Wikipedia:Te beoordelen pagina's

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Klik hiernaast voor naar onder  Naar inhoud
Naar onder

Zie WP:TBP
Zie WP:TVP
Zie WP:AVW
Zie WP:AFD
Zie WP:WEG

Inhoud

Uitleg[bewerken]

Geen stemming

Dit is geen stempagina

Als u hier nieuw bent, of hierheen gekomen bent op uitnodiging of naar aanleiding van een bericht op een andere website, bedenk u dan dat op deze pagina geen stemming bij meerderheid plaatsvindt, maar een discussie tussen vrijwilligers van Wikipedia. Op Wikipedia bestaan regels en richtlijnen met betrekking tot de inhoud van de encyclopedie, en consensus (eenstemmigheid) wordt bereikt op basis van argumenten, niet door het tellen van stemmen.

U wordt niettemin uitgenodigd om mee te discussiëren en uw mening is welkom. Ga uit van de goede wil van anderen, wees beleefd en vergeet niet uw bijdragen te ondertekenen door aan het eind ~~~~ toe te voegen.

Overzicht beheerpagina's

Deze pagina is bestemd voor het melden van pagina's die naar uw mening, in de huidige vorm, van Wikipedia verwijderd zouden moeten worden. Dit kunnen pagina's zijn waarvan de inhoud verplaatst is, waar overbodige informatie op staat, waar geen of onjuiste informatie op staat, enzovoorts. Dit hoeft dus niet altijd bezwaar tegen het onderwerp zelf in te houden.

Staat er op deze lijst een pagina die u wilt verbeteren, dan kan dat: Verbeter de pagina en geef dan op deze lijst aan wat u heeft veranderd. De pagina kan dan mogelijk behouden blijven. Wanneer (een deel van) de inhoud van een pagina beter kan worden ingevoegd in een andere bestaande pagina, doe dit dan voordat na twee weken het artikel wordt verwijderd. Een pagina die verwijderd is, wordt in het logboek verwijderde pagina's vermeld. Wilt u over een onderwerp op een later moment een artikel schrijven, maak die pagina dan opnieuw aan. Probeer daarbij dan te voldoen aan de richtlijnen.

Bent u het oneens met de verwijderingsnominatie van een pagina op deze lijst, geef dat dan ook in de lijst aan, met een motivatie.

Een moderator beslist na een periode van twee weken op basis van inhoudelijke argumenten en toetst aan criteria wat er met het artikel gebeuren gaat. Artikelen die na twee weken verbetertijd en beoordelingstijd nog niet behoudenswaardig zijn, worden ook verwijderd.

Pagina nomineren

Aanbevolen wordt om een net aangemaakt artikel niet binnen één uur na plaatsing te nomineren, omdat degene die het artikel aanmaakte het misschien zelf nog aan het verbeteren is. Als er op een artikel een {{meebezig}}-sjabloon staat is het verstandig om de aanmaker van het artikel eerst de kans te geven het schrijven van het artikel af te ronden.
Als het onderwerp naar uw mening wel geschikt is voor Wikipedia, maar niet in de huidige vorm, overweeg dan of u zelf in staat bent het artikel te verbeteren.

Een nieuwe kandidaat voor beoordeling plaatst u onderaan deze lijst, bij de dag van vandaag, en vermeld waarom de pagina is genomineerd. Als het om volledige onzin gaat (of uw eigen fout), dan kan het helemaal onderaan, onder de kandidaten voor directe verwijdering. Wanneer u een pagina op deze lijst zet, moet u ook op de genomineerde pagina zelf vermelden dat deze op de nominatie voor beoordeling staat. Dit kunt u doen door bovenaan een van de sjablonen uit de volgende paragraaf te plaatsen. Plaats slechts één sjabloon; een combinatie met een sjabloon als {{wikify}}, {{beginnetje}} of {{nocat}} is in dit stadium overbodig en zal onervaren gebruikers afschrikken. Verder is het attent - en werkt het vaak ook constructief - om de aanmaker van een artikel op diens eigen gebruikers-overlegpagina met eventuele verbetertips persoonlijk te wijzen op de nominatie.

Overweeg ook of plaatsing elders dan op de beoordelingslijst beter is - zoals op Wikipedia:Dit kan beter (voor lemma's die overduidelijk wel encyclopedische waarde hebben) of op de samenvoeglijst. Voor het samenvoegen van twee artikelen plaats je op beide artikelen de sjablonen {{samenvoegen|[[lemma]]}}. Voor het invoegen van een artikel in een ander artikel plaats je op het te verplaatsen artikel het sjabloon {{samenvoegennaar|[[lemma]]}} en op het andere artikel het sjabloon {{samenvoegenvan|[[lemma]]}}.

Nominatiesjablonen

Artikelen kunnen worden voorzien van een van onderstaande sjablonen; tevens komen de artikelen dan in de erachter vermelde categorie. Met uitzondering van een nuweg-nominatie, blijven genomineerde artikelen twee weken beschikbaar voor verbetering voordat een moderator een besluit neemt voor behoud of verwijdering. Een artikel met nuweg-nominatie wordt in de regel zo snel mogelijk verwijderd.

Geef telkens de reden van nomineren op in het sjabloon; dit verschijnt dan op de pagina zelf. Geef bij schending van het auteursrecht zo mogelijk ook een link op.
Onder bepaalde voorwaarden mogen {{reclame}} en {{auteur}} ook direct worden verwijderd. Zie hier voor meer informatie.

Gebruikte afkortingen

(kan ook in kleine letters)

 • AUT: schending van auteursrechten
 • E: encyclopedisch (belangrijk genoeg om een artikel waard te zijn)
 • NE: niet encyclopedisch (niet belangrijk genoeg)
 • POV: point of view, een eenzijdig standpunt, in tegenstelling tot NPOV, neutral point of view (neutraal standpunt)
 • WB: woordenboekdefinitie
 • WIU: van onvoldoende kwaliteit (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")
 • ZP: (zelf)promotie
Het toevoegen van een nieuwe dag

Als het goed is, wordt elke dag om 00.00 uur een nieuw sjabloon voor die dag toegevoegd door een botje (Gebruiker:nlwikibots). Als dit niet gebeurd is, moet deze pagina gewijzigd worden: boven het commentaar <!-- HIERVOOR --> moet het correcte sjabloon vanuit de queue (die eronder staat) gekopieerd worden. Let erop dat je de <!-- en --> die om het sjabloon staat wegneemt.

Als er geen pagina's meer in de queue staan, moet een nieuwe pagina worden aangemaakt. Gebruik hiervoor de instructies op Sjabloon:Te beoordelen pagina's nieuwe dag.

Onterecht verwijderd?

Heeft een moderator na twee weken een artikel in uw ogen onterecht verwijderd? Vraag dan eerst de moderator die de lijst afgehandeld heeft om toelichting op diens overlegpagina. De naam van de moderator die het artikel heeft verwijderd vindt u terug in het Verwijderingslogboek. Doe pas na de navraag een eventueel terugplaatsingsverzoek op Verzoekpagina voor moderatoren/Terugplaatsen.

Recente beoordelingssessies[bewerken]

Hier staan de afgehandelde subpagina's van de laatste week gearchiveerd. Deze dienen als archief van beoordelingsnominaties. De moderator die als laatste een dag afhandelt of afmaakt dient deze hier, na de nodige controles, te archiveren.


Toegevoegd 07/05; af te handelen vanaf 21/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 07/05: Deel 1[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Medicinale cannabis (tot hernoeming Mediwiet geheten) - auteur en origineel onderzoek - Probleem 1: Voor dit artikel zou overname-toestemming gegeven zijn. Kan een OTRS-medewerker nagaan of dit het geval is en, zo ja, dit op de artikel-OP vermelden, want anders moet de pagina verwijderd worden, aangezien beweren dat je een email naar het team hebt gestuurd onvoldoende is. Probleem 2: De aanmaker beweert de auteur te zijn van de tekst op de website die hij naar Wikipedia heeft gekopieerd. Dit is toch origineel onderzoek? Het houdt toch niet op origineel onderzoek te zijn als je een tekst eerst op je eigen website publiceert en vervolgens op Wikipedia? Hetzelfde probleem heeft zich waarschijnlijk hier voorgedaan, wat ik om die reden heb verwijderd. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 00:56 (CEST) - Ping Basvb, Ciell, Edoderoo, Effeietsanders, Elly, Freaky Fries, Jcb, Mbch331, Natuur12, Romaine, Sjoerddebruin, Taketa, Trijnstel, Walter. RonaldB niet gepingd, want die heeft geen zin om gepingd te worden (te druk met belangrijker zaken).
 • Codex over het welzijn op het werk - weg - twijfel over E-waarde. Het verhaal zegt niet of de Codex relevant is, het beschrijft slechts de inhoud. Gaarne meningen. The Banner Overleg 7 mei 2017 01:46 (CEST)
  • Het is eigenlijk een heel kort artikeltje als je de lijst wegdenkt. Het zou zoiets zijn als op Burgerlijk Wetboek (Nederland) de hele inhoudsopgave opnemen. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 02:15 (CEST)
  • Ik denk wel E: het lijkt erop dat dit de Belgische variant is van de Arbeidsomstandighedenwet, (zie ook hier). Maar die inhoudsopgave is zonder tekst en uitleg vrij zinloos. Liever zie ik een lopende tekst over de inhoud van de codex. Pingel (overleg) 7 mei 2017 17:05 (CEST)
 • Koninklijke Vereniging Steun aan België vzw – Stichting Van Wezel - wiu/pov - Bronloze POV, niet neutraal geschreven voldoet niet aan conventies. Rode raaf (overleg) 7 mei 2017 09:33 (CEST)
  • De tekst werd vandaag al aangepast aan een layout die Wikipedia vraagt. De KV Steun aan België vzw beschikt zelf over archieven waarop de tekst is gebaseerd. Deze bronnen worden in de komende weken stelselmatig bijgevoegd. Ook wordt de tekst nog verrijkt met afbeeldingen (eigen foto's) van het Delfs tegeltje én de penning 'le dubbeltje belde'. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jvaneecke (overleg · bijdragen) 7 mei 2017 10:57
  • De aanmaker had de naam van de auteur ook al teruggeplaatst in het artikel nadat ik het de eerste keer had verwijderd. Lijkt het er op dat het of plagiaat/auteursrechtenschending is, of tekst die door iemand expliciet geschreven is met als doel promo. Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 10:37 (CEST)
   • Er is geen sprake van plagiaat of auteursschending, wat ook al bleek uit een eerste antwoord. Na attent gemaakt te zijn op het niet gebruikelijk zijn van een auteursvermelding (opsteller van de tekst) werd vandaag de naam expliciet verwijderd. Enige communicatie vooral van Mbch331 op 6 mei kon het terugplaatsen van de naam door mij al vermeden hebben. Als medewerker van de vereniging wilde ik 'eer' geven aan de collega die de tekst had opgesteld voor ons, meer niet.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Jvaneecke (overleg · bijdragen) 7 mei 2017 10:57PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
    • Er was een vorm van communicatie: ik had het vermeld in de bewerkingssamenvatting. Ik heb pas een melding op uw OP gedaan, nadat de melding in de bewerkingssamenvatting niet bleek te helpen. Er zijn diverse manieren van communiceren hier op Wikipedia en de bewerkingssamenvatting is er een van. Bij wie ligt het auteursrecht van de geschreven teksten? Bij de collega of bij de VZW? Indien bij uw collega, dan dient hij officieel akkoord te gaan met het vrijgeven van de teksten onder een vrije licentie (Zie Wikipedia:OTRS/Mijn eigen tekst.) Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 11:09 (CEST)
     • Los daarvan: als de bron hoofdzakelijk bestaat uit het "eigen archief", dan is het artikel voor Wikipedia gelijk aan bronloos. Wat verlangd wordt zijn onafhankelijke bronnen. Als die er niet zijn, dan is de vereniging waarschijnlijk niet relevant voor opname in de encyclopedie. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 14:53 (CEST)
  • Interessant onderwerp. De tekst is echter op geen enkele wijze feitelijk, strak, droog en bondig, dus encyclopedisch te noemen. Misschien kan de collega eens kijken hoe andere artikels zijn opgesteld? Het begint echter bij gezaghebbende onafhankelijke bronnen. JanB46 (overleg) 7 mei 2017 22:17 (CEST)
 • Bédaule - opknappen - bronloos en onaf desondanks verwijderde Sachaporche het wiu2-sjaboon The Banner Overleg 7 mei 2017 10:38 (CEST)

Toegevoegd 07/05: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Vereniging Watersport De Twee Provinciën -wiu- De vereniging is waarschijnlijk E, maar zinnen als: Bij de vereniging kun je verscheidene zalen huren in de sociëteit. Daarnaast is het mogelijk om verschillende soorten boten te huren bij de vereniging, Er is een kleine groep leden die ook doet aan surfen, ook -zeer verrassend- Tenminste één keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden en een groot aantal meer horen in een encyclopedie niet thuis, maar wél in een brochure van deze vereniging. Ook die lijst van commissies doet vreemd aan in een encyclopedie. Gewichtigdoenerij als Hare Majesteit Koningin Beatrix, waar Koningin Beatrix zou volstaan, doet eveneens vreemd aan. Een flinke poets- en snoeibeurt is hier op zijn plaats. Fred (overleg) 7 mei 2017 12:37 (CEST)
  • Drie secties eruit gehaald, want deze "informatie" is iets voor de eigen website. ed0verleg 7 mei 2017 13:34 (CEST)
   • Waarvoor dank; nominatie verwijderd. Fred (overleg) 7 mei 2017 15:05 (CEST)
    • Plaatje bij gezet, eigenlijk ter uitnodiging voor er een betere van de eigen vereniging Stunteltje (overleg) 9 mei 2017 07:46 (CEST)
 • 't Pluumke '67 -NE- Een badmintonvereniging waarover blijkbaar niets te vertellen valt en waarvan de E-waarde niet wordt aangetoond. Fred (overleg) 7 mei 2017 12:44 (CEST)
 • Verenigde Staten van A tot Z - WEG - Volstrekt willekeurige lijst. Er staan bijvoorbeeld muziekgroepen in; als je consequent alle Amerikaanse bands en artiesten opneemt is de lijst alleen daarmee al onafzienbaar; dat is meteen punt 2: als hij compleet wordt, is hij volstrekt onbruikbaar doordat hij onafzienbaar lang wordt en bovendien alfabetisch is, en niet categorisch. Als je al weet wat je zoekt, heb je de lijst niet nodig, als je niet weet wat je zoekt, heb je niks aan zo'n lijst. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 13:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er was een jaar geleden of zo een kroegdiscussie over "A tot Z"-lijsten. Wat ik me daarvan herinner, is dat er gezegd werd dat die lijsten de voorlopers zijn van categorieën. Verder werd er gezegd dat toen de categorieën kwamen, daar wat discussie over was (functie overlapt wat met A tot Z-lijsten) en dat er toen beslist werd dat de categorieën ingevoerd mogen worden op voorwaarde dat de lijsten mogen blijven. De gemeenschap heeft dat zo'n 10-15 jaar geleden beslist. De nominatieredenen hier zijn niet specifiek en gaan meer over die lijsten in het algemeen. Zoiets hoort helemaal niet via TBP. De toenmalige gemeenschap heeft beslist dat ze mogen blijven, dus mogen ze imo pas weg als de huidige gemeenschap daarvoor kiest (stemming).Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 7 mei 2017 15:31 (CEST)
  • Neutraal Neutraal er is niets op tegen om per AtotZ-lijst te bekijken of-ie weg kan/moet. Is er al over België van A tot Z, Nederland van A tot Z en/of Suriname van A tot Z gesproken? Potentieel 200+ lijsten waar we over kunnen bekvechten Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 09:49 (CEST)
  • inderdaad vrij onbruikbaar die A-Z-lijsten. Bjelka (overleg) 8 mei 2017 11:57 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Idem voor alles in de Categorie:A-Z lijsten. In de beginjaren van Wikipedia had dit soort pagina's meen ik de functie van geheugensteuntje over het aantal artikelen dat bestond over een bepaald onderwerp, toen categoriseren nog nauwelijks gedaan werd. In feite zijn dit soort lijsten dus een soort kladblok in de hoofdnaamruimte. Ze worden nu toch al heel lang door vrijwel niemand meer bijgehouden (althans niet op een encyclopedisch verantwoorde manier, zoals blijkt uit deze nominatie), daarmee is er al met al totaal geen meerwaarde t.o.v cats. De Wikischim (overleg) 8 mei 2017 12:33 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen categorieën zijn misschien niet altijd de meest handige weg, maar zeker beter up to date. Om nostalgische redenen behouden lijkt mij een foute keuze. Rembert vragen? 8 mei 2017 16:53 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen per Wikiklaas. Pagina's behouden omdat meer dan een decennium geleden er iets over te doen was, helpt de encyclopedie niet vooruit. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 8 mei 2017 17:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: volledig eens met Wikiklaas. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:18 (CEST)
  • Zie ook Overleg categorie:A-Z lijsten#Wat willen we met deze lijsten? (en de eerdere items op die overlegpagina). Apdency (overleg) 8 mei 2017 19:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen een van de toegankelijkheidseisen van wcag2 zegt "Meerdere manieren - De bedoeling van dit Succescriterium is om gebruikers in staat te stellen content te vinden op een manier die het beste aansluit bij hun behoeften. Gebruikers vinden de ene techniek waarschijnlijk gemakkelijker of begrijpelijker te gebruiken dan een andere." een a-z lijst is voor bepaalde gebruikers een uitstekende manier om snel informatie te vinden. Niet iedereen zoekt hetzelfde of is qua beperking in staat te werken met bijv categorien. Als we een modernere categorie-ontsluiting hebben op basis van wikidata en een moderne zoekengine met facetten dan wordt het wellicht wat overbodig, maar nu is het een prima vorm van webpagina-ontsluiting. Hannolans (overleg) 10 mei 2017 00:32 (CEST)
   • Ten eerste zou ik willen zeggen dat we beter niet met eisen van buiten Wikipedia kunnen zwaaien. "wcag2" zal velen überhaupt niets zeggen.
   • Ten tweede: als je dit principe wilt toepassen, hoe volledig denk je dan te moeten zijn? De VS is me nogal een groot onderwerp. Wil je elke alfabetisch navigerende zoeker even goed bedienen met zo'n pagina, dan zal hij vol met vele duizenden lemma's moeten staan, ofwel nog véél groter moeten zijn dan hij nu is. Eigenlijk zeg ik hiermee gewoon hetzelfde als wat de nominator ook al als reden opgaf. Apdency (overleg) 10 mei 2017 09:23 (CEST)
    • Zo'n pagina hoeft geen volledigheid uit te stralen, maar een impressie te geven. Zolang https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Verenigde_Staten niet gebruiksvriendelijk is en niet met facetten werkt zou ik dergelijke pagina's laten. Mijn pleidooi is om geen toegangen zoals deze abc's maar ook lijsten en tabellen weg te halen zolang er geen gebruiksvriendelijk alternatief is geimplementeerd. Veel mensen hebben baat bij simpele lijstjes in plaats van thesauri Hannolans (overleg) 11 mei 2017 09:33 (CEST)
    • Voor Voor verwijderen Hmm, bij nader inzien ben ik toch voor weg. Dit is geen willekeurige lijst dat een overzicht geeft, maar een lijst van Amerikaanse films waartussen in de loop der jaren wat andere onderwerpen ingevoegd zijn. Hannolans (overleg) 14 mei 2017 19:20 (CEST)
  • Ik bedoel gewoon dat ik TBP niet de manier vindt om het op te lossen. Indien de gemeenschap ooit heeft beslist dat een artikel mag blijven, maar jaren later zet iemand het toch op TBP en het wordt na sessie verwijderd. Dan ligt de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van het artikel bij de nominator en vooral bij de afhandelende moderator. Als er dan iemand is die graag wil dat het blijft (nu of later), dan geeft die mogelijk de afhandelende moderator die die beslissing heeft genomen de schuld. (zoiets zou in het verleden bijvoorbeeld kunnen resulteren in tegenstemmen bij een herbevestiging) Wat ik dus voorstel is om dat via een peiling of een stemming (of tenminste een grote discussie) op te lossen zodat de verantwoordelijkheid voor het verwijderen bij de gemeenschap ligt en niet bij 1 à 2 gebruikers.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 13 mei 2017 16:00 (CEST)
  • Neutraal Neutraal artikel zit niet in de weg, maar aan de andere kant krijgen we ook Noord-Korea van A tot Z, Vaticaanstad van A tot Z enz.?  Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2017 11:03 (CEST)
   • Opmerking Opmerking Er is hier door één gebruiker gesuggereerd dat de nominatie van dit artikel te maken had met algemene twijfel over die A tot Z-lijsten (en dat tot tweemaal toe). Daar is geen sprake van. Ik nomineerde deze lijst omdat er geen enkele consistentie is: een volstrekt willekeurig lijstje links naar artikelen bij elkaar gezet. Er zijn ongetwijfeld onderwerpen die minder grootschalig zijn, en waarbij zo'n lijst wel zinnig is. Daar gaat deze nominatie niet over. Het is zoals Hannolans hierboven in tweede instantie ook al zegt: een lijst van Amerikaanse films, met lukraak wat andere onderwerpen ertussen geschoven. Niemand heeft hier wat aan. En dat kan inderdaad op deze pagina afgehandeld worden. WIKIKLAAS overleg 24 mei 2017 16:25 (CEST)
    • Andere A tot Z-lijsten zijn net zo willekeurig. In Nederland van A tot Z worden veel gemeenten genoemd, maar Bommelerwaard bijvoorbeekd schittert door afwezigheid. Willekeur. Sommige worden te groot, zoals nl en us. De twee door mij genoemde voorbeelden te klein. Klaas `Z4␟` V:  24 mei 2017 16:56 (CEST)
 • Rhythmic industrial - wiu/weg? - Hoewel op Google te vinden, hoe betrouwbaar is dit genre, aangezien de Engelstalige Wikipedia, die zo'n beetje wel ieder obscuur genre beschrijft, het begrip niet kent? Is het echt een duidelijk genre op zich? De achtergrond achter deze nominatie valt hier te lezen. Er moeten toch op zijn minst meerdere (in dit geval werkelijk gezaghebbende) bronnen bij, liefst ook wat oudere, me dunkt. ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 14:05 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Ik heb een donkerbruin vermoeden dat rhythmic industrial gewoon hetzelfde als powernoise is. De genoemde labels en bands spelen deze vorm van industrial, die ook wel rhythmic noise wordt genoemd. Dat is althans wat ik op de Engelse wiki lees. AnarchistiCookie Overleg 7 mei 2017 15:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - De term lijkt na het opzoekwerk niet gebruikelijk en lijkt op dr. Google vooral gebruikt te worden als "ritmische industrial", met "ritmisch" als een bijvoeglijk naamwoord zonder meer, niet als een echt genre. De Engelse Wikipedia noemt het ook niet als synoniem, inderdaad wel "rhythmic noise". MichielDMN 🐘 (overleg) 7 mei 2017 21:51 (CEST)
 • Eric Wetzels - NE - kandidaat voor iets. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 14:26 (CEST)
  • Inderdaad is dat de formele situatie, maar tegelijkertijd is duidelijk dat er geen tegenkandidaten zijn, dus deze politicus is de nieuwe voorzitter van de VVD. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 14:45 (CEST)
    • dan weet je meer dan de VVD zelf, kortom je bezit een kristalle bol? Klaas `Z4␟` V:  22 mei 2017 11:21 (CEST)
     • Een kristallen bol bezit ik niet, maar ik neem wel aan dat Wetzels waarnemend voorzitter zal worden. Bob.v.R (overleg) 25 mei 2017 01:31 (CEST)
   • Is Keizer dan definitief opgestapt? In ieder geval, voorlopig is deze meneer gewoon NE, zoals alle kandidaten voor een voorzitterschap van een E organisatie die het niet zijn (geworden). Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 14:49 (CEST) Een vicevoorzitter, want daar is hij kandidaat voor, niet voor het voorzitterschap, lijkt me NE. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 15:07 (CEST)
  • Wat gebruiker:Paul Brussel nu doet lijkt me niet zuiver. Hij legt een artikel voor ter beoordeling, maar vervolgens begint hij het artikel 'uit te kleden', met het risico dat er uiteindelijk wordt opgemerkt dat het artikel onvoldoende informatie bevat. Dit lijkt me niet terecht. Als Brussel wil dat het artikel wordt beoordeeld, dan is het niet fair als hij zelf overgaat tot afbraak van het artikel. Ik heb de genoemde wijzigingen dan ook teruggedraaid. Groet, Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:08 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - zie betreffende OP: Deze meneer heeft geen enkel politiek mandaat vervuld volgens het artikel, noch op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau. Derhalve is hij dan ook geen politicus. NE informatie in het lemma die dat wel suggereert, dient dan ook te worden verwijderd. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 18:12 (CEST)
    • Ik verzoek Paul Brussel om te stoppen met zijn kinderachtige acties, die bovenal oneerlijk zijn, zoals ik hierboven heb toegelicht. Ik stel voor dat het overleg op deze pagina zijn normale verloop kan hebben. De afbraakacties van Paul Brussel verstoren dat normale verloop. Groet, Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:15 (CEST)
  • Voor alle helderheid: het artikel in de huidige vorm is een door Gebruiker:Paul Brussel gevandaliseerd artikel. Een artikel dat bestaat uit twee zinnen is vanzelfsprekend onvoldoende. Een vreemde manier om te proberen er een verwijdernominatie door te drukken, waar ik (vanzelfsprekend) bezwaar tegen aanteken. Ook voor de sfeer op wikipedia vind ik deze gang van zaken bepaald geen verrijking. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 18:31 (CEST)
   • Wees gerust: de afhandelend moderator kijkt heus ook in de geschiedenis, zeker nu, en kan ook besluiten om een eerdere versie te behouden. Wikiwerner (overleg) 7 mei 2017 18:37 (CEST)
    • Dat lijkt me ook, maar een afhandelend moderator zal dan wel met goede argumenten moeten komen waarom een vicevoorzitterschap van een landelijke politieke partij iemand E maakt (een partijvoorzitter lijkt me wel E). Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 18:41 (CEST)
  • Voor Voor behoud van een eerdere versie. Eventueel kan zo'n eerdere versie daarna ter beoordeling worden gegeven. Nu "moeten" we het doen met de verwrongen definitie van 1 gebruiker van wat hij van een politicus verwacht. Goed voorbeeld van samenwerken zo? ed0verleg 7 mei 2017 20:09 (CEST)
   • Zoals Gebruiker:Paul Brussel te werk gaat lijkt me niet in het belang van het functioneren van beoordelingsnominaties. Integendeel zelfs. Hierbij mijn dank aan Edoderoo voor de poging te bewerksteligen dat de procedure wordt gevolgd zoals deze bedoeld is. Bob.v.R (overleg) 7 mei 2017 20:46 (CEST)
    • Paul Brussel houdt hardnekkig vast aan het verslechteren van het door hem zelf (!!) genomineerde artikel. Dit maakt inhoudelijk overleg en ook het beoordelen van de nominatie er niet eenvoudiger op. Bob.v.R (overleg) 8 mei 2017 01:21 (CEST)
     • Bob.v.R. strooit maar overal speculaties en onwaarheden rond: maakt mensen politicus die het niet zijn, maakt mensen partijvoorzitter die het niet zijn, enz.; daar is een encyclopedie niet voor bedoeld want die dient zich aan de feiten te houden, en niets anders. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 01:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, een kandidaat vice-voorzitter, zullen we dat maar niet doen. Peter b (overleg) 8 mei 2017 01:40 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, volstrekt niets te vinden in betrouwbare bronnen wat deze meneer een plaats in ons naslagwerk doet verdienen. Zeker een vriendje van je, Bob dat je hem (en andere [ex-]VVD-partijbestuursleden) met hand en tand blijft verdedigen?  Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:53 (CEST)
   • KlaasZ4usV, zou je dergelijke persoonlijke insinuaties aan het adres van een collega achterwege willen laten? Dat komt de belabberde werksfeer hier niet ten goede. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 10:09 (CEST)
    • Bijzonder triest inderdaad, dit soort op niets gebaseerde insinuaties. En dat allemaal met als einddoel dat de lezer slechter geïnformeerd is. Goed bezig hoor. Bob.v.R (overleg) 8 mei 2017 18:16 (CEST)
  • Mja, nomineren en dan het artikel uitkleden zodat mensen een onjuiste versie beoordelen. Niet netjes. The Banner Overleg 8 mei 2017 18:02 (CEST)
  • Opmerking Opmerking het is lastig om een artikel te beoordelen op encyclopediewaardigheid dat uitgekleed wordt. Ik zou zeggen, of nomineren, of artikel aanpassen, maar niet allebei tegelijk want nu kunnen we alleen een oordeel geven als we de hele bewerkingsgeschiedenis gaan doornemen Hannolans (overleg) 10 mei 2017 00:40 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - het is niet uitgekleed: het is ontdaan van onwaarheden, vermoedens en speculaties: allemaal dingen die in een encyclopedie niet thuis horen en waarover, dacht ik, meer dan brede consensus op WP:NL bestaat. Het huidige artikel in de huidige staat, dient dus ter beoordeling te staan. Paul Brussel (overleg) 10 mei 2017 00:54 (CEST)
    • Dan heb ik eerst nog maar eens aangepakt en er wat wat feiten voor verzameld. De man is een ondernemer, leidt een aantal bedrijven (niet genoemd, hier geen reclame voor gemaakt, evenmin voor z'n commisariaat) met politieke belangstelling. Voldoende maatschappelijk betrokken voor een ridderorde. Alleen dat laatste zou waarschijnlijk niet voldoende zijn. Maar gezien het geheel, inclusief zijn bredere politieke loopbaan, uitmondend in een spraakmakende landelijke kandidatuur, maakt het hem wel degelijk E. Stunteltje (overleg) 12 mei 2017 15:04 (CEST)
  • Voor Voor behoud. Persoon is actief als bestuurder in Noord-Brabant en actief binnen de VVD. En van minder belang, de koninklijke onderscheiding, die krijgt men dooreen genomen voor vrijwilligers werk op meerdere gebieden. Nadat hij is benoemd als waarnemend voorzitter, is hij van belang binnen de geschiedenis van de VVD. Misschien daarom met 14 dagen verlengen. Lidewij (overleg) 20 mei 2017 21:44 (CEST)
   • Inderdaad, als 14 dagen verlengen voorkomt dat zeer binnenkort dit artikel opnieuw moet worden aangemaakt, dan is dat wellicht een oplossing. Bob.v.R (overleg) 20 mei 2017 22:42 (CEST)

