artikel, maar niet op deze manier. De definitie is sterk gekleurd en nietszeggend. Eigenlijke inhoudelijke toelichting ontbreekt, evenals bronnen. Queeste (overleg) 31 okt 2017 08:22 (CET)
 • Musical.ly - weg - Relevantie volkomen onduidelijk in dit slecht geschreven (computervertaling?) promotioneel gekleurde artikel. Rode raaf (overleg) 31 okt 2017 09:36 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Dit reclameverhaal in kromtaal schaadt een serieuze encyclopedie. Fred (overleg) 31 okt 2017 11:48 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ben er ook geen fan van, maar het is wel degelijk een populair bedrijf. Ik zal het artikel wat uitbreiden m.b.v. het Engelstalige lemma. Basnoordwijk (overleg) 1 nov 2017 13:03 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Prima bijgewerkt. Het is een populaire app bij de jeugd (200 mln. downloads). Het was geen computervertaling, vermoed eerder aangemaakt vanuit een schoolaccount. Ldhank (overleg) 1 nov 2017 16:53 (CET)
    • Is nu een deftig artikel geworden, bedankt voor de inzet! Nominatie daarom doorgehaald. Rode raaf (overleg) 1 nov 2017 17:24 (CET)
 • Buurt ede en veldhuizen - wiu - Het lijkt er op dat blijkens de titel hier buurt met buurschap verwisseld word, voldoet tevens niet aan de spellingsregels. Een inleiding en wikificatie ontbreekt, voor "bronnen" wordt verwezen naar "aanwezig in het gemeentearchief Ede" hetgeen de inhoud niet verifieerbaar maakt en WP:GOO van toepassing lijkt. Rode raaf (overleg) 31 okt 2017 09:49 (CET)
  • Voor Voor verwijderen. mag een nuweg worden, want is letterlijk gekopieerd van [3]. De Geo (overleg) 31 okt 2017 21:57 (CET)
   • Opmerking Opmerking Voor "nuweg" bestaat een sjabloon, en in het geval van auteursrechtenschending kan dat zonder meer bovenaan zo'n artikel worden geplaatst. Dan hoeft er niet één toevallig langskomende moderator te constateren dat er reden is voor onmiddellijke verwijdering, maar krijgt een klein leger collega's er een melding van. WIKIKLAAS overleg 1 nov 2017 00:45 (CET)
 • TOP Week - ne - Relevantie wordt niet duidelijk uit de inhoud. Heeft dit evenement ook een buitenregionale betekenis, of gaat het om een lokaal studenten introductieweek? Behalve een reeks verwijzingen naar de eigen leest ontbreken onafhankelijke bronnen. Deze inhoud is misschien beter op zijn plaats op de website van het evenement zelf, Wikipedia is geen platform om iets te presenteren. WP:NIET Rode raaf (overleg) 31 okt 2017 10:16 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een plaatselijke intro-week. Volkomen NE. Fred (overleg) 31 okt 2017 11:26 (CET)
 • TRAX Festival - ne - lokaal festival en bronloos artikel - KroySquare.jpgDirkVE overleg 31 okt 2017 11:21 (CET)
  • als ik een pagina zou nomineren voor verwijdering van een voetbalploegje dat 500 bezoekers trekt, zou heel wikipedia moord en brand schreeuwen en had ik vast een ban aan mijn been, bij een muziekfestival wordt bij een bezoekersaantal dat tien keer hoger ligt enorm denigrerend gedaan... erg consistent is dat allemaal niet. Driehonderd (overleg) 31 okt 2017 12:23 (CET)
   • Nee, niet heel Wikipedia zou moord en brand schreeuwen. Het zou mij bijvoorbeeld volkomen koud laten. Echter, elk artikel wordt op zichzelf beoordeeld, en de discussie dient zich daarom te beperken tot dit artikel. Fred (overleg) 31 okt 2017 13:17 (CET)
    • soms is het beter de oogkleppen af te zetten en zaken eens in een ruimer perspectief te benaderen. Groepsdenken heeft het denken over bands in één richting geduwd, die haaks staat op de richting van andere lemma's. Niemand die daar ooit eens een halve seconde bij stilstaat. Driehonderd (overleg) 31 okt 2017 20:15 (CET)
  • Het zou nuttig zijn wanneer er wat bronnen bijkomen voor de lijst van artiesten. Want die lijst is zoals gebruikelijk bij de aanmaker weer volledig bronloos. The Banner Overleg 1 nov 2017 00:14 (CET)
   • bronnen zijn niet vereist op wikipedia. Ik heb de erste 50 Belgische festivals opengedaan: er is niet één fetival bij waar de volledige line-up bronnen bevat. Het is wel héél toevallig dat plotsklaps twéé mensen andere standaarden willen gebruiken. Driehonderd (overleg) 1 nov 2017 09:44 (CET)
    • Maar het is wel een goed gebruik om bronnen te geven wanneer ze gevraagd worden. In dit geval zijn ze zeker nodig omdat jij recent bent gaan claimen dat bands E zijn omdat ze op een festival gespeeld hebben. En aangezien jij bij de bands al weigert bronnen te geven, moeten de festivals bronnen hebben om jouw beweringen te staven. The Banner Overleg 1 nov 2017 10:23 (CET)
     • mag ik je wel vragen me geen woorden in de mond te proberen leggen ? Ik stel dat het spelen op een festival de E-waarde aantoont, als de band op GROTE festivals speelt. Driehonderd (overleg) 1 nov 2017 10:45 (CET)
      • Tja, ook op grote festivals bestaat een hoofdprogramma en een bijprogramma. Maar zonder bronnen valt niet te controleren of ze bij het hoofdprogramma horen of slechts bij het bijprogramma. The Banner Overleg 13 nov 2017 00:37 (CET)

Toegevoegd 31/10: Deel 2[bewerken]

 • De Vierschaar - wiu - Het gedeelte producties haalt het artikel flink uit balans. Voor gevoel lijkt het daardoor meer op promo dan op een encyclopedisch artikel. ARVER (overleg) 31 okt 2017 12:50 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik begrijp de motivering achter deze nominatie wel een beetje, maar het klopt volgens mij niet. Er wordt niet bestreden dat de eerste alinea's relevante info bevatten. De beschrijving van de uitgevoerde stukken is nogal uitgebreid, kan korter, wat mij betreft per productie titel plus een of twee korte zinnetjes. Maar er staat niet echt iets dat misplaatst is. "Uit balans" is op zich niet een geldige reden voor verwijdering van een artikel waarvan niet wordt gesteld dat het onderwerp niet relevant is, niet wordt gesteld dat essentiële info mist en waarvan zelfs niet gesteld wordt dat de minder nodige info op zich misplaatst is. Verkeerd gebruik van deze lijst, ik verzoek om verwijdering van deze nominatie. Paulbe (overleg) 31 okt 2017 22:58 (CET)
  • Voor Voor verwijderen maar mag van mij ook nuweg. De lange verhalen bij de producties zijn vrijwel volledig gekopieerd van de eigen website die door copyright wordt beschermd. The Banner Overleg 1 nov 2017 11:16 (CET)
   • Zie overlegpagina daarvoor, ook al stamt het uit 2009 en weet ik niet of het nog steeds op die manier geldig is. ARVER (overleg) 1 nov 2017 11:25 (CET)
    • De site waar toestemming voor was, bestaat inmiddels niet meer op die URL. Als de teksten later zijn toegevoegd, vallen ze zeker en vast niet onder die vrijgave. Maar een artikel van meer dan 10 jaar oud gaan nuweggen omdat er tekst opstaat die auteursrechtelijk beschermd is, zoals hierboven beweerd wordt, lijkt me toch zeker niet aan de orde. Dan haal je de (c) eruit, of je zet terug naar een versie zonder schending. ed0verleg 1 nov 2017 21:48 (CET)
     • De allereerste versie bevat al de mogelijke auteursrechtenschending. Aangezien ik geen OTRS'er ben, kan ik dus niet nagaan wat er goedgekeurd is. Het artikel is wel zeer sterk uit balans en dat kan wel degelijk een reden voor verwijdering zijn. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2017 22:53 (CET)
Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Toppers in concert 2018 -NE- Aankondiging van een in de loop van volgend jaar te houden concert, inclusief het NE-kledingadvies (pretty in pink). Meer iets voor een aanplakzuil, maar zelfs daar nog te vroeg voor. Riekt naar reclame voor dit concert. Fred (overleg) 31 okt 2017 13:07 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Als dit op 27 mei volgend jaar, voor de duidelijkheid, da's over 7 maanden (!) aangemaakt wordt dan lijkt me dat vroeg genoeg. Nu is het gewoon promo. Wikipedia is tenslotte niet bedoeld als platform om iets te presenteren.Rode raaf (overleg) 31 okt 2017 13:58 (CET)
  • Er staat nu : "... de naam voor de aankomende concerten op 25 en 26 mei 2017 ...", de enige echt nieuwe informatie noemt dus het jaar 2017 ... Zijn de data van 2017 gekopiëerd ? of zijn dit de goede data voor 2018, met een typfoutje in het jaartal? Paulbe (overleg) 31 okt 2017 22:42 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - nog te weinig informatie om nu al een artikel te starten. Sonuwe () 31 okt 2017 23:09 (CET)
 • Vecht-College -reclame- Een reclame voor een particuliere school die onlangs is verbouwd, aan alle eisen voldoet die het moderne onderwijs stelt, inclusief een NE-lijst van slagings %. Meer iets voor een prospectus. Deze reclameboodschap werd dan ook aangemaakt door de nieuwe rector van het Vecht-College.... Fred (overleg) 31 okt 2017 13:12 (CET)
  • De nieuwe rector heeft fluks de lijst van slagings % verwijderd. Nu nog de onleesbare NE-lijst van al die nietszeggende samenwerkingsverbanden. Wat er na deze handeling nog overblijft heeft eveneens geen enkele encyclopedische waarde. Fred (overleg) 31 okt 2017 13:22 (CET)
   • Opmerking Opmerking Het verwijdersjabloon was weg, ik heb het teruggeplaatst. Koos van den beukel (overleg) 31 okt 2017 14:12 (CET)
    • Opmerking Opmerking Het sjabloon was alweer weg. Opnieuw teruggeplaatst met mededeling dat het moet blijven staan. Fred (overleg) 31 okt 2017 14:29 (CET)
  • Voor Voor verwijderen in deze vorm staat er geen relevante info in het lemma. - Agora (overleg) 13 nov 2017 10:51 (CET)
 • De Kempervennen -wiu- Tekst nogal reclame-achtig, over comfortniveaus en cottages bijvoorbeeld. De geografische informatie gelegen in Noord-Brabant is behoorlijk vaag. Fred (overleg) 31 okt 2017 14:34 (CET)
  • Hoezo vaag? Er staat een navigatie-sjabloon op, die je tot op de meter midden in het park lokaliseert. Dat heeft de nominator nog nooit op zijn artikelen geplaatst. ed0verleg 31 okt 2017 19:49 (CET)
   • Nooit? De zoveelste ongegronde beschuldiging. Dan heb je mijn artikelen niet goed gelezen. Het heeft overigens niets met dit artikel te maken, wat toch het onderwerp van de discussie zou moeten zijn. Het kost toch weinig moeite om althans de gemeente waarin het park voorkomt te noemen (en deze ook als categorie toe te voegen). Trouwens, in de oorspronkelijke en door mij genomineerde versie stonden ook de coördinaten en het sjabloon er niet op. Fred (overleg) 1 nov 2017 12:08 (CET) Fred (overleg) 1 nov 2017 12:06 (CET)
    • Ja, nooit. Het is mijn mening, maar jouw artikelen zijn meestal half affe vertalingen waarvan ik me afvraag of het geen auteursrechtenschending is. Een infobox of vergelijkbare extra informatie mag een ander dan toevoegen. Dat is dan tot daar aan toe, maar jij verlangt van andere gebruikers meer dan van jezelf, en dat is waar het wat mij betreft wringt. Maar ja, jij kijkt enkel naar wat jou uitkomt, en dan treft jou nooit blaam. ed0verleg 1 nov 2017 12:41 (CET)
     • Tegen Tegen verwijderen Gewoon een van de parken van deze club. Niets anders mis mee dan dat de foto niet in Commons te vinden was. Die verwijzing heb ik maar weggehaald. Stunteltje (overleg) 12 nov 2017 14:42 (CET)
 • CVO Zuid-West Fryslân, - weg - een opsomming van scholen met adressen die onder dit bestuur vallen, dat is iets voor een almanak of een telefoongids, niet voor een encyclopedie. Peter b (overleg) 31 okt 2017 16:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Zelf telefoonnummers ontbreken niet, dit hoort in de Gouden Gids thuis. Rode raaf (overleg) 31 okt 2017 16:41 (CET)
 • Trots en verlangen - wiu - opmaak (nog) niet in orde. Infobox is ook helemaal "vertimmerd" maar zo werkt het natuurlijk niet - KroySquare.jpgDirkVE overleg 31 okt 2017 16:53 (CET)
  • Ik denk dat het inmiddels geen WIU meer is, alle gemelde issues zijn nu wel verholpen. ¬¬¬¬
 • G2A - crosswiki geplaatste door one issue accounts onderhouden bedrijfsreclamepagina. Enorme lijst met referenties maar geen goede bronnen meestens. Niet neutraal en feitelijk maar enorme lappen teksten over alles wat dit bedrijf te bieden heeft. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 31 okt 2017 19:32 (CET)
 • Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen 2018 - zelfde reden als Toppers in Concert hierboven. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen)
Vergelijking is misplaatst: Het houden van dit evenement is vastgesteld bij wet, de datum is bevestigd door bevoegde overheidsinstellingen en het evenement werpt al aantoonbaaar politieke schaduwen vooruit/achteruit in de Nederlandse politiek. En vooral: Er wordt in dit lemma geen kleding-advies gegeven. Dit is kennelijk een punt-nominatie. Paulbe (overleg) 31 okt 2017 22:32 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - dit artikel gaat grotendeels over gemeentelijke herindelingen in plaats van de verkiezingen zelf. Dat komt ervan als je wil schrijven over een onderwerp waar nog niets over te melden valt. Sonuwe () 31 okt 2017 23:05 (CET)
  • Ik heb de Glazen Bol en de overmatige detaillering aangepakt. Maar ik wil er ook op wijzen dat er geen sjabloon op het artikel staat... The Banner Overleg 1 nov 2017 00:28 (CET)
 • Nederlandse Poker Hall of Fame - weg - Twijfel over de relevantie en in de huidige vorm voldoet het net niet helemaal aan de conventies.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 31 okt 2017 22:41 (CET)
  Opmerking Opmerking Indien het dezelfde versie als het vorige artikel (zie OP aanmaker), dan is het mogelijk auteur.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 31 okt 2017 22:44 (CET)
  Opmerking Opmerking De pagina was inderdaad, op de vormgeving van de kopjes na, een exacte kopie van het eerder verwijderde artikel, en is daarom opnieuw verwijderd. WIKIKLAAS overleg 1 nov 2017 00:05 (CET)

Toegevoegd 01/11; af te handelen vanaf 15/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 01/11: Deel 1[bewerken]

 • Noa Groenen - ne - geen relevantie aangetoond Kattenkruid (overleg) 1 nov 2017 03:55 (CET)
 • FC Volendam in het seizoen 2011/12 en FC Volendam in het seizoen 2013/14 naar mijn mening te mager artikel voor een seizoenspagina. Basnoordwijk (overleg) 1 nov 2017 10:24 (CET)
 • Annabel Nanninga - Ew? - twijfel over relevantie. Neemt deel aan publieke debat met de nodige controverse, maar ook deels zelf gezocht en als freelancer. In 2015 ook om die reden na sessie verwijderd en eerder dit jaar nog eens directna een nominatie, al was er toen blijkbaar meer mis met het lemma. Sindsdien is er enkel de aangekondigde kandidatuur voor de gemeenteraad bijgekomen wat meer promo is richting maart volgens jaar. - Agora (overleg) 1 nov 2017 12:09 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ik begrijp de nominatie niet. Er staat eerder een reden tot behoud (imo) dan verwijderen in de onderbouwing. Misschien nog niet zozeer in 2015, maar het is juist vanwege haar bijdrage aan het publieke debat, waardoor ze bekendheid kreeg. Daarbij, ook genoemd in verschillende lemma's Ldhank (overleg) 1 nov 2017 13:50 (CET)
  • Deze columniste staat te boek als luis in de pels, en is zodoende ook vaak in het nieuws. Er zijn ook twee bronnen. Dat ze persoonlijk belang bij haar controverse heeft zal best, uiteindelijk handelt iedereen in zijn persoonlijk belang, en zelden in algemeen belang. Als je in 2017 media-aandacht wilt, moet je niet als een Tjeenk Willink hard werken, maar als een Trump of Berlusconi zoveel mogelijk onzin rondkwaken. Persoonlijk ben ik daar niet zo blij mee, maar dat lijkt mij geen reden om artikelen te verwijderen. Deze persoon is daarmee enigszins relevant, en ik ben haar naam de laatste tijd dan ook regelmatig tegen gekomen. Dat het artikel eerder verwijderd is, zegt mij niet zoveel, de bronnen die nu gebruikt zijn zeggen mij veel meer. ed0verleg 1 nov 2017 14:07 (CET)
  • Wel een bekende naam, maar het artikel zou wat meer aandacht mogen besteden aan haar werk als journaliste en columniste. Dat ze zich verkiesbaar heeft gesteld voor de gemeenteraad mag er best in, maar dat feit maakt haar niet relevant. Sijtze Reurich (overleg) 1 nov 2017 15:03 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Wel relevant als journalist, columnist en politicus imho. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 16 nov 2017 00:30 (CET)
 • Koopjeskrant/J'annonce NV -wiu- Mocht dit artikel blijven, dan lijkt me dat die ellenlange, nietszeggende en niet-encyclopedische reclamelijst van zogeheten specialisaties er wel uit kan. Ook zou nagegaan kunnen worden namens welk bedrijf deze nieuwe medewerker opereert. Fred (overleg) 1 nov 2017 12:25 (CET)
  • Beste Dhr. Fred Lambert, het toevoegen van die specialisatielijst leek mij persoonlijk niet verkeerd, maar indien u daar niet mee akkoord gaat, wil ik ze gerust verwijderen. Mijn excuses voor de niet-encyclopedische opstelling van de lijst, ik ben namelijk nieuw op Wikipedia en heb dus geen ervaring met dergelijke zaken. Ook vraagt u namens welk bedrijf ik opereer? Ik kan u verzekeren dat het zeker niet mijn bedoeling is enige vorm van reclame te maken voor welk bedrijf dan ook, en ik dit ook geheel onafhankelijk geschreven heb. Mijn bedoeling was hier veeleer om een neutrale pagina te schrijven over een, naar mijn mening, interessant onderwerp. Ik heb de lijst verwijderd. Het zou vriendelijk zijn mocht u willen controleren of de pagina nu in orde is. Indien u nog tips heeft, mag u die me altijd laten weten! Mvg Joris Joris DVLRS (overleg) 1 nov 2017 12:48 (CET)
 • Ultrajectina - auteursrechtenprobleem. Sonty (overleg) 1 nov 2017 14:04 (CET)
  • Grote tekstdelen waren inderdaad letterlijk overgenomen, daarom wegens auteursrechtenschending direct verwijderd. Machaerus (overleg) 1 nov 2017 14:07 (CET)
 • Marc Adriaen - wiu - artikel bevat veel wezelwoorden en heeft een flinke taalpoets nodig, relevantie komt op dit moment ook lastig naar voren. Sjoerd de Bruin (overleg) 1 nov 2017 14:41 (CET)
  • Beste Sjoerddebruin, ik ben zeker bereid de pagina naar uw wensen aan te passen, ik heb op uw pagina gezien dat u moderator bent, u zal hier dus heel wat meer ervaring mee hebben dan mij. Wat betreft de wezelwoorden, die waren me nog niet opgevallen, maar ik zal ze vast en zeker wegwerken. Wat betreft de relevantie, daar deel ik echter niet dezelfde mening, mijn oprechte excuses daarvoor. Volgens Wikipedia is een artikel relevant wanneer er eerder al auteurs het de moeite gevonden hebben om over dit onderwerp te schrijven, enkele van die bronnen zijn opgenomen in de bronnenlijst onderaan de pagina. Indien u echter specifiekere zaken omtrent relevantie in twijfel trekt, mag u me daar gerust op aanspreken. Zou u alstublieft kunnen verduidelijken wat u precies bedoelt met taalpoets? Volgens mij is het taalgebruik steeds deftig, er staan naar mijn gevoel geen beledigende of onrespectvolle woorden in. Mag ik u echter vragen de pagina niet te verwijderen, maar me eerder te wijzen op wat er nog allemaal verbeterd zou kunnen worden? Groeten, Andy AndyVanDenDool (overleg) 1 nov 2017 17:03 (CET)
  • Zo, de pagina is reeds bijgewerkt volgens uw richtlijnen, teneinde meer duidelijkheid te creëren heb ik de lijst van wezelwoorden op Wikipedia opgezocht en ze allemaal uit de tekst gefilterd. Ik hoop dat de pagina nu duidelijk genoeg is, bovendien zijn alle moeilijkere begrippen, zoals bv. 'vennoot', gelinkt aan wikipagina's die de woorden uitleggen. Volgens de link die u me doorstuurde via mijn gebruikerspagina las ik dat Wikipedia een artikel over ondernemers relevant vindt wanneer het gaat over een oprichter of algemeen directeur van een grote onderneming. Marc Adriaen is oprichter van 8 NV's (naamloze vennootschappen) en was algemeen directeur/bestuurder van 6 van die ondernemingen. Een bedrijf kan enkel NV worden wanneer het gaat om een grote onderneming. Bovendien is bijvoorbeeld Focus-WTV (één van de bedrijven die hij opstartte) een zeer bekend mediabedrijf in West-Vlaanderen. Dit zien we bijvoorbeeld aan de 70490 mensen die deze pagina leuk vinden op Facebook en de 67621 mensen die het volgen. Hopelijk vindt u de pagina nu al beter, bij verdere voorstellen, mag u me altijd contacteren. AndyVanDenDool (overleg) 1 nov 2017 17:32 (CET)
   • Komt blijkbaar uit dezelfde koker als dat artikel over de Koopjeskrant hierboven waar de heer Adriaen een van de oprichters van was en wie in bovengenoemd artikel ook genoemd werd en nu blauw gemaakt is. Riekt sterk naar reclame, persoonspromodie e.d. Fred (overleg) 1 nov 2017 23:59 (CET)
    • Dag meneer Lambert, indien u kijkt in de geschiedenis van de pagina Marc Adriaen, zal u zien dat deze reeds maanden geleden ontstaan is, en niet door mij aangemaakt. Persoonspromotie is hierbij niet mijn bedoeling. Ik las het artikel van Marc Adriaen en haalde daar het idee om een pagina te schrijven over Koopjeskrant. beide pagina's zijn bovendien voorzien van bronnen waarmee de inhoud gestaafd kan worden (Marc Adriaen=15 bronnen in 3 talen en Koopjeskrant 2 bronnen). Volgens de regels van Wikipedia zijn beide pagina's relevant (ene een encyclopedisch bedrijf en het andere een oprichter/algemeen directeur van verscheidene bekende bedrijven). Ook aan de regel dat er reeds andere auteurs het onderwerp de moeite waard moeten gevonden hebben wordt hier voldaan, zo staat er bijvoorbeeld ook een monografie over Marc Adriaen in de literatuurlijst. Mag ik u er tevens ook op wijzen dat de persoon Marc Adriaen maar een kleine rol speelt op mijn pagina van Koopjeskrant? Ik vraag me af wat precies het verschil is tussen deze pagina's en bijvoorbeeld die van Marc Coucke en Omega Pharma, Rik de Nolf en Roularta, Jan De Nul en zijn bedrijf... Bovendien is Marc Adriaen net als Marc Coucke een zeer bekende ondernemer in West-Vlaanderen en Koopjeskrant een bekende titel. Ik respecteer natuurlijk ook uw mening en wil daarom gerust aanpassingen doen aan de Koopjeskrant pagina en eventueel ook die van Marc Adriaen. Vriendelijke Groet, Joris Joris DVLRS (overleg) 2 nov 2017 11:52 (CET)
  • Opmerking Opmerking Dag iedereen, met dit bericht wil ik jullie alvast eens op de hoogte stellen van de reeds gebeurde aanpassingen op de 'Marc Adriaen'-pagina. Ten eerste zijn er momenteel al 35 beschikbare bronnen toegevoegd aan de pagina. Ook zijn er doorheen de hele tekst bij alle zaken die naar bewijs vragen voetnoten geplaatst, dit komt neer op 41 voetnoten. Ook zijn zaken als "begin jaren '90" vervangen door de exacte jaartallen. Ten slotte is de pagina op sommige aspecten 'geneutraliseerd' en zijn zaken waar geen echte duidelijke bronnen voor zijn weggelaten. AndyVanDenDool (overleg) 3 nov 2017 22:15 (CET)
  • Opmerking Opmerking Hallo, de laatste bronnen die ik gebruikt had bij het opstellen van het artikel zijn bij deze ook toegevoegd aan de pagina. De voornaamste algemene bronnen zijn de twee boeken over dit onderwerp die toegevoegd zijn aan de ondertitel 'Literatuur over Marc Adriaen'. In totaal omvat de pagina nu een 40-tal bronnen en een 80-tal voetnoten. Alle onduidelijkheden en vezelwoorden als bijvoorbeeld "Enkele jaren later" zijn vervangen door het exacte jaartal, met de bron erbij vermeld. Tijdens het verbeteren van de pagina vond ik nog wat extra informatie, wat geleid heeft tot toevoeging van nieuwe ondertitels. Naar mijn mening is het artikel nu wel gepast voor deze encyclopedie, indien er echter toch nog zaken aangepast zouden moeten worden, zou ik het appreciëren indien ik daar nog wat extra tijd voor zou kunnen krijgen. AndyVanDenDool (overleg) 13 nov 2017 22:53 (CET)
 • Tegen Tegen verwijderen Geen enkel motief om dit artikel te verwijderen. De aanzienlijke verbeteringen maken er een "must"-artikel van. Andries Van den Abeele (overleg) 14 nov 2017 16:09 (CET)

Toegevoegd 01/11: Deel 2[bewerken]

 • Make A Wish for Kids Belgium - Onduidelijk wat deze stichting onderscheidt van de moederstichting die op Make-A-Wish Foundation wordt besproken en daarmee een apart lemma zou rechtvaardigen. Gekopieerde tekstgedeelten uit laatstgenoemde lemma geschrapt, die horen daar niet. Dit stukje is vast ook daar wel in te passen. Velocitas(↑) 1 nov 2017 16:32 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Een feitelijke vereniging, zoals er talloze zijn, vermelding in hoofdartikel is niet nodig. Livenws (overleg) 16 nov 2017 14:52 (CET)
 • Awesometown - wiu - Argumenteren kost meer moeite dan de aanmaak van dit "artikel". Kattenkruid (overleg) 1 nov 2017 17:05 (CET)
  • Dit lijkt te gaan over dit filmpje van 19 minuten, waarin onder meer Brandon Routh – die in andere media de rol van "Ray Palmer" vertolkt – een kleine rol heeft. Dat wat betreft de inhoud. Het onderwerp lijkt mij niet encyclopedisch relevant. Woody|(?) 1 nov 2017 17:50 (CET)
 • Sybren Vis - was genomineerd als {nuweg}, maar blijkens deze pagina is het artikel, hoewel zwaar ondermaats, geen aperte onzin en daarmee voldoet het m.i. niet aan de nuwegcriteria. Wel is er van alles met het artikel aan de hand: ik twijfel aan de encyclopedische relevantie van de persoon in kwestie, de schrijfstijl is niet encyclopedisch, onder meer door speculaties en POV taalgebruik ('een leuke vent'), bronnen ontbreken, opmaak is niet in orde, etc. Machaerus (overleg) 1 nov 2017 20:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Uit het artikel blijkt in het geheel niet waarom deze persoon een artikel zou moeten hebben in deze encyclopedie. Wammes Waggel (overleg) 1 nov 2017 21:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Mij lijken zinnen als: De leeftijd van Sybren is niet bekend, de verwachting is dat hij zo'n 20 jaar voor WO II is geboren. Dit wordt bevestigd door foto's die op het internet staan waarin Sybren gekleed gaat in kilt met een, ietwat oud groen legerjasje toch een groot onzingehalte, zoniet cyberpestgehalte, te bezitten. Fred (overleg) 1 nov 2017 22:03 (CET)
 • Anton van den Horst - wiu - Artikel voldoet niet aan de conventies (geen links, geen bronnen en opmaak ontbreekt bijna), schrijfstijl is niet encyclopedisch (afkortingen in de zinnen, niet neutrale tekst, etc.). Het artikel was ook al gemarkeerd als goedgekeurd, waarom dat gedaan is, is mij een raadsel. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2017 21:25 (CET)
  • Voor Voor verwijderen NE Ondanks, dat ik wat aan de layout heb gedaan mag het weg. Op google heb ik niets gevonden wat hem EW maakt als kunstenaar. Er is wel een Viaf record, maar dat betreffen publicaties in zijn rol als psycholoog Ldhank (overleg) 1 nov 2017 22:11 (CET)
 • Stichting William K Gordon Fund - ne - Zeer lokale stichting, waardoor er volgens deze pagina al geen spraken kan zijn van een encyclopedisch relevante organisatie. De bibliografie lijkt ook niet altijd met het onderwerp te maken te hebben. Dqfn13 (overleg) 1 nov 2017 21:51 (CET)
 • Nick Nieuwdorp. Wielrenner die na enkele prestaties niet is doorgebroken. Daarom lijkt het mij niet relevant om een artikel over hem te laten bestaan op Wikipedia. Elly (overleg) 1 nov 2017 22:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Nooit prof geweest of enige relevante uitslag in een officiële wedstrijd gereden. Zie onder meer hier en hier. Yannick1 (overleg) 22 nov 2017 17:13 (CET)

Toegevoegd 02/11; af te handelen vanaf 16/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 02/11: Deel 1[bewerken]

