Friesland van A tot Z

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met de Nederlandse provincie Friesland. Als men een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat mag men dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen neer te zetten.

  A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z  

A[bewerken | brontekst bewerken]

A6 - A7 - A31 - A32 - Jacob van Aaken - Aalsum - Aalsum - Aasters - Abbega - Abbegaasterketting - Abbingapark - Gerben Abma - Willem Abma - Achlum - Achlumer Molen - Achmeatoren - Achtkarspelen - Auke Adema - Admiraliteit van Friesland - Aegum - Aekinga - Aekingerzand - Aengwirden - Aeolus - Afsluitdijk - Afûk - Akkers (Heerenveen) - Akkerwoude - Akkrum - Akmarijp - Akrabjerg - Joop Alberda - Albrecht van Saksen - De âlde Friezen - Alde Swarte - Aldgillis - Algemene Begraafplaats Workum - Jacob Algera - Allardsoog - Allerheiligenvloed (1570) - Allerheiligenvloed (1675) - Allerheiligenvloed (2006) - Allingawier - Allum - Almenum - Ameland - Amelands - Anjum - Anneburen (Heerenveen) - Anneburen (Wymbritseradeel) - Appelscha - Aqua Zoo Friesland - Aquaducten in Friesland - Architectuur in Friesland - Arkens - Arkens (molen) - Arkum - Arriva - Arum - Joop Atsma - Atzeburen - Augsbuurt - Augustinusga - Douwe Aukes - Averotoren - Aylvapoldermolen - Azingastate

B[bewerken | brontekst bewerken]

Stadhuis Bolsward

Baaiduinen - Baard - Baarderadeel - Baarderburen - Baas Boppe Baas - Baburen - Babuurstermolen - Marten Baersma - Baijum - Bakhuizen - Joop Bakker - Bakkeveen - Balg (zandplaat) - Balk - Balkendsterpoldermolen - Ballum - Bantega - Barradeel - Bartlehiem - Basse - Beerenburg - Beers - Beetgum - Beetgumermolen - Beetsterzwaag - Beintemapoldermolen - Bekende Friezen - Bekhof - Belvédère - Gerrit Benner - Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst - Berenburgcup - Jeen van den Berg - Tjalling van den Berg - Bergum - Bergumermeer - Berlikum - Bernlef - Beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland - Betterwird - Beuckenswijk - Beurs- en waaggebouw (Leeuwarden) - Christelijk Gymnasium Beyers Naudé - Court Lambertus van Beyma - Het Bildt - Bildts - Bildtse boerderij - Jetske Bilker - Binnema Molen - De Bird (waterschap) - De Bird (windmolen) - Birdaard - Bisdom Groningen-Leeuwarden - Bisdom Leeuwarden - Blauhúster Dakkapel - Blauwe Bos - Blauwhuis (buurtschap) - Blauwhuis (dorp) Blesdijke - De Blesse - Blessum - Blija - Blija Buitendijks - Blokhuispoort - Jan Gelinde van Blom - Willem Boeijenga - Boekelte - Boekhorst - Boelenslaan - Boer (plaats) - Adam de Boer - Cees Rienks de Boer - Helena de Boer - Boijl - Boksum - Bollingawier - Bolsward - Bolswardertrekvaart - Bolswardervaart (Harlingen) - Bonifatius - Boven Tjonger - Sint Bonifatius Hospitaal - Sint-Bonifatiuskerk (Dokkum) - Sint-Bonifatiuskerk (Leeuwarden) - Bonkevaart - Abe Bonnema - Bontebok - Boomsma Distilleerderij - Boornbergum - Boorne - Boornsterhem - Boornzwaag - Borgmolen - Bornmeer - Bornmeer (uitgeverij) - Bornrif (vuurtoren) - Bornrif (zandplaat) - Bornwird - Bornwirdhuizen - Boschplaat - Boteburen - Bovenstverlaat - Bovenveld - Bozum - Brakzand - Brandaris - Jan Brander - Titus Brandsma - Brantgum - Breezand - Breezanddijk - Harke Bremer - Britsum - Britswerd - Joris Pieters van den Broeck - Broek - Broekmolen - Broeksterwoude - Broeresloot (Vierhuis) - Reinder Brolsma - Brongerga - Titia Brongersma - Abe Brouwer - Tsead Bruinja - Klaas Bruinsma - Bruno II - Brunonen - Adriaan Brunsveldt - Liudolf van Brunswijk - Hein Buismanstichting - Buitenpost - Bullemolen - De Burd - Buren (Ameland) - Cornelis van den Burg - Burgwerd - Burum - Buttinga - Bûterheideveld - Buweklooster - Meindert Bylsma

C[bewerken | brontekst bewerken]

Cambuur - Cambuurstadion - Gerrit van Cammingha - Canada - Canadameer - Canon van Friesland - Sipke Castelein - Laurens ten Cate - Centrum voor Film in Friesland - Cepher - Christelijk Gymnasium Beyers Naudé - Christelijke Hogeschool Nederland - Pier Christiaansloot - Marga Claus - Sint-Clemenskerk (Nes) - R.J. Cleveringsluizen - Codex Roorda - Jan Harms Contermans - Cornjum - Cornwerd - Cornwerdermolen - Crackstate - Watze Cuperus

D[bewerken | brontekst bewerken]