Toegevoegd 07/05: Deel 3[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • The Reality -weg- NE en een volledig overbodige lijst van aantallen bezoekers door de jaren heen. Lijkt zeer sterk op promo (ontwikkelt zich de laatste jaren snel als een van de toon aangevende evenementen in deze sector). Veel taal- en stijlfouten niettemin.Fred (overleg) 7 mei 2017 18:03 (CEST)
  • Wat mij betreft nuweg als blatante reclame en volstrekt NE, en bovendien: eerder vandaag al verwijderd. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 17:23 (CEST)
   • Dit lijkt me geen reclame en NE als de history van een evenement weergegeven wordt. Gezien collega evenementen zoals Drome_(LAN-party), FatLAN,CampZone lijkt dit in lijn.TimWijers (overleg) 7 mei 2017 21:58 (CEST)
    • Bovengenoemde Tim Wijers is vice-voorzitter en dus beroepsmatig nauw betrokken bij het evenement dat overigens geen history, maar een geschiedenis heeft. Dit lijkt dus niet alleen op reclame, het is ook reclame, en Wiki is reclamevrij. Overigens heeft hij in zoverre gelijk dat ook de door hem gehekelde lemmata -zowel qua opmaak als qua inhoud- niet geheel passend zijn voor een encyclopedie. Fred (overleg) 8 mei 2017 00:05 (CEST)
     • Vice-voorzitter of niet, een evenement met een degelijke geschiedenis in de specifieke industrie verdient net zoals haar collega evenementen Drome_(LAN-party), FatLAN en CampZone een vermelding. Ik begrijp dan ook niet waarom dit volgens u reclame is aangezien wij slechts de feiten op correct manier op de pagina vermelden, niets verschillend van onze collega's. 217.21.255.234 8 mei 2017 17:27 (CEST)
      • De reclame zit hem erin dat niet aangetoond wordt dat secundaire bronnen schrijven over het onderwerp. Als deze bronnen er inderdaad niet zijn, dan wordt Wikipedia gebruikt voor het genereren van bekendheid, ook al is het artikel neutraal geschreven. Wikiwerner (overleg) 8 mei 2017 18:59 (CEST)
       • Duidelijke uitleg, waarvoor dank Wikiwerner. Ik wil meegeven dat wij de pagina niet hebben aangemaakt om reclame te maken of bekendheid te genereren maar slechts de juiste informatie willen vertrekken. Mocht u doen beslissen dat de pagina verwijderd wordt zullen we dat respecteren. TimWijers (overleg) 8 mei 2017 21:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen bronnen toegevoegd, neutraler gemaakt, en info van de stichting bijv weg. inhoudelijk nu wel wat dunnetjes. Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:14 (CEST)
 • Amunela. Oogt erg uit de duim gezogen, geen echte verwijzingen, geen referenties.T.vanschaik (overleg) 7 mei 2017 17:24 (CEST)
  • Dit is een pure hoax. De "officiële vlag" is die van Kiribati. En Google Maps kent het eiland niet eens. Mbch331 (Overleg) 7 mei 2017 17:27 (CEST)
 • Domein Holset - Reclame - Relevantie volstrekt onduidelijk; geen onafhankelijke bronnen, onduidelijk of er al wijn op de markt is, en hoe die gewaardeerd wordt. Gewoon een poging om met de naam in de encyclopedie vertegenwoordigd te zijn. WIKIKLAAS overleg 7 mei 2017 17:29 (CEST)
  • Wat mij betreft dan ook gewoon nuweg. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 17:44 (CEST)
   • Wijnen vanaf 2013 zijn te koop, in 2014 winnaar bij de Nederlandse wijnkeuring. Lijkt me wat kort door de bocht voor een nuweg na 16 maanden. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 7 mei 2017 20:03 (CEST)
    • Nuweg lijkt me niet de bedoeling, maar ik heb geprobeerd bronnen te vinden, en kom niet verder dan VVV-Zuid Limburg die het aanprijst als bed and breakfast. Dan hoeft het niet in een encyclopedie. Maar wellicht dat er voor die wijn-prijs een goede bron is? De web-shop-link lijkt me geen goede bron, overigens. ed0verleg 7 mei 2017 20:13 (CEST)
  • Opmerkelijk is dat een horecatijdschrift als Misset Horeca de naam "Holset" nimmer noemt... The Banner Overleg 7 mei 2017 22:36 (CEST)
 • Suriname Beken(d)t - Reclame. De indruk wordt gewekt van ZP. De aanmaker heeft enkel twee artikelen op wiki aangemaakt een van de fotograaf, en deze is van het boek van de fotograaf. Nog afgezien dat het artikel wiu is bevat het een lijst met de gefotografeerde portretten (relevant?). Daarnaast mis ik een RKD vermelding voor fotograaf. Ldhank (overleg) 7 mei 2017 20:17 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Reclame plus een ellenlange lijst die hooguit in een inhoudsopgave thuishoort. Voorts een merkwaardig en niet-encyclopedisch gebruik van het woord: sterren. Als het personen zouden zijn die "sterren" worden genoemd is er sprake van een ernstige vorm van POV, want dit betreft een waarde-oordeel ten aanzien van die personen. Fred (overleg) 7 mei 2017 21:05 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen boek kan als publicatie bij fotograaf Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:17 (CEST)
 • Max Stibbe - ne? wiu - ErikvanB (overleg) 7 mei 2017 21:54 (CEST)
  • antroposoof? houdt hij het midden tussen antropoloog en filosoof of is hij dat allebei? uitleggen of linken graag dat soort dingen. Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 08:04 (CEST)
   • Een korte zoektocht op google lijkt te suggereren dat Stibbe een onversneden racist was, een voorvechter van apartheid en invloedrijk genoeg om in sommige antroposofische scholen "raciale etnografie" als vak te doen opnemen. Dit veroorzaakte heel wat ophef, maar niets daarover in het artikel. Ook het Engelse artikel is zwijgzaam hierover, maar in ieder geval wordt iets in een van de genoemde bronnen (de bovenste onderste) vermeld. Hier nog een andere bron: [2]. Tekstman (overleg) 8 mei 2017 15:57 (CEST) PS @KlaasZ4usV, ik raad je aan om antroposoof in het zoekvak linksboven te tikken, want zo sla je een beetje een modderfiguur.
 • VVV-Venlo in het seizoen 2017/18 - wiu - Lege pagina: alleen infobox en de inleiding zijn ingevuld, alle tabellen e.d. zijn nog leeg. Dqfn13 (overleg) 7 mei 2017 22:09 (CEST)
  • Kunen mense hun kristallenbolkijkerij voordat de competitie begint niet beter binnen hun eigen gebruikersnaamruimte beoefenen? Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:57 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er is geen sprake van 'kristallenbolkijkerij': bij de vermelde informatie (zoals b.v. wedstrijdschema) gaat het uitsluitend om verifieerbare feiten en gegevens, dus geen nattevingerwerk zoals wordt gesuggereerd. Clubs zijn op dit moment al doende met invulling van oefenwedstrijden en selectie etc. Sinds nominering is het artikel b.v. al verder aangevuld met uitgaande spelers. Dat zal de komende tijd (logischerwijs) nog verder aangevuld worden. FunkyFoot (overleg) 14 mei 2017 06:16 (CEST)
 • FC Utrecht in het seizoen 2017/18 - wiu - Zelfde probleem als VVV-Venlo hierboven. Dqfn13 (overleg) 7 mei 2017 22:11 (CEST)
  • Kunen mense hun kristallenbolkijkerij voordat de competitie begint niet beter binnen hun eigen gebruikersnaamruimte beoefenen? Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 07:57 (CEST)
 • Brigitte Macron - NE - onderwijzeres en dus NE; rest kan in het lemma van haar man. Paul Brussel (overleg) 7 mei 2017 23:35 (CEST)
  • Een anderstalige WP is bij mijn weten niet echt een voldoende deugdelijke bron Klaas `Z4␟` V:  8 mei 2017 08:00 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - als onderwijzeres inderdaad NE, zo ook als voetballer, schilderes, zangeres. Maar als presidentsvrouw is ze wel relevant. Of is dat al uit het lemma gesloopt? ed0verleg 8 mei 2017 08:48 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - kun je ook aangeven wat haar zelfstandig E maakt voor een artikel? Merk op dat de meeste echtgenotes van de Franse president dan ook geen eigen artikel hebben. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 10:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - maar enfin, gaat dit hier nooit veranderen??? 2A02:A03F:1212:7700:84B2:F361:7712:9833 8 mei 2017 09:55 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - ze is in de eerste plaats "vrouw van", en verder blijkt uit niets in het artikel waarom zijzelf een eigen artikel in een encyclopedie zou verdienen. Paul Brussel (overleg) 8 mei 2017 10:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen sowieso nog niet neutraal nu en als ze zelfstandig niet relevant blijkt, dan volstaat het wel om haar kort bij haar man te noemen. Nu qua Ew in lemma onvoldoende. - Agora (overleg) 8 mei 2017 11:36 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - vrouw waar op wikipedia naar zal worden gezocht en over wie men iets meer te weten wil komen. - ArjanHoverleg 8 mei 2017 15:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen: NE, is slechts de vrouw van. Première dame (first lady) in Frankrijk is geen officiële functie of rol. Zelfstandig is zij NE. Daarbij het geleuter (werkelijk) over hun ongebruikelijke romance hoort in de Privé of Story, niet in een encyclopedie. Het feit laten staan dat Macron getrouwd is met Brigitte Macron-Trogneux (+ evt datum huwelijk) lijkt me voldoende info die mensen in een encyclopedie op willen zoeken. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 15:40 (CEST)
  • Je weet dat ik je mening hierover niet deel Ecritures :-) Tegen Tegen verwijderen. Alleen al het feit dat ze vrouw van is, maakt voor mij al relevant. Officiële functie of niet, de rol heeft wel een eigen naam gekregen en ze is aldus een publieke figuur die meer in de media komt dan een derderangsvoetballer. Het artikel kan wel wat echte bronnen gebruiken ipv de huidige 0 en uiteraard heeft ParisMatch of een ander Frans roddelblad daarin geen plaats. Rembert vragen? 8 mei 2017 16:47 (CEST)
   • Sinds waanneer is Paris Match een roddelblad? Ik lees dat blad met enige regelmaat, maar dit lijkt me toch echt onjuist. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 13:56 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: Zie vorige EBFS (overleg) 8 mei 2017 17:55 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ze was al ruim in het nieuws vóór haar man president werd. Doet mij toch wat denken aan een WP:PUNT-nominatie The Banner Overleg 8 mei 2017 18:01 (CEST)
   • Voor welke encyclopedische zaken was zij in het nieuws dan? Als je die er bebrond bij zet dan zou dat misschien een bijdrage aan het artikel kunnen geven Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:16 (CEST)
   • @TB: kun je uitleggen wat hier een WP:PUNT-nominatie aan is? [Overigens heb ik hier nog geen enkel serieus argument gezien waarom zij een zelfstandig lemma verdient om haar eigen verdiensten, want die laatste zijn er toch echt niet.] Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 01:44 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen E = Zelfstandig lemma wegens First-Lady-rol en substantiele bijdrage aan campagne en functie van eega de president. Vermelding in lemma van Emmanuel Macron kan daar storend zijn. Lemma is niet anders dan de lemma's van bij voorbeeld Michelle Obama, Melania Trump, en zelfs (!) Valerie Trierweiler, de (bedrogen) minnares van scheidend president Francois Hollande. Dat zij een relatie kreeg en nog steeds heeft met een 24 jaar jongere eega is geen geleuter maar een feit.Haaftjlv (overleg) 8 mei 2017 19:35 (CEST)
   • Naam ega + trouwdatum staat al in artikel (lijkt me niet storend). Artikel Michelle Obama is van een volledig andere orde qua inhoud; daarnaast hebben Amerikaanse First Ladies inderdaad officieuze functie, een rol als gastvrouw van het Witte Huis. Franse première dames hebben deze niet. En inderdaad dat zij 24 jaar ouder is, is een feit. Een totaal niet-encyclopedisch feit, een feit dat thuishoort in de privé of story. De kwalificatie hun ongebruikelijke romance is volledig niet passend in een encyclopedie. En het artikel over Valerie Trierweiler is inderdaad tranentrekkend: wees gerust. Ik denk maar zo dat het ook voor verwijdering voorgedragen zal worden. Ecritures (overleg) 8 mei 2017 21:16 (CEST)
 • Met verwijdering lemma Trierweiler volstrekt eens = roddelpers-lectuur! "Hervormer Macron" zal zeker niet aansluiten bij de traditionele bescheiden Franse First-lady rol. Tijdens de campagne en zijn speeches na de winst in de eerste en tweede ronde heeft hij zich daarover expliciet geuit in woord en beeld. Ik heb de formulering "hun ongebruikelijke romance" aangepast en geobjectiveerd. Inderdaad geen encyclopedie tekst! Haaftjlv (overleg) 9 mei 2017 19:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Als first lady verdiend zij een wiki, vind ik. Maar daarnaast is het ook nog eens een opmerkelijke verschijning waar mensen meer over te weten willen komen (Wie is toch die 24 jaar oudere vrouw van de nieuwe Franse president?). Dan is het goed dat er een onafhankelijke bron is zoals Wikipedia die dit vertelt. Heel veel anderstalige wiki's hebben bovendien ook al een lemma over haar. Arnoldus9 (overleg) 9 mei 2017 13:36 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - en als er nu niets anders over haar te vertellen valt dan dat ze onderwijzeres is en getrouwd met de toekomstige president van Frankrijk? Want dat is nu juist het geval en levert dus geen E persoon en geen E artikel op, en dat blijkt dan ook uit dit inhoudsloze artikel. Paul Brussel (overleg) 9 mei 2017 23:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Omdat het vergelijkbare Michelle Obama kennelijk net zoveel E-waarde heeft - Rode raaf (overleg) 9 mei 2017 14:05 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen in het nieuws en dat zal alleen maar meer worden Hannolans (overleg) 10 mei 2017 01:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Is geregeld in het nieuws als de echtgenote van, dat is al meer dan genoeg voor een eigen artikel. Verder gelden dit soort personen in het algemeen gewoon als E. Deze nominatie is dan ook wmb ongeldig. De Wikischim (overleg) 10 mei 2017 10:53 (CEST)
   • Welk soort personen? (de vrouw van?) En waar staat dat dan? Ecritures (overleg) 12 mei 2017 06:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik begrijp dit allemaal niet. Ik heb maanden voor Macrons verkiezing informatie over zijn vrouw (maar niet alleen dat) toegevoegd aan zijn artikel. Dat werd vlak voor de presidentsverkiezing verwijderd, toen het al zeer waarschijnlijk was dat Macron verkozen zou worden. Intussen heeft Macron al gezegd dat zijn vrouw een officiële status zal krijgen. En mogelijk zal haar invloed ook niet te onderschatten zijn. Dat bepaalde informatie niet thuishoort in een encyclopedie of dat Brigitte Macron geen plaats in een encyclopedie "verdient" is een zeer subjectief argument. Wanneer verdient ze die wel? Als ze een schandaal veroorzaakt? Christine Keeler heeft wel een eigen artikel, net als vele beroemde maîtresses en courtisanes. Die verdienen dat dan wel? Of misdadigers? Maar de (opvallende) echtgenote van een belangrijk staatshoofd niet? Er is trouwens een Lijst van echtgenotes van de president van de Franse Republiek en vijf Franse presidentsvrouwen hebben al een eigen artikel (plus Valérie Trietweiler). Niemand heeft zich daar tot nu toe aan gestoord. Wil men die nu ook allemaal verwijderen? Maurice Van Meenen (overleg) 13 mei 2017 11:14 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - we zijn nu een weekje verder, en plots staat Brigitte Macron op plek 48 van de dag-top100 van zondag. Dat zegt niets over eventuele E-waarde van de persoon, maar geeft wel aan dat dit soort artikelen gewenst zijn bij het lezerspubliek. ed0verleg 15 mei 2017 14:58 (CEST)
   • Dat, of ze komen allemaal op de drama van de verwijderlijst/discussie af... Dqfn13 (overleg) 15 mei 2017 21:07 (CEST)
    • Dat effect bestaat wel, maar ebt na twee dagen doorgaans weg. Nu is er na zondag plots (veel) meer aandacht, ik durf met mijn ogen dicht te beweren dat ze zondag in het nieuws was. Emmanuel werd ook veelvuldig bezocht, die stond in de top10. ed0verleg 15 mei 2017 22:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik kan aan het lemma niets e-waardigs ontdekken. Bijvoorbeeld de volgende omschrijving, en dat lijkt het belangrijkste dat over haar te melden is: "Brigitte Macron speelde een actieve rol in de campagne van haar man bij de presidentsverkiezingen in 2017. Zij gaf haar docentschap aan een school in Parijs ervoor op. Volgens een topadviseur "is haar aanwezigheid essentieel voor hem"." Wat voor actieve rol heeft ze dan gespeeld? Zover ik het kan nagaan heeft ze hem hoogstens vergezeld als "vrouw van". Haar aanwezigheid zou "essentieel" geweest zijn, lijkt me een niet na trekken bewering en eerlijk gezegd ongeloofwaardig. Ja, ze zal "een grote steun" voor hem zijn, zoals vrijwel alle partners dat zijn, maar dat hoeft niet in een lemma. En is ze echt geen docente meer? Heet ze nu inderdaad officieel Macron? In ieder geval, haar positie als echtgenote van de president van Frankrijk is geen officiële functie. Daarmee is er over haar geen e-waardig lemma te schrijven. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 06:27 (CEST)
   • Wat betreft het lemma over Christine Keeler, waarover hierboven een opmerking wordt gemaakt: zij heeft een viertal boeken geschreven over een politiek schandaal dat de wereldpers haalde en waarvan ze zelf een van de hoofdpersonen is. Dat scheelt! Dan het lemma over Valérie Trierweiler, ze heeft als politiek journaliste voldoende e-waarde; ze deed politieke tv-programma's. Ook haar boek over Hollande heeft e-waarde. Hollande leverde door het boek namelijk nog meer populariteit in. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 09:42 (CEST)
  • Je bedoelt geen verkozen of betaalde functie. Ze heeft allerlei officiele functies zoals staatsbezoeken en heeft toegang en bewaking tot een hoog niveau. Het is niet zo dat zij vanaf nu iedere dag thuis zit tot haar man terug komt van zijn werk. Het artikel verdient wel wat aanvulling, maar ze is ook nog maar net begonnen aan haar functieHannolans (overleg) 17 mei 2017 12:02 (CEST)
   • Nope, geen officiële functie is geen functie. Ze mag inderdaad mee op staatsbezoeken, maar is dan functieloos. Ze gaat slechts mee als "vrouw van". Macron heeft aangegeven haar wel een officiële functie te willen geven, maar die heeft ze nu niet. Zolang ze die niet heeft, blijft ze NE. En als ze er een heeft, is het de vraag welke officiële functie ze krijgt. Die hoeft niets te maken te hebben met het "vrouw zijn van". Richtlijn is om dergelijke NE-personen toe te voegen aan een lemma als daar reden voor is. Ze kan toegevoegd worden als eega in het lemma van Macron. E-waardig vind ik zelf wel dat ze als docente een seksuele verhouding had met een van haar minderjarige leerlingen, iets dat strafbaar is. Als dat tijdig bekend was geworden, had ze haar baan verloren en mogelijk meer. Happytravels (overleg) 17 mei 2017 12:37 (CEST)
    • E-waardig vind ik zelf wel dat ze als docente een seksuele verhouding had met een van haar minderjarige leerlingen, iets dat strafbaar is Serieus? Vind je het als docent hebben van een seksuele relatie met een minderjarige leerling encyclopediewaardig?? Dan kunnen we nog heel wat mensen gaan toevoegen. Daarnaast is de 'age of consent' in Frankrijk 15. In gevallen waarbij de volwassene werkelijke of vermeende autoriteit heeft over een minderjarige mogen zij pas seks hebben als deze laatstgenoemde 18 is. Speculeren over zij voor die tijd seks hadden, lijkt mij zo ONencyclopedisch als wat; maar goed, daarover kunnen wij van mening verschillen. Ik zou in ieder geval eerst naar geaccepteerde en gezaghebbende bronnen zoeken alvorens dit soort - in mijn ogen Privé-roddels - in een encyclopedie te plaatsen. Ecritures (overleg) 19 mei 2017 20:56 (CEST)

Toegevoegd 12/05; af te handelen vanaf 26/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 12/05: Deel 1[bewerken]

 • Sint-Jan Berchmanskerk (Genebos) - een redirect van een NE-kerk naar een artikel over een plaats is zinloos The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
 • Sint-Jan Berchmanskerk (Sonnis) - een redirect van een NE-kerk naar een artikel over een plaats is zinloos The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Deze twee foute redirects moeten misschien zelfs wel nuweg? ed0verleg 12 mei 2017 12:20 (CEST)
 • Sint-Jan Berchmanskerk - weg - doorverwijspagina naar niets The Banner Overleg 12 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Deze discussie is 1000x eerder gevoerd. Het nut van een dp met louter rode links is dat binnenkomende links naar het juiste artikel kunnen worden doorverwezen (wat ook actief gebeurt, iedere week weer). Dan moet er wel voor worden gezorgd dat (na het verwijderen van de Genebos/Sonnis-foute doorverwijzingen) er twee degelijke rode links overblijven, zoals dat vroeger ook was bij dit artikel. ed0verleg 12 mei 2017 12:20 (CEST)
   • Dat is alleen zo indien er ook meerdere E onderwerpen zijn met die titel. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 13:57 (CEST)
    • Een kerkgebouw is doorgaans wel E, of het ook als zodanig beschreven wordt, is soms een tweede. ed0verleg 12 mei 2017 21:04 (CEST)
     • Over genoemde kerkgebouwen was tot nog toe geen informatie te vinden. Minimaal lijkt me de bouwdatum van belang. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:21 (CEST)
      • Beide kerken zijn (relatief) nog heel jong. En de info is volkomen bronloos. De E-waarde van die kerken is zo dus niet vast te stellen. The Banner Overleg 12 mei 2017 22:05 (CEST)}
 • Aciarium, met redirect Aquarium (band) - wiu - Twee bronloze zinnen over een groep met één album, in lang vervlogen tijden aangemaakt door een fan. Geen interwiki's. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 02:34 (CEST)
  • Ik lees een hele trits meningen die geen verwijderredenen zijn. Aangemaakt door wie? Bronnen verplicht? Aantal zinnen te weinig? Interwiki's verplicht???? Wat wordt Wikipedia er beter van als we dit verwijderen? ed0verleg 12 mei 2017 12:22 (CEST)
   • Dat we een artikel kwijt zijn waaruit de encyclopedische relevantie niet blijkt. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 14:02 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Aciarium is helemaal geen band, maar was een eenmalig project. Dat wordt ook duidelijk uit de geschiedenis van het lemma. Via discogs blijkt het te gaan om een verzamel cd, géén band! Of die cd enige e-waarde heeft lijkt me sterk gezien de schaarse bronnen online. In deze vorm behouden zou misleiding zijn. (Jimmie Wales: "Zero information is preferred to misleading or false information") En zo denk ik er ook over. Rode raaf (overleg) 12 mei 2017 13:01 (CEST)
   • Bedankt, nu hebben we wel redenen om aan verwijdering te denken. ed0verleg 12 mei 2017 13:05 (CEST)
 • Frank Peeters (fotograaf) - wiu - terug ter beoordeling na terugplaatsingsverzoek. KroySquare.jpgDirkVE overleg 12 mei 2017 08:09 (CEST)
  • Ik vraag me eigenlijk af wat de beweegredenen waren om het artikel te verwijderen? Ik vermoed dat het @Kattenkruid: was die het artikel verwijderde. Wat waren de redenen voor terugplaatsing? Welke nieuwe feiten werden gegeven? Ik zie wel dat het artikel flink is aangepakt. Beoordeling is als afhandelend moderator erg moeilijk als er geen discussie is geweest en als er geen duidelijke nominatiereden(en) zijn. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 21:30 (CEST)
   • Ik heb de pagina destijds verwijderd omdat die voor een groot deel bestond uit citaten. De huidige pagina ziet er heel anders uit. Kattenkruid (overleg) 12 mei 2017 21:46 (CEST)
 • Betreft: Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden.

Overeenkomstig het voorgaande, ben ik van mening, op basis van volgende argumentatie, dat het artikel verbeterd en aangepast werd en vraag of het sjabloon mag verwijderd worden. Historie: Verwijdering pagina 19/04 Reden verwijdering: "Te veel citaten". Herplaatsing:De opgegeven reden tot verwijdering werd aangepakt: de citaten werden verwijderd. Verder werd het artikel opgeschoond (zie reacties voor dit bericht van Dqfn13 en Kattenkruid van 12 mei jl.), met vermindering aantal referenties tot gevolg.(van 63 tot 39 ) FredMertens (overleg) 17 mei 2017 13:53 (CEST)

  • Nog steeds niet erg neutraal en blijkt bij veel zaken de relevantie niet echt (prijzen, solo-voorstellingen, status daarvan?). Grootste probleem is echter het brongebruik waar in dit geval overdaad wel schaad aangezien er veel gebruik gemaakt is van uploadsites (postimg, 4shared etc.) en daarnaast ook de eigen site van onderwerp. - Agora (overleg) 25 mei 2017 17:10 (CEST)
 • The Cure (Lady Gaga) - wiu - Kan wat uitbreiding gebruiken. Zeker vergeleken met het Engelstalige lemma Rode raaf (overleg) 12 mei 2017 09:46 (CEST)
  • Besef wel dat artikelen die hier voor WIU worden genomineerd in de meeste gevallen gewoon worden verwijderd. Waarom moet dit weg? ed0verleg 12 mei 2017 12:16 (CEST)
  • Nominatie doorgehaald, niet langer wiu meer. Rode raaf (overleg) 17 mei 2017 14:05 (CEST)
 • Sid Lukkassen - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 12 mei 2017 11:29 (CEST)
 • DeZES - NE. Niet levensvatbare afsplitsing van D66. ("Bij de oprichting waren slechts enkele personen aanwezig") Heeft geen rol van betekenis gehad en ook niet aan verkiezingen deelgenomen. Ook de redirect DeZes kan weg. De Geo (overleg) 12 mei 2017 12:35 (CEST)

Toegevoegd 12/05: Deel 2[bewerken]

 • AKC Steeds Hooger (Korfbal) - wiu - tweede poging na eerdere TBP directe verwijdering, zit nog een hoop werk in om hier een neutraal en zakelijk lemma van te maken wat de relevante zaken benadrukt. - Agora (overleg) 12 mei 2017 14:11 (CEST)
 • Lijst van modeontwerpers - weg - Een "lijst van modeontwerpers met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia". Hiervoor hebben we de categorie:Modeontwerper en subcats, onder meer naar land. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 14:31 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Waarom heeft we een lijst nodig, wanneer we voor dezelfde ding nu al categorieën zijn? Een zinloze artikel. Sunil The Mongoose (overleg) 12 mei 2017 19:19 (CEST)
  • Categorieën of niet, deze goed onderhouden lijst voorziet wel al jaren in een behoefte (link). Wutsje 13 mei 2017 00:20 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen eens met Wutsje. En die bewuste toevoeging is er gekomen nadat allerlei wannabe modeontwerpers werden toegevoegd. Bovendien vind ik dit één van de betere lijsten; dan zijn er wel andere waar ik het nut veel minder van inzie (en die minder goed zijn bijgehouden). Trijnstel (overleg) 13 mei 2017 01:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen: wat een onzin om een lijst te willen verwijderen omdat "er al een categorie is". Deze lijst geeft in 1 opslag een goed overzicht van de modeontwerpers per land. Bij het klikken tussen categorieën zou je steeds naar een land moeten doorklikken en heb je het overzicht niet in 1 keer. daarnaast wordt er meer info gegeven dan alleen een naam (bv geboortedatum en foto's). Ik vind het een teken aan de wand dat we nu ook al zaken gaan nomineren omdat iemand op persoonlijke titel de voorkeur geeft aan categorieën; anderen geven de voorkeur aan lijsten. Waarom zouden beiden niet gewoon naast elkaar mogen bestaan? Het is dus zeker geen "zinloos artikel zoals hierboven wordt gezegd Ecritures (overleg) 13 mei 2017 18:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Een categorie kan nooit een lijst vervangen. In een lijst kan je rode links zetten, in een categorie niet, en zoals reeds gezegd toont een lijst alles in 1 keer. Riki (overleg) 13 mei 2017 18:45 (CEST)
   • Maar dit is dus een "lijst van modeontwerpers met een artikel op de Nederlandstalige Wikipedia". Wikiwerner (overleg) 13 mei 2017 19:42 (CEST)
    • Dat voorbehoud in de lijst is er ingebouwd op verzoek van een moderator omdat er anders teveel gespamd zou worden, wat teveel werk met zich mee zou brengen, er bestaan wel meer lijsten met een vergelijkbaar voorbehoud. Zo bestaat er - eveneens - al 12 jaar Lijst van bekende overleden astrologen. - Aiko 18 mei 2017 15:34 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen zolang het ons verboden wordt om zulke lijsten dynamisch te maken vanuit WikiData. ed0verleg 14 mei 2017 21:29 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Aiko 18 mei 2017 15:34 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Lijst is in het verleden door mij verwijderd bij TBP sessie na nominatie door MoiraMoira van 11 september 2012 met volgende tekst: "weg|lijst voegt niets toe aan de al bestaande categorie en is bovendien spammagneet voor reclame/zelfpromotie.". De door mij daarvoor opgegeven reden is: WP:GOO. Het is vervolgens door Wutsje teruggeplaatst (waarschijnlijk na verzoek op WP:TERUG), zonder bron voor lijst en met een omstreden trucje om noodzaak voor externe bron: een zelfverzonnen eis dat alleen blauwe links toegestaan zijn. Die trucje neemt niet weg dat de lijst nog steeds bronloos is. Er zijn andere bronloze lijsten verwijderd vanwege de reden dat zij bronloos zijn. Op mijn vraag van 19 oktober 2012 op de overlegpagina heeft Wutsje tot op de dag van vandaag nog geen reactie gegeven; een indicatie dat het GOO-argument nog steeds niet is weerlegd, ook niet met deze vorm van zelfreferentie die rode links verbiedt zonder enige grondslag in geschreven of ongeschreven regelgeving op de Nederlandstalige Wikipedia. Het zorgt ook voor een onbalans; de samenstelling van de lijst is gebaseerd op persoonlijke interesses van Nederlandstalige vrijwilligers en is daardoor geen goede afspiegeling van de "werkelijkheid". Zo lijkt het bij vlug lezen alsof er veel meer Nederlandse modeontwerpers zijn dan in andere landen. Indien de lijst op een bron is gebaseerd zoals iedere andere artikel of lijst mag het blijven staan en anders moet het gewoon alsnog verwijderd worden conform WP:GOO. Wutsje heeft bijna vijf jaar de tijd gehad om alsnog met een bron komen, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Alle andere argumenten van voor en tegenweg hierboven hebben me geen seconde overtuigd en kan ik bij closereaden waarschijnlijk allemaal weerleggen. Over toelaatbaarheid van de bewuste "toevoeging" (= blauwe link als eis ) is er nog geen consensus op Nederlandstalige Wikipedia bereikt en derhalve een omstreden "oplossing". BlueKnight 16 mei 2017 21:54 (CEST)
   • Aanvullende reactie:
    1. Vraag: De namen op de lijst lijkt incompleet en onevenwichtig te zijn, wie bepaalt in de huidige situatie ("met een artikel op Nederlandstalige Wikipedia") wat op de lijst komt?
     • Antwoord: Dat hangt er vanaf of er een artikel over betreffende persoon is geschreven en bij nominatie over twijfel m.b.t. relevantie behouden wordt?
    2. Vraag: Zijn er richtlijnen m.b.t. relevantie?
     • Antwoord: Op dit moment niet, met andere woorden: dat wordt per geval bepaald. Zie ook de gang van zaken op deze TBP-lijsten.
    3. Vraag: Er is dus sprake van een bepaalde willekeur?
     • Antwoord: Niet op het niveau van een individu maar wel op niveau van de "gemeenschap" van Wikipedia, ja.
    4. Vraag: Wikipedia mag toch nooit als bron dienen voor feiten?
     • Antwoord: Dat klopt. zie ook de bewerkingssamenvatting van een bewerking van Edoderoo.
    5. Vraag: Maar het samenstellen van een lijst is toch geen feit?
     • Antwoord: Ja en nee, als het een extern samengesteld is (bijvoorbeeld in een specifiek boek over beroemde modeontwerpers in een specifieke periode) dan is het een feit dat het door betreffende persoon of organisatie is samengesteld. Als het binnen Wikipedia samengesteld wordt dan is het geen feit meer maar de mening van een groep mensen.
    6. Vraag: Mogen eigen meningen in artikelen of lijsten vermeld worden? Het gaat toch niet om de mening van een individu maar om de mening van een Nederlandstalige gemeenschap van vrijwilligers.
    7. Vraag: Maar de extern samengestelde lijst is ook maar een mening van een auteur of groep auteurs?
     • Antwoord: Deels klopt dat. Het is in dit geval echter een geldige secundaire bron. De auteur of auteurs baseren zich niet op de mening van een beperkte gemeenschap waarvan veel leden beperkte kennis van mode hebben.
    8. Vraag: In de huidige situatie bepaalt de gemeenschap van Wikipedia eigenlijk wat erin mag komen staan in plaats van een groep experts die een lijst hebben samengesteld op basis van gedegen research. Is dat niet arrogant?
     • Antwoord: Of het arrogant is of niet is een mening. Het kan wel arrogant overkomen.
    9. Vraag: Maar er staan mooie afbeeldingen in en het wordt veel bezocht?
     • Antwoord: Er zijn meer websites die mooie afbeeldingen bevatten en daarom veel bezocht worden. Beide dragen niet (automatisch) bij aan betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud.
    10. Vraag: Mag je rode links verbieden?
     • Antwoord: Nee, dat mag niet. Er is nergens expliciet afgesproken dat je dat mag verbieden. Rode links nodigen uit tot aanmaak van artikelen.
    11. Vraag: Als je desondanks een situatie forceert waarbij rode links verboden wordt, is er dan sprake van een vorm van machtsmisbruik?
     • Antwoord: Ja.
    12. Vraag: Stel, er wordt alsnog een goede bron toegevoegd, mag de lijst dan blijven staan?
     • Antwoord: Ja. Als de eis voor artikel op Wikipedia weggehaald wordt en vervangen wordt door bron of bronvraag dan kan de lijst zonder verdere problemen behouden worden.
    13. Vraag: Dat voorbehoud is ingebouwd vanwege spammen. Wordt dat dan geen probleem?
     • Antwoord: Dat wordt geen probleem als er een bron opgegeven wordt. Namen die niet in betreffende bron staan kunnen dan direct verwijderd worden. En je hebt ook nog beveiliging tegen oningelogd bewerken.
    14. Vraag: De lijst is niet NE?
     • Antwoord: De discussie gaat helemaal niet om E of NE van de lijst, maar om toegevoegde waarde omdat de lijst als een soort categorie fungeert vanwege de eis voor artikel op Wikipedia.
   • BlueKnight 27 mei 2017 07:49 (CEST)
 • Quadrupel - wiu - Google.translate van en:quadrupel. Er is weinig overeenstemming over de status van quadrupel als bierstijl. Ook essentie mis ik Bovengisting wordt niet vermeld. Wat is de relatie tot dubbel en tripel? Ldhank (overleg) 12 mei 2017 15:46 (CEST)
 • DAPDI - ne - Debattoernooi waarvan de relevantie niet blijkt uit het artikel. Wikiwerner (overleg) 12 mei 2017 17:07 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen toernooi van lokale club met NE namenlijst. Relevantie blijkt niet uit lemma. - Agora (overleg) 23 mei 2017 10:55 (CEST)
 • Jedidja - wiu - Hier valt vast meer over te vertellen, vind het nu net te weinig voor een beginnetje. ARVER (overleg) 12 mei 2017 17:17 (CEST)
  • Ik vraag me af of er wel meer over te vertellen valt. De naam komt één keer voor in de Bijbel, en wordt daar slechts genoemd als alternatieve naam voor Salomo. Op anderstalige wikipedia's bestaat de extra informatie voornamelijk uit lijstjes van personen en plaatsen die ook Jedidja heten, maar zulke pagina's kan ik op nl.wiki niet vinden. De inhoud van de pagina staat al min of meer op Salomo, dus verwijderen van de pagina zou geen groot verlies zijn. Sint Aldegonde (overleg) 12 mei 2017 17:33 (CEST)
  • waarom verwijderen?. Het is (blijkbaar ook) een jongensnaam, en het heeft een betekenis. Daarbij er zijn wel meer lemma's van bijbelse personen met één regel Ldhank (overleg) 12 mei 2017 18:27 (CEST)
  • Precies, alles op deze lijst wordt uiteindelijk voor verwijdering beoordeeld. Wie dit wil verwijderen, omdat er meer over te zeggen valt, helpt niet echt mee met de opbouw van de encyclopedie. ed0verleg 12 mei 2017 21:07 (CEST)
   • En mijn ervaring is inmiddels dat dit soort wiu-artikels worden uitgebreid tot wat meer dan dit, als ik het hier neerzet. Want ik vind een one-liner geen artikel. Dat kan nog beter op een gezamelijke pagina met meer van dat soort one-liners. En hoop dat je die laatste opmerking intrekt, want die helpt veel minder bij een opbouw van een encyclopedie. ARVER (overleg) 13 mei 2017 08:28 (CEST)
    • Jed is een afgeleide naam, daarom categorie Jongensnaam toegevoegd. Deze zijn vaak one-liners. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Ldhank (overleg · bijdragen) 17 mei 2017 11:54
 • Thorens - ernstig wiu, maar ik wil het nog wel een kans geven. Bekende fabrikant van draaitafels. Ik heb er ook eentje. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 17:30 (CEST)
 • FIRE Kerk Nederland -reclame- Nogal zendende, niet-neutrale teksten. Wat is, bijvoorbeeld, een beweging van God, die maar liefst van 1995-2000 gaande zou zijn? Hoezo is FIRE Kerk Nederland een internationale geloofsgemeenschap? Een groot deel van de tekst gaat over de naam van het genootschap, maar dat hoort thuis in een lemma over het internationale genootschap. Het lijkt in Nederland om één enkele (Pinkster-)kerk te gaan. Wat het verschil is met andere Pinksterkerken, en wat FIRE Kerk Nederland encyclopedisch maakt, wordt niet uit de doeken gedaan. Fred (overleg) 12 mei 2017 18:33 (CEST)
  • Mbt een beweging van God. Ik zal hier een verwijzing maken naar Opwekking_(christendom) waar dit naar refereert. De relevantie is dat iedere kerk zijn specifieke oorsprong heeft en het naar mijn idee relevant is dit benoemen. Mbt -reclame- gezien het feit dat FIRE Kerk sinds 2010 actief is in de regio Rotterdam leek het mij relevant om informatie ook vindbaar te maken op wikipedia. Daarvoor zal zeker nog extra informatie goed zijn. Zie ook mijn verdere punten. Mbt 'internationaal' er zijn maar enkele internationale kerken in Rotterdam. Mogelijk dat een categorie hier zelf nog aan zou bijdragen. Mbt genootschap er wordt niet gesproken over een genootschap (wat het overigens wel is). Mbt encyclopedisch is het misschien goed te vermelden dat er ook een aantal artikelen in Nationale bladen en op uitzendingen op televisie zijn geweest. Deze zal ik nog vermelden. Daarnaast is FIRE Kerk Nederland organisator geweest van Wij kiezen voor eenheid een nationale bijeenkomst van verschillende denominaties op het Malieveld in Den Haag. --Matglas86 (overleg) 13 mei 2017 00:46 (CEST)

Toegevoegd 12/05: Deel 3[bewerken]

 • Athanor - weg - Originele auteur wilt artikel weg hebben en delen van de geschiedenis zijn overgenomen uit het artikel Paul de Pessemier 's Gravendries en van schrijversgewijs.be. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 18:37 (CEST)
  • De originele auteur wilde het artikel weg hebben omdat hij zich bedacht dat het beter was om het Athanor (loge) te noemen. Anthanor zelf is ook al eens verwijderd, waarschijnlijk als NE. ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 19:45 (CEST)
   • De informatie was ook heel wat summierder: zittingen vinden plaats in het Nederlands en de loge telt 50 leden (zonder bron). Veel meer stond er toen niet in. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 19:51 (CEST)
 • Alfons Bruekers -NE- Een persoon met verdiensten en honderden publicaties, maar zonder aantoonbare E-waarde. Ook bronnen ontbreken. Het lijkt meer op een laudatio dan op een encyclopedisch artikel. Zweemt bovendien naar ZP, gezien naam aanmaker, Fred (overleg) 12 mei 2017 20:32 (CEST)

Beste Fred (weet niet of ik deze reactie op de goeie locatie heb gepost trouwens). Bedankt op je reacties op mijn proef-item 'Alfons Bruekers'. Goeie feedback. Het is geenszins de bedoeling om een eigen laudatio te schrijven. Ik had natuurlijk ook mijn secretaresse kunnen vragen om dezelfde tekst te schrijven en dan was het niet zo opgevallen ;) Maar in elk geval: ik wil met plezier aanpassen zodat het de toetsing kan doorstaan. Heb je enige concrete suggesties voor mij, dan neem ik die over. groeten, Alfons Bruekers