 • Dual Blend - reclame/NE - Niet neutraal, leest eerder als een bio zoals men die op de website van bands pleegt aan te treffen. Relevantie van deze splinternieuwe band is niet duidelijk. "Een uniek geluid was geboren", "Vincent [...] heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring". Paul B (overleg) 2 nov 2017 01:38 (CET)
 • Dell Curry - wiu - Zonder opmaak in krom Nederlands geschreven met behulp van vertaalmachine? In de huidige vorm is het niets. Rode raaf (overleg) 2 nov 2017 11:27 (CET)
 • Creators FC - gelegenheidsclubje dat een keer heeft gespeeld (wel tegen FC Utrecht, maar of dat het E maakt?) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 nov 2017 13:41 (CET)
  • Voor Voor verwijderen heeft een oud-prof van FC Utrecht als trainer gehad maar werd al door het "RTL Sterrenteam" ingemaakt, niet door FC Utrecht. The Banner Overleg 2 nov 2017 14:19 (CET)
   • ben wat voetbal aangaat een slechte lezer - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 nov 2017 17:03 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen heeft al meerdere wedstrijden gespeeld en pagina nog volop in de maak Alex52889 (overleg) 2 nov 2017 15:29 (CET)
  • Voor Voor verwijderen was iets meer dan een maand geleden ook al na een sessie als NE verwijderd. Per Vis en Banner, compleet NE en enkel promotioneel met een flinke NE namenlijst. - Agora (overleg) 2 nov 2017 18:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen schrijfstijl is eerder journalistiek dan E, en dan van schoolkrantniveau. Lijkt me niet echt het vermelden waard op wp. - netraaM • 2 nov 2017 23:24 (CET)
 • Stamboom Cunegonda Jacoba van der Palts - weg - stamboom die geen stamboom is. (Alleen de proband en haar man zijn vermeld). De info is dubbel met wat op het magere en bronloze Cunegonda Jacoba van de Palts staat. The Banner Overleg 2 nov 2017 14:16 (CET)
 • Pouwel Slurink - weg - waarschijnlijk wel relevant, maar daar ben ik niet helemaal zeker van, in deze vorm voldoet het ook net niet helemaal aan de conventies (met name 0 interne links), mogelijk is het zelfpromotie (gebruikersnaam aanmaker) Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 2 nov 2017 14:40 (CET)
  • Pouwel Slurink heb ik aangepast, met meerdere interne links, is i.d.d. zelf geschreven, maar voor Nederlandse filosofie relevant. Mensen googlen regelmatig op mijn naam, wat ik kan zien op Academia.edu. Verzoek het stuk van de verwijderlijst te halen. Pouwel (overleg) 5 nov 2017 20:48 (CET)
   • (WE) M.i. wél een relevante bijdrage van algemeen belang. Uitbreiding ligt meer voor de hand dan verwijdering. Slurink's bijdragen vormen een belangrijke hedendaagse ontwikkeling in de mondiale wereld van de filosofie. Zijn publicaties brengen de hedendaagse filosofie beter in lijn met de meest recente ontwikkelingen in de evolutie-wetenschappen. Deze bijdragen negeren zou m.i. een onnodge omissie zijn op Wikipedia. Popko P. v.d.Molen (overleg) 7 nov 2017 21:32 (CET)
    • Voor de duidelijkheid. Blijkens zijn LinkedIn profiel is Popko van der Molen een collega van Slurink aan de Rijksuniversiteit Grongingen. Het account van v.d. Molen lijkt alleen maar aangemaakt om bovenstaande ondersteuning te plaatsen. Ik beticht niemand van oneerlijkheid, want door het gebruik van de eigen naam als gebruikersnaam is e.e.a. makkelijk uit te zoeken, maar het leek me verstandig de relatie te melden. Overigens heb ik geen mening over het artikel, filosofie is niet mijn vakgebied. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 7 nov 2017 23:05 (CET)
    • Die analyse van JanCK is (deels) correct. De RUG is mijn thuishaven v.w.b. mijn research-activiteiten. "Collega van Pouwel Slurink" is denk ik wat te veel eer in mijn richting. Ik ben geen door de wol geverfde filosoof zoals hij. Mijn onderzoeksrichting ligt meer in de evolutionaire psychologie. Vanuit die hoek bezien heb ik de afgelopen decennia met smart gewacht op het tot vollere wasdom komen van de filosofie wereldwijd. Vanuit de evolutie-wetenschappen bezien bleven de meeste filosofen wel erg "achter". Achterlijk is niet de juiste term. Daar zijn de heren te slim voor. Maar er ontbrak lange tijd veel recent verworven informatie die ook voor de filosofie implicaties heeft. Dat tij begint eindelijk wat te keren en de filosofie is op dat punt wereldwijd bezig met een inhaal-slag. In Nederland kan Pouwel Slurink gezien worden als een van de belangrijkste, en ik denk zelfs de allerbelangrijkste, pleitbezorgers van dit "up to date geraken" van de filosofie. Of zijn persoon en zijn werk een vermelding verdienen op Wikipedia kan ik niet zo goed overzien. JanCK heeft gelijk als hij constateert dat ik me voor de gelegenheid even heb aangemeld met een account op Wikipedia. Het is niet mijn gewoonte om commentaar te leveren of te editen op Wikipedia. Ik ben meer te beschouwen als een zeer enthousiaste eindgebruiker en ben erg blij met het bestaan van Wikipedia. (Ik houd er wel zelf een eigen Wiki op na, maar dat is een ander verhaal.) Ik had (WE) vermeld bij mijn commentaar. Wellicht is dat voorbarig als de moderator bijv. vindt dat de door mij genoemde recente ontwikkelingen in de filosofie nog "te vers" zijn, nl. nog maar een jaar of 10, om op de Wikipedia thuis te horen. Ik had gedacht dat deze ontwikkeling wel wat meer aandacht verdient bij een breder publiek dan alleen maar vak-filosofen. Er is genoeg te vinden op Wikipedia over de filosofie en de verschillende stromingen in de geschiedenis. Ik zou als lezer echter graag ook op de hoogte geraken van de recente ontwikkelingen, temeer daar het hier over een ontwikkeling in de filosofie gaat die volgens mij gaat doorzetten en over niet al te lange tijd de "norm" wordt. Men is dan weer vergeten waarom er in het recente verleden zo lang "tegen aan werd gehikt". Maar dan is het intussen allemaal "geschiedenis". Als dat de bedoeling is, dan zij dat zo. Ik zelf vind deze nieuwe ontwikkeling wel vermelding waard, ook nú al.Popko P. v.d.Molen (overleg) 8 nov 2017 11:57 (CET)
     • Bedankt voor je eerlijkheid, daar zijn we als wetenschappers (al zit ik dan in een andere "tak", chemie) alleen maar bij gebaat. Als ik het zo lees (maar ik herhaal, filosofie is niet mijn vakgebied), kan dan het artikel over Slurink niet beter worden opgesplitst in een artikel over Slurink zelf (kopje Levensloop) en een artikel over de theorie (kopje Evolutionair naturalisme, evolutiefilosofie)? Dan kunnen ook die ongemakkelijke referenties als (Slurink, 2000, 2002, 2014), die heel gebruikelijk zijn in wetenschappelijke artikelen, maar niet in Wikipedia, beter worden verwerkt. Zomaar een suggestie. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 8 nov 2017 12:25 (CET)
      • Beste Jan de fietser (leuke hobby trouwens, mooie foto's), jouw suggestie lijkt me de moeite van het overdenken waard. Ik zal eens een balletje opgooien over wie daartoe voorzetten kan maken. Ik ben intussen benieuwd wat de moderator er mee doet.Popko P. v.d.Molen (overleg) 8 nov 2017 21:59 (CET)
  • Het lemma over Slurink opgeschoond en strakker gemaakt om tegemoet te komen aan de gesignaleerde redactionele bezwaren.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Berclae (overleg · bijdragen) PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  • Voor Voor verwijderen niet bepaald neutraal en zonder POV. Ook qua Ew zie ik het er nog niet erg in, een universitair docent die ook het een en ander publiceerd. Agora (overleg) 15 nov 2017 20:05 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Heb ondertussen een apart stuk over Evolutionair naturalisme geschreven en daarmee is de opsplitsing die JanCK Fietser voorstelt een feit. Pouwel (overleg) 20 nov 2017 01:11 (CET)
 • Egeria (band) - weg - Te weinig beschikbare onafhankelijke bronnen. (NE) Beginnend bandje met een demo en een handjevol optredens. Kattenkruid (overleg) 2 nov 2017 15:42 (CET)
 • Spraybrandblusser - indirecte reclame (via YT-filmpje) - let ook op naam aanmaker - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 2 nov 2017 17:20 (CET)

Toegevoegd 02/11: Deel 2[bewerken]

 • Prince de galles en glen plaid - wiu/weg: zie OP. Dit artikel is vertaald van andere WP's waar weinig van blijkt te kloppen en is niet geverifieerd aan de hand van gezaghebbende bron(nen). Zo'n vertaling alleen blijkt maar weer eens funest voor betrouwbaarheid van een artikel WP:NL. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2017 18:13 (CET)
  • Wat bedoel je nu eigenlijk? The Banner Overleg 3 nov 2017 01:27 (CET)
   • Dat vertalen naar WP:NL uit andere WP's die vol fouten staan leidt tot een volstrekt onbetrouwbaar artikel hier wanneer niet zelf aan de hand van gezaghebbende bronnen al die feiten worden geverifieerd. Zo worden in dit artikel bijvoorbeeld nu drie verschillende, te onderscheiden plaids op een hoop gegooid (tot in de artikeltitel toe), wordt een verband gelegd met een prins van Wales die hier niets, maar dan ook niets mee te maken heeft, en wordt een geheel foute gravin Seafield (behalve fout gespeld) opgevoerd die hier ook niets mee te maken heeft. Als dit artikel dus niet verbeterd wordt aan de hand van gezaghebbende bronnen (en dat is heel erg vaak niet het internet) en van al die fouten ontdaan, dan dient het als onbetrouwbaar te worden verwijderd. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2017 17:37 (CET)
    • Als je problemen hebt met de Franstalige en Engelstalige versies, lijkt het mij handiger dat je eerst de discussie aangaat op de overlegpagina's van die artikelen. Maar op beide artikelen zie ik geen woord van jou over de vermeende onbetrouwbaarheid. The Banner Overleg 3 nov 2017 20:29 (CET)
     • Hè? Dus ik moet eerst maar zorgen dat WP:EN en WP:DE etc. betrouwbaar worden voordat ik kritiek lever op een artikel op WP:NL dat vertaald en niet gecheckt is op fouten? Dat wordt toch wel de omgekeerde wereld: vertalers naar WP:NL zijn volgens jou dus niet verantwoordelijk voor de door hen hier geplaatste artikelen, begrijp ik. Dan dienen alle vertaalde artikelen niet meer gescreend te worden en kunnen ze direct goedgekeurd worden en dienen ze dus nooit op deze TBP te komen. Heel vreemd, en ik denk niet dat je hier veel steun voor zal krijgen. Dit is precies de reden, dacht ik, waarom WP geen bron voor WP mag zijn. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2017 20:42 (CET)
      • Je hebt helemaal gelijk, en dat weet The Banner natuurlijk ook wel. Marrakech (overleg) 5 nov 2017 09:05 (CET)
       • Beste The Banner, bedoel je dit nou serieus? Vinvlugt (overleg) 7 nov 2017 13:32 (CET)
       • Het blijkt ook nog eens recidive, gezien de kletskoek in het bijbehorend artikel bij het commentaar Overleg:Nancy Friday. Vertalingen vanaf andere WP's vertrouw ik in beginsel dan ook nooit, juist omdat ze eigenlijk altijd klakkeloos lijken en systematisch niet gecontroleerd worden op fouten, bronnen, enz. Paul Brussel (overleg) 5 nov 2017 20:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen De nominator heeft een aantal opmerkingen bij het artikel. Dat wil niet zeggen dat het hele artikel weg hoeft te worden gegooid. Elly (overleg) 3 nov 2017 11:37 (CET)
   • Opmerking Opmerking - Als dit artikel, als gezegd, niet verbeterd wordt aan de hand van gezaghebbende bronnen (en dat is heel erg vaak niet het internet) en van al die fouten ontdaan, dan dient het als onbetrouwbaar te worden verwijderd. Helaas ben jij niet in staat gebleken om aan dit artikel dusdanig bij te dragen dat dit een goed artikel is geworden, gebaseerd op gezaghebbende bronnen, maar integendeel: je hebt het 'verrijkt' met nog meer onzin. Paul Brussel (overleg) 7 nov 2017 21:39 (CET)
    • Ik heb het artikel aangepast aan de hand van bronnen die me werden aangereikt door het Textielmuseum in Tilburg. Zie de OP. Kattiel (overleg) 13 nov 2017 12:17 (CET)
     • Hopelijk vind ik komend weekeinde de gelegenheid hier verder naar te kijken. Paul Brussel (overleg) 15 nov 2017 23:28 (CET)
 • Team Rocket -NE- Onbegrijpelijk voor de leek, misschien ook onzin. Fred (overleg) 2 nov 2017 18:15 (CET)
  • Lijkt me nuweg als "geen zinvolle inhoud" want er valt inderdaad geen touw aan vast te knopen. Paul Brussel (overleg) 2 nov 2017 18:19 (CET)
   • Een uitstekend idee, eigenlijk. Fred (overleg) 2 nov 2017 18:23 (CET)
    • Waarom voegden jullie dan niet de daad bij het woord? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 nov 2017 18:38 (CET)
     • Niet uitgevoerd Niet uitgevoerd geen nuweg. Informatie klopt en is ook redelijk begrijpbaar. Dat het artikel niet voldoet klopt, maar daar is deze procedure (TBP) voor. Natuur12 (overleg) 2 nov 2017 18:42 (CET)
      • Begrijpbaar is het alleen voor insiders. Lijkt me ook behoorlijk NE. En wat is een groepje mensen? Een vriendenclubje, een item in het spelletje of nóg iets anders? Fred (overleg) 2 nov 2017 20:38 (CET)
       • Dit dus. Natuur12 (overleg) 2 nov 2017 20:48 (CET)
        • Zucht. Ik blijf dit soort verzinsels als encyclopedievervuiling zien. Vooral omdat de stroom van dergelijke verzinsels ongelimiteerd is. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 2 nov 2017 23:27 (CET)
         • Iets hoeft niet echt te bestaan om encyclopedisch te zijn, het monster van Frankenstein en Harry Potter zijn ook verzinsels maar niemand zou denken dat die artikelen "NE" zijn puur op deze basis, het artikel kan verder worden uitgebreid vooral sinds het onderwerp al bijna 20 (twintig) jaar veel besproken is, maar dat het fantasie is maakt het niet minder "Wikipedia-waardig". --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 3 nov 2017 10:51 (CET)
          • Nee, maar een lopende-bandverzinsel (waarvan er alleen al door de Pokémonfabriek duizenden en duizenden worden uitgespuwd, en die over een paar weken weer vergeten zijn) is iets geheel anders dan een veelbesproken fantasiefenomeen waar een heleboel literatuur en film omheen is ontstaan. Denk in dit opzicht aan Calimero, waar zelfs een geheel veel voorkomend syndroom naar is genoemd. Overigens Pokémon zelf is best een stevig artikel waard, maar dat wil niet zeggen dat elk fenomeentje en subfenomeentje hierbinnen van een afzonderlijk lemma moet worden voorzien. Dat doen we zelfs de wereldliteratuur niet aan. Fred (overleg) 3 nov 2017 11:52 (CET)
           • Fred, Team Rocket gaat al 20 jaar in ongewijzigde vorm mee, net als Ash en Pikachu dat ook doen. Team Rocket bestaat dus al 20 jaar uit Jessie, James en Meowth. Met sinds een jaar of 10 ook Wobbufet. Dqfn13 (overleg) 3 nov 2017 13:26 (CET)
  • Vinden jullie het nog steeds onbegrijpelijk? Woody|(?) 3 nov 2017 13:40 (CET)
   • Door jouw aanvullingen is me inmiddels duidelijk geworden waar dit over gaat inderdaad; verder weet ik helemaal niets van Pokémon dus kan ik over de inhoud helemaal niets zeggen, maar aangezien ik jouw bijdragen zo goed als altijd zeer waardevol (en correct) vind, lijkt het me in orde. Paul Brussel (overleg) 3 nov 2017 17:54 (CET)
 • Barry Badpak -weg- Blijkbaar een lokaal coverbandje. Geen bronnen die tegendeel bevestigen. Fred (overleg) 2 nov 2017 18:18 (CET)
 • Overamstel Uitgevers -weg- Slordigheden, zoals een uitgeverij van meerdere uitgevers. Wat mag dat nu weer wezen? Bevat fouten, maar geen bronnen of anderszins waarmee E-waarde zou kunnen worden aangetoond. Fred (overleg) 2 nov 2017 18:21 (CET)
  • Dit is een heraanmaak van een zojuist ook al verwijderd "artikel". Lijkt me dus iets voor nuweg, want verbetering is nog niet in zicht. Fred (overleg) 2 nov 2017 18:22 (CET)

Toegevoegd 02/11: Deel 3[bewerken]

 • Corien Botman - wiu - Op zich relevante schrijfster, maar er ontbreken nog bronnen en categorieën. Gympetic (overleg) 2 nov 2017 20:29 (CET)
  • Uitgebreid tot beginnetje. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 16 nov 2017 00:28 (CET)
  • Ik wil er op wijzen dat twee van mijn bronnen voor de vertaling van de boeken zijn verwijderd door een andere gebruiker. Ik meld dit vanwege het argument "er ontbreken bronnen". EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 16 nov 2017 23:43 (CET)
   • Dat waren geen echte bronnen maar links naar commerciële sites die als enig doel hebben uit te nodigen tot aanschaf van de betreffende boeken, en dat is ongewenst op WP. Voor vertalingen zijn er andere bronnen, maar daar is kennelijk niet naar gezocht. (PiCarta is bijvoorbeeld evenmin gebruikt voor dit artikel, zodat ook vertalingen ontbreken.) Paul Brussel (overleg) 17 nov 2017 00:03 (CET)
    • @Gebruiker:Paul Brussel, wat een goed idee. Zou jij misschien de bronnen naar de vertalingen kunnen toevoegen, als deskundig op dit gebied en ongetwijfeld persoon met toegang daartoe? Linken naar Bol com heeft absoluut ook niet mijn voorkeur. Het was mijn bron voor de titel van vertalingen. Die heb ik namelijk niet in mijn boekenkast staan. En bij de lokale bibliotheek hebben ze die ook niet.EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 17 nov 2017 19:47 (CET)
 • Jens Dekker - Weg - pagina over een sporter die nog slechts bij de junioren wat heeft gepresteerd. WIKIKLAAS overleg 2 nov 2017 21:15 (CET)
 • Kelderklasse - wiu - Wat nou werkelijk de Kelderklasse is, wordt uit dit artikel niet duidelijk, want zelfs de 2e klasse kan blijkbaar als zodanig gezien worden als de spelers er maar hoofdzakelijk voor hun plezier voetballen. Goede bronnen ontbreken ook, waardoor niet duidelijk wordt of het een geaccepteerde term is. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2017 21:34 (CET)
 • Dépot d'Histoires - reclame / ne - Recentelijk (dit jaar) opgericht bedrijf voor archiefzorg en historisch onderzoek. Uit gegeven tekst blijkt niet wat de relevantie is. Wezelwoorden als "verschillende" en "redelijk", moeten het bedrijf belangrijker doen lijken dan dat het is. Dqfn13 (overleg) 2 nov 2017 22:04 (CET)

Toegevoegd 03/11; af te handelen vanaf 17/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 03/11: Deel 1[bewerken]

 • Feitze de Vries - ne/wiu - Niet duidelijk wat deze man relevant maakt. Er staat nauwelijks informatie, behalve lidmaatschap van een verzetsbeweging; velen waren lid. Geen enkele bron die zijn relevantie aantoont, ook geen categorie. Queeste (overleg) 3 nov 2017 08:43 (CET)
 • Iron Fist (lied) - wiu - Slechte computervertaling van het Engelse WP-artikel. Queeste (overleg) 3 nov 2017 08:56 (CET)
 • Cambio - bronloze bedrijfsreclame met linkspam. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 nov 2017 10:42 (CET)
  • De afhankelijk bron en de lange lijsten met steden verwijderd. ed0verleg 3 nov 2017 13:18 (CET)
  • En andere bronnen toegevoegd. Is een systeem dat intussen in bijzonder veel Vlaamse gemeenten actief is - staat op de websites van veel van die gemeenten, dus zonder meer E. Queeste (overleg) 3 nov 2017 13:26 (CET)
   • Het artikel bestond dan al langere tijd, maar onlangs heeft de organisatie zelf ook Wikipedia ontdekt, en vond dat artikel klaarblijkelijk een mooi alternatief voor een folder of de eigen website. Maar daar is het meeste nu wel weer van weggejorist. ed0verleg 3 nov 2017 17:51 (CET)
 • Leonhard Koppe - wiu - Onvoldoende inhoud. Kattenkruid (overleg) 3 nov 2017 13:49 (CET)
 • Hans Buijing -NE- Een indrukwekkend CV met een stapeling van NE-functies. LinkedIn is het aangewezen medium om zo'n CV te dumpen. Wiki is daar niet voor bedoeld. Ook veel gebabbel: Gedurende de aanstelling als Aio raakte Buijing meer en meer betrokken bij maatschappelijke vraagstukken in de Oostelijke Binnenstad van Leiden en was onder andere betrokken bij de oprichting van de speeltuin De Doorbraak en medeoprichter van de buurtwerkmaatschappij De Gracht die later is opgegaan in de kringlooporganisatie van Gevulei (Leidse regio). Fred (overleg) 3 nov 2017 15:37 (CET)+
  • Tegen Tegen verwijderen** - het artikel geeft een korte resume van de activiteiten van de politicus Hans Buijing en geeft zijn bijdrage weer aan de (lokale) gemeenschap over de jaren heen. het feit dat Linkedin bestaat is geen goed argument. veel (door mij bezochte) pagina's in Wikipedia geven vergelijkbare informatie die relevante verbinding vormen met de (politieke) activiteiten. de oprichting en de besturing van de Buurtwerkmaatschappij (waar op gegeven moment 40 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkten) lijkt mij wel degelijk relevant. ook op andere pagina's zie je vermelding van dergelijke nevenactiviteiten. ik kan me voorstellen dat een redactieslag gewenst is, maar louter het gegeven dat activiteiten ook op een Cv en ook op linkedin zouden kunnen staan, vind ik geen goed argument. het gros van de wiki's over personen kan dan geschrapt worden - Habee5 (overleg) 3 nov 2017 18:41 (CET)
   • Mede-oprichter van een speeltuinvereniging en soortgelijke feiten zijn wellicht van groot lokaal belang, maar in het geheel niet encyclopedisch. Waar zijn overigens de onafhankelijke bronnen die een en ander staven? Fred (overleg) 3 nov 2017 18:52 (CET)
  • Eerst maar eens wat bronnen om de bewering te staven, conform WP:BLP. The Banner Overleg 3 nov 2017 19:30 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen ** - (vervolg) misschien goed om even af te stemmen welke bronnen jullie allemaal nodig hebben. hierbij een link naar "het leidse pluche (***** de link wordt door jullie spamfilter geweigerd: hoe moet ik nu bronnen toevoegen) over lidmaatschap gemeenteraad en 2 perioden wethouder. verder kan (even googlen) er een breed spectrum aan media artikelen aangetroffen worden; zowel over de periode wethouder als daarna. inclusief recente mediaoptredens (landelijke radio en tv). Zonodig kan een lijst van krantenartikelen geleverd worden. De door jullie gewraakte passage Buurtwerkmaatschapij kan ik nog van diepgang voorzien: bronnen hierbij zijn de rapportages ter verantwoording van de sociale vernieuwingsgelden (de Ien dales gelden sociale vernieuwing: 100.000,- gulden per wijk per jaar). ik kan me echter ook voorstellen dat de pagina wordt geredigeerd; dan moet ik wel weten welk format relevant is. - Habee5 (overleg) 8 nov 2017 20:02 (CET)
 • Quentin Tanis - wiu - geen artikelinhoud aanwezig enkel naam en sjabloon. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 3 nov 2017 15:46 (CET)
 • Feline de Jonge - ne - Youtuber met een kleine aanhang van nog geeneens 50.000 abonnees. Basnoordwijk (overleg) 3 nov 2017 16:53 (CET)
  • Voor Voor verwijderen riekt naar commerciële (zelf)promo, bovendien pov, bronnen ontbreken volledig.Rode raaf (overleg) 3 nov 2017 17:20 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Gewikificeerd. 50k voor niche is eigenlijk best veel. Hoewel ik NE vrees, vind ik het fenomeen paardenvlogger wel een tijdverschijnsel. Het verdient (imo), daarom een plek op wiki. Dat ze populair zijn wist blendle ook al (Ew om ongeveer dezelfde reden als egamer Dani Hagebeuk). Ldhank (overleg) 18 nov 2017 11:58 (CET)
 • Burdy - NE - mogelijk overgenomen van Wikisage; "Zijn nationale doorbraak kwam in 2001" behoeft een bron. Is de relevantie streek overschrijdend? Is het niet zo dat de heer schaap in eerste instantie melkboer is die ook zingt? Kortom, twijfel aan relevantie. Rode raaf (overleg) 3 nov 2017 17:35 (CET)
  • De bron van het artikel op Wikisage is een artikel van Wikipedia op 7 mei 2011, maar toen leek het ook al © te zijn. ed0verleg 3 nov 2017 18:42 (CET)

Toegevoegd 03/11: Deel 2[bewerken]

 • AIX1 - gered van nuweg. ed0verleg 3 nov 2017 18:06 (CET)
  • Beginnend artiest met 80 volgers op Soundcloud, Akhadir Recordings Amsterdam kent (ondanks de suggestie van de naam) geen inschrijving KvK, bestaat dus alleen in naam. Tja, voor een paar tientjes per jaar zet je zo'n website op. "Singles" zal denk ik "tracks" moeten zijn. Oh wacht, die "officiële site" staat op een subdomein van wordpress.com. zo'n instant website. Drie dagen geleden werd er een kanaal aangemaakt op YouTube Dit had beter als nuweg kunnen blijven staan, overduidelijke reclame. Rode raaf (overleg) 3 nov 2017 18:22 (CET)
   • Voor Voor verwijderen Wat moeten we met zo'n nietszeggend lijstje van nummers, discography genaamd, dat meer op een gecodeerde boodschap dan op iets leesbaars lijkt? Fred (overleg) 3 nov 2017 18:54 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen neutraal artikel, maar gewoon je eigen naam + platenlabel op Wikipedia krijgen (zelfpromotie). Ik kon geen onafhankelijke bronnen vinden, dat maakt het ook nog NE. Geen redden meer aan. Verdel (overleg) 3 nov 2017 20:11 (CET)
  • En maar liefst 7 categorieën, om maar zo goed mogelijk gevonden te worden. Nuweg van gemaakt per Verdel en Rode raaf. Wikiwerner (overleg) 4 nov 2017 20:03 (CET)
  • En wederom een artikel dat de 14 dagen niet vol mag maken omdat een moderator meent dat hij het beter weet dan de rest. Hoezo, in dienst van de gemeenschap? ed0verleg 5 nov 2017 09:15 (CET)
 • Peter-Canies van Stokkum - ne - Wordt omschreven als verzetsstrijder, maar dat blijkt niet uit de bron. En andere bronnen zijn niet onmiddellijk te vinden. Relevantie is dan ook niet aangetoond. Queeste (overleg) 3 nov 2017 18:46 (CET)
  • Peter Canies van Stokkum staat vermeld op de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 onder de vermelding Verzet. Dit is thans als bronvermelding toegevoegd. Ik neem aan dat dit overtuigend is. SchrijvervanArtikelen, 4 november 2017, 23.30 uur CET.
  • Daar staat niets informatie. Niet alle soldaten, collaborateurs en verzetsmensen zijn automatisch E. Ze worden E als er over geschreven is. Je wilt niet weten hoeveel Oostfrontstrijders er in België gesneuveld zijn tijdens WO II. Queeste (overleg) 7 nov 2017 08:00 (CET)
  • Als u even klikt op de link die onderaan het artikel over P.C. van Stokkum staat (Erelijst van Gevallenen),

dan ziet u dat P.C. van Stokkum toch echt op de Erelijst staat met de vermelding Verzet. SchrijvervanArtikelen 10 november 2017, 23.25 uurCET.

  • De naam staat er, maar niet meer informatie die zijn relevantie aantoont. Niet iedereen die als "verzetslid" wordt gecatalogeerd, of oostfronter of collaborateur of soldaat is automatisch E. Ook niet iedereen die zich in Syrië tegen IS heeft verzet, enz. (WP is internationaal en geldt voor alle landen, conflicten, ...). Er zijn hier in het verleden bv ook al artikels over missionarissen die in Kongo vermoord waren verwijderd omdat er verder toch niets extra te melden is of omdat er onvoldoende bronnen zijn die hun relevantie aantonen. Puur een naam in een lijst is dan maar bijzonder mager en m.i. onvoldoende om als argument voor relevantie van een onderwerp te gelden. Queeste (overleg) 11 nov 2017 19:51 (CET)
 • Van den Elsen - wiu - Artikel bestaat uit één zin die niet eens een correcte zin is. Geen opmaak, bronnen, nauwelijks info, ... Queeste (overleg) 3 nov 2017 18:51 (CET)
 • Arnd Krüger -weg- Een computervertaling (?) boordevol fouten en kromme zinnen. Verder nogal CV-achtig: Geen detail wordt ons bespaard. Hoofd- en bijzaken worden niet onderscheiden. Onleesbare opsommingen. Fred (overleg) 3 nov 2017 23:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Helemaal eens met het geconstateerde, maar niet met het standpunt dat het artikel om die reden verwijderd moet worden. Tien nationale titels op atletiekgebied en deelname aan de Olympische Spelen alleen al rechtvaardigen een plaats op Wikipedia. Alleen moet het wel helemaal anders. Werk aan de winkel dus. Groet, Piet.Wijker (overleg) 17 nov 2017 13:34 (CET)

Toegevoegd 04/11; af te handelen vanaf 18/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 04/11: Deel 1[bewerken]

 • Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Pretoria - Wiu - Eerder als Vertegenwoordiging van de Vlaamse Regering in Pretoria verwijderd na sessie (zie hier) omdat het een in ambtelijke taal geschreven stuk was. Nu is er opnieuw een stuk aangemaakt dat vanuit de eigen organisatie geschreven lijkt, en slechts de eigen website als bron noemt. Dit is geen onafhankelijk stuk waarin kennis over de afvaardiging in Pretoria te vinden is; het blijft allemaal steken in beleidsdoelstellingen, op het adres en de Afgevaardigde na niets concreets. WIKIKLAAS overleg 4 nov 2017 13:07 (CET)
  • Beste Wikiklaas, na je opmerkingen heb ik het artikel een stuk concreter gemaakt, met voorbeelden. Hopelijk wordt zo een en ander wat encyclopedischer. Bovendien zijn een aantal bronnen bijgevoegd. Is dit ok of moeten er nog meer aanpassingen gebeuren? Alle suggesties welkom.

– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door [[Gebruiker:165.16.203.60 6 nov 2017 15:45 (CET)165.16.203.60|165.16.203.60 6 nov 2017 15:45 (CET)165.16.203.60]] ([[Overleg gebruiker:165.16.203.60 6 nov 2017 15:45 (CET)165.16.203.60|overleg]] · [[Speciaal:Contributions/165.16.203.60 6 nov 2017 15:45 (CET)165.16.203.60|bijdragen]])

 • Met Sprongen Vooruit - weg - Grote delen zijn rechtstreeks gekopieerd van https://www.metsprongenvooruit.nl/ en subpagina's; reclame; niet encyclopedische opsomming van een lesmethode. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 4 nov 2017 14:09 (CET)
  • Je was me net voor. Het is niet geheel duidelijk hoe relevant deze methode is (externe literatuur is schaars en wordt in dit artikel in het geheel niet genoemd). In deze vorm is het artikel meer reclame dan een neutrale 'encyclopedische' beschrijving, plus een overzicht van producten/diensten. Er wordt geschermd met "wetenschappelijk bewezen" maar er wordt geen literatuur of onafhankelijk onderzoek geciteerd. Paul B (overleg) 4 nov 2017 14:19 (CET)
  • Ik had er bijna nuweg|copyvio van gemaakt, maar wilde de aanmaker toch de gelegenheid geven te reageren. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 4 nov 2017 14:54 (CET)
 • Kick Spijkerman - ne - NE/zelfpromotie - Xxmarijnw overleg 4 nov 2017 14:10 (CET)
 • Searching For Relief - NE/zelfpromotie - Artikel geschreven door bandlid. Tevens geen encyclopedische relevantie aangetoond. Verdel (overleg) 4 nov 2017 14:38 (CET)

Toegevoegd 04/11: Deel 2[bewerken]

 • Ontkenning (taalkunde) - wiu - Halfslachtige poging tot een artikel; taalfouten; slechte zinsbouw; geen opmaak; geen bronnen; geen wikilinks. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 4 nov 2017 15:57 (CET)
 • Liesbeth Maes - ne - Leuke amateurvoetbalster! Zullen we van al haar teamgenoten dan ook maar een pagina maken... Basnoordwijk (overleg) 4 nov 2017 16:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Zeer jonge voetbalster zonder noemenswaardige carriere. MrBrickALot (overleg) 4 nov 2017 23:18 (CET)
 • Media stitching - Twijfel aan relevantie. Pagina werd daarnaast toegevoegd door een volledig nieuwe gebruiker en binnen twintig minuten als gecontroleerd afgevinkt door een eveneens volledig nieuwe alias, dus sowieso goed dat iemand hier nog even goed naar kijkt voor het ongezien in Wikipedia verdwijnt. Toth (overleg) 4 nov 2017 16:21 (CET)
  • Aanmaker Martijn van Meel is eigenaar/oprichter/directeur van diverse (online) marketingbedrijven. Knap staaltje ZP? JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 4 nov 2017 16:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Bijgeleverde foto duikt ineens op sinds gisteren. In beide artikelen op emerce.nl en http://mediafeed.gertimmer.nl wordt wel de term "media stitching" genoemd. Terwijl Google het amper kent. Promo dus. Rode raaf (overleg) 4 nov 2017 16:56 (CET)
  • Ik (martijn van meel) wil graag reageren... weet niet of dat mag.. 1.Een collega van mij heeft nog even naar de tekst gekeken en daarna ge-submit. Vandaar de snelle aanpassing. 2.Ik was drie jaar geleden eigenaar van een web-bureaau, maar ben dat niet meer. Ik ben een creatief (head of design) die graag innovatieve campagnes maakt samen met creatieven en techneuten. 3.'Media stitching' is een prachtige nieuwe methode voor de hele reclame industrie om op een nieuwe manier reclame te voeren en maakt het voor consumenten een stuk interessanter. Super relevant onderwerp voor mensen in de communicatie/media/marketing branche. Door een WIKI pagina aan te maken wil ik mensen in de industrie uitdagen de methode toe te passen en te verbeteren. Dus er is geen ZP of commercieel belang bij gemoeid. Relevant is het onderwerp m.i. zeker. Met de toenemende irritatie factor rondom reclame. Door 'media stitching' toe te passen kan reclame gemaakt worden die er veel meer toe doet. De case voor ING (die inderdaad gisteren op de Emerce site is gepubliceerd) is om te laten zien dat het ook echt werkt, waarde toevoegd, en heeft geen promotionele waarde. Als dat wel zo is dan haal ik hem met alle liefde weg. Zoals gezegd. Ik weet niet of ik mocht reageren... maar wilde graag extra toelichting geven. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Martijnvanmeel (overleg · bijdragen) 4 nov 2017 20:04
   • Beste Martijn, zeker juist goed om te reageren. Het punt is wel dat Wikipedia geen zaken het eerst benoemd. Er zal eerst met regelmaat over een methode geschreven moeten worden in literatuur of websites voordat we hier een artikel aanmaken over een onderwerp. Vergelijkbaar met een woord opnemen in een woordenboek. Of het artikel behouden kan blijven is mede afhankelijk van onderschrijving door bronnen. Hannolans (overleg) 4 nov 2017 20:22 (CET)
    • Ik begrijp je punt. De term 'Media stitching' hoor ik al enige tijd rondzweven binnen de marketing industrie. Daar waar de methode toegepast werkelijk kan worden is een niet heel zichtbare industrie en veel organisatie houden het recept graag voor zichzelf. Ik kan, als dat het artikel meer recht doet, het dieper en gedetailleerder toelichten. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Martijnvanmeel (overleg · bijdragen) 4 nov 2017 20:39‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
   • Zoals te lezen is in de bron die u aanhaalt in het artikel, bent u wel degelijk betrokken bij de campagne en bij het bedrijf dat graag wil dat media stitching bekender wordt. Wikipedia is daarvoor echter niet het juiste platform, zie Wikipedia:Wat Wikipedia niet is#Een platform om iets te presenteren of onder de aandacht te brengen. Wikiwerner (overleg) 4 nov 2017 21:29 (CET)
    • Beste Wikiwerner, het klopt dat ik betrokken was bij de campagne. Dat ontken ik niet. Er waren bij de campagne 50 tot 80 personen bij betrokken, zowel binnen en buiten het bedrijf waar ik werkzaam ben. Ik heb de verwijzing naar het Emerce artikel zojuist verwijdert om eventuele subjectiviteit of commerciële promotie te voorkomen. Dat was niet de opzet van het toevoegen van de term. Het gaat mij om de juiste omschrijving van de term 'Media stitching' zodat mensen binnen de branche die het horen of lezen het kunnen opzoeken en over kunnen lezen. Vandaar dat ik Wikipedia een prachtig platform vind waar een omschrijving van de term op thuishoort.
     • Maar Wikipedia is niet het platform om een nieuw begrip te verspreiden. Probeer anders het artikel om te zetten naar een bestaand Nederlands begrip of onder te brengen in een bestaand artikel en deze term als doorverwijzing en daar kan een alinea of zin over 'media stitching' met een referentie.Hannolans (overleg) 5 nov 2017 11:46 (CET)
      • Ook dat is niet de bedoeling, want dan werkt Wikipedia alsnog mee aan het genereren van bekendheid voor het concept. Over dit concept zijn nog geen secundaire bronnen beschikbaar, dus het noemen van de term is het publiceren van origineel onderzoek. Wikiwerner (overleg) 5 nov 2017 17:11 (CET)
       • Er wordt hier geschreven dat het begrip in de reclamewereld gebruikt wordt, dus ik ga er van uit dat secundaire bronnen dan geen probleem zijn. Wat ik wel denk is dat dit een nieuwer woord is voor crossmedia-reclame. Hannolans (overleg) 6 nov 2017 09:28 (CET)
 • Aseptische botnecrose - Wiu - Qua volume net een beginnetje, maar ernstige twijfel aan hetgeen wordt beweerd, en niet eens de volledige term wordt verklaard c.q. toegelicht. WIKIKLAAS overleg 4 nov 2017 19:51 (CET)
 • Psychowebz - ne - Xxmarijnw overleg 4 nov 2017 20:02 (CET)

Toegevoegd 05/11; af te handelen vanaf 19/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 05/11: Deel 1[bewerken]

 • Steef van Stiphout - wiu - Kattenkruid (overleg) 5 nov 2017 02:21 (CET)
  • Presentatrice?? Heeft dat jaartje Radboud nog iets opgeleverd, of staat het gewoon interessant? Alles onder trivia is NE, evenals het hebben van een relatie en kind? Dat schrappen blijft er weinig over. Onafhankelijke bronnen zijn een must. In de huidige vorm niet iets om te bewaren. Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 08:41 (CET)
 • Johann Georg Hiedler - ne - De opa van Hitler. Maakt dat relevant? Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 09:41 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Kinderlijk taalgebruik bovendien. Fred (overleg) 5 nov 2017 10:18 (CET)
  • Er bestaat wel een artikel over hem in de Engelstalige en een aantal andere Wikipedia's, maar vreemd genoeg niet in de Duitse. Toch vind ik in Wikidata een referentie naar een Duitstalig artikel als Adolf Hitlers Großvater dat kennelijk ooit verwijderd is (er staan geen wikilinks op Hiedler), alsmede een Nederlandstalig artikel als molenaar uit Keizerrijk Oostenrijk (1792-1857) dat blijkbaar ook verwijderd is. Verder mee eens: in deze vorm kan het artikel niet gehandhaafd worden. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 5 nov 2017 12:44 (CET)
   • Opmerking Opmerking Aangevuld dat hij waarschijnlijk ook de biologische (groot)vader is. Ik weet niet of dat hem voldoende E maakt. Koos van den beukel (overleg) 6 nov 2017 20:37 (CET)
   • Kun je een beroep ook bij dood uitoefenen? zie [4] Koos van den beukel (overleg) 6 nov 2017 22:09 (CET) Maar serieus, het boek dat ik aanhaalde vermeldt als sterfjaar van JGH: "na 1877". Kennelijk onjuist?Koos van den beukel (overleg) 6 nov 2017 22:37 (CET)
   • Koos, nee je kan een beroep slechts levend uitoefenen ;) Wat betreft het sterfjaar, misschien even op de OP aldaar aankaarten. Groet, Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 22:46 (CET)
  • Nominatie doorgehaald, omwille de andere taalversies, plus dat het een artikeltje is geworden (bedankt voor de inzet!) waarvan ik vind dat dat niet meer weg kan. Relevantie? Tja, andere taalversies vinden van wel. Knipoog Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 22:45 (CET)
 • Koert Koster - Auteur terug te vinden in meerdere online boekhandels maar artikel moet echt verbeterd worden.MrBrickALot (overleg) 5 nov 2017 10:54 (CET)
  • aangepakt, nu voldoende voor beginnetje. 81.164.193.252 5 nov 2017 12:14 (CET)
  • Opmerking Opmerking Dit artikel is al eerder dit jaar beoordeeld en verwijderd. Naar mijn mening ben ik weer Voor Voor verwijderen aangezien het artikel niet meer is dan alleen maar een selectie met zijn boeken. Gympetic (overleg) 5 nov 2017 14:56 (CET)
 • Europese kampioenschappen veldrijden 2018 - Kampioenschap meer dan een jaar in de toekomst. Voorlopig NE MrBrickALot (overleg) 5 nov 2017 11:03 (CET)
  • aangepakt, nu voldoende voor beginnetje. 81.164.193.252 5 nov 2017 12:14 (CET)

Toegevoegd 05/11: Deel 2[bewerken]

 • Heartbreak on a Full Moon - wiu - Bestaat uit meer Engelstalige citaten dan Nederlandstalige kennis. Inleiding ontbreekt, kortom: werk in uitvoering. Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 12:10 (CET)
  • Wat is het eigenlijk? Ik vermoed een cd, maar is dat zo? En wie heeft het gemaakt? Magere Hein (overleg) 5 nov 2017 12:14 (CET)
 • Monseigneur-Six-plein Sixplein - NE. Artikel over niet officieel bestaand plein. Plein staat niet op de kaart: het heet daar Poperingseweg. Artikel over plein in Vlaams dorp. Voormalig gemeentehuis aan dit plein heeft als adres Poperingseweg en niet Sixplein. Pagina is aangemaakt door Gebruiker:IX V MM die nu voor een dag is geblokkeerd voor vandalisme. Op de overlegpagina van zijn ip-adres geeft hij aan familie van Monseigneur Six te zijn.De Geo (overleg) 5 nov 2017 13:13/16:52 (CET)
  • Op onroerenderfgoed.be wordt het plein Sixplein genoemd, Monseigneur Sixplein is volgens die site een alternatieve benaming. Op de lijst van straatnamen (geldig vanaf 5 oktober 2016) van Ieper hier staat het Sixplein in de lijst, het lijkt me wel officieel. Het artikel zou daarom eigenlijk hernoemd moeten worden naar Sixplein, zie ook openstreetmap.org en bing.com die het wel op de kaart hebben staan. Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 13:43 (CET)
   • Wel, wel, ... Ik begrijp dat de gemoederen wat gespannen zijn gezien de bewuste gebruiker graag de godservaring van de Mgr. encyclopedisch geboekstaaft hoopt te zien, maar we moeten oppassen niet het kind met het badwater weg te gooien... Dat plein (als Sixplein) bestaat wel degelijk zoals Rode raaf met wie ik net een BWC had ook vermeldde. "Niet op de kaart" is een absoluut nonsens-argument uiteraard. Zelf was ik gisteren bezig met wat nieuwe bruggen van coördinaten te voorzien op het Amsterdamse Zeeburgereiland... Zo goed als alle online te consulteren mappen hebben daar hun straatnamen van de nieuwe Sportwijk helemaal nog niet op orde. Ik denk dat een evidente bron de gemeente is, in dit geval Ieper, en op de stadswebsite kan de officiële Ieperse Straatnamenlijst 2016 geconsulteerd worden (maar daar was Rode raaf dus ook al gepasseerd). Nominatie kan dus per direct weg, plein bestaat. Klaar. Had iemand even met Google StreetView rondgetoerd, zag je ook naambordjes met de naam van het plein tegen de aldaar aanwezige bebouwing. Graag dus per direct herevaluatie en uiteraard Tegen Tegen verwijderen 81.164.193.252 5 nov 2017 13:52 (CET)
    • Tegen Tegen verwijderen Volledig eens met 81.164.193.252. Het plein is ingeschreven als bouwkundig geheel, de Poperingseweg loopt langs het plein. Livenws (overleg) 5 nov 2017 14:14 (CET)
  • Het Sixplein bestaat inderdaad, maar het "Monseigneur-Six-plein" niet. Dat de nominatie weggehaald is kan natuurlijk niet. Dit is voorbehouden aan de nominator of aan de beoordelende moderator. Heb van Monseigneur-Six-plein nu een nuweg gemaakt, omdat het plein a) Sixplein heet en b) nooit zo gespeld zou worden. De Geo (overleg) 5 nov 2017 14:42 (CET)
   • Beste "De Geo", gezien je de nominator bent, heb jij wel de mogelijkheid de nominatie in te trekken. Monseigneur-Six-plein nuweg nomineren kan, maar anderzijds (zie de door ons vermelde bron van Stad Ieper) wordt op naambordjes ter plaatse wel degelijk "Monseigneur Sixplein" vermeld. Een redirect in die zin hiervoor kan dus perfect verantwoord en zinvol zijn. 81.164.193.252 5 nov 2017 14:56 (CET)
    • Een redirect is niet op zijn plek, omdat het geen Monseigneur-Six-plein heet maar Sixplein. Of het plein E is, ligt hier nu ter beoordeling vooro aan de wikigemeenschap De Geo (overleg) 5 nov 2017 16:52 (CET)
     • Een redirect van de onofficiele naam naar de officiele naam is nu juist waar redirects voor bedoeld zijn. En dat die alternatieve naam bestaat, laat een zoektocht op Google snel zien, hoewel het heel vaak naar Mgr. Six wordt afgekort. Maar ja, hoevaak zie je in NL niet Burg. Jeweetwelsingel ipv voluit geschreven Burgemeester Jeweetwelsingel? ed0verleg 5 nov 2017 22:01 (CET)

Tegen Tegen verwijderen Als het aan mij lag, was een redirect wel op zijn plaats, maar dan vanaf Monseigneur Sixplein. In ieder geval, ik heb een foto gevonden op Mapillary, dat toelaat om deze te delen met commons, dus nu is er een illustratie. Het plein bestaat alleszins en wat mij betreft is de vreemde afkorting van Mgr. Sixplein naar Sixplein al genoeg om het EW te maken. Het is niet van onze gewoonte om mensen hun 'titels' te droppen, hier in België.Polyglot (overleg) 5 nov 2017 23:07 (CET)

  • Heb de nominatie nu doorgehaald. Het artikel is wat opgeknapt, de titel is nu juist; er zijn duidelijke argumenten voor behoud. Ik vind het zo zeker E. De redirect Monseigneur Sixplein is prima, maar de oorspronkelijke titel Monseigneur-Six-plein (met streepjes) is dat niet. De Geo (overleg) 6 nov 2017 10:40 (CET)
 • Vallende druppel - wiu - Misschien uitbreiden m.b.v en:Chinese water torture. Basnoordwijk (overleg) 5 nov 2017 13:14 (CET)
 • Reukslijmvlies - misschien is er niet meer over te vertellen, maar dit komt over als een woordenboekdefenitie (wb) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2017 13:37 (CET)
  • Er lijkt meer van te maken, zie de Engelse Wikipedia, hoewel ook daar wordt gevraagd om meer bronnen. Maar in deze vorm is het inderdaad niets. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 5 nov 2017 13:45 (CET)
 • Metcalfe Philip - dit blijkt een schrijver, maar het stukje onopgemaakte tekst gaat over een boek. ed0verleg 5 nov 2017 14:08 (CET)
  • Al wat aangepakt. Amerikaans amateur-historicus en dito schrijver. In het geval van zo'n one-hit-wonder krijg je wat overlap tussen schrijver en boek uiteraard... Merkwaardig dat volgens wikidata tot heden geen enkele taalversie die man (of zijn boek) al beschreven heeft, terwijl hij dus toch wel een prijs kreeg, een bestseller had en enkele malen gerefereerd wordt. 81.164.193.252 5 nov 2017 15:00 (CET)
   • Het zou zeer wenselijk zijn als een en ander ook met onafhankelijke bronnen kon worden onderbouwd. Fred (overleg) 5 nov 2017 18:08 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zou in dit geval willen voorstellen de schrijver tot rode link te verheffen en het lemma om te dopen tot "1933 (Boek, schrijver: Metcalfe Philip)" of iets dergelijks. Een degelijk onderbouwd boek over een dergelijk onderwerp valt bij mij niet onder het hoofdstuk "prullenbak". T.vanschaik (overleg) 5 nov 2017 21:25 (CET)
 • Ur (continent) - zeer onduidelijk verhaal - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 5 nov 2017 16:20 (CET)
  • Grammaticaal staan hier kromme zinnen, vermoedelijk is dit een computervertaling van een fragment van het Engelse lemma. Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 16:28 (CET)
 • Vrije Basisschool de VLAM - NE. Gewone basisschool in een Vlaams dorp; volgens WP:RPO is deze school niet relevant genoeg voor opname in de encyclopedie. De Geo (overleg) 5 nov 2017 17:07 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er zit een historie achter deze school [WO1, doorgangshospitaal etc.] , en het artikel is ook goed gedocumenteerd. Dat maakt de school wél relevant. Livenws (overleg) 5 nov 2017 18:03 (CET)
  • Relevant is de school -gezien de bijna 150-jarige geschiedenis- zeker. Alleen de bijzaken (namen van schoolhoofd en docenten e.d.) horen in een encyclopedie niet thuis, dus enige snoei is wenselijk. Fred (overleg) 5 nov 2017 18:11 (CET)
  • De enige uitleg waarom zo'n ouder lemma ineens op WP:TBP opduikt, is omdat de nominator alle bijdragen van IX V MM aan het nalopen is ... Weet niet of dat zo'n goede motivatie voor een nominatie is, en het moet gezegd zijn dat de bijdrage van IX V MM aan dit lemma nihil is, enkel de eerste 100 bytes waren van zijn hand ... Zelf vind ik het voor mezelf altijd een goede maatstaf steeds meer bij te dragen door lemma's aan te maken of uit te breiden dat andermans werk af te breken, vooral op zo'n flauwe argumentatie als niet conform een regeltje waar direct boven staat dat het geen regeltje is... 81.164.193.252 5 nov 2017 20:04 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen RPO maakt geen deel van de regels en richtlijnen, zoals 81.164.193.252 terecht opmerkt. Ja het artikel is beslist E vanwege de markante geschiedenis; De wet van Humbeeck werd goedgekeurd in 1879, datzelfde jaar werd de school gesticht, Eerste Wereldoorlog, enz. het artikel is voorzien van goede bronnen, dit moeten we niet willen vernietigen. Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 08:48 (CET)
   • WP:RPO is dan wel niet officieel vastgesteld, maar het is wel de enige richtlijn die we hebben om de relevantie van iets aan te tonen. Dat een basisschool al 150138 jaar bestaat is niet zo heel uitzonderlijk. In heel wat plaatsen bestaan lagere/basisscholen die al lang bestaan. Er moet toch wel iets uitzonderlijks aan een school zijn wil deze E zijn. In dit artikel lees ik dat de school in 1879 als Sint-Jozefschool werd opgericht en verder vooral aandacht voor bijzaken als huisvesting, namen schoolhoofden + docenten en dat er tijdens WO1 geen lessen waren. Helemaal niets over wat deze school nu zo bijzonder maakt dat ze een plek in deze encyclopedie verdient. Zelfs voor de wijziging van de naam van de school wordt geen reden en jaartal gegeven, maar slechts de mededeling "recenter". De Geo (overleg) 6 nov 2017 11:32 (CET)
    • Opmerking Opmerking. Het artikel is uitgebreid, maar in de bewerkingssamenvatting staat al "Wat extra bronnen gezocht, waarschijnlijk is niet alles relevant". Er is inderdaan veel irrelevante informatie toegevoegd. Zoiets kun je over zowat elke basisschool wel opschrijven. De Geo (overleg) 19 nov 2017 12:12 (CET)
    • Bespaar me de klevende zwanen, I know the drill, maar in de meeste lemma's over voetballers of wielrenners lezen we niet veel meer dan een paar lijsten van ploegen en wedstrijden. Niet elk lemma moet wereldschokkende info over de samenstelling van een kernbom bevatten. Die geschiedenis, de plaatsing van de oprichting in de context van het meer algemene verhaal van de Vlaamse schoolstrijd, het is meer dan voldoende om een plaats in WP te rechtvaardigen. Kvdh (overleg) 20 nov 2017 09:58 (CET)
     • Elk lemma moet beoordeeld worden op zijn eigen inhoud en niet door te verwijzen naar andere artikelen die naar de mening van bovenstaande gebruiker ook weinig relevant zijn. Dit artikel vind ik niet relevant voor de Nederlandstalige Wikipedia. Het is een verhaal met veel weinig terzake doende details met voornamelijk lokale relevantie. Voor de Vlaamse schoolstrijd is hier al een artikel Schoolstrijd (België). De Geo (overleg) 21 nov 2017 15:15 (CET)
 • Samenstelling Tweede Kamer 2012-heden - inmiddels zijn er verkiezingen in 2017 geweest; deze redirect kan alleen maar voor verwarring zorgen, ongeacht hoe de artikelen en redirects verder georganiseerd zijn; het beste is m.i.: verwijderen. Bob.v.R (overleg) 5 nov 2017 18:39 (CET)

Toegevoegd 05/11: Deel 3[bewerken]

 • Pepijn Raaijmakers -weg- Piepjong (18 jaar) kunstenaartje dat mooie schilderijken maakt (welke, in musea, bijvoorbeeld?, en waarvan? Portretten, stillevens, landschappen, abstract?). Kromme wezelzinnen: Op zeer jonge leeftijd (hoe jong?) is hij naar de kunstacademie (welke? en welke studierichting?) gegaan (heeft hij deze opleiding succesvol afgerond?). Waar hij in contact kwam met bekende kunstenaars (welke?) die gelijk zijn talent herkende (klinkt nogal POV). Geen enkele onafhankelijke bron bovendien. Fred (overleg) 5 nov 2017 18:45 (CET)
  • Opmerking: Werd al voorzien van nuweg-sjabloon vanwege onvoldoende bekendheid. Fred (overleg) 5 nov 2017 20:43 (CET)
  • Het staat toch hier, en dat betekent dat de nominatie 14 dagen duurt. Behalve als een beterweter van een moderator langs komt, die allenig bepaalt wat er wel of niet in een encyclopedie hoort.
 • Johannes Goedaert -wiu - Tekst was overgenomen, inmiddels is er een OTRS ticketnummer 2017020810017594 beschikbaar, is nog wel werk in uitvoering, wikificatie, taal en opmaak, inleiding ontbreekt. Rode raaf (overleg) 5 nov 2017 19:46 (CET)
  • Aangevuld, inmiddels een prima artikel imho. Elly (overleg) 6 nov 2017 00:38 (CET)
  • Helemaal mee eens, nominatie is doorgehaald, bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 08:22 (CET)
 • Gaëtan Coucke -weg- geen debuut op profniveau. Derde doelman van Belgische profclub... Basnoordwijk (overleg) 5 nov 2017 19:47 (CET)
  • Vroeger was het gewoon dat een nominatie 14 dagen liep, maar tegenwoordig staan de moderatoren boven de gewone gebruikers.
 • Mehdi Rajabian -NE- Een artikel met heel wat kromme zinnen. Iemand die werd of wordt vastgehouden in Iran. Hij zou componist zijn, maar geen letter -laat staan een onafhankelijke bron- aangaande zijn prestaties op dit gebied. Slechts bronnen over het feit dat hij vastgezeten heeft of vastzit, schrijfacties van Amnesty e.d., maar wat hem E maakt komt in het artikel niet uit de verf. Een rare zin is nog de volgende: Rajabian zat vanaf 2015 drie jaar gevangen in de Evin gevangenis in Teheran. Dat kan in 2017 nog helemaal niet worden gezegd! Fred (overleg) 5 nov 2017 21:21 (CET)
 • Treinongeval bij Winsum (2016) - NE - Treinongeval zoals die er wel vaker zijn en waarbij alleen maar gewonden vielen. Ofwel een gewone gebeurtenis die vorig jaar kortstondig in het nieuws was, niet zó schokkend dat er hier voor alle eeuwigheid een eigen artikel over moet komen. Is goed op z'n plek op Wikinieuws, waar een speciale pagina bestaat om dit soort onderwerpen over te zetten. Dat laatste is vrij eenvoudig en wordt vaker gedaan. Dit ongeval kan wellicht nog kort genoemd worden op December 2016. De Wikischim (overleg) 5 nov 2017 21:27 (CET)
  • Laten we het verwijderen, en net doen alsof het niet is gebeurd. Want dat is wat een encyclopedie hoort te doen. ed0verleg 5 nov 2017 21:48 (CET)
  • We hebben hier een redelijk groot ongeval, met 18 gewonden. We hebben voldoende plaats voor alle gebeurtenissen waarover voldoende is geschreven in onafhankelijke bronnen. Het ongeval heeft al enige tijd geleden plaatsgehad. Het criterium voor relevantie is níét dat de de gebeurtenis "zó schokkend [is] dat er hier voor alle eeuwigheid een eigen artikel over moet komen". Merkwaardig ook dat er zowat een jaar later ineens een 'nieuwsbericht' op Wikinieuws verschijnt. Inhoudelijk valt trouwens wel het een en ander te verbeteren aan het artikel - een grote makke bij dit soort artikelen is dat er geen 'nazorg' plaatsvindt als het onderwerp weer uit het nieuws is. In dit geval is het bijvoorbeeld zo dat de OVV heeft besloten geen onderzoek te doen naar dit specifieke ongeval (maar wel de aanpak van onbewaakte spoorwegovergangen in het algemeen te volgen). Dat zou dus eventueel aangevuld kunnen worden. Paul B (overleg) 6 nov 2017 00:57 (CET)
   • Van dat laatste zou dan melding kunnen worden gemaakt op het algemene overzichtsartikel Spoorwegen in Nederland, waarbij terloops ook dit ongeval kan worden genoemd aangezien het de aanleiding was voor de maatregel. Terzijde, als je per se de redactie op Wikinieuws weer wilt bekritiseren kun je dat nog het beste op het project zelf doen. De Wikischim (overleg) 6 nov 2017 09:42 (CET)
    • Tenen inkorten aub! Overigens wordt kritiek op Wikinieuws nou niet echt gewaardeerd is mijn ervaring. Vinvlugt (overleg) 6 nov 2017 09:57 (CET)
    • (bwc) Wat de mensen op Wikinieuws doen, moeten ze zelf weten. Er is alleen geen enkele reden om een artikel hier te verwijderen omdat het ook op Wikinieuws staat, of omdat het daar 'goed op zijn plek' zou zijn. Als het relevant genoeg is voor Wikipedia, kan het hier blijven staan. Zo niet, dan niet. Wat de mensen op Wikinieuws doen, moeten ze verder helemaal zelf weten en ik heb geen behoefte me daarmee te bemoeien. Mij viel alleen de timing op, en ik had dat artikel op Wikinieuws ook helemaal niet gezien als er niet (automatisch) een link naartoe was aangelegd. Paul B (overleg) 6 nov 2017 09:59 (CET)
  • Niet ieder spoorwegongeval hoeft een artikel te hebben, in feite is hier evenveel gebeurt als het ongeval enkele weken geleden in Antwerpen met enkel wat lichtgewonden. Het zou raar zijn als ieder ongeval op een overweg met een voertuig zou beschreven worden in een apart artikel zonder al te grote impact. Al die kettingbotsingen krijgen ook niet allemaal een artikel. Livenws (overleg) 6 nov 2017 12:25 (CET)
   Precies. Het zou nogal getuigen van neerlandocentrisme als wat betreft het bepalen van E-waarde de lat voor dit soort onderwerpen systematisch lager wordt gelegd omdat het nou toevallig in Nederland is gebeurd. Een beetje ter vergelijking: bij een orkaan in Vietnam zijn het afgelopen weekend zeker 50 (waarschijnlijk meer) doden gevallen. Geen woord hierover tot nu toe hier op Wikipedia. De Wikischim (overleg) 6 nov 2017 14:44 (CET)
    • In feite is hier een trein voor de helft in een weiland beland, naast de rails. Hoe dat 'evenveel' is als een trein die wat te hard tegen het stootblok 'knalt', is me niet helemaal duidelijk. Er is natuurlijk een goede reden dat dit ongeval wél beschreven is en een 'willekeurige' aanrijding met een persoon of personenauto niet (namelijk de gedeeltelijke ontsporing van de trein). Niemand heeft er hier voor gepleit om "ieder ongeval op een overweg met een voertuig [te beschrijven] in een apart artikel". Dat er in de Nederlandstalige Wikipedia meer aandacht is voor landen in het Nederlandse taalgebied (België, Nederland en Suriname) lijkt me tamelijk vanzelfsprekend. Bij vrijwel ieder beschreven ongeval uit Nederland en België is er wel iets uit het buitenland te vinden wat ernstiger is en hier niet beschreven is, maar dat lijkt me in het algemeen geen reden om die artikelen hier dan maar te verwijderen. Ik heb hier tot nu toe niet voor behoud van dit artikel gepleit, maar de redenen die tot nu toe zijn aangevoerd om een verwijdering te onderbouwen, vind ik allesbehalve overtuigend. Paul B (overleg) 6 nov 2017 17:16 (CET)
     • Beide treinen zijn ontspoord ook die in Antwerpen, een spijtig ongeval en beschadigd. Ook het ongeval in Leuven heeft hier geen artikel, ook al viel er een dode. Deze ongevallen hebben slechts een beperkte omvang in tegenstelling tot ongevallen zoals Buizingen, dat heeft een heel andere context. Een dodelijk ongeluk op een overweg met een auto (verhakkeld) is een ergere afloop dan 18 lichtgewonden, maar daar bestaan geen artikels van, dat zou vreemd aandoen. Een opsomming in de maandlijst lijkt mij meer dan voldoende in dit geval. De ernst van het ongeval bepaalt hoe uitvoerig een artikel kan worden beschreven en voor mij is dit niet ernstig genoeg om een Wikipedia-artikel te rechtvaardigen. Livenws (overleg) 7 nov 2017 01:36 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen In tegenstelling tot een gewoon ongeval op een overweg (waarbij een trein in de rails blijft) is het treinstel ontspoord door het geweld (geweld is een kracht van meer dan geringe betekenis ) dat op het treinstel werd uitgeoefend door de melktankvrachtwagen. Dat identieke ongevallen in Vlaanderen geen lemma hebben komt door de geografische betrokkenheid van wikipediaredacteuren wat niet te verwijten is. Een trein die botst op een stootblok is een éénzijdig incident. JoostB (overleg) 7 nov 2017 20:33 (CET)
  • Jammer dat er geen Lijst van spoorwegongevallen bestaat. Daar zou het prima passen. The Banner Overleg 18 nov 2017 04:05 (CET)