Kerk van Deinum

It Damshûs - Damsluis - Damwoude - Dankert en Dankert - Dantumadeel - Dantumawoude - De âlde Friezen - Deddingabuurt - Dedgum - Deersum - Deinum - Juw Dekama - Dekemastate - Jacobus Deketh - Delfstrahuizen - Dellewal - Departement Friesland - Diakonessenhuis (Leeuwarden) - Dijken (plaats) - Dijksterburen - Foekje Dillema - Doar - Dobbe - Dockingacollege - Sikke Doele - Dokkum - Dokkumer Ee - Dokkumer koffie - Dokkumer Lokaaltje - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Dokkumer Wouden - Domela Nieuwenhuis - Dongeradeel - Dongjum - Doniaburen - Doniaga - Doniawerstal - Donkerbroek - Doopsgezinde Kerk (Heerenveen) - Dorismooltsje - Drachten - Drachtstercompagnie - Drachtster Lyceum - De Dream - Drents-Friese Wold - Drie Tolhekken - Drieboerehuizen - Driehuistervaart - Driesum - Drogeham - Dronrijp - Durk van der Duim - Dúvelsrak - Wim Duisenberg - Duurswouderheide - Waling Dykstra

E[bewerken | brontekst bewerken]

Echten - Echtenerbrug - Edens - Edensermolen - Edufrysk - Ee (Dongeradeel) - Ee (Gaasterland-Sloten) - Ee (IJlst) - Wopke Eekhoff - Eeltjemeer - Eemswoude - De Eendracht (Anjum) - De Eendracht (Kimswerd) - Eernewoude - Eesterga - Eestrum - Egypte - Eise Eisinga - Elahuizen - De Friesche Elf Steden (vereniging) - Friese elf steden - Elfstedenkruisje - Elfstedentocht - Elfstedentocht (roeien) - Elfstedentocht (fietsen) - Elleboog - Elsloo - Engelenvaart - Engelsmanplaat - Engelum - Engwierum - Epema State - ESA - Esonstad - Europalaankerk - Europaplein (Leeuwarden) - EVT - Exmorra - Exmorrazijl - Eysinga State - Ezonstad - Ezumakeeg - Ezumazijl

F[bewerken | brontekst bewerken]

Farsk - Fatum - Faustus te Leeuwarden - Anne Feddema - Federaasje fan Fryske Studinteferienings - Thijs Feenstra - Ferneamde Friezen - Ferwerd - Ferwerderadeel - Ferwoude - Fierljeppen - Filmhuis Leeuwarden - Finkum - Firdgum - Fjirtum - Flansum - FLMD - Fluessen - FNP - Fochteloo - Fochteloërveen - Fochteloërverlaat - Fogelsangh State - Follega - Folsgare - Fonejachtbrug - Fons - Formerum - Koos Formsma - Fosite - Foudgum - Freulepartij - FRAM - Franeker - Franekeradeel - Franekervaart - Frankrijk - Sint-Fredericuskerk - Frederik van Hallum - Cornelis Frederiks - Friens - Fries (taal) - FriesArchiefNet - Fries Film Archief - Fries Genootschap - Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum - Fries Museum - Fries Scheepvaart Museum - Fries Zomerpeil - Fries-Hollandse oorlogen - Friesch Dagblad - Friesche IJsbond - Friesche sagen - Friese Raad voor Heraldiek - Friesche Vlag - Frieschepalen - Friese adelaar - Friese alfabet - Friese Anjer - Friese beweging - Friese boezem - Friese Hempolders - Friese herindeling van 1984 - Friese Kustpad - Friese literatuur - Friese Meren (gebied) - Lijst van Friese meren - Friese nagelkaas - Friese Pers Boekerij - Friese Persprijs - Friese Poort - Friese schuur - Friese staartklok - Friese stoelklok - Friese talen - Trams in Friesland - Lijst van Friese wateren - Friese Wouden - Friesen-droapen - Friesland - Friesland Foods - Friesland in brede zin - Fries-Drentse oorlog - Friezen - Friezenkerk - Frisisme - Froskepôlemolen - Frysk Fanfare Orkest - Frysk Hynder - Frysk Orkest - Frysk Ynternasjonaal Kontakt - Fryske Akademy - Fryske Rie - Fryske Rie foar Heraldyk - It Fryske Boek - It Fryske Gea - Fryske dúmkes - De Fûke - .fy

G[bewerken | brontekst bewerken]

Gaast (Wonseradeel) - Gaastmeer - Gaasterland (gebied) - Gaasterland (gemeente) - Gaasterland-Sloten - De Gans (molen) - Gauw - Garijp - Wybrand de Geest - Geestmermeer - Geestmermeermolen - Geeuw (rivier) - Geeuwpolder - Geeuwpoldermolen - Gemaal Dongerdielen - Gemaal Echten - Gemalen in Friesland - Gemeenten in Friesland - Genezareth - Genum - Roorda van Genum - Pieter Gerbrandy - Gerkesklooster - Gersloot - Ges - Geschiedenis van Friesland - Geschiedenis van Leeuwarden - Giekerk - Goënga - Goëngahuizen - Goëngarijpsterpoelen - Hylkje Goïnga - Go-gol - Goingarijp - De Gooyer - Gorredijk - Gorredijksterweg - De Gouden Swipe - Goutum - Goutumer Oudlandsweg - Friese gouverneurs en CdK's - GPTV - Gracht - Grafkelder van de Friesche Nassau's - Rients Gratama - Grauwe Kat - De Greiden - Greonterp - Grevensmolen - Griend - grietenij - grietman - Griltjeplak - Tiemen Groen - De Groene Molen - Groenedijk c.a. - Groningerstraatweg - Groote Wierumerpolder - Grote Molen (Broeksterwoude) - Grote Molen (Marrum) - Sietze de Groot - Tjaard de Groot - Willem Cornelis de Groot - Groot Medhuizen - Groot Terhorne - Groote Brekken - Groote Wielen (meer) - Groote Wielen (natuurgebied) - Grote of Jacobijnerkerk - Grote of Sint-Gertrudiskerk - Grote of Martinikerk - Grote of Sint-Martinuskerk - Grote Pier - Grouw - Gudsekop - Gundebold