 • Hans Peters - ne - Ernstige twijfel aan relevantie van winnaar die toevallig als enige in NL 1 miljoen heeft gewonnen bij een kennisquiz. Met twee bronnen, waarvan een niet eens een officiële bron is maar gewoon iemand die filmpjes kan samenstellen, is ook de onderbouwing erg mager. Dqfn13 (overleg) 12 mei 2017 20:46 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen bekend persoon. Bovendien vind ik iemand die een loterij heeft gewonnen nog niet meteen relevant voor Wikipedia. Dit verhaal hoor thuis in het tijdschrift Privé. Gympetic (overleg) 12 mei 2017 21:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - het artikel gaat niet over de persoon, maar over de winnende aflevering van de loterij. De gebruikte youtube-bron lijkt mij trouwens een auteursrechtenschending, net als de gebruikte afbeelding, die ook genomineerd is voor verwijdering. ed0verleg 12 mei 2017 21:18 (CEST)
 • Rio (bedrijf) - ne - Encyclopedische relevantie ontbreekt. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten
  • Tegen Tegen verwijderen De plaats Tiel was gedurende een groot aantal jaren bekend vanwege de tingieterij-industrie. Wiki neemt vele bedrijfsgeschiedenissen op. Deze bedrijfsgeschiedenis past ook in het kader van de geschiedenis van Tiel, evenals die van De Betuwe, Verdugt e.d. Er is geen reden waarom dit bedrijf niet-encyclopedisch zou zijn. Nog sterker: Er wordt geen enkele reden daarvoor aangegeven door nominator. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:16 (CEST)
   • Ik zeg ook niet dat het bedrijf niet encyclopedisch is. Ik zeg dat de encyclopedische relevantie ontbreekt in het artikel. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 12 mei 2017 21:19 (CEST)
    • Beste Maartenschrijft, ik begrijp uw redenering niet. Als u stelt dat encyclopedische relevantie ontbreekt, dan slaat dat op het onderwerp van het artikel, namelijk het bedrijf. Het artikel -hoewel veel meer dan een beginnetje- is uiteraard onvolledig en voor uitbreiding vatbaar. Maar u zult ten eerste uw nominatie moeten wijzigen (want het bedrijf is E naar uw -en mijn- mening) en ten tweede moeten aangeven waarom de E-waarde uit het artikel niet blijkt. Daarbij gelden uiteraard geen subjectieve criteria (ik vind..) maar objectieve criteria. Fred (overleg) 12 mei 2017 21:26 (CEST)
     • Ik spreek puur over het artikel. Uit het artikel moet blijken dat het onderwerp encyclopedische relevantie geniet. Ik begrijp niet waarom ik dat moet uitleggen aan een gebruiker die zo'n uitgebreide ervaring heeft met Wikipedia. Het artikel beschrijft dat het bedrijf Rio is ontstaan, verschillende keren is verhuisd en failliet is gegaan. 13 in een dozijn, zo het er nu staat. Wat maakt het bedrijf nou zo bijzonder dat het in een encyclopedie opgenomen moet worden? En is dat met bronnen te onderbouwen? Dat er meer soortgelijke artikelen zijn, betekent niets voor deze beoordeling. Misschien moeten die artikelen juist ook een beoordeling gaan krijgen. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 13 mei 2017 14:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het bedrijf bestaat toch niet meer, dus dan vind ook dat het niet adverteren is. MrLeopold (Overleg) 12 mei 2017 22;21 (CEST)
   • Dat begrijp ik niet. Ten eerste spreek ik nergens over reclame of adverteren. Ten tweede kan wat jou betreft elke richtlijn en elke eis waaraan een artikel moet voldoen overboord wanneer het onderwerp toch niet meer bestaat? Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 13 mei 2017 14:09 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen E-waarde blijkt niet uit dit bronloze artikel The Banner Overleg 12 mei 2017 22:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Bron toegevoegd, evenals een plaatje uit de industrie. Oude fabriek met geschiedenis. Kan later wellicht nog aangevuld worden, er is meer over bekend (zie de externe link). Stunteltje (overleg) 14 mei 2017 09:42 (CEST)
   • Het plaatje uit de industrie is irrelevant. Het zou hetzelfde zijn als ik een plaatje van een gloeilamp van Osram in het artikel over Philips zet. De bron maakt in ieder geval duidelijk dat er meer te vertellen moet zijn over het bedrijf RIO (blijkbaar niet Rio), dat ben ik met je eens. Maar zolang het artikel niet wordt aangevuld, zie ik nog geen reden om de vermelding in te trekken. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 14 mei 2017 11:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - de stelling relevantie ontbreekt is ook maar een mening, die ik niet deel. ed0verleg 14 mei 2017 21:32 (CEST)
   • Want? Waar maakt het artikel duidelijk wat het bedrijf bijzonder maakt? Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 16 mei 2017 23:34 (CEST)
    • Je zou natuurlijk kunnen proberen na te denken over het feit dat al aangegeven is dat het beter kan naar aanleiding van de externe link en dus al meer dan een beginnetje. En de foto betreft een daar gevolgd proces, het is zinloos te verlangen dat op elke mal een naambordje zit van een bedrijf dat dit proces gebruikt. En ik tart je alle foto's van gloeilampen te verwijderen die niet van Philips zijn op foto's van Philips industriële vestigingen. Ga maar zoeken. Stunteltje (overleg) 17 mei 2017 18:50 (CEST)
     • Dan stel ik voor dat jij alvast probeert na te denken over het feit dat het artikel beter kan naar aanleiding van de externe link en het zelf dus nog geen informatie bevat die de e-waarde aantoont. Het artikel zelf moet duidelijk maken waarom het onderwerp opname in de encyclopedie waard is. Daarvoor moet de gebruiker niet doorverwezen worden naar externe links. De foto helpt de e-waarde van dit bedrijf in ieder geval niet verduidelijken. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 17 mei 2017 21:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Interessant artikel, zeker voor mensen die er voorwerpen van hebben of tegenkomen. Het zou zonde zijn als ze hierover op WP niets zouden kunnen terugvinden. Daarvoor zijn we er onder meer. Queeste (overleg) 25 mei 2017 10:01 (CEST)
   • Nee, we zijn een encyclopedie. Als mensen voorwerpen hebben of tegenkomen, kunnen ze dat op Facebook zetten. De lat ligt voor ons toch echt ietsje hoger. En daar zie ik in het artikel niets van terug. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 25 mei 2017 15:40 (CEST)
   • Eens met Queeste, oneens met Maartenschrijft. Ik vind dit artikel juist wel bij WP horen, maar het zou inderdaad interessanter zijn om er bronnen bij te plaatsen. Een artikel in de groei. Het lijkt mij onjuist om voor informatie over door NL gemaakte producten via FB op te zoeken, een vluchtig en behoorlijk ongecontroleerd medium. Op WP is er ruimte om kritischer te zijn en is de insteek juist om waarde toe te voegen aan lemma's. Dit lijkt mij prima voor dit artikel. HorusRune 28-05-2017 16:16 (CEST)
    • Een artikel in de groei, maar waaruit niet blijkt waarom het bedrijf belangrijk is (geweest), wat het onderscheidt van 13-in-een-dozijn fabrieken. Er werden producten gemaakt en verkocht. Tja, en dan? Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 28 mei 2017 16:32 (CEST)
 • Elizium - NE-troep-promo uit 2006. Daarna heeft zich nooit meer iemand voor de band geïnteresseerd. Lijkt wel een schoolkrant. De meeste nummers draaiden om ... een kleine vonk van hoop. ... Toch kwamen ze erachter dat ze het gevoel en geloof dat ze in Elizium hadden misten. De muzikale klik die ze hadden vonden ze niet bij andere bands. ... Elizium heeft al vanaf het begin meerdere optredens gegeven. Door de breuk is het een tijdje relatief stil geweest. Muzikanten willen het liefst hun muziek ten gehore brengen en daarbij zo min mogelijk bezig zijn met het zakelijke aspect. – Mag dan ook weg op Lijst van Nederlandse bands. - ErikvanB (overleg) 12 mei 2017 23:37 (CEST)

Toegevoegd 13/05; af te handelen vanaf 27/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 13/05: Deel 1[bewerken]

 • Sunaivod - wiu - Relevantie onduidelijk en artikel ondermaats. EvilFreD (overleg) 13 mei 2017 07:25 (CEST)
  • voorweg - relevantie onduidelijk - in kranten als Volkskrant en NRC niets over te vinden - Hanhil (overleg) 13 mei 2017 08:33 (CEST)
 • George Wink - NE - Relevantie onduidelijk. EvilFreD (overleg) 13 mei 2017 07:27 (CEST)
 • ActiveStills - relevantie onduidelijk. Fotografencollectief van fotografen die geen van alle een lemma hebben; ook niet opgenomen in Franse, Duitse of Engelse wikipedia. Was begin dit jaar al verwijderd onder de naam Active Stills - Hanhil (overleg) 13 mei 2017 09:00 (CEST)
 • Boehringer Ingelheim -wiu- Hierover kan vast meer worden verteld. Fred (overleg) 13 mei 2017 11:01 (CEST)
 • Rogier Oldenburger - reclame - Tekst is promotioneel geschreven, allemaal vreselijk positief en amicaal. Foto's zijn vandaag naar Commons geüpload en meteen in dit artikel verwerkt door dezelfde gebruiker (foto's heb ik al voor verwijdering voorgedragen op Commons omdat die van de site van OLdenbruger komen). Omdat er nog net niet opgeroepen wordt om Oldenburger in te schakelen een nominatie wegens reclame, in plaats van directe verwijdering wegens expliciete reclame. Dqfn13 (overleg) 13 mei 2017 12:41 (CEST)
 • Lende (anatomie) - wb / wiu - Woordenboekdefinitie met nog een verkeerde plaatsing ook (het kruis zit aan de voorkant van het lichaam). Dqfn13 (overleg) 13 mei 2017 13:54 (CEST)
 • Non-Church Movement - Is hier geen Nederlandse naam van bekend? Heeft links naar de EN:Wiki - die omzetten naar een interne link lijkt me onjuist omdat ik ook hiervan verwacht dat er Nederlandse namen zouden moeten zijn, zoals de Sapporo Agricultural College - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 mei 2017 13:59 (CEST)
  • Je zou Mukyokai kunnen proberen. Of niet-kerkelijke christelijke beweging (door het Friesch Dagblad minder prettig omschreven als 'niet-kerk-beweging'). ErikvanB (overleg) 13 mei 2017 17:15 (CEST)
   • In mijn Nederlandstalige vakliteratuur wordt de beweging wel zeer kort genoemd, maar zonder naam. Als ik verder kijk in buitenlandse vakliteratuur is het voorstel Mukyokai van ErikvanB geen slechte gedachte. Wel zou ik bij de eerste vermelding tussen haakjes de Nederlandse vertaling geven. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 13 mei 2017 17:48 (CEST).
 • Kaldirim - wiu - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 13 mei 2017 14:07 (CEST)
 • Karagöl - heel wiu Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 13 mei 2017 20:02 (CEST)
  • Vreemd, in de uitleg wordt gesteld dat er enkel een infobox is, en geen tekst. Toch was de tekst er al in de eerste versie van het artikel, exact zoals deze in de genomineerde versie was. ed0verleg 14 mei 2017 10:38 (CEST)

Toegevoegd 13/05: Deel 2[bewerken]

 • Democratische Academie Groningen - NE - Een beweging die pas sinds enkele maanden beweegt. --JanB46 (overleg) 13 mei 2017 20:01 (CEST)
  • Van 15 tot 19 mei zijn er verkiezingen voor de universiteitsraad van de Rijksuniversiteit Groningen, dus er moet even reclame gemaakt worden. Omdat Wikipedia hiervoor niet bedoeld is, heb ik er nuweg op gezet. Wikiwerner (overleg) 13 mei 2017 20:48 (CEST)
 • Schuimcel - Aanmaker geeft al aan niet thuis te zijn in medische onderwerpen en dat het Engelstalige artikel uitgebreider is. Hopelijk kan iemand het artikel aanvullen zodat het meer is dan 1 zin. Mbch331 (Overleg) 13 mei 2017 21:08 (CEST)
  • Toch zelf maar een poging gewaagd. Naar mijn idee moet het redelijk kloppen. T.vanschaik (overleg) 20 mei 2017 23:54 (CEST)
 • Athanasio Celia - wiu - Zou op zijn minst ook in de tekst iets moeten bevatten wat de "Verticalismus" is. Het opvoeren van de man als "expert in de kunst " en dat baseren op de claim dat de gevonden schetsboeken werkelijk van Van Gogh zijn is vooral lachwekkend. Renevs (overleg) 13 mei 2017 21:50 (CEST)
  • Mwah, er moet veel aan het artikel gedaan worden maar het artikel is lang niet zo lachwekkend als jij stelt. The Banner Overleg 14 mei 2017 01:21 (CEST)
  • Waarschijnlijk gaat het om verticalisme en is het artikel wat al te letterlijk vanuit het Duits vertaald. Een kunststroming wordt gewoonlijk niet opgericht, zoals het artikel ten onrechte stelt. Subjectieve termen als hij is een expert horen slechts in een encyclopedie als ze door onafhankelijke bronnen zijn bevestigd. Fred (overleg) 14 mei 2017 17:10 (CEST)
Nu voor verwijderen. De auteur van het artikel heeft alleen de onbegrijpelijke zin “Op die termijn heeft hij de theorie van zijn kunst gedefinieerd die gedomineerd wordt door verticale lijnen” aan het artikel toegevoegd. Hij/zij wenst kennelijk de bewering dat de beschrevene is een “expert in de kunst “ is te handhaven en doet dat dat nog steeds op basis van de claim, dat de zogenaamde gevonden schetsboeken werkelijk van van Van Gogh zouden zijn. Een claim die door echte experts volstrekt verworpen is.Renevs (overleg) 26 mei 2017 16:59 (CEST)

Toegevoegd 14/05; af te handelen vanaf 28/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 14/05: Deel 1[bewerken]

 • Buffy Summers - wiu - Matig geschreven. Het artikel behandelt de serie beter dan het personage. Andere media dan de serie en de film komen niet aan bod. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 14 mei 2017 00:41 (CEST)
  • Waarom niet werken aan het verbeteren van het artikel in plaats van direct een nominatie hier zonder eerst een constructief overleg op de overlegpagina van het artikel zelf? Ik begrijp dit nooit zo goed. Zal wel aan mij liggen :-( Alice2Alice (overleg) 18 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 10) -NE- Fancruft, een voor de niet-insider volslagen onbegrijpelijke en zinloze lijst. Fred (overleg) 14 mei 2017 12:31 (CEST)
  • De afleveringen zijn nog niet eens uitgezonden. Dan is het wel erg vroeg hiervoor. Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 12:47 (CEST)
   • Waarom zou het verplicht zijn dat de uitzendingen al zijn uitgezonden? Daarnaast vertelt het artikel dat de uitzendingen wel zijn uitgezonden, want 26 oktober 2016 is al (lang) geleden. Daarnaast zijn er zoveel afleveringen-lijsten, dat het simpelweg stellen "het is fancruft, dus NE" alleen door een enkeling hier gevonden wordt. Die zelf weer eindeloze reeksen van hun eigen fancruft aan de encyclopedie toevoegen, al jaren en jaren lang. ed0verleg 14 mei 2017 21:24 (CEST)
    • De bedoeling van deze pagina is uiteraard dat er over het hier genoemde artikel gepraat wordt, en niet over de nominator. Ongefundeerde opmerkingen als: eindeloze reeksen van hun eigen fancruft dienen hier eveneens niet te worden gemaakt. Fred (overleg) 14 mei 2017 23:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De afleveringen zijn gisteren door Nickelodeon uitgezonden Mbch331. Er was een SpongeBob Marathon weekend gisteren op Nickelodeon en de afleveringen van seizoen 10 zijn bijna allemaal uitgezonden. Waarschijnlijk voor de eerste keer dat ze uitgezonden zijn. Ik maak nog geen lijst aan van Seizoen 11 dat is nog te vroeg! En de lijst ziet er precies hetzelfde uit als die van Seizoen 9! Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 9). Xander Stokkers, 14 mei 2017, 21:28 uur (CEST)
  • Beste Edoderoo, ik snap je standpunt, maar het is niet vanwege "de fans", het is om de serie bij te houden. Want er zijn ook andere lijsten van de seizoenen, zoals deze lijst van seizoen 1. Lijst van afleveringen van SpongeBob SquarePants (seizoen 1). En het klopt inderdaad dat het lang geleden is, maar dat komt omdat het in Nederland nog nasynchroniseert moet worden + de serie wordt in Nederland later uitgezonden. Xander Stokkers, 14 mei 2017, 21:34 uur (CEST)
   • Als het volgend jaar in China gaat worden uitgezonden, hoeven wij het niet te verwijderen omdat het hier nog niet is uitgezonden. Het punt waar ik mee zit is dat er gebruikers zijn die zelf allerhande lijsten met dubieuze zaken toevoegen, en tegelijkertijd vergelijkbare lijsten van anderen laten verwijderen met redenen die nog veel dubieuzer zijn. En als je daar wat van zegt, gaan ze klagen "dat je op de man speelt". Tja. ed0verleg 15 mei 2017 08:14 (CEST)
    • Wélke dubieuze lijsten, als ik vragen mag? Boter bij de vis, en geen in nevelen gehulde insinuaties, zou ik zo zeggen. Wat hier overigens niet mag, is op de man spelen. Dit te zeggen is overigens geen klagen, maar constateren. Ik neem aan dat u de regels van Wikipedia kent aangaande beleefdheid en fatsoen. Fred (overleg) 16 mei 2017 13:11 (CEST)
      • Het zal niet de eerste keer zijn dat we jou er op moeten wijzen dat je met twee maten meet, en dat je door de balk in je eigen oog enkel de splinters bij een ander kunt zien. Dus ik zal me van jouw "gedreig" dan ook maar heel weinig aantrekken, en gewoon kritisch kijken naar de fancruft die je zelf in half-affe artikels hier keer op keer weer tentoonspreid. ed0verleg 20 mei 2017 15:32 (CEST)
     • Voor degene die het niet gelooft, aanstaande maandag 22 mei 2017, wordt de 1e aflevering van seizoen 10 herhaald en uitgezonden voor degene die het gemist heeft. Dat las ik op de tv gids van Nickeloden. Het wordt om 17:30 uur uitgezonden. De 1e aflevering heet, Wokkelbrein // Meermanpants. http://www.nickelodeon.nl/shows/474-spongebob/videos/89046-wokkelbrein-meermanpants
      http://www.nickelodeon.nl/tv-gids
      P.S. dit is niet voor als fancruft bedoeld. De serie loopt nog steeds en zo lang de serie niet officieel is beëindigd loop de serie nog steeds en de seizoenen ook! Xander Stokkers 19 mei 2017, 23:23 uur (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - tiende lijst in een serie. De rest ziet er goed uit. Deze komt ook wel goed. Geen toekomstmuziek want reeds uitgezonden. Mvg, Taketa (overleg) 21 mei 2017 17:46 (CEST)
  • Ik heb niet zo'n probleem met behouden als er al 9 lijsten zijn en de tiende serie al begonnen is. ErikvanB (overleg) 23 mei 2017 23:31 (CEST)

Toegevoegd 14/05: Deel 2[bewerken]

Nuvola apps knotes.png
Uitgevoerd
Onderstaande verzoeken zijn door een moderator bekeken en uitgevoerd als daar aanleiding toe was.

 • Menno van Beekum - wiu - lemma waarin m.i. nu te weinig inhoudsvolle informatie staat vermeld over de persoon zelf. Zo is hij naast acteur en schrijver ook nog buschauffeur en heel even leraar Nederlands geweest. In 1985 werd hij doctorandus in de Nederlandse taal en letterkunde. Verder werd hij in 2012 gediagnosticeerd met autisme, waarover hij in 2016, samen met Suzanne Boomsma en Lotte van Leengoed, de film 'Autisme is een tekst' maakte. Met aanvullingen kan dit volgens mij een beter lemma worden. Inggee (overleg) 14 mei 2017 21:57 (CEST)
  • Maar moet het verwijderd worden indien het niet uitgebreid wordt? EvilFreD (overleg) 16 mei 2017 04:55 (CEST)
   Naar mijn mening wel, want voor mij is het nu een 'nietszeggend' lemma. Beslissing hierover is echter niet aan mij, maar aan de beoordelende moderator.Inggee (overleg) 16 mei 2017 08:02 (CEST)
  • In dat geval Tegen Tegen verwijderen. Artikel bevat meer dan voldoende inhoud (veel meer dan een 'beginnetje' zelfs) om behouden te worden. EvilFreD (overleg) 16 mei 2017 12:17 (CEST) P.s. de beslissing is overigens niet aan de moderator, maar aan de gemeenschap. Het is aan de moderator om te oordelen of de gemeenschap van oordeel is dat het artikel verwijderd dient te worden en dienovereenkomstig te handelen. Daarin ligt een wezenlijk verschil.
  • In de huidige vorm voor behoud. Bekende acteur waarnaar ook vanuit andere lemmata verwezen is. Hanhil (overleg) 27 mei 2017 17:07 (CEST)
 • Mucho Gusto - ne - Bigband waar niets meer over valt te vertellen dan dat ze bestaan en muziek uit Latijns-Amerika spelen. Oprichtingsdatum wordt niet eens genoemd (als ik de nieuwsitems van hun website geloof rond 2014). Dqfn13 (overleg) 14 mei 2017 22:54 (CEST)
 • Raphaël Colantonio -weg- Enkele kromme zinnen die veel weg hebben van een computervertaling. Het magere geheel is sowieso onleesbaar. Fred (overleg) 14 mei 2017 23:45 (CEST)
 • Remark - wervende tekst over een lokaal (cover)bandje - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 14 mei 2017 23:48 (CEST)
 • Free Festival - NE/wiu - Relevantie onduidelijk, (want) artikel ondermaats. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:11 (CEST)
 • Electronic Entertainment Expo 2009 - wiu - Taal, conventies, etc. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:15 (CEST)
 • Bilal Wahib - NE-wiu - Relevantie wordt niet duidelijk. Een artikel is wellicht niet overdreven, maar dat moet dan wel duidelijk uit het artikel blijken én het artikel dient daarbij op waarheid te berusten. Zijn rol in Fissa was duidelijkmogelijk geen hoofdrol (die staan niet helemaal onderaan in de rolverdeling). EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 08:28 (CEST)
  • De lijst op IMDb staat op alfabetische volgorde van achternaam en niet in volgorde van de aftiteling. Mbch331 (Overleg) 14 mei 2017 08:47 (CEST)
   Ook hier wordt Wahib niet genoemd als hoofdrolspeler. EvilFreD (overleg) 14 mei 2017 09:03 (CEST)
    • Vreemd. Een alinea verder wordt hij daar overigens wel genoemd en ook hier wordt hij genoemd. Daarbij staat hij prominent op alle foto's en de filmposter. mvg, Michielderoo (overleg) 15 mei 2017 22:11 (CEST)
 • Zilvervosfarm nederland - weg - Deze redirect kan over twee weken weg. Ik zeg "over twee weken" omdat anders de link op een eerdere verwijderpagina rood wordt. Was hernoemde pagina. Dient geen enkel nut, net zomin als Zilvervosfarm duitsland en Zilvervosfarm china. ErikvanB (overleg) 14 mei 2017 16:14 (CEST)
 • Alexander van der Doorn -reclame- ZP-lemma omtrent een NE-persoon die regelmatig te zien is op feesten en festivals. Fred (overleg) 14 mei 2017 20:41 (CEST)

Toegevoegd 15/05; af te handelen vanaf 29/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 15/05: Deel 1[bewerken]

 • Christina van Lalaing - weg - overgenomen van het oudere artikel Beleg van Doornik (1581) met Wikipedia als bron The Banner Overleg 15 mei 2017 00:25 (CEST)
  • Het artikel dat als bron is gebruikt heeft meerdere bronnen, dus zeer waarschijnlijk komt het daar uit. Je legt daarmee de feiten wel heel verwrongen op tafel, vind je dat leuk? ed0verleg 15 mei 2017 08:11 (CEST)
   • Je mag het ook gewoon knip- en plakwerk afkomstig uit een ander artikel noemen. The Banner Overleg 15 mei 2017 12:19 (CEST)
    • Wij hebben daar gewoon een sjabloon voor; ik begrijp de neerbuigende toon en het probleem van The Banner niet echt. Overnemen/afsplitsen van een ander artikel op nl:wiki is gewoon geoorloofd en niet ongebruikelijk. Mijn verzoek is om deze nominatie dan ook gewoon door te halen vanwege ongeldige verwijderreden. Daarbij is de aanmaker gewoon een nog actieve wikipediaan; bij vragen over het artikel en de oorsprong ervan had nominator gewoon contact op kunnen nemen ipv artikel voor verwijdering voor te dragen. Ecritures (overleg) 15 mei 2017 13:16 (CEST)
     • Het is een doodgewone afsplitsing zoals wel gebruikelijk. Als TB echt valt over deze afsplitsing van een Ew persoon uit een lemma van een historische gebeurtenis, kan ik eenvoudig weg de verwijzing weg halen. Groet Vdkdaan (Gif mo sjette) 16 mei 2017 10:08 (CEST)
     • Wel een beetje zielig om je gelijk proberen te halen door neerbuigend te doen over het werk van collega wikipedianen die artikels opsplitsen. Bedankt! Vdkdaan (Gif mo sjette) 16 mei 2017 10:10 (CEST)
      • Nominatiereden is ook niet volledig correct. Er is een deel (één kopje) een afsplitsing van een andere genoemde Het beleg van Doornik. Het lemma is echter veel uitgebreider dan dat stuk (afkomst inleiding, eerbetoon, ...) Vdkdaan (Gif mo sjette) 18 mei 2017 10:09 (CEST)
 • Oude Utrechtseweg (Baarn) - weg - NE, geen indicatie van E-waarde The Banner Overleg 15 mei 2017 12:48 (CEST)</s?
  • Precies evenveel E-waarde als een heuvel, een (voormalig) buurtschap of kerkje van 50 jaar oud. Dan moet de tekst wel ergens over gaan, en dat is hier het geval. ed0verleg 15 mei 2017 19:03 (CEST)
   • Het zegt dat de straat bestaat en in een bepaald jaar is aangelegd. Die informatie kan voor vrijwel elke willekeurige straat opgehoest worden. The Banner Overleg 16 mei 2017 02:56 (CEST)
    • Het wordt tijd dat je het artikel nog eens leest dan, dan zie je ook dat je onzin uitkraamt (sorry, maar meer kan ik er echt niet van maken). ed0verleg 16 mei 2017 08:46 (CEST)
     • Het zou aardig zijn geweest wanneer de het artikel had bekeken in de versie die ik genomineerd heb. The Banner Overleg 28 mei 2017 01:23 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen In mijn ogen een goed artikel met relevante informatie. Nominatie onbegrijpelijk. Fred (overleg) 16 mei 2017 13:00 (CEST)
   • Ja het is een degelijk artikel, keurig verzorgd en voldoende interessant. Net als bij de voorgaande nominatie, zouden mensen die dit soort onterechte nominaties doen eigenlijk iets van strafpunten moeten krijgen, want ze bezorgen onnodig werk en leveren de schrijvers frustratie en demotivatie op. Groeten, Paul2 (overleg) 22 mei 2017 11:35 (CEST)
    • Ook jij zou het artikel een moeten bekijken in de versie die ik genomineerd heb. The Banner Overleg 28 mei 2017 01:23 (CEST)
  • Inmiddels voldoende opgeknapt, dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 28 mei 2017 01:23 (CEST)
 • Syndroom van Tolosa-Hunt - wiu - Bronloos artikel. Verdel (overleg) 15 mei 2017 12:57 (CEST)
  • De externe link is anders een bron voor het ganse artikel. Rembert vragen? 15 mei 2017 16:24 (CEST)
  • Ik heb er een externe link aan toegevoegd, en diverse verbeteringen. Ben helaas een beginner qua wiki, maar zou er graag nog meer verbetering in willen aanbrengen. Gebruiker:Jsaturnus 16 mei 2017 19:47 (CEST)
  • Prima, ziet er nu een stuk beter uit, bedankt. Sjabloon ingetrokken. Verdel (overleg) 16 mei 2017 23:01 (CEST)
 • Kraanwater Generatie - ne - Ik kon geen enkele bron vinden die hierover spreekt. Waarschijnlijk zelfbedachte term. Pingel (overleg) 15 mei 2017 14:00 (CEST)
 • Kleintje Kaf - reclame - RonaldB (overleg) 15 mei 2017 14:32 (CEST)
  • na kort concact met de aanmaker op mijn overlegpagina heb ik de ergste reclame eruit gehaald. ed0verleg 15 mei 2017 22:24 (CEST)
  • in deze vorm liever weg, mvg 16 mei 2017 08:32 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door HenriDuvent (overleg · bijdragen)
  • Weinig E aan te bespeuren. Geen enkele onafhankelijke bron. Queeste (overleg) 16 mei 2017 20:33 (CEST)

Toegevoegd 15/05: Deel 2[bewerken]

 • Taede Sminia - wiu - Feiten lijken te kloppen, maar opmaak klopt niet en er staat erg weinig informatie in. Sum?urai8? 15 mei 2017 19:02 (CEST)
 • Afbeelding lijkt overigens niet bruikbaar in verband met auteursrechten. Ik heb die nu op Commons genomineerd. Paul B (overleg) 20 mei 2017 21:29 (CEST)
 • Willem van Pietersheim - wiu - Bevat op dit moment nog geen drie feiten. Moet ook nog opgemaakt worden. Sum?urai8? 15 mei 2017 19:17 (CEST)
 • De stad van de dromende boeken EN De Stad van de Dromende Boeken - wiu - Artikel is vooral een boeksamenvatting, zonder achtergrond en andere zaken die een boek wel relevant maken. Wikipedia is geen plek voor losse verhaal-lijnen, wat dit artikel wel is, omdat het overgrote deel niets anders is dan samenvattingen. Dqfn13 (overleg) 15 mei 2017 21:16 (CEST)
 • Jeroen Windmeijer - ne - Relevantie onduidelijk en het artikel bestaat grotendeels uit privéinformatie. Gympetic (overleg) 15 mei 2017 21:36 (CEST)
  • Het is gebruikelijk om de aanmaker welkom te heten en te laten weten dat zijn artikel is genomineerd voor verwijdering. Nu heb ik dat maar gedaan. ed0verleg 15 mei 2017 22:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen- artikel gewikificeerd en ontdaan van subjectieve en encyclopedisch niet relevante passages. Overigens een zeer kreupele tekst als nominatiereden "Het artikel mis nog geheel duidelijk en ik twijfel aan relevantie", is een regelrechte aanfluiting. Dit kan niet op deze manier gebracht worden. Gouwenaar (overleg) 16 mei 2017 21:59 (CEST)

Toegevoegd 16/05; af te handelen vanaf 30/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 16/05: Deel 1[bewerken]

 • Olympia '89 - wiu - Ik ga niet alles opknappen, ik ben de hele dag al bezig. ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:50 (CEST)
  • PS: Hun website is "website". ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:59 (CEST)
 • Borhave - wiu - Een handbalvereniging van onbekende oprichtingsdatum waarvan de complete (100-jarige?) geschiedenis (met taalfouten) luidt: "In seizoen '16/'17 promoveerde Borhave voor het eerst naar het hoogste niveau". Is dat voldoende? ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 03:53 (CEST)
 • Thijs van Leeuwen - wiu - De definitie van Thijs van Leeuwen luidt: Thijs van Leeuwen (Djeddah, 26 februari 1987) begon met handballen. We weten dus ook geen nationaliteit, wat juist hier de grote vraag is. Daarna lezen we dat "Thijs vertrok". En wanneer is "nu"? ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 04:04 (CEST)
 • Guna guna - wiu - Leuk onderwerp! (Voor de oudjes onder ons: denk aan de tv-serie De Stille Kracht met de wulpse Pleuni Touw, gebaseerd op het boek.) Helaas schiet dit artikel tekort, en de officiële spelling is goenagoena. Niet te verwarren met het hoorspel Goena-goena. --ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 04:36 (CEST)
 • Catherine hettinger - ne/pov - Is (hoogstwaarschijnlijk) niet de uitvindster van het object zie ook wiki.en artikel Fidget spinner. Rode raaf (overleg) 16 mei 2017 09:29 (CEST)
 • HC Rijnvliet - ne/promo - Relevantie van recent opgerichte deze hockey club blijkt niet uit de inhoud, wervend geschreven. Rode raaf (overleg) 16 mei 2017 17:07 (CEST)
 • Kees Brunott - zp/ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 16 mei 2017 18:03 (CEST)
 • Last of the Flowermakers - beschrijving van een filmpje van 12 minuten, interessant als illustratie bij een ander artikel, maar niet om een eigen artikel te zijn. Hannolans (overleg) 16 mei 2017 18:17 (CEST)
  • Mee eens. Er zullen meer filmpjes van 12 minuten bestaan over bijvoorbeeld klompenmakers, dorpsomroepers, telegrambestellers en fruittelers. En de gelinkte David Bloor is vast niet David Bloor. --ErikvanB (overleg) 16 mei 2017 19:36 (CEST)
 • Justin Bijlow - wiu - Xxmarijnw overleg 16 mei 2017 19:22 (CEST)

Toegevoegd 16/05: Deel 2[bewerken]

 • Stijn Van der Stockt - wiu - Een meneer die achter de schermen werkt. Ik durf geen uitspraak te doen over de encyclopedische relevantie. Het is in elk geval nog geen goed encyclopedisch artikel met zinnen als "Hij is, zoals veel Vlamingen, werkzaam en woonachtig." en "Om volstrekt onbegrijpelijke redenen vindt men op showbizzsite.be geen foto of bio van hem." RONN (overleg) 16 mei 2017 20:48 (CEST)
  • persoon bestaat maar dit was door een collegawerknemer van dit bedrijf aangemaakte "leukbedoelde" persoonsbeschadiging waarin betrokkene werd neergezet als oplichter zonder veel vrienden die mensen hartaanvallen bezorgde dus terecht verwijderd door collega. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 mei 2017 14:41 (CEST)
 • Daler Mehndi - wiu - Xxmarijnw overleg 16 mei 2017 21:01 (CEST)
 • Padwerk - ne - Past niet echt op Wikipedia, gewoon een groepje mensen met verder een eigen websiteje. 16 mei 2017 21:23 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 81.206.52.102 (overleg · bijdragen)
  • Padwerk is een internationale beweging die aktief is in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en Australië, en daarmee niet "gewoon een groepje mensen". Er worden boeken van uitgegeven in vele talen. Laten staan! Philip Bosma (overleg) 19 mei 2017 10:17 (CEST)
   • Mee eens, gewoon laten staan. Eva Pierakos en John Pierakos staan er beiden ook in, hun bijdrage aan de wereld hoort er simpelweg bij. 86.93.252.7 20 mei 2017 20:07 (CEST)
  • Graag gezaghebbende en onafhankelijke bronnen die het Padwerk-werk bespreken. JanB46 (overleg) 20 mei 2017 20:41 (CEST)
   • Inderdaad. En als het zo internationaal is, waarom bestaat er dan alleen een Nederlandstalige Wikipedia pagina over? Verder kan ik op google ook alleen maar pagina's van Padwerk zelf vinden en geen onafhankelijke sites die het er over hebben. 81.206.52.102 22 mei 2017 21:11 (CEST)
 • Stichting Werkgroep Herkenning - wiu - Niet-objectief artikel over een stichting waarvan de encyclopedische relevantie niet duidelijk wordt. Misschien ook omdat ik de genoemde "Bekende Nederlanders" niet ken. betrouwbare en onafhankelijke bronnen ontbreken. RONN (overleg) 16 mei 2017 22:55 (CEST)
  • Deze stichting heeft toch wel een en ander bereikt en is daarmee ook regelmatig in het nieuws geweest, o.a. [3] [4] [5] [6] [7]. Wat er niet-objectief aan is zie ik niet zo. mvg, Michielderoo (overleg) 18 mei 2017 08:52 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het is een beetje wollig en weinig concrete informatie, maar dit lijkt me wel relevant in nasleep woii. Artikel zou beter kunnen, maar ook in huidige vorm zou het behouden kunnen blijven. Ontbreken van bronnen is geen reden om het artikel weg te halen. Hannolans (overleg) 18 mei 2017 09:10 (CEST)
  • Ik heb inmiddels het artikel wat aangepast en onder andere de niet zo bekende 'Bekende nederlanders' weggehaald. Hannolans (overleg) 19 mei 2017 10:26 (CEST)

Toegevoegd 17/05; af te handelen vanaf 31/05[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 17/05: Deel 1[bewerken]

 • Ed Toorenburg - wiu - Schrijfstijl is niet neutraal, er staat zelfs een vraag in de tekst. Enige bron is het RKD, maar daar staan alleen biografische gegevens zoals geboortedatum en opleiding, niet zijn ontdekkingstocht. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2017 12:11 (CEST)
  • Meer een verhalende schrijfstijl voor in een tijdschrift, en ook nog eens niet neutraal. De vraag kan best in de tekst maar dan wel uitgelegd dat dat de vraag is waar de kunstenaar mee worstelt. Nietanoniem (overleg) 23 mei 2017 17:27 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - de hier geplaatste informatie is afkomstig van de beschreven persoon en zijn partner en niet gebaseerd op onafhankelijke, gezaghebbend bronnen (zie hier ter toelichting). Gouwenaar (overleg) 24 mei 2017 09:29 (CEST)
 • Hamidiye - weg - Ongelijke redirect. Op pagina Dardanellen wees een gelinkte plaatsnaam naar het schip. ErikvanB (overleg) 17 mei 2017 13:39 (CEST)
 • Isser Harel - wiu - Bronloos artikel, graag aanvullen. Verdel (overleg) 17 mei 2017 16:14 (CEST)
 • Beplantingsvorm - weg - nietszeggend lemma gebaseerd op een ondermaatse en inmiddels achterhaalde bron. De gebruikte bron is geen standaardwerk voor beplanting of wat dan ook en maakt verder niet duidelijk hoe ze aan de gebruikte definities gekomen zijn. Dit lemma is Nederlandcentrisch en er staat wartaal zoals Een bos kan heel natuurlijk ogen maar de aangeplante planten hoeven van naturen niet altijd in combinatie met elkaar te kunnen groeien. in. Of open deuren zoals Bosje met struiken en kruiden: Een gemengde beplantingsvorm met zowel struiken, bomen als kruiden. . Dit lemma voldoet geenszins aan de standaarden die aan een hedendaagse encyclopedie gesteld worden. Dit lemma zou of helemaal nagelopen en herzien moeten worden aan de hand van gezaghebbende bronnen (die ik zelf niet heb) en anders kan dit vodje beter weg. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Bosje (beplantingsvorm) - weg - nietszeggend lemma gebaseerd op een ondermaatse en inmiddels achterhaalde bron. Veredelde woordenboekdefinitie. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:18 (CEST)
 • Boomgroep - weg - idem ondermaats. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 16:25 (CEST)
  Zozo, je bent niet echt tevreden over je eigen werk. Terzijde, dit alles voegt denk ik idd. niet heel veel toe aan zaken die iedereen zo kan vinden in een doorsnee botanische gids. Maar met iets meer tekst en een paar bronnen extra en misschien ook een afbeelding moet hier toch nog wel iets van te maken zijn? De Wikischim (overleg) 17 mei 2017 16:31 (CEST)
  Ja, dit soort werkjes zijn een beetje een jeugdzonde. Het vervelende is dat ik de literatuur niet in huis heb om hier wat fatsoenlijks van te maken. (Beplanten is nooit echt een interessegebied van me geweest.) Probleem met de bron is o.a. dat dit een verouderd handboek (vooral gebruikt door het MBO) is. Dit is als goed is de opvolger. Natuur12 (overleg) 17 mei 2017 22:52 (CEST)
 • Nationaal Agrarisch Verenigingen Overleg - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 17 mei 2017 16:34 (CEST)

Toegevoegd 17/05: Deel 2[bewerken]