Toegevoegd 05/11: Deel 4[bewerken]

 • Schietpartij in Texas op 5 November 2017 - weg - Nieuwsitem, daar is Wikinews voor. Aantal doden en gewonden is niet eens bekend. Titel is foutief, want Texas is een enorme staat en November is Engels. Dqfn13 (overleg) 5 nov 2017 22:19 (CET)
  • Opmerking Let op! pagina is hernoemd naar Schietpartij in Sutherland Springs op 5 november 2017‎ Dqfn13 (overleg) 5 nov 2017 22:27 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Schietpartij heeft inmiddels al aan 27 mensen het leven gekost. Daarmee is het een van de dodelijkste schietpartijen in de VS. Vandaar wel encyclopedisch.JBergsma1 (overleg) 5 nov 2017 23:40 (CET)
    • Maar pas als er encyclopedisch relevante informatie over beschikbaar is. Kattenkruid (overleg) 5 nov 2017 23:53 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen Omdat:
    de schietpartij door de omvang een historische gebeurtenis is
    aan de 3 overige bezwaren van Dqfn13 is tegemoet gekomen (had Dqfn13 zelf ook kunnen doen)
    het artikel is inmiddels in 16 andere talen beschikbaar
    niet Henkeeyy maar Dqfn13 was te snel
    Het artikel verdient verdere aanvullingen het verwijderings-sjabloon moet daarom zo snel mogelijk verwijderd te worden.
    Jan D. Berends (overleg) 6 nov 2017 11:23 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - gezien het aantal slachtoffers E, net als de andere artikelen in Categorie:Schietpartij in de Verenigde Staten - Hanhil (overleg) 6 nov 2017 12:18 (CET)
   • Tegen Tegen verwijderen - waardevol artikel. Riki (overleg) 13 nov 2017 17:33 (CET)
  • Aanslag_in_Manhattan_op_31_oktober_2017, in het kader van de npov mag deze dan ook weg? De tussenstand tussen boze witte mannen vs islamstrijders lijkt me onderhand wel dusdanig duidelijk dat de strijd voor 2017 is beslist. Peter b (overleg) 6 nov 2017 01:18 (CET)
 • Amsterdamse Woon en Erfpachtpartij - ne - Partij is zéér recentelijk opgericht en heeft nog niet deelgenomen aan verkiezingen, wat wel een voorwaarde is om in de encyclopedie opgenomen te mogen worden. Dqfn13 (overleg) 5 nov 2017 22:30 (CET)
  • En los daarvan is het artikel inhoudelijk nu eigenlijk nietszeggend. Het stuk over de wijze waarop de partij haar doelstellingen wil bereiken, komt vermoedelijk rechtstreeks uit de statuten, en zal effectief niets verschillen van dezelfde artikelen uit de statuten van andere plaatselijke politieke partijen. Blijft over de ook al niet zo concrete bewering dat de partij "een betaalbaar en bewoonbaar Amsterdam en een betrouwbare gemeente" wil. Tja, wie wil dat nou niet? Kortom, als het per ongeluk niet NE zou zijn, is het nog steeds geen zinvol artikel bij gebrek aan concrete inhoud. Paul B (overleg) 6 nov 2017 00:42 (CET)
  • Een encyclopedisch artikel over een partij legt vast wat die partij is en wat zij doet. Daarentegen is het grotendeels irrelevant wat een partij wil, maar dit artikel gaat uitsluitend daarover. Doelstellingen en statuten zijn voor ons alleen relevant voor zover ze perspectief verschaffen aan daden. Uiteraard Voor Voor verwijderen — bertux 6 nov 2017 01:25 (CET)
 • Volleybalvereniging Tweestroom/Sportvereniging Tweestroom - NE - Plaatselijke vereniging, encyclopedische relevantie niet duidelijk - Hanhil (overleg) 5 nov 2017 22:34 (CET)
  • Inmiddels leeggehaald door de aanmaker. ed0verleg 6 nov 2017 11:23 (CET)

Toegevoegd 06/11; af te handelen vanaf 20/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 06/11: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Leo Janssens - ne Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 02:26 (CET)
  • Er is ook iets misgegaan met bijbehorende foto volgens mij... Basnoordwijk (overleg) 6 nov 2017 16:35 (CET)
 • Jean-Pierre Daghelet - ne - Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 02:27 (CET)
 • Marc Segal - ne - Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 02:29 (CET)
 • TomNaso Ooghe - ne - Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 02:30 (CET)
  • Bij bovenstaande: geen bronnen, relevantie genoemde bands onduidelijk, relevantie individuele bandleden onduidelijk. Aangemaakt om aangemaakte promopagina The Scills (2x verwijderd wegens copyvio) gewicht te geven. Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 02:32 (CET)
  • Bij de 4 bovenstaande nominaties: Aanmaker is Isabelle Auman, volgens hun eigen website de fotografe van de groep (Youtube noemt haar ook als producer van hun clip). JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 6 nov 2017 08:36 (CET)
  • Nogmaals over de 4 bovenstaande nominaties: Volgens Google stonden de gebruikte teksten van de biografieën van alle bandleden letterlijk op https://www.eventplanner.nl/bedrijven/6052_the-scills.html (dezelfde bron voor de nuweg|copvio van The Scills), maar ze zijn daar inmiddels verwijderd. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 6 nov 2017 10:11 (CET)
  • Nogmaals over deze 4 nominaties: Barst van de POV (groot succes) en zo meer, opmaak ontbreekt. Bronnen ook. Coverbandje voor bruiloften en partijen, aan de (onverzorgde) teksten te zien (Met zijn vrouw Wen Bellens (een getalenteerde (sic!) zangeres) en de pianist Geert De Wever, vormen ze samen de groep “Eaze” en luistert hij huwelijksfeesten en allerlei recepties op). Wat deze personen E zou kunnen maken blijft verborgen. Wel veel namesdropping. Maar onafhankelijke bronnen ontbreken dan weer geheel. Fred (overleg) 6 nov 2017 12:21 (CET)
  • Ook al is iemand hier voor promotionele doeleinden, dan schaadt het Wikipedia echt niet om wat uitleg te geven. Met wat er nu op de OP van de aanmaker staat kan die vrij weinig vind ik. Vinvlugt (overleg) 7 nov 2017 10:32 (CET)
   • Terechte opmerking, maar er is uitleg gegeven op een vraag van de aanmaker op de OP van Kattenkruid, waar zij (nog) niet op heeft gereageerd. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 7 nov 2017 12:02 (CET)
 • Moodboard - nominatie met 2 weken verlengd. Nog steeds redelijk vaag. Pompebled.svg Freaky Fries (Overleg) 6 nov 2017 09:06 (CET)
  • niets meer aan gedaan. Agora (overleg) 19 nov 2017 14:37 (CET)
 • High Contrast - wiu - Oud artikel met 3 korte zinnen en een kleine opsomming. Vraag me ook af of dit wel E is. ARVER (overleg) 6 nov 2017 09:42 (CET)
  • Er is helemaal niets mis met dit lemma, het is een keurig beginnetje, nog actueel ook want ook de meest recente albums zijn netjes vermeld. Deze artiest is zeker "E". ɘVe Roept u maar! 6 nov 2017 10:30 (CET)
 • Park Nordseeküste - reclame door bedrijf zelf. Account gewezen op gebruiksvoorwaarden. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 nov 2017 10:10 (CET)
  • Begrippen als comfort-, premium- of VIP-cottage zijn termen van CP zelf en horen hier niet thuis. Verder mis ik kennis. Naast de reclamefolder uitingen bevat het geen geschiedenis en/of feiten over het park zelf. Oppervlakte, aantal huisjes, aantal kamers hotel, bouw (ontwerp en aanleg), enz. Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 10:35 (CET)
  • Er is flink in geschrapt, maar eigenlijk staat er nu geen relevantie info meer in. - Agora (overleg) 19 nov 2017 14:37 (CET)
 • Le Bois aux Daims - Idem aan boven. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 6 nov 2017 10:12 (CET)
  • Idem als hierboven, Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 10:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Sluikreclame, hoort in een brochure van het bedrijf thuis. Het lijkt me geraden om ook die vele andere Centerpark-lemma's eens na te lopen. Fred (overleg) 6 nov 2017 12:16 (CET)
 • Jos Liefrink - wiu - mist een slag neutraliteit, POV en afstand tot het onderwerp. En zo'n waslijst is niet 'enkele werken waaraan hij meewerkte' en in deze vorm vooral nietszeggende en zeer algemene titels. - Agora (overleg) 6 nov 2017 11:12 (CET)

Toegevoegd 06/11: Deel 2[bewerken]

 • Caroll Vanwelden - wiu - Mist nog de nodige opmaak. Ook is het lemma nu enkel een inleiding met een lijst op chronologische volgorde wat dit persoon zowat gedaan heeft in haar leven. Xxmarijnw overleg 6 nov 2017 16:35 (CET)
  • Ook neutrale bronnen zijn nodig. Tulp8 (overleg) 6 nov 2017 16:37 (CET)
  • Riekt naar ZP, citaat: "leuke, intieme en gezellige van de Braziliaanse muziek, dat zowel intens levendig als heel droevig kan zijn. Ze bewijst dat zij over een blijkbaar onuitputtelijke creativiteit beschikt, rijk en levendig en vooral emotioneel geladen." Bevat veel pov. Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 16:43 (CET)
 • Stichting de Driehoek - ne - Kattenkruid (overleg) 6 nov 2017 16:46 (CET)
  • Mee eens. Leuk plaatselijk initiatief maar niet iets voor in een encyclopedie. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 6 nov 2017 16:49 (CET)
   • Stichting de Driehoek - Lokaal: OK, maar wel een stadsdeel met 150.000 inwoners. En er zijn diverse lemma's waarin verwezen wordt naar onze publicaties. Verder zijn er legio pagina's die verwijzen naar slechts één straat in het gebied. Hoezo lokaal? Natuurlijk komt er meer info op te staan, over activiteiten, publicaties etc., maar nadat ik dat tweemaal gemaakt had - en tweemaal verwijderd wegens vermeend ontbreken copyright; ik ben helaas beginnend wikipediaan - wilde ik eerst de basis plaatsen om niet weer een uur voor niets te zitten werken. Fpmartin (overleg) 6 nov 2017 16:57 (CET)
    • Een stadsdeel? Ik lees HIER dat Amsterdam 8 stadsdelen heeft, maar daar zit De Driehoek niet bij. Hoe zit dat dan? Ik zie dat er wel een woonwijk in Utrecht is met die naam, maar dat is beslist wat anders. Verder verwar je een topografische plaats zoals stadsdeel, wijk of straat, met een stichting. Het genomineerde artikel gaat niet over een stadsdeel maar over een stichting. Als er inderdaad een stadsdeel bestaat met deze officiële naam dan is dat zonder twijfel een artikel waard; m.i. geldt dat niet voor een stichting die zich daarmee bezig houdt. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 nov 2017 07:30 (CET)
 • Fien Vermeulen -NE- Uit niets blijkt dat ze E is. Ook geen onafhankelijke bronnen. Onverzorgde tekst zonder kop of staart. Wie weet over 5 jaar nog waarover dit gaat? Fred (overleg) 6 nov 2017 17:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik heb wel vaak van deze jonge dame gehoord, ze komt ook regelmatig op het nieuws bij Q music. Maar ik vind de informatie zelf te weinig. Gympetic (overleg) 6 nov 2017 17:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Als het lezen van nieuws in een radioshow het enige wapenfeit is, dan lijkt het me "vrouw met baan". Onafhankelijke bronnen zijn een must voor een biografie. Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 18:20 (CET)
   • Ik lees toch dat ze meer doet dan het lezen van nieuws. ed0verleg 11 nov 2017 20:29 (CET)
  • Inmiddels is het artikel verbeterd, er zijn ook een aantal bronnen toegevoegd. Adgh2000 (overleg) 13 nov 2017 08:12 (CET)
 • Krëfel - reclame - Leest als een folder. Onafhankelijke bronnen ontbreken, pov niet. Kortom, inhoud mag neutraler.Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 17:39 (CET)
 • Eric Jansen - NE - in lemma onduidelijk of voetballer daadwerkelijk als prof gespeeld heeft. - Agora (overleg) 6 nov 2017 18:58 (CET)
 • Ad van Hoorn - ne - Hoewel dit artikel al 12 jaar bestaat vind ik het toch te mager. Bovendien bracht hij maar slechts één kleine hit uit die niet zozeer bekend is. Wat moeten wij hiermee? Gympetic (overleg) 6 nov 2017 20:37 (CET)
  • Neutraal Neutraal Inderdaad erg mager. Via RPA: Wat betreft Nederlandse artiesten: vermelding met artikel in de muziekencylopedie van het Muziek Centrum Nederland dat is hier het geval, zie: muziekencyclopedie. Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 20:56 (CET)
  • Twijfel Samenvoeging met Ad & Karin kan overwogen worden aangezien dit ook een mager lemma is. Maar volgens Discogs heeft het duo tenminste nog een album uitgebracht. The Banner Overleg 6 nov 2017 23:13 (CET)
 • Ridvan Dibra - wiu - wordt cross-wiki aangemaakt door dezelfde auteur (mogelijk computervertaling), twijfelgeval, dus ik zet het maar hierbij.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 6 nov 2017 20:55 (CET)

Toegevoegd 06/11: Deel 3[bewerken]

 • Danstherapie - reclame, aangemaakt door NVDanstherapie - met vragen als Hoe werkt danstherapie? en Voor wie is danstherapie bedoeld? - met aanbevelingen van Dianne en Rob - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 6 nov 2017 21:26 (CET)
  • Mag van mij een nuweg zijn, is overduidelijke (zelf)promo van auteur. Verdel (overleg) 6 nov 2017 21:31 (CET)
  • Sommige zinnen zijn letterlijk overgenomen van Vaktherapie.Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 22:04 (CET)
 • Huispiet - ne / weg - De rol is misschien belangrijker geworden in de serie, maar er zijn te weinig onafhankelijke bronnen over deze rol. Gevonden bronnen gaan alleen over de acteur, dat hij deze rol speelt. Dqfn13 (overleg) 6 nov 2017 21:35 (CET)
Belangrijk figuur voor het grut, jammer als hij hier zou verdwijnen. Maar wie hem speelt is inderdaad volstrekt onbelangrijk en dus maar naar onderaan verplaatst en daarnaast wat bronnen toegevoegd. Stunteltje (overleg) 12 nov 2017 14:15 (CET)
 • Huub de Vriend - wiu - Deze man is op zich E relevant, maar het kan nog iets beter geschreven worden. Gympetic (overleg) 6 nov 2017 22:22 (CET)
  • Dat zijn composities veel gespeeld zouden worden, wordt niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Zinnen als: Veel gespeelde composities van zijn hand zijn Blues, Reggae, Funky Lijster. Allen uitgegeven bij Donemus zijn behoorlijk nietszeggend, evenals de bewering dat een van zijn boekjes veel gevraagd zou zijn. Dit alles werpt een licht op de neutraliteit van het artikel. Onafhankelijke bronnen worden overigens niet gegeven. Een lijst van composities en de aard van deze composities (zoals: muziekdidactiek voor het basisonderwijs) zouden in het artikel niet misstaan. Andere zaken zouden behoorlijk kunnen worden ingekort. Fred (overleg) 7 nov 2017 11:19 (CET)
 • Beeldunie - NE/Reclame. Gewoon een bedrijf dat foto's verkoopt en wat fotografen van andere buro's probeert over te nemen. De oprichter zelf is er duidelijk over. Relevantie derhalve niet aangetoond. Take Mirrenberg (overleg) 6 nov 2017 22:33 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, de oprichter laat inderdaad niets aan onduidelijkheid over.Rode raaf (overleg) 6 nov 2017 22:37 (CET)
   • Opmerking Opmerking Aanmaker heeft zich geïdentificeerd als eigenaar van dit bedrijf. Aanmaker op WP:ZELF en WP:PRO gewezen en uitgenodigd om relevantie hier aan te tonen.Take Mirrenberg (overleg) 9 nov 2017 09:12 (CET)
 • Jos Jansen -reclame- Niet-neutraal artikel met POV-zinnen als: Hij is een gewaardeerd gastmusicus en solist bij diverse amateur- en beroepsorkesten in binnen- en buitenland. Hij staat bekend als een zeer gevarieerd musicus, serieus en gedreven, maar ook in staat zijn muziek met een kwinkslag te brengen. Onafhankelijke bronnen die een en ander kunnen staven worden echter niet gegeven. Ook de E-waarde van deze persoon wordt niet duidelijk gemaakt. Fred (overleg) 6 nov 2017 23:24 (CET)
  • Iemand heeft die gewraakte zinnen er (terecht) reeds uitgehaald. Bronnen dat dit niet zomaar een trombonist is, had ik zo gevonden. Iemand die 4-5 CD's maakt is natuurlijk geen regulier fanfare-toeteraar meer. ed0verleg 7 nov 2017 11:53 (CET)
  • Ik heb de pagina inmiddels aangepast zoals ik denk dat die zou moeten zijn. Voor mij is dit het eerste volledige artikel dat ik plaats, na een aantal kleine toevoegingen aan bestaande artikelen. Ik leef in de veronderstelling dat het artikel nu voldoet aan alle eisen die Wikipedia eraan stelt, inclusief het aantonen van de E-waarde (met hulp, waarvoor dank). Mocht dat anders zijn, dan hoor ik het graag. Koenk68 (overleg)
 • Kruisem -NE- De mogelijke naam van een fusiegemeente die op 1 januari 2019 (!) mogelijk zal ontstaan. Nog even wachten dus. Lijkt me. Fred (overleg) 6 nov 2017 23:31 (CET)
  • Opmerking Opmerking - we hebben ook al Oudsbergen, Noardeast-Fryslân, West Betuwe, Westerkwartier (gemeente), Het Hogeland, Beekdaelen, Altena (gemeente) en Molenlanden, allemaal geplande fusiegemeenten die op 1 januari 2019 zullen ontstaan. Lekker laten staan en Tegen Tegen verwijderen Sonuwe () 7 nov 2017 00:01 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - per Sonuwe - Hanhil (overleg) 7 nov 2017 06:46 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik volg de redenering van Sonuwe EBFS (overleg) 7 nov 2017 10:31 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen zie niet in waarom wel weg, als al die andere Nederlandse dan wel mogen blijven. De OS van 2028 zijn ook nog ver af. Spotter2 (overleg) 7 nov 2017 11:48 (CET)
   • Straks maakt de fusie Zomergem - Lovendegem - Waarschoot ook zijn naam bekend, de werknaam was Lieve. Spotter2 (overleg) 7 nov 2017 13:44 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - een encyclopedie is geen geschiedenisboek. Zolang het niet onjuist is dat deze fusiegemeente er gaat komen, kunnen we dat prima beschrijven. ed0verleg 7 nov 2017 11:54 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Nu nog even Pelt aanmaken. Rembert vragen? 7 nov 2017 13:27 (CET)
   • Ik stel voor dat we gewoon alles gaan beschrijven, ongeacht beschikbaarheid van onafhankelijke bronnen. Zolang het maar enigszins op een mogelijkheid lijkt dat de gemeenten gaan fuseren en er misschien wel een naam voorgesteld is, is een artikel gerechtvaardigd. Voor de fusie die Spotter2 hierboven noemt zijn nog geen bronnen beschikbaar, maar dat maakt helemaal niet uit. Relevantie is niet afhankelijk van bronnen, maar of wij het relevant vinden, maakt niet uit dat de zuilen van Wikipedia iets anders stellen. Dqfn13 (overleg) 7 nov 2017 13:51 (CET)
    • De nominatie gaat over "toekomst" en niet over bronnen. Dus waar komt jouw boosheid en frustratie nu vandaan? ed0verleg 7 nov 2017 17:10 (CET)
     • Omdat iedereen die altijd vergeet bij toekomstige dingen. Zijn er dan bronnen die kunnen bewijzen dat iets in de toekomst 100% zeker gaat gebeuren? Of zijn het alleen maar vermoedens? Mag Wikipedia dan artikelen hebben die gebaseerd zijn op vermoedens? Of moeten dingen zeker zijn? Veel van deze gemeentelijke fusies zijn alleen maar voorgesteld, slechts bij een enkeling zijn de fusies werkelijk in voorbereiding en zelfs dan nog gebeurd het vaak dat een van de te fuseren gemeenten "nee" zegt en daarmee de fusie afblaast. Dqfn13 (overleg) 7 nov 2017 17:21 (CET)
      • Een bron was zo gevonden. Maar ja, de gemeente moet natuurlijk eerst x aantal jaar bestaan voordat het geen toekomst meer is. Bij personen is het ook 18 jaar wachten "eer het mag". ed0verleg 7 nov 2017 18:03 (CET)
      • Niet verwarren met Nederland. Dit is een Belgische gemeente. In tegenstelling tot Nederland zijn gemeentefusies hier (tot recent) vrij zeldzaam en dus ongewoon. Er was een grote fusiegolf in 1977. Dan had je 1 fusie in de jaren 80. Het is dus ruwweg veertig jaar geleden dat er nog een gemeentefusie in België geweest is. Nu zijn er een aantal gemeentes in 2019 een fusie gaan doen. Dat lijkt me dus niet zoiets plotselings.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door TheDragonhunter (overleg · bijdragen)
       • Ja, het liefst moet de gemeente zelfs al opgeheven zijn @Edoderoo:, maar dat wordt dan weer lastig want dan moet wel bewezen worden dat de gemeente echt is opgeheven. Misschien moeten we maar gewoon stoppen, want niks is zeker en niemand is te vertrouwen. Ik ben echt jaloers op jouw niveau van overdrijven, kan je dat ook aan mij leren? Alsjeblieft?
       Dan nu even serieus: hoe zeker is het dat over 14 maanden daadwerkelijk deze nieuwe gemeente zal gaan ontstaan? Ik gaf niet voor niks aan dat er niet zelden gemeenten zijn die halverwege de gesprekken "nee" zeggen. De intentie is in België misschien bijzonder, in Nederland is het dat allerminst. Ik heb zelf nog meegemaakt dat Zeevang met Beemster en Schermer samen zou gaan. Beemster heeft ver tijdens de gesprekken besloten te stoppen. Op dat moment waren er al een aantal diensten (o.a. gemeentereiniging) samengegaan, waarna die dus weer opgesplitst mochten gaan worden. De fusie werd gepland voor 1 januari 2014, de gesprekken waren tussen 2010 en 2011... Hoe groot is nou de kans dat de hierboven genoemde gemeenten werkelijk gevormd zullen gaan worden? Dqfn13 (overleg) 7 nov 2017 18:41 (CET)
       Je vergelijkt appels met peren. Maar ik heb een bron gegeven, voor jouw informatie, de VRT is de NOS van België, dus als je nu nog steeds denkt dat die fusie een wens van twee burgemeesters is, dan laat ik je er lekker in (in die waan). ed0verleg
       @Gebruiker:Dqfn13: 100% garantie is er nooit, maar is toch vrij zeker. De huidige fusiegevolg is vooral het gevolg van een garantie tot schuldovername door de Vlaamse overheid om fusies meer te stimuleren. Het is pas sinds deze voorwaarden er zijn dat er sinds lang weer sprake is van fusies. Een aantal van deze fusiegemeenten worden hierdoor zo goed als schuldenvrij. Rembert vragen? 8 nov 2017 16:59 (CET)
       • @Rembert Andy, omdat jij met een aangepaste handtekening werkt, werkt de ping niet. Als deze fusie gebruikt gaat worden om van schulden van te komen, dan zal het zeer waarschijnlijk wel doorgaan ja. Kleine gemeenten maken vaak grote schulden. Of we ook de Nederlandse gemeenten op hun blauwe ogen moeten geloven is echter een andere vraag, een vraag waar helaas niet iedereen goed over na wilt denken. Dqfn13 (overleg) 8 nov 2017 22:35 (CET)
  • Tja, dit is weer zo'n geval waar wat te zeggen valt voor handhaven (het proces is zo ver gevorderd dat het onwaarschijnlijk is dat het niet doorgaat) maar er is ook wat te zeggen voor verwijderen (de feitelijke actie is pas flink in de toekomst). Ik heb al eerder gepleit voor een "wachtkamer" waar dit soort artikelen tijdelijk geplaatst kunnen worden tot de boel concreet is. Een mooie plek voor alle nog te starten gemeenten, nog te benoemen/verkiezen officiële personen, nog te organiseren Olympische Spelen/Wereldkampioenschappen etc. The Banner Overleg 9 nov 2017 00:28 (CET)
  • Tegen verwijderen, maar ik vind het wel lastig als nog niet 100% vaststaat dat de fusie er komt. In de eerste bron lees ik "Wellicht fuseren de twee gemeenten op 1 januari 2019. De gemeenteraad zal daar dinsdag definitief over beslissen", en hier staat "Op 14 november beslissen de gemeenteraden definitief over de fusie. Daarna gaat een overgangsjaar in, waarin de fusie verder wordt voorbereid. De fusie moet ook nog bekrachtigd worden met een fusiedecreet in het Vlaams Parlement". Als we een fusiegemeente beschrijven, zou wat mij betreft het besluit tot fusie al wel genomen moeten zijn, toch? Vinvlugt (overleg) 9 nov 2017 08:31 (CET)
   • Wat vreemd, want de eerste bron is in mijn ogen toch heel definitief. ed0verleg 11 nov 2017 20:40 (CET)
  • Neutraal Neutraal Als het 100% zeker is dat zo'n fusie doorgaat zie ik het probleem niet, dus misschien even wachten totdat die "bekrachtiging van het fusiedecreet in het Vlaams Parlement" er is? Ik vind The Banners idee wel sympathiek. Misschien moeten we i.d.d. een project pagina "Glazen Bol" opzetten waar binnen dit soort artikelen aangemaakt kan worden. Dan is het slechts een kwestie van overzetten naar de hoofdnaamruimte zodra de aangekondigde gebeurtenis een feit is, of verwijderd indien afgeblazen. Glimlach Rode raaf (overleg) 9 nov 2017 09:03 (CET)
  • Een kleine bedenking bij bovenstaand scenario: de gevorderde wikipediagebruiker zal die pagina's wel nog vinden, maar de beginner en de anoniem zullen steevast die artikelen toch weer aanmaken. In de Vlaamse gevallen zijn zowel de bekrachtiging op de gemeenteraden (tenzij er dissidenten zijn) en het "fusiedecreet" louter een formaliteit. Diegenen die moeten goedkeuren zijn net de drijvende stimulans achter het proces. Het is logisch dat de artikelen er komen op het moment dat de eerste zichtbare stap in het fusieproces er komt: de nieuwe naam. Rembert vragen? 9 nov 2017 09:59 (CET)
  • Ik ben dan ook niet voor het verwijderen, maar vind het wel van belang dat de precieze status ("moet nog worden bekrachtigd", etc.) goed wordt vermeld. Vinvlugt (overleg) 9 nov 2017 10:24 (CET)
   • Is er (of kan er worden gemaakt) een sjabloon dat vertelt dat de gebeurtenis nog in de toekomst ligt en dat die toekomst nog kan veranderen? Iets als het {{actueel}}-sjabloon? JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 9 nov 2017 11:33 (CET)

Toegevoegd 07/11; af te handelen vanaf 21/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/11: Deel 1[bewerken]