H[bewerken | brontekst bewerken]

Haak om Leeuwarden - Foppe de Haan - Haanmeer - Haensmolen - Hainje - Joast Halbertsmapriis - Halfweg (Terschelling) - Hallum - Hallumerhoek - Haneburen - Jan Hannema - Hannemahuis - Hantum - Hantumermolen - Hantumhuizen - Hantumeruitburen - Hardegarijp - Onno Zwier van Haren - Willem van Haren - Van Harenskerk - Harich - Binnert Philip van Harinxma thoe Slooten - Van Harinxmakanaal - Harkema - Harkemase Boys - Harlingen (gemeente) - Harlingen (stad) - Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek - Harlinger Courant - Harlinger Strand - Harlinger Visserijdagen - Harlingervaart (Bolsward) - Harlingers - Harlingerstraatweg (Leeuwarden) - Harlingertrekvaart - De Harmonie (Leeuwarden) - Harsta State - Hartwerd - Haskerdijken - Haskerhorne - Haskerland - Haskerwijd - Hatsumermolen - Haule - Haulerpolder - Haulerwijk - Haulerwijkstervaart - Havank - Havenkraan (Harlingen) - Hee - Heechhiem (Deinum) - Heechhiem (Goëngahuizen) - Heechhout - Heeg - Heegermeer - Heerenborg c.a. - Heerenveen (gemeente) - Heerenveen (plaats) - sc Heerenveen - Heerenveense Courant - Heeresloot - Heerlijkheid Friesland - Hegewiersterfjild - De Heide (Heerenveen) - It Heidenskip - Heilige Geestkerk - Heina State - Hemelum - Hemelumer Oldeferd - Hempens - Hempensermeer - Hempensermeerpolder - Hempenserpoldermolen - Jacob Hepkema - Mindert Hepkema - Hepkema's Courant - Hemrik - Hemrikerverlaat - Hennaard - Hennaarderadeel - Henshuizen - Herbaijum - Jan Herder - Heringastate - De Hersteller - Hervormde kerk van Aalsum - Het Hooghout - Eeltsje Hettinga - Hiaure - Hichtum - Nynke van Hichtum - Hidaard - Hidaarderzijl - De Hiemerter Mole - Gerrit Hiemstra - Hierum - Hieslum - Hijlaard - Hijum - Johannes Hilarides - Himmole - Himriksmole - Hindeloopen - Hindeloopers - Historisch Centrum Leeuwarden - Hitzum - Hjir - Hoek - Eric Hoekstra - Minne Hoekstra - Rein Jan Hoekstra - De Hoeve - Het Hofland - Henk Hofstra - Hogebeintum - Hogebeintumermolen - Franciscus Holkema - De Holken - Hollanderwijk - Hollum - Holwerd - Frâns Holwerda - Hommerts - Hommerts-Sneek - De Hond (waterschap) - De Hond (windmolen) - hoofdeling - Hoogeduurswoude - Hooglandgemaal - Molen Hoogland - 't Hoogezand - Hoogste gebouwen van Leeuwarden - Hoogzand - De Hoop (Dokkum) - De Hoop (Holwerd) - De Hoop (Roodkerk) - De Hoop (Stiens) - De Hoop (Suameer) - Hoorn - Hoornsterzwaag - Hoptille - Horp - Houkesloot - Lolle van Houten - Ulbe van Houten - Houtigehage - Anno Houwing - Hoytema State - Huins - Huinsermolen - Jopie Huisman - Jopie Huisman Museum - Saakje Huisman - Huize Voormeer - Arjan Hut

I[bewerken | brontekst bewerken]

Idaard - Idaarderadeel - Idsegahuizum - Idserdaburen - Idskenhuizen - Iduna - Idzega - Idzegaasterpoel - IJlst (gemeente) - IJlst - IJsbrechtum - IJshal Leeuwarden - IFKS - De Ikkers - Indijk (Wymbritseradeel) - Inpolderingen in Zuidwest-Friesland - Irnsum - Irnsumerveld - Itens - De Izeren Ko

J[bewerken | brontekst bewerken]

Kerk van Jorwerd

Jabikspaad - De Jager - Klaas Jansma - Jansmolen - Janssenstichting - Janum - Gysbert Japicx - Gysbert Japicxpriis - Jardinga - Wijerd Jelckama - Piter Jelles - Piter Jellespriis - Jellum - Jellumer- en Beersterpolder - Jellum-Boxum - Jelsum - Jeltesloot - Jeruzalem (Gerkesklooster) Jislum - Jitiizer - Johan Frisosluis - Johan Frisokanaal - De Jokse - Steven de Jong - Tonny de Jong - Jongema State - Jonkershuizen - Jonkersland - Reitze Jonkman - Joodse begraafplaats (Workum) - Rely Jorritsma - Rely Jorritsmapriis - Jorwerd - Jorwerd (kerk) - Joure - Jouster Merke - Jousterp - Anna Joustra - Jouswerd - Jouswier - Sint-Jozefkerk - Jubbega - Jubbega-Schurega - Junior Rely - Jutrijp - Juwsma State