 • Esperanto PEN Centrum - ne - Afdeling en dus suborganisatie van een groter geheel. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Dqfn13 (overleg · bijdragen)
 • Bastiaan Willink -weg- Een onopgemaakt en volstrekt onleesbaar CV. De vereiste onafhankelijke bronnen ontbreken bovendien bij dit lemma over een nog levende persoon. Fred (overleg) 17 mei 2017 18:02 (CEST)
 • The Man Who Broke Into Auschwitz - opknappen - misschien E maar dit omstreden verhaal wordt nu ondersteund door een volkomen onbetrouwbare bron (Daily Mail) The Banner Overleg 17 mei 2017 21:11 (CEST)
 • Jan Willem van de Kamp - weg / wiu - Met maar één bron lijkt dit meer op privacyschending dan een encyclopedisch artikel. Het hele artikel rust ook op het enige feit dat meneer de oudste man van Nederland is. Er is geen ander relevant over hem te noemen. Dit artikel is rijp voor de Privé of een ander roddelblad. Dqfn13 (overleg) 17 mei 2017 22:37 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Nutteloos artikel met idd privacygevoelige informatie.Gympetic (overleg) 17 mei 2017 22:45 (CEST)
 • Mohamed Haddachi - Van 'niets' (twee onopgemaakte zinnetjes met deels irrelevante informatie) tot een klein beginnetje gemaakt. Achteraf twijfel ik of hij wel E is, omdat ik alleen wat kan vinden over 'Beloften' en hij heeft vrijwel niet gespeeld (volgens de statistieken die ik zag, uiteraard wel in de jeugd e.d.). Mocht dit overduidelijk toch E zijn, geef dan even een seintje op mijn OP (niet zelf het sjabloon weghalen s.v.p.). Bij twijfel of hij encyclopedisch relevant is, laat ik het aan de dienstdoende moderator over, twee weken (of meer) na vandaag. - Richard KiWi Overleg 17 mei 2017 23:28 (CEST)
  • Hij staat in de selectie van ADO Den Haag, dus ik heb het maar doorgehaald. Normaal kijk ik niet zo heel veel nieuwe artikelen na, maar dit stond tussen de IP-controle. - Richard KiWi Overleg 18 mei 2017 15:27 (CEST)
   • Heeft hij gedebuteerd in de hoofdmacht in een reguliere wedstrijd? Want deel zijn van de selectie is onvoldoende. The Banner Overleg 18 mei 2017 18:00 (CEST)
    • Ik denk dat de beloften van ADO in de Eredivisie spelen, althans dat maak ik op uit deze site. Dqfn13 (overleg) 18 mei 2017 20:43 (CEST)
     • De eredivisie van de beloften-elftallen, niet de reguliere Eredivisie. The Banner Overleg 18 mei 2017 23:15 (CEST)
    • Als ik zijn pagina op de website van Ado Den Haag bekijk, staat alles om nul, inclusief "gespeelde wedstrijden". The Banner Overleg 18 mei 2017 23:17 (CEST)
     • Ik zit niet in het voetbal, dus voor zover ik weet is er maar één Eredivisie. Mocht dit om de eredivisie van de beloften gaan, dan is er inderdaad een probleem: geen speelminuten op hoogste niveau en dus is verwijdering onvermijdbaar. Dqfn13 (overleg) 19 mei 2017 18:30 (CEST)
      • Ik ook niet, geen verstand van, had ik het toch goed, in eerste instantie. Dan weg ermee. Heb de doorhaling weer weggehaald. - Richard KiWi Overleg 19 mei 2017 21:26 (CEST)

Toegevoegd 18/05; af te handelen vanaf 01/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 18/05: Deel 1[bewerken]

 • Shaye Saint John - NE - Vorige week aangemaakt maar binnen één dag weer ontnomineerd. Ik zie niet in wat dit YouTube-kanaal met een subscriber-ranking van 50.000 en nog lagere andere rankings en zonder enige bijzondere feiten E maakt. De Engels versie is in 2015 aangemaakt door ene Triana Creepypastafan met één bewerking maar gaat eigenlijk niet rechtstreeks over het YouTube-kanaal ShayeSaintJohn (zoals correct gespeld). ErikvanB (overleg) 18 mei 2017 00:16 (CEST)
  • Ik heb nog even naar dat kanaal gekeken. Ik ben wel eens een dergelijk creepy kanaal tegengekomen (misschien deze), maar dat is puur toeval. Als dit niche-genre, en specifiek dit kanaal, echt vernieuwend en binnen een bepaalde cultuur enigszins "hot" was, dan moet dit in het artikel toch wel beter blijken uit de media-aandacht dan uit de ranking 50.000. ErikvanB (overleg) 18 mei 2017 01:17 (CEST)
  • De maker (Eric Fournier) heeft in elk geval geen artikel op geen enkele wiki. Hij speelde in bands The Blood Farmers en Skelegore waarvan ook geen artikelen bestaan. Dan blijft dus over een Youtube kanaal met (op dit moment) 79.007 abonnees. Tja... Wanneer gaat zoiets mee tellen? Vanaf 100.000? Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 07:51 (CEST)
  • Beste, ik begrijp het wel, maar dan heb ik nog wel meer artikelen die eigenlijk weinig toevoegen. De artiest heeft geen artikel op wiki, maar het kanaal wel.– De voorgaande bijdrage werd geplaatst door XpertSpike (overleg · bijdragen)
 • Social Media Management Tools - wiu- Onbegrijpelijke eenzinner. Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 07:37 (CEST)
 • Hagelandse rolskiroute - weg - NE The Banner Overleg 18 mei 2017 12:12 (CEST)
 • Dertienmaal - weg - twijfel over E-waarde. Maar ik laat mij graag door onafhankelijke bronnen overtuigen. The Banner Overleg 18 mei 2017 12:16 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Met alle respect, zo heb ik mijn twijfel of de nominatie wel op basis van objectieve gronden is. Even googlen, en er zijn genoeg bronnen die de bedevaart beschrijven. Zoals hier pp-h, streekwandeling of youtube. Het is juist goed, dat ook folklore ook een plek krijgt op wiki. Het blijkt een eeuwenoude traditie. een boetedoening in de vorm van een bedevaart. Ldhank (overleg) 18 mei 2017 16:12 (CEST)
   • Dat filmpje kan ik niet beoordelen zonder nader onderzoek maar de twee andere bronnen zijn nauwelijks gezaghebbend te noemen. Natuur12 (overleg) 18 mei 2017 17:58 (CEST)
    • Graag verneem ik wat in uw optiek wel een gezaghebbende bron voor een bedevaart is.... Nog een paar bronnen: toerisme Tienen, volkenkunde-limburg, parochie adolphus. Misschien bewijs je nl.wiki er geen goede dienst mee om zulke lemma's te beoordelen voor verwijdering. Overigens ikzelf kende de bedevaart niet, daarom dank voor het noemen. Ldhank (overleg) 18 mei 2017 19:50 (CEST)
     • Ik heb geen flauw idee wat je probeert te zeggen. Maar die eerste en derde bron zijn in ieder geval ondermaats. Wat een gezaghebbende bron voor een bedevaart is, is wat lastig te zeggen maar artikelen uit kwaliteitsmedia, publicaties van de lokale genealogische of historische verenging enz komen meer in die richting. Een hobbywebsite of een aankondiging zijn dat niet. Natuur12 (overleg) 18 mei 2017 21:00 (CEST)
   • Wat nodig is zijn onafhankelijk (niet aan het onderwerp gerelateerde), betrouwbare (geen sociale media of toeristische websites) eerder gepubliceerde bronnen. Wat ik bij mijn zoektocht vond, waren opvallend vaak verwante bronnen of toeristiche websites. The Banner Overleg 18 mei 2017 22:49 (CEST)
    • Aangaande bedevaarten of volkcultuur is er in Nederland het meertens inst. Voor België weet ik niet, maar met een dergelijk criterium kun je mogelijk alle lemma's mbt bedevaarten en volkscultuur in België nomineren. Help je daar wikipedia als encyclopedie mee?Ldhank (overleg) 18 mei 2017 23:12 (CEST)
     • Tja, als er goede bronnen komen ben ik lang niet de beroerdste wat betreft het intrekken van een nominatie. Niets doen is dus niet in het voordeel van het artikel. The Banner Overleg 26 mei 2017 01:33 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen - Lijkt een eeuwenoude traditie. Zoals inventaris.onroerenderfgoed.be vermeldt: "[Hakendover] is sinds mensenheugenis een vermaard bedevaartsoord. Volgens de legende gaat de miraculeuze stichting van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker terug tot 690. Dit ontstaan wordt nog jaarlijks herdacht in de bedevaart op 17 januari, het zogenaamde ‘Dertienmaal’, waarbij dertien maal de afstand van de kerk naar de kapel wordt afgelegd. Nog volgens de overlevering zou het oude ‘Hacchedor’ of ‘Haghedorne’ zijn naam ontlenen aan de legendarische ‘spikdoorn’ die de plaats aanwees waar het hoofdaltaar moest worden opgericht." De vermelde externe link ziet er daarnaast uit als een goede bron voor meer details. Vanaf de 19e eeuw werd de Dertienmaal door duizenden Belgen en Nederlanders bezocht. Er is een populairdere bedevaart in Hakendover, de Paardenprocessie. Tekstman (overleg) 19 mei 2017 15:14 (CEST)
 • Foppe Vogd - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 18 mei 2017 13:26 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen zelfpromo van auteur. Verdel (overleg) 18 mei 2017 13:29 (CEST)

Toegevoegd 18/05: Deel 2[bewerken]

 • Gerard Hoetmer - wiu - Ik weet niet of een voorzitter van Feyenoord automatisch encyclopedisch relevant is. In deze vorm is het artikel echter duidelijk niet af (opmaak, categorie, bronnen, taal). RONN (overleg) 18 mei 2017 17:39 (CEST)
 • Theodore Bachenheimer - wiu - Kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 18 mei 2017 18:01 (CEST)
Voor Voor verwijderen ~ Zo te zien ook niet E. En het korte zinnetje roept al vragen op: En gewone soldaat, tijdens een invasie, wordt niet "opgepakt", maar beschoten en/of gevangen genomen. Of was hij spion of parachutist of zo iets? En zelfs toen was het voor het echte duitse leger niet normaal om een gewone soldaat eerst gevangen te nemen en daarna dood te schieten (te vermoorden). Er wordt niet gezegd waar de persoon vandaan kwam en of hij een bijzondere prestatie of rol had (dus niet, kennelijk). Paulbe (overleg) 18 mei 2017 23:36 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Is naar mijn mening voldoende aangepast nu. Benedict Wydooghe (overleg) 19 mei 2017 16:08 (CEST)
 • Elfie Tromp - Teruggeplaatst op verzoek maar artikel was eerder verwijderd omdat relevantie niet uit de inhoud bleek, dus ook weer een beoordelingsnominatie: twee weken opknaptijd. WIKIKLAAS overleg 18 mei 2017 19:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Is naar mijn mening destijds onterecht verwijderd. Uit de teruggeplaatste versie blijkt dat ze relevant is, immers meerdere boeken geschreven bij erkende uitgevers (niet in eigen beheer dus). Elly (overleg) 18 mei 2017 23:06 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het aantal geschreven boeken bij erkende uitgevers is gelukkig geen reden om iemand encyclopedisch relevant te vinden; voor de rest is dit toch vooral een verhaal van net-niet-gewonnen prijzen, net-niet-boeiende boeken, een niet-relevante sneer naar haar voormalige uitgever en een opsomming van media die wat marginale columnpjes publiceren. Kortom, in deze vorm rijp voor de prullenbak. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 19 mei 2017 01:43 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - exact vanwege de argumenten die Perudotes geeft. Ik leg ze alleen niet zo zuur uit. ed0verleg 19 mei 2017 08:12 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Columniste zijn in Metro (verschijnt van maandag tot en met vrijdag in een oplage van 510.000 exemplaren. Hiermee worden dagelijks gemiddeld 1.300.000 lezers bereikt) maakt al E. Rode raaf (overleg) 19 mei 2017 08:36 (CEST)
   • Beste Rode raad, uw redenatie volgt ongeveer het volgende stramien: ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas dus ik pas ook in mijn tas. Immers: mevrouw (ik) publiceert in de metro (de jas), de metro (de jas) is relevant (de tas), want die heeft volgens u immers een heel grote oplage en bereikt een heleboel mensen (ik betwijfel overigens of dit een correcte maatstaf is om te beoordelen of iets of iemand relevant is: menig street art op Schiphol wordt dagelijks door tot wel 200.000 personen gezien: daar is niets encyclopedisch relevant aan. Daarentegen zijn er wel degelijk graf­fi­ti­kun­ste­naars waar uitgebreid over gepubliceerd is – Banksy bijvoorbeeld). Afijn, net zoals het weinig over mij zegt als mijn jas in de tas past, zegt de relevantie van het blad waarin mevrouw publiceert niets over haar relevantie. Of mevrouw relevant is (in de tas past) moet immers afzonderlijk – dus aan de hand van de encyclopedische relevantie van haar schrijfsels, of haar hoedanigheid als columniste – beoordeeld worden. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 mei 2017 00:21 (CEST)
  • Inmiddels zijn alle genoemde feiten in de biografie gestaafd met relevante bronnen. Belsen (overleg) 19 mei 2017 13:27 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Perudotes gaat wel erg ver met de eigen interpretatie bij het invullen van de encyclopedische relevantie. Nu is bijvoorbeeld het aantal geschreven boeken niet relevant, is het NE omdat de prijzen niet gewonnen zijn of omdat het boek niet interessant genoeg gevonden is etc. Dan ga ik toch even de eeuwige voetballers erbij halen: kunnen we daar alle spelers die niet scoren, geen prijzen winnen of bv vreselijk oninteressant voetballen (allemaal!!) ook verwijderen. Het is niet zo relevant (pun intended) of je wel of niet vindt dat een boek boeiend is, of jij het een sneer naar de uitgever vindt (is het niet); dit artikel wordt gewoon ondersteund met diverse bronnen. waarom je een wekelijkse column in de Metro omschrijft als "een columpje in de marge" ontgaat me ook ten enenmale. Gewoon encyclopedisch onderwerp. Ecritures (overleg) 19 mei 2017 20:33 (CEST)
   • Beste Ecritutes, ik deel uw analyse volledig: die eeuwige voetballers mogen van mij ook, samen met dit net-nietlemma, linea recta de prullenbak in. Overigens, begrijpt u hopelijk ook zelf dat ik met 'niet-boeiend boek' niet doel op mijn persoonlijke smaak (Wikipedia is immers geen modieus boekenclubje), maar ik bedoel daar klaarblijkelijk mee dat er zo weinig boeiends (op encyclopedisch vlak) over haar boeken te melden valt dat die boeken haar opname in de encyclopedie niet zouden rechtvaardigen. Dat het u ontgaat dat ik een wekelijke marginaal columnpje in de Metro omschrijf als een "een columpje in de marge" begrijp ik: ik had het immers over "marginale columnpjes" dat is iets wezenlijks anders. Het schrijven van een of meerdere columnpjes an sich is natuurlijk alles behalve een grootse prestatie (ook in de Metro) – ongeacht hoe vermakelijk ze soms zijn. Met vriendelijke groet, Perudotes (overleg) 22 mei 2017 00:02 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Had m.i. nooit verwijderd moeten worden. Argument destijds was zover ik kan terugzien de aanname dat de bewerker zelf Elfie Tromp was, wat door de bewerker betwist werd. Zie Overleg gebruiker:AMHH. MarjonW (overleg) 21 mei 2017 09:32 (CEST)
   • Zie ook deze onfrisse conversatie Elly (overleg) 21 mei 2017 17:20 (CEST)
    • Voor de duidelijkheid, de verwijderde versie werd toentertijd niet ondersteund door onafhankelijke en gezaghebbende bronnen. Tevens was er niet aangetoond dat die bronnen er waren. Daarom is dit lemma verwijderd, niet omdat mevrouw Tromp (die het niet zo nauw neemt met de waarheid) aan ZP deed. Natuur12 (overleg) 21 mei 2017 17:43 (CEST)
 • Homefront (film) - wiu - Heeft nog wat werk nodig. Xxmarijnw overleg 18 mei 2017 19:42 (CEST)
 • Girls Walk By - wiu - Redelijk wat POV in: ongefundeerde superlatieven als "furore" maken. Queeste (overleg) 18 mei 2017 21:29 (CEST)
  • Ik zie dat de superlatieven inmiddels verwijderd zijn. Leuk artikel.Rode raaf (overleg) 19 mei 2017 08:41 (CEST)
 • Brouwerij Timmermans - WIU nominatie door een gebruiker die niet weet dat je dat hier moet melden. Ik volg de nominatie dan ook niet, ik zou het artikel liever behouden. ed0verleg 18 mei 2017 22:24 (CEST)
  • Misschien wil Robcuiper dat alsnog toelichten? Wikiwerner (overleg) 18 mei 2017 22:51 (CEST)
  • Allereerst mijn reactie op Edo : Mooi dat je de nominatie hier meldt en goed dat je er bij zegt dat degene die het ter beoordeling heeft voorgedragen kennelijk de procedure niet kent. En prima dat je het niet eens bent ermee. Maar je stelt, wellicht per ongeluk, dat er verband is: "... door een gebruiker die niet weet dat je dat hier moet melden. Ik volg de nominatie dan ook niet ..." (met "dan ook", dat betekent volgens mij in zo'n context zoiets als "dus"/daarom) Je kunt ook het met een procedure oneens zijn en eens met de conclusie of andersom.
inhoudelijk : Ben het er mee eens om dit als wiu-nominatie te beschouwen. Daar zijn ook legitieme redenen voor, lemma voldoet niet echt aan normen, kan en moet verbeterd worden. Hoeft van mij voor dit lemma ook niet via deze lijst, nominator mag sjabloon verwijderen wat mij betreft, maar het is een legitieme nominatie (als wiu). Over de E-waardigheid: het lemma geeft voldoende vertrouwen daarover en er is geen nadrukkelijke twijfel daarover geuit. Staat nu dus niet ter discussie. Paulbe (overleg) 18 mei 2017 23:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen (in huidige vorm) ~ Ben van mening veranderd (na mijn bovenstaande reactie). Ik dacht dat artikel wel makkelijk aan te passen zou zijn. Ik heb mijn best gedaan om dit meer in wikipedia-vorm te brengen, zonder inhoudelijk te veranderen. Foutje van mij: het ziet er nu uit als een serieus lemma, maar is dat niet echt. Veel pov/niet-objectieve en bronloze beweringen/reclame-uitingen van een te betrokkene. Paulbe (overleg) 19 mei 2017 00:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Eventueel kan je ook gewoon deze versie terugzetten.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 19 mei 2017 01:50 (CEST)
Bedankt @ TheDragonhunter . Terugzetten van die versie lost volgens mij ook niet alle bezwaren op. Maar in de komende 13 dagen wordt dit wellicht een mooi artikel. Paulbe (overleg) 19 mei 2017 02:10 (CEST)
Nominator had er eerst een engelstalig reclamesjabloon opgezet, dus blijkbaar zat de pijn daar. Er zat wel wat "trots" in het artikel, maar niet zozeer dat het een reclamefolder was geworden. Ik heb inmiddels 1 bron gevonden en toegevoegd, en het woordje "trots" verwijderd. Weer een stap dichter bij een ideaal artikel. Ik blijf erbij dat het vast beter kan, maar niet per se weg moet. ed0verleg 19 mei 2017 08:10 (CEST)
EW maar idd werk aan. Was niet E-geschreven. Paulbe is nog te braaf geweest. Heb er eens met de borstel door gegaan. Vdkdaan (Gif mo sjette) 19 mei 2017 16:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik zie niet wat er fundamenteel mis mee is. Queeste (overleg) 19 mei 2017 19:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen De pagina hoeft ook niet weg, het viel mij op de de tekst 1 op 1 van de website is gekopieerd, en geen bronnen. je heb in de Nederlandse Wikipedia geen tags zoals Sjabloon:Copypaste of Sjabloon:Advert, dus vandaar deze poging. het is nu een hele mooie pagina geworden, bedankt voor de hulp! Zal voortaan beter melden :) Robcuiper (overleg) 21 mei 2017 09:09 (CEST)
  • Helaas vanaf de eerste versie auteursrechtenschending van de bedrijfswebsite dus kon niet behouden blijven. Heb aanmaker hierover geïnformeerd. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 09:43 (CEST)
  • Ik was de oorspronkelijke aanmaker van dit artikel en ik kan er niet mee lachen dat ik hier word weggezet als auteursrechtenschender. Ik ken de normen van Wikipedia inzake auteursrechten en ik heb daar altijd sterk op gelet. Ik denk dat de verwijderaar het artikel viseerde voor bepaalde passages die er vorig jaar aan zijn toegevoegd; het ging zeker niet om de eerste (mijn) versie. Ik kan me echter niet verdedigen omdat het artikel nu volledig verdwenen is. Ik zou willen vragen dat het artikel met bewerkingsgeschiedenis in mijn naamruimte wordt hersteld, zodanig dat het misverstand dat ik auteursrechten zou hebben geschonden uit de wereld kan worden geholpen. Ik merk dat inmiddels iemand anders het vanaf nul is aan het opbouwen. Henxter (overleg) 22 mei 2017 09:59 (CEST)
   • Klopt. De copyvio is niet van bij de aanmaak/aanmaker. Deze copyvioversie verscheen wel als eerste van de laatste 50 wijzigingen. Ik denk dat hierdoor de foute interpretaties is gekomen. Vdkdaan (Gif mo sjette) 22 mei 2017 10:31 (CEST)
  • De nominatie doorgestreept omdat de versie die er nu staat, totaal een andere versie is en opnieuw aangemaakt door Vdkaan. (Eerste 6 versies van het originele artikel zijn ook nog terug te vinden, omdat die na het aanmaken van de huidige versie zijn teruggeplaatst. Mbch331 (Overleg) 22 mei 2017 11:56 (CEST)

Toegevoegd 19/05; af te handelen vanaf 02/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 19/05: Deel 1[bewerken]

 • Marc Verheijen - nuweg omgezet naar NE - Hoogleraar zonder duidelijke reden waarom encyclopedisch relevant. Hoogleraarschap maakt niet automatisch relevant. Taketa (overleg) 19 mei 2017 11:01 (CEST)
  • De 'nuweg' was toch echt omdat onderwerp 'niet op Wikipedia wil'. Nou zijn hoogleraren juist wel bijna automatisch Ew, maar hier gaat het om een adjunct-hoogleraar. En dat is iets geks; een constructie die ze enkel in Groningen kennen voor universitair-(hoofd)docenten met promotierechten waarbij je je kan afvragen of die überhaupt wel als hoogleraar opgevoerd moeten worden hier. - Agora (overleg) 19 mei 2017 12:12 (CEST)
   • Of iemand op Wikipedia wil of niet wil is volgens mij niet van belang. Wat wel van belang kan zijn is wat op Wikipedia:Relevantie per onderwerp#Personen 2 staat. Dit moet gelezen worden als een voorstel welke niet deel uit maakt van de regels en richtlijnen. Alice2Alice (overleg) 19 mei 2017 14:21 (CEST)
    • Agora, waar in de nuweg-criteria heb jij wil niet op Wikipedia als directe verwijderreden gezien? Terecht dat Taketa het naar hier heeft verplaatst. En formeel kunnen we zo'n ik wil niet-verzoek gewoon naast ons neer leggen. ed0verleg 19 mei 2017 16:42 (CEST)
     • Eens, maar ik gaf enkel aan dat het zo genomineerd werd als nuweg. - Agora (overleg) 19 mei 2017 19:07 (CEST)
  • voorweg ~ is niet hoogleraar en er worden geen bijzondere prestaties genoemd.
Het is storend dat hij in het artikel "adjunct-hoogleraar" wordt genoemd met een bedriegelijke blauwe link die gaat naar het artikel hoogleraar. Betrokken persoon is niet hoogleraar, ook niet half en ook niet een beetje. Als iemand het nodig vind om te vermelden dat zijn instelling hem "adjunct-hoogleraar" noemt dan hoort daar uitleg en/of nuancering bij. Er wordt nu daarentegen ten onrechte met de blauwe link gesuggereerd dat dit een echt hoogleraarschap zou zijn.
Nog even over hoogleraarschap: Met bovenstaande wil ik niet beweren dat elke prof. E is, het is echter wel een aanwijzing van bijzondere wetenschappelijke capaciteit. Maar er zijn wel alleen al in NL meer dan 5000 hoogleraren...
Dat iemand zelf niet onderwerp wil zijn van een lemma kan natuurlijk mee wegen als er toch al twijfel is zoals hier. Maar vooral als iemand ooit 15 minuten beroemd is geweest en nu probeert anoniem te leven. Van dat laatste is hier beslist niet sprake. Op persoonlijke website en op webpagina's van de instelling is makkelijk veel over hem te vinden (en ook een universiteit mag ook van een hoofddocent geen foto en telefoonnumer publiceren als de betrokkene daar niet expliciet toestemming voor heeft gegeven). Paulbe (overleg) 28 mei 2017 23:39 (CEST)
 • Tony Wyczynski - wiu - opknapper. Eerder in 2010 ook als NE verwijderd maar ik denk dat dat nu wel voldoende is met meerdere realityseries waaronder 1 echt over hemzelf en dj werk. - Agora (overleg) 19 mei 2017 13:24 (CEST)
  • Agora, heb een iets uitgebreidere tekst bij topic geplaatst, is dit voldoende?
  • Ik heb een wat uitgebreidere tekst bij het onderwerp geplaatst, is dit voldoende? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door BingtheKing (overleg · bijdragen)
  • Opmerking Opmerking - Ik heb nu een oude versie teruggeplaatst. Oude versie in 2011 na verwijdernominatie omgezet in een redirect ivm NE. Vervolgens als incorrecte redirect verwijderd. NE lijkt ondertussen opgelost. Deze versie is niet wiu en stukken beter dan de versie die er stond. Mvg, Taketa (overleg) 19 mei 2017 17:25 (CEST)
   • beetje bijgewerkt en hier doorgehaald. - Agora (overleg) 19 mei 2017 19:02 (CEST)
 • Gento (toverlantaarn) - wiu - Opmaak nog niet in orde. Trouwens bijna letterlijk overgenomen van [8], maar deze teksten zijn volgens de betreffende website vrijgegeven onder Creative Commons Naamsvermelding – GelijkDelen 2.0 licentie. KroySquare.jpgDirkVE overleg 19 mei 2017 16:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik heb de externe links opgeruimd, oorspronkelijke bron toegevoegd, en begonnen aan layout van de referenties. SvenDK (overleg) 20 mei 2017 20:10 (CEST)

Toegevoegd 19/05: Deel 2[bewerken]

 • Topologieoptimalisatie - wiu en mogelijk NE zelfs voor een beginnetje flinterdun - Magere Hein (overleg) 19 mei 2017 17:15 (CEST)
  • Als ik naar anderstalige wikipediae (de, fr, en) kijk met bronvermeldingen, dan krijg ik de indruk dat over iets gaat dat relevant genoeg is en waarover genoeg gezegd kan worden... Maar het ziet er ook voor mij taai uit. Hoop dat iemand hier iets van kan maken. Maar in de huidige vorm kan het beter weg. Paulbe (overleg) 28 mei 2017 23:51 (CEST)
 • ABR codes - een lijst met codes is geen artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 17:36 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Mee eens. - Taketa (overleg) 19 mei 2017 17:44 (CEST)
  • Inmiddels staat er wel wat het is, waar het over gaat, waar het vandaan komt (gerenommeerde instelling, RCE) en er zijn bronnen. Dus de situatie is kennelijk erg veranderd, na bovenstaande reacties. Toch lijkt dit nog een nuttig maar intern iets, het wordt niet duidelijk dat dit hier thuis hoort. Paulbe (overleg) 28 mei 2017 23:59 (CEST)
 • Wú (negatief) - wb - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 18:07 (CEST)
 • From Wrong to Right - NE - geen bronnen, niet echt een encyclopedische schrijfstijl, überhaupt vraag ik me af of deze band encyclopedische (meer)waarde heeft. || Piquedram (overleg) 19 mei 2017 18:58 (CEST)
 • Mohamed Haddachi - weg - nog niet gedebuteerd in het eerste elftal in een reguliere (competitie/beker) wedstrijd. Zie ook hier The Banner Overleg 19 mei 2017 19:44 (CEST)
 • Wapen van Angeren - tja ... - (wiu) - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 19 mei 2017 21:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - wiu - Er staat niet wat het is. Het mist een beschrijving. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 19:07 (CEST)
 • Jongeren Forum voor Democratie - weg - Gevalletje Wij van Wc-eend (zelfpromotie). Niet-neutraal artikeltje over net opgericht clubje, waarvan de encyclopedische relevantie niet blijkt. RONN (overleg) 19 mei 2017 21:46 (CEST)
  • "Wc-eend"; mijn 'favoriete' Wikicliché. Aan de niet-neutraliteit van het artikel in de huidige toestand valt evenwel niet te twijfelen. Apdency (overleg) 19 mei 2017 21:58 (CEST)
  • De Wc-eend verwijderd. Als jongerenorganisatie van een in de Tweede Kamer gekozen fractie m.i. E. Hanhil (overleg) 20 mei 2017 07:55 (CEST)
   • Daar ben ik het mee eens en ik verwelkom de neutralisering. Wel heb ik een bronvraag geplaatst. We weten op dit moment alleen dat de organisatie zelf die spectaculair ogende ledencijfers verstrekt. Dat is bij politieke organisaties altijd de primaire bron, maar betrouwbaar wordt het pas als de gegevens ook door onafhankelijke bronnen worden bevestigd. Apdency (overleg) 20 mei 2017 11:28 (CEST)
    • Het bronsjabloon vind ik niet echt passen. Er is geen betrouwbare bron op dit moment en je weet welke bron is gebruikt. Dus kan dat sjabloon niet verwijderd worden, en dat lijkt me niet de bedoeling. Dat die bron onbetrouwbaar is ben ik het mee eens, maar dan misschien liever in de tekst zetten dat ze het zelf zeggen. Of helemaal verwijderen. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 11:55 (CEST)
     • Nu luidt de tekst als volgt: "De FVD-jongerenorganisatie is op 30 maart 2017 opgericht.[1] Binnen zes uur na de oprichting hadden meer dan duizend jongeren zich aangemeld voor de JFVD. Op 2 april, 3 dagen na de doorstart, telde de JFVD naar eigen zeggen al 2500 leden en was daarmee groter dan de Jonge Socialisten en het CDJA.". Een lezer die niet beter weet en de tekst precies volgt zou hieruit kunnen afleiden dat alleen de oprichtingsdatum en het ledental per 2 april van de organisatie zelf afkomstig zijn, en de rest gewoon algemeen aanvaarde gegevens. Dat lijkt me niet de bedoeling.
     • Trouwens: hoezo doorstart? Apdency (overleg) 20 mei 2017 12:27 (CEST)
      • Ik heb wat gesnoeid. 6 uur na oprichting was enkel relevant ivm de subsidie die ze konden krijgen als ze voor 1 april 1000 leden zouden hebben. Zonder die tekst is deze zin beter weergegeven voor de 2500 na 3 dagen. Verder was de datum en het aantal dagen dubbel. En ik ben het eens, geen idee waarom er doorstart staat. Mvg, Taketa (overleg) 20 mei 2017 12:29 (CEST)
       • Heey, dankjulliewel voor het bijdragen aan de pagina. Doorstart is een fout geplaatste term door mij, excuus. Dit is mijn eerste Wikipedia artikel ooit en het Wikicliché Wij van Wc-eend was totaal niet mijn bewuste bedoeling geweest bij het schrijven van deze pagina. Ik begrijp wel dat het niet neutraal overkwam vanwege het woordgebruik en de bronnen die alleen bestaan uit artikelen van de website van FVD zelf. Ik had al enkele bronnen vermeden, denk aan Dagelijkse Standaard. Maar, ik ben het niet eens dat de pagina verwijdert hoort te worden omdat deze PJO pas een maand bestaat. Dit zal alleen maar tot dubbel werk leiden omdat de pagina toch ooit een keer aangemaakt moet worden. Elke Politieke Jongeren Beweging, ook die met minder leden, worden gedoogd op Wikipedia. Zoals bijvoorbeeld: PerspectieF met maar 1700 leden, Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie met hetzelfde aantal leden: 3000. Waarom zouden deze PJO's, met minder leden en dus meer een "clubjes" factor hebben of met het even aantal leden wel het bestaansrecht op Wikipedia hebben, maar deze PJO met 3000 leden niet vanwege haar oprichtingsdatum? MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:06 (CEST)
        • Waarom moet "de pagina toch ooit aangemaakt worden"? Een politieke organisatie is niet relevant omdat ze zich bij een Tweede Kamerfractie aansluit. De andere jongerenpartijen worden niet 'gedoogd', maar zijn van zichzelf encyclopedisch relevant: ze hebben bepaalde dingen voor elkaar gekregen, hebben zo hun optredens in de grotere media, er is uitgebreid over de partijen bericht. Dat is allemaal nog niet het geval bij de JFVD; op het moment dat dat wel zo is, kan de pagina altijd worden teruggeplaatst. Voor nu dan ook duidelijk Voor Voor verwijderen. Velocitas(↑) 20 mei 2017 16:24 (CEST)
         • Je geeft zelf al het antwoord op waarom de pagina ooit aangemaakt moet worden. Zoals de geschiedenis heeft bewezen doet elke politieke jongeren beweging wel iets dat vermeld kan worden op wikipedia. Om dan vervolgens weer het hele proces van een pagina aanmaken en controleren en verifiëren is dubbelwerk. Tegen Tegen verwijderen Sjabloon:MelvinI 22 mei 2017 08:30 (CEST)
          • Wat is dat antwoord dan? Je kunt op basis van de geschiedenis van soortgelijke organisaties geen relevantiebeoordeling geven voor dit artikel. Een onderwerp moet zich eerst bewijzen, hoe groot de kans ook is dat het zich ooit bewijst. Dat lijkt me de juiste volgorde. Als we die logica volgen kunnen we alvast artikelen gaan aanmaken over veelbelovende politici of veelbelovende voetballers en dat lijkt me niet de bedoeling. Velocitas(↑) 22 mei 2017 22:06 (CEST)
  • Voor de afhandelend moderator: zie ook de overlegpagina. Velocitas(↑) 27 mei 2017 18:37 (CEST)
 • Politika (studentenvereniging) -NE- Studentenclub die slechts het adres van de bar vermeldt. Fred (overleg) 19 mei 2017 23:06 (CEST)
 • The Dizzydents - wiu, ne Kattenkruid (overleg) 19 mei 2017 23:54 (CEST)
  • 5 Googlehits (exacte frase, Nederlandstalig), waaronder het lemma en de website van een van de leden; nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 13:05 (CEST)

Toegevoegd 20/05; af te handelen vanaf 03/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 20/05: Deel 1[bewerken]