 • Grimhuysenpark, wiu,. Dit is een te vaag nieuw lemma. Het artikel bestond voor meer dan de helft uit alternatieve benaming en verwijzing naar een supermarktketen. Voor genoemde benaming AppiePark, was geen bron en het is ook niet op bekende zoekmachines terug te vinden (behalve dan natuurlijk de link naar dit lemma). Allora, de commerciële tekst van de aanmaker die kennelijk iets met AH heeft, heb ik geprobeerd aan te passen ... en vervolgens verwijderd omdat er niets over bleef.
Verder heb ik geprobeerd het artikel te verbeteren. Ook probeerde ik de vindbaarheid/categorie te verbeteren door categorisering naar woonplaats en/of gemeente. Echter de (woon)plaats Ulvenhout heeft geen eigen categorie en de plaats U blijkt in twee (2) gemeenten te liggen. Helaas houdt de maker van het lemma het geheim in welke gemeente dit al dan niet bestaande park ligt.
"Het park ligt gelegen aan de kerk van Ulvenhout ..." Met deze zin zijn minstens drie dingen mis. Het belangrijkste: Is er in U echt maar één kerk? Heeft die kerk een naam en/of een link op Wikipedia ? (En eh ... Als er werkelijk alleen de ene kerk van Ulvenhout bestaat, waarom mogen wij dan nog steeds niet weten in welke Nederlandse gemeente die kerk staat. Wellicht is het eventueel bestaande Grimhuysenpark in diezelfde gemeente gelegen? Paulbe (overleg) 7 nov 2017 00:30 (CET)
 • Marco de Hollander - gisteren door een nieuwe gebruiker genomineerd, maar die had noch de gebruiker, noch de gemeenschap alhier gemeldt dat het artikel was genomineerd. Daarom op de lijst van vandaag, anders ziet niemand het meer. ed0verleg 7 nov 2017 07:34 (CET)
  • Die nieuwe gebruiker nomineerde als reden: "Informatie is persoonlijk geschreven, o.a. voornaam wordt gebruikt en verwijzing naar zijn vader wordt omschreven als "zijn papa"" Inderdaad, er stond "papa" dat ik gewijzigd heb naar "vader". Verder zie ik er geen persoonlijk geschreven info in. Riekt naar een wraaknominatie. Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 10:38 (CET)
  • Een hoogstaand artikel is het niet en wat bronnen kunnen geen kwaad. maar ik denk dat de nominator sneller klaar was geweest wanneer hij de geconstateerde gebreken zelf even had verholpen. The Banner Overleg 7 nov 2017 14:30 (CET)
  • Bij die lange en nietszeggende lijst van albums en singles zou minimaal het label moeten staan waaronder het werd uitgegeven. Of werd het in eigen beheer uitgegeven? In dat geval: NE. Fred (overleg) 7 nov 2017 17:22 (CET)
  • Zo dan, zes bronnen en een platenmaatschappij.
   • ...en nog steeds een lange waslijst van nummers zónder platenmaatschappij... Fred (overleg) 7 nov 2017 17:59 (CET)
    • Jij bent dan ook de enige die denkt dat het pas echt is als er een hele waslijst aan info bij staat. Ga je eigen artikelen eens zover uitspecificeren, ipv flauwe vertalingen van Franse tekstjes te maken.
     • Deze pagina is er niet om -anoniem nog wel- denigrerende tekstjes te spuien. Fred (overleg) 7 nov 2017 23:12 (CET)
     • Ik zie jou dan niet anders doen, dag na dag, maand na maand, jaar na jaar. Op deze pagina. En die van gisteren, etc. Met je schuilnaam. ed0verleg 8 nov 2017 07:43 (CET)
      • Anoniem? Je weet toch van die vier tildes, niet? Jouw opmerkingen aangaande nominatoren horen op deze pagina niet thuis en dat weet jij best. Ik maak opmerkingen over artikelen -en dat zijn vaak zeer slechte artikelen en/of reclameteksten- en opmerkingen dienaangaande horen op deze pagina's wél thuis. Fred (overleg) 8 nov 2017 14:30 (CET)
  • Opmerking Opmerking Ik heb het artikel voorzien van een infobox en sjabloon. Verder blijf ik Neutraal Neutraal. Gympetic (overleg) 10 nov 2017 14:14 (CET)
 • Whinkel -NE- Bronloos artikel over een beginnend internetbedrijf Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 10:23 (CET)
  • nuweg van gemaakt wegens expliciete reclame voor en door een winkelformule met een zeer breed assortiment. Wat een mining-equipment expert in dit opzicht te betekenen zou hebben? Verkoopt men dan ook boortorens, jaknikkers en schachtbokken of zo iets? Fred (overleg) 7 nov 2017 11:08 (CET)
 • Age of Empires IV - wiu - Kennis ontbreekt. Het is een videospel IV en opvolger van III, naar het wie, wat, waar moet ik als leek maar raden. Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 10:31 (CET)
  • Lijkt nog op een glazen bol; het is niet bekend wanneer het spel uitkomt. Verdel (overleg) 7 nov 2017 11:57 (CET)
  • Dit is zo niet meer dan een nieuwsbericht. In deze vorm niet te behouden. Paul B (overleg) 7 nov 2017 14:03 (CET)
 • Europees Trefpunt voor Wereldreligies - wiu - project werd afgeblazen in 2012, is na vijf jaar echter nog niet in het artikel aangepast. Zegt waarschijnlijk veel over de relevantie van het artikel zonder referenties. Sjoerd de Bruin (overleg) 7 nov 2017 16:45 (CET)]
  • Voor Voor verwijderen - Destijds duidelijk als glazen bol aangemaakt, bijna een schoolvoorbeeld waarom het beter is om te wachten met het schrijven van toekomstige gebeurtenissen. Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 18:33 (CET)
 • Lijst van personages uit Flikken Rotterdam - Na toevoeging van beknopte personagebeschrijvingen op Flikken Rotterdam is dit artikel overbodig. Het is bovendien bronloos en niet al te best geschreven Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 7 nov 2017 17:21 (CET)
  • Tegen Tegen - De lijst is misschien nog niet zo groot, maar dat komt omdat er slechts 2 seizoenen zijn geweest. Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar zou mij niets verbazen als er een 3e seizoen volgt. Je hoort misschien niet naar andere artikelen te kijken, maar doe het in dit geval omdat het uit dezelfde reeks is. Deze lijst is net zo waardig is als de Lijst van personages uit Flikken Maastricht wat onder hetzelfde concept valt. De omschrijvingen die collega LeeGeer heeft neergezet bij Flikken Rotterdam is natuurlijk niets, ten opzichte van de personageomschrijvingen in deze lijst. ARVER (overleg) 20 nov 2017 13:59 (CET)
  Mocht het artikel verwijderd worden vanwege de schrijftaal, geef mij dan een melding en nog even 2 weken extra, dan probeer ik hier tijd voor vrij te maken om daar wat aan te doen. ARVER (overleg) 20 nov 2017 13:59 (CET)
   • Als je de lijst wil verbeteren stel ik voor om de lijst op het hoofdartikel uit te breiden (wel graag op encyclopedische wijze). Die is nu nog zodanig van omvang dat een eigen artikel niet nodig is, en een nu overbodig en ondermaats artikel behouden omdat een deel van een ander artikel (in dit geval Flikken Rotterdam) wellicht ooit zo groot wordt dat afsplitsing t.z.t. weleens nodig zou kunnen zijn, lijkt me een slecht idee. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 20 nov 2017 14:04 (CET)
   • En de reden dat de lijst in het hoofdartikel nog niet zo lang is, is omdat we uiteraard gebonden zijn aan objectiviteit en bronnen enzo. Mocht dit artikel behouden blijven dan zullen bepaalde teksten sowieso verwijderd moeten worden, of onderbouwd met bronnen. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 22 nov 2017 00:34 (CET)
    • Nu is er inmiddels wel een bron opgegeven, maar in die bron is totaal niets van de inhoud van dit artikel terug te vinden. Het artikel is dus waarschijnlijk gebouwd op meningen, conclusies en waarnemingen van de schrijvers van het artikel. Niet de manier waarop een encyclopedisch artikel geschreven hoort te worden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 24 nov 2017 13:45 (CET)
     • Dan kan je die Maastricht variant ook voor verwijderen kiezen, dit soort personage beschrijvingen is vooral op waarneming gebaseerd, aangezien er nauwelijks ergens anders over geschreven word en als er over geschreven word het op dezelfde waarneming gebeurd. Ik probeer ook zo neutraal mogelijk de personages te omschrijven en daarbij vaak hoe karakters van de personages zijn weg te laten, tenzij ze overduidelijk in de serie voorkomen. En verder is er een andere bron: de serie zelf. En terwijl ik dit tik, vind ik nog een bron met iets ernstigers: Copyvio. De personage omschrijvingen van de hoofdpersonen staan op de website van AVROTROS. En zo te zien is dit vanaf het begin al. Ik heb de inhoud intussen naar mijn kladblok (exclusief dat van de hoofdpersonages). ARVER (overleg) 24 nov 2017 14:58 (CET)
      • Dan kan dit artikel dus weg. auteursrechtenschending is zelfs reden voor nuweg. Eventuele (neutrale) aanvullingen kunnen aan het hoofdartikel toegeovegd worden. Civil Jack of the Netherlands.svgLeeGerCivil Jack of the Netherlands.svg 24 nov 2017 15:17 (CET)
       • Niet geheel waar. In dit geval is copyvio slechts een klein gedeelte van het artikel en is het overgrote gedeelte geen copyvio. En is het artikel ruim een jaar oud en hebben velen aan het artikel bewerkt. ARVER (overleg) 24 nov 2017 15:32 (CET)
 • Ben van Cranenburgh - Dit artikel behandelt twee onderwerpen. De persoon wordt heel verhalend beschreven, waardoor de tekst niet encyclopedisch is. De bijbehorende stichting moet in een apart artikel, of past wellicht helemaal niet in een encyclopedie. ed0verleg 7 nov 2017 17:44 (CET)
 • Artikel gewijzigd. Kunt u beoordelen of het geplaatst kan worden? Luvacr (overleg) 9 nov 2017 14:07 (CET)
 • Artikel aangepast. Kan het sjabloon verwijderd worden? Luvacr (overleg) 14 nov 2017 18:55 (CET)

Toegevoegd 07/11: Deel 2[bewerken]

 • Hammousyene fouad adan - NE - encyclopedische relevantie niet duidelijk - Hanhil (overleg) 7 nov 2017 18:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Zelfpromo. Werd vandaag ook op de Spaanstalige wiki aangemaakt. De "officiële website" is zo'n gratis instantsite, een beetje professioneel heeft minstens een eigen domeinnaam. 46 weergaven op YouTube, 8 abonnees spreken boekdelen. Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 19:23 (CET)
  • Verwijderder de WP:RVM ook maar, er is toch geen moderator die zich er nog iets van aantrekt. ed0verleg 16 nov 2017 20:48 (CET)
 • Moefan en boefar - ne - Beginnend rap-duo met 197 hits op Google. Xxmarijnw overleg 7 nov 2017 20:18 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Weer iemand die uitgebrachte nummers/mp3 "single" noemt, genoemde hit "Wolve" maar liefst 62 likes Andere "hits" staan op Youtube Mees Nabbe 139 abonnees, 3 volgers op Soundcloud, overduidelijk promo.Rode raaf (overleg) 7 nov 2017 20:43 (CET)
 • Elske Doets -weg- Een onopgemaakt CV dat een heleboel NE-feitjes en NE-functies bevat, maar geen enkele onafhankelijke bron die de E-waarde van deze persoon aantoont. Dit CV is passend voor LinkedIn, maar hoort in een encyclopedie niet thuis. Fred (overleg) 7 nov 2017 23:15 (CET)
  • Artikel zo te zien aangemaakt door haar woordvoerder, Jan-Kees Emmer, die al eerder - met succes - een artikel over zichzelf aanmaakte. Ook ZP dus. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 nov 2017 07:19 (CET)
  • Opmaak toegevoegd, promo weggejorist, bron voor Zakenvrouw van het Jaar 2017 toegevoegd. In deze afgeslankte vorm heeft het zin. De rest mag mevr. op haar eigen website zetten. ed0verleg 8 nov 2017 12:28 (CET)
   • Note to self: nooit artikelen van de verwijderlijst redden, all effort is futile. ed0verleg 21 nov 2017 18:05 (CET)
  • Dat die prijs een lemma heeft en de winnaars daarbij genoemd worden is 1 ding, maar of dat ook relevant makend is voor die mensen is een tweede. Zie bij de prijs zelf ook weinig terug over de waarde, status of achtergrond er van en daar hangt het lemma nu wel bijna helemaal op. - Agora (overleg) 20 nov 2017 13:33 (CET)

Toegevoegd 08/11; af te handelen vanaf 22/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 08/11: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Mediageuzen - NE, zo niet dan reclame - RonaldB (overleg) 8 nov 2017 02:28 (CET)
  • Voor Voor verwijderen leest als een advertentie. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 08:09 (CET)
 • Maurice De Velder - NE, promo. Heel stuk tekst dan nauwelijks over deze man gaat. - RonaldB (overleg) 8 nov 2017 02:32 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, het gaat niet over de persoon, maar zijn bedrijf. Pronloze pov geschreven promo. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 08:12 (CET)
 • Rambo (Rapper) - NE - Relevantie blijkt niet uit de inhoud. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 08:27 (CET)
 • Jal Mahal - wiu - lijkt een korte dumpvertaling van de Engelse Wikipedia. Een opknapper voor de liefhebber. Tulp8 (overleg) 8 nov 2017 09:51 (CET)
 • Maarten Loonen - wiu/ne - tweezinner die behoefte heeft aan neutrale bronvermelding zodat een plaats in deze encyclopedie mogelijk wordt. Tulp8 (overleg) 8 nov 2017 11:47 (CET)
 • Lijst van economen - wiu of weg - Een zeer mager aftreksel van Categorie:Econoom (vergelijk alleen al Amerikaans econoom), daterend uit 2002. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 12:07 (CET)
 • Daisy Van Praet - wiu - Dit is geen artikel. Het is twee lijstjes uit een cv. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 13:16 (CET)
  • PS: In het beoogde artikel moet natuurlijk niet alleen maar opgesomd worden wat al in de lijstjes staat. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 13:17 (CET)
   • ik heb een korte inleiding toegevoegd met welgeteld 1 extra feit. Een korte herhaling uit het lijstje was onvermijdelijk. Relevante actrice, alleen valt er niet veel meer over te zeggen dan het lijstje. Maar het lijstje alleen is geen goed artikel uiteraard. Rembert vragen? 8 nov 2017 14:31 (CET)
    • Ik vond het wat frappant te lezen dat ze vooral bekend zou zijn door haar rollen in Familie. Ik ken haar immers maar van twee dingen: twee veelbekeken reeksen die in het West-Vlaams werden gesproken, wat me geen toeval lijkt. Ik zette het er ook maar even in. Toch weer wat meer duiding bij haar persoon en wat voor rollen ze onder andere kreeg. MichielDMN 🐘 (overleg) 8 nov 2017 15:21 (CET)
     • Oké, ik zie nu tenminste iets van een artikeltje en (het belangrijkste) waar ze opgeleid is. Dan doe ik verder niet lullig en streep ik door. Dank jullie wel. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 15:30 (CET)
    • Ik snapte het dan ook al niet. ed0verleg 8 nov 2017 15:32 (CET)
 • ISPConnect -reclame- Deze reclameboodschap werd u aangeboden door de directeur van ISPConnect, die ook niet nalaat zijn eigen naam in deze boodschap te noemen. Ook de project manager van ISPConnect doet nog een duit in het zakje.... Fred (overleg) 8 nov 2017 14:24 (CET)
 • Pelt (gemeente) - ne - Glazen bol. Er ontbreken onafhankelijke bronnen die bericht over het onderwerp hebben gegeven. Verdel (overleg) 8 nov 2017 14:50 (CET)
  • Bron en infobox toegevoegd. Zeker geen NE. Zie ook eerdere discussie op Kruisem. Gezien de achterliggende reden en de genomen voorbereidende stappen zijn dergelijke fusies verre van een "glazen bol". Zelfs vrij transparant. Rembert vragen? 8 nov 2017 15:53 (CET)
  • Waarom moeten de Vlaamse fusiegemeenten op de schop en mogen de toekomstige Nederlandse gemeenten blijven staan. Zie ook TBP van 06.11.2017. Sonuwe () 8 nov 2017 16:35 (CET)
  • Ik zie dat er op de TBP van 6 nov 2017 vooral stemmen zijn voor behoud van een dergelijk artikel. Dank voor toevoegen infobox en bron. Bij deze de nominatie ingetrokken. Verdel (overleg) 8 nov 2017 16:43 (CET)
 • Arjan van Hessen - zp - Lijkt op zelfpromotie van auteur. Het artikel is bronloos zodat de encyclopedische waarde niet kan worden geverifieerd. Verdel (overleg) 8 nov 2017 14:57 (CET)
  • Voor Voor verwijderen ik zie geen bijzondere verdiensten. Gewoon een man-met-baan. Valt w.m.b. in de categorie "niet-encyclopedisch". ɘVe Roept u maar! 8 nov 2017 14:59 (CET)
  • Opmerking Opmerking - Waar en wanneer hij geboren is, was niet helemaal duidelijk. Misschien is een ander artikel als voorbeeldsjabloon gebruikt, maar zijn de links niet gecorrigeerd. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 15:37 (CET)

Toegevoegd 08/11: Deel 2[bewerken]

 • WijngatenNiet encyclopedisch relevant (onvoldoende onafhankelijke, betrouwbare bronnen over dit onderwerp beschikbaar), en twijfel aan de juistheid. Woody|(?) 8 nov 2017 15:29 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Men kan googelen wat men wil, maar veel verder komt het niet. Weg ermee. Malinka1 (overleg) 8 nov 2017 22:45 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Ik dacht zelfs aan nuweg, maar ik zie dat dit artikel al bijna 11 jaar bestaat! Dank aan Woody voor het signaleren. Vinvlugt (overleg) 9 nov 2017 08:44 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik moet ineens denken aan Urker vissoep. Knipoog Rode raaf (overleg) 9 nov 2017 08:51 (CET)
 • Sjabloon:Navigatie selectie FC Brussels - ne - club is al ruim drie jaar failliet en sjabloon is allang niet meer actueel Basnoordwijk (overleg) 8 nov 2017 16:02 (CET)
 • Mūša - wiu - Daar de opmaak van dit artikel gebaseerd moet zijn op een bron heb ik om die bron gevraagd op de overlegpagina van de auteur Spookje331. Ik krijg geen antwoord. Daar er mogelijk sprake is van auteursrechtenschending zal onderzoek daarnaar plaats moeten vinden. VanBuren (overleg) 8 nov 2017 16:17 (CET) Een bron is nu toegevoegd: het kaartensysteem van Google. De informatie berust dus op eigen interpretatie van wat er van een kaart wordt afgelezen. De vraag is of het ontlenen van gegevens aan Google Maps een betrouwbare bron is. Is de kaart betrouwbaar? Wat je op luchtfoto's ziet verandert van jaar tot jaar. In hoeverre vereist het interpreteren van kaarten een zekere expertise, en is die aanwezig? VanBuren (overleg) 10 nov 2017 10:31 (CET)
  • Ik zie eigenlijk het probleem niet. De Litouwse taal (en/of het Lets) ben ik helaas niet machtig, dus als de bron in die taal gesteld is, zou ik hem niet kunnen controleren, en velen met mij. Fred (overleg) 8 nov 2017 22:06 (CET)
   • Sprookje331 beweert dat de informatie van googlemaps komt... VanBuren (overleg) 10 nov 2017 10:31 (CET) Nadere toelichting over brongebruik: [5]. Zie dat (klakkeloos?) andere wiki als bron wordt gebruikt, zie verschil in getallen met andere wiki's. VanBuren (overleg) 10 nov 2017 12:42 (CET)
 • Peter Croonen eigen nominatie doorgehaald. Sonuwe () - wiu (was genomineerd als NE en nuweg maar dit is flauwekul. Er stond geen onzin in het artikel en een voorzitter van KRC Genk, één van de vijf grote voetbalploegen (G5) in België is E). Sonuwe () 8 nov 2017 16:48 (CET)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd - ik heb er dan maar zelf een deftig artikel over geschreven met voldoende onafhankelijke bronvermelding. Sonuwe () 8 nov 2017 22:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen het deftige artikel is weinig meer dan een CV van een man met een baan. Hij is te kort voorzitter om al een stempel op de club gedrukt te kunnen hebben. The Banner Overleg 9 nov 2017 00:18 (CET)
 • Evenementen in Enschede - is een opsomming van evenementen een artikel? - ik twijfel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 17:16 (CET)
  • Dit leek mij ook geen goed idee - je kan het voor elke stad en plaats ter wereld doen. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 17:47 (CET)
  • Zo'n lijst veroudert snel, enkel E-waardige evenementen (lange geschiedenis, bijzonder karakter) zouden in aanmerking moeten komen. Voor de overige evenementen kan men beter zijn toevlucht nemen tot de veel betrouwbaarder en actueler gemeente-agenda. Fred (overleg) 8 nov 2017 18:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Meer iets voor de plaatselijke VVV website. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 18:52 (CET)
  • Opmerking Opmerking Houd bij de afhandeling ook even het artikel Enschede in de gaten. Daar is informatie vervangen door een verwijzing naar dit lemma. Wikiwerner (overleg) 8 nov 2017 19:14 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - Wellicht prima info voor op de site van de gemeente Enschede zelf, maar totaal ongeschikt voor hier. Bovendien nog totaal bronloos dus ook de verifieerbaarheid is ook nog eens in het geding. Mocht een of meer van de hier genoemde evenementen een zekere E-waarde hebben, dan kan daar gewoon een eigen artikel (dan wel met bronnen, natuurlijk) over komen. De Wikischim (overleg) 9 nov 2017 12:53 (CET)
  • Zoals Wikiwerner het zegt. Onder de kop evenementen op de pagina Enschede is ook een hoop info beland. En afhankelijk of dit artikel wel of niet behouden blijft wil best daarin snoeien. ARVER (overleg) 10 nov 2017 09:49 (CET)
 • Zelfmoordlijn - feitelijk niet meer dan het nummer - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 17:19 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen geschiedenis. Geen context. We zijn geen telefoongids. Fred (overleg) 8 nov 2017 17:35 (CET)
  • Voor Voor verwijderen per Fred. ErikvanB (overleg) 8 nov 2017 17:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen, Gouden Gids advertentie. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 18:53 (CET)
  • Het prikkelt wel: als je dat nummer belt, helpen ze je dan om zelfmoord te plegen of om daar nou juist van af te zien? Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 8 nov 2017 20:13 (CET)
   • Zeg Wannee, hou je flauwe moppen voor jezelf! Sonuwe () 8 nov 2017 21:18 (CET)
   • Het is wel duidelijk dat je het verschil tussen een stichting en een telefoonlijn niet ziet. En ik ga dat ook niet uitleggen. Als het dan geen flauwe grap is, is het onverteerbaar. ed0verleg 11 nov 2017 20:15 (CET)
    • Kan het misschien zijn dat een stichting/vereniging een telefoonlijn onderhoudt? Of dat een telefoonlijn de hoofdactiviteit van een stichting/vereniging is? De Belgische zelfmoordlijn wordt bemenst door het 'Centrum ter Preventie van Zelfdoding'; een vereniging zonder winstoogmerk. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 12 nov 2017 08:28 (CET)
  • @Erik Wannee, Edoderoo, ErikvanB, Rode raaf, Fred Lambert:. Ik heb het artikel Centrum ter preventie van zelfdoding aangemaakt. Misschien is een redirect nu meer op zijn plaats? Rembert vragen? 15 nov 2017 09:13 (CET)
   • Uitstekend plan. Prima artikeltje trouwens. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 16 nov 2017 22:10 (CET)
    • Ik zie geen reacties van mensen die daar niet voor voelen, dus uitgevoerd en nominatie doorgehaald. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 19 nov 2017 10:02 (CET)

Toegevoegd 08/11: Deel 3[bewerken]

 • NSSV Aeolus - NE - "Windsurfers maken natuurlijk al te graag gebruik van de wind!" Het zal ongetwijfeld gezellig zijn op de tweewekelijkse borrelavond en de dagjes eropuit, maar dat is allemaal niet zo relevant. Rode raaf (overleg) 8 nov 2017 18:59 (CET)
 • Pierre Charles Buyle - dit leest toch wel erg sterk wervend - bovendien wordt niet alleen zijn persoon, maar ook zijn (eerste?) roman beschreven - alles in zeer wollige taal (Verre van in de riskante voetsporen te treden van zwervers als Jack London, scheepsartsen als Slauerhoff, bourlingueurs à la Rimbaud, waaghalzen zoals Hemingway of ontdekkingsreizigers als Alexander von Humboldt, houdt Pierre zich vast aan de gedachte dat de menselijke onvoldaanheid haar oorzaak vindt in het onvermogen om genoegen te nemen met rustig in een kamer te vertoeven, tussen vier gevulde boekenmuren of desnoods met een wereldatlas op de schoot.) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 21:15 (CET)
  • Hello, ik maak deze pagina voor een vriend die net een boek uitheeft. Ik ben nieuw op Wikipedia en weet nog niet helemaal hoe het werkt hier. Ik heb als voorbeeld de Wikipagina over Tom Lanoye als voorbeeld genomen. Ja, het is zijn romandebuut en ja, de biografie kan iets minder wollig, ik werk eraan. Groet, Hugues 8 nov 2017
   • u hebt 14 dagen de tijd - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 21:46 (CET)
    • Beste, Bio en Werk aangepast, foto bijgevoegd in portaal. Mvg, Hugues 19 nov 18:37
 • Collectie Streefoord - dit is een kunsthandel, dus een winkel - daarmee is het artikel een advertentie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 21:24 (CET)
  • Ook deze is plots weg. ed0verleg 11 nov 2017 13:18 (CET)
 • Carl Vermeulen - ZP in telegramstijl - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 21:32 (CET)
 • Jan Anne de Smeth - wiu/ne - Onlangs overleden persoon. Artikel bestaat uit een stukje over zijn familie en afstamming en een stukje over een eretitel, maar vertelt niet waarom deze persoon nu eigenlijk relevant is. Ik heb gekeken of ik er iets van kon maken, maar kwam niet echt geschikte bronnen en feiten tegen. GeeJee (overleg) 8 nov 2017 21:37 (CET)
  • Uiteraard heb ik me hetzelfde afgevraagd. Het feit dat hij echter "Kolonel van het Korps", een elitekorps, werd, leek me richting E gaan. Ook het feit dat hij de eerste steen legde voor de restauratie van de ijskelder van Sonsbeeck is op zich iets vermeldenswaardig. Die beide elementen bij elkaar gaven voor mij het (magere) voordeel van de twijfel. Paul Brussel (overleg) 8 nov 2017 21:48 (CET)
   • Hij heeft verschillende onderscheidingen. En die krijg je uiteraard niet zomaar. Maar wat dan relevant is, dat is hetgeen dat hij gedaan heeft en niet dat hij daar uiteindelijk een onderscheiding voor krijgt. GeeJee (overleg) 8 nov 2017 22:05 (CET)
    • Hij is alleen Officier in de Orde van Oranje-Nassau, en dat is veeleer in die tijd een automatisme dan iets bijzonders. Maar de onderscheiding van 'Kolonel van het Korps' lijkt me wel echt bijzonder, ook al heb ik daar geen bron voor kunnen vinden. Paul Brussel (overleg) 9 nov 2017 12:10 (CET)
     • Opmerking Opmerking Het lijkt me zinvol dat aanmaakster haar artikel verbetert conform collega GeeJee en ook een bron aandraagt. Zij is het artikel immers gestart. Dat kan zij doen onder de huidige Arbcom uitspraak waaraan zij is onderworpen. Doet zij dit niet, dan ben ik Voor Voor verwijderen. Malinka1 (overleg) 9 nov 2017 15:00 (CET)
  • Voor Voor verwijderen in de huidige staat. Als je alles weghaald dat op zijn familie en niet op hemzelf betrekking heeft, dan blijft er weinig over. Suggestie van Malinka1 om Pvtpauline het artikel in de komende weken te laten opknappen lijkt me een mooi plan. De Geo (overleg) 13 nov 2017 10:49 (CET)
 • Grace and Frankie - een zinnetje (WB) en een tabel maken nog geen artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 21:45 (CET)
 • Winkelcentrum 't Plateau -NE- Een klein winkelcentrum met twee supermarkten. Fred (overleg) 8 nov 2017 22:02 (CET)
  • Er was zowaar nog wel iets over te vinden. Niet veel meer dan verwacht mocht worden voor een klein winkelcentrum, maar toch. Het oorspronkelijke ontwerp is van een niet onrelevant architectenbureau (Maaskant). Het trivium over de kikker is misschien wat over het randje, maar heeft wel de landelijke pers gehaald destijds (zij het wellicht meer vanwege de amusementswaarde dan de daadwerkelijke nieuwswaardigheid). En er was zelfs al een foto van dit winkelcentrum. Paul B (overleg) 9 nov 2017 01:00 (CET)
 • Centrum Humanistische Vorming -auteur- Hele lappen tekst zijn letterlijk overgenomen van sites als [6]. Het geheel komt ook wat wervend over en dit Centrum kan beter worden ingevoegd in het lemma over het Humanistisch Verbond. Het artikel is aangemaakt door een docent van dit centrum en de neutraliteit van het artikel is twijfelachtig. Bovendien weet het de bijzaken niet van de (eventueel encyclopedische) hoofdzaken te onderscheiden. Fred (overleg) 8 nov 2017 23:07 (CET)
 • Prinzi (Keramiste) + Giovanni Prinzi - aangemaakt door gebruiker waarvan de naam lijkt op de beschreven kunstenaar - Giovanni Prinzi is bovendien 2 x eerder verwijderd - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 8 nov 2017 23:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Heeft alle kenmerken van een computervertaling. Bovendien onleesbare opsommingen en niet ter zake doend gebabbel. Fred (overleg) 8 nov 2017 23:44 (CET)
  • direct verwijderd (wederom) zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 11 nov 2017 08:42 (CET)

Toegevoegd 09/11; af te handelen vanaf 23/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 09/11[bewerken]

 • Momentum (overdrachtelijk) - Dit lijkt me een uitgesponnen woordenboekdefinitie met talloze verzonnen voorbeelden. FNAS (overleg) 9 nov 2017 00:06 (CET)
  • Lijkt mij juist niet. Er is geen woordenboek aan te pas gekomen en de voorbeelden zijn niet verzonnen doch gedocumenteerd. Dat kan van het verwijdervoorstel helaas niet gezegd worden. Rein1953 (overleg) 10 nov 2017 20:11 (CET)
  • Dat ei, en die hond op die wip, die dan wachten op eventueel momentum, hilarisch! Vinvlugt (overleg) 23 nov 2017 11:24 (CET)
 • Marvin Suggs - ne - een niet heel bekende Muppet Kattenkruid (overleg) 9 nov 2017 04:07 (CET)
  • Hallo, er zijn wel meer wikipedia pagina's van niet heel bekende Muppets. Scenarioschrijver20 (overleg) 11 nov 2017 00:29 (CET)Scenarioschrijver20
  • De inhoud is ook matig. Kattenkruid (overleg) 13 nov 2017 13:30 (CET)
  • De inhoud is meer dan ongenomineerde muppet pagina's en andere pagina's. Deze pagina kan dus gewoon blijven, The Muppaphone daarin tegen kan wat mij betreft worden verwijdert. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 21:10 (CET)Scenarioschrijver20
 • The Muppaphone - ne - 134 Googleresultaten en vage inhoud, niet duidelijk dat dit enkel in een aantal afleveringen van een tv-serie voorkomt Kattenkruid (overleg) 9 nov 2017 04:10 (CET)
  • Hallo, na het nogmaals bekijken van deze pagina, ga ik akkoord met uw oordeel. Pagina is te miniem en niet duidelijk verwoord. Scenarioschrijver20 (overleg) 11 nov 2017 00:29 (CET)Scenarioschrijver20
 • Henrietta Fajcsák - weg - Betreft heraanmaak van Henriett Seth F. en mogelijk zelfpromotie, gezien de naam van aanmaker gelijk is als de "officiële website" waar naar verwezen wordt. Artikel kan in elk geval wat neutraler geschreven worden, uitbreiden lijkt me een must om de relevantie (die nu niet duidelijk is) aan te tonen.Rode raaf (overleg) 9 nov 2017 07:58 (CET)
 • Martin Hoogland was door Gebruiker:DeBuorren genomineerd als nuweg, met de reden: "Bronloos artikel, dat MH ervan beschuldigt vervolgd te zijn vanwege een schietpartij (waar? wanneer? wie?); MH wordt (mogelijk) beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op Fortuyn (geen bron gegeven!); Hij zou de top van de Joegoslavische maffia bereikt hebben (bron?); Dit alles betekent dat dit lemma totaal niet kan volgens de vereisten aan een biografie". Omgezet naar de gebruikelijke procedure omdat bij een artikel dat al zolang in deze vorm op wikipedia staat, de haast niet zodanig is dat afwijken van de gebruikelijke procedure geboden is. Machaerus (overleg) 9 nov 2017 08:32 (CET)
  • In deze vorm Voor Voor verwijderen. Ik hoop echter dat iemand die iets van het onderwerp afweet de beweringen alsnog verifieert aan de hand van geschikte bronnen en deze in het lemma vermeldt. Machaerus (overleg) 9 nov 2017 08:32 (CET)
  • Er zijn wel degelijk bronnen en een simpele zoektocht levert genoeg op, wat feitelijk onjuist is kan gewoon uit het artikel geplaatst worden, maar het artikel is wel "E". --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 9 nov 2017 11:34 (CET)
  • Delen het artikel dient wel nu weg gehaald worden, maar onjuiste beweringen in de lijn van linken aan betrokkenheid aan politieke moorden zijn karaktermoord. Carsrac (overleg) 9 nov 2017 13:46 (CET)
 • Collectie Streefoord - reclame voor een kunsthandel. Tekst is gekopieerd van de eigen website. FNAS (overleg) 9 nov 2017 11:59 (CET)
  • gisteren verwijderd - zou zijn aangepast, dat wil zeggen: er is nu meer tekst en de toon is nog steeds wervend - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 9 nov 2017 14:13 (CET)
 • Gemeentebelangen (Noordenveld) - deze pagina is gebaseerd op een tekstdump welke reclame maakt een politiek partij zodat mensen op deze partij gaan kiezen, maar nu weg gaat mij te ver. Zoals de versie geschiedenis laat zien heb ik al geprobeerd om het artikel op juiste nominatie en aan te passen, maar er dient toch meer mensen aan te werken om het een acceptabel artikel van te maken. Carsrac (overleg) 9 nov 2017 13:43 (CET)
  • Niet verwijderd vanwege reclame (daar is ook wel iets voor te zeggen), maar op basis van auteursrechtenschendingen van de eigen site van de partij. Een dergelijke basis kan wel degelijk voor problemen zorgen, om een antwoord op de vraag van Carsrac te geven. Het is nooit toegestaan om teksten van elders over te nemen, tenzij de teksten expliciet zijn vrijgegeven. Dqfn13 (overleg) 23 nov 2017 14:20 (CET)
 • Unigrip Drumsticks - ne - relevantie wordt niet ondersteund doormiddel van onafhankelijke bronnen, bedrijf praktisch onvindbaar op Google. Sjoerd de Bruin (overleg) 9 nov 2017 14:24 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Maar het leest eigenlijk als reclame. The Banner Overleg 9 nov 2017 23:19 (CET)
  • In elk geval is 'Endorsements' geen Nederlands woord en slaat die alinea nergens op. Verder lijkt mij het onderwerp NE; eerder iets om in een enkel bijzinnetje in het artikel Stok (slagwerk) op te nemen dat er ook zeshoekige stokken bestaan. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 11 nov 2017 07:45 (CET)
 • Werkplekonderzoek - weg - Uiterst vaag verhaal met zinnen die maar doorgaan en doorgaan. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 9 nov 2017 15:22 (CET)
  • Inhoud te specialistisch, het moet ook voor de leek begrijpelijk zijn. Inleiding/samenvatting ontbreekt, onopgemaakte lap tekst. Wat moet een leek nu met een zin als: "Wanneer werkplekonderzoeken door andere dan voornoemde, meestal paramedische beroepen, worden uitgevoerd beperken de werkplekonderzoeken zich vaak tot alleen de werkplek in meer ergonomische zin." In de huidige vorm voldoet het niet aan de conventies. Rode raaf (overleg) 12 nov 2017 09:58 (CET)
   • wat herschreven, maar weet het nog niet HenriDuvent 13 nov 2017 00:17 (CET)
    • Bedankt voor de inzet. Het probleem is het ontbreken van onafhankelijke bronnen. Ik vind wel sites als deze en deze, waar op zich nuttige info staat, maar dat zijn allemaal beschrijvingen door commerciële aanbieders. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 13 nov 2017 09:21 (CET)
 • Camwijs - ne - Een zogenaamd retro-hotel, een soort rip-off van Habbo Hotel, waarvan er duizenden zijn. Lijkt me niet encyclopedisch relevant. Xxmarijnw overleg 9 nov 2017 21:10 (CET)