K[bewerken | brontekst bewerken]

De Kaai - Kaard - Kaatsen - Nanne Kalma - Kameleondorp - Kampen (Wonseradeel) - Katlijk - Het Katlijker Schar - Kerk aan de Fok - Kerken in Friesland - Kerk van Buitenpost - Kerstvloed - Atje Keulen-Deelstra - Kiesterzijl - Ebbing Kiestra - De Kievit - Kimswerd - Jitske Kingma - Kingmatille (buurtschap) - Kingmatille (windmolen) - Kinnum - Kistwurk - Klaarkamp - Klaarkampstermolen - De Klaver - Klazinga - Eelco Nicolaas van Kleffens - Kleifries - Kleilânsmole - Klein Groningen - Kleine Gaastmeer - De Kleine Molen - Kleinegeest - Kleistreek - Kleiterpstermolen - De klokken van Sint Odolf - Klokkenstoelen in Friesland - Klooster-Lidlum - Simke Kloostermanpriis - Kloosters in Friesland - Kneppelfreed - De Knipe - Koartwâld (molen) - KNKB - Jacobus Knol - De Knolle - Knooppunt Drachten - Knooppunt Joure - Knooppunt Heerenveen - Knottekistje - Koegelwieck (natuurgebied) - Koegelwieck (schip uit 1992) - Koehool - De Koelanden - De Koerier - Koffiemolen - Koevordermeer - Kolderwolde - Kollum - Kollumer oproer - Kollumerland c.a. - Kollumerpomp - Kollumerpompsters - Kollumers - Kollumerzwaag - Kolonelsdiep - Konijnenbuurt - Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden - Marten van der Kooij - Kooihuizen - Kooiplaats - Jack Kooistra - Jan Kooistra - Theodorus van Kooten - Kootstertille - Kop-hals-rompboerderij - Koperative Utjowerij - Kornwerderzand - De Korenaar (Sexbierum) - Kortehemmen - Koudenburg - Koudum - Koufurderrige - Haije Kramer - Sven Kramer - Yep Kramer - Kramersmolen - Krips en Molenaar - Doutzen Kroes - Henk Kroes - Jaap Krol - Jan Kromkamp - Kroonpolders - Kruiskerk - Kruiswaterbrug - Krúsrak - Kubaard - Kuise zusterkoeken - Kwartieren van Friesland

L[bewerken | brontekst bewerken]

Laagduurswoude - Laaxum - LAB - 't Lam - Landerum - Landerumerheide - Het Lang Deel - Langdeel - Ernst Langhout - Langedijke - Langelille - Langezwaag - Langweer - Langweerderwielen - Langwert - Lauswolt - Lauwers - Lauwersmeer - Lauwersmeer (NP) - Lauwersseewei - Lauwerssluizen - Lauwerszee - Nynke Laverman - Karst Leemburg - Leeuwarden (gemeente) - Leeuwarden (stad) - Leeuwarder Courant - Leeuwarderadeel - Legemeer - De Leijen - Lekkum - Lemmer - Lemsterland - Lemstersluis - Abe Lenstra - Abe Lenstra Stadion - Lenten - Leppedijk - Lichtaard - Lies - Liet - Linde - Lioessens - Lions - Lippenhuizen - Littenseradeel - Loënga - Lollum - Longerhouw - Lorentzsluizen - Willem Loré - Willem Lorésluis - Lourdesgrot - Luchtenveld - St. Luciavloed (1287) - Luchtwachttoren Oudemirdum - Sint-Ludgeruskerk - Luinjeberd - Lutjelollum - Lutkewierum - Luts - Luxwoude - Pieter Lycklama à Nijeholt - Lycklama state - Lycklamavaart - Lyndensteyn - Lytshuizen - Lytse Griene

M[bewerken | brontekst bewerken]

Magister Alvinus - Magnusvaan - Makkinga - Makkum - Makkumerdiep - Makkumermeer - Mallegraafsgat - Mantgum - Marchjepolle - Mariëngaarde - Maritiem Instituut Willem Barentsz - Maritieme Academie Harlingen - Marlannen - De Marmeermin - Marne - Marne-Middelsee - Marrum - De Mars (De Blesse) - Marssum - Marssumermolen - Martena State (Beetgum) - Martena State (Cornjum) - Martinikerk - Sint-Martinuskerk (Roodhuis) - Sint-Martinuskerk (Sneek) - Mata Hari - Medisch Centrum Leeuwarden - Meerswal - Lodewijk Meeter - Melkema State - Mellemolen - Menaldum - Menaldumadeel - Mercuriusfontein - Messingklopper - Metslawier - Sint-Michaëlkerk - Christoffel Middaghten - Middelsékrite - Middelzee - Midlum - Midsland - Midsland-Noord - Midsland aan Zee - Midslands - Miedenmolen - Miedum (Franekeradeel) - Miedum (Leeuwarden) - Mildam - Minnertsga - Mirns - Mirnser Klif - De Moanne - Moddergat - Modderige Bol - Molen Hoogland - Molenend - Molens in Friesland - Stichting Molens in bedrijf - Stichting Molens in Menaldumadeel - Molkwerum - De Monden - Monnikenburenmolen - Morra (meer) - Morra (plaats) - Moskou (Ooststellingwerf) - Tiny Mulder - Munnekeburen - Munnekezijl - Munnikezijlsterried - De Mûnts - Murk - Murmerwoude - Museum 't Behouden Huys - Museum Belvédère - Museum Hindeloopen - Museum Martena - Museum Opsterland - Museum Willem van Haren

