Lijst van brutoformules C06

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit lemma is een onderdeel van de lijst van brutoformules met 6 koolstofatomen.

C6H0 - C6H2[bewerken]

Brutoformule Naam
C6AmO12 Americium(III)oxalaat
~ Formule: Am2(C2O4)3
~ in synthese Americium(IV)oxide
C6Cl4O2 o-Chloranil
~ IUPAC: 3,4,5,6-tetrachloor-3,5-cyclohexadieen-1,2-dion
~ als isomeer van p-Chloranil
C6Cl4O2 Chloranil
~ IUPAC: 2,3,5,6-tetrachloor-2,5-cyclohexadieen-1,4-dion
~ Ook wel: tetrachloor-p-benzochinon, p-chloranil
C6Cl5NO2 Pentachloornitrobenzeen
~ Ook wel: chintozeen
C6Cl6 Hexachloorbenzeen
~ Ook wel: Perchloorbenzeen
C6Cl6 chroomcarbide
~ Formule: Cr23C6
~ en Corrosiebestrijding
C6CrO6 Chroomhexacarbonyl
~ Formule: Cr(CO)6
C6F6 Hexafluorbenzeen
~ Ook wel: Perfluorbenzeen
C6FeK3N6 Kaliumhexacyanoferraat (III)
~ Formule: K3Fe(CN)6)
~ Ook wel: Rood bloedloogzout
C6FeK3O12 Kaliumferrioxalaat
~ Formule: K3[Fe(C2O4)3]
C6FeK4N6 Kaliumhexacyanoferraat (II)
~ Formule: K4Fe(CN)6
~ Ook wel: Geel bloedloogzout
C6FeN6Na4 Natriumhexacyanoferraat(II)
~ Formule: Na4Fe(CN)6
C6N4 TCNE
~ IUPAC: Tetracyanoetheen
~ Ook wel: tetracyanoethyleen
~ als organisch metaal
C6O6V Vanadiumhexacarbonyl
~ Formule: V(CO)6
C6HCl5 Pentachloorbenzeen
C6HCl5O Pentachloorfenol
~ als Plantengroeiregelaar
C6H2Br4 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen
~ als Benzyn
C6H2Cl3NO2 1,2,3-trichloor-4-nitrobenzeen
~ Ook wel: 2,3,4-trichloornitrobenzeen
~ in synthese Aclonifen
C6H2Cl4 Tetrachloorbenzeen
C6H2Cl4O Tetrachloorfenol
~ als metaboliet van Pentachloorfenol
C6H2Cl4O 2,3,5,6-tetrachloorfenol
C6H2N4O5 Diazodinitrofenol

C6H3[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H3Br3O2 tribroomresorcinol
~ uit Resorcinol#Eigenschappen en broomwater
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,3-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,4-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,5-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-2,6-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-3,4-dinitrobenzeen
C6H3ClN2O4 1-chloor-3,5-dinitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,2-dichloor-3-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,2-dichloor-4-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-2-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-4-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 1,3-dichloor-5-nitrobenzeen
C6H3Cl2NO2 Clopyralide
~ IUPAC: 3,6-dichloor-2-pyridinecarbonzuur (de groep die de uitgang bepaald krijgt een zo laag mogelijk nummer)
~ Ook wel: 3,6-dichloorpicolinezuur
C6H3Cl3 Trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,2,3-trichloorbenzeen
~ als trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,2,4-trichloorbenzeen
~ als trichloorbenzeen
C6H3Cl3 1,3,5-trichloorbenzeen
~ als trichloorbenzeen
~ Ook wel: sym-trichloorbenzeen
C6H3Cl3N2O2 Picloram
C6H3Cl3O Trichloorfenol
~ als metaboliet van Pentachloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,4-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,5-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,3,6-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,4,5-trichloorfenol
C6H3Cl3O 2,4,6-trichloorfenol
C6H3Cl4N Nitrapyrine
C6H3N3O6 1,3,5-Trinitrobenzeen
~ in synthese 1,3,5-trihydroxybenzeen
C6H3N3O7 Picrinezuur
~ IUPAC: Trinitrofenol
C6H3N3O8 styfninezuur
~ uit Resorcinol en nitreerzuur