Toegevoegd 10/11; af te handelen vanaf 24/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 10/11: Deel 1[bewerken]

 • Diego Farina is en Italiaanse kunstenaar - meer staat er niet - wiu dus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2017 00:06 (CET)
  • wiu? Geen wikidata, de enige hit op Google deviantart. imo nuweg Ldhank (overleg) 10 nov 2017 08:48 (CET)
   • nuweg is er voor zaken die de encyclopedie schaden, en daar is hier geen sprake van. Kan prima over twee weken weg, en heel soms wordt het toch nog uitgebreid. ed0verleg 10 nov 2017 13:57 (CET)
    • en nu is-tie weg - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 11 nov 2017 15:39 (CET)
    • Er staat dan ook in WP:RVM: wie een pagina in meer dan 1 taal-wiki aanmaakt, ziet zijn artikelen in alle talen onmiddellijk verdwijnen. ed0verleg 11 nov 2017 17:17 (CET)
  • Zie hier. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 nov 2017 16:15 (CET)
 • XVideos - weg - heraanmaak. Nieuwe gebruikersnaam, nieuwe kansen. Relevantie wordt niet duidelijk middels de inhoud.Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 07:05 (CET)
  • De vorige keer werd het na een paar uur al verwijderd, in plaats van na 14 dagen. Want porno mag niet in een encyclopedie. ed0verleg 10 nov 2017 13:12 (CET)
 • Brothers in Arms (computerspelserie) - wiu - Ondanks drie zinnen weinig kennis, zeker voor een leek. Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 07:38 (CET)
 • Sjors van der Panne - wiu/ Ew? - het blijft blijkbaar nogal lastig om een neutraal lemma waar ook de relevantie uit blijkt over onderwerp neer te zetten gezien de 6 eerdere pogingen] (ook niet de eerste van deze aanmaker). Blijkbaar ook een oude versie hergebruikt want alle externe links doen het niet (meer). We blijven een TVOH finalist houden waaruit 2 nummers even de top 100 aantikten, een eigen beheer album, wat (media) optredens en wat weinig te duiden prijzen. Sinds de vorige nominaties 2015/16 ook niets meer bijgekomen wat de Ew zou bevorderen. Agora (overleg) 10 nov 2017 11:49 (CET)
 • Stichting iton - stichting die een kloof wil overbruggen - lijkt te zijn overgeschreven uit de stichtingsakte - veel doelstellingen en veel vage activiteiten - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2017 13:01 (CET)
  * Tekst aangepast.Luvacr (overleg) 12 nov 2017 12:00 (CET)
 • Incel - wb van een woord dan in het Nederlands niet wordt gebruikt - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2017 13:11 (CET)
  • Dan wel in naar het Nederlands vertaalde boek(en), dan ook in het Vlaams. ed0verleg 11 nov 2017 12:11 (CET)
 • Valentina Bellè - wiu - Eenzinner in krom Nederlands (computervertaling?) kan uitbreiding en taalpoets gebruiken. Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 13:22 (CET)
  • Heeft waarschijnlijk al eens op een wiki gestaan, want er was een wikidata-item van. Ik heb er gepoogd een beginnetje van te maken. ed0verleg 11 nov 2017 12:18 (CET)

Toegevoegd 10/11: Deel 2[bewerken]

 • Minou Esquenet - Wiu - Een Belgische politici met slechts 1 zin en een foto. ARVER (overleg) 10 nov 2017 13:46 (CET)
  • De aanmaker heeft het uitgebreid, echter lijkt het nu een kort CV en is de opmaak niet conform de conventies. Zelfs ik zie er geen heil in om hier verbeteringen aan te brengen. Wellicht anderen wel? - Richardkiwi Overleg 17 nov 2017 16:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Inhoudelijk inderdaad een soort CV. Gebruikte "bronnen", afkomstig van die fijne Belgische "kwaliteitskranten", vrijgave van privégegevens, het voldoet allemaal niet aan WP:BLP. Rode raaf (overleg) 18 nov 2017 08:41 (CET)
 • Q Bouwhuis - ne - Recentelijk toegevoegd karakter in een soapserie. Voor het karakter/de rol zijn nog geen afdoende onafhankelijke en objectieve bronnen. Tevens twijfel aan relevantie van een dergelijk nieuwe rol, het karakter moet nog volledig vorm krijgen. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2017 15:13 (CET)
  • Nominatie is door aanmaker verwijderd. Gelieve bij beoordeling op te letten. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2017 17:51 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - fancruft - Rode raaf (overleg) 18 nov 2017 08:42 (CET)
 • Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij - wiu? - De allereerste regel doet me vermoeden dat mogelijk niet alles goed is gegaan. Wie wil eens kijken naar de recente uitbreidingen en of dit niet te uitgebreid wordt? ErikvanB (overleg) 10 nov 2017 17:13 (CET)
  • Hoe lang mag het zijn? ed0verleg 10 nov 2017 18:05 (CET)
   • Glimlach - Nou ja, ik bedoel dat de gemiddelde lezer niet moet worden afgeschrikt. ErikvanB (overleg) 10 nov 2017 19:17 (CET)
    • Zo lang is dit artikel, vergeleken met andere artikelen is het nou ook weer niet. Knipoog Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 19:28 (CET)
     • Tja. Het verschil tussen een boek en een encyclopedie is natuurlijk dat een encyclopedie een onderwerp zo mogelijk enigszins bondig uiteenzet. Een lemma moet niet de omvang van een boek krijgen, want dan moet je een boek over dat onderwerp kopen. Knipoog Toch? - Afijn, de openingszin ("Geschiedenis van de Nederlandse zeevisserij wil omschrijven hoe") lijkt me ook nog steeds ongewoon. ErikvanB (overleg) 10 nov 2017 19:44 (CET)
      • Klopt, daar heb ik nu "beschrijft de ontwikkeling" van gemaakt, net zoals in etalageartikel Geschiedenis van Gouda is gedaan. Dat zal wel iets beter passen. Glimlach Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 19:52 (CET)
       • Prima. Voor de uitbreiding was het trouwens zo. ErikvanB (overleg) 10 nov 2017 19:53 (CET)
        • Ik zie (op het oog) verbeteringen, maar ook verslechteringen. Sommige zaken worden veel te uitvoerig behandeld, bijv. prijzen en advertenties worden erbij gesleept. Schrappen van overbodige zaken lijkt me geen overbodige luxe t.b.v. leesbaarheid. Mij ontbreekt het aan expertise over het onderwerp. Misschien een oproepje in het geschiedenis- en taalcafé of er mensen zijn die zich daartoe geroepen voelen om één en ander wat bij te schaven? Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 20:01 (CET)
 • Kodak Easyshare Z700 - ne - relevantie van deze digitale fotocamera blijkt niet uit het artikel. Sjoerd de Bruin (overleg) 10 nov 2017 18:18 (CET)
  • Er staan vele digitale camera's in de gelijknamige categorie, dan liever een discussie over de relevantie van individuele camera's in het algemeen ipv willekeurig 1 artikel nomineren. Verder vind ik "relevantie blijkt niet uit artikel" geen argument. Tûkkã (overleg) 10 nov 2017 18:34 (CET)
   • Een onderwerp is encyclopedisch relevant als het in voldoende mate besproken wordt in onafhankelijke, betrouwbare bronnen. Een discussie over de encyclopedische relevantie van een categorie onderwerpen is dus per definitie zinloos, net als verwijzen naar artikelen over andere onderwerpen die misschien wel maar misschien ook niet encyclopedisch relevant zijn. Woody|(?) 15 nov 2017 15:10 (CET)
 • Damiaanmuseum - wiu - teruggeplaats per Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen#Damiaanmuseum. Voldoet niet aan opmaakregels en bevat promotionele zinnen. Magere Hein (overleg) 10 nov 2017 19:51 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Opmaak is nu in orde. Ergste promo is er ook uit. Wel nog te weinig links en een beetje een taalpoets nodig, maar lijkt me wel min of meer in orde nu.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 10 nov 2017 20:36 (CET)
  • Ik heb het OTRS nummer even op de OP aldaar geplaatst zodat duidelijk is dat de permissie geregeld is. Ik hoop dat die permissie ook spoedig tot stand komt voor de gebruikte afbeeldingen. Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 20:46 (CET)
  • Voor Voor verwijderen te overduidelijk dat dit een tekst voor eigen gebruik is en niet voor een encyclopedie geschreven. Het geschiedenisstuk is vooral verhalend met de nodige POV, triviale uitweidingen en her en der niet erg neutraal. Het interieurdeel is promotioneel pur sang en gericht op de bezoekerservaring/- beleving. Helemaal opnieuw beginnen was hier een beter plan geweest. - Agora (overleg) 10 nov 2017 23:17 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is intussen hard aan gewerkt. Alle pov-stukken zijn eruit, denk ik. Lijkt me zeker ok. Queeste (overleg) 11 nov 2017 19:57 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Mocht er iemand het artikel willen uitbreiden, hier staat nog heel wat bronmateriaal: Gebruiker:Polyglot/Kladblok. Polyglot (overleg) 18 nov 2017 09:47 (CET)

Toegevoegd 10/11: Deel 3[bewerken]

 • Puurs-Sint-Amands - weg / ne - De nieuwe naam is nog niet eens officieel geakkordeerd, maar wordt hier wel als vaststaand feit gepresenteerd, in de gegeven bron staat ook dat het besluit nog genomen moet worden. De beide gemeenten zijn zelfs nog niet eens zeker dat ze gaan fuseren op 1 januari 2019. Dqfn13 (overleg) 10 nov 2017 20:52 (CET)
  • Zou eigenlijk een nuweg kunnen zijn. Opgegeven bron is duidelijk: De gemeente die in principe op 1 januari 2019 ontstaat uit de fusie van Puurs en Sint-Amands op basis daarvan is nog geen artikel te starten. Rode raaf (overleg) 10 nov 2017 20:56 (CET)
  • Opmerking Opmerking Aanmaker heeft vannacht het sjabloon verwijderd.Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 08:58 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Hallo ik ben de maker van de pagina. Deze avond wordt de fusie definitief goedgekeurd, samen met de naam. Op dit moment is de fusie in Sint-Amands goedgekeurd, in Puurs is de gemeenteraad volop aan de gang. Daar wordt de fusie zeker en vast goedgekeurd, want de regerende partij heeft de volstrekte meerderheid. Ik plaats zo snel mogelijk de bronnen op de pagina.
  • De fusie is zonet ook in Puurs goedgekeurd, meldt VRT. De nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands is een feit. Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/11/20/definitief-groen-licht-voor-fusiegemeente-puurs-sint-amands/
   • Vlaanderen kan het nog tegenhouden, er is nog altijd alleen spraken van een voorgenomen fusie. Dqfn13 (overleg) 20 nov 2017 22:19 (CET)
    • Dan mogen die pagina's van de nieuwe fusiegemeentes Oudsbergen en Pelt ook weg. Ik zie niet in waarom deze wikipagina weg moet, terwijl die anderen mogen blijven bestaan.
     • Oudsbergenn is niet genomineerd, daar staat ook veel meer bronnen in. Pelt is wel genomineerd geweest, maar die nominatie is ingetrokken. Dqfn13 (overleg) 20 nov 2017 22:29 (CET)
      • Ik plaats morgen ook meer bronnen van zodra er meer krantenartikels beschikbaar zijn. Maar uw argument hierboven om de pagina te verwijderen gaat over dat deze fusie nog moet goedgekeurd worden door het Vlaams parlement. En dat is bij zowel Oudsbergen als bij Pelt ook het geval. Dus als uw argument gaat om deze pagina te verwijderen omdat de fusie niet is gestemd door het vlaams parlement, dan moeten de pagina's van Oudsbergen en Pelt ook verwijderd worden. Trouwens het artikel van Pelt bevat slechts 1 bron. Wees ook een beetje consequent a.u.b. :-) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 2a02:a03f:12e1:1b00:882d:9beb:5056:ee79 (overleg · bijdragen)
      • Heb nog meer bronnen toegevoegd aan het artikel. Als u hier niet mee tevreden bent, weet ik het niet meer. Ik heb mijn uiterste best gedaan om alles te staven. Als dit niet in orde is, dan mag u de andere pagina's van Oudsbergen en Pelt ook nomineren ter verwijdering.
  • Zie ook: n:Puurs en Sint-Amands bereiken akkoord over fusering met elkaar. Er is ook nog een lijst Fusies van Belgische gemeenten#2019 die achter loopt. Eerst daar even vermelden, en als gemeentefusies in het vervolg goedgekeurd worden kan een artikel aangemaakt worden, tussentijds kan Wikinieuws het gat vullen. Livenws (overleg) 20 nov 2017 23:39 (CET)
 • Minoes (naam) - wat hier staat, staat ook op de dp - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 10 nov 2017 21:01 (CET)
 • G.T.C. Walhalla - NE - tennisvereniging voor studenten, en verder? Agora (overleg) 10 nov 2017 21:57 (CET)
 • Suzanne den Dulk - ne - lokale politicus zonder relevante (landelijke) noemenswaardige activiteiten. Trijnstel (overleg) 10 nov 2017 22:02 (CET)
  • Ze was wethouder, blijkt. Ik zal haar op WikiData aanmaken, op dat project heeft ze als wethouder wel relevantie. ed0verleg 11 nov 2017 10:00 (CET)
   • Opmerking Opmerking - in Categorie:Nederlands wethouder staan nog eens 828 (829 met deze) wethouders, die bijna allemaal dan plots niet relevant zijn. ed0verleg 11 nov 2017 10:09 (CET)
    • Niet elke wethouder is daarom relevant. Fred (overleg) 11 nov 2017 16:43 (CET)
     • Precies, daarom moeten we elke dag 1 nomineren, dan zijn ze over drie jaar allemaal niet relevant. ed0verleg 11 nov 2017 17:19 (CET)
    • Iemand kan wethouder zijn, maar daarnaast ook andere relevante functies hebben (gehad) of activiteiten hebben ondernomen. Ik houd me aan WP:REL en daar voldoet Den Dulk m.i. niet aan. Trijnstel (overleg) 11 nov 2017 23:24 (CET)
 • Tavi Castro - Ew? / zp - relevantie blijft vooralsnog onduidelijk en lemma gaat inhoudelijk nu vooral over wat hem dat niet maakt (jeugd en jeugdvoetballer). Wat hij als DJ doet blijft onduidelijk net als hoe die bodybuildprijs te duiden. Gebruiksnaam lijkt op zelfpromotie de wijzen. - Agora (overleg) 10 nov 2017 23:26 (CET)
 • RUMAG - wiu / reclame / zp - niet bepaald neutraal en zonder POV geschreven en doet promotioneel aan. Dat is eigenlijk natuurlijk ook het onderwerp zelf, maar een encyclopedie vraagt een andere benadering. Ook aangemaakt door eigenaar. Relevantie laat ik aan anderen over, geen idee. - Agora (overleg) 10 nov 2017 23:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - zelfpromotie - Waar halen ze die 1.500.000 volgers vandaan? Provocerende teksten? Wie vindt dat? Merk op hoe vaak het merk "RUMAG" gedropt wordt in de tekst. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 09:08 (CET)
  • Opmerking Opmerking Aanmaker vroeg via Email om mijn "stem" in te trekken, ik heb dezelfde dag aanmaker enkele tips retour gedaan om de inhoud wat neutraler te maken, waarmee niets gedaan werd.Rode raaf (overleg) 17 nov 2017 10:38 (CET)

Toegevoegd 11/11; af te handelen vanaf 25/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 11/11: Deel 1[bewerken]

 • Har Tortike – Wiu – Minder dan een beginnetje maar heeft een IMDb-profiel. WIKIKLAAS overleg 11 nov 2017 01:19 (CET)
 • Fred Cole - NE - Relevantie blijkt niet uit de inhoud. Zanger van een aantal bands zonder artikel, door "diverse artiesten" als voorbeeld gezien, welke? Onafhankelijke bronnen ontbreken. De genoemde bron (Noisy) put info uit de The Dead Moon Fan Club van 3000 leden. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 06:48 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - heeft al sinds 2005 een lemma op de Engelstalige Wikipedia alleen artikel moet worden veranderd naar mijn mening. Enige wat nu word beschreven is al zijn postume onderscheidingen en erkenningen etc. Basnoordwijk (overleg) 12 nov 2017 17:31 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen - Dat er nog geen Wikipedia pagina van deze man is was opvallend. Dead Moon met Fred als voorman heeft een brede fanbase vooral in Nederland. Ondertussen is er ook een pagina voor de band aangemaakt. Bronnen zijn toegevoegd. InfoZZ (overleg) 12 nov 2017 21:16 (CET)
  • Ondertussen hebben diverse kranten berichten gedeeld over zijn overlijden. Van de New York Times tot kranten in Nederland (o.a. Telegraaf en Dagblad van het Noorden). Dit lijkt mij een mooi voorbeeld dat deze man weldegelijk op Wikipedia moet staan InfoZZ (overleg) 13 nov 2017 08:35 (CET)
  • Het valt me op dat de artikelen over Fred Cole en Dead Moon in tekst vrijwel gelijk zijn. Het is goed dat er nu een artikel is over Dead Moon, maar als er over Cole niet veel meer te melden is dan hetgeen dat ook daar vermeld staat, dan kan dat net zo goed weg. GeeJee (overleg) 13 nov 2017 11:16 (CET)
  • Inderdaad. Onder WP:RPN: Bands en artiesten, kopje "niet": Alle leden van een band een eigen artikel, met als belangrijkste inhoud dat de persoon lid is van de band. Die informatie kan beter vermeld worden in het artikel over de band zelf. Er zijn echter uitzonderingen: als bijvoorbeeld het bandlid naast zijn deelname aan de band ook een succesvolle solocarrière heeft, is de persoon wel degelijk Wiki-waardig. Ik zie die solo carriere niet echt. Rode raaf (overleg) 13 nov 2017 12:10 (CET)
   • De relevantie buiten Dead Moon is er wel, zie het artikel op de Engelse wikipedia (en:Fred Cole (musician)). Maar voor behoud zou het wat mij betreft hier beter beschreven moeten worden. GeeJee (overleg) 13 nov 2017 12:15 (CET)
    • Vanavond een uitbreiding gemaakt op de pagina. Hoop dat het zo voldoende is op een zelfstandige pagina te kunnen behouden. InfoZZ (overleg) 13 nov 2017 23:24 (CET)
  • Kan het artikel zo blijven staan? InfoZZ (overleg) 18 nov 2017 08:51 (CET)
  • Ik heb nominatie doorgehaald. Uitbreidingen zijn een aanvulling. Heb wel wat namedrop geschrapt, zodat het het artikel wat meer over Fred gaat, dan band Dead Moon. Bedankt voor de inzet! Rode raaf (overleg) 18 nov 2017 09:34 (CET)
 • Claus (toneel) - wiu - Definitie onduidelijk, de uitleg zal begrijpelijker kunnen, zodat ook de leek begrijpt wat bedoeld wordt.Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 07:00 (CET)
 • CGP Grey - wiu - YouTuber. Gebruikte bronnen zijn voor het grootste deel niet neutraal, inhoud is nogal beschrijvend (het wie, wat en waar ontbreekt) vergeleken met het Engelse artikel waar wel kennis wordt gedeeld. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 07:13 (CET)
 • C.V. De Kiepenrijers - ne - lokale carnavalsvereniging, encyclopedische relevantie twijfelachtig - Hanhil (overleg) 11 nov 2017 12:27 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen vereniging met een landelijk of provinciaal karakter. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 12:31 (CET)
 • Rick de Rooij - ne - Enkel assistent-trainer of jeugdtrainer. N.B.: artikel door mij aangemaakt Basnoordwijk (overleg) 11 nov 2017 12:55 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Hij is volgens het artikel ook hoofdtrainer van de vrouwen van VVV-Venlo geweest. Heeft bovendien de bekerfinale gehaald. Evert100 (overleg) 11 nov 2017 16:05 (CET)
 • Illinois Waterway -wiu- Een substantieel deel van de informatie wordt tweemaal weergegeven. Bron ontbreekt. VanBuren (overleg) 11 nov 2017 13:39 (CET)

Toegevoegd 11/11: Deel 2[bewerken]

 • King Alert - weg - Artikel was door Evert100 voor directe verwijdering genomineerd, maar het artikel is geen pertinente onzin, geen reclame en ook geen privacyschending. Originele nominatiereden was: geen zinvolle inhoud en een Youtube-kanaal hoeft geen apart Wikipedia-artikel. Dqfn13 (overleg) 11 nov 2017 16:24 (CET)
  • Ik kwam dit tegen waaruit blijkt dat dit best wel een interessant figuur is. Een TV programma, een boek en media aandacht lijkt hem wel degelijk EW te geven, ondanks dat hij nog ver onder de 200.000 abo's zit op YouTube. Maar dan moeten er zeker onafhankelijke bronnen bij, en die relevantie naar voren komen in de inhoud. In de huidige staat is het niets. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 16:33 (CET)
 • Steppemammoet - WB - Eén feitje, dit schreeuwt om uitbreiding. Rode raaf (overleg) 11 nov 2017 16:36 (CET)
  • Het wordt tijd dat we dit soort "beginnetjes" gewoon rechtstreeks uit WikiData trekken. Maar andere taalversies hebben veel meer info, dus voor de liefhebber ligt hier een handschoen. ed0verleg 11 nov 2017 19:38 (CET)
  • Gelukkig is die handschoen opgepakt Glimlach nominatie doorgehaald, we zijn een artikel rijker. Rode raaf (overleg) 12 nov 2017 08:10 (CET)
 • Edmond Kaiser - wiu - Heeft nog wat werk nodig. Enige inspiratie kan van het Franstalige artikel worden gehaald: fr:Edmond Kaiser. Xxmarijnw overleg 11 nov 2017 17:32 (CET)
  • Zo staat er in dat éne erg korte zinnetje al een fout: Terres des Hommes moet zijn: Terre des Hommes, waar trouwens dus ook een lemma van is en waar Edmond Kaiser als oprichter wordt genoemd. Een doorverwijzing van dit lemma maken lijkt me voldoende, daarmee gaat geen enkele informatie verloren. Fred (overleg) 11 nov 2017 19:09 (CET)
   • Ik zou die doorverwijzing niet maken. Edmond Kaiser is niet Terre des Hommes. ed0verleg 11 nov 2017 19:40 (CET)
 • Henk Speijcken - ne - Speelde nooit op het hoogste niveau. Voetballers worden hier bijzonder snel geaccepteerd, maar de grens ligt wel op minstens eenmaal op het hoogste niveau gespeeld te hebben. De aanmaker heeft er zo nog veel aangemaakt, daarom toch best even checken of de grens verlegd is. Er zijn ook geen andere redenen te bespeuren waarom deze speler(s) dan mogelijk toch nog relevant zou(den) kunnen zijn. Queeste (overleg) 11 nov 2017 20:39 (CET)
  • Over het algemeen is een voetballer E wanneer hij/zij de sport beroepsmatig speelt. Speijcken voldoet aan dit criterium. Met andere woorden: het hoogste niveau van een sport is spelen als beroepsspeler/ster, onafhankelijk van niveau of klasse. The Banner Overleg 11 nov 2017 20:47 (CET)
  • Bij de relevantieregels staat voor voetballers wel degelijk "op het hoogste niveau". Als dit nu plots verbreed wordt tot gewoon "profvoetballer zijn", dan zetten we een deur open voor alles. Mag voor mij, maar dan graag voor alle profs: hoogleraren, docenten, muzikanten, journalisten, specialisten, enz. Er zijn al discussies gevoerd of het 10 minuten in de hoogste klasse gevoetbald hebben wel of niet volstaat. Nu zou dan 0 minuten volstaan, maar gewoon een profvoetballer zijn is genoeg. Dat ruikt dan toch zeer sterk naar discriminatie tegenover andere beroepen. "Man met baan" geldt dan voor alles, behalve voetballers? Queeste (overleg) 12 nov 2017 10:53 (CET)
   • In feite probeer jij de grenzen te verleggen door "beroepssporter" te beperken tot "beroepssporter in de hoogste klassen van zijn/haar land". WP:TBP is niet de juiste plaats voor dit soort verregaande acties. The Banner Overleg 12 nov 2017 11:31 (CET)
   • Hazo, eigenlijk is het bedoeld als gewoon alle beroepssporters zijn relevant?? Dus al die discussies over minimum 10 minuten of zo gespeeld moeten hebben in de hoogste klasse waren maar om te lachen? Queeste (overleg) 13 nov 2017 19:59 (CET)
  • Het gaat wel degelijk om het hoogste niveau, dat geldt ook voor volleyballers, discuswerpers, etc. Het simpelweg beroepssporter zijn is dus niet wat er bedoeld wordt. Mocht het in ene gewijzigd zijn, dan hoor ik dat graag, want dan moeten er nog heel veel artikelen teruggezet worden. Dqfn13 (overleg) 13 nov 2017 20:08 (CET)
  • Ik heb de relevantieregels nog eens doorgenomen en kom tot de conclusie dat deze ruimte open laten voor discussie, waardoor er inderdaad een grijs gebied ontstaat. Enerzijds lees ik: Wel [...] Voetballers die minimaal een officiële wedstrijd op het hoogste niveau hebben gespeeld voor een voetbalclub uit het betaald voetbal. Anderzijds lees ik óók: Personen die actief zijn of waren op nationaal seniorenniveau [...] in een activiteit die door velen als 'sport' gezien wordt, Niet: [...] Voetballers die een keer zijn uitgekomen tijdens een oefenwedstrijd voor een voetbalclub uit het betaald voetbal [...] Voetballers van een amateurvereniging, ook als ze uitkomen tijdens een wedstrijd voor de Nationale beker (tenzij ze ooit betaald voetbal hebben gespeeld). Alle begrip dus voor de ontstane discussie. Misschien dat de relevantieregels iets meer verduidelijkt kunnen worden? Overigens pleit ik er zelf voor om aan te sluiten bij anderstalige (grote) Wikipedia-artikelen. In Engels, Spaans, Frans, Italiaans worden klaarblijkelijk alle profvoetballers die een officiële wedstrijd hebben gespeeld als E aangemerkt. Waarom zouden we daar in het Nederlands van afwijken? FunkyFoot (overleg) 14 nov 2017 19:39 (CET)
  • Opmerking Opmerking We hebben op Wikipedia helemaal geen relevantieregels of -criteria, hooguit een verwijzing die als leidraad kan dienen. Uiteindelijk gaat het om de inhoud van het lemma en hoef je er zonder deelname aan profvoetbal eigenlijk enkel nog niet aan te beginnen om een lemma te starten. Wel een ref toegevoegd. - Agora (overleg) 24 nov 2017 14:18 (CET)
 • Lijst van personen overleden in december 2017 - weg - nog geen enkele kandidaat voor deze lijst bekend The Banner Overleg 11 nov 2017 20:44 (CET)
  • Over 2 weken is het 26 november en dan binnen 5 dagen 1 december, dan zal er zeer waarschijnlijk die maand wel iemand overlijden met een lemma, wellicht wel wat te vroeg aangemaakt maar op 26 november verwijderen en op 1 december weer herplaatsten lijkt mij ook nutteloos.Bijwyks (overleg) 12 nov 2017 09:22 (CET)
  • Geen zinvolle inhoud, had dus beter gewoon direct verwijderd kunnen worden in plaats van 14 dagen beoordeling. Dqfn13 (overleg) 12 nov 2017 21:29 (CET)
  • Het lijkt mij de bedoeling de pagina pas aan te maken zodra er een iemand is overleden in de betreffende maand. Voor verwijderen dus. Alice2Alice (overleg) 16 nov 2017 15:46 (CET)
 • Steve Rother - weg - al meer dan 10 jaar oud lemma, maar ik twijfel aan de relevantie Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 11 nov 2017 21:30 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Iemand met een boodschap, die zichzelf lichtwerker noemt. Wat een lichtwerker precies is, blijft in het vage. Dacht ik toch dat het iemand was die toneelverlichting bedient. Google leert echter dat het iets totaal anders is, iets new-age achtigs, namelijk. Dat kan natuurlijk beschreven worden, mits neutraal en afstandelijk, doch dit artikel toont geen spoor van scepsis. Fred (overleg) 11 nov 2017 23:10 (CET)