N[bewerken | brontekst bewerken]

N31 - N351 - N353 - N354 - N355 - N356 - N357 - N358 - N359 - N361 - N369 - N380 - N381 - N384 - N392 - N393 - N712 - N910 - N918 - N919 - N924 - N927 - N928 - NACO - Nannewijd - Nanninga - Nanningabrug - Nanningaverlaat - Nationaal Modelspoor Museum - Natuurmuseum Fryslân - Jeen Nauta - Nederlands-Indië Monument - Neogotische kerken in Friesland - Nes (Ameland) - Nes (Boornsterhem) - Nes (Dongeradeel) - NFLS - NHL Hogeschool - Niawier - Sint-Nicolaaskerk - Nicolaaskerk (Vlieland) - Nieuw Amerika - Nieuwe Aanleg - Nieuwe Bildtdijk - Nieuwe Encyclopedie van Fryslân - Nieuwe Heerenveense Kanaal - Nieuwe Vaart (Ooststellingwerf) - Nieuwebrug - Nieuwehorne - Nieuweschoot - Nieuwlandsweg - Nij Altoenae - Nij Beets - Nije Borgkrîte - Nijeberkoop - Nijega - Nijefurd - Nijehaske (plaats) - Nijehaske (wijk) - Nijeholtpade - Nijeholtwolde - Nijehove - Nijelamer - Nijemirdum - Nijetrijne - Nijezijl - Nijhuizum - Nijland - Nijland c.a. - Nijlânnermolen - NOF - Noordbergum - Noordelijke huisgroep - Noorderlicht (fotomanifestatie) - Noordertoren (Schiermonnikoog) - Noorderzijlvest - Noordsvaarder - Noordwolde - Noordwolde-Zuid - NTM

O[bewerken | brontekst bewerken]

Oan Schylge - Odins stad - Sint-Odulphuskerk - Oegekloostermolen - Oenemastate - Oenkerk - Oerol - Offingawier - Old Burger Weeshuis (Sneek) - Oldeberkoop - Oldeboorn - Oldeholtpade - Oldeholtwolde - Oldehove (dorp) - Oldehove (gebouw) - Oldelamer - Oldemarkt - Oldeouwer - Oldetrijne - De Olifant - Olterterp - Omrop Fryslân - De Onderneming - Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden - Onze-Lieve-Vrouwe van Sevenwouden - Oorlogsmonument Heerenveen - Oost-Vlieland - Oostdongeradeel - Oosterbierum - Oosterend (Littenseradeel) - Oosterend (Terschelling) - Oostergo - Oosterlittens - Oostermeer - Oosternijkerk - Oosterstreek - Oosterwierum - Oosterwierumer Oudvaart - Oosterwolde - Oosterzee - Oosterzee-Buren - Oosthem (buurtschap) - Oosthem (dorp) - Oostmahorn - Oostrum - Ooststellingwerf - Oostwoud - Opeinde - Openluchtspel - Operaesje Fers - Oppenhuizen - Oppenhuizen c.a. - Opsterland - Opsterlandse Compagnonsvaart - Oranje (Minnertsga) - Oranjekoek - Oranjewoud - Oranjewoud (Parkgebied) - Oranjewoudfontein - Oranjestein - Osinga State - Osingahuizen - Oudebildtdijk - Oudebildtzijl - Oude Leije - Oude Schouw - De Oude Venen - Oude Willem - Oudebildtzijl - Oudega (Gaasterland-Sloten) - Oudega (Smallingerland) - Oudega (Wymbritseradeel) - Oudegaasterbrekken - Oudehaske - Oudehorne - Oudemirdum - Oudeschoot - Oudfries - Oudhof - Oudkerk - De Oudkerkermolen - Oudwoude - Ouwster-Nijega - Ouwsterhaule - De Overtuin

P[bewerken | brontekst bewerken]

Fries paard - Pankoekstermolen - Paleis van Justitie - Pier Pander - Pier Pander Museum - Piet Paaltjens - Paesens - Van Panhuyskanaal - Parrega - Parregaastermeer - partuur - Patriottentijd in Bolsward - Pelikaankerk - Piet Paulusma - PC (kaatsen) - Pean - Peins - Penninga's Molen - Peperga - Petersburg - De Phenix (Marrum) - De Phenix (Nes) Piaam - Pietersbierum - Theo Pijper - Pikmeer - Pingjum - Pingjumer Gulden Halsband - Piter Jelles - Piter Jelles (scholengemeenschap) - Plaatsen in Friesland - Planetarium Eise Eisinga - Durk van der Ploeg - Syb van der Ploeg - De Poelen - Polderhoofdkanaal - Pomp - Pompeblêd - Pondemaat - Ype Poortinga - Poppingawier - Poppo van de Friezen - Poptaslot - Posthuis Theater - Gerriet Postma - Ids Postma - Obe Postma - Obe Postmapriis - Het Potschar - Praat mar Frysk - Prandinga - Princehofmolen - Princessehof - Prinsentuin - Prinses Margrietkanaal - Prinses Margrietsluis - Profronde van Surhuisterveen - Prostitutie in Leeuwarden - Provinciale Friese Dambond - Provinciehuis - Provinsje Fryslân