 • VNCW - NE - Hanhil (overleg) 20 mei 2017 07:39 (CEST)
  • Br, wat een tekst. Meeste komt hiervandaan, inclusief de spelfout in de eerste zin. - ErikvanB (overleg) 20 mei 2017 17:00 (CEST)
 • Who shall have this? - NE - Na het artikel ontdaan te hebben van al datgene wat niet ondersteunt kon worden middels betrouwbare bronnen hergenomineerd artikel. Relevantie ontbreekt. Ad hoc-oplossing die slechts één keer in de geschiedenis gebruikt werd om porties te verdelen. Het verschijnsel wordt slechts beschreven in historische publicaties die volledigheid nastreven in het optekenen van gebeurtenissen en omstandigheden, maar zonder dat daarbij nauwgezet aandacht wordt besteed aan sociale implicaties van dit verschijnsel. Het wordt niet aannemelijk gemaakt dat dit verschijnsel een breder gebruik kent of kende. Het in eerdere versies vermelde voorkomen ervan als 'spelletje' - of in welke vorm dan ook - werd niet ondersteund door enige bron. Het betreft dus een eenmalig verschijnsel zonder relevantie. EvilFreD (overleg) 20 mei 2017 08:37 (CEST)
  • Bligh zelf noemde het een "well-known method", daarmee suggererend dat dit beslist niet de eerste toepassing was (dat zou ook merkwaardig zijn - dit is een redelijk voor de hand liggende oplossing voor dit probleem). We zien deze methode, onder deze naam, ook terug in beschrijvingen van de geschiedenis van en:Rogers' Rangers, bijvoorbeeld hier: [9]. Die voorvallen zijn van enige tientallen jaren vóór de muiterij op de Bounty, maar de bronnen zijn van daarna. En dan is er nog deze vermelding in een werk met de titel The theory of social and cultural selection: [10]: "... the game of fair division known in the British Navy as 'Who shall have this?'". Ik zou me kunnen voorstellen dat die bron voldoende houvast biedt om dit artikel afzonderlijk te behouden, al is het voorlopig maar één bron, en is de methode zeker niet het hoofdonderwerp van die bron. Paul B (overleg) 20 mei 2017 14:27 (CEST)
  • Het lijkt me een kwestie van statistiek dat als je maar voldoende ongeveer even grote porties hebt en deze willekeurig verdeelt, iedereen gemiddeld hetzelfde krijgt. Maar verder is dit verhaal zonder enige uitleg hoogst onwaarschijnlijk, omdat a) een totaal uitgeputte bemanning na andere halve maand roeien midden op de oceaan echt niet meer de lolligheid van geest heeft om 'spelletjes' te spelen en "Who shall have this?" te roepen, en b) zij elke gevangen zeemeeuw of vis wel in verdomd veel kleine stukjes hadden moeten verdelen om enig voordeel bij "Who shall have this?" te hebben (namelijk een paar gram). ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 01:53 (CEST)
   • Het gaat niet om het fysieke voor- of nadeel, dat inderdaad vrij klein zou kunnen zijn. Het gaat erom dat de 'buit' eerlijk verdeeld wordt. Van een 'spelletje' lijkt me ook geen sprake - die gevangen beesten waren geen 'extraatje' dat men net zo goed kon missen. Verder zijn deze overwegingen interessant, maar ze lijken me niet relevant voor de voorliggende vraag. Paul B (overleg) 21 mei 2017 02:42 (CEST)
    • Zijn jullie nooit kind geweest? Nooit onenigheid gehad over het verdelen van de taart of de toetjes? Zijn er bronnen nodig voor iets wat algemeen bekend is, behalve bij sommige Wikipedianen?
    • Er is een serieuze en een speelse toepassing. Het laatste woord duidt trouwens niet altijd op een plezierig tijdverdrijf, zoals iedereen weet die wel eens bij een speelbank is geweest. Handige Harrie (overleg) 21 mei 2017 09:21 (CEST)
     Paul B: het artikel heeft bronnen nodig waaruit blijkt dat dit fenomeen meer is dan een eenmalig verschijnsel. Uit de vaststelling dat Bligh het een 'well-known method' noemde, kan niet worden afgeleid dat het daadwerkelijk een well-known method was. EvilFreD (overleg) 21 mei 2017 10:07 (CEST)
     • Ik heb meer bronnen aangeleverd dan alleen Bligh zelf. Met name de laatste bron zou voldoende houvast kunnen bieden. Paul B (overleg) 21 mei 2017 12:27 (CEST)
Dat had ik gezien, maar hoewel je met het vermelden ervan hier in deze discussie de relevantie van het onderwerp wat aannemelijker maakt, wordt dat vooralsnog in het artikel niet verduidelijkt. Enfin, ik ben blij dat jij er in ieder geval wel in geslaagd bent om bronnen te vinden. De aanmaker vond dat kennelijk een te lastige opgave. EvilFreD (overleg) 21 mei 2017 14:15 (CEST)
       • Het artikel is er in ieder geval sindsdien niet beter op geworden: de kinderfeestjes zijn weer in volle omvang terug, evenals allerlei conclusies zonder bron (hoezo maximaal ca. 20 personen?) en er lijkt geen enkele serieuze poging gedaan te zijn om aan de bezwaren tegemoet te komen. Paul B (overleg) 24 mei 2017 20:13 (CEST)
 • Sportlandgoed - NE - Artikel toont geen encyclopedische waarde, wel een link naar het bedrijf. JanB46 (overleg) 20 mei 2017 10:20 (CEST)
 • Merel van Griensven - 15-jarige onderneemster - site is nog in opbouw (Nothing found) en < 650 Instagram-volgers - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 20 mei 2017 11:30 (CEST)
  • Even ter precisering: gisteren werd vanaf hetzelfde account ook al dit artikel geplaatst en daarin stond dat de initiatiefneemster achter de site begin 2016 haar werkzaamheden moest neerleggen vanwege een hersenschudding en dat ze in december 2017 denkt een doorstart te kunnen maken. Dat verklaart het Nothing found. Overigens heb ik dat artikel gisteravond wel direct verwijderd vanwege promo.
  Een ander ding: "15-jarige onderneemster" (aanvankelijk de enige motivatietekst bij het nomineren) is geen reden om een artikel te verwijderen. Apdency (overleg) 20 mei 2017 11:50 (CEST)
  • Lijkt een gevalletje nuweg. Op "Merel+van+Griensven" Google niets méér over te vinden dan over de gemiddelde 15-jarige: Facebook, Pinterest en Instagram, maar geen verwijzingen vanaf andere domeinen, nieuwsberichten die zouden kunnen duiden op enig belang. Hanhil (overleg) 20 mei 2017 13:44 (CEST)
   • Mee eens. Nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 14:28 (CEST)
    • Er is geen reden voor nuweg, zeker niet nu de nominatie al loopt. "Ik kan niets vinden op Google" is al helemaal geen nuweg-reden. Die is er voor pertinente nonsense, 15 google-hits duidt niet op pertinente nonsense, maar op zeer beperkte encyclopediteit. Dus gewoon de 14 dagen uitzingen. ed0verleg 20 mei 2017 14:35 (CEST)
     • Dit noemen we expliciete reclame. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 14:37 (CEST)
      • Ga toch fietsen. Je had het een uur geleden nog over "ik vond 15 links, dat vind ik niet genoeg". Als ik het terugdraai, draait je mening met de wind mee. ed0verleg 20 mei 2017 15:08 (CEST)
       • Uit het feit dat er maar 15 Googlehits zijn, waaronder niet één die duidt op E-waarde zoals Hanhil al aangaf, maak ik op dat het is aangemaakt met maar één doel. Wikiwerner (overleg) 20 mei 2017 15:58 (CEST)
  • Dit is gewoon zelf promotie en gewoon ongewenst, en ten aanzien van een minderjarige zou ik het nog snel verbergen ook. Dit soort artikeltjes kunnen uiteindelijk de toekomst van zo'n kind kapot maken. ARVER (overleg) 20 mei 2017 20:27 (CEST)
   • Ja, natuurlijk, deze gaat zich toevoegen aan de lange lijst van tieners die zelfmoord pleegden vanwege een artikel in een encyclopedie. Waar is die bangmakerij goed voor? Allemaal om toch maar zo snel mogelijk dat artikel weg te hebben, omdat nog een paar dagen wachten te lang duurt, of gewoon omdat ik dat gisteren vond en ik niet wil toegeven? ed0verleg 22 mei 2017 09:37 (CEST)
    • Je moet sowieso bij minderjarigen al voorzichtig zijn. Daarnaast kunnen bepaalde dingen invloed hebben in de toekomst als het gaat om bijvoorbeeld solliciteren. En ja, als een nieuwjaarsduikfoto al negatieve invloed er op kan hebben, dan kan zo'n artikeltje er ook invloed op hebben. ARVER (overleg) 22 mei 2017 10:04 (CEST)
     • Ik heb echt geen zin om jouw bekrompen religieuze overtuiging uit te voeren. Je brengt het lekker stellig, maar jouw mening wordt maar door een enkeling gedeeld. ed0verleg 22 mei 2017 18:54 (CEST)
 • KOPP - woordenboekdefinitie - Rode raaf (overleg) 20 mei 2017 13:36 (CEST)
 • Justine Marcella: moet van iedere persoon die eens op tv verschijnt - zonder vaste plek - een pagina? 84.105.71.18 20 mei 2017 13:47 (CEST)
 • Christian Luyindama - wiu - Artikel ontbreekt, slechts een infobox. Rode raaf (overleg) 20 mei 2017 14:19 (CEST)
  • Aan de juiste WikiData gekoppeld, introzin en categorie toegevoegd. Een nominatie plaatsen en de aanmaker verwittigen had me meer tijd gekost, denk ik. ed0verleg 20 mei 2017 17:51 (CEST)
  • Het artikel is ondertussen uitgebreid. Misschien wil Rode raaf de nominatie intrekken? Wikiwerner (overleg) 21 mei 2017 11:52 (CEST)
  • Uitgevoerd Uitgevoerd Rode raaf (overleg) 21 mei 2017 12:01 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 2[bewerken]

 • Slow architecture - wiu - Artikel bevat geen enkele onafhankelijke bron, maar voert als referentie wel de site over deze "architectuurstijl" op. Artikel leest als een verlengstuk van de site, omdat vooral de doelen van de architecten genoemd worden. Hoe de stijl vormgegeven wordt (vormentaal, gebruikte materialen, etc), wordt in het artikel niet besproken. Dqfn13 (overleg) 20 mei 2017 14:19 (CEST)
 • Aron Scheir - ne - geen bronnen te vinden, die op relevantie van deze meneer wijzen - Paul-MD (overleg) 20 mei 2017 15:38 (CEST)
 • Matthijs balster - ne - Onderwerp heeft niets opmerkelijks om op Wikipedia vermeld te worden. Als iedereen een Wikipedia pagina zal maken, wordt het een hele drukke plaats. MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:41 (CEST)
  • Geheel NE onderwerp, mogelijk privacyschendend; direct verwijderd. Apdency (overleg) 20 mei 2017 15:44 (CEST)
  • Top!MelvinI (overleg) 20 mei 2017 15:52 (CEST)
 • Red Dead - wiu; door iemand voorgedragen voor nuweg maar voldoet niet aan die criteria. Dan maar een opknapnominatie via deze lijst, wat ook de eerste insteek was van de nominator. WIKIKLAAS overleg 20 mei 2017 22:00 (CEST)
  • Inmiddels opgeknapt door Maartenschrijft en mij. - Kippenvlees (overleg‽) 23 mei 2017 04:26 (CEST)
 • USZ & WF 't Zinkstuk - weg - sjabloon geplaatst door 80.112.61.171 (overleg | bijdragen | bloks) met als uitleg: "Wordt niet bijgehouden door de vereniging en de tekst klopt niet meer." Dat lijkt mij geen verwijderreden, maar wel een indicatie van wiu - Magere Hein (overleg) 20 mei 2017 22:13 (CEST)
 • The Paramount -reclame- The Paramount over The Paramount. Een WC-eend-artikel dus. E-waarde wordt niet duidelijk gemaakt, relevante gegevens ontbreken, evenals bronnen die E-waarde zouden kunnen aantonen. Fred (overleg) 21 mei 2017 00:00 (CEST)

Toegevoegd 20/05: Deel 3[bewerken]

 • ...

Toegevoegd 21/05; af te handelen vanaf 04/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 21/05: Deel 1[bewerken]

 • Energievoorziening in China - weg - WP:OO The Banner Overleg 21 mei 2017 02:12 (CEST)
  • Ik zie zomaar wat bij elkaar gesprokkelde zinnen. Maar zo te zien kan het nog een langdurige kwestie worden... ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 04:27 (CEST)
   • Dit artikel kan weg. Het artikel Economie van de Volksrepubliek China bevat ongeveer dezelfde informatie, maar dat had ik niet gezien, het stond niet vermeld in China van A tot Z, daar heb ik het toegevoegd. Rwbest (overleg) 21 mei 2017 14:39 (CEST)
    • Maar die informatie had je toch zelf toegevoegd? --ErikvanB (overleg) 21 mei 2017 14:49 (CEST) - Plaatsing op A tot Z is uitstekend.
     • Ja, en vergeten. In 2015 heb ik meegeschreven aan Economie van China en vervolgens besloten niet meer per land over energievoorziening te schrijven. Het artikel Wereldenergievoorziening is helaas verwijderd van Wikipedia en terecht gekomen bij Wikisage en de engelstalige Wikipedia. Nu ben ik hier weer per land gaan schrijven over energie. In de China artikelen kon ik niets vinden over energie. Het artikel Economie van China was niet vermeld in China van A tot Z, dus ik schreef 20 mei Energievoorziening in China, zag 21 mei dat dat overbodig is en heb toen A tot Z verbeterd. Rwbest (overleg) 22 mei 2017 12:00 (CEST)
 • Nationaal Monument voor de Zeelieden - wiu - studeeropdracht, persoonlijk essay en Wikipedia gebruikt om dat te publiceren. Ik vind een (nu)weg-nominatie wat te veel van het goede, dus houden we het bij een wiu. Ik denk dat met de nodige tekstredactie hier een relevant, neutraal artikel van gemaakt kan worden. || Piquedram (overleg) 21 mei 2017 12:08 (CEST)
 • Bas van Teylingen - wiu - Ik zat te twijfelen tussen nuweg. Rode raaf (overleg) 21 mei 2017 14:37 (CEST)
 • Tea Act - NE/bronloos en zelfs een beetje POV - RonaldB (overleg) 21 mei 2017 14:38 (CEST)

Toegevoegd 21/05: Deel 2[bewerken]

Toegevoegd 21/05: Deel 3[bewerken]

Toegevoegd 22/05; af te handelen vanaf 05/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 22/05: Deel 1[bewerken]

 • Kik Pierie - ne? - Bij het nakijken van dit artikel, dat tussen de IP-controle stond, had ik al mijn twijfels of deze persoon E is. Nog 16 jaar en anderhalve wedstrijd bij Ado. Enkele dagen later verplaatste een andere ingelogde gebruiker die 'twee' wedstrijden naar 'play offs', ze horen dus niet bij de competitie en daarom heeft deze persoon dus nog niet in het betaald voetbal gespeeld. Ik ben geen kenner, dus verbeter me gerust als ik ernaast zit. De nominatie graag laten staan, die verwijder ik als het nodig is of ik laat het aan de afhandelende moderator over twee weken (of langer). - Richard KiWi Overleg 22 mei 2017 00:54 (CEST)
  • Playoffs horen gewoon bij de officiële wedstrijden en vallen daarmee wel degelijk onder spelen in het betaald voetbal. Of ze wel of niet bij de competitie horen, daar zit wat onduidelijkheid in. Ze horen niet bij de reguliere competitie maar zijn wel degelijk van invloed op de eindstand. Eigenlijk zijn ze een soort van verlengde van de competitie. De meeste inconsequentie zit 'm in de wijze van noteren op Wikipedia: de Nederlandse wordt als overig genoteerd en niet in de infobox opgenomen maar de Belgische schrijven het wel onder competitie en in de infobox. Voor beiden is wat te zeggen maar die consensus is nooit echt gezocht. - Agora (overleg) 22 mei 2017 01:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Krapjes, maar hij voldoet wel aan de eis dat hij gedebuteerd heeft in de hoofdmacht van zijn club in een reguliere wedstrijd. The Banner Overleg 22 mei 2017 11:22 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Leeftijd doet er niet toe, hij heeft betaald voetbal gespeeld, dus is hij is E. Naar mijn mening zouden play-offwedstrijden niet onder competitiewedstrijden moeten vallen, aangezien de Play-offs, in tegenstelling tot in België, de eindstand niet beïnvloeden. StroompjeZeewier (overleg) 23 mei 2017 16:06 (CEST)
 • Geutelingencomité - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
 • Geutelingenfeesten - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
  • Artikelen zijn verbeterd. Verdel (overleg) 28 mei 2017 15:58 (CEST)
 • Ovenmuseum - wiu - Opsomming, bronloos. Verdel (overleg) 22 mei 2017 11:44 (CEST)
  • Deze laatste gewikificeerd, aangevuld, bronnen toegevoegd. Bronnen zijn overigens niet verplicht. Elly (overleg) 23 mei 2017 13:17 (CEST)
  • Bedankt voor je bijdrage Elly, heb het sjabloon ingetrokken. Verdel (overleg) 28 mei 2017 15:46 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 1a: Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk[bewerken]

 • Encare - twijfel over E-waarde. gaarne meningen. The Banner Overleg 22 mei 2017 12:30 (CEST)
 • IKMO
 • AristA
 • CESI
 • Idewe
 • Corporate Prevention Services
 • Mediwet
 • Premed
 • Provikmo
 • Securex
 • SPMT-ARISTA
  • In alle gevallen twijfel ik of de individuele bedrijven op het gebied van Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk wel E zijn. Mede omdat de artikelen veel lijken op een productcatalogus en geen onafhankelijke bronnen geven waaruit E-waarde zou kunnen blijken. Aanmaker zou ook een Conflict of Interest kunnen hebben. The Banner Overleg 22 mei 2017 14:09 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik ken er verschillende van: zijn geen lokale firmaatjes, maar bekende, grotere bedrijven. Wel degelijk E. Heel wat mensen uit zeer uiteenlopende sectoren hebben ermee te maken. Kan me voorstellen dat een aantal daar weleens wat over wil opzoeken. Bronnen zijn hier niet vereist. Artikelen zijn perfect neutraal geschreven. De suggestie dat de aanmakers er een belang bij hebben, is een zeer ongewenste opmerking als daar geen aanwijzingen voor zijn. Queeste (overleg) 22 mei 2017 19:38 (CEST)
   • Naar mijn mening is het soms meer een productcatalogus... The Banner Overleg 22 mei 2017 22:29 (CEST)
    • Dat is geen probleem. Artikels over muziekalbums gelijken op muziekcatalogussen, artikels over voetballers of ploegen gelijken op voetbalcatalogussen, over schrijvers boekencatalogussen, enz. Gelijkenissen zijn er altijd. Gewoon een stempel geven is niet constructief en m.i. geen argument. Queeste (overleg) 23 mei 2017 09:09 (CEST)
     • Gewoon een stempel geven is niet constructief en m.i. geen argument. Fijn dat je het zelf weet dat je aan het stempelen was in jouw eerste reactie. The Banner Overleg 23 mei 2017 23:14 (CEST)
      • Ik zie geen 'gestempel' in Queestes eerste reactie. Bever (overleg) 24 mei 2017 18:33 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Bedrijven met een zekere omvang zijn per definitie E. Tamelijk onzinnige nominatie dit dus. Als er relevante bronnen ontbreken, kunnen die uiteraard gewoon worden toegevoegd (alles is hier nl. vrij bewerkbaar). Met het argument hierboven Bronnen zijn niet vereist ben ik het overigens niet eens. De Wikischim (overleg) 24 mei 2017 10:41 (CEST)
   • Maar dan heeft men het vaak wel over grote bedrijven met duizenden werknemers en/of een beursnotering en/of een multinational. Niet een bedrijf van een paar honderd werknemers (het grootste bedrijf uit de lijst, voor zover het aantal personeelsleden is genoemd, heeft zeshonderd werknemers) The Banner Overleg 26 mei 2017 01:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Ik ken er persoonlijk meerdere bedrijven van, dus zo NE zullen ze dan wel niet zijn. Ik zit niet eens in de sector. Ik heb het opgezocht en Securex heeft 1600 werknemers, niet een bepaald klein bedrijf. Met vriendelijke groeten, Face-smile.svg4ever(Overleg) 28 mei 2017 09:30 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 2[bewerken]

 • SV Babylon - NE - Agora (overleg) 22 mei 2017 12:58 (CEST)
  • In elk geval wordt niet duidelijk gemaakt wat er speciaal is aan deze club. Bever (overleg) 24 mei 2017 18:33 (CEST)
 • Fresh FM House Top 1000 - Ew? - voorkeurlijst van regionale zender in genre - Agora (overleg) 22 mei 2017 13:03 (CEST)
 • De Reus Liften Fabriek - WIU, nog lang geen artikel, maar een paar onopgemaakte feitjes zonder bron. ed0verleg 22 mei 2017 13:07 (CEST)
 • Sherman Smith (zanger) Sherman Smith - wiu / Ew? - bepaald niet neutraal en zonder POV. Relevantie blijft ook nog onduidelijk in lemma. - Agora (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Deze artikel heeft referenties uit hitlijsten van NPO zender"Funx" .Hij heeft veel keren interview gehad op nationale zender van Curacao is ook bij de foto te zien. OOk heeft hij op Cover van magazines gestaan o.a Go weekly dus er zijn genoef bronnen, Hij had grote optredens zoals miss curacao teenager. Allemaal met bewijs. ronaldbaas (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Heeft Relevantie .FunX is een zender van NPO , TeleCuraçao is ook nationale tv-zender . Bijna all zijn video's heeft boven 100k Vieuws ,Dus hij is ook bekend.iamluigino (overleg) 22 mei 2017 13:39 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - staat ook morgen op de lijst. ed0verleg 24 mei 2017 08:54 (CEST)
 • Stamboom Frederik V van de Palts (1596-1632) - weg - voegt niets zinvols toe aan Frederik V van de Palts The Banner Overleg 22 mei 2017 14:36 (CEST)
 • Semper Fidelis - ne Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 15:04 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Vermoedelijk ter naamsbekendheid aangemaakt door iemand van deze NE-studentenclub. Nou ja, Gouda heeft bij mijn weten niet eens een universiteit. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:13 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - alle tekst kan beter op hun eigen website, maar die hebben ze wellicht niet. ed0verleg 22 mei 2017 22:26 (CEST)
   • Opmerking Opmerking - die eigen website hebben ze echt wel: [11]. De meeste tekst in het artikel is met enkele kleine wijzigingen ook op die site terug te vinden. De vereniging is mijns inziens interessant omdat zij qua grondslag en stijl duidelijk is geïnspireerd door de CSFR, maar als voornaamste doelgroep de hbo-studenten van de Driestar Hogeschool heeft, al zijn ook universitaire studenten die in Gouda en omgeving wonen welkom. Dat laat zien dat de gematigd studentikoze cultuur onder de bevindelijk-gereformeerden aan terrein wint. Mijns inziens legitimeert deze constatering echter nog niet een eigen artikel op Wikipedia. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 22 mei 2017 22:54 (CEST).
 • Bestuurskracht - reclame Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 22 mei 2017 15:17 (CEST)
 • Nederland van A tot Z - weg - Wat willekeurig bijeengesprokkelde termen en plaatsnamen (vergelijk bijvoorbeeld Lijst van Nederlandse gemeenten). - ErikvanB (overleg) 22 mei 2017 15:38 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen bekendste en belangrijkste, dat zweemt sterk naar subjectiviteit en Eigen Onderzoek. Zo staat een gerenommeerd fysicus als Hendrik Lorentz er niet in, maar een eendagsvlieg als Ayaan Hirsi Ali wél. Ook Humanisme staat er in, maar dat is dan weer niet iets typisch Nederlands, evenmin als bijvoorbeeld Hunebed. Zo kunnen we de hele lijst kritisch nalopen, maar dan zijn we morgen nog niet klaar. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Dat hoeft ook niet, want we hebben de categorie:Nederland. De subcats daarvan zijn handiger dan zoeken op beginletter. Wikiwerner (overleg) 22 mei 2017 20:36 (CEST)
  • Opmerking Opmerking is dit eigenlijk niet het punt bij al die A tot Z lijsten? - Agora (overleg) 22 mei 2017 23:15 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Dit soort lijsten diende in de beginjaren van Wikipedia-nl als een soort alternatief voor categorieën, maar het categorisatiesysteem werkt inmiddels veel beter en efficiënter. De Wikischim (overleg) 23 mei 2017 11:12 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - rare en subjectieve lijst. Japiot (overleg) 23 mei 2017 18:48 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Zie ook Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20170507. Doe gewoon een grotere discussie via WP:K en WP:OG en dan eventueel een peiling of een stemming in plaats van dit via zo'n achterdeurtje te doen zodat het de verantwoordelijkheid is van 1 à 2 gebruikers.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 23 mei 2017 19:39 (CEST)
   • Dit is geen achterdeurtje. Dit is een pagina die bovenmatig tekortschiet. ErikvanB (overleg) 24 mei 2017 19:30 (CEST)
  • Of categorieën nou zo goed werken, is de vraag, zijn er mensen die ze vaak gebruiken om iets te vinden? Het idee om op de een of andere manier de weg te wijzen naar schrijvers/muzikanten/enz. van groter belang, vind ik wel wat hebben. Wel lastig om dat objectief te doen natuurlijk; een redactie van een ander naslagwerk kan gewoon het eigen inzicht laten spreken, maar op Wikipedia is er niet zo'n redactie.
   Maar of deze lijst wel het gewenste middel is? Hij is erg willekeurig samengesteld. Zo verbaasde ik me over Ralph Inbar en Klaas Bruinsma. De link naar Islam zou natuurlijk naar Islam in Nederland moeten gaan. Maar eigenlijk is het onderwerp te veelomvattend voor zo'n A-tot-Z-lijstje; per thema zou beter zijn. Bever (overleg) 24 mei 2017 18:33 (CEST)
 • Wikipedia:Informatiepagina - weg - overbodig The Banner Overleg 22 mei 2017 16:08 (CEST)
  • Sorry, Nederlandse Leeuw, dat lijkt me eerlijk gezegd ook. ErikvanB (overleg) 22 mei 2017 16:34 (CEST)
  • Een overzicht van alle verschillende soorten pagina's in de Wikipedia-naamruimte en Help-naamruimte zou misschien wel handig zijn, ik vond dat in het begin wel verwarrend. Misschien kan dit tekstje een eerste aanzet daartoe zijn. Bever (overleg) 24 mei 2017 18:33 (CEST)
 • Zoutleeuw (boek) - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Tiense Plaatsnamen - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Kumtich (boek) - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 22 mei 2017 17:12 (CEST)
 • Martin Blomen - zelfpromotie - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 22 mei 2017 17:21 (CEST)

Toegevoegd 22/05: Deel 3[bewerken]

 • Sint show - Artikel verteld uitgebreid wat er iedere voorstelling te doen is en lijkt vooral geschreven met teksten die vooral geschikt zijn voor een eigen website. Mbch331 (Overleg) 22 mei 2017 19:24 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Fancruft en/of reclame. Veel NE-feitjes en óók veel taalfouten. Fred (overleg) 22 mei 2017 20:22 (CEST)
   • Verwijderd wegens overgeschreven van facebookpagina waarnaar www.sintshow.eu een redirect is. Daarnaast ordinaire reclame. Eerder vandaag verwijderd als Sint Show . Magere Hein (overleg) 22 mei 2017 22:17 (CEST)

Toegevoegd 23/05; af te handelen vanaf 06/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 23/05: Deel 1[bewerken]

 • Lijst van bijnamen van steden en dorpen - weg - Willekeurige lijst dat volgens de inleiding "nevenbenamingen" (promo) en "aanduidingen" (spot) op een lijst wil tonen. Kennelijk is er wildgroei ontstaan want er zijn veel "alternatieve carnavalsnamen" aan de lijst toegevoegd die thuishoren op Lijst van alternatieve Nederlandse plaatsnamen tijdens carnaval. Tenslotte neemt de lijst weer andere lijsten op. Rode raaf (overleg) 23 mei 2017 06:11 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Volstrekt onvolledige en willekeurige lijst. Alles staat bovendien door elkaar heen: Carnavalsnamen en meer serieuze bijnamen (maar in Helmond is dat bijvoorbeeld Keienbijters en in Stiphout Spurriezaaiers, in Heeze Kraaienvangers, in Leende Blaoskaken, maar dat alles staat er dan weer niet in). Los daarvan is Kattenmeppers enz. geen bijnaam van stad of dorp, zoals de titel belooft, maar van de inwoners van stad of dorp. En wat moet dat naast, bijvoorbeeld, Mokum voor Amsterdam? En waar is de uitleg van deze namen? Fred (overleg) 23 mei 2017 23:59 (CEST)
   • Tegen Tegen verwijderen Niemand verbiedt je het een en ander te verbeteren in plaats van deze interessante verzameling domweg te verwijderen. Norbert zeescouts (overleg) 24 mei 2017 18:12 (CEST)
    • Tegen Tegen verwijderen Handhaven, interessante lijst. Wel nog - geleidelijk aan - verbeteren, vooral de systematiek. Ojjm (overleg) 29 mei 2017 00:45 (CEST)
  • Interessant? De lijst staat (bijna) voor alles wat Wikipedia niet is. Vol POV, GOO, NE, los zand (opbergdoos voor losse onderdelen), onzin en fouten. Die fouten zijn voor het leeuwendeel niet te verifiëren. Wikipedia oprichter Jimmy Wales schrijft 16 mei 2006 op de mailinglist over het belang van verifieerbaarheid op Wikipedia. Hij benadrukt dat het ontbreken van informatie de voorkeur verdient boven misleidende of foutieve informatie [12]. Rode raaf (overleg) 29 mei 2017 07:55 (CEST)
 • Sint Show - reclame - Rode raaf (overleg) 23 mei 2017 06:16 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Grootste opkomst tot op heden (als ik het artikel mag geloven) is 240 personen. En dat was een verdubbeling van het jaar daarvoor. Ik heb de indruk dat ze dit jaar nog meer mensen willen krijgen en daarvoor het artikel aangemaakt hebben. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 09:14 (CEST)
  • Heb er nuweg van gemaakt. Was al eerder verwijderd en gisteren ook al aangemaakt als Sint show. ARVER (overleg) 23 mei 2017 10:47 (CEST)
   • Het is beide keren verwijderd als copyvio en dat is het nu niet meer. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 10:52 (CEST)
  • Verschrikkelijke kleuterreclame voor Pieten die volgens mij niet eens zwart zijn, zoals het hoort. Ooit gehoord van witte roet in de schoorsteen? Geschreven door de oprichter. Dankzij een filtermelding ('zelfreferentie') viel me dat op. ErikvanB (overleg) 23 mei 2017 23:18 (CEST)
 • Cornel Guran - ne - burgemeester van Roemeense gemeente, de gegeven informatie in het artikel is onderhoudsgevoelig en hoort meer thuis in het artikel van de gemeente. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 10:00 (CEST)
 • De Haan Verhuizingen - Was genomineerd als nuweg wegens reclame, maar is geen expliciete reclame en valt niet onder de nuweg-criteria. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 10:12 (CEST)
  • Tsja. Een bedrijf dat schrijft "Zo krijgt iedere groep klanten de aandacht die zij verdient"... Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 mei 2017 13:59 (CEST)
  • Laten we hopen dat iemand zin en tijd heeft er iets van te maken. Liever niet de aanmaker, want die is te nauw betrokken bij het bedrijf, vandaar ook deze foldertekst. Als er een bron is voor het oprichtingsjaar in 17xx, dan lijkt het bedrijf me wel voldoende E, maar dus niet met deze tekst. ed0verleg 23 mei 2017 14:44 (CEST)
 • Bonapartiaans Debat Toernooi - NE - toernooi van lokale club, relevantie wordt verder niet duidelijk. - Agora (overleg) 23 mei 2017 11:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Geen enkele encyclopedische relevantie. Dat geldt mogelijk ook voor een aantal andere debattoernooien die aanmaker heeft aangemaakt. Fred (overleg) 24 mei 2017 10:18 (CEST)
 • Vasiloni Petru Păun - ne - was burgemeester tot 2008. Dat het artikel al 9 jaar verouderd was geeft al wat aan, informatie hoort te staan op de pagina van de gemeente. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 11:31 (CEST)
 • Alison Campbell - ne - model met auto, verouderd en onencyclopedisch geschreven. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 12:03 (CEST)
  • Ehmmm... Ik neem aan dat je niet-encyclopedisch geschreven bedoeld? Dat is in ieder geval mijn indruk van het artikel. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 12:30 (CEST)
  • Ik stond op het punt vrij hard te gaan roepen "wel E" maar toen las ik de omschrijving. Ik was even in de war met een andere Allison Campbell, en:Allison A. Campbell, die zeker wel E is. Het artikel hier maakt in het geheel niet duidelijk wat er relevant is aan het onderwerp en grossiert vooral in roddelbladentaal. Maar indien toch behouden dan graag een DP ;) Paul B (overleg) 23 mei 2017 23:42 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ik kom woorden tekort om de nominator en bovenstaande gebruikers gelijk te geven. Wat een m... Oskardebot (overleg) 24 mei 2017 08:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen kon een kleine glimlach niet onderdrukken. Enkel aangemaakt als vrouw van golfer die gekoppeld werden door een andere golfer. Als ze nou een Franse presidentsvrouw was daarentegen ... - Agora (overleg) 24 mei 2017 14:45 (CEST)

Toegevoegd 23/05: Deel 2[bewerken]

 • Hyperion (Jaarclub i.o) - NE - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 23 mei 2017 13:10 (CEST)
  • Zwaar Voor Voor verwijderen. Jaarclub in oprichting, heeft dus nog niets gepresteerd dat ze relevant maakt voor een encyclopedie. Die proberen gewoon meer aandacht te krijgen via Wikipedia. Mbch331 (Overleg) 23 mei 2017 13:14 (CEST)
   • was al eerder vandaag verwijderd, wederom nuweg van gemaakt. Een lemma op Wikipedia krijgen zal wel een van de jaarclubopdrachten zijn. - Agora (overleg) 23 mei 2017 13:19 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen, studentikoze dispuutoefening. Tulp8 (overleg) 23 mei 2017 13:22 (CEST)
 • Den Gevoeligen Snaer - NE - RonaldB (overleg) 23 mei 2017 14:31 (CEST)
 • Oplinter (boek) - weg - boekpromo, twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 23 mei 2017 15:07 (CEST)
 • Waanrode (boek) - weg - boekpromo, twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 23 mei 2017 15:07 (CEST)
 • Goetsenhoven (boek) - weg - twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 23 mei 2017 15:07 (CEST)
 • Oorbeek (boek) - weg - boekpromo, twijfel aan E-waarde en mogelijk een belangenconflict The Banner Overleg 23 mei 2017 15:07 (CEST)
  • Welk belangenconflict zit er hier? Concurrentie voor het bedrijf van The Banner dat hij liever niet in een artikel ziet verschijnen? (deze opmerking slaat nergens op, weet ik, maar als iemand zo maar in het wilde weg beschuldigingen van "belangenconflicten" begint rond te strooien, krijg ik het op mijn heupen - is encyclopediebeschadiging) Gebruik inhoudelijke argumenten en geen ongefundeerde ad hominem. Queeste (overleg) 23 mei 2017 16:17 (CEST)
   • Ga eerst je huiswerk eens doen in plaats van wat rond te gillen. The Banner Overleg 23 mei 2017 23:16 (CEST)
    • Wat een vreemde reactie: jij gebruikt deze term meerdere malen zonder uitleg bij verschillende nominaties. Queeste schreef de vraag op net voordat ik hem wilde stellen. Graag de reden van deze nominaties beter uitleggen en verwoorden: of speur je de aanmakers en de andere collega's liever met een speurtocht het bos in? Heb je het hier over promo/reclame? Waar heeft deze belangenverstrengeling betrekking op volgens jou? Ecritures (overleg) 24 mei 2017 08:45 (CEST)
  • Het belang, de bekendheid enz. van de boeken wordt me niet duidelijk. ErikvanB (overleg) 23 mei 2017 16:22 (CEST)
   • Artikelen zijn geschreven door de zoon van. Zonder meer belangenconflict. Rembert vragen? 24 mei 2017 11:00 (CEST)
    • Welk belangenconflict dan? Of bedoel jij hier gewoon promo/reclame? Ik vind het nogal ene beschuldiging namelijk; dan moet je/moeten we ook wle precies helder hebben waar je een collega-wikipediaan van becshuldigt. Welk belangenconflict speelt hier dan volgens jullie? Ecritures (overleg) 24 mei 2017 13:22 (CEST)
     • Het belangenconflict bestaat er mijns inziens uit dat Edelhart alle werken van zijn vader beschrijft. Niet omdat de werken encyclopedische waarden hebben maar louter omdat zijn vader die geschreven heeft. Zo komt het in ieder geval op mij over. The Banner Overleg 26 mei 2017 01:47 (CEST)
      • Voor Voor verwijderen De openingszin van Wikipedia:Zelfpromotie is "Onder zelfpromotie wordt op Wikipedia verstaan: het schrijven over zichzelf of onderwerpen waar men nauw bij betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld een eigen bedrijf zijn of familieleden." Artikelen schrijven over de boeken van je pappie lijkt me derhalve ongewenst. - Robotje (overleg) 27 mei 2017 00:25 (CEST)
       • Ja ik denk ook dat het als (zelf)promotie beschreven kan worden. Mijn verwarring was over het woord "belangenconflict" dat mij de indruk gaf dat er iets anders bedoeld werd. Ik heb geprobeerd op de pagina van de nominator daar meer duidelijkheid over te krijgen (ik begrijp blijkbaar belangenconflict niet zoals het hier bedoeld is). Ecritures (overleg) 27 mei 2017 10:53 (CEST)
 • Sherman Smith - wiu/ew? Twee weken extra cf verzoek gegeven i.v.m. verwarring bij sessie. Symbole-faune.png MoiraMoira overleg 23 mei 2017 17:27 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - staat ook op de lijst van gisteren (en was doorgestreept op de lijst van 2 weken geleden, dus er was geen verwarring, er is niet opgelet). ed0verleg 24 mei 2017 08:55 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - Tegen Tegen verwijderen Ja , het was aldoorgestreept vanwege een overleg van 2 weken geleden , zoals ed0 heeft gezegd. Waarom kom die weer in aanmerking? ronaldbaas (overleg) 24 mei 2017 08:55 (CEST)
   • Omdat het belabberd geschreven is bijvoorbeeld, en dat slecht is voor de geloofwaardigheid van de encyclopedie in het algemeen, en van dit artikel in het bijzonder? Ik lees: "Zijn laatste single Hoe Ze Danst had meer dan 40.000 views in de eerste week na de release" (lees je mee, ErikvanB?), "In 2012 na zijn eerste videoclip "Mi Dimenshon" die een hit was geworden op Curaçao was Smith vanwege zijn succes gekomen op de cover van één van de grootste tijdschriften..." Dat lijkt me al voldoende voor een nominatie. Daarnaast is er geen enkele onafhankelijke bron, en daarmee lijkt dit meer op een reclamecampagne dan op een encyclopedisch artikel. WIKIKLAAS overleg 24 mei 2017 15:45 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Bronnen zoals NPO ,FunX ,TeleCuraçao zijn waardevolle bronnen. Thiaravanderhaven (overleg) 24 mei 2017 18:24 (CEST)
 • Tim Van Laere Gallery - ne - Gewone winkel zonder meer. Of het nu van kunst of handtassen is, doet er niet toe. Queeste (overleg) 23 mei 2017 18:24 (CEST)
 • Tim Van Laere - ne - Gewone handelaar. Queeste (overleg) 23 mei 2017 18:31 (CEST)
 • Vastgoedhypotheker - reclame - RonaldB (overleg) 23 mei 2017 18:44 (CEST)
  • Dit kan wmb nuweg. One issue account dat de boel hier voorziet van promo voor een NE bedrijf. Sonty (overleg) 23 mei 2017 20:43 (CEST)

Toegevoegd 23/05: Deel 3[bewerken]