Toegevoegd 11/11: Deel 3[bewerken]

 • Volkskeuken (Volkskrant) – NE – (kook)rubriek uit een krant verdient volgens mij geen zelfstandig artikel. Er lijkt ook niet meer over te melden te zijn dan dat de rubriek zowel op papier als digitaal verschijnt (ja, hallo, dat is hoe de hele krant verschijnt). Kan me niet voorstellen dat dit in twee weken tot iets zinvols zou kunnen worden uitgebouwd, gezien gebrek aan relevantie van het onderwerp, maar dat mag iemand over twee weken beoordelen. WIKIKLAAS overleg 11 nov 2017 22:08 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Ik zie de relevantie ook niet, hooguit zou de info opgenomen kunnen worden in het artikel over de Volkskrant zelf, hoewel, zelfs daar geen aandacht voor rubrieken. Rode raaf (overleg) 12 nov 2017 08:06 (CET)
 • Nachtkijkers -wiu- We weten nu hoe laat dit programma plaatsvindt, maar niet wanneer dit programma begonnen is (of wanneer het zal stoppen), want het zal toch niet vanaf het begin der tijden hebben bestaan. Wat nu, als dit lemma over 10 jaar gelezen wordt.Fred (overleg) 11 nov 2017 23:13 (CET)
  • Voor Voor verwijderen als de inhoud zo blijft. Inderdaad, te beschrijvend. Kennis ontbreekt, alsof een aankondiging zo uit de radiobode overgeschreven is. Rode raaf (overleg) 12 nov 2017 08:00 (CET)
  • Voor verwijderen, er zijn nu wel genoeg tv-programma's. ed0verleg 12 nov 2017 10:22 (CET)

Toegevoegd 12/11; af te handelen vanaf 26/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/11: Deel 1[bewerken]

 • Sancta Maria (Geleen) - NE, geen indicatie van E-waarde. Minimalistische bewerking van de bron. The Banner Overleg 12 nov 2017 00:30 (CET)
  • We beginnen wel steeds meer op een gele gids voor religieuze gebouwen te lijken. Ben benieuwd van welk Frans boekje dit losjes is vertaald? ed0verleg 12 nov 2017 10:29 (CET)
  • Tegen Tegen. Voldoet aan minimale eisen voor E waarde. Dergelijke gebouwen zijn, en zeker in kleine dorpen een POI. Dus, @Edo, enerzijds pleit je er continu voor om zuinig te zijn met nomineren, maar als de categorie of de aanmaker je niet bevalt, dan mag het wel weg? Hoezo objectief Ldhank (overleg) 12 nov 2017 11:31 (CET)
   • Je noemt Geleen een klein dorp???? Maar voor de rest blijkt uit het artikel helemaal niet wat het gebouw nu eigenlijk E moet maken. The Banner Overleg 12 nov 2017 13:25 (CET)
   • Niet op Geleen, maar had betrekking op opmerking gele gids. Betreffende dit lemma: ik begrijp, dat er naast het klooster een schoolgebouw en kerk staat. Dat zulk religieus erfgoed bij elkaar zit voldoet aan het beeld dat er na het einde van de schoolstrijd in 1920 scholen gesticht werden door religieuze ordes en met een geestelijke voor elke klas. Na de zestiger jaren door secularisatie verdween dit ook weer. Misschien is het lemma karig, maar het is wel beeldbepalend geweest voor stadsdeel of dorp Ldhank (overleg) 12 nov 2017 14:06 (CET)
    • Dat zegt nog niets over de E-waarde van dit klooster. The Banner Overleg 12 nov 2017 14:08 (CET)
 • VR-motor - wiu - onbegrijpelijke vertaling, mogelijk computervertaling - Magere Hein (overleg) 12 nov 2017 02:25 (CET)
  • Heb niet het hele artikel gelezen, maar komt het misschien vooral hierdoor? - ErikvanB (overleg) 12 nov 2017 17:47 (CET)
   • Dat is inderdaad het gedeelte dat ik niet begrijp en dus niet in het Nederlands kan omzetten. Magere Hein (overleg) 12 nov 2017 22:58 (CET)
 • Christiaan van Aken - NE Saschaporsche (overleg) 12 nov 2017 10:32 (CET)
  • NE. ErikvanB (overleg) 12 nov 2017 16:48 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - niet meer dan een cv van een lokale radiomaker. Relevantie wordt niet aangetoond aan de hand van onafhankelijke bronnen. Gouwenaar (overleg) 12 nov 2017 20:43 (CET)
  • Voor Voor verwijderen - man met baan die vrijwilliger is bij de lokale radio Look Sharp! Eagle(owl)-eye.JPG 12 nov 2017 21:49 (CET)
 • Match not Found - weg - bronloos geheel, twijfel aan E-waarde, opmaak deugt niet The Banner Overleg 12 nov 2017 11:27 (CET)
  • Wellicht wel E, maar wiu. zie en.wiki Ldhank (overleg) 12 nov 2017 11:58 (CET)
  • Er zijn meerdere pagina's die bronloos en zo klein zijn als deze. Zou niet snappen waarom die pagina's die al jaren bestaan wel mogen blijven maar deze dan niet. Scenarioschrijver20 (overleg) 12 nov 2017 12:32 (CET)Scenarioschrijver20
  • Ook dacht ik dat als een pagina genomineerd wordt er dan een bericht op overleg pagina van de gebruiker die de pagina gemaakt heeft, gezet hoort te worden. Scenarioschrijver20 (overleg) 12 nov 2017 12:44 (CET)
   • Een bot verzorgt die meldingen aan het einde van de dag. The Banner Overleg 12 nov 2017 14:19 (CET)
  • Via het Engelse artikel leerde ik dat deze serie via YouTube te kijken is. Daar vind ik het bijbehorende kanaal met op dit moment 2.554 abonnees. Het is een soort vlog dus. Nu werd onlangs Demira van der Zeeuw gewipt 1 miljoen volgers op Instagram, ter vergelijking Match not Found heeft 425 volgers. Waarom is dit dan wel relevant? Rode raaf (overleg) 12 nov 2017 12:59 (CET)
   • Demira werd verwijderd door een moderator die ooit uitkraaide mijn vader is meer relevant dan Enzo Knol, dus dat zegt uiteindelijk niet zoveel. ed0verleg 13 nov 2017 20:51 (CET)
  • Match Not Found, is een kleine productie maar wel een webserie. Het is professioneel gemaakt met acteurs. Demira van der Zeeuw was het vriendinnetje van een youtuber en door zulke naamsbekendheid dan krijg je automatisch meer volgers dan wanneer je een webserie bent. Zou bijvoorbeeld Enzo Knol of bekende youtuber nummer 347 erin zitten, zou het ook heel veel volgers hebben gehad. Ik vindt uw argument niet vasthoudend. Scenarioschrijver20 (overleg) 12 nov 2017 13:04 (CET)Scenarioschrijver20
  • Lees op zijn minst eerst even Wikipedia:Conventies eens door. Als het daar niet aan voldoet (en/of te veel taalfouten en dergelijke), dan is het wiu.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 12 nov 2017 16:53 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Het "artikel" was om te beginnen verschrikkelijk slecht geschreven. Dat mag op z'n minst verwondering wekken als de auteur ervan zich "scenarioschrijver" noemt. WIKIKLAAS overleg 12 nov 2017 19:45 (CET)
  • Wikiklaas, u heeft een goed punt. Ik wil u graag bedanken voor het oppoetsen van het artikel. Scenarioschrijver20 (overleg) 12 nov 2017 20:06 (CET)Scenarioschrijver20
  • Voor Voor verwijderen - als er geen onafhankelijke, betrouwbare bronnen voor dit artikel verstrekt kunnen worden dan dient het artikel imo te worden verwijderd cf deze richtlijn: "Alles in Wikipedia moet gebaseerd zijn op betrouwbare bronnen (als er geen betrouwbare bronnen over een onderwerp zijn dan mag het niet in Wikipedia behandeld worden, ongeacht hoe 'bekend' of 'belangrijk' het onderwerp is" Gouwenaar (overleg) 12 nov 2017 20:43 (CET)
  • Waarom mogen er honderden artikelen bronloos doorleven al jaren op deze prachtige online encyclopedie waar de kleine man vertrapt wordt door de grote man? Ik heb zoveel goede artikelen verwijderd zien worden door onzin argumenten van de grote man. Scenarioschrijver20 (overleg) 12 nov 2017 21:07 (CET)Scenarioschrijver20
   • Dat het niet verplicht is bronnen te vermelden, betekent niet dat artikelen niet gebaseerd dienen te zijn op onafhankelijke bronnen. Dat laatste is namelijk wel het geval, al was het maar omdat dat mede bepaalt of een onderwerp encyclopedisch relevant is of niet. Velocitas(↑) 13 nov 2017 09:01 (CET)
  • Hallo, zojuist bronnen toegevoegd met informatie over onderwerp. Is het nu helemaal goed? Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 22:23 (CET)Scenarioschrijver20
   • Nee, het artikel heeft onafhankelijke betrouwbare bronnen nodig. The Banner Overleg 13 nov 2017 22:59 (CET)
  • Bronnen waren nodig, bronnen zijn toegevoegd. Bronnen komen uit verschillende hoeken die de informatie op wikipedia pagina bevestigen. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 23:01 (CET)Scenarioschrijver20
   • Bronnen? Ten eerste, Wikipedia kan niet als bron gebruikt worden. YouTube en Facebook pagina's of blogs zijn geen geschikte bronnen. Misschien IMDB, hoewel... Kan niet iedereen daar data aanvullen, net zoals op Wikipedia? Onafhankelijke en/of gezaghebbende bronnen zijn noozakelijk om EW aan te tonen. Zie ook WP:REL en WP:BRON. Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 09:06 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Marijke Helwegen (5000 abo's) heeft tegenwoordig ook haar eigen "internetserie". Kan prima vermeld worden op haar lemma. Net zoals "Match Not Found" vermeld kan worden op Katie Sheridan maar een eigen lemma voor een slechtbekeken vlog? Waar amper meer over te vertellen is dan het plot? Er wordt hier geen kennis gedeeld. Onafhankelijke bronnen zijn niet te vinden. Een onderwerp of feit is niet relevant voor Wikipedia wanneer (behalve belanghebbenden of direct betrokkenen) niemand het de moeite waard heeft gevonden om het te beschrijven. NE dus. Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 08:55 (CET)
 • Marne College - wiu - eenregelig artikel over een middelbare school, waarschijnlijk ook NE - Hanhil (overleg) 12 nov 2017 12:18 (CET)

Toegevoegd 12/11: Deel 2[bewerken]

 • CLARIAH - WIU + wellicht NE? - Een voor de gemiddelde lezer te academisch geformuleerde tekst over een universitair samenwerkingsverband. De vraag is ook of dit samenwerkingsverband wel een lemma nodig heeft. In elk geval wordt niet duidelijk wat het nu is. Aanmaker is overigens werknemer aldaar, en plaatste een paar dagen eerder een artikel over zichzelf. Aan de opmaak schort ook het een en ander, maar dat is wel te verhelpen.Take Mirrenberg (overleg) 12 nov 2017 12:35 (CET)
  • Ik ben academisch geschoold, maar ook bij mij gaat geen lampje branden bij een gedistribueerde onderzoeksinfrastructuur. Ik zou zeggen zowel WIU als NE. Jcb - Amar es servir 12 nov 2017 15:00 (CET)
  • Idem hier: geen lampje. ErikvanB (overleg) 12 nov 2017 16:27 (CET)
   • Bij mij gaat er wél een lampje branden, maar dat is een waarschuwingslampje bij het bordje: ambtelijk taalgebruik. Fred (overleg) 12 nov 2017 17:53 (CET)
 • Sisters of Suffocation - wiu - niet erg neutraal en weinig Ew info. Net uitgebracht album is eigenlijk het enige maar dat heeft nu meer een promo-doel. - Agora (overleg) 12 nov 2017 13:29 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, album uitgebracht door een label, optredens binnen- en buitenland, grote festivals, recensies, duidelijk geen "Plaatselijk popgroepje of bruiloftsband" conform: WP:RPO, "promo" in het genre van Death Metal? Nou, als daar het grote geld te verdienen is, moet ik misschien ook maar eens leren grunten/grommen! Knipoog Rode raaf (overleg) 13 nov 2017 10:45 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen, Artikel enigszins aangepast, maar ik begrijp niet wat hier niet neutraal aan is. Het is een beginnende band die echter nu al wereldwijd aandacht trekt. Artikel o.a. gemaakt n.a.v. groot bericht in de Volkskrant Janneke12345 (overleg) 13 nov 2017 19:23 (CET)
 • Ennoöthese - weg - 'google says no', twee links en beide Wikipedia en het Grieks doet ook niets. Agora (overleg) 12 nov 2017 13:32 (CET)
  • Neutraal Neutraal - het voorbeeld is een stijlfiguur die afwijkt van al beschreven figuren, zoals de prosopopee - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2017 15:38 (CET)
 • Brigade-generaal b.d. dr. B. ( Ben ) Bouman - geen origineel onderzoek - kind schrijft over onlangs overleden vader: mijn vader (8 x) - sluit bovendien af met: Papa, you are a charm; Moge je rusten in vrede - een persoonlijk document dus - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2017 13:40 (CET)
  • Dit artikel kan natuurlijk niet zo. Het onderwerp is, door zijn boek, wel marginaal EW. Zie bijvoorbeeld https://www.veteraneninstituut.nl/boekpresentatie-succes-verloren-oorlog/ - Magere Hein (overleg) 12 nov 2017 13:43 (CET)
   • Ik werd eigenlijk wel geraakt door de hartekreet van de aanmaker van het artikel. Inhoudelijk ga ik met hem mee dat zijn vader wel een artikel waard is. Interessante levensloop van deze Ben Bouman. Ik vond onder meer een In Memoriam in Elsevier weekblad en interviews en reportages bij de NOS. Ik heb de inhoud maar weggegooid en het artikel opnieuw geschreven. Het is wat uitgebreider, voorzien van bronnen en hernoemd naar Ben Bouman. Wat mij betreft kan de nominatie worden ingetrokken, dus Tegen Tegen verwijderen Take Mirrenberg (overleg) 20 nov 2017 23:43 (CET).
 • Lya de Haas - NE - De meeste bezwaren van de sessie waarna het lemma begin dit jaar verwijderd werd, staan nog steeds. De relevantie blijft een punt vanwege enkel eigen beheer uitgaven en het erg magere brongebruik (twee keer Omroep Brabant waar ze ook werkzaam voor was). Het is wel minder promotioneel en die uitvaartclaim is wat minder nadrukkelijk aanwezig. - Agora (overleg) 12 nov 2017 13:41 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen In dialect zingen is inderdaad geen reden om hem te verwijderen, eerder om met minder populariteit toch te behouden. Op YouTube vond ik een filmpje dat maar liefst 200.000 keer werd bekeken (best veel voor een streekzangeres). Tel ik daar de twee relevante bronnen in het artikel bij op en dik 25 vermeldingen in de pers volgens deze onafhankelijke lijst, dan vind ik haar E-waarde wel voldoende overtuigend. Gympetic (overleg) 13 nov 2017 19:02 (CET)
  • Opmerking Opmerking Haar werk bij Omroep Brabant zal zeker bijgedragen hebben aan haar lokale bekendheid. De reden waarom ik eerder een lemma aangemaakt heb was vanwege dat a-typische liedje met 200k views. Uit mijn eigen ervaring weet ik, dat dit 'ons lieve vrouwke' nogal eens voorbij komt tijdens een plechtigheid in kerk of crematorium in Brabant/Limburg. De claim kan ik enigszins waarmaken, maar als bron toevoegen doe ik niet DELA muziekboek, dat is onnodige reclame voor branche. Overigens ik begrijp minder goed, waarom streektaal zang vrijwel direct wordt genomineerd terwijl er 500+ lemma's zijn over heavy metal, om maar een dwarsstraat te noemen. Ldhank (overleg) 13 nov 2017 21:20 (CET)
  • Opmerking Opmerking – Pagina over dit onderwerp werd al eerder aangemaakt en vervolgens verwijderd. Op 11 januari 2017 verwijderd wegens expliciete reclame; op 28 januari (na terugplaatsing in kladblok Ldhank en verplaatsing daaruit naar hoofdnaamruimte) per TBP als NE; op 12 mei 2017 wegens terugplaatsing in dezelfde vorm; en op 11 november 2017 om dezelfde reden. Onduidelijk is waarom de laatste versie, die vrijwel gelijk is aan de laatste twee verwijderde versies, en niet via een terugplaatsingsverzoek is geplaatst, niet onmiddellijk werd verwijderd maar op deze beoordelingspagina is geplaatst. Deze versie is immers eerder al als "niet relevant" verwijderd. Wat was de beweegreden voor terugplaatsing? Niet geschoten is altijd mis? (al eerder geprobeerd en mislukt). De aanhouder wint? (maar dan toch niet met een versie die eerder al werd verwijderd). WIKIKLAAS overleg 14 nov 2017 03:37 (CET)
  • Voor de goede orde. In januari heb ik inderdaad de handdoek opgepakt. Na NE heb ik niets meer aan dit lemma gedaan. Ik was ook verrast dit lemma hier weer te zien. Toegevoegd voor de claim uitvaartmuziek zijn de comments op lied met 260k views. Voor mij een blijkt hieruit moderne niet-kerkelijke devotie. De reden eigen beheer is zeker een punt, echter een CD is via bol.com te bestellen Ldhank (overleg) 14 nov 2017 08:44 (CET)
  • Opmerking Opmerking Iedereen die cd's wil verkopen kan dat tegenwoordig via Bol.com doen. In dit geval blijkt de verkoper Special CD Shop uit Breda te zijn. Hier lijkt geen sprake te zijn van een officiële distributeur. Rode raaf (overleg) 17 nov 2017 07:12 (CET)
 • MAN Lion's Coach - weg - NE, uit niets blijkt dat het bustype zelfstandig voldoende E-waarde heeft. De bronloze lijst inzetgebieden (in feite busmaatschappijen met een of meerdere van deze bussen) lijkt sterk op fancruft en is meer iets voor een aparte website The Banner Overleg 12 nov 2017 14:17 (CET)

Toegevoegd 12/11: Deel 3[bewerken]

 • Onkosten -wiu- In deze vorm geen encyclopedisch artikel, doch een essay. Fred (overleg) 12 nov 2017 15:18 (CET)
  • dezelfde tekst was ook toegevoegd aan Kosten (boekhouding) - deze heb ik al verwijderd - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2017 15:20 (CET)
   • In dit [9] artikel staat een andere uitleg. Het artikel van A.H. Bos waarnaar wordt verwezen, kan ik niet vinden. Het wordt slechts genoemd in de literatuurlijst van het zweverige boek Reflexieve economie van H.J. Gels uit 1977. Het is bedrijfseconomisch ook ongebruikelijk om te spreken over onkostenrekeningen als het om geleverde diensten gaat. Bedrijven hebben bijvoorbeeld een rekening met de naam "accountantskosten", zonder on. Onkosten is meer een term die je op declaratieformulieren vindt, als synoniem van "voorgeschoten uitgaven". Artikel bevat verder weinig nuttigs dat met bronnen kan worden aangetoond, daarom Voor Voor verwijderen. Koos van den beukel (overleg) 12 nov 2017 16:03 (CET)
   • in het dagelijks gebruik zijn kosten en onkosten synoniem en worden door elkaar gebruikt - net als gein en ongein (met dit voorbeeld bedoel ik overigens niets - het schoot me zo te binnen) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 12 nov 2017 17:52 (CET)
    • 'Ongein' heeft bij mijn weten nog steeds een negatieve connotatie, zeg maar 'gein die niet echt geinig is'. Onkosten zijn inderdaad eerder (bijkomende) kosten die persoonlijk door iemand worden gemaakt of voorgeschoten (en die dan achteraf gedeclareerd kunnen worden). Dit artikel is nogal warrig, en lijkt inderdaad meer op een essay. Paul B (overleg) 13 nov 2017 22:18 (CET)
 • Parsadam - weg - Verkeerd gespelde titel; moet zijn prasadam, prasāda, prasada of prasad. Onder deze laatste titel staat het onderwerp al op nl.Wikipedia. Het artikel is bovendien veel te mager. Sylhouet overleg 12 nov 2017 15:43 (CET)
 • Ritchie Vermeire - ne - Werd eerder als niet encyclopedisch verwijderd. Is hij dat nu wel? JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 12 nov 2017 16:39 (CET)
  • Ik zie geen relevantie in het artikel. Wel geschikt voor LinkedIn. ErikvanB (overleg) 14 nov 2017 16:33 (CET)
 • Orde van de Bessem Lanaken - weg - Lokaal gebeuren. JanB46 (overleg) 12 nov 2017 18:23 (CET)
 • European Masters 2013 (golf) - opknappen - te veel bronloos gebabbel waardoor de relevante feiten ondersneeuwen The Banner Overleg 12 nov 2017 18:31 (CET)
 • Hoolants beton - reclame - encyclopedische relevantie blijkt niet uit het lemma - Hanhil (overleg) 12 nov 2017 19:04 (CET)
 • Motief (misdaad) - wiu - Twee zinnen is wel erg kort. Kan nog wat aanvulling gebruiken. Verdel (overleg) 12 nov 2017 19:40 (CET)
 • Peter van der Hurk 1,5 jaar geleden door dezelfde gebruiker aangemaakt. Zie "Hallo VisserJV, U heeft net een artikel geplaatst op Wikipedia. De tekst was gekopieerd van http://petervanderhurk.nl/biografie/. Kopiëren is niet toegestaan, zoals u hierboven kunt lezen (link: Dingen die u beter niet kunt doen). Koos van den beukel (overleg) 12 nov 2017 20:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Aanmaker verwijderde het sjabloon. Dit werd teruggeplaatst. Iedereen kan zoiets wel van zichzelf of van een ander beweren, zeker als er geen verifieerbare bronnen aan ten grondslag liggen. Een veelheid aan kromme zinnen bovendien. Fred (overleg) 12 nov 2017 20:43 (CET)
   • Waarom heeft Gympetic, die momenteel druk aan dit artikel meeschrijft, hier iets gewist [10]?? Volgens mij mag dat niet en ik besef ook niet wat ik verkeerd heb gedaan. Koos van den beukel (overleg) 13 nov 2017 08:58 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Peter van der Hurk, is om meerdere dingen bekend. Zo werd hij in 2008 winnaar van het tv-programma Het Zesde Zintuig en ontving hij ook nog een Para Visie Award Medium. Wat mij betreft dus wel E waardig. Gympetic (overleg) 13 nov 2017 20:38 (CET)
  • Voor Voor verwijderen – Een artikel over iemand die "beweerd zich te kunnen communiceren met overleden mensen" heeft hier sowieso geen enkel bestaansrecht. WIKIKLAAS overleg 14 nov 2017 22:14 (CET)
 • Jörg Kachelmann -wiu- Een éénzinner van iemand die een heleboel dingen zegt te zijn: ondernemer (welk bedrijf?), journalist (welke krant?), auteur (welke boeken?) en nog presentator bovendien. Bronnen die één en ander zouden moeten bevestigen, worden niet gegeven. Ook de E-waarde wordt hiermee niet aangetoond. Fred (overleg) 12 nov 2017 21:41 (CET)
  • Geen éénzinner meer en nominatie verwijderd. Fred (overleg) 13 nov 2017 12:45 (CET)
 • Theodoor de Sleepboot - wiu - Slecht Nederlands en artikel gaat over een karakter, maar er is een foto van een echte boot bij geplaatst. Artikel verteld ook nauwelijks meer dan dat de ouders van de kijkertjes al zullen weten. Meer informatie (en bronnen) is zeer gewenst. Vraag is ook of de Nederlandse titel wel klopt. Dqfn13 (overleg) 12 nov 2017 22:05 (CET)
  • Een beginnetje heeft drie feiten, maar in dit geval heb je best fantasie nodig om drie feiten te vinden. beleefd avonduren met zijn vriendjes tel ik als twee fouten, niet als twee feiten. Dit is een overhaast neergezet framework waarbij de aanmaker blijkbaar hoopt dat anderen het gaan afmaken. Ik vind dat je nieuwelingen op weg moet helpen, maar in dit specifieke geval kunnen we beter met niets opnieuw beginnen. ed0verleg 13 nov 2017 07:22 (CET)
   • Ter bevestiging: NL-titel klopt wel degelijk. Rembert vragen? 13 nov 2017 12:26 (CET)
    • Maar in de volgende 10 woorden staan twee vertaalfouten. Tip: zoek naar iets met een groot land boven de USA. En dat twee maal. ed0verleg 13 nov 2017 20:53 (CET)

Toegevoegd 13/11; af te handelen vanaf 27/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/11: Deel 1[bewerken]

 • Inflatie volgens de Oostenrijkse School. Zoals Dick Bos al in 2009 betoogde is dit een 'volstrekt eenzijdig artikel over een heel "exotische" interpretatie van het begrip inflatie.' Sindsdien is het niet verbeterd. De bronnen zijn een mix van wetenschappelijke publicaties en opiniestukken van denktanks. FNAS (overleg) 13 nov 2017 11:56 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Het lijkt mij dat de titel al zegt dat er een specifieke interpretatie wordt beschreven. The Banner Overleg 13 nov 2017 13:10 (CET)
   • Dat is het probleem niet. Het probleem is de manier waarop die interpretatie wordt beschreven, en die is zowel polemisch als onwetenschappelijk (voor zover dat laatste ooit een probleem is op Wikipedia). FNAS (overleg) 13 nov 2017 14:05 (CET)
 • Margreet Wages - wiu - Voldoet niet aan conventies, opmaak niet in orde, externe link in lopende tekst, bronnen ontbreken en bevat intussen wat pov. Rode raaf (overleg) 13 nov 2017 13:25 (CET)
  • Lijkt mij inmiddels in orde, behalve bronnen die niet verplicht zijn. Ik heb geen reden aan te nemen dat de tekst onjuist is. EllyoverlegLet's bridge the gendergap together 13 nov 2017 16:14 (CET)
  • Passages zoals een waardeoordeel toekennen aan werk: "psychologische diepgang", "die door buitenstanders té vaak niet begrepen worden" behoeven een bron, de info is niet verifiëren en neigt zelfs naar origineel onderzoek. Dat geld ook voor de zin: "die meteen bij het publiek in goede aarde vielen", De privé gegevens i.v.m. wat het feit dat de auteur aangeeft "zoon van" te zijn, zie ik liever deze passages achterwege gelaten, óf door een onafhankelijke bron ondersteund.Rode raaf (overleg) 13 nov 2017 16:24 (CET)
  • Intussen van bronnen voorzien, dus nominatie doorgehaald, niet langer wiu. Rode raaf (overleg) 13 nov 2017 17:15 (CET)
 • Annelie de Vries - jonge pianiste; zoeken op internet levert weinig op voor mooi artikel, maar vooral links naar aankondiging debuutalbum, facebook, linkedin of wat optredens. De Geo (overleg) 13 nov 2017 15:02 (CET) (zie eventueel ook hier De Geo (overleg) 14 nov 2017 13:25 (CET)
 • The legend of Bruce Lee - wiu - Kattenkruid (overleg) 13 nov 2017 15:47 (CET)
  • Heb het artikel een beetje uitgebreid. Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 17:43 (CET)
   • Opmerking Opmerking Moet de titel niet veranderd worden, want legend --> Legend. Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 20:34 (CET)
 • Blaospoepers - ne - Lokaal orkest waarvan de relevantie niet duidelijk wordt. Wikiwerner (overleg) 13 nov 2017 16:06 (CET)
  • Toevallig ken ik dit gelegenheidsorkest. Het heeft een behoorlijk niveau, beter dan het gemiddelde dweilorkest, want het is samengesteld uit blazers die een behoorlijke muzikale achtergrond hebben (harmonieorkesten e.d.). Maar het belang ervan overstijgt het lokale niet, tenzij men anders kan aantonen. Fred (overleg) 13 nov 2017 20:58 (CET)
 • Erwin De Bie - iemand die in 2017 geboren is en in 1974 zijn eerste tentoonstelling had - lijkt midden in een zin te eindigen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2017 16:09 (CET)
 • Palaeosaniwa - wiu - Hier is meer van te maken a.d.h.v. en:Palaeosaniwa. Klopt de titel, of moet die Palaeosaniwa canadensis zijn, zie en:Palaeosaniwa canadensis, dat doorverwijst naar en:Paleosaniwa? Wikiwerner (overleg) 13 nov 2017 16:24 (CET)

Toegevoegd 13/11: Deel 2[bewerken]

 • Bosmanmolen (arnhem) - wiu - enkel een (onvolledige) infobox Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 17:18 (CET)
 • Accuboortol - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2017 17:22 (CET)
 • Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back - - wiu - Eventuele uitbreiding m.b.v Engelstalige lemma. Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 17:50 (CET)
 • Convergentietheorie (sociologie) - wiu (waarschijnlijk wel E) - voldoet nog niet aan de normen v.w.b. opmaak, wikilinks en bronvermelding, en ook moeten voor leken onbekende termen als objectief construct en agendasettingstheorieën worden uitgelegd. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 13 nov 2017 18:16 (CET)
 • De Passie (Vlaanderen) - wiu (waarschijnlijk wel E) - voldoet nog niet aan de normen v.w.b. opmaak, wikilinks en bronvermelding. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 13 nov 2017 18:23 (CET)
  • Artikel is grondig aangepakt en zeer verbeterd. Bedankt voor de inzet. Nominatie verwijderd. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 16 nov 2017 11:51 (CET)
 • Angular - wiu - One-liner, artikel zou eventueel kunnen uitgebreid worden aan de hand van Engelstalige lemma. Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 18:43 (CET)
  • Artikel aangevuld vanaf de en-wiki. Lijkt me voldoende zo. Verdel (overleg) 14 nov 2017 14:13 (CET)
 • Bieke Van Melkebeek - ne - Actrice met enkel bijrollen. Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 18:57 (CET)
  • Er staan nu zulke kleine rollen tussen, dat ik niet meer kan beoordelen of de andere rollen net zo klein zijn, of wel iets voorstellen. Klant in het cafe is natuurlijk geen rol, en ook niet noemenswaardig. ed0verleg 13 nov 2017 20:46 (CET)
   • Aan naam van aanmaker te oordelen, is dit artikel een onverdunde ZP. Fred (overleg) 13 nov 2017 22:45 (CET)
 • The Muppaphone - weg - Aanmaker wil het artikel zelf weg hebben en heeft het daarom leeggehaald. (zie bewerkingsgeschiedenis) Basnoordwijk (overleg) 13 nov 2017 19:10 (CET)

Toegevoegd 13/11: Deel 3[bewerken]