C6H4[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H4BrF 1-Broom-2-fluorbenzeen
~ Ook wel: o-Broomfluorbenzeen, ortho-Broomfluorbenzeen
~ Reactie met Titanoceen
C6H4ClNO2 1-Chloor-2-nitrobenzeen
~ International Chemical Safety Card: 0028
~ Ook wel: 2-chloor-1-nitrobenzeen, ortho-chloornitrobenzeen, o-chloornitrobenzeen
C6H4ClNO2 1-Chloor-4-nitrobenzeen
~ Ook wel: 4-Nitrochloorbenzeen, para-chloornitrobenzeen, p-chloornitrobenzeen
C6H4Cl2 1,2-dichloorbenzeen
~ Ook wel: orthodichloorbenzeen, o-dichloorbenzeen
C6H4Cl2 1,3-dichloorbenzeen
~ Ook wel: metadichloorbenzeen, m-dichloorbenzeen
C6H4Cl2 1,4-dichloorbenzeen
~ Ook wel: paradichloorbenzeen, p-dichloorbenzeen
C6H4Cl2N2O2 2,3-dichloor-6-nitroaniline
~ in synthese Aclonifen
C6H4Cl2O Dichloorfenol
~ als metaboliet van Pentachloorfenol
C6H4Cl2O 2,3-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,4-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,5-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4Cl2O 2,6-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4Cl2O 3,4-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4Cl2O 3,5-dichloorfenol
~ als Dichloorfenol
C6H4N2O4 1,2-dinitrobenzeen
~ als dinitrobenzeen
C6H4N2O4 1,3-dinitrobenzeen
~ als dinitrobenzeen
C6H4N2O4 1,4-dinitrobenzeen
~ als dinitrobenzeen
C6H4N2O5 2,4-dinitrofenol
C6H4N4O2 Lumazine
~ 2,4-pteridinedion
C6H4FeN6 Waterstofhexacyanoferraat(II)
~ Formule: H4[Fe(CN)6]
~ uit Kaliumhexacyanoferraat(II)
C6H4Na2O2 Dinatriumhydrochinonaat
C6H4O2 1,2-benzochinon
C6H4O2 1,4-benzochinon
C6H4O3 Diformylfuraan
C6H4O5 2,5-Furaandicarbonzuur
C6H4 Polyfenyleensulfide
C6H4S4 Tetrathiafulvaleen

C6H5[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H5BO2 Catecholboraan
C6H5Br Broombenzeen
~ in Aromatische halogenering
C6H5BrMg Fenylmagnesiumbromide
~ in bereiding Benzylalcohol
~ met Trimethylboraat
C6H5Cl Chloorbenzeen
C6H5ClN2O2 2-chloor-3-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-4-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-5-nitroaniline
C6H5ClN2O2 2-chloor-6-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-2-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-4-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-5-nitroaniline
C6H5ClN2O2 3-chloor-6-nitroaniline
C6H5ClN2O2 4-chloor-2-nitroaniline
C6H5ClN2O2 4-chloor-3-nitroaniline
C6H5ClO 2-chloorfenol
~ Ook wel o-chloorfenol
C6H5ClO 3-chloorfenol
~ Ook wel m-chloorfenol
C6H5ClO 4-chloorfenol
~ Ook wel p-chloorfenol
~ in synthese van Dichlorofeen
C6H5Cl2N 2,3-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,4-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,5-dichlooraniline
C6H5Cl2N 2,6-dichlooraniline
C6H5Cl2N 3,4-dichlooraniline
C6H5Cl2P Dichloorfenylfosfaan
~ Ook wel: Dichloorfenylfosfine
~ in synthese Chloordifenylfosfaan
C6H5F Fluorbenzeen
C6H5IO 3-joodfenol
~ in synthese van Resorcinol
C6H5Li Fenyllithium
C6H5Li3O7 Lithiumcitraat
~ als medicijn, in Lithiumtherapie
C6H5NO2 Nitrobenzeen
~ in bereiding Aniline, benzidine, trinitrobenzeen, nitrobenzeensulfonzuur. chinoline
~ en Kerreffect
C6H5NO3 2-nitrofenol
~ in synthese 2-aminofenol
C6H5NO3 4-nitrofenol
C6H5N2 Fenyldiazonium
~ als Diazoniumverbinding
C6H5N3 Benzotriazool
C6H5N3 Fenylazide
C6H5N3O 1-hydroxybenzotriazool
C6H5N3O5 Picraminezuur
~ IUPAC: 2-amino-4,6-dinitrofenol
C6H5SO2Cl Benzeensulfonylchloride