 • Alexander Feklisov - weg - Machinevertaling van onbekende (wiki?)bron zonder bronvermelding. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 23 mei 2017 19:18 (CEST)
 • Bram De Looze - ne/wiu - Artikel is gestart en onmiddellijk gestopt. Is in de huidige vorm geen artikel. Ook geen enkele aanwijzing voor relevantie. Queeste (overleg) 23 mei 2017 20:02 (CEST)
 • Gefractioneerde destillatie - wiu - de tekst in Destillatie#Gefractioneerde destillatie is beter. Wellicht redirect van maken - Magere Hein (overleg) 23 mei 2017 20:15 (CEST)
 • Paasaanslagen Nigeria 2013 - ne - waan van de dag, niet beschreven door andere Wikipedia's. Sjoerd de Bruin (overleg) 23 mei 2017 22:50 (CEST)
  • Sinds wanneer beschrijven we alleen zaken die ook door andere wikipedia's beschreven worden? Een encyclopedie is bedoeld om zaken te beschrijven zodat ze niet vergeten worden, als we het verwijderen, dan is het pas waan van de dag geworden. ed0verleg 24 mei 2017 09:01 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen, de gebeurtenis maakt deel uit van het Shariaconflict in Nigeria, dit is nog immer actuele geschiedenis. Kan in de toekomst nog aangevuld/uitgebreid worden met nieuwe feiten, die zeker ingepast kunnen worden in het geheel. Omdat er (nog) geen anderstalige artikelen zijn vind ik een zeer slechte reden om tot verwijdering over te gaan.Rode raaf (overleg) 24 mei 2017 09:13 (CEST)
 • Kremlinologie - wiu - Term wordt niet erg duidelijk, omdat vooral andere termen er bij gehaald worden die vergelijkbaar zouden zijn... maar toch ook weer niet. Uit de tekst blijkt ook niet of de term gebruikelijk is in het Nederlands. Dat de term in het Engels gebruikelijk is, maakt het nog niet een term die ook in het Nederlands voorkomt. Dqfn13 (overleg) 23 mei 2017 23:20 (CEST)
  • De term komt/kwam zeker voor in het Nederlands ([13]) maar dit artikel vangt naar mijn idee niet echt de connotatie van een soort sterrenwichelarij, waarbij men verwoede pogingen doet om uit schaarse, indirecte aanwijzingen op te maken wat er binnen het Kremlin gebeurt. Paul B (overleg) 23 mei 2017 23:49 (CEST)

Toegevoegd 24/05; af te handelen vanaf 07/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 24/05: Deel 1[bewerken]

 • JOJI INC - reclame - RonaldB (overleg) 24 mei 2017 01:08 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Beste RonaldB, ik kwam op deze pagina terecht en zag dat ze genomineerd is voor verwijdering. Ik heb een paar details verbeterd, maar zie niet waarom ze genomineerd is voor verwijdering. Kan je concreter toelichten waarom je ze nomineerde? Beireke1 (overleg) 24 mei 2017 15:21 (CEST)
  • Een artikel hoort objectief en neutraal te zijn, de gegevens horen van onafhankelijke bronnen afkomstig te zijn, dit artikel verwijst maar liefst 20 (!) keer naar de website jojiinc.org het leest ook meer als een onbegrijpelijke reclamefolder dan als een encyclopedisch artikel. Rode raaf (overleg) 26 mei 2017 09:42 (CEST)
  • Als ik kijk bij de voorwaarden en:Wikipedia:Identifying_reliable_sources op Wikipedia voor zelf uitgegeven bronnen worden de volgende voorwaarden aangehaald: "Self-published or questionable sources may be used as sources of information about themselves, especially in articles about themselves, without the requirement that they be published experts in the field, so long as the following criteria are met:
   • The material is neither unduly self-serving nor an exceptional claim.
   • It does not involve claims about third parties (such as people, organizations, or other entities).
   • It does not involve claims about events not directly related to the subject.
   • There is no reasonable doubt as to its authenticity.
   • The article is not based primarily on such sources.
Kan het de bedoeling zijn om auteurs af te straffen om nauwkeurig te refereren? De meeste van de jojiinc referenties staan achter de projecten wat feitelijke informatie is. Daarnaast wordt er verwezen naar de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het muziekcentrum, de Kunstenpuntendatabank, links naar online videofragmenten en recensies, een website van de Franstalige Gemeenschap en een publicatie van het huis voor podiumkunsten La Bellone.
Het is ongebruikelijk om op deze manier referenties aan te brengen. Liefst gebruiken we secundaire bronnen, dit is als eigen website een primaire bron. Voor sommige zaken kan die wel gebruikt worden, maar niet zodanig dat die ene website 50x onderaan het artikel wordt genoemd als "de bron'. Ik heb de eigen website nu geplaatst waar deze hoort, onder het kopje Externe link. De geïnteresseerde lezer mag daar natuurlijk naar doorverwezen worden.
Een ander puntje is: zijn al deze projecten van belang voor een encyclopedie. Ik snap dat ze van belang zijn voor het onderwerp, maar niet iedere scheet die het onderwerp laat moet in een encyclopedie worden vermeld. Lange lijsten horen doorgaans bij grote namen. Anders horen ze niet in een encyclopedie, maar op de eigen website. Het onderwerp wordt zeker niet meer relevant als de lijstjes langer worden, of als de bronnen er met de haren bij worden gesleept. In tegendeel, zou ik zeggen, het is juist de reden geworden dat het als reclame op deze lijst is vermeld. Nu is het artikel in zwaar weer terecht gekomen. ed0verleg 26 mei 2017 14:14 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen Interessante toelichting, ed0, maar ik vind ze niet helemaal in lijn met wat ik elders op Wikipedia zie. Pagina's van filmregisseurs bevatten ook al hun films, pagina's van muziekgroepen al hun albums. Waarom zou de pagina van een choreograaf dan niet al zijn werken mogen bevatten? Binnen de wereld van de hedendaagse dans gaat het hier bovendien wel degelijk om een grote naam. Dat zeg ik niet, maar wel de externe secundaire bronnen waarnaar dit artikel verwijst. Je opmerking in verband met het meermaals vermelden van dezelfde bron begrijp ik enigszins, maar de situatie is natuurlijk wel heel dubbel. De auteur van dit artikel deed dit wellicht net om alles wat hij/zij schreef verifieerbaar te maken. Aangezien je dat ongebruikelijk noemt, is het alternatief om die specifieke verwijzingen dan maar allemaal weg te halen en onderaan het artikel naar de homepage van de website in kwestie te verwijzen. Daardoor verlies je dan toch heel wat nuance? Beireke1 (overleg) 26 mei 2017 15:41 (CEST)
 • Lijst van partijleiders van GroenLinks - weg - De gegeven bron wijst naar een lijst van lijsttrekkers, niet van partijleiders. Nog afgezien van het feit dat de onafhankelijk kandidaat Rosenmöller ineens bij de CPN wordt ingedeeld. Dubbel met Lijst van fractievoorzitters van GroenLinks in de Tweede Kamer. The Banner Overleg 24 mei 2017 03:58 (CEST)
 • Joosje Duk -reclame- De E-waarde van Joosje kan ik zo niet beoordelen, maar de encyclopediciteit van zinnen als: Ze houdt van scenarioschrijven, moderne kunst, hardlopen, mode, gitaar spelen en chocolade eten. Omdat ze in beide steden werkt, reist Joosje heen en weer tussen New York en Amsterdam lijken me sterk te zoeken. Artikel lijkt overigens meer op een sterk uitgesponnen CV dan op een beknopt en neutraal encyclopedisch artikel. Onderwerpen als: Ontwerper van Zwartepieten-pakpapier en toekomstgerichtre zinnen als Joosje schrijft momenteel het scenario voor haar eerste speelfilm als fellow aan de NYU Production Lab Development Studio passeren de revue. Die niet-encyclopediciteit klopt ook wel, want aanmaker is als manager van artiesten, zie [14], beroepsmatig zeer nauw betrokken bij het onderwerp van zijn artikel, zie ook andere bijdragen als Carice van Houten, die aan precies hetzelfde euvel lijden en meer op dagboeken dan op encyclopedische artikelen lijken. Vanwege die betrokkenheid heb ik het artikel van het reclame-sjabloon voorzien. Fred (overleg) 24 mei 2017 10:21 (CEST)
  • Dus hoewel de uitleg alleen maar gaat over wel of niet-encyclopedisch, is de nominatiereden reclame? Ecritures (overleg) 24 mei 2017 13:16 (CEST)
   • Was eerst wiu met vermoeden van reclame, tot ik achter de reclame-achtige context kwam. Niet-encyclopedisch gaat hier over de stijl van het artikel, niet over het onderwerp. Fred (overleg) 24 mei 2017 19:50 (CEST)
  • Ik heb Joosje dit en Joosje dat maar even gauw weggepoetst. "Dubbel Platina Award" is een curieuze naam. Ik weet niet wat een "Oscar-kwalificerend" festival is. "Een non-profitmerk-inpakpapier met daarop een diverse groep nieuwe Pieten waar heel Nederland zich bij thuisvoelt" is een POV-achtige formulering. ErikvanB (overleg) 24 mei 2017 13:42 (CEST)
   • Waar je gisteren flauw deed op TBP, heb je hier het artikel flink verbeterd. Goed gedaan! ed0verleg 24 mei 2017 15:27 (CEST)
 • Claudia Rompen - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:42 (CEST)
 • Wendy Smits - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:43 (CEST)
 • Mariël Beugels - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:43 (CEST)
 • Lisan van Hulten - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:43 (CEST)
 • Diane Roelofsen - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:44 (CEST)
 • Debbie Klijn - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:44 (CEST)
 • Silvia Hofman - wiu - Eén regel + infobox maakt nog geen encyclopedisch artikel. RONN (overleg) 24 mei 2017 16:45 (CEST)
  • Opmerking Opmerking zet er een sjabloon 'beginnetje' bij en dan gaat het misschien nog net. Op zich blijkt de Ew wel uit de infobox+sjabloon en er staat ook nog een bron bij. - Agora (overleg) 24 mei 2017 16:56 (CEST)
  • Jammer, over twee weken is een hele categorie leeggewist. En wat wordt nl-wiki daar nu beter van? – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Edoderoo (overleg · bijdragen)
  • Tegen Tegen verwijderen - voldoen als beginnetje. Mvg, Taketa (overleg) 24 mei 2017 18:50 (CEST)
   • Als één zin: X is voormalig handbalster. Met daarna één zeer triviaal weetje (is gestopt, is 173cm lang) voldoet als artikel... dan vraag ik mij af waarom we deze beoordelingslijst nog hebben. Een infobox, al is die helemaal gevuld, met één zinnetje is geen artikel. We moeten nu al de artikelen over de clubs gaan openen om te kijken op welk niveau die clubs (zegt dus niet altijd wat over de voormalige spelers) spelen. Dan moeten we ook maar raden of de betreffende speler ook op dat niveau heeft gespeeld. Negen van de 10 keer speelt de club op niveau van het eerste elftal en dat zijn toch echt altijd de heren, niet de dames. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2017 22:14 (CEST)
    • De artikels hebben niet allen 1 zin. De meesten hebben (nu) twee feiten en voldoen als beginnetje. De onderwerpen zijn relevant gezien land vertegenwoordigen. Dus ik ben tegen verwijdering van de artikels die voldoen. Als er enkel gezegd wordt, is een sporter, dan ben ik logischerwijs voor verwijderen. Maar zoals gezegd, de meeste artikels hier hebben meer dan 1 zin. Mvg, Taketa (overleg) 24 mei 2017 22:51 (CEST)
     • Heel flauw om net te doen alsof deze speelsters niet op het hoogste niveau hebben gespeeld. Dat hebben ze wel, en als je bewijs hebt dat dit niet zo is, zou dat inderdaad reden voor verwijdering zijn. Een rare opmerking als "ik denk dat dit wel eens zo zou kunnen zijn, want ik heb ene theorie in mijn hoofd waardoor het niet onmogelijk is", is geen constructieve manier van samenwerken. ed0verleg 25 mei 2017 12:03 (CEST)
  • Opmerking Opmerking Nergens heb ik gesteld dat deze aanzetten zouden moeten verdwijnen, ik vind ze echter als artikel ondermaats. Een infobox is ondersteunend en zou niet de artikeltekst moeten vervangen. Gielie1994 is enkele dagen geleden gevraagd wat meer informatie te leveren m.b.t. Willemijn Karsten, maar heeft daar niet op gereageerd. Ik hoop dat de vermelding van dit lijstje hier anderen uitnodigt om tekst toe te voegen. RONN (overleg) 24 mei 2017 22:24 (CEST)
   • Ook al wil jij dat niet, zodra het op deze lijst staat, is het over twee weken weg, dat is een publiek geheim. Zonde van al het werk dat er ingestoken is, en ook heel demotiverend. ed0verleg 24 mei 2017 22:37 (CEST)
    • Het is dan ook officieel nog altijd de verwijderlijst, we hebben alleen de naam gewijzigd omdat het voor de nieuwkomers positiever staat... Ik vind het altijd heel erg fijn als jij hier weer lekker negatief komt zeuren Edo. Bedankt dat je mijn opgewekte persoonlijkheid altijd weer fijn op zijn plek kan zetten, zodat ik mijn positivisme weer moet relativeren. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2017 22:41 (CEST)
     • Het is al vijf jaar de lijst met Te beoordelen pagina's en zo behandel ik hem ook. Als anderen dat niet doen, moet je dat mij niet verwijten Edo. Ik heb helemaal niets met het onderwerp, anders had ik er gerust zelf tijd in gestoken. RONN (overleg) 24 mei 2017 22:56 (CEST)
      • Hoi Ronn, de naam zegt niet wat er met de artikels gebeurt. Bovenaan de pagina staat de procedure "De lijst met te beoordelen pagina's bevat Wikipediapagina's die genomineerd zijn voor verwijdering". Dus een nominatie is voor verwijdering. Met vriendelijke groet, Taketa (overleg) 24 mei 2017 23:02 (CEST)
       • Precies, er zijn moderatoren die het ook verwijderen als je het uitbreidt, dan zeggen ze is WIU gebleven. Dan heb je voor Jan Doedel 10 artikelen uitgebreid. Dit is gewoon niet constructief en daarom demotiverend. En ik zuig dit echt niet uit mijn duim, het is gewoon veel en veel te vaak voorgekomen dat ik een hele middag aan een artikel werk, en het 12 dagen later verwijderd wordt met een flut-uitleg. ed0verleg 24 mei 2017 23:08 (CEST)
        • Maar kijk nu eens goed waar het hier om draait. De gehele (bronloze) tekst van het artikel Debbie Klijn luidde bij de nominatie: Debbie Klijn (Amsterdam, 29 december 1975) is een Nederlandse voormalige handbalster. Zo'n flutzinnetje is misschien nog net acceptabel voor Wikikids, maar dit is Wikipedia, een encyclopedie waarvan gelukkig een groot aantal medewerkers naar iets hogers streeft dan eenregelige artikelen. En nee, jouw potsierlijke toevoeging Ze is 173 centimeter lang maakt de zaak er niet beter op. Marrakech (overleg) 24 mei 2017 23:19 (CEST)
         • Ook jij kijkt alleen naar dat ene zinnetje, dat maar 10% van het hele artikel is. De infobox, de categorie, allemaal gedeelde informatie die je niet ziet als je alleen kijkt naar "hoe gaan we dit zo snel mogelijk toch weg krijgen". Precies waar die paar moderatoren die dit straks weggooien ook alleen naar kijken. ed0verleg 25 mei 2017 09:46 (CEST)
          • Wikipedia wordt er alleen maar geloofwaardiger op als lezers niet per ongeluk kunnen terechtkomen bij een bronloos artikel waarin louter en alleen staat dat iemand handbalster is geweest en 173 centimeter meet. Daarvoor raadpleeg je geen encyclopedie, want die is bedoeld om lezers samenhangende, op gezaghebbende bronnen gebaseerde informatie te bieden. En de statistische informatie in zo'n infobox kan nooit de gebrekkige kwaliteit van de artikeltekst compenseren. Marrakech (overleg) 25 mei 2017 12:25 (CEST)
       • (na bwc) En even daaronder staat "WIU: verbetering nodig (afkorting van de misleidende term "werk in uitvoering")". Waarom zouden we verbeterde artikelen willen verwijderen? Als ze in die twee weken worden opgeknapt trek ik normaliter mijn nominatie in en komt de moderator verder helemaal niet aan de orde. RONN (overleg) 24 mei 2017 23:11 (CEST)
        • Dat klopt. De twee regels combineren (WIU/verwijderen). Dus zaken die zo slecht zijn dat ze, zonder verbetering, verwijderd worden. Die komen hier als WIU. Ik ben overigens niet zo van die nominatiereden. Enkel in extreme gevallen deel ik de mening dat iets zo slecht is dat als het niet verbeterd wordt het weg moet, en dan vooral teksten die niet encyclopedisch zijn. Artikels die te kort zijn, zijn geen WIU maar WB. Artikels die geen opmaak hebben, niet nomineren, maar er wikify op zetten wmb. Mvg, Taketa (overleg) 24 mei 2017 23:18 (CEST)
         • Wikify werkt volgens mij (ook) niet zoals bedoeld. Ik geloof dat ik een volgende keer dergelijke pagina's maar ongemarkeerd laat staan. RONN (overleg) 24 mei 2017 23:45 (CEST)
          • Misschien moeten "we als gemeenschap" er dan energie insteken dat wikify bv wel goed werkt. Het zou toch zonde zijn dat de enige werkwijze waar we wel energie in steken de verwijderlijst is? Dit is de verwijderlijst - ondanks alle eufemismen die we daar graag voor gebruiken - en het is jammer als daar artikelen op geplaatst worden die beter kunnen (ik denk dat dit in theorie voor 99% van de artikelen in een encyclopedie geldt) maar die niet specifiek verwijderd zouden moeten worden na 2 weken. Het werkt demotiverend om zaken op een verwijderlijst te verbeteren als ze daarna toch verwijderd worden omdat ze naar inzicht van de verwijderende moderator toch wiu zijn gebleven. Ecritures (overleg) 26 mei 2017 16:56 (CEST)
  • Ik lees bij Claudia Rompen: Ze speelt als keepster voor verschillende teams uit verschillende landen. Hoe moet dat opgevat worden? Allereerst totaal niet specifiek, maar ze speelt toch niet op hetzelfde moment voor verschillende teams uit verschillende landen? Artikelen zijn niet alleen kort, maar wat er staat is ook nog eens dubieus en weinig informatief. De lat mag wel iets hoger! GeeJee (overleg) 24 mei 2017 23:00 (CEST)
   • Waar lees jij tegelijkertijd? ed0verleg 24 mei 2017 23:08 (CEST)
    • Ik denk dat GeeJee bedoelt dat er staat "speelt" en niet "speelde". Daardoor lijkt het tegelijkertijd. ErikvanB (overleg) 24 mei 2017 23:57 (CEST)
     • Speelt slaat op keepster, niet op 7 teams. ed0verleg 25 mei 2017 09:43 (CEST)
      • Ze speelt voor één team en speelde er voor zes. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 25 mei 2017 09:47 (CEST)
 • Duurzame samenleving - aangemaakt als doorverwijspagina, en er wordt naar van alles doorverwezen dat rijmt op duurzaam, maar niets met duurzame samenleving als dp van doen heeft. Welke dienst leveren we de lezer die op deze pagina terecht komt? ed0verleg 24 mei 2017 17:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het woord duurzaam kan aan van alles en nog wat gekoppeld worden. Ik denk dat een lemma als duurzaam in dit alles wel voldoende kan voorzien. Fred (overleg) 24 mei 2017 19:52 (CEST)
  • Er staat feitelijk maar één betekenis op deze dp: een samenleving die streeft naar duurzame ontwikkeling. De rest eronder zijn voorbeelden van die duurzame ontwikkeling. Er is een dp Duurzaam. - ErikvanB (overleg) 24 mei 2017 21:47 (CEST)

Toegevoegd 24/05: Deel 2[bewerken]

 • Willemijn Karsten - wiu - We lezen alleen dat ze een voormalig handbalster is, in het artikel staat niet op welk niveau. Bij het artikel staat alleen een infobox en daar moeten we uit lezen bij welke clubs Karsten heeft gespeeld. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2017 19:33 (CEST)
  • Nominatie doorgehaald, artikel is voldoende opgeknapt voor behoud. Nu nog haar interlandcarrière benoemen en dan is het echt van toegevoegde waarde. Dqfn13 (overleg) 25 mei 2017 23:18 (CEST)
 • Riad al-Asaad - wiu - Het artikel bevat nog niet voldoende informatie. Het moet uitgebreid worden met bijvoorbeeld geboorteplaats en tenminste een korte samenvatting van diens carrière. Sum?urai8? 24 mei 2017 20:03 (CEST)
 • De 12 van Oldenheim - ne / wb / wiu - Vandaag gestarte serie. Weinig tot geen onafhankelijke media die over de serie berichten. Uit de hier gegeven tekst blijkt de relevantie in ieder geval niet, omdat het niet veel meer dan een woordenboekdefinitie is. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2017 21:42 (CEST)
 • Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof - weg - Artikel gaat niet over het gilde, maar over kapellen in de kathedraal van Antwerpen. Op deze manier blijkt de relevantie ook nauwelijks, want blijkbaar hangt die meer aan de kapel die het gilde heeft mogen bouwen, in plaats van wat het gilde tot op de dag van vandaag doet. Dqfn13 (overleg) 24 mei 2017 21:47 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Nog sterker, het gaat voornamelijk over het gebruik van gilden, broederschappen e.d. om kapellen in een kerk in te richten, wat niet alleen voor Antwerpen geldt. De tekst lijkt wel ergens van overgenomen. Fred (overleg) 24 mei 2017 22:07 (CEST)

Toegevoegd 25/05; af te handelen vanaf 08/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 25/05: Deel 1[bewerken]

 • Bo Beljaars - weg - Onbekende vlogger, niet voorzien van bronnen. Gympetic (overleg) 25 mei 2017 00:01 (CEST)
  • Dit valt in de categorie (ik hoop niet dat ik ed0 iedere dag tegen me krijg) "iedereen beroemd". YouTube-ranking 14 miljoen. - ErikvanB (overleg) 25 mei 2017 01:58 (CEST)
   • Tja, what shall I say? Toen jij en ik 15 waren, gingen we op de fiets het Top40-blaadje halen in de platenwinkel. Dat doen tieners niet meer, de Top40 is voor hun iets voor bejaarden. YouTube is daar voor in de plaats gekomen, en net als dat in de Top40 (die nog wekelijks wordt geupdate op nl-wiki, waarom eigenlijk???) iedereen met wat zweet+geluk beroemd kon worden, kan dat op YouTube ook. Ik zou zeggen bijna iedereen beroemd, want het is natuurlijk helemaal niet iedereen. ed0verleg 25 mei 2017 12:06 (CEST)
    • Beste ErikvanB, je kijkt naar de oude versie van het account, die al lang niet meer gebruikt wordt. De huidige YouTube-ranking zit rond de 39.000. Maar of dat heel verandert? En Edoderoo: ik geloof niet dat ErikvanB hier categorisch tegen YouTube is, maar niet bij de eerste 14 miljoen zijn in een populariteitslijst wijst niet echt op beroemd zijn. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 25 mei 2017 12:26 (CEST).
     • Ik ontken niet dat YouTube belangrijk is, omdat het nu deel uitmaakt van de dagelijkse leefwereld van heel veel jonge mensen. Dat accepteer ik ook. Maar de technologische vooruitgang heeft het ook moeilijker gemaakt om de grens te bepalen voor wat een encyclopedie opneemt, omdat in dit tijdperk álles met grote aantallen gaat (vroeger kon alleen je eigen familie je opstel lezen, tegenwoordig lezen duizenden of miljoenen mensen het als je het online zet). ed0 schetst een mooi beeld van hoe de tijd inderdaad snel kan veranderen. @Gasthuis: Goed dat je me attendeert op de verouderde gegevens die ik raadpleegde. ErikvanB (overleg) 25 mei 2017 16:49 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen 100k volgers en bijna 10 miljoen views valt onder de categorie "voldoende bekend". De E-waarde van zulke personen komt voornamelijk uit hun bekendheid en hun status als idool. Artikel zelf lijkt voldoende informatie te bevatten. Sum?urai8? 25 mei 2017 12:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Het hebben van volgers en dagelijks vloggen voegt geen encyclopedische relevantie toe. Daarnaast zijn er onvoldoende onafhankelijke bronnen. Verdel (overleg) 25 mei 2017 14:10 (CEST)
   • Dagelijks vloggens als een baan is slechts je baan uitvoeren. Nummers opnemen als een artiest, wedstrijden spelen als een voetballer of dagelijks optredens geven als een toneelspeler is ook "je baan uitvoeren". Volgers in dit geval is een maatstaaf voor hoe bekend iemand is. Hoewel het achterlijk is dat mensen acteurs, sporters, artiesten, of in dit geval vloggers als idool hebben (het zijn immers ook net mensen), wil dat niet zeggen dat we bekende mensen geen artikel moeten geven omdat ze bekend zijn. Van sporters kan je misschien nog zeggen dat prestaties in de sport die ze beoefenen kan worden gebruikt als objectief middel, maar van acteurs, artiesten en vloggers kijk je voornamelijk naar de bekendheid van hun "acts". Wat betreft de "onvoldoende afhankelijke bronnen" weet ik niet wat je niet voldoende onderbouwd vindt. Ik kan natuurlijk een referentie toevoegen voor "in 2007" (bron) en "in 2012" (bron), maar dit is niet veranderlijke informatie en op de Nederlandstalige Wikipedia willen we niet dat iedere halve zin drie referenties heeft op niets af. Youtube is in dit geval een betrouwbare externe bron, omdat de data niet veranderbaar is en Youtube er geen belang in heeft deze data anders weer te geven dan het is. Musical.ly geeft alleen toegang tot de volgers via een app, en die wil ik niet installeren (vandaar de [bron?]) en de Youtube-volgers heb ik met een bron, omdat het dan duidelijk is wanneer deze zijn opgehaald. Sum?urai8? 27 mei 2017 11:59 (CEST)
 • Papelotte - weg - Twijfel aan relevantie en voldoet niet aan WP:C (wiu) Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 25 mei 2017 02:00 (CEST)
 • Louage - wiu, NE of allebei - Magere Hein (overleg) 25 mei 2017 04:21 (CEST)
  • Natuurlijk is de familie hartstikke E, want hij komt ook in mijn stamboom voor. Glimlach Maar effe serieus, over de stamvader is op internet niets te vinden. Als je zo ver teruggaat in de tijd vind je vrijwel alleen nog adel en koningen, dan had meneer Lewage toch wel enige sporen achter moeten laten. Het artikel (en het achterliggende onderzoek) zijn mij veel te speculatief voor een encyclopedie. Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 25 mei 2017 18:53 (CEST)
 • G.S.B.V. Tweeslag - ne - Een van de vele studenten(sport)verenigingen? Geen bronnen die relevantie aantonen. Queeste (overleg) 25 mei 2017 10:07 (CEST)
 • Bloodrocuted - ne - Relevantie is niet duidelijk. Queeste (overleg) 25 mei 2017 10:39 (CEST)
 • Houten vloer - ne/wiu - Niet encyclopedisch geschreven, niet systematisch, lijkt meer op tips dan een echt artikel. Queeste (overleg) 25 mei 2017 10:49 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - heb ook zo mijn twijfels - lijkt een opmaat voor reclame, de externe links - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 25 mei 2017 17:10 (CEST)
 • Rotterdam Concerto - weg - Relevantie is onduidelijk: is dit een bekend iets? Misschien beter toe te voegen in een artikel over het concertgebouw. Queeste (overleg) 25 mei 2017 10:54 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderenDe relevantie is dat een aantal gerenommeerde, in Nederland levende componisten, een reeks solo-concerten voor een ongebruikelijk solo-instrument + kamerorkest hebben geschreven. Deze zijn uitgegeven (de meeste bij DoNeMus vermoed ik) en sommige te beluisteren/-kijken op internet. Ook worden deze werken gespeeld. De opmerking hierboven: 'is dit een bekend iets?' lijkt me als argument een reden om er een artikel aan te wijden.WEric (overleg) 28 mei 2017 11:58 (CEST)
   • Ik heb het artikel nog wat aangepast en meer precieze informatie + bronnen toegevoegd. In de toekomst zou ik graag nog bij de afzonderlijke concerto's meer inhoudelijke (zoals instrumentatie, aantal delen + titels) + muziek-analytische informatie willen toevoegen.WEric (overleg) 28 mei 2017 12:42 (CEST)

Toegevoegd 25/05: Deel 2[bewerken]

 • Feministisch socialisme -weg- Nietszeggend zinnetje. Fred (overleg) 25 mei 2017 11:27 (CEST)
  • Zou het, als de gegeven definitie klopt, niet socialistisch feminisme moeten zijn? Volgens mij geeft de huidige titel aan dat het een substroming van het socialisme is. Gasthuis(overleg) 25 mei 2017 12:31 (CEST)
   • femsoc is/was een gangbare assnduiding, de v olgorde klopt dus wel. Dit lemma nog niet. 82.73.216.116 25 mei 2017 17:41 (CEST)
  • Onderwerp is wel E, maar dit zinnetje maakt nog geen artikel. Ik wil wel een lemma verzorgen maar weet niet of dat de komende twee weken lukt. Heb er geen problemen mee als deze zin verdwijnt omdat overnieuw beginnen nou ook niet echt veel extra werk is :) Ecritures (overleg) 28 mei 2017 13:51 (CEST)
 • Lange Ritch - wiu - E-waarde onduidelijk. Lijkt geen hitnoteringen te hebben en kan niet vaststellen hoe bekend deze persoon is. Er mist een goede discografie online. Sum?urai8? 25 mei 2017 12:44 (CEST)
 • Au Bonheur des Dames (roman) - wiu - Heeft nog wat werk nodig. Xxmarijnw overleg 25 mei 2017 17:48 (CEST)
 • Henry Danger - wiu - Computervertaling, in deze vorm voor een groot deel haast onleesbaar. Thebowserjr (overleg) 25 mei 2017 17:58 (CEST)
 • Open-gesloten politiek spectrum - wiu - Computervertaling? Heeft een taalpoets en wat uitbreiding nodig om het begrijpelijk te maken.Rode raaf (overleg) 25 mei 2017 19:48 (CEST)
  • Komt in deze vorm nogal uit de lucht vallen. Geen context qua tijd (is dit een 18e eeuws of een 21e eeuws verschijnsel? Wanneer kwam dit in zwang? In welke landen speelt het? In welke behoefte voorziet het? Voorbeelden gewenst om het begrijpelijk te maken). Wat wordt bedoeld met traditioneel links en traditioneel rechts? Dat was namelijk oorspronkelijk: seculier (socialisten én liberalen) versus confessioneel. Fred (overleg) 25 mei 2017 20:58 (CEST)
   • Het is een vertaling van een deel van de eerste alinea van het artikel op enwiki. Ik zou haast zeggen, begin opnieuw en vertaal dan nu alles. Mbch331 (Overleg) 25 mei 2017 21:42 (CEST)
 • Geluksdubbeltje - ne - Artikel over fictief muntje uit een stripverhaal. Uit de twee verre van gezaghebbende bronnen blijkt geen enkele relevantie voor de encyclopedie (en bovendien wordt een groot deel van de tekst er niet eens door ondersteund. Marrakech (overleg) 25 mei 2017 21:59 (CEST)
  • Ik heb maar wat bronnen toegevoegd om te voorkomen dat elk Donald Duck gerelateerd onderwerp hier op de beoordelingslijst komt. Tegen Tegen verwijderen The Banner Overleg 25 mei 2017 23:04 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Uit een stripverhaal lijkt te suggereren dat dit een voorwerp uit slechts één stripverhaal is. Het geluksdubbeltje komt voor in zo mogelijk duizenden verschillende verhalen rond het personage Dagobert Duck, waarvan sommige (die van Barks met name) wereldwijd bekend zijn en in heel veel talen vertaald. E-waardiger kan iets bijna niet, zou je op grond hiervan kunnen stellen. Best kans dat Marrakech dit allemaal nooit heeft gelezen en dus niet goed op de hoogte is. Dat is helemaal niet erg op zich, wel is het vrij irritant als er dan dit soort nominaties volgen die zogenaamd de encyclopedie moeten helpen verbeteren. Ja, het artikel is wellicht nog niet helemaal perfect momenteel, onder meer qua brongebruik, maar dat geldt voor vrijwel 100% van alle artikelen op Wikipedia. De Wikischim (overleg) 26 mei 2017 00:07 (CEST)
  • Mag van mij best blijven. Het is niet een oppervlakkig beginnetje. Ik mis nog wel het artikel Dubbeltje op zijn kant. ErikvanB (overleg) 26 mei 2017 01:32 (CEST)
  • @De Wikischim: Een onderwerp mag E zijn, maar dat betekend nog niet dat het artikel op een E wijze is geschreven. In dit geval is het onderwerp zeker wel E, ik weet niet of het ook op een E wijze beschreven is. Mbch331 (Overleg) 26 mei 2017 07:24 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - De term is zo ingeburgerd, dat er zelfs dropjes verkocht worden met die naam, één of andere WK actie de term gebruikt, dat replica's ervan tegenwoordig tussen de 45 tot 75 euro verkocht worden. Hoezo niet relevant? "Als u begrijpt wat ik bedoel" Rode raaf (overleg) 26 mei 2017 08:23 (CEST)
  • Het lijkt erop dat dit beslist niet het eerste gebruik is van 'geluksdubbeltjes', zie bijv [15]. Het dubbeltje van Dagobert Duck komt me op het eerste gezicht wel 'E' voor, maar het lijkt me lastig om geschikte bronnen te vinden om dit artikel op te baseren. Ook het Engelse stuk, en:Donald_Duck_universe#Number_one_dime, heeft hier moeite mee, en verlaat zich voornamelijk op primaire bronnen. Paul B (overleg) 27 mei 2017 17:57 (CEST)

Toegevoegd 25/05: Deel 3[bewerken]

 • Veto Gent -NE- Een zeer uitgebreid verslag aangaande een volstrekt niet-encyclopedische faculteitskring, vermoedelijk ter bevordering van naamsbekendheid aangemaakt. Het bestaat voornamelijk uit een zeer lange reeks volstrekt oninteressante lijstjes van NE-bestuurderen bij deze vereniging.Fred (overleg) 25 mei 2017 23:44 (CEST)
  • Drie minuten en geen zinvolle inhoudelijke uitleg voor deze nieuwe gebruiker... The Banner Overleg 26 mei 2017 00:24 (CEST)
   • Voor inhoudelijke uitleg: Zie de tekst hierboven. Voor "nieuwe" gebruiker: Zie de tekst hieronder. Fred (overleg) 26 mei 2017 17:34 (CEST)
    • van deze gebruiker was het de eerste edit. En je hebt alleen een sjabloon op de OP gezet, Niets duidelijk inhoudelijks. En je hebt ook de feiten gemist die kattenkruid hieronder noemt. The Banner Overleg 26 mei 2017 20:59 (CEST)
  • Herhaalde auteursrechtenschending en artikel bij sessie verwijderd op 20 mrt 2017. Kattenkruid (overleg) 26 mei 2017 03:25 (CEST)

Toegevoegd 26/05; af te handelen vanaf 09/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 26/05: Deel 1[bewerken]

 • SMB (bedrijf) - weg - E-waarde blijkt niet uit het artikel The Banner Overleg 26 mei 2017 01:36 (CEST)
  • Ook is het artikel tijdloos. Is het bedrijf altijd in 40 landen actief geweest, bijvoorbeeld. Jaartallen en/of bron dus gewenst. Fred (overleg) 26 mei 2017 21:54 (CEST)
  • Een internationaal bedrijf is mi altijd E. Alleen is dit artikel wel heel erg wiu. Queeste (overleg) 27 mei 2017 10:41 (CEST)
 • Dudo van Paderborn - Artikel is gebaseerd op verouderde bronnen en zeker niet in lijn met de recente informatie over de abdij Neuenheerse. Zie ook de toelichting hier. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 26 mei 2017 07:56 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - per Gasthuis, voor het schrijven over dit soort onderwerpen is een grondige bronnenstudie vooraf vereist. Dit artikel is bovendien ook nog eens zeer warrig geschreven waarbij in het geheel niet duidelijk gemaakt wordt wat de rol van de beschreven persoon geweest. Gouwenaar (overleg) 26 mei 2017 09:52 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Klaarblijkelijk is de informatie niet correct en gebaseerd op oude en verouderde bronnen. Beter geen artikel dan een slecht artikel dat onjuiste informatie bevat. Maar het onderwerp is interessant genoeg en misschien heeft iemand wel recentere informatie en voelt zie geroepen (zie overleg pagina) om het artikel te verbeteren. Alvast hartelijk dank,LeonardH (overleg) 26 mei 2017 11:14 (CEST)
 • VVV-Venlo in het seizoen 2017/18 - wiu - Artikel in telegramstijl met daarin diverse vage zinnen als 'Welke plek VVV zal krijgen, dat zal niemand weten.'. MatthijsWiki (overleg) 26 mei 2017 08:40 (CEST)
 • Reeve (Kampen) - ne - Glazen bol, media staan vol berichten zoals deze waardoor het onzeker is of deze plannen überhaubt wel door zullen gaan. Misschien beter even een paar jaar wachten totdat de eerste heipalen de grond in gaan? Rode raaf (overleg) 26 mei 2017 09:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Zag dat Rode raaf de pagina Reeve (Kampen) ter beoordeling heeft geplaatst op Wikipedia. De argumenten die hij aandraagt zijn echter achterhaald en zijn vooral opiniestukken van voor 13 April j.l. toen deze wijk met 2/3e van de gemeenteraad van Kampen is aangenomen. https://brugnieuws.nl/algemeen/raad-gaat-schoorvoetend-akkoord-met-bouw-dorp-reeve
   https://www.trouw.nl/groen/nieuwbouwdorp-reeve-komt-er-ondanks-de-protesten~aaa2d256/
   Daarnaast heeft hij waarschijnlijk de externe link http://www.nieuwbouw-reeve.nl/ niet geraadpleegd wat een projectwebsite is van BPD (landelijk een grote ontwikkelaar). Die in de Gemeente Kampen o.a. ook deze projectwebsite http://www.nieuwbouw-hetonderdijks.nl/ beheerst en deze Nieuwbouwwijk is al bijna afgerond Het Onderdijks. Daarnaast beheerst de Gemeente Kampen voor Het Onderdijks de webpagina's:http://www.hetonderdijks.nl/ en https://www.kavelsinkampen.nl/ Reeve gaat om een publiek private samenwerking van BPD en de Gemeente Kampen. Als er al serieus bezwaar wordt gemaakt tegen de wijk Kampen-Reeve dan kan alleen de Raadvanstate die wijk voorkomen! – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Reiziger82 (overleg · bijdragen) 26 mei 2017 12:26
   • Opmerking Opmerking Ik heb dit commentaar overgeheveld, Reiziger82 had het namelijk op de verkeerde plek neergezet. Ik heb het commentaar wel gestript van een algemene opmerking over het gedrag van de nominator. Op diens OP had Reiziger82 daar ook al aandacht aan besteed, en dat is een betere plek voor dergelijke commentaren. Apdency (overleg) 26 mei 2017 12:34 (CEST)
  • Inhoudelijk is balans ver te zoeken met passages zoals: "tussen de toekomstige jachthaven" en "waterrijke wijk met veel watersportfaciliteiten", "De eerste huizen zullen verrijzen in 2019" riekt zelfs naar promo, inclusief link naar een website met twee wijndrinkende yuppen op hun toekomstige kavel. Geen woord over tegenstander van het project werkgroep Zwartendijk, rechtzaken, geschuif met miljoenen, een financiële strop voor de gemeente, discussie die al 20 jaar (!) duurt, terwijl de bouw nog steeds geen voldongen feit is. De stemming in de gemeenteraad betekend dat er kan worden begonnen aan een bestemmingsplan, dat is iets heel anders dan heipalen in de grond slaan. Pas als het bestemmingsplan definitief is valt met zekerheid te zeggen dat deze wijk er komt of niet. Zwartendijk geeft aan in 2018 dat bestemmingsplan onderuit te willen halen. Rode raaf (overleg) 26 mei 2017 14:44 (CEST)
   • Dus als iemand een project website bij een woonwijk plaatst hebben we hier met een promo te maken! Nee Roderaaf dit is geen promo maar de werkelijkheid. Laat ik even terugkomen bij mijn voorbeeld van de wijk Het Onderdijks als ik een projectpagina bij plaats (http://www.hetonderdijks.nl/onderdijks/) is het ineens een promotiepagina? en gaan we het maar niet meer in wikipedia opnemen. Als dat zo is kunnen we de helft van alle Nederlandse artikelen over Nieuwbouwwijken verwijderen. Zullen we dan ook maar de pagina https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidsche_Rijn_(wijk) voor verwijdering nomineren,want er staat ook een projectwebpagina bij in dit geval van de Gemeente Utrecht en daarnaast wat is de enyclopedische waarde om http://www.zwartendijk.nl/home/index.asp te gaan benoemen bij de woonwijk Reeve (Kampen). Gaan we bij pagina's ook een heel verhaal met links geven van voorstanders? Daarnaast als je die werkgroep zo belangrijk vindt misschien moet je dan een pagina gaan maken over de Zwartendijk (Kampen) deze bestaat namelijk nog niet! Misschien een toevoeging aan de pagina Reevediep, als je die desbetreffende werkgroep die in de eerste plaats is opgericht omdat ze tegen het Reevediep waren. Daar hebben ze echter al bakzijl gehaald, want dat het Reevediep er komt mogen duidelijk zijn. Eind 2018 wordt dat diep opgeleverd.De reden dat ik zaken genoemd heb als waterrijk en jachthaven zijn als volgt. De toekomstige wijk wordt ten westen begrenst door een jachthaven, nabij de uitmoding in het Drontermeer! en Waterrijk omdat het een wijk wordt met diverse brede watergangen langs blokken zoals bijvoorbeeld in Amsterdam-Ijburg
  • Ik moet zeggen dat dit me doet denken aan de discussie rondom Icedôme, een artikel dat ik heb verdedigd in de tijd dat totaal nog niet bekend was of het er ooit van zou komen (en dat ook een link naar een — inmiddels alleen nog in archief raadpleegbare — eigen site, vanzelfsprekend vol met aanprijzingen, bevat). Het is er niet gekomen, maar ik ben nog steeds blij dat we de geschiedenis eromheen kunnen nalezen in deze encyclopedie. Apdency (overleg) 26 mei 2017 15:08 (CEST)
   • De geschiedenis van Reeve staat er nu anders niet in. Wikiwerner (overleg) 26 mei 2017 21:44 (CEST)
    • Akkoord. In de huidige toestand bevat het artikel alleen bepalingen in de toekomende tijd. Bij Icedôme was er wel sprake van een geschiedenis van de plannen. Dat vind ik wel een belangrijk verschil. Reiziger82 zal zijn best moeten doen om het artikel geloofwaardig te maken (en dan vooral in de tekst van het artikel zelf, niet alleen hier). Zo te zien (hierboven) heeft hij daar wel de nodige feitenkennis voor in huis. Apdency (overleg) 27 mei 2017 09:57 (CEST)
     • Er is inmiddels al zoveel commotie rond het dorpje geweest dat het hier in elk geval een artikel verdient, of het nu gebouwd wordt of niet. We hebben bijvoorbeeld ook de Belle van Zuylen (toren), die ook nooit gebouwd is. Maar die commotie zou ik wel graag in het artikel terug willen zien. Sijtze Reurich (overleg) 27 mei 2017 10:20 (CEST)
      • Nou Sijtze, heb er een stuk aan gewijd bij de geschiendenis van Reeve. Misschien kun jij met een deel van die tekst een pagina gaan schrijven. Misschien handig om die pagina dan werkgroep Zwartendijk te noemen, want zij en GroenLinks in de gemeente Kampen zijn de grootste tegenstanders. Sterker nog het bestuur van die stichting wordt geleid door actieve leden van GroenLinks Kampen. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Reiziger82 (overleg · bijdragen) 27 mei 2017 11:01‎ PS: Wil je voortaan alsjeblieft ondertekenen met vier tildes (~~~~)? Er wordt dan automatisch een link naar je gebruikerspagina geplaatst.
  • Opmerking Opmerking - in deze vorm kan het artikel zeker niet gehandhaafd blijven, want het is in strijd met een van onze belangrijke richtlijnen t.w. schrijven vanuit een neutraal standpunt. Het is niet aan Wikipedia om oordelen te vellen of standpunten al dan niet deugen en of aannames al dan niet kloppen. Gouwenaar (overleg) 27 mei 2017 18:19 (CEST)
 • Hans Van den Broeck - ne - Als ik het brongebruik zie, krijg ik er een enigszins een "wij van wc eend gevoel" bij.Rode raaf (overleg) 26 mei 2017 09:31 (CEST)
  • Het is denk ik wel E, maar niet zodanig beschreven. Die 34 zinloze bronnen heb ik eruit gehaald, we hoeven niet voor iedere regel een bron te hebben, en zeker niet iedere keer dezelfde. Het probleem dat ik nog zie, is dat de tekst regelmatig te prozaisch is, waardoor het leest als een artikel uit de Viva, ipv een encyclopedie. En de lijst met "activiteiten" is volgens mij veel te lang, daar zouden goede bronnen wellicht behulpzaam kunnen zijn om de relevantie aan te tonen. ed0verleg 26 mei 2017 09:58 (CEST)
 • Bwindigorilla - wiu en mogelijk ne. Er is wel sprake van een bepaalde populatie in het genoemde reservaat in Oeganda, maar is het ook een eigen artikel waard? Apdency (overleg) 26 mei 2017 10:38 (CEST)
 • Lijst van topscorers Belgische eerste klasse B - NE - een lijst met één (1) regel is geen lijst - het is dan niet meer dat een artikeltje waarin staat dat die en die in een jaar zoveel doelpunten heeft gemaakt - mij lijkt dat tiviaal, maar dat vind ik al snel van sportartikelen - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2017 10:54 (CEST)
  • Ik gok dat de tweede regel volgend jaar komt. De betreffende klasse bestaat nog maar een jaar. Misschien is het een idee om per jaar de eerste vijf - of zoiets - van de topscorerslijst te nemen? Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 26 mei 2017 12:03 (CEST).
  • Tegen Tegen verwijderen - Sommige mensen wil dat nu eenmaal weten. De lijst groeit wel automatisch met de jaren. Ik zie trouwens niet in wat ik aan het artikel zou kunnen verbeteren. Akadunzio (overleg) 26 mei 2017 13:07 (CEST)
   • ik denk dat dit artikel volgend jaar (bij de aanmaker) vergeten is en dat dit jaren ongewijzigd zal blijven - bovendien is er (denk ik) nog een klasse A en misschien wel een klasse C - bestaan ook hier een artikel van? - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2017 13:45 (CEST)
   • misschien is dit inderdaad niet te verbeteren - heb daarom WIU gewijzigd in NE - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 26 mei 2017 13:47 (CEST)
    • Opmerking Opmerking - Voor Nederlandse moderatoren: de eerste klasse B is vergelijkbaar met de Nederlandse eerste divisie, de Belgische eerste klasse A met de Nederlandse eredivisie. Meer profklassen zijn er niet, dus met een eventuele aanzuigende werking zal het wel meevallen. Met vriendelijke groet, Gasthuis(overleg) 26 mei 2017 16:28 (CEST).
  • Tegen Tegen verwijderen Eerste klasse B bestaat nog maar 1 jaar, dus slechts 1 topscorer mogelijk. Warpozio (overleg) 26 mei 2017 18:35 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - het gaat over de topschutter van eerste klasse B, de laagste afdeling van het profvoetbal in België. Sommige van deze ploegen spelen in de play-offs zelfs tegen ploegen uit de eerste klasse A, de hoogste afdeling van het profvoetbal en kunnen mits het hebben van de juiste licentie zelfs Europees voetbal afdwingen. De topscorer wordt echter apart voor eerste klasse A en eerste klasse B bijgehouden. NE slaat alleszins nergens op. Dus graag schrappen van deze onnodige nominatie. Akadunzio (overleg) 26 mei 2017 20:31 (CEST)
  • Nou weet ik niet of de Tweede Klasse en Eerste klasse B hetzelfde niveau is, maar in het geval het zo is: is het een idee om de Lijst van topscorers Belgische Tweede klasse dan te hernoemen naar de hier besproken pagina? Dqfn13 (overleg) 26 mei 2017 20:35 (CEST)
   • Dat is niet helemaal hetzelfde omdat eerste klasse B ook samenspeelt met eerste klasse A, terwijl dit bij de tweede klasse niet het geval was. Akadunzio (overleg) 26 mei 2017 21:39 (CEST)
    • Maar dat telt dan niet meer mee voor de topscorer eerste klasse B want dat zijn playoffs (sowieso bijzonder merkwaardig competitieverloop maar dat terzijde). Kan prima verder gegaan worden in de lijst van de tweede klasse waar dit toch de opvolger voor is. - Agora (overleg) 27 mei 2017 03:47 (CEST)
 • SixDegrees.com - wb - Klein stukje tekst dat niet eens een volledige zin was. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 26 mei 2017 11:05 (CEST)

Toegevoegd 26/05: Deel 2[bewerken]

 • Blue Whale (spel) - wiu. Het spel lijkt wel echt een serieuze aangelegenheid te zijn, althans wat betreft de impact die het heeft in het echte leven. Verschillende media berichten daarover. De tekst van het artikel is echter ondermaats. Apdency (overleg) 26 mei 2017 19:59 (CEST)
  • Er kan een voorbeeld genomen worden aan het Engelstalige artikel, maar dan graag wel zonder namen te noemen en foto's te plaatsen, Wikipedia is namelijk geen site waar mensen herdacht kunnen worden of mensen lekker sappige verhalen kunnen lezen zoals in The Mirror, The Sun of de Nederlandse Telegraaf. Dqfn13 (overleg) 26 mei 2017 20:04 (CEST)
   • Ook enkele jaartallen zouden aan dit tijdloze artikel dienen te worden toegevoegd. Nu mag de lezer raden of dit een hedendaags "spel" (en wat is "heden" in een encyclopedie die heopelijk over een eeuw ook nog bestaat?) dan wel iets middeleeuws is. Fred (overleg) 26 mei 2017 21:53 (CEST)
  • Het spel is wel internationaal en serieus, want nog vorige week is hier in de buurt een 13-jarige jongen begraven vanwege dit spel. Maar in de huidige vorm is het geen zinvolle beschrijving van het "spel". Voor Voor verwijderen The Banner Overleg 26 mei 2017 23:02 (CEST)
  • Ik heb zojuist het artikel wat opgelapt. Pingel (overleg) 27 mei 2017 00:20 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Wat mij betreft mag het zelfs een nuweg zijn, dit is complete onzin. Onzin mag direct worden verwijderd. Het is namelijk een soort hoax. Als ik dat artikel al zie vooral de bronnen, afkomstig van sites die berucht staan vanwege hun nepnieuws. Ach, google zelf. Rode raaf (overleg) 27 mei 2017 07:53 (CEST)
   • Dank voor de link:
  "In eerste instantie leek het om een hoax te gaan, maar het is aannemelijk dat dit gevaarlijke spel ook overwaait naar Nederland." 113.nl
  "Het spel, of in elk geval de berichten over dit spel, zijn afkomstig uit Rusland en waarschijnlijk oorspronkelijk gebaseerd op fake nieuws, maar ondertussen komen uit verschillende landen berichten over jongeren die effectief betrokken zijn in online groepen die mekaar aanzetten tot zelfbeschadigend gedrag." Zelfmoord1813.be
  We moeten er voor uitkijken dat we niet meegaan met de trend om alles nep of fake te noemen. Ik wist trouwens niet dat Het Laatste Nieuws berucht staat vanwege nepnieuws? Maar het zou wel goed zijn om meer goede bronnen te vinden. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 27 mei 2017 16:04 (CEST)
  • Neutraal Neutraal Zo het er nu staat, wordt het spel 'geleid' door een persoon die slachtoffers uitkiest. Het is maar de vraag of dat wel zo is. Zo is het wellicht ooit begonnen, hoax of niet, maar het lijkt me sterk dat deze ene persoon slachtoffers over de hele wereld uitkiest. Ook zou het geen slecht idee zijn om het artikel zo te herschrijven dat duidelijk wordt dat het niet om vaststaande feiten gaat, maar om vermeende samenhang tussen verschillende zelfmoorden en mogelijke gamificatie ervan. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 27 mei 2017 19:15 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen Spel heeft enorme maatschappelijke invloed dus is wel degelijk relevant. Vanochtend kwam het spel nog bij WNL op Zondag langs. Reiziger82 (overleg) 28 mei 2017 16:25 (CEST)
  • Uit de bewerkingssamenvatting van het aanmaken: "Gelieve te helpen, zie bronvermelding, dit is echt, help deze jongeren te overleven." Wil je het artikel behouden omdat het onderwerp encyclopedische relevantie geniet? Of om jongeren te waarschuwen? Het eerste doel vraagt om betere bronnen en een betere weergave van de feiten. Het tweede doel, daarvoor is Wikipedia niet het geschikte middel. Logo-ubuntu cof-orange-hex.svg maartenschrijft/schrijfmaarten 28 mei 2017 16:49 (CEST)
 • Marian van Zomeren - van Heesewijk - relevantie van deze kunstenares onduidelijk - Hanhil (overleg) 26 mei 2017 23:18 (CEST)

Toegevoegd 27/05; af te handelen vanaf 10/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 27/05: Deel 1[bewerken]

 • M.I.K.E. Push - wiu - al wat een ouder artikel met heel wat vandalisme, in de geschiedenis gekeken naar een bruikbare versie, maar niet echt gevonden, meer dan de helft van het artikel is een opsomming van iets dat me grotendeels in die vorm niet zo relevant lijkt, wat overblijft, lijkt me wat mager Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 mei 2017 03:06 (CEST)
 • Mclaren 540C - wiu - vergeten bij een eerdere sessie Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 mei 2017 03:42 (CEST)
  • Is sinds die nominatie van een jaar terug ook best wel opgeknapt, toch gaat deze nominatie het alsnog verwijderen. ed0verleg 27 mei 2017 22:48 (CEST)
 • Universal Nation - weg - nummer van bovenstaande MIKE. Staat bol van de grote claims zonder enige onderbouwing. - Agora (overleg) 27 mei 2017 03:52 (CEST)
 • Witt Lowry - NE - Elders drie keer verwijderd artikel. ErikvanB (overleg) 27 mei 2017 04:21 (CEST)
  • Albums uitbrengen is in deze tijd niet meer zo moeilijk. Zijn "succes" begon met het uitbrengen van singles en albums. Hoe succesvol waren die werkelijk? Dat bepaalt deels de relevantie (en natuurlijk in hoeverre er door gezaghebbende secundaire bronnen over geschreven is). Mbch331 (Overleg) 27 mei 2017 07:47 (CEST)
   • Inmiddels heb ik geleerd dat op Wikipedia bijna alle muziek succes heeft. "Zijn album was een groot succes. Zijn single was een groot succes. Hun succesvolle album was wederom een succes." Maar nooit met bron. ErikvanB (overleg) 27 mei 2017 21:15 (CEST)
    • Dat soort zinnetjes moet je dan ook gewoon verwijderen, of het nu bij Prince is, bij Abba, of bij een bandje van om de hoek. ed0verleg 27 mei 2017 22:46 (CEST)
  • Zie ook en:Draft:Witt Lowry. Ik heb nog wel een lijst van beste hiphopnummers van 2016 gevonden; daar staat hij 127e. Wikiwerner (overleg) 28 mei 2017 11:55 (CEST)
 • Sinus cavernosus - wiu - Artikel is vrijwel geheel als wetenschappelijk verhaal geschreven. Een leek zal hier weinig van snappen. Mbch331 (Overleg) 27 mei 2017 07:44 (CEST)
 • Surplus (tijdschrift) - wb - kan uitbreiding gebruiken. Rode raaf (overleg) 27 mei 2017 10:01 (CEST)
  • Is sinds de nominatie behoorlijk uitgebreid. ed0verleg 27 mei 2017 22:38 (CEST)
  • Doorgehaald, bedankt :) Rode raaf (overleg) 28 mei 2017 06:13 (CEST)
 • Opus Klassiek - ne/promo? - Hoe zit het met de relevantie van dit "virtueel muziektijdschrift", een mooi woord voor een webblog. De bezoekersaantallen zijn in elk geval niet erg hoog, gezien het forum op de site.Rode raaf (overleg) 27 mei 2017 10:26 (CEST)
 • Spoelberch - NE. Ik neem aan dat personen met een adellijke status wel E zijn, maar het geslacht zeer zeker niet. Wikipedia is geen familiekundige site. Daarbij komt dat van adel zijn op zich geen eigen verdienste is maar door overerving al vanaf het Ancien Regime verworven is. De aldus gepromoveerde adel trouwde in de 19e eeuw met het nieuwe geld van onder meer bierbrouwers in dit geval. De opkomende burgerij verhoogde daardoor als dank hun status. Specifiek voor de Belgische context waren zij meestal rabiate Vlamingenhaters en dorpsburgemeesters. Nu parkeren zij hun geld in belastingsparadijzen (zie Panamapapers). Een telg van de Spoelberchs (Thomas) die het alleen bestond een moord te plegen, krijgt zelfs een eigen pagina op wikipedia! De adel was ook lid van obscure katholieke ordes zoals de onlangs in opspraak gekomen Orde van Malta. Allemaal weinig E-waardig. Ik zag dat deze discussie ook voor de Nederlandse adel op wikipedia gevoerd wordt. Daar bij stelt men steevast dat van adel zijn op zich al een artikel waard is op wikipedia. Dan kan men het ook met evenveel recht hebben over de familiegeschiedenis van de melkboer van Zaltbommel.27 mei 2017 08:13 (CEST) – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Wasily (overleg · bijdragen) (genomineerd door Wasily, echter had verzuimd deze op de lijst te plaatsen)
  • Tegen Tegen verwijderen Dit voorstel van verwijdering is zo weinig ernstig, dat men kan aarzelen of het nodig is er op te antwoorden. Maar dan zou het lijken alsof men het er mee eens zou zijn, wat natuurlijk niet het geval is. Hierbij enkele bemerkingen:
1) "Wikipedia is geen familiekundige site". Af en toe is er een gebruiker die meent dat Wikipedia niet "dit" is of niet "dat". Dat is altijd verkeerd. Wikipedia is een universele encyclopedie en zo is ze onder meer de plek waar alle relevante familiegegevens, met inbegrip van die over adellijke families, hun plaats hebben, meer bepaald op de Nederlandstalige Wikipedia voor wat betreft Noord- en Zuid-Nederlandse families, adellijk of om een andere reden notabel. Andere gebruikers vinden dat Wikipedia een voetbalsite is, andere een wielrennerssite, nog andere een insectensite, en zo kan ik er nog veel opnoemen. Inderdaad, dit is Wikipedia allemaal en nog veel méér.
2) De Spoelberchs zijn een voorbeeld van een familie die zich door de eeuwen heen heeft bevestigd (in tegentelling tot veel andere families die uitstierven) en van wie het interessant is de geschiedenis en evolutie te kunnen volgen. Daarbij komt dat verschillende leden, om uiteenlopende redenen, een eigen lemma op Wikipedia hebben, en het (zoals dit ook in veel andere gevallen gebeurt) nuttig is de verbanden te kunnen nagaan. Een algemeen lemma is dus nuttig.
3) Voor het overige vind ik het jammer dat Wasili zich door onvriendelijke en zelfs nogal fanatieke bemerkingen heeft onderscheiden. De 'Orde van Malta' als een 'obscure katholieke orde' beschrijven, is onwaardig en alleszins onjuist. De Spoelberchs op zelfde voet plaatsen als de melkboer van Zaltbommel, is even onwaardig, en onvriendelijk voor die melkboer. Het overige over "rabiate Vlamingenhaters", "dorpsburgemeesters", "geld parkeren in belastingparadijzen", dat is allemaal wat vrijblijvend en kan trouwens in een Wikipedia-artikel perfect worden vermeld, bekritiseerd of zelfs aan de kaak gesteld, als het bewezen is.
Heeft de warme zon een rol gespeeld bij dit moeilijk te begrijpen en zinloos verwijderingsvoorstel? Andries Van den Abeele (overleg) 27 mei 2017 17:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Lijkt eerder een betoog tegen de huidige consensus en dus een grotere discussie. Ook wordt er niet toegelicht waarom dit specifieke lemma NE is. Als je er iets aan wil veranderen, zoek je best consensus elders. Hier bereik je niet veel mee.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 mei 2017 21:46 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Ik heb lekker door de warme zon gelopen, heerlijk! En ik ben ondanks dat nog bij mijn positieven. Of ik met de Spoelberchs door één deur kan weet ik niet, al geloof ik dat de hedendaagse adel vaak heel wat aardiger is dan in vroeger jaren. Dit alles mag uiteraard geen enkele rol spelen bij de beoordeling van een lemma. Objectieve criteria geven aan dat de familie nogal wat telgen heeft gekend die een wezenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling hebben geleverd, en dat lijkt me een uitstekend criterium om te pleiten voor behoud van het artikel. Fred (overleg) 27 mei 2017 21:54 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen uit het artikel blijkt niet waarom het geslacht E zou zijn. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. The Banner Overleg 27 mei 2017 22:21 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ik heb de indruk dat de nominator persoonlijk iets tegen de familie De Spoelberch heeft (door het gebruik van de bewoordingen "obscure katholieke orde", "rabiate Vlamingenhaters", "dorpsburgemeesters", enz.) en dat kan natuurlijk geen reden zijn om zomaar een willekeurige adellijke familie te gaan nomineren. Sonuwe () 27 mei 2017 23:28 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Even een aantal zaken op een rij plaatsen en tegelijk antwoorden op een aantal gemaakte opmerkingen in verband met mijn verwijderingsverzoek van dit artikel. Wikipedia is een vrij toegankelijke digitale encyclopedie (letterlijk: zoals Diderot vroeger, kennis omcirkelen) waaraan ,voor het Nederlandse taalgebied, ongeveer een 4000 vrijwilligers regelmatig teksten en afbeeldingen toelevert. De oprichter van wikipedia voorzag de mogelijkheid als controle en voor het behoud van haar integriteit gemaakte artikelen ter beoordeling voor te leggen aan de wikipediagemeenschap. Men kon daarmee ook waken over de relevantie ervan. Persoonlijk onderzoek, subjectieve beweringen en auteursrechtenschendingen zijn verboden, natrekbare bronvermeldingen daarentegen vereist. Bij de beoordeling van een artikel om het te weren of te behouden, tellen niet het aantal pro’s en contra’s die de weegschaal beslissend doet overhellen maar de gedegen argumentatie. Losse kreten, emotionele oprispingen en persoonlijke verdachtmakingen zijn uit den boze. Nu sluit ik aan bij de stelling dat uit het artikel niet blijkt waarom het ‘’geslacht de Spoelberch’’ E-waardig is. Wel enkele leden ervan met uitsluiting van Thomas, de passionele moordenaar. Wikipedia is geen familiekundige site, daarvoor moet de familie desgewenst een website inrichten. Het van adel zijnde alleen is geen doorslaggevend argument. Daarom lijkt mijn verzoek tot verwijdering gerechtvaardigd. De gemaakte opmerkingen gelden bij uitbreiding voor alle op wikipedia voorkomende adellijke familiestambomen. Tot zover deze lezing…28 mei 2017 20:50 (CEST)Wasily (overleg)
   Heb je Categorie:Adellijk huis en Categorie:Nederlands patriciërsgeslacht al eens bekeken? Er zijn er minstens in de 1000 artikels over adellijke families. De huidige consensus lijkt me dus dat ze als relevant worden beschouwd. Indien jij dat wilt veranderen, helpt het niet echt om een willekeurig artikel voor TBP te nomineren. Indien je zoiets meerdere keren doet, kan het zelfs als WP:PUNT worden beschouwd. Dus indien jij dat wil veranderen, raad ik je aan om dat op een overlegpagina te doen (zoals Overleg:Adel, Overleg categorie:Adellijk huis of iets dergelijks) en dan een oproep op WP:OG te plaatsen ofwel zet je het in de kroeg. Eventueel zoek je uit wie zich met zulke onderwerpen bezighoudt/bezighield en zet een berichtje op hun overlegpagina. Paul Brussel houdt zich bijvoorbeeld geloof ik bezig met de adel. Indien je er niet uitkomt in overleg, start je er een peiling/stemming over. Nu mijn persoonlijke mening hierover. Wikipedia volgt betrouwbare en gezaghebbende bronnen. In tegenstelling tot de meeste gewone families bestaat er vaak wel betrouwbare secundaire literatuur over adellijke families of patricische families zoals bv. het Rode Boekje. Daardoor zijn er al gezaghebbende bronnen over het onderwerp. Verder zijn gewoonlijk meerdere telgen relevant. Dan lijkt het me op het eerste zich ook zo vaak wel relevant.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 28 mei 2017 22:15 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Belangrijke Brabantse familie, verdient een artikel, van adel of niet. De wafelenbak (overleg) 28 mei 2017 22:31 (CEST)
 • Tegen Tegen verwijderen --> Familiewapen dan ook maar verwijderen? Lotje (overleg) 28 mei 2017 22:46 (CEST)

Toegevoegd 27/05: Deel 2[bewerken]

 • Sarah Ludi - wiu / Ew? - niet erg neutraal, overdaad aan namedrop en de eigen rol bij de genoemde zaken worden onvoldoende duidelijk gemaakt (danste in, werkte samen met en een hele lijst producties). Agora (overleg) 27 mei 2017 11:54 (CEST)
 • Samantha van Wissen - wiu/ Ew? - idem. En hier ook nog een overdaad aan niets toevoegende bronvermeldingen die voornamelijk ook niet onafhankelijk zijn. - Agora (overleg) 27 mei 2017 11:55 (CEST)
 • Ula Sickle - wiu / Ew? - idem Agora (overleg) 27 mei 2017 11:56 (CEST)
 • Mark Lorimer - wiu / Ew? - idem - Agora (overleg) 27 mei 2017 11:57 (CEST)
 • Hans Mijnders - wiu - Dit artikel moet meer informatie bevatten, omdat het momenteel te kort is om een beginnetje te zijn. Sum?urai8? 27 mei 2017 14:03 (CEST)
  • Ook dienen bij deze nog levende persoon onafhankelijke bronnen, die de E-waarde aantonen, te worden toegevoegd. Fred (overleg) 27 mei 2017 20:37 (CEST)
 • Chatou (China) - weg - artikel over een wijk in een subdistrict (Shijing) van een district (Baiyun) van Guangzhou… geen bronnen, beginnetje sinds 2006, inhoud niet verifieerbaar. De wafelenbak (overleg) 27 mei 2017 15:29 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - het is al lastig om überhaupt goede bronnen over Chinese steden te vinden; er was destijds al een heel rijtje artikelen dat meer over werkkampen ging dan over steden en stadswijken. Hanhil (overleg) 27 mei 2017 18:04 (CEST)
 • Evoke Gaming - weg - op eerste zich wiu en wat twijfel aan de relevantie, verder zie ik dat het cross-wiki recent is aangemaakt door dezelfde gebruiker en dat het op een Noorse Wikipedia ook voor verwijdering is genomineerd.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 27 mei 2017 16:55 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Had volgens mij ook een nuweg kunnen zijn. Reclame, namedropping, promo geef het een naam. Ik kan er niets van e-waarde aan bespeuren.Rode raaf (overleg) 28 mei 2017 08:53 (CEST)
  • 21 likes op de Nederlandse Facebook en als ik googel in het Nederlands, is bijna geen enkele site in het Nederlands, dus zo'n fenomeen zal het wel niet zijn. Wikiwerner (overleg) 28 mei 2017 12:22 (CEST)

Toegevoegd 27/05: Deel 3[bewerken]

 • 1oo1 - ne - Relevantie wordt uit de inhoud niet duidelijk. Dit jaar opgerichte band die bezig zijn hun 1e album op te nemen. Rode raaf (overleg) 27 mei 2017 21:35 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen - Het jaar is net begonnen, zeg. "Ze staan bekend om." Bij wie? ErikvanB (overleg) 27 mei 2017 21:39 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Ze zijn momenteel bezig met hun eerste album 'Eternally Disease' . Laten we dat eerste album en de eventuele bekendheid die dit zal genereren dus maar even afwachten. Fred (overleg) 27 mei 2017 21:56 (CEST)
  • Googelen op "Eternally Disease", Nederlandstalig, levert 2 hits: het lemma en de Beoordelingslijst. Nuweg van gemaakt. Wikiwerner (overleg) 28 mei 2017 12:31 (CEST)

Toegevoegd 28/05; af te handelen vanaf 11/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 28/05: Deel 1[bewerken]

 • Publipers - weg - artikel maakt niet duidelijk wat de E-waarde van deze streekkrant is. The Banner Overleg 28 mei 2017 00:47 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Niemand is gebaat bij het verdwijnen van dit artikel. Het blad heeft 70 jaar bestaan en is breder dan lokaal, is regionaal. Vlamingen die hierover iets willen opzoeken, moeten op WP terechtkunnen. Queeste (overleg) 28 mei 2017 11:03 (CEST)
   • Dan mag je dat, met onafhankelijke bronnen, aantonen in dit artikel. The Banner Overleg 28 mei 2017 11:24 (CEST)
 • Tokadille - weg - NE, zoals de oorspronkelijke schrijver al meldde: Verdwenen woord dat haast nergens kan gevonden worden. The Banner Overleg 28 mei 2017 01:11 (CEST)
  • Maar wel te vinden in de boeken, zoals het WNT, of hier, en zelfs in Duden. - ErikvanB (overleg) 28 mei 2017 05:40 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Het gaat natuurlijk niet alleen om een woord, maar om het spel. Ook al wordt dit spel nu niet meer gespeeld, het is daarom nog wel encyclopedisch. Bronnen genoeg. Zie, bijvoorbeeld, [16]. Fred (overleg) 28 mei 2017 12:34 (CEST)
   • De E-waarde moet natuurlijk wel blijken uit het artikel, niet uit een zoektocht op Google. The Banner Overleg 28 mei 2017 13:51 (CEST)
    • De E-waarde blijkt uit het feit dat het "in Europa een bekend spel" was. Een beetje verwarrend zijn de woorden "De regels zijn ingewikkelder dan bij het triktrakspel", omdat we in het WNT lezen: "Benaming voor een eenvoudigen vorm van het triktrakspel". We lezen in het WNT ook nog dat dit spel "toccadille- of toccateglispel (jeu du toc)" heette en dat het toccodillebord "nu veelal enfiladebord" genoemd werd. Met honderden hits op Google Boeken voor de verschillende schrijfwijzen plús de benaming "toccategli" is er mogelijk nog wel iets zinnigs over te vinden dat toegevoegd kan worden. ErikvanB (overleg) 28 mei 2017 15:04 (CEST)
 • Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde - weg - promotie The Banner Overleg 28 mei 2017 02:16 (CEST)
  • Heb irrelevante zaken eruit gehaald. Lijkt me nu vrij sec en ok. Queeste (overleg) 28 mei 2017 10:35 (CEST)
 • CVO De Nobel - weg - promotie The Banner Overleg 28 mei 2017 02:25 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Niks promotie aan, gewoon informatie. Zelfs perfect neutrale bron. Queeste (overleg) 28 mei 2017 10:59 (CEST)
   • Jij vindt een product catalogus neutraal en niet wervend? En over welke bron heb je het? Het artikel heeft namelijk geen bronnen. The Banner Overleg 28 mei 2017 11:07 (CEST)
 • Louis Laermans - weg - NE, lijkt geen bovenlokale waarde te hebben The Banner Overleg 28 mei 2017 11:30 (CEST)

Toegevoegd 28/05: Deel 2[bewerken]

 • Curling op de Olympische Winterspelen 2018 - weg - En daar gaan we weer, ruim een half jaar van te voren gaan we alvast een artikel aanmaken waar nog werkelijk waar helemaal niks in te vertellen valt behalve algemeenheden en één gewijzigd programmaonderdeel. Waarom moet het toch altijd zo ruim van te voren? Dqfn13 (overleg) 28 mei 2017 12:05 (CEST)
  • Dan kan de schrijver later zeggen dat hij dat artikel gestart heeft! Wikiwerner (overleg) 28 mei 2017 12:33 (CEST)
   • Dit is een zeer plausibele mogelijkheid Wikiwerner. Veel van dit soort artikelen bevatten vaak vooral lege tabellen en lijken vooral aangemaakt te zijn om de eerste te zijn. 9 van de 10 keer gaat het ook om jaarlijkse evenementen waarvan het artikel al aangemaakt wordt, voordat het "huidige" evenement al is afgelopen. Dqfn13 (overleg) 28 mei 2017 22:58 (CEST)
  • persoonlijk heb ik moeite mee met deze nominatie omdat je goede vrijwilligers mogelijk het plezier ontneemt voor wikipedia. Door pagina's met kloppende feiten weg te gooien. Persoonlijk heb ik een aantal jaar geleden mijn inzet vanwege zo een akkefietje vermindert. Micnl (overleg) 28 mei 2017 12:41 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Er zijn ook al over heel wat andere discipline's pagina's aangemaakt, en van te voren werk aanmaken maakt het simpeler om dan wanneer het uiteindelijk zover is de pagina aan te passen. Ik ben dus voor behouden omdat dit verwijderen alleen maar voor extra werk zal zorgen over enkele maanden. Livenws (overleg) 28 mei 2017 13:20 (CEST)
  • Algemene overdenking: zouden dit soort artikelen over (sport- of entertainment)evenementen of producten die ver van tevoren gemaakt worden niet een goed voorbeeld zijn van artikelen die in een Draft naamruimte gezet zouden kunnen worden? Zodat ze wel voorbereid kunnen worden en op een meer geëigend moment in de hoofdnaamruimte gezet kunnen worden? Op zich lijkt dit vraagstuk in het algemeen (dus niet deze pagina in het bijzonder) wel iets waar we als gemeenschap misschien wat meer oplossingen voor zouden kunnen zoeken of afspraken over zouden kunnen maken om te voorkomen dat pagina's steeds individueel genomineerd worden waarbij aan beide kanten (nominatir en medewerkers aan het artikel) onvrede ontstaat. Ecritures (overleg) 28 mei 2017 13:47 (CEST)
   • Dan worden alle links ook anders en moeten achteraf aangepast worden, dat lijkt me niet handig. De vraag is natuurlijk ook waarom de nominator zich zo enorm zou moeten storen aan dit artikel dat het verwijderd moet worden. mvg, Michielderoo (overleg) 28 mei 2017 20:57 (CEST)
  • Misschien is het een goed idee een speciale ruimte/projectruimte te creëren waar dit soort vroege artikelen verzameld kunnen worden. Uiteindelijk zullen de artikelen wel zinvol worden, maar nu zijn ze dat nog niet. Vernietigen is mijns inziens niet nuttig maar ze passen ook niet in de encyclopedie. The Banner Overleg 28 mei 2017 13:50 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen (iemand kan dan later een herplaatsingsverzoek doen) dan wel in een gebruikersruimte plaatsen. Dat "verwijderen alleen maar voor extra werk zal zorgen over enkele maanden" is dan jammer; dat had de aanmaker zich moeten bedenken toen hij een lege pagina aanmaakte. Het "artikel" is nu een soort sjabloon waarvan alle parameters nog moeten worden gevuld. ErikvanB (overleg) 28 mei 2017 15:14 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - inderdaad, daar gaan we weer. Wanneer mag het dan wel? Het antwoord is dan vaak: in 2022, als deze versie "helemaal" is afgelopen. We moeten onzin verwijderen, en niet omdat een evenement nog moet gaan plaats vinden. Met de wetenschap dat bij de Tour de France winnaars 20 jaar na dato hun overwinning nog wordt afgepakt, dus je bent altijd te vroeg. Ik vind dit teveel "gebruikertje plagen" worden. ed0verleg 28 mei 2017 16:55 (CEST)
   • Olympische Zomerspelen 2028 bestaat eveneens (inderdaad ook nogal vroeg) maar bevat in elk geval geen lege tabellen. Natuurlijk geen "gebruikertje plagen", ik vind het juist rot voor de betrokkene. Maar 'zielig' is geen criterium. ErikvanB (overleg) 28 mei 2017 17:42 (CEST)
    • Ondertussen zijn die 'lege tabellen' toch al weer mooi aangevuld. Met wat geduld komt alles op zijn plaats. Livenws (overleg) 29 mei 2017 13:28 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - hoezo veel te vroeg? De kwalificaties voor het Olympische eindtornooi zijn toch volop bezig. Verder lijkt deze nominatie sterk op een rondje "gebruiker pesten". Sonuwe () 28 mei 2017 22:07 (CEST)
   • @Sonuwe:, je hebt twee keer gereageerd op deze pagina en beide keren verwijt je de nominator gebruiker pesten. Ik zou het zeer waarderen als je die beledigende woorden terug zou nemen. Die woorden hebben namelijk niks met de nominatie te maken, maar wel alles met jouw mening over de nominator. Jij presenteert jouw mening hierboven echter als een mogelijk feit en niet als jouw mening. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2017 15:52 (CEST)
    • Ik denk dat je nu toch met twee maten meet. Je verwijt de aanmaker van het artikel hierboven ook van alles, gebaseerd op jouw eigen aannames in plaats van uitgaan van goede wil. Ik vind de opmerking van Sonuwe niet heel fraai, maar die van jou ook niet. Dus wellicht moet je je eigen woorden ook maar terugnemen. Michielderoo (overleg) 29 mei 2017 17:08 (CEST)
     • Ik spreek daar duidelijk mijn vermoedens en mening uit, Michielderoo, en nergens verwijt ik het de auteur persoonlijk, in tegenstelling tot Sonuwe. Mocht Steven8585 zich toch ergens aangevallen voelen, dan ben ik zeker bereid mijn woordkeuze te onderbouwen, verduidelijken en misschien zelfs aan te passen. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2017 17:37 (CEST)
      • Sjabloon:PingpongDqfn13, Jij reageert zelfs helemaal niet op mijn betoog dat de nominatie helemaal niet te vroeg is omdat de kwalificaties voor het Olympische eindtornooi in het curling al volop bezig zijn. Hoe denk jij dat Steven 8585 zich moet voelen met zo'n domme nominatie. Sonuwe () 29 mei 2017 18:42 (CEST)
       • Ik spreek jou aan op jouw taalgebruik en reageer dan inderdaad niet op andere opmerkingen. Aangezien je ook nu weer niet op een fatsoenlijke manier tegen mij kan spreken heb ik ook niet de behoefte alsnog op jouw opmerkingen in te gaan. Dat zal ik pas doen op het moment dat jij wel zonder gescheld of beledigingen met mij kan converseren. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2017 19:59 (CEST)
        • Gelukkig dat je van plan bent om je kwek te houden. Sonuwe () 29 mei 2017 20:14 (CEST)
 • Frans Gijs - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker.The Banner Overleg 28 mei 2017 13:54 (CEST)
 • Desire Everaerts - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker. The Banner Overleg 28 mei 2017 13:55 (CEST)
 • Vic Mennen - twijfel aan E-waarde. Misschien is het artikel verouderd en heeft hij inmiddels meer publicaties op zijn naam dan de twee genoemde. Zijn de prijzen van voldoende waarde om hem E te maken? Gaarne meningen. The Banner Overleg 28 mei 2017 13:59 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - artikel aangevuld met bibliografie waaronder ook recentere publicaties en bronvermelding. Gouwenaar (overleg) 28 mei 2017 15:16 (CEST)
  • Na een rondje opknappen is mijn twijfel over de E-waarde weggenmomen,m dus nominatie doorgehaald. The Banner Overleg 28 mei 2017 15:41 (CEST)
 • Teun Koetsier - man met baan/partner van; artikel lijkt vooral aangemaakt omdat het gaat om de echtgenoot van iemand die wel E is (zie [17]). De foutieve categorisatie alsof Koetsier een hoogleraar is lijkt gedaan om onderwerp met een truukje extra E te maken. Die categorie heb ik al verwijderd. En tja, die foutieve categorie in combinatie met het vermelden bij de publicaties van een niet bestaande publicatie geeft al aan hoe wanhopig geprobeerd is de beschreven persoon toch een beetje E te maken. Die niet bestaande publicatie heb ik ook maar verwijderd. Wat dan ook overblijft zijn publicaties, veelal geschreven met een of meer andere auteurs, die ook vrij vaak niets met zijn vakgebied te maken hebben. - Robotje (overleg) 28 mei 2017 16:19 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Robotje begint stilaan tot de folklore van wikipedia te behoren. Hij weet blijkbaar niet meer wat uitgevonden om ernstige artikels te verwijderen die hem niet zinnen. Koetsier is een voorname academicus en 'associate professor' aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is natuurlijk "een man met baan": kent u levende personen die rechtmatig op Wikipedia komen en die geen baan hebben? Komaan zeg. In een gespecialiseerde maar belangrijke niche van de wetenschap, maar natuurlijk ver buiten de reikwijdte van de brave Robotje, is Koetsier belangrijk. "Vermelden van een niet-bestaande publicatie?" Weer zo een Robotjebemerking. Er is wel duidelijk vermeld dat het om een te verschijnen werk gaat, zoals vermeld wordt op verschillende internetadressen. Waarom zou deze concrete informatie niet mogen worden gegeven? Dat alleen werk van "buiten zijn vakgebied" zou vermeld zijn, is compleet onjuist. En trouwens: wat dan nog? Hoe dan ook zouden deze kinderachtige opmerkingen hoogstens het voorwerp kunnen zijn van een discussie, maar niet van een verwijderingsvoorstel. Moet men echt op Wikipedia tijd verspillen met wat niet anders te beschrijven is dan als geleuter? Andries Van den Abeele (overleg) 28 mei 2017 16:51 (CEST)
   • Neem Emmanuel van België en Claus-Casimir van Oranje-Nassau van Amsberg; leven beide maar hebben geen baan en toch een artikel op Nederlandstalige Wikipedia. Dat Koetsier van adel zou zijn, is trouwens compleet onjuistKnipogende smiley - Robotje (overleg) 28 mei 2017 17:07 (CEST)
    • Wat is me dat voor een drollige reactie? Andries Van den Abeele (overleg) 28 mei 2017 17:45 (CEST)
     • Jouw vraag "Hij is natuurlijk "een man met baan": kent u levende personen die rechtmatig op Wikipedia komen en die geen baan hebben?" is daarmee beantwoord. Het geïmpliceerde argument dat mensen zonder baan niet rechtmatig op Wikipedia een artikel kunnen krijgen is daarmee onderuitgehaald. Heb je trouwens een bron waarin (bijna) letterlijk staat dat Koetsier een voornaam academicus is? - Robotje (overleg) 28 mei 2017 18:07 (CEST)
      • Kinderachtig. Andries Van den Abeele (overleg) 29 mei 2017 13:38 (CEST)
       • Zakelijk blijven aub. Mvg, Taketa (overleg) 29 mei 2017 14:08 (CEST)
        • Hoi Andries Van den Abeele, in een eerdere edit in bovenstaande discussie schreef je "Koetsier is een voorname academicus en ..." Je presenteert het daar als een feit en daarmee als argument in je betoog tegen verwijdering. Op mijn verzoek om onderbouwing met bron heb je wel gereageerd maar zonder een onderbouwing te geven. Gaat het hier nu om een persoonlijke mening die je als feit presenteerde? Zo niet, dan graag alsnog een bron om dat te onderbouwen. - Robotje (overleg) 29 mei 2017 15:20 (CEST)
         • Als u de voornaamheid van deze academicus niet kan begrijpen door het over hem geschreven artikel en de bijlagen, dan is dat jammer voor u. Andries Van den Abeele (overleg) 29 mei 2017 15:37 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - ook op eigen kracht encyclopedisch relevant: zijn werk wordt op een dertigtal pagina's op en-wiki en ook op de-wiki aangehaald. Hanhil (overleg) 28 mei 2017 18:30 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen - Hij lijkt mij een vrij belangrijk Nederlands wetenschapshistoricus te zijn met publicaties die toch het nodige internationaal aanzien hebben. Zie ook onder andere deze publicatie. Blijkbaar een rondje "gebruiker pesten" vanwege Robotje. Of heeft de warmte toegeslagen ... Sonuwe () 28 mei 2017 22:40 (CEST)
   • Maak je geen zorgen over mij, ik heb het niet te warm. Op nl-wiki geldt dat een hoogleraar niet automatisch E genoeg is. In dit geval gaat het om een niet eens om een hoogleraar maar om een universitair hoofddocent. Het werk waarnaar je linkte kwam niet voor in het artikel toen ik het nomineerde voor verwijdering en betreft een werk waarvan hij een van de auteurs is. Wat zijn precieze bijdrage daaraan is, blijft dus ook nog eens onduidelijk. Jammer genoeg gaat dat op voor de meeste werken die vermeldt staan in het artikel. - Robotje (overleg) 29 mei 2017 15:20 (CEST)
    • Sjabloon:PingpongRobotje - Van zodra zijn naam op de auteurslijst van dat artikel staat is hij auteur. Indien er geen belangrijke bijdrage geleverd werd aan het werk, kom je in principe niet op de auteurslijst. Vraag aan Robotje: welk reglement van de Wikipedia verbiedt ons om artikels te schrijven van belangrijke wetenschappers die geen hoogleraar zijn? Graag artikelnummer van het reglement, datum en overleg hierover opzoeken en hier vermelden. Bij voorbaat dank. Sonuwe () 29 mei 2017 18:53 (CEST)
  • Tegen Tegen verwijderen Lotje (overleg) 29 mei 2017 13:38 (CEST)
  • Opmerking Opmerking - graag de discussie wel zakelijk houden svp. Los van de vraag mbt de encyclopedisch relevantie is de tekst van de paragraaf levensloop nagenoeg gelijk aan deze biografie. Voor een deel betreft het weliswaar feiten, maar ook de daar gebruikte formuleringen zijn nagenoeg letterlijk overgenomen. Het lijkt mij dis­cu­tabel of zo vrijelijk gebruik gemaakt mag worden van bestaande teksten. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2017 14:35 (CEST)
    • Beste Gouwenaar, Ik begrijp niet hoe u daar gelijkenis in ziet. Het artikel schreef ik op basis van uiteenlopende berichten. Het is veel uitgebreider dan de paar lijntjes op 'speakers academy'. Sterker nog, ik ontdekte deze website pas nadat mijn artikel al klaar was. Waar u gelijke formuleringen zou ontwaren (ik vraag me af welke) dan is het ook wel dat men bij de objectieve weergave van iemands activiteiten, gemakkelijk tot identieke formuleringen kan komen. Ik heb trouwens geaarzeld of ik vanuit de site 'speakers academy' niet een paar van de titels zou overnemen van voordrachten die Koetsier houdt, en die me wel interessant leken. Maar ik heb het dan (al dan niet voorlopig) niet gedaan. met beste groeten, Andries Van den Abeele (overleg) 29 mei 2017 15:37 (CEST)
     • Zie ter toelichting hier. Zoals gezegd, deels betreffen dit feiten en dat is op zichzelf geen probleem, maar of ook de gebruikte formuleringen zonder meer hergebruikt mogen worden is imo discutabel. Gouwenaar (overleg) 29 mei 2017 16:00 (CEST)
   • Twee maanden geleden is de aanmaker van het artikel nog nadrukkelijk op het niet mogen schenden van auteursrechten op Wikipedia gewezen (zie [18]). De overeenkomsten met de in het Wikipedia-artikel geplaatste tekstfragmenten zijn inderdaad zeer duidelijk waarneembaar. - Robotje (overleg) 29 mei 2017 15:20 (CEST)
    • De gekheid neemt nog toe. Andries Van den Abeele (overleg) 29 mei 2017 15:37 (CEST)
     • Als slechts een voorbeeld van de overeenkomsten (zo zijn er nog veel meer duidelijke overeenkomsten); de volgende vier zinnen stonden zowel in de bron als in de tekst van Andries Van den Abeele achter elkaar:
bron speakersacademy.com tekst van Andries Van den Abeele ([19])
Voor onderwijs en onderzoek verbleef hij herhaaldelijk in het buitenland. Onderwijs en onderzoek deed hem herhaaldelijk in het buitenland verblijven.
Van 1990 tot 1997 was hij voorzitter van de permanente commissie voor de geschiedenis van de IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science). Van 1990 tot 1997 was hij voorzitter van de permanente commissie voor de geschiedenis van de International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science (IFToMM).
In 2004 kreeg hij de IFToMM Award of Merit voor zijn werk op het gebied van de geschiedenis van machines en mechanismen. In 2004 kreeg hij de IFToMM Award of Merit voor zijn werk op het gebied van de geschiedenis van machines en mechanismen.
Zijn onderzoek heeft zich de laatste jaren bewogen in de richting van de geschiedenis van de techniek. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de geschiedenis van de techniek.
Dat is toch geen toeval lijkt me. - Robotje (overleg) 29 mei 2017 16:12 (CEST)
Het vervelende is dat Speakersacedamy sinds versie 1 opgevoerd wordt als externe link. Dat maakt de opmerking van Andries dat hij deze site pas ontdekte toen zijn artikel al klaar was ietwat onhoudbaar. In diezelfde versie wordt namelijk ook aangegeven middels het meebezig-sjabloon dat dit lemma niet af is. Dat gezegd hebbende is het niet helemaal zuiver om een beeld te schetsen dat Andries een veelpleger is omdat er een verschil van mening was over het citaatrecht.
Om wat uit de impasse te komen. (Ad hominem zijn immers geen geldige reden om een lemma te behouden.) Dit lemma is momenteel de facto bronloos. Misschien dat Andries kan aangeven op welke onafhankelijke en gezaghebbende bronnen hij dit lemma gebaseerd heeft? Dan is de relevantie gelijk een stuk duidelijker en kan mogelijk het vermeende auteursrechtenprobleem ook getackled worden. Natuur12 (overleg) 29 mei 2017 18:40 (CEST)
Al ooit gehoord van "spijkers op laag water zoeken"? Sonuwe () 29 mei 2017 18:53 (CEST)
Moi Sonuwe, ik vroeg Robotje net indirect om de discussie zuiver te houden. Ik wil jou graag hetzelfde verzoeken. De verdediging van Andries valt namelijk best wat op aan te merken net zoals de kwaliteit van het artikel. In eerste instantie stond er in het lemma een andere geboorteplaats dan nu en werd er de term hoofddocent gebruikt terwijl die term Vlaams en niet Nederlands is. Tevens stond de man ten onrechte in een categorie voor hoogleraren. Dit is gelukkig aangepast. Wel staat er nog dat hij doceerde op het thema History and Philosophy of the Information Society. terwijl dit feitelijk om een vrij klein vak van 3 EC gaat bij een masteropleiding (p. 44.) Met alle respect maar ik geloof niet dat een universitair hoofddocent maar één vak geeft van 3 EC gedurende één periode. Natuur12 (overleg) 29 mei 2017 19:35 (CEST)

Toegevoegd 28/05: Deel 3[bewerken]

 • Harm Hoeve - wiu - Relevant persoon, maar het artikel kan nog iets netter geschreven worden. Gympetic (overleg) 28 mei 2017 18:10 (CEST)
Tsja, ik zie hierboven een nominatie, waaruit ik begrijp dat het onderwerp wel kans zou maken, maar toch een rode link, dus al meteen te slecht bevonden? Bij nader onderzoek zie ik dat dit is verwijderd vanwege rechtenschending. Dat is natuurlijk een goede reden, en als ik een duidelijke rechtenschennis zioe rapporteer ik het ook meteen. Het zou echter wel aardig zijn, als een artikel nadat het hier genomineerd wordt, daarna wegens copyvio meteen wordt weggehaald, om het hier dan ook te vermelden, zodat het duidelijk wordt dat het niet voor wiu of ne, maar om andere reden direct is verwijderd. Naar ik aan neem ben ik niet de enige die even moest gaan kijken, wat er nou geburt was. Oh ja, ook voor archief/documentatie zou dat beter zijn. In het verlengde daarvan: Als iemand over twee jaar een artikel wil maken over dit onderwerp, dan hier op deze "lijst" terecht komt, ziet dat het is genomineerd, meteen daarna verwijderd en dat daarna de discussie stopte ... Dan denkt diegene toch redelijkerwijs: Oh, het onderwerp is hier afgewezen, dus dan ga ik daar ook maar niet aan beginnen. Paulbe (overleg) 29 mei 2017 00:31 (CEST)
 • Een avond in Herberg het Bergmeer - wiu - Bronloos, voldoet niet aan conventies, twijfel aan de E waarde. Rode raaf (overleg) 28 mei 2017 18:14 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen Een titel, volgens het artikel. Een boek, wellicht? Wie is dan de auteur, wie is de uitgever? Wanneer werd het uitgegeven? En dan nog. Is het boek relevant? Nu bevat het artikel slechts een verhaaltje zonder context. Fred (overleg) 28 mei 2017 20:59 (CEST)
 • Robert Downey sr. - wiu - 2 regels: hij is acteur en vader van - Hanhil (overleg) 28 mei 2017 18:25 (CEST)
 • Sebastiaan Matte - wiu - Wat er nu staat, staat ook in Beeldenstorm. Als het niet aangevuld wordt, dan kan het ook een redirect worden. Wikiwerner (overleg) 28 mei 2017 19:36 (CEST)
 • Rivierclan -weg- Hier staat niets in wat een eigen artikel rechtvaardigt. Dit kan wel onder het lemma Warrior Cats worden opgenomen, evenals die andere clans waarover ook verder niets wordt meegedeeld. Fred (overleg) 28 mei 2017 20:33 (CEST)
 • Donderclan -weg- Idem. Fred (overleg) 28 mei 2017 20:34 (CEST)
  • Opm: Zulks om te voorkomen dat er nog minimaal vier andere zulke artikelen over clans komen, die ook uitsluitend meedelen in welk boek ze voorkomen. Fred (overleg) 28 mei 2017 20:36 (CEST)
 • Peter Salm - NE - relevantie blijkt niet uit artikel - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 28 mei 2017 22:23 (CEST)
Voor Voor verwijderen ~ Als hij al bijna 60 (zestig!) jaar actief is in dit veld is en relevant zou zijn, dan zou er meer over hem te melden moeten zijn. Hij is geboren in 1953 en vanaf zijn 5e levensjaar actief en hoefde niet vanaf nul te beginnen, begrijp ik, want hij trad in de voetsporen van zijn vader. Desondanks kan ik niet veel meer over hem vinden dan dat hij een succesvol docent en ondernemer is in diverse aziatische vecht- en of verdedigingssporten. zonder bijzondere prestaties of initiatieven. Paulbe (overleg) 29 mei 2017 00:15 (CEST)

Toegevoegd 29/05; af te handelen vanaf 12/06[bewerken]

Dagpagina aan volglijst toevoegen | Geschiedenis van dagpagina bekijken | Alleen dagpagina bekijken

Toegevoegd 29/05: Deel 1[bewerken]

 • SITA Nederland (afval) Inhoud ervan is in geüpdatete vorm verwerkt in het lemma SITA (afvalverwerking) Theo Oppewal (overleg) 29 mei 2017 09:16 (CEST)
  • Daar is WP:Samenvoegen voor bedoeld en niet deze lijst. - Agora (overleg) 29 mei 2017 11:43 (CEST)
   • Idd, die is voor samenvoegverzoekjes, maar het samenvoegen (beter: invoegen) is dus al geschied. Vandaar alhier. --Theo Oppewal (overleg) 29 mei 2017 14:21 (CEST)
    • Na samenvoegen kan er niet verwijderd worden: samenvoegen en verwijderen sluiten elkaar uit i.v.m. de licentie. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:16 (CEST)
     • Leeghalen en redirecten dan maar? Vrees dat dat door de een of ander wel als vandalisme aangemerkt zal worden. --Theo Oppewal (overleg) 29 mei 2017 19:47 (CEST)
 • Jill de Jong - ne - Een model. Waarom is ze E? ErikvanB (overleg) 29 mei 2017 01:57 (CEST)
  • Ik heb even gekeken. Internationale bronnen, internationale carriere, lange lijst van grote merken waar ze voor heeft gewerkt (die gelukkig in de bron staan, en niet in het artikel), en model staan voor Lara Croft is dan een aardige bonus. ed0verleg 29 mei 2017 14:03 (CEST)
 • Doe-het-zelf hypotheek - ne - Behoorlijk pov, veel ge"je" en het is omdat er nog een puntje van kritiek werd opgenomen, anders zou ik het puur als reclame hebben afgedaan.Rode raaf (overleg) 29 mei 2017 11:25 (CEST)
  • Zeker niet NE. wel wiu. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:20 (CEST)
 • Niels Van Zandweghe - ne - Relevantie wordt uit de beperkte inhoud niet duidelijk Rode raaf (overleg) 29 mei 2017 11:35 (CEST)
 • Jan Van der Cruysse - twijfels - lijkt (ook) reclame te maken voor een te verschijnen boek - vis ← Oncorhynchus mykiss mid res 150dpi.jpg → overleg 29 mei 2017 11:45 (CEST)
 • Lambert Baerts Jef Bertels - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker The Banner Overleg 29 mei 2017 12:00 (CEST)
  • Dit artikel heeft geen bron, dus ook geen enige bron. Ook heeft het geen sjabloon, en heeft de nominator het nooit bewerkt. Dit artikel had niet genomineerd moeten worden! ed0verleg 29 mei 2017 14:08 (CEST)
   • Ik ben er 99% van overtuigd dat Lambert Baerts wordt bedoeld. Indien ja, haal dan de doorgestreepte zaken (en deze regel) maar weer weg! ed0verleg 29 mei 2017 14:09 (CEST)
 • Bartholomeus de Vleeschhouwer - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker The Banner Overleg 29 mei 2017 12:05 (CEST)
 • Albert Blyau - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker The Banner Overleg 29 mei 2017 12:05 (CEST)
  • Relevantie blijkt niet uit tekst. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:23 (CEST)
 • Lodewijk-Clemens Buvé - weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker The Banner Overleg 29 mei 2017 12:05 (CEST)
  • Begrijp ik het nu goed dat ik niet over onderwerpen zou mogen schrijven die mijn vader ook interesseren? ed0verleg 29 mei 2017 14:11 (CEST)
   • natuurlijk mag dat wel maar het wordt oppassen geblazen wanneer je het werk van jouw vader als enige bron opvoert. The Banner Overleg 29 mei 2017 14:13 (CEST)
    • Wat Buvé betreft gaat je argument alvast niet op. Dit lemma kan volgens mij wel relevant zijn, mits verdere herwerking. Homeros 29 (overleg) 29 mei 2017 20:23 (CEST)
  • Ziet eruit als promo. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:23 (CEST)

Toegevoegd 29/05: Deel 2[bewerken]

 • Eleanor Bauer - wiu - neutraliteit, namedrop, ext. links in tekst, brongebruik en geen tot weinig onderscheid in relevante en minder relevante zaken. Zie ook TBP 20170527 deel 2 voor andere lemma's uit deze serie. - Agora (overleg) 29 mei 2017 14:31 (CEST)
 • Brigitte Macron - Wiu - Artikel werd eerder als onvoldoende verwijderd (onderwerp ongetwijfeld E maar dat bleek uit niets in het artikel zelf). Het werd in ongewijzigde vorm teruggeplaatst na een herplaatsingsverzoek. Gebruikelijk is dat er dan ook een nieuwe nominatie volgt. Ik vind het nog steeds zeer onder de maat, en verwijs graag naar de Franstalige versie voor meer informatie en de bronnen waaruit die is geput. Doe er je voordeel mee. Steek bij voorkeur je energie in het artikel, in plaats van hier hard te roepen dat mevrouw E is (dat weten we wel) zonder daarover maar een letter aan het artikel toe te voegen. Milliped voegde twee werken toe onder het kopje "literatuur", maar breidde de biografie van mevrouw in het artikel met geen letter uit. Nu die werken worden genoemd moet het toch doenlijk zijn om daarmee een fatsoenlijk en informatief artikel samen te stellen, in plaats van in het artikel slechts de bevestiging te geven dat mevrouw Macron inderdaad de echtgenote van de Franse president is. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 14:33 (CEST)
"Ongetwijfeld E" en je ziet betere bronnen, maar waarom verbeter je het artikel dan niet gewoon? Zo'n sjabloon plakken we er toch op als iets mogelijk niet E is en we daarover willen disucssieren? Hannolans (overleg) 29 mei 2017 14:36 (CEST)
Het is niet aan mij om te verbeteren; ik heb wel andere dingen te doen: verbeteren dient te gebeuren door de schrijvers en door die medewerkers die hier zo hard roepen dat mevrouw een artikel verdient. Ik heb niets gezegd over "betere bronnen"; ik heb slechts gezien dat er twee bronnen zijn toegevoegd waaruit mogelijk iets te halen is; ik kan ze bijvoorbeeld al niet inzien, dus ik weet dat niet. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 14:43 (CEST)
In de andere taalversies staat ook weer niet zo heel veel meer in het artikel. Blijkbaar trakteren we geinteresseerden liever op een rode link, dan op/omdat je informatie die je ook op :en, :fr en :de kunt halen. ed0verleg 29 mei 2017 14:48 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen - Er zijn hier duizenden artikelen zwaar onder de maat t.o.v. anderstalige Wiki's. Dat is geen geldig argument om ze te verwijderen. Niet zolang er hier wel ruimte is voor fancruft van Harry Potter en Pokemon. Met de vorige ronde bleek consensus voor behoud, ondanks de ondermaatse inhoud. verwijderen is dan een pov die tegen die consensus indruist. Een actieve rol in de verkiezingscampagne en dat haar aanwezigheid essentieel voor hem als president is vergelijkbaar met Michelle Obama. Dat het artikel voor verbetering vatbaar is staat buiten kijf. Maar dat is de bedoeling van deze encyclopedie, anderen kunnen uitbreiden, aanvullen en verbeteren. Als de erkenning van E-waarde kennelijk bestaat, geef het dan een kans. Rode raaf (overleg) 29 mei 2017 15:02 (CEST)
Tegen Tegen verwijderen ik vind dat het onderwerp van dit artikel past in deze encyclopedie omdat zij als presidentsvrouw een van de meest vooraanstaande vrouwen van Frankrijk is.Hannolans (overleg) 29 mei 2017 15:08 (CEST)
@Ed0: een artikel waarin geen informatie staat is zinloos, ook al is de link blauw. Het artikel over mevrouw Macron was genomineerd omdat het onvoldoende werd bevonden. Er is twee weken heel hard gekrakeleerd dat mevrouw wel degelijk E was, zonder iets aan de inhoud te doen. Die energie had beter besteed kunnen worden. Hetzelfde lijkt zich nu te herhalen: doe in godsnaam wat aan dat artikel in plaats van hier om het hardst te roepen dat het niet weg moet. Laat een beter artikel zelf aantonen dat het behouden dient te worden. Wat bij ons bijvoorbeeld (nog) niet vermeld wordt is dat mevrouw zelf ook ooit politiek actief is geweest. Lijkt me zeer relevant. En @Rode raaf: consensus is iets anders dan stemmen tellen. Er was alles behalve consensus want er waren zowel gebruikers die voor verwijderen waren als die tegen waren. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 15:31 (CEST)
Het is blijkbaar jouw mening dat een artikel van 4 alinea's geen informatie bevat. Dan vind ik jou veel te kritisch, en leg je de lat naar mijn mening zo hoog, dat we alleen nog artikelen overhouden over "zaken die ook 20 jaar terug in een papieren encyclopedie hadden gepast". "Wij" hebben ook plaats voor zaken die voor sommigen bijzaken zijn, zoals fictieve zaken en bijzaken. Artikelen blijven verwijderen omdat "er meer gezegd zou kunnen worden", "de infobox meer info heeft dan de tekst van het artikel", "ik het allemaal maar onbelangrijk vind", "de band in 12 jaar maar 3 albums heeft gemaakt" (ja, dat gebeurde vorig jaar eens) of omdat een evenement meer dan twee maanden in de toekomst plaats vindt, betekent bijna automatisch dat we er een gebruik van maken artikelen te verwijderen waar op zich niets mee mis is, maar waar "iets op aan te merken is dat een beperkt deel van onze gebruikersgemeenschap als (fictief?) probleem ziet". Maar goed, blijkbaar staat in het artikel over mevrouw Macron enkel gibberish, en spreek ik smurfentaal? ed0verleg 29 mei 2017 15:43 (CEST)
@Wikiklaas Wat ik niet snap is waarom je niet het sjabloon 'verbetering gewenstt er op plakt als je de inhoud nog onvoldoende vindt, maar in plaats daarvan het ne-sjabloon dat aangeeft dat het onderwerp niet in Wikipedia thuishoort. Hannolans (overleg) 29 mei 2017 16:09 (CEST)
NE geeft aan dat het onderwerp niet relevant is of dat de relevantie van het onderwerp niet uit het artikel blijkt. Het gaat me uiteraard om het laatste. Zie verder hier waar ik de verantwoording voor het verwijderen eerder al gaf. Als de gebruikers die het noodzakelijk vinden dat hier een blauwe link staat, zichzelf serieus nemen, dan zorgen ze nu voor een uitstekend artikel waar de lezer echt iets aan heeft. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 18:01 (CEST)
Nee, niet of. Als de relevantie niet blijkt dient men niet {{ne}} te gebruiken maar {{wiu}} en een NE-beoordeling dient dan niet in het verwijderlogboek te staan. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:13 (CEST)
Ik heb naar aanleiding van de opmerkingen van Zanaq en Hannolans de nominatie omgezet van NE naar Wiu. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 18:45 (CEST)
 • Service Design -ne- Hier staat feitelijk niets in dan een open deur. Blijkbaar een marketingslogan, ook gezien de Google-hits die alle zeer commercieel van aard zijn en onder meer een ultieme klantbeleving dan wel een complete customer experience beloven. Serieuze bronnen ontbreken in dit uiterst summiere artikel dat ook niet ingaat op de toepassingen van dit concept. Fred (overleg) 29 mei 2017 14:40 (CEST)
  • In huidige vorm Voor Voor verwijderen onbegrijpelijke marketingtaal. Rode raaf (overleg) 29 mei 2017 14:42 (CEST)
  • Natuurlijk is het onderwerp niet NE: nomineer alleen dingen als NE als ze vrijwel gegarandeerd NE zijn. De inhoud is wel zeer wiu. ~~ – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door Zanaq (overleg · bijdragen) 29 mei 2017 18:14‎
 • Mees Kees (televisieserie) - Wiu - Inhoudsloos artikel, in deze vorm zinloos. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 14:43 (CEST)
Voor Voor verwijderen Had van mij meteen weg gemogen. Nietszeggend artikel over een serie die pas in oktober op tv zou moeten komen. Toekomstmuziek. Mvg, Caudex Rax ツ (overleg) 29 mei 2017 18:06 (CEST)
  • Netjes artikel met voldoende inhoud. Kan wel iets duidelijker zijn dat het nog niet is uitgezonden. Voldoet zeker niet aan de nuwegcriteria. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:19 (CEST)
 • Kerst met Linus - Wiu - Inhoudsloos artikel. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 15:25 (CEST)
  • Voldoende inhoud en voldoende relevant. Een artikel met meerdere zinnen die de relevante feiten melden inhoudsloos noemen is niet eerlijk. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:18 (CEST)
   • En wat heeft de lezer volgens jou opgestoken na het lezen van "Kerst met Linus is een Nederlandse televisieserie met Nederlandse stemmen van Gijs Blom, Kas Westerbeek en Isabel Loef. De oorspronkelijke serie heet Jul i Svingen en is in het Nederlands nagesynchroniseerd."? Wat weten we dan over de televisieserie? Nog niet eens wat het onderwerp ervan is. Wie of wat is "Linus"? Een jongetje, een hond, een oude grijsaard, een Scandinavisch gerecht? WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 18:30 (CEST)
 • Family Island - Wiu - Inhoudsloos. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 15:34 (CEST)

Toegevoegd 29/05: Deel 3[bewerken]

 • Recruiteer -weg- Sluikreclame voor marketingbureau en door dit bureau verzonnen woord. Fred (overleg) 29 mei 2017 16:00 (CEST)
  • Voor Voor verwijderen idd woordspeling binnen een bedrijf Hannolans (overleg) 29 mei 2017 17:48 (CEST)
 • RTL Summer Night - weg - Aankondiging van een programma dat pas over ruim een maand uitgezonden zal gaan worden. Enige berichten hierover zijn de media, die uiteraard een persbericht van RTL Nederland zullen plaatsen. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2017 17:46 (CEST)
  • Niet NE, maar zwaar wiu en wikipedia is geen tvgids. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:21 (CEST)
  • Ja dat is inderdaad waar. Ik realiseer me dat ik het artikel te vroeg heb gemaakt en dat er nog te weinig informatie beschikbaar is over dit onderwerp dus heb er geen bezwaar bij als deze (voor nu) verwijdert zal gaan worden. - Rick. (overleg) 29 mei 2017 18:44 (CEST)
 • Leeftijds-asymmetrische relaties - Wiu - De body van dit artikel kwam al tien jaar geleden tot stand. Dat gebeurde door twee medewerkers die beiden naar eigen zeggen weinig van het onderwerp wisten maar ook geen bronnen noemden waaruit bleek dat ze in die lacune hadden voorzien. Het artikel is sindsdien bronloos gebleven, en ademt een sfeer van particuliere opvattingen van de schrijvers. Belangrijk ander punt: is de titel wel de gangbare term in het Nederlands taalgebied? Vanwege deze reden kwam een gebruiker me even raadplegen op mijn OP. Op de Duitstalige WP heet het "leeftijdsverschil tussen partners" en op de Engelstalige "leeftijdsverschil binnen seksuele relaties." WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 18:07 (CEST)
  Bronvermelding is niet verplicht. Is er enige reden om aan te nemen dat de beweringen niet kloppen? Een mogelijk verkeerde titel is geen reden een heel artikel te verwijderen. — Zanaq (?) 29 mei 2017 18:11 (CEST)
  Dat bronvermelding niet verplicht is, is een dooddoener waarmee de meest ongefundeerde artikelen mogen blijven staan. Voor een vreemde titel als deze moet op z'n minst een bron worden gegeven, en dan zijn er allerlei vage beweringen, vanaf regel 1: "Leeftijds-asymmetrische relaties zijn (seksuele) relaties tussen partners met een absoluut (of relatief) groot leeftijdsverschil." (onderstreping door mij), "Naast de relaties met extreem jongeren of extreem ouderen zijn er ook talloze leeftijds-asymmetrische relaties die geheel als normaal worden beschouwd. Vaak is de man de oudere partner, die kiest voor een veel jongere vrouw of man. Dit wordt zo gewoon gevonden, dat er geen apart woord bestaat voor dergelijke relaties." (uit de duim gezogen open deuren), "De grens zal nooit scherp te trekken zijn. Soms wordt deze aangeduid als de helft van de leeftijd van de oudere, plus zes jaar." (stond eerst zeven jaar). Willen we onze taak van het vrij beschikbaar maken van kennis serieus nemen, dan moet zulke informatie op gezaghebbende bronnen zijn gebaseerd, en daarvan blijkt nu niets. WIKIKLAAS overleg 29 mei 2017 18:42 (CEST)
 • Corneille-François De Ridder- weg - NE. En mogelijk belangenconflict aangezien de enige bron een boek is mede-geschreven door de vader van de aanmaker The Banner Overleg 29 mei 2017 18:29 (CEST)
 • NK Beleidsdebatteren - ne - Kampioenschap dat niet erkend wordt door de Nederlandse Debatbond, zie Nederlands Kampioenschap Debatteren. Wikiwerner (overleg) 29 mei 2017 19:40 (CEST)
 • BIS Publishers - wiu / ne - Uit gegeven tekst blijkt onvoldoende wat de relevantie van deze uitgeverij is. Zaken die kunnen helpen of die toch op z'n minst bekend moeten zijn en dus vermeld moeten worden: oprichtingsdatum, land van herkomst (vestigingsplaats Amsterdam zegt nog niks over nationaliteit), sleutelfiguren, bekende gecontracteerde auteurs, bekende uitgaven, etc. Dqfn13 (overleg) 29 mei 2017 20:10 (CEST)

Uitleg[bewerken]

Direct te verwijderen

In het geval van werkelijke onzin of als een artikel alleen maar (grove) fouten bevat, kan het hier genomineerd worden voor onmiddellijke verwijdering. Bij twijfel of als een artikel reeds inhoudelijk bewerkt is door iemand anders, dan dient het artikel of de afbeelding op de lijst te beoordelen pagina's geplaatst te worden volgens de normale procedure. Voor de exacte criteria, zie de richtlijnen voor moderatoren. Deze pagina is niet bedoeld voor discussie of een stemming. Bij onenigheid over een nominatie wordt aangeraden alsnog voor de gewone verwijderprocedure te kiezen.

Artikelen (veelal redirects) die verwijderd zouden moeten worden om daar een ander artikel neer te zetten door middel van een titelwijziging, kunnen met uitleg gemeld worden op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikel verplaatsen.

Het is beter deze (sub)pagina niet op te schonen. Zodoende betekent een melding van deze pagina op volglijsten dat er daadwerkelijk een verwijderverzoek is geplaatst. Gebruikers die hieronder een nieuw artikel toevoegen, wordt verzocht tevens de oude (rode) links te verwijderen.

Pagina's die zijn gemarkeerd met {{nuweg|1=reden}} staan eveneens in de categorie nu te verwijderen.

Nominaties voor directe verwijdering[bewerken]