Lijst van kerken in Friesland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sint-Martinuskerk in Bozum

De Lijst van kerken in de Nederlandse provincie Friesland telt honderden kerkgebouwen,[1] waaronder meer dan 130 middeleeuwse kerken[2] die de tand des tijds geheel of gedeeltelijk hebben doorstaan.

De provincie was in de middeleeuwen relatief dichtbevolkt. De bevolking woonde met name in en rond de Friese elf steden en meer dan honderd dorpen. Centraal in stad en dorp stond de kerk. Daarnaast werd het platteland gedomineerd door de talloze kloosters in Friesland. Van de kloosters is weinig overgebleven, maar van de kerken des te meer.

Friesland maakte tot 1559 vrijwel in zijn geheel deel uit van het bisdom Utrecht, enkel het gebied van de huidige gemeente Achtkarspelen behoorde tot het bisdom Münster. Tijdens de Beeldenstorm in Friesland gingen de meeste kerken over van de Rooms-Katholieke Kerk naar het Protestantisme. Hierbij ging veel van het kerkmeubilair verloren en werden de kerkgebouwen soberder ingericht.

Door de ontkerkelijking en het samengaan van hervormde en gereformeerde kerken werd in de 20e en 21e eeuw een groot aantal kerkgebouwen overbodig. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft meer dan 40 kerken in Friesland overgenomen, alle erkend als rijksmonument.

Kerken[bewerken | brontekst bewerken]

Plaats Naam Patroon stichtingsjaar Bijzonderheden Afbeelding
Aalsum Sint-Catharinakerk Catharina eind 12e eeuw Kerkje van Aalsum..JPG
Abbega Gertrudiskerk Gertrudis middeleeuwse kern Abbega.jpg
Achlum Gertrudiskerk Gertrudis begin 12e eeuw Overzicht noordoostgevel met kerkhof - Achlum - 20345398 - RCE.jpg
Aegum Kerktoren van Aegum 13e eeuw Aegum - Kerktorentje 20070205 67 schuinvoor.jpg
Akkrum Terptsjerke 1759 Tsjerke fan Akkrum 15.JPG
Akkrum Doopsgezinde kerk 1835 20140530 Doopsgezinde kerk Akkrum Fr NL.jpg
Allingawier Hervormde kerk 1635 Allingawier hervormde kerk 2007.jpg
Anjum Sint-Michaëlkerk Michaël 12e eeuw 080801 Church Anjum NL.jpg
Appelscha Hervormde kerk 1869 Overzicht westgevel met geveltoren - Appelscha - 20345937 - RCE.jpg
Arum Lambertuskerk Lambertus 13e eeuw Arum hervormde kerk 2009.jpg
Arum Gereformeerde kerk 1910 Overzicht westgevel met geveltoren - Arum - 20345764 - RCE.jpg
Augsbuurt Hervormde kerk 1782 Augsbuurt - kerk - rechts.jpg
Augustinusga Augustinuskerk Augustinus 15e eeuw, toren 13e eeuw Augustinusga 11.JPG
Baard Hervormde kerk 1876 Kerkje van Baard.jpg
Baijum Hervormde kerk 1876 Exterieur - Bajum - 20027518 - RCE.jpg
Bakkeveen Hervormde kerk 1856 Exterieur naar het oosten - Bakkeveen - 20027549 - RCE.jpg
Bakhuizen Sint-Odulphuskerk Odulfus 1914 Sint Oldolphuskerk Bakhuizen.jpg
Balk Sint-Ludgeruskerk Liudger 1883 Ludgeruskerk Balk 11.JPG
Balk It Breahûs 1728 Breahus.jpg
Ballum Hervormde kerk 1832 Overzicht noordwestgevel met vrijstaande klokkentoren - Ballum - 20345660 - RCE.jpg
Beetgum Sint-Martinuskerk Martinus 1669, toren 16e eeuw Beetgum, kerk foto2 2010-04-17 15.42.JPG
Beetgumermolen Gereformeerde kerk 1925 Interieur, aanzicht orgel, orgelnummer 144 - Beetgumermolen - 20417547 - RCE.jpg
Beers Mariakerk Maria 13e eeuw Mariakerk Bears 1.jpg
Beetsterzwaag Dorpskerk 1804 Kerk van Beetsterzwaag.jpg
Bergum Kruiskerk Martinus begin 12e eeuw Kruiskerk Burgum.jpg
Berlikum Koepelkerk 1779 Berlikum, kerk foto5 2010-04-17 15.11.JPG
Berlikum Doopsgezinde kerk 1841 Doopsgezinde kerk.jpg
Birdaard Hervormde kerk Dionysius 1851 Overzicht, noord-west - Birdaard - 20035210 - RCE.jpg
Birdaard Gereformeerde kerk 1893 Ds. R.H.Kuiperstraat - Birdaard - 20035177 - RCE.jpg
Blauwhuis Sint-Vituskerk Vitus 1869 Blauwhuis Sint-Vituskerk.jpg
Blesdijke Hervormde kerk 1843 Blesdijke Friesland.jpg
Blessum Mariakerk Maria 14e eeuw Kerkje van Blessum.jpg
Blija Sint-Nicolaaskerk Nicolaas begin 16e eeuw, toren 13e eeuw Nicolaaskerk Blija.jpg
Bozum Sint-Martinuskerk Martinus 12e eeuw, toren 13e eeuw Sint-Martinuskerk Boazum.jpg
Boer Mariakerk Dionysius begin 12e eeuw, koor en toren 15e of 16e eeuw Boer-NH kerk.JPG
Boijl Dorpskerk Martinus, patroonheilige van voorganger 1617 Kerk Boijl.jpg
Boksum Sint-Margaretakerk Margaretha 12e eeuw, toren herbouwd in 1843 Exterieur - Boxum - 20039399 - RCE.jpg
Bolsward Broerekerk begin 14e eeuw Bolsward - Broerekerk.jpg
Bolsward Martinikerk Martinus 15e eeuw Martinikerk Bolsward.jpg
Bolsward Doopsgezinde kerk 1784 Bolsward - Skilwijk 29 - Doopsgezinde kerk - rijksmonument 9867.jpg