C6H6[bewerken]

C6H6 - C6H6Nveel[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H6 Benzeen
~ als Aromatische verbinding,vervanger voor Tetraethyllood, [6]annuleen
~ in Friedel-Cratfs reactie
C6H6 Benzvaleen
C6H6 Bicycloprop-1-enyl
~ Ook wel: 1,1'-Bicyclopropenyl
~ Isomeer van Bicycloprop-2-enyl
C6H6 Bicycloprop-1,2-enyl
~ Ook wel: 1,3'-Bicyclopropenyl
~ Isomeer van Bicycloprop-2-enyl
C6H6 Bicycloprop-2-enyl
~ Ook wel: 3,3'-Bicyclopropenyl
C6H6 Dewarbenzeen
~ uit cyclobutadieen
C6H6 Fulveen
Ook wel: 5-Methenylcyclopentadiëen
C6H6 Prismaan
C6H6 [3]-radialeen
~ Ook wel: trimethyleencyclopropaan
C6H6Cl2N2 Methyldibroomglutaronitril
C6H6ClN 2-chlooraniline
~ Ook wel : 1-amino-2-chloorbenzeen
C6H6ClN 3-chlooraniline
~ Ook wel : 1-amino-3-chloorbenzeen
C6H6ClN 4-chlooraniline
~ Ook wel : 1-amino-4-chloorbenzeen
C6H6Cl6 Lindaan
~ IUPAC: 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan
~ als Insecticide
C6H6FeK4N6O3 Kaliumhexacyanoferraat (II)
~ Formule: K4Fe(CN)6.3H2O
~ Ook wel: Geel bloedloogzout, E536, Kaliumferrocyanide, Kaliumhexacyanoferraat(II)trihydraat
C6H6N2O Nicotinamide
C6H6N2O2 2-nitroaniline
~ als bijproduct in synthese 4-nitroaniline
C6H6N2O2 3-nitroaniline
C6H6N2O2 4-nitroaniline
C6H6N4O4 2,4-dinitrofenylhydrazine
C6H6N6O2 Temozolomide
C6H6N6O6 Triaminotrinitrobenzeen
C6H6N12O12 Hexanitrohexaazaisowurtzitaan

C6H6O - C6H6Zr[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H6O Fenol
~ Cyclohexadienon
~ uitgangsstof voor Bakeliet, Cyclohexanon
~ met Diazoniumverbinding
~ uit benzeensulfonzuur
C6H6O2 Catechol
~ IUPAC: 1,2-dihydroxybenzeen
C6H6O2 Resorcinol
~ IUPAC: 1,3-dihydroxybenzeen
~ uit Benzeen-1,3-disulfonzuur
C6H6O2 Hydrochinon
~ IUPAC: 1,4-Dihydroxybenzeen
C6H6O2S 3,4-ethyleendioxythiofeen
C6H6O3 1,2,4-trihydroxybenzeen
~ metaboliet van benzeen
C6H6O3 1,3,5-cyclohexaantrion
~ tautomeer van 1,3,5-trihydroxybenzeen
C6H6O3 Floroglucinol
~ IUPAC: 1,3,5-Trihydroxybenzeen
~ Ook wel: Phloroglucinol (Engelse vorm)
C6H6O3 Hydroxymethylfurfural
C6H6O3 Isomaltol
C6H6O3 Maltol
C6H6O3 Pyrogallol
~ IUPAC: 1,2,3-Trihydroxybenzeen
~ Ook wel: Pyrogalluszuur
C6H6O3S Benzeensulfonzuur
~ Formule: C6H5SO3H
C6H6O4 Dimethylacetyleendicarboxylaat
C6H6O4 Kojinezuur
C6H6O4 Muconzuur
C6H6O4S 3-hydroxybenzeensulfonzuur
C6H6O6 Aconietzuur
C6H6O6S2 benzeen-1,3-disulfonzuur
C6H6S Thiepine
C6H6S2 Thioresorcinol
~ IUPAC: benzeen-1,3-dithiol