 • Schaakblind - wiu - bronloos en lijkt vooral origineel onderzoek - Magere Hein (overleg) 13 nov 2017 20:48 (CET)
  • Dan zijn we het er, neem ik aan, wel over eens dat het onderwerp E is? Bob.v.R (overleg) 14 nov 2017 02:14 (CET)
   • Of we dat zijn weet ik niet, maar als ik het onderwerp NE had gevonden had ik dat wel als nominatiereden aangegeven. Er is inhoudelijk wel overlap met Blunder#Schaken, maar met schaakblinheid wordt een specifieker fenomeen bedoeld. Magere Hein (overleg) 14 nov 2017 04:38 (CET)
    • Er is natuurlijk wel een verschil tussen schaakblindheid en een blunder. Op en-wiki zien ze dat verschil weer niet, en maken ze er een doorverwijzing van. Dat risico lopen we hier nu ook, als een moderator niet weet of hij het moet verwijderen, behouden, of denkt ik polder er flink op los, en maak er een doorverwijzing van. Niemand gelukkig, maar probleem wel van tafel. ed0verleg 14 nov 2017 07:33 (CET)
     • Als ervaren blunderaar, on- en off-wiki, aan het schaakbord en daarnaast, kan ik je verzekeren dat die laatste aanpak niet de juiste is. De aanleiding voor deze nominatie vond ik in Overleg:Schaakblind. Er valt over te twisten of de partij en de stelling in het artikel een voorbeeld van een blunder of van het onderwerp zijn. Ik heb ook de indruk dat dit niet een partij is van bekende schakers, maar zonder bronvermelding is dat raden. Erg veel literatuur is er bij mijn weten niet, Donner heeft er zijdelings wel over geschreven, me staat een stukje over wederzijdse verblinding voor de geest. Magere Hein (overleg) 14 nov 2017 09:35 (CET)
      • Eigenlijk zie ik het zo, dat een blunder een gevolg is van schaakblindheid zonder dat sprake is van tijdnood. Een kwestie van "iets even niet gezien hebben". Of de situatie op het bord moeilijk of eenvoudig is doet daarbij imo niet echt terzake, is hoogstens een verzachtende omstandigheid. Bij een moeilijke stelling kun je eerder zeggen dat het menselijk brein nu eenmaal niet alles kan overzien. Erg boeiend is het verder niet en ben Neutraal Neutraal. Koos van den beukel (overleg) 22 nov 2017 21:25 (CET)
       • Het lijkt mij dat dit fenomeen in allerlei situaties bestaat: te moeilijk denken en een simpele oplossing over het hoofd zien. Wikiwerner (overleg) 22 nov 2017 21:33 (CET)
 • Liberaal-Democraten Nederland - ne - Kattenkruid (overleg) 13 nov 2017 20:52 (CET)
  • Kennelijk is belangengroep Nieuwe Lijn (zie ook TBP 20171015) terug onder een nieuwe naam. Genoeg politieke aspiraties, maar geen aangetoonde relevantie. Verdel (overleg) 13 nov 2017 22:17 (CET)
   • Nee, het is een belangerengroep. Ik kende dat woord nog niet. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 13 nov 2017 23:28 (CET)
  • Zeeeer NE. Eigenlijk gewoon nuweg - ɘVe Roept u maar! 14 nov 2017 08:46 (CET)
  • Gevalletje nuweg. Bob.v.R (overleg) 16 nov 2017 13:12 (CET)
   • Zie ook hieronder de twee genuwegde artikelen over leden van deze belangerengroep. Nuweg dus. Bob.v.R (overleg) 23 nov 2017 01:54 (CET)
 • Arno Rutte - wiu - Bronloos en te miniem. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 21:45 (CET)Scenarioschrijver20
  • Vreemde nominatie. Ten eerste is er een link naar zijn bio op Parlement.com, ten tweede betreft het hier een Kamerlid en is de info in dit artikel op verschillende plekken terug te vinden. Aan welke zaken in het artikel wordt getwijfeld? GeeJee (overleg) 13 nov 2017 22:50 (CET)
   • De Bron is geen onafhankelijke bron, verder staat er ook nog informatie die helemaal niks te zoeken heeft op de wikipedia pagina van een kamerlid. Daarom ook wiu en geen ne. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 22:53 (CET)Scenarioschrijver20
    • Oh, ik zie nu hieronder dat je aan het trollen bent. Whatever, hier ga ik geen tijd aan besteden. GeeJee (overleg) 13 nov 2017 22:59 (CET)
  • Ik ben niet aan het trollen. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 23:02 (CET)Scenarioschrijver20
  • Tegen Tegen verwijderen Dit betreft een WP:PUNT/wraak nominatie, kan dit niet doorgehaald worden? Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 09:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Per Rode Raaf. Nominator is inmiddels geblokkeerd vanwege dit gedrag, dus doorhalen lijkt me de juiste actie. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 14 nov 2017 09:30 (CET)
 • Margalita Chakhnashvili - ne - Geen onafhankelijke bronnen Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 21:45 (CET)Scenarioschrijver20
  • Tegen Tegen verwijderen WP:PUNT-nominatie van iemand die moeite heeft met het begrip "onafhankelijke bron". The Banner Overleg 13 nov 2017 22:09 (CET)
  • Bronnen genoemd in artikel zijn volgens niet onafhankelijkScenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 22:16 (CET)Scenarioschrijver20
   • Wat is er niet onafhankelijk aan de WTA, ITF en de Fed Cup? Wikiwerner (overleg) 13 nov 2017 22:28 (CET)
  • Bronnen zijn heel veel hetzelfde en verder kan ik genoemde informatie nergens online terugvinden en is het artikel ook ne. Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 22:38 (CET)
   • Het zou nogal onbehoorlijk zijn als die bronnen niet hetzelfde waren. Want wat is dan waar? Vinkje83 (overleg) 13 nov 2017 23:16 (CET)
   • Speelster is E op grond van haar deelname aan de Olympische Spelen, alsmede op grond van haar hoogste positie op de wereldranglijst (134 in enkelspel, 149 in dubbelspel). Vinkje83 (overleg) 13 nov 2017 23:31 (CET)
    • De wraaknominatie dat je wist die zou komen. Want dat Scenarioschrijver20 geen normaal Nederlands woord uit zijn toetsenbord kan krijgen, is vooral mijn schuld. Gooi dit artikel dus gerust weg, want daar worden de artikelen van Scenarioschrijver20 in een klap twee maal zo goed van. Daarnaast ben ik de grote man die de kleine man vertrapt (zijn woorden), dus dan heb ik mijn straf ook gelijk uitgezeten. ed0verleg 14 nov 2017 07:06 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit betreft een WP:PUNT/wraak nominatie, kan dit niet doorgehaald worden? Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 09:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Per Rode Raaf. Nominator is inmiddels geblokkeerd vanwege dit gedrag, dus doorhalen lijkt me de juiste actie. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 14 nov 2017 09:30 (CET)
 • Jada Hart - ne - bestaat uit maar twee zinnen en geen onafhankelijke bronnen Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 21:45 (CET)Scenarioschrijver20
  • Tegen Tegen verwijderen WP:PUNT-nominqatie van iemand die moeite heeft met het begrip "onafhankelijke bron". The Banner Overleg 13 nov 2017 22:09 (CET)
  • En het argument van het feit dat het artikel ontzettend klein en matig is? Scenarioschrijver20 (overleg) 13 nov 2017 22:16 (CET)Scenarioschrijver20
   • Hoe kan een onderwerp nu niet encyclopedisch zijn, omdat het artikel niet lang genoeg is in jouw ogen? Dat is net zo iets als stellen dat een lamp niet fel genoeg brandt, omdat de het doosje waar het in zat te licht was. Daarnaast zijn *alle* tennisspeelsters die op een grandslam uitgekomen zijn vanzelf encyclopediewaardig, dat hebben we nu eenmaal zo afgesproken. Net als alle voetballers die minimaal 1 minuut op het hoogste niveau in hand op het veld gestaan hebben. Dat jij je vervolgens zit op te vreten achter je toetsenbord omdat ik jouw brakke Nederlands uit artikelen heb gehaald, en jij je alle goed bedoelde kritiek (te) persoonlijk aantrekt en als persoonlijke aanval opvat, doet helemaal niets af aan het niveau van de artikelen die ik heb geschreven. Over grote man en vertrappen gesproken. ed0verleg 14 nov 2017 07:11 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit betreft een WP:PUNT/wraak nominatie, kan dit niet doorgehaald worden? Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 09:21 (CET)
  • Tegen Tegen verwijderen Per Rode Raaf. Nominator is inmiddels geblokkeerd vanwege dit gedrag, dus doorhalen lijkt me de juiste actie. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 14 nov 2017 09:30 (CET)
 • Uitgevoerd Uitgevoerd driemaal per WP:PUNT nominatie; weggehaald per WP:SNOW. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 nov 2017 09:36 (CET)
 • M. van Bulken - NE - jonge politicus die nog naar school gaat - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 nov 2017 21:57 (CET)
 • M. van Elswijk - ne - een scholier die bestuurslid is van de Liberaal-Democraten Nederland die hierboven genomineerd is. Wat mij betreft mag nuweg ook - Hanhil (overleg) 13 nov 2017 21:59 (CET)
 • Love the System - ne - Vorig jaar opgerichte band met sinds oktober j.l. een debuutalbum en een boek. Encyclopedische relevantie blijkt onvoldoende. Dqfn13 (overleg) 13 nov 2017 23:22 (CET)

Toegevoegd 14/11; af te handelen vanaf 28/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/11: Deel 1[bewerken]

 • Beauty and a Beat - wiu - Vage inhoud: de artiest viert in de clip feest met al zijn vrienden, iemand maakt een verschijning en er is een aankondiging van een tweet. Kattenkruid (overleg) 14 nov 2017 00:12 (CET)
 • S. Janssen - Lid van Liberaal-Democraten Nederland, "een Nederlandse belangerengroep (sic) die bestaat uit jongeren. De jongeren willen later de politiek in met deze groep. Wat nu hun belangrijkste doel is, is Nederland “fijn te houden” naar eigen zeggen". Niet encyclopedisch. Vinvlugt (overleg) 14 nov 2017 08:47 (CET)
 • M. van Bulken - idem - Vinvlugt (overleg) 14 nov 2017 08:52 (CET) > Doublure; deze was hierboven al genomineerd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 nov 2017 09:24 (CET)
 • M. van Elswijk - idem - Vinvlugt (overleg) 14 nov 2017 08:53 (CET) > Doublure; deze was hierboven al genomineerd. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 nov 2017 09:24 (CET)
  • Moeten deze artikelen überhaupt beoordeeld worden? Lijken me zelfs nuweg-kandidaten... ɘVe Roept u maar! 14 nov 2017 08:54 (CET)
  • Van Bulken en Van Elswijk zijn even weg geweest, maar kennelijk weer teruggeplaatst. Overigens: als deze lieden met hun organisatie E-waardg zijn, ben ik het met mijn HERU (Heel Erg Rechtse Unie) ook. Sijtze Reurich (overleg) 14 nov 2017 10:34 (CET)
  • Ben zo vrij geweest om de doorhaling weer ongedaan te maken, aangezien je via de beoordelingssjabloon op deze dagpagina uitkomt. Vinvlugt (overleg) 14 nov 2017 11:08 (CET)
  • Tsja, jongere M van Bulken probeerde het eerder al via Nieuwe Lijn . Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 nov 2017 12:22 (CET)
 • Paul Beckers - wiu - Voldoet nog niet aan de normen v.w.b. opmaak, wikilinks en bronvermelding. Misschien kan hij beter worden ingevoegd in het artikel over Ultralopen dat dan wel moet worden uitgebreid met de Belgisch, Europees en Wereldkampioenen, er staan nu alleen nog maar Nederlands kampioenen in. JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 14 nov 2017 08:55 (CET)
  • Opmerking Opmerking Deze paginanaam kan naar mijn mening beter gebruikt worden voor de gelijknamige acteur. Basnoordwijk (overleg) 14 nov 2017 10:53 (CET)
  • Opmerking Opmerking Liever niet "samenvoegen", maar als er gegevens op die andere pagina relevant zijn, kan dat wel worden overgenomen. Verder is dit artikel zo kort dat het lastig is de relevantie te bepalen. Qua opmaak en opbouw is dit artikel nog lang geen artikel, dus er is nog wel wat werk aan de winkel voordat dit behouden kan worden. ed0verleg 14 nov 2017 21:14 (CET)
   • Vooruit, 5 bronnen opgezocht. Of hij echt de beste Belg is, heb ik niet met bron kunnen aantonen, maar relevant is hij zeker wel. ed0verleg 14 nov 2017 21:26 (CET)
    • Artikel voldoende opgeknapt om behouden te blijven. Nominatie doorgehaald. Bedankt voor de inzet. Mocht er ooit een artikel geschreven worden over de acteur Paul Beckers, dan kan dit artikel worden hernoemd naar Paul Beckers (atleet). JanCK Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg (overleg) 24 nov 2017 09:29 (CET)
 • Y. van Denderen - het zoveelste lid van de jongerengroep 'Liberaal-Democraten Nederland' waarover een snippertje is aangemaakt. Zie zijn collega's hierboven. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 nov 2017 09:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Van Bulken, Van Elswijk, Janssen, en Van Denderen, m.i. allemaal nuweg kandidaten. Artikelen hebben geen aangetoonde E-waarde, en onder vorige groep Nieuwe Lijn al eerder verwijderd (zie ook TBP 20171015). Toen ook een vervelend trekje om vijf keer het nominatiesjabloon te verwijderen, het werd een spelletje. Verdel (overleg) 14 nov 2017 11:02 (CET)
  • Inderdaad. We gaan deze jongemannen toch niet opnieuw twee weken gratis webruimte bieden?? ɘVe Roept u maar! 14 nov 2017 11:05 (CET)
 • Aad vlag - reclame- Daarnaast twijfel aan de relevantie. Rode raaf (overleg) 14 nov 2017 10:03 (CET)
  • Lijkt me gezien zijn schrijfsels en de algemene verkrijgbaarheid ervan wel "E", maar het artikel is ondermaats. Ik zal eens kijken wat ervan te maken is. ɘVe Roept u maar! 14 nov 2017 14:05 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Eigenbeheeruitgaven. De uitgeverij heet Aad Vlag. Net zo verkrijgbaar als print on demand. De sectie In de media overtuigt ook niet echt. Kattenkruid (overleg) 14 nov 2017 15:39 (CET)
 • Geef me de 5 - reclametekst voor een methode. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 14 nov 2017 12:21 (CET)

Toegevoegd 14/11: Deel 2[bewerken]

Lijkt ook op dit, waarop eerder gewezen is: misschien wel nuweg. — Zanaq (?) 14 nov 2017 19:01 (CET)
Ter aanvulling, die tekst waarnaar je verwijst is door de gemeente vrijgegeven onder CC-BY-SA. Onder die licentie is het geen reden voor een nuweg, alleen voor betere bronvermelding. Ik zal de bron toevoegen. Hannolans (overleg) 15 nov 2017 11:22 (CET)
Volledig herschreven en uitgedund, nu Tegen Tegen verwijderen Hannolans (overleg) 15 nov 2017 01:16 (CET)

Toegevoegd 14/11: Deel 3[bewerken]

 • Natuurramp Noord-Korea 1995 - wiu - Gebeurtenissen komen op het jaaroverzicht op enwiki niet voor. Het hele artikel lijkt gebaseerd te zijn op één boek, waar zijn de overige bronnen die wel in het artikel gesuggereerd worden? Schrijfstijl leest niet helemaal neutraal, eerder wat aangedikt. Ook te titel komt wat vreemd over. Dqfn13 (overleg) 14 nov 2017 22:15 (CET)
 • CHUCK D. PIERCE -NE- Onopgemaakt schrijven omtrent iemand met profetische gaven, wat echter door geen enkele onafhankelijke bron overtuigend wordt aangetoond. Fred (overleg) 14 nov 2017 22:42 (CET)
  • Al eerder aangemaakt, zie boven. Blijkbaar werd het sjabloon verwijderd. Fred (overleg) 14 nov 2017 22:44 (CET)
   • Nee, hij is verwijderd vanwege auteursrechtenschending en opnieuw aangemaakt. Wikiwerner (overleg) 14 nov 2017 22:48 (CET)
  • Brrrrr... Voor Voor verwijderen. Waarom van die CHOCOLADELETTERS? "...en zijn verstand van tijden en seizoenen." Goh, wat een larie. Ik heb een horloge en een kalender, en ik heb óók verstand van alle vier de seizoenen. Full pentagon.svgErik Wannee (overleg) 14 nov 2017 22:58 (CET)
 • Cybertron -weg- Onbegrijpelijke éénzinner aangaande NE-onderwerp. Wat films transformers zouden kunnen zijn wordt niet uitgelegd. Fred (overleg) 14 nov 2017 22:47 (CET)
 • Alfa Romeo CXover - ne - verouderde toekomstmuziek, inclusief gewezel en de dooddoener Over X is zeer weinig bekend. Sjoerd de Bruin (overleg) 14 nov 2017 23:11 (CET)
 • Skam - wiu - Babelvertaling. Er wordt allerlei onzin uitgekraamd. Heb het beginstuk al gauw wat verbeterd, ongeveer tot "bekende individuelen" (sic), maar heb voorlopig geen tijd voor de rest. Eén blik op de rest van de pagina en de karakters, shows en 192 kijkers (huh??) vliegen je om de oren. Wie meer wil weten over de school waar de webserie om draait: de website is hier. - ErikvanB (overleg) 14 nov 2017 23:12 (CET)
  • Is gemaakt met de vertaaltool volgens de geschiedenis. Google Translate levert iets vergelijkbaars. Wikiwerner (overleg) 14 nov 2017 23:28 (CET)
   • Die tool heeft dan ook een automatische vertaalfunctie.... Natuur12 (overleg) 14 nov 2017 23:30 (CET)
    • Ik ken de tool gelukkig niet, maar afschaffen lijkt me het beste. ErikvanB (overleg) 15 nov 2017 01:04 (CET)
  • Er wordt allerlei onzin uitgekraamd. Ik dacht, dat wordt smullen, dus ik had de koffie en cake al klaargezet. Maar noch de babelvertaling, noch de onzin kon ik in dit artikel terugvinden. Er kan vast een zinnetje beter, maar mijn tenen hebben nergens gekromd, en ik heb het nu toch twee maal doorgelezen. ed0verleg 15 nov 2017 11:10 (CET)
   • Maar toch wel genoten van de koffie en cake? Kattenkruid (overleg) 15 nov 2017 16:16 (CET)

Toegevoegd 15/11; af te handelen vanaf 29/11[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/11: Deel 1[bewerken]

 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Xin-dynastie – WIU – Uiterst beroerd geschreven stuk voor wat de taal betreft, en bovendien in strijd met de conventie om in de eerste regel uit te leggen wat het onderwerp is: hier wordt de geschiedenis van de bewuste dynastie besproken waar een bespreking van de geschiedenis van het muntgeld uit die periode op z'n plaats zou zijn geweest. Voor correctie is iemand met kennis van zaken en een goede beheersing van het Nederlands nodig. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:35 (CET)
  • Aan de taal mankeert zeker het een en ander, maar het is zeker niet zo "beroerd" dat het artikel verwijderd moet worden als het niet binnen veertien dagen verbeterd wordt. Het is ook niet zo dat de conventie dat de inleidende zin het onderwerp definieert ("X is een Y") in alle gevallen gevolgd moet worden. Integendeel, in gevallen als deze levert dat een gekunsteld resultaat op (we schrijven bijvoorbeeld ook niet "De bomaanslag in Oklahoma City was een aanslag in Oklahoma City", maar "Bij een bomaanslag in Oklahoma City van 19 april 1995 vielen 168 doden en 800 gewonden toen ..."). En ook dit is niet een punt dat verwijdering rechtvaardigt. De stelling dat het artikel de Xin-dynastie en niet het muntgeld tijdens de Xin-dynastie bespreekt begrijp ik niet. Volgens mij kan je die conclusie alleen trekken als je niet voorbij de eerste zin hebt gelezen. Woody|(?) 15 nov 2017 12:39 (CET)
   • De introductie bestaat alleen om zo contextuele informatie te geven, als iemand niets van de Xin-dynastie afweet (bijvoorbeeld dat het helemaal geen "Dynastie" is in de Nederlandse zin van het woord) en om welke periode het gaat, ik dacht dat een artikel eerst met context moet beginnen voor er direct in het onderwerp te springen. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:24 (CET)
   • En voor context zie dit gesprek (huidige versie hier) waar het duidelijk is dat deze gebruiker geen inhoudelijke verbeteringen aan deze artikelen wil aanbrengen en naast ad hominems weinig argumenten te bieden heeft. Het feit dat genoeg andere gebruikers zoals Vis met 1 Oog zoals hier bijdragen aan deze artikels brengen zonder ze direct voor verwijdering te nomineren laat let lijken dat dit eerder met de auteur dan met de inhoud te maken heeft. Ik denk wel dat ik eerst zoals eerder weer dingen zoals Gebruiker:Donald Trung/Mantsjoe-munten laat verbeteren door mensen die de taal wat beter beheersen voor publicatie, maar in de Geschiedeniscafé werd mij eerder verteld dat zij in die staat klaar waren voor publicatie. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 15:59 (CET)
    • Woody heeft de grammatica hier opgeschoond. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:18 (CET)
     • Trouwens bij elk artikel staat "Daarnaast gaat dit artikel volgens de titel over het Chinese muntgeld uit die periode, dus dan moet niet de geschiedenis van de bewuste dynastie hier besproken worden, maar die van het muntgeld uit die periode" maar geen enkele keer wordt er meer over de dynastie besproken dan wanneer het bestond, waar het bestond (de locatie, wat ook belangrijke contextuele informatie kan zijn sinds dat aanduidt waar de munten gevonden worden) en door wie de dynastie werd opgericht (wat voor het geval van e Xin-dynastie belangrijk is sinds het maar één leider had en hij alle monetaire hervormingen doorvoerde), en dat de hiervoor genoemde dingen besproken worden is amper de dynastie zelf bespreken, of hoort achtergrond informatie nooit op deze wiki gebruikt te worden? En de opmerking van Woody dat iemand die indruk alleen kan krijgen als zij niet voorbij de eerste zin lezen is erg accuraat. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 22 nov 2017 10:37 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie en de Zestien Koninkrijken – WIU – Voor motivering, zie bovenstaande nominatie. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:38 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Liao-dynastie – WIU – Motivering identiek aan die voor bovenstaande nominaties. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:40 (CET)
  • Sinds hier onder beweert wordt dat er zogenaamd foutief gebruik van “onbetrouwbare” bronnen om exclusief “numismatische bronnen” te gebruiken voor de economische geschiedenis van deze dynastieën zonder dat er òf betere bronnen werden gesuggereerde òf überhaupt bewijs van deze “inhoudelijke fouten” presenteer ik de voornaamste bronnen voor de niet-numismatische inhoud van deze artikelen onder elke kop (sinds David Hartills “Cast Chinese Coinage” en Gary Ashkenazys “Primal Trek”/”Primaltrek” voornamelijk exclusief voor numismatische inhoud of achtergrond worden gebruikt). De voornaamste bron voor dit artikel is “History of the Chinese Society – Liao (907-1125)” door Karl A.Wittfogél en Fêng Chia-Shêng van de “American Philosophical Society” wat geen numismatische bron is en de twee (2) heren die dit hebben geschreven bekende historici zijn. Zoals eerder opgemerkt maakt Renevs beweringen maar ontkracht ze niet door betere bronnen te presenteren. Sent from my Microsoft Lumia 950 XL with Microsoft Windows 10 Mobile 📱. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:20 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Westelijke Xia – WIU – Voor motivering verwijs ik nogmaals naar hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:43 (CET)
  • De enige bewering over de economische geschiedenis dat hier gemaakt wordt is dat ruilhanden populair bleef in de Westelijke Xia, dat wordt door Ulrich Theobald van Chinaknowlodge.de beweert en is geen numismatische bron, het is een encyclopedie en het citeren van andere encyclopedieën wordt over het algemeen niet als slecht brongebruik gezien, verder beweren de numismatische bronnen zelf dat munten vaak in één periode werd geproduceerd en minder in andere. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:21 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Zuidelijke Song-dynastie – WIU – Het wordt eentonig: zie hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:44 (CET)
  • De voornaamste bron dat ik voor de economische geschiedenis van de Zuidelijke Song-dynastie gebruik is [ “Silver and the Transition to a Paper Money Standard

in Song Dynasty (960-1276) China”] door Richard von Glahn (Universiteit van Californië te Los Angeles) wat duidelijk zegt “For presentation at the Von Gremp Workshop in Economic and Entrepreneurial History - UCLA, 26 May 2010” dus is het weer geen “numismatische bron” wat mij het idee geeft dat er niet eens verder is gekeken dat het onderwerp numismatisch is en daarom de bronnen minder betrouwbaar werden geacht. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:22 (CET)

 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Jin-dynastie (1115-1234) – WIU – Nogmaals. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:46 (CET)
  • Eveneens zijn de voornaamste bronnen hier voor het niet-numismatische gedeelte zijn von Glahn en Theobald, dus geen “numismatische bronnen” voor economische geschiedenis. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 20 nov 2017 12:23 (CET)
 • Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie – WIU – Laatste maal: zie hierboven. WIKIKLAAS overleg 15 nov 2017 00:49 (CET)
  • Eens met Wikiklaas. Naast het erbarmelijk Nederlands wordt te vaak geprobeerd een vorm van economische geschiedenis van een tijdperk te beschrijven op basis van alleen numismatische bronnen. Dat leidt onontkoombaar tot inhoudelijke onjuistheden. Zie ook mijn reeds eerder gemaakte opmerkingen op Overleg:Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie. De auteur heeft nog steeds niet daarop willen reageren. In de huidige staat kunnen de artikelen niet behouden blijven. Renevs (overleg) 15 nov 2017 13:51 (CET)
   • Dat is tenminste duidelijke kritiek. @Donald Trung: heb je die overlegpagina gezien? Woody|(?) 15 nov 2017 16:09 (CET)
    • Misschien is het voor jullie slecht te begrijpen, maar voor mij als verzamelaar van oud Chinees muntgeld is het samenhangend. Verder probeer ik de artikelen leesbaarder te maken, alleen ligt dat even stil omdat ik privé bezig ben met iets dat nogal wat tijd en inspanning vergt. Het is zo gemakkelijk om iets dat je niet snapt voor verwijdering te nomineren. Naar mijn mening moet er op nl.wikipedfia een drempel worden opgeworpen om daar verandering in te brengen - Quistnix (overleg) 16 nov 2017 01:24 (CET)
     • Ik dacht dat Quistnix deze artikelen allemaal al een goede taalpoets had gegeven, als zij allemaal verwijderd moeten worden hoop ik dat zij anders terug in mijn naamruimte geplaatst kunnen worden totdat zij encyclopedie waardig zijn. Pardon, ik had de reactie van Renevs niet gezien en als iemand direct al had gezegd dat de taalpoetsen van Quistnix niet genoeg zijn had ik ze nooit direct gepubliceerd. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 12:32 (CET)
     • "Naast het erbarmelijk Nederlands wordt te vaak geprobeerd een vorm van economische geschiedenis van een tijdperk te beschrijven op basis van alleen numismatische bronnen. Dat leidt onontkoombaar tot inhoudelijke onjuistheden." Nou, ik bezit alleen numismatische bronnen over deze onderwerpen en als de juistheid van deze bronnen in kwestie vallen moet dat met een betere bron ontkracht kunnen worden, bijv. Dat de Yuan-Khans Boeddhisten waren en dat een reden was waarom Boeddhistische tempels munten mochten slaan, als ik een andere bron kon vinden dat dit ontkracht zou ik het graag verbeteren. En de economische geschiedenis blijft gelimiteerd tot wat noodzakelijk is. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:18 (CET)
     • "De auteur heeft nog steeds niet daarop willen reageren." Korte reactie daarop, ik ben best druk in het dagelijks leven en kan niet overal op reageren binnen een paar dagen. Willen ≠ kunnen. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 16 nov 2017 13:53 (CET)
      • Iemand die alleen numismatische bronnen bezit (“Nou, ik bezit alleen numismatische bronnen over deze onderwerpen...”) dient dus niet over economische geschiedenis te schrijven.
      • Iemand die zich genoodzaakt ziet deze vraag te stellen en dus eindelijk toegeeft dat zijn Nederlands voor dit project ontoereikend is, kan beter afzien van langere artikelen over soms gecompliceerde onderwerpen in de hoofdnaamruimte te plaatsen.
      • Ik heb verder opgemerkt, dat David Trung een aanzienlijke mate van bronmanipulatie pleegt; het doen van beweringen in artikelen en die toeschrijven aan bronnen die deze bewering volstrekt niet ondersteunen. Zie mijn bijdrage van vandaag onder het kopje Reactie van Renevs op Overleg:Geschiedenis van Chinees muntgeld tijdens de Yuan-dynastie Zie onder meer de punten 1.d, 1.e. en 4. Renevs (overleg) 17 nov 2017 21:21 (CET)
       • Het idee dat numismatische bronnen minder betrouwbaar zijn wordt nergens anders dan door u beweert en het idee dat je over de numismatische geschiedenis van een gebied kan schrijven zonder de economische factoren te bespreken is belachelijk. Ik zie jou met geen enkele argumenten komen waren numismatische bronnen minder betrouwbaar zijn dan het feit dat jij ze alleen zelf als minder betrouwbaar ziet. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 19 nov 2017 14:49 (CET)
       • "Aan de taal mankeert zeker het een en ander, maar het is zeker niet zo "beroerd" dat het artikel verwijderd moet worden als het niet binnen veertien dagen verbeterd wordt." Werd trouwens hierboven genoemd, het feit dat voor de vijftiende niemand de grammaticale incorrectheid van deze artikels als erg genoeg voor directe verwijdering zag zegt meer over jullie nominaties gedaan in kwade wil dan de daadwerkelijke kwaliteit van de artikels. En de economische geschiedenis wordt alleen maar licht behandeld (wat normaal is voor numismatische artikels) dus jou beweringen moeten wel daadwerkelijk door bronnen ondersteunt kunnen worden. --Donald Trung (Overleg 💬|"Mijn" artikelen 📚) 19 nov 2017 14:54 (CET)
 • Hallo (krant) - WIU - Eenzinner, veel te kort. Peter19 (overleg) 15 nov 2017 09:38 (CET)
  • Daarnaast vraag ik me af hoe relevant een lokaal huis-aan-huis-blad is? Rode raaf (overleg) 15 nov 2017 09:50 (CET)
   • In algemene termen: lokaal blad kàn natuurlijk relevant zijn, maar relevantie zou uit tekst van het artikel moeten blijken, wat nu niet het geval is. Peter19 (overleg) 15 nov 2017 13:28 (CET)
 • Young business award - NE - regionale prijs waarvan de status onduidelijk is en die in deze vorm enkel een promotiedoel heeft. - Agora (overleg) 15 nov 2017 10:37 (CET)
  • Voor Voor verwijderen Geen enkele encyclopedische relevantie. Promo van lokaal initiatief. Fred (overleg) 15 nov 2017 10:53 (CET)
 • Jigger Bigger Band -reclame- Aangemaakt door een bandlid, dat uieraard ook zijn eigen naam noemt in het artikel. Lijkt een soort dweilorkest te zijn. Grootste deel van de tekst gaat over de naam van de band. Onafhankelijke bronnen ontbreken. Fred (overleg) 15 nov 2017 11:03 (CET)

Toegevoegd 15/11: Deel 2[bewerken]