Bolsward Gasthuiskerk 1929 Overzicht zuidwestgevel met dakruiter - Bolsward - 20345944 - RCE.jpg
Bolsward Sint-Franciscusbasiliek Franciscus 1933 Sint-Franciscuskerk3 Bolsward.jpg
Boornbergum Hervormde kerk 1871 Kerk Boornbergum.jpg
Bornwird Mariakerk Maria begin 13e eeuw, toren 1898 Mariakerk Bornwird.jpg
Brantgum Hervormde kerk 12e eeuw Kerk Brantgum2.jpg
Britsum Johanneskerk Johannes de Doper eind 12e eeuw WLM - mringenoldus - Hervormde kerk, Britsum (1).jpg
Britswerd Sint-Joriskerk Joris 12e eeuw, toren 1883 Sint-Joriskerk Britswert 02.jpg
Buitenpost Mariakerk Maria 15e eeuw, toren begin 13e eeuw Kerk Buitenpost2.jpg
Burgwerd Johanneskerk Johannes begin 13e eeuw, toren 12e eeuw
Burum Hervormde kerk 1784 Burum - NH kerk.jpg
Cornjum Hervormde kerk 1873 Hervormde kerk, Cornjum.jpg
Cornwerd Bonifatiuskerk Bonifatius 13e eeuw Zuidoostgevel - Cornwerd - 20047224 - RCE.jpg
Damwoude Sint-Benedictuskerk Benedictus eind 12e eeuw Sint Benedictuskerk Damwoude.jpg
Damwoude Sint-Bonifatiuskerk Bonifatius begin 13e eeuw Sint Bonifatiuskerk Damwoude.jpg
Damwoude De Ikker 1850 Ikkerwald tsjerke.JPG
Damwoude Doopsgezinde kerk 1767 Zijgevel - Dantumawoude - 20047639 - RCE.jpg
De Knipe Nij Brongergea Tsjerke 1661 Herfoarme tsjerke De Knipe 2009.JPG
Deersum Nicolaaskerk Nicolaas 13e eeuw Dearsum Hervormde kerk.JPG
Dedgum Hervormde kerk 1889 Dedgum hervormde kerk 2009.jpg
Deinum Sint-Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 13e eeuw, toren 16e eeuw Kerk deinum.jpg
Dokkum Grote of Sint-Martinuskerk Martinus 16e eeuw Grote of Sint-Martinuskerk - Dokkum.jpg
Dokkum Sint-Bonifatiuskerk Martinus en Bonifatius en Gezellen 1871 Dokkum Kerk van de H. Martinus en de H.H. Bonifatius en Gezellen.jpg
Dokkum Bonifatiuskapel Bonifatius 1934 Bonifatiuskapel Dokkum.jpg
Dongjum Hervormde kerk 1777 Dongjum-NH-kerk.JPG
Donkerbroek Hervormde kerk Laurentius, patroonheilige van voorganger 1714 120804 Klokkenstoel en Hervormde Kerk Donkerbroek Fr NL.jpg
Drachten Grote Kerk 1743 Drachten - Hervormde kerk.jpg
Drachten Zuiderkerk 1925 Gereformeerde kerk en pastorie Drachten 01.JPG
Drachten Doopsgezinde kerk 1790 Doopsgezinde kerk Drachten.jpg
Drachten Goddelijke Verlosserkerk 1963 Aanzicht vanuit het noordoosten - Drachten - 20419225 - RCE.jpg
Drachten De Fontein 1965 De fontein (Drachten).jpg
Driesum Hervormde kerk 1713 Kerk Driesum..jpg
Drogeham Walburgakerk Walburga 1876, toren 13e eeuw Kerk en Toren.JPG
Dronrijp Salviuskerk Salvius 16e eeuw met restanten uit 12e eeuw Dronrijp Tsjerkebuoren.jpg
Dronrijp Maria Geboortekerk 1839 Dronrijp.RKkerk.MariaGeboorte-2.JPG
Ee Hervormde kerk Gangulfus 13e eeuw Sint-Gangulfuskerk Ee.jpg
Eernewoude Hervormde kerk 1794 2011-07 Eernewoude kerk 02.jpg
Eernewoude Gereformeerde kerk 1906 2011-07 Geref Kerk in Eernewoude.jpg
Eestrum Sint-Petruskerk Petrus 13e eeuw Church Jistrum.jpg
Edens Hervormde kerk 13e eeuw Exterieur naar het noordoosten - Edens - 20066956 - RCE.jpg
Echten Sint-Laurentiuskerk Laurentius 13e eeuw 140501 Laurenskerk Echten Fr NL (2).jpg
Elahuizen Hervormde kerk 1865 Elahuzen kerkje aan het water..jpg
Elsloo Dorpskerk 1913 Elsoo NH Kerk-4.jpg
Engelum Hervormde kerk 1773 Exterieur - Engelum - 20069933 - RCE.jpg


Engwierum Hervormde kerk 1746 toren 13e eeuw Kerk Engwierum1.jpg
Exmorra Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 13e eeuw Kerkje van Exmorra.jpg
Ferwerd Sint-Martinuskerk Martinus 15e eeuw Martinuskerk2 Ferwerd.jpg
Ferwoude Hervormde kerk Pancratius en Stefanus, patroonheiligen voorganger 1767 Kerk Ferwoude.jpg
Feyteburen (Westhem) Bartholomeüskerk Bartolomeüs 1708, toren 13e eeuw of 14 eeuw Westhem, Bartolomeuskerk.jpg
Finkum Sint-Vituskerk Vitus 13e eeuw Kerkje van Finkum.jpg
Firdgum Kerktoren van Firdgum Nicolaas 13e eeuw Firdgum-Toren-3.JPG
Folsgare Laurentiuskerk Laurentius 1875, toren mogelijk 13e-eeuws Folsgare.jpg
Foudgum Mariakerk Maria 1808, middeleeuwse toren Mariakerk Foudgum.jpg
Franeker Martinikerk Martinus 15e eeuw Enige middeleeuwse kerk in Friesland met een kooromgang 2011-07 Franeker Martinikerk 05.jpg
Franeker Sint-Franciscuskerk Franciscus 1963 Aanzicht vanuit het westen - Franeker - 20419221 - RCE.jpg
Friens Hervormde kerk 1795 De kerk van Friens.jpg
Gaast Hervormde kerk 14e eeuw Gaast NH kerk-3.JPG
Gaastmeer Pieltsjerke 19e eeuw Gaastmeer NH kerk.JPG
Garijp Petruskerk Petrus 1838 Kerk Tsjerkepead 18 Garijp.JPG
Gauw Hervormde kerk Nicolaas 19e eeuw, toren 13e eeuw Gauw NH kerk (17).JPG
Genum Hervormde kerk 12e eeuw Ginnum.jpg