C6H7[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H7AsO3 Fenylarsonzuur
~ Formule: C6H5AsO(OH)2
~ Ook wel: Benzeenarsonzuur
C6H7BO2 Benzeenboronzuur
~ uit Trimethylboraat
C6H7KO2 Kaliumsorbaat
C6H7N Aniline
~ IUPAC: Aminobenzeen
~ International Chemical Safety Card: 0011
~ reactie met Diazoniumverbinding
C6H7N Azepine
C6H7NO 2-aminofenol
C6H7NO 3-aminofenol
~ Ook wel: 3-hydroxyaniline
~ in synthese van Resorcinol
C6H7NO2 Cyanoacrylaat, ethyl-2-cyanoacrylaat als ~, (in technische secondelijm)
C6H7NO3S Aminobenzeensulfonzuren:
C6H7N3O Isoniazide
C6H7NaO6 Natriumerythorbaat

C6H8[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H8 Bicyclopropylideen
C6H8 1,3-cyclohexadieen
C6H8 1,4-cyclohexadieen
C6H8AsNO3 Arsanilzuur
~IUPAC: 4-aminofenylarseenzuur
C6H8BF4N Aniliniumtetrafluorboraat, C6H5NH3.BF4
C6H8ClN Aniliniumchloride
~ Formule: C6H5NH3.Cl
C6H8ClN5O2S Clothianidine
C6H8N2 Adiponitril
~ IUPAC: hexaandinitril
C6H8Cl2O2 hexaandizuurchloride
~ Ook wel: 1,6-hexaandizuurchloride, Adipoylchloride
~ als Dizuurchloride
~ in bereiding Nylon, Polycondensatie
C6H8N2 Fenylhydrazine
~ in synthese fenylazide
C6H8N2 parafenyleendiamine
~ Ook wel: 1,4-diaminobenzeen
~ in Europese standaardreeks
~ als grondstof voor Aramide
C6H8N2 1,3-diaminobenzeen
in synthese van Resorcinol
C6H8N2O 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
~ tautomeer van 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinon
~ in Nicarbazine
C6H8N2O 4,6-Dimethyl-2(1H)-pyrimidinon
~ tautomeer van 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
~ in Nicarbazine
C6H8N6O18 NitroManniet
~ IUPAC: 1,2,3,4,5,6-Hexaanhexolhexanitraat
~ Ook wel: 1,2,3,4,5,6-Hexanitromannitol, Manniet
C6H8O2 cyclohexaan-1,3-dion
~ uit resorcinol
C6H8O2 cyclohexaan-1,4-dion
~ in Cyclohexaan-conformaties
C6H8O2 Resorcinol
C6H8O3 Sotolon
C6H8O4 dimethylfumaraat
C6H8O4 monoethylfumaraat
C6H8O6 Ascorbinezuur
~ als Antioxidant naast Natriumsulfiet
C6H8O6 Erythorbinezuur
~ Ook wel: E315, Iso-ascorbinezuur
C6H8O6 Glucuronolacton
C6H8O7 Citroenzuur
~ IUPAC: 2-Hydroxy-1,2,3-propaantricarbonzuur
~ Ook wel: E330, β-Hydroxytricarballylzuur, 2-Hydroxypropaantricarboxylzuur
~ in Bakpoeder
C6H8S 2,3-Dihydrothiepine
C6H8S 2,7-Dihydrothiepine

C6H9[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H9BrO 2-broomcyclohexanon
in Cyclohexaan-conformaties
C6H9O6Sb Antimoon(III)acetaat
~ Formule: Sb(CH3COO)3, SbAc3
C6H9NO N-vinylpyrrolidon
~ Ook wel: N-vinyl-2-pyrrolidon
~ in Povidonjodium
~ Polymeer: Polyvinylpyrrolidon
C6H9NO5 N-acetylaspartaat
C6H9NO6 nitrilotriazijnzuur
C6H9N3 1,3,5-triaminobenzeen
~ in synthese 1,3,5-trihydroxybenzeen
C6H9N3O2 Histidine
~ IUPAC: 2-amino-3-(3H-imidazol-4-yl)propaanzuur
~ Ook wel: His, imidazolalanin
~ in (bio)synthese van Histamine
~ in Histidinemie
C6H9N3O3 Metronidazol

C6H10[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H10 Cyclohexeen
~ in synthese van adipinezuur, cyclohexeenoxide, cyclohexanol, hydrochinon, maleïnezuur
C6H10 3-Hexyn
~ Ook wel: di-ethylacetyleen
C6H10 Vinylcyclobutaan
~ Ook wel: Cyclobutyletheen
~ in cyclohexeensynthese
C6H10CaO4 Calciumpropionaat
~ Formule: Ca(C2H5COO)2
~ als E282
C6H10Cl2N2 Benzeen-1,4-diaminedihydrochloride
~ Formule: C6H4(NH2)2 · 2 HCl
C6H10N6 Cyromazine
C6H10O Cyclohexanon
~ in de Oppenauer-oxidatie
C6H10O Cyclohexeenoxide
~ Ook wel: Mesityloxide
~ uit cyclohexeen
~ in synthese Methylisobutylketon
C6H10O Diallylether
C6H10O Hexa-1,5-dien-3-ol
~ in Cope omlegging
C6H10O Hexenal:
~ in Cope omlegging
C6H10O Mesityloxide
~ IUPAC: 4-methyl-3-penteen-2-on
C6H10OS2 Allicine
C6H10O2 Allylglycidylether
C6H10O2 Caprolacton
~ meer bepaald: ε-caprolacton
C6H10O2 α-Caprolacton
β-Caprolacton
γ-Caprolacton
δ-Caprolacton
~als isomeer van ε-caprolacton
C6H10O2 Ethylmethacrylaat
C6H10O2 Hexaan-2,5-dion
C6H10O3 Diglycidylether
C6H10O3 Ethylacetoacetaat
C6H10O3 2-Hydroxypropylacrylaat
C6H10O3 5-Oxohexaanzuur
~ uit Resorcinol
C6H10O3 Propionzuuranhydride
C6H10O4 Adipinezuur
~ IUPAC: Hexaandizuur
~ als Dicarbonzuur
~ oplosbaarheid vergeleken met pentaandizuur
C6H10O4 Isosorbide
C6H10O4 Di-ethyloxalaat
C6H10O5 Polymeer
Amylose, Dextrine, Xylaan, Zetmeel

C6H11 - C6H12O1[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H11N Diallylamine
C6H11NO Caprolactam
C6H11NO Nylon
C6H11NOS2 Sulforafaan
C6H11NaO7 Natriumgluconaat
C6H12 Cyclohexaan
~ als Cycloalkaan
~ en Cyclohexaan-conformaties, Cyclohexylbenzeen
C6H12 Hexeen-isomeren:
~ 1-hexeen
~ 2-methyl-1-penteen
~ 3-methyl-1-penteen
~ 4-methyl-1-penteen
~ 2-methyl-2-penteen
~in synthese isopreen
~ 3-methyl-2-penteen
~ 4-methyl-2-penteen
~ 3,3-dimethyl-1-buteen (neohexeen)
C6H12 Methylcyclopentaan
~ en Cyclohexylbenzeen
C6H12ClN2 1-Ethyl-3-methylimidazoliumchloride
~ als Ionische vloeistof
C6H12Cl2O Dichloorisopropylether
C6H12Cl3N Tris(2-chloorethyl)amine
~ Ook wel: HN3
~ Als Stikstofmosterd
C6H12F2N2O2 Eflornithine
C6H12NNaO3S Natriumcyclamaat
C6H12N2 Tri-ethyleendiamine (TEDA, DABCO)
C6H12N2O 1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinon
~ Ook wel: DMPU
C6H12N2O4S2 Cystine
C6H12N2S4 Thiram
C6H12N2S4Zn Ziram
C6H12N4 Hexamine
~ Ook wel: E239 (conserveringsmiddel), Hexamethyleentetramine
C6H12O cis-3-hexenol
C6H12O Butylvinylethers:
~ n-butylvinylether
~ isobutylvinylether
~ sec-butylvinylether
~ tert-butylvinylether
C6H12O Cyclohexanol
~ uit cyclohexeen
C6H12O Hexaan-2-on
C6H12O Methylisobutylketon
~ IUPAC: 4-methyl-2-pentanon
C6H12O Pinacolon
~ IUPAC: 3,3-dimethyl-2-butanon
~ Ook wel: Methyl-tert-butylketon
~ uit Pinacol

C6H12O2 - C6H12O5[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12O2 n-butylacetaat
C6H12O2 isobutylacetaat
C6H12O2 sec-butylacetaat
C6H12O2 tert-butylacetaat
C6H12O2 Capronzuur
C6H12O2 Cyclohexaandiol of een isomeer:
C6H12O2 Ethylbutanoaat
C6H12O2 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on
C6H12O2 Methylpivalaat
C6H12O2 Isopropylglycidylether
C6H12O2 3,3,4,4-tetramethyl-1,2-dioxetaan
C6H12O3 2-ethoxyethylacetaat
C6H12O3 Glycerolaceton
C6H12O3 Paraldehyde
C6H12O4 Mevalonzuur
C6H12O5 Sorbitaan

C6H12O6[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12O6 Allose
~ als aldo-hexose
C6H12O6 Altrose
~ als aldo-Hexose
C6H12O6 Fructose
~ als keto-Hexose
~ in Karamellisatie
C6H12O6polymeer Inuline (fructose polymeer)
C6H12O6 Galactose
~ als aldo-Hexose
~ in Karamellisatie
C6H12O6 Glucose
~ Ook wel: dextrose, Druivensuiker
~ als aldo-Hexose, Koolhydraat
~ in Karamellisatie, Glycemische index
C6H12O6 Gulose
~ als aldo-Hexose
C6H12O6 Idose
~ als aldo-Hexose
C6H12O6 Inositol
~ als signaalstof in cellen
C6H12O6 Mannose
~ als aldo-Hexose
C6H12O6 Psicose
~ als keto-hexose
C6H12O6 Sorbose
~ als keto-Hexose
C6H12O6 Suikers
~ in de productie van Karamel
C6H12O6 Tagatose
~ als keto-Hexose
C6H12O6 Talose
~ als aldo-Hexose
C6H12O6
Amylose
~ als glucose-polymeer
Amylopectine
~ als glucose-polymeer
Glucaan
poly(d-glucose) als ~

C6H12O7 - C6H12Z[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H12S Cyclohexaanthiol
~ International Chemical Safety Card: 0032
C6H12S4 3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetrathiaan
~ Ook wel: 3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetrathiacyclohexaan
~ in Cyclohexaan-conformaties

C6H13[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H13B2F9N2O 1-hydroxy-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octaanbis(tetrafluorboraat)
C6H13Cl2N Bis(2-chloorethyl)ethylamine
~ Ook wel: HN1
~ Als Stikstofmosterd
C6H13Li N-hexyllithium
C6H13N Azepaan
C6H13N Cyclohexylamine
C6H13NO2 6-aminohexaanzuur
C6H13NO2 Isoleucine
C6H13NO2 Leucine
C6H13NO3S Cyclaamzuur
C6H13NO6 Fytomenadion
~ in biosynthese van Gamma-carboxylglutaminezuur
C6H13N3O3 Citrulline

C6H14[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H14 2,2-dimethylbutaan
C6H14 2,3-dimethylbutaan
C6H14 2-methylpentaan
C6H14 3-methylpentaan
C6H14 Hexaan
C6H14ClNO 2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride
C6H14LiN Lithiumdi-isopropylamide
C6H14N2O2 Lysine
C6H14N4O2 Arginine
C6H14O Dipropylether
C6H14O Ethyl-tert-butylether
C6H14O 1-Hexanol
C6H14O 2-Hexanol
C6H14O 3-Hexanol
C6H14O 2-methoxy-2-methylbutaan
C6H14O 4-methylpentan-2-ol
C6H14O2 Acetaal
C6H14O2 2-butoxyethanol
C6H14O2 1,6-hexaandiol
C6H14O2 2,5-hexaandiol
C6H14O2 Pinacol
C6H14O2 Hexyleenglycol
C6H14O3 di-ethyleenglycolmonoethylether
C6H14O3 trimethylglycerol
C6H14O3 Diglyme
C6H14O6 Mannitol
C6H14O6 Sorbitol

C6H15[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H15Al Tri-ethylaluminium
~ Ook wel: TEA
C6H15Al2Cl3 Ethylaluminiumsesquichloride
~ IUPAC: tri-ethyldialuminiumtrichloride
C6H15B tri-ethylboraan
~ als raketbrandstof TEB
C6H15ClSi t-Butyldimethylsilylchloride
~ bescherming (verwijderen) met hexafluorkiezelzuur
C6H15Cl2NO (3-chloor-2-hydroxypropyl)trimethylammoniumchloride
~ Formule: (C6H15ClNO)+Cl-
C6H15N Di-isopropylamine
C6H15N Tri-ethylamine
~ in synthese Tetrathiafulvaleen
C6H15NO 2-di-ethylaminoethanol
C6H15NO2 ethyldi-ethanolamine
~ in chemisch wapen: ethyldi-ethanolamine
C6H15NO3 Tri-ethanolamine
C6H15O3P Tri-ethylfosfiet
C6H15O3PS2 Demeton-O-methyl
C6H15O3PS2 Demeton-S-methyl
C6H15O3PS2 Methyldemeton
C6H15O4P Tri-ethylfosfaat

C6H16 - C6Hveel[bewerken]

Brutoformule Naam
C6H16N2 Hexamethyleendiamine
~ IUPAC: (1,6-diaminohexaan)
~ in Nylon, Polycondensatie
C6H16N2 Tetramethylethyleendiamine
~ Formule: (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
~ compelx met nBuLi
C6H18Al2 Trimethylaluminiumdimeer
~ Formule: (Al(CH3)3)2
C6H18NSi2 Hexamethyldisilazaan
C6H18N3OP hexamethylfosfortriamide
~ Formule: ((CH3)2N)3PO
~ als aprotisch oplosmiddel
C6H18N4 Tri-ethyleentetramine
C6H18OSi2 Hexamethyldisiloxaan
~ als Siloxaan
C6H18O6Te Hexamethyltelluraat
~ Formule: (CH3O)6Te
~ als ester van telluurzuur
C6H18W Hexamethylwolfraam
~ Formule: W(CH3)6
~ uit trimethylaluminium en wolfraamhexachloride
C6H27CoN6O6 Hexamminekobalt(III)acetaat
~ Formule: [Co(NH3)6](OOCCH3)3
~ in vergelijking met Hexamminekobalt(III)chloride

Overige lijsten van brutoformules[bewerken]