Q[bewerken | brontekst bewerken]

Qbuzz - Quatrebras

R[bewerken | brontekst bewerken]

Raard - Radboud - Radio Stad Harlingen - De Rat - Rauwerd - Rauwerderhem - Ravenswoud - Recht in Friesland - Redbald en Wulfram - Rederij Doeksen - Rederij Wadden Transport - Reidswal - De Reiger - Reitsum - Rengerspark - De Rentmeester - Rewerd - Richel - Ried (Franekeradeel) - Ried fan de Fryske Beweging - Trinus Riemersma - Rien - Sieds Johannes Rienks - Riensluis - De Riete - De Rietvink - Het Rif (Engelsmanplaat) - Het Rif (Schiermonnikoog) - Rijperkerk - Rijtseterp - Rijs - Rijsberkampen - Rijsterbos - Ring Leeuwarden - Ringwiel - Rinsma State - Rinsumageest - Rispenserpoldermolen - Rintje Ritsma - Ritsumazijl - Rixt - Rixt van Oerd - Caspar de Robles - Rodeklif en Kreil - Arjen Roelofs - Rohel (Achtkarspelen) - Rohel (De Friese Meren) - Rombertus van Uylenburgh - Thomas Romein - Rolpaal - RONO - Lucas Pieters Roodbaard - Roodhuis - Roodkerk - Bauke Roolvink - Gerrit Roorda - Roordahuizum - Roordahuizumer Nieuwlandspolder - Roordapolder - Jan Roos - Sjoerd de Roos - Ropta - Roptazijl - Rotondekerk - Rotstergaast - Rotsterhaule - Rottevalle - Rottige Meente - Rottum - Ruigahuizen - Rust Roest

S[bewerken | brontekst bewerken]

Jan Cornelis Pieter Salverda - Sandfirden - Willem Santema - Saterfries - Saterland - Sceatta - Grytsje Schaaf - Sjoerd van der Schaaf - Ype Schaaf - Schalsum - Schalsumermolen - Scharl - Scharneburen - Scharnegoutum - Scharnegoutum c.a. - Scharsterbrug - Scharsterland - Scharsterrijn - Scharsterrijnbrug - Scherpenzeel - Scheene - Scheenesluis - Schettens - Schieringers - Schiermonnikoog (gemeente) - Schiermonnikoog (NP) - Schiermonnikoogs - Schierstins - Schillaard - Schingen - Schipsloot Schittrum - Schotanusatlas - Elske Schotanus - Schoterland - Schoterlandse Compagnonsvaart - Schoterzijl - Schottelenburg - Schouw (Gaasterland-Sloten) - Schraard - Schrappinga - Hotze Schuil - Fedde Schurer - Fedde Schurerpriis - Oan Schylge - Klasina Seinstra - Sensmeer - Sexbierum - Sevenwolden - Siegerswoude (Opsterland) - Sijbrandaburen - Sijbrandahuis - Marten Sikkema - Simmer 2000 - Simonszand - Sint Annaparochie - Sint Antonius Ziekenhuis (Sneek) - Sint Jacobiparochie - Sint Nicolaasga - Sint Piter - Sint-Radboudkerk (Jorwerd) - Sint Thomasluiden - Sintjohannesga - Sipelsneon - Jan Sipkema - Sjûkelân - SKS - De Skarmolen - Skarrenmolen - Skoattertsjerke - Skoatterwâld - Skoatterwâld - Skûtsje - Skûtsjesilen - Slachtedijk - Slachtemarathon - Slag aan de Boorne - Slag bij Boksum - Slag bij Warns - Slag in de Rondte - Slagdijkstermolen - Slappeterp - Slauerhoff - Slijkenburg - De Slikwerker - Sloten - Slotermeer - De Slotplaats - Sluis Dokkumer Nieuwe Zijlen - Sluis Ezumazijl - Sluis Gorredijk - Sluis Makkum - Sluis Workum - Sluis I - Sluis II - Sluis III - Sluizen en stuwen in Friesland - Smalle Ee - Smallebrugge - Smallingerland - Jacobus Q. Smink - Snakkerburen - Sneek (gemeente) - Sneek (stad) - Sneeker Oudvaart - Sneekermeer - Sneekweek - Sneker Vijfga - Snekers - Snikzwaag - De Snip - Albertina Soepboer - Sondel - Gerben Sonderman - Sonnega - Sonnema Berenburg - Spanga - Spannenburg (brug) - Spannenburg (buurtschap) - Spannum - Hylke Speerstra - Spitsendijk - Spoorlijn Franeker-Tzummarum - Spoorlijn Groningen - Heerenveen - Spoorlijn Harlingen-Nieuwe Schans - Spoorlijn Harlingen-Stiens - Spoorlijn Leeuwarden-Anjum - Spoorlijn Leeuwarden-Stavoren - Spoorlijn Leeuwarden-Zwolle - Spoorwegstations in Friesland - Sportpark Leeuwarderweg - Sportstad Heerenveen - Sportvereniging Friesland - Staatslijn A - Staatslijn B - Sportpark Noord - Stabij - Stadhuis (Bolsward) - Stadhuis (Dokkum) - Stadhuis (Franeker) - Stadhuis (Harlingen) - Stadhuis (Hindeloopen) - Stadhuis (IJlst) - Stadhuis (Leeuwarden) - Stadhuis (Sloten) - Stadhuis (Sneek) - Stadhuis (Stavoren) - Stadhuis (Workum) - Stadhuizen in Friesland - Stadsfries - Enno Doedes Star - Station Heerenveen - Stattum - Stavoren - Steenhuistermolen - Steggerda - Auke Stellingwerf - Stellingwerfs - Stellingwerven - De stem van marteling - Steven Sterkprijs - Stichting Alde Fryske Tsjerken - Stichting De Fryske Mole - Stichting Elektroanyske Letteren Fryslân - Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel - Stichting Pantera - Stienen Man - Stiens - Stifting Fryske Aksje - stins - Stokersverlaat - Stormvloed van 838 - Stormvloed van 1196 - Stormvloed van 1214 - Stormvloed van 1219 - Stormvloed van 1825 - Stortum - Striep - Stroobos - Stroobossertrekvaart - Suameer - Suawoude - suikerbrood - De Sulveren Roas - Sunderum - Surhuisterveen - Surhuizum - Swarte Prinsch - Sweachmermolen - Swichum - R.P. Sybesma - Sybrandy's Ontspanningspark

T[bewerken | brontekst bewerken]

Tabel van gemeenten in Friesland - Tacozijl - Tadema's molen - Douwe Tamminga - TCR Vlieland - Teerns - Teetlum - Teijeburen - Ter Idzard - Terband - Tergracht - Terhorne - Terkaple - Ternaard - Teroele - terp - Klaas Anne Terpstra - Pieter Terpstra - Terpzigt - Terschelling - Terwispel - Terwisscha - Terzool - Thialf - Thorbecke Academie - Koos Tiemersma - Tiesingabosje - Tietjerk - Tietjerksteradeel - Tijnje - De Tike - Tirns - Tjaarda State - Tjalhuizum - Tjalleberd - Tjaerd Tjebbes - Tjasker Augustinusga - Tjasker Bolsward - Tjasker De Deelen - Tjasker Grouw - Tjasker It Heidenskip - Tjasker De Hoeve - Tjasker Nij Beets - Tjasker Nijetrijne - Tjasker Veenwouden - Tjasker Warga - Tjasker Zandpoel - Tjeintgum - Tjerkgaast - Tjerkwerd - Tjeukemeer - Tjonger - Tjongerschans - Tochmaland (polder) - Tochmaland (windmolen) - Tolhuister Elfstedentocht - Tonnemafabriek - Toren van Spannenburg - Tramlijn Drachten - Groningen - Tramlijn Joure - Lemmer - Trekweg - Tresoar - Triemen - Trijnwalden - Tronde - Trophorne - Trotwaer - Mr. P.J. Troelstraweg - Pieter Jelles Troelstra - Tsienzerburen - Tsjûkepolle - Peter Tuinman - Eelkje Tuma - Turfroute - Twarres - Twijtel - Twijzel - Twijzelerheide - Tzum - Tzummarum

U[bewerken | brontekst bewerken]

Uilenbord - Uitkijktoren Fochteloërveen - Uitwellingerga - Focko Ukena - Uniastate - Universiteit van Franeker - Ureterp - Us Heit - Us Mem - Utingeradeel - Rombertus van Uylenburgh - Saskia van Uylenburgh

V[bewerken | brontekst bewerken]

Vaardeburen - De Valom - De Veenhoop - Veenklooster - Veenwouden - Veenwoudsterwal - Akky van der Veer - Veerdienst Enkhuizen-Stavoren - Veerdiensten in Friesland - Veerpont De Burd - Vegelinsoord - Veiligheidsregio Fryslân - Riemer van der Velde - Rink van der Velde - Rink van der Veldepriis - Veneburen - Venekoten - Doete Venema - Venus (uitgeverij) - Tj. Venstra Ozn. - VEONN - De Verbinding - Vereniging van Friese Journalisten - Pieter Verhoeff - De Verwachting - Simon Vestdijk - RSG Simon Vestdijk - Vesuvius - Vetkopers - Victor - Vierhuis (De Friese Meren) - Vierhuis (Leeuwarden) - Vierhuizen - Vijfhuis - Vijfhuizen (Dongeradeel) - Vijfhuizen (Ferwerderadeel) - Vinkega - Visbuurt - Vissersmonument Paesens-Moddergat - Vissersramp Paesens-Moddergat - Sint-Vituskerk - Vlag van Friesland - Vlag van Kollumerland - Vlie - Vliegbasis Leeuwarden - Vliegveld Ameland - Vliegveld Drachten - Vliehors - Vlieland (eiland) - Vlieland (gemeente) - Vlielands - Vlieterpen - De Vlijt - De Volharding - Volkslied van Friesland - Anne Vondeling - Voorheen Molen Schokker - Voormalige gemeenten in Friesland - Voormalig post- en telegraafkantoor (Leeuwarden) - Hein Vos - Vosseburen - Vosseburenverlaat (sluis) Jacob Vredeman - Abe de Vries - Nyk de Vries - Theun de Vries - Tjerk Hiddes de Vries - Hidde Sjoerds de Vries - Vredeman de Vriesprijs - Willemien Vroegindeweij - Vrouwbuurstermolen - Vrouwbuurtstermolen - Vrouwenparochie - Het Vrouwtje van Stavoren - Vuurduin - Vuurtorens in Friesland - Vuurtoren van Harlingen - Vuurtoren van Lemmer - Vuurtoren van Stavoren - Vuurtoren van Workum

W[bewerken | brontekst bewerken]

Waag (Dokkum) - Waag (Franeker) - Waag (Hindeloopen) - Waag (Langweer) - Waag (Leeuwarden) - Waag (Makkum) - Waag (Oldeboorn) - Waag (Workum) - Waaggebouwen in Friesland - Waaxens (Dongeradeel) - Waaxens (Littenseradeel) - Waddenvereniging - Waddenzee - Wadlopen - Anne Wadman - Wagenborg - Jannes van der Wal - Sjirk de Wal - Wâldrock - Wâldwei - Wandelroute E9 - Wanswerd - Wapen van Dokkum - Wapen van Friesland - Wapen van Heerenveen - Warfstermolen - Warga - Wargaastermeer - Warns - Warstiens - Wartena - Waskemeer - Wassermann - Waterschap Abbega - Waterschap Deinum - Waterschap Friens - Waterschap Hatzum - Waterplak - Waterpoort (Sneek) - Watertorens in Friesland - Weduwe Joustra - Pieter Weening - Folkert van der Wei - Weidum - Welgelegen - Welsrijp - Weper - Weperbult - Sint-Werenfriduskerk - West aan Zee - West-Terschelling - Westereenders - Westergeest - Westergo - Westerkwartiers - Westerlauwers Fries - Westerlauwers Friesland - Westerlittens - Westermeer - De Westermolen - Westernijkerk - Westdongeradeel - Westhem - Westhoek - Rense Westra - Weststellingwerf - West-Vlieland - Wetsens - Wetterhoun - Wetterskip Fryslân - Wexalia - De Weyert - Wiebe Wieling - Wier - Larry van Wieren - Wierum - Harm Wiersma - Wieuwerd - Schelte Tjerks Wiglema - Wijckel - Wijde Ee (Smallingerland) - Wijde Wijmerts - Wijnaldum - Wijnjeterp - Wijnjeterpverlaat - Wijnjeterpverlaat (sluis) - Wijnjewoude - Sito Wijngaarden - Wijns - Wijnsermolen - Wijtgaard - De Wilgen - Piter Wilkens - Willem Lodewijk van Nassau - Willemstad - Willibrord - Sint-Willibrorduskerk - Harmen Wind - Windlust (Burum) - Windlust (Noordwolde) - Windlust (Wolvega) - Windmolens in Friesland - Windmotor Aegum - Windmotor Baijum - Windmotor Barfjild - Windmotor Birdaard - Windmotor Blesdijke - Windmotor Britswerd - Windmotor Broek - Windmotor Cornjum - Windmotor Edens - Windmotor Eernewoude 1, 2, 3 & 4 - Windmotor Ferwerd - Windmotor Garijp - Windmotor Goingarijp - Windmotor Hartwerd - Windmotor De Hoeve - Windmotor IJsbrechtum - Windmotor Itens - Windmotor Jorwerd - Windmotor Jousterp - Windmotor De Knijpe - Windmotor Koudum 1 & 2 - Windmotor Lindevallei - Windmotor De Meenthe - Windmotor Mirns - Windmotor Nieuwebrug - Windmotor Nijeholtpade - Windmotor Nijetrijne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 & 9 - Windmotor Oldeberkoop - Windmotor Oldeholtpade - Windmotor Oldelamer 1, 2, 3, 4, 5 & 6 - Windmotor Oosternijkerk - Windmotor Oudega - Windmotor Rinsumageest - Windmotor Ruigahuizen - Windmotor Scharsterbrug - Windmotor Sijbrandahuis - Windmotor Sint Nicolaasga - Windmotor Spanga - Windmotor Stroobos - Windmotor Uitwellingerga 1 & 2 - Windmotor Terhorne 1 & 2 - Windmotor Teroele - Windmotor Tijnje - Windmotor Tirns - Windmotor De Veenhoop - Windmotor Weidum 1 & 2 - Windmotor Wirdum - Windmotoren in Friesland - Winsum - Wirdum - Sint-Wirokerk - Witmarsum - Witte Brekken - Witte en Zwarte Brekken en Oudhof - Witte Wijk - Witveen - Henk Wolf - Wolmerum - Wolvega - Wolsum - Wommels - Wonder te Lidlum - Wonneburen - Wons - Wonseradeel - Workum - Workumermeer - Worp van Thabor - Woudagemaal - Woudfries - Woudsend - Wouterswoude - WTC Leeuwarden - Geert Aeilco Wumkes - Wumkes.nl - Wyldemerk - Wymbritseradeel

X[bewerken | brontekst bewerken]

Y[bewerken | brontekst bewerken]

Ybema's Molen - Jan Ykema - Ypecolsga - Ypeymolen - Jehannes Ytsma

Z[bewerken | brontekst bewerken]

Zaailand - Zandhuizen - Falko Zandstra - Hyltje Hepkes van der Zee - Zeldenrust - Johannes Hendrikus Zelle - Zevenbuurt - Zevenwouden - Zevenwoudenpad - Jelle Zijlstra - Zomerrak - Zoo College - Johan Zuidema - Zuidergo - Zuidertoren (Schiermonnikoog) - Zuidwalvulkaan - Zuidwesthoek (Friesland) - Zuidwesthoeks - Zuivelfabriek Freia - Zuivelfabriek De Gemeenschap - Zurich - Zwaagwesteinde - Zwaantje - Zwadde - Zwagerbosch - De Zwaluw - Zwarte Haan - ZWH - Zweins - Zwette