Gerkesklooster Hervormde kerk 15e eeuw Oorspronkelijk de brouwerij van het klooster Jeruzalem te Gerkesklooster Gerkesklooster - hervormde kerk - brouwerij klooster Jeruzalem.jpg
Giekerk Martinuskerk Martinus 12e eeuw Kerkje Giekerk.jpg
Goënga Hervormde kerk 1758 Exterieur naar het noordwesten - Goënga - 20079229 - RCE.jpg
Goingarijp Hervormde kerk 1770 GoingarijpKerk.JPG
Gorredijk Hervormde kerk 1683, gesloopt in 1987 Exterieur - Gorredijk - 20081196 - RCE.jpg
Gorredijk (Kortezwaag) Hervormde kerk 1797 Hervormd Kerkje..JPG
Goutum Agneskerk Agnes 12e eeuw, toren 15e eeuw Goutum Agneskerk 2.jpg
Grouw Sint-Pieterkerk Petrus 13e eeuw Sint Pieterkerk2 Grou.jpg
Hallum Grote of Sint-Maartenkerk Martinus 13e eeuw St.Martinus kerk in Hallum.jpg
Hallum De Hoeksteen 1912 Hallum, kerk2 foto3 2009-09-19 16.39.JPG
Hantum Nicolaaskerk Nicolaas 12e eeuw Sint-Nicolaaskerk Hantum.jpg
Hantumhuizen Sint-Annakerk Anna 13e eeuw Kerk Hantumhuizen.jpg
Harich Hervormde kerk 1663 Kerk van Harich1.jpg
Harlingen Grote Kerk 1775, toren middeleeuws Harlingen, kerk1 foto1 2010-04-17 10.55.JPG
Harlingen Sint-Michaëlkerk Michaël 1881 Harlingen Kirche und Boote.jpg
Harlingen Evangelisch-Lutherse kerk 1879 Gevel - Harlingen - 20101886 - RCE.jpg
Harlingen Doopsgezinde kerk 1611 Exterieur WESTGEVEL - Harlingen - 20308781 - RCE.jpg
Haskerdijken De Kapelle 1818 Haskerdijken.jpg
Haskerhorne Hervormde kerk 18e eeuw Haskerhorne, kerk foto11 2011-04-26 17.51.JPG
Heeg Haghakerk Christoffel 1840 Noord-oost gevel - Heeg - 20104049 - RCE.jpg
Heeg Sint-Jozefkerk Jozef 1876 Heeg- Sint-Josephkerk.jpg
Heeg Ichthuskerk 1891 Heeg, Ichtuskerk foto6 2011-04-25 11.07.JPG
Heerenveen Doopsgezinde Kerk 1762 Heerenveen Doopsgezinde kerk 09.JPG
Heerenveen Kerk aan de Fok 1867 Kerk aan de Fok Heerenveen 02.JPG
Heerenveen Kruiskerk 1921 Kruiskerk van Heerenveen 01.JPG
Heerenveen Heilige Geestkerk Heilige Geest 1933 Heilige Geest Kerk Heerenveen 02.JPG
Heerenveen Europalaankerk 1933 Europalaankerk 01.JPG
Hemelum Nicolaaskerk Nicolaas 1668 Hemelum Nicolaaskerk-3-rm 21482.JPG
Hempens Martinuskerk Martinus, patroonheilige voorganger 1806, toren 1872 Hempens kerk.jpg
Hemrik Witte Kerk Andreas, patroonheilige voorganger 1739 Witte Kerk Hemrik.JPG
Herbaijum Hervormde kerk Nicolaas 13e eeuw, ingrijpende herbouw in 1872 Herbaijum, kerk foto2 2010-04-17 11.50.JPG
Hiaure Hervormde kerk 1869 Kerk Hiaure.jpg
Hichtum Hervormde kerk begin 13e eeuw Exterieur - Hichtum - 20112557 - RCE.jpg
Hidaard Hervormde kerk 1873 Kerk - Hidaard - 20214937 - RCE.jpg
Hieslum Hervormde kerk 1874 Hieslum - herv kerk.JPG
Hijum Nicolaaskerk Nicolaas 12e eeuw Kerkje in Hijum.jpg
Hijlaard Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 15e eeuw, toren 13e eeuw Exterieur ZUIDGEVEL - Hijlaard - 20301594 - RCE.jpg
Hindeloopen Grote Kerk Gertrudis, patroonheilige voorganger 1632 Kerk1 Hindeloopen.jpg
Hitzum Hervormde kerk 1883 Exterieur ZUIDOOST GEVEL - Hitzum - 20281933 - RCE.jpg
Hogebeintum Hervormde kerk 11e of begin 12e eeuw Kerk bevindt zich op de hoogste terp van Friesland Hogebeintum3.JPG
Hollum Sint-Magnuskerk Magnus 15e eeuw De toren is geïnspireerd op de torens van de Martinikerk te Bolsward en de Sint-Vituskerk te Stiens Hollum - Kerk.jpg
Holwerd Sint-Willibrorduskerk Willibrord 1775, toren begin 17e eeuw Sint Willibrorduskerk Holwerd.jpg
Holwerd Doopsgezinde kerk 1850 Doopsgezinde kerk Holwerd.jpg
Hommerts Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 1876 Hommerts, kerk foto3 2011-04-24 14.01.JPG
Hoorn Sint Janskerk Johannes de Doper 13e eeuw Janskerk.jpg
Hoornsterzwaag Hervormde kerk 1621 2545 Hoornsterzwaag.JPG
Huins Hervormde kerk Nicolaas 13e eeuw Kerkje van Huins.jpg
Idaard Gertrudiskerk Gertrudis 1774, toren 15e eeuw Idaard Hervormde Kerk.jpg
Idsegahuizum Hervormde kerk 1874 Idsegahuizum - Hervormde Kerk - 2013 -007.JPG
IJsbrechtum Hervormde kerk Martinus, patroonheilige voorganger 1865 Ysbrechtum, kerk RM39852 foto8 2011-04-26 10.05.jpg
IJlst Mauritiuskerk Mauritius, patroonheilige voorganger 1830 Drielts-2.JPG
IJlst Doopsgezinde kerk 1857 2011-07 IJlst 11.jpg
IJlst Stadslaankerk 1911 IJlst, Stadslaankerk foto1 2011-04-25 10.07.JPG
Irnsum Mauritiuskerk Mauritius 1877 Jirnsum, kerk foto1 2011-04-24 10.55.JPG
Itens Martinikerk Martinus 1806, toren 1842 Hervormde kerk Itens.jpg
Janum Hervormde kerk 13e eeuw Kerk van Jannum.jpg
Jellum Hervormde kerk 1895 Overzicht - Jellum - 20120805 - RCE.jpg
Jelsum Hervormde kerk 12e eeuw, toren 13e eeuw De kerk van Jelsum.jpg
Jislum Catharinakerk Catharina, patroonheilige voorganger 1886 Jislum Catherinatsjerke.JPG
Jorwerd Sint-Radboudkerk Radboud 12e eeuw, toren 1954 Kerk Jorwerd 04c.JPG
Joure (Westermeer) Kerktoren van Westermeer Matteüs 14e eeuw, kerk begin 18e eeuw gesloopt Westermeer tower.jpg
Joure Hobbe van Baerdt Tsjerke 1644 Joure De Jouster Toer.jpg
Joure Doopsgezinde kerk 1824 Midstraat 70.JPG
Joure Sint-Mattheüskerk Matteüs, patroonheilige ontleend aan de kerk van Westermeer 1953 Mattheuskerk Joure.jpg
Jouswier Petruskerk Petrus, patroonheilige voorganger 1557, toren 1752 Hervormde kerk van Jouswier.jpg
Jubbega Gereformeerde kerk 1865 Jubbega Derde Sluis.jpg
Katlijk Thomaskerk Tomas 1525 Zuidgevel - Katlijk - 20124051 - RCE.jpg
Kimswerd Sint-Laurentiuskerk Laurentius 11e, 12e en 13e eeuw, toren 12e eeuw en verhoogd in 1516 Kimswerd - Kerktoren Sint-Laurentiuskerk.jpg
Kollum Maartenskerk Martinus 15e eeuw St-Maartenschurch Kollum NL.jpg
Kollum Oosterkerk 1925 Reformed church Kollum NL.jpg
Kollumerpomp Gereformeerde kerk 1906 Kollumerpomp - gereformeerde kerk van rechts.jpg
Kollumerzwaag Hervormde kerk 12e eeuw Kollumersweach NHtsjerke.JPG
Kootstertille Benedictuskerk Benedictus 1882 Kootstertille NH-kerk.JPG
Kortehemmen Hervormde kerk begin 14e eeuw Kerk en Klokkenstoel Kortehemmen 02d.JPG
Koudum Martinikerk Martinus 1857 Koudum NH kerk.jpg
Kubaard Hervormde kerk Victor, al werd door een muurschildering eerst gedacht aan Christoffel waarschijnlijk 13e eeuw, toren 1885 Kûbaard, kerk foto3 2011-04-26 12.48.JPG
Langezwaag Hervormde kerk Matteüs, patroonheilige voorganger 1781 Langezwaag, kerk 2008-07-05 09.53.JPG
Langweer Hervormde kerk 1777 Langweer Nh kerk Oasingaleane 13.JPG
Leeuwarden Grote of Jacobijnerkerk 1275 20140531 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden NL.jpg
Leeuwarden Galileërkerk 15e eeuw, gesloopt in 1940 Tijdens sloop - Leeuwarden - 20377657 - RCE.jpg
Leeuwarden Oldehove of Sint-Vituskerk Vitus 1529, kerk geheel afgebroken in 1595 De toren geldt als het symbool van de stad Leeuwarden 19-08-07 leeuwarden.jpg
Leeuwarden Westerkerk Bonifatius en Gezellen 16e eeuw Poppodium Romein was van 2006 tot 2015 gevestigd in de Westerkerk Leeuwarden Bagijnestraat 59 Westerkerk.jpg
Leeuwarden Sint-Bonifatiuskerk Bonifatius en Gezellen 1882 Sint Bonifatiuskerk Leeuwarden 09.JPG
Leeuwarden Pelikaankerk 1931 RM519894 Leeuwarden - Pelikaanstraat 10 (foto 3).jpg
Leeuwarden Sint-Dominicuskerk Dominicus 1937 Leeuwarden, kerk2 foto2 2009-09-19 18.11.JPG
Lekkum Hervormde kerk 1778, toren 1896 Lekkum Tsjerkepaed 26 N.H. Kerk.jpg
Lemmer Hervormde kerk 1716 Hervormde kerk Lemmer.jpg
Lemmer Gereformeerde kerk circa 1873 Nieuwburen 36, Lemmer.jpg
Lemmer Nieuw Apostolische kerk 1920 Nieuw Apostolische Kerk Lemmer.jpg
Lemmer Sint-Willibrorduskerk Willibrord 1901 Sint Willibrorduskerk Lemmer 04.JPG
Lichtaard Petruskerk Petrus 16e eeuw, toren vernieuwd in 1851 Lichtaart tsjerke.JPG
Lioessens Hervormde kerk 13e eeuw Lioessens kerk.JPG
Lioessens Gereformeerde kerk 1927 Dongeradiel Ljussens Geref Tsjerke.JPG
Lions Catharinakerk Catharina 14e eeuw, toren in 19e eeuw ommetseld Lions Friesland. Holland.jpg
Lippenhuizen Hervormde kerk 1743, herbouwd in 1860 Lippenhuizen Hervormde kerk..jpg
Lollum Hervormde kerk 13e eeuw Lollum kerk.JPG
Longerhouw Hervormde kerk 1757, toren 13e eeuw Exterieur naar het westen - Longerhouw - 20142032 - RCE.jpg
Lutkewierum Gertrudiskerk Gertrudis 1557, toren 15e eeuw Lutkewierum Gertrudiskerk.jpg
Makkinga Bonifatiuskerk Bonifatius, patroonheilige voorganger 1777 Makkinga - NH kerk-19.jpg
Makkum Doniakerk Martinus, patroonheilige voorganger 1660 Kerk van Makkum.jpg
Makkum Doopsgezinde kerk 1909 Bleekstraat11 Makkum.jpg
Makkum Sint-Martinuskerk Martinus 1938 Overzicht Rooms-Katholieke Kerk - Makkum - 20150340 - RCE.jpg
Mantgum Mariakerk Maria begin 16e eeuw, ter vervanging van een kerk uit begin 13e eeuw, toren 1868 Overzicht - Mantgum - 20364958 - RCE.jpg
Marrum Godeharduskerk Godehardus 13e eeuw, toren 1858 Marrum, kerk foto1 2009-09-19 16.08.JPG
Marssum Sint-Pontianuskerk Pontianus 12e eeuw, toren 13e eeuw en in 1848 werd zadeldak vervangen door van spits Marssum, kerk foto3 2010-04-17 16.38.JPG
Menaldum Hervormde kerk Lambertus, patroonheilige voorganger koor 1855, toren 1866, schip 1874 Toren, aanzicht - Menaldum - 20152992 - RCE.jpg
Metslawier Hervormde kerk 1776 Mitselwier Tsjerke west.jpg
Midlum Nicolaaskerk Nicolaas begin 13e eeuw, consistorie in 1912 aangebouwd Kerk Midlum.jpg
Midsland (Terschelling) Hervormde kerk 1881 Kruiskerk in Midsland op Terschelling -01.jpg
Miedum Kerktoren van Miedum 14e eeuw De toren is met een hellingshoek van 4,72 graden de scheefste toren van Nederland Toren van Miedum.JPG
Mildam Hervormde kerk 1726 Zuid-zijgevel - Mildam - 20159374 - RCE.jpg
Minnertsga Meinardskerk Martinus 16e eeuw met delen uit 13e eeuw, toren 1505 Minnertsga, kerk foto3 2010-04-17 13.50.JPG
Molkwerum Lebuïnuskerk Lebuïnus, patroonheilige voorganger 1850, toren 17e eeuw Kerk2 van Molkwerum.jpg
Morra Sint-Johanneskerk Johannes 13e eeuw Morra kerk.JPG
Munnekeburen Hervormde kerk 1806 Kerk Munnekeburen1.jpg
Nes (Dongeradeel) Sint-Johanneskerk Johannes 12e eeuw, koor 13e eeuw Nes Herfoarme Tsjerke.JPG
Nes (Ameland) Klokkentoren van Nes 1664 20141101 Klokkentoren Nes Ameland Fr NL.jpg
Nes (Ameland) Sint-Clemenskerk Clemens 1878 Ameland nes rk clemenskerk.jpg
Nes (Ameland) Hervormde kerk 1824 Aanzicht - Nes (Ameland) - 20163651 - RCE.jpg
Niawier Hervormde kerk 1678, gebouwd met de kloostermoppen van de voorganger Nijewier Herfoarme Tsjerke.JPG
Nieuwehorne Hervormde kerk 1778 Nieuwehorne 21187.jpg
Nieuweschoot Hervormde kerk 15e eeuw of gebouwd met hergebruikte kloostermoppen in 17e eeuw De Hervormde kerk van Nieuwschoot.JPG
Nijega Hervormde kerk 16e eeuw en vermoedelijk eerder, ingrijpende verbouwingen in 1850 en 1894 Nijega, kerk RM499073 foto3 2011-04-23 15.53.JPG
Nijeholtpade Nicolaaskerk Nicolaas 1525 Nijeholtpade 17-4-2008 14-46-10.jpg
Nijemirdum Kerktoren van Nijemirdum tweede helft 14e eeuw en verhoogd begin 16e eeuw, kerk gesloopt in 19e eeuw Nijemirdum Toren.JPG
Nijhuizum Hervormde kerk 19e eeuw Exterieur zuid-west zijde - Nijhuizen - 20166438 - RCE.jpg
Nijland Nicolaaskerk Nicolaas 16e eeuw, toren 13e eeuw Nijland Nicolaaskerk.jpg
Noordwolde Protestantse kerk 1640, geveltoren uit 1874 Noordwolde NH kerk.jpg
Oenkerk Mariakerk Maria 12e eeuw, schip 13e eeuw, toren 14e eeuw Interieur, overzicht van de oostgevel over het kerkhof - Oenkerk - 20425581 - RCE.jpg
Offingawier Hervormde kerk 1335, in 1882 ommetseld naar plannen van Albert Breunissen Troost, toren 19e eeuw Offringawier, kerk foto7 2011-04-24 11.30.JPG
Oldeberkoop Bonifatiuskerk Bonifatius, al werd in een document uit 1553 gesproken over de kerk van Sint-Vitus 12e eeuw Bonifatius kerk Oldeberkoop.jpg
Oldeboorn Doelhofkerk Pancratius 1753 Oldeborn, kerk foto3 2007-10-14 15.43.JPG
Oldeboorn Gereformeerde kerk 1738 Voorgevel, Weaze 25 - Oldeboorn - 20172232 - RCE.jpg
Oldeholtpade Stephanuskerk Stefanus 1545, toren 1608 3-Oldeholtpade - Stephanus-010.JPG
Oldelamer Hervormde kerk 1794, toren 1869 Oldelamer - NH kerk-005.JPG
Olterterp Sint-Hippolytuskerk Hippolytus 15e eeuw, toren 1744 Hippolytuskerk Olterterp.jpg
Oosterbierum Sint-Joriskerk Joris begin 13e eeuw, schip verlengde in 14e eeuw, kerk verhoogd in 16e eeuw, consistorie werd tegen de kerk aangebouwd in 1709 Sint-Joriskerk Oosterbierum.jpg
Oosterend Martinikerk Martinus 14e eeuw, toren 17e eeuw Martinikerk Easterein.jpg
Oosterlittens Margarethakerk Margaretha 12e eeuw Exterieur naar het westen - Oosterlittens - 20175107 - RCE.jpg


Oosternijkerk Sint-Ceciliakerk Cecilia 15e of 16e eeuw, toren 13e eeuw Dongeradiel Easternijtsjerk Tsjerke.JPG
Oostermeer) Oude Kerk 13e eeuw Torenlaan 11 It Heechsan.jpg
Oostermeer) Nieuwe Kerk 1868 Torenlaan 14 It Heechsan.jpg
Oosterwierum Kerktoren van Oosterwierum Nicolaas 14e eeuw Kerkje bij Tsjerkebuorren , Easterwierrum (Winsum).jpg
Oosterwierum Sint-Wirokerk Wiro 1925 Sint-Wirokerk Oosterwierum 01.JPG
Oosterwolde Dorpskerk 1735 Kerk en klokkestoel - Oosterwolde - 20175298 - RCE.jpg
Oosterzee Hervormde kerk Agatha 1860 Kerk van Oosterzee.jpg
Oosthem Johanneskerk Johannes de Doper, patroonheilige voorganger 1860 Exterieur naar het noordwesten - Oosthem - 20175360 - RCE.jpg
Oostrum Sint-Nicolaaskerk Nicolaas waarschijnlijk 16e eeuw, toren 13e eeuw In de kerk bevinden zich vijf muurschildering van andere kerkgebouwen, waarschijnlijk uit 1582. Het is niet duidelijk welke gebouwen het betreft, al vertoont een afbeelding veel gelijkenissen met de abdijtoren van Dokkum. Sint-Nicolaaskerk (Oostrum).jpg
Oost-Vlieland Nicolaaskerk Nicolaas 1605, verbouw tot kruiskerk in 1647 Deze kerk wordt ook wel de 'Historische zeemanskerk' genoemd. Zo is in de preekstoel een kastdeur uit een scheepswrak verwerkt, fungeren enkele scheepsmasten als pilaren en zijn een aantal banken van juttershout gemaakt. Nicolaaskerk Oost-Vlieland..jpg
Opeinde Hervormde kerk 1908 Mooie Hervormde Kerk.JPG
Oppenhuizen Johanneskerk Johannes de Doper, patroonheilige voorganger 1695 en naar het oosten verlengd in 1839, toren 1817 Toren - Oppenhuizen - 20177437 - RCE.jpg
Oudebildtzijl Julianakerk 1806, in 1909 werd de kerk uitgebreid door de ervoor gelegen pastorie bij de kerk te trekken Exterieur VOORGEVEL - Oudebildtzijl - 20268176 - RCE.jpg
Oudega (De Friese Meren) Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 1850 Kerk Aldegea..jpg
Oudega (Smallingerland) Sint-Agathakerk Agatha 12e eeuw, muren verhoogd in 1875 Aldegea tsjerke.JPG
Oudega (Súdwest-Fryslân) Ankertsjerke 1755 Ankertsjerke Oudega.jpg
Oudehaske Hervormde kerk 1906 Oudehaske 2.jpg
Oudemirdum De Fontein 1790, gebouwd op de fundamenten van een voorganger uit de 13e eeuw, een tweede beuk werd aan de noordzijde aangebouwd in 1926 Oudemirdum de Fontein - rm 15928.JPG
Oudeschoot Skoattertsjerke 1752 Kerk Oudeschoot 12.JPG
Oudeschoot Sionskerk Zion 1965 Overzicht noordgevel - Heerenveen - 20357226 - RCE.jpg
Oudkerk Pauluskerk Paulus 12e en 13e eeuw Pauluskerk van Oudkerk.jpg
Oudwoude Hervormde kerk 15e eeuw Kollumerlân Aldwâld tsjerke.JPG
Ouwsterhaule Hervormde kerk 14e eeuw, ommanteling in 1877 Ouwsterhaule.jpg
Paesens Sint-Antoniuskerk Antonius begin 13e eeuw, toren werd in 1792 afgebroken en met de vrijgekomen stenen werd de kerk verlengd Sint-Antoniuskerk Paesens.jpg
Parrega Sint-Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 13e of 14e eeuw Johannes de Doperkerk1 Parr.jpg
Peins Sint-Gertrudiskerk Gertrudis begin 14e eeuw Peins Gertrudiskerk.jpg
Peperga Pieter Stuyvesantkerk Nicolaas middeleeuws, herbouw schip in 1810 na brand, toren verhoogd in 1537 Kerk van Peperga.jpg
Piaam Nicolaaskerk Nicolaas 13e eeuw Overzicht van de zuidoostgevel - Piaam - 20384015 - RCE.jpg
Pietersbierum Hervormde kerk Petrus, patroonheilige voorganger 1845 Overzicht - Pietersbierum - 20182332 - RCE.jpg
Pingjum Victoriuskerk Victor 15e eeuw, toren 13e eeuw Hervormde kerk Pingjum.jpg
Pingjum Doopsgezinde kerk 1600 De kerk was een schuilkerk en werd gebouwd achter een onopvallende kosterswoning. Het kerkgebouw wordt ook wel 'Menno's Fermanje' genoemd, naar Menno Simons uit het naburige Witmarsum. Hij was de grondlegger van het mennonisme. Voorzijde - Pingjum - 20182486 - RCE.jpg
Poppingawier Hervormde kerk Nicolaas, patroonheilige voorganger 1860 Kerkje Poppingawier.jpg
Raard Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 13e eeuw, in 1787 of 1807 werden de muren verlaagd en werd de toren gebouwd Raard tsjerke.JPG
Raard Marthakerk Marta 1918 Raard - Martha kerk-001.JPG
Rauwerd Laurentiuskerk Laurentius, patroonheilige voorganger 1815 De Laurentiuskerk Rauwerd, Friesland.jpg
Reitsum Hervormde kerk 1738, toren 1874 Reitsum- hervormde kerk-001.JPG
Ried Hervormde kerk 1653, toren 1625 Exterieur ZUIDGEVEL - Ried - 20290960 - RCE.jpg
Rijperkerk Hervormde kerk 1757 Exterieur NOORDGEVEL, OOSTGEVEL - Rijperkerk - 20286981 - RCE.jpg
Rinsumageast Alexanderkerk Alexander 12e eeuw De dubbelbeukige hervormde Alexanderkerk van Rinsemageest.jpg
Roodkerk Roodkerkje Martinus 12e eeuw, nieuwe westgevel met toren in 18e eeuw Kerkje Roodkerk.jpg
Roodhuis Sint-Martinuskerk Martinus 1892 REAHUS (ROODHUIS) MARTINUSTSJERKE.jpg
Roordahuizum Vincentiuskerk Vincentius 15e eeuw, toren 1878 Reduzum kerk poort.JPG
Rottevalle Hervormde kerk 1724 Buorren 18 Rottevalle.jpg
Rottevalle Doopsgezinde kerk 1838 Haven 16 Doopsgezinde kerk Rottevalle.jpg
Rottevalle Gereformeerde kerk 1937 Buorren 44 Rottevalle.jpg
Sandfirden Hervormde kerk 1732, in 1869 werd de kerk naar het oosten verlengd Zuid-zijde - Sandfirden - 20194178 - RCE.jpg
Schalsum Nicolaaskerk Nicolaas 13e eeuw met kap en gewelf uit 16e eeuw, toren 14e eeuw Zuidgevel - Schalsum - 20195235 - RCE.jpg
Scharnegoutum Martenskerk Martinus 1861 Exterieur NOORDGEVEL - Scharnegoutum - 20279713 - RCE.jpg
Scharsterbrug Hervormde kerk 1914 Kerk Scharsterbrug.JPG
Scherpenzeel Protestantse kerk 1788, in 1860 werd er aan de noordzijde een dwarsarm aangebouwd, toren 1879 Scherpenzeel (Fr) - hervormde kerk.JPG
Schettens Protestantse kerk 1865, toren 1877 Overzicht zuidwestgevel - Schettens - 20349452 - RCE.jpg
Schiermonnikoog Grote Kerk of Got Tjark 1866 Kerk Schiermonnikoog.jpg
Schiermonnikoog Sint-Egbertuskapel Egbert 1915 Badweg 69 Sint-Egbertuskerk Schiermonnikoog.jpg
Schillaard Kerktoren van Schillaard 1567, kerk afgebroken in 1880 Schillaard Toren NH kerk-005.JPG
Schraard Hervormde kerk 13e eeuw, toren 12e eeuw Zuidgevel - Schraard - 20198988 - RCE.jpg
Sexbierum Sixtuskerk Sixtus 13e eeuw, kerk bepleisterd in 1772 en toren ommanteld in 1904 Sexbierum, Sixtuskerk foto6 2010-04-17 12.54.JPG
Sexbierum Gereformeerde kerk 1928 2011-07 Sexbierum 04.jpg
Siegerswoude (Opsterland) Hervormde kerk Jakobus de Meerdere 1949. Tweede vervanger van middeleeuwse kerk uit 13e eeuw Hervormde kerk te Siegerswoude.jpg
Sijbrandaburen Sint Maartenskerk 1872 Overzicht noordwestgevel met geveltoren - Sijbrandaburen - 20345840 - RCE.jpg
Sijbrandahuis Kloosterkapel begin 14e eeuw Kapel Sijbrandahuis.jpg
Sint Annaparochie Van Harenskerk 1683 Van Harenskerk Sint-Annaparochie.jpg
Sint Jacobiparochie Groate Kerk 1844 Groate Kerk van Sint Jacobiparochie 1.jpg
Sint Nicolaasga Protestantse kerk 1721 Overzicht van de zuidgevel en westgevel - Sint Nicolaasga - 20425515 - RCE.jpg
Sint Nicolaasga Sint-Nicolaaskerk Nicolaas 1887 Sint Nicolaaskerk Sint Nicolaasga 08c.JPG
Slappeterp Hervormde kerk 1926 Exterieur naar het noorden - Slappeterp - 20200480 - RCE.jpg
Sloten Hervormde kerk Johannes de Doper, patroonheilige voorganger 1647, dakruiter vernieuwd in 1843 Sloten1.jpg
Sloten Sint-Fredericuskerk Fredericus 1933 Sloten Friesland Kapelstreek 223.JPG
Sneek Grote of Martinikerk Martinus 11 eeuw Sneek, kerk1 foto7 2011-04-25 16.09.JPG
Sneek Kleine Kerk Martinus voor 1390, gesloopt in 1845 Kleine Kerk Sneek.jpg
Sneek Fredehiem 1813 34025 Kleinzand 18.jpg
Sneek Doopsgezinde kerk 1842 Exterieur OVERZICHT WESTGEVEL - Sneek - 20297952 - RCE.jpg
Sneek Sint-Martinuskerk Martinus 1872 Sneek, Sint-Martinuskerk.jpg
Sneek Noorderkerk 1881
Sneek Zuiderkerk 1889
Sneek Witte Kerkje 1907
Sneek Kerk Baptisten Gemeente rond 1920
Sneek Nieuw-Apostolische kerk (Johan Willem Frisostraat) 1931
Sneek Oosterkerk 1955 Oosterkerk sneek.JPG
Sneek Ichthuskerk 1959 Aanzicht vanuit het zuiden - Sneek - 20419210 - RCE.jpg
Sneek Nieuw-Apostolische kerk (Middelzeelaan) 1974
Sneek HEMkerk 2010
Sondel Hervormde kerk 1870 Sondel, kerk 2006-07-31 14.39.JPG
Spannum Hervormde kerk Remigius begin 16e eeuw, kerk beklampt in 19e eeuw, toren 15e eeuw Kerk van Spannum.jpg
Stavoren Nicolaaskerk Nicolaas, patroonheilige voorganger 1861 Zuid-oost gevel - Stavoren - 20204901 - RCE.jpg
Steggerda Protestantse kerk 1739 Overzicht zuidwestgevel met kerktoren en kerkhof - Steggerda - 20345932 - RCE.jpg
Stiens Sint-Vituskerk Vitus en Anna 12e eeuw, wijzigingen in koor in 13e en 19e eeuw Stiens - Sint-Vituskerk.jpg
Suameer Dorpskerk 1769 Kerkje van Suameer.jpg
Suawoude Sint-Georgiuskerk Joris 12e eeuw, herstel van de kerk rond 1580 en in 1632, toren 1888 Kerk Suawoude.jpg


Surhuisterveen Dorpskerk 1685 Wik 131.JPG
Surhuisterveen Doopsgezinde kerk 1804 Doopsgezinde kerk Surhuisterveen.jpg
Surhuizum Antoniuskerk Antonius, patroonheilige voorganger 1614, toren begin 13e eeuw Antoniuskerk, hervormde kerk Surhuizem.jpg
Swichum Nicolaaskerk Nicolaas 13e eeuw, toren beklampt in 1883 Swichum Nicolaaskerk.jpg
Ter Idzard Bonifatiuskerk Bonifatius 16e eeuw, westgevel met toren 1903 Ter Idzard Kerk.JPG
Terband Rotondekerk 1845 Rotondekerk Terband 06c.JPG
Terhorne Hervormde kerk 1874 Hervormde kerk Terhorne.jpg
Ternaard Grote Kerk midden 16e eeuw, toren 1871 Kerk Ternaard.jpg
Terwispel Hervormde kerk 1864 Terwispel Hervormde kerk..jpg
Terzool Hervormde kerk 15e eeuw, toren 14e eeuw Tersoal kerkje.jpg
Tietjerk Sint-Vituskerk Vitus, patroonheilige voorganger 1720-1726, uitbreiding tot kruiskerk in 1892, toren 1905 20140514 Hervormde Kerk Tytsjerk Fr NL (3).jpg
Tijnje Gereformeerde kerk 1921 Overzicht ingangspartij in westgevel - Tijnje - 20286812 - RCE.jpg
Tirns Hervormde kerk Lambertus, patroonheilige voorganger 1699, westgevel met toren 1827 Overzicht van de noordgevel met dakruiter, kerkhof op de voorgrond - Tirns - 20399815 - RCE.jpg
Tjalleberd Aengwirder Tsjerke 1742 Tjalleberd.jpg
Tjalhuizum Kerktoren van Tjalhuizum herbouw van toren in 1871 na afbraak van kerk in 1823 Tjalhuzum.jpg
Tjerkgaast Hervormde kerk 1703, toren 1759 Tsjerkgaast kerkje in de bomen.jpg
Tjerkwerd Sint-Petruskerk Petrus mogelijk 14e eeuw, ingekort in 1641, toren 1888 Exterieur naar het noorden - Tjerkwerd - 20209690 - RCE.jpg
Twijzel Sint-Petruskerk Petrus 1692, toren 13e eeuw Kerkje van Twijzel.JPG
Tzum Johanneskerk Johannes de Doper 12e eeuw, toren 16e eeuw Tzum (2009).jpg
Tzummarum Sint-Martinuskerk Martinus 1876, toren 16e eeuw Tzummarum, kerk foto5 2010-04-17 13.32.JPG
Uitwellingerga Hermeskerk Hermes, patroonheilige voorganger 1690, toren 1873 Uitwellingerga, kerk foto4 2011-04-24 17.00.JPG
Ureterp Sint-Petruskerk Petrus 13e eeuw Sint Petruskerk Ureterp.jpg
Veenwouden Johanneskerk Johannes de Doper 1648 Johanneskerk Veenwouden.jpg
Veenwouden Doopsgezinde kerk 1865 Overzicht met pastorie - Veenwouden - 20239074 - RCE.jpg
Vrouwenparochie Hervormde kerk 1670 Vrouwenparochie-NH-kerk.jpg
Waaksens Hervormde kerk 13e eeuw, toren 1880 Kerk - Waaksens - 20248418 - RCE.jpg
Waaxens Sint-Thomaskerk Tomas 12e eeuw, 15e eeuw verbouwing Sint-Thomaskerk Waaxens.jpg
Wanswerd Petruskerk Petrus 16e eeuw, nieuw kap in 18e eeuw Wanswerd Kerk 7861.JPG
Warga Sint-Martinuskerk Martinus 1862 Warga Sint-Martinuskerk.jpg
Warga Hervormde kerk 1872 en vergroot in 1878 Westgevel toren - Warga - 20249646 - RCE.jpg
Warns Johannes de Doperkerk Johannes de Doper 1682, toren 12e eeuw Warns Doperkerk.JPG
Warns Gereformeerde kerk 1892 Sinds 2002 vervult het gebouw de rol van dorps- en cultuurhuis 'De Spylder'. Warns - churches-020.JPG
Warstiens Hervormde kerk 1882 Warstiens kerk.jpg
Wartena Hervormde kerk 1780 Warten, kerk foto9 2011-04-23 16.58.JPG
Weidum Johanneskerk Johannes 13e eeuw, toren 12e eeuw Kerk naar het noorden - Weidum - 20252819 - RCE.jpg
Welsrijp Ursulakerk Ursula begin 13e eeuw, toren 1892 Hervormde kerk Wjelsryp..jpg
Westergeest Hervormde kerk Martinus 13e eeuw Hervormde kerk van Westergeest..JPG
West-Terschelling (Terschelling) Westerkerk 1663 Hervormde kerk in West-Terschelling -01.jpg
Wetsens Sint-Vituskerk Vitus 12e eeuw, nieuwe kap 16e eeuw, toren ingestort in 1842, sindsdien in het bezit van een hangende klokkenstoel Friesland -060.jpg
Wier Hervormde kerk 12e eeuw, toren 1881 Exterieur - Wier - 20255561 - RCE.jpg
Wierum Mariakerk Maria 1912, toren 12e eeuw De Maria kerk in Wierum 3 edited.jpg
Wieuwerd Nicolaaskerk Nicolaas 12 eeuw, toren 1888 De kerk is vooral bekend om de gemummificeerde lijken die in 1765 aangetroffen werden in de grafkelder Wieuwerd church.JPG
Wijckel Vaste Burchtkerk 1671 of 1695, toren 15e eeuw Wijkcel met de stoere kerktoren..jpg
Wijnaldum Andreaskerk Andreas 15e eeuw, toren 1904 Sint Andreaskerk Wijnaldum.jpg
Wijnjewoude (Duurswoude) Hervormde kerk Johannes, patroonheilige voorganger 15e eeuw Duerswâld tsjerke.JPG
Wijnjewoude (Wijnjeterp) Hervormde kerk 1779 Kerk Wijnjewoude..JPG
Wijns Sint-Vituskerk Vitus begin 13e eeuw Kerkje Wijns.jpg
Winsum Mariakerk Maria 16e eeuw, kerk ommetseld in 1880, toren 1880 Winsum, kerk foto1 2011-04-26 13.35.JPG
Wirdum Sint-Martinuskerk Martinus 12e eeuw, verbouwd in 13e eeuw, toren 14e eeuw Wirdum (Friesland) Sint-Martinuskerk.jpg
Witmarsum Koepelkerk 1633, schip kreeg driezijdige sluiting na afbraak van toren in 1819 Witmarsum Koepelkerk-8.JPG
Wolsum Pancratiuskerk Pancratius rond 1870 140502 Kerk van Wolsum Fr NL.jpg
Wolvega Kerk op de Hoogte Maria Magdalena, patroonheilige voorganger 1646, toren 1894 Wolvega Kerk op hoogte.jpg
Wolvega Sint-Franciscuskerk Franciscus 1939 Wolvega, de Sint Franciscuskerk foto7 2011-05-21 16.03.JPG
Wommels Jacobikerk Jakobus de Meerdere 13e eeuw, hersteld in 1508, toren 1862 Jacobikerk Wommels (19816673444).jpg
Wons Hervormde kerk 1728, toren 1776, consistorie aangebouwd in 1961-'62 Kerk van Wons.jpg
Workum Grote of Sint-Gertrudiskerk Gertrudis 15e en 16e eeuw Grote of Sint-Gertrudiskerk Workum.jpg
Workum Sint-Werenfriduskerk Werenfried van Elst 1877 Sint-Werenfriduskerk Noard175 Workum.jpg
Workum Doopsgezinde kerk 1694 Noard100 en 102 Workum.jpg
Woudsend Sint-Michaëlkerk Michaël 1792, bouw toren en verlenging van schip in 1933 Woudsend, parochiekerk H Michael foto1 2011-04-24 14.54.JPG
Woudsend De Karmel 1837 Woudsend De Karmel (7).JPG
Woudsend Gereformeerde kerk 1912 Sinds 2000 in gebruik als woonhuis Exterieur overzicht kerk, voorbeeld hergebruik van een kerk tot woonhuis - Woudsend - 20324250 - RCE.jpg
Wouterswoude Hervormde kerk 1805, toren 17e eeuw Exterieur zuidgevel - Wouterswoude - 20218398 - RCE.jpg
Wouterswoude Gereformeerde kerk Martinus 1922 Overzicht westgevel met kerktoren - Wouterswoude - 20345556 - RCE.jpg
Zurich Hervormde kerk 1864 Zurich Friesland Kerk.jpg
Zweins Reginakerk Regina, patroonheilige voorganger 1783 Exterieur aanzicht - Zweins - 20228288 - RCE.jpg